Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar nr.

63/2014,
Dosar instanta nr.1135/55/2014 al Judecatoriei Arad

ANUNT DE VANZARE nr. 63/28.08.2014

Subsemnatul Dobrei Dacian Mihai, executor judecatoresc, cu sediul in Arad, bld. V. Milea, nr.33-37, ap.
10, jud.Arad, emit prezenta publicatie de vanzare avand in vedere incheierea nr. 598/27.01.2014 a
Judecatoriei Arad, prin care s-a incuviintat cererea de executare silita formulata de creditoarea BANCA
TRANSILVANIA, cu sediul in Arad - 310123, Str. Unirii nr. 5, Judetul Arad, impotriva debitoarei AMA
GRUP INTERNATIONAL S.R.L., CIF: 14574798, J 02/312/2002, cu sediul in Arad, Mioritei, bl. 140,
et. 1, ap. 5, Comuna Arad, Judetul Arad, conform titlului executoriu Contractul de credit nr.39/08.03.2011
cu anexa, pentru recuperarea sumei de 50,514.38 Lei, suma compusa din 44,571.07 Lei reprezentand credit
si dobanzi care se vor calcula pana la achitarea efectiva si 5,943.31 Lei cheltuieli de executare silita - debit
constatat prin incheierea de stabilire a debitului - titluexecutoriu nr. 63/2014/30.01.2014 in temeiul disp.
art. 761 C.proc.civ., se publica spre cunostiinta generala ca in ziua de 18.09.2014, ora 14:00 , va avea loc
in , licitatia publica avand ca obiect urmatorul bun, proprietatea debitorului:

Autoturism BMW 318D , nr.inmatriculare: AR-50-AMG, nr. identificare:WBAVC11
070VG89233, 1995 cmc, an fabricatie 2007, rulaj 105526 km
Pretul de pornire al licitiei este de 53200 Lei+TVA stabilit prin exepertiza tehnica
Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor sechestrate, sunt somate sa anunte
executorul judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de
lege.
Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul si locul fixat
pentru vanzare si, cel mai tarziu pana la acel termen sa prezinte oferta de cumparare.
In conformitate cu dispozitiile art. 767 alin. 1 C.proc.civ., participantii la licitatie trebuie sa
consemneze, cel mai tarziu pana la inceperea licitatiei, la dispozitia executorului judecatoresc, cel putin 10%
din pretul de incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere.
In conformitate cu dispozitiile art. 670 alin. 1 si 2 C.proc.civ., consemnarea se face in cont
.RO02BTRL00201202H2519000, deschis la Banca Transilvania SA Sucursala Arad C.E.C. Bank
S.A., Trezoreria Statului sau orice alta institutie de credit care are in obiectul de activitate operatiuni de
consemnare la dispozitia executorului judecatoresc, iar dovada se poate face cu recipisa de consemnare sau
cu orice alt inscris admis de lege..
In conformitate cu dispozitiile art. 767 alin. 2 C.proc.civ., creditorii urmaritori sau intervenienti nu
au obligatia depunerii garantiei prevazuta de art. 767 alin. 1 C.proc.civ.
Prezentul anunt de vanzare a fost intocmit la sediul B.E.J. Dobrei Dacian Mihai, in 4(patru.)
exemplare si a fost afisat, comunicat si respectiv postat in locurile prevazute de dispozitiile art. 761
C.proc.civ. la data de 28.08.2014.
EXECUTOR JUDECATORESC
DOBREI DACIAN MIHAI