Sunteți pe pagina 1din 210

Robert J.

Sawyer
Programatorul divin
Stiu, stiu, p area o nebunie ca extraterestrul s a vin a n Toronto. De acord, ora sul este plin de turi sti, dar ai
putea crede c a o int a de pe alt a planet a s-ar ndrepta spre ONU sau poate spre Washington. Klaatu nu
s-a dus la Washington n lmul lui Robert Wise, Ziua n care s-a oprit P amntul!
Desigur, am putea crede de asemenea c a e o nebunie faptul c a acela si regizor care a turnat Poveste din
Cartierul de Vest s a realizat si un science-ction de calitate. De fapt, dac a stau s a m a gndesc bine,
Wise a regizat trei lme SF, unul mai slab ca altul.
M a abat ns a de la subiect. O fac adeseori n ultima vreme va trebui s a m a iertati. Si nu, nu devin senil;
am doar cincizeci si patru de ani, pentru numele lui Dumnezeu! Totu si, durerile m a mpiedic a uneori s a
m a concentrez.
Vorbeam despre extraterestru.
Si de ce a venit el n Toronto.
Lucrurile s-au ntmplat cam a sa. . .
Nava extraterestrului a aterizat n fata fostului Planetariu McLaughlin, care se a a chiar lng a Muzeul
Regal Ontario, unde lucrez eu. Am spus fostul planetariu, deoarece Mike Harris, prim-ministrul strns
la pung a al provinciei Ontario, t aiase nantarea planetariului. Dup a p arerea lui, pu stii canadieni nu
trebuiau s a detin a cuno stinte despre spatiul cosmic un adev arat om al viitorului Harris asta! Dup a ce a
nchis planetariul, cl adirea a fost nchiriat a pentru o expozitie Star Trek cu vnzare, cu macheta celebrei
punti de comand a a navei n fosta sal a circular a pentru proiectii stelare. Orict de mult mi-ar pl acea Star
Trek, nu-mi vine n minte un comentariu mai trist asupra priorit atilor educationale canadiene. Ulterior,
alte rme din sectorul privat nchiriaser a spatiul respectiv, ns a n acea zi era gol.
De si poate c a ar fost rational pentru un extraterestru s a viziteze un planetariu, s-a dovedit c a, de fapt,
el dorea s a intre n muzeu. Un lucru bun de altfel: nchipuiti-v a ce imagine nepl acut a ar c ap atat
Canada dac a primul contact cu alt a civilizatie ar avut loc pe solul nostru, dar, cnd ambasadorul
extraterestru ar b atut la u s a, n-ar avut cine s a-i deschid a. Cu domul lui alb asem an ator unui iglu
gigantic, planetariul este mult retras fat a de strad a, a sa c a n fata lui exist a o zon a asfaltat a ntins a, ce
p area perfect a pentru aterizarea unei nave mici.
Eu, unul, n-am v azut aterizarea n direct, de si eram n cl adirea vecin a, dar patru persoane trei turi sti si
un localnic au lmat-o si, zile ntregi dup a aceea, nregistrarea video a putut vizionat a la nesfr sit pe
posturile televiziunilor din ntreaga lume. Nava era un triunghi ascutit, sem annd cu o feliut a subtire de
tort pe care o tai atunci cnd e sti la regim. Era complet neagr a, nu avea duze vizibile si coborse
silentios din cer.
Era lung a de vreo treizeci de picioare. Da, stiu, stiu Canada a trecut la sistemul metric, dar eu m-am
1
n ascut n 1946. Nu cred c a cineva din generatia mea nici chiar vreun savant, ca mine s-a simtit
vreodat a n largul lui cu sistemul metric, totu si eu o s a-mi dau toat a silinta. n loc s a e acoperit a cu tot
soiul de prostii robote sti, a sa cum sunt majoritatea navelor spatiale n toate lmele de la R azboiul
Stelelor ncoace, corpul navei era complet neted. Imediat ce nava a aterizat, o u s a s-a deschis ntr-o
parte. U sa era dreptunghiular a, mai mult lat a dect nalt a, si s-a deschis glisnd n sus un prim indiciu
c a ocupantul nu era probabil om; oamenii construiesc rareori u si de acest fel, din cauza capetelor noastre
vulnerabile.
Dup a cteva secunde a ie sit extraterestrul. Sem ana cu un gigantic p aianjen cafeniu-auriu, cu trup sferic,
de m arimea unei mingi mari pentru plaj a, si picioare r asrate n toate directiile.
Un Ford Taurus albastru a intrat n spatele unui Mercedes-Benz maro chiar n fata planetariului, cnd
soferii lor au r amas cu gurile c ascate n fata spectacolului. n zon a se aau destui pietoni, care au p arut
ns a mai degrab a consternati, dect ngroziti de si ctiva au luat-o la goan a si au cobort n statia de
metrou Museum, care are dou a ie siri n fata planetariului.
P aianjenul gigantic a str ab atut distanta scurt a pn a la muzeu; planetariul f acuse parte din MRO si cele
dou a cl adiri sunt unite printr-o pasarel a aat a la nivelul etajului nti, dar o alee le desparte la nivelul
str azii. Muzeul a fost cl adit n anul 1914, cu mult nainte ca cineva s a se gndeasc a la toate problemele
de acces. Spre cele sase u si principale din sticl a urcau nou a trepte late; abia mult mai trziu a fost
ad augat a o ramp a pentru c arucioarele cu rotile. Extraterestrul s-a oprit o clip a, aparent ncercnd s a
decid a ce metod a s a foloseasc a. S-a decis pentru trepte; balustradele rampei erau prea apropiate, tinnd
seama de felul n care i se r asrau picioarele.
Ajuns la cap atul sc arii, extraterestrul a fost din nou derutat pentru scurt timp. Probabil c a locuia ntr-o
lume tipic a SF, plin a de u si care se deschideau glisnd automat. Se aa n fata sirului de u si exterioare
din sticl a, care se deschideau prin tragerea mnerelor tubulare, dar el p area s a nu priceap a asta. La
cteva secunde ns a dup a sosirea lui, un pu sti a ie sit din muzeu, ne stiind ce se ntmpla. A scos un tip at
de uimire la vederea extraterestrului, care a prins calm u sa deschis a cu unul dintre membrele lui se
folosea de sase pentru mers, iar pe dou a adiacente le utiliza pe post de brate si a izbutit s a se strecoare
n vestibul. Un al doilea perete din u si de sticl a l a stepta la mic a distant a n fat a; zona aceea ajuta la
controlarea temperaturii interioare a muzeului. Cunosc ator acum al u silor terestre, extraterestrul a
deschis-o pe una dintre cele interioare si a p atruns n Rotond a, receptia larg a si octogonal a a muzeului;
era n asemenea m asur a un simbol al MRO, nct, n cinstea ei, revista noastr a trimestrial a se numea
Rotonda.
n stnga Rotondei se g asea sala Gareld Weston, folosit a pentru evenimente speciale; n prezent
g azduia expozitia Burgess Shale, la organizarea c areia ajutasem si eu. Cele mai bune dou a colectii
mondiale de fosile din situl Burgess Shale apartineau MRO si Muzeului Smithsonian; totu si, n mod
normal, niciuna dintre institutii nu le-ar expus pentru public. Eu aranjasem ca o selectie temporar a din
cele dou a colectii s a e prezentat a mai nti aici, apoi n Washington.
Aripa muzeului din dreapta Rotondei ad apostise r aposata si regretata noastr a Galerie geologic a, dar n
2
prezent g azduia magazine de cadouri si un local de delicatese din lantul Druxys unul dintre
numeroasele sacricii pe care MRO le f acuse sub administrarea Christinei Dorati pentru a deveni o
atractie.
n orice caz, creatura a avansat rapid c atre partea ndep artat a a Rotondei, printre casa de intrare si
ghi seul pentru servicii destinate membrilor muzeului. Eu n-am v azut nici aceast a prim a etap a, ns a totul
a fost nregistrat de o camer a video de securitate, ceea ce a fost bine, pentru c a altfel nimeni n-ar
crezut. Extraterestrul s-a apropiat de paznicul n sacou albastru Raghubir, un sikh nc aruntit, dar
jovial, care era de-o ve snicie n MRO si a rostit ntr-o englez a perfect a:
Scuzati-m a, a s dori s a stau de vorb a cu un paleontolog.
Ochii c aprui ai lui Raghubir s-au m arit, dar si-a revenit repede. Ulterior, a declarat c a si imaginase c a e
o fars a. n Toronto se toarn a multe lme si, dintr-un motiv necunoscut, un num ar enorm de seriale TV
de SF, printre care, de-a lungul anilor, P amnt: Conict nal, Ray Bradbury v a prezint a si renviata
Zon a crepuscular a. El b anuise c a acela era un actor deghizat sau un personaj animatronic.
Ce fel de paleontolog doriti? a ntrebat inexpresiv, intrnd n spiritul glumei.
Torsul sferic al extraterestrului s-a nclinat o dat a.
Unul pl acut, presupun.
Pe nregistrarea video se poate vedea cum b atrnul Raghubir a ncercat, f ar a succes, s a- si ascund a un
zmbet.
Vreau s a spun doriti nevertebrate sau vertebrate?
Paleontologii dumneavoastr a nu sunt toti oameni? a ntrebat extraterestrul. Avea un mod straniu de a
vorbi, ns a o s a ajung si la asta. Prin urmare, nu ar trebui toti s a e vertebrate?
M a jur n fata lui Dumnezeu, toate astea sunt nregistrate pe band a.
Binenteles c a toti sunt oameni, a zis Raghubir.
Un grup de vizitatori se strnsese de acum si, cu toate c a videocamera n-o ar ata, se pare c a mai multi se
uitau spre parterul cu pardoseala de marmur a lustruit a a Rotondei, din balcoanele interioare de la nivelul
superior.
Dar unii dintre ei, a continuat Raghubir, sunt specializati n fosile de vertebrate, iar altii sunt
specializati n fosile de nevertebrate.
Ah, da? spuse extraterestrul. O diferentiere articial a, dup a p arerea mea. Oricare dintre ei este la fel
de bun.
Raghubir a ridicat receptorul unui telefon si a format interiorul meu. Am r aspuns din Centrul custozilor,
ascuns nd ar atul noii si ngrozitoarei Galerii a stiintelor terestre Inco Limited chintesenta viziunii
Christinei pentru MRO.
Jericho, am zis.
Domnule Jericho, s-a auzit vocea lui Raghubir cu accentul ei inconfundabil, v a caut a cineva.
3
S a nu credeti c a accesul la un paleontolog este la fel de dicil precum cel la directorul executiv al uneia
dintre companiile enumerate n Fortune 500; sigur c a da, prefer am s a stabilim dinainte o ntlnire, totu si
suntem functionari publici, a sadar lucr am pentru contribuabili. Cu toate acestea. . .
Cine anume?
Raghubir a t acut o clip a.
Cred c-ar mai bine s a veniti si s a vedeti cu ochii dumneavoastr a, domnule Jericho.
Craniul de Troodon, pe care Phil Currie mi-l trimisese de la Muzeul Tyrell, a steptase r abd ator vreme de
70 de milioane de ani, a sa c a putea s a mai a stepte nitel.
Vin imediat.
Mi-am p ar asit biroul si am cobort cu ascensorul, am trecut pe lng a Galeria Inco Dumnezeule, ct
puteam s a detest groz avenia aceea, cu insult atoarele ei fresce de benzi desenate, uria sul vulcan fals si
podelele tremur atoare apoi am str ab atut Galeria Currelly, am ie sit n Rotond a si. . .
Si. . .
Iisuse!
Iisuse Hristoase!
Am ncremenit locului.
Poate c a Raghubir nu- si d adea seama de diferenta dintre un costum de cauciuc si un trup adev arat din
carne si oase, dar eu o stiam. Creatura care st atea r abd atoare lng a casa de intrare era, f ar a urm a de
ndoial a, o entitate biologic a autentic a. n mintea mea nu putea s a existe nici un dubiu n aceast a
privint a. Era o form a de viat a. . .
Si. . .
Si eu studiasem viata de pe P amnt de la originile sale, de la nceputul precambrianului. V azusem
adesea fosile care reprezentau specii noi sau genuri noi, dar nu v azusem niciodat a vreun animal de talie
mare care s a reprezentat o ncreng atur a complet nou a.
Pn a acum.
Creatura era n mod cert o form a de viat a si, n mod la fel de cert, nu evoluase pe P amnt.
Am spus mai devreme c a sem ana cu un p aianjen mare; a sa o descriseser a initial pietonii de pe trotuar.
Era ns a mult mai complex a. n ciuda asem an arii superciale cu o arahnid a, extraterestrul p area c a are
schelet intern. Membrele i erau acoperite cu o piele buboas a, ntins a peste mu schii umati; acestea nu
erau picioarele scheletice, fusiforme ale unei artropode.
n acela si timp, toate vertebratele terestre moderne au patru membre (sau, ca n cazul serpilor si al
balenelor, au evoluat dintr-o creatur a care a avut) si ecare membru se termin a prin maximum cinci
degete. Str amo sii acestei inte evoluaser a n mod limpede n alt ocean, pe alt a planet a: aceasta avea opt
membre, dispuse radial n jurul unui corp central, iar dou a dintre cele opt se specializaser a pentru a sluji
ca mini, sfr sindu-se cu sase degete triplu articulate.
4
Inima mi bubuia si aveam probleme cu respiratia.
Un extraterestru.
Si, f ar a ndoial a, un extraterestru inteligent. Corpul sferic al creaturii era ascuns de haine ceva ce p area
a o f sie lung a de tes atur a albastr a, str alucitoare, nf a surat a de mai multe ori n jurul torsului, astfel c a
ecare spiral a a ei trecea printre dou a membre si ng aduia extremit atilor s a ias a n afar a. Tes atura era
xat a ntre brate printr-un disc ornamentat. Nu-mi pl acuse niciodat a s a port cravate, dar m a obi snuisem
s a le nnod si acum o puteam face f ar a s a m a uit n oglind a (ceea ce nu prea conta n ultima vreme);
probabil c a nici extraterestrul nu considera mai dicil a nf a surarea tes aturii aceleia n ecare dimineat a.
Din deschiz aturile l asate n tes atur a se proiectau n afar a dou a tentacule nguste, terminate prin ceea ce
ar putut s a e ochii globuri irizate si acoperite de un fel de nveli s cristalin, dur. Pediculele acestea
se mi scau lent, nainte si napoi, apropiindu-se si dep artndu-se unul de cel alalt. M-am ntrebat ce
perceptie a profunzimii putea s a aib a creatura, n absenta unei distante xe ntre cei doi globi oculari.
Extraterestrul nu p area absolut deloc alarmat de prezenta mea sau a celorlalti oameni din Rotond a, de si
torsul i se leg ana u sor n sus si n jos, n ceea ce speram s a nu e o manifestare de marcare a teritoriului.
Era chiar de-a dreptul hipnotic: torsul se ridica si cobora lent, cele sase picioare se exionau si se
destindeau, iar pediculele oculare se ndep artau, apoi se apropiau. Nu v azusem nc a nregistrarea video a
discutiei dintre creatur a si Raghubir; am crezut c a poate dansul acela era o tentativ a de comunicare un
limbaj compus din mi sc ari ale corpului. M-am gndit s a-mi exionez si eu genunchii si chiar, o
smecherie pe care o nv atasem cu vreo patruzeci de ani n urm a ntr-o tab ar a de var a, s a-mi ncruci sez
ochii. Totu si, camerele de securitate ne lmau pe amndoi; dac a ipoteza mea era incorect a, a s ar atat ca
un idiot n programele de stiri din toat a lumea. Cu toate acestea, trebuia s a fac ceva. Am ridicat bratul
drept, cu palma n exterior, ntr-un salut de bun venit.
Creatura mi repet a imediat gestul, ndoind un brat dintr-una din cele dou a ncheieturi ale sale si
r asrndu- si cele sase degete din cap at. Dup a aceea se petrecu ceva incredibil. O fant a vertical a se
deschise pe segmentul superior al celor dou a picioare mai din fat a, iar din fanta din stnga se auzi silaba
sa, iar din cea din dreapta, cu un glas ceva mai gros, r asun a silaba lut.
Am simtit cum mi cade b arbia si peste o clip a mi-a c azut si bratul.
Extraterestrul continua s a- si legene torsul si ochii, ncerc a apoi din nou: din piciorul frontal stng se
auzi silaba bon, iar din cel frontal drept jour.
Fusese o ipotez a logic a. Cele mai multe exponate din muzeu au etichete bilingve, n englez a si n
francez a. Am cl atinat u sor din cap, nencrez ator, dup a care am dat s a deschid gura nu pentru c a a s
stiut ce s a spun dar am nchis-o, ntruct creatura vorbi din nou. Silabele alternar a din nou ntre gura
stng a si cea dreapt a, ca o minge ntr-o partid a de ping-pong: auf Wie der sehen.
Si, brusc, cuvintele s-au rev arsat din mine.
De fapt, auf Wiedersehen nseamn a la revedere, nu salut.
Ah, f acu extraterestrul.
5
Ridic a alte dou a picioare ntr-un gest care ar putut s a e o strngere din umeri si continu a n silabe ce
se auzeau succesiv din stnga si din dreapta:
De fapt, germana nu este limba mea de c ap ati.
Am fost prea surprins ca s a rd, ns a am simtit c a m a destind, m acar putin, de si continuam s a am
senzatia c a inima e gata s a-mi sar a din piept.
E sti un extraterestru, am spus.
Zece ani de studii superioare pentru a deveni Domnul De-Parc a-Nu-E-Evident. . .
Corect, spuser a gurile-picioare.
Vocile intei p areau masculine, de si doar cea din dreapta era cu adev arat groas a.
De ce s a m ns a generici? Rasa mea se nume ste Forhilnor, iar numele meu este Hollus.


A a a, ncntat de cuno stint a, am spus.
Ochii se balansar a nainte si napoi, a steptnd.
Ah, scuze. Eu sunt om.
Da, stiu. Homo sapiens, a sa cum ati spune voi, savantii. Dar numele dumitale personal este. . . ?
Jericho. Thomas Jericho.
Este admisibil s a abreviez Thomas la Tom?
Am fost uluit.
Cum de stii despre numele omene sti? Si la dracu! cum de stii engleza?
Am studiat planeta voastr a. De aceea sunt aici.
E sti un explorator?
Ochii pediculari se apropiar a unul de cel alalt, dup a care r amaser a n pozitia aceea.
Nu tocmai, r aspunse Hollus.
Atunci ce e sti? Nu e sti. . . nu e sti un invadator, nu-i a sa?
Pediculele unduir a ntr-o mi scare sinusoidal a. Rs?
Nu. Cele dou a brate se deschiser a larg. Iart a-m a, dar voi detineti putine lucruri pe care le-am putea
dori eu sau asociatii mei.
Hollus t acu, gndindu-se parc a, apoi f acu un gest de rotire cu una dintre mini, ndemnndu-m a cumva
s a m a ntorc.
Desigur, dac a dore sti, ti-a s putea oferi o analiz a rectal a. . .
Dinspre multimea mic a adunat a n holul receptiei se auzir a murmure. Am ncercat s a ridic din
sprncenele mele inexistente.
Ochii pediculari ai lui Hollus se unduir a iar a si sinusoidal.
Scuze a fost o glum a. Voi, oamenii, aveti ntr-adev ar o mitologie tr asnit a despre vizitele
extraterestre. Vorbesc sincer, nu v a voi face nici un r au vou a. . . sau vitelor voastre, c a tot veni vorba.
6
Multumesc, am spus.

A a a. . . ai zis c a nu e sti tocmai un explorator.
Nu.
Si nu e sti un invadator.
Nici.
Atunci ce e sti? Un turist?
Nu prea. Sunt savant.
Si ai dorit s a vorbe sti cu mine? am ntrebat.
E sti paleontolog?
Am ncuviintat din cap, dup a care, dndu-mi seama c a era posibil ca inta s a nu nteleag a gestul meu,
am rostit:
Da. Mai exact, sunt un paleontolog specializat n dinozauri. Specialitatea mea sunt teropodele.
Atunci, da, doresc s a vorbesc cu dumneata.
De ce?
Exist a vreun loc unde s a putem discuta? ntreb a Hollus si- si roti ochii pentru a-i privi pe toti cei care
se strnseser a n jurul nostru.


A a a, da, am spus. Sigur c a da.
Eram uluit de toat a situatia, n timp ce-l conduceam n muzeu. Un extraterestru un extraterestru
autentic, real. Era incredibil, cu totul si cu totul incredibil.
Am trecut de sc arile gemene care urcau n jurul unor gigantici stlpi totemici, Nisgaa n dreapta,
ridicndu-se optzeci de picioare pardon, dou azeci si cinci de metri din subsol si pn a la luminatorul
din vrful etajului doi, si mai scurtul Haida, n stnga, care pornea de la parter. Am str ab atut dup a aceea
Galeria Currelly, cu orientarea ei simplist a, f ar a substant a. Era o zi din timpul s apt amnii, n luna
aprilie; muzeul nu era aglomerat si, din fericire, pe traseul spre Centrul custozilor nu ne-am ntlnit cu
nici un grup de studenti. Totu si, vizitatorii si paznicii se ntorceau s a se holbeze, iar unii scoteau diverse
sunete la trecerea lui Hollus si a mea.
Muzeul Regal Ontario a fost inaugurat cu aproape nou azeci de ani n urm a. Este cel mai mare muzeu
din Canada si unul dintre doar cele cteva muzee interdisciplinare majore din lume. A sa cum proclam a
pl acile de calcar ce ancheaz a intrarea prin care p atrunsese Hollus, misiunea sa este de a p astra
arhivele Naturii de-a lungul a nenum arate ere si artele Omului de-a lungul anilor. MRO are galerii
dedicate paleontologiei, ornitologiei, mamalogiei, herpetologiei, textilelor, egiptologiei, arheologiei
greco-romane, artefactelor chineze sti, artei bizantine si multor altora. Cl adirea avusese mult a vreme
forma literei H, dar n cele dou a curti se ridicaser a n anul 1982 sase etaje de galerii noi n partea
nordic a si Centrul custozilor, care avea nou a etaje, n sud. P arti ale zidurilor exterioare sunt acum pereti
interiori, iar mbinarea dintre piatra ornat a n stil victorian a constructiei originare cu piatra galben a si
simpl a a ad augirilor recente ar putut un dezastru, dar e chiar inspirat a.
7
Minile mi tremurau de emotie cnd am ajuns la ascensoare si ne-am ndreptat c atre Departamentul de
paleobiologie; initial, MRO avusese departamente separate pentru paleontologia vertebratelor si a
nevertebratelor, dar reducerile lui Mike Harris ne siliser a s a le unim. Dinozaurii aduceau n MRO mai
multi vizitatori dect trilobitii, a sa c a Jonesy, custodele senior pentru nevertebrate, era acum
subordonatul meu.
Din fericire, cnd am ie sit din ascensor, pe coridor nu era nimeni. L-am zorit pe Hollus n biroul meu,
am nchis u sa si m-am a sezat la birou; de si nu-mi mai era fric a, continuam s a nu u foarte sigur pe
picioare.
Hollus observ a craniul de Troodon pe mas a, se apropie si-l lu a cu grij a ntr-una dintre mini,
apropiindu-l de ochi. Pediculele ncetar a s a se mai agite nainte si napoi si se xar a asupra obiectului.
n vreme ce el examina craniul, l-am cercetat din nou, pe ndelete.
Torsul lui nu era mai mare n circumferint a dect cercul pe care-l puteam realiza cu bratele mele. A sa
cum sesizasem mai devreme, era acoperit cu o band a lung a de tes atur a albastr a, totu si pielea i era
vizibil a pe cele sase picioare si dou a brate. Aducea cumva cu foliile cu bule de aer, de si proeminentele
erau de mai multe m arimi. P areau ns a umplute realmente cu aer, ceea ce ar nsemnat c a jucau rol de
material izolator. Asta nsemna c a Hollus era endoterm; mamiferele si p as arile terestre folosesc blana
sau penele pentru a tine aerul lng a pielea lor, ca izolatie, dar ele pot de asemenea s a elibereze aerul
respectiv, prin zbrlirea bl anii, respectiv a penelor.
M-am ntrebat n ce fel pielea cu bule de aer putea utilizat a pentru r acorire; poate c a bulele se
dezumau.
Un. . . craniu. . . fascinant, rosti Hollus alternnd acum cuvinte ntregi ntre gurile sale.
Ct. . . de. . . vechi. . . este?
n jur de 70 de milioane de ani, am r aspuns.
Exact. . . ceea. . . ce. . . venisem. . . s a. . . v ad.
Ai spus c a e sti savant. E sti paleontolog, ca mine?
Partial, r aspunse extraterestrul. Initial, domeniul meu a fost cosmologia, dar n ultimii ani studiile
mele s-au ndreptat c atre probleme mai vaste. Dup a cum probabil ai dedus deja, colegii mei si cu mine
am studiat P amntul vostru de ceva timp ndeajuns pentru a v a nv ata principalele limbi si pentru a v a
studia diversele culturi pe baza emisiunilor de radio si televiziune. A fost un proces plin de frustr ari.
Stiu despre muzica voastr a la mod a si tehnologia de preparare a hranei mai multe dect m-ar interesat
de si m a fascineaz a automatele pentru fabricat paste. Am vizionat, de asemenea, destule evenimente
sportive ca s a-mi ajung a pentru toat a viata. Dar informatii legate de chestiuni stiintice au fost foarte
greu de g asit voi dedicati putine emisiuni unor discutii detaliate referitoare la aceste domenii. Am
senzatia c a stiu o uria s a cantitate de informatii despre unele subiecte specice si absolut nimic despre
altele. Se opri putin. Unele informatii pur si simplu nu le-am putut obtine prin urm arirea mass-mediei
voastre, nici prin descinderile noastre secrete pe suprafata planetei voastre. Asta e adev arat mai ales n
privinta unor subiecte rare, cum ar fosilele.
8
ncepuse s a m a doar a capul din cauza felului n care glasul i trecea de la o gur a la cealalt a.
A sadar, dore sti s a examinezi specimenele noastre de aici, din MRO?
Exact, spuse extraterestrul. Ne-a fost u sor s a v a studiem ora si fauna f ar a a ne deconspira omenirii,
dar, dup a cum stii, fosilele bine p astrate sunt destul de rare. Cea mai bun a cale de a ne satisface
curiozitatea cu privire la evolutia vietii pe aceast a planet a pare a solicitarea de a vedea o colectie
existent a de fosile. Nu-i nevoie s a reinvent am roata, ca s a zic a sa.
Continuam s a u uluit de tot ceea ce se ntmpla, dar nu p area s a existe nici un motiv pentru a
necooperant.
Poti binenteles s a ne examinezi specimenele primim mereu savanti de la alte centre. Exist a un
domeniu anume care te intereseaz a?
Da, zise extraterestrul. M a fascineaz a extinctiile n mas a ca puncte de r ascruce n evolutia vietii. Ce
mi poti spune despre a sa ceva?
Am ridicat u sor din umeri; subiectul era de dimensiuni mari.
n istoria P amntului, cunoa stem cinci extinctii n mas a. Prima s-a petrecut la sfr situl
ordovicianului, poate cu 440 de milioane de ani n urm a. A doua a fost la sfr situl devonianului, acum
vreo 365 de milioane de ani. A treia, si de departe cea mai mare, a fost la sfr situl permianului, acum
225 de milioane de ani.
Hollus si mi sc a pediculele, astfel nct cei doi ochi se atinser a pentru o fractiune de secund a, iar
nveli surile lor cristaline scoaser a un cling slab.
Spune. . . mai. . . multe. . . despre. . . aceasta.
n decursul ei, am zis, au disp arut probabil nou azeci si sase la sut a dintre toate speciile marine si au
murit trei sferturi din toate familiile de vertebrate terestre. La sfr situl perioadei triasice, cu 210
milioane de ani n urm a, a urmat o alt a extinctie n mas a, cnd am pierdut aproape un sfert din toate
familiile, incluznd toti labirintodontii. A fost probabil crucial a pentru ascensiunea dinozaurilor
creaturi ca acela pe care-l tii n mn a.
Da, spuse Hollus. Continu a.
n sfr sit, cea mai faimoas a dintre toate extinctiile n mas a a avut loc acum 65 de milioane de ani, la
sfr situl cretacicului.
Am ar atat iar a si craniul de Troodon.
Atunci au murit toti dinozaurii, pterozaurii, mosazaurii, amonitii si altii.
Creatura aceasta trebuie s a fost destul de mic a, zise Hollus cnt arind craniul.
A sa este. De la bot la vrful cozii nu m asura mai mult de cinci picioare. Adic a un metru si jum atate.
A avut si rude mai mari?
Oh, da, mai exact pe cele mai mari animale terestre care au tr ait vreodat a. ns a toate au murit n
extinctia aceea, u surnd suprematia pentru clasa mea pe care o numim mamifere.
9
In. . . cre. . . di. . . bil, spuser a gurile lui Hollus.
Uneori alterna cuvinte ntregi ntre cele dou a fante pentru vorbire, iar alteori doar silabe.
Cum a sa?
n ce fel ati datat extinctiile? continu a el, ignorndu-mi ntrebarea.
Am presupus c a tot uraniul de pe P amnt s-a format n acela si timp cu planeta, apoi am determinat
ratele de njum at atire ale izotopului uraniu-238 pn a la produsul s au nal, plumb-206, si al
uraniului-235 pn a la produsul s au nal, plumb-207. Asta ne-a indicat c a planeta noastr a are vrsta de
4,5 miliarde de ani. Dup a aceea. . .
Bine, rosti o gur a, bine, conrm a si cealalt a. Datele voastre trebuie s a e precise.
F acu o pauz a, dup a care spuse:
nc a nu m-ai ntrebat de unde vin eu.
M-am simtit ca un idiot. Binenteles, avea dreptate; probabil c a asta ar trebuit s a e prima mea
ntrebare.
Scuz a-m a. De unde vii?
De pe a treia planet a a stelei pe care o numiti Beta Hydri.
n timpul facult atii de geologie, urmasem si dou a cursuri de astronomie si, n plus, studiasem latina si
greaca unelte utile pentru un paleontolog. Hydri era genitivul de la Hydrus sau Hidra Austral a, c areia
unii i mai spuneau si Sarpele de Ap a, o constelatie slab vizibil a din apropierea polului sud celest. Iar
Beta, desigur, era a doua liter a a alfabetului grec, ceea ce nsemna c a Beta Hydri era a doua stea ca
str alucire din constelatia Hidra Austral a, a sa cum se vedea de pe P amnt.
Ct de departe este? am ntrebat.
Dou azeci si patru de ani-lumin a de-ai vo stri, r aspunse Hollus, dar nu am venit aici direct. C al atorim
de mult a vreme si nainte de a ajunge aici am vizitat alte sapte sisteme stelare. Pn a acum, c al atoria
noastr a total a a fost de 103 ani-lumin a.
Am ncuviintat din cap, nc a mut de uimire, apoi, dndu-mi seama c a repetam gestul pe care-l f acusem
mai devreme, am rostit:
Cnd mi sc capul n sus si n jos, n felul acesta, nseamn a c a sunt de acord, sau zi mai departe, sau
n regul a.
Stiu asta, spuse Hollus si- si lovi din nou ochii, cu un cling u sor. Gestul acesta are aceea si
semnicatie.
Urm a o scurt a pauz a.
De si am vizitat deocamdat a nou a sisteme stelare, incluzndu-le pe acesta si pe al meu, planeta
voastr a este abia a treia pe care am g asit forme de viat a inteligent a. Prima a fost, binenteles, planeta
mea, iar urm atoarea a fost a doua planet a a lui Delta Pavonis, o stea aat a la aproape 20 de ani-lumin a
de aici, dar la numai 9,3 de planeta mea.
10
Delta Pavonis ar a patra stea ca str alucire din constelatia Pavo, P aunul. mi reaminteam c a, la fel ca
Hydrus, era vizibil a numai din emisfera sudic a.
Aha, am spus.
n istoria planetei mele, relu a Hollus, au existat tot cinci extinctii majore n mas a. Anul nostru este
mai lung dect al vostru, ns a dac a exprimi datele n ani tere stri, ele au avut loc aproximativ acum 440
de milioane de ani, 365 de milioane de ani, 225 de milioane de ani, 210 de milioane de ani si 65 de
milioane de ani.
Am r amas cu gura c ascat a.
Delta Pavonis II, continu a Hollus, a cunoscut, de asemenea, cinci extinctii n mas a. Anul lor solar
este mai scurt ca al vostru, ns a, dac a exprimi datele extinctiilor n ani tere stri, ele au avut loc cu 440,
365, 225, 210 si 65 de milioane de ani n urm a.
mi vuia capul. Si a sa mi venea greu s a discut cu un extraterestru, dar un extraterestru care debita
aiureli era deja prea mult.
Nu se poate, am rostit. Noi stim c a extinctiile de pe P amnt au fost asociate unor fenomene locale.
De exemplu, cea de la sfr situl permianului a fost cauzat a probabil de o glaciatiune complet a, de la un
pol la cel alalt, iar cea de la sfr situl cretacicului pare s a fost legat a de impactul unui asteroid din
centura de asteroizi a sistemului nostru solar.
Si noi consideram c a exist a explicatii locale pentru extinctiile de pe planeta noastr a, iar wreedii
numele dat de noi pentru rasa inteligent a de pe Delta Pavonis II au explicatii ce p areau unice pentru
circumstantele lor locale. A fost un soc s a descoperim c a datele extinctiilor n mas a de pe planetele
noastre erau acelea si. Se putea vorbi despre o coincident a dac a una sau dou a dintre cele cinci erau
similare, dar ca toate s a se ntmple simultan p area imposibil, dac a nu cumva, desigur, explicatiile
noastre anterioare pentru cauzele lor au fost incorecte sau incomplete.
Si de aceea ati venit aici, ca s a determinati dac a istoria P amntului coincide cu a voastr a?
Partial, zise Hollus. Si se pare c a ar coincide.
Pur si simplu nu v ad cum s-ar putea a sa ceva, am negat eu.
Extraterestrul puse cu grij a craniul de Troodon pe mas a; n mod clar, era obi snuit s a manipuleze fosile
cu atentie.
Initial, scepticismul nostru a fost la fel ca al dumitale. Totu si, cel putin pe planeta mea si pe a
wreedilor, nu este vorba doar despre o potrivire de date, ci si de natura efectelor asupra biosferei. Pe cele
trei planete, cea mai mare extinctie n mas a a fost a treia cea care pe P amnt marcheaz a sfr situl
permianului. Tinnd seama de ceea ce mi-ai spus, se pare c a biodiversitatea a fost eliminat a aproape
integral pe cele trei planete la data respectiv a. O alt a similitudine este faptul c a evenimentul pe care-l
datezi la sfr situl triasicului de la voi a dus aparent la dominarea principalelor ni se ecologice de o
singur a clas a de animale. Pe atunci au vietuit creaturile pe care le nume sti dinozauri, n vreme ce pe
planeta mea au fost pentapozii uria si poichilotermi, cu snge rece. Iar ultima extinctie n mas a, cea
11
despre care ai spus c a s-a petrecut la sfr situl cretacicului vostru, pare s a dus la ndep artarea clasei
respective si aducerea n prim-plan a clasei care domin a n prezent. Pe Terra, mamifere ca tine au
nlocuit dinozaurii. Pe Beta Hydri III, octopozii homeotermi, cu snge cald, ca mine, au preluat pozitia
central a de la pentapozi. Pe Delta Pavonis II, formele vivipare au preluat conducerea ni selor ecologice
dominate anterior de ovipare.
T acu pentru o clip a, dup a care zise:
Cel putin a sa par c a stau lucrurile, bazndu-m a pe ceea ce tocmai mi-ai spus. Pentru a determina ns a
ct de exact a este aceast a sintez a, a s dori s a examinez fosilele de aici.
Am scuturat din cap, uluit.
Nu-mi pot imagina nici cel mai mic motiv pentru care istoria evolutionist a ar trebui s a e similar a pe
mai multe planete.
Un motiv este evident, spuse Hollus si se d adu ctiva pa si ntr-o parte; poate c a obosise s a- si sustin a
greutatea corpului, de si nu-mi puteam imagina ce fel de scaun ar putut utiliza. S-ar putea ca aceast a
derulare a evenimentelor s a fost dorit a de Dumnezeu.
Am fost realmente bulversat s a-l aud vorbind astfel. Majoritatea savantilor pe care-i cunosc sunt atei sau
nu- si arm a apartenenta la vreo religie iar Hollus armase c a el nsu si era savant.
Asta ar o explicatie, am rostit nceti sor.
Si cea mai logic a. Oamenii nu subscriu la un principiu care arm a c a explicatia cea mai simpl a este
de preferat?
Noi i spunem briciul lui Occam.
Explicatia c a a fost vointa Domnului postuleaz a o singur a cauz a pentru toate extinctiile n mas a, ceea
ce o face preferabil a.
Da, cred c a da, dac a. . . r-ar al naibii, stiu c a ar trebuit s a u pur si simplu politicos, s a dat din
cap si s a zmbit, a sa cum fac cnd ocazionalii z anatici religio si m a acosteaz a n Galeria dinozaurilor si
vor s a stie cum este cu Potopul lui Noe, dar simtisem c a trebuia s a vorbesc dac a crezi n Dumnezeu.
Ochii pediculari ai lui Hollus se deplasar a spre deschiderea lor maxim a, de parc a m-ar privit simultan
din ambele p arti.
E sti paleontologul cu functia cea mai important a din aceast a institutie? ntreb a el.
Da, sunt seful departamentului.
Nu exist a alt paleontolog mai experimentat?
M-am ncruntat.
Mai este Jonesy, custodele senior pentru nevertebrate, care este aproape la fel de b atrn ca unele
dintre specimenele lui.
Poate c a ar trebui s a vorbesc cu el.
Desigur, dac a dore sti. Dar ce s-a ntmplat?
12
Din emisiunile voastre televizate stiu c a n aceast a parte a planetei exist a mult a ambivalent a n
privinta lui Dumnezeu, cel putin n rndurile marelui public, totu si m a surprinde s a aud c a cineva cu
pozitia dumitale nu este personal convins de existenta Creatorului.
n cazul asta, Jonesy nu-i cel mai potrivit; el face parte din conducerea CISAP.
Ce sap a?
Comisia pentru Investigarea Stiintic a a Armatiilor Paranormale. n nici un caz nu crede n
Dumnezeu.
Sunt stupeat, rosti Hollus si ochii i se ntoarser a de la mine, examinnd posterele de pe perete un
Gurche, un Czerkas si dou a Kishe.
Noi tindem s a consider am religia o chestiune personal a, am explicat cu blndete. Natura credintei n
sine este c a omul nu poate , de fapt, sigur n privinta ei.
Nu m a refer la problemele de credint a, zise Hollus revenind cu ochii la mine, ci la datele stiintice
vericabile. Faptul c a tr aim ntr-un univers creat este evident oricui detine sucient a inteligent a si
informatii.
Nu m-am simtit chiar ofensat, dar am fost surprins; comentarii similare auzisem pn a atunci doar din
partea a sa-zi silor savanti creationi sti.
n MRO, am spus, vei g asi multi oameni religio si. De exemplu, Raghubir, pe care l-ai ntlnit la
receptie. Totu si, nici chiar el n-ar spune c a existenta lui Dumnezeu este un fapt stiintic.
Atunci misiunea mea va s a te educ n aceast a privint a, spuse Hollus.
Ce fericire!
Dac a tu crezi c a-i necesar.
Este, dac a trebuie s a m a ajuti n munca mea. Opinia mea nu este una a minorit atii, deoarece existenta
lui Dumnezeu este o parte fundamental a a stiintei att pe Beta Hydri, ct si pe Delta Pavonis.
Multi oameni cred c a asemenea probleme sunt n afara stiintei.
Hollus m a privi din nou ca si cum a s picat la un examen.
Nimic nu este n afara domeniului stiintei, rosti el ferm o p arere cu care, de fapt, eram de acord;
totu si, opiniile noastre au devenit contradictorii la urm atoarele lui cuvinte. Telul primordial al stiintei
moderne este de a descoperi de ce Dumnezeu a procedat a sa cum a f acut-o si de a-i determina metodele.
Noi nu credem care este termenul pe care-l folositi? noi nu credem c a el utur a pur si simplu din
mini si dore ste s a apar a ni ste lucruri. Tr aim ntr-un univers zic si El trebuie s a folosit procese zice
cuanticabile pentru a- si atinge scopurile. Dac a ntr-adev ar El a trasat liniile generale ale evolutiei pe
minimum trei planete, atunci trebuie s a ne ntreb am cum a f acut asta. Si de ce? Ce ncearc a el s a
realizeze? Trebuie s a. . .
n clipa aceea u sa biroului meu se deschise, dezv aluind p arul argintiu si chipul prelung al Christinei
Dorati, directorul si pre sedintele muzeului.
13
Ce dracu-i asta? rosti ea, ntinznd un deget osos spre Hollus.
ntrebarea Christinei Dorati m a ncremeni. Totul se petrecuse att de repede, nct nu am avut n mod
real timp s a nteleg ct de important era totul. Primul vizitator extraterestru autentic al P amntului
venise la noi si, n loc s a anunt autorit atile sau m acar pe sefa mea, Christine eu st ateam la taifas cu
creatura, avnd genul de discutii pe care le poart a studentii noaptea trziu.
nainte s a putut ns a replica, Hollus se ntorsese cu fata la Dorati; si rotise corpul sferic, deplasndu- si
c atre stnga cele sase picioare.
Salut, spuse el. Numele. . . meu. . . este. . . Ho. . . llus.
Cele dou a silabe ale numelui se suprapuser a putin, o gur a ncepnd s a vorbeasc a nainte ca cealalt a s a
terminat complet.
Christine era n prezent director cu norm a ntreag a. Cu ani n urm a, cnd fusese cercet ator activ, lucrase
n domeniul textilelor; de aceea era posibil ca originile nep amntene ale lui Hollus s a nu-i e evidente.
Ce-i asta, o glum a? ntreb a ea.
Ctu si. . . de. . . putin, r aspunse extraterestrul cu ciudata lui voce stereofonic a. Sunt ochii lui m a
privir a scurt, parc a recunoscnd c a reproducea ceva ce spusesem eu anterior -. . . m a poti considera un
savant de la un alt centru.
Din care centru?
Beta Hydri, zise Hollus.
Unde vine asta? ntreb a Christine.
Avea o gur a mare, ca un bot de cal, si trebuia s a fac a un efort con stient pentru a- si acoperi dintii cu
buzele.
Este alt a stea, am spus. Hollus, dnsa este doctor Christine Dorati, directorul MRO.
Alt a stea? f acu Christine, oprindu-l pe Hollus s a r aspund a. Haide, Tom! M-a sunat paza si mi-a spus
c a-i vorba despre un fel de fars a si. . .
Nu mi-ai v azut nava spatial a? ntreb a Hollus.
Nava spatial a? am rostit eu si Christine la unison.
Am aterizat n exteriorul cl adirii cu acoperi s emisferic.
Christine intr a n camer a, se strecur a pe lng a Hollus si ap as a butonul pentru speaker al telefonului meu
Nortel de birou. Dup a aceea tast a un num ar de interior.
Gunther? spuse ea.
Gunther era paznicul de la intrarea personalului, aat a pe aleea dintre muzeu si planetariu.
Sunt directorul Dorati. Te rog s a ie si afar a si s a-mi spui ce vezi n fata planetariului.
V a referiti la nava spatial a? se auzi glasul lui Gunther din difuzor. Am v azut-o deja. n acest moment
o multime uria s a o nconjoar a.
14
Christine nchise telefonul, f ar a s a mai spun a La revedere. Se uit a la extraterestru. F ar a ndoial a,
putea s a-i vad a torsul dilatndu-se si contractndu-se n timp ce respira.
Ce. . . a a a, ce dore sti? ntreb a ea.
ntreprind o cercetare paleontologic a, r aspunse Hollus.
n mod surprinz ator, cuvntul paleontologic a destul de mare si de complicat, chiar si pentru un om
nu a fost desp artit de cele dou a fante pentru vorbire; tot nu ntelesesem regulile ce guvernau comutarea.
Trebuie s a anunt pe cineva despre asta, vorbi Christine aproape pentru sine. Trebuie s a n stiintez
autorit atile.
Care sunt autorit atile competente ntr-un asemenea caz? am ntrebat-o.
Christine m a privi de parc a era surprins a c a auzisem ce-a spus.
Politia? Politia Regal a C alare? Ministerul Afacerilor Externe? Nu stiu. P acat c-au nchis planetariul;
poate c a acolo ar fost cineva care s a stie. Ar trebui poate s a-l ntreb pe Chen.
Donald Chen era astronomul MRO.
Poti anunta pe cine dore sti, zise Hollus, totu si te rog s a nu faci prea mult tam-tam cu prezenta mea.
Mi-ar stnjeni munca.
E sti singurul extraterestru de pe P amnt n clipa de fat a? ntreb a Christine. Sau mai sunt si altii din
rasa dumitale care viziteaz a alte popoare?
Deocamdat a sunt singurul pe toat a suprafata planetei, zise Hollus, de si n scurt timp vor veni mai
multi. n nava-mam a, care se a a pe orbit a sincron a n jurul planetei voastre, se g asesc treizeci si patru
de indivizi.
Sincron a deasupra cui? ntreb a Christine. Deasupra ora sului Toronto?
Orbitele sincrone trebuie s a e deasupra ecuatorului, i-am spus. Nu poate s a existe una deasupra
ora sului Toronto.
Hollus si ntoarse ochii pediculari n directia mea; poate c a-i crescuse respectul fat a de mine.
A sa este, dar indc a locul acesta a fost primul nostru obiectiv, nava noastr a se a a pe orbit a pe
aceea si longitudine. Cred c a tara imediat de sub ea se nume ste Ecuador.
Treizeci si patru de extratere stri, repet a Christine parc a ncercnd s a digere ideea.
Exact, replic a Hollus. Jum atate sunt forhilnori ca mine, iar cealalt a jum atate sunt wreedi.
M-am simtit cuprins de un val de ncntare. Posibilitatea de a examina o form a de viat a dintr-un
ecosistem necunoscut era cople sitoare; posibilitatea de a examina forme de viat a din dou a ecosisteme
avea s a e incredibil a. n anii anteriori, pe cnd eram s an atos, predasem un curs de evolutie la
Universitatea Toronto, dar tot ce stiam noi despre evolutie se baza pe o mostr a. Dac a am putut. . .
Nu sunt sigur a unde s a sun, zise Christine. La naiba, nu sunt sigur a cine m-ar crede dac a a s suna.
Chiar n clipa aceea sun a telefonul meu. Am ridicat receptorul. Era Indira Salaam, asistenta executiv a a
Christinei. I-am ntins telefonul.
15
Da, spuse Christine. Nu, o s a r amn aici. i poti conduce tu aici? Grozav. Pa!
mi ntinse receptorul napoi.
Sosesc cei mai buni din Toronto.
Cei mai buni n ce domeniu? ntreb a Hollus.
Politia, i-am r aspuns punnd receptorul n furc a.
Hollus nu spuse nimic. Christine m a privi.
Cineva a anuntat politia despre nava spatial a si pilotul ei extraterestru care a intrat n muzeu.
n scurt timp sosir a doi politi sti n uniform a, nsotiti de Indira. Toti trei r amaser a n prag, cu gurile
c ascate. Un politist era costeliv, cel alalt destul de ndesat formele subtire si robust a de Homo
politistus, una lng a cealalt a, chiar acolo n biroul meu.
Trebuie s a e o fars a, vorbi politistul sl ab anog spre partenerul s au.
De ce toat a lumea presupune lucrul acesta? se interes a Hollus. Se pare c a voi, oamenii, aveti o
capacitate profund a de a ignora dovezile evidente.
Ochii lui cristalini m a priveau parc a cu subnteles.
Cine este directorul muzeului? ntreb a politistul solid.
Eu sunt, zise Christine. Christine Dorati.
Ei bine, doamn a, ce credeti c a ar trebui s a facem?
Christine strnse din umeri.
Nava spatial a blocheaz a tracul?
Nu, r aspunse politistul. Se a a doar pe terenul planetariului, dar. . .
Da?
Dar, cum s a v a spun, a sa ceva ar trebui raportat.
De acord, zise Christine. ns a cui?
Telefonul meu sun a din nou. De data aceasta era asistentul Indirei; n-aveau bani s a tin a planetariul
deschis, dar asistentele aveau asistenti.
Salut, Perry, i-am spus. Stai o clip a.
I-am ntins Indirei telefonul.
Da? f acu ea. Am nteles.

A a a, stai o secund a.
si privi sefa.
A venit CITY-TV. Vor s a-l vad a pe extraterestru.
CITY-TV era un post local cunoscut pentru stirile n direct; sloganul lui era pur si simplu Peste tot!.
Christine se r asuci c atre politi sti pentru a vedea dac a aveau ceva de obiectat. Cei doi se privir a si
ridicar a din umeri.
16
Nu mai putem aduce si pe altii aici, rosti Christine. Nu mai ncape nimeni n biroul lui Tom.
Se ntoarse c atre Hollus:
Te deranjeaz a dac a te ntorci n Rotond a?
Hollus se leg an a n sus si n jos, ns a nu cred c a era un semn c a ar de acord.
Doresc s a mi continui cercet arile, zise el.
La un moment dat va trebui s a vorbe sti si cu alti oameni, replic a Christine. Poate c-ar mai bine s-o
faci acum.
Foarte bine, rosti Hollus f ar a tragere de inim a.
Politistul voinic vorbi n microfonul ata sat la um arul uniformei sale, discutnd probabil cu cineva din
sectie. ntre timp, am pornit toti pe coridor, spre ascensor. A trebuit s a coborm n dou a serii: mai nti
Hollus, Christine si cu mine, urmati de Indira si politi sti. I-am a steptat la parter, dup a care am ie sit n
receptia boltit a a muzeului.
CITY-TV i nume ste videogra pe cameramanii s ai toti tineri si mbr acati dup a ultima mod a. Unul
st atea acum al aturi de o multime destul de mare de gur a-casc a. A steptau cu sperant a ntoarcerea
extraterestrului. Videograful, un canadian nativ cu p arul negru legat n coad a, se repezi nainte. Cu
snge de politician, Christine ncerc a s a intre n cmpul de lmare al camerei, dar videograful dorea pur
si simplu s a-l lmeze pe Hollus din ct mai multe unghiuri cu putint a CITY-TV era cunoscut pentru
ceea ce cumnatul meu nume ste imagini extrasenzoriale.
Am observat c a un politist tinea palma pe tocul pistolului; b anuiesc c a seful lor le spusese s a-l protejeze
pe extraterestru cu orice pret.
n cele din urm a, Hollus si pierdu r abdarea.
Cu. . . certitudine. . . este. . . ndeajuns, rosti el c atre reporterul CITY-TV.
Faptul c a putea vorbi n englez a ului multimea; cei mai multi spectatori sosiser a dup a ce Hollus si eu
vorbiser am n receptie. Brusc, videograful ncepu s a-l asedieze pe extraterestru cu ntreb ari:
De unde ati venit? Ce misiune aveti? Ct timp ati f acut pn a aici?
Hollus se str adui din r asputeri s a r aspund a de si nu pomeni niciodat a de Dumnezeu dar, dup a dou a
minute, doi b arbati n costume albastru-nchis intrar a n cmpul meu vizual: un negru si un alb. l privir a
putin pe extraterestru, apoi albul p a si n fat a si zise:
Pardon.
Avea accent de Qubec.
Aparent, Hollus nu-l auzi; continua s a r aspund a la ntreb arile videografului.
Pardon, repet a mult mai tare b arbatul.
Hollus se d adu putin la o parte.
Scuze, zise el. Vrei s a treci?
17
Nu, spuse b arbatul. Vreau s a vorbesc cu dumneata. Suntem de la Serviciul de Informatii al
Securit atii Canadiene. Am dori s a vii cu noi.
Unde?
ntr-un loc mai sigur, unde poti s a vorbe sti cu oameni mai avizati. Pentru asemenea situatii exist a un
protocol, de si a durat cteva minute pn a l-am g asit. Prim-ministrul a pornit deja spre aeroportul din
Ottawa si suntem pe punctul de a-l anunta pe pre sedintele Statelor Unite.
Nu, mi pare r au, zise Hollus si ochii lui pediculari se rotir a examinnd receptia octogonal a si pe toti
cei din auntru, nainte de a reveni la agentii federali. Am venit aici pentru a ntreprinde cercet ari
paleontologice. Desigur, voi ncntat s a-l salut pe prim-ministrul vostru, dac a va trece pe aici, ns a
unicul motiv pentru care mi-am deconspirat prezenta a fost de a putea vorbi cu domnul Jericho.
Ar at a spre mine cu un brat si videograful se roti s a m a lmeze. M arturisesc c a eram destul de agitat.
mi pare r au, domnule, spuse agentul SISC franco-canadian, chiar trebuie s a proced am n felul
acesta.
Nu m-ati ascultat, zise Hollus. Refuz s a merg. M a au aici pentru o munc a important a si doresc s a o
continui.
Cei doi agenti SISC se uitar a unul la cel alalt. n cele din urm a, negrul vorbi, cu un u sor accent jamaican:
Ar trebuit s a spui: Duceti-m a la conduc atorul vostru. Ar trebuit s a dore sti s a te ntlne sti cu
autorit atile.
De ce? ntreb a Hollus.
Agentii se uitar a din nou unul la cel alalt.
De ce? repet a albul. Pentru c a a sa se procedeaz a.
Ochii lui Hollus se ndreptar a spre el.
B anuiesc c a n privinta aceasta am mai mult a experient a dect voi, rosti el nceti sor.
Agentul federal alb scoase un revolver mic.
Va trebui s a insist, zise el.
Politi stii avansar a si cel voinic spuse:
Dorim s a vedem ni ste legitimatii.
Agentul negru se conform a; eu nu aveam habar cum ar trebuit s a arate o legitimatie SISC, dar politi stii
p arur a satisf acuti si se retraser a.
Acum, rosti negrul, te rug am s a ne nsote sti.
Sunt destul de sigur c a nu vei folosi arma aceea, zise Hollus, a sa c a, f ar a nici o ndoial a, mi voi
vedea de drum.
Am primit ni ste ordine, zise agentul alb.
18
Nu am nici un dubiu. De asemenea, nu am nici o ndoial a c a superiorii vo stri vor ntelege c a nu ati
putut s a le ndepliniti. Hollus ar at a spre videograful care bjbia cu disperare schimbnd caseta video.
nregistrarea va dovedi c a ati insistat, c a eu am refuzat si c a astfel s-au ncheiat lucrurile.
Nu a sa se trateaz a un musar! strig a o femeie din multime.
Opinia aceasta p area s a e mp art a sit a de toti cei prezenti; mai multe voci o sustinur a.
ncerc am s a-l protej am pe extraterestru, spuse agentul alb SISC.
Pe dracu, f acu unul dintre vizitatorii constanti ai muzeului. Am v azut Dosarele X. Dac a plecati de
aici cu el, nimeni nu-l va mai vedea vreodat a.
L asati-l n pace! ad aug a un b arbat n vrst a, cu accent european.
Agentii se uitar a la videograf si negrul i ar at a albului o camer a video de securitate. Cu sigurant a, si
doreau ca episodul acesta s a nu fost nregistrat.
V a spun politicos, rosti Hollus, c a nu m a veti determina s a v a urmez.
Bine, dar atunci nu vei avea nimic de obiectat, dac a va prezent un observator din partea noastr a,
spuse agentul negru. Cineva care s a se asigure c a nu vei p ati nimic r au.
n privinta aceasta nu-mi fac nici o grij a, zise Hollus.
Christine f acu un pas nainte.
Sunt directorul si pre sedintele muzeului, se adres a ea celor doi agenti SISC, dup a care se ntoarse
spre Hollus. Sunt sigur a c a poti ntelege c a am dori s a avem o nregistrare, o consemnare a vizitei
dumitale aici. Dac a nu te deranjeaz a, vom trimite m acar un cameraman care s a v a nsoteasc a, pe tine si
pe domnul Jericho.
Tipul de la CITY-TV se repezi nainte; n mod foarte clar, era ncntat s a se ofere voluntar.
Ba m a deranjeaz a, spuse Hollus. Doamn a Dorati, pe planeta mea numai infractorii sunt supu si unei
observatii permanente; dumneata ai de acord s a i urm arit a de cineva ct este ziua de lung a, n timp ce
lucrezi?
Ei bine, eu a s. . . , zise Christine.
Nici mie nu mi-ar pl acea, spuse Hollus. V a apreciez ospitalitatea, ns a tu, de acolo ar at a el nspre
videograf e sti reprezentantul unui canal mass-media; ng aduie-mi s a dau o declaratie.
Hollus a stept a o secund a, timp n care canadianul nativ si regla unghiul camerei.
Am sosit aici pentru a solicita acces liber la o colectie vast a de fosile, vorbi tare Hollus. n schimbul
acestui acces, voi mp art a si informatii acumulate de rasa mea, atunci cnd voi considera c a este
momentul si cazul. Dac a exist a alt muzeu care s a-mi ofere ceea ce caut, voi ncntat s a plec ntr-acolo.
Pur si simplu. . .
Nu, rosti gr abit Christine. Nu, a sa ceva nu va necesar. Evident, te vom ajuta n orice mod putem.
Hollus si ntoarse ochii pediculari de la camera video.
Atunci mi pot continua studiile n conditii pe care le consider acceptabile?
19
Da, ncuviint a ea. Da, orice dore sti.
Cu toate acestea, ncepu albul de la SISC, Guvernul Canadei va solicita. . .
A s putea la fel de u sor s a m a duc n Statele Unite, observ a Hollus. Sau n Europa, n China sau. . .
L asati-l s a fac a ce vrea! r acni un vizitator de vrst a mijlocie.
Nu doresc s a intimidez pe nimeni, vorbi Hollus uitndu-se de la un agent federal la cel alalt, totu si nu
am nici cel mai mic interes s a devin o celebritate sau s a u restrictionat de c atre documentari sti sau
paznici.
Cu toat a sinceritatea, spuse agentul alb, noi nu detinem nici un fel de libertate n aplicarea ordinelor
primite. Trebuie s a ne urmezi si asta-i tot.
Pediculele ochilor lui Hollus se arcuir a napoi, astfel nct globii lui oculari cristalini privir a n sus, la
mozaicul plafonului n form a de cupol a al Rotondei si alc atuit din peste un milion de pl acute din sticl a
venetian a; poate c a acela era echivalentul forhilnor al datului ochilor peste cap. Cuvintele Pentru ca toti
oamenii s a-I cunoasc a Lucrarea un citat, dup a cum mi se spusese, din Cartea lui Iov erau
inscriptionate ntr-un p atrat n apexul domului.
Dup a un moment, pediculele revenir a la pozitia anterioar a si se r asucir a cte unul c atre ecare agent.
Ascultati-m a, zise Hollus. Am petrecut mai mult de un an pe orbita Terrei, studiindu-v a cultura. Nu
sunt att de nebun nct s a cobor aici, punndu-m a ntr-o situatie care s a m a fac a vulnerabil.
Vr un brat ntr-un pliu al tes aturii care-i nf a sur a torsul ntr-o clip a, cel alalt agent SISC avea si el
revolverul n mn a si scoase un obiect poliedric de dimensiunea unei mingi de golf. Dup a aceea se
deplas a n lateral spre mine si mi-l ntinse. L-am luat; era mai greu dect p area.
Dispozitivul acesta este un proiector de holoforme, zise Hollus. n clipa aceasta el a nregistrat
caracteristicile biometrice ale domnului Jericho si va functiona doar cnd este tinut de el. ntr-adev ar, i
pot comanda s a se autodistrug a, ntr-un mod destul de spectaculos, dac a l manevreaz a altcineva, a sa c a
v a sf atuiesc s a nu i-l luati. n plus, proiectorul va functiona doar n locuri aprobate de mine, a sa cum
este interiorul acestui muzeu. Eu m a au aici prin teleprezent a. n realitate, sunt tot n interiorul navetei,
lng a cl adirea de al aturi; unicul motiv pentru care am cobort pe suprafata P amntului a fost de a
supraveghea predarea proiectorului pe care-l are acum domnul Jericho. Proiectorul acesta folose ste
holograa si micromanipularea cmpurilor de fort a pentru a da impresia c a eu m a g asesc aici si pentru
a-mi ng adui s a manevrez obiecte.
Hollus sau holograma lui ncremeni cteva secunde, ca si cum adev aratul Hollus ar fost preocupat
de altceva.
Gata! anunt a el. Naveta mea se ntoarce acum pe orbit a, cu persoana mea real a la bord.
Ctiva spectatori se repezir a afar a prin vestibulul cu u si de sticl a al muzeului, probabil pentru a ntrez ari
nava care pleca.
Nu puteti face nimic pentru a m a sili s a r amn si nu exist a nici un mod prin care s a-mi puteti face
vreun r au zic. Nu doresc s a u nepoliticos, dar contactul ntre omenire si rasa mea se va desf a sura
20
potrivit termenilor no stri, nu ai vo stri.
Poliedrul din mna mea emise un piuit pe dou a tonuri si proiectia lui Hollus vibr a pentru o secund a,
dup a care disp aru.
Va trebui, binenteles, s a predai obiectul, rosti albul.
Am simtit adrenalina n av alindu-mi prin corp.
mi pare r au, am r aspuns, ns a l-ati v azut pe Hollus nmnndu-mi-l direct. Nu cred c a-l puteti
revendica.
Dar este un artefact extraterestru, zise agentul SISC de culoare.
Si? am ntrebat.
Vreau s a spun c a ar trebui s a e n minile Guvernului.
Si eu lucrez pentru Guvern, am anuntat sd ator.
Vreau s a spun c a ar trebui s a e n mini sigure.
De ce?
P ai, a a a, pentru c a a sa trebuie.
Nu accept un asemenea argument nici m acar din partea ului meu de sase ani; nu intentionam s a-l
accept nici aici.
Nu vi-l pot preda ati auzit ce-a spus Hollus despre explozie. Cred c a a fost destul de clar n privinta
felului n care se vor desf a sura lucrurile. . . iar dumneavoastr a, domnilor, nu jucati nici un rol aici. De
aceea si m-am uitat la albul cu accent francez v a spun adieu.
ncepuse cu opt luni n urm a, cu o tuse.
O ignorasem. Ca un idiot, ignorasem dovada aat a n fata ochilor mei.
Sunt un om de stiint a. Ar trebuit s a stiu mai bine.
mi spusesem totu si c a era de vin a pur si simplu praful din mediul meu de lucru. Folosim freze dentare
pentru a ndep arta sedimentele pietricate pe fosile. Binenteles, purt am m a sti cnd lucr am n
majoritatea cazurilor (ne reamintim s a ne punem si ochelari de protectie aproape n majoritatea
cazurilor). Cu toate acestea, n ciuda sistemului de ventilatie, n aerul pe care-l respir am exist a foarte
mult a pulbere n a de piatr a; o puteti vedea depus a pe teancurile de c arti si hrtii sau pe echipamentele
nefolosite.
n plus, eu remarcasem prima dat a tusea pe c aldura teribil a din luna august a anului trecut; deasupra
ora sului Toronto se g asea un strat de inversiune termic a si fuseser a difuzate avertismente privitoare la
calitatea aerului. Crezusem c a tusea va nceta odat a ce plecam din ora s si urcam spre c asuta noastr a de
la tar a. Pe moment, a sa si p aruse.
Apoi ns a, cnd revenisem n sud, tusea reap aruse, dar nici atunci n-o prea b agasem n seam a.
Pn a ce ap aruse sngele.
21
Foarte putin.
Iarna, cnd mi suam nasul, mi curgea adeseori snge. Asta se poate ntmpla din cauza aerului uscat.
Acum ns a era sufocanta var a din Toronto. Iar ceea ce produceam nu erau mucozit ati, ci sput a adus a din
adncul pieptului meu, manevrat a de pe bolta gurii cu vrful limbii si transferat a pe un servetel pentru a
sc apa de ea.
Sput a, cu vini soare de snge.
O observasem, totu si nimic similar nu se mai petrecu timp de cteva s apt amni. De aceea nu m a
gndisem prea mult la asta.
Pn a ce se repet a, pe la sfr situl lunii septembrie.
Dac a a s fost ceva mai atent, a s sesizat c a tusea mea devenise mai persistent a. Sunt seful
Departamentului de paleobiologie; b anuiesc c a ar trebuit s a fac ceva, s a m a plns celor de la
ntretinere n leg atur a cu aerul uscat, cu pulberea mineral a care plutea peste tot.
A doua oar a, mai mult snge se g asea n sputa mea.
Iar n ziua urm atoare si mai mult.
Si n ziua urm atoare tot a sa.
De aceea, pn a la urm a, m-am programat la doctorul Noguchi.
Simulacrul lui Hollus plecase pe la ora 16:00; n mod normal, eu lucrez pn a la 17:00, a sa c a am mers
m-am mpleticit ar , poate, o descriere mai bun a napoi n biroul meu si am r amas a sezat, stupeat,
pentru cteva minute. Telefonul mi suna ntruna, a sa c a l-am decuplat; p area c a toate canalele
mass-media din lume doreau s a stea de vorb a cu mine, omul care discutase cu extraterestrul ntre patru
ochi. I-am spus Danei, asistenta departamentului, s a transfere toate apelurile la biroul doamnei director
Dorati. Christine avea s a e n elementul ei ocupndu-se de pres a. Dup a aceea, m-am ntors la
calculator si am nceput s a introduc nsemn ari. mi d adeam seama c a trebuia s a p astrez o nregistrare, o
cronic a a tot ce v azusem si aasem. Am scris de zor timp de vreo or a, dup a care am p ar asit MRO pe la
intrarea personalului.
O multime numeroas a se adunase afar a, dar din fericire se strnsese lng a intrarea principal a, la
jum atate de cvartal dep artare. Am aruncat o privire, c autnd orice semn al ateriz arii navetei spatiale care
se petrecuse mai devreme n cursul zilei; n-am z arit nimic. Am cobort apoi repede treptele de beton n
statia de metrou Museum, cu peretii placati n faiant a de un galben-bej resping ator.
La orele de vrf, majoritatea oamenilor merg spre nord, c atre suburbii. Ca de obicei, eu am luat trenul
spre sud, de-a lungul University Avenue, dup a aceea pe bucla de la statia Union, apoi intram pe linia
Yonge pe care mergeam pn a la North York Centre; nu era deloc o rut a direct a, ns a m a asiguram c a voi
sta jos pe toat a durata drumului. Desigur, starea mea era evident a, a sa c a mi se oferea adesea loc, dar,
spre deosebire de Blanche DuBois1, preferam s a nu u nevoit s a depind de bun atatea necunoscutilor. Ca
de obicei purtam n serviet a un disc Zip cu siere de la muzeu si cteva printuri ale unor viitoare articole
pe care doream s a le citesc. Cu toate acestea, mi era imposibil s a m a concentrez.
22
Un extraterestru sosise n Toronto. Un extraterestru autentic.
Era incredibil.
M-am gndit la asta timp de patruzeci si cinci de minute ct dura c al atoria cu metroul. Si, privind
multimea de chipuri din jurul meu toate culorile, toate rasele, toate vrstele, ntr-un cuvnt mozaicul
reprezentat de Toronto m-am gndit la impactul evenimentelor de azi asupra istoriei omenirii. M-am
ntrebat dac a Raghubir sau eu aveam s a sfr sim prin a mentionati n articolele din enciclopedii;
extraterestrul venise s a m a vad a pe mine sau cel putin pe cineva cu functia mea totu si prima lui
conversatie (mi luasem o pauz a pentru a privi nregistrarea camerei video de securitate) fusese purtat a
cu Raghubir Singh.
Metroul se goli de multi pasageri la Union, iar la Bloor coborr a si mai multi. Pn a cnd a ajuns la
North York Centre penultima statie a liniei existau locuri libere pentru toti cei care doreau s a stea
jos, de si, ca ntotdeauna, unii, dup a ce nduraser a n picioare mai toat a c al atoria, dispretuiau acum
scaunele goale, ca si cum aceia dintre noi care g asiser am un loc s a ne a sez am am f acut parte dintr-o
specie mai nevolnic a.
Am cobort din metrou. Aici, peretii erau acoperiti cu faiant a alb a, mult mai u sor de suportat dect cea
din statia Museum. North York fusese, pe cnd m-am n ascut eu, un s atuc, dup a aceea trgu sor, apoi
or a sel de sine st at ator, pentru ca, n cele din urm a, prin alt decret al guvern arii Harris, s a e asimilat
al aturi de toate celelalte suburbii-satelit n megalopolisul Toronto aat n plin a extindere. Am mers pe
jos cele patru cvartale dou a spre vest si dou a spre nord de la North York Centre pn a la locuinta
noastr a de pe Ellerslie. Floricelele de prim avar a ncepuser a s a- si sumeteasc a vrfurile si zilele
deveniser a considerabil mai lungi.
Ca de obicei, Susan, care era contabil a la o rm a n apropierea statiei Sheppard and Leslie, a ajuns
prima acas a; l luase pe Ricky de la centrul de ngrijire a copiilor, unde st atea dup a orele de scoal a, si
ncepuse s a preg ateasc a cina.
Numele de fat a al lui Susan fusese Kowalski; p arintii ei veniser a n Toronto din Polonia, la scurt a vreme
dup a al Doilea R azboi Mondial, dup a ce petrecuser a o vreme ntr-un lag ar pentru imigranti. Avea ochi
c aprui, pometi nalti, nas micut si o strung areat a delicioas a. Cnd ne cunoscusem, p arul i era
cafeniu-nchis si l p astrase a sa gratie vopselei de p ar. n anii 1960, ne d aduser am n vnt dup a The
Mamas and the Papas, Simon & Garfunkel si Peter, Paul and Mary; n prezent, amndoi ascultam
muzic a new country Deana Carter, Martina McBride si Shania Twain; de altfel, cnd am intrat pe u s a,
se auzea ultimul disc scos de Shania.
Cred c a asta mi place mai mult dect orice altceva: s a vin acas a si s a aud cntnd nceti sor muzica, s a
simt mirosul mnc arii g atite, s a-l aud pe Ricky urcnd n fug a sc arile de la demisol si s-o v ad pe Susan
ie sind din buc at arie pentru a m a s aruta adic a exact ceea ce f acu si acum.
Bun a, iubitule, rosti ea. Cum a fost azi?
Nu stia. Nu auzise. Stiam c a Persaud, seful ei, interzicea s a se asculte radioul la serviciu, iar Susan
prefera s a asculte c arti audio n timp ce sofa. M-am uitat la ceas; era sase f ar a zece de la plecarea lui
23
Hollus nu trecuser a nici m acar dou a ore.
Bine, am rostit, dar cred c a nu mi-am putut ascunde prea bine sursul.
De ce zmbe sti? m a ntreb a ea.
Am l asat sursul s a mi se ntind a pe toat a fata.
O s a vezi.
n clipa aceea ap aru Ricky. M-am aplecat si i-am zburlit p arul blond, asem an ator cu al meu cnd
fusesem de vrsta lui; o coincident a pl acut a. P arul meu devenise castaniu n adolescent a si sur pe la
cincizeci de ani, dar reu sisem s a-l p astrez aproape pe tot pn a acum cteva luni.
Susan si cu mine am a steptat s a avem un copil si s-a dovedit c a a steptasem prea mult. L-am nat pe
Ricky pe cnd n-avea dect o lun a; era att de mic nct chiar noi am fost cei care i-am pus numele:
Richard Blaine Jericho. Cei care nu stiau c a-i nat spuneau uneori c a avea ochii lui Susan si nasul meu.
Era un pu sti de sase ani tipic genunchi juliti, membre sl ab anoage si p ar vlvoi. Si era un pu sti istet,
slav a Domnului! Nici eu, nici Susan nu suntem sportivi; amndoi ne c stig am existenta cu ajutorul
mintii. Nu sunt sigur ce fel de relatie a s avut cu el dac a n-ar fost inteligent. Ricky e blnd din re si
se adapteaz a repede la persoane noi, totu si de vreo dou a s apt amni se pare c a un b at au s l tot scie pe
drumul c atre scoal a. Nu putea s a priceap a de ce i se ntmpla a sa ceva.
l ntelegeam perfect.
Cina-i aproape gata, anunt a Susan.
M-am dus n baia de la etaj si m-am sp alat. Deasupra chiuvetei era, desigur, o oglind a; m-am str aduit s a
nu-mi privesc chipul n ea. L asasem deschis a u sa de la baie si Ricky veni dup a mine. L-am ajutat s a se
spele pe mini, inspectndu-le dup a ce terminase, apoi mpreun a cu el am cobort n sufragerie.
Am avut dintotdeauna o predispozitie pentru ngr a sare, dar de multi ani izbutisem s-o tin sub control,
urmnd o diet a strict a. Recent ns a primisem o bro sur a n care scria:
Dac a nu poti s a m annci prea mult, este important ca alimentele pe care le m annci s a e hr anitoare. Ele
ar trebui s a contin a de asemenea ct mai multe calorii. Poti spori aportul de calorii ad augnd n mncare
unt sau margarin a; combinnd supele cu lapte sau cu smntn a n proportii egale; bnd sodou si
milkshake; ad augnd smntn a sau brnz a topit a pe legume; si ciugulind alune, seminte, unt de arahide
si pi scoturi.
Cndva mi pl acuser a toate alimentele acelea, dar le evitam de decenii bune. Acum ar trebuit s a le
m annc ns a nu le mai g aseam deloc apetisante.
Susan f acuse pulpe de pui la rotisor, pres arate cu pesmet de orez; g atise, de asemenea, maz are verde si
carto piure cu smntn a si, pentru mine, un castrona s plin cu brnz a topit a ca s-o torn peste carto.
Preg atise n plus milkshake-uri cu ciocolat a, o necesitate pentru mine si un desert minunat pentru Ricky.
Nu era corect, stiam, ca ea s a e nevoit a s a g ateasc a totul. De obicei o f aceam cu rndul, dar de un timp
eu nu mai puteam, mi f aceau r au mirosurile.
24
M-am uitat din nou la ceas; se apropia ora 18. n familie aveam o regul a: de si vizibil din buc at arie,
televizorul din sufragerie era ntotdeauna nchis n timpul meselor. n seara asta ns a am f acut o
exceptie: m-am ridicat de la locul meu de la mas a, l-am deschis pe CityPulse, Stirile de la ora 18 si
mi-am l asat sotia si ul s a priveasc a, cu gurile c ascate, nregistr arile de amatori ale ateriz arii navei
extraterestre si scenele pe care videograful le lmase cu mine si Hollus.
Dumnezeule, repeta Susan cu ochii holbati. Dumnezeule!
Ce marf a-i! spuse Ricky privind imaginile tr asnite, luate de c atre videograf n Rotond a.
Am zmbit spre ul meu. Avea, binenteles, dreptate. Era marf a r au, marf a de marf a.
Liderii statelor terestre nu erau prea ncntati pentru c a extratere strii nu p areau s a e interesati s a
viziteze ONU, Casa Alb a, Parlamentul European, Kremlinul, Parlamentul Indian, Knessetul sau
Vaticanul, institutii care le-au transmis imediat invitatii. Cu toate acestea, a doua zi devreme, pe P amnt
descinseser a alti opt extratere stri sau avatarurile lor holograce; toti erau forhilnori.
Unul vizita un spital de psihiatrie din West Virginia; era aparent fascinat de comportamentele umane
neobi snuite, mai cu seam a de schizofrenia acut a. P area c a extraterestrul se ar atase initial la o institutie
similar a din Louisville, statul Kentucky, dar nu fusese multumit de nivelul de cooperare oferit si de
aceea f acuse exact a sa cum amenintase Hollus plecase si se dusese ntr-un loc mai primitor.
Alt extraterestru era n Burundi, tr aind cu un grup de gorile de munte, care p areau s a-l acceptat f ar a
mari probleme.
Al treilea se ata sase de un avocat public din San Francisco si era v azut participnd la procese.
Al patrulea se aa n China si se p area c a locuia cu un cultivator de orez dintr-un sat izolat.
Al cincilea era n Egipt, participnd la s ap aturile arheologice de lng a Abu Simbel.
Al saselea se g asea n nordul Pakistanului si examina ori si copaci.
Altul era v azut plimbndu-se prin diverse locuri: pe lng a vechile lag are de exterminare din Germania,
prin piata Tienanmen si printre ruinele din Kosovo.
Si, din fericire, ultimul se pusese la dispozitia mass-mediei din toat a lumea, n Bruxelles. Vorbea uent
engleza, franceza, japoneza, chineza (att dialectul mandarin, ct si cel cantonez), hindi, germana,
spaniola, olandeza, italiana, ebraica si multe alte limbi ( si reu sea s a imite accentul britanic, scotian, pe
cel din Brooklyn, texan, jamaican si altele, n functie de persoana cu care discuta).
Chiar si a sa, nenum arati oameni doreau s a stea de vorb a cu mine. Noi aveam num arul de telefon trecut
la secret. F acusem asta cu ctiva ani n urm a, dup a ce ni ste fanatici ncepuser a s a ne h artuiasc a n urma
unei dezbateri publice pe care o avusesem cu Duane Gish, de la Institutul pentru Cercetarea Creatiei.
Totu si, a trebuit s a deconect am telefonul; ncepuse s a sune din clipa n care extraterestrul ap aruse la
stiri. Dar, spre surprinderea si ncntarea mea, am izbutit s a dorm nentors n noaptea aceea.
n ziua urm atoare, cnd am ie sit din statia de metrou, pe la ora 9:15, n fata muzeului era adunat a o
multime imens a; muzeul se deschidea pentru public abia peste patruzeci si cinci de minute, dar oamenii
25
ace stia nu veniser a s a vad a exponatele. Purtau pancarte pe care scria Bun venit pe P amnt!, Luati-ne
cu voi! si Putere extraterestr a!.
Cineva din multime m a reper a, strig a si ar at a spre mine, iar gloata d adu n aval a. Din fericire, m a aam
destul de aproape de scara ce ducea la intrarea personalului si am p atruns n MRO nainte de a putea
acostat.
M-am gr abit spre biroul meu, unde am a sezat n mijlocul mesei proiectorul de holoforme de m arimea
unei mingi de golf. Dup a vreo cinci minute, piui de dou a ori si Hollus sau, n orice caz, proiectia lui
holograc a ap aru n fata mea. Azi purta o tes atur a diferit a nf a surat a n jurul torsului: aceasta avea
culoarea somonului si era imprimat a cu hexagoane negre; nu mai era prins a cu un disc ornat, ci cu un ac
de argint.
M a bucur s a te rev ad, i-am spus.
n ciuda armatiilor pe care le f acuse ieri, m a temusem c a n-avea s a mai revin a niciodat a.
Dac a. . . este. . . ad. . . mi. . . si. . . bil, zise Hollus, voi. . . ap area. . . zilnic. . . cam. . . la. . . aceast a. . . or a.
Ar absolut fantastic, am ncuviintat.
Desigur, spuse Hollus, stabilirea coincidentei dintre datele celor cinci extinctii n mas a pe toate cele
trei planete locuite este abia nceputul muncii mele.
Am aprobat din cap. Chiar dac a era acceptat a ipoteza interventiei divine propus a de Hollus,
simultaneitatea dezastrelor pe mai multe planete nu demonstra dect faptul c a Dumnezeul lui fusese
cuprins de o serie de accese de furie necontrolat a.
Forhilnorul continu a:
Doresc s a studiez detaliile dezvolt arilor evolutioniste asociate extinctiilor n mas a. n mod
supercial, s-ar p area c a ecare extinctie a fost conceput a pentru a mpinge formele de viat a
supravietuitoare n directii specice, totu si doresc o conrmare n aceast a privint a.
n cazul acesta, am zis, ar trebui s a ncepem prin examinarea fosilelor imediat anterioare si imediat
posterioare ec arei extinctii.
Exact, rosti Hollus agitnd ner abd ator din pediculele oculare.
Vino cu mine, am spus.
Dac a vrei s a te urmez, explic a el, trebuie s a iei proiectorul cu tine.
Am ncuviintat, nc a neobi snuit cu aceast a idee a teleprezentei, si am ridicat obiectul de pe mas a.
Va functiona la fel de bine si dac a l pui ntr-un buzunar, zise Hollus.
A sa am si f acut, apoi l-am condus n uria sa sal a a colectiilor Departamentului de paleobiologie din
subsolul Centrului custozilor; pentru a ajunge acolo, n-a fost nevoie s a trecem prin vreo zon a public a a
muzeului.
Sala colectiilor era ticsit a cu sete din metal si rafturi deschise ce g azduiau fosile preparate, dar si
nenum arate prelev ari de mulaj din ghips de pe teren, unele nc a nedesf acute la o jum atate de secol dup a
26
ce fuseser a aduse la muzeu. Am nceput prin a trage un sertar ce continea capete de pe sti agnati din
ordovician. Hollus le-a examinat, manevrndu-le cu delicatete. Cmpurile de fort a proiectate de
holoform a p areau s a deneasc a o soliditate care se potrivea cu forma zic a a extraterestrului. Ne-am
ciocnit de cteva ori n timp ce ne deplasam pe coridoarele nguste din sala colectiilor, si minile mele
le-au atins pe ale lui n repetate rnduri, cnd i-am ntins fosile. Ori de cte ori forma lui proiectat a mi
atingea pielea, simteam o furnic atur a ca de electricitate static a, unica indicatie a faptului c a el nu se aa
n realitate acolo.
Pe cnd cerceta craniile solide si stranii, am comentat c a ele aveau un aspect extraterestru. Hollus p aru
uimit de remarca mea.
Sunt. . . curios, zise el, care. . . sunt. . . conceptiile. . . tale. . . despre. . . viata. . . extraterestr a.
Crezusem c a stii totul n privinta asta, am replicat zmbind. Analize rectale si a sa mai departe.
Se mpline ste un an de cnd urm arim emisiunile voastre TV, dar b anuiesc c a aveti si materiale mult
mai interesante dect cele pe care le-am vizionat.
Ce anume ati v azut?
O emisiune cu un savant si familia lui care sunt extratere stri.
Am avut nevoie de o clip a ca s a o recunosc.
Ah, am spus. Aceea este A treia planet a de la Soare. Este o comedie.
Este o chestiune de gusturi, spuse Hollus. Am v azut, de asemenea, programul cu doi agenti federali
care caut a extratere stri.
Dosarele X, am rostit.
si lovi ochii unul de altul n semn de aprobare.
Mi s-a p arut frustrant. Vorbeau ntruna despre extratere stri, dar aproape niciodat a nu vedeai vreunul.
Mai instructiv a a fost o productie de art a grac a despre copiii oamenilor.
Mai ofer a-mi un indiciu, i-am cerut.
Unul dintre ei se numea Cartman, r aspunse Hollus.
Am izbucnit n rs.
South Park! M a mir c a dup a ce l-ati vizionat nu v-ati f acut bagajele s a plecati acas a. Cu certitudine
ns a ti pot oferi ni ste exemple mai bune.
Am privit prin sala colectiilor. La cap atul opus, cercetnd arhiva de microfosile din pliocen, am z arit un
student de la masterat.
Abdus! l-am strigat.
Tn arul ridic a privirea, surprins. I-am f acut semn cu mna, chemndu-l la noi.
Da, Tom? zise el dup a ce ajunse lng a noi, de si se uita spre Hollus, nu spre mine.
Poti s a dai o fug a pn a la Blockbuster ca s a-mi cumperi ni ste casete video? Studentii la master erau
utili pentru tot felul de servicii. P astreaz a chitanta si Dana o s a ti-o deconteze.
27
Cererea era sucient de nea steptat a pentru ca Abdus s a nceteze s a-l mai priveasc a pe extraterestru.
Da, sigur, spuse el. Cum s a nu.
I-am zis ce doream si o sterse imediat.
mpreun a cu Hollus am continuat s a examin am specimenele din ordovician pn a pe la amiaz a, cnd
ne-am ntors n biroul meu. B anuiam c a formele de viat a inteligent a trebuiau s a se hr aneasc a, indiferent
din ce parte a Universului ar provenit. n acela si timp m a gndeam c a forhilnorul putea iritat de
faptul c a trebuia s a fac o pauz a de prnz ( si chiar mai iritat c a, dup a ce ne oprisem din munc a, eu nu
mncam mare lucru). El ns a mnc a mpreun a cu mine, de si, desigur, o f acea la bordul navei-mam a, pe
orbit a deasupra Ecuadorului. Era straniu: avatarul lui, care se pare c a imita orice gest ar f acut corpul
adev arat, executa o serie de mi sc ari prin care mncarea era transferat a n fanta sa bucal a o despic atur a
orizontal a n partea superioar a a torsului, ce se putea z ari printr-o despic atur a a tes aturii care-l nf a sur a.
Hrana era, binenteles, invizibil a pentru mine, a sa nct Hollus aducea cu un Marcel Marceau
extraterestru, mimnd procesul ngurgit arii.
Pe de alt a parte, eu aveam nevoie de hran a real a. Susan mi pusese o cutie de suc nutritiv Boost de
banane si c ap suni si dou a pulpe de pui r amase de la cina de asear a. Am b aut sucul vscos si am mncat
jum atate dintr-o pulp a. mi p area r au c a nu aveam altceva de mncare; m a simteam putin cam primitiv,
folosindu-mi dintii pentru a smulge carnea de pe oase n fata extraterestrului, de si Hollus putea s a
nfulece foarte bine hamsteri vii f ar a ca eu s a am habar.
n timp ce mneam, eu si Hollus am privit casetele video aduse de Abdus; cerusem Departamentului de
educatie s a-mi mprumute un televizor cu videorecorder.
Prima caset a era Arena, un episod din seria original a Star Trek; am pus imediat stop-cadru pe un
prim-plan al lui Spock.
l vezi? am ntrebat. El e un extraterestru un vulcanian.
Seam an a. . . cu. . . un. . . om, observ a Hollus care putea s a m annce si s a vorbeasc a simultan.
Prive ste-i urechile.
Ochii pediculari ai lui Hollus ncetar a s a se mai legene.
Si asta l face extraterestru?
Ei bine, am spus, cel care interpreteaz a acest personaj este un om un actor numit Leonard Nimoy.
Dar, ntr-adev ar, urechile au rolul de a sugera caracterul lui extraterestru; serialul acesta a fost turnat cu
buget mic.
Am f acut o pauz a, apoi am ad augat:
De fapt, Spock este jum atate extraterestru si jum atate om.
Cum se poate a sa ceva?
Mama lui era p amntean a, iar tat al era vulcanian.
Biologic, este lipsit de sens, zise Hollus. Ar mai real s a poti ncruci sa o c ap sun a cu un om cel
putin ele au evoluat pe aceea si planet a.
28
Am zmbit.
Crede-m a, o stiu prea bine. Dar stai a sa, n episodul asta mai apare un extraterestru.
Am derulat repede nainte o vreme, dup a care am ap asat iar a si butonul pentru redare.


