Sunteți pe pagina 1din 1

Admitere studii universitare de master sesiunea iulie 2014

PLANIFICAREA EXAMENELOR
Nr Crt. Pr!ramul de studiu "ata ra sala Cmisia
1 Consiliere in asistenta sociala
21.VII. 9,00 303
Conf.dr. Hanibal Dumitracu - presedinte
Conf.dr. !eor"!i#a $istor - membru
%ect. dr. Valentina &u'oiu - membru
%ect.dr. Iulia (lena )ardare - secretar
2 rupuri de risc si ser*icii sociale de suport
21.VII. 9,00 201
Conf. dr. Doru +u,ducea - presedinte
%ect. dr. )irela .n"!el - secretar
%ect.dr. /maranda 0itec - membru
.sist.dr. )arian 1rsan - secretar
3 )ana"ementul ser*iciilor sociale si de sanatate
21.VII. 9,00 302
2rof.dr. (u"en +la"a - preedinte
Conf. dr. .drian Dan - membru
%ect .dr. .urelia Cura' - membru
%ect.dr.3!eodora (ne - secretar
4 2re*enirea si combaterea consumului ilicit de dro"uri
21.VII. 9,00 401
2rof. dr. 2a*el .bra!am - presedinte
%ect. dr. Valeriu 56r#al7 - membru
%ect. dr. %umini#a /anda )i!ai - membru
%ect. dr. )onica .le8andru - secretar
9 2robatiune
21.VII. 10,00 Info 1
Conf. dr. )ircea +otescu - presedinte
Conf.dr. Ioan Durnescu- membru
Conf.dr. 5lorin %a,ar - membru
.sist. drd. Claudia :prea - secretar
; .ntropolo"ie, de,*oltare comunitara si re"ionala
21.VII. 9,00 1
Conf. dr. C7lin Cotoi -presedinte
Conf.dr. %i*iu C!elcea - membru
%ect.dr. Claudia Campeanu - membru
%ect. dr. Vlad ri"ora- secretar
< De*ianta sociala si criminalitate
21.VII. 9,00 /ala de Consiliu
Conf.dr. 2etronel Dobric7 - pre=edinte
2rof.dr. )aria Voinea - membru
2rof.dr. Dan +anciu - membru
.sist.dr. Irina >amfirac!e - secretar
? )ana"ementul resurselor umane
21.VII. 9,00 103
2rof.dr. )arian 2reda - pre=edinte
%ect.dr. %aura runber" - membru
%ect.dr. abriel H@ncean - membru
.sist.dr. Cosmin 3ot! - secretar
9 /ociolo"ia consumului si marAetin"
21.VII. 10,00 202
Conf.dr. %i*iu C!elcea - pre=edinte
%ect.dr. &aluca 2opescu - membru
%ect. dr. )arian Vasile - membru
%ector dr. .drian Du=a - secretar
10 /onda'e de opinie, marAetin" si publicitate
21.VII. 9,00 301
Conf. dr. abriel Bderu - pre=edinte
Conf.dr.Valentina )arinescu- membru
2rof.dr. Vasile Dancu - membru
.sist.drd. .ndreea +obb - secretar
11 /tudii de securitate I5
21.VII. 9,00 eopolitica
2rof.dr. Dan Dun"aciu - pre=edinte
%ect.dr. Darie Cristea - membru
%ect.dr. Cristina 2osastiuc - membru
%ect.dr. Claudia !ioiu - secretar
12 Cercetare sociolo"ica a*ansata
21.VII. 9,00 101
2rof.dr.%a,ar Vlasceanu- pre=edinte
2rof.dr. Dumitru /andu - membru
2rof.dr. Cosima &u"!inis - membru
%ect. dr. .le8andra &usu - secretar Cercetare in sociolo"ieClimba en"le,a-&esearc! in /ociolo"DE
13 2olitici publice si mana"ement in administratia publica
21.VII. 9,00 Cancelarie
Conf. dr. )i!aela %ambru - pre=edinte
Conf.dr. 5lorin %a,7r - membru
%ect.dr. &aluca Contanu - membru
.sist. drd. Dana 1rse - secretar
F )edia de admitere la master se calculea,7 astfelG
1. )H1I3)abs J 1I3$eseu J 1I3$inter*iu, undeG
2. )abs H media de absol*ire conform diplomei de licent7 C K )edia anilor de studii J K )edia de licent7E
3. $eseu H $ota acordata de comisie pe eseul pre,entat la inscriere
4. $inter*iu H $ota acordata de comisie pentru sustinerea inter*iului
)ediile nu se rotun'esc, se iau 6n consideraLie primele 2 ,ecimale.