Sunteți pe pagina 1din 14

1. Care sunt tipurile de reglementri cu privire la expertizele contabile ?

a) reglementri legale;
b) reglementri legale, procedurale i profesionale;
c) reglementri procedurale i profesionale.
2. ediul reglementrilor legale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de!
a) tandardul profesional nr. "# $ %xpertizele contabile;
b) &egulamentul de organizare i func'ionare a C.%.C.C.(.&. i tandardul profesional nr. "# $ %xpertizele contabile;
c) )rdonan'a *uvernului nr. +#,1--. privind organizarea activit'ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza'i, cu
modificrile i completrile ulterioare.
". ediul reglementrilor profesionale cu privire la expertizele contabile este reprezentat de!
a) &egulamentul de organizare i func'ionare a C.%.C.C.(.&. i tandardul profesional nr. "# $ %xpertizele contabile;
b) )rdonan'a *uvernului nr. +#,1--. privind organizarea activit'ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza'i, cu
modificrile i completrile ulterioare i Codul de procedur penal;
c) Codul de procedur civil i )rdonan'a *uvernului nr. +#,1--. privind organizarea activit'ii de expertiz contabil i a
contabililor autoriza'i, cu modificrile i completrile ulterioare.
.. ediul reglementrilor procedurale cu privire la expertizele contabile /udiciare este reprezentat de!
a) Codul penal i Codul de procedur penal;
b) Codul de procedur civil, Codul de procedur penal;
c) Codul civil i Codul de procedur civil.
#. Care sunt normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile?
a) 0 dispunerea expertizelor contabile /udiciare i numirea exper'ilor contabili ;
0 contractarea i programarea expertizelor contabile;
0 delegarea i supraveg1erea lucrrilor privind expertizele contabile;
0 documentarea lucrrilor privind expertizele contabile;
b) 0 independen'a;
0 competen'a;
0 secretul profesional i confiden'ialitatea expertului contabil;
0 calitatea expertizelor contabile;
0 acceptarea expertizelor contabile;
0 responsabilitatea efecturii expertizelor contabile;
c) ambele variante sunt corecte.
+. 2n expert contabil poate refuza misiunea privind efectuarea unei expertize contabile /udiciare?
a) nu; dac exist motive temeinice, expertul contabil poate solicita 3nlocuirea sa;
b) da;
c) da, pe motive etnice, religioase, politice sau de alt natur.
4. 2n expert contabil poate accepta o expertiz contabil /udiciar dac anterior, 3n calitate de organ de control,
colaborator sau consilier al uneia din pr'ile din proces s0a pronun'at asupra unor aspecte ori a luat parte la 3ntocmirea
actelor primare sau la elaborarea situa'iilor financiare care fac obiectul dosarului supus /udec'ii?
a) da;
b) da, dac este expert contabil de onoare;
c) nu.
5. %xpertul contabil numit de organul 3n drept s efectueze o expertiz contabil este obligat s fie independent fa' de !
a) grefierul de edin';
b) pr'ile interesate 3n expertiz sau de beneficiarii expertizelor;
c) avoca'ii pr'ilor.
-. 6ndependen'a expertului contabil numit de ctre organele 3n drept deriv din!
a) obliga'ia acestuia de a 'ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, ab'inere i recuzare prevzute de Codul de
procedur civil i de alte reglementri procedurale speciale;
b) obliga'ia acestuia de a 'ine seama de 7ormele de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile;
c) /urm8ntul depus de acesta la intrarea 3n profesie.
19. 6ndependen'a exper'ilor contabili recomanda'i de pr'i deriv din!
a) ambele variante sunt corecte.
b) transparen'a contractelor de prestri servicii care se 3nc1eie cu ocazia nominalizrii acestora ca exper'i recomanda'i de
parte prin depunerea unui exemplar original al contractului la dosarul cauzei;
c) obliga'ia acestora de a 'ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, ab'inere i recuzare prevzute de Codul de
procedur civil i de alte reglementri procedurale speciale;
11. :n cazul 3n care independen'a expertului contabil este afectat grav, acest aspect trebuie adus, 3n scris, la cunotin'a
organului care l0a numit!
a) 3n termen de cinci zile lucrtoare de la numire;
b) imediat dup numire sau imediat ce a luat cunotin' de cazurile care 3i pot afecta independen'a;
c) nu se aduce la cunotin'a organului care a dispus expertiza, ci se 3ntiin'eaz auditorul de calitate.
12. :nainte ca expertiza contabil /udiciar s fie supus auditului de calitate $ conform reglementrilor emise de Corp $,
expertul contabil va completa!
a) un formular cu date personale pe care 3l va ataa lucrrii;
b) o ;<eclara'ie de independen'= pe care o va ataa lucrrii;
c) un ;Certificat de calitate= pe care 3l va ataa lucrrii.
1". :n ceea ce privete secretul i confiden'ialitatea 3n cazul expertizelor contabile extra/udiciare, expertul contabil trebuie
s se conformeze!
a) normelor profesionale ale Corpului;
b) dorin'ei clientului de a le dezvlui sau nu, men'ionat verbal;
c) indica'iilor instan'ei.
1.. %xpertizele contabile /udiciare pot fi efectuate de ctre!
a) exper'ii contabili i contabilii autoriza'i 3nscrii 3n partea activ a >abloului Corpului, cu viza filialei la zi;
b) exper'ii contabili 3nscrii 3n partea activ a >abloului Corpului, cu viza de exercitare a profesiei la zi;
c) exper'ii contabili care au sus'inut examenul de aptitudini i urmeaz s fie 3nscrii 3n >abloul Corpului 3n anul respectiv.
1#. 2n expert contabil poate accepta o expertiz contabil /udiciar dac 3n calitate de expert contabil i0a exprimat o
prim opinie 3n aceeai cauz supus /udec'ii?
a) numai dac 3ntiin'eaz organul care a dispus expertiza despre aceasta;
b) da, dac opinia exprimat nu a fost contestat de nimeni;
c) nu, deoarece primeaz prezum'ia c ar fi interesat 3n sus'inerea primei solu'ii.
1+. Calitatea de expert contabil este compatibil cu cea de martor 3n aceeai cauz?
a) nu;
b) da;
c) da, 3n anumite situa'ii stabilite de instan' 3n func'ie de situa'ia material a pr'ilor.
14. Care dintre dispozi'iile procedurale cu privire la citarea, aducerea cu mandat i sanc'ionarea martorilor care lipsesc de
la /udecat sunt aplicabile i exper'ilor contabili numi'i pentru efectuarea expertizelor contabile /udiciare?
a) sanc'ionarea i citarea;
b) citarea, aducerea cu mandat i sanc'ionarea;
c) niciuna din variantele de mai sus.
15. &esponsabilitatea efecturii expertizelor contabile /udiciare,supliment la expertiz,opinie separat este 3ntrit prin
/urm8ntul depus de expertul contabil la intrarea 3n profesie, precum i prin!
a) actul de numire dispus de instan', organul de urmrire penal sau alt organ cu atribu'ii /urisdic'ionale cu privire la
efectuarea expertizelor contabile /udiciare;
b) contractul 3nc1eiat 3ntre expertul contabil i una din pr'ile implicate 3n cauz;
c) ambele variante sunt corecte.
1-. :n cazul 3n care 3mpotriva expertului contabil a fost pus 3n micare ac'iune penal, expertul 3n cauz!
a) are obliga'ia s 3ntiin'eze despre aceasta filiala Corpului al crui membru este;
b) nu are nicio obliga'ie fa' de filiala Corpului al crui membru este;
c) are obliga'ia de a 3ntiin'a ?iroul @ocal de %xpertize Audiciare >e1nice i Contabile.
29. @a solu'ionarea definitiv a cauzei 3n care a fost implicat expertul contabil 3mpotriva cruia a fost pus 3n micare
ac'iune penal, expertul!
a) are obliga'ia s 3ntiin'eze despre aceasta filiala Corpului al crui membru este;
b) nu are nici o obliga'ie;
c) are obliga'ia de a 3ntiin'a ?iroul @ocal de %xpertize Audiciare.
21. &esponsabilitatea efecturii i depunerii raportului de expertiz contabil /udiciar Binclusiv opiniile separate ale
exper'ilor recomanda'i de pr'i) revine!
a) numai exper'ilor contabili numi'i;
b) numai exper'ilor contabili recomanda'i de pr'i;
c) at8t exper'ilor numi'i, c8t i exper'ilor recomanda'i de pr'i.
22. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil 3n activitatea sa de efectuare a
expertizelor contabile /udiciare i extra/udiciare?
a)
principiul competen'ei expertului contabil;
principiul acceptrii expertizelor contabile;
principiul independen'ei expertului contabil;
b)
principiul acceptrii expertizelor contabile;
principiul secretului profesional i al confiden'ialit'ii expertului contabil ;
principiul calit'ii expertizelor contabile;
principiul competen'ei expertului contabil;
principiul independen'ei expertului contabil;
principiul responsabilit'ii efecturii expertizelor contabile;
c)
principiul responsabilit'ii efecturii expertizelor contabile;
principiul calit'ii expertizelor contabile;
principiul secretului profesional i al confiden'ialit'ii expertului contabil.
2". Ce con'ine sigla C%CC(& ?
a) o carte0registru, un caduceu i deviza ;Ctiin', 6ndependen', Doralitate=;
b) o carte0registru i un caduceu;
c) deviza ;Ctiin', 6ndependen', 6ntegritate=.
2.. Cum defini'i expertiza contabil /udiciar?
a) expertiza contabil /udiciar este expertiza contabil dispus din oficiu 3n faza de /udecat a unor cauze civile i,sau
comerciale;
b) expertiza contabil /udiciar este expertiza contabil dispus de organele penale, instan'ele de /udecat sau alte organe
cu atribu'ii /urisdic'ionale, din oficiu sau acceptat la cererea pr'ilor 3n fazele de instrumentare i,sau de /udecat ale unor
cauze civile sau penale;
c) expertiza contabil /udiciar este expertiza contabil acceptat la cererea pr'ilor 3n faza de instrumentare a unor cauze
civile i comerciale, ataat sau nu unui proces penal.
2#. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil extra/udiciar?
a) este o prob administrat de organele de urmrire penal i de /udecat, 3n vederea convingerii asupra realit'ii i
asupra condi'iilor apari'iei pagubei, deficien'ei, abaterii;
b) este un mi/loc de fundamentare a deciziilor, de conciliere 3ntre partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare
preliminar a ac'iunilor i constatrilor 3n /usti'ie;
c) ambele variante sunt corecte.
2+. Ce elemente particularizeaz expertiza contabil /udiciar?
a)
activitate prin care organele /udiciare primesc informa'ii de natur economico0financiar
mi/loc de prob 3n /usti'ie;
se limiteaz la cercetarea problemelor cu caracter economic i financiar indicate de organele /udiciare;
are competen'a de examinare a documentelor i evidentelor te1nico0operative i contabile necesare pentru
lmurirea obiectivelor stabilite de organele /udiciare;
b)
este un mi/loc de fundamentare a deciziilor, de conciliere 3ntre partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare
preliminar a ac'iunilor i constatrilor 3n /usti'ie;
intervine ca prob administrat de organele de urmrire penal i de /udecat, 3n vederea convingerii asupra
realit'ii i asupra condi'iilor apari'iei pagubei, deficien'ei, abaterii ;
c)
nici una din variante nu este corect.
24. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile /udiciare?
a) pr'ile implicate 3n cauz /udiciar inclusiv ter'e persoane fizice sau /uridice crora expertizele contabile
elaborate,efectuate le0ar putea deveni opozabile;
b) organele 3ndrept'ite s dispun efectuarea expertizei Borganele de instrumentare a cauzelor care fac obiectul dosarelor
penale i instan'ele de /udecata a cauzelor penale i civile);
c) ambele variante sunt corecte.
25. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile?
a)
dup natura principalului,principalelor obiectiv,obiective stabilite de organul 3ndrept'it s dispun efectuarea
expertizei;
dup valoarea pre/udiciilor ce fac obiectul litigiului;
b)
dup mobilul sau scopul principal 3n care au fost solicitate;
dup natura obiectivelor B3ntrebrilor la care trebuie s rspund expertul contabil);
3n func'ie de natura /uridic;
c)
dup scopul principal 3n care au fost solicitate;
dup valoarea pre/udiciilor ce fac obiectul litigiului;
dup natura principalului,principalelor obiectiv,obiective stabilite de organul 3ndrept'it s dispun efectuarea
expertizei.
2-. Cum se clasific expertizele contabile 3n func'ie de scopul principal 3n care au fost solicitate?
a) expertize contabile /udiciare i extra/udiciare;
b) expertize contabile civile i comerciale;
c) expertize contabile fiscale i penale.
"9. Cum se clasific expertizele contabile 3n func'ie de natura principalului,principalelor obiectiv,obiective stabilite de
organul 3ndrept'it s dispun efectuarea expertizei?
a) expertize contabile civile, penale;
b) expertize contabile comerciale i fiscale;
c) expertize contabile civile, penale, comerciale, fiscale, alte categorii de expertize contabile /udiciare sau extra/udiciare.
"1. Cum se clasific expertizele contabile 3n func'ie de natura /uridic?
a) civile, penale, extra/udiciare;
b) comerciale, /udiciare, penale;
c) civile, fiscale.
"2. <ac termenul fixat de instan' pentru depunerea expertizei contabile /udiciare este considerat prea scurt de ctre
expertul contabil, atunci!
a) expertul contabil va 3ntiin'a pr'ile despre aceasta, iar acestea vor solicita instan'ei un nou termen;
b) expertul contabil este 3ndrept'it s solicite instan'ei, 3n scris i motivat, un alt termen minim necesar pentru efectuarea
unei expertize contabile /udiciare de calitate;
c) expertul contabil este 3ndrept'it s solicite verbal instan'ei, la prima 3nf'iare, un alt termen minim necesar pentru
efectuarea unei expertize contabile /udiciare de calitate.
"". :n cazul 3n care expertul contabil are neclarit'i 3n legtur cu obiectivele expertizei stabilite de instan'!
a) expertul contabil are dreptul i obliga'ia de a notifica despre aceasta organul /urisdic'ional care a dispus expertiza;
b) expertul contabil are obliga'ia de a solicita explica'ii suplimentare avoca'ilor pr'ilor
c) singura obliga'ie a expertului contabil este aceea de a efectua expertiza indiferent de neclarit'ile sale.
".. :n cazul 3n care expertul contabil dorete ma/orarea onorariului pentru expertiza contabil efectuat, va proceda dup
cum urmeaz!
a) expertul contabil are obliga'ia de a solicita 3n scris ma/orarea onorariului pr'ilor din dosarul cauzei;
b) expertul contabil, dup depunerea raportului de expertiz contabil /udiciar, a notei de evaluare a onorariului i
eventual a decontului c1eltuielilor de transport, cazare, diurn sau a altor c1eltuieli ocazionate de efectuarea expertizei i
3n str8ns legtura cu aceasta, poate solicita 3n scris organului /urisdic'ional care a dispus expertiza ma/orarea onorariului
iar acesta va dispune 3n consecin';
c) nu se poate solicita ma/orarea onorariului pentru o expertiz contabil /udiciar efectuat.
"#. <up numirea exper'ilor, instan'a va putea convoca o audiere 3n camera de consiliu 3n cadrul creia!
a) va stabili obiectivele expertizei contabile /udiciare 3mpreun cu expertul contabil i cu pr'ile implicate 3n cauz;
b) va solicita expertului contabil s se pronun'e asupra costului estimativ al lucrrii ce urmeaz a fi efectuat, precum i
asupra duratei de timp necesar efecturii expertizei;
c) ambele variante sunt corecte.
"+. Eentru a evita orice disput cu privire la originalitatea raportului de expertiz contabil, expertul contabil numit de
organele 3n drept s efectueze o expertiz contabil /udiciar este obligat!
a) s semneze fil cu fil raportul de expertiz;
b) s semneze i s parafeze fil cu fil raportul de expertiz, inclusiv anexele;
c) s semneze ultima fil a raportului de expertiz, inclusiv anexele.
"4. %xpertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil /udiciar este obligat!
a) s depun raportul de expertiz la organul 3ndrept'it s dispun expertiza cu # zile 3nainte de termenul stabilit de
aceasta;
b) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu 19 zile calendaristice 3nainte de termenul stabilit
de acesta;
c) s depun raportul de expertiz la organul care a dispus expertiza cu #019 zile lucrtoare 3nainte de termenul stabilit de
acesta.
"5. &aportul de expertiz contabil /udiciar se 3ntocmete!
a) 3n 2 exemplare originale, unul pentru organul care a dispus expertiza i unul pentru expertul contabil care a efectuat0o,
dac 3n 3nc1eierea de sedin' prin care s0a dispus expertiza nu este prevzut altfel;
b) 3n numrul de exemplare stabilit de organul care a dispus expertiza contabil /udiciar;
c) ambele variante sunt corecte.
"-. %xpertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil /udiciar de organele 3ndrept'ite de lege trebuie s respecte
secretul i caracterul confiden'ial al informa'iilor la care a avut acces i despre care a avut cunotin' cu ocazia efecturii
expertizelor contabile cu excep'ia cazurilor 3n care!
a) a fost autorizat expres 3n acest scop;
b) are obliga'ia legal sau profesional pentru aceasta;
c) ambele variante sunt corecte.
.9. &apoartele de expertiz contabil /udiciar depuse de exper'ii contabili la dosarele cauzei pot fi consultate!
a) numai de cei interesa'i Bcare /ustific un interes legitim);
b) numai de avoca'ii pr'ilor implicate 3n cauza respectiv;
c) numai de pr'ile implicate 3n cauza respectiv.
.1. :n cauzele penale, expertul contabil numit de organele 3ndrept'ite s dispun efectuarea expertizei poate lua legtura
cu inculpa'ii!
a) ori de c8te ori este nevoie;
b) numai cu 3ncuviin'area i 3n condi'iile stabilite de organul de urmrire penal sau de instan'a de /udecat;
c) o singur dat, la 3nceputul efecturii expertizei contabile /udiciare.
.2. %xpertul contabil numit de organele abilitate de lege s efectueze o expertiz contabil /udiciar este obligat s
procedeze la citarea pr'ilor 3n cazul!
a) proceselor civile;
b) proceselor civile i proceselor penale;
c) proceselor penale.
.". Contractul privind efectuarea expertizei contabile trebuie s cuprind cel pu'in!
a) pr'ile contractante, obiectul contractului, materialul documentar, locul i data depunerii raportului de expertiz
contabil, onorariul i clauze privind confiden'ialitatea informa'iilor privitoare la expertiza contabil;
b) obiectul contractului i onorariul;
c) pr'ile contractante, obiectul contractului, locul i data depunerii raportului de expertiz contabil.
... )rganul de urmrire penal sau instan'a de /udecat poate dispune efectuarea unei noi expertize?
a) da, 3n orice situa'ie;
b) da, doar 3n situa'ia 3n care nu sunt lmurite prin expertiza efectuat sau au dubii cu privire la concluziile expertizei;
c) nu.
.#. %xpertul contabil are obliga'ia de a accepta efectuarea unei expertize contabile /udiciare dispus de organele
3ndrept'ite de lege?
a) nu;
b) da; orice situa'ie de incompatibilitate trebuie adus la cunotin'a organului care a dispus expertiza care va proceda 3n
consecin';
c) numai dac acesta va considera c onorariul este remuneratoriu.
.+. <ac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite, care va fi expertiza considerat de
organul care a dispus efectuarea acestora, cu valoarea probant preferen'ial?
a) acceptarea uneia i 3nlturarea celeilalte,celorlalte expertize este problema organului care a dispus expertiza, care 3i
motiveaz 1otr8rea. (ceasta urmrete ra'ionamentele profesionale ale expertului contabil pe care le coroboreaz cu alte
probe din dosar;
b) ultima expertiz contabil /udiciar, 3n ordine cronologic;
c) se face media aritmetic 3ntre concluziile expertizelor.
.4. Care afirma'ie este corect?
a) efectuarea lucrrilor privind expertizele contabile /udiciare nu poate fi delegat altor persoane de ctre exper'ii contabili
numi'i la cererea pr'ilor sau din oficiu, i nici de ctre exper'ii contabili recomanda'i de pr'i;
b) 3n cazul expertizelor contabile extra/udiciare, care de regul sunt comandate i contractate cu cabinete sau societ'i de
expertiz contabil, contractele 3nc1eiate 3n acest scop pot include clauze cu privire la lucrrile care trebuie executate
precum i la persoanele crora acestea le vor fi delegate spre executare.
c) ambele variante sunt corecte.
.5. :n ceea ce privete documentarea expertizelor contabile /udiciare, dosarul de lucru al expertului contabil trebuie s
cuprind!
a) 0raportul de expertiz contabil;
0eventualele note personale ale expertului contabil;
b) 03nc1eierea de edin' B3n cauze civile), ordonan'a organului de urmrire i cercetare penal B3n cauze penale) sau
contractul privind efectuarea expertizelor contabile /udiciare B3n cazul exper'ilor consilieri ,numi'i de parte);
0raportul de expertiz contabil;
0eventuala coresponden' solicitat de organele 3n drept care au dispus efectuarea expertizei contabile;
0eventualele note personale ale expertului contabil;
c) 0raportul de expertiz;
0eventuala coresponden' solicitat de organele 3n drept care au dispus efectuarea expertizei contabile.
.-. <ac 3n timpul efecturii expertizei contabile /udiciare au intervenit elemente noi privind volumul i 3ntinderea lucrrilor
sau obiective noi Bsupliment expertiz) care nu au fost avute 3n vedere ini'ial, expertul contabil!
a) nu poate solicita ma/orarea onorariului pentru expertiza contabil /udiciar efectuat;
b) este 3ndrept'it s cear ma/orarea onorariului;
c) are obliga'ia de a notifica despre aceasta filiala al crei membru este.
#9. <ac dup depunerea raportului de expertiz contabil /udiciar au fost depuse de pr'i obiec'iuni la concluziile
expertizei contabile /udiciare, expertul contabil!
a) nu este 3ndrept'it s solicite ma/orarea onorariului pentru redactarea i depunerea la dosarul cauzei a rspunsului la
obiec'iuni;
b) este 3ndrept'it s cear ma/orarea onorariului;
c) are posibilitatea de a solicita pr'ilor ma/orarea onorariului.
#1. :n cazul expertizelor contabile /udiciare ma/orarea onorariului se face!
a) la cererea /ustificat a expertului contabil 3n cauz, prin 3nc1eiere executorie, dat cu citarea pr'ilor;
b) la solicitarea expertului adresat pr'ilor implicate 3n dosar;
c) prin act adi'ional convenit 3ntre expertul contabil i instan'.
#2. :n cazul expertizelor contabile extra/udiciare ma/orarea onorariului se face!
a) prin 3n'elegere verbal 3ntre pr'i;
b) prin depunerea unei cereri a expertului contabil depus 3n acest sens la sediul firmei beneficiare;
c) prin act adi'ional la contractul ini'ial convenit 3ntre pr'i.
#". :n cazul 3n care, pentru efectuarea expertizei contabile /udiciare, au fost 3ncuviin'a'i de organul /urisdic'ional exper'i
recomanda'i de parte, acetia sunt obliga'i!
a) s 3ntocmeasc un raport de expertiz contabil prin care s rspund la obiectivele stabilite de instan';
b) s 3ntocmeasc programul de lucru de comun acord cu exper'ii contabili numi'i astfel 3nc8t s asigure finalizarea i
depunerea expertizei 3n termenul stabilit de organul 3n drept, s semneze i s parafeze raportul de expertiz iar dac au
semnat cu men'iunea Fopinie separat s ataeze, raportului, propria opinie formulat de acetia 3n raport cu concluziile
expertului numit;
c) s participle la efectuarea expertizei i s depun la organul care a dispus expertiza opinia proprie.
#.. <in ce se compune orientativ materialul documentar pe care 3l poate studia expertul contabil numit s efectueze o
expertiz contabil /udiciar 3ntr0o cauz civil?
a) documente /ustificative i registre contabile;
b) dosarul cauzei i alte materiale documentare precum legisla'ia i reglementrile referitoare la obiectivele expertizei;
c) dosarul cauzei, documente /ustificative i registre contabile, procesele0verbale 3ntocmite de organele de control abilitate,
alte materiale documentare precum legisla'ia i reglementrile referitoare la obiectivele expertizei.
##. Care afirma'ie este corect?
a) Eentru o mai temeinic 3n'elegere a evenimentelor i a tranzac'iilor supuse expertizrii, expertul contabil este 3ndrept'it
s cear, iar pr'ile interesate 3n expertiz sunt obligate B3n dosarele civile) sau pot B3n dosarele penale) s dea explica'ii
suplimentare;
b) Daterialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de ctre acesta de la pr'ile care 3l au 3n
pstrare. <up caz, expertul contabil poate solicita ob'inerea unor copii dup documentele aflate la entit'ile de'intoare 3n
vederea utilizrii lor 3n scopul efecturii expertizei. 7ormele de confiden'ialitate sunt aplicabile.
c) ambele variante sunt corecte.
#+. :n cazul expertizelor contabile dispuse 3n dosarele penale, expertul contabil are dreptul s ia cunotin'G de con'inutul
dosarului penal?
a) da, dar numai cu 3ncuviin'area organului de urmrire penal sau a instan'ei de /udecat;
b) da, dac acesta consider necesar;
c) nu.
#4. %xplica'iile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocrii i primite de la pr'ile interesate 3n
expertiz constituie material documentar?
a) numai dac pr'ile sunt de acord;
b) nu;
c) da.
#5. %xpertiza contabil extra/udiciar poate /uca un rol decisiv 3n urmtoarele domenii!
a) calcularea drepturilor legale de salarii sau de pensii;
b) determinarea unor raportri cauz $ efect Bex. eficien'a investi'iilor, anga/area unui credit bancar etc);
c) ambele variante sunt corecte.
#-. Cum proceda'i 3n situa'ia 3n care, 3n cauza 3n care a'i fost numit s efectua'i expertiza /udiciar, exist lucrri de
expertiz efectuate anterior?
a) expertul contabil /udiciar numit nu face referiri 3n raportul propriu la expertizele anterioare;
b) nu este etic s lua'i legtura cu colegul dvs. pentru a discuta ce elemente a avut 3n vedere acesta la elaborarea lucrrii;
c) este obligatorie men'ionarea lucrrilor de expertiz efectuate anterior 3n cuprinsul raportului de expertiz.
+9. Dsurile dispuse de organul 3ndrept'it s dispun efectuarea expertizei 3n situa'ia refuzului efecturii expertizei
contabile /udiciare de ctre expertul contabil sunt!
a) sanc'iuni administrative sau suspendare pe o perioad determinat;
b) sanc'iuni administrative B3nlocuire sau aducere cu mandat), amenzi /udiciare sau, dup caz, despgubiri civile;
c) amenzi disciplinare sau interdic'ia dreptului de exercitare a profesiei.
+1. Erintre sanc'iunile administrative aplicabile 3n situa'ia neprezentrii expertului la solicitarea organului 3ndrept'it s
dispun efectuarea expertizei contabile /udiciare!
a) 3nlocuirea expertului contabil de ctre instan', 3n cazul 3n care acesta nu se 3nf'ieaz;
b) aducerea 3n instan' a expertului contabil, cu mandat, 3n caz de pricini urgente sau pentru a da lmuriri atunci c8nd i se
cer;
c) ambele variante sunt corecte.
+2. (menzi /udiciare dispuse de organul 3ndrept'it s dispun efectuarea expertizei se aplic 3n urmtoarele cazuri!
a) refuzul expertului de a primi lucrarea, nedepunerea lucrrii 3n termenul fixat;
b) tergiversarea de ctre expert a 3ndeplinirii 3nsrcinrilor primite, lipsa ne/ustificat a expertului de la procesul penal,
atunci c8nd este citat;
c) ambele variante sunt corecte.
+". <ac expertul contabil, cu inten'ie sau din culp, a pricinuit am8narea /udecrii sau executrii silite, cauz8nd prin
aceasta un pre/udiciu, va putea fi obligat de ctre instan'a de /udecat sau de ctre preedintele instan'ei de executare!
a) la plata c1eltuielilor de /udecat efectuate de partea 3n cauz;
b) la plata unei amenzi /udiciare;
c) la plata unei despgubiri civile pentru paguba cauzat.
+.. olicitarea de 3nlocuire a unui expert contabil numit s efectueze o expertiz /udiciar este acceptat de organul care a
dispus expertiza?
a) da, 3n orice situa'ie considerat de expertul 3n cauz c este /ustificat;
b) da, dac expertul contabil este planificat 3n concediu;
c) da, dar numai pentru motive temeinice acceptate de instan'.
+#. <ispunerea sau propunerea admininstrrii probei cu expertiz contabil /udiciar se poate face!
a) de ctre pr'i;
b) de ctre organul cu atribu'ii /urisdic'ionale;
c) ambele variante sunt corecte.
++. Earagraful privind men'ionarea obiectivelor,3ntrebrilor,punctelor fixate de organul care a dispus expertiza se regsesc
3n &aportul de expertiza contabil /udiciar la capitolul!
a) Capitolul 6 6ntroducere;
b) Capitolul 66 <esfurarea expertizei contabile;
c) Capitolul 666 Concluzii.
+4. Care sunt calit'ile esen'iale pe care trebuie s le aib exper'ii contabili, calit'i care sunt eviden'iate i pe sigla
C%CC(&?
a) tiin', devotament, perseveren';
b) integritate, independen', inteligen';
c) tiin', independen', moralitate.
+5. Care sunt persoanele care, conform prevederilor legale 3n vigoare, pot efectua expertize contabile?
a) persoanele care au dob8ndit calitatea de expert contabil 3n condi'iile )rdonan'ei *uvernului nr. +#,1--., au viza anual
de exercitarea profesiei la zi, i sunt 3nscrise 3n partea activ a >abloului C%CC(&;
b) persoanele care au dob8ndit calitatea de expert contabil 3n condi'iile )rdonan'ei *uvernului nr. +#,1--.;
c) persoanele care au dob8ndit calitatea de contabil autorizat 3n condi'iile )rdonan'ei *uvernului nr. +#,1--. i care sunt
3nscrise 3n >abloul C%CC(&.
+-. Eentru asigurarea 3n interes public c cerin'ele privind efectuarea expertizelor contabile sunt 3ndeplinite
Bcontiinciozitate, devotament, corectitudine, impar'ialitate), expertizele contabile sunt supuse!
a) verificrii de ctre eful ?iroului de expertize contabile din cadrul filialei;
b) verificrii auditorului de calitate din cadrul filialei;
c) verificrii de ctre eful ?iroului local pentru expertize te1nice /udiciare i contabile din cadrul tribunalului.
49. Concluziile expertului contabil cu privire la expertiza contabil /udiciar trebuie s fie fundamentate pe!
a) documente /ustificative i evidn'ieri contabile care atest evenimente i tranzac'ii care fac sau trebuie s fac obiectul
recunoaterii lor, evalurii lor, clasificrii lor i prezentrilor contabile Bnu pe prezum'ii, declara'ii ale pr'ilor i,sau ale
martorilor);
b) documente i declara'iile pr'ilor depuse la dosarul cauzei;
c) documente i supozi'ii ale expertului contabil cu privire la eveniment i tranzac'ii care fac obiectul recunoaterilor,
evalurilor, clasificrilor i prezentrilor contabile.
41. 7edocumentarea i nefundamentarea tiin'ific 3n raportul de expertiz contabil /udiciar pot fi sanc'ionate de
organele care au dispus expertizele, cu!
a) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile 3ntre " i + luni;
b) excluderea expertului contabil din r8ndul membrilor Corpului;
c) 3nlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize contabile /udiciare.
42. :n situa'ia 3n care, dup ce a fost convocat de organul de urmrire penal 3n vederea efecturii unei expertize /udiciare
i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei, expertul contabil constat c una din pr'i 3i este vecin, iar so'iile
lor se afl 3n dumnie!
a) expertul contabil constat c se afl 3n stare de incompatibilitate i 3ntiin'eaz despre aceasta organul care a dispus
expertiza contabil /udiciar care va proceda 3n consecin';
b) expertiza contabil 3i urmeaz cursul normal;
c) expertul nu mai are capacitate de exerci'iu deplin, prin urmare nu mai poate efectua lucrarea.
4". Care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil 3n situa'ia 3n care, dup ce a fost 3ntiin'at despre
numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile /udiciare i a consultat dosarul cauzei, acesta constat c este 3n
litigiu cu una din pr'i, aceasta depun8nd la o institu'ie /udectoreasc o cerere de c1emare 3n /udecat 3n care expertul
are calitatea procesual de p8r8t?
a) expertiza contabil 3i urmeaz cursul normal;
b) expertul contabil constat c se afl 3n stare de incompatibilitate i 3ntiin'eaz despre aceasta organul care a dispus
expertiza contabil /udiciar i care va proceda 3n consecin';
c) nu exist nicio procedur de urmat, expertul contabil nu 3ntocmete expertiza.
4.. <ac un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil /udiciar constat c se afl 3n incompatibilitate cu
una din pr'i, este obligat s declare preedintelui instan'ei, procurorului care supraveg1eaz cercetarea penal sau
procurorului ierar1ic superior c se ab'ine de a participa la procesul penal?
a) nu, nu este obligat s declare nimic, expertiza contabil /udiciar 3i va urma cursul normal;
b) da, este obligat s declare de 3ndat ce a luat la cunotin' de cazul de incompatibilitate;
c) da, este obligat s declare aceasta, dar numai dup depunerea raportului de expertiz.
4#. Ce se 3n'elege prin ;ab'inerea= unui expert contabil numit s efectueze o expertiz /udiciar 3ntr0o cauz?
a) restr8ngerea capacit'ii de exerci'iu i refuzul efecturii expertizei;
b) obliga'ia expertului de a se retrage de la /udecat dac este 3n cunotin' de faptul c 3n cauza respectiv exist vreun
motiv de recuzare 3mpotriva sa;
c) suspendarea dreptului de efectuare a expertizei contabile pe o perioad nedeterminat.
4+. %xpertul contabil care a a/uns la concluzii fundamentale diferite fa' de constatrile consemnate 3n actele de control
de organul de control abilitat!
a) nu are nici o obliga'ie 3n privin'a efecturii expertizei contabile /udiciare cu privire la constatrile organului de control;
b) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a0i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize
contabile de calitate, ceea ce nu 3l oblig pe expertul contabil la un punct de vedere comun, ci doar la motivarea opiniilor
diferite;
c) este abilitat s ia contact cu acesta pentru a0i elucida toate aspectele pe care le implic efectuarea unei expertize
contabile de calitate, pentru a a/unge la un punct de vedere comun.
44. &aportul de expertiz contabil /udiciar 3ntocmit din dispozi'ia organelor 3ndrept'ite s dispun aceasta trebuie
fundamentat pe!
a) documente /ustificative i eviden'ieri contabile.
b)documente /ustificative, eviden'ieri contabile i,sau declara'ii ale martorilor;
c) documente /ustificative, eviden'ieri contabile i,sau prezum'ii ale expertului contabil /udiciar.
45. 2na din faptele care se sanc'ioneaz cu interdic'ia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil o reprezint!
a) practicarea profesiei de expert contabil fr viz anual pentru exercitarea profesiei, legal acordat;
b) neplata cotiza'iei profesionale sau,i a celorlalte obliga'ii bneti la termenele stabilite, 3n cursul unui an calendaristic;
c) nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile.
4-. %xpertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil /udiciar 3ntr0o cauz penal are dreptul s!
a) ia cunotin' de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei, dar 3ntotdeauna cu 3ncuviin'area organului de
urmrire;
b) ia cunotin' de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei;
c) ia cunotin' de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei de regul cu 3ncuviin'area organului de
urmrire, iar 3n anumite situa'ii cu 3ncuviin'area pr'ilor.
59. %xpertul recomandat de parte are obliga'ia!
a) s participe la 3ntocmirea lucrrii de expertiz i s semneze raportul de expertiz 3ntocmit de expertul numit de organul
3n drept i dac are opinii diferite de ale expertului numit s consemneze aceasta, iar opiniile sale s fie cuprinse 3n raport
sau 3n anexele acestuia;
b) s efectueze un raport de expertiz separat de cel al expertului numit de ctre organele de drept, pe care 3l prezint
pr'ii care l0a solicitat sub form de supliment la expertiz;
c) 3n raportul de expertiz 3ntocmit s ia aprarea pr'ii care i0a solicitat a/utorul.
51. Care este procedura de 3ntocmire i semnare a raportului de expertiz /udiciar 3ntr0o cauz penal 3n care sunt numi'i,
de organul de cercetare penal sau de instan', mai mul'i exper'i ?
a) to'i exper'ii 3ntocmesc i semneaz un singur raport de expertiz, iar dac au deosebiri de preri semneaz ;cu opinie
separat=, iar opiniile acestora Braportate la concluziile expertului numit) sunt anexate raportului de expertiz contabil
/udiciar;
b) fiecare expert 3ntocmete i semneaz separat c8te un raport de expertiz;
c) exper'ii particip la efectuarea expertizei, iar raportul este 3ntocmit de un singur expert i semnat de to'i cei numi'i; dac
acetia au concluzii diferite, 3n raport se va men'iona concluzia rezultat 3n urma negocierii dintre exper'i.
52. )piniile exper'ilor Bnumi'i,parte sau consilieri) care au concluzii diferite!
a) nu sunt consemnate 3n cuprinsul raportului de expertiz, ci se consemneaz 3n suplimentul la expertiza contabil
/udiciar;
b) sunt incluse 3n raport la capitolele 66 i 666 sau 3ntr0o anex a raportului de expertiz contabil, conform obiectivelor
stabilite de organul care a dispus expertiza;
c) se consemneaz 3n rapoarte de expertiz 3ntocmite separat.
5". %xpertul contabil, numit de organul de cercetare penal poate lua legtura cu pr'ile ?
a) da, convocarea se face prin citarea pr'ilor cu scrisori recomandate cu dovad de primire;
b) da, dar numai cu 3ncuviin'area organului de urmrire penalG;
c) nu.
5.. Ce elemente trebuie s cuprind 3nc1eierea de edin',ordonan'a prin care se dispune efectuarea expertizei contabile
/udiciare?
a) obiectul expertizei i locul i data depunerii raportului de expertiz contabil /udiciar;
b) obiectul expertizei i onorariul;
c) numele expertului,exper'ilor contabili, obiectivele,punctele,3ntrebrile la care trebuie s rspund, termenul 3n care
trebuie s se efectueze expertiza contabil, plata expertului,exper'ilor contabili.
5#. :n cauzele civile, pr'ile pot fi convocate de expertul contabil numit s efectueze expertiza!
a) prin citare public8nd un anun' 3n presa local, telefonic sau prin e0mail;
b) prin scrisori recomandate transmise pr'ilor, la adresele men'ionate 3n dosarul cauzei, cu dovad de primire care va fi
depus la dosarul cauzei o dat cu raportul de expertiz contabil /udiciar;
c) prin intermediul avoca'ilor.
5+. Eoate fi anulat un raport de expertiz contabil /udiciar?
a) nu;
b) da, dar numai dac vtmarea pricinuit altei pr'i nu poate fi 3nlturat dec8t prin anularea raportului de expertiz care
a fost 3ntocmit cu 3nclcarea normelor legale;
c) da, dac aa dispune organul 3ndrept'it s dispun efectuarea expertizei contabile /udiciare fr ca acesta s fie obligat
s0i motiveze dizpozi'ia.
54. Care este actul procedural prin care se dispune numirea expertului contabil 3n efectuarea expertizei contabile /udiciare
3ntr0o cauz civil?
a) 3nc1eierea de edin';
b) decizia instan'ei de /udecat;
c) 1otr8rea completului de /udecat.
55. Care sunt elementele, datele, informa'iile cu privire la efectuarea expertizei contabile /udiciare, stabilite 3n 3nc1eierea
de edin' sau 3n ordonan', odat cu numirea expertului 3n cauz?
a)
numele expertului contabil sau exper'ilor contabili numi'i din oficiu sau la cererea pr'ilor 3n proces;
obiectivele,3ntrebrile,punctele la care trebuie s rspund expertul 3n raportul de expertiz contabil /udiciar;
numele pr'ilor 3n proces;
numele martorilor;
numele avoca'ilor pr'ilor;
b)
numele expertului contabil sau exper'ilor contabili numi'i din oficiu sau la cererea pr'ilor 3n proces;
obiectivele,3ntrebrile,punctele la care trebuie s rspund expertul 3n raportul de expertiz contabil /udiciar;
termenul la care trebuie depus raportul;
onorariul provizoriu, precum i avansul pentru c1eltuielile de deplasare, dac este cazul;
c) nici una din variante nu este corect.
5-. 7umirea exper'ilor contabili 3n vederea efecturii expertizelor /udiciare 3n cauzele penale poate fi dispus!
a) la cererea exper'ilor contabili;
b) din oficiu sau la cererea pr'ilor aflate 3n proces;
c) ambele variante sunt corecte.
-9. :n cazul 3n care expertul contabil /udiciar se afl 3n imposibilitatea 3ntocmirii unui raport de expertiz contabil datorit
inexisten'ei documentelor /ustificative i,sau eviden'elor contabile care s ateste evenimentele i tranzac'iile supuse
expertizrii!
a) expertul contabil 3ntocmete un &aport de imposibilitate a efecturii expertizei contabile;
b) expertul contabil are obliga'ia de a refuza s efectueze expertiza;
c) expertul contabil efectueaz expertiza preciz8nd 3n raport lipsa documentelor, respectiv a eviden'elor contabile
/ustificative.
-1. Capitolul 666 ;Concluzii= din raportul de expertiz contabil trebuie s con'in!
a) opinia general a expertului contabil asupra 3ntregii lucrri efectuate;
b) descrierea amnun'it a opera'iilor efectuate de ctre expertul contabil cu privire la actele, faptele i informa'iile
analizate;
c) concluzia rspunsului la fiecare obiectiv formulat amnun'it 3n capitolul 66 ;<esfurarea expertizei contabile=.
-2. Capitolul 66 F<esfurarea expertizei contabile= con'ine!
a) opinia motivat a expertului parte;
b) considerente personale ale expertului contabil /udiciar asupra 3ntregii lucrri efectuate;
c) descrierea amnun'it a opera'iilor efectuate de ctre expertul contabil cu privire la actele, faptele i informa'iile
analizate.
-". Erintre paragrafele con'inute de Capitolul 6 ;6ntroducere= al expertizei contabile se numr!
a) paragraful de identificare a expertului contabil, inclusiv a exper'ilor contabili recomanda'i de pr'i, dac este cazul i
paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile /udiciare;
b) paragraful privind materialul documentar care a stat la baza efecturii expertizei, formularea obiectivelor i paragraful de
identificare a 3mpre/urrilor i circumstan'elor 3n care a luat natere litigiul;
c) ambele variante sunt corecte.
-.. :n cazul reglementrilor legale, procedurale i al celor profesionale, au prioritate!
a) reglementrile legale;
b) reglementrile procedurale;
c) reglementarile profesionale.
-#. Care sunt documentele care se pot 3ncadra ca Fmaterial documentar= 3n cazul unei expertize /udiciare?
a) documentele /ustificative i registrele contabile aflate 3n pstrarea pr'ilor implicate 3n procesul /usti'iar sau 3n ar1iva
ter'elor persoane care au legatur cu obiectivele expertizate;
b) procesele verbale 3ntocmite de organele de control abilitate;
c) dosarul cauzei, documentele /ustificative, registrele contabile aflate 3n pstrarea pr'ilor implicate 3n proces, procesele0
verbale 3ntocmite de organele de control abilitate i alte materiale documentare cum ar fi legisla'ia i reglementrile
referitoare la obiectivele expertizei.
-+. :n cazul unei expertize contabile /udiciare, materialul documentar examinat de expertul contabil poate fi ridicat de ctre
acesta de la pr'ile care 3l au 3n pstrare?
a) da;
b) da, dar numai cu aprobarea avocatului pr'ii;
c) nu.
-4. Erintre obiectivele la care trebuie s rspund auditul de calitate 3n domeniul serviciilor contabile se afl!
a) universalitate, confiden'ialitate, adaptarea auditului;
b) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a obliga'iilor de membru,
contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec'ionarea metodelor de lucru;
c) colegialitate, armonizare, contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfec'ionarea metodelor de lucru.
-5. Erincipiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate 3n domeniul calit'ii serviciilor contabile sunt!
a) universalitate, confiden'ialitate, adaptarea auditului, colegialitate, armonizare;
b) armonizare, colegialitate, confiden'ialitate;
c) colegialitate, confiden'ialitate, adaptarea auditului.
--. Cum trebuie s procedeze expertul contabil 3n situa'ia 3n care organul /urisdic'ional 3i solicit s 3ncadreze /uridic fapta
3n discu'ie, ori culpa, ori procentul de culp 3n situa'ia culpelor comune?
a) expertul contabil este obligat 3n a rspunde i a 3ncadra fapta /uridic;
b) expertul contabil este obligat s solicite organului care a dispus expertiza 3nlocuirea sa;
c) expertul contabil trebuie s atrag aten'ia asupra limitelor competen'ei sale i s se ab'in de la orice fel de comentarii
sau concluzii legate de c1estiunile care exced competen'ei sale.
199. Care dintre urmtoarele reprezint infrac'iune de natur penal 3n contextul activit'ii expertului contabil?
a) negli/en'a, superficialitatea, omisiunea 3n 3ntocmirea declara'iilor fiscale;
b) luarea de mit;
c) ne3ndeplinirea obliga'iilor i atribu'iilor specifice profesiei 3n 'inerea sau supraveg1erea contabilit'ii.