Asta-i un gorn, am rostit indicnd reptila verde si f ar a coad a, cu ochi compu si, care purta o tunic a
aurie. El e c apitanul altei nave. Dr agut, nu? Mi-a pl acut dintotdeauna mi amintea de un dinozaur.
Chiar a sa, f acu Hollus. Ceea ce nseamn a, iar a si, c a are un aspect mult prea terestru.
Ei bine, i-am explicat, este un actor ntr-un costum de cauciuc.
Ochii lui m a privir a de parc a a s fost din nou Domnul De-Parc a-Nu-E-Evident.
Ne-am uitat o vreme la gorn, care se cl atina pe puntea navei; dup a aceea am scos caseta si am introdus
C al atorie spre Babel. Nu am derulat totu si nainte, ci am l asat s a ruleze secventele de avanpremier a din
episod.
i vezi? am rostit.

A stia sunt p arintii lui Spock. Sarek este get-beget vulcanian, iar Amanda, femeia
de-acolo, este sut a la sut a p amntean a.
Incredibil, coment a Hollus. Oamenii cred c a asemenea ncruci s ari ntre specii sunt posibile?
Am ridicat u sor din umeri.
Este totu si science-ction, am precizat. E divertisment.
Am derulat repede nainte, pn a la receptia diplomatic a.
Un extraterestru ndesat, cu nasul ca un rt, l acost a pe Sarek. Nu, tu, mri el. Tu cum votezi,
vulcanianule Sarek?


Ala este un tellarit.
Apoi mi-am amintit si am precizat:
Se nume ste Gav.
Seam an a cu un porc de-al vostru, zise Hollus. Si repet: prea terestru.
Am derulat nainte.


Asta-i un andorian.
Pe ecran se vedea un umanoid mascul cu piele albastr a si p ar alb, cu dou a antene groase, segmentate,
ce-i ie seau din cre stetul capului.
Pe el cum l cheam a? ntreb a Hollus.
Era Shras, dar, dintr-un motiv pe care nu-l puteam preciza, m a stnjenea c a stiam asta.
Nu mai tin minte, am r aspuns si am introdus alt a caset a: versiunea editiei speciale din R azboiul
Stelelor, n propria ei cutie elegant a.
Am derulat repede pn a la secventa din cantin a. Lui Hollus i pl acu de Greedo vn atorul de
recompense ca o insect a a lui Jabba, care-l amenint a pe Han Solo ca si de Hammerhead si alti ctiva,
29
ns a continua s a aprecieze c a omenirea nu izbutise s a ofere portretiz ari realiste ale vietii extraterestre.
Desigur, nu l-am contrazis.
Totu si, zise el, regizorii vo stri au realizat corect un lucru.
Care anume? m-am mirat.
Att la receptia diplomatic a, dar si la scena din bar, toti extratere strii prezentati p areau s a aib a acela si
nivel de tehnologie.
M-am ncruntat.


Asta mi s-a p arut dintotdeauna unul dintre aspectele cel mai putin credibile. Tinnd seama de faptul
c a Universul are vreo 12 miliarde de ani. . .
Valoarea precis a, interveni Hollus, este 13,93422 miliarde, m asurat a n ani tere stri, binenteles.
M a rog, cum spui tu. A sadar, Universul are vrsta de 13,9 miliarde de ani, iar P amntul de numai 4,5
miliarde de ani. Trebuie s a existe planete mult, mult mai b atrne dect a noastr a, dar si altele mult, mult
mai tinere. M-a s a steptat ca unele rase inteligente s a e cu milioane, dac a nu cu miliarde de ani mai
avansate dect noi, iar altele s a e cel putin ceva mai primitive.
O ras a cu doar vreo dou a decenii mai putin avansat a ca voi, spuse Hollus, nu ar detine transmisiunile
radio sau zborul spatial si astfel ar nedetectabil a.
Adev arat, totu si m-a s a stepta ca destule rase s a e mult mai avansate dect noi. . . ca, ei bine, ca voi,
de exemplu.
Ochii lui Hollus se privir a ntre ei o expresie de surpriz a?
Noi, forhilnorii, nu suntem cu mult mai avansati dect rasa voastr a poate cu vreun secol, cel mult;
n tot cazul, nu cu mai mult de att. M a a stept ca n cteva decenii, zicienii vo stri s a realizeze saltul
care v a va permite s a folositi fuziunea pentru a accelera n mod economic navele spatiale pn a foarte
aproape de viteza luminii.
Serios? Grozav! Dar. . . dar ce vrst a are Beta Hydri?
Ar fost o coincident a remarcabil a s a aib a aceea si vrst a cu Soarele P amntului.
Cam 2,6 miliarde de ani tere stri.
Cu putin peste jum atatea vrstei Soarelui nostru.
Soare? ntreb a gura stng a a lui Hollus.
A sa denumim steaua planetei noastre, cnd dorim s-o deosebim de alte stele, am explicat. ns a, dac a
Beta Hydri este a sa de tn ar a, m a surprinde c a aveti vertebrate pe planeta voastr a, ca s a nu mai amintesc
de viata inteligent a.
Hollus c azu pe gnduri.
Cnd a ap arut viata pe P amnt?
Este sigur c a am avut forme de viat a acum 3,8 miliarde de ani exist a fosile cu vrsta aceasta si
s-ar putea ca nceputurile vietii s a se situeze n urm a cu 4 miliarde de ani.
30
Extraterestrul p aru nencrez ator.
Iar primele animale cu coloan a vertebral a au ap arut doar acum o jum atate de miliard de ani, nu?
A sadar a fost nevoie de aproximativ 3,5 miliarde de ani de la originea vietii pn a la primele vertebrate?
si leg an a torsul.
Viata a ap arut pe planeta mea cnd aceasta avea vrsta de 350 de milioane de ani, iar vertebratele au
ap arut peste numai 1,8 miliarde de ani.
M a ntreb de ce a durat att de mult aici?
Dup a cum ti-am spus, rosti Hollus, dezvoltarea vietii pe ambele noastre planete a fost manipulat a de
Dumnezeu. Poate c a telul lui sau al ei a fost aparitia simultan a a mai multor forme de viat a nzestrate cu
ratiune.
Aha, am rostit pe un ton nesigur.
Dar chiar dac a asta nu ar adev arat, urm a Hollus, exist a si alt motiv pentru care toate rasele capabile
de c al atorii spatiale s a aib a aproximativ aceea si dezvoltare.
Ceva m a zgnd area ntr-un colti sor al mintii, ceva ce v azusem odat a pe Carl Sagan explicnd la
televizor: ecuatia Drake. Ecuatia aceea avea mai multi termeni, printre care rata de formare a stelelor n
galaxie, procentul de stele ce pot avea planete si a sa mai departe. nmultind toti termenii aceia ntre ei,
se presupunea c a se poate estima num arul de civilizatii inteligente care ar putea exista n prezent n
Calea Lactee. Nu mai tin minte toti termenii, dar mi-l amintesc pe cel nal. . . deoarece m-a ngrozit
cnd l-a discutat Sagan.
Termenul nal era durata de viat a a unei civilizatii tehnologice: num arul de ani dintre inventarea
radioului si extinctia rasei. Oamenii au nceput s a foloseasc a n mod serios comunicatiile radio prin anii
1920; dac a R azboiul Rece s-ar nerbntat, existenta noastr a ca specie tehnologic a ar putut s a e
de numai treizeci de ani.
Te referi la durata de viat a a unei civilizatii? am spus. La timpul care va trece pn a se va
autodistruge?
Presupun c a aceasta este o posibilitate, zise Hollus. n mod cert, rasa mea a cunoscut o perioad a
dicil a pn a a nv atat s a foloseasc a cu ntelepciune puterea nuclear a.
T acu cteva clipe, apoi ad aug a:
Mi s-a dat de nteles c a multi oameni sufer a de probleme psihice.
M-a surprins schimbarea nea steptat a a subiectului.


A a a, da. Cred c a-i adev arat.
Ca si multi forhilnori, ncuviint a Hollus. E o alt a problem a: cu ct tehnologia avanseaz a, cu att
capacitatea de a distruge ntreaga ras a devine mai accesibil a. n cele din urm a, ea ajunge nu doar n
minile guvernelor, ci si ale indivizilor dintre care unii sunt dezechilibrati.
Ideea era zguduitoare. Un termen nou n ecuatia Drake: f ( T), fractiunea membrilor rasei care sunt
ticniti. Simulacrul lui Hollus se apropie de mine.
31
Dar nu aceasta este problema principal a. Ti-am spus c a rasa mea, forhilnorii, au stabilit contactul cu
alt a ras a tehnologic a, wreedii, nainte de a v a ntlni pe voi. De fapt, i-am ntlnit prima dat a acum vreo
saizeci de ani; i-am descoperit ajungnd la Delta Pavonis.
Am ncuviintat din cap.
Si ti-am mai spus c a nava mea, Merelcas, a vizitat alte sase sisteme stelare, nainte de cel natal al
wreedilor si de al vostru. Nu ti-am spus ns a si faptul c a toate acele sase sisteme stelare au g azduit,
cndva, rase inteligente. Planetele stelelor pe care voi le numiti Epsilon Indi, Tau Ceti, Mu Cassiopeia
A, Eta Cassiopeia A, Sigma Draconis si Groombridge 1618 au fost locuite cndva de forme de viat a
native, nzestrate cu inteligent a.
Dar nu mai sunt locuite si n prezent?
Exact.
Ce ati descoperit? am ntrebat. Ruine bombardate?
Mintea mi era plin a cu imagini de arhitectur a extraterestr a bizar a, r asucit a, topit a si carbonizat a de
explozii nucleare.
Niciodat a.
Atunci. . . ce?
Hollus si desf acu bratele si- si leg an a torsul.
Ora se abandonate, unele foarte vechi, unele att de vechi nct fuseser a adnc ngropate.
Abandonate? Vrei s a spui c a locuitorii lor plecaser a?
Ochii forhilnorului se atinser a n semn armativ.
Unde?
ntrebarea aceasta continu a s a nu aib a r aspuns.
Altceva mai stiti despre rasele acelea?
O multime de lucruri. Au l asat n urm a artefacte si nregistr ari, iar n unele cazuri corpuri fosilizate
sau nhumate.
Si?
La sfr situl existentei lor, toate erau comparabil de avansate; niciuna nu construise ma sin arii pe care
s a nu le putem ntelege. ntr-adev ar, varietatea de forme ale corpurilor era fascinant a, ns a toate erau
cum spuneti voi, oamenii? viat a a sa cum o cunoa stem noi. Toate se bazau pe carbon si pe ADN.
Serios? Si voi si wreedii aveti ADN?
Da.
Fascinant.
Poate c a nu, zise Hollus. Noi credem c a ADN-ul este singura molecul a capabil a s a dirijeze viata; nici
o alt a substant a nu are propriet atile sale de autocopiere, stocare de informatii si compactibilitate.
32
Capacitatea ADN-ului de a se comprima ntr-un spatiu foarte mic face posibil a existenta sa n nucleele
celulelor microscopice, de si o molecul a de ADN desf a surat a are lungimea de peste un metru.
n cursul de evolutie pe care l-am predat, am rostit, am analizat posibilitatea ca altceva dect ADN-ul
s a putut juca acela si rol; n-am descoperit niciodat a o alternativ a care s a e adecvat a m acar pe departe.
ADN-ul extraterestru utilizeaz a acelea si patru baze: adenin a, timin a, guanin a si citozin a?
Acestea sunt cele patru? ntreb a Hollus.
Brusc, proiectorul lui de holoforme materializ a ntre noi patru formule chimice verzi si str alucitoare:
C5H5N5
C5H6N2O2
C5H5N5O.
C4H5N3O.
Am mijit ochii la ele; trecuse destul a vreme de cnd studiasem biochimia.


A a a. . . da. Da, ele sunt.
Atunci r aspunsul este armativ, rosti Hollus. Peste tot unde am g asit ADN, se utilizeaz a aceste patru
baze.
Noi am dovedit ns a n laborator c a puteau folosite si alte baze; am creat chiar ADN articial, care
folose ste sase baze, nu patru.
F ar a ndoial a, pentru a sa ceva au fost necesare operatiuni extraordinare, coment a Hollus.
Nu stiu, cred c a da.
M a gndeam la altceva.
Alte sase planete locuite, am rostit ncercnd s a mi le imaginez.
Planete extraterestre. Planete moarte.
Alte sase planete locuite, am repetat. Toate pustii.
Corect.
Am c autat termenul potrivit.
Mi se pare. . . nfrico s ator.
Hollus nu m a contrazise.
Pe orbita lui Sigma Draconis II, zise el, am g asit o otil a de nave spatiale.
Crezi c a ni ste invadatori au distrus viata indigen a?
Nu, r aspunse Hollus. n mod clar, navele fuseser a construite de aceea si ras a care construise ora sele
abandonate de pe planeta de dedesubt.
A sadar, ei construiau nave spatiale?
Da.
33
Si au p ar asit toti planeta?
A sa se pare.
Dar f ar a s a foloseasc a navele spatiale, care au fost l asate pe orbit a?
Exact.
Asta-i. . . misterios.
n mod sigur.
Ce spun ns a fosilele de pe planetele acelea? Dovedesc extinctii n mas a care coincid cu ale noastre?
Ochii pediculari ai lui Hollus se mi scar a.
E dicil de spus; dac a am putut citi cu u surint a fosilele, f ar a decenii sau secole de cercetare, n-ar
trebuit niciodat a s a ne dezv aluim prezenta vou a. Totu si, din cte ne-am putut da seama, r aspunsul este
negativ niciuna dintre planetele abandonate n-a cunoscut extinctii n mas a acum 440, 365, 225, 210 si
65 de milioane de ani.
Unele dintre civilizatiile acelea au fost contemporane?
Hollus st apnea n mod remarcabil limba englez a, totu si uneori se poticnea.
Poftim?
A existat vreuna dintre ele simultan cu alta?
Nu. Cea mai veche pare s a se sfr sit cu trei miliarde de ani n urm a; cea mai recent a, pe planeta a
treia a stelei Groombridge 1618, acum vreo cinci mii de ani. Dar. . .
Da?
Dar, a sa cum am spus, toate rasele par s a fost la fel de avansate. Binenteles, stilurile arhitecturale
variaz a foarte mult. Ca s a ti ofer un exemplu, inginerii no stri au demontat una dintre navele spatiale
orbitale pe care le-am descoperit pe Sigma Draconis II. Pentru unele probleme, ea avea solutii diferite
fat a de cele pe care le folosim noi, ns a fundamental nu cu mult mai bune poate cu cteva decenii
dincolo de ce obtinusem noi. La fel s-a ntmplat pentru toate rasele care si abandonaser a planetele:
toate erau doar cu putin mai avansate dect wreedii sau forhilnorii. . . sau, dac a vrei, dect Homo
sapiens.
Si crezi c a asta se ntmpl a cu toate rasele? C a ajung la un punct n care si p ar asesc pur si simplu
planetele natale?
Exact, rosti Hollus. Sau c a ceva poate nsu si Dumnezeu vine si ia locuitorii.
Prezenta lui Hollus fusese mediatizat a de Departamentul membrilor MRO (Sustineti muzeul care
atrage vizitatori din toat a lumea si de pe alte lumi!) si publicul vizitator a crescut considerabil n
prima s apt amn a de dup a sosirea forhilnorului. Cnd a devenit ns a clar c a naveta lui nu va mai ateriza
si c a extraterestrul nu se va plimba pe trotuar, pe scara exterioar a si prin receptie, num arul vizitatorilor
s-a redus la un nivel mai normal.
34
Nu i-am mai rev azut pe agentii SISC. Prim-ministrul Chretien trecuse ntr-adev ar prin MRO ca s a-l
cunoasc a pe Hollus; binenteles, Christine Dorati transformase evenimentul ntr-o sedint a foto. Ctiva
jurnali sti i ceruser a n mod public lui Chretien s a dea asigur ari c a extraterestrului i se va ng adui s a- si
urmeze cercet arile n conditii de sigurant a dorinta canadienilor, potrivit sondajului de opinie oferit de
Maclean. El a oferit ntr-adev ar asigur arile respective, de si eu b anuiam c a agentii SISC continuau s a dea
trcoale, r amnnd ns a nev azuti.
n a patra zi petrecut a de Hollus n Toronto, am revenit amndoi n sala colectiilor din subsolul Centrului
custozilor. Dintr-un sertar de metal am scos s a-i ar at o plac a de marn a care continea o eurypterid a
minunat conservat a. Am mutat specimenul pe o mas a de lucru si Hollus si folosi pediculul ocular drept
pentru a-l privi printr-una dintre lupele noastre mari, montate pe brate articulate, cu tuburi uorescente
n jurul lentilei. Am reectat pentru o clip a la fenomenul zic la care asistam: imaginea m arit a era
privit a de un ochi simulat, iar informatia era cumva transferat a la autenticul Hollus, aat pe orbit a
deasupra Ecuadorului.
Stiu, stiu, probabil c a n-ar trebuit s a insist, dar, ce naiba! din cauza asta nu dormeam noaptea nc a din
clipa cnd o pomenise Hollus.
De unde stii, l-am ntrebat n cele din urm a, c a Universul a avut un Creator?
Pediculele lui oculare se curbar a ca s a m a priveasc a.
Universul a fost, n mod clar, proiectat. Dac a are la baz a un proiect, rezult a c a trebuie s a aib a si un
proiectant.
Mi-am mi scat mu schii fruntii n a sa fel nct mi s-au ridicat sprncenele.
Mie, Universul mi se pare aleatoriu, i-am spus. Nu poti spune c a stelele ar dispuse n modele
geometrice.
Aleatoriul are o frumusete aparte, rosti Hollus, dar eu m a refer la un design esential. Universul acesta
are parametrii fundamentali reglati cu o precizie aproape perfect a, astfel nct s a poat a asigura existenta
vietii.
Eram sigur c a stiam unde voia s a ajung a, totu si am ntrebat:
n ce fel?
M a gndeam c a poate stia ceva ce eu nu stiam si, ntr-adev ar, spre surprinderea mea, exact despre asta
era vorba.
Stiinta voastr a cunoa ste patru forte fundamentale; de fapt sunt cinci, dar nc a nu ati descoperit-o pe a
cincea. Cele patru forte cunoscute de voi sunt gravitatia, electromagnetismul, forta nuclear a slab a si
forta nuclear a tare; a cincea fort a este una de repulsie care actioneaz a pe distante extrem de mari.
Fortele acestea au valori ce variaz a enorm, totu si dac a valorile respective ar diferi m acar putin de cele
curente, atunci Universul a sa cum l cunoa stem noi nu ar exista, iar viata nu ar putut ap area niciodat a.
S a lu am ca exemplu gravitatia: dac a ar fost doar cu putin mai puternic a, Universul ar intrat n colaps
de mult. Dac a ar fost doar cu putin mai slab a, stelele si planetele nu s-ar putut forma niciodat a prin
35
coalescent a.
Doar cu putin, am repetat eu.
Pentru acele dou a scenarii, da; eu m a refer la cteva ordine de m arime. Vrei un exemplu mai bun?
Perfect! Stelele trebuie s a ating a, desigur, un echilibru ntre forta gravitational a a propriei lor mase, care
ncearc a s a le colapseze, si forta electromagnetic a a propriilor lor emisii de lumin a si c aldur a. Exist a
doar un domeniu ngust de valori n care aceste forte se g asesc n echilibru sucient pentru a permite
existenta unei stele. La o extremitate a domeniului apar gigantele albastre, iar la cel alalt se formeaz a
piticele ro sii si niciuna dintre acestea nu este favorabil a aparitiei vietii. Din fericire, cam toate stelele
se ncadreaz a ntre aceste dou a tipuri extreme mai clar, din cauza unei aparente coincidente numerice
n valorile constantelor zice fundamentale. Dac a, de pild a, forta gravitatiei ar diferi cu unu supra
ng aduie-mi o secund a, trebuie s a transform n sistemul vostru zecimal supra 1040, aceast a
coincident a numeric a ar afectat a si toate stelele din Univers ar sau gigante albastre sau pitice ro sii;
nu ar exista sori galbeni care s a lumineze planetele de tip Terra.
Vorbe sti serios? Doar unu supra zece la puterea patruzeci?
Da. n mod similar se poate vorbi despre valoarea fortei nucleare tari, care tine laolalt a nucleele
atomilor, n ciuda faptului c a protonii cu sarcini pozitive se resping reciproc.
Dac a forta aceea ar putin mai slab a dect este de fapt, atomii nu s-ar mai forma niciodat a, deoarece
formarea lor ar mpiedicat a de respingerea dintre protonii de care am amintit. Iar dac a ar numai
putin mai puternic a dect este n realitate, singurul atom care ar putea exista ar hidrogenul, n ambele
situatii am avea un Univers lipsit de stele, viat a si planete.
A sadar, tu spui c a cineva a ales valorile acestea.
Exact.
De unde stii c a ele nu sunt singurele valori pe care le pot avea constantele respective? am ntrebat.
Poate c a sunt a sa pur si simplu pentru c a n-ar putea s a e altfel.
Torsul rotund al extraterestrului se leg an a.
Este o ipotez a interesant a si zicienii no stri au dovedit c a alte valori sunt ntr-adev ar posibile din
punct de vedere teoretic. Dar probabilitatea ca valorile curente s a ap arut printr-o ntmplare este de
unu supra sase urmat de att de multe zerouri nct, dac a ai putea scrie cte un zero pe ecare neutron si
proton din ntregul Univers, tot nu ai reu si s a termini de scris num arul respectiv.
Am aprobat din cap; mai auzisem variatiuni pe tema aceasta si era momentul s a-mi joc atuul.
Poate c a toate valorile posibile pentru constantele acelea exist a cu adev arat, am spus, dar n
universuri diferite. Poate c a exist a un num ar innit de universuri paralele, care sunt toate lipsite de viat a
pentru c a parametrii lor zici n-o ng aduie. n cazul asta, nu-i nimic remarcabil n faptul c a noi ne a am
n acest Univers, tinnd seama c a este singurul dintre toate universurile posibile n care am putea exista.
Aha, f acu Hollus. nteleg. . .
Mi-am ncruci sat bratele, cu un gest de multumire de sine.
36
nteleg, continu a extraterestrul, sursa ntelegerii tale gre site. n trecut, savantii de pe planeta mea erau
n majoritate atei sau agnostici. Stiam de mult timp despre fortele aparent precis reglate ce guverneaz a
Universul nostru si am impresia c a tu nsuti erai deja familiarizat cu ele. Acela si argument c a exist a,
poate, un num ar innit de universuri, continuumuri de valori alternative pentru constantele
fundamentale a ng aduit generatiilor anterioare de savanti forhilnori s a alunge notiunea unui Creator.
A sa cum ai spus, dac a toate valorile posibile exist a undeva, atunci nu poate nimic meritoriu n
existenta unui univers guvernat de setul particular de valori care, ntmpl ator, face viata posibil a. Se
dovede ste ns a c a nu exist a universuri paralele cu viat a continu a care s a inteze simultan cu acesta, al
nostru; c a a sa ceva nu poate s a existe. Fizicienii din lumea mea au obtinut ceea ce, probabil, caut a n
prezent zicienii vo stri: o mare teorie unicat a, o teorie a tot ceea ce exist a. n emisiunile voastre radio
si TV am putut g asi putine informatii despre opiniile oamenilor referitor la cosmologie, dar dac a aveti
credinta pe care tocmai ai armat-o, ndr aznesc s a presupun c a, n prezent, cosmologii vo stri se a a n
stadiul n care consider a modelul unui Big Bang erbinte, n expansiune, ca ind scenariul cel mai
probabil pentru originea Universului. Este corect?
Da, am ncuviintat.
Hollus se leg an a n sus si n jos.
Fizicienii forhilnori au sustinut aceea si teorie multe reputatii s-au cl adit pe ea pn a a fost
descoperit a a cincea interactiune, a cincea fort a fundamental a. Descoperirea ei a fost asociat a bre sei
conceptuale n producerea de energie care s a ne permit a s a acceler am navele pn a foarte aproape de
viteza luminii, n ciuda faptului relativist c a masele lor cresc enorm pe m asur a ce ne apropiem de viteza
respectiv a.
si mut a greutatea pe rnd pe cele sase picioare, dup a care continu a:
Modelul Big Bang-ului erbinte, n expansiune, necesit a un univers euclidian unul care nu este nici
deschis, nici nchis si care va dura practic un timp innit, permitnd n acela si timp existenta
universurilor paralele. Acceptarea celei de-a cincea forte a necesitat ns a modicarea teoriei respective
n vederea p astr arii simetriei; din modicarea aceasta a rezultat marea teorie unicat a coerent a, o teorie
cuantic a ce cuprinde toate fortele, inclusiv gravitatia. Acea mare teorie unicat a are trei specicatii
importante. n primul rnd c a Universul nu este euclidian, ci nchis: el a nceput ntr-adev ar printr-o
explozie de tip Big Bang si se va extinde vreme de miliarde de ani dar, n cele din urm a, va intra napoi
n colaps ntr-o singularitate, printr-un Big Crunch. n al doilea rnd, acest ciclu curent de creatie
succede nu mai putin de alte opt oscilatii Big Bang/Big Crunch anterioare noi nu suntem doar unul
dintr-un sir innit de lung de universuri, ci, mai degrab a, suntem unul dintre foarte putinele care au
existat vreodat a.
Serios? am rostit.
M a obi snuisem din partea cosmologiei s a-mi ofere valori innite sau egale exact cu unu. Opt p area un
num ar neobi snuit si i-am spus-o.
Hollus si exion a picioarele din articulatiile superioare.
37
Mi l-ai prezentat pe b arbatul acela numit Chen, astronomul muzeului vostru. Vorbe ste cu el; ti va
spune probabil c a pn a si modelul vostru de Big Bang erbinte, n expansiune, care necesit a un univers
euclidian, permite un num ar foarte limitat de oscilatii anterioare. B anuiesc c a lui i se va p area destul de
rezonabil s a ae c a aceast a reiterare curent a a realit atii este una dintr-un num ar mic de universuri ce au
existat vreodat a.
Dup a ce t acu cteva clipe, Hollus relu a:
Iar a treia specicatie a marii teorii unicate este aceasta: nici un univers paralel nu exist a simultan
cu Universul nostru sau cu oricare dintre cele anterioare ori ulterioare, cu exceptia unor universuri
practic identice, care au exact acelea si constante zice; acesta se desparte pentru scurt timp de cel
prezent, pentru ca s a se reintegreze aproape imediat n el, justicnd astfel anumite fenomene cuantice.
De acord, calculele matematice care dovedesc toate acestea sunt greu de nteles, de si, ca o ironie a sortii,
wreedii au ajuns n mod intuitiv la un model identic. ns a marea teorie unicat a a emis numeroase
ipoteze care ulterior au fost conrmate experimental; ea a rezistat la toate testele la care a fost supus a.
Iar cnd noi am constatat c a nu puteam reveni la teoria c a Universul acesta este unul dintre multe altele,
ipoteza unui proiect inteligent prealabil a devenit central a pentru gndirea forhilnor a. ntruct acesta
este unul dintre maximum nou a universuri ce au existat vreodat a, faptul c a el detine ace sti parametri de
design extrem de improbabili presupune c a ei au fost ntr-adev ar ale si de o inteligent a.
Chiar dac a, poate, cele patru scuz a-m a, cele cinci forte fundamentale au valori aparent foarte
improbabile, am spus, ele continu a s a mi se par a doar cinci coincidente separate si, de si recunosc c a
probabilitatea este foarte mic a, cinci coincidente pot ap area totu si n mod aleatoriu n doar nou a iteratii.
Hollus se leg an a n sus si n jos.
Ai o tenacitate care m a intrig a, zise el. Nu este ns a vorba doar despre cele cinci forte care au valori
aparent proiectate. Multe alte aspecte ale felului n care functioneaz a Universul par s a fost reglate
similar si cu minutiozitate.
Cum ar ?
Tu si eu suntem alc atuiti din elemente grele: carbon, oxigen, azot, potasiu, er si a sa mai departe.
Practic singurele elemente care existau la na sterea Universului au fost hidrogenul si heliul, ntr-un raport
aproximativ de trei la unu. Dar, n furnalele nucleare ale stelelor, hidrogenul fuzioneaz a n elemente mai
grele, producnd carbon, oxigen etc., ntregul tabel periodic al elementelor. Toate elementele grele ce
alc atuiesc corpurile noastre s-au format n miezurile stelelor ce au murit demult.
Stiu. A sa cum obi snuia s a spun a Carl Sagan, suntem cu totii pulbere de stele.
Exact: savantii de pe planeta ta si a mea ne numesc forme de viat a bazate pe carbon. Dar producerea
carbonului n stele depinde esential de st arile de rezonant a ale nucleului de carbon. Pentru producerea
carbonului, dou a nuclee de heliu trebuie s a r amn a unite pn a cnd sunt lovite de un al treilea nucleu
similar, iar trei nuclee de heliu ofer a sase neutroni si sase protoni, reteta carbonului. ns a, dac a nivelul
de rezonant a a carbonului ar cu numai patru procente mai mic, o asemenea leg atur a intermediar a nu ar
putea ap area si nu s-ar produce nici un atom de carbon, f acnd imposibil a chimia organic a. Desigur,
38
simpla producere a carbonului si a altor elemente grele nu este sucient a. Respectivele elemente grele
se g asesc aici, pe P amnt, indc a o fractiune din stele care este termenul? Cum se spune cnd
explodeaz a o stea mare?
Devine supernov a, am spus.
Da. Acele elemente grele se a a aici indc a o parte din stele au devenit supernove, mpr a stiindu- si
produsele de fuziune n spatiul interstelar.
Tu spui a sadar c a faptul c a stelele se transform a n supernove trebuie s a fost, de asemenea,
proiectat de o divinitate?
Nu este chiar a sa simplu. . . Stii ce s-ar ntmpla cu P amntul, dac a o stea din apropiere ar deveni
supernov a?
Dac a am destul de aproape, cred c a ne-ar pr aji de vii.
n anii 1970, Dale Russell emisese ipoteza c a explozia unei supernove din apropierea P amntului
cauzase extinctiile de la sfr situl cretacicului.
Exact. Dac a n ultimele cteva miliarde de ani ar existat o supernov a prin preajm a, voi nu ati mai
aici. Ba chiar nici noi nu am mai , deoarece planetele noastre sunt destul de apropiate.
A sadar, supernovele nu pot prea frecvente si. . .
Corect. Pe de alt a parte ns a, nu pot nici prea rare. Undele de soc produse de exploziile
supernovelor determin a sistemele planetare s a se formeze din norii de praf ce nconjoar a alte stele. Cu
alte cuvinte, dac a nici o supernov a nu ar existat n apropierea Soarelui vostru, cele zece planete de pe
orbita lui nu s-ar format niciodat a.
Nou a, am rostit.
Zece, repet a Hollus ferm, mai uitati-v a.
Ochii lui pediculari se leg anar a.
ntelegi dilema? Unele stele trebuie s a devin a supernove pentru a face disponibile elementele grele
necesare aparitiei vietii, dar dac a ar exista prea multe supernove, ele ar distruge orice viat a care s-a
format. Pe de alt a parte, dac a nu exist a suciente supernove, ar prea putine sisteme planetare att de
valoroase. La fel ca n cazul constantelor zice fundamentale si al nivelurilor de rezonant a ale
carbonului, viteza de formare a supernovelor pare stabilit a precis, ntr-un domeniu foarte ngust de
valori posibil acceptabile; orice abatere serioas a ar nsemna un univers f ar a viat a sau chiar f ar a planete.
M a str aduiam s a-mi mentin echilibrul, s a-mi p astrez stabilitatea. Simteam c a-mi plesne ste capul.
Si asta ar putea s a e o coincident a, am morm ait.
Fie este o coincident a ad augat a la foarte multe alte coincidente, zise Hollus, e face parte dintr-un
proiect deliberat. Si asta nu este tot. Ia, de pild a, apa. Toate formele de viat a pe care le cunoa stem au
evoluat n ap a si toate au nevoie de ea pentru procesele lor biologice. Si cu toate c a apa pare simpl a din
punct de vedere chimic doar doi atomi de hidrogen legati de un atom de oxigen ea este o substant a
39
incredibil de neobi snuit a. Dup a cum stii, cele mai multe substante se contract a la r acire si se dilat a la
nc alzire. Si cu apa se ntmpl a la fel, dar pn a la atingerea punctului de nghet. Atunci se ntmpl a ceva
remarcabil: apa ncepe s a se dilate, chiar pe m asur a ce se r ace ste, a sa c a din momentul n care ngheat a
este de fapt mai putin dens a dect fusese ca lichid. De aceea gheata plute ste pe ap a si nu se scufund a.
Suntem att de obi snuiti s a vedem asta, e sub forma cuburilor de gheat a dintr-un pahar de b autur a, e a
ghetii ce acoper a un lac, nct practic nici nu mai b ag am n seam a fenomenul. Alte substante nu fac ns a
la fel: bioxidul de carbon solid pe care voi l numiti gheat a uscat a se scufund a n bioxidul de
carbon lichid, iar un lingou de plumb se va scufunda ntr-o cuv a de plumb topit. Totu si gheata provenit a
din ap a plute ste si, dac a n-ar face-o, viata ar imposibil a. Dac a lacurile si oceanele ar ngheta de la
fund spre suprafat a, n loc de la suprafat a spre fund, pe fundul m arilor sau al lacurilor n-ar mai exista
ecosisteme dect n zonele ecuatoriale. n plus, dup a ce ar ncepe s a nghete, masele de ap a s-ar
solidica si ar r amne a sa pentru totdeauna; curentii ce se mi sc a liber pe sub gheata de la suprafat a sunt
cei care determin a topirea prim avara de aceea ghetarii care nu au asemenea curenti pe sub ei exist a de
milenii pe uscat imediat n vecin atatea unor lacuri.
Am pus fosila de eurypterid napoi n sertarul ei.
Sunt de acord c a apa este o substant a neobi snuit a, dar. . .
Hollus si atinse iar a si ochii ntre ei.
Aceast a stranie dilatare a apei nainte de a ngheta nu este ns a nici pe departe unica ei proprietate
termic a remarcabil a. De fapt, apa are sapte parametri termici diferiti toti sunt unici, sau aproape unici,
n chimie, si toti sunt necesari, n mod independent, pentru existenta vietii. Probabilitatea ca vreunul
dintre ei s a aib a valoarea anormal a pe care o are trebuie nmultit a cu probabilitatea ca si celelalte s a aib a
valorile lor anormale. n felul acesta, probabilitatea ca apa s a aib a n mod ntmpl ator aceste propriet ati
termice unice este aproape zero.
Aproape, am repetat, dar glasul ncepuse s a-mi sune sec, chiar si pentru propriile mele urechi.
Hollus m a ignor a.
Natura unic a a apei nu ia sfr sit odat a cu propriet atile ei termice. Dintre toate substantele, numai
seleniul lichid are o tensiune supercial a mai mare ca a apei. Si tocmai aceast a tensiune supercial a
ridicat a face ca apa s a p atrund a adnc n cr ap aturile pietrelor si, binenteles, a sa cum am observat deja,
ea se comport a incredibil si se dilat a n timp ce ngheat a, sf armnd pietrele respective. Dac a apa ar
avea o tensiune supercial a mai mic a, procesul de formare a solului nu ar mai avea loc. Mai mult: dac a
apa ar avut o vscozitate mai mare, sistemele circulatorii din corp nu ar putut evolua; n esent a, att
plasma voastr a sanguin a, ca si a noastr a, este ap a salin a, ns a nu exist a procese biochimice care s a poat a
alimenta o inim a ce trebuie s a pompeze ceva considerabil mai vscos pentru o durat a ndelungat a.
Extraterestrul se opri.
A s putea spune multe, urm a el, despre parametrii remarcabili si atent reglati ce fac viata posibil a, dar
realitatea este pur si simplu aceasta: dac a vreunul dintre ei oricare din lantul acesta lung ar diferit,
n Universul acesta nu ar exista viat a. Fie c a noi suntem cea mai incredibil a ntmplare fericit a pe care
40
ne-o putem imagina ceva mult, mult mai improbabil dect posibilitatea ca tu s a c stigi la loterie n
ecare s apt amn a timp de un secol e c a Universul si componentele lui au fost proiectate, n mod
deliberat si cu mult a atentie, pentru a da na stere vietii.
Am simtit un junghi dureros n piept; l-am ignorat.
Sunt totu si dovezi indirecte pentru existenta lui Dumnezeu, am observat.
S a stii, zise Hollus, c a faci parte dintr-o minoritate evident a, chiar n rndurile speciei tale. Potrivit
unui documentar pe care l-am v azut pe CNN, pe P amnt exist a doar 220 de milioane de atei ntr-o
populatie de 6 miliarde de oameni. Asta nseamn a numai trei la sut a din total.
Datele obiective nu se supun la vot, am rostit eu. Majoritatea oamenilor nu gndesc n mod critic.
Hollus p aru dezam agit.
Dar tu e sti un gnditor critic instruit, iar eu ti-am descris motivul pentru care Dumnezeu trebuie s a
existe sau, cel putin, pentru care trebuie s a existat la un moment dat n termeni matematici, care se
apropie de certitudine pe ct de mult o poate face stiinta. Cu toate acestea, continui s a i negi existenta.
Durerea se nr aut atea. Avea s a treac a, desigur.
Da, am ncuviintat. Neg existenta lui Dumnezeu.
Salut, Thomas, ncepuse doctorul Noguchi n ziua aceea fatidic a din luna octombrie a anului trecut,
cnd venisem pentru a discuta rezultatele analizelor pe care mi le ceruse.
Dintotdeauna mi spusese Thomas, nu Tom. Ne cuno steam de sucient timp pentru ca folosirea
prenumelor s a e absolut reasc a, totu si i pl acea s a p astreze un nivel de formalism, o distant a de tipul
eu sunt medicul, iar tu e sti pacientul.
Ia loc, te rog.
M a conformasem. Nu a pierdut timpul cu preambuluri.
Ai cancer la pl amni, Thomas.
Pulsul mi crescu. Am r amas cu gura deschis a.
mi pare r au, urmase el.
Un milion de gnduri mi treceau prin minte. Probabil c a se n sela; probabil c a era sa altcuiva; ce-i voi
spune lui Susan? Mi se uscase gura.
E sti sigur?
Culturile din sputa ta au oferit un diagnostic clar, zisese el. Nu-i nici o ndoial a c a este cancer.
Poate operat? ntrebasem n cele din urm a.
Va trebui s a a am. n caz contrar, vom ncerca s a-l trat am cu radiatii sau chimioterapie.
Mna mi se ridicase instantaneu spre cap, atingndu-mi p arul.
O s a. . . o s a aib a succes?
Noguchi zmbise lini stitor.
41
Tratamentul poate foarte ecient.
Ceea ce se rezuma la un poate iar eu nu doream s a aud poate. Doream certitudini.
Dar. . . dar un transplant?
Vocea lui Noguchi era blnd a.
Ca ambii pl amni s a e disponibili se ntmpl a destul de rar. Exist a prea putini donatori.
M-a s putea duce n State, rostisem pe un ton sov aielnic.
Citeai tot timpul despre astfel de lucruri n Toronto Star, mai ales de cnd Harris impusese reduceri de
cheltuieli n sistemul medical: canadienii plecau n Statele Unite pentru diverse tratamente medicale.
Nu-i nici o diferent a. Este o criz a de pl amni pe plan mondial. Si, oricum, s-ar putea s a nu te ajute;
trebuie s a vedem dac a nu cumva cancerul s-a extins.
Dorisem s a-l ntreb: O s a mor? Totu si ntrebarea aceea mi se p aruse exagerat a, prea direct a.
P astreaz a o atitudine pozitiv a, continuase Noguchi. Lucrezi la muzeu, nu?


A a a, da.
n cazul acesta beneciezi probabil de o asigurare medical a excelent a. Include retetele compensate?
Am dat din cap c a da.
E bine. Exist a medicamente utile, dar nu sunt ieftine, ns a dac a e sti asigurat n-o s a ai probleme. Dar,
a sa cum ti-am spus, trebuie s a vedem dac a nu cumva cancerul s-a extins. O s a-ti dau trimitere la un
oncolog de la St. Mikes. Va avea grij a de tine.
ncuviintasem, simtind cum lumea mi se n aruia n jur.
mpreun a cu Hollus am revenit n biroul meu.
Tu sustii, am rostit, c a omenirea, dar si alte forme de viat a, ocup a o pozitie special a n cosmos.
Extraterestrul cu aspect de p aianjen si deplas a corpul masiv lng a unul dintre pereti.
Noi ocup am cu adev arat o pozitie special a, zise el.
Hollus, nu stiu cum s-a dezvoltat stiinta pe Beta Hydri III, dar aici, pe P amnt, ea a urmat un sablon
prin care ne-a detronat n mod repetat din orice pozitie special a. Propria-mi civilizatie considera c a
planeta noastr a se aa n centrul Universului, dar s-a dovedit a o ipotez a fals a. Am crezut, de
asemenea, c a fuseser am creati dup a chipul si asem anarea Domnului, dar si asta s-a dovedit o eroare. De
ecare dat a cnd am crezut c a ceva aparte ne evidentia pe noi sau planeta, ori Soarele nostru stiinta
ne-a demonstrat c a ne n selasem.
ns a formele de viat a ca noi sunt ntr-adev ar aparte, zise forhilnorul. De exemplu, avem acela si ordin
de m arime al masei. Niciuna dintre speciile inteligente, incluzndu-le si pe cele care si-au p ar asit
planetele, nu avea masa medie a corpului adult sub 50 sau peste 500 de kilograme. Toti avem, mai mult
sau mai putin, doi metri pe n altimea noastr a cea mai mare ba chiar, viata civilizat a nu a putut exista la
dimensiuni cu mult sub 1,5 metri.
42
Am ncercat din nou s a-mi ridic sprncenele.
De ce ar valabil a sa ceva si pe P amnt? am zis.
Este valabil peste tot, nu doar pe P amnt, ntruct cel mai mic foc care poate ntretinut are
diametrul de aproximativ 50 de centimetri, iar pentru a controla un foc trebuie s a i mai mare de
dimensiunea respectiv a. Desigur, f ar a foc nu poate exista metalurgie si astfel nici un fel de tehnologie
avansat a. Pauz a, leg anare pe vertical a. Nu ntelegi? Cu totii am evoluat astfel nct s a avem m arimea
potrivit a pentru a folosi focul iar m arimea aceea se a a n echilibru exact n centrul logaritmic al
Universului. n punctul lui de expansiune maxim a, Universul ar cu vreo patruzeci de ordine mai mare
dect suntem noi, iar componenta sa cea mai mic a este cu patruzeci de ordine mai mic a dect noi.
Hollus m a privi si se leg an a n sus si n jos.
Noi ne a am ntr-adev ar n centrul creatiei, dac a stii cum s a prive sti.
Cnd ncepusem s a lucrez n MRO, partea din fat a a primului etaj era rezervat a n totalitate
paleontologiei. Aripa nordic a, aat a direct deasupra magazinului de cadouri si a restaurantului,
ad apostise dintotdeauna exponatele paleontologice vertebrate Galeria dinozaurilor iar aripa sudic a
g azduise initial Galeria de paleontologie a nevertebratelor; cuvintele Muzeu de Paleontologie sunt
nc a s apate n piatr a, n partea de sus a peretelui de acolo.
Dar Galeria nevertebratelor fusese nchis a cu foarte mult timp n urm a, iar n anul 1999 spatiul respectiv
fusese redeschis publicului sub numele Galeria descoperirilor, exact genul de divertisment
educational de inteligent a redus a care-i place Christinei Dorati: expozitii interactive pentru copii, din
care nu se poate nv ata aproape nimic. Pe posterele din metrou, reclamele pentru noua galerie purtau
sloganul: Imagineaz a-ti c a muzeul ar condus de un pu sti de opt ani. A sa cum a spus cndva John
Lennon, este u sor dac a ncerci.
Mndria si ncntarea noastr a, a celor din Departamentul de paleontologie vertebrate, este scheletul de
hadrozaur Parasaurolophus, cu superba lui creast a lung a de un metru. Orice specimen pe care l-ati
v azut, indiferent unde n lume, este un mulaj dup a exemplarul nostru. Pn a si Galeria descoperirilor
avea un mulaj de Parasaurolophus ncastrat n piatra fals a a podelei. Pu stii l cioc anesc ct e ziua de
lung a cu ciocane de lemn si d alti, majoritatea stnd cu funduletele pe craniul magnic.
Chiar n fata Galeriei de paleontologie vertebrate se a a un balcon interior, deasupra Rotondei, pe a
c arui pardoseal a de marmur a sunt incrustate n mod subtil ni ste stelute mici. Alt balcon se a a n partea
opus a, vizavi de Galeria descoperirilor, ntre cele dou a, deasupra u silor de sticl a ale intr arii principale,
sunt trei ferestre verticale cu vitralii.
n orele cnd muzeul era nchis pentru public, l-am plimbat pe Hollus prin Galeria de paleontologie
vertebrate. Avem cea mai bun a colectie de hadrozauri din lume. Mai avem un Albertosaurus
spectaculos, un Chasmosaurus formidabil, dou a mont ari mobile de Allosaurus, un Stegosaurus excelent,
plus o expozitie de mamifere din pleistocen, un perete acoperit cu mulaje de primate si humanoizi, un
exponat cu mla stina de gudron de la La Brea, o secvent a standard cu evolutia calului si o minunat a
dioram a subacvatic a de la sfr situl cretacicului, cu plesiozauri, mezozauri si amoniti.
43
L-am dus, de asemenea, pe Hollus n detestata Galerie a descoperirilor, unde un mulaj de T. rex se ridic a
deasupra nefericitului Parasaurolophus montat pe podea. Hollus p aru ncntat de toate fosilele.
n plus, i-am ar atat o multime de desene cu dinozauri, a sa cum ar putut ar ata n timpul vietii, si l-am
trimis pe Abdus dup a o caset a video cu Jurassic Park, ca s-o poat a viziona.
Am petrecut mult timp cu moroc anosul mo s Jonesy, examinnd colectiile paleontologice de
nevertebrate; Jonesy are trilobitii la degetul mic.
Dup a aceea ns a, am decis c a sosise timpul pentru reciprocitate. De la nceput, Hollus armase c a va
mp art a si informatiile colectate de tovar a sii s ai. Era momentul s a se tin a de cuvnt. I-am cerut s a-mi
vorbeasc a despre istoria evolutionist a a formelor de viat a pe planeta lui.
B anuiam c a-mi va expedia o carte de pe orbit a, dar f acu mai mult dect att.
Mult mai mult.
Hollus m a anunt a c a avea nevoie de spatiu pentru o prezentare adecvat a, a sa c a am a steptat pn a la
sfr situl programului de lucru al muzeului. Simulacrul vibr a scurt n biroul meu, apoi disp aru.
Ajunsesem la concluzia c a-mi era mai u sor s a transport pur si simplu proiectorul de holoforme dintr-un
loc n altul, dect s a u nsotit de simulacru pe coridoarele muzeului, deoarece cam toti cei pe care-i
ntlneam custozi, studenti, paznici si vizitatori g aseau un pretext s a ne opreasc a pentru a vorbi cu
extraterestrul.
Am cobort cu ascensorul pentru personal pn a la parter, lng a scara larg a de piatr a care se r asucea n
jurul stlpului totemic Nisgaa spre subsol. Sub Rotonda principal a se aa ceea ce noi numeam, plini de
imaginatie, Rotonda Inferioar a. Spatiul acela larg si deschis, zugr avit n culoarea unei supe de ro sii,
slujea ca receptie pentru Cinematograful MRO, situat sub magazinele de cadouri de la parter.
Cerusem personalului s a monteze cinci camere video pe trepiede, pentru a nregistra ce voia Hollus
s a-mi arate; stiam c a el nu dorea ca oamenii s a priveasc a peste cei opt umeri ai s ai cnd lucra, ns a, n
acela si timp, ntelesese c a atunci cnd ne oferea informatii ca plat a, trebuia s a le nregistr am. Am a sezat
proiectorul de holoforme n centrul podelei mari si am cioc anit n el pentru a chema duhul forhilnor.
Hollus reap aru si i-am auzit pentru prima dat a limbajul, pe cnd transmitea instructiuni proiectorului.
Sem ana cu un cntecel, la care Hollus f acea si armonia.
Pe nea steptate, spatiul receptiei fu nlocuit cu un incredibil peisaj extraterestru. Ca si n cazul
simulacrului lui Hollus, mi era imposibil s a-l deosebesc de realitate; era ca si cum fusesem teleportat
vreo dou azeci si patru de ani-lumin a, pe Beta Hydri III.
Evident, rosti Hollus, aceasta este o simulare, dar noi o consider am corect a, de si coloritul animalelor
este ipotetic. A sa ar ata planeta mea acum 70 de milioane de ani de-ai vo stri, chiar naintea celei mai
recente extinctii n mas a.
Pulsul mi bubuia n urechi. Am izbit cu c alciul n pardoseal a si am simtit soliditatea lini stitoare a
Rotondei Inferioare, unica dovad a pe care o aveam c a eram tot n Toronto.
Cerul era la fel de azuriu ca al P amntului, iar norii erau cumulonimbus; dup a cte se p area, ntr-o
44
atmosfer a de tip azot-oxigen nc arcat a cu vapori de ap a, fenomenele zice erau universale. Peisajul era
format din dealuri ce se unduiau lin, iar un ele steu mare, nconjurat de nisip, se aa aproximativ pe locul
bazei stlpului totemic Nisgaa. Soarele era tot galben sp al acit ca si Soarele nostru, si p area de aceea si
m arime. C autasem Beta Hydri ntr-un manual de referint a: era de 1,6 ori mai mare ca Soarele si de 2,7
ori mai str alucitoare, a sa c a planeta natal a a forhilnorilor trebuia s a orbiteze n jurul lui la o distant a mai
mare dect o f acea Terra n jurul Soarelui.
Plantele erau toate verzi; indiferent pe ce planet a te-ai g asit, clorola, alt a component a care, sustinea
Hollus, semnala un proiect premeditat, era cea mai bun a solutie chimic a pentru rolul pe care-l avea.
Elementele ce jucau rolul frunzelor terestre erau perfect rotunde si sustinute de la baz a de o tulpin a
central a. n loc s a aib a scoart a peste ceea ce trebuia s a e echivalentul lemnului, trunchiurile erau
ncapsulate ntr-un material translucid, asem an ator cu cristalul ce acoperea ochii lui Hollus.
Hollus continua s a e vizibil, lng a mine. Unele dintre animalele pe care le-am v azut p areau s a aib a
cam acelea si tr as aturi ale corpului ca si el; la creaturile asem an atoare, cele opt membre nu erau
diferentiate toate erau folosite pentru locomotie si niciunul pentru manevrare. Majoritatea formelor de
viat a p areau s a aib a cinci membre, nu opt; probabil c a erau pentapozii poichilotermi despre care Hollus
amintise anterior. Unele aveau picioare enorm de lungi, care le ridicau trunchiurile la n altimi mari.
Altele aveau membre att de butuc anoase, nct trunchiurile se trau pe sol. Am privit uluit cum un
pentapod si folosi cele cinci picioare pentru a lovi un octopod pn a l ameti, apoi si cobor torsul, care
p area s a aib a o gur a ventral a, peste corpul celuilalt.
Nimic nu zbura pe cerul albastru, de si am z arit pentapozi pe care i-am botezat umbrele, cu membrane
ntinse ntre toate cele cinci membre. Se para sutau din copaci, capabili s a- si controleze coborrea prin
apropierea sau ndep artarea unor membre specice; doreau s a ajung a pe spin arile altor pentapozi sau ale
octopozilor, pe care-i ucideau cu excrescente ventrale veninoase.
Niciunul dintre animalele pe care le vedeam nu avea ochi pediculari ca Hollus; m-am ntrebat dac a ochii
aceia ap aruser a ulterior, n mod specic pentru a le permite intelor s a vad a dac a o umbrel a se preg atea
s a coboare pe ele. La urma urmelor, evolutia era o curs a a narm arilor.
Incredibil, am rostit. Un ecosistem extraterestru complet.
Mi-am imaginat c a Hollus era amuzat.
Cam a sa am simtit si eu cnd am sosit aici prima dat a, zise el. De si v azusem alte ecosisteme, nimic
nu-i mai uluitor dect s a ntlne sti forme de viat a diferite si s a vezi cum interactioneaz a ele. Dup a cum
am spus, a sa trebuie s a ar atat planeta mea acum 70 de milioane de ani de-ai vo stri. La urm atoarea
extinctie, pentapozii au fost complet eliminati.
Am privit un pentapod de m arime mijlocie atacnd un octopod doar putin mai mic. Sngele era la fel de
ro su ca sngele terestru si tipetele creaturii muribunde, de si pe dou a tonuri, r asunnd n suferint a
alternativ a din guri separate, sunau la fel de nsp aimnt ator.
P area c a dorinta de a nu muri era alt a constant a universal a.
45
mi amintesc cum m-am ntors acas a n luna octombrie a anului trecut, dup a diagnosticul initial al
doctorului Noguchi. Oprisem ma sina pe aleea de acces spre cas a. Susan sosise deja; n rarele ocazii
cnd eu mergeam cu automobilul la serviciu, primul dintre noi care ajungea acas a aprindea lumina de pe
verand a, astfel nct cel alalt s a stie c a n garaj se aa deja o ma sin a. Eu luasem ma sina ca s a pot ajunge
la cabinetul lui Noguchi, la Finch and Bayview, pentru programarea pe care mi-o stabilise.
Am cobort din ma sin a. Frunze uscate c azuser a pe alee si peste peluza noastr a. Am pornit spre u sa din
fat a si am intrat. Am auzit la casetofon vocea lui Faith Hill care cnta The Kiss. Ajunsesem acas a mai
trziu ca de obicei si Susan treb aluia n buc at arie se auzea zgomotul de oale si tig ai trntite. Am trecut
prin holul de la intrare pardosit cu lemn de esent a tare si am suit cele cteva trepte spre sufragerie; de
obicei m a opream n cabinet s a m a uit la corespondent a dac a Susan ajungea prima acas a, mi punea
scrisorile pe etajera joas a aat a dup a u s a dar azi aveam prea multe pe cap.
Susan a ie sit din buc at arie si m-a s arutat.
M a cuno stea ns a bine dup a attia ani, cum ar putut s a nu m a cunoasc a?
Ce s-a-ntmplat? a rostit ea.
Unde-i Ricky? am ntrebat.
Trebuia s a-i spun si lui, totu si ar fost mai u sor s a-i spun nti lui Susan.
La Nguyen.
Familia Nguyen locuia la dou a case mai ncolo; b aiatul lor, Bobby, avea aceea si vrst a ca Ricky.
Ce s-a-ntmplat?
St ateam cu mna pe balustrad a, n capul sc arii, nc a buim acit de diagnostic. I-am f acut semn s a mi se
al ature pe canapea.
Sue, am nceput dup a ce ne-am a sezat, am fost azi la doctorul Noguchi.
Ea m a privea n ochi, ncercnd s a descifreze mesajele ascunse.
De ce?
Din cauza tusei aleia. Am fost s apt amna trecut a si mi-a f acut ni ste analize. Mi-a zis s a vin azi, ca s a
discut am rezultatele.
M-am apropiat de ea pe canapea.
Nu ti-am spus nimic, indc a mi se p aruse rutin a nici nu merita s a e amintit.
A ridicat din sprncene si ngrijorarea i se citea pe fat a.
Si?
I-am c autat mna si i-am luat-o. Tremura. Am inspirat adnc, umplndu-mi pl amnii afectati.
Am cancer, i-am spus. Cancer pulmonar.
Ochii i s-au m arit.
Dumnezeule, a murmurat socat a. Ce. . . ce se-ntmpl a acum?
46
Am ridicat scurt din umeri.
O s a mai fac ni ste analize. Diagnosticul a fost f acut pe baza sputei, dar vor s a fac a biopsii si alte
analize ca s a determine. . . s a determine ct de mult s-a extins.
Cum? a rostit ea cu o voce tremurat a.
Cum m-am mboln avit?
Am ridicat iar a si din umeri.
Noguchi b anuie ste c a de vin a este praful mineral pe care l-am inhalat de-a lungul anilor.
Dumnezeule, a spus Susan tremurnd. Doamne, Dumnezeule!
Donald Chen lucrase zece ani n planetariul McLaughlin nainte ca acesta s a e nchis, dar, spre
deosebire de colegii lui, el continua s a lucreze. Fusese transferat pe plan intern la Departamentul
programe educationale din MRO, dar totu si muzeul nu avea galerii permanente dedicate astronomiei,
a sa c a Don nu prea avea ce s a fac a de si postul de televiziune CBC i a sa chipul zmbitor n ecare an
n timpul perseidelor.
Printre membrii personalului, porecla lui Chen era zombie. Avea deja un ten groaznic de palid un
risc al meseriei pentru astronomi si se p area c a de acum era numai o chestiune de timp pn a ce avea s a
e concediat si de la MRO.
Binenteles, tot personalul muzeului era curios n privinta lui Hollus, ns a Donald Chen avea un interes
anume. El se simtea de-a dreptul bulversat de faptul c a extraterestrul venise s a caute un paleontolog, nu
un astronom. Initial, biroul lui Chen fusese n planetariu; noul lui birou, aici, n Centrul custozilor,
dep a sea cu putin un sicriu vertical. Chen g asea frecvent pretexte pentru a veni s a m a viziteze pe mine si
pe Hollus, iar eu m a obi snuisem deja cu cioc aniturile lui n u s a.
De data aceasta, Hollus a fost cel care deschise u sa. ncepuse s a se descurce destul de bine n asemenea
actiuni si reu sea s a manevreze clanta cu un picior, astfel nct s a nu e nevoit s a se r asuceasc a pentru
a- si folosi un brat. Pe un scaun lng a u s a st atea Vn ataie porecla lui Al Brewster, un paznic masiv din
MRO, care, din cauza vizitelor lui Hollus, era repartizat pe toat a durata turei sale la Departamentul de
paleontologie. Lng a Vn ataie se aa Donald Chen.
Ni hao ma? se adres a Hollus lui Chen.
Cu dou a decenii n urm a fusesem ndeajuns de norocos s a fac parte din proiectul canadiano-chinez
Dinozaurul si nv atasem destul de bine dialectul mandarin, a sa c a nu m-a deranjat.
Hao, zise Chen.
Intr a n biroul meu si nchise u sa, salutndu-l cu o mi scare a capului pe Vn ataie; trecu apoi pe englez a
si rosti:
Salut, Uciga sule!
Uciga sule? f acu Hollus, uitndu-se nti la Chen si dup a aceea la mine.
Am tu sit.
47
Este o. . . a a a, porecl a.
Chen se ntoarse c atre Hollus.
Tom a condus r azboiul mpotriva actualei administratii a muzeului. Toronto Star l-a poreclit Uciga sul
de vampiri.
Potentialul uciga s de vampiri, l-am corectat. Dorati continu a s a- si impun a majoritatea deciziilor.
Chen avea la el o carte veche, n chinez a, judecnd dup a caracterele de pe coperta aurit a; de si puteam
vorbi limba, cititul la orice nivel m a dep a sea complet.
Ce-i asta? am ntrebat.
O istorie chinez a, zise Chen. L-am scit pe Kung pn a mi-a dat-o.
Kung detinea catedra Louise Hawley Stone n Departamentul civilizatii din Asia si Orientul Apropiat,
alt amalgam de reduceri post-Harris.
De asta doream s a-l v ad pe Hollus.
Forhilnorul si aplec a ochii pediculari, gata s a e de ajutor. Chen a sez a cartea grea pe masa mea.
n anul 1998, un grup de astronomi de la Institutul Max Planck pentru Fizic a Extraterestr a din
Germania a anuntat descoperirea unui fragment de supernov a ce a mai r amas dup a explozia unei stele
gigant.
Stiu ce sunt supernovele, zise Hollus. De fapt, am discutat recent cu domnul Jericho despre ele.
Perfect, spuse Chen. Ei bine, r am a sita pe care au descoperit-o oamenii aceia este foarte aproape, la
vreo 650 de ani-lumin a dep artare, n constelatia Vela. Au denumit-o RX J0852.0-4622.
Atr ag ator, coment a Hollus.
Chen avea prea putin simt al umorului. Continu a:
Supernova respectiv a ar trebuit s a e vizibil a pe cerul P amntului n anul 1320 si ar trebuit s a e
mai luminoas a dect Luna si s a e vizibil a si n timpul zilei.
F acu o pauz a, a steptnd s a vad a dac a vreunul dintre noi avea s a-l contrazic a. N-am f acut-o si el urm a:
Nu exist a ns a nici un fel de consemnare istoric a a ei; nici o mentiune despre ea n-a fost g asit a.
Ochii pediculari ai lui Hollus se leg anar a.
Ai spus c a este n Vela? Aceasta este o constelatie sudic a, care apare att pe cerul planetei voastre,
ct si pe cel al planetei mele. Totu si, planeta voastr a este foarte putin populat a n emisfera sudic a.
Adev arat, aprob a Chen. Singura dovad a terestr a pe care am descoperit-o pentru aceast a supernov a
este un gr aunte de nitrat n z apada antarctic a, pe care i l-am putea asocia; buc ati similare sunt corelate cu
alte supernove. ns a Vela este vizibil a de pe t armul str amo silor mei; poate v azut a perfect din sudul
Chinei. Credeam c a dac a cineva i-ar putut consemnat aparitia, ace stia ar fost chinezii.
Ridic a volumul, ar atndu-l.
Dar n-am g asit nimic. Binenteles, anul 1320 era pe la mijlocul dinastiei Yuan.
48
Aha, am spus eu cu ntelepciune. Yuan.
Chen m a privi ca pe un ignorant jalnic.
Dinastia Yuan a fost ntemeiat a de Kubilay Han n Beijing, rosti el. Guvernele chineze erau
generoase n acordarea sprijinului pentru cercet ari astronomice, dar n epoca respectiv a, sub conducerea
mongolilor, stiinta a trecut n plan secundar.
F acu o pauz a.
Destul de asem an ator cu ceea ce se ntmpl a n prezent n Ontario.
Simt putin a am ar aciune? am ntrebat.
Chen ridic a din umeri.
Asta-i singura explicatie la care m-am putut gndi pentru a-mi explica de ce str amo sii mei n-au
consemnat supernova.
Se r asuci spre Hollus:
Supernova ar trebuit s a e la fel de vizibil a de pe Beta Hydri, ca de aici. Rasa ta are vreo
consemnare a observ arii ei?
M a voi interesa, r aspunse Hollus.
Simulacrul se opri din mi scare; pn a si torsul ncet a s a se mai dilate si contracte. Am a steptat un minut,
dup a care uria sul p aianjen renvie, Hollus reanimndu- si avatarul.
Nu, rosti el.
Nu exist a nici o mentionare a unei supernove cu 650 de ani n urm a?
Nu n Vela.
Este vorba despre ani tere stri.
Hollus p aru ofensat de sugestia c a ar putut gre si.
Fire ste. Cea mai recent a supernov a observabil a cu ochiul liber si de forhilnori, si de wreedi, a fost n
Marele Nor al lui Magellan, acum cincisprezece ani. Anterior, ambele rase au v azut o supernov a n
constelatia c areia voi i spuneti Sarpele, ntr-un moment care ar corespunde cu nceputul secolului al
XVII-lea la voi.
Supernova lui Kepler, ncuviint a Chen. A fost vizibil a aici ncepnd cu anul 1604. A ajuns s a e mai
str alucitoare dect Jupiter, dar abia putea z arit a n timpul zilei.
si tuguie buzele, gndindu-se.
Asta-i o chestie fascinant a. Supernova lui Kepler nu s-a aat aproape nici de P amnt, nici de Beta
Hydri sau de Delta Pavonis, ns a toate trei planetele au v azut-o si au consemnat-o. Desigur, supernova
1987A n-a fost nici m acar n galaxia asta, totu si noi toti am nregistrat-o. Pe de alt a parte, evenimentul
din Vela de pe la 1320 a fost destul de apropiat. Crezusem c a cineva l-ar putut vedea.
Nu s-ar putea s a intervenit un nor de praf? ntreb a Hollus.
49
n prezent nu exist a nici un nor de praf, zise Chen, si ar trebuit ca un astfel de nor s a e sau foarte
aproape de steaua care a explodat, sau foarte mare pentru a putea mpiedica observatiile de pe P amnt, si
Beta Hydri, si Delta Pavonis. Cineva ar trebuit s a-l remarce.
O adev arat a enigm a, coment a Hollus.
Chen d adu din cap.
Nu-i a sa?
Voi ncntat s a ti ofer informatiile pe care rasa mea le-a acumulat despre supernove, rosti Hollus.
Poate c a vor face lumin a n acest caz.
M-am ntrebat dac a f acuse n mod intentionat un joc de cuvinte.
Ar grozav, spuse Chen.
O s a trimit ni ste materiale din nava-mam a, spuse Hollus leg anndu- si ochii pediculari.
Pe cnd aveam paisprezece ani, muzeul organizase un concurs pentru copiii interesati de dinozauri.
C stig atorul avea s a capete diverse premii din domeniul paleontologiei.
Dac a ar fost un concurs cu ntreb ari despre dinozauri, sau dac a li s-ar cerut copiilor s a identice
fosile, sunt sigur c a l-a s c stigat.
Dar n-a fost a sa. A fost un concurs pentru cea mai bun a machet a de dinozaur construit a pe loc.
Stiam ce dinozaur trebuia s a fac: Parasaurolophus, exponatul care denea practic MRO.
Am ncercat s a realizez unul din plastilin a, polistiren si cepuri de lemn.
A fost un dezastru: capul, cu creasta lui lung a, c adea mereu. N-am izbutit s a-l termin. Concursul a fost
c stigat de un b aiat gras; am participat la festivitatea cnd a fost premiat, iar unul dintre premii era
macheta unei sauropode. El a comentat: Marf a! Un brontozaur! Am fost dezgustat; nici chiar n 1960,
cineva care stia ceva despre dinozauri nu-i spunea a sa unui Apatosaurus.
Am nv atat totu si o lectie valoroas a.
Am nv atat c a nu poti s a alegi modalitatea n care vei testat.
Poate c a Donald Chen si Hollus erau fascinati de supernove, dar pe mine m a interesa mai mult ceea ce
discutasem cu Hollus mai devreme. Dup a plecarea lui Don, i-am spus:
Hollus, se pare c a voi stiti multe lucruri despre ADN.
Cred c a a sa este.
Ce. . . , glasul mi s-a frnt pentru o clip a; am nghitit n sec si am ncercat din nou. Ce stii despre
problemele cu ADN-ul, despre erorile n duplicarea lui?
Desigur, acesta nu este domeniul meu, zise Hollus, ns a medicul navei noastre, Lablok, este destul de
expert a n aceast a privint a.
Iar aceast a Lablok. . . am nghitit din nou aceast a Lablok stie ceva despre, s a zicem, cancer?
Tratamentul cancerului este o disciplin a specializat a pe planeta noastr a, spuse Hollus. Sigur c a da,
Lablok are unele cuno stinte n aceast a privint a, totu si. . .
50
Puteti s a vindecati cancerul?
l trat am cu radiatii si substante chimice. Uneori, tratamentele acestea sunt eciente, dar de cele mai
multe ori nu.
P area destul de trist.
Ah, am spus. Acela si lucru se-ntmpl a si pe P amnt.
Am r amas t acut o vreme; evident, a steptasem alt r aspuns.
Apropo de ADN, am vorbit n cele din urm a, m a. . . m a ntreb dac a a s putea avea un e santion din al
t au? Dac a n-ai nimic mpotriv a, re ste. A s dori s a-l supun unor analize.
Hollus ntinse un brat.
Serve ste-te.
A fost ct pe-aci s a cad n plas a.
Dar tu nu exi sti aici n realitate. Nu e sti dect o proiectie.
Hollus cobor bratul si ochii lui pediculari se unduir a sinusoidal.
Scuz a-mi gluma. ns a, binenteles, dac a dore sti o mostr a de ADN, nu am nimic mpotriv a. Voi
trimite naveta cu cteva e santioane.
Multumesc.
Dar ti pot spune de acum ce vei aa. Vei aa c a existenta mea este la fel de improbabil a ca a ta. Este
imposibil ca gradul de complexitate a unei forme de viat a avansate s a ap arut pur si simplu ntmpl ator.
Am inspirat adnc. Nu doream s a-l contrazic, totu si, la naiba! si el era savant. Ar trebuit s a stie mai
bine. M-am rotit cu scaunul spre calculatorul montat pe soclul care, atunci cnd ncepusem s a lucrez
aici, fusese suportul unei ma sini de scris. C ap atasem una dintre tastaturile acelea Microsoft ar atoase,
mp artite pe la mijloc; muzeul fusese nevoit s a le asigure tuturor celor care le solicitaser a dup a ce
sindicatul personalului ncepuse s a fac a aluzii la actionarea n judecat a pentru sindromul tunelului
carpian.
Calculatorul meu avea un sistem de operare Windows NT, dar l-am pornit n DOS si la aparitia
cursorului am tastat o comand a. Se lans a o aplicatie care desen a pe ecran o tabl a de sah.
Aceasta, am ar atat, este o tabl a standard pentru jocuri omene sti. Noi juc am pe ea dou a jocuri de
strategie: sah si dame.
Hollus si atinse ochii ntre ei.
Am auzit de primul dintre ele si nteleg c a obi snuiati s a considerati abilitatea de a-l juca drept una
dintre cele mai de seam a realiz ari ale intelectului uman pn a ce un calculator l-a nvins pe cel mai
talentat juc ator om. Voi, oamenii, aveti tendinta de a oferi denitii derutante ale inteligentei.
Cred c a da, am ncuviintat. Eu ns a vreau s a-ti vorbesc despre alt joc, mai asem an ator cu damele.
Am atins o tast a:
51
Aici este o desf a surare aleatorie a pieselor de joc.
Pe aproximativ o treime din cele saizeci si patru de p atrate ap arur a jetoane rotunde.
Fii atent: ecare p atrat ocupat se nvecineaz a cu alte opt p atrate, punndu-le la socoteal a si pe cele
din colturi, da?
Hollus si atinse ochii cu un cling.
Exist a trei reguli simple: starea oric arui p atrat va r amne nemodicat a el va sau ocupat, sau gol
dac a dou a dintre p atratele sale vecine sunt ocupate. A doua regul a: dac a un p atrat ocupat are trei p atrate
vecine ocupate, el va r amne ocupat. Regula a treia: n toate celelalte cazuri, p atratul se gole ste, dac a nu
este deja, iar dac a este gol, va r amne tot gol. Ai nteles?
Da.
Bun. Atunci s a extindem tabla. n loc de o matrice de 8 pe 8, s a folosim una de 400 pe 300. Pe
monitorul acesta, ecare p atrat va reprezentat printr-o celul a de doi pe doi pixeli. Vom simboliza
p atratele ocupate prin celule albe, iar pe cele goale prin celule negre.
Am ap asat o tast a si tabla de dame s-a ndep artat si simultan s-a desf a surat pn a n cele patru colturi ale
ecranului. La rezolutia aceea caroiajul tablei a disp arut, dar sablonul aleatoriu de celule albe si negre era
evident.
Iar acum, am spus, s a aplic am cele trei reguli amintite.
Am ap asat bara de spatiu de pe tastatur a si modelul punctelor s-a modicat.
Si nc a o dat a, am rostit, ap asnd iar a si bara de spatiu si modelul s-a schimbat din nou. Si nc a o dat a.
Alt a ap asare, alt a recongurare a punctelor pe ecran.
Hollus se uit a la monitor, apoi la mine.
Si?
Si prive ste n continuare, i-am spus.
Am ap asat alt a tast a si procesul a nceput s a se repete n mod automat: aplicarea celor trei reguli la toate
piesele de pe tabl a, rea sarea noii conguratii, reaplicarea regulilor, rea sarea conguratiei revizuite si
a sa mai departe.
Primul glider a ap arut dup a numai cteva secunde.
Vezi grupul de cinci celule de acolo? am ntrebat. Noi l numim glider si aha! i atent, altul! Am
atins ecranul, indicndu-l.
Si altul! Uit a-te cum se mi sc a.
ntr-adev ar p areau c a se mi sc a, r amnnd un grup legat, pe m asur a ce se deplasau dintr-o pozitie n alta
pe suprafata monitorului.
Dac a rulezi sucient de mult simularea aceasta, am spus, vei vedea tot felul de sabloane similare
proceselor vietii. De altfel, jocul se nume ste Life2 si a fost inventat n anul 1970 de matematicianul John
52
Conway; eu l-am folosit cnd predam evolutia la Universitatea din Toronto. Conway r am asese uimit de
ceea ce generau aceste trei reguli simple. Dup a sucient de multe repet ari va ap area ceva numit glider
gun: o structur a care genereaz a glidere noi la intervale regulate.
Structurile glider gun pot create prin coliziunea a minimum treisprezece glidere, astfel c a, ntr-o
anumit a m asur a, gliderele se reproduc singure. Vei c ap ata de asemenea structuri eater (ce asimileaz a),
care pot dezintegra obiectele ce trec pe lng a ele; n decursul procesului, eater-ul se distruge, ns a, dup a
alte tururi, se autorepar a. Jocul produce mi scare, reproducere, hr anire, cre stere, vindecare si multe
altele, totul prin aplicarea celor trei reguli simple unei selectii initial aleatorii de piese.
Nu nteleg ce vrei s a mi demonstrezi, spuse Hollus.
Ideea este c a viata aparenta ei complexitate poate generat a de reguli foarte simple.
Iar regulile acestea pe care le tot reiterezi ce anume reprezint a?
S a zicem, de pild a, legile zicii. . .
Nimeni nu contrazice faptul c a ordinea aparent a poate s a reias a din aplicarea unor reguli simple. Dar
cine a scris regulile? n cazul universului pe care mi-l ar ati, ai amintit un nume. . .
John Conway.
Da. Ei bine, John Conway este dumnezeul acelui univers si simularea lui nu dovede ste nimic altceva
dect c a orice univers are nevoie de un Dumnezeu. Conway a fost programatorul. Dumnezeu a fost, de
asemenea, un programator; legile zice si constantele zice pe care le-a conceput sunt codul-surs a al
Universului nostru. Presupusa diferent a dintre domnul Conway si Dumnezeul nostru este c a, a sa cum ai
spus, Conway nu a stiut ce va produce codul lui surs a dect dup a ce l-a mbinat si rulat, si de aceea a
fost uimit de rezultate. Creatorul nostru, presupunem noi, a avut n minte un rezultat clar si a scris un
cod pentru a obtine rezultatul acela.
Este adev arat, se pare c a lucrurile nu s-au derulat exact a sa cum pl anuise extinctiile n mas a par s a
sugereze asta. Cu toate acestea, pare clar c a Dumnezeu a proiectat n mod deliberat Universul nostru.
Crezi asta cu adev arat? am ntrebat.
Da, zise Hollus privind alte glidere care str ab ateau ecranul monitorului. Chiar o cred.
n copil arie am f acut parte timp de trei ani din Clubul de smb at a dimineata al Muzeului Regal Ontario.
A fost o experient a incredibil a pentru un pu sti ca mine, fascinat de dinozauri, serpi, lilieci, gladiatori si
mumii. n ecare smb at a din timpul anului scolar, mergeam la muzeu si intram mai devreme dect
deschiderea ocial a pentru public si ne adunam n Sala de proiectii MRO a sa se numea nainte ca un
consultant cu onorariu exagerat de mare s a decid a c a trebuia s-o redenumim Cinematograful MRO. Pe
atunci nu era foarte atr ag atoare si era tapitat a complet n negru; ntre timp a cunoscut o operatie estetic a.
Diminetile ncepeau cu doamna Berlin, conduc atoarea clubului, care ne proiecta un lm pe 16 mm, de
obicei un documentar de la National Film Board of Canada. Dup a aceea, o jum atate de zi, aveam
activit ati n muzeu, nu doar n galerii, ci si n culise. Iubeam ecare minut petrecut acolo si am decis c a
ntr-o bun a zi voi lucra la MRO.
53
Tin minte c a ntr-o zi am asistat la o demonstratie a artistului care se ocupase de multe dintre
reconstructiile de dinozauri din muzeu. El ne ar atase un dinte ascutit si zimtat si ntrebase de la ce
dinozaur provenea.
De la un carnozaur, am r aspuns eu imediat.
Artistul fusese impresionat.
A sa este, ncuviintase el.
Dar, mai trziu, un alt copil m a corect a.
Se spune carnivor, zisese el, nu carnozaur.
Binenteles, carnozaur era cuvntul corect, denumirea stiintic a pentru grupul de dinozauri din care
f aceau parte tiranozaurii si rudele lor. Majoritatea copiilor nu stiau asta si, ce naiba! nici majoritatea
adultilor n-aveau habar.
Eu stiam ns a. Citisem asta pe un a s din Galeria dinozaurilor din MRO.
M a refer la Galeria dinozaurilor cea original a.
n locul actualelor noastre diorame, galeria aceea avusese specimenele astfel etalate nct vizitatorii se
puteau plimba printre ele; ni ste snururi groase de m atase i mpiedicau s a se apropie prea mult. Si
ecare specimen era nsotit de o not a explicativ a tip arit a si montat a ntr-o ram a de lemn, att de lung a,
nct erau necesare patru-cinci minute pentru a o citi.
Piesa central a a vechii galerii era un Corythosaurus, un uria s hadrozaur stnd n pozitie vertical a. Faptul
c a principalul dinozaur din MRO era un erbivor blnd, nu rapacii T. rex sau teribil de mpl ato satii
triceratop si, care erau exponatele majore n majoritatea muzeelor americane, era ceva specic canadian,
de si eu nu am nteles-o n felul acela pe atunci; abia n anul 1999, MRO a expus o machet a de T. rex n
Galeria descoperirilor pentru copii. Vechiul montaj de Corythosaurus era totu si gre sit. n prezent stim
aproape cu certitudine c a hadrozaurii nu puteau s a stea n pozitia aceea; probabil c a petreceau mare
parte a timpului ca patrupede.
De ecare dat a cnd veneam la muzeu, copil ind, m a uitam cu atentie la scheletul acela, dar si la altele,
citeam notele explicative, luptndu-m a cu termenii, si nv atam ct puteam de multe.
nc a mai p astr am scheletul acela n MRO, b agat n diorama Albertei cretacice, dar nu mai are asociat
nici un text explicativ. Doar un indicator micut din plexiglas, care nu tine cont de pozitia lui incorect a si
spune foarte putine lucruri:
Corythosaurus Excavatus Gilmore.
Hadrozaur cu creast a n pozitie vertical a de lupt a. Cretacicul superior, formatiune Oldman (acum
aproximativ 75 milioane de ani), Little Sandhill Creek, lng a Steveville, Alberta.
Desigur, noua Galerie a dinozaurilor este deja veche de un sfert de secol. A fost inaugurat a nainte de
ajungerea la putere a Christinei Dorati, dar ea a considerat-o un model al felului n care trebuie s a e
exponatele noastre: nu plictisiti vizitatorii, nu-i mpov arati cu date. L asati-i s a se holbeze.
54
Christine are dou a ice; acum sunt mari. M-am ntrebat ns a adesea dac a, pe cnd erau copii, ea nu se
simtise stnjenit a n muzeu. Poate c a spusese: Uite, Mary, acesta este un Tyrannosaurus rex. A tr ait cu
zece milioane de ani n urm a. Iar ica ei sau, mai r au, vreun pu sti istet si obraznic, a sa cum fusesem
eu o corectase, citind informatiile de pe placarda nalt a:

Asta nu-i un tiranozaur si n-a tr ait cu zece


milioane de ani n urm a. Este un Allosaurus si a tr ait acum 150 de milioane de ani. Dar, indiferent care
ar fost motivul, Christine Dorati detesta transmiterea de informatii.
Regretam c a nu dispuneam de fonduri pentru a reface Galeria dinozaurilor; eu o mo stenisem n starea
actual a. Fondurile erau ns a putine n prezent; nchiderea planetariului nu era nici pe departe singura
actiune de reducere a cheltuielilor.
Totu si, m a ntreb pe cti pu sti i mai inspiram noi n prezent.
M a ntreb. . .
n nici un caz pe Ricky al meu: asta ar nsemnat s a cer prea mult. n plus, el continua s a e n etapa n
care dorea s a se fac a pompier sau politist si nu ar atase nici un fel de interes fat a de stiint a.
Dar cnd m a uitam la zecile de mii de elevi care veneau anual la muzeu n vizite cu scoala, nu puteam
totu si s a nu m a ntreb dac a vreunul dintre ei avea s a-mi calce pe urme.
M a aam cu Hollus ntr-un impas cauzat de interpretarea jocului Life, a sa c a mi-am cerut scuze si m-am
dus la toalet a. A sa cum f aceam de ecare dat a, am deschis robinetele la toate trei chiuvetele, ca s a creez
un zgomot de fundal; toaletele publice din MRO au robinete comandate de senzori, dar n cele pentru
personal nu trebuia s a suport am asemenea jignire. Jeturile de ap a au acoperit zgomotul pe care l-am
produs cnd m-am ghemuit n fata uneia dintre toalete si am vomitat; o f aceam cam o dat a pe
s apt amn a, multumit a chimioterapiei. Nu-mi era u sor, deoarece pieptul si pl amnii mi erau deja
obositi. Am r amas cteva clipe ngenuncheat, doar pentru a-mi rec ap ata puterea, apoi m-am ridicat, am
tras apa si am pornit spre chiuvete, sp alndu-mi mna si nchiznd toate robinetele. Tineam la muzeu o
sticl a cu ap a de gur a si o adusesem cu mine; am f acut gargar a, ncercnd s a alung gustul oribil. Dup a
care am revenit n Departamentul de paleobiologie, zmbindu-i lui Vn ataie de parc a nu se ntmplase
nimic neobi snuit. Am deschis u sa biroului meu si am intrat.
Spre mirarea mea, Hollus citea ziarul. Luase de pe masa mea exemplarul tabloidului Toronto Sun si-l
tinea cu minile lui cu sase degete. Ochii pediculari i se mi scau la unison de la stnga la dreapta, n
vreme ce citea. M a a steptasem s a-mi remarce imediat prezenta, ns a poate c a simulacrul nu era chiar a sa
sensibil. Mi-am dres vocea si am simtit iar a si gustul nepl acut.
Bine-ai revenit, spuse Hollus si ochii lui m a privir a, nchise ziarul si ntoarse c atre mine pagina nti.
Unicul titlu, care ocupa aproape n totalitate pagina, anunta: Medic de avorturi ucis.
n mass-media voastr a, rosti Hollus, am v azut multe referiri la avort, totu si m arturisesc c a nu nteleg
precis ce este; termenul este utilizat frecvent, dar niciodat a denit nici chiar n articolul care aparent
este asociat acestui titlu.
M-am a sezat pe scaunul meu si am inspirat adnc, adunndu-mi gndurile si ntrebndu-m a de unde s a
ncep. Azi-dimineat a, n drum spre muzeu, citisem eu nsumi articolul.
55
Bun, p ai, s a vezi. . . uneori femeile noastre r amn gravide f ar a s a- si doreasc a. Exist a o procedur a
medical a care poate elimina fetusul, punnd astfel cap at sarcinii; ea se nume ste avort. Este. . . a a a,
oarecum controversat a si din acest motiv se efectueaz a frecvent n clinici speciale, nu n spitalele
obi snuite. Fundamentali stii religio si dezaprob a vehement avortul l consider a o form a de crim a iar
unii extremi sti au folosit bombe ca s a arunce n aer clinici de avorturi. S apt amna trecut a, o asemenea
clinic a a explodat n Buffalo, un ora s situat imediat dincolo de granit a, n statul New York. Ieri s-a
ntmplat acela si lucru n Etobicoke, care face parte din Toronto. Medicul, care era si proprietarul
clinicii, se aa n auntru si a fost ucis.
Hollus m a privi mult timp, apoi rosti:
Ace sti. . . cum le-ai spus? Extremi sti fundamentali sti? Ace sti extremi sti fundamentali sti consider a c a
este gre sit s a ucizi, chiar un prunc nen ascut?
Da.
n vorbirea lui Hollus era greu s a discerni tonurile, mai ales din cauz a c a glasul lui alterna ntre cele
dou a guri, dar p area uimit, cel putin pentru urechile mele.
Iar ei si demonstreaz a dezaprobarea n aceast a privint a ucignd adulti?
Am dat u sor din cap.
Dup a cum se vede.
Hollus t acu alte cteva clipe, iar torsul sferic i se leg an a lent n sus si n jos.
Rasa mea, rosti n cele din urm a, are un concept numit. . . , si gurile lui gemene cntar a dou a note
discordante. Acesta se refer a la incongruente, la evenimente sau cuvinte care transmit exact opusul
sensului intentionat.
Si noi avem un concept similar. i spunem ironie.
Ochii lui revenir a la ziar.
Se pare c a nu toti oamenii l nteleg.
N-am fumat niciodat a. Atunci de ce am cancer la pl amni?
De fapt, dup a cum am aat, este o boal a oarecum r aspndit a printre paleontologii, geologii si
mineralogii generatiei mele. Am avut dreptate cumva, cnd am pus tusea pe seama mediului plin de praf
n care lucram. Folosim frecvent unelte ce pulverizeaz a pietrele si produc mult praf n, care. . .
Cancerul la pl amni are nevoie de mult timp ca s a apar a, iar eu lucram de treizeci de ani n laboratoare
de paleontologie. n prezent, port aproape permanent o masc a; con stiinta noastr a a evoluat si toti
procedeaz a a sa cnd efectueaz a genul acesta de munc a. Totu si, de-a lungul deceniilor, inspirasem
sucient a pulbere de piatr a, ca s a nu mai amintesc de bre de azbest si lamente de br a de sticl a,
atunci cnd realizasem mulaje.
Iar acum pl atesc pentru toate.
Unii dintre prietenii mei si ai lui Susan spuneau c a ar trebui s a actionez n judecat a poate muzeul,
poate guvernul provinciei Ontario, al c arui angajat sunt. Cu sigurant a, locul meu de munc a putea s a
56
fost mai bine protejat; cu sigurant a, ar trebuit ca instructiunile de protectie a muncii s a e mai bune;
cu sigurant a. . .
Era o reactie natural a. Cineva trebuia s a pl ateasc a pentru o asemenea nedreptate. Tom Jericho: un tip de
treab a, sot bun, tat a bun, dona pentru cauze caritabile poate nu att de mult pe ct ar trebuit, dar
dona, n ecare lun a. Si ntotdeauna prezent, gata s a ofere o mn a de ajutor, cnd cineva se muta sau si
zugr avea casa. Iar acum, Tom cel de treab a avea cancer.
Totu si, spuneau ei, cineva trebuie s a pl ateasc a.
ns a ultimul lucru pe care l-a s dorit era s a-mi irosesc timpul n tribunale. A sa c a nu, nu intentionam s a
actionez pe nimeni n judecat a.
Aveam ns a cancer la pl amni; trebuia s a m a ocup de boal a.
Iar asta era o ironie a sortii.
Unele dintre lucrurile despre care Hollus arma c a sunt dovezi ale existentei lui Dumnezeu nu erau
nout ati pentru mine. Chestiile acelea legate de constantele fundamentale erau denumite uneori n mod
generic principiul cosmologic antropic; atinsesem si eu subiectul respectiv n cursul de evolutie.
Hollus avea cu sigurant a dreptate cnd spunea c a Universul, cel putin n mod supercial, p area s a fost
proiectat pentru evolutia vietii. A sa cum armase Sir Fred Hoyle3 n anul 1981: O interpretare de
bun-simt a datelor sugereaz a c a o superinteligent a ar modicat legile zicii, ca si pe ale chimiei si
biologiei, si c a n natur a nu exist a forte oarbe despre care ar merita s a vorbim. Valorile obtinute din
datele realit atii mi par att de cople sitoare, nct concluzia aceasta este mai presus de orice discutie.
Trebuie spus totu si c a Sir Fred a sustinut o multime de idei pe care restul comunit atii stiintice le-a
dezaprobat.
n convorbirea cu Hollus, forhilnorul a amintit de cili. Ace stia sunt extensii ale celulelor, subtiri ca ni ste
ri soare de p ar, capabile de mi sc ari ritmice; se reg asesc n multe tipuri de celule ale corpului uman si, a
precizat Hollus, n celulele forhilnorilor si wreedilor. Cei care credeau c a nu numai Universul, ci si viata
n sine fuseser a proiectate n mod inteligent aminteau frecvent de cili. Motoarele minuscule ce ng aduie
ri soarelor s a se mi ste sunt incredibil de complexe, iar sustin atorii proiect arii inteligente arm a c a
aceast a complexitate este des avr sit a: nu exist a nici o modalitate prin care s a putut evolua n urma
unei serii de etape incrementale. Pentru a functiona, un cil are nevoie de toate p artile lui diverse, aidoma
unei curse pentru soareci; dac a un element este ndep artat, ansamblul devine inutil la fel cum o curs a
de soareci nu face absolut nimic dac a este lipsit a de arc, sau de bara de xare, de platform a, de cioc anel
sau clichet. Era ntr-adev ar o enigm a felul n care cilii evoluaser a prin acumularea de modic ari gradate,
adic a a sa cum se presupune c a functioneaz a evolutia.
Cilii pot g asiti si n unicul strat de celule care c aptu se ste bronhiile. Ei se mi sc a la unison, evacund
mucusul din pl amni secretiile vscoase ce contin particulele inhalate accidental si care sunt astfel
eliminate, nainte s a poat a debuta cancerul.
Dac a ns a cilii sunt distru si, prin expunere la praf de azbest, fum de tigar a sau alte substante, pl amnii
nu se mai pot p astra curati. Singurul mecanism alternativ pentru dislocarea egmei si deplasarea ei
57
ascendent a este tusea: tusea persistent a si chinuitoare. Ea nu este totu si la fel de ecient a; agentii
cancerigeni r amn mai mult timp n pl amni si se formeaz a tumori. Uneori tusea persistent a lezeaz a
suprafata tumorii, ap arnd snge n sput a, ca n cazul meu; si este deseori primul semn al cancerului la
pl amni.
Dac a Hollus si oamenii care-i mp art a seau convingerile aveau dreptate, cilii fuseser a proiectati de un
maestru al ingineriei.
Iar ntr-un astfel de caz, poate c a blestematul acela ar trebuit dat n judecat a.
Prietena mea de la universitate mi-a trimis un raport preliminar despre ADN-ul t au, i-am spus lui
Hollus la cteva zile dup a ce-mi oferise mostra pe care i-o cerusem; nu v azusem nici atunci aterizarea
navetei, dar un alt forhilnor dect Hollus i l asase e santionul lui Raghubir, al aturi de datele despre
supernove pe care Hollus i le promisese lui Donald Chen.
Si?
Cndva l voi ntreba totu si ce anume decidea care dintre guri va folosi atunci cnd urma s a rosteasc a o
singur a silab a.
Ea crede c a este de origine extraterestr a.
Hollus se foi pe cele sase picioare; ntotdeauna i se p area c a e nghesuial a n biroul meu.
Binenteles c a este. M arturisesc ns a c a nu este propriul meu ADN; Lablok l-a extras chiar de la ea.
Dar si ea este tot forhilnor.
Prietena mea a identicat sute de gene care par s a e identice cu cele ale formelor de viat a de pe
Terra. De exemplu, gena care creeaz a hemoglobina. . .
Exist a doar un num ar limitat de substante chimice posibile ce pot utilizate pentru transportul
oxigenului n uxul sanguin.
B anuiesc c a ea se a steptase la altceva mai. . . mai extraterestru.
Sunt o int a pe ct de extraterestr a veti ntlni vreodat a, zise Hollus. Mai exact, diferenta dintre
planul corpului t au si al meu este cea mai mare din cte am v azut noi vreodat a. La urma urmei, exist a
limit ari inginere sti practice legate de ct de stranii pot formele de viat a; chiar dac a ridic a una dintre
minile cu sase degete si execut a un salut vulcanian realizatorii vo stri de lme par incapabili s a se
apropie de varietatea posibil a.
B anuiesc, am ncuviintat.
Hollus se leg an a n sus si n jos.
Num arul minim de gene necesar vietii este de aproximativ 300, zise el, dar num arul acesta este
sucient doar pentru creaturile cu adev arat primitive. Cele mai multe celule eucariote au un nucleu de
aproximativ 3000 de gene le poti g asi peste tot, de la formele de viat a unicelulare, pn a la creaturi
complexe ca noi, iar ele sunt la fel, sau aproape la fel, pe toate planetele pe care am fost. n plus, 4000
de gene suplimentare sunt detinute de toate formele de viat a pluricelulare, care codic a proteine pentru
58
aderenta ntre celule, semnale ntre celule si a sa mai departe. Alte mii sunt detinute de toate animalele
cu schelet intern. Iar alte mii sunt detinute de toate animalele homeoterme. Desigur, dac a prietena ta va
continua s a caute, va descoperi n ADN-ul forhilnor zeci de mii de gene care nu au echivalent la formele
de viat a p amntene de si, evident, este mai u sor de potrivit gene dect de g asit gene diferite. De fapt ns a,
exist a doar cteva solutii posibile pentru problemele ridicate de viat a, iar acestea apar pe toate planetele.
Nu m-a s a steptat ca viata de pe Beta Hydri s a foloseasc a acela si cod genetic cu al vietii de pe
P amnt, cu att mai putin unele dintre acelea si gene, am rostit. Chiar si n codul genetic de aici exist a
unele variatii: din saizeci si patru de codoni, patru au ntelesuri diferite n ADN-ul mitocondrial dect au
n ADN-ul nucleic.
Toate formele de viat a pe care le-am examinat au n esent a acela si cod genetic. Si noi am fost
surprin si initial cnd am descoperit acest lucru.
Dar este realmente lipsit de sens, am insistat. Aminoacizii au dou a tipuri de izomeri, levogir si
dextrogir, ns a toate formele de viat a de pe P amnt folosesc doar versiunile levogire. n primul rnd,
probabilitatea ca dou a ecosisteme oarecare s a foloseasc a aceea si orientare ar trebui s a e de cincizeci la
sut a. Dup a aceea probabilitatea ca trei ecosisteme al t au, al meu si al wreedilor s a foloseasc a aceea si
orientare ar trebui s a e de numai dou azeci si cinci la sut a.
A sa este, zise Hollus.
Si chiar referindu-ne doar la levogiri, exist a peste o sut a de aminoacizi diferiti totu si viata
p amntean a utilizeaz a numai dou azeci dintre ei. Care este probabilitatea ca formele de viat a de pe alte
planete s a-i utilizeze exact pe aceia si dou azeci?
A naibii de redus a.
I-am zmbit; m a a steptasem ca Hollus s a-mi ofere un r aspuns statistic precis.
Chiar a sa, a naibii de redus a.
Dar alegerea nu este aleatorie, ci a sa a fost conceput a de Dumnezeu.
Am oftat ndelung.
A sa ceva mi este imposibil s a accept.
Stiu, spuse Hollus cu un ton parc a de disperare pentru ignoranta mea. Eu nu sunt un mistic, ci cred n
Dumnezeu indc a este logic din punct de vedere stiintic s a o fac; ba chiar b anuiesc c a Dumnezeu
exist a n acest Univers tocmai din cauza stiintei.
ncepuse s a m a doar a capul.
Cum adic a?
A sa cum am spus mai devreme, Universul nostru este nchis n cele din urm a va intra n colaps
printr-un Big Crunch.
Un eveniment similar s-a ntmplat dup a miliarde de ani n universul care l-a precedat pe acesta iar
peste miliarde de ani, cine stie ce lucruri fenomenale vor posibile gratie stiintei? S-ar putea chiar ca o
59
inteligent a, sau sabloanele de date ce o reprezint a, s a supravietuiasc a marii explozii si s a existe n
urm atorul ciclu de creatie. O asemenea entitate ar putea dispune de un nivel al stiintei sucient de
ridicat pentru a inuenta parametrii urm atorului ciclu, crend un univers ante-proiectat, n care ns a si
entitatea aceea s a e ren ascut a, dotat a deja cu ntelepciune si cuno stinte acumulate n miliarde de ani.
Am cl atinat din cap; m a a steptasem la ceva mai interesant dect o variatie pe tema mitului regresiei
innite a universului.
Chiar dac a a sa ar sta lucrurile, am spus, asta nu prea solutioneaz a problema existentei sau
inexistentei lui Dumnezeu. Pur si simplu nu faci altceva dect s a mpingi cu un pas napoi crearea vietii.
Cum a nceput viata n universul de dinaintea acestuia?
M-am ncruntat.
Dac a nu poti explica asta, nu ai explicat nimic.
Nu cred c a inta care este Dumnezeul nostru a fost vreodat a vie, zise Hollus, n sensul de a o
entitate biologic a. B anuiesc c a acesta este primul univers n care au existat vreodat a forme biologice si
evolutie.
Si atunci ce este aceast a entitate divin a?
Aici, pe P amnt, nu v ad nici o dovad a a faptului c a voi ati atins vreodat a nivelul inteligentei
articiale.
Nu prea vedeam leg atura, dar l-am aprobat.
A sa este, de si multi lucreaz a la asta.
Noi avem ma sin arii care au con stiint a de sine. Nava mea, Merelcas, este una dintre ele. Si noi am
descoperit c a inteligenta este o proprietate emergent a apare spontan n sisteme care au sucient a
ordine si complexitate. B anuiesc c a inta care este acum Dumnezeul acestui univers a fost o inteligent a
imaterial a, care a ap arut prin uctuatii aleatorii, ntr-un univers anterior lipsit de biologic. Cred c a inta
aceasta, tr aind n izolare, a c autat s a se asigure c a urm atorul univers va abunda n forme de viat a
independente, capabile s a se reproduc a. Pare improbabil c a biologicul ar putut ncepe de la sine n
orice univers generat aleatoriu; ns a ne putem a stepta, n mod rezonabil, ca un continuum
spatio-temporal localizat, sucient de complex pentru a dezvolta con stiint a, s a apar a accidental dup a
numai cteva miliarde de ani de uctuatii cuantice, mai ales n universuri diferite de acesta n care cele
cinci forte fundamentale au puteri relative mai putin divergente.
F acu o pauz a scurt a dup a care continu a:
Ipoteza c a un savant a creat universul nostru actual ar explica str avechea enigm a losoc a a
motivului pentru care acest univers este ntr-adev ar comprehensibil pentru mintile luminate; de ce
abstractii forhilnore si omene sti, ca matematica, metodele inductive si estetica, sunt aplicabile realit atii.
Universul nostru este inteligibil din punct de vedere stiintic, pentru c a a fost creat de o inteligent a
enorm de avansat a care a folosit instrumentele stiintei.
Era ametitor s a te gnde sti c a inteligenta putea s a apar a mai u sor dect viata ns a si totu si, noi nc a nu
60
aveam o denitie corect a a inteligentei; de ecare dat a cnd un calculator p area s a reu seasc a duplicarea
ei, oamenii spuneau pur si simplu c a nu asta se ntelegea prin acest termen.
Dumnezeu privit ca un savant, am spus analiznd ideea. Ei bine, b anuiesc c a orice tehnologie
ndeajuns de avansat a nu poate deosebit a de magie.
Original, rosti Hollus. Ar trebui s a scrii asta.
Nu cred c a pentru mine este original. Dar ceea ce propui tu nu-i dect att o propunere. Ea nu
dovede ste existenta Dumnezeului t au.
Hollus si leg an a torsul n sus si n jos.
Si ce fel de dovezi te-ar convinge?
M-am gndit o vreme, apoi am strns din umeri:
Un pistol fumegnd, am r aspuns.
Ochii lui Hollus se ndep artar a la distant a maxim a.
Ce anume?
Genul meu favorit de ctiune l reprezint a romanele politiste cu crime si. . .
Sunt uluit c a oamenilor le face pl acere s a citeasc a despre omoruri, observ a Hollus.
Nu, nu, am scuturat din cap. Ai nteles gre sit. Nu ne face pl acere s a citim despre omoruri, ci despre
aplicarea justitiei, despre un criminal care, indiferent ct ar iscusit, este descoperit si crima sa este
dovedit a. Iar dovada cea mai bun a ntr-un caz real de crim a este cea de a-l g asi pe suspect tinnd n
mn a pistolul fumegnd de fapt, tinnd arma cu care a fost comis a crima.
Aha, f acu Hollus.
Un pistol fumegnd este o dovad a incontestabil a. Iar asta-i ceea ce doresc eu: dovezi incontestabile.
Pentru Big Bang nu exist a nici o dovad a incontestabil a, zise Hollus. Si nici pentru evolutie. Cu toate
acestea, pe ele le accepti. De ce aplici alte standarde ntreb arii dac a exist a sau nu un Creator?
Nu aveam r aspuns la a sa ceva.
Tot ce stiu, am spus, este c a pentru a convins am nevoie de dovezi cople sitoare.
Cred c a ti s-au oferit deja dovezi cople sitoare.
Mi-am atins capul, simtind doar pielea scalpului acolo unde fusese p arul.
Hollus avea dreptate: accept am evolutia f ar a s a avem dovezi absolute. F ar a ndoial a, pare limpede c a
din lupi se trag cinii. Str amo sii no stri i-au domesticit, eliminnd prin selectie ferocitatea, selectnd
caracterul prietenos, schimbnd nalmente Canis lupus pallipes, din era glaciar a, n Canis familiaris,
javra modern a cu cele 300 de rase ale sale.
Cinii si lupii nu se mai pot reproduce prin mperecherea dintre specii sau, dac a totu si o fac, puii
rezultati sunt sterili; ei sunt practic specii diferite. Dac a a sa s-au ntmplat n mod real lucrurile dac a,
prin selectie, Akela s-a transformat n Rover atunci a fost demonstrat unul dintre principiile de baz a
ale evolutiei: specii noi pot create din cele vechi.
61
Noi ns a nu putem dovedi evolutia cinelui. Iar n miile de ani scurse de cnd cre stem cini, producnd
att de multe rase, tot n-am izbutit s a cre am o specie canin a nou a: un chihuahua se poate mperechea cu
un dog danez, iar un pitbull poate s ari pe un pudel si din ambele mpreun ari pot rezulta pui fertili.
Indiferent ct de mult am ncerca s a le accentu am diferentele, ei r amn Canis familiaris. Si noi nu am
creat niciodat a o specie nou a de pisic a, soarece sau elefant, de gru, nuc a de cocos sau cactus. Faptul c a
selectia natural a poate produce schimb ari la o specie nu este contrazis de nimeni, nici chiar de cel mai
ndrjit creationist. Dar c a poate transforma o specie n alta asta nu s-a observat niciodat a.
n Galeria de paleontologie a vertebratelor din MRO exist a o dioram a lung a, plin a cu schelete de cai,
ncepnd cu Hyracotherium din eocen, apoi Mesohippus din oligocen, Merychippus si Pliohippus din
pliocen, Equus shoshonensis din pleistocen si n cele din urm a Equus caballus din prezent, reprezentat
printr-un cal de curse si un ponei Shetland.
Privind-o, pare ntr-adev ar c a evolutia are loc: num arul de degete de la picioare se reduce de la
Hyracotherium, care avea patru degete la picioarele din fat a si trei la cele din spate, pn a ce r amne unul
singur, sub form a de copit a; dintii cresc tot mai lungi, aparent o adaptare la hr anirea cu ierburi tari;
animalele (cu exceptia poneilor) devin tot mai mari. Trec permanent pe lng a exponatele acestea; fac
parte din fundalul vietii mele. Rareori m a gndesc la ele, de si de foarte multe ori le-am comentat, atunci
cnd am condus VIP-uri prin galeria respectiv a.
O specie care d a na stere urm atoareia, ntr-o succesiune nesfr sit a de mutatii, de adapt ari la conditii ce se
schimb a ntruna.
Accept asta f ar a comentarii.
Accept asta indc a teoria lui Darwin este logic a.
Atunci de ce nu accept si teoria lui Hollus?
Ipotezele extraordinare cer dovezi extraordinare. Asta fusese deviza lui Carl Sagan cnd era atacat de
fanaticii OZN-urilor.
Dar, Carl, ia ghici! Extratere strii sunt aici: n Toronto, n Los Angeles, n Burundi, n Pakistan, n
China. . . Dovezile se impun de la sine. Ei sunt aici.
Si ce-i cu Dumnezeul lui Hollus? Care-i dovada pentru un proiectant inteligent? Se p area c a forhilnorii
si wreedii au avut mai multe dovezi concrete n aceast a privint a dect am avut eu pentru evolutie
schela pe care-mi construisem viata si cariera.
Dar. . . dar. . .
Ipoteze extraordinare. . . Cu certitudine ele trebuie supuse unui standard mai ridicat. Cu certitudine,
dovezile trebuie s a e monumentale, incontestabile.
Binenteles c a a sa trebuie s a e.
Binenteles.
Susan m-a nsotit n luna octombrie a anului trecut, cnd am mers la spitalul St. Michael, pentru a m a
ntlni cu oncologul Katarina Kohl.
62
Fusese o experient a teriant a pentru amndoi.
Mai nti, doctorul Kohl a efectuat o examinare bronhoscopic a. Mi-a introdus n gur a un tub cu
videocaptor la cap at, pe care l-a cobort n ramicatiile c ailor respiratorii ale ec arui pl amn, cu
speranta de a ajunge la tumoare si de a colecta o mostr a. La tumoare nu se putea ns a ajunge. De aceea a
f acut o biopsie, introducndu-mi un ac n prin peretele toracelui, direct n tumoare, ghidndu-se dup a
radiograi. De si celulele pe care le tu sisem odat a cu sputa nu l asau nici o ndoial a c a aveam cancer,
prelevarea aceea avea totu si s a conrme diagnosticul.
Dac a ns a tumoarea era izolat a, si noi stiam unde se aa, ar putut s a e ndep artat a chirurgical; dar,
nainte de a-mi deschide toracele n acest scop, a mai fost necesar a o analiz a: o mediastinoscopie.
Doctorul Kohl a f acut o incizie mic a chiar deasupra sternului meu, t aind pn a la trahee. Dup a aceea, a
introdus un tub videocaptor prin incizie si l-a cobort prin exteriorul traheii, pentru a examina ganglionii
limfatici de lng a ecare pl amn. Au fost recoltate si alte materiale pentru analize.
n cele din urm a, ne-a spus ce g asise.
Am fost distru si de cele aate. Eu mi-am pierdut r asuarea si, cu toate c a st ateam pe scaun atunci cnd
Kohl ne ar atase rezultatele analizelor, am crezut c a sunt pe punctul de a-mi pierde echilibrul. Cancerul
se extinsese la ganglionii limfatici; operatia chirurgical a ar fost inutil a.
Kohl mi-a acordat mie si lui Susan cteva momente s a ne revenim. Oncologul v azuse spectacolul acela
de o sut a de ori, de o mie de ori, cadavre vii holbndu-se la ea cu oroarea ntip arit a pe fete, cu spaima n
ochi, dorindu- si ca ea s a spun a c a fusese doar o glum a, c a fusese o gre seal a, c a echipamentul nu
functionase cum trebuie, c a mai existau sperante.
Dar ea nu a spus nimic din toate astea.
O programare ce trebuia s a aib a loc peste dou a ore fusese anulat a, a sa c a o procedur a CAT era posibil a
chiar n ziua aceea.
N-am ntrebat motivul pentru care persoana programat a nu se mai prezentase. Poate c a murise ntre
timp. Toat a sectia de oncologie era plin a de fantome. Am a steptat mpreun a cu Susan n t acere. Ea a
ncercat s a r asfoiasc a revistele vechi de pe m asute; eu am continuat s a privesc n gol, cu gndurile
alergndu-mi, nvolburndu-se.
Cuno steam procedurile CAT (Tomograe Axial a Computerizat a), deoarece participasem la multe. Din
cnd n cnd, unul sau altul dintre spitalele din Toronto ne ng aduia s a scan am cte o fosil a interesant a,
atunci cnd tomograful nu era folosit n scopuri medicale. Este o modalitate ecient a de a examina
specimenele care sunt prea fragile pentru a extrase din matricea n care sunt ncastrate; de asemenea,
este un mod excelent de a vedea structurile interne. Obtinusem ni ste scan ari minunate pe cranii de
Lambeosaurus si ou a de Eucentrosaums. Stiam totul despre procedur a ns a nu fusese niciodat a
aplicat a pe mine. Palmele mi transpirau. Aveam permanent senzatia de vom a, de si niciuna dintre
analize n-ar trebuit s a-mi creeze o astfel de senzatie. Eram speriat mai speriat dect fusesem
vreodat a n viat a. O singur a dat a mai fusesem aproape la fel de agitat, n perioada cnd a steptasem cu
63
Susan un r aspuns privind acordul de nere a lui Ricky. St atusem lng a telefon si inimile ne-au tres arit
de ecare dat a cnd trise. Dar atunci a steptasem o veste bun a, pe cnd acum. . .
Tomograa computerizat a nu e dureroas a, iar o doz a redus a de radiatii nu prea mi mai putea agrava
starea. M-am ntins pe t ablia alb a si tehnicianul a mpins-o, introducndu-mi corpul n tunelul de
scanare, care ar ata imagini ale extinderii cancerului meu pulmonar.
Extindere semnicativ a. . .
Fusesem dintotdeauna un individ dispus s a nvete, s a acumuleze date noi, ca si Susan de altfel. n ziua
aceea ns a datele si cifrele soseau ntr-un vrtej ametitor, incoerente, complexe, prea multe pentru a
asimilate, prea multe pentru a crezute. Kohl era deta sat a; tinuse prelegerile acelea de o mie de ori pn a
atunci, era o profesoar a plictisit a si obosit a de repetarea acelora si cuvinte.
Pentru noi ns a, pentru toti aceia care st atuser am pe acelea si scaune mbr acate n vinilin, cei care ne
str aduiam s a asimil am totul, s a ntelegem, s a pricepem pentru noi era teriant. Inima mi bubuia si
aveam o migren a ngrozitoare; indiferent de ct a ap a la temperatura adecvat a mi-ar oferit specialista,
setea nu-mi putea potolit a. Minile mele minile acelea care ciopliser a cu grij a, extr agnd oasele
embrionilor de dinozauri din ou a sparte, minile care nl aturaser a poverile de calcar ce acopereau pene
fosilizate, minile care fuseser a mijlocul meu de trai, uneltele meseriei mele tremurau ca frunzele n
b ataia vntului.
Cancerul pulmonar, vorbea oncologul pe un ton egal, de parc a discuta despre caracteristicile celui mai
recent automobil sport sau videorecorder, este una dintre formele cele mai letale de cancer, indc a de
obicei nu este detectat din timp si pn a cnd este descoperit, de cele mai multe ori, s-a metastazat la
ganglionii limfatici din trunchi si gt, la pleura care c aptu se ste pl amnii si cavitatea toracic a, precum si
la cat, glande suprarenale si oase.
Doream ca ea s a r amn a pe t arm abstract, s a se limiteze la descrierea teoretic a a bolii. Cteva
comentarii generale, doar contextul.
Dar n-a fost a sa. Nu. Ea a continuat; si-a f acut datoria. Totul era relevant pentru mine, pentru viitorul
meu.
Da, n mod frecvent, cancerul pulmonar metastazeaz a extins.
Iar cancerul meu exact a sa f acuse.
Am pus ntrebarea care-mi ardea buzele, ntrebarea al c arei r aspuns m a temeam s a-l aud, ntrebarea care
era esential a, care denea totul totul n universul meu, ncepnd din clipa aceea. Ct timp? Ct timp
mai aveam?
n sfr sit, int a uman a si nu simplu robot, Kohl a evitat pentru o clip a s a m a priveasc a n ochi. Durata
medie de supravietuire dup a diagnosticare, a spus ea, este de nou a luni n absenta oric arui tratament.
Chimioterapia mi-ar mai putut c stiga ni ste timp, dar tipul de cancer pe care-l aveam eu se numea
adenocarcinom un cuvnt nou, o mn a de silabe pe care aveam s a le cunosc la fel de bine ca pe
propriul meu nume; silabe care deneau persoana si soarta mea ntr-o m asur a ntr-adev ar mai mare
64
dect o f acuser a vreodat a silabele ce compuneau numele Thomas David Jericho. Chiar si cu
tratament, doar unul din opt bolnavi de adenocarcinom mai tr aiesc pn a la cinci ani dup a diagnoz a, iar
majoritatea pleca acela fusese cuvntul pe care-l folosise ea, pleca, de parc a ne-am dus pn a la
magazinul din colt s a cump ar am o pine, de parc a hot arser am c a ajungea pentru seara aceea, noi ne
retragem, trebuie s a ne trezim devreme mine-dimineat a majoritatea pleca mult mai devreme.
Fusese ca o explozie, care zgltise tot ceea ce eu si Susan cunoscuser am vreodat a.
Cronometrul pornise n ziua aceea de toamn a.
Num ar atoarea invers a se declan sase.
Mai aveam doar un an, sau cam a sa ceva, de viat a.
Coboram cu Hollus n Rotonda Inferioar a n ecare sear a, dup a ce muzeul se nchidea pentru public.
Drept recompens a pentru ceea ce-l l asam eu s a vad a, el continua s a-mi prezinte recre ari din diverse
perioade din trecutul geologic de pe Beta Hydri III, iar eu am nregistrat totul pe video.
Poate c a motivul era faptul c a propria mea viat a se apropia de sfr sit, dar dup a o vreme am nceput
s a-mi doresc s a v ad altceva. Hollus amintise de cele sase planete aparent abandonate de locuitorii lor.
Voiam s a le v ad, s a z aresc artefactele cele mai recente de pe acele planete extraterestre, ultimele lucruri
construite de b a stina si nainte de a disp area.
Ceea ce mi-a ar atat el a fost uluitor.
Mai nti, Epsilon Indi Prime. Pe continentul ei sudic se aa o piat a uria s a, nchis a de ziduri. Zidurile
erau cl adite din blocuri gigantice de granit, t aiate grosolan, ecare cu latura de peste 8 metri. Zona pe
care o nchideau, cu latura de aproape 500 de metri, era umplut a cu sf arm aturi: buc ati imense, ascutite
si neregulate de beton spart. Chiar dac a ai putut escalada zidurile, cmpul vast de d arm aturi ar fost
impresionant de sterp. Nici un animal sau vehicul nu l-ar putut traversa f ar a mari dicult ati si nimic
n-ar putut cre ste vreodat a acolo.
Apoi Tau Ceti II. n mijlocul unui peisaj sterp, locuitorii de mult a vreme disp aruti construiser a un disc
de piatr a neagr a compact a, cu diametrul de peste 2000 de metri si, judecnd dup a muchia lui, gros de
peste 5 metri. Suprafata neagr a absorbea c aldura soarelui, f acnd-o incredibil de erbinte; pielea s-ar
acoperit de b a sici dac a ai ncercat s a calci pe ea, iar t alpile nc alt arilor s-ar topit.
Suprafata lui Mu Cassiopeia A Prime nu dezv aluia nici o urm a a fo stilor ei locuitori; dup a 2,4 milioane
de ani de eroziuni, totul fusese ngropat. Hollus mi-a ar atat ns a un model generat pe calculator a ceea ce
senzorii navei Merelcas descoperiser a sub straturile de sedimente: o cmpie vast a, acoperit a de turle
nalte, r asucite, de vrfuri ascutite si alte forme zimtate, iar sub ele, o cript a sau sal a, ascuns a de-a pururi
ochilor. Planeta aceea avusese cndva un satelit natural foarte mare proportional vorbind, mult mai
mare dect este Luna fat a de P amnt dar n locul lui exista acum un sistem spectaculos de inele.
Hollus spunea c a determinaser a c a sistemul de inele avea vrsta tot de 2,4 milioane de ani cu alte
cuvinte, ap aruse simultan cu disparitia cassiopeianilor.
I-am cerut s a-mi arate si restul planetei. n m ari existau arhipelaguri insule n sirate ca perlele pe o at a
iar conturul t armului estic al celui mai mare continent se potrivea ca form a si m arime cu conturul
65
t armului vestic al urm atorului continent: semne sigure ale unei planete pe care actionase tectonica
pl acilor.
Si-au detonat propriul satelit, am rostit, surprins eu nsumi de intuitia mea. Doreau s a pun a cap at
fortelor de maree care agitau nucleul planetei; doreau s a opreasc a tectonica pl acilor.
De ce? ntreb a Hollus, intrigat de ideea mea.
Ca s a mpiedice subductia criptei pe care o construiser a, am r aspuns.
Deriva continental a duce la reciclarea rocilor scoartei: cele vechi sunt mpinse n jos, n manta, iar altele
noi se formeaz a din magma care erupe din fosele de pe fundul oceanelor.
Noi am presupus c a scopul criptei fusese de a stoca reziduurile nucleare, spuse Hollus. Subductia ar
de fapt modul cel mai bun de a sc apa de ele.
Am ncuviintat din cap. Monumentele pe care mi le ar atase, de aici, de pe Tau Ceti II si de pe Epsilon
Indi Prime, aminteau ntr-adev ar de proiecte pe care le v azusem sugerate pe Terra pentru stocarea
reziduurilor nucleare: peisaje articiale att de sinistre, nct nimeni nu avea s a sape vreodat a acolo.
Ati g asit vreo inscriptie sau mesaj asociate reziduurilor nucleare? am ntrebat.
Toate planurile pentru siturile p amntene de reziduuri implicau folosirea de simboluri care s a indice
genul de materiale periculoase care fuseser a stocate, astfel nct viitorii locuitori ai zonei s a nteleag a ce
fusese ngropat. Pictogramele propuse variau de la chipuri omene sti cu expresii de dezgust pe chip sau
bolnavi, indicnd c a zona era toxic a, pn a la diagrame ce ntrebuintau numere atomice, preciznd astfel
elementele ce fuseser a ngropate.
Nu, zise Hollus. Nimic de felul acesta. Cel putin nu n siturile cele mai recente, care datau chiar de
dinaintea disparitiei raselor.
Presupun c a rasele acelea ar dorit ca siturile s a r amn a neatinse milioane de ani, att de mult nct
era posibil ca inteligentele care le-ar putut descoperi ulterior s a nu e nici m acar din aceea si specie cu
cele care ngropaser a reziduurile sub aceste zone de avertisment. Una este s a ncerci s a comunici
membrilor propriei tale specii ideea de boal a sau de otrav a oamenii asociaz a nchiderea ochilor,
salivarea abundent a si inamarea limbii cu otr avirea dar s-ar putea s a e mult mai dicil s a ncerci s a
transcenzi frontierele dintre specii, mai ales dac a nu stii nimic despre specia care te va succeda.
Nu prive sti imaginea de ansamblu, spuse Hollus. Majoritatea reziduurilor nucleare au o durat a de
njum at atire sub o sut a de mii de ani. Pn a la aparitia unei noi specii inteligente, nu ar mai r amne
practic nimic periculos.
Totu si, m-am ncruntat eu, seam an a foarte bine cu ni ste depozite de reziduuri nucleare. Si, poate,
dac a locuitorii planetelor au plecat n alt a parte, ei au considerat c a se cuvenea s a- si ngroape gunoaiele
nainte de plecare.
Hollus nu p area convins.
De ce ar dorit atunci cassiopeianii s a opreasc a subductia? Dup a cum am spus, acesta este modul
cel mai bun de a sc apa de reziduurile nucleare chiar mai bun dect propulsarea n spatiul cosmic. Dac a
66
nava cosmic a pe care o folose sti explodeaz a, poti contamina mai bine de jum atate din propria ta planet a,
n vreme ce dac a reziduurile nucleare sunt afundate n manta, ele dispar pentru totdeauna. De fapt,
propria mea ras a a sa a procedat cu reziduurile nucleare.
Bun atunci, poate c a ei au ngropat altceva sub peisajele-avertisment, am insistat. Ceva att de
periculos, nct au dorit s a se asigure c a nu va dezgropat niciodat a, pentru a nu-i putea urm ari
vreodat a. Poate c a, de pild a, cassiopeianii s-au temut c a prin ducerea criptei n subductie, zidurile ei s-ar
topit si ar putut evada ceea ce ntemnitaser a ei acolo poate un monstru. Dup a care, toate rasele
astea, de si ngropaser a lucrul de care se temeau, si-au p ar asit planetele, ndep artndu-se pe ct puteau de
ceea ce l asau n urm a.
M a gndeam s a nu m a duc duminic a la biseric a, mi spuse Susan prin octombrie, anul trecut, la scurt
timp dup a prima noastr a vizit a la doctorul Kohl.
St ateam n sufragerie, eu pe canapea si ea pe fotoliu, ncuviintasem din cap.
De obicei te duci.
Stiu, dar. . . m a rog, dup a tot ce s-a ntmplat. Cu. . .
Voi bine, spusesem.
E sti sigur?
Am ncuviintat din nou.
Te duci n ecare duminic a la biseric a. Asta n-ar trebui s a se schimbe. Doctorul Kohl a zis c a trebuie
s a ncerc am s a ne continu am vietile ct mai normal cu putint a.
Nu eram sigur ce voi face cu timpul meu liber, dar aveam s a g asesc destule de f acut. La un moment dat
trebuia s a-l sun si pe fratele meu, Bill, care locuia n Vancouver, s a-l anunt ce se ntmpla. Vancouver
era ns a cu trei ore n urm a fat a de Toronto si Bill se ntorcea trziu de la munc a. Dac a telefonam seara
mai devreme, potrivit fusului lor orar, aveam s a vorbesc cu noua lui sotie, Marilyn iar ea mi mpuia
capul cu ct vorbea. Nu eram preg atit pentru a sa ceva. Totu si, Bill si copiii lui din c as atoria anterioar a
erau singurele mele rude; p arintii no stri muriser a cu doi ani n urm a.
Susan se gndea; si tuguiase buzele. Ochii ei c aprui se ntlniser a pentru o clip a cu ai mei, dup a care se
uit a la podea.
Dac a vrei, poti. . . poti s a vii cu mine.
Am expirat cu putere. Problema religiei fusese dintotdeauna un punct sensibil ntre noi. Susan mersese
toat a viata, cu regularitate, la biseric a. Cnd s-a m aritat cu mine, a stiut c a nu aveam acela si obicei. mi
petreceam diminetile de duminic a navignd pe Internet si uitndu-m a la televizor la emisiunea de
interviuri This Week with Sam Donaldson and Cokie Roberts. nc a de cnd ncepuser am s a ie sim
mpreun a, o anuntasem clar c a nu m-a s simtit n largul meu s a merg la biseric a. i explicasem c a ar
fost un gest prea ipocrit, o insult a la adresa celor care credeau cu adev arat.
Acum ns a, simtea n mod clar c a lucrurile se schimbaser a. Poate c a se a stepta ca eu s a doresc s a m a
rog, s a doresc s a m a mpac cu Creatorul meu.
67
Poate, am r aspuns, dar sunt sigur c a amndoi stiam c a n-avea s a se ntmple.
O nenorocire nu vine niciodat a singur a.
Tratamentul cancerului mi r apea, desigur, o groaz a de timp, iar acum vizitele lui Hollus mi ocupau
aproape tot timpul r amas. Eu aveam ns a si alte responsabilit ati. Pusesem la punct expozitia
extraordinar a a fosilelor din situl Burgess Shale si, de si inaugurarea ei avusese loc cu cteva luni n
urm a, aveam n continuare o sumedenie de activit ati administrative legate de ea.
Charles Walcott de la Muzeul Smithsonian descoperise fosilele din situl Burgess Shale n anul 1909, n
trec atoarea Burgess din Muntii Stnco si, provincia Columbia Britanic a; el s apase acolo pn a n 1917.
ncepnd cu anul 1975, vreme de dou a decenii, Desmond Collins de la MRO ncepuse o serie nou a si
foarte fructuoas a de s ap aturi la Burgess Shale, descoperind alte cmpuri si recoltnd mii de specimene
noi. n anul 1981, UNESCO declarase trec atoarea Burgess cel de-al optzeci si saselea sit din
patrimoniul mondial, n aceea si clas a cu piramidele Egiptului si Marele Canion.
Fosilele dateaz a de la mijlocul perioadei cambriene, acum 520 de milioane de ani. Argila, care
reprezint a o alunecare de ml din selful laurentian, care a ngropat rapid toate formele de viat a de pe
platforma m arii, este att de n a, nct a conservat pn a si amprentele unor p arti moi ale corpurilor. Aici
exist a o diversitate uria s a de urme de forme de viat a, inclusiv multe tipuri complexe despre care unii
paleontologi, chiar Jonesy al nostru, sustin c a nu se ncadreaz a n nici un grup modern. Ele au ap arut, au
tr ait pentru o perioad a scurt a de timp, apoi au disp arut, ca si cum Natura ar ncercat tot felul de schite
diferite de corpuri, pentru a vedea care dintre ele este cel mai bun.
De ce a ap arut aceast a explozie cambrian a a diversit atii? Viata exista deja pe P amnt de 3,5 miliarde
de ani dar, n tot acel timp, cunoscuse forme foarte simple. Ce anume cauzase aparitia brusc a a unui
grad att de ridicat de complexitate si varietate?
Davidson si Cameron de la CalTech, ca si Peterson de la UCLA, sustinuser a c a motivul simplit atii
dinaintea exploziei cambriene era ct se poate de simplu: pn a atunci, celulele fertilizate fuseser a drastic
limitate n privinta num arului posibil de diviz ari; cam zece diviz ari p area s a e maximumul posibil. Iar
zece diviz ari duc la numai 1024 de celule, producnd creaturi destul de mici si destul de nesosticate.
Bariera aceea de zece diviz ari fusese distrus a ns a la nceputul cambrianului de dezvoltarea unui tip nou
de celul a, care poate nc a v azut a n unele organisme vii; celulele acelea se puteau diviza de mult mai
multe ori si au fost folosite la denirea structurii morfologice forma fundamental a a corpului pentru
o multime de organisme noi. (De si P amntul avea vrsta de patru miliarde de ani cnd se ntmplase
asta, acela si salt evolutiv distrugerea limitei de zece diviz ari se petrecuse si pe planeta natal a a lui
Hollus, pe cnd aceasta avea vrsta de numai dou a miliarde de ani; n momentul acela, viata de acolo a
ncetat, de asemenea, s a- si mai iroseasc a inutil eforturile, ncepnd s a evolueze n adev aratul sens al
cuvntului.)
Situl Burgess Shale de pe P amnt contine str amo sul nostru direct, Pikaia, primul animal cu notocord a,
din care s-a dezvoltat ulterior coloana vertebral a. Cu toate acestea, cam toate fosilele de animale de
acolo sunt n mod clar nevertebrate, astfel c a expozitia unor asemenea fosile ar trebuit probabil s a e
68
organizat a de custodele pentru nevertebrate din MRO, Caleb Jones.
ns a Jonesy urma s a ias a la pensie peste cteva luni nimeni nu remarcase deocamdat a, cel putin fat a de
mine, faptul c a MRO avea s a- si piard a aproape simultan cei mai vechi doi paleontologi iar eu eram
persoana care avea relatia direct a cu cei din Smithsonian, unde ajunseser a fosilele lui Walcott din
Burgess, nainte ca tara mea s a aplice legi prin care s a- si protejeze vestigiile. Ajutasem, de asemenea, la
organizarea unei serii de conferinte publice menite s a completeze expozitia; cele mai multe aveau s a e
sustinute de personalul nostru (inclusiv de Jonesy), dar n acela si timp aranjasem ca Stephen Jay Gould,
a c arui carte Wonderful Life vorbe ste despre fosilele din Burgess Shale, s a vin a de la Harvard pentru o
prelegere. Expozitia se dovedise o afacere extrem de b anoas a pentru MRO; spectacole de felul acesta ne
aduceau ntotdeauna mult a publicitate gratuit a si astfel atr ageam vizitatori.
Fusesem incitat n privinta expozitiei din clipa n care o propusesem si devenisem si mai ner abd ator
dup a ce fusese aprobat a, iar Muzeul Smithsonian acceptase invitatia unei prezent ari comune a fosilelor
noastre.
Dar acum. . .
Acum, cu cancerul. . .
Acum era doar un factor iritant, un inconvenient.
nc a o problem a de rezolvat.
nc a o solicitare pentru timpul meu prea scurt.
Cel mai greu a fost s a-i spunem lui Ricky.
Dac a a s fost ca tat al meu dac a m-a s multumit cu o diplom a de facultate si un program de munc a
regulat de opt ore lucrurile s-ar desf a surat altfel. Probabil c a a s avut primul copil la scurt timp
dup a ce a s mplinit dou azeci de ani si astfel, pn a a s ajuns la vrsta mea actual a, copilul acela ar
avut vreo treizeci de ani si poate c a ar avut copii la rndul lui.
Dar eu nu eram tata.
mi luasem diploma n 1968, cnd aveam dou azeci si doi de ani.
Si masteratul n 1970, cnd aveam dou azeci si patru de ani.
Si doctoratul la dou azeci si opt de ani.
Si apoi o burs a post-doctorat la Berkeley.
Si alta la Universitatea Calgary.
Si deja mplinisem treizeci si patru de ani.
Si c stigam rimituri.
Si, ntr-un fel, nu cunoscusem pe nimeni.
Si lucram pn a trziu n muzeu, sear a dup a sear a.
Si dup a aceea, nainte de a-mi da seama, mplinisem patruzeci de ani, eram nensurat si f ar a copii.
69
Pe Susan Kowalski am cunoscut-o la centrul pentru studenti al Universit atii Toronto; amndoi fusesem
n clubul de teatru. Nu prea eram eu actor, ns a m a fascinau proiectoarele si spoturile din s alile de
spectacole; b anuiesc c a acesta este unul dintre motivele pentru care mi place muzeologia. Susan juca n
piese, de si, privind retrospectiv, cred c a nu era prea talentat a. Mie ns a mi se p aruse ntotdeauna
fabuloas a, dar mention arile cele mai bune pe care le primise vreodat a n ziarul studentesc Varsity se
referiser a la competenta ei n rolul doicii din Romeo si Julieta si la interpretarea adecvat a a Iocastei
n Oedip. Oricum, ie siser am o vreme mpreun a, dar eu plecasem n SUA pentru post-doctorat; Susan
ntelesese c a trebuia s a plec ca s a-mi continui studiile, indc a visul meu depindea de ele.
De-a lungul anilor m a gndisem cu drag la ea, totu si nu-mi nchipuisem niciodat a c a o voi revedea. M a
ntorsesem n Toronto si, avnd mintea mereu ntoars a c atre trecut si niciodat a ndeajuns spre viitor, am
decis n cele din urm a, dup a ce am trecut de patruzeci de ani, c a aveam nevoie de unele sfaturi nanciare
pentru a putea cndva s a ies la pensie, iar consilierul nanciar c aruia am ajuns s a m a adresez s-a nimerit
s a e tocmai Susan. Numele ei devenise DeSantis, ca urmare a unei c asnicii scurte si e suate, n urm a cu
cincisprezece ani. Am reaprins vechea relatie si peste un an ne-am c as atorit.
n ciuda faptului c a ea avea pe atunci patruzeci si unu de ani si existau riscuri, am decis s a avem un copil.
Am ncercat timp de cinci ani. n acest interval, Susan a r amas o dat a ns arcinat a, dar a pierdut sarcina.
n cele din urm a, am decis s a nem un copil. Procedura a durat la rndul ei doi ani, ns a am avut n
sfr sit un u. Richard Blaine Jericho avea acum sase ani.
El nu se va muta la casa lui naintea mortii tat alui s au. Nu avea s a- si termine nici m acar scoala primar a.
Susan l-a a sezat pe sofa si eu am ngenuncheat lng a el.
Ce faci, voinice? am spus si i-am prins mnuta.
Bine, tati.
S-a foit nitel si nu m-a privit n ochi. Poate c a b anuia c a urma o mu struluial a.
Am t acut cteva clipe. M a gndisem mult la ce s a spun, dar cuvintele pe care le preg atisem p areau
deodat a complet inadecvate.
Tu cum te simti, bine? l-am ntrebat.
Bine.
M-am uitat la Susan.
Ei bine, am continuat, tati nu se simte prea grozav.
Ricky m-a privit.
De fapt, am rostit f ar a grab a, tati este destul de bolnav.
Am t acut, l asndu-l s a priceap a vorbele acelea.
Noi nu-i ascunsesem adev arul lui Ricky niciodat a, n nici o privint a. El stia c a era nat. i spusesem
dintotdeauna c a Mo s Cr aciun nu era dect un mit. Iar cnd ntrebase de unde vin copiii, i explicasem si
asta. Acum ns a regretam c a nu abordasem alt a cale s a nu-i spus mereu adev arul crud.
70
Desigur, ar nteles n scurt timp. Ar v azut transform arile: m-ar v azut pierzndu-mi p arul, sl abind
sau, poate, sculndu-m a n toiul noptii si vomitnd. . .
Putea chiar s a m a aud a plngnd, atunci cnd credeam c a sunt singur.
Ct de bolnav? a ntrebat Ricky.
Foarte bolnav, am r aspuns.
M-a privit din nou. Am ncuviintat n t acere; nu era o glum a.
De ce? a ntrebat Ricky.
Eu si Susan am schimbat cte o privire. Era aceea si ntrebare pe care o pusesem si eu.
Nu stiu, am r aspuns.
De la ceva ce ai mncat?
Am dat din cap c a nu.
Ai fost r au?
Era o ntrebare nea steptat a. M-am gndit la ea cteva momente.
Nu, am spus. Nu cred.
Am r amas toti t acuti o vreme. n cele din urm a, Ricky a ntrebat nceti sor:
Doar n-o s a mori, nu-i a sa, tati?
Intentionasem s a-i spun adev arul nefardat. Intentionasem s a u cinstit cu el. Dar cnd a sosit momentul
respectiv, am fost silit s a-i dau mai multe sperante dect mi d aduse mie doctorul Kohl.
Poate, am spus. Doar poate.
Dar. . . , vocea lui Ricky abia se auzi. Dar eu nu vreau s a mori.
I-am strns mna.
Nici eu nu vreau s a mor, ns a. . . ns a este ca atunci cnd mami si cu mine ti cerem s a faci curat n
camera ta. Uneori trebuie s a facem lucruri pe care nu dorim s a le facem.
O s a u cuminte, a spus el. O s a u ntotdeauna cuminte, dac a tu nu mori.
Mi se rupea inima. Negocierea. Una dintre etape.
Eu nu am nici o putere n privinta asta, am spus. A s dori s a am, totu si nu am.
Clipea des; n curnd aveau s a urmeze lacrimile.
Te iubesc, tati.
Si eu te iubesc.
Ce. . . ce-o facem eu si mami?
Nu-ti face griji, voinice. Tot aici o s a locuiti. N-o s a aveti grija banilor. Exist a o asigurare serioas a.
Ricky m-a privit, evident nentelegnd.
S a nu mori, tati, a rostit el. Te rog, s a nu mori.
71
L-am tras mai aproape si Susan ne-a mbr ati sat pe amndoi.
n aceea si m asur a n care cancerul m a speria ca victim a, m a fascina ca biolog.
Proto-oncogene genele normale care detin potentialul declan s arii cancerului exist a n toate
mamiferele si p as arile. Ba chiar toate proto-oncogenele identicate deocamdat a sunt prezente att la
mamifere, ct si la p as ari. P as arile au evoluat din dinozauri, care au evoluat din tecodonti, care au
evoluat din diapsidele primitive, care au evoluat din cotilosaurieni, primele reptile adev arate. Similar,
mamiferele au evoluat din terapside, care au evoluat din pelicosaurieni, care au evoluat din sinapsidele
primitive, care au evoluat, de asemenea, din cotilosaurieni. Deoarece cotilosaurienii, str amo sul comun,
dateaz a tocmai din pennsylvanian, cu aproape 300 de milioane de ani n urm a, genele comune trebuie s a
existat cel putin de pe atunci ( si, ntr-adev ar, am g asit fosile de oase canceroase care conrm a
existenta cancerului nc a din jurasic).
Dintr-un anumit punct de vedere, nu este surprinz ator c a aceste gene sunt comune: proto-oncogenele
sunt asociate controlului diviz arii celulare sau cre sterii organelor si b anuiesc c a, n cele din urm a, vom
descoperi c a toate sunt comune tuturor vertebratelor si, posibil, tuturor animalelor.
Se pare c a posibilitatea de a face cancer face parte din ns a si tes atura vietii.
Hollus era curios n privinta cladisticii: studiul felului n care tr as aturile comune implic a str amo si
comuni si instrumentul principal pentru studierea evolutiei pe planeta lui. De aceea, mi s-a p arut potrivit
s a-i ar at hadrozaurii no stri, poate cea mai celebr a clad a, adic a specie cu un str amo s comun.
Era ntr-o marti ziua cea mai lini stit a n MRO n preajma orei nchiderii. Hollus disp aru, iar eu am
str ab atut muzeul pn a la Galeria dinozaurilor, tinnd n buzunar proiectorul de holoforme. Galeria este
format a din dou a coridoare lungi, unite la cap at; intrarea si ie sirea sunt una lng a alta. Am ie sit si am
cobort. Nu mai era nimeni acolo; anunturile privind apropierea orei de nchidere, f acute prin sistemul
de difuzoare, i alungaser a pe vizitatori. La cap atul acestui coridor se a a sala hadrozaurilor, zugr avit a
cu benzi orizontale ro sii-brun si aurii, care reprezint a gresiile din terenurile sterile din Alberta. Sala are
trei montaje murale exceptionale. M-am oprit n fata celui din mijloc, un hadrozaur, pe care textul ce l
nsotea continua s a-l denumeasc a Kritosaurus, de si de mai bine de un deceniu stiam c a de fapt era
probabil un Gryposaurus; poate c a succesorul meu avea s a g aseasc a timpul si banii pentru a actualiza
pl acutele din galerie. Specimenul, care fusese colectat de Parks la prima ie sire pe teren a MRO-ului, n
1918, este superb, cu coastele nc a n matrice si tendoanele de nt arire din lungul cozii minunat osicate.
Hollus se materializ a si am nceput s a-i vorbesc despre felul n care corpurile hadrozaurilor erau practic
imposibil de deosebit unul de cel alalt si doar prezenta sau absenta crestelor craniene si formele crestei
f aceau posibil a identicarea diferitelor genuri. Pe cnd m a ambalasem n expunerea mea, n sal a intr a
un b aiat, de vreo doisprezece ani. Veni din partea opus a celei pe unde intrasem eu, ie sind din diorama
slab iluminat a a m arilor cretacicului. B aiatul era alb, dar avea pliuri epicante la ochi si mandibula i
atrna, cu limba putin ie sit a din gur a. Nu spuse nimic, ci r amase holbndu-se la forhilnor.
Sa. . . lut, rosti Hollus.
72
B aiatul surse, aparent ncntat s a-l aud a pe extraterestru vorbind.
Salut, ni se adres a el pronuntnd cuvntul cu mult a grij a.
Gfind de zor, o femeie d adu coltul si p atrunse n sala hadrozaurilor. Scoase un tip at u sor la vederea lui
Hollus si se gr abi spre b aiat, lundu-i mnuta dolofan a si moale.
Eddie! exclam a ea. Te-am c autat peste tot. Se r asuci c atre noi: mi cer scuze dac a v-a deranjat.
Nu. . . ne-a. . . deranjat, zise Hollus.
Din difuzoare se auzi:
Doamnelor si domnilor, muzeul s-a nchis. Toti vizitatorii sunt rugati s a se ndrepte imediat spre
ie sire. . .
Femeia l trase pe Eddie, care se uit a la noi peste um ar, pn a ce p ar asi Galeria dinozaurilor. Hollus se
ntoarse spre mine.
Copilul acela nu sem ana cu vreunul pe care l-am mai v azut.
Are sindromul Down, am spus. Este o boal a care ncetine ste dezvoltarea mintal a si zic a.
Ce anume o cauzeaz a?
Prezenta unui cromozom dou azeci si unu suplimentar; toti cromozomii trebuie s a e n perechi, dar
uneori apare un al treilea.
Ochii pediculari ai lui Hollus se mi scar a.
Si noi avem o boal a similar a, de si este aproape ntotdeauna identicat a la nivelul uterului. n cazul
nostru, o pereche de cromozomi se formeaz a f ar a telomeri la un cap at; cele dou a benzi se unesc la
cap atul respectiv, f acnd un cromozom de dou a ori mai lung dect n mod normal. Urmarea este
pierderea complet a a capacit atii lingvistice, multe dicult ati de percepere spatial a si decesul
timpuriu. . . M a uluie ste totu si capacitatea de rezistent a a vietii. Este remarcabil faptul c a un lucru att de
important ca un ntreg cromozom suplimentar sau doi cromozomi care se contopesc n unul singur nu
mpiedic a organismul s a functioneze.
Hollus continua s a priveasc a n directia n care disp aruse copilul:
n cazul b aiatului acela, ntreb a el, si viata lui va mai scurt a?
Probabil. Sindromul Down are si aceast a urmare.
Trist, zise Hollus.
Am r amas t acut o vreme. ntr-un perete al s alii exista o ni s a mic a n care rula o diaporam a veche despre
felul n care se formeaz a si sunt excavate fosilele de dinozauri. Desigur, i auzisem banda sonor a de un
milion de ori. Se sfr si ns a si, deoarece nimeni nu ap as a butonul cel mare si ro su pentru a o reporni, am
r amas cu Hollus singuri, n lini stea galeriei, doar cu scheletele drept companie.
Hollus, am rostit ntr-un trziu.
Forhilnorul se ntoarse spre mine.
73
Da?
Ct. . . ct timp intentionezi s a r ami aici? Vreau s a spun, ct timp vei mai avea nevoie de ajutorul
meu?
mi cer iertare, spuse Hollus. Am dat dovad a de nepolitete. Dac a ti r apesc prea mult din timp,
ajunge s a o spui si voi disp area.
Nu, nu, nu! Nu-i vorba despre asta. Te rog s a m a crezi c a-mi face o pl acere deosebit a. Dar. . .
Am r asuat cu putere.
Da? f acu extraterestrul.
Trebuie s a-ti spun ceva, am zis n cele din urm a.
Da?
Am inspirat adnc si am expirat lent.
ti spun lucrul acesta indc a ai dreptul s a-l stii, i-am spus, dup a care am f acut o nou a pauz a
ntrebndu-m a cum s a continui. Stiu c a atunci cnd ai venit la muzeu, ai cerut doar s a vezi un
paleontolog orice paleontolog. Nu m-ai c autat pe mine n mod special. Ba chiar te-ai putut duce la
alt muzeu Phil Currie de la Tyrrell sau Mike Brett-Surman de la Smithsonian ar fost ncntati s a
ap arut la u sa lor.
Am amutit. Hollus m a privea r abd ator.
Scuz a-m a, am zis. Ar trebuit s a-ti spun asta mai de mult. Am inspirat din nou si am retinut aerul n
pl amni ct de mult am putut. Hollus, eu mor.
Extraterestrul repet a cuvntul, de parc a, cumva, i sc apase n studierea limbii.
Mori?
Am cancer n ultima faz a. Mai am de tr ait doar cteva luni.
Hollus t acu dou a secunde. Dup a aceea gura lui stng a pronunt a mi, dar o vreme nu se mai auzi
nimic. Apoi vorbi:
ntr-un astfel de caz, este acceptabil s a mi exprim regretul?
Am aprobat din cap.
mi. . . pare. . . r au, rostir a gurile lui. Alt a t acere de cteva clipe. Propria mea mam a a murit de cancer;
este o boal a groaznic a.
n nici un caz nu-l puteam contrazice n privinta asta.
Stiu c a mai ai multe cercet ari de f acut, i-am spus. Dac a dore sti s a lucrezi cu altcineva, voi ntelege.
Nu, zise Hollus. Nu. Noi suntem o echip a.
Am simtit o ghear a n piept.
Multumesc.
74
Hollus m a mai privi o clip a, dup a care ar at a hadrozaurii de pe perete, motivul pentru care coborsem
aici.
Te rog, Tom, spuse el era prima dat a cnd mi spunea pe numele mic. S a ne continu am munca.
Ori de cte ori am ntlnit o nou a form a de viat a pe P amnt, am ncercat s a-mi imaginez str amo sii ei;
b anuiesc c a este o deformare profesional a. Acela si lucru s-a ntmplat cnd Hollus m-a prezentat n cele
din urm a unui wreed; wreedii sunt, dup a toate aparentele, cam timizi, dar eu am cerut s a v ad unul ca
r asplat a pentru examinarea colectiilor noastre.
Am folosit sala de conferinte de la etajul patru al Centrului custozilor; pentru a nregistra evenimentul,
fuseser a instalate mai multe camere video. Am a sezat proiectorul de holoforme pe masa lung a de
mahon, n apropierea speaker-ului telefonului. Hollus cnt a aproape de el n graiul lui si, brusc, n
nc apere ap aru un al doilea extraterestru.
Oamenii au evoluat cu sigurant a din pe sti; bratele noastre au fost initial aripioare pectorale (iar degetele
noastre au fost oscioarele de sustinere ce confereau rigiditate acelor aripioare), iar picioarele noastre
si-au nceput existenta ca aripioare pelviene.
Wreedii si ncepuser a evolutia aproape cu certitudine tot ca forme acvatice. Cel aat n fata mea avea
dou a picioare, dar patru brate, egal distantate n jurul p artii superioare a unui trunchi de forma unei pere
r asturnate. ns a cele patru brate se dezvoltaser a poate nu doar din aripioarele pectorale, ci si din
aripioare dorsale si ventrale asimetrice. Acele aripioare pectorale str avechi avuseser a poate patru
elemente de rigidizare, indc a acum mna stng a si cea dreapt a aveau cte patru degete ecare (dou a
degete centrale si dou a degete mari opozabile, ncadrndu-le). Mna din fat a rezultat a probabil din
aripioara ventral a avea nou a degete, iar mna din spate, despre care b anuiam c a rezulta dintr-o
aripioar a dorsal a, avea sase degete.
Wreedul nu avea cap si, din cte mi puteam da seama, nici ochi sau nas. O band a neagr a, str alucitoare i
nconjura partea de sus a torsului; nu aveam nici cea mai mic a idee despre rostul ei. De asemenea, pe
ambele p arti laterale ale bratelor din fat a si din spate, existau zone cu pliuri complicate ale pielii; am
b anuit c a ar putut s a e urechile.
Epiderma wreedului era acoperit a cu acela si material care evoluase pe P amnt la multi p aianjeni si
insecte, la toate mamiferele, cteva p as ari si chiar cteva reptile str avechi: p arul. O blan a ro sie-cafenie
de aproximativ un centimetru acoperea mai toat a partea superioar a a trunchiului si bratele pn a la coate;
partea inferioar a a trunchiului, antebratele si picioarele erau spne, cu o piele t ab acit a, albastr a-cenu sie.
Singurul obiect de vestimentatie al wreedului era cing atoarea lat a care-i cuprindea partea inferioar a si
mai ngust a a trunchiului; era sustinut a de soldurile sale noduroase. Cordonul acela mi reamintea de
centura functional a a lui Batman avea pn a si aceea si culoare galben viu si abunda n ceea ce b anuiam
c a sunt buzun ara se pentru depozitare. Pe cataram a ns a, n locul emblemei liliacului, era o roat a ro sie si
str alucitoare.
Thomas Jericho, rosti Hollus, acesta este Tkna.
Salut, am rostit. Bun venit pe P amnt.
75
Ca si oamenii, wreedii foloseau un singur oriciu pentru a vorbi si a mnca; gura se aa ntr-o
adncitur a din partea de sus a torsului. Pentru dou a secunde Tkna emise ni ste sunete ce sem anau cu
zorn aitul unor pietricele n interiorul unei ma sini de sp alat. Dup a ce gura lui si ncet a mi sc arile, urm a o
t acere scurt a, apoi un glas baritonal sintetizat r asun a dinspre centura creaturii:
nsuetit vorbe ste pentru nensuetit?
M-am uitat la Hollus, derutat de cuvintele wreedului.
nsuetitul pentru nensuetit? am repetat.
Forhilnorul si lovi u sor ochii.
si exprim a surprinderea c a l saluti pentru venirea pe planet a. Wreedii nu generalizeaz a specia lor la
planet a, ncearc a mai bine s a-l saluti n numele omenirii.
Aha! am ncuviintat si am revenit la wreed. Ca om, ti urez bun venit.
Alte pietre zorn aind, dublate de glasul sintetizat:
Dac a n-ai fost om, tot mi-ai urat bun sosit?


A a a. . .
R aspunsul corect este da, spuse Hollus.
Da, am rostit.
Wreedul vorbi iar a si n graiul lui, iar computerul i traduse cuvintele.
Atunci sunt bun venit si ncntat s a u aici care este aici si aici care este acolo.
Hollus se leg an a n sus si n jos.
Aceasta este o referire la interfata realit atii virtuale. El este ncntat s a e aici, dar, desigur, stie c a de
fapt este tot la bordul navei-mam a.
Desigur, am repetat. Aproape c a-mi era fric a s a mai spun ceva. Ai. . . a a a. . . avut o c al atorie bun a spre
P amnt?
n ce sens folose sti bun a? ntreb a vocea sintetizat a.
L-am privit din nou pe Hollus.
El stie c a folositi termenul bun pentru a exprima multe calit ati, printre care moral, pl acut si
aristocratic.
Aristocratic? m-am ncruntat.
O persoan a din lumea bun a, zise Hollus. Este de neam bun.
Ai naibii extratere stri, mi cuno steau limba mai bine dect mine! Mi-am ndreptat iar a si atentia spre
wreed.
Vreau s a spun, ai avut o c al atorie pl acut a?
Nu, zise el.
76
Hollus interveni din nou.
Wreedii tr aiesc numai vreo treizeci de ani tere stri. Din acest motiv, ei prefer a s a c al atoreasc a n stare
de criogenez a, o form a de anabioz a articial a.
Aha, am spus. Deci n-a fost o c al atorie rea att doar c a n-a fost con stient de ea, a sa-i?
Exact, zise Hollus.
Am ncercat s a m a gndesc la ceva ce s a spun. Dup a atta vreme petrecut a al aturi de prietenul meu
forhilnor, m a obi snuisem s a port conversatii uente cu un extraterestru.
Si, a a a, cum ti place aici? Ce crezi despre P amnt?
Ap a mult a, zise wreedul. Satelit mare, pl acut estetic. Aer prea umed, nepl acut, vscos.
Ajunsesem n sfr sit pe un teren comun; eu cel putin ntelegeam plngerea aceea de si, dac a aerul din
Toronto i se p area n abu sitor acum, cnd era prim avar a, atunci n august avea s a-l a stepte o surpriz a
extrem de nepl acut a.
Te intereseaz a fosilele, ca pe Hollus?
Zorn ait de pietre, apoi:
Totul fascineaz a.
Am t acut o clip a, deciznd dac a doream s a pun ntrebarea. Mi-am zis dup a aceea, de ce nu?
Tu crezi n Dumnezeu? l-am ntrebat.
Tu crezi n nisip? ntreb a wreedul. Crezi n electromagnetism?
Asta nseamn a da, rosti Hollus ncercnd s a e de ajutor. Adesea wreedii se exprim a prin ntreb ari
retorice, dar ei nu au notiunea sarcasmului, a sa nct nu trebuie s a te simti ofensat.
Mai important este dac a Dumnezeu crede n mine, zise wreedul.
Ce vrei s a spui? m-am ncruntat, simtind c a ncepea s a m a doar a capul.
Si wreedul p area s a aib a dicult ati n a- si g asi cuvintele potrivite; p artile gurii sale se mi scar a, totu si
dinspre ele nu se auzi nici un sunet. n cele din urm a, vorbi n graiul lui si translatorul spuse:
Dumnezeu observ a; fronturile de und a colapseaz a. Persoanele alese de Dumnezeu sunt cele a c aror
existent a el/ea/neutru o valideaz a prin observare.
Armatia aceasta o puteam deslu si si f ar a ajutorul lui Hollus ca interpret. Fizica cuantic a sustinea c a
evenimentele nu au loc n realitatea concret a pn a nu sunt observate de o entitate dotat a cu inteligent a.
Toate-s bune si frumoase, dar cum a ap arut prima realitate concret a? Unii oameni au folosit premisele
zicii cuantice ca argument pentru existenta unui observator dotat cu inteligent a, care a fost prezent de
la nceputul timpului.
Aha, am rostit.
Multe viitoruri posibile, zise Tkna agitndu- si simultan toate degetele, de parc a ar dorit s a
sugereze abundenta. Dintre toate care sunt posibile, el/ea/neutru alege unul pe care s a-l observe.
77
Am nteles si asta dar m-a izbit puternic. Cnd calculatorul Deep Blue l-a nvins pe Garry Kasparov la
sah, a f acut-o v aznd toate pozitiile posibile pe care le puteau avea piesele de sah nu doar la urm atoarea
mutare, ci si la mutarea ulterioar a, si la cea de dup a aceea si a sa mai departe.
Dac a Dumnezeu exist a, el a v azut toate posibilele mut ari viitoare ale tuturor pieselor cu care joac a el? A
v azut c a, n chiar clipa aceasta, a s putea s a fac un pas n fat a, ori s a tu sesc, ori s a m a scarpin, ori s a spun
ceva care ar putea distruge pe vecie relatiile dintre oameni si wreedi? A v azut el n acela si timp c a o
fetit a din China ar putea s-o coteasc a la dreapta sau la stnga, ori s a- si lase capul pe spate pentru a privi
Luna? A v azut el de asemenea un b atrn african care ar putea s a-i ofere unui b aietel un sfat care-i va
schimba viata acestuia pe vecie, ori s a n-o fac a, l asndu-l pe copil s a deduc a singur lucrurile?
Noi putem demonstra foarte u sor c a Universul se divide ntr-adev ar, cel putin pentru perioade inme,
cnd analizeaz a mai multe c ai posibile: fotonii individuali interactioneaz a cu propriile lor versiuni din
universuri alternative si produc sabloane de interferent a la trecerea lor simultan a prin fante multiple.
Actiunea aceea a fotonilor era semnul gndirii lui Dumnezeu, reminiscentele spectrale ale analizelor
sale asupra tuturor viitorurilor posibile? Oare Dumnezeu vedea cu adev arat toate actiunile imaginabile
ale tuturor formelor de viat a dotate cu inteligent a sase miliarde de oameni, opt miliarde de forhilnori
(a sa cum mi spusese Hollus la un moment dat), cincizeci si sapte de milioane de wreedi, plus probabil
nenum arate alte inte gnditoare din Univers si calcula jocul, adev aratul Joc al Vietii prin toat a
panoplia de mut ari posibile pentru ecare juc ator?
Sugerezi, am ntrebat, c a Dumnezeu alege n ecare clip a realitatea prezent a pe care dore ste s-o
observe si astfel cl ade ste o istorie concret a, secvent a temporal a cu secvent a temporal a, cadru cu cadru?
A sa trebuie s a stea lucrurile, rosti vocea tradus a.
Am privit wreedul ciudat cu multe degete si forhilnorul masiv cu aspect de p aianjen, stnd lng a mine, o
maimut a biped a spn a (n zilele acestea ntr-o m asur a mult mai mare). M-am ntrebat dac a Dumnezeu
era multumit de felul n care se desf a sura jocul lui.
Si acum, rosti Tkna prin translator, reciprocitate interogativ a.
Era rndul lui s a pun a o ntrebare. Destul de corect.
E sti invitatul meu, am spus.
Pielea circumvolut a de pe ambele p arti ale bratului din fat a undui n sus si n jos; am b anuit c a acea
ridicare din urechi era echivalentul wreed al lui Poftim?.
Am vrut s a spun c a poti s a m a ntrebi, am ad augat.
La fel, inversat, zise wreedul.
Vrea s a spun a. . . , ncepu Hollus.
Vrea s a m a ntrebe dac a eu cred n Dumnezeu? am spus, ntelegnd c a-mi punea propria ntrebare.
Am t acut putin, apoi am rostit:
Convingerea mea este c a dac a ar exista cu adev arat, Dumnezeu este cu totul indiferent fat a de ce se
ntmpl a cu oricare dintre noi.
78
Gre se sti, zise Tkna. Ar trebui s a-ti structurezi viata n jurul existentei lui Dumnezeu.


A a a. . . si mai exact ce ar nsemna asta?
Dedicarea a jum atate din viata nedormit a ncerc arilor de comunicare cu el/ea/neutru.
Hollus si ndoi cele patru picioare mai din fat a, nclinndu- si torsul c atre mine.
Poti s a ntelegi de ce nu i vedeti prea des pe wreedi, rosti el cu glas ncet.
Exist a si oameni care- si dedic a tot cam atta timp rug aciunilor, i-am spus, totu si eu nu sunt unul
dintre ei.
Nu este rug aciune, anunt a translatorul. Noi nu dorim nimic material de la Dumnezeu, ci doar s a
vorbim cu el/ea/neutru. Si tu ar trebui s a faci la fel; numai un nebun n-ar petrece un timp considerabil
ncerc arilor de comunicare cu un Dumnezeu a c arui existent a a fost dovedit a.
ntlnisem predicatori evangheli sti poate chiar mai frecvent dect un om obi snuit, deoarece
conferintele mele publice despre evolutie si atr aseser a adesea oprobriul lor. Cnd eram mai tn ar,
obi snuisem ocazional s a m a contrazic cu ei, dar n prezent m a multumeam s a zmbesc politicos si s a m a
ndep artez.
Hollus a r aspuns ns a n locul meu.
Tom are cancer, zise el.
M-am simtit stingherit; m a a steptasem s a p astrat condentialitatea, dar ideea c a problemele medicale
reprezint a ceva intim poate s a e un alt concept strict uman.
Tristete, rosti Tkna si atinse catarama centurii pe care se aa desenul rotii ro sii.
Foarte multi oameni cucernici au murit ntr-un mod groaznic de cancer si de alte boli. Cum ti explici
asta? Ce dracu, cum ti explici existenta cancerului? Ce fel de divinitate ar creat o asemenea boal a?
Poate c a n-a creat-o el/ea/neutru, rosti glasul baritonal al translatorului. Cancerul poate s a ap arut n
mod spontan n una sau mai multe secvente temporale posibile. ns a viitorul nu se deruleaz a secvential
si nici nu exist a un num ar innit de posibilit ati dintre care poate s a aleag a Dumnezeu. Desf a surarea
specic a a realit atii care includea cancerul, probabil nedorit, trebuie s a continut de asemenea ceva
foarte dorit.
De aceea el a trebuit s a ia binele laolalt a cu r aul? am ntrebat.
Posibil, zise Tkna.
O asemenea divinitate nu-i prea grozav a, am comentat.
Oamenii sunt unici prin felul n care cred n omnipotenta si omniscienta divin a, zise Tkna.
Adev aratul Dumnezeu nu este o form a idealizat a. El/ea/neutru este real si astfel, prin denitie,
imperfect; doar o abstractie poate lipsit a de erori. Si pentru c a Dumnezeu este imperfect, vor exista
suferinte.
Trebuia s a recunosc c a era o teorie interesant a. Wreedul mai emise ni ste zorn aieli si, dup a cteva clipe,
translatorul vorbi din nou:
79
Forhilnorii au fost surprin si c a noi detineam o stiint a cosmologic a sosticat a, ns a noi stiuser am
dintotdeauna despre crearea si distrugerea particulelor virtuale n ceea ce voi numiti vid. Tot a sa cum
ipoteza gre sit a a unui Dumnezeu perfect v-a limitat teologia, ipoteza gre sit a a unui vid perfect v-a
limitat cosmologia, indc a a sustine c a un vid nseamn a inexistent a si c a inexistenta respectiv a este real a
nseamn a a sustine c a exist a ceva care este inexistent. Nu exist a vid perfect si nu exist a Dumnezeu
perfect. Iar suferinta ta nu necesit a mai multe explicatii dect acea imperfectiune inevitabil a.
Dar imperfectiunea explic a doar de ce ncepe suferinta, am rostit. Odat a ce Dumnezeul t au devine
con stient de suferinta cuiva, dac a are ntr-adev ar puterea de a o stopa, atunci cu certitudine, ca int a
moral a, el va trebui s-o fac a.
Dac a Dumnezeu este cu adev arat con stient de boala ta si n-a f acut nimic, zise glasul sintetizat al lui
Tkna, atunci alte griji cer ca el/ea/neutru s-o lase s a- si urmeze cursul.
Asta era prea mult pentru mine.
Du-te naibii! m-am r astit. Eu vomit snge. Am un b aiat de sase ani care este speriat de moarte, un
b aiat care va trebui s a creasc a f ar a tat a. Am o sotie care va v aduv a nainte de nceputul verii. Ce alte
griji ar putea mai importante ca astea?
Wreedul p aru agitat, exndu- si picioarele ca si cum ar fost gata s-o rup a la fug a, poate o reactie
instinctiv a naintea unei amenint ari. Desigur ns a, n realitate, el nu se g asea aici, ci n sigurant a, la
bordul navei-mam a. Dup a un moment se calm a.
Dore sti r aspuns direct? ntreb a Tkna.
Am expirat zgomotos, ncercnd s a m a lini stesc; uitasem de camerele video si m a simteam destul de
stnjenit. Cred c a nu eram f acut pentru a ambasadorul Terrei. L-am privit pe Hollus. Ochii pediculari i
se opriser a din leg anat; l mai v azusem procednd a sa si n alte situatii cnd era surprins izbucnirea
mea l nelini stise si pe el.
mi cer scuze, am spus.
Am inspirat adnc si am expirat lent.
Da, am aprobat u sor din cap, doresc un r aspuns onest.
Wreedul se roti cu 180 de grade, astfel c a ajunse cu spatele la mine; atunci i-am v azut pentru prima dat a
mna dorsal a. Ulterior am aat c a dac a un wreed st atea cu spatele la tine, se preg atea s a spun a ceva
direct si sincer. Centura lui galben a avea o cataram a identic a pe spate si el o atinse.
Aceasta, mi zise, simbolizeaz a religia mea. O galaxie de snge o galaxie de viat a.
F acu o pauz a scurt a, dup a care urm a:
Dac a Dumnezeu nu a creat n mod direct cancerul, atunci este injust s a-l acuzi pe el/ea/neutru pentru
existenta acestuia. Iar dac a el/ea/neutru l-a creat, atunci el/ea/neutru a f acut-o indc a este necesar.
Moartea ta poate s a nu slujeasc a nici unui scop pentru tine ori pentru familia ta. Dar dac a sluje ste unui
scop din planul Creatorului, atunci ar trebui s a i recunosc ator c a, indiferent ce dureri ai putea simti,
faci parte din ceva ce are un nteles.
80
Nu m a simt recunosc ator, am zis. M a simt blestemat.
Wreedul f acu ceva nea steptat. Se roti din nou si ntinse mna lui cu nou a degete. Pielea m-a furnicat
cnd cmpurile de fort a ce alc atuiau bratul avatarului mi-au atins mna. Cele nou a degete au strns cu
blndete.
ntruct cancerul t au este incurabil, spuse glasul sintetizat, poate c a ai g asi mai mult a pace dac a ai
crede n ceea ce cred eu, dect n ceea ce crezi tu.
N-am stiut ce s a r aspund.
Iar acum, continu a Tkna, trebuie s a m a decuplez; este timpul s a ncerc iar a si s a comunic cu
Dumnezeu.
Wreedul tremur a si disp aru. Eu doar am tremurat.
O reconstituire. . .
De cealalt a parte a ora sului, pe malul lacului Ontario, Cooter Falsey st atea n fotoliul capitonat dintr-o
camer a murdar a de motel, strngndu- si genunchii la piept si scncind nceti sor.
Nu a sa trebuia s a se-ntmple, rostea el, iar a si si iar a si, aproape ca si cum ar fost o mantra, o
rug aciune. Nu a sa trebuia s a se-ntmple.
Falsey avea dou azeci si sase de ani, era subtirel, blond, tuns scurt si cu dinti care ar trebuit s a
primeasc a un aparat dentar, dar pe care nu-l primiser a niciodat a.
J. D. Ewell st atea pe pat, cu fata c atre Falsey. Era cu zece ani mai mare dect Cooter, avea o fat a tras a si
p ar negru, lung.
Ascult a-m a, spuse el cu blndete. Apoi, cu mai mult a energie:
Ascult a-m a!
Falsey ridic a privirea, cu ochii nro siti.
A sa, ncuviint a Ewell. A sa-i mai bine.
E mort, zise Falsey. A sa a spus omul ala de la radio: doctoru-a murit.
Ewell strnse din umeri.
Ochi pentru ochi nu stii cum este?
N-am vrut niciodat a s-omor pe cineva, spuse Falsey.
Stiu, ns a doctorul ala era-n slujba diavolului. Tu stii asta, Cooter. Domnul te va ierta.
Falsey c azu pe gnduri.
A sa crezi?
Binenteles, zise Ewell. Tu si cu mine ne vom ruga pentru iertarea Lui. Si El ne-o va da, stii bine c a
ne-o va da.
Ce-o s a p atim, dac a ne prind aici?
Cooter, n-o s a ne prind a nimeni. Nu-ti face griji n privinta asta.
81
Cnd putem pleca acas a? ntreb a Falsey. Nu-mi place s a u ntr-o tar a str ain a. Si-a sa a fost nasol s a
merg n Buffalo, dar cel putin era-n State. Dac-o s a ne prind a, cine stie ce ne vor face canadienii. S-ar
putea s a nu ne mai lase niciodat a s a ne-ntoarcem acas a.
Ewell se ntreb a dac a era cazul s a-i spun a c a cel putin n Canada nu exista pedeapsa capital a, totu si
decise s a n-o fac a. n loc de asta, rosti:
nc a nu putem trece granita. Ai auzit buletinul de stiri: si-au dat seama deja c-au fost acelea si
persoane care s-au ocupat si de clinica din Buffalo. Mai bine s a mai st am pe-aici o vreme.
Eu vreau acas a, zise Falsey.
Ai ncredere n mine, spuse Ewell. E mai bine s a mai st am un timp. T acu putin, ntrebndu-se dac a
era momentul s a abordeze subiectul, apoi vorbi: n plus, mai avem de f acut ceva aici.
Nu mai vreau s-omor pe nimeni. N-o s-o fac. . . n-o pot face, J. D. Nu pot.
Stiu, zise Ewell.
Se ntinse si-l b atu u sor pe brat:
Stiu, dar ti promit c a nu va trebui s-o faci.
Nu poti s a stii asta. Nu poti s a i sigur.
Ba da, pot, l asigur a Falsey. De data asta nu va trebui s a-ti faci griji despre uciderea cuiva, deoarece
vom c auta ceva care-i deja mort.
Pot spune c a a fost o conversatie care m-a z ap acit cu adev arat, am rostit ntorcndu-m a spre Hollus,
dup a ce wreedul disp aruse din sala de conferinte.
Pediculele lui Hollus se unduir a sinusoidal.
Acum pricepi de ce mi place att de mult s a stau de vorb a cu tine, Tom. Cel putin pe tine te pot
ntelege.
Mi s-a p arut c a vocea lui Tkna era tradus a de un computer.
Da, zise Hollus. Wreedii nu vorbesc ntr-o modalitate linear a, ci mai degrab a cuvintele sunt
ntrep atrunse ntr-un mod complex, care e total neintuitiv pentru noi. Computerul trebuie s a a stepte pn a
ce ei termin a de vorbit si apoi s a ncerce s a le descifreze ntelesul.
Am c azut pe gnduri.
Este cumva similar cu rebusurile de cuvinte? Stii la ce m a refer cele n care scriem el unul, dar pe
care le decodic am ca nsemnnd cuvntul el este lng a cuvntul unul si de aceea totul se cite ste
sub forma el este lng a unul, ceea ce nseamn a ei doi.
Nu am ntlnit asemenea rebusuri, totu si, da, presupun c a sunt vag similare, zise Hollus, ns a cu
gnduri mult mai complexe si cu relatii mult mai complicate ntre cuvinte. Dependenta contextual a este
extrem de important a pentru wreedi; cuvintele nseamn a lucruri complet diferite n functie de pozitia pe
care o ocup a. De asemenea, ei au un limbaj plin de sinonime care par s a nsemne exact acelea si lucruri,
dar dintre care numai unul este cel potrivit la un moment dat. Am avut nevoie de ani de zile pentru a
82
nv ata s a comunic am verbal cu wreedii; doar ctiva forhilnori iar eu nu m a num ar printre ei o pot
face f ar a ajutorul unui computer. Trecnd ns a de simplele structuri sintactice, wreedii sunt altfel dect
oamenii si forhilnorii. Fundamental, ei nu gndesc n acela si fel n care o facem noi.
Ce anume este diferit? am ntrebat.
I-ai observat degetele?
Da. Am num arat dou azeci si trei.
Le-ai num arat, da, rosti forhilnorul. Asta am f acut si eu prima dat a cnd am ntlnit un wreed. Dar un
wreed nu ar trebuit s a le numere. El ar stiut pur si simplu c a erau dou azeci si trei.
La urma urmei sunt degetele lui, nu?
Nu, nu, nu, altceva doream s a subliniez. El nu ar trebuit s a le numere, deoarece poate percepe
dintr-o privire nivelul respectiv de putere a multimii. Este amuzant, ns a probabil c a eu am studiat mai
mult a psihologie uman a dect tine nu pentru c a ar domeniul meu, dar. . .
F acu o pauz a si continu a:
Acesta este alt concept non-wreed: ideea de a avea un domeniu specializat de activitate.
ncepi s a i la fel de nenteles ca si Tkna, am cl atinat din cap.
Ai dreptate si mi cer iertare. D a-mi voie s a reformulez. Eu am studiat ntr-adev ar psihologia uman a
n m asura n care se poate face prin monitorizarea emisiunilor voastre radio si TV. Ai spus c a ai
num arat dou azeci si trei de degete la Tkna si f ar a ndoial a c a ai f acut-o. Ai rostit n minte: unu, doi, trei
etc. etc., pn a la dou azeci si trei. Si dac a e sti ca mine, probabil c a ai mai num arat nc a o dat a, ca s a te
asiguri c a nu ai gre sit prima dat a.
Am aprobat f ar a s a scot un cuvnt; exact a sa si f acusem.
Ei bine, dac a ti-a s ar atat un obiect o piatr a, s a zicem nu ar trebuit s a o numeri. I-ai perceput
direct nivelul de putere a multimii: ai stiut c a este un singur obiect. Acela si lucru este valabil si pentru
dou a obiecte. Te-ai uitat la cele dou a pietre si dintr-o singur a privire, f ar a nici un fel de procesare
mintal a, ai perceput c a sunt dou a. Acela si lucru l poti face cu trei, patru sau cinci obiecte, dac a e sti un
om obi snuit. Abia cnd te confrunti cu sase sau mai multe obiecte ncepi s a le numeri cu adev arat.
De unde stii asta?
Am v azut o emisiune cu subiectul acesta pe Discovery Channel.
Perfect, dar cum a fost determinat a initial chestia asta?
Prin teste, pentru a vedea ct de repede pot oamenii s a numere obiecte. Dac a ti se arat a unul, dou a,
trei, patru sau cinci obiecte, poti s a r aspunzi la ntrebarea Cte obiecte sunt? n aproximativ acela si
interval de timp. De la sase obiecte n sus este necesar un timp mai lung pentru r aspuns, iar timpul
respectiv cre ste cu incrementuri egale pentru ecare obiect care este ad augat.
Habar n-am avut de asta, am recunoscut.
83
Ct tr aie sti, nveti, zise Hollus. Membrii speciei mele pot de obicei s a perceap a nivelul de putere a
multimii pn a la sase cu putin mai mult fat a de voi. Dar wreedii ne ntrec pe toti; wreedul obi snuit
poate percepe nivelul de putere a multimii pn a la patruzeci si sase, iar unii indivizi l pot percepe pn a
la saizeci si nou a.
Serios? Si ce se ntmpl a cnd sunt mai multe obiecte? Trebuie s a le numere pe toate, ncepnd de la
obiectul num arul unu?
Nu. Wreedii nu pot num ara. Literalmente, ei nu stiu cum s a o fac a. Fie percep nivelul de putere a
multimii, e nu. Ei au cuvinte separate pentru numeralele de la unu la patruzeci si sase, apoi au doar un
termen care nseamn a multe.
Ai spus totu si c a unii dintre ei pot s a perceap a si numere mai mari.
Da, ns a nu pot articula totalul; literalmente, nu detin vocabularul respectiv. Wreedii care pot s a
perceap a niveluri mai mari de putere a multimii au n mod evident un avantaj. Un astfel de wreed se
poate oferi s a schimbe cincizeci si dou a de animale domesticite pentru saizeci si opt de animale
domesticite, iar cel alalt wreed, mai putin dotat, stiind doar c a ambele sunt cantit ati mari nu va putea s a
evalueze corectitudinea tranzactiei. Preotii wreedi detin aproape ntotdeauna o capacitate peste normal
n aceast a privint a.
De ce crezi c a n-au dezvoltat niciodat a num aratul?
Creierele noastre detin doar acele capacit ati pe care le-a oferit evolutia. Pentru str amo sii t ai si ai mei
era un avantaj practic, orientat spre supravietuire, s a stie s a determine cantit ati mai mari dect cinci sau
sase; dac a sapte membri furio si din specia ta ti blocheaz a drumul la stnga, iar opt pe cel la dreapta,
sansele tale de a sc apa, de si mici, sunt ceva mai bune dac a porne sti spre stnga. Dac a n tribul t au exist a
zece membri, incluzndu-te pe tine, iar sarcina ta este s a culegi fructe pentru cin a, atunci este
recomandabil s a te ntorci cu zece fructe, altfel te vei alege cu un du sman. A aduce numai nou a fructe
nseamn a c a va trebui s a renunti tu nsuti la portia ta pentru a i mp aca pe ceilalti si rezult a c a ai irosit
efort f ar a nici un beneciu personal. Wreedii nu formeaz a ns a niciodat a grupuri permanente din peste
dou azeci de indivizi un num ar pe care ei l pot percepe ca un tot. Iar dac a n stnga ta exist a patruzeci
si nou a de inamici, iar n dreapta sunt cincizeci, diferenta este lipsit a de nsemn atate; oricum e sti
pierdut.
Hollus t acu cteva secunde, dup a care spuse:
Ca s a folosesc o metafor a omeneasc a, ai putea zice c a natura a dat wreedilor o mn a proast a sau,
de fapt, patru mini proaste. Tu ai zece degete, iar zece este un num ar extraordinar. Este adecvat pentru
matematic a, deoarece este par si poate divizat n jum at ati, cincimi si zecimi; reprezint a de asemenea
suma primelor patru numere ntregi: unu plus doi plus trei plus patru fac zece. Noi, forhilnorii, ne
descurc am de asemenea bine. Num ar am trop aind din picioare si avem sase din nou un num ar par, care
sugereaz a jum at ati, treimi si sesimi. Sase este suma primelor trei numere ntregi: unu plus doi plus trei
fac sase. Si reprezint a o baz a n mintea noastr a pentru matematic a. Wreedii ns a au dou azeci si trei de
degete, iar dou azeci si trei este un num ar prim; nu se divide dect cu unu si dou azeci si trei, un divizor
84
prea mare pentru majoritatea aplicatiilor din lumea real a, si nu se poate exprima ca sum a a unei serii de
numere ntregi consecutive. Dou azeci si unu si dou azeci si opt sunt sumele primelor sase, respectiv
primelor sapte numere ntregi; dou azeci si trei nu are o semnicatie similar a. Cu dispunerea degetelor
pe care o au, wreedii nu au dezvoltat niciodat a num aratul sau genul nostru de matematic a.
Fascinant, am rostit.
A sa este, a fost de acord Hollus. Mai mult nc a: probabil c a ai observat ochiul lui Tkna.
Am fost luat prin surprindere.
S a u sincer, nu. Nu mi s-a p arut c a ar avea ochi.
Are exact unul banda neagr a si umed a din jurul p artii superioare a trunchiului. Este un singur ochi,
care percepe un cerc complet de 360 de grade. O structur a fascinant a: retina wreedilor se compune din
straturi fotoreceptoare suprapuse, care alterneaz a rapid, ntr-o succesiune ametitoare, ntre transparent a
si opacitate. Straturile acestea au laolalt a o grosime de peste un centimetru, oferind imagini precise la
toate distantele focale, n mod simultan.
Ochii au evoluat de zeci de ori n istoria P amntului, am spus eu. Insectele, cefalopodele, stridiile,
vertebratele si multe altele si-au dezvoltat ochii independent unele de celelalte, dar n-am auzit niciodat a
de o asemenea dispunere.
Nici noi, pn a nu i-am ntlnit pe wreedi. Structura ochiului lor are, de asemenea, un impact asupra
felului n care gndesc. Pentru a mai r amne pe t armul matematicii, s a examin am modelul de baz a al
tuturor calculatoarelor digitale, indiferent dac a apartin oamenilor sau forhilnorilor. Potrivit unui
documentar pe care l-am vizionat pe PBS, voi numiti acest model ma sina Turing.
Ma sina Turing este o panglic a de hrtie de lungime innit a, mp artit a n p atrate, la care se adaug a un
cap pentru scriere/ stergere, care se poate deplasa la stnga ori la dreapta, sau poate r amne nemi scat, si
poate e s a scrie un simbol ntr-un p atrat, e s a stearg a simbolul deja existent acolo. Prin programarea
mi sc arilor si actiunilor capului pentru scriere/ stergere, orice problem a de computer putea rezolvat a.
Am dat din cap spre Hollus ca s a continue.
Ochiul wreed vede o panoram a complet a, de jur mprejur, si nu necesit a focalizare, ntruct toate
obiectele sunt percepute tot timpul cu claritate egal a. Voi, oamenii, si noi, forhilnorii, folosim cuvintele
concentrat si focalizat pentru a descrie att polarizarea atentiei cuiva, ct si actul gndirii; te concentrezi
asupra unui subiect, te focalizezi asupra unei probleme. Wreedii nu fac a sa ceva; ei percep lumea n
mod holist, deoarece sunt incapabili ziologic s a se focalizeze asupra unui singur lucru. Sigur c a da, ei
pot atribui priorit ati n mod intuitiv: pr ad atorul aat n apropiere este mult mai important dect rul de
iarb a din dep artare. Dar ma sina Turing se bazeaz a pe un tip de gndire care le este str ain: capul de
scriere este locul unde e concentrat a toat a atentia, este focarul operatiunii. Wreedii nu au dezvoltat
niciodat a calculatoare digitale. Ei au ns a calculatoare analoge si sunt experti n modelarea empiric a a
fenomenelor si n ntelegerea factorilor ce le produc totu si nu pot produce un model matematic. Cu
alte cuvinte, ei pot prezice f ar a s a explice logica lor este intuitiv a, nu deductiv a.
85
Uluitor, am rostit. Fusesem nclinat s a cred c a matematica ar unul dintre aspectele comune ale
tuturor formelor de viat a inteligente.
Aceasta fusese si presupunerea noastr a. Si, desigur, wreedii au avut unele dezavantaje din cauza
lipsei matematicii. Nu au inventat radioul si de aceea, n ciuda eforturilor voastre de ascultare, prin
proiectele SETI, a undelor de pe Delta Pavonis, nu i-ati detectat niciodat a. Rasa mea a avut o surpriz a
monumental a cnd a descoperit o civilizatie tehnologic a la sosirea acolo a primei noastre nave spatiale.
Poate c a de fapt wreedii nu sunt inteligenti, am sugerat eu.
Ba da, sunt. Construiesc ora se superbe din mlul care acoper a aproape toat a planeta lor.
Sistematizarea urban a este pentru ei o form a de art a, indc a v ad ntreaga metropol a ca pe o unic a
entitate coerent a. Din multe puncte de vedere sunt mult mai inteligenti dect noi. M a rog, poate c a
exagerez; haide s a zicem c a ei sunt inteligenti n alt mod. Apropierea cea mai mare de un teren comun
cu ei este folosirea esteticii de c atre noi pentru evaluarea teoriilor stiintice. Tu si cu mine suntem de
acord c a teoria cea mai frumoas a este probabil cea corect a; noi c aut am elegant a n felul n care
actioneaz a natura. Wreedii mp art a sesc aceast a opinie, dar pentru ei ntelegerea frumosului este
instinctiv a si le ng aduie s a discearn a care dintre mai multe teorii este corect a, f ar a s a le testeze
matematic. De asemenea, simtul frumosului pare s a aib a la ei o leg atur a cu motivul pentru care sunt att
de priceputi n chestiuni care pe noi ne deruteaz a.
Cum ar ?
Cum ar etica si morala. n societatea wreed a nu exist a crime si ei par capabili s a rezolve cu
u surint a cele mai controversate dileme morale.
D a-mi un exemplu. Ce opinii au n chestiunile morale?
Una dintre cele mai simple, r aspunse Hollus, este c a onoarea nu trebuie ap arat a.
Multi oameni n-ar de acord n aceast a privint a.
B anuiesc c a este vorba despre cei care nu sunt mp acati cu sine.
M-am gndit la armatia lui, apoi am strns din umeri. Poate c a avea dreptate.
Ce altceva?
O s a proced am altfel. Prezint a-mi un exemplu de dilem a moral a si eu voi ncerca s a ti spun cum ar
rezolva-o un wreed.
M-am sc arpinat n cap nedumerit.
Bine, n regul a. . . ia s a vedem, ce spui despre asta? Fratele meu Bill s-a nsurat recent pentru a doua
oar a. Noua lui sotie, Marilyn, mi se pare destul de frumu sic a. . .
Wreedii ar spune c a nu ar trebui s a ncerci s a te mperechezi cu sotia fratelui t au.
Am izbucnit n rs.
Ah, stiu asta. ntrebarea era ns a alta. Cred c a Marilyn este frumu sic a, dar, vezi tu, este destul de
plinut a ba chiar dolofan a. Si nu face deloc exercitii zice, iar Bill o bate la cap s a se duc a la sala de
86
gimnastic a. Marilyn vrea ca el s a n-o mai scie si spune c a ar trebui s-o accepte a sa cum este. Iar Bill
spune c a: Dac a eu a s accepta ca tu s a nu faci gimnastic a, atunci tu ar trebui s a accepti ca eu s a doresc
s a te schimb indc a dorinta de a-i schimba pe oameni este o parte fundamental a a caracterului meu.
Ai nteles? Si, desigur, Bill sustine c a observatiile si comentariile lui sunt altruiste, motivate exclusiv de
grija real a pentru s an atatea lui Marilyn.
Am f acut o pauz a. Toat a chestia mi d adea dureri de cap ori de cte ori m a gndeam la ea; ntotdeauna
sfr seam dorind s a spun: Coordoneaz a-te, Norman! M-am uitat la Hollus.
Cine are dreptate?
Niciunul, replic a prompt forhilnorul.
Niciunul? am repetat.
Exact. Asta este o problem a simpl a din punctul de vedere al wreedilor. Deoarece ei nu au
matematic a, nu trateaz a niciodat a problemele morale ca pe un joc de sum a zero n care cineva trebuie s a
c stige si altcineva s a piard a. Dumnezeu, ar spune wreedii, vrea ca noi s a i iubim pe altii a sa cum sunt
ei, si n acela si timp s a ne str aduim s a i ajut am s a- si ating a potentialul lor maxim ambele se pot
petrece simultan. De altfel, un crez fundamental wreed este c a scopul ec aruia n viat a este de a-i ajuta
pe altii s a devin a mai buni. Fratele t au nu ar trebui s a si expun a verbal nemultumirea fat a de greutatea
sotiei lui, dar, pn a ce va atinge idealul acela de t acere, sotia lui ar trebui s a i ignore comentariile.
Wreedii spun c a una dintre marile c ai spre pacea interioar a este de a nv ata s a ignori. ns a, dac a te ai
ntr-o relatie si partenerul t au a ajuns dependent de tine, e sti obligat s a te ngrije sti de propria s an atate,
purtnd centuri de sigurant a n vehicule, hr anindu-te bine, efectund exercitii zice si a sa mai departe
aceasta este obligatia moral a a lui Marilyn fat a de Bill.
M-am ncruntat, reectnd.
Da, b anuiesc c a este logic.
Oricum nu m a puteam gndi la nici o cale prin care s a comunic solutia, e lui Bill, e lui Marilyn.
S a lu am atunci ceva mai controversat. Ai v azut articolul acela din ziar despre explozia clinicii de
avorturi.
Wreedii ar spune c a violenta nu reprezint a o solutie.
Sunt de acord. Exist a ns a multe persoane non-violente n ambele tabere ale problemei avorturilor.
Care sunt aceste tabere? ntreb a Hollus.
Ele se autodenumesc pro-viat a si pro-optiune. Prima consider a c a ecare f at are dreptul s a
ajung a la dezvoltarea complet a. A doua consider a c a femeile ar trebui s a aib a dreptul de a- si controla
procesele de reproducere. Cine are dreptate?
Ochii pediculari ai lui Hollus se mi scar a cu vitez a neobi snuit a.
Si de data aceasta r aspunsul este: nici unii.
F acu o pauz a si continu a:
87
Sper c a nu jignesc, deoarece nu am avut nici o clip a dorinta de a-ti critica rasa. M a uime ste totu si c a
aveti att cabinete de tatuaj, ct si clinici de avorturi. Cele dinti afaceri dedicate modic arii
permanente a aspectului unei persoane implic a faptul c a oamenii pot prezice ce si vor dori peste
decenii. Celelalte facilit ati pentru stoparea sarcinilor implic a faptul c a oamenii se r azgndesc
frecvent n interiorul unor secvente temporale de doar cteva luni.
Trebuie precizat c a multe sarcini sunt nedorite. Oamenii fac sex de pl acere; o fac chiar si dac a nu
doresc s a conceap a copii.
Nu aveti metode de contraceptie? Dac a nu aveti, sunt sigur c a Lablok poate s a creeze unele pentru
voi.
Nu, nu, nu-i vorba despre asta. Avem multe metode contraceptive.
Sunt eciente? se interes a Hollus.
Da.
Sunt dureroase?
Dureroase? Nu.
Wreedii ar spune c a avorturile nu ar trebui atunci s a reprezinte o problem a moral a, deoarece simplele
precautii ar anula necesitatea de a mai puse n discutie, cu exceptia unor cazuri mai putin obi snuite.
Dac a o femeie poate s a opteze cu u surint a s a nu r amn a ns arcinat a, atunci cu certitudine aceasta este
exercitarea corect a a dreptului la optiune. Dac a puteti evita o problem a moral a dicil a, a sa cum este
momentul nceperii unei vieti, de ce nu procedati pur si simplu ca atare?
Exist a totu si cazuri de viol si incest.
Incest?
mperecherea cu un membru al propriei tale familii.
Aha. Dar cu sigurant a acestea sunt cazuri exceptionale si probabil c a lectia moral a cea mai bun a pe
care rasa mea a nv atat-o pe durata asocierii noastre cu wreedii este c a principiile generale nu ar trebui
s a se bazeze pe cazuri exceptionale. ntelegerea respectiv a ne-a simplicat enorm sistemul juridic.
Bun si atunci cum procedati n cazurile exceptionale? Ce ati face voi n cazul unui viol care duce la
sarcin a?
n mod evident, femeia nu a avut nici o posibilitate de a- si exercita n mod concret dreptul la
reproducere prin intermediul contraceptiei. De aceea, este limpede c a ar trebui s a i se permit a s a si
recapete controlul propriei ei structuri biologice, pe ct de mult o dore ste. n asemenea cazuri, avortul
este evident o optiune acceptabil a; n alte cazuri, metoda contraceptiei este clar drumul preferabil.
Exist a ns a oameni care consider a imoral controlul articial asupra na sterii.
Ochii lui Hollus se privir a unul pe cel alalt pentru o clip a, apoi si reluar a oscilatiile normale.
Se pare c a voi, oamenii, v a str aduiti din r asputeri s a creati probleme de moralitate. Contraceptia nu
are nimic imoral. T acu cteva clipe. Acestea sunt totu si exemple simple de gndire wreed a. Cnd
88
p atrundem n chestiunile mai complexe, m a tem c a r aspunsurile lor nu prea mai au sens pentru noi; par
limb a p as areasc a aparent, creierele noastre nu fac conexiunile necesare pentru a le ntelege spusele.
Departamentele de losoe din universit atile forhilnore nu aveau cine stie ce statut nainte de a i ntlni
pe wreedi; actualmente, ele sunt extrem de ocupate, str aduindu-se s a descifreze gndirea complex a
wreed a.
Am reectat la tot ce spusese.
Avnd a sadar mintile orientate c atre etic a si deslu sirea frumusetii fundamentale, wreedii au decis c a
Dumnezeu exist a ntr-adev ar?
Hollus si ex a cele sase picioare simultan din genunchii superiori si inferiori.
Da.
Nu sunt un tip excesiv de arogant. Nu insist ca oamenii s a mi se adreseze cu doctor Jericho si ncerc
s a-mi p astrez opiniile pentru mine. Cu toate acestea, am simtit mereu c a am o imagine corect a asupra
lumii, c a st apnesc corect realitatea.
Iar lumea mea, chiar nainte de a lovit de cancer, nu includea o divinitate.
Dar acum ntlnisem nu una, ci dou a forme de viat a extraterestr a diferite, dou a inte diferite din lumi
mult mai avansate dect a mea. Si amndou a aceste creaturi avansate considerau c a Universul fusese
creat, credeau c a el ar ata dovezi clare de proiectare inteligent a. De ce m a surprindea att de mult lucrul
acesta? De ce crezusem c a asemenea idei ar . . . str aine oric arei inte avansate?
Din cele mai vechi timpuri, secretul losolor fusese urm atorul: noi stim c a Dumnezeu nu exist a sau,
cel putin, dac a el exist a, este complet indiferent fat a de problemele noastre personale, dar nu putem l asa
gloata s a ae asta. Teama de Dumnezeu, amenintarea pedepsei divine si promisiunea r aspl atii divine i
tin la locul lor pe cei prea simpli pentru a r aspunde singuri ntreb arilor morale.
Totu si, ntr-o ras a avansat a, cu stiint a de carte si cu dorintele materiale mplinite prin puterea
tehnologiei, cu sigurant a c a toti sunt loso toti cunosc str avechiul adev ar att de bine p azit pe
vremuri, toti stiu c a Dumnezeu nu-i dect un mit, o simpl a poveste, a sa c a putem renunta la pref ac atorie,
lipsindu-ne de religie.
Binenteles, este posibil s a te bucuri de traditiile unei religii de ceremoniile asociate ei si de leg aturile
cu trecutul f ar a s a crezi n Dumnezeu. La urma urmei, a sa cum a sesizat unul dintre amicii mei din
neamul lui David, evreii supravietuitori ai celui de-al Doilea R azboi Mondial ar trebui s a e acum ori
atei, ori s a nu-i mai dea nici o atentie.
Dar realitatea este c a milioane de evrei cred n mod real n Dumnezeu; ba chiar iudaismul sionist
secular dec adea, n vreme ce se impunea ritul ocial. Si exist a milioane de cre stini care cred n Sfnta
Treime, sau a sa cum glumea uneori unul dintre prietenii mei catolici: Babacu, Pu stiu si Staa. Si
exist a milioane de musulmani care mbr ati seaz a Coranul ca ind cuvntul revelat al Domnului.
ntr-adev ar, chiar aici, n zorii secolului care l-a urmat pe cel n care am descoperit ADN-ul, zica
cuantic a si siunea nuclear a si n care am inventat calculatoarele, navele cosmice si laserele, nou azeci si
89
sase la sut a din populatia lumii continua s a cread a cu adev arat ntr-o int a suprem a iar procentajul
acela cre stea, nu sc adea.
M a ntreb atunci din nou, de ce eram att de surprins c a Hollus credea n Dumnezeu? C a un
extraterestru dintr-o civilizatie cu un secol sau dou a mai avansat a dect a mea nu se lep adase de ultimele
vestigii ale supranaturalului? Chiar dac a el n-ar avut o mare teorie unicat a pentru a- si legitima
credintele, de ce ar trebuit s a e att de bizar faptul c a nu era ateu?
Atunci cnd m a confruntasem cu creationi stii care se am ageau n mod evident, nu m a ntrebasem
niciodat a dac a eu aveam sau nu dreptate. Nu-mi pusesem niciodat a la ndoial a convingerile cnd m a
nfruntasem cu fundamentali stii. Acum ns a m a ntlnisem cu creaturi venite de pe alte stele si faptul c a
ele au putut veni la mine, n vreme ce eu nu aveam cum s a le vizitez, anunta n mod mai mult dect
evident care dintre noi era superior din punct de vedere intelectual.
Iar extratere strii ace stia credeau ceva ce eu nu crezusem nici n copil arie.
Ei credeau c a Universul fusese creat de un designer inteligent.
Exist a dou a motive pentru care un pacient si-ar putea dori chimioterapia, ne spusese Katarina Kohl
mie si lui Susan la scurt timp dup a ce-mi pusese diagnosticul. Primul este speranta elimin arii
cancerului.
Se uit a la mine, apoi la Susan si iar a si la mine.
V a voi spune ns a adev arul: probabilitatea de a elimina cancerul t au este redus a, Tom. Cancerul
pulmonar se vindec a rareori.
Atunci nu vreau chimioterapie, am r aspuns imediat. Nu vreau s a-mi petrec n suferint a restul vietii.
Doctorul Kohl si tuguiase buzele.
Evident, tu vei lua decizia asta, rostise ea si dup a aceea nclinase din cap c atre Susan. Amndoi o veti
lua. Exist a totu si multe p areri gre site despre chimioterapie. Tratamentul poate s a e de asemenea un
paliativ, iar acesta este al doilea motiv pentru care ti l-ai putea dori.
Buzele mele formaser a cuvntul paliativ. Doctorul Kohl aprobase din cap.
Este foarte posibil ca n lunile urm atoare s a ai dureri mari, Tom. Chimioterapia poate reduce
severitatea lor prin mic sorarea dimensiunii tumorilor.
Tu ce ai face n locul meu? ntrebasem.
Kohl ridic a u sor din umeri.
Dac a am n Statele Unite, dac a n-ai avea asigurare si ar trebui s a pl ate sti pentru tratamentul cu
chimioterapie, poate c a ai dori s a renunti la el si s a suporti durerile de si, re ste, indiferent cum ar sta
lucrurile, ti-a s prescrie analgezice pentru a te ajuta n privinta asta. Cnd m a ocup de celule canceroase
pulmonare mari, prefer s a folosesc derivati de platin a si ace stia sunt destul de scumpi. Dar indc a
Asigur arile de S an atate Ontario vor pl ati costul integral al tratamentului, te-a s sf atui s a-l urmezi. Vom
folosi un derivat de platin a n combinatie cu vinblastin a, etoposid sau mitomicin C. Medicamentele pe
baz a de platin a vor trebui administrate n spital, ns a ele merg cel mai bine la cancerul pulmonar.
90
Si efectele secundare? o ntrebasem.
Pot s a apar a greturi. Este posibil s a pierzi o parte din p ar sau chiar tot.
Vreau s a continui s a lucrez atta timp ct voi putea, i spusesem.
Chimioterapia te poate ajuta. Nu-ti va prelungi viata n mod considerabil, dar o poate face mai
productiv a.
Acum Ricky era toat a ziua la scoal a si Susan avea slujba ei. Dac a a s continuat s a lucrez, chiar si
numai alte cteva luni, ar fost mult mai bine dect s a u nevoit s a stau n cas a, necesitnd asistent a
permanent a.
Nu luati decizia pe loc, ne spusese doctorul Kohl. Gnditi-v a bine.
Ne d adu ni ste pliante ca s a le citim.
Hollus credea n Dumnezeu. Tkna credea n Dumnezeu. Iar eu?
Poate c a sunt eu obsedat de cuvntul Dumnezeu, i-am spus lui Hollus dup a ce am revenit n biroul
meu. n tot cazul, dac a vrei s a sustii c a o fort a exterioar a a intervenit n evolutia de pe Terra, nu pot
arma c a gre se sti. La urma urmei, tu nsuti mi-ai spus c a n aceast a parte din galaxie au existat
extratere stri inteligenti acum trei miliarde de ani.
Rasa de pe Eta Cassiopeia A III, a sa este.
Cei care si-au detonat satelitul natural?
Nu, aceea era rasa de pe Mu Cassiopeia A Prime, la 5,5 ani-lumin a de Eta Cassiopeia.
Perfect. Fiintele de pe Eta Cassiopeia s a le spunem etani aveau o civilizatie tehnologic a cu trei
miliarde de ani n urm a, pe vremea cnd viata abia ncepea pe planeta mea. Cu certitudine, etanii ar
putut veni aici pe atunci.
Omiti o perioad a foarte ndelungat a de timp, rosti Hollus, indc a ai spus c a viata a existat aici de
minimum opt sute de milioane de ani, dac a nu chiar de un miliard de ani, anterior celor trei miliarde de
ani amintiti.
Da, de acord, totu si. . .
Si, desigur, propriul meu soare, Beta Hydri, nici m acar nu se formase pe atunci. A sa cum ti-am spus
mai de mult, el are vrsta de numai 2,6 miliarde de ani, a sa c a nimeni din Eta Cassiopeia nu l-ar putut
vizita vreodat a.
Bine, atunci poate c a n-au fost etanii ns a inte de pe o alt a stea ar putut s a vin a aici sau s a
mearg a la planeta ta, ori la cea a wreedilor. Toate actiunile pe care le atribui lui Dumnezeu puteau s a e
opera unor extratere stri avansati.
Argumentatia ta prezint a dou a puncte slabe, spuse Hollus politicos. Mai nti, chiar dac a te
dispensezi de nevoia unei divinit ati n evenimentele recente evenimentele din ultimele cteva miliarde
de ani si cele de dup a aparitia altor observatori con stienti n acest Univers nu ai f acut nimic ca s a te
lipse sti de nevoia unui proiectant, care a stabilit puterea relativ a a celor cinci forte fundamentale, care a
91
proiectat proprietatea termic a, si nu numai, a apei si a sa mai departe. Modul acesta de a proceda este
contrar briciului lui Occam despre care vorbeai: tu cre sti, nu reduci, num arul de entit ati care v-au
inuentat existenta o divinitate inevitabil a care s a creeze universul, apoi diverse inte inferioare care
au devenit ulterior interesate de controlul dezvolt arii vietii. n al doilea rnd, nu trebuie s a uiti de
sincronizarea extinctiilor n mas a care au fost aparent orchestrate pentru a se petrece simultan pe cele
trei planete ale noastre: cea mai veche a fost cu 440 de milioane de ani n urm a, iar cea mai recent a
acum 65 de milioane de ani. Asta nseamn a un interval de 375 de milioane de ani si totu si, a sa cum am
descoperit, durata de viat a a unei rase inteligente m asurat a din momentul dezvolt arii comunic arii pe
calea undelor electromagnetice pare a nu mai lung a de dou a sute de ani pn a cnd e c a se
autodistruge, e c a dispare.
Gndurile-mi alergau, erau n deriv a.
Bine, am rostit ntr-un trziu. Poate c a parametrii fundamentali au fost ajustati, pentru a crea un
univers care s a poat a da na stere vietii.
Aici nu ncape nici o ndoial a, spuse Hollus. Universul a fost clar creat pentru a biogenerator.
Perfect. Dar dac a accept am asta, cu sigurant a c a simpla creare a vietii nu poate unicul scop.
Trebuie s a crezi c a prezumtivul t au designer a dorit nu numai viat a, ci viat a inteligent a. Viata lipsit a de
inteligent a nu este de fapt nimic altceva dect chimie complex a. Viata ajunge s a e cu adev arat
interesant a abia cnd devine inteligent a.
Ciudat a armatie din partea cuiva care studiaz a dinozaurii, observ a Hollus.
Nu tocmai. La urma urmei, dinozaurii au disp arut acum saizeci si cinci de milioane de ani. Numai
gratie aparitiei inteligentei noi stim c a au existat vreodat a.
Am t acut cteva clipe.
Te apropii ns a de ceea ce vreau s a subliniez.
M-am oprit iar a si, c autnd expresia potrivit a.
Tu g ate sti?
Dac a g atesc? Te referi la preg atirea hranei din materii prime?
Da.
Nu.
Ei bine, eu g atesc sau, cel putin, obi snuiam s-o fac. Si exist a mnc aruri pe care pur si simplu nu le
poti prepara dac a arunci n oal a toate ingredientele de la nceput. Dac a vrei s a obtii ceva, trebuie s a le
adaugi pe parcurs.
Hollus se gndi putin la spusele mele.
Sugerezi a sadar c a nu exist a nici o modalitate prin care Creatorul s a putut obtine viat a inteligent a
f ar a interventie direct a? Multe persoane religioase ar obiecta fat a de aceast a idee, deoarece interventiile
ocazionale implic a un Dumnezeu care de obicei absenteaz a din Univers.
92
Nu sugerez nimic, am zis. M a multumesc s a analizez premisele inerente ale credintelor tale. Fii
atent: dinozaurii au dominat P amntul pentru mai mult a vreme dect au f acut-o mamiferele, totu si nu
s-au apropiat vreodat a, nici pe departe, de inteligenta real a. De si creierele lor au devenit treptat tot mai
mari, pn a si cel mai inteligent dinozaur care a tr ait vreodat a am ridicat craniul de Troodon de la Phil
Currie, aat acum pe un raft n spatele biroului meu n-a fost mai inteligent dect cel mai stupid
mamifer. De fapt, n-a existat nici o modalitate prin care ei ar putut deveni vreodat a considerabil mai
inteligenti. Partea din creierul mamiferului unde se a a inteligenta nu exist a la reptile. Creaturile
dominante de pe planeta ta pn a acum saizeci si cinci de milioane de ani pentapozii aceia au fost de
asemenea ni ste brute tmpe si ai mai spus c a o situatie similar a a existat pe Delta Pavonis.
Da.
Si c a str amo sii t ai de pe atunci erau, ca si str amo sii mei si ai wreedilor, creaturi mici care tr aiau la
marginea ecosistemului.
A sa este, ncuviint a Hollus.
Dar str amo sii aceia aveau creiere capabile s a dezvolte inteligent a. Str amo sii mei erau crepusculari,
erau activi n amurg. De aceea si-au dezvoltat ochi mari si cortex vizual sosticat. Si, evident,
capacitatea creierului de a procesa imaginile rezultante.
Sugerezi c a baza pentru inteligent a poate s a apar a doar la animalele aate la care a fost expresia ta?
la marginea unui ecosistem? Animale silite s a se hr aneasc a noaptea?
Poate. Iar dac a este a sa, atunci inteligenta se poate dezvolta doar dac a sunt eliminate animalele
dominante si tmpe.
B anuiesc c a da, zise Hollus. ns a aha, nteleg. Vrei s a spui c a circumstantele ce ar putut da
na stere vietii, ba pn a si nceputurile inteligentei, ar putut s a e codicate chiar n designul
Universului, dar c a nu exist a nici un mod de a aduce inteligenta n prim-plan, de a o l asa s a noreasc a si
s a se dezvolte, f ar a interventie direct a.
Spre propria mea surpriz a, am rostit:
Da, asta-i ipoteza mea.
n felul acesta s-ar explica extinctiile de acum saizeci si cinci de milioane de ani. Totu si cum le
explici pe cele anterioare?
Cine stie? Poate c a au fost, de asemenea, necesare pentru a deplasa ecosistemul n directia
dezvolt arii inteligentei. Extinctiile de la sfr situl permianului au ajutat pe Terra la eliberarea drumului
pentru reptilele de tip mamifere str amo sii mamiferelor. Capacitatea lor de a- si regla temperatura
corpului era poate irelevant a n climatul blnd care a existat pn a la glaciatiunea planetar a care a
determinat extinctiile acelea. Dar n timpul unei glaciatiuni pn a si capacitatea primitiv a de reglare a
temperaturii e o nsu sire valoroas a iar eu b anuiesc c a adev arata homeotermie, care a evoluat din
capacitatea respectiv a, este alt a cerint a a inteligentei. Prin urmare, extinctia din permian a fost un mod
de a spori substantial procentajul de homeoterme n formare, asigurnd sansa ca proprietatea aceasta
homeotermia s a nu e dep a sit a si eliminat a din genele speciilor.
93
ns a cum ar putut Creatorul declan sa o er a glaciar a? ntreb a Hollus.
P ai, dac a presupunem c a a catapultat cte un asteroid spre ecare dintre planetele noastre pentru a
sfr si cretacicul, ar putut, de asemenea, s a sf arme unul sau doi asteroizi pe orbit a, iar din
sf arm aturile respective s a construit inele n jurul planetelor, la sfr situl permianului. Dac a are
nclinatia corespunz atoare, un asemenea inel poate umbri considerabil planeta, coborndu-i temperatura
ntr-att nct s a determine glaciatiuni masive. Sau ar putut genera un nor de praf care s a nv aluie
complet partea aceasta din galaxie, umbrind simultan toate planetele a ta, a mea si a wreedilor.
Si celelalte extinctii n mas a?
Alte reglaje ne de acela si fel. De exemplu, cea din triasic a ng aduit dinozaurilor, sau echivalentilor
lor, s a ajung a dominanti pe cele trei planete. F ar a dominatia ecosistemelor de c atre dinozauri,
mamiferele sau octopozii homeotermi de pe Beta Hydri IE si viviparele ca Tkna de pe Delta Pavonis
n-ar fost niciodat a mpinse spre o existent a crepuscular a care a determinat dezvoltarea unor creiere
mai mari. Dac a nu e sti forma dominant a, trebuie s a i inteligent ca s a supravietuie sti.
Era ciudat s a-l v ad pe p aianjenul gigantic jucnd rolul de avocat al diavolului.
Totu si unica dovad a direct a, spuse el, a manipul arii evolutiei vietii de c atre Creator dup a nceperea ei
este coincidenta privind datele la care au avut loc extinctiile n mas a pe Beta Hydri III, Delta Pavonis II
si Sol III. Da, este posibil ca tot Creatorul s a manipulat n mod similar dezvoltarea vietii pe cele sase
planete abandonate pe care le-am vizitat, dar n privinta asta noi nu am putut g asi nici o dovad a lipsit a
de echivoc.
Poate c a inteligenta se poate dezvolta n acest univers prin pur a ntmplare, am spus eu. Chiar si
printr-o sans a aleatorie, asteroizii se ciocnesc de planete la aproximativ ecare zece milioane de ani. Pe
de alt a parte, nu vei avea niciodat a mai multe specii inteligente care s a coexiste simultan, dac a nu umbli
nitel asupra datelor temporale si nu numai o dat a, ci de cteva ori. Ca s a revin la metafora g atitului,
sigur c a da, o salat a ar putea s a apar a de la sine, printr-o sans a aleatorie s a zicem, gratie vntului care
aduce laolalt a suciente materii vegetale. Si chiar o friptur a poate ap area de la sine: un tr asnet love ste
exact a sa cum trebuie o vac a. Ai putea obtine pn a si vin: struguri care s-au adunat la un loc si au
fermentat. Este ns a imposibil ca toate acestea s a coexiste simultan un pahar de vin, o salat a si o
friptur a f ar a o multime de interventii din afar a. Acela si lucru poate adev arat si n privinta aparitiei
simultane a mai multor forme de viat a inteligent a.
Asta ridic a ns a o ntrebare: de ce si-ar dori Dumnezeu s a existe simultan mai multe forme de viat a
inteligent a? observ a extraterestrul.
Mi-am mngiat b arbia.
Este o ntrebare bun a, am fost de acord.
ntr-adev ar.
Am reectat o vreme, dar niciunul dintre noi nu g asea un r aspuns pe m asur a. Era aproape ora 17:00.
Hollus! am rostit.
94
Da?
A s vrea s a-ti cer o favoare.
Ochii lui pediculari se oprir a din mi scare.
Da?
A s dori s a vii acas a cu mine. Vreau s a spun, ng aduie-mi s a iau proiectorul de holoforme la mine
acas a, pentru ca tu s a apari acolo.
n ce scop?
A sa. . . a sa fac oamenii. Noi ne invit am prietenii la cin a. Ai putea s a-mi cuno sti familia.
Prietenii. . . , repet a Hollus.
Brusc m-am simtit ca un idiot. Pe lng a Hollus, eu eram o int a primitiv a; chiar dac a psihologia lui i-ar
permis s a simt a afectiune fat a de altii, cu sigurant a nu avea vreun sentiment fat a de mine. Eu nu eram
dect un mijloc spre un scop.
Scuz a-m a, am spus. N-am intentionat s a te constrng.
Nu m a constrngi, zise Hollus. Sunt ncntat c a tu simti pentru mine ceea ce simt eu pentru tine.
Ochii lui pediculari dansau.
A s dori foarte mult s a ti cunosc familia si s a ti vizitez casa.
Am fost surprins s a constat c a ochii mi se umeziser a.
Multumesc, am spus. Multumesc foarte mult. Am t acut putin, apoi am ad augat: Desigur, dac a preferi
pot s a-i aduc pe ei aici. Nu trebuie s a mergem la mine acas a.
Nu, rosti Hollus. Doresc s a proced am n acest fel. Familia ta const a din perechea ta, Susan, corect?
M a auzise vorbind de mai multe ori cu ea la telefon.
Da. Si ul meu, Ricky.
Am r asucit fotograa nr amat a de pe birou, astfel ca s-o poat a vedea.
Ochii pediculari s-au orientat c atre poz a.
Aspectul lui nu este similar cu al t au.
Este nat, am r aspuns ridicnd u sor din umeri. Nu este copilul meu biologic.
Aha, spuse Hollus. Mi-ar face pl acere s a i ntlnesc pe amndoi. Disear a ar prea devreme?
Am surs. Ricky avea s a e ncntat.
Disear a este perfect, am aprobat.
Sprncenele lui Cooter Falsey se strnser a n semn de confuzie, cnd tn arul l privi pe J. D. Ewell.
Cum vine asta c aut am ceva care e deja mort?
Ewell continua s a stea pe marginea patului de motel.
95
Aici n Toronto au un muzeu unde sunt expuse ni ste fosile speciale. Reverendul Millet spune c a
fosilele alea sunt minciuni. O blasfemie. Iar ei vor ar ata fosilele extraterestrului ala mare, ca un
p aianjen.
Da? f acu Falsey.
Lumea noastr a este m arturia creatiei Domnului. Iar fosilele alea sunt e un fals, e lucrarea
diavolului. Creaturi cu cinci ochi! Creaturi cu spini ndreptati n toate p artile. Si savantii le spun
extratere strilor c a lucrurile alea sunt adev arate.
Toate fosilele sunt falsuri, rosti Falsey. Create de Domnul pentru a pune la ncercare credinta
suetelor slabe.
Noi doi stim asta. Si a sa-i destul de r au c a ateii i pot nv ata pe copiii no stri despre fosile la scoal a,
dar acum le arat a si extratere strilor, mintindu-i c a noi credem minciuna evolutiei. Extratere strii sunt
mpin si s a cread a c a noi, oamenii, nu credem n Domnul Dumnezeu. Trebuie s a le ar at am clar c a
savantii aia p agni nu vorbesc n numele tuturor.
A sa c a. . . , rosti Falsey invitndu-l pe Ewell s a- si continue ideea.
A sa c a reverendul Millet vrea ca noi s a distrugem fosilele alea. Bra soavele Shale, cum le spune el,
sunt aici ntr-o expozitie temporar a special a si vor pleca mai departe, spre Washington. Dar asta nu se
va-ntmpla pentru c a noi vom pune cap at bra soavelor Shale o dat a pentru totdeauna, astfel ca
extratere strii s a-nteleag a c a nu credem n asemenea scorneli.
Nu vreau s a e r anit cineva, zise Falsey.
Nu va r anit nimeni.
Si extraterestrul? Unul dintre ei petrece foarte mult timp n muzeu. O s a d am de bucluc mare dac a-l
r anim.
Tu nu cite sti ziarele? De fapt, el nu-i acolo aia-i doar o proiectie.
Si cei care viziteaz a muzeul? Poate c a sunt indu si n eroare, uitndu-se la fosilele alea, ns a nu sunt
oameni r ai ca doctorii aia de avorturi.
Nu-ti face griji, spuse Ewell. O s-o facem duminic a seara, dup a nchiderea muzeului.
Le-am telefonat lui Susan si lui Ricky si le-am spus s a se preg ateasc a pentru un musar special; Susan
putea s a fac a miracole, chiar dac a era anuntat a cu numai trei ore naintea unei vizite. Am mai lucrat o
vreme la jurnalul meu, apoi am p ar asit muzeul. ncepusem s a port o p al arie cu boruri c azute si ochelari
de soare pentru a-mi ascunde chipul, ct timp parcurgeam distanta scurt a de la intrarea personalului la
statia de metrou; fanaticii OZN-urilor continuau s a se adune n fata intr arii principale a MRO, la o
distant a destul de mare. Deocamdat a niciunul nu m a interceptase si, la ora la care am ie sit n seara
asta, toti p areau s a plecat acas a. Am cobort n statia de metrou si m-am urcat ntr-un tren argintiu.
n statia Dundas, n vagon a urcat un tn ar cu o barb a blond a si rar a. Avea vrsta potrivit a pentru a
student la Ryerson; campusul acela se aa chiar la nord de Dundas. Tn arul purta o bluz a verde de
trening pe care scria cu litere albe:
96
N MRO UN EXTRATERESTRU N QUEENS PARK UN MONSTRU.
Am zmbit; cl adirile din Queens Park g azduiau Parlamentul provinciei Ontario. Se pare c a toti erau
porniti mpotriva premierului Harris.
Cnd am ajuns n cele din urm a acas a, pe Ellerslie, mi-am chemat sotia si ul si i-am dus n sufragerie.
Am deschis servieta si am pus dodecaedrul proiectorului de holoforme pe m asuta de cafea. Dup a care
m-am a sezat pe sofa. Ricky se cuib ari lng a mine, iar Susan se cocot a pe bratul fotoliului de dou a
persoane. Am privit ceasul albastru al videorecorderului, care ar ata ora 19:59. Hollus fusese de acord s a
ni se al ature la ora 20:00.
Am a steptat, cu Ricky foindu-se. La activare, proiectorul emitea ntotdeauna un piuit pe dou a tonuri, dar
deocamdat a era mort.
Stiam c a ceasul videorecorderului era bun; era un Sony care prelua un semnal de sincronizare temporal a
prin cablu. M-am ntins spre m asuta de cafea si am modicat putin pozitia dodecaedrului, de parc a asta
ar avut vreo important a.
Ei bine, vorbi Susan adresndu-se nc aperii, ar trebui s a m a duc s a preg atesc salata.
Eu si Ricky am continuat s a a stept am. La 20:10, Ricky spuse:
Ce teap a!
mi pare r au, pu stiule, am zis. Cred c-a intervenit ceva.
Nu puteam crede c a Hollus m a abandonase. Multe lucruri pot iertate, dar a-l face pe un tat a de rs n
ochii ului s au nu e unul dintre ele.
Pn a mnc am pot s a m a uit la televizor? ntreb a Ricky.
n mod obi snuit, seara l l asam s a se uite numai o or a la televizor si o f acuse deja. Nu puteam s a-l
dezam agesc ns a din nou.
Sigur c a da, am ncuviintat.
Ricky se ridic a. Am oftat adnc. Spusese c a eram prieteni.
Ce s a-i faci? M-am ridicat, am luat proiectorul, l-am cnt arit n palm a, apoi l-am pus napoi n serviet a
si. . .
Dinspre u sa din spate se auzi un zgomot. Am nchis servieta si am pornit ntr-acolo s a v ad ce se
ntmpla. U sa din spatele casei se deschidea pe o teras a din lemn pe care o construisem mpreun a cu
cumnatul meu, Tad, cu cinci veri n urm a. Am tras jaluzelele verticale de peste u sa glisant a din sticl a
si. . .
Hollus st atea pe teras a.
Am ndep artat bara de protectie de la baza u sii si am deschis-o.
Hollus! am exclamat.
Susan ap aruse n spatele meu, ntrebnd ce f aceam. M-am ntors c atre ea; de si i v azuse adeseori pe
Hollus si pe alti forhilnori la televizor, r amase acum cu gura c ascat a.
97
Intr a, am spus, intr a.
Hollus izbuti s a se strecoare pe u s a, de si cu putin efort. Se schimbase pentru cin a si purta un ve smnt de
culoarea vinului, ncheiat cu o lamel a lustruit a dintr-o geod a.
De ce n-ai ap arut n auntru? l-am ntrebat. De ce te-ai proiectat n exteriorul casei?
Ochii lui pediculari se mi scar a. Ceva din aspectul lui diferea n mod subtil. Poate c a de vin a era doar
lumina care c adea peste el de la o aplic a cu bec cu halogen; m a obi snuisem s a-l v ad n razele panourilor
uorescente din muzeu.
M-ai invitat n casa ta, mi spuse.
Da, dar. . .
Brusc, i-am simtit mna pe brat. Ne mai atinsesem si pn a atunci si simtisem furnic aturile statice ale
cmpurilor de forte ce-i alc atuiau proiectia. Acum ns a era diferit. Mna i era solid a si cald a.
A sa c a am venit, zise el. Dar. . . scuz a-m a; am stat afar a un sfert de or a, ncercnd s a pricep cum o s a
te anunt c a am sosit. Auzisem de sonerii, totu si nu am putut g asi butonul.
La u sa din spate n-am sonerie, am r aspuns.
Ochii mi se m arir a.
E sti aici. . . n carne si oase.
Da.
ns a. . .
M-am uitat atent napoia lui. n curtea din spate se z area ceva mare; n semintuneric, nu puteam
distinge prea bine forma respectiv a.
Studiem planeta voastr a de un an, spuse Hollus, si cu certitudine b anuiai c a dispunem de modalit ati
prin care s a coborm pe suprafata ei f ar a a atrage atentia.
F acu o pauz a.
M-ai invitat la cin a, nu? Prin teleprezent a, nu m a pot bucura de mnc arurile voastre.
Eram uluit si n acela si timp exaltat. M-am ntors iar a si spre Susan si atunci am realizat c a uitasem s-o
prezint.
Hollus, ti fac cuno stint a cu sotia mea, Susan Jericho.
Bun a. . . seara. . . , rosti forhilnorul.
Susan r amase amutit a cteva clipe, stupeat a. Dup a aceea, r aspunse:
Bun a seara.
Multumesc pentru c a mi-ati permis s a v a vizitez casa, zise Hollus.
Susan zmbi, dup a care m a privi destul de mustr ator.
Dac a a s fost anuntat a mai din timp, a s putut deretica nitel.
98
Este foarte frumos si a sa, spuse Hollus.
Ochii lui pediculari se rotir a, privind nc aperea.
n mod evident, s-a acordat o atentie deosebit a n alegerea ec arei piese de mobilier, astfel nct s a le
completeze pe celelalte.
n mod normal Susan nu suport a p aianjenii, dar era limpede c a se topea de ncntare naintea
complimentelor forhilnorului.
n lumina puternic a a aplicei, am observat proeminente minuscule, aidoma unor diamante micute,
inserate n pielea lui asem an atoare unei folii cu pernute de aer, la ecare dintre cele dou a articulatii ale
membrelor, ca si la cele trei articulatii ale degetelor. Iar cte un sir de diamante din astea se ntindea pe
ecare pedicul ocular.
Sunt bijuterii? am ntrebat. Dac a a s stiut c a te intereseaz a, ti-a s ar atat colectiile de pietre
pretioase din MRO. Avem ni ste diamante, rubine si opale fabuloase.
Poftim? f acu Hollus.
Cnd pricepu sensul ntreb arii mele, ochii pediculari efectuar a din nou unduirea lor sinusoidal a:
Nu, nu, nu! Cristalele sunt implanturile pentru interfata cu realitatea virtual a; ele permit simulacrului
s a mi reproduc a mi sc arile.
Aha, am ncuviintat.
M-am ntors si l-am strigat pe Ricky. L-am auzit trop aind pe treptele de la demisol. Fiul meu porni c atre
sufragerie, gndindu-se c a-l chemasem la cin a, dar atunci ne v azu pe mine, pe Susan si pe Hollus. Ochii
i se deschiser a mai largi dect o f acuser a vreodat a. Se apropie de mine si i-am cuprins umerii cu bratul.
Hollus, am rostit, f a cuno stint a cu ul meu, Rick.
Bun a. . . seara. . . , rosti Hollus.
Mi-am privit b aiatul.
Ricky, cum se spune?
Ochii lui c ascati continuau s a-l xeze pe extraterestru.
Marf a!
Nu ne a steptasem ca Hollus s a apar a la cin a n carne si oase. Masa noastr a din sufragerie era
dreptunghiular a, dintre acelea care pot lungite prin inserarea unei pl aci la mijloc. T ablia era din lemn
nchis la culoare, dar fusese acoperit a cu o fat a de mas a alb a. Pentru forhilnor nu r am asese prea mult
spatiu si a trebuit s-o ajut pe Susan s a mut am bufetul ntr-o parte, ca s a facem putin loc.
Mi-am dat seama c a nu-l v azusem niciodat a pe Hollus a sezndu-se; n mod evident, avatarul lui nu avea
nevoie s a se a seze, totu si m-am gndit c a adev aratul Hollus s-ar putut simti mai confortabil dac a avea
un sprijin.
Ce pot s a-ti aduc ca s a te simti ct mai comod? l-am ntrebat.
99
Forhilnorul privi n jur si z ari perna rotund a si nalt a din sufragerie, care se g asea n fata fotoliului de
dou a persoane.
Pot s a folosesc obiectul acela? m a ntreb a el. Taburetul acela?
Sigur c a da.
Hollus intr a n sufragerie. Deoarece aveam un copil de sase ani, ndep artasem obiectele fragile, iar asta
se dovedea acum o m asur a inspirat a. Pe drum, Hollus izbi m asuta pentru cafea si canapeaua; mobilele
noastre erau prea apropiate ntre ele pentru o creatur a de dimensiunile lui. Reveni cu perna nalt a, o puse
lng a mas a si apoi p a si peste ea, astfel c a torsul lui rotund se g asea deasupra taburetului rotund. Dup a
aceea si cobor trunchiul pe el.
A sa, rosti el multumit.
Susan p area stnjenit a.
Scuz a-m a, Hollus. Nu am stiut c a vei veni n realitate. . . zic, vreau s a zic. Nu stiu dac a poti s a
m annci ceea ce am preparat.
Ce anume ai preparat?
O salat a salat a verde, ro sii, telin a si morcovi ra si, crutoane, cu sos din ulei si otet.
Pot s a m annc a sa ceva.
Si cotlete de miel.
Sunt crude?
Susan zmbi.
Nu.
Le pot mnca si pe ele, dac a mi poti aduce cam un litru de ap a la temperatura camerei, cu care s a le
consum.
Sigur c a da.
O aduc eu, am spus.
M-am dus la buc at arie si am umplut o caraf a cu ap a de la robinet.
Am f acut de asemenea milkshake-uri pentru Tom si Ricky.
Este vorba despre secretiile mamare ale bovinelor? se interes a Hollus.
Da.
Dac a nu este nepoliticos din partea mea, m a voi abtine.
Am surs si mpreun a cu Ricky si Susan ne-am ocupat locurile la mas a. Susan aduse castronul cu salat a
si mi-l ntinse. Folosindu-m a de furculitele pentru servit, mi-am pus salat a n farfuria mea, apoi n a lui
Ricky. Dup a aceea i-am pus si lui Hollus.
Mi-am adus propriile tacmuri, zise el. Sper c a nu este nepoliticos s a le folosesc.
Ctu si de putin, am r aspuns.
100
Chiar si dup a ce c al atorisem de mai multe ori n China, r am asesem unul dintre cei care cer ntotdeauna
cutit si furculit a n restaurantele chineze sti. Din pliurile tes aturii care-i nf a sur a corpul, Hollus scoase
dou a obiecte ce aduceau putin cu ni ste tirbu soane.
V a rugati nainte de mas a? ntreb a el.
ntrebarea m-a surprins.
De obicei, nu.
Am v azut asta la televizor.
Unele familii o fac, am r aspuns.
Cele care aveau pentru ce-i multumi Domnului.
Hollus folosi un tirbu son pentru a ntepa o frunz a de salat a pe care o duse la oriciul de deasupra
trupului s au rotund. l v azusem si pn a atunci efectund mi sc arile specice hr anirii, dar nu asistasem
niciodat a la o mas a de-a lui. Era un proces zgomotos, ntruct dantura lui pocnea sonor. Am b anuit c a
atunci cnd folosea avatarul avea microfon doar la oriciile destinate vorbirii; probabil c a de aceea nu
auzisem pn a atunci sunetele acelea.
Salata e bun a? l-am ntrebat.
Hollus a continuat s-o transfere n oriciul s au pentru alimentatie, n timp ce vorbea; mai mult ca sigur,
forhilnorii nu se necau niciodat a n timpul mesei.
Este bun a, multumesc, zise el.
De ce vorbe sti a sa? se interes a Ricky si apoi l imit a pe Hollus, vorbind pe rnd cu coltul stng si
drept al gurii: Este. . . bun a. . . multumesc.
Ricky! exclam a Susan, stnjenit a de faptul c a ul nostru si uitase bunele maniere.
Hollus nu p aru ns a stingherit de ntrebare.
Unul dintre lucrurile comune oamenilor si rasei mele, r aspunse el, este creierul divizat. Voi aveti
dou a emisfere cerebrale, la fel ca noi. Con stiinta este rezultatul interactiunii celor dou a emisfere,
credem noi si mi se pare c a oamenii au teorii similare. n cazurile n care emisferele au fost avariate n
urma unui accident, ele functioneaz a independent, propozitii ntregi ies printr-un singur oriciu de
vorbire, dar sunt exprimate gnduri mai putin complexe.
Aha, f acu Ricky ntorcndu-se la salat a.
Fascinant, am comentat eu.
Coordonarea vorbirii ntre jum at ati de creier partial autonome trebuie s a e dicil a; poate c a de aceea
Hollus era aparent incapabil s a foloseasc a prescurt ari si elid ari.
M a ntreb ce s-ar ntmpla dac a si noi am avea dou a guri. . . dac a am alterna cuvintele sau silabele
ntre ele?
Voi p areti s a v a bizuiti ntr-o m asur a mai mic a dect forhilnorii pe integrarea dreapta-stnga, observ a
Hollus. nteleg c a n cazurile de corp calos retezat, oamenii pot totu si s a mearg a.
101
Cred c a a sa este, da.
Noi nu putem, preciza Hollus. Fiecare jum atate a creierului controleaz a trei picioare, din partea
corespondent a a corpului. Toate picioarele noastre trebuie s a functioneze mpreun a, altfel ne r asturn am
si. . .
T aticul meu o s a moar a, rosti Ricky privindu- si salata din farfurie.
Inima mi-a tres arit. Susan p aru socat a. Hollus l as a pe mas a ustensilele cu care mnca.
Da, mi-a spus. mi pare foarte r au.
l poti ajuta? ntreb a Ricky privind acum direct la el.
mi pare r au, zise Hollus. Nu pot face nimic.
Dar tu vii din spatiul cosmic, de-acolo, spuse Ricky.
Ochii pediculari ai lui Hollus se oprir a din mi scare.
Da, a sa este.
Atunci ar trebui s a cuno sti chestii.
Stiu unele chestii, r aspunse extraterestrul, ns a nu stiu cum s a vindec cancerul. Mama mea a murit tot
de cancer.
Ricky l privi cu mult interes. P area c a ar dorit s a- si exprime regretul, dar n mod clar nu stia cum
anume.
Susan se ridic a si aduse cotletele de miel si jeleul de ment a din buc at arie.
Am mncat n t acere.
Am nteles c a se ivise o oportunitate care probabil n-avea s a se mai repete.
Hollus era aici n carne si oase.
Dup a cin a, l-am rugat s a m a nsoteasc a n cabinet. A avut mici probleme n a cobor jum atatea de palier,
totu si s-a descurcat.
M-am apropiat de un set cu dou a sertare si am scos un teanc de hrtii.
Se obi snuie ste, i-am explicat, ca oamenii s a scrie un document numit testament, n care s a dea
indicatii despre cum ar trebui s a e mp artite bunurile lor personale dup a moarte. Evident, eu las
aproape totul lui Susan si Ricky, de si fac si unele donatii Societ atii canadiene de lupt a mpotriva
cancerului, muzeului meu si altor ctorva. Ni ste lucruri vor merge, de asemenea, la fratele meu, la copiii
lui si la alte dou a rude.
Am f acut o pauz a, dup a care am spus:
M-am. . . m-am gndit s a-mi modic testamentul pentru a-ti l asa ceva si tie, Hollus, dar ei bine,
p area inutil. Vreau s a zic c a probabil tu nu vei mai pe-aici dup a moartea mea si, de fapt, oricum nu
e sti pe-aici n mod real. ns a n seara asta. . .
n seara asta, aprob a forhilnorul, sunt aici n mod real.
102
Am ridicat teancul de hrtii.
Probabil c a-i mai simplu s a ti le dau chiar acum. Este dactilograma c artii mele Dinozaurii canadieni.
n ziua de azi, oamenii scriu c arti pe calculatoare, totu si aceasta a fost b atut a la o ma sin a de scris
mecanic a. Nu are nici o valoare real a si informatiile sunt acum destul de dep a site, dar este m arunta mea
contributie la literatura de popularizare despre dinozauri si, ei bine, mi-ar pl acea s-o ai tu ca de la un
paleontolog la altul.
Am ridicat u sor din umeri.
Ceva care s a-ti aminteasc a de mine.
Extraterestrul lu a hrtiile. Pedunculii oculari i se mi scar a dup a conguratii complexe.
Familia ta nu o va dori?
Ei au exemplare ale c artii ap arute.
Forhilnorul desf acu o portiune din tes atura din jurul torsului, dezv aluind un fel de pung a mare dintr-un
material similar plasticului. Paginile de manuscris nu ocupar a dect un spatiu mic din volumul pungii.
Multumesc, rosti el.
T aceam amndoi. n cele din urm a, am rostit:
Nu, Hollus eu ti multumesc. Pentru tot.
M-am ntins si mi-am pus mna pe bratul lui.
Dup a ce Hollus s-a ntors pe nava lui spatial a, am r amas pn a trziu n sufragerie n seara aceea.
Luasem dou a analgezice si le l asam s a- si fac a efectul nainte de a m a culca; uneori, din cauza gretei,
mi-era greu s a nu vomit pilulele.
Poate c a forhilnorul avea dreptate, mi-am spus. Poate c a nu exista nici un pistol fumegnd pe care l-a s
acceptat. El spusese c a totul se g asea aici, chiar n fata ochilor mei.
Adev aratul orb este cel care nu vrea s a vad a. mpreun a cu versetul al dou azeci si nou alea, acesta este
unul dintre citatele mele religioase favorite.
Dar eu nu eram orb, ce naiba! Eu aveam un ochi critic, ochi de sceptic, ochi de savant.
M a uimea faptul c a viata de pe alte planete folosea acela si cod genetic. Desigur, Fred Hoyle sugerase c a
P amntul poate si alte planete fusese ns amntat cu viat a la nivel de bacterii, care sosise din spatiul
cosmic; dac a toate planetele pe care le vizitase Hollus fuseser a ns amntate din aceea si surs a, atunci
codul genetic ar fost, binenteles, acela si.
ns a chiar dac a teoria lui Hoyle nu este adev arat a si, de fapt, nu-i o teorie tocmai satisf ac atoare,
deoarece nu face nimic altceva dect s a mping a originea vietii c atre alte locuri pe care nu le putem
examina cu u surint a poate c a existau motive ntemeiate pentru care numai acei dou azeci de aminoacizi
erau adecvati pentru viat a.
A sa cum Hollus si cu mine discutasem mai demult, ADN-ul are patru litere n alfabetul s au: A, C, G si
T, pentru adenin a, citozin a, guanin a si timin a, bazele ce formeaz a treptele sc arii sale.
103
Perfect un alfabet din patru litere. Dar ct de lungi sunt cuvintele n limbajul genetic? Ei bine, telul
acestui limbaj este de a specica secvente de aminoacizi, c ar amizile cu care se construiesc proteinele si,
a sa cum am spus, exist a dou azeci de aminoacizi diferiti care sunt folositi de formele de viat a. Evident,
nu-i puteti identica pe ecare dintre cei dou azeci de aminoacizi prin cuvinte avnd lungimea de numai
o liter a, ntruct un alfabet de patru litere ofer a doar patru cuvinte diferite de cte o liter a. Si n-ati putea
rezolva problema nici prin cuvintele de dou a litere: ntr-un limbaj cu numai patru caractere, exist a doar
saisprezece cuvinte posibile de cte dou a litere. Totu si, dac a veti folosi cuvinte de trei litere, oho! atunci
veti avea o supraabundent a, un vocabular biochimic bogat ca al lui William F. Buckley4 continnd
ametitorul num ar de saizeci si patru de cuvinte. Vom rezerva dou azeci de cuvinte pentru aminoacizi si
nc a dou a pentru semnele de punctuatie unul pentru nceputul transcrierii si altul pentru sfr situl ei.
Asta nseamn a c a numai dou azeci si dou a dintre cele saizeci si patru de cuvinte posibile sunt necesare
pentru ca ADN-ul s a functioneze. Dac a o divinitate proiectase codul genetic, ea trebuie s a se uitat la
surplusul de vocabular si s a se ntrebat ce s a fac a cu el.
Mi se pare c a o asemenea entitate ar avut dou a optiuni. Una ar fost s a lase nedenite celelalte
patruzeci si dou a de secvente, tot a sa cum n limbajele reale exist a secvente de litere ce nu formeaz a
cuvinte valide. n felul acela, dac a una dintre secventele respective ap area ntr-un lant de ADN, ai stiut
c a n procesul de copiere se strecurase o eroare o gre seal a de culegere genetic a, ce transformase codul
valid A-T-A n, s a zicem, n siruirea A-T-C care era lipsit a de noim a. Acesta ar fost un semnal limpede
si util c a se ntmplase ceva gre sit.
Alternativa ar fost s a accepte faptul c a erorile de copiere erau inevitabile, dar s a ncerce s a le reduc a
impactul, ad augnd sinonime n limbajul genetic. n loc s a existe cte un cuvnt pentru ecare
aminoacid, puteau s a existe trei cuvinte care s a nsemne toate acela si lucru. n felul acela s-ar utilizat
pn a la saizeci dintre cuvintele posibile; atunci puteau exista dou a cuvinte care s a nsemne start si alte
dou a care s a nsemne stop, completnd dictionarul ADN. Dac a sinonimele ar fost grupate logic, s-ar
putut evita erorile de transcriere; dac a A-G-A, A-G-C si A-G-G nsemnau toate acela si lucru si nu
puteai s a cite sti clar dect primele dou a litere, ai avut totu si destule sanse s a ghice sti ce nsemna
cuvntul chiar f ar a s a cuno sti a treia liter a.
De fapt, ADN-ul chiar folose ste sinonime. Si dac a ecare aminoacid ar specicat prin trei sinonime,
ai privi codul si ai spune: mda, cineva a gndit cu atentie proiectul asta. ns a, doi aminoacizi leucina si
serina sunt specicati prin cte sase sinonime ecare, pe cnd altii prin patru, trei, doi sau chiar un
singur termen: bietul triptofan, este specicat doar prin codul T-G-G.
Pe de alt a parte, codul A-T-G poate nsemna e amino-acidul metionin a ( si pentru el nu exist a sinonime
genetice), e, n functie de context, semnul de punctuatie pentru ncepere transcriptie (care, de
asemenea, nu are sinonime).
Oare de ce pe P amnt sau oriunde altundeva un proiectant inteligent ar f acut un asemenea
talme s-balme s? De ce s a ai nevoie de dependent a contextual a pentru a determina ntelesul, cnd existau
destule cuvinte disponibile pentru a evita o astfel de m asur a?
104
Iar despre variatiile din codul genetic ce se poate spune? A sa cum i spusesem lui Hollus, codul utilizat
de ADN-ul mitocondrial difer a u sor de cel utilizat de ADN-ul nucleic.
n anul 1982, Lynn Margulis sugerase c a mitocondriile p arti specializate ale celulei, responsabile cu
producerea energiei ncepuser a ca forme bacteriale separate, tr aind n simbioz a cu str amo sii celulelor
noastre, pentru ca n cele din urm a aceste forme separate s a e primite n celulele noastre si s a devin a
parte din ele. Poate Dumnezeule, trecuse mult de cnd m a ocupasem serios de biochimie dar poate
codurile genetice mitocondrial si nucleic fuseser a ntr-adev ar identice la nceput, ns a dup a nceperea
simbiozei evolutia favorizase acele mutatii ce permiteau modic ari n codul genetic mitocondrial.
Avnd dou a seturi de ADN n aceea si celul a, poate c a aceste cteva schimb ari slujiser a ca modalitate de
a deosebi cele dou a forme, mpiedicnd combinatiile accidentale.
Nu-i suasem o vorb a lui Hollus, totu si existau de asemenea unele diferente minore n codul genetic
folosit de protozoarele cu cili dac a mi aminteam corect, trei codoni aveau ntelesuri diferite pentru
ele. ns a era pur teoretic, o stiam totu si unii sustineau c a cilii, acele organe celulare cu complexitate
ireductibil a a c aror moarte determinase propriul meu cancer pulmonar, ncepuser a tot sub forma unor
organisme de sine st at atoare. Poate c a protozoarele cu cili care aveau un cod genetic diferit proveneau
din cili care fuseser a, n trecut, n simbioz a cu alte celule, dezvoltnd variatii ale codului genetic din
acelea si motive de sigurant a pentru care o f aceau si mitocondriile, dar, spre deosebire de cilii pe care noi
nc a i mai p astr am, se desprinseser a ulterior din simbioz a si reveniser a la o existent a autonom a.
Oricum, era o posibilitate.
n copil aria mea petrecut a n Scarborough, am avut-o vecin a n fundul curtii pe doamna Lansbury. Ea
era foarte religioas a habotnic a, i spunea tata si ncerca mereu s a-mi conving a p arintii s a-i permit a s a
m a duc a duminica la biseric a. N-am fost niciodat a, ns a mi amintesc expresia ei favorit a: Nep atrunse
sunt c aile Domnului.
Poate c a a sa este. mi venea greu totu si s a cred c a Domnul ar optat pentru ni ste c ai aleatorii, de
calitate inferioar a.
Pe de alt a parte. . .
Pe de alt a parte, ce spusese Hollus despre limbajul wreedilor? C a se baza de asemenea pe dependent a
contextual a si pe utilizarea neobi snuit a a sinonimelor. Poate c a la un nivel de tip Chomsky5, eu nu
aveam pur si simplu conexiunile nervoase corespunz atoare pentru a distinge eleganta din codul genetic.
Poate c a Tkna si rasa lui l g aseau perfect rezonabil, perfect elegant.
Poate. . .
Pe nea steptate, secretul a fost dezv aluit.
Eu nu suasem nim anui nici un cuvnt despre faptul c a misiunea lui Merelcas era, cel putin partial,
c autarea lui Dumnezeu. Si eram destul de sigur c a si gorilele din Burundi t acuser a chitic n aceast a
privint a. Dar, dintr-odat a, toat a lumea stia.
La intrarea n statia de metrou North York Centre era un sir de automate pentru ziare. Titlul principal din
Toronto Star anunta: Extratere strii au dovada existentei lui Dumnezeu. Globe and Mail proclama:
105
Dumnezeu un fapt stiintic, arm a ET. National Post decreta: Universul are un Creator. Iar
Toronto Sun a sa doar dou a cuvinte gigantice, care ocupau aproape toat a pagina nti: Dumnezeu
tr aie ste!
De obicei luam Sun, pentru o lectur a u soar a pe drumul c atre muzeu, ns a pentru reportaje detaliate
nimic nu ntrece Mop and Pail; am introdus monedele n cutia cenu sie si am luat un exemplar. Apoi
m-am oprit, n aerul rece de aprilie, citind totul pn a la cap at.
O hindus a din Bruxelles l ntrebase pe Salbanda, purt atorul de cuvnt forhilnor care se ntlnea periodic
cu mass-media, n mod simplu si direct dac a el credea n vreo divinitate.
Iar Salbanda a r aspuns. . . pe ndelete.
Desigur, cosmologii de pe toat a planeta, inclusiv Stephen Hawking si Alan Guth, au fost prompt
intervievati pentru a aa dac a spusele forhilnorului aveau sens.
Liderii religio si se ntrecuser a care mai de care s a ias a n fat a. Vaticanul cu un trecut bine-cunoscut n
sustinerea, n dezbaterile stiintice, a cui nu trebuie se abtinuse de la orice comentarii, spunnd doar
c a Papa va face n scurt timp o declaratie. Guvernarea Velayat al-Faqih din Iran atacase n mod public
cuvintele extraterestrului. Pat Robertson solicitase mai multe donatii pentru a ajuta organizatia lui s a
studieze armatiile lui Salbanda. Moderatorul Bisericii Unite Canadiene mbr ati sase revelatiile, spunnd
c a stiinta si credinta erau ntr-adev ar reconciliabile. Un lider hindus, al c arui nume, dup a cum am
observat, era scris n dou a moduri diferite n acela si articol, declara c a armatiile extraterestrului erau
perfect compatibile cu credinta hindus a. ntre timp, Caleb Jones de la MRO declarase, n numele CISAP,
c a niciunul dintre cuvintele forhilnorului nu trebuia s a e descifrat ntr-un mod mistic sau supranatural.
Cnd am ajuns la MRO, obi snuitilor fanatici ai OZN-urilor li se al aturaser a diverse grupuri religioase: n
robe, cu lumn ari, psalmodiind sau ngenunchind n rug aciuni. Existau, de asemenea, si ctiva politi sti,
care aveau grij a ca personalul muzeului printre care si eu, dar, re ste, f ar a a se limita la mine s a
poat a intra f ar a probleme; dup a ce u sile principale se deschideau conform programului, ei se ocupau n
aceea si m asur a si de protectia vizitatorilor.
Pliante zburau pe trotuar; unul care mi-a atras atentia l ar ata pe Hollus sau alt forhilnor, cu ochii
pediculari desenati astfel nct s a semene cu coarne de diavol.
Am intrat n muzeu si m-am ndreptat spre biroul meu. La scurt timp dup a aceea se materializ a si
Hollus.
M-am gndit la cei care au aruncat n aer clinica de avorturi, zise el. Ai spus c a erau extremi sti
religio si.
Da, a sa se presupune. nc a n-au fost prin si.
Nu exist a nici un pistol fumegnd.
Am zmbit.
Exact.
Dar dac a sunt, a sa cum suspectezi tu, persoane religioase, de ce ar relevant acest am anunt?
106
Distrugerea unei clinici de avorturi este o tentativ a de protest mpotriva unui act perceput ca o
f ar adelege moral a.
Si. . . ? insist a Hollus.
Ei bine, pe P amnt, conceptul de Dumnezeu este legat inextricabil de problemele de etic a.
Hollus asculta.
Mai exact, trei dintre principalele noastre religii mp art a sesc acelea si Zece Porunci, despre care se
presupune c a ar fost transmise de Dumnezeu.
Cndva Susan m a luase peste picior, armnd c a unica scriptur a pe care o cuno steam era Versetul al
dou azeci si nou alea al Legiuitorului:
De animalul Om s a v a feriti, c aci el este unealta diavolului. Printre primatele Domnului, numai el ucide
pentru a se desf ata, din patim a ori din l acomie. Adev ar gr aiesc, el si va ucide fratele pentru a-i lua
ogorul. Nu-l l asati s a se nmulteasc a peste m asur a, indc a va pustii casa lui si casa voastr a. Feriti-v a de
el. Duceti-l napoi n brlogul lui din jungl a, c aci el este vestitorul mortii.
Sunt cuvintele pe care Cornelius i le-a citit lui Taylor spre sfr situl Planetei maimutelor. Cuvinte
profunde si, precum doctorul Zaius, eu ncercasem ntotdeauna s a-mi duc existenta tinnd cont de ele.
Totu si, Susan nu are dreptate n totalitate. Pe cnd eram student la Universitatea Toronto, oho, cu multi
ani n urm a, am frecventat ocazional cursurile tinute de Northrop Frye, marele profesor de englez a;
m-am furi sat de asemenea si la conferintele sustinute de Marshall McLuhan si Robertson Davies, ceilalti
doi membri ai triumviratului umanist al universit atii, aclamat pe plan international. Era ametitor s a
asculti asemenea minti uluitoare. Frye arma c a nu puteai aprecia literatura englez a f ar a s a cuno sti
Biblia. Poate c a avea dreptate; odat a am parcurs aproape jum atate din Vechiul Testament si am frunz arit
Adev aratele cuvinte ale lui Iisus, codicate colorat, ntr-o versiune King James a Bibliei pe care o
cump arasem din libr aria campusului.
Dar, n esent a, spusele lui Susan erau adev arate. Nu cuno steam bine Biblia si nu cuno steam deloc
Coranul sau orice alt a carte sfnt a.
Si care sunt aceste Zece Porunci? ntreb a Hollus.


A a a. . . p ai, s a nu ucizi. S a nu preacurve sti. S a nu. . . a a a, ceva despre un m agar.
Am nteles, rosti Hollus. ns a din cte am putut noi determina, Creatorul nu a comunicat niciodat a
direct cu nimeni. De altfel, wreedii care, a sa cum stii, si petrec jum atate din viat a c autnd activ o
asemenea comunicare nu se laud a cu nici un succes. Nu sunt sigur n ce fel aceste zece porunci ar
putut s a e transmise vreunei forme de viat a.
Dac a-mi amintesc bine lmul, Dumnezeu le-a scris cu un deget de foc pe ni ste t ablite de piatr a.
Exist a un lm al acestui eveniment? Nu ar el n acest caz pistolul t au fumegnd?
Am zmbit.
Filmul este o poveste, o reconstituire imaginat a. Cele Zece Porunci se presupune c a ar fost
transmise acum mii de ani, n timp ce lmul a fost turnat cu o jum atate de secol n urm a.
107
Aha.
Totu si multi oameni cred c a ei comunic a, direct sau indirect, cu Dumnezeu c a el le ascult a rugile.
Se autoam agesc, zise Hollus, apoi ochii pediculari i ncremenir a. Iart a-m a, continu a el. Stiu c a e sti
pe moarte. Te-ai ndreptat spre rug aciune?
Nu. Dar sotia mea Susan se roag a.
Rugilor ei nu li s-a r aspuns.
Nu, am ncuviintat ncet. Nu li s-a r aspuns.
Cum mpac a membrii speciei tale actul rug aciunii cu realitatea c a majorit atii rug aciunilor nu li se
r aspunde?
Am strns din umeri.
Noi spunem lucruri de genul: Tot ce se ntmpl a are un motiv.
Aha, f acu Hollus, losoa wreedilor.
Fiul meu m-a ntrebat dac a am f acut ceva r au. . . dac a de aceea m-am mboln avit de cancer.
Si ai f acut ceva r au?
P ai, n-am fumat niciodat a, dar b anuiesc c a dieta mea ar putut s a e mai hr anitoare.
Dar ai f acut ceva r au din punct de vedere etic? Acele Zece Porunci pe care le-ai mentionat ai
nc alcat vreuna dintre ele?
S a u sincer, nici m acar nu stiu care sunt toate zece. Nu cred ns a c a am f acut vreodat a ceva oribil.
N-am ucis niciodat a. Nu mi-am n selat niciodat a nevasta. N-am furat niciodat a cel putin ca adult.
N-am. . .
Gordon Small si evenimentele de acum treizeci de ani mi revenir a n minte.
n plus, nu pot s a cred c a un Dumnezeu m arinimos ar pedepsi pe cineva, indiferent care ar fost
p acatul, cu boala pe care o am eu.
Un Dumnezeu m arinimos, repet a Hollus. Am mai auzit si expresiile un Dumnezeu iubitor si un
Dumnezeu milostiv.
Ochii lui pediculari m a xar a:
Cred c a voi, oamenii, conferiti prea multe adjective Creatorului.
Totu si, voi sunteti cei care cred c a Dumnezeul acela are un scop pentru noi, i-am atras atentia.
Creatorul, cred eu, poate s a aib a un motiv anume pentru a dori un univers care s a contin a viat a si,
ntr-adev ar, a sa cum spui, pentru a dori aparitia simultan a a mai multor forme de viat a inteligent a. ns a,
mai presus de orice dubiu, el nu este interesat de vreun individ aparte.
Si aceasta este opinia general a printre membrii rasei tale? l-am ntrebat.
Da.
Atunci care este sursa eticii forhilnorilor? Cum deosebiti binele de r au?
108
Hollus t acu, e c autnd un r aspuns, e ntrebndu-se dac a ntr-adev ar dorea s a r aspund a. n cele din
urm a zise:
Rasa mea are un trecut violent, care nu se deosebe ste mult de al vostru. Suntem capabili de fapte de
mare cruzime noi nu avem nevoie de arme pentru a ucide cu u surint a alt membru al rasei noastre.
Faptele bune sunt cele care ne opresc violenta; cele rele o aduc n prim-plan. si deplas a centrul de
greutate, mi scndu- si toate cele sase picioare. De trei generatii, rasa noastr a nu a mai avut nici un
r azboi, iar acesta este un lucru bun, indc a detinem capacitatea de a ne distruge planeta.
M a ntreb dac a violenta este nn ascut a la toate speciile inteligente, am rostit. Evolutia continu a
datorit a eforturilor pentru dominant a. Am auzit teoria c a la nici un erbivor nu s-ar putea dezvolta
vreodat a inteligenta, deoarece nu are nevoie de siretenie pentru a se furi sa dup a o frunz a.
Se creeaz a o dinamic a stranie, spuse Hollus. Violenta este necesar a pentru inteligent a, inteligenta d a
na stere la capacitatea de autodistrugere a speciei si doar prin inteligent a poti dep a si violenta care a dat
na stere respectivei inteligente.
Noi i spunem cerc vicios, i-am explicat. Poate c a noi am creat ideea unui Dumnezeu m arinimos si
a eticii pentru a cultiva instinctul de autoconservare. Poate c a orice ras a care nu are etic a, si care nu- si
suprim a impulsurile violente din dorinta de a-i face pl acere unei divinit ati, este sortit a autodistrugerii
odat a ce atinge nivelul tehnologic adecvat.
Este o idee interesant a, observ a Hollus. Credinta n Dumnezeu confer a un avantaj n supravietuire.
Evolutia va face atunci selectia.
Rasa ta si mai face griji n privinta autodistrugerii? l-am ntrebat.
Hollus se leg an a n sus si n jos, dar cred c a era un gest de negatie, nu de armatie.
Noi avem un guvern planetar unicat si mult a tolerant a fat a de diversitate. Am eliminat foametea si
nevoile. Exist a putine motive pentru care s a mai intr am n conict unii cu ceilalti.
A s dori s a pot spune acelea si lucruri si despre planeta mea, am oftat. Deoarece a fost ndeajuns de
norocoas a pentru ca viata s a apar a pe ea, ar trist s a se sting a din cauza propriei noastre nesocotinte.
Viata nu a ap arut aici, rosti Hollus.
Poftim?
Eram complet buim acit.
Nu cred c a n trecutul P amntului a existat un eveniment biogenerator; nu cred c a viata a nceput aici.
Vrei s a zici c a a sosit din adncurile spatiului cosmic? Teoria panspermiei a lui Fred Hoyle?
Posibil. Suspectez ns a c a este mai probabil s a nceput relativ local, pe Sol IV.
Sol IV te referi la Marte?
Da.
Si cum ar ajuns de acolo pn a aici?
109
Prin intermediul meteoritilor.
M-am ncruntat.
Este adev arat c a de-a lungul anilor au fost g asiti doi meteoriti martieni despre care unii au armat c a
ar continut fosile, dar armatiile respective au fost complet discreditate.
Ar fost sucient un singur meteorit.
Presupun c a a sa este. De ce nu crezi totu si c a viata ar nceput pe aceast a planet a?
Ai spus c a voi credeti c a viata a ap arut pe Terra acum patru miliarde de ani. ns a, atunci, la
nceputurile sistemului vostru solar, planeta voastr a continua s a e afectat a frecvent de impacturi cu
comete si asteroizi mari, ce puteau produce extinctii. Este extrem de improbabil ca acele conditii
adecvate vietii s a se putut mentine n perioada aceea.
Dar nici Marte nu este mai b atrn a dect P amntul si cu certitudine si ea a fost supus a
bombardamentelor cosmice.
F ar a doar si poate, aprob a Hollus. Dar, de si este clar c a apa n stare lichid a, curg atoare, a existat n
trecutul planetei Marte suprafata ei actual a este de-a dreptul impresionant a si urmele eroziunilor sunt
incredibile nu au existat niciodat a oceane ntinse sau adnci precum cele de pe P amnt. Dac a un
asteroid love ste uscatul, c aldura degajat a de impact poate ridica temperatura pe o durat a de cteva luni.
ns a, dac a love ste apa, care, la urma urmei, acoper a mai toat a suprafata P amntului n prezent, ca si
acum miliarde de ani, c aldura va retinut a, ridicnd temperatura planetei timp de decenii sau chiar
secole. Marte ar avut un mediu stabil pentru dezvoltarea vietii poate chiar cu o jum atate de miliard de
ani naintea P amntului.
Iar o parte din viata aceea a fost transferat a aici, prin intermediul meteoritilor?
Exact. Aproximativ a treizeci si sasea parte din volumul de substante, care se ridic a de pe Marte n
urma impactului meteoritilor, ar trebui, n cele din urm a, s a e atras a spre P amnt, si multe forme de
microbi pot supravietui nghetului din cosmos. Aceasta explic a n mod clar motivul pentru care forme
de viat a complet dezvoltate si-au l asat urmele n cele mai vechi roci de pe Terra, de si mediul era prea
schimb ator pentru evolutia lor local a.
Oho-ho, am comentat eu pe deplin con stient c a r aspunsul meu nu era adecvat. B anuiesc c a un
meteorit cu forme de viat a pe el ar putut ajunge pn a aici. Toate formele de viat a de pe P amnt au
practic un singur str amo s comun.
Hollus p aru uimit.
Toate formele de viat a de pe planeta voastr a au acela si str amo s comun?
Binenteles.
De unde stiti asta?
Compar am materialul genetic al diverselor forme de viat a si, n functie de m asura n care diverg,
putem spune acum ct timp au avut un str amo s comun. L-ai v azut, de exemplu, pe Old George,
cimpanzeul mp aiat pe care-l avem n diorama P adurea tropical a Budongo?
110
Da.
Ei bine, oamenii si cimpanzeii difer a genetic prin numai 1,4 procente.
Iart a-m a c a ti-o spun, dar nu mi se pare corect s a mp aiati si s a expuneti o rud a att de apropiat a.
n prezent nu mai proced am a sa, am r aspuns. Exemplarul acela are o vechime de peste optzeci de
ani.
Am decis s a nu pomenesc de aborigenul australian mp aiat pe care obi snuiau s a-l expun a la Muzeul
American de Istorie Natural a.
De fapt, conceptul de drepturi ale maimutelor si-a dobndit recunoa sterea n urma studiilor genetice.
Si studiile acelea arat a c a toate formele de viat a de pe P amnt au un str amo s comun?
Desigur.
Incredibil. Noi credem c a att pe Beta Hydri, ct si pe Delta Pavonis au existat mai multe evenimente
biogeneratoare. Pe planeta mea, de pild a, viata a nceput de minimum sase ori ntr-o perioad a de nceput
de 300 de milioane de ani.
F acu o pauz a apoi ntreb a:
Care este nivelul cel mai de sus n sistemul vostru de clasicare biologic a?
Regnul, i-am r aspuns. n general recunoa stem cinci: animalia, plantae, fungi, monera si protista.
Animalia sunt animalele? Si plantae sunt plantele?
Da.
Toate animalele sunt grupate laolalt a si plantele la fel?
Da.
Fascinant.
Torsul lui sferic se leg an a accentuat.
Pe planeta mea, avem un nivel suplimentar, peste acestea, constnd din cele sase cred c a domenii
ar o traducere potrivit a alc atuit din cele sase domenii ale celor sase evenimente de creatie separate;
n ecare exist a tipuri separate de animale si plante. De exemplu, pentapozii si octopozii no stri nu sunt
de fapt deloc nruditi; studiile cladistice au demonstrat c a ei nu au un str amo s comun.
Serios? Totu si ar trebui s a puteti utiliza tehnica ADN pe care ti-am descris-o pentru a determina
relatiile evolutive dintre membrii aceluia si domeniu.
Domeniile s-au amestecat de-a lungul erelor, zise Hollus. Genomul speciei mele contine material
genetic din toate cele sase domenii.
Cum este posibil a sa ceva? Dup a cum ai spus chiar tu despre Spock, este ridicol a ideea ca membrii
unor specii diferite chiar din cadrul aceluia si domeniu s a poat a avea progenituri.
Noi credem c a de-a lungul a milioane de ani, virusurile au jucat un rol esential n deplasarea
materialului genetic dincolo de granitele domeniilor.
111
Am reectat la ipoteza respectiv a. Pe P amnt se sugerase c a materialul inutil, transferat n formele de
viat a de c atre virusuri, explica mare parte din ADN-ul intronic, portiunile lungi de ADN lipsite aparent
de vreo functie cele nou azeci de procente din genomul uman care nu codicau pentru sinteza
proteinelor. Fire ste, geneticienii actuali transferau n mod deliberat genele bovine n carto si a sa mai
departe.
Toate cele sase domenii au la baz a ADN-ul? am ntrebat.
Dup a cum am spus, toate formele de viat a complexe pe care le-am descoperit au la baz a ADN-ul,
zise Hollus. ns a, deoarece ADN-ul traverseaz a domeniile de-a lungul istoriei noastre, nu am avut prea
mult succes cu genul de studii comparative pe care le sugerezi. Unele animale, care sunt n mod evident
foarte strns nrudite, dup a detaliile grosiere ale formei corpului, pot prezenta intruziuni recente si
importante de ADN nou din alt domeniu, ceea ce face ca procentajul abaterii dintre cele dou a specii s a
e am agitor de mare.
Interesant, am murmurat.
mi venise o idee, dar era prea nebuneasc a pentru a o formula cu glas tare. Dac a, a sa cum spusese
Hollus, ADN-ul era folosit n mod universal n toate formele de viat a si codul genetic era acela si peste
tot, iar forme de viat a chiar din domenii diferite si puteau incorpora reciproc ADN-ul, atunci de ce nu
s-ar putut ca forme de viat a de pe planete diferite s a procedeze la fel?
Poate c a Spock nu era totu si chiar att de improbabil.
Nu era nc a duminic a seara, dar J. D. Ewell si Cooter Falsey vizitar a oricum MRO, pentru a se
familiariza cu planul muzeului.
Nou a dolari intrarea! exclam a Falsey dup a ce traversaser a Rotonda spre casele de bilete si v azu
tarifele.


A stia-s dolari canadieni, rosti Ewell. Asta nseamn a vreun dolar si jum atate din ai no stri.
Scotoci n portofel si scoase dou a dintre bancnotele canadiene de zece dolari, de un purpuriu tip ator, pe
care le c ap atase ca rest de la cei cincizeci de dolari americani cu care pl atise cina de asear a la Red
Lobster. i ntinse casieritei de vrst a mijlocie si ea i d adu o chitant a, o moned a de doi dolari canadieni
bicolor a si dou a dreptunghiuri de plastic pe care scria MRO, cu o coronit a deasupra literei R din
centru. Ewell se holb a la ele.
Le prindeti de c ama s a, explic a femeia. Ele arat a c a ati pl atit intrarea.
Aha, f acu Ewell; i ntinse unul lui Falsey si-l prinse pe cel alalt de c ama sa sa.
Casierita le mai d adu o bro sur a lucioas a.
Aici este planul galeriilor, zise ea. Iar garderoba este acolo, si ar at a spre dreapta.
Multumim foarte mult, spuse Ewell.
Pornir a mai departe. Un b arbat cu pielea mai nchis a la culoare, purtnd un turban cafeniu si blazerul
albastru, c ama sa alb a si cravata ro sie de paznic, st atea n partea de sus a celor patru trepte late ce ie seau
din Rotond a.
112
Unde-s bra soavele Shale? ntreb a Ewell.
Paznicul zmbi, ca si cum Ewell ar spus ceva amuzant.
napoi, pe-acolo; intrarea este lng a garderob a. Ewell ncuviint a din cap, iar Falsey continu a s a
mearg a nainte. n fata lor se g aseau dou a sc ari gigantice care se ntlneau la acest nivel: una n stnga si
una n dreapta. Treptele lor din piatr a urcau pe trei niveluri, ns a scara din dreapta cobora si la subsol.
Fiecare scar a se rotea n jurul unui uria s stlp totemic din lemn nchis la culoare. Falsey se opri lng a un
totem si se uit a n sus. Stlpul se n alta pn a la plafon si era ncununat cu sculptura unui vultur. Lemnul
nu era vopsit si se puteau z ari cr ap aturi verticale prelungi.
Ia uit a-te la asta, f acu Falsey.
Ewell privi. Simboluri p agne ale unui popor barbar.
Haide, i zise el.
Cei doi se ntoarser a prin Rotond a. Lng a garderob a existau dou a u si de sticl a, deschise, deasupra
c arora o lespede de piatr a cioplit a anunta c a era Sala de expozitii Gareld Weston; de ambele p arti ale
numelui Weston se g aseau m anunchiuri de spice de gru. Deasupra acestora, pe un banner din tes atur a
bleumarin era scris cu litere albe:
COMORI ALE SITULUI BURGESS SHALE.
Fosile din explozia cambrian a.
De ambele p arti ale u silor, pe vertical a, erau enumerate siglele si numele corporatiilor sponsori, gratie
c arora expozitia fusese posibil a, printre care Bank of Montreal, Abitibi-Price, Bell Canada si Toronto
Sun.
Falsey si Ewell intrar a n galerie. Un perete era acoperit de fresca unui presupus fund de ocean
str avechi, prin care notau tot felul de creaturi bizare. Vitrine cu capacele din panouri de sticl a nclinate
se n siruiau pe lng a ceilalti pereti si pe lng a peretele desp artitor, nalt de un metru si jum atate, care
mp artea sala n dou a.
Fii atent! ar at a Ewell.
Falsey aprob a t acut. Vitrinele ie seau n consol a din pereti; sub toate exista spatiu liber. Explozivele
puteau plasate u sor acolo dar probabil c a ar fost observate, dac a nu de adulti, cu sigurant a de copii,
care erau mai scunzi.
n sal a se aau cam o sut a de vizitatori, care priveau fosilele sau ascultau prezent arile video ale
descoperirilor. Ewell scoase din buzunarul de la sold un carnetel si ncepu s a noteze. Parcurse galeria
num arnd vitrinele n total, dou azeci si sase. ntre timp, Falsey observ a cu discretie cele trei camere
video de securitate: dou a erau xe, iar una se mi sca nainte si napoi. Acestea ar putea reprezenta o
problem a, totu si nu una insurmontabil a.
Lui Ewell nu-i p asa cum ar atau fosilele n sine, ns a tn arul Falsey era interesat si examina, pe rnd,
toate vitrinele. Acestea contineau pl aci de marn a cenu sie, xate cu suporturi mici din plexiglas. Avea s a
e greu: de si marnele se puteau sparge prin lovire, puteau n acela si timp destul de rezistente. Dac a nu
113
dirijau perfect directia exploziilor, pietrele cu fosilele lor bizare puteau sc apa neatinse chiar dac a
sp argeau vitrinele.
Mami, ntreb a un b aietel, ce-s alea?
Falsey privi locul unde ar ata copilul. n partea opus a a galeriei se aau dou a machete mari: una prezenta
o creatur a cu numeroase picioare ca ni ste catalige si cu tentacule ce ie seau unduindu-se din spinare.
Cealalt a era un animal care umbla pe picioare tubulare, cu o p adure de tepi ridicndu-i-se de pe corp.
Mama copilului, o femeie dr agut a de vreo dou azeci si ceva de ani, i explic a:
Scumpule, oamenii de la muzeu n-au fost tocmai siguri cum ar ata animalul asta, indc a-i att de
ciudat. Initial nu si-au putut da seama nici m acar care era partea n sus, a sa c a aici l-au reprezentat n
dou a chipuri diferite.
B aiatul p aru multumit de r aspuns, dar Falsey se abtinu cu greu s a nu comenteze. Fosila era o minciun a
evident a, o ncercare a credintei. Faptul c a nu ar ata corect indiferent cum ai sucit-o dovedea c a de fapt
nu existase niciodat a. Simtea cum i se sf sie inima s a vad a o minte tn ar a care era indus a n eroare de
vicleniile acelea.
Falsey si Ewell petrecur a o or a n galerie, familiarizndu-se pe deplin cu interiorul. Falsey schit a
continutul ec arei vitrine, ca s a stie exact cum erau dispuse fosilele la interior. Ewell not a locul
sistemelor de alarm a; erau vizibile, dac a stiai ce c autai.
Dup a ce terminar a, ie sir a din muzeu. Afar a era un grup mare de oameni, multi cu insigne
reprezentndu-l pe traditionalul extraterestru cenu siu, cu cap mare si ochi negri; erau acolo si cnd
intraser a Falsey si Ewell ticniti OZN-i sti si fanatici religio si, a steptnd cu speranta de a z ari
extraterestrul sau nava lui.
Falsey cump ar a o pungut a cu pop-corn de la un vnz ator stradal. Mnc a o parte si arunc a restul, boab a
cu boab a, numero silor porumbei care top aiau pe lng a trotuar.
Ia zi, ntreb a Ewell, ce crezi?
Falsey cl atin a din cap.
Nu sunt locuri n care s a ascunzi bombe. Si chiar dac a le-am putea ascunde, n-am garantia c a
buc atile de piatr a vor sparte de explozii.
Ewell ncuviint a f ar a chef, ca si cum ajunsese n mod nedorit la aceea si concluzie.
Asta nseamn a, zise el, c a va trebui s a action am direct.
M a tem c a da.
Falsey se ntoarse si privi fatada impun atoare din piatr a a muzeului, cu treptele late, ce urcau spre u sile
din sticl a, si cele trei ferestre vitralii, care se ridicau deasupra lor.
P acat c a n-am apucat s a vedem extraterestrul, coment a el.
Ewell d adu din cap, mp art a sindu-i dezam agirea.
114
Poate c a extratere strii cred n Domnul Dumnezeu, ns a nu l-au g asit nc a pe Hristos. Imagineaz a-ti
cum ar dac a noi i l-am putea ar ata pe Mntuitor. . .
Ar extraordinar, c asc a larg ochii Falsey. Absolut extraordinar!
Ewell scoase harta ora sului de care se foloseau.
Bun, f acu el. Se pare c a dac a lu am metroul patru statii spre sud, vom ajunge destul de aproape de
locul unde nregistreaz a The Red Green Show. B atu cu degetul n p atratul mare si ro su etichetat CBC
Broadcasting Ctr..
Falsey zmbi, alungndu- si pentru moment toate gndurile legate de o faim a si mai mare. Amndoi se
d adeau n vnt dup a serialul The Red Green Show si fuseser a surprin si s a ae c a se realiza aici, n
Canada. n seara asta era o nregistrare cu public, gratuit a.
Haide, rosti el.
Pornir a c atre scara de la intrarea metroului si coborr a.
Bine, o s a recunosc. Apropierea mortii are si o parte bun a: te face s a devii introspectiv. Dup a cum a
spus Samuel Johnson: Cnd cineva stie c a va spnzurat peste dou a s apt amni, si va folosi n mod
remarcabil mintea.
Stiam de ce m a mpotriveam att de mult ideii unui proiect inteligent al Universului; era motivul pentru
care o fac aproape toti evolutioni stii. Noi luptaser am mai bine de un secol mpotriva creationi stilor,
mpotriva netotilor care credeau c a P amntul a fost creat n anul 4004 . H., pe parcursul a sase zile de
cte dou azeci si patru de ore; c a fosilele, n cazul n care aveau cea mai mic a temeinicie, erau r am a site
din timpul potopului lui Noe; c a un Dumnezeu iluzoriu crease Universul cu lumina stelelor deja pornit a
spre noi, crend iluzia distantelor si duratelor uria se de timp.
Potrivit relat arilor vremii, Thomas Henry Huxley l m acel arise pe episcopul Soapy Sam Wilberforce
n marea dezbatere despre evolutie. Iar Clarence Darrow, a sa fusesem nv atat, l ngropase pe William
Jennings Bryan n Procesul Maimutelor. ns a abia ncepuse b at alia cu ei. Altii continuaser a s a vin a,
mpro scnd cu gunoaie de sub camuajul a sa-zisei stiinte creationiste, silind evolutia s a p ar aseasc a
s alile de clas a, chiar acum, chiar aici, la nceputul secolului al XXI-lea, ncercnd s a impun a n curentul
principal de gndire o interpretare literal a, fundamentalist a a Bibliei.
Noi luptaser am din greu, Stephen Jay Gould, Richard Dawkins, ba chiar si eu, ntr-o m asur a mai mic a.
nu aveam platforma oratoric a a celorlalti doi, dar avusesem partea mea de polemic a cu creationi sti la
Muzeul Regal Ontario si Universitatea Toronto. Iar cu dou azeci de ani n urm a, Chris McGowan, la
rndul lui fost muzeolog n MRO, scrisese o carte excelent a, intitulat a nceputurile: Un savant arat a de
ce gre sesc creationi stii. mi amintesc ns a c a un prieten de-al meu care pred a losoa atr agea atentia
asupra arogantei subtitlului: un singur om avea s a demonstreze de ce toti creationi stii de pretutindeni
erau ignoranti. Totu si, poate ni se putea ierta mentalitatea de nvin si. Sondajele efectuate n Statele
Unite ar ataser a c a, n prezent, mai putin de un sfert din populatia t arii credea n evolutie.
Recunoa sterea existentei unei inteligente c al auzitoare, indiferent n ce moment, ar rupt z agazurile. Ne
luptaser am prea mult timp si prea din greu, iar unii dintre noi au fost chiar ncarcerati pentru binele
115
cauzei, astfel nct acceptarea posibilit atii, e si numai pentru o clip a, a unui proiectant inteligent ar
echivalat cu ridicarea steagului alb. Mass-media, eram siguri, ar fost ncntat a, ignoranta ar domnit
si omul de rnd nu numai c a n-ar stiut s a citeasc a, ci nici n-ar stiut ce nseamn a adev arata stiint a.
Privind retrospectiv, poate c a ar trebuit s a m mai deschi si, poate c a ar trebuit s a analiz am si alte
posibilit ati, poate c a n-ar trebuit s a poleim att de repede petele neclare din teoria lui Darwin, dar
ntotdeauna costurile au p arut prea ridicate.
Desigur, forhilnorii nu erau creationi sti de fapt, nu erau creationi sti la fel cum nu erau nici acei savanti
care acceptau Big Bang-ul, cu punctul s au de creatie denit (ceva ce lui Einstein i se p aruse att de n
afara bunului-simt, nct f acuse ceea ce ulterior considerase gafa cea mai mare a vietii sale, potrivind
ecuatiile pentru relativitate astfel nct s a evite existenta unui punct de nceput al Universului).
Iar acum z agazurile se rupseser a cu adev arat. Toat a lumea, de peste tot, vorbea despre creatie, Big Bang,
ciclurile anterioare de existent a, modicarea constantelor fundamentale si proiectarea inteligent a.
Iar acuzatiile erau violente mpotriva evolutioni stilor, biochimi stilor, cosmologilor si paleontologilor,
armnd c a noi stiuser am sau cel putin avuseser am idee c a toate acestea puteau adev arate si totu si
le suprimasem n mod deliberat, respingnd orice articole cu aceste subiecte si ridiculizndu-le pe cele
care sustinuser a asemenea idei n revistele de larg consum, asociind persoanele care sustineau principiul
cosmologic antropic cu, evident, am agitii creationi sti fundamentali sti ai P amntului tn ar.
Binenteles, telefoanele au nceput s a curg a, solicitnd interviuri cu mine; aproximativ unul la trei
minute, potrivit jurnalului centralei telefonice MRO. i spusesem Danei, asistenta departamentului, s a nu
m a deranjeze dect dac a suna Dalai Lama sau Papa. Glumisem, dar reprezentanti ai celor doi au
telefonat la MRO la nici dou azeci si patru de ore dup a revelatiile f acute de Salbanda la Bruxelles.
Orict de mult a s dorit s a intervin public n discutii, nu puteam s-o fac. Nu aveam timp de pierdut.
Am r amas aplecat deasupra mesei, ncercnd s a-mi sortez hrtiile. O copie dup a articolul pe care-l
scrisesem despre Nanshiungosaurus, cerut a de Muzeul American de Istorie Natural a. . . O propunere de
buget pentru Departamentul de paleobiologie pe care trebuia s-o aprob nainte de sfr situl
s apt amnii. . . O scrisoare de la un elev de liceu care dorea s a devin a paleontolog si c auta ndrum ari de
orientare profesional a. . . Formularul de evaluare profesional a pentru Dana. . . Invitatia de a sustine o
conferint a la Berlin. . . Schitele introducerii pe care o scrisesem pentru manualul editat de Danilova si
Tamasaki. . . Manuscrisele a dou a articole pentru Journal of Vertebrate Paleontology pe care fusesem de
acord s a le recenzez. . . Dou a liste de preturi pentru r a sina de care aveam nevoie. . . Un formular de
achizitie pe care trebuia s a-l completez pentru a repara afurisita de iluminare pentru Camptosaurus n
Galeria dinozaurilor. . . Un exemplar al propriei mele c arti care-mi fusese trimis pentru autograf. . . Sapte
ba nu, opt scrisori despre alte subiecte la care trebuia s a r aspund. . . Propria mea declaratie de
cheltuieli pentru trimestrul trecut, pe care trebuia s-o completez. . . Factura pentru convorbiri telefonice
interurbane a departamentului, cu numerele necunoscute evidentiate cu galben.
Era prea mult. M-am a sezat, m-am ntors spre calculator si am dat clic pe pictograma c asutei de e-mail.
M a a steptau saptezeci si trei de mesaje noi; Hristoase, nu aveam timp nici m acar s a-ncep s a v ad despre
116
ce era vorba!
Chiar atunci, Dana si iti capul pe u s a.
Tom, am neap arat a nevoie s a-mi aprobi programarea concediilor.
Stiu, i-am spus. O s-ajung si la ea.
Te rog, ct poti de repede.
Am zis c-o s-ajung si la ea!
M a privi surprins a. Nu cred c a pn a atunci m a mai r astisem vreodat a la ea. Disp aru pe coridor nainte
de a avea timp s a-mi cer scuze.
Poate c a ar trebuit pur si simplu s a scap de ele, ori s a las toate ndatoririle administrative, dar dac a
renuntam la calitatea de sef de departament, cu sigurant a c a succesorul meu ar solicitat dreptul de a
ghidul lui Hollus.
n plus, nu puteam s a las totul vrai ste; trebuia s a las lucrurile n ordine, ct de bine puteam, nainte s a. . .
nainte s a. . .
Am oftat si m-am ntors cu spatele la calculator, privind din nou mald arele de probleme de pe mas a.
Nu aveam timp destul, r-ar al naibii! Chiar nu aveam timp destul.
Multi subalterni habar nu au ct c stig a sei lor, dar eu stiam pn a la ultimul cent cu ct se alegea
Christine Dorati. Legislatia din Ontario cere ca angajatii publici s a- si declare salariile anuale care
dep a sesc o sut a de mii de dolari canadieni; n MRO existau patru persoane care se ncadrau n categoria
respectiv a. Anul trecut, Christine c stigase 179952 $, plus 18168 $ prime impozabile si avea un
cabinet care-i reecta statutul acela. n ciuda plngerilor mele despre felul n care conducea muzeul,
ntelegeam c a era necesar s a aib a un asemenea cabinet. Trebuia s a primeasc a potentiali donatori, plus
ocialit ati guvernamentale importante care puteau s a ne creasc a ori s a ne reteze bugetul dup a o simpl a
toan a.
St ateam n biroul meu si a steptam ca analgezicele s a e absorbite, cnd am primit un telefon de la
Christine, care dorea s a discute cu mine. Mersul pe jos era un mod bun de a p astra analgezicele n
organism, a sa c a nu m-a deranjat. Am pornit spre cabinetul ei.
Bun a, Christine, am rostit dup a ce Indira m-a l asat s a intru n sanctuar. Doreai s a vorbim?
Christine privea ceva pe monitor si ridic a un brat, cerndu-mi s a mai a stept nitel. Pe peretii nc aperii
atrnau tapiserii superbe. n spatele biroului ei era o armur a complet a; de cnd Sala armurilor pe care
o considerasem mereu un punct de atractie fusese desintat a pentru a face loc uneia dintre expozitiile
f ar a pretentii intelectuale ce o caracterizau pe Christine, r am asesem cu att de multe armuri nct nu mai
stiam ce s a facem cu ele. Christine avea, de asemenea, un porumbel c al ator mp aiat (Centrul pentru
biodiversitate si biologie conservatoare din MRO o inovatie care ngloba sub aceea si p al arie vechile
Departamente de ihtiologie, herpetologie, mamalogie si ornitologie avea vreo dou azeci de exemplare).
Tot n cabinet se mai g asea un ciorchine de cristale de cuart, mare ct un cuptor cu microunde, recuperat
117
din vechea Galerie geologic a, un Buddha superb din jad, cam de dimensiunile unei mingi de baschet, un
vas canopic egiptean si, evident, un craniu de dinozaur modelul din br a de sticl a al unui
Lambeosaurus. Creasta ca o lam a de pe hadrozaurul dintr-un cap at al nc aperii echilibra n mod pl acut
securea cu dou a t ai suri tinut a de armur a n cap atul opus.
Christine mic sor a fereastra browser-ului cu ajutorul mouse-ului, si-mi acord a n sfr sit ntreaga ei
atentie. Ar at a cu o palm a deschis a spre cele trei scaune ergonomice, capitonate cu piele, din fata
biroului. M-am a sezat pe cel din mijloc, simtind o oarecare ncordare; Christine nu obi snuia s a ofere
niciodat a un scaun, dac a discutia avea s a se ncheie rapid.
Bun a, Tom, zise ea si adopt a o expresie grijulie. Cum te mai simti?
Am ridicat din umeri; nu prea aveam ce s a spun.
B anuiesc c a att de bine pe ct ar de a steptat n starea asta.
Dureri intense?
Nu sunt permanente, i-am explicat. Iau ni ste pilule care m a ajut a.
Bun, rosti ea, apoi t acu; asta era ceva neobi snuit pentru Christine, care de obicei p area mereu gr abit a.
n cele din urm a, rosti:
Cum face fat a Suzanne? Se tine tare?
N-am corectat-o indc a gre sise numele sotiei mele.
Se descurc a. O dat a pe s apt amn a particip a la ntrunirile unui grup de sprijin care se ntlne ste la
Biblioteca public a Richmond Hill.
Sunt convins a c a-i sunt de ajutor.
N-am comentat.
Si Richie? El ce face?
Dou a la rnd erau totu si prea mult.
l cheam a Ricky, am spus.
Ah, scuz a-m a. El ce face?
Am ridicat iar a si din umeri.
Este speriat, dar e-un b aiat curajos.
Christine gesticul a c atre mine, ca si cum curajul lui Ricky ar avut sens doar pentru c a eu eram tat al s au.
Am nclinat din cap, multumind pentru complimentul nerostit. Ea mai t acu o secund a, dup a care vorbi:
Am stat de vorb a cu Petroff de la Resurse Umane. Mi-a spus c a e sti complet acoperit. Poti s a-ti iei
concediu medical pe termen lung si s a prime sti optzeci si cinci la sut a din salariu.
Am clipit si m-am gndit cu atentie la urm atoarele mele cuvinte.
Nu sunt sigur dac a-i de competenta ta s a discuti, indiferent cu cine, despre situatia asigur arii mele
medicale.
118
Christine ridic a ambele mini, cu palmele n afar a.
N-am discutat despre tine n particular, ci doar m-am interesat de cazul general al unui angajat care
are o boal a fat. . . serioas a.
ncepuse s a rosteasc a fatal a, desigur, dar nu fusese n stare s a pronunte cuvntul. Dup a aceea surse.
Iar tu e sti acoperit. Nu mai trebuie s a lucrezi.
Stiu asta, dar vreau s a lucrez.
N-ai prefera mai degrab a s a-ti petreci timpul cu Suzanne si Rich. . . Ricky?
Susan are slujba ei, iar Ricky este n clasa nti; st a toat a ziua la scoal a.
Tom, eu cred totu si. . . N-ar momentul s a nfrunti realitatea? Nu mai poti s a te dedici sut a la sut a
slujbei tale. N-ar momentul s a intri n concediu?
M a ncercau durerile, ca ntotdeauna, iar din cauza asta mi era si mai greu s a-mi st apnesc nervii.
Nu vreau s a-mi iau nici o zi de concediu, am rostit. Vreau s a lucrez. Ce naiba, Christine, oncologul
spune c a este bine pentru mine s a vin la munc a n ecare zi!
Ea cl atin a din cap, de parc a ar fost trist a c a nu puteam vedea lucrurile n ansamblu.
Tom, eu trebuie s a m a gndesc la ce este cel mai bine pentru muzeu. Inspir a adnc. Cred c-o stii pe
Lillian Kong.
Sigur c a da.
Stii atunci c a a demisionat din postul de custode la fosile vertebrate de la Muzeul Canadian de Stiinte
Naturale ca s a. . .
Da, stiu, ca s a protesteze mpotriva reducerii bugetului guvernamental al muzeelor. S-a dus la
Universitatea Indiana.
Exact. Am auzit ns a, din surse neociale, c a nici acolo nu-i foarte multumit a. Cred c a a s putea-o
ispiti s a ni se al ature la MRO, dac a actionez rapid. Stiu c a o dore ste si Muzeul Muntilor Stnco si, a sa
c a-i limpede c a nu va disponibil a mult timp, si de aceea. . .
Nu- si termin a ideea, ci m a a stept a pe mine s-o fac n locul ei. Mi-am ncruci sat bratele la piept, dar
n-am spus nimic. Ea p aru dezam agit a c a va trebui s a mi-o spun a n fat a.
Si. . . ei bine, Tom, tu ne vei p ar asi.
O glum a veche si obosit a mi trecu prin minte: Custozii b atrni nu mor, ci devin pur si simplu o parte
din colectiile lor.
Mai pot nc a s a u de folos.
Sansa ca peste un an s a g asesc pe altcineva, la fel de priceput ca Lillian, este destul de redus a.
Lillian Kong era un paleontolog al naibii de bun; f acuse ni ste cercet ari exceptionale n privinta
ceratopsienilor si fusese nconjurat a de atentia presei, ap arnd pe prima copert a a revistelor Newsweek
si Maclean s datorit a contributiilor ei la controversa dinozaur-pas are. Ca si Christine ns a, sustinea
119
popularizarea stiintic a facil a: sub conducerea ei, exponatele din Muzeul Canadian de Stiinte Naturale
deveniser a excesiv de populiste si nu foarte informative. F ar a ndoial a, avea s a se ralieze dorintei
Christinei de a transforma MRO ntr-o atractie si avea ntr-adev ar s a e de acord s a-l preseze pe
Hollus s a apar a n cadrul unor programe publice, un lucru pe care eu l refuzasem cu regularitate.
Christine, nu m a sili s a plec.
Dar nici nu va nevoie s a pleci. Ai putea r amne ca s a faci cercetare. M acar cu att ti suntem
datori.
Va trebui s a renunt ns a la functia de sef al departamentului.
P ai, Muzeul Muntilor Stnco si i ofer a o functie foarte important a. N-a s putea s-o atrag aici cu
altceva mai putin. . . mai putin. . .
Mai putin de functia mea, am spus. Si nu-ti poti permite s a ne pl ate sti pe amndoi.
ti poti lua concediu medical, dar s a vii totu si la muzeu ca s a-i prezinti totul detaliat.
Dac a ai stat de vorb a cu Petroff, stii c a nu-i chiar a sa. Societatea de asigur ari nu-mi va pl ati dect
dac a declar c a sunt prea bolnav ca s a mai lucrez. ntr-adev ar, ei mi-au spus c a n cazul bolilor fatale, nu
fac multe cercet ari. Dac a voi declara c a sunt prea bolnav, m a vor crede dar nu mai pot veni la slujb a si
s a primesc bani.
Muzeul ar prota enorm de pe urma angaj arii unui savant de talia lui Lillian, zise Christine.
Ea nu este n nici un caz unica optiune pe care o ai pentru nlocuirea mea, am rostit. Cnd va trebui
s a plec, n-ai dect s-o promovezi pe Darlene sau poti s a-i faci o ofert a lui Ralph Chapman; s a-l
convingi s a- si aduc a aici laboratorul de morfometrie aplicat a. Aceea ar o adev arat a lovitur a.
Christine desf acu bratele, sugernd c a era mai presus de puterile ei.
mi pare r au, Tom. Realmente.
Mi-am ncruci sat iar a si bratele pe piept.
Asta n-are nici o leg atur a cu g asirea celui mai bun paleontolog, ci este vorba despre dezacordurile
dintre noi privind modalitatea n care conduci muzeul.
Ea simula foarte credibil ofensa.
Tom, m a nedrept ate sti.
M a-ndoiesc. Si si-apoi, ce va face Hollus?
Sunt sigur a c a va dori s a- si continue cercetarea, r aspunse Christine.
Noi doi am lucrat mpreun a. El are ncredere n mine.
O s a lucreze la fel de bine si cu Lillian.
Nu, n-o s a lucreze. Noi suntem. . .
M-am simtit stingher s-o spun.
Noi suntem o echip a.
120
El nu are nevoie dect de un paleontolog competent care s a-l ndrume si ei bine, iart a-m a, Tom,
ns a cred c a recuno sti si tu faptul c a ar trebui s a e o persoan a care va aici si anii urm atori, cineva care
s a poat a consemna tot ce a aat de la extraterestru.
Eu tin un jurnal am anuntit, i-am spus. Scriu totul.
Cu toate acestea, pentru binele muzeului. . .
Deveneam tot mai iritat si mai ndr aznet.
M-a s putea duce la orice muzeu sau universitate care s a aib a o colectie bun a de fosile, iar Hollus
m-ar urma. A s putea chemat oriunde a s dori si, nsotit de un extraterestru, nim anui nu i-ar p asa de
s an atatea mea.
Tom, i rezonabil.
Nu trebuie s a u rezonabil, am gndit. Nimeni care trece prin ceea ce trec eu nu trebuie s a e rezonabil.
Nu este ceva negociabil, am rostit. Dac a plec eu, pleac a si Hollus.
Christine f acu un spectacol ntreg din studierea brelor de lemn de pe t ablia biroului ei, pe care le
desena cu vrful degetului.
M a ntreb cum ar reactiona Hollus dac a i-a s spune c a te folose sti de el n felul acesta?
Mi-am mpins b arbia nainte.
M a ntreb cum ar reactiona dac a eu i-a s spune cum m a tratezi.
Amndoi am r amas t acuti. ntr-un trziu eu am vorbit:
Dac a nu mai ai altceva de zis, m a-ntorc la munca mea.
Am f acut un efort s a nu subliniez penultimul cuvnt. Christine r amase nemi scat a, iar eu m-am ridicat si
am plecat, cu durerea sfredelindu-m a, de si, binenteles, am refuzat s a las s a se vad a ceva.
M-am ntors n birou ca o furtun a. n absenta mea, Hollus examinase mulajele de endocranii; intrigat de
comentarii de-ale mele mai vechi, explora acum dezvoltarea inteligentei la mamifere dup a granita
cretacic/tertiar. Nu eram niciodat a sigur dac a-i citeam corect limbajul trupului, dar se p area c a el nu
avea dicult ati n a m a descifra pe mine.
Pari. . . tulburat, mi spuse.
O mai tii minte pe doamna Dorati, directoarea muzeului?
O mai ntlnise de cteva ori, inclusiv cu ocazia vizitei prim-ministrului.
ncearc a s a m a sileasc a s a-mi iau concediu medical de lung a durat a. Vrea s a plec din muzeu.
De ce?
Sunt potentialul uciga s de vampiri, ai uitat? Aici, n muzeu, sunt oponentul ei. Ea a dus MRO-ul
ntr-o directie fat a de care multi dintre noi, custozii mai vrstnici, obiecteaz a, iar acum a ntrez arit
ocazia de a m a nlocui cu cineva care este de acord cu opiniile ei.
Totu si concediul medical. . . acesta este legat de boala ta.
121
Nu exist a alt mod prin care s a m a dea afar a.
Si care este natura nentelegerii dintre voi?
Opinia mea este c a muzeul ar trebui s a e un loc de educatie, care s a ofere ct mai multe informatii
posibile despre toate exponatele sale. Opinia ei e aceea c a muzeul trebuie s a e o atractie turistic a, care
s a nu-i intimideze pe oameni cu o multime de date, cifre si termeni de specialitate ciudati.
Subiectul acesta este important?
ntrebarea lui m a lu a prin surprindere. P aruse important atunci cnd ncepusem lupta cu Christine, cu
mai bine de trei ani n urm a. Ba chiar, ntr-un interviu pe care-l acordasem pentru Toronto Star n
leg atur a cu scandalul din MRO, o numisem b at alia vietii mele. Asta se petrecuse ns a nainte ca
doctorul Noguchi s a-mi ar atat pata neagr a de pe radiograe, nainte s a nceput s a simt durerea,
nainte de chimioterapie, nainte de. . .
Nu stiu, am r aspuns cu toat a onestitatea.
mi pare r au s a aud de dicult atile tale, zise Hollus.
Mi-am mu scat buza inferioar a. Nu aveam nici un drept s a rostesc cuvintele urm atoare.
I-am spus lui Dorati c a tu ai pleca, dac a ea m-ar sili s a p ar asesc muzeul.
Hollus r amase t acut mult a vreme. Pe Beta Hydri III, el nsu si fusese savant si ntelegea n mod clar
prestigiul pe care prezenta lui l aducea pentru MRO. Poate ns a c a-l ofensasem profund,
transformndu-l ntr-un pion dintr-un joc politic. Cu sigurant a c a putea s a prevad a cteva mut ari nainte,
cu sigurant a c a stia c a situatia aceasta putea s a devin a nepl acut a. Mersesem prea departe; o stiam.
Totu si. . .
Totu si cine m-ar putut nvinov ati? Oricum Christine avea s a nving a. Mult prea curnd, ea avea s a
nving a. Hollus ar at a consola de pe biroul meu.
Folose sti dispozitivul acela pentru a vorbi cu altii din cl adire, spuse el.
Da, este telefonul meu.
Poti stabili leg atura cu doamna Dorati?


A a a, da. . . dar. . .
Stabile ste-o.
Am sov ait o clip a, apoi am ridicat receptorul si am tastat cele trei cifre ale interiorului Christinei.
Director Dorati, rosti glasul ei.
Am ncercat s a-i ntind receptorul lui Hollus.
Nu l pot folosi, spuse el.
Binenteles c a nu putea, avnd dou a guri separate. Am atins tasta pentru speaker si i-am f acut semn din
cap s a vorbeasc a.
Doamn a director Dorati, sunt Hollus Deten Stak Jaton.
122
Era prima dat a cnd auzeam numele ntreg al forhilnorului.
Sunt plin de recuno stint a pentru ospitalitatea cu care mi ng adui s a mi ntreprind cercet arile aici, dar
te contactez ca s a te informez c a Thomas Jericho face parte integral a din munca mea, iar dac a el
p ar ase ste muzeul, l voi urma oriunde s-ar duce.
Pentru cteva secunde se l as a o t acere glacial a.
nteleg, rosti vocea Christinei.
Deconecteaz a leg atura, mi zise Hollus.
Am nchis telefonul.
Inima mi bubuia; habar n-aveam dac a ceea ce f acuse Hollus era tocmai ce trebuia. M a simteam ns a
profund mi scat de sprijinul lui.
Multumesc, am rostit.
Forhilnorul si ndoi att genunchii superiori, ct si pe cei inferiori.
Doamna Dorati era complet n stnga.
Complet n stnga?
Scuz a-m a. Voiam s a spun c a, n opinia mea, fapta ei a fost pe al aturi. M acar att puteam s a fac.
Si mie mi s-a p arut gre sit, am ncuviintat. Dar, n sfr sit, cred c a poate am gre sit si eu spunndu-i c a
tu vei pleca, dac a eu voi p ar asi muzeul.
Am r amas t acut o vreme, si n cele din urm a Hollus vorbi:
De cele mai multe ori este greu de determinat ce este gre sit si ce este corect. Probabil c a dac a a s
fost n locul t au m-a s comportat la fel.
Se leg an a n sus si n jos.
Uneori regret c a n asemenea privinte nu am discern amntul wreedilor.
Ai amintit asta si mai devreme, am observat. De ce wreedii rezolv a mai u sor dect noi problemele
etice?
Hollus se foi u sor de pe un picior pe cel alalt.
Wreedii sunt eliberati de povara rationamentelor de genul de logic a pe care l folosim noi doi. De si
pe ei i poate deruta matematica, examinarea ntreb arilor losoce legate de sensul vietii, de etic a si
moral a ne deruteaz a pe noi. Noi avem un simt intuitiv al binelui si r aului, ns a toate teoriile etice pe care
le elabor am e sueaz a. Mi-ai ar atat lmele acelea, Star Trek. . .
A sa era, iar episoadele pe care le vizionasem i strniser a curiozitatea destul de mult pentru a dori s a
vad a si primele trei lme Star Trek de lung metraj.
Si?
n unul dintre ele murea hibridul acela imposibil.
Mnia lui Khan.
123
Exact. n lm se insista asupra ideii c a nevoile majorit atii sunt mai importante dect nevoile
minorit atii sau ale individului. Noi, forhilnorii, avem sentimente similare. Este o tentativ a de aplicare a
matematicii o stiint a n care suntem foarte priceputi n etic a, un domeniu n care nu suntem
priceputi, dar am e suat cu regularitate n asemenea tentative. n lmul n care hibridul ren a stea. . .
n c autarea lui Spock, am spus.
Ochii pediculari i se ciocnir a.
n lmul acela am aat c a formularea initial a era eronat a si c a, de fapt, nevoile individului sunt mai
importante dect ale majorit atii. n mod intuitiv, p area corect ca personajul cu peruc a si ceilalti s a
fost de acord s a si sacrice vietile pentru a salva un camarad care nu era din aceea si specie cu ei, chiar
dac a asta sda logica matematic a. Totu si asta se ntmpl a permanent: multe societ ati omene sti si toate
cele forhilnore sunt democratice; ele sunt dedicate principiului c a toti indivizii sunt egali. Am citit si eu
fraza m areat a scris a de vecinii vo stri din sud: Consider am ca adev aruri gr aitoare faptul c a toti oamenii
s-au n ascut egali. ns a cei care au scris cuvintele acelea erau proprietari de sclavi si nu pricepeau ironia
ca s a folosesc un cuvnt nv atat de la tine acelui aspect.
Este adev arat.
Multi savanti oameni si forhilnori au ncercat s a reduc a altruismul la imperative genetice, sugernd
c a gradul de sacriciu pe care suntem dispu si s a l facem pentru altcineva este direct proportional cu
cantitatea de material genetic pe care o mp artim. Noi doi, arm a acei savanti, nu am accepta neap arat
s a murim pentru a salva o rud a sau un copil, dar dac a prin moartea noastr a ar salvate dou a rude sau doi
copii, am putea considera trgul ca ind echitabil, deoarece, luate mpreun a, cele dou a inte detin
aceea si cantitate din genele noastre ca noi n sine. Si, cu certitudine, ne-am sacrica pentru a salva trei
rude sau trei copii, ntruct ei detin o concentratie a materialului nostru genetic mai mare dect contin
propriile noastre corpuri.
Eu a s gata s a mor pentru a-l salva pe Ricky, am rostit.
Forhilnorul ar at a fotograa nr amat a de pe mas a; spatele acesteia era ntors iar a si spre el.
Totu si, dac a ti-am nteles spusele, Ricky nu este ul t au natural.
Exact. P arintii lui naturali nu l-au dorit.
Iar aspectul acesta ne dezorienteaz a la dou a niveluri: c a p arintii ar putea opta s a renunte la vl astarul
lor s an atos si c a non-p arintii ar putea opta s a adopte copilul altora. Desigur, exist a numero si oameni
buni care, sdnd logica geneticii, au optat s a nu aib a copii. Nu exist a realmente o formul a care s a
descrie cu succes domeniul de optiuni al forhilnorilor sau al oamenilor n privinta altruismului si
sacriciului; problemele acestea nu pot reduse la nivel matematic.
Am c azut pe gnduri; faptul c a Hollus mi luase partea n fata Christinei fusese, cu sigurant a, un act
altruist, dar n mod evident nu avea absolut nici o leg atur a cu favorizarea unei rude genetice.
Cred c a nu, am fost de acord.
124
Pe de alt a parte, urm a Hollus, indc a nu au inventat matematica traditional a, prietenii no stri wreedii
nu au fost niciodat a derutati de asemenea probleme.
n tot cazul, pe mine m a deruteaz a, am zis. De-a lungul anilor, mi-am pierdut multe ore de somn,
ncercnd s a desclcesc dileme etice.
Mi-am reamintit vechiul banc cu insomniacul agnostic dislexic, care st atea treaz noaptea si se ntreba
dac a exist a ntr-adev ar un reactor6.
De fapt, de unde vin principiile morale? Stim c a este r au s a furi si. . . Tu stii asta, nu? Vreau s a spun,
forhilnorii sunt mpotriva furtului?
Da, de si nu este ceva nn ascut. Copiii forhilnori nhat a orice obiect la care pot ajunge.
La fel se ntmpl a si cu cei ai oamenilor. Dar cre stem si ne d am seama c a hotia este un obicei r au.
Totu si. . . totu si de ce simtim c a este un obicei r au? Dac a hotia spore ste succesul reproducerii, n-ar
trebuit ca evolutia s-o favorizat? n mod similar, noi credem c a indelitatea este ceva r au ns a, n mod
evident, mi-a s putea spori reu sita reproducerii, fecundnd mai multe femei. Dac a hotia este avantajoas a
pentru toti cei care se pricep, iar adulterul este o strategie bun a, cel putin pentru masculi, de a- si spori
prezenta n fondul genetic comun, de ce avem impresia c a ele sunt imorale? N-ar trebui ca singura
moralitate produs a de evolutie s a e de tipul celei pe care o are Bill Clinton s a ne par a r au c a am fost
prin si?
Ochii pediculari ai lui Hollus se mi scau mai rapid ca de obicei.
Nu am un r aspuns, zise el. Ne str aduim s a g asim solutii la ntreb ari morale, dar ele ne nfrng
ntotdeauna. Gnditori de seam a, att oameni, ct si forhilnori, si-au consacrat existenta ntrebndu-se
care este scopul vietii si cum stim cnd ceva este imoral. n ciuda secolelor de eforturi, nu s-a nregistrat
totu si nici un progres. ntreb arile sunt mai presus de cuno stintele noastre, la fel cum Ct fac doi si cu
doi? este mai presus de cuno stintele wreedilor.
Am cl atinat din cap nencrez ator.
Continu a s a mi se par a incredibil faptul c a ei nu pot pur si simplu s a vad a c a dou a obiecte la care se
adaug a alte dou a obiecte echivaleaz a cu patru obiecte.
Forhilnorul si nclin a corpul spre mine ndoindu- si genunchii inferiori a trei dintre picioarele sale.
Iar lor li se pare incredibil c a noi nu putem distinge adev arurile fundamentale ale problemelor
morale. . . Mintile noastre fragmenteaz a: noi diviz am problemele n p arti ce pot abordate. Dac a ne
ntreb am de ce o planet a r amne pe orbit a n jurul soarelui ei, putem pune ntreb ari si mai simple cum
r amne o piatr a pe sol, de ce se a a Soarele n centrul sistemului solar si, rezolvndu-le pe acestea,
putem r aspunde plini de ncredere la ntrebarea mai mare. Dar problemele de etic a si moralitate si
ntelesul vietii sunt aparent ireductibile, ca si cilii din celule: nu exist a p arti componente care s a poat a
urm arite n mod izolat.
Vrei s a spui c a a savant, a o persoan a condus a de logic a este fundamental incompatibil cu a
senin n privinta moralit atii si spiritualit atii?
125
Unii reu sesc n ambele privinte ns a de obicei o fac prin compartimentare. Stiinta este responsabil a
pentru anumite probleme, iar religia pentru altele. ns a pentru aceia care caut a o unic a si exhaustiv a
viziune asupra lumii, nu se poate vorbi despre senin atate. O minte este croit a e pentru una, e pentru
cealalt a, dar nu pentru ambele.
Mi-am reamintit de pariul lui Pascal: este mai sigur, a spus el, s a pariez pe existenta lui Dumnezeu,
chiar dac a el nu exist a, dect s a risc osnda etern a n cazul n care am gre sit. Desigur, Pascal fusese
matematician; el avusese o minte logic a, rational a, ndreptat a spre analiza cifrelor, pe scurt o minte
omeneasc a. B atrnul Blaise nu avusese de ales n privinta creierului pe care-l avea; acesta i fusese
atribuit de evolutie, la fel ca si mie.
Dar dac a a s avut de ales?
Dac a a s putut face schimb ntre nesiguranta privind unele probleme faptice si certitudinea n
problemele morale, a s f acut-o? Ce este mai important: s a cuno sti relatiile lo-genetice precise ntre
toate ramurile de pe arborele evolutiei, ori s a cuno sti ntelesul vietii?
Hollus m a p ar asi pentru restul zilei; a plpit si a disp arut, l asndu-m a singur cu c artile, fosilele si
treburile mele neterminate.
M-am pomenit gndindu-m a la lucrurile pe care a s vrut s a le mai fac o dat a nainte de a muri. n acest
punct ntelegeam c a doream mai degrab a s a repet experiente anterioare pl acute, dect s a ncerc unele
noi.
Unele dintre cele pe care le doream erau evidente, re ste: s a fac dragoste cu sotia mea, s a-mi mbr ati sez
ul, s a-l v ad pe fratele meu Bill.
Altele erau mai putin previzibile cele care m a implicau doar pe mine. Doream s a mai merg o dat a la
Octagon, restaurantul meu favorit din Thornhill, unde o cerusem de sotie pe Susan. Chiar si cu greata
cauzat a de chimioterapie, doream s-o mai fac o dat a.
Si mai voiam s a v ad din nou Casablanca. nchin uitndu-m a la tine, pu stoaico.
Doream s a mai v ad o dat a echipa de baseball Blue Jays c stignd World Series dar b anuiesc c a n
privinta asta nu aveam prea multe sanse.
Doream s a m a ntorc la Drumheller si s a umblu printre stnci, s a m a las cuprins de farmecul terenurilor
sterile pe nserat, cu coiotii urlnd n fundal si buc ati de fosile mpr a stiate peste tot.
Doream s a-mi vizitez cartierul cel vechi din Scarborough. S a m a plimb pe str azile tineretii mele, s a m a
uit la vechea cas a a p arintilor sau s a stau n curtea scolii publice William Lyon Mackenzie King si s a las
amintirile prietenilor din deceniile trecute s a se reverse peste mine.
Doream s a-mi sterg de praf vechiul aparat de radio emisie-receptie si s a ascult doar s a ascult vocile
din noapte din toat a lumea.
ns a mai mult ca orice doream s a merg cu Ricky si Susan la c asuta noastr a de pe lacul Otter si s a st am
pe debarcader dup a l asarea ntunericului, vara, destul de trziu pentru ca tntarii si mu stele s a
disp arut, s a privim cum r asare luna, cu fata ei p atat a reectndu-se n apa lini stit a, s a ascult am tip atul
126
trist al unui cufundar si sunetul vreunui pe ste care sare din lac, s a m a las pe spate n sezlong, s a-mi
ncruci sez minile la ceaf a, s a suspin multumit si s a nu simt absolut nici o durere.
Deocamdat a Susan nu spusese nimic despre comentariile mult mediatizate ale lui Salbanda, despre
faptul c a Universul avea un Creator un Creator care, aparent n cel putin cinci rnduri, intervenise
direct n dezvoltarea vietii inteligente.
n cele din urm a a trebuit totu si s a discut am. A fost o conversatie pe care n-o anticipasem vreodat a. mi
tolerasem sotia, acceptndu-i credinta, ba chiar fusesem de acord s a ne c as atorim printr-o slujb a
traditional a n biseric a. Dar, n tain a, eu stiusem mereu c a eu eram cel iluminat, c a eu aveam dreptate, c a
eu stiam cu adev arat cum merg lucrurile.
Susan si cu mine st ateam pe teras a. Era o sear a de aprilie anormal de cald a. n seara asta trebuia s a-l
duc a pe Ricky la antrenamentul de not; uneori l duceam eu, iar alteori mergeam mpreun a cu Susan,
ns a n seara asta aveam alte planuri. Ricky era n camera lui si se mbr aca.
Hollus ti-a spus c a-l caut a pe Dumnezeu? ntreb a Susan, privindu- si cana de cafea.
Am ncuviintat n t acere.
Si nu mi-ai spus nimic?
Ei bine. . . Nu. Nu ti-am spus.
Mi-ar pl acut s a vorbit cu el despre asta.
mi pare r au, am rostit.
A sadar forhilnorii sunt religio si, zise Susan, rezumnd totul, cel putin pentru ea.
Eu ns a a trebuit s a protestez; a trebuit s-o fac.
Hollus si colegii lui cred c a Universul a fost proiectat n mod inteligent, dar ei nu-l venereaz a pe
Dumnezeu.
Nu se roag a? ntreb a Susan.
Nu. Mai exact, wreedii petrec zilnic cte o jum atate de zi n meditatie, ncercnd s a comunice
telepatic cu Dumnezeu, dar. . .
Mie asta mi se pare un fel de rug aciune.
Ei spun c a nu doresc nimic de la Dumnezeu.
Susan r amase t acut a o vreme; noi discutam rareori despre religie, dintr-un bun motiv.
Rug aciunile nu se refer a la a cere lucruri; nu este ca si cum ai vizita un supermarket al lui Mo s
Cr aciun.
Am ridicat din umeri. B anuiesc c a de fapt nu stiam prea multe despre subiectul acesta.
Forhilnorii cred n existenta suetului? Cred n viata de apoi?
ntrebarea m a lu a prin surprindere; nu m a gndisem niciodat a la a sa ceva.
M arturisesc sincer c a habar n-am.
127
Poate c a ar trebui s a-l ntrebi pe Hollus.
Am ncuviintat din cap. Poate c a ar trebuit s-o fac.
Stii c a eu cred n existenta suetului, rosti ea simplu.
Stiu.
Nu- si continu a ns a ideea. Nu m a mai ntreb a dac a voiam s-o nsotesc la biseric a; o f acuse o dat a, cu
ceva timp n urm a, si asta fusese tot. Dac a frecventarea bisericii St. George o ajuta s a reziste situatiei,
atunci era perfect. Dar ecare dintre noi trebuia s a-i fac a fat a n felul s au.
Ricky ap aru prin u sa de sticl a glisant a si ie si pe teras a.
Salut, voinice, i-am spus. D a-i un pupic lui tati.
El se apropie si m a s arut a pe obraz, apoi mi-l mngie cu mnuta lui.
A sa-mi place mai mult, mi-a spus.
Cred c a ncerca s a m a nveseleasc a; nu-i pl acuse niciodat a asprimea de smirghel a b arbii mele de
dup a-amiaz a. I-am zmbit.
Susan se ridic a si m a s arut a si ea.
Dup a care sotia si ul meu plecar a.
Am r amas singur, dup a ce Ricky si Sue au plecat spre Centrul acvatic Douglas Snow, aat la patru str azi
distant a. Am revenit n cas a si am instalat camera video un lux, un cadou de Cr aciun pe care ni-l
f acuser am reciproc acum ctiva ani pe un trepied, n cabinet.
Am pornit camera, am trecut spre scaunul din spatele biroului si m-am a sezat.
Salut, Ricky, am rostit, dup a care am zmbit cu un aer de scuz a. O s-o rog pe mama ta s a nu-ti arate
nregistrarea aceasta timp de zece ani, a sa c a b anuiesc c a ai mplinit saisprezece ani. Sunt sigur c a de
acum nu mai e sti Ricky. Poate c a e sti Rick sau poate c a ai decis c a Richard ti se potrive ste mai
bine. De aceea de aceea poate c a-ti voi spune pur si simplu ule.
Am f acut o pauz a.
Sunt sigur c a ai v azut destule poze cu mine; mamei tale i pl acea mult s a fac a fotograi. Poate c a ai
chiar si unele amintiri despre mine n tot cazul, eu sper asta. Eu mi amintesc cteva lucruri de pe cnd
aveam sase- sapte ani. . . Puse cap la cap, ar nsemna poate o or a sau dou a.
M-am oprit din nou. Dac a el m a tinea minte, speram c a si amintea de mine a sa cum fusesem nainte de
cancer, pe cnd aveam p ar, pe cnd nu eram att de scheletic. Era adev arat, ar trebuit s a fac
nregistrarea aceasta imediat ce mi s-a pus diagnosticul cu sigurant a nainte de a ncepe chimioterapia.
De aceea, am urmat, tu ai un avantaj fat a de mine. Tu stii cum ar at eu, ns a eu m a ntreb cum ar ati
tu. . . ce fel de tn ar ai devenit.
Am surs.
Pe cnd aveai sase ani, erai nitel cam micut pentru vrsta ta. . . dar n zece ani se pot schimba multe.
128
La vrsta ta vrsta pe care o ai n prezent, saisprezece ani eu mi l asasem o barb a vlvoi. n scoala
mea mai era doar un alt b aiat cu barb a; cred c a a fost un act de revolt a specic tineretii.
M-am foit putin n scaun.
Oricum, sunt sigur c a ai crescut si e sti acum un tn ar minunat stiu c a mama ta n-ar ng aduit ca
lucrurile s a se desf a soare altfel. mi pare r au c a n-am fost al aturi de tine. Mi-ar pl acut s a te-nv at cum
s a faci nodul la cravat a, cum s a te b arbiere sti, cum s a dai o pas a la fotbal sau cum s a bei un pahar de vin.
Nu stiu ce preocup ari ai. Sport? Teatru? Indiferent despre ce ar vorba, s a stii c a a s venit s a te v ad
orict de des a s putut.
Am t acut, adunndu-mi gndurile.
Cred c a te ntrebi tot mai des ce vrei s a faci n viat a. Stiu c a vei g asi fericirea si succesul n orice ai
alege. Dac a dore sti, s a stii c a exist a destui bani pentru a urma universitatea chiar pn a la doctorat,
dac a asta ti dore sti. Desigur, f a tot ce te face fericit. Totu si, eu ti voi spune c a m-am bucurat enorm de
r asplata unei vieti stiintice; poate c a nu este genul t au, dar dac a te gnde sti la a sa ceva, ti-o recomand.
Am c al atorit prin toat a lumea, sunt destul de bine pl atit si dispun de o exibilitate enorm a n privinta
timpului liber. ti spun toate astea pentru cazul n care te ntrebi dac a tat al t au a fost fericit n meseria
lui: da, am fost fericit, ba chiar foarte fericit. Iar asta-i lucrul cel mai important. Dac a-ti pot oferi un sfat
n privinta carierei, acesta este: s a nu-ti faci griji pentru cti bani vei c stiga. Alege ceva care s a-ti plac a;
prin viat a nu treci dect o singur a dat a.
Am f acut iar a si o pauz a, apoi am rostit:
Ca s a u sincer, nu-ti pot oferi prea multe sfaturi.
Am zmbit.
Ce naiba, pe cnd aveam vrsta ta, ultimul lucru pe care mi-l doream era un sfat din partea tat alui.
Am ridicat u sor din umeri.
Nu pot totu si s a nu te rog ceva: nu fuma. Crede-m a, ule, nu merit a s a ri sti nimic ca s a treci prin ce
am trecut eu. N-am fost fum ator sunt sigur c a mama ti-a spus-o dar fumatul este modalitatea prin
care majoritatea oamenilor se mboln avesc de cancer pulmonar. Te rog, te implor: nu risca!
Am privit ceasul de pe perete; mai r am asese destul timp cel putin, pe caset a.
Probabil c a e sti curios n privinta relatiei mele cu Hollus, forhilnorul. Sincer vorbind, sunt la fel de
curios ca tine. B anuiesc c a dac a-ti mai aminte sti ceva din copil arie, atunci este seara cnd ne-a vizitat el.
Stii c a era adev aratul Hollus? C a nu era o proiectie? Da, a sa a fost. Tu, eu si mama ta am fost primii
oameni care am ntlnit cu adev arat un forhilnor n carne si oase. Pe lng a caseta aceasta, ti las si o
copie a jurnalului pe care l-am tinut despre ntlnirile mele cu Hollus. Poate c a-ntr-o bun a zi, tu sau
altcineva va scrie o carte despre toate astea. Binenteles, exist a lacune ce vor trebui completate sunt
convins c a exist a lucruri relevante despre care eu nu stiu nimic totu si, nsemn arile pe care le-am f acut
ar trebui s a-ti ofere un nceput bun. n privinta relatiei mele cu Hollus, stiu doar att: mi place de el si
cred c a si lui i place de mine. Un proverb spune c a o viat a care nu e analizat a nu merit a s a e tr ait a;
129
cancerul m-a f acut s a-mi examinez viata, dar cred c a faptul c a am ajuns s a-l cunosc pe Hollus m-a
determinat s a analizez ce nseamn a s a i om.
Am ridicat u sor din umeri, recunoscnd c a urm atoarele mele cuvinte erau dintre cele pe care oamenii nu
le rostesc n general cu glas tare.
Si b anuiesc c a a om nseamn a a fragil. Noi suntem r aniti cu u surint a, si nu numai zic. Suntem
r aniti la fel de u sor si emotional. De aceea, ule, pe m asur a ce vei nainta prin viat a, ncearc a s a nu-i
r ane sti pe altii.
Am mai ridicat o dat a din umeri.
Asta-i. . . asta este sfatul pe care-l am pentru tine.
Nu era nici pe departe destul, o stiam; era imposibil s a compensez pierderea unui deceniu prin cteva
panseuri lipsite de originalitate. Ricky devenise deja b arbatul care avea s a e f ar a ajutorul meu.
Un singur lucru mai vreau s a-l stii de la mine, am rostit. S a nu te ndoie sti niciodat a de asta, Richard
Blaine Jericho: cndva ai avut un tat a si el te-a iubit. S-o tii minte mereu.
M-am ridicat, am oprit camera si am r amas acolo, n cabinetul meu, n sanctuarul meu.
Ideea mi venise n timpul somnului, f ar a ndoial a din pricina nregistr arii pe care o f acusem pentru
Ricky: o versiune a mea care avea s a tr aiasc a si dup a moartea corpului meu. Eram att de surescitat,
nct m-am sculat si am cobort la parter pentru a cioc ani repetat n dodecaedrul de holoforme, cu
speranta de a-l apela pe Hollus. El ns a nu ap aru; a trebuit s a a stept pn a a doua zi, cnd se ivi n biroul
meu din propria lui voint a.
Hollus, am rostit imediat ce imaginea i se stabiliza, cred c a stiu ce au ngropat sub
peisajele-avertisment pe toate planetele moarte.
El m a x a cu privirea.
Nu sunt reziduuri nucleare, am zis. Dup a cum ai spus chiar tu, nu exist a indicatoare asociate
reziduurilor nucleare si pentru o secvent a temporal a de peste un milion de ani nimeni nu- si face griji
pentru a sa ceva. Locuitorii planetelor au ngropat ceva ce doreau s a p astreze pe vecie, nu ceva de care
doreau s a scape. De aceea cassiopeianii au recurs pn a si la anularea tectonicii pl acilor pe planeta lor,
detonndu- si satelitul natural voiau s a se asigure c a tot ce se g asea n cripta subteran a n-avea s a intre
niciodat a n subductie.
Poate c a a sa este, spuse Hollus, dar ce anume ar dorit s a p astreze cu atta grij a si n acela si timp s a
descurajeze pe oricine ar dorit s a fac a cercet ari?
Pe ei n si si, am r aspuns.
Sugerezi, a sadar, ceva de felul unui ad apost antiatomic? Examin arile seismice au ar atat c a interiorul
criptei de pe Mu Cassiopeia A Prime este sucient doar pentru g azduirea unui num ar mic de indivizi.
Nu, nu, l-am oprit. Eu cred c a ei sunt toti acolo, n subteran. Milioane, miliarde indiferent ct de
mare ar fost populatia lor. Cred c a si-au scanat creierele si s-au nc arcat ntr-o lume generat a de
130
calculator, iar hardware-ul care asigur a existenta acelei lumi, ma sin ariile la care doreau ca nimeni s a nu
aib a acces, pentru a nu le deteriora, se g asesc sub peisajele acelea nsp aimnt atoare.
Scan ari. . . , spuse gura stng a a lui Hollus si cea dreapt a reect a la rndul ei, scan ari. . . Dar noi nu am
g asit dect trei planete cu peisaje articiale concepute pentru a-i nsp aimnta si alunga pe curio si.
Celelalte planete pe care le-am vizitat Eta Cassiopeia A III, Sigma Draconis II si Groombridge 1618
III au fost pur si simplu p ar asite.
Este posibil ca pe planetele acelea echipamentele hardware s a fost lansate n spatiul cosmic. Sau
poate c a rasele respective au decis c a modul cel mai bun de a evita detectarea era s a nu ntreprind a
nimic. Pn a si un indicator de avertizare i atrage pe curio si; poate c a au decis s a- si ascund a
hardware-ul, f ar a nici o alt a indicatie.
Totu si de ce ar proceda n felul acesta rase ntregi? ntreb a Hollus. De ce ar renunta la existenta
zic a?
Asta era simplu pentru mine.
Tu ce vrst a ai? l-am ntrebat.
n ani tere stri subiectivi? Patruzeci si sapte.
Am fost surprins. Dintr-un motiv necunoscut, m a a steptasem s a fost mai b atrn ca mine.
Si ct vei tr ai?
Poate alti optzeci de ani, dac a nu voi suferi vreun accident.
A sadar, durata medie de viat a a forhilnorilor este de o sut a treizeci de ani?
La femele, da. B arbatii tr aiesc cu vreo zece ani mai mult.
Adic a. . . Dumnezeule! Adic a, tu e sti femel a?
Da.
Eram stupeat.
Nu-mi d adusem seama de asta. Vocea ta. . . este destul de groas a.
A sa sunt toate glasurile forhilnorilor, indiferent dac a sunt masculi sau femele.
Cred c a voi continua s a m a adresez tie ca unui mascul, dac a nu te deranjeaz a.
Deja nu m a mai ofenseaz a, zise Hollus. Poti continua s a o faci.
Oricum, am spus, vei tr ai n jur de o sut a treizeci de ani. Eu am cincizeci si patru de ani n clipa asta;
dac a n-ar fost adenocarcinomul, a s mai tr ait vreo dou azeci de ani, sau poate treizeci ori patruzeci.
Ochii pediculari ai lui Hollus se mi scar a.
Dar asta-i situatia. Si, de altfel, chiar dac a n-a s avut cancer, s an atatea mi-ar fost deteriorat a mare
parte din timpul respectiv.
Am t acut, dup a care am ntrebat:
Forhilnorii mb atrnesc f ar a probleme?
131
Cndva, un poet de pe planeta mea a scris c a din clipa n care te na sti urmeaz a doar luni n eclips a
o metafor a care are cam acela si nteles ca expresia voastr a din ce n ce mai r au. Corpurile si mintile
forhilnorilor se deterioreaz a si ele de-a lungul timpului.
ns a dac a ti-ai putea asuma o existent a virtual a, dac a ai putea tr ai n interiorul unui calculator,
ncepnd din oarea tineretii, atunci ai putea tr ai ve snic, f ar a nici o deteriorare.
Nemurirea a fost dintotdeauna un vis al poporului meu, recunoscu Hollus.
Si al p amntenilor. Ba chiar multi predicatori se folosesc de promisiunea vietii ve snice, este adev arat
c a pe un alt t arm, ca principal stimulent pentru un comportament decent. Dar, cu toate c a noi ne-am
extins mult durata vietii gratie progreselor medicinei, suntem departe de a nemuritori.
La fel ca noi, zise Hollus. Si la fel ca wreedii. Totu si, att ei ct si noi nutrim speranta de a
transforma n realitate viata etern a.
Noi crezuser am c a am f acut saltul decisiv acum ctiva ani, cnd am descoperit cum s a punem la loc
capetele ADN-ului.
Cromozomii se termin a prin buc atele protectoare, similare capetelor din plastic ce protejeaz a vrfurile
sireturilor ca s a nu se destrame; de ecare dat a cnd un cromozom se divide, vrfurile acelea numite
telomeri sunt scurtate. Dup a sucient de multe diviz ari, vrfurile dispar complet si cromozomul nu se
mai poate divide.
Si noi am descoperit asta, spuse Hollus, cu aproape o sut a de ani n urm a. ns a, de si nlocuirea
telomerilor poate face ca celulele individuale s a se divid a la nesfr sit n laborator, procedura nu
functioneaz a n cazul unui organism integrat. Cnd un organism ajunge la o mas a critic a de celule, e c a
divizarea se opre ste dup a un num ar stabilit de repet ari, exact ca si cum telomerii ar disp arut, e c a
reproducerea devine necontrolat a si se formeaz a tumori.
Ochii lui pediculari se plecar a.
Dup a cum stii, eu mi-am pierdut mama din cauza cancerului la vostirrarl, un organ care joac a
aproximativ acela si rol cu cel al m aduvei din oasele voastre.
Leucemie, am murmurat. La noi cancerul m aduvei se nume ste leucemie.
Hollus r amase t acut o vreme.
Da, cu certitudine eu puteam ntelege ispita.
De a nc arcat ntr-un calculator.
De a desp artit de corpul zic.
De a tr ai f ar a tumori, f ar a durere.
Dac a mi s-ar oferit ocazia, a s f acut-o?
Instantaneu.
Cu sigurant a, renuntarea la existenta zic a reprezint a o atractie extraordinar a, am spus. S a tr aie sti
de-a pururi, avnd s an atatea tineretii. . .
132
M-am uitat la Hollus, care st atea pe numai cinci picioare; p area c a-l odihne ste pe al saselea.
Iar n cazul acesta, am urmat, poate c a poporul t au nu are nici un motiv de team a. Poate c a n curnd
rasa ta va dezvolta tehnologia respectiv a se pare c a toate rasele o fac. Iar apoi, dac a ai t ai o doresc, ei
vor. . . vor transcende ntr-o form a nou a de existent a.
Hollus t acu vreo dou a secunde.
Nu am certitudinea c a mi-a s dori a sa ceva, rosti el.
Trebuie s a e foarte tentant, dac a attea rase au ales calea aceasta.
B anuiesc c a ai dreptate. Compatriotii mei au nregistrat progrese remarcabile n tehnologia scan arii
creierului. Pentru noi este oarecum mai dicil dect va pentru voi, deoarece creierele noastre se a a n
centrul corpurilor si f ar a ndoial a integrarea celor dou a emisfere va ridica unele probleme. Presupun
totu si c a n cteva decenii vom n stare s a nc arc am con stiinta unui forhilnor ntr-o memorie de
calculator. Asta ar explica fenomenul pe care l-am observat n lmele acelea science-ction pe care mi
le-ai ar atat: motivul pentru care rasele extraterestre care realizeaz a ntlniri apropiate de gradul trei au
ntotdeauna aproximativ acela si nivel tehnologic. Se pare c a exist a un scurt interval temporal ntre
momentul n care este pus la punct zborul interstelar si momentul n care o ras a nceteaz a s a mai aib a
existent a material a. Se explic a, de asemenea, si motivul pentru care c autarea inteligentelor extraterestre
cu ajutorul radiotelescoapelor e sueaz a de obicei e vorba din nou tot de un interval scurt ntre
inventarea radioului si abandonarea folosirii sale.
Pe de alt a parte, din ce ati putut determina voi, niciuna dintre rasele despre care stiti, cu exceptia
celor trei ale noastre, nu au existat simultan. . . Rasele noastre m a refer la cele trei pot prima sans a
pe care a avut-o galaxia vreodat a pentru o. . . pentru o federatie planetar a.
Este o idee interesant a, ncuviint a Hollus. Crezi c a de aceea Dumnezeu a intervenit pe planetele
noastre? Pentru a ne aduce simultan complexitatea tehnologic a, astfel nct s a putem forma un fel de
aliant a?
Este posibil, am rostit, de si nu prea nteleg ce s-ar realiza n modul acesta. De acord, s-ar putea s a e
bine pentru rasele noastre, dar cu ce l ajut a pe Creator?
Hollus si cobor al saselea picior.
Aceasta este o ntrebare foarte bun a, spuse el n cele din urm a.
n aceea si sear a, trziu, dup a ce-l b agasem n pat pe Ricky si-i citisem putin, am stat mpreun a cu Susan
pe canapeaua din sufragerie. mi trecusem bratul dup a umerii ei si ea si l asase capul pe pieptul meu.
Te-ai gndit vreodat a la viitor? am ntrebat-o si mi-am ridicat putin bratul. Nu m a refer la viitorul
imediat.
Eram sigur c a la el se gndise din plin.
M a refer la viitorul foarte ndep artat peste mii sau chiar milioane de ani.
Nu-i puteam z ari chipul. Speram c a zmbea.
133
N-o s a tr aiesc ca s a-l v ad, mi zise.
Am r amas t acut o vreme; nu stiam dac a doream cu adev arat s a abordez subiectul acela.
Dar dac a ar exista o modalitate? am rostit. Dac a ar exista o posibilitate prin care s a tr aie sti ve snic?
Susan era isteat a; acesta era unul dintre motivele pentru care m a nsurasem cu ea.
Ti-a oferit Hollus a sa ceva? Nemurire?
Nu, am dat din cap. Nici el nu stie mai bine dect noi cum s-ar putea s a devenim nemuritori, totu si
rasa lui a g asit urme a alte sase specii care par s a descoperit nemurirea. . . ntr-un fel.
Ea se foi u sor pe pieptul meu.
Da?
Ele par s a trecut n alt nivel de existent a de fapt, cuvntul pe care l-am utilizat noi a fost
transcendent a, probabil prin nc arcarea n memoriile unor computere.
A sa ceva nu prea poti s a nume sti a tr ai ve snic. La fel de bine ai putea s a i un cadavru conservat n
formaldehid a.
Noi b anuim c a intele astfel transpuse continu a s a existe n calculatoare, actionnd, reactionnd si
interactionnd. Este chiar posibil ca ele s a nici nu- si poat a da seama c a nu mai au existent a material a;
experienta senzorial a poate comparabil a sau chiar superioar a celei cu care suntem noi obi snuiti.
Spui c a rase ntregi au f acut a sa ceva? ntreb a ea pe un ton nencrez ator.
Asta este ipoteza mea, da.
Con stiinta individual a continu a de-a pururi n calculatoare?
Este posibil.
Asta nseamn a asta nseamn a c a tu n-ai mai muri?
Trupul meu material, zic ar muri, binenteles, si eu nu a s avea continuitate n versiunea digital a,
dup a ncheierea scan arii. Dar versiunea digital a nc arcat a si-ar aminti ce am fost eu si ar tr ai si dup a
moartea mea. Din punctul ei de vedere sau din punctul de vedere al celor care interactioneaz a cu ea
ar tot eu. A sa c a, dac a am avea acces la tehnologia respectiv a, pot r aspunde c a da, n-a s mai muri
ntr-un sens foarte real. Presupun c a unul dintre motivele importante pentru care oamenii ar realiza
propriile lor versiuni digitale, pe care s a le ncarce n memoriile calculatoarelor, ar dep a sirea limitelor
impuse de b atrnete sau boal a.
Deci nu se poate deocamdat a? ntreb a Susan.
Inima i bubuia; i-o puteam simti.
De fapt, nu ti s-a oferit posibilitatea asta?
Nu. Nici forhilnorii si nici wreedii nu stiu cum se poate face si noi doar b anuim c a asta s-a
ntmplat cu celelalte rase. Se pare c a toate speciile inteligente e c a se autodistrug la scurt timp dup a
descoperirea armelor nucleare, e c a supravietuiesc nc a vreo sut a cincizeci de ani, dup a care aleg
transcendenta.
134
Susan ridic a din umeri.
Dac a tehnologia ar existat cu adev arat dac a ar fost ceva ce ti s-ar oferit chiar acum
r aspunsul meu ar fost altul. Stii c a. . .
Glasul i se stinse, totu si stiam c a voise s a spun a c a ar f acut orice pentru a nu m a pierde. I-am strns
u sor mna.
Dar, relu a ea, dac a n-ar fost situatia asta, cu care ne confrunt am, a s zis nu. Nu-mi pot imagina
c a mi-a s dori a sa ceva.
Ai tr ai ve snic, i-am reamintit.
Nu, a s exista ve snic. Nu-i acela si lucru.
Totul ar putea , evident, simulat. Toate aspectele vietii.
Dac a nu-i real, nu-i acela si lucru.
Nu ti-ai putea da seama c a nu este real.
Poate c a nu, ns a a s sti c a nu-i real si asta ar face diferenta.
Am strns din umeri.
Ricky pare la fel de ncntat s a joace baseball pe consola Nintendo ca si pe teren, ba chiar joac a mai
frecvent versiunea digital a. Nu cred c a n aceast a privint a generatia lui va avea problemele conceptuale
pe care ni le punem noi.
Am f acut o pauz a, dup a care am continuat:
O existent a virtual a are atractiile ei. Nu trebuie s a mb atrne sti. Nu trebuie s a mori.
Mie mi place s a cresc si s a m a schimb, mi spuse ncruntndu-se. Sigur c a uneori mi doresc s a mai
am corpul pe care l-am avut la optsprezece ani, totu si, per ansamblu, sunt multumit a.
Civilizatii dup a civilizatii au hot art s a procedeze astfel.
Susan si ncreti iar a si fruntea.
Zici c a ori au trecut la stadiul digital, ori s-au autodistrus?
A sa se pare. Hollus a spus c a poporul lui s-a confruntat cu acela si tip de criz a a armelor nucleare pe
care noi nc a n-am dep a sit-o.
Atunci poate c a civilizatiile acelea au decis c a n-au alt a alternativ a, dect s a schimbe realitatea pe o
simulare. Dac a, s a zicem, SUA si China ar ncepe un r azboi ntre ele, probabil c a am muri cu totii, iar
asta ar nsemna sfr situl rasei umane. Dar dac a totul n-ar dect o simulare si situatia s-ar agrava, ai
putea s a resetezi simularea si s a continui existenta. Poate c a existenta ctiv a este pe termen lung unica
sperant a pentru rasele violente.
Ideea era, cu certitudine, interesant a. Poate c a nu-ti nvingeai dorinta de a-i arunca n aer pe altii. Poate
c a era inevitabil ca o natiune sau un grup de terori sti, ori pur si simplu un lunatic s-o fac a; a sa cum
spusese Hollus, odat a cu trecerea timpului, tehnologia pentru distrugerea vietii la scar a mare devine mai
135
ieftin a, mai portabil a si mai u sor de g asit. Dac a nu exista nici o alt a cale de a-l readuce pe geniul r aului
n clondirul din care ie sise indiferent dac a ar fost vorba despre bombe nucleare, arme biologice sau
alte instrumente de distrugere n mas a atunci poate c a rasele transcend de ndat a ce o pot face,
deoarece este unica actiune cert a ce poate ntreprins a.
M a ntreb, cnd va veni acel moment, ce va alege umanitatea? am spus eu. Probabil c a peste un secol
vom detine tehnologia respectiv a.
Nu era nevoie s-o accentuez n mod dramatic; pe termene att de lungi, Susan si cu mine eram n aceea si
situatie.
Noi doi nu vom apuca s-o vedem, ns a poate c a Ricky o va prinde. M a ntreb ce vor alege ei s a fac a?
Susan r amase t acut a cteva momente. Dup a aceea ncepu s a dea u sor din cap.
Mi-ar pl acea ca ul meu s a tr aiasc a ve snic, dar. . . dar sper ca el, si toat a lumea, s a aleag a existenta
normal a.
Am reectat la armatia ei la durerea genunchilor zdreliti, la inimile frnte si oasele rupte; la riscurile
la care era susceptibil a carnea trupurilor noastre; la lucrurile prin care trecusem eu.
M a ndoiam c a ar existat vreo modalitate de inversare a deciziei. n cazul n care ti copiai memoria
ntr-un calculator, probabil c a nu mai puteai s a dai napoi. Dac a versiunea ta biologic a se continua, ai
avut o existent a separat a din clipa n care se termina scanarea. Nu ar existat nici o modalitate de
reintegrare ulterioar a a celor dou a versiuni; ar fost similar cu tentativa de a sili gemeni identici s a
locuiasc a n acela si trup.
Pe niciuna dintre cele sase planete explorate de nava spatial a a lui Hollus nu r am aseser a forme de viat a
inteligent a. Poate c a toate rasele au pus cap at versiunilor lor biologice, dup a ce le creaser a pe cele
electronice. De fapt, poate c a era unicul lucru rational ce putea f acut, mpiedicnd orice amenintare
din partea terori stilor asupra lumii virtuale. n mod sigur ar existat persoane, cel putin pe P amnt, care
n-ar acceptat niciodat a s a e transpuse digital secte ca Amish, luditii si altele. Ei, ns a, ar putea
scanati pe ascuns, mutndu-i ntr-o lume virtual a, imposibil de deosebit de cea pe care o p ar asiser a,
dect s a se lase n urm a inte n carne si oase, ai c aror descendenti ar putut devasta calculatoarele.
M a ntrebam dac a vreuna dintre rasele care transcendaser a si regreta decizia?
mpreun a cu Susan m-am preg atit de culcare. n cele din urm a adormi, dar eu am r amas treaz, privind
tavanul ntunecat si invidiindu-i pe wreedi.
La scurt timp dup a ce mi se pusese diagnosticul, str ab atusem cele cteva str azi de la MRO la magazinul
Chapters de pe strada Bloor si cump arasem Despre moarte si a muri de Elisabeth Kubler-Ross. Ea
schitase cele cinci etape ale mp ac arii cu moartea: negarea si izolarea, furia, negocierea, deprimarea si
acceptarea; dup a socoteala mea, intrasem de mult n etapa a cincea, de si, ocazional, existau zile n care
simteam c a a s nc a mpotmolit n etapa patru. Aproape toti oamenii parcurgeau etapele n aceea si
ordine. Era, oare, atunci de mirare c a existau etape prin care treceau specii ntregi?
Vn ator-culeg ator.
136
Agricultur a sau cre sterea vitelor.
Metalurgie.
Ora se.
Monoteism.
O epoc a a descoperirilor geograce.
O epoc a a ratiunii.
Energie atomic a.
Zbor cosmic.
O revolutie a informaticii.
Un irt cu c al atoriile interstelare.
Si apoi. . .
Si apoi. . .
Si apoi altceva.
Ca darwinian, petrecusem nenum arate ore explicndu-le profanilor c a evolutia nu are un tel, c a viata
este un arbore ce se ramic a ntruna, o succesiune de adapt ari schimb atoare.
Dar acum, poate, p area c a ar exista un tel, un rezultat nal.
Sfr situl biologiei.
Sfr situl durerii.
Sfr situl mortii.
La nivel visceral o metafor a potrivit a, implicnd m aruntaie, biologie si omenire eu eram ostil ideii
de a renunta la existenta material a. Realitatea virtual a era totuna cu a zdr ang ani cu minile prin aer,
simulnd cntatul la chitar a. Viata mea avea nteles tocmai indc a era real a. Oh, da, sunt sigur c a
puteam utiliza un dispozitiv pentru realitatea virtual a, care s a m a duc a la situri simulate, unde puteam
descoperi fosile simulate, inclusiv specimene care fuseser a revolutionare (cum ar fost. . . nu stiu, s a
zicem o secvent a care prezint a ntr-o mie de etape schimb arile dintr-o specie n alta). Dar ar fost lipsit
de sens, inutil. Nu ar existat orul descoperirii fosilele ar existat acolo doar pentru c a eu doream
ca ele s a e acolo. Si ele nu aveau s a contribuie cu nimic la cunoa sterea noastr a real a a evolutiei. N-am
stiut niciodat a dinainte ce voi g asi la un sit si nimeni nu stie. Totu si, indiferent ce voi g asit, n cele din
urm a ar trebuit s a se potriveasc a n acel vast mozaic de date descoperite de Buckland, Cuvier, Mantell,
Dollo, von Huene, Cope, Marsh, Sternberg, Lambe, Park, Andrews, Colbert, b atrnul Russell si mai
tn arul Russell, care nu era rud a cu el, Ostrom, Jensen, Bakker, Horner, Weishampel, Dodson, Dong,
Zheng, Sereno, Chatterjee, Currie, Brett-Surman si toti ceilalti, pionieri si contemporani cu mine. Era
ceva real, f acea parte din universul mp art a sit.
Acum ns a, mi petreceam cea mai mare parte din timp cu un simulacru apartinnd realit atii virtuale. De
acord, undeva exista un Hollus real, n carne si oase, si, de acord, eu chiar l ntlnisem, dar majoritatea
137
interactiunilor mele erau cu ceva generat de calculator, cu un ciberspectru. Puteai absorbit cu u surint a
ntr-o lume articial a. Da, cu sigurant a.
Mi-am strns sotia n brate, savurnd realitatea.
Nu dormisem bine noaptea trecut a si nici cea dinainte si b anuiesc c a oboseala ncepea s a se fac a simtit a.
ncercasem ncercasem efectiv s a u stoic n cele prin care urma s a trec, s a u drz. Dar azi. . . Azi. . .
Era ora de aur, ora dintre nceputul programului, la 9:00, si deschiderea muzeului pentru public, la
10:00. mpreun a cu Hollus examinam expozitia special a a fosilelor Burgess Shale: Opabinia,
Sanctacaris, Wiwaxia, Anomalocaris si Hallucigenia, forme de viat a att de bizare, nct sdau orice
clasicare simpl a.
Iar fosilele m a duceau cu gndul la cartea lui Stephen Jay Gould despre fauna Burgess: Wonderful Life.
Iar asta m a duse cu gndul la lmul la care f acea aluzie Gould, favoritul Cr aciunului, pelicula clasic a n
care juca Jimmy Stewart.
Iar asta m a f acu s a m a gndesc la ct de mult mi pretuiam viata mea existenta mea real a, actual a, n
carne si oase.
Hollus, am spus ncet.
Ochii lui pediculari xau ciorchinele de cinci ochi al lui Opabinia, cu totul deosebit de orice altceva ce
existase n trecutul P amntului. si roti pediculele ca s a m a priveasc a.
Hollus, am repetat, stiu c a rasa ta este mai avansat a dect a mea.
St atea nemi scat.
Si. . . ei bine, tu trebuie s a stii lucruri pe care noi nu le stim.
Este adev arat.
Eu. . . ai cunoscut-o pe sotia mea, Susan. L-ai cunoscut pe Ricky.
Hollus si atinse ochii ntre ei.
Ai o familie pl acut a, spuse el.
Eu. . . eu nu vreau s a-i p ar asesc, Hollus. Nu vreau ca Ricky s a creasc a f ar a un tat a. Nu vreau ca Susan
s a e singur a.
E p acat, aprob a forhilnorul.
Trebuie s a existe ceva ce poti face ceva ce poti face ca s a m a salvezi.
mi pare r au, Tom. Chiar mi pare r au. Dar, a sa cum i-am spus ului t au, nu exist a nimic.
Bine, am rostit. Bine, uite, stiu cum sunt lucrurile astea. Ai primit un fel de directiv a de
neinterventie, a sa-i? Nu ai voie s a modici nimic de aici. nteleg asta, totu si. . .
Nu, nu exist a o asemenea directiv a, zise Hollus. Dac a a s putut, te-a s ajutat.
Totu si, trebuie s a stiti cum s a vindecati cancerul. Cu tot ceea ce cunoa steti despre ADN si
mecanismul vietii trebuie s a stiti cum s a vindecati ceva att de simplu cum este cancerul.
138
Cancerul chinuie si poporul meu. Ti-am spus asta.
Si wreedii? Cu ei cum este?
La fel. Cancerul este ei bine, este o realitate a vietii.
Te rog, am rostit. Te rog!
Nu pot face nimic.
Trebuie, am spus.
Glasul mi devenea mai strident; detestam felul n care suna, ns a nu m a puteam opri.
Trebuie!
mi pare cu adev arat r au, spuse extraterestrul.
Dintr-odat a urlam si cuvintele mele reverberau din vitrinele de sticl a.
La dracu, Hollus! La dracu! Eu te-a s ajuta dac a a s putea. Tu de ce nu vrei s a m-ajuti?
Hollus t acea.
Am o sotie. Si un u.
Vocile gemene ale forhilnorului ncuviintar a.
Stiu. . . asta.
Atunci, ajut a-m a, r-ai al naibii. Ajut a-m a! Nu vreau s a mor.
Nici eu nu vreau s a mori, zise Hollus. E sti prietenul meu.
Tu nu e sti prietenul meu! am urlat. Dac-ai fost prietenul meu, m-ai ajutat!
M a a steptam ca el s a dispar a, m a a steptam ca proiectia holograc a s a se nchid a, l asndu-m a singur cu
r am a sitele vechi si moarte ale exploziei cambriene. Dar Hollus r amase al aturi de mine, a steptnd calm,
n timp ce eu m-am pr abu sit si am nceput s a plng.
Pe la ora 16:20 Hollus plec a, ns a eu am mai r amas lucrnd n birou. mi era ru sine de mine nsumi,
eram dezgustat de spectacolul pe care-l oferisem.
Se apropia sfr situl; o stiusem de luni de zile.
De ce nu puteam s a u mai curajos? De ce nu-l puteam nfrunta cu mai mult a demnitate?
Era timpul s a ndrept unele lucruri. O stiam.
Nu mai vorbisem cu Gordon Small de treizeci de ani. n copil arie fusesem prieteni buni, locuisem pe
aceea si strad a n Scarborough, dar ne desp artisem la universitate. El avea impresia c a eu gre sisem
ngrozitor, iar eu aveam impresia c a el gre sise. n primii zece ani sau cam a sa, dup a marea noastr a
ceart a, m a gndisem la el probabil cel putin o dat a pe lun a. Continuam s a u furios pentru ceea ce-mi
f acuse si, cnd st ateam seara ntins n pat, cu mintea analiznd toate lucrurile care m a puteau tulbura,
Gordon ap area de ndat a.
Desigur, n viata mea existau multe alte treburi neterminate relatii de tot felul care ar trebuit s a e
ncheiate sau ndreptate. Stiam c a pe unele dintre ele nu le voi putea aborda niciodat a.
139
De exemplu, pe Nicole, fata pe care o l asasem balt a n seara balului de absolvire a liceului. Nu fusesem
niciodat a n stare s a-i spun motivul c a tata se mb atase si o mbrncise pe mama pe scar a, iar eu mi
petrecusem noaptea aceea cu ea la urgent a, la spitalul Scarborough General. Cum i-a s putut spune asta
lui Nicole? Binenteles, privind retrospectiv, poate c a ar trebuit pur si simplu s a-i spun c a mama
avusese un accident si c a trebuise s-o duc la spital. Dar Nicole era prietena mea si poate ar vrut s a vin a
s-o vad a pe mama, a sa c a preferasem s a mint si s a-i spun c a avusesem o problem a cu ma sina. Fusesem
prins cu minciuna si nu izbutisem niciodat a s a-i explic ce se petrecuse de fapt.
Apoi Bjorn Amundsen, care mprumutase o sut a de dolari de la mine n facultate, dar pe care nu mi-i
napoiase niciodat a. Stiam c a era s arac; stiam c a nu primea nici un ajutor din partea p arintilor lui, la fel
ca mine; stiam c a-i fusese respins a cererea de acordare a unei burse. Avea nevoie de banii aceia mai
mult dect mine; ba chiar avusese nevoie de ei tot timpul mai mult dect mine si nu reu sise niciodat a s a
mi-i restituie. n mod stupid, odat a comentasem despre el c a reprezenta o proast a investitie si el
ncepuse s a m a evite, n loc s a recunoasc a faptul c a nu- si putea achita datoria. Dintotdeauna fusesem de
p arere c a prieteniei nu i se putea atribui un pret, ns a n cazul acela se dovedise c a eu putusem s a i-l
atribui si fusese o jalnic a sut a de dolari. Mi-ar pl acut s a-mi cer scuze fat a de Bjorn, dar habar
n-aveam ce se mai ntmplase cu el.
Urma apoi Paul Kurusu, un coleg japonez din liceu, c aruia, odat a, ntr-o criz a de furie, i adresasem un
apelativ rasist singura dat a n viata mea cnd am f acut a sa ceva. El m a privise extrem de ndurerat;
auzise desigur porecle similare din partea altora, dar pe mine m a considerase prietenul lui. Habar n-am
ce m a apucase si dorisem mereu s a-i spun c a-mi p area r au de ceea ce f acusem. Cum s a mai deschizi ns a
o asemenea discutie dup a trei decenii?
Totu si Gordon Small era o persoan a cu care trebuia s a m a mpac. Nu puteam. . . nu puteam s a merg la
groap a f ar a s a rezolvat problema aceea. La nceputul anilor 1980, Gordon se mutase n Boston. Am
sunat la informatii. n cartea de telefoane a Bostonului gurau trei Gordon Small, dar numai unul avea
initiala tat alui P iar Philip, mi-am amintit brusc, fusese numele tat alui lui Gordon.
Am notat num arul, am cerut o leg atur a international a, mi-am introdus codul de facturare, apoi am tastat
num arul lui Gordon.
Alo? r aspunse un glas de fat a.
Bun a ziua, am rostit. Se poate, v a rog, s a vorbesc cu Gordon Small?
O clip a, zise fata dup a care strig a: Bunicu!
Bunicul. Era bunic deja la cincizeci si patru de ani.
Apelul meu p area ridicol; ct de mult timp trecuse! Eram pe punctul de a nchide, cnd din receptor s-a
auzit:
Alo?
O silab a, doar att totu si l-am recunoscut imediat. Glasul lui d adu drumul unui potop de amintiri.
Gord, am spus, sunt Tom Jericho.
140
Urm a o t acere surprins a, apoi o replic a glacial a:
Aha.
M acar nu trntise telefonul. Poate c a se gndea c a murise cineva vreun prieten comun, o persoan a
despre care ar dorit s a ae, cineva care nsemna destul de mult pentru amndoi, astfel nct eu s a trec
peste nentelegerile noastre si s a-l anunt de nmormntare, cineva din vechea ga sc a, din cartierul
adolescentei.
Dar nu mai zise nimic altceva. Doar aha. Dup a care a stept a ca eu s a continui.
Gordon locuia n prezent n Statele Unite, iar eu cuno steam prea bine mass-media american a. Dup a ce
un extraterestru c alcase pe solul SUA forhilnorul care cutreierase prin tribunalele din San Francisco si
un altul care vizitase spitalul de psihiatrie din Charleston nu avea s a mai mentioneze nimic din cele
petrecute n afara Statelor Unite; dac a stia despre mine si Hollus, Gordon nu d adu nici un semn.
Eu mi repetasem, re ste, ceea ce doream s a-i spun, ns a tonul lui r aceala, ostilitatea m a amutise. n
cele din urm a, am bolborosit:
mi pare r au.
Putea s a interpreteze armatia aceea ntr-o multime de moduri: mi pare r au c a te deranjez, mi pare r au
c a te-am ntrerupt de la ceea ce f aceai, mi pare r au pentru problemele pe care am auzit c a le ai, mi pare
r au c a un prieten vechi a murit sau, binenteles, a sa cum intentionasem eu: mi pare r au pentru cele ce
s-au ntmplat, pentru distanta care s-a creat ntre noi n ultimele decenii. El ns a nu intentiona s a-mi
u sureze situatia.
Pentru ce? m a ntreb a.
Am expirat, probabil destul de zgomotos.
Gord, cndva am fost prieteni.
Pn a cnd m-ai tr adat, da.
A sadar, astfel avea s a se desf a soare discutia. Nu exista reciprocitate, sentimentul c a ecare dintre noi
gre sise fat a de cel alalt. Era numai vina mea, totul se petrecuse din cauza mea.
Am simtit furia clocotind n mine si pentru o clip a am dorit s a-i r aspund t aios, s a-i spun ce simtisem din
cauza faptelor lui, s a-i spun cum plnsesem plnsesem literalmente de mnie, de frustrare si de
agonie dup a ce prietenia noastr a s-a distrus.
Am nchis ochii o clip a, calmndu-m a. i telefonasem pentru a ncerca o apropiere, nu pentru a rencepe
o disput a veche. Am simtit o durere n piept; stresul mi-o amplica ntotdeauna.
mi pare r au, am repetat. M-a obsedat, Gord, an dup a an. N-ar trebuit niciodat a s a fac ce am f acut.
Asta-i a dracu de sigur, zise el.
Nu puteam totu si s a-mi asum toat a vina; mai aveam nc a mndrie, sau ceva similar ei.
Speram, am spus, c a ne-am putea cere scuze reciproc.
Gordon evit a s a se pronunte n privinta asta.
141
De ce ai telefonat? Dup a attia ani?
Nu voiam s a-i spun adev arul: Gord, amice, uite cum stau lucrurile: eu o s a mor n scurt timp si. . . Nu.
Nu puteam spune a sa ceva.
Doream s a pun la punct ni ste lucruri vechi.
E cam trziu pentru a sa ceva, rosti el.
Nu-i a sa, am gndit. La anul va prea trziu. Dar ct timp suntem n viat a, nu-i prea trziu.
Nepoata ta mi-a r aspuns la telefon? am ntrebat.
Da.
Eu am un b aiat de sase ani. l cheam a Ricky. . . Richard Blaine Jericho.
Am t acut, l asnd numele s a pluteasc a n aer. Gordon fusese de asemenea un mare iubitor al lmului
Casablanca si m a gndisem c a auzul numelui l-ar putea sensibiliza. Prin telefon nu-mi puteam da seama
ns a dac a zmbea.
Nu spuse nimic, a sa c a am continuat:
Tu ce mai faci, Gord?
Bine, mi r aspunse. Sunt nsurat de treizeci si doi de ani, am doi i si trei nepoti.
Am a steptat reciprocitatea; un simplu Dar tu? ar fost ndeajuns. Nu o f acu.
Bine, am rostit, asta-i tot ce voiam s a spun. Doar c a-mi pare r au si c a regret c a lucrurile s-au
ntmplat a sa cum s-au ntmplat.
Era prea mult s a zic c a regret c a nu mai suntem prieteni, a sa c a n-am zis-o, ci am ad augat:
Sper. . . sper c a restul vietii tale va minunat, Gord.
Multumesc, spuse el.
Si apoi, dup a o pauz a care p area interminabil a:
ti doresc la fel.
Vocea avea s a mi se frng a dac a mai r amneam mult pe r.
Multumesc, i-am zis. La revedere.
La revedere, Tom. Dup a care se auzi tonul.
Casa noastr a de pe Ellerslie era veche de vreo cincizeci de ani. O modernizasem cu instalatie central a de
aer conditionat, o a doua baie si terasa pe care Tad si cu mine o construisem cu cteva veri n urm a. Era
o cas a bun a, plin a de amintiri.
n clipa aceasta ns a, eram singur n ea si asta era straniu.
Mi se p area c a rareori mai r am asesem singur n ultima vreme. La muzeu, Hollus petrecea mult timp cu
mine si cnd nu era el, atunci ap areau ceilalti paleontologi sau studentii. Iar acas a, Susan aproape c a nu
m a l asa singur, cu exceptia plec arilor la biseric a. Nu stiu dac a ncerca s a prote ct mai mult de timpul
142
care ne mai r am asese ori se temea pur si simplu c a m a deteriorasem n asemenea m asur a, nct nu m-a s
putut descurca f ar a ea nici pentru cteva ore.
Rareori totu si eram singur n cas a, f ar a ea sau Ricky n preajm a.
Nu prea stiam ce doream s a fac.
M-a s putut uita la televizor, dar. . .
Dumnezeule, oare ct timp din viat a mi irosisem uitndu-m a la televizor? Cte dou a ore n ecare sear a
asta ar nsemnat vreo 700 de ore pe an. Dac a nmulteam orele acelea cu patruzeci de ani, indc a ai
mei si cump araser a primul televizor alb-negru n 1960, ar nsemnat 28000 de ore, adic a. . .
Dumnezeule!
Adic a trei ani.
Peste trei ani, Ricky avea s a aib a nou a ani. A s dat orice ca s a-l v ad atunci. A s dat orice ca s a iau
napoi acei trei ani.
Nu, nu, n-aveam s a m a uit la televizor.
A s putut citi o carte. Dintotdeauna regretasem c a nu petrecusem mai mult timp citind de pl acere. A,
da, zilnic petreceam cte o or a si jum atate n timp ce c al atoream cu metroul, studiind monograi
stiintice si printuri de la grupuri de informare ce aveau activit ati nrudite, str aduindu-m a s a m a tin la
curent, dar trecuse mult de cnd nu mai deschisesem un roman bun. De Cr aciun c ap atasem A Widow
for One Year de John Irving si A Witness to Life de Terence M. Green. A sa c a, da, a s putut ncepe una
dintre c arti chiar n seara asta. Dar cine stia cnd a s izbutit s-o termin? Si a sa aveam s a las destule
treburi neterminate.
Pe timpuri, cnd Susan lipsea de acas a, obi snuiam s a comand o pizza, una imens a si erbinte de la
Dantes, c areia un ziar local i acordase un premiu pentru Cea mai grea pizza o pizza Dantes cu
ardei iuti Schneiders, att de condimentat a, c a te ustura limba dou a zile dup a aceea. Lui Susan nu-i
pl acea pizza de la Dantes, indc a avea prea mult a umplutur a si era prea iute, si de aceea cnd ea era
acas a comandam de la Pizza Pizza, care devenise o adev arat a traditie n Toronto.
ns a chimioterapia m a lipsise de mai toat a pofta de mncare; n seara asta n-a s f acut fat a nici unui fel
de pizza, indiferent unde ar fost f acut a.
M-a s putut uita la un lm porno; aveam cteva casete, cump arate n glum a, cu ani n urm a si rareori
vizionate. Dar nu. Era trist s-o spun, ns a chimioterapia distrusese si dorinta aceea, aproape de tot.
M-am a sezat pe canapea si m-am uitat la polita de deasupra semineului, pe care se n siruiau fotograi
nr amate: Susan cu mine, n ziua nuntii; Susan tinndu-l pe Ricky n brate, la putin timp dup a ce-l
nasem; eu pe terenurile sterile din Alberta, tinnd un trn acop; fotograa alb-negru de autor de pe
singura mea carte publicat a, Dinozaurii canadieni; p arintii mei, acum vreo patruzeci de ani; tat al lui
Susan, strmbndu-se ca de obicei; noi trei eu, Susan si Ricky a sa cum ap aream, ntr-un an, pe o
felicitare de Cr aciun.
Familia mea.
143
Viata mea.
M-am l asat pe spate. Tapiteria canapelei era uzat a; o cump arasem imediat dup a ce ne c as atorisem.
Totu si ar trebuit s a reziste ceva mai mult. . .
Eram complet singur.
S-ar putea ca sansa asta s a nu se mai iveasc a niciodat a. Dar nu puteam. Nu puteam.
mi petrecusem toat a viata ind un rationalist, un umanist secular, un om de stiint a.
Se spune despre Carl Sagan c a si-ar p astrat ateismul pn a n ultima clip a. Nici chiar pe patul de
moarte el n-a retractat, n-a admis posibilitatea s a existat vreodat a un Dumnezeu, c aruia s a-i p asat
ntr-un fel sau altul dac a el tr aia ori murea.
Totu si. . .
Totu si recitisem romanul lui, Contact. V azusem si lmul, care diluase mesajul c artii. Cartea era lipsit a
de ambiguitate: ea arma c a Universul fusese proiectat si creat de o con stiint a vast a. Romanul se
ncheia prin cuvintele: Exist a o inteligent a care precede Universul. Poate c a Sagan n-a crezut n
Dumnezeul din Biblie, dar cel putin a ng aduit posibilitatea unui Creator.
Sau nu era adev arat? Carl nu era obligat s a cread a ce scrisese n unica lui oper a de ctiune, mai mult
dect credea George Lucas n Fort a.
Stephen Jay Gould luptase, de asemenea, mpotriva cancerului; n iulie 1982 a fost diagnosticat cu
mezoteliom abdominal. Fusese norocos; nvinsese. Ca si Richard Dawkins, Gould sustinuse o teorie pur
darwinist a a naturii, de si ei doi nu au putut s a cad a de acord asupra detaliilor exacte ale respectivei
teorii. ns a Gould nu spusese niciodat a dac a religia l ajutase s a- si dep a seasc a boala. Cu toate acestea,
dup a ns an ato sire, el a scris nc a o carte, Stnci str avechi, stiinta si religia n deplin atatea vietii, care
armase c a stiinta si spiritualitatea erau dou a t armuri separate, dou a magisterii n non-superpozitie
un exemplu tipic al limbajului s au pretentios si obscur. n mod clar, ntreb ari mai vaste l preocupaser a
n timpul luptei cu cancerul.
Iar acum mi sosise mie rndul.
Se pare c a Sagan a r amas ferm pn a la sfr sit. Gould a p arut c a ar oscilat, dar n cele din urm a a
revenit la vechiul lui caracter: rationalistul perfect.
Dar eu?
Sagan nu trebuise s a aib a de-a face cu vizitele unui extraterestru a c arui mare teorie unicat a indica
existenta unui Creator.
Gould nu stiuse despre formele de viat a avansate de pe Beta Hydri si Delta Pavonis care credeau n
Dumnezeu.
Lucrurile st ateau altfel n cazul meu.
Cu multi ani n urm a, citisem o carte intitulat a C autarea lui Dumnezeu la Harvard. M a intrigase mai
degrab a titlul dect continutul ei, care relata anul pe care-l petrecuse Ari Goldman, un ziarist de la New
144
York Times, n Harvard Divinity School. Dac a eu a s dori s a caut fosile din explozia cambrian a, m-a s
duce n Parcul National Yoho; dac a a s dori s a caut fragmente de ou a de dinozauri, m-a s duce n
Montana sau n Mongolia. Majoritatea lucrurilor cer s a te deplasezi la ele, dar pe Dumnezeu dac a este
ubicuu ar trebui s a-l poti c auta oriunde: la Harvard, n Muzeul Regal Ontario, ntr-un local Pizza Hut
din Kenya.
Mie mi se p area c a, dac a Hollus avea dreptate, ar trebui s a poti ntinde mna, oriunde si oricnd, si s a
n sfaci ca lumea un pumn de spatiu, pe care apoi s a-l tragi n jos ca pe o bucat a de tapet jupuit,
dezv aluind ma sin aria lui Dumnezeu dinapoia sa.
Nu-l b agati n seam a pe omul acela din spatele cortinei. . .
Si eu n-o f acusem. l ignorasem complet.
Dar n clipa aceasta, eram singur.
Sau. . .
Iisuse, nu am avut niciodat a asemenea gnduri! Sunt oare mai slab dect Sagan? Mai slab dect Gould?
i cunoscusem pe amndoi de-a lungul anilor; Carl tinuse conferinte la Universitatea Toronto, iar pe
Stephen l invitasem la MRO de cte ori si lansa o carte nou a; avea s a vin a chiar peste vreo dou a
s apt amni, pentru a vorbi despre Expozitia Burgess Shale. M a uimise ct de nalt era Carl, dar Stephen
era micut si rotofei, exact a sa cum l desenaser a n desenul animat Familia Simpson.
Din punct de vedere zic, niciunul nu p area mai puternic dect mine dect fusesem eu.
Acum ns a. . . acum poate c a eram mai slab dect oricare dintre ei.
La naiba, nu voiam s a mor!
Paleontologii b atrni nu mor niciodat a, spunea bancul acela. Dar, cu sigurant a, moartea i mpietre ste.
M-am ridicat de pe canapea. Pe covorul din sufragerie nu prea mai ntlneai obstacole; Ricky se cam
nv atase s a- si pun a juc ariile la loc dup a ce termina cu ele.
N-ar trebui s a conteze unde o faci.
Am privit afar a, pe fereastra sufrageriei. Ellerslie era o strad a veche si superb a din cartierul c aruia, n
copil aria mea, i se spunea Willowdale, vlceaua s alciilor; n prezent, de-a lungul ei se n siruiau arbori
b atrni. Un trec ator ar trebuit s a se str aduiasc a serios ca s a poat a vedea ceva n cas a.
Totu si. . .
M-am dus la fereastr a si am tras draperiile cafenii. nc aperea se ntunec a. Am r asucit ntrerup atorul din
perete, cu care aprindeam una dintre aplice si am privit repede ceasul albastru al videorecorderului;
aveam nc a destul pn a cnd Susan si Ricky ajungeau acas a.
Doream s-o fac?
n programa pe care o predasem la Universitatea Toronto, nu era loc pentru Creator. MRO era unul
dintre cele mai eclectice muzee din lume, dar, n ciuda faptului c a mozaicul de pe plafon proclama c a
145
misiunea muzeului era Pentru ca toti oamenii s a cunoasc a puterea Lui, nu exista nici o galerie
specic a dedicat a lui Dumnezeu.
Binenteles c a nu, ar spus fondatorii lui MRO. Creatorul este peste tot.
Peste tot.
Chiar si aici.
Am expirat, eliminndu-mi ultimul crmpei de rezistent a fat a de aceast a idee.
Si am ngenuncheat, pe covor, lng a semineu, cu fotograile familiei mele, care m a privea f ar a s a vad a
ce f aceam.
Am ngenuncheat.
Dumnezeule, am rostit.
Cuvntul a avut un ecou slab n semineul din c ar amid a. L-am repetat.
Dumnezeule?
De data aceasta o ntrebare, o invitatie pentru un r aspuns.
N-a sosit niciunul, desigur. De ce i-ar p asat lui Dumnezeu c a eu muream de cancer? Milioane de
oameni din toat a lumea se luptau chiar n momentul acesta cu o form a sau alta a acelui du sman
str avechi, iar unii dintre ei erau mult mai tineri ca mine. Cu certitudine, mai ales copiii din saloanele
bolnavilor de leucemie ar trebuit s a-i atrag a atentia.
Am ncercat totu si din nou, o a treia pronuntare a cuvntului pe care nu-l folosisem pn a atunci dect n
imprecatii.
Dumnezeule?
N-am c ap atat nici un semn si, de altfel, nici n-aveam s a cap at vreunul. La urma urmei, nu aceasta este
denitia credintei?
Dumnezeule, dac a Hollus are dreptate dac a wreedii si forhilnorii au dreptate si tu ai proiectat
Universul bucat a cu bucat a, constant a fundamental a cu constant a fundamental a atunci n-ai putut s a
eviti asta? Ce bine poate aduce cuiva cancerul?
Necunoscute sunt c aile Domnului. Doamna Lansbury folosea ntotdeauna expresia aceasta. Tot ce se
ntmpl a are un scop.
Ce tmpenie! Ce minciun a ordinar a! Am simtit un nod n stomac. Cancerul nu are absolut nici un scop.
El sf sie oamenii; dac a o divinitate a creat viata, atunci este un crpaci care produce pe band a rulant a
produse imperfecte, care se autodistrug.
Dumnezeule, mi doresc. . . mi doresc ca tu s a decis s a faci altfel unele lucruri.
Doar pn a acolo am izbutit s a ajung. Susan armase c a scopul rug aciunilor nu era de a cere diverse
lucruri iar eu nu m a puteam decide s a cer ndurare, s a cer s a nu mor, s a cer s a ajung s a-mi v ad ul
absolvind o facultate, s a cer s a mb atrnesc al aturi de sotia mea.
146
n clipa aceea, u sa din fat a se deschise. Eram dus pe gnduri, pentru c a altfel a s auzit-o pe Susan
zorn aind cheia n broasc a.
Am simtit c a m a fac ro su ca focul.
L-am g asit! am exclamat, parc a pentru mine, f acnd o ntreag a demonstratie din ridicarea unui obiect
invizibil.
M-am ridicat n picioare si am surs stingherit spre frumoasa mea sotie si chipe sul meu u. Dar nu
g asisem absolut nimic.
n anul 1997, Stephen Pinter a venit la MRO pentru a- si promova noua carte, Cum functioneaz a mintea,
si am asistat la fascinanta expunere pe care a sustinut-o cu prilejul acela. Printre altele, el a subliniat c a
oamenii, chiar si cei separati prin bariere culturale, folosesc n vorbire cam acelea si metafore. Certurile
sunt ntotdeauna r azboaie: el a c stigat; eu am pierdut; el m-a nvins; ea mi-a atacat rnd pe rnd toate
punctele; el m-a silit s a-mi ap ar pozitia; am fost nevoit s a bat n retragere.
Pove stile de iubire sunt pacienti sau boli: ei doi au o relatie bolnav a; el si-a revenit dup a desp artire; ea
l-a dat peste cap; i-a sf siat inima.
Ideile sunt alimente; hran a pentru spirit; ceva ce s a rumegi; sugestia lui mi-a l asat un gust amar; n-am
putut nghiti observatia; o ironie delicioas a; ideea m-a tinut n viat a.
Pe de alt a parte, virtutea se a a sus, asociat a probabil tinutei noastre verticale: el este un cet atean drept;
actiunea aceea este mai prejos de mine; nu m-a s cobor ntr-att; el are precepte nalte; am ncercat s a
m a ridic la standardele lui.
Cu toate acestea, abia dup a ce l-am cunoscut pe Hollus mi-am dat seama ct de specic umane erau
modurile acelea de gndire. Hollus st apnea excelent limba englez a si utiliza frecvent metaforele
oamenilor. La r astimpuri ns a, ntrez aream dincolo de vorbirea lui ceea ce b anuiam a adev aratul mod
de gndire forhilnor.
Pentru Hollus, iubirea era astronomic a doi indivizi ajungeau s a se cunoasc a ntr-att de bine unul pe
cel alalt, nct actiunile, mi sc arile le puteau prezise cu precizie absolut a. Dragoste r as aritoare
nsemna c a ea va d ainui si mine, la fel de sigur pe ct era c a soarele va r as ari. O constelatie nou a era
dragostea nou a ntre prieteni vechi ntrez arirea unei conguratii stelare ce existase dintotdeauna, dar
pn a atunci nu putuse sesizat a ca atare.
Iar moralitatea se baza pe integrarea gndirii; un gnd care alterneaz a bine se referea la o notiune care
cauza comut ari continue ntre cele dou a guri ale forhilnorilor. Gndul imoral era cel care provenea
dintr-o singur a parte: n privinta asta, era complet n stnga. Pentru Hollus o idee de jum atate de
creier, provenind de la o singur a emisfer a, nu era proast a, ci rea. Si, cu toate c a forhilnorii spuneau la fel
ca noi c a gndul cel bun vine la urm a, ei foloseau expresia n sensul c a cealalt a emisfer a cerebral a
intervenise nalmente, readucnd individul la o pozitie moral a.
A sa cum Hollus l asase s a se nteleag a n seara cnd venise la mine acas a, forhilnorii alternau cuvintele
sau silabele ntre cele dou a guri, deoarece creierele lor, ca si ale noastre, constau din doi lobi, iar
147
con stiintele lor proveneau chiar ntr-o m asur a mai mare dect ale noastre din interactiunea acelor lobi.
Oamenii spun adesea despre un nebun c a este dezechilibrat sau scrntit implicnd o abatere de la o
norm a recunoscut a de s an atate mintal a. Forhilnorii nu foloseau metaforele acestea, totu si o utilizau pe
cea uman a despre str adania de a nu- si pierde mintile, de si n cazul lor pluralul se referea n mod direct
la efortul permanent de integrare a celor dou a emisfere cerebrale; forhilnorii s an ato si, ca Hollus, si
suprapuneau ntotdeauna silabele numelor llus ncepea din gura dreapt a, nainte ca Ho s a se
ncheiat n cea stng a anuntndu-i astfel pe interlocutori c a cele dou a emisfere cerebrale erau integrate
f ar a probleme.
Pe de alt a parte, Hollus mi spusese c a fotograile realizate cu timpi de expunere foarte mici dovediser a
c a ochii lor pediculari nu se mi scau ca imagini n oglind a unul fat a de cel alalt. Mai exact, unul prelua
conducerea, iar cel alalt l urma dup a o fractiune de secund a. Pediculul conduc ator si emisfera cerebral a
care controla variau de la o clip a la alta; studiul lobilor ce initiau diversele actiuni se g asea n centrul
psihologiei forhilnorilor.
Deoarece Susan fusese cea care-mi strecurase ntrebarea n minte, l ntrebasem ntr-adev ar pe Hollus
dac a el credea n existenta suetului. Majoritatea forhilnorilor moderni, printre care se num ara si el, nu
credeau, dar miturile forhilnore despre viata de apoi se dezvoltaser a din psihologia creierului lor divizat.
n trecutul lor, cele mai multe religii forhilnore sustinuser a c a ecare individ detinea nu unul, ci dou a
suete, cte unul pentru ecare jum atate a corpului. Conceptia lor despre viata de apoi consta din dou a
destinatii posibile: raiul (de si nu era la fel de fericit precum cel iudeo-cre stin o expresie forhilnor a era
pn a si n rai trebuie s a plou a) si iadul (care nu era ns a un loc de tortur a sau suferinte; divinitatea lor
nu fusese niciodat a r azbun atoare). Forhilnorii nu erau inte ale extremelor; poate faptul c a aveau att de
multe membre i determina s a vad a lucrurile mai echilibrat (nu l-am v azut niciodat a pe Hollus mai uluit
dect atunci cnd am stat ntr-un picior, pentru a-mi scoate ceva din pantof; fusese uimit c a nu m a
r asturnasem).
Oricum, cele dou a suete ale unui forhilnor pot merge ambele n rai, ambele n iad sau unul poate merge
departe si cel alalt si mai departe (t armurile de apoi nu erau sus si jos o alt a denitie omeneasc a
pentru extreme foarte ndep artate). Dac a ambele suete mergeau n acela si loc, chiar dac a locul acela
era iadul, viata de apoi era mai bun a dect dac a ele ar fost desp artite, indc a prin divizare s-ar
pierdut personalitatea existent a n forma material a a intei. O persoan a cu suetul divizat era cu
adev arat moart a; se pierdea pentru totdeauna, orice ar fost ea.
De aceea Hollus fusese partial surprins de teama mea de moarte.
Voi, oamenii, credeti c a nu aveti dect un singur suet, integrat, spuse el.
Eram n sala colectiilor si examinam reptilele de tip mamifere din Africa de Sud.
Atunci de ce v a temeti? Potrivit mitologiei voastre, v a veti p astra identitatea chiar si dup a moarte. Cu
certitudine, tu nu te temi c a vei ajunge n iadul vostru, nu? Nu e sti o persoan a rea.
Eu nu cred nici n existenta suetului, nici n viata de apoi.
Ah, bun, f acu Hollus. M-a surprins faptul c a n aceast a etap a trzie a dezvolt arii rasei voastre, att de
148
multi oameni continu a s a asocieze conceptul de divinitate cu cel de suet nemuritor; cu sigurant a,
niciunul dintre ele nu l implic a pe cel alalt.
Nu privisem situatia n felul acela. Poate c a Dumnezeul lui Hollus era ultimul detonator de tip Copernic:
da, exist a un Creator, dar creatiile lui nu au suete.
Chiar dac a a s crede n viata de apoi pe care o descrie religia sotiei mele, am rostit, nu sunt sigur c a a s
o persoan a att de bun a, nct s a ajung n rai. Stacheta s-ar putea s a e al naibii de sus.
Stacheta?
Este o metafor a, care se refer a la s aritura n n altime un sport al oamenilor. Cu ct stacheta este
ridicat a mai mult, cu att este mai greu s a treci peste ea.
Aha. Metafora noastr a similar a se refer a la ngustarea coridoarelor. Trebuie totu si s a stii c a teama de
moarte este irational a; moartea este un fenomen universal.
Pentru el era o descriere strict clinic a; nu era el acela care mai avea doar dou a luni de tr ait.
Stiu asta, am replicat poate cam prea aspru.
Am inspirat dup a aceea adnc, lini stindu-m a. Era prietenul meu; nu trebuia s a-l reped.
De fapt, am mintit, nu m a tem de moarte, ci pur si simplu nu doresc s a vin a att de repede.
Am t acut putin, dup a care am urmat:
Sunt ns a uimit c a voi n-ati nvins moartea.
Nu fusese o tentativ a de a-l descoase, ci era mai degrab a o ntrebare care m a nedumerea.
Asta este tot gndire specic uman a, coment a Hollus. Moartea ca adversar.
Ar trebuit s a-i proiectez A saptea pecete. . . sau poate Bill si Ted merg n iad.
Indiferent ce ar , am spus, m-a s a steptat s a reu sit s a v a prelungiti mai mult viata.
Am prelungit-o. Durata medie a vietii forhilnorilor, nainte de descoperirea antibioticelor, era doar
jum atate din durata actual a. nainte de descoperirea medicamentelor pentru degajarea arterelor, era doar
trei sferturi din durata actual a.
Da, dar. . .
Am f acut o pauz a, ncercnd s a m a gndesc cum s a-mi sustin punctul de vedere.
Relativ recent, am v azut pe postul CTV un interviu cu un medic. El spunea c a primul om care va tr ai
ve snic probabil s-a si n ascut deja. Noi am presupus c a putem nvinge pardon, c a putem evita
moartea, c a teoretic nu exist a nimic care s a mpiedice viata etern a.
Nu sunt sigur c a a s dori s a tr aiesc ntr-o lume n care singurul lucru cert sunt impozitele, rosti Hollus
si ochii lui pediculari se unduir a sinusoidal. n plus, nemurirea mi este asigurat a de copiii mei.
Am clipit repede.
Ai copii? am spus.
De ce nu l de ce nu o ntrebasem niciodat a despre asta?
149
Da, zise Hollus. Un u si o ic a.
Continu a apoi cu o replic a surprinz ator de uman a:
Vrei s a le vezi imaginile?
Am ncuviintat din cap. Proiectorul de holoforme zumz ai ncet si pe nea steptate alti doi forhilnori
ap arur a lng a noi n sala colectiilor, n m arime natural a, dar nemi scati.
Acesta este ul meu, Kassold, zise Hollus, indicndu-l pe cel din stnga. Si ica mea, Pealdon.
Sunt adulti? am ntrebat.
Pealdon si Kassold p areau de aceea si m arime ca Hollus.
Da. Pealdon este cum spuneti voi? Cineva care lucreaz a n spectacole; ea le spune actorilor ce
interpret ari sunt acceptate.
Regizor.
Da, regizor. Pe de o parte, motivul pentru care am dorit s a vizionez lmele voastre a fost dorinta de
a-mi mbog ati cuno stintele despre felul n care spectacolele omene sti se compar a cu piesele
forhilnorilor. Iar Kassold este psihiatru cred c a este termenul corect. El trateaz a bolile mintii
forhilnorilor.
Sunt convins c a e sti foarte mndru de ei, am rostit.
Hollus se leg an a n sus si n jos.
Nici nu stii ct de mult, zise extraterestrul.
Hollus disp aruse pe la mijlocul dup a-amiezii; el ba nu, ea, ce naiba, era mam a spuse c a trebuia s a
participe la alt a tem a de cercetare. M-am folosit de r agazul respectiv pentru a scotoci prin mald arele de
hrtii de pe mas a ce trebuiau rezolvate, dar si pentru a reecta putin la ce f acusem ieri. Alan
Dershowitz, unul dintre editoriali stii mei favoriti, scrisese cndva: Cnd m a rog, ncerc ndoielile cele
mai mari fat a de Dumnezeu, iar cnd privesc stelele simt adev arata devotiune. M-am ntrebat dac a. . .
Proiectorul de holoforme piui de dou a ori si m a f acu s a tresar: nu m a a steptasem s-o rev ad azi pe
Hollus, dar iat-o, plpind si prinznd viat a n biroul meu si p area mai emotionant a dect o v azusem
vreodat a. Ochii pediculari i oscilau rapid, iar torsul sferic se leg ana n sus si n jos, de parc a ar fost o
minge de baschet driblat a de o mn a invizibil a.
Ultima stea pe care am vizitat-o nainte de a veni la Terra, spuse Hollus imediat ce imaginea i se
stabiliza, a fost Groombridge 1618, aat a la aproximativ saisprezece ani-lumin a de aici. A doua planet a
a acelei stele a avut cndva o civilizatie la fel cu celelalte planete pe care le-am vizitat. ns a locuitorii
disp aruser a.
I-am zmbit.
Bun venit.
Poftim? Ah, da, multumesc. Dar acum i-am g asit. I-am g asit pe locuitorii disp aruti.
Chiar acum? Cum i-ati putut g asi?
150
Ori de cte ori am descoperit o planet a ce p area c a fusese abandonat a, am efectuat o scanare integral a
a cerului ei. Ipoteza de baz a este simpl a: dac a locuitorii si-au p ar asit planeta, este posibil s-o f acut
folosindu-se de nave spatiale. n mod plauzibil, navele ar urmat ruta cea mai scurt a dintre planeta de
ba stin a si destinatie, iar asta ar nsemnat c a evacuarea produselor degajate de fuziune, presupunnd c a
functioneaz a pe baz a de fuziune, va ndreptat a spre planeta de ba stin a, la fel ca produsele ie site prin
orice teava de e sapament. Am vericat n directia tuturor stelelor de clasa F, G si K pe o raz a de
saptezeci de ani-lumin a tere stri n jurul lui Groombridge, c autnd semn atura unei fuziuni articiale, care
s a e suprapus a peste spectrul uneia dintre stelele acelea.
Si ati descoperit ceva?
Nu. Nu am descoperit niciodat a nimic. Pn a ieri. Binenteles, salvasem scanarea n calculatoarele
noastre. Am accesat-o si am scris un program pentru o c autare mai larg a, vericnd toate stelele de toate
tipurile, pe o raz a de cinci sute de ani-lumin a m a refer la ani-lumin a forhilnori, adic a vreo sapte sute
dou azeci tere stri. Iar programul a descoperit-o: o evacuare de fuziune pe linie direct a ntre Groombridge
si steaua Alpha Orionis.
Asta nsemna steaua cea mai str alucitoare din Orion, adic a. . .
Betelgeuse? am rostit. Te referi la Betelgeuse? Dar nu-i o supergigant a ro sie?
V azusem steaua de nenum arate ori pe cerul iernii; forma um arul stng al lui Orion, constelatia mea
favorit a mi se pare c a numele ei nsemna n arab a um arul vn atorului.
Da, Betelgeuse, ncuviint a Hollus.
Cu sigurant a nimeni nu s-ar muta n vecin atatea unei asemenea stele. Este imposibil s a aib a planete
locuibile.
Exact a sa am gndit si noi. Betelgeuse este cea mai mare stea vizibil a pe cerul noptii de pe toate trei
planetele noastre; dac a ar plasat a n pozitia actual a a P amntului, limita ei exterioar a s-ar ntinde mult
dincolo de orbita lui Marte. De asemenea, este mult mai rece dect Soarele, Delta Pavonis sau Beta
Hydri; re ste, de aceea si str aluce ste ro su.
Ct de departe este? am ntrebat.
Se a a fat a de Soare la patru sute dou azeci si nou a de ani-lumin a tere stri si aproximativ aceea si
distant a de Groombridge 1618, evident.
O distant a enorm a.
Doar jum atate de procent din diametrul galaxiei noastre.
Cu toate acestea, am spus, nu-mi pot imagina de ce ar trimis o nav a ntr-acolo.
Nici noi nu stim. Betelgeuse este o prim a candidat a pentru supernov a: nu este ctu si de putin
potrivit a pentru a colonizat a.
Atunci de ce s a plecat ntr-acolo?
Nu stim. Exist a posibilitatea ca nava s a aib a alt a destinatie, dincolo de Betelgeuse, sau s a pl anuiasc a
s a utilizeze Betelgeuse ca escal a pentru realimentare colectarea hidrogenului ar putea mai u soar a din
151
atmosfera superioar a rareat a a unei supergigante ro sii, de densitate redus a. Desigur, se poate dori
folosirea stelei ca amplicator de tip gravitational, care s a m areasc a viteza navei si n acela si timp s a i
modice traiectoria, spre alt a destinatie.
Ati g asit dovezi c a cei de pe Groombridge au trimis si alte nave?
Nu, totu si dac a vreuna dintre nave si-ar modicat ctu si de putin traiectoria, astfel ca evacuarea de
fuziune s a nu fost ndreptat a c atre planeta lor, ne-ar fost imposibil s a o detect am.
Cu ct timp n urm a a fost lansat a? Si n ct timp va ajunge la Betelgeuse?
Constatarea distantelor interstelare este foarte dicil a, mai ales f ar a o linie de baz a sucient de lung a
pentru m asurarea paralaxei. Nava a pornit la drum de minimum 5000 de ani se pare c a ei nu au
inventat motoarele cu fuziune pe care le avem noi si cu care ajungem foarte aproape de viteza luminii
si a str ab atut cu certitudine mai mult de cinci sesimi din drumul spre Betelgeuse.
Se opri o clip a, cu trupul leg anndu-i-se n sus si n jos, a sa cum f acea cnd era agitat a.
Dar nu ntelegi, Tom? Poate c a ce ai presupus tu s-a ntmplat pe celelalte cinci planete vizitate de
noi; poate c a locuitorii lor s-au nc arcat digital n calculatoare, ns a locuitorii lui Groombridge nu au
f acut asta. Ei au construit o nav a si sunt nc a n viat a. Iar arca aceea nu are viteza navei noastre si ar
posibil s a o ajungem din urm a. Ceea ce nseamn a si trupul i se leg an a din nou c a vom ntlni nc a o
ras a.
MRO se nchisese pentru public la ora 18:00. Si eu mergeam cu Hollus, singuri, prin expozitia Burgess
Shale.
Am observat, spuse extraterestra, c a multe dintre fosilele pe care le expuneti sunt mulaje.
ns a toate acestea sunt reale, am spus ar atndu-i marnele din jur. Ai dreptate, e c a facem schimb cu
alte muzee, oferindu-le un mulaj de-al nostru pe care ele l doresc n schimbul a ceva ce dorim noi, e c a
pur si simplu achizition am mulajul de la ele. Am ar atat n sus: T. rex pe care-l avem n Galeria
descoperirilor este un mulaj. Pe de alt a parte, Parasaurolophus este cea mai frecvent a moned a a noastr a
de schimb; tocmai am terminat un mulaj al lui pentru un muzeu din Helsinki.
M a fascineaz a fosilele acestea, zise Hollus. Noi nu facem mulaje zice, ci scan ari holograce de
nalt a rezolutie a obiectelor de interes. . . A s putea c ap ata permisiunea s a scanez fosilele acestea?
Specimenele Burgess Shale?
Da, te rog. Procesul este inofensiv; nu se produce nici o stric aciune.
M-am sc arpinat n locul unde fusese perciunele meu drept.
Cred c a n-ar nici o problem a, dar. . .
Brusc, devenisem omul de afaceri cu simt practic.
Dar, dup a cum am spus, de obicei noi vindem sau facem schimb cu mulajele fosilelor noastre. Ce
ne-ai putea oferi n schimb?
Hollus c azu pe gnduri.
152
ti ofer o bibliotec a, similar scanat a, a exploziei cambriene de pe Beta Hydri.
Negocierea este a treia etap a dintre cele cinci enumerate de Elisabeth Kubler-Ross. Genul de negociere
la care s-a referit ea este de obicei inutil, ns a cel putin m-a nv atat s a nu cedez cu u surint a.
Vreau si o bibliotec a a exploziei cambriene de pe Delta Pavonis.
Ochii pediculari ai lui Hollus se mi scar a ntr-un mod despre care nv atasem c a nsemna c a era pe
punctul de a obiecta, totu si am insistat:
La urma urmelor, probabil c a vei mp art a si oricum datele acestea cu wreedii, a sa c a si ei ar trebui s a
pl ateasc a pentru ele. Si voi avea nevoie de dou a copii ale scan arilor tale, deoarece va trebui s a dau una la
Smithsonian.
Hollus reect a o clip a, apoi mi spuse, unduind din pediculele oculare:
S-a f acut.
Cum se efectueaz a scanarea? m-am interesat.
Ctiva dintre noi vor trebui s a coboare aici, zic, cu echipamentele necesare.
Serios? Tii!
Am zmbit.
O s a m a bucur s a te rev ad n carne si oase, vreau s a spun. Ct va dura procesul?
Ea privi n jur spre vitrine, parc a estimnd amploarea sarcinii.
B anuiesc c a o zi terestr a. Scanarea la acest nivel de rezolutie necesit a timp.
M-am ncruntat.
Oricum, va trebui s-o facem cnd muzeul este nchis. Problema securit atii pentru a v a avea n stare
zic a este prea mare cnd muzeul este deschis pentru public. Iar dac a va dura att de mult, ar trebui s a
ncepem duminic a seara si s a continu am si luni, cnd muzeul este nchis toat a ziua.
Ultima rund a de reduceri a lui Mike Harris ne silise s a deschidem doar sase zile pe s apt amn a.
B anuiesc c a nu exist a nici un motiv pentru a a stepta. Ce p arere ai de seara de duminic a?
Cnd va asta? ntreb a Hollus.
Peste dou a zile.
Da, zise extraterestra. Va perfect.
Pentru mine, du sul nsemnase dintotdeauna o modalitate de cur atire rapid a iar acum era si mai rapid a,
indc a nu mai aveam p ar pe care s a-l sp al. Pentru Susan era ns a una dintre adev aratele ei pl aceri. n
timpul s apt amnii trebuia s a se gr abeasc a, dar n diminetile de duminic a petrecea vreo jum atate de or a
sub du s, bucurndu-se de c aldur a, de aburi si apa care o masa. n acest timp, eu st ateam n pat, priveam
spiralele de ipsos care ne decorau tavanul dormitorului si m a gndeam. ncercam s a pun lucrurile cap la
cap.
Unul dintre lmele mele favorite este Procesul maimutelor versiunea original a din 1960, cu Spencer
Tracy, Frederic March si Gene Kelly n rolurile lui Clarence Darrow, William Jennings Bryan si H. L.
153
Mencken. Exist a, de asemenea, vreo dou a remake-uri pentru televiziune; n-o s a nteleg niciodat a de ce
se refac lmele bune. De ce nu se fac remake-uri ale lmelor proaste, corectndu-se gre selile? Mi-ar
pl acea s a v ad o versiune decent a a lui Dune sau V. I. Warshawski sau chiar pentru Amenintarea
fantomei. Dar s-au f acut remake-uri dup a Procesul maimutelor, mai nti cu Jason Robards, Kirk
Douglas si bunul si b atrnul Darren McGavin, si chiar Carl Kolchak din The Night Stalker de fapt,
dac a stai s a te gnde sti, Mencken si Kolchak sunt destul de asem an atori cu exceptia vampirilor.
Dar m a abat iar a si de la subiect. Doamne, ct a s vrea s a m a pot concentra mai bine!
Ct a s vrea ca durerea s a treac a.
Ct a s vrea la naiba, ct a s vrea! s a pot sigur c a ceea ce gndesc este coerent, este rezonabil, este
ceea ce cred cu adev arat, si nu doar rezultatul durerii sau al medicamentelor mpotriva durerii care-mi
buim acesc gndurile.
Cnd am v azut prima dat a Procesul maimutelor, am rs cu superioritate de felul n care Spencer Tracy l
demolase pe Fredric March, reducndu-l pe fundamentalist la nivelul unui idiot blbit n boxa
martorilor. Ia-o si pe asta de exemplu, gndisem. Ia-o si pe asta.
Am predat evolutia la Universitatea Toronto. Am mai spus asta, nu? Cnd Darwin si-a formulat pentru
ntia oar a teoria, savantii au presupus c a dovezile fosilelor o vor sustine: c a vom vedea o progresie
gradat a de la o form a la alta, cu schimb ari lente acumulndu-se de-a lungul timpului, pn a la aparitia
unei noi specii.
Dovezile fosilelor nu arat a ns a asta. Oh, da, exist a forme de tranzitie: Ichtyostega, care pare
intermediar ntre pe sti si ambii; Caudipteryx, un amestec de dinozaur si pas are; ba chiar si
Australopithecus, omul-maimut a chintesential.
Dar schimbarea gradat a? Acumularea de mutatii inme de-a lungul timpului? Nu! Rechinii sunt rechini
de vreo 400 de milioane de ani; broa stele testoase si perpetueaz a specia de 200 de milioane de ani;
serpii o fac de 80 de milioane de ani. Dovezile fosilelor prezint a n general discontinuit ati n privinta
succesiunilor treptate, a mbun at atirilor incrementale; unica secvent a pentru vertebrate cu adev arat bun a
pe care o avem este cea a calului, motiv pentru care aproape toate muzeele mari au o reprezentare a
evolutiei cabalinelor, similar a celei din MRO.
Stephen Jay Gould si Niles Eldredge au replicat, oferind teoria echilibrului punctual. Speciile sunt
stabile pentru perioade lungi de timp si apoi brusc, la schimbarea conditiilor de mediu, ele evolueaz a
rapid n forme noi. n proportie de nou azeci la sut a doream s a-i cred pe Stephen si Niles, totu si zece
procente credeau c a era un truc semantic, un joc de cuvinte, ca magisterii n non-superpozitie ai lui
Gould religia si stiinta care ocolea un subiect spinos, n cazul acesta faptul c a dovezile fosilelor nu
ar atau ceea ce prezisese Darwin, prin limbaj pretentios si obscur ca si cum dac a atribui problemei o
denumire sosticat a ai si rezolvat-o. Gould nu fusese desigur primul care o f acuse; expresia prin care
Herbert Spencer a descris motorul evolutiei supravietuirea celui mai adaptat nu era dect un cerc
vicios, deoarece adaptarea nu fusese nicicnd denit a mai precis dect a exista pur si simplu, ceea ce
sporea sansele supravietuirii.
154
Stabilitatea mediului pe termen lung? n februarie, la Toronto, se nregistreaz a frecvent temperaturi de
minus sapte grade Celsius si troienele de z apad a pot nalte pn a la sold. Aerul este att de uscat, nct
pielea ti se descuameaz a si ti crap a buzele. F ar a un pulover gros si o canadian a bine v atuit a, fular si
c aciul a, poti muri din cauza conditiilor atmosferice.
Peste sase luni, n august, temperaturile de plus treizeci si dou a de grade sunt frecvente si nu-i ie sit din
comun s a ajung a la treizeci si opt de grade. Aerul este att de umed, nct simplul fapt c a stai n picioare
nemi scat face ca transpiratia s a t sneasc a din tine; soarele este att de str alucitor, c a doar cteva minute
petrecute f ar a p al arie sau umbrel a ti dau groaznice dureri de cap, iar mass-media recomand a ntruna
vrstnicilor si cardiacilor s a nu ias a din cas a.
Teoria echilibrului punctual arm a c a mediul r amne stabil pe perioade prelungite, dar cam pe tot globul
mediul nu este stabil timp de luni de zile.
Eu ns a am mers mai departe hot art; toti am f acut-o noi cei care predam evolutia. Am ncorporat
echilibrul punctual n planurile lectiilor noastre si am cl atinat superior din cap, cnd studenti naivi ne-au
ntrebat despre verigile lips a.
N-a fost prima dat a cnd eram plini de sine. Evolutioni stii ncruci saser a bratele la piept cu arogant a nc a
din 1953, cnd Harold Urey si Stanley Miller creaser a aminoacizii n urma unei desc arc ari electrice
ntr-o sup a primordial a; echivalentul, credeau ei pe atunci, al atmosferei initiale a P amntului. Crezusem
c a ne aam la jum atatea drumului de creare a vietii n eprubet a; triumful nal al teoriei evolutioniste,
dovada c a totul ncepuse prin procese simple, naturale. n cazul n care b ag am corect curentul electric n
sup a, puteau s a apar a organisme complet dezvoltate, care s a se autoreproduc a.
Att doar c a nu s-a ntmplat niciodat a. Nu stim nici acum s a trecem de la aminoacizi la
autoreproducere. Si privim celula la microscopul electronic, vedem lucruri la care Darwin n-a visat
niciodat a: mecanisme precum cilii care s-au dovedit a att de incredibil de complec si n felul lor, nct
este aproape imposibil de nteles cum ar putut evolua n modul pas-cu-pas pe care-l ng aduie evolutia,
mecanisme ce p areau s a fost create direct mature, cu toate p artile lor complexe, mi sc atoare.
Am ignorat de asemenea si argumentarea biochimic a si cu aceea si superioritate. Mi-l amintesc pe
Jonesy ntinzndu-mi odat a revista Skeptical Inquirer, n care Martin Gardner ncerca s a-l desinteze pe
Michael Behe, profesorul de la Universitatea Lehigh, care scrisese Cutia neagr a a lui Darwin:
Provocarea biochimic a a evolutiei, o argumentare bine prezentat a a proiect arii inteligente a Universului.
Gardner nu sov aise n a atrage atentia c a numele Behe aduce mult cu beh ait, cu onomatopeea
specic a oilor, cu ceva ce nu merit a s a e luat n serios. Doar pentru c a deocamdat a nu puteam vedea
succesiunea de etape care ar putut s a dea na stere cililor sau succesiunii cascad a care determin a
coagularea sngelui, sau complexit atii ochiului uman, sau sistemului de metabolism celular dirijat de
ATP nu nsemna c a ele nu ap aruser a.
Si, desigur, noi am continuat s a argument am c a Universul trebuia s a clocoteasc a de viat a, c a P amntul
nu avea nimic remarcabil, c a era, de fapt, mediocru, c a planetele ca Terra erau n sfr sit, la fel de
banale ca p amntul dup a care ne denumisem propria noastr a planet a.
155
Pentru ca apoi, n 1988, s a e descoperit a prima planet a extrasolar a, pe orbita stelei HD 114762.
Binenteles, pe atunci nu crezusem c a era o planet a; am presupus c a era o stea brun a pitic a. La urma
urmei, era de nou a ori mai masiv a dect Jupiter si se rotea n jurul lui HD 114762 la o distant a mai mic a
dect cea dintre Mercur si Soarele nostru. Dar, n 1995, s-a descoperit o alt a planet a extrasolar a, de cel
putin o dat a si jum atate mai mare dect Jupiter, orbitnd n jurul stelei-mam a, 51 Pegasi, de asemenea la
o distant a mai mic a dect cea dintre Mercur si Soare. Dup a aceea au fost g asite tot mai multe, toate din
sisteme solare diferite de al nostru.
n sistemul nostru solar, planetele gazoase gigante Jupiter, Saturn, Uranus si Neptun au orbite foarte
ndep artate de steaua central a, iar planetele interioare sunt mici si alc atuite din roci. n loc s a e un
sistem planetar normal, al nostru ncepuse s a par a o anomalie. Pe de alt a parte, dispunerea corpurilor
cere sti din sistemul nostru p area s a e esential a pentru dezvoltarea si ntretinerea vietii. F ar a efectele
gravitationale ale uria sului nostru satelit natural aproape o planet a-sor a, format a cu mult timp n urm a,
cnd un asteroid s-a ciocnit de planeta noastr a aat a nc a n stare de fuziune Terra s-ar mi scat ntr-un
mod dezordonat si atmosfera noastr a ar fost extrem de dens a, aidoma celei venusiene. Iar f ar a Jupiter,
care patrula hotarul dintre sistemul solar interior si cel exterior, ndep artnd cometele si asteroizii cu
gravitatia ei imens a, planeta noastr a ar fost izbit a mult mai des de astfel de obiecte cosmice. P area c a
impactul unui bolid fusese ct pe-aci s a nimiceasc a toat a viata de pe P amnt cu 65 de milioane de ani n
urm a. Unui bombardament mai intens nu i-am putut rezista.
Fire ste, sistemul solar al lui Hollus p area c a seam an a cu al nostru, la fel ca si sistemul wreedilor. Dar, cu
toate acestea, sistemele precum cel al Soarelui erau extraordinare; ele reprezentau exceptia, nu regula.
Iar celulele nu sunt simple, ci enorm de complexe. Si dovezile fosilelor, fascinante ns a frustrante, arat a
c a evolutia nainteaz a n salturi, nu prin acumularea de modic ari treptate.
Mi-am petrecut toat a viata de adult ind un evolutionist neodarwinian, care n-a f acut compromisuri. n
nici un caz nu doresc o retractare pe patul de moarte.
Si totu si. . .
Si totu si, poate, a sa cum crede Hollus, puzzle-ul vietii este mai complicat.
Eu stiu c a evolutia are loc; o stiu ca pe o realitate. Am v azut fosilele, am v azut studiile ADN care arm a
c a noi si cimpanzeii avem n proportie de 96,8% material genetic comun si de aceea trebuie s a avut un
str amo s comun recent.
naintnd prin salturi. . .
Prin poate, posibil prin salturi cuantice.
Legile zicii, formulate de Newton n secolul al XVII-lea, sunt, n general, corecte si pot utilizate
pentru a prezice n mod temeinic tot felul de lucruri. Noi nu le-am abandonat, ci, n secolul al XX-lea,
le-am subsumat ntr-o nou a zic a, mai larg a, o zic a a relativit atii si mecanicii cuantice.
Evolutia este o notiune din secolul al XIX-lea, schitat a n cartea lui Darwin din 1859, a c arei denumire
integral a a fost Originea speciilor prin selectie natural a sau p astrarea raselor favorizate n lupta pentru
156
existent a. Dar cu ct nv at am mai multe, cu att selectia natural a pare inadecvat a n sine, ca mecanism
pentru crearea de specii noi; nici chiar tentativele noastre cele mai reu site pentru o selectie articial a,
inteligent c al auzit a, nu par a pe m asura sarcinii toti cinii continu a s a e Canis familiaris.
Iar acum suntem la nceputul secolului al XXI-lea. Ar oare lipsit de ratiune s a ne gndim c a ideile lui
Darwin, ca si ale lui Newton naintea sa, vor subsumate ntr-un tot mai mare, ntr-o ntelegere mai
vast a?
La dracu!
Tr asni-te-ar Dumnezeu!
Ur asc genul acesta de dureri ca un cutit care m a reteaz a.
M-am aplecat peste noptiera mea ticsit a. Unde-mi sunt pastilele? Unde sunt?
Scund a, ndesat a si cu p ar argintiu, Rhonda Weir era detectiv n Politia Toronto. Telefonul ei sun a la ora
13:11, duminic a dup a-amiaz a. Ridic a receptorul si spuse:
Detectiv Weir.
Bun a ziua, se auzi un glas r agu sit de b arbat, p arnd oarecum exasperat. Sper c a vorbesc cu cine
trebuie, de data asta; am fost comutat de o multime de ori.
Cu ce v a pot ajuta? ntreb a Rhonda.
M a numesc Constantin Kalipedes, spuse glasul, si sunt manager la hotelul Lakeshore Inn din
Etobicoke. Una dintre cameristele mele tocmai a g asit o arm a ntr-o camer a.
Ce fel de arm a?
Un pistol. A mai g asit si o cutie goal a, din genul celor care sunt utilizate pentru a transporta cum le
numiti pu sti automate?
Ocupantul camerei a p ar asit-o?
Este vorba despre doi ocupanti. Nu, n-au p ar asit-o. Au rezervarea pn a miercuri dimineat a.
Care sunt numele lor?
J. D. Ewell si C. Falsey. Automobilul lor are pl acute de nmatriculare din Arkansas.
Le-ati notat num arul ma sinii?
Nu, dar l-au scris ei n sa de nregistrare.
i citi Rhondei seria de caractere.
Camerista a terminat cur atenia?
Nu. Imediat cum a g asit arma, i-am spus s a se opreasc a.
Ati procedat foarte bine, ncuviint a Rhonda. Ce adres a aveti?
El i-o spuse.
Voi acolo n. . . si privi ceasul, apoi calcul a: duminic a dup a-amiaz a, circulatia ar trebuit s a e
u soar a n dou azeci de minute. Dac a Ewell sau Falsey se ntorc, retineti-i n m asura n care puteti, dar
f ar a s a v a expuneti la riscuri, ati nteles?
157
Da.
Am pornit.
n mod surprinz ator, Lakeshore Inn nu era pe Lakeshore Boulevard. Rhonda Weir si partenerul ei, Hank
Li, si parcar a ma sina f ar a nsemnele specice n fata intr arii. Hank veric a pl acutele de nmatriculare
ale ma sinilor din stnga, iar Rhonda se uit a la cele din dreapta. Sase erau americane dou a din
Michigan, dou a din New York si cte una din Minnesota si Illinois ns a niciuna din Arkansas.
ncepuse s a picure si ploaia ameninta s a se nteteasc a. Aerul era nc arcat cu ozon.
Constantin Kalipedes era un grec b atrn si burtos, cu obrajii acoperiti de o barb a sur a, neras a de cteva
zile. i conduse pe Rhonda si Hank de-a lungul unui sir de u si, pn a ajunser a la una deschis a. Acolo o
g asir a pe camerista indian a, pe care o luar a cu ei n camera 118. Kalipedes si scoase cheile, dar Rhonda
ceru s a i le dea ei; descuie ea ns a si u sa si-i r asuci mnerul rotund cu mult a grij a, pentru a nu sterge
eventualele amprente. nc aperea era destul de s ar ac acioas a, cu dou a litograi nr amate, atrnate strmb,
si tapet albastru-cobalt, care se dezlipea la mbin ari. Existau dou a paturi duble; lng a unul dintre ele se
aa butelia pentru oxigen, de care au nevoie suferinzii de accese de apnee n timpul somnului. Ambele
paturi erau nef acute; n mod evident, camerista nu ajunsese la ele cnd f acuse descoperirea.
Unde-i pistolul? ntreb a Rhonda.
Indianca tn ar a p a si n camer a si ar at a. Pistolul st atea pe podea, lng a o valiz a.
A trebuit s a mut geamantanul, vorbi ea t ar ag anat, ca s a ajung la priz a si s a pun aspiratorul. Probabil
c a nu era complet nchis si pistolul a c azut afar a. n spatele lui era cutia aceea de lemn.
Un Glock calibrul 9 mm, rosti Hank privind arma.
Rhonda se uit a la cutie. n interior avea o c aptu seal a din cauciuc spongios negru, special decupat a
pentru a ad aposti o carabin a Intertec Tec-9, o arm a periculoas a practic o pu sc a mitralier a de
lungimea antebratului unui b arbat. Posesia pistoalelor si revolverelor era ilegal a n Canada, dar mai
ngrijor ator era faptul c a Falsey si Ewell l asaser a pistolul, optnd pentru Tec-9, o arm a interzis a n
prezent si n SUA, din cauza nc arc atorului ei cu treizeci si dou a de gloante. Rhonda si puse minile n
solduri si examin a f ar a grab a odaia. Dou a scrumiere; ocupantii erau fum atori. Mufe pentru modem,
totu si nu se z area nici un laptop. Intr a n baie. Dou a aparate de ras simple si un tub cu spum a de ras.
Dou a periute de dinti, dintre care una era foarte tocit a.
Revenind n camera principal a, observ a pe o noptier a o Biblie cu scoarte negre.
Motive suciente? se adres a Rhonda partenerului ei.
Eu a sa zic, spuse Hank.
Kalipedes i privi ntreb ator.
Ce-nseamn a asta?
nseamn a, r aspunse Rhonda, c a exist a destule dovezi evidente pentru a indica faptul c a s-a comis ori
este pe punctul de a se comite un delict, ceea ce ne permite s a perchezition am am anuntit camera aceasta,
f ar a a cere mai nti un mandat. Puteti s a r amneti si s a priviti de fapt, chiar v-am ruga s-o faceti.
158
Departamentul fusese reclamat, de suciente ori, de indivizi care pretinseser a c a n urma unor
perchezitii le disp aruser a lucruri de valoare.
Kalipedes aprob a din cap, apoi se ntoarse la camerist a.
napoi la treab a, rosti el si femeia se gr abi spre u s a.
Rhonda scoase batista si, tinnd-o ntre dou a degete, trase sertarul unei noptiere. n auntru se aa alt a
Biblie, aceasta legat a n ro su tipic a pentru organizatia international a Gideon, care se ocupa cu
distribuirea C artii Snte. Se apropie de cealalt a noptier a. Lu a un pix din buzunar si-l folosi pentru a
deschide Biblia neagr a. Aceasta nu era de la Gideon, iar pe forzat scria cu cerneal a ro sie C. Falsey. Se
uit a dup a aceea la cutia pu stii mitralier a.
Cred c a b aiatul nostru cucernic ar mai trebui s a reciteasc a partea aceea cu transformarea s abiilor n
pluguri.
Hank i r aspunse printr-un mrit si- si utiliz a propriul pix pentru a r asfoi hrtiile de pe bufet.
Ia i atent a aici, zise el dup a cteva clipe.
Rhonda se apropie. Hank descoperise o hart a depliat a a ora sului Toronto. Avnd grij a s a nu-i ating a
dect marginile, Hank o r asuci si indic a portiunea care juca rol de copert a cnd harta era mp aturit a. Pe
ea era lipit un abtibild cu pretul de la Barnes and Noble lantul de libr arii americane, care nu avea liale
n Canada. Probabil c a Falsey si Ewell aduseser a harta cu ei din Arkansas. Hank o desp aturi cu atentie.
Era o hart a complet color, cu diverse simboluri si semne. Rhonda nu avu nevoie dect de o clip a ca s a
observe cercul f acut cu pixul la intersectia str azilor Kipling si Horner, la mai putin de doi kilometri de
locul n care se g aseau ei acum.
Domnule Kalipedes, rosti ea si-i f acu semn managerului care se apropie, acesta este cartierul
dumneavoastr a. mi puteti spune ce este la intersectia dintre str azile Kipling si Horner?
Grecul si scarpin a b arbia cu tuleiele sure.
Un Macs Milk, un local de sendviciuri, o cur at atorie. . . Ah, da. . . si clinica aceea care a fost aruncat a
recent n aer.
Rhonda si Hank se uitar a unul la altul.
Sunteti sigur? ntreb a Rhonda.
Absolut.
Doamne, Dumnezeule, morm ai Hank ntelegnd dimensiunile situatiei. Doamne, Dumnezeule!
Examinar a gr abiti harta, c autnd alte semne. Mai erau trei. Unul era un cerc trasat cu creionul n jurul
unei cl adiri reprezentate sub forma unui dreptunghi ro su pe strada Bloor. Rhonda nu trebuia s a ntrebe
pe nimeni ce era acolo. Denumirea era tip arit a chiar pe hart a: Muzeul Regal Ont.
Tot ncercuite erau si SkyDome stadionul unde juca echipa Blue Jays si CBC Broadcasting Centre,
la cteva str azi la nord de SkyDome.
Puncte de interes turistic, coment a Rhonda.
159
Att doar c a tipii au luat cu ei pu sca automat a, zise Hank.
Blue Jays joac a azi?
Da. Au meci cu Milwaukee.
La CBC se-ntmpl a ceva deosebit?
Duminica? Stiu c a diminetile au o emisiune n direct din Receptie, dar despre ce e dup a-amiaza, nu
stiu.
Hank se uit a iar a si la hart a:
n plus, poate c a ei au plecat altundeva, nu neap arat n locurile astea. La urma urmei, n-au luat harta
cu ei.
Totu si. . .
Lui Hank nu trebuia s a i se detalieze consecintele.
Mda.
O s a ne ducem la MRO acolo l au pe extraterestrul ala n vizit a, rosti Rhonda.
n realitate, nu-i acolo, preciza Hank. Nu-i dect o transmisie din nava-mam a.
Rhonda pufni, sugernd c a stia asta. Scoase un telefon celular din buzunarul jachetei.
O s a trimit echipe la CBC si SkyDome, iar doi politi sti n uniform a vor a stepta aici, n cazul n care
se ntorc Falsey si Ewell.
Pe la ora 15:30, Susan m-a dus cu ma sina pn a la statia de metrou Downsview; era nnorat si cerul
vinetiu ameninta cu o furtun a. Ricky si petrecea restul zilei la familia Nguyen ul meu ncepuse s a se
dea n vnt dup a mncarea vietnamez a.
Duminica, metrourile mergeau ncet si neregulat; c stigam ceva timp din c al atoria spre centru, pornind
din statia Downsview, aat a la cap atul nordic al liniei Spadina, si nu din North York Centre. Mi-am
s arutat sotia la desp artire iar ea prelungi mult s arutarea aceea. I-am zmbit. mi r aspunse la fel.
Am luat apoi punga n care-mi mpachetase sendviciurile si am pornit c atre statie, cobornd cu lunga
scar a rulant a n lumea subteran a.
Rhonda Weir si Hank Li obtinur a descrierile lui Falsey si Ewell de la Kalipedes. Acesta nu stia cum l
chema pe ecare, dar unul avea vreo dou azeci si cinci de ani, era blond, sl abut, nalt cam de 1,73 m, cu
un maxilar pregnant si tuns foarte scurt; cel alalt avea njur de treizeci si cinci de ani, era mai nalt cu
vreo zece centimetri, cu fat a ngust a si p ar saten. Ambii aveau accent specic sudului Statelor Unite. Si,
desigur, unul dintre ei putea s a poarte la el o pu sc a mitralier a Tec-9, ascuns a poate sub pardesiu. De si
muzeul era ticsit duminica era un loc preferat de tatii divortati pentru a- si aduce copiii existau totu si
sanse destul de bune ca Rhonda sau Hank s a-i poat a z ari.
si l asar a ma sina n parcarea mic a de lng a Biblioteca Legislativ a Bora Laskin, pe latura sudic a a
planetariului, apoi pornir a spre MRO, intrar a pe u sa principal a si se ndreptar a c atre Raghubir Singh.
Rhonda si ar at a legitimatia si descrise persoanele c autate de ea si Hank.
160
Persoanele astea au mai fost pe aici, rosti Raghubir. Acum cteva zile. Doi americani cu accent
sudist. Tin minte, indc a unul dintre ei a numit fosilele din situl Burgess Shale bra soavele Shale.
Cnd am ajuns acas a, i-am povestit sotiei s-a amuzat teribil.
Rhonda suspin a.
n cazul asta, este improbabil s a revenit. Este totu si singura pist a pe care o avem. Dac a n-ai nimic
mpotriv a, o s a d am o rait a pe-aici.
Nici o problem a, ncuviint a Raghubir si-i anunt a pe ceilalti paznici s a li se al ature n c autare.
Rhonda si scoase din nou celularul.
Sunt Weir, zise ea. Suspectii au fost aici, n MRO, s apt amna trecut a; r amnem totu si s a arunc am o
privire, n eventualitatea c a s-ar ntors, dar eu zic s a ne concentr am fortele la SkyDome si CBC.
Am ajuns la muzeu pe la ora 16:30, am p atruns prin intrarea personalului si am urcat spre expozitia
Burgess Shale, doar ca s a m a asigur c a totul era n ordine nainte de sosirea lui Hollus si a tovar a silor ei.
Rhonda Weir, Hank Li si Raghubir Singh se ntlnir a n Rotond a la ora 16:45.
N-am avut noroc, rosti Rhonda. Voi?
Hank cl atin a din cap.
Uitasem ct de mare e muzeul asta. Chiar dac a s-ar ntors aici, ar putea oriunde.
Nici oamenii mei nu i-au z arit, zise Raghubir. Multi vizitatori si iau hainele cu ei n auntru. Cu ceva
timp n urm a, garderoba era gratuit a, dar asta se ntmpla nainte de m asurile de economie.
Ridic a din umeri:
Oamenilor nu le place s a e nevoiti s a pl ateasc a.
Rhonda si privi ceasul.
Este aproape ora nchiderii.
n weekenduri, intrarea pentru grupuri este ncuiat a, spuse Raghubir si ar at a u sile din sticl a de
dedesubtul vitraliilor. Vor trebui s a ias a pe u sile principale.
Rhonda se ncrunt a.
Probabil c a nici m acar nu mai sunt aici. Oricum, vom a stepta afar a pentru eventualitatea n care-i
z arim plecnd.
Hank aprob a si detectivii traversar a vestibulul cu u si din sticl a. P area c a st a s a plou a. Rhonda vorbi
iar a si la celular.
Vreo noutate? ntreb a ea.
Din telefon pri glasul unui sergent:
n nici un caz nu sunt n CBC Broadcasting Centre.
Pariez c a-s la SkyDome, replic a Rhonda.
Si noi.
161
Venim ntr-acolo.
nchise telefonul. Hank ridic a ochii la cerul ntunecat.
Sper c a vom ajunge la timp s a-i vedem cum nchid acoperi sul stadionului, coment a el.
J. D. Ewell si Cooter Falsey se rezemau de un perete de culoarea ro siilor, n Rotonda Inferioar a; Falsey
purta o sapc a Toronto Blue Jays pe care o cump arase cu o zi n urm a, cnd vizionaser a un meci n
SkyDome. nregistrarea unui glas masculin, cu accent jamaican, se auzi din sistemul de difuzoare:
Doamnelor si domnilor, muzeul s-a nchis. Toti vizitatorii sunt rugati s a se ndrepte imediat spre
ie sire. V a multumim pentru vizita dumneavoastr a si v a a stept am s a reveniti. Doamnelor si domnilor,
muzeul s-a nchis. Toti. . .
Falsey i zmbi fortat lui Ewell.
Cinematograful MRO avea patru u si duble de acces, care de cele mai multe ori erau l asate descuiate.
Uneori, vizitatorii curio si si strecurau capul prin ele, dar, dac a nu exista nici un eveniment, nu z areau
dect o sal a mare si ntunecoas a.
Ewell si Falsey a steptar a pn a ce Rotonda Inferioar a se goli, apoi coborr a cele nou a trepte pn a n sala
de proiectie. R amaser a nemi scati o clip a, pentru a se obi snui cu penumbra.
De si sala nu avea ferestre, ceva lumin a tot exista: str alucirea ro siatic a a indicatoarelor IE SIRE, lumina
strecurndu-se pe sub u si, un ceas analog mare pe peretele de deasupra u silor, ledurile ro sii ale
detectoarelor de fum si sclipiri de la un posibil panou de comand a, care r azb ateau dinspre cele cinci
ferestruici ale cabinei de proiectie, de deasupra intr arii.
Mai devreme n cursul zilei, Falsey si Ewell vizionaser a un lm care li se p aru interminabil, despre
construirea unei canoe mici din lemn, cu care un b a stina s indian din Canada str ab atuse fel de fel de
ruri. Cei doi nu fuseser a ns a foarte atenti la lm, ci examinaser a cum era organizat a sala: scena din
fata ecranului de proiectie, num arul rndurilor de scaune, pozitia culoarelor de trecere si a sc arilor ce
urcau spre scen a.
Avansar a repede prin semintuneric, cobornd pe panta lin a a culoarului din stnga, ajunser a la una
dintre sc arile scenei, suir a si se furi sar a nd ar atul ecranului mare ce atrna din plafon, p atrunznd astfel
n zona culiselor.
Aici era mai mult a lumin a. ntr-o parte se aa un grup sanitar mic, cu lumina aprins a n auntru si u sa
ntredeschis a, n spatele ecranului se g aseau ni ste scaune desperecheate si obi snuitul talme s-balme s de
proiectoare, stative de microfoane, cabluri ce coborau din tavan ca ni ste anaconda si mult praf.
Ewell si scoase jacheta, dnd la iveal a o pu sc a automat a pe care o ascunsese acolo. Obosit s-o mai
poarte, o a sez a pe podea, dup a care se instal a ntr-un scaun.
Falsey proced a n acela si fel, si ncruci sa minile la ceaf a si se l as a pe spate, a steptnd cu r abdare.
Era ora 22:00 si tracul de aici, din centru, se degajase, pn a aproape de disparitie. Naveta lui Hollus
cobor silentios din cer si ateriz a nu ca prima dat a, drept n fata planetariului, ci n spatele muzeului,
lng a Aleea Filosofului, o f sie de iarb a ce pornea de la Universitatea Toronto si serpuia de la Varsity
162
Stadium spre Hart House. De si coborrea navetei fusese, f ar a ndoial a, observat a de unii oameni, cel
putin vehiculul nu se mai aa chiar la vedere.
Christine Dorati insistase s a e de fat a la sosirea extratere strilor. Discutaser am despre modul optim de
asigurare a securit atii si am decis c a cel mai bine ar fost s a p astr am t acerea; dac a am solicitat
sprijinul politiei sau al armatei, n-am f acut dect s a atragem o multime de gur a-casc a. Dup a attea
zile, doar ctiva ticniti mai insistau s a dea trcoale muzeului, iar la ora aceasta trzie nu z arisem niciunul
se stia c a aveam mpreun a cu Hollus program normal de activitate.
De cnd Christine ncercase s a m a ndep arteze, relatiile erau ncordate ntre noi, dar, privindu-m a azi, am
b anuit c a ea stia c a sfr situl se apropia oricum. Continuam s a evit oglinzile, ns a puteam vedea reactia
altora fat a de mine: comentariile silite, nesincere despre ct de bine ar atam, ct de n form a, strngerile
moi de mn a, ca nu cumva s a mi se sf arme oasele, cl atinatul imperceptibil si involuntar din cap al celor
care m a vedeau dup a cteva s apt amni. n scurt a vreme, Christine avea s a obtin a ceea ce dorise.
Privisem aterizarea navetei pe aleea dintre MRO si planetariu; Aleea Filosofului nu era tocmai un loc
indicat pentru plimb ari, dup a c aderea ntunericului. Hollus, un al doilea forhilnor si doi wreedi ap arur a
aproape imediat, din nava ntunecat a si triunghiular a. Hollus purta acela si ve smnt albastru str alucitor
pe care-l avusese la prima noastr a ntlnire; cel alalt forhilnor era nf a surat complet ntr-o tes atur a
negru-aurie. Toti cei patru extratere stri purtau componente ale unui echipament cu aspect complicat.
M-am apropiat de ei si i-am salutat, apoi i-am zorit pe alee spre muzeu, pe la intrarea personalului.
Aceasta se aa la nivelul str azii, care era de fapt subsolul muzeului la intrarea principal a pentru public
se ajungea urcnd pe trepte, astfel c a parterul era ridicat cu un nivel deasupra str azii. La intrarea
personalului, un paznic r asfoia o revist a n loc s a priveasc a imaginile alb-negru, ce se schimbau mereu,
de la camerele video de securitate.
Mai bine dezactiveaz a alarmele, i spuse Christine. Dac a vom sta toat a noaptea aici, vom intra cu
sigurant a n mai multe camere ale cl adirii.
Paznicul aprob a din cap si ap as a ni ste butoane de pe consola din fata lui.
Am intrat n muzeul cufundat aproape de tot n bezn a. Ambii wreedi purtau centuri utilitare galbene,
aidoma celor pe care le mai v azusem, dar aveau n plus si altceva: ni ste harna samente ciudate care li se
ncruci sau printre cele patru brate.
Ce-s acelea? am ntrebat-o pe Hollus ar atndu-le.
Generatoare de cmp repulsor, cu ajutorul c arora umbl a pe aici. Gravitatia terestr a este mai mare
dect cea de pe planeta lor natal a.
Am luat liftul pn a la parter; au fost necesare dou a transporturi pentru a-i aduce pe toti, ntruct n
cabin a nu nc apeau simultan doi forhilnori. Eu am nsotit primul grup; Hollus, care m a v azuse de multe
ori folosind un ascensor, veni cu al doilea transport mi spusese c a ar durat prea mult s a le explice
wreedilor c a etajele puteau reprezentate prin numere. Cei doi wreedi au fost impresionati n mod
deosebit de uria sii stlpi totemici, f acuti din cedru ro su. Urcar a rapid pn a la nivelul trei pe sc arile ce
mergeau n spiral a n jurul stlpilor, apoi revenir a la parter. I-am condus pe toti prin Rotond a, spre Sala
163
de expozitii Gareld Weston. Pe cnd mergeam, Hollus turuia din ambele guri, cntnd n graiul ei
nativ. Probabil c a juca rolul de ghid turistic, pentru ceilalti forhilnori si wreedi.
mi trezise curiozitatea al doilea forhilnor, al c arui nume era Barbulkan. Era mai masiv dect Hollus si
avea un membru decolorat.
ncuietorile erau la baza u silor duble de sticl a. M-am aplecat, icnind, si le-am deschis cu cheia, dup a
care le-am mpins pn a se auzi un clic, pentru a r amne deschise. Apoi am intrat si am aprins luminile.
Ceilalti m a urmar a n sal a. Cei doi wreedi discutau ncet ntre ei. Dup a cteva clipe, p areau c a au ajuns
la un acord. Desigur, ei nu trebuiau s a se r asuceasc a pentru a se adresa cuiva aat napoia lor, totu si unul
dintre ei vorbea acum n mod evident cu Hollus: scotea zorn aiturile acelea ca de pietre care, peste o
clip a, erau traduse n limbajul muzical forhilnor.
Hollus veni lng a mine.
Sunt gata s a instaleze echipamentul pentru prima vitrin a.
Am naintat si am folosit alt a cheie, am descuiat capacul de sticl a al vitrinei si l-am ridicat. Balamaua se
autobloc a n pozitia de deschidere maxim a. A sa era imposibil s a cad a n timp ce se lucra n interiorul
vitrinei poate c a, n trecut, muzeele nu- si luaser a ntotdeauna m asurile de precautie cuvenite pentru
a- si proteja personalul, dar situatia se schimbase ntre timp.
Scanerul consta dintr-o consol a mare de metal, din care ie seau o duzin a de brate articulate cu aspect
complicat, ecare sfr sindu-se printr-o sfer a translucid a, cu diametrul de maximum cincizeci de
centimetri. Un wreed pozitiona bratele deasupra vitrinei, dedesubt si de jur mprejur pe cnd cel alalt
efectua reglaje si ajust ari pe un panou de comand a iluminat, care era ata sat de consola suport. Nu p aru
multumit de rezultatele a sate si continu a s a manipuleze comenzile.
Este o munc a delicat a, zise Hollus.
Tovar a sul ei st atea t acut lng a noi.
Scanarea la rezolutia aceasta necesit a un minimum de vibratii. . . Sper c a nu vom avea probleme cu
metrourile din subteran.
Se vor opri pe timpul noptii, n curnd, rosti Christine. Este adev arat, trenurile pot simtite n
Cinematograful MRO de la subsol, dar n-am observat niciodat a c a restul muzeului ar vibra.
Probabil c a nu vom avea probleme, spuse Hollus, totu si, pe durata scan arilor, ar recomandabil s a
nu se mai foloseasc a lifturile.
Cel alalt forhilnor cnt a ceva si Hollus zise:
Scuzati-ne.
Traversar a amndoi galeria si ajutar a la plasarea altei piese de echipament. Era clar c a operarea
scanerului nu constituia specialitatea lui Hollus, ns a era util a ca mn a de ajutor suplimentar a.
Extraordinar! murmur a Christine privind extratere strii care se agitau prin galerie.
Nu aveam nici un chef s a stau la palavre cu ea, dar, ce s a-i faci, era sefa mea.
164
Nu-i a sa? am zis f ar a cine stie ce n ac arare.
Nu crezusem niciodat a n extratere stri, urm a ea. Stiu bine ce spuneti voi biologii: c a P amntul nu are
nimic special, c a viata ar trebui s a existe peste tot, bla-bla-bla. Cu toate acestea, n adncul suetului,
credeam c a eram singuri n Univers.
Am decis s a n-o contrazic n privinta chestiunii dac a planeta noastr a avea sau nu ceva special.
M a bucur c a ei sunt aici, am spus. M a bucur c-au venit s a ne viziteze.
Christine c asc a larg; era un spectacol deosebit cu dintii si buzele ei cabaline, de si ncercase s a se
ascund a n dosul palmei. Se f acea ntr-adev ar trziu iar noi abia ncepuser am.
Scuz a-m a, rosti cnd termin a. Mi-ar pl acut dac a am putut s a-l convingem pe Hollus s a participe
aici la ni ste programe cu public. Am putut. . .
n clipa aceea Hollus reveni lng a noi.
Sunt gata pentru prima scanare, anunt a ea. Echipamentul va functiona autonom si ar mai bine dac a
am p ar asi cu totii incinta, pentru evitarea vibratiilor.
Am ncuviintat din cap si am ie sit toti sase n Rotond a.
Ct va dura scanarea?
Aproximativ patruzeci si trei de minute pentru prima vitrin a, r aspunse Hollus.
n cazul acesta, rosti Christine, n-are rost s a st am pur si simplu aici. Ce ziceti dac a am merge s a
vedem ni ste artefacte din Orientul ndep artat?
Galeriile respective erau tot la parter, destul de aproape de locul unde ne aam acum.
Hollus se adres a c atre ceilalti trei extratere stri, probabil pentru a le cere acordul.
Perfect, zise ea revenind la noi.
Am l asat-o pe Christine s-o ia nainte; la urma urmei era muzeul ei. Am traversat din nou Rotonda pe
diagonal a, am trecut pe lng a stlpii totemici si am intrat n Galeriile de Art a chinez a T. T. Tsui
(denumite a sa dup a omul de afaceri din Hong Kong, a c arui donatie f acuse posibil a nintarea lor);
MRO avea cea mai frumoas a colectie de artefacte chineze sti din Occident. Am trecut prin galerii cu
vitrine pline de obiecte din ceramic a, bronz si jad si am intrat n zona mausoleului chinezesc. Timp de
decenii, mausoleul fusese l asat afar a, expus climei din Toronto, dar n prezent se g asea aici, la primul
nivel al galeriilor terasate din MRO. Peretele exterior era din sticl a si prin el se vedea o portiune din
strada Bloor, ud a de ploaie; de cealalt a parte ne priveau un local Pizza Hut si un McDonalds.
Acoperi surile aveau lucarne fumurii, peste care r ap aiau pic aturile de ploaie.
Componentele mausoleului dou a arcade gigantice, dou a c amile din piatr a, dou a statui uria se de
oameni si domul imens de tip tumul nu erau nconjurate cu funii de catifea. Cel alalt forhilnor,
Barbulkan, se ntinse s a ating a cu mna sa cu sase degete basorelieful de pe arcada cea mai apropiat a.
B anuiesc c a dac a ntreprindeai multe actiuni prin intermediul teleprezentei, atingerea real a a unui obiect
cu propriile tale degete ti oferea o senzatie special a.
165
Aceste piese funerare, rosti Christine oprindu-se lng a una dintre c amilele de piatr a, au fost
cump arate de muzeu n anii 1919 si 1920 de la George Crofts, un negustor englez de bl anuri si
colectionar de art a, stabilit temporar n Tianjin. Se pare c a ar proveni de la necropola din Fengtaizhuang,
din provincia Hebei, si c a ar apartinut faimosului general Zu Dashou din dinastia Ming, care a murit n
anul 1656 d. H.
Extratere strii murmurar a ntre ei. n mod clar erau fascinati; poate c a ei nu construiau monumente
pentru mortii lor.
La momentul respectiv, continu a Christine, societatea chinez a era modelat a de ideea c a Universul
reprezenta un loc perfect ordonat. Mausoleul si statuile de aici reect a aceast a idee a unui cosmos
structurat si. . .
La nceput am crezut c a se auzi tunetul.
Dar m a n selam.
Un sunet sf sia zona mausoleului, reverbernd sonor din peretii de piatr a.
Un sunet pe care pn a atunci nu-l auzisem dect la televizor si n lme.
Sunetul unor focuri de arm a automat a.
n mod prostesc, am ie sit n goan a din mausoleu, alergnd spre locul de unde se auzeau zgomotele.
Forhilnorii ne dep a sir a cu u surint a, iar wreedii veneau ultimii. Am traversat n fug a Galeriile T. T. Tsui
si am ie sit n Rotonda ntunecat a.
Sunetele veneau dinspre Sala de expozitii Gareld Weston din expozitia Burgess Shale. Nu-mi puteam
imagina n cine se tr agea; n afar a de paznicul de la intrarea personalului, noi eram singurele persoane
din cl adire.
Christine avea la ea telefonul celular; l deschisese deja si probabil c a suna la 911. Alt a rafal a de
automat spintec a aerul, iar de aici, mai de aproape, am putut s a discern si alt sunet, mai familiar: cel de
piatr a care se sf arma. Brusc am nteles ce se ntmpla. Cineva tr agea cu arma n pretioasele fosile
Burgess Shale, vechi de o jum atate de miliard de ani.
Rafalele se oprir a n clipa n care wreedii ajunser a n Rotond a. Nu puteam spune c a fuseser am prea
t acuti: Christine vorbea la telefon, trop aiturile fugii noastre r asunaser a prin galerii, iar wreedii, complet
derutati poate c a ei nu inventaser a niciodat a armele cu proiectile discutau agitati ntre ei, n ciuda
ncerc arilor mele de a-i face s a p astreze lini stea.
De si partial asurziti de zgomotul propriilor lor focuri de arm a, cei care tr ageau n fosile auziser a f ar a
doar si poate g al agia noastr a. Mai nti un b arbat, apoi nc a unul ap arur a din sala de expozitii. Primul
ivit era acoperit cu a schii de lemn si fragmente de piatr a si tinea un fel de arm a automat a poate chiar o
mitralier a. O ridic a spre noi.
Cel putin asta a fost sucient pentru a ne determina s a reaction am n mod logic. Am ncremenit cu totii.
Am privit-o pe Christine si am ridicat din sprncene, ntrebnd-o f ar a cuvinte dac a ajunsese la
operatorul de la num arul pentru urgente. Ea ncuviint a u sor din cap si ndrept a c atre mine celularul, doar
166
att ct s a pot vedea c a ecranul era luminat si c a nu ntrerupsese leg atura. Slav a Domnului c a operatorul
de la 911 avusese inteligenta de a amuti, imediat ce o f acuse Christine.
Doamne, Dumnezeule, rosti b arbatul cu arma si se ntoarse pe jum atate spre partenerul lui mai tn ar,
care era tuns scurt. Doamne, Dumnezeule, i vezi p- a stia?
Vorbea cu accentul din sudul Statelor Unite.
Extratere stri, zise b arbatul tuns scurt parc a testnd cuvntul; si el avea un accent similar.
Dup a o clip a, hot arnd c a termenul era cel potrivit, l repet a, cu mai mult a fort a:
Extratere stri.
Am f acut o jum atate de pas nainte.
Desigur, am vorbit, ei sunt proiectii. n realitate, nu se g asesc aici.
Poate c a forhilnorii si wreedii se deosebeau n multe feluri de oameni, dar cel putin nu au fost att de
naivi nct s a m a contrazic a.
Cine e sti? ntreb a cel cu arma. Ce cauti aici?
M a numesc Thomas Jericho, am rostit, si sunt seful Departamentului de paleobiologie, de aici din
am ridicat glasul ct am cutezat de mult, spernd c a operatorul de la 911 mi va auzi cuvintele, n cazul
n care Christine nu apucase s a-i spun a unde eram Muzeul Regal Ontario.
Evident, pn a acum si paznicul de noapte al muzeului ar trebuit s a- si dea seama c a se ntmplase ceva
si chemase probabil politia.
La ora asta din noapte, aici n-ar trebui s a e nimeni, spuse b arbatul tuns scurt.
F aceam ni ste fotograi, am zis. Doream s a lucr am cnd muzeul era pustiu.
Vreo dou azeci de metri separau grupurile noastre. Era posibil ca n sala exponatelor s a existe un al
treilea sau un al patrulea intrus, ns a nu v azusem nici un semn n privinta asta.
Pot s a ntreb ce faceti voi? ntreb a Christine.
Tu cine e sti? ntreb a cel cu arma.
Sunt Christine Dorati, directorul muzeului. Ce faceti?
Cei doi b arbati schimbar a priviri. Cel tuns scurt ridic a din umeri.
Distrugem fosilele alea mincinoase, spuse el, apoi se uit a la extratere stri. Voi ati venit pe P amnt,
da-i ascultati pe oamenii pe care nu trebuie. Savantii mai c a nu scuipase cuvntul a stia v a mint cu
fosilele lor si cu toate astea. Lumea noastr a este veche de sase mii de ani, Domnul Dumnezeu a creat-o
n numai sase zile si noi suntem poporul ales.
Dumnezeule, am rostit invocnd entitatea n care ei credeau si eu nu.
M-am uitat la Christine:
Creationi sti. . .
Cel cu pu sca automat a si pierduse r abdarea.
167
Ajunge, zise el si ndrept a arma spre Christine. Arunc a telefonu- ala!
Ea se conform a; telefonul lovi cu un z ang anit pardoseala de marmur a si- si rupse clapeta.
Am venit aici s a facem o treab a, urm a individul. Toat a lumea se ntinde pe jos, iar eu voi termina
treaba aia. Cooter, stai cu ochii pe ei.
Reveni n galerie.
Cel alalt b arbat b ag a mna n buzunarul jachetei si scoase un pistol. l atinti c atre noi.
L-ati auzit, rosti el. ntindeti-v a.
Christine se culc a pe podea. Hollus si cel alalt forhilnor se ghemuir a ntr-un mod pe care nu-l mai
v azusem niciodat a, coborndu- si torsurile sferice att de mult, nct atinser a pardoseala. Cei doi wreedi
r amaser a nemi scati, e buim aciti, e incapabili ziologic de a se ntinde.
Nici eu nu m-am ntins pe jos. Eram ngrozit n privinta asta nu putea nici o ndoial a. Inima mi
bubuia si-mi simteam transpiratia de pe frunte. Totu si fosilele acelea erau nepretuite, r-ar al naibii!
printre cele mai importante din toat a lumea. Si eu fusesem cel care aranjase s a poat a v azute de public
ntr-un singur loc.
Am f acut un pas nainte.
Te rog, am spus.
Din interiorul galeriei r asunar a alte rafale de arm a automat a. Parc a simteam gloantele mu scnd din
mine; mi imaginam marnele sf armndu-se si r am a sitele de Opabinia, Wiwaxia, Anomalocaris si
Canadia, care supravietuiser a 500 de milioane de ani, explodnd acum n nori sori de pulbere.
Nu, am rostit cu un ton de rug a autentic a n voce. Nu faceti asta.
Stai pe loc, zise b arbatul tuns scurt. Nu te clinti din locu ala.
Am inspirat pe gur a: nu voiam s a mor dar asta avea s a se petreac a indiferent de dorinta mea. n
noaptea asta sau peste cteva luni, tot avea s a se ntmple. Am mai naintat un pas.
Dac a tu crezi n Biblie, i-am spus, atunci trebuie s a crezi n cele Zece Porunci. Iar una dintre ele
stiam c a a s fost mult mai conving ator dac a a s precizat num arul ei spune: S a nu ucizi.
Am mai f acut doi pa si spre el.
Poate c a dore sti s a distrugi fosilele acelea, ns a nu pot crede c a m-ai ucide pe mine.
O voi face, r aspunse b arbatul.
Alt a rafal a de arm a, dublat a de sunetele sticlei sparte si ale pietrelor f armitate. mi simteam pieptul de
parc a ar fost gata s a explodeze dintr-o clip a n alta.
Nu, am repetat, n-o vei face. Dumnezeu nu te va ierta pentru asta.
ndrept a arma n directia mea; ne desp arteau poate cincisprezece metri.
Am ucis deja, spuse dup a aceea; sunase ca o confesiune si glasul lui p aruse de-a dreptul tulburat.
Clinica aia. . . doctorul ala. . .
168
Alt a rafal a, reverbernd si strnind ecouri. Dumnezeule, am gndit, sunt cei care au aruncat n aer
clinica de avorturi.
Am nghitit n sec.
Acela a fost un accident, am rostit hazardndu-m a ntr-o presupunere. Nu m a poti ucide cu
snge-rece.
O s-o fac, zise b arbatul c aruia cel alalt i spusese Cooter. A sa s a m-ajute, o s-o fac. Mai bine stai
locului!
Ah, dac a Hollus n-ar fost acolo n persoan a. Dac a ar fost prezent a ca proiectie holograc a, ar
putut manipula obiecte solide f ar a s a se team a c a ar putea r anit a de gloante. Era ns a prea real a si prea
vulnerabil a ca si ceilalti extratere stri.
Brusc, am devenit con stient de sunetele de sirene ce se apropiau tot mai mult, auzindu-se foarte slab
aici, n interiorul muzeului. Cooter le auzise probabil si el, deoarece ntoarse capul si strig a spre
partenerul lui:
Gaborii!
Cel alalt b arbat reap aru din galeria expozitiilor temporare si m-am ntrebat cte fosile reu sise s a distrug a.
L as a capul pe un um ar ascultnd. La nceput nu p aru s a e n stare s a aud a sirenele; f ar a doar si poate,
bubuiturile gloantelor continuau s a-i r asune n urechi. Dar peste o clip a d adu din cap si ne f acu semn cu
arma s a ne mi sc am. Christine se scul a si cei doi forhilnori si ridicar a torsurile de pe pardoseal a.
Plec am de-aici, zise b arbatul. Toat a lumea minile sus!
Am ridicat minile si Christine mi-a urmat exemplul. Hollus si cel alalt forhilnor schimbar a o privire,
dup a care si n altar a de asemenea cele dou a brate. Wreedii se conformar a dup a o secund a, ecare
ridicnd toate cele patru brate si r a schirnd cele dou azeci si trei de degete. Partenerul lui Cooter era
mai nalt si mai vrstnic dect acesta ne mpinse nainte n Rotonda cufundat a n ntuneric. De acolo
vedeam perfect vestibulul cu u si din sticl a. Cinci politi sti din ETF7 urcau treptele exterioare, c atre
intrarea de sticl a a muzeului. Doi scoaser a din tocuri revolvere de calibru mare. Unul avea o portavoce.
Aici politia, vorbi el si glasul i se auzi distorsionat prin cele dou a straturi de sticl a. Cl adirea este
nconjurat a. Ie siti cu minile sus!
B arbatul cu pu sca automat a ne f acu semn s a nu ne oprim. Cei patru extratere stri erau acum n
ariergard a, formnd un perete ntre noi, cei din interior, si politi stii de afar a. Regretam c a nu-i spusesem
lui Hollus s a aterizat chiar pe Aleea Filosofului. Dac a politi stii ar v azut naveta, poate c a si-ar dat
seama c a extratere strii nu erau proiectiile holograce despre care citiser a n ziare, ci c a, de data aceasta,
erau creaturi n carne si oase. A sa cum st ateau lucrurile, exista posibilitatea ca vreunul dintre ei s a
cread a c a i-ar putut nimeri pe cei doi b arbati narmati dinapoia extratere strilor, tr agnd prin proiectiile
holograce ale acestora.
Am ie sit din Rotond a si am urcat cele patru trepte spre palierul de marmur a dintre cele dou a sc ari, care
nconjurau stlpii totemici, si atunci. . .
169
Atunci a izbucnit iadul.
Pe scara din dreapta noastr a urca silentios dinspre subsol un politist n uniform a ETF, cu vest a antiglont,
avnd o carabin a automat a. n mod inteligent, camarazii lui au recurs la o somatie public a n fata intr arii
principale si, n acela si timp, au trimis un contingent prin intrarea personalului, ce d adea spre aleea
dintre MRO si planetariu.
J. D., r acni b arbatul tuns scurt, z arindu-l pe politist, atentie!
J. D. ntoarse arma si deschise focul. Politistul a fost aruncat nd ar at, jos pe treptele late de piatr a, iar
vesta i-a fost pus a la ncercare, rupndu-se n mai multe locuri, pe unde a ie sit c aptu seala din tes atur a
alb a.
n vreme ce J. D. era distras, politi stii de pe treptele intr arii principale deschiseser a cumva o u s a cea
din extremitatea stng a, cum st ateai cu fata la muzeu, destinat a accesului persoanelor n c arucioare cu
rotile; poate c a paznicul MRO le d aduse cheia. La ad apostul scuturilor de protectie, doi politi sti
p atrunser a n vestibul. U sile interioare nu se ncuiau niciodat a, deoarece nu era necesar. Un politist
ntinse mna si ap as a probabil butonul ro su care comanda u sa pentru vizitatorii cu handicap, indc a
aceasta se roti lent, deschizndu-se. Politi stii se conturau pe fundalul l ampilor stradale si al girofarurilor
ro sii ale propriilor vehicule de pe strad a.
R amneti pe loc! strig a J. D. n Rotond a, al c arei diametru mare i separa pe politi sti de grupul nostru
pestrit. Avem ostatici!
Politistul cu portavocea se num ara printre cei care intraser a si se simtea ndemnat s a continue s-o
foloseasc a.
Stim c a extratere strii nu sunt reali, vorbi el, si cuvintele lui se reverberar a n Rotonda boltit a si
ntunecat a. Ridicati bratele si ie siti!
J. D. smuci spre mine arma lui mare.
Spune-le cine e sti!
Cu forma n care se g aseau pl amnii mei, mi era greu s a strig, dar mi-am f acut palmele plnie n jurul
gurii si m-am str aduit pe ct am putut mai bine.
Sunt Thomas Jericho, am anuntat, custode al muzeului.
Am indicat-o pe Christine:
Dnsa este Christine Dorati, directoarea si pre sedintele muzeului.
Ne l asati s a ie sim de-aici, strig a J. D., altfel a stia doi mor!
Cei doi politi sti se ghemuir a nd ar atul scuturilor de protectie.
Dup a cteva secunde de consult ari, portavocea se auzi din nou:
Care sunt conditiile voastre?
Pn a si eu stiam c a se tr agea de timp. Cooter se uit a mai nti la scara dinspre sud, care urca, apoi la cea
dinspre nord, ale c arei trepte mergeau n ambele sensuri. Probabil c a i se p aruse c a z arise ceva
170
mi scndu-se acolo putea s a fost un soarece; o cl adire veche si uria s a ca muzeul are destui soareci.
Trase un glont n jos pe scara nordic a. Acesta lovi treptele, a schii de piatr a ascutite zburar a n toate
p artile si. . .
Si una dintre ele l lovi pe Barbulkan, al doilea forhilnor. . .
Si gura stng a a lui Barbulkan emise un sunet ca Uuuf!, iar cea dreapt a f acu Hap!.
Si o garoaf a de snge ro su-str alucitor explod a dintr-un picior de-al s au, iar o f sie de piele ca folia cu
bule de aer se desprinse din locul unde lovise schija de piatr a. . .
Si Cooter exclam a:
Doamne, Dumnezeule!
Si J. D. se r asuci si rosti:
Iisuse Hristoase!
Amndoi nteleser a se pare n acela si moment. Extratere strii nu erau proiectii; nu erau holograme. Erau
reali.
Si brusc, stiur a c a aveau n mn a pe cei mai valoro si ostatici din istoria P amntului.
J. D. se retrase un pas, deplasndu-se napoia grupului; p area c a- si d aduse seama c a nu-i acoperise
sucient pe cei patru extratere stri.
Toti sunteti adev arati? ntreb a el.
Extratere strii t acur a. Inima mi bubuia. J. D. si ndrept a automatul c atre piciorul stng al unui wreed.
O rafal a din arma asta, rosti el, o s a te lase f ar a picior.
T acu o clip a, l asndu-l s a nteleag a, apoi urm a:
Te ntreb din nou, sunteti adev arati?
Hollus vorbi:
Ei. . . sunt. . . adev arati. Noi. . . toti. . . suntem.
Un surs satisf acut se l ati peste chipul lui J. D.
Extratere strii, strig a el spre politi sti, nu sunt proiectii! Sunt adev arati. Avem aici sase ostatici. Vreau
ca toti politi stii s a se retrag a. La primul semn al oric arei smecherii, o s a omor un ostatic si nu va un
om.
Nu cred c a vrei s a i un uciga s, vorbi politistul prin megafon.
Nu voi un uciga s! r acni J. D. Crim a nseamn a uciderea altui om. Nu veti putea g asi nici un cap de
acuzare mpotriva mea. Acum p ar asiti toti cl adirea, altfel extratere strii a stia mor.
Un ostatic ti este de folos n aceea si m asur a ca toti sase! strig a acela si politist. Las a pe cinci dintre ei
s a plece si st am de vorb a.
J. D. si Cooter si aruncar a cte o privire. Sase ostatici reprezentau ntr-adev ar un grup mare; le-ar fost
mai u sor s a controleze situatia dac a n-ar avut grija attor indivizi. Pe de alt a parte, punndu-i pe cei
171
sase s a formeze un cerc, cu J. D. si Cooter n centru, ei puteau protejati de luneti stii, care ar tras
aproape de oriunde.
Nici vorb a! strig a J. D. Voi sunteti un fel de echip a SWAT, nu? Ati venit aici cu o furgonet a sau o
dub a. Vreau s a v a retrageti, s a v a-ndep artati de muzeu si s a l asati duba aia cu motorul pornit si cheile n
contact. Vom pleca spre aeroport cu cti extratere stri vor nc apea n auntru si vrem ca acolo s a ne a stepte
un avion care s a ne duc a. . . se poticni s a ne duc a acolo unde vom decide.
Nu putem face asta, rosti politistul cu megafon.
J. D. ridic a putin din umeri.
Din clipa aceasta voi ucide cte un ostatic la ecare saizeci de secunde, dac a mai r amne cineva n
cl adire.
Se r asuci c atre b arbatul tuns scurt:
Cooter?
Cooter ncuviint a si ncepu s a numere cu glas tare:
Saizeci. Cincizeci si nou a. Cincizeci si opt.
Politistul cu portavocea se ntoarse si vorbi cu cineva din spatele s au. l puteam vedea ar atnd cu bratul,
indicnd probabil directia n care trebuiau s a se retrag a oamenii s ai.
Cincizeci si sase. Cincizeci si cinci. Cincizeci si patru.
Ochii pediculari ai lui Hollus se opriser a din oscilat si ncremeniser a la dep artarea lor maxim a. O mai
v azusem f acnd a sa, cnd auzise ceva care o interesa. Indiferent ns a despre ce ar fost vorba, eu nu
auzisem deocamdat a nimic.
Cincizeci si doi. Cincizeci si unu.
Politi stii ie seau din vestibulul de sticl a, totu si protestau nemultumiti. Cel cu portavocea continu a s a
vorbeasc a.
Bine, rosti el. Bine, ne retragem.
Glasul lui amplicat reverbera prin Rotond a.
Ne retragem!
Mi se p area c a vorbea inutil, dar. . .
Dar apoi am auzit sunetul pe care-l percepuse Hollus: un uruit slab. Liftul din stnga noastr a cobora;
cineva l chemase de la subsol. Politistul cu portavoce se str aduia n mod deliberat s a acopere zgomotul
respectiv.
Patruzeci si unu. Patruzeci. Treizeci si nou a.
Ar fost sinucidere, m-am gndit, pentru oricine ar fost n cabin a; J. D. l putea ciurui pe cel
din auntru imediat ce u sile metalice s-ar desp artit la mijloc si ar nceput s a gliseze spre lateral.
Treizeci si unu. Treizeci. Dou azeci si nou a.
172
Plec am! r acni politistul. P ar asim cl adirea.
Ascensorul urca. Deasupra u silor un sir de p atr atele indicatoare luminoase S, 1, 2, 3 ar ata nivelul la
care se g asea cabina n ecare moment. Am ndr aznit s a trag cu ochiul ntr-acolo. 1 tocmai se stinsese
si, peste o clip a, se aprinse 2. Excelent! Fie c a ocupantul liftului stiuse despre balcoanele de la nivelul
al doilea care d adeau deasupra Rotondei, e i-o spusese chiar paznicul MRO, cel care l asase probabil
politi stii s a intre.
Optsprezece. Saptesprezece. Saisprezece.
Cnd se aprinse 2, mi-am adus contributia la n abu sirea sunetului produs de deschiderea u silor, tu sind
violent; dac a exista ceva la care s a m a pricep minunat n ultima vreme era, indiscutabil, tusea.
P atratul cu 2 r amase aprins; u sile trebuiau s a se deschis de acum, dar J. D. si Cooter nu le auziser a.
Puteam presupune c a unul sau mai multi politi sti narmati ie siser a la al doilea nivel cel care g azduia
Galeriile dinozaurilor si descoperirilor.
Treisprezece. Doisprezece. Unsprezece.
Gata! strig a politistul ETF cu megafonul. Gata! Am plecat!
De la distanta aceea nu puteam spune dac a el avea contact vizual cu colegii de la balconul ntunecat.
Noi st ateam tot lng a ascensoare; nu ndr azneam s a ridic ochii, ca nu cumva s a tr adez prezenta celor de
deasupra.
Nou a. Opt. Sapte.
Politi stii p ar asir a vestibulul, ie sind n bezna noptii. I-am v azut disp arnd treptat, pe m asur a ce coborau
treptele de piatr a c atre trotuar.
Sase. Cinci. Patru.
Girofarurile ro sii de pe capotele ma sinilor ale c aror raze str ab atuser a cu regularitate Rotonda ncepur a s a
se ndep arteze; unul singur probabil cel de pe duba ETF continua s a se roteasc a.
Trei. Doi. Unu.
M-am uitat la Christine. D adu aproape imperceptibil din cap; si ea stia ce se ntmpla.
Zero! rosti Cooter.
Bun, zise J. D. S a-i d am drumul.
Petrecusem mare parte din ultimele sapte luni f acndu-mi griji despre cum va moartea dar nu m a
gndisem c a voi vedea pe altcineva murind naintea mea. Inima mi bubuia ca picam arele cu care
obi snuiam s a sf arm am depunerile de aluviuni. Presupuneam c a J. D. mai avea doar cteva secunde de
tr ait.
J. D. ne aranj a ntr-un semicerc, formnd un scut viu pentru el si Cooter.
Mi scati! ne spuse si, de si st ateam cu spatele la el, eram sigur c a- si balansa arma automat a de la
stnga la dreapta, preg atindu-se s a descrie un arc de foc dac a ar fost nevoie.
173
Am nceput s a naintez, urmat de Christine, forhilnori si wreedi. Am ie sit de sub consola care proteja
zona de lng a lifturi, am cobort cele patru trepte n Rotonda propriu-zis a si am pornit s a travers am
pardoseala larg a de marmur a, c atre intrare.
Jur c a am simtit mai nti mpro sc atura pe capul meu ple suv si abia dup a aceea am auzit detun atura
asurzitoare de sus. M-am r asucit. Era greu s a pun cap la cap imaginile pe care le ntrez aream; singura
lumin a din Rotond a se strecura dinspre Galeria George Weston si de pe strad a, prin vestibulul cu u si de
sticl a si vitraliile de deasupra lor. Capul lui J. D. era deschis, cr apat ca un pepene si sngele t snise peste
tot, inclusiv pe mine si pe extratere stri. Le sul lui tres ari nspre mine, iar arma automat a z ang ani pe
marmura pardoselii.
O a doua mpu sc atur a r asun a aproape n continuarea primei, ns a nu fusese perfect sincronizat a; poate
c a, n balconul ntunecat de deasupra, cei doi politi sti p area c a sus erau minimum dou a persoane nu
izbutiser a s a se vad a reciproc. Cooter si mi scase capul la timp, iar acum plonj a brusc, ncercnd s a
recupereze arma lui J. D.
Un wreed i st atea n cale si Cooter l r asturn a. Cu extraterestrul r a schirat si agitnd din membre,
luneti stii de pe balcon p areau c a nu-l puteau ochi clar pe Cooter.
Eram n stare de soc; simteam sngele lui J. D. picurndu-mi pe gt. Pe nea steptate, wreedul care
r am asese n picioare se ridic a n aer. Stiusem c a purta un dispozitiv care-l ajuta s a umble f ar a eforturi n
gravitatia P amntului, totu si nu-mi d adusem seama c a era att de puternic, nct s a-i permit a s a zboare.
Cel alalt forhilnor lovi cu un picior n arma automat a, aruncnd-o si mai departe n Rotond a. Cooter
continu a s a bjbie dup a ea. Wreedul care c azuse se str aduia s a se ridice, ntre timp, wreedul zbur ator se
n altase la trei metri deasupra pardoselii.
Cooter ajunse la automat si se rostogoli pe o parte, deschiznd focul spre balcoanele ntunecate. Ap as a
repetat pe tr agaci, mpr a stiind un arc de gloante. Gloantele lovir a sculpturi n piatr a vechi de nou azeci
de ani, mpro scnd peste noi a schii si sf arm aturi.
Cel alalt wreed se n alt a, de asemenea, n aer. Am ncercat s a trec nd ar atul unuia dintre segmentele de
perete independente care m argineau partial perimetrul Rotondei. Hollus se mi sca rapid dar mergea
foarte repede n directia opus a si, spre uimirea mea, ajunsese la cel mai nalt stlp totemic. si ndoi cele
sase picioare si s ari distanta scurt a de pe scar a pe stlp, cuprinzndu-l cu membrele ei. Apoi escalad a cu
o vitez a uimitoare totemul. n scurt timp disp aruse; era posibil s a urcat pn a la nivelul al treilea. Am
fost fericit c a se g asea, aparent, n sigurant a.
Gata! r acni Cooter cu accentul lui specic, atintindu-ne pe rnd cu automatul pe mine, Christine si al
doilea forhilnor.
n voce i se simtea panica:
Gata, pentru toti. Nu mi sc a nimeni!
Politi stii reveniser a n vestibul, alti politi sti erau pe balcon, doi wreedi zburau prin Rotond a ca ni ste
ngeri nebuni, un forhilnor st atea de o parte a mea si Christine de cealalt a parte, iar cadavrul lui J. D.
sngera peste razele incrustate n marmura pardoselii, f acnd-o alunecoas a.
174
Renunt a, i se adres a Christine lui Cooter. Nu vezi c a e sti nconjurat?
Gura! url a Cooter, care, n mod evident, nu era n largul lui f ar a J. D. Taci dracu din gur a!
Dup a aceea, spre surprinderea mea, am auzit un piuit familiar pe dou a tonuri. Proiectorul de holoforme
pe care l tineam ca ntotdeauna ntr-un buzunar anunta c a era pe punctul de a se activa.
Cooter se retr asese sub consola balconului; nu-i mai putea vedea pe luneti sti, ceea ce nsemna c a nici ei
nu-l puteau z ari. O imagine a lui Hollus plpi si se materializa n m arime natural a, aproape imposibil
de deosebit de realitate. Cooter se r asuci; era panicat si nu p area s a nteleag a c a forhilnorul lips a ni se
al aturase brusc.
Cooter, rosti simulacrul Hollus naintnd cu ndr azneal a. Numele meu este Hollus.
Cooter ndrept a imediat automatul c atre ea, dar forhilnora avansa, reducnd distanta dintre ei. Noi toti
am nceput s a ne retragem. mi d adeam seama c a politi stii din vestibul erau derutati; aparent, Hollus se
interpuse ntre ei si Cooter.
Pn a acum nu ai mpu scat pe nimeni, spuse Hollus si cuvintele se auzir a ca b at aile unor inimi
gemene. Ai v azut ce s-a ntmplat cu partenerul t au; nu l asa ca aceea si soart a s a se abat a asupra ta.
Am gesticulat din mini, spernd c a ceilalti m a vor vedea pe ntuneric: doream s a se r asre mult, astfel
ca niciunul dintre noi s a nu se g aseasc a pe aceea si linie care-i unea pe Cooter si Hollus.
D a-mi mie arma, spuse Hollus, care ajunsese la patru metri de Cooter. Renunt a la ea si toti vom pleca
vii de aici.
napoi! url a Cooter.
Hollus nu se opri din naintare.
D a-mi arma, repet a ea.
Cooter scutur a violent din cap.
Nu voiam dect s a v a ar at am vou a, extratere strilor, c a nu-i adev arat ce v a spun savantii a stia.
nteleg asta, zise Hollus f acnd nc a un pas. Si sunt gata s a te ascult. Doar d a-mi arma.
Stiu c a voi credeti n Dumnezeu, spuse Cooter, dar nc a n-ati fost mntuiti.
Voi asculta orice dore sti s a spui, rosti Hollus apropiindu-se nceti sor, ns a numai dup a ce la si arma.
F a-i pe toti politaii s a plece!
Ei nu vor pleca.
Cele sase picioare naintar a iar a si spre b arbat.
Dac a te mai apropii, o s a trag, zise Cooter.
Tu nu vrei s a mpu sti pe nimeni, urm a Hollus f ar a s a se opreasc a din mers, cu att mai putin pe
cineva care crede la fel ca tine.
Jur c a te omor.
Nu o s-o faci, f acu Hollus naintnd mereu.
175
Stai pe loc! Te avertizez!
Cele sase picioare rotunde nu se oprir a.
Doamne, iart a-m a, rosti Cooter si. . .
Si ap as a pe tr agaci.
Si gloantele se rev arsar a din arm a. . .
Si p atrunser a n simulacrul lui Hollus. . .
Si cmpurile de fort a care compuneau corpul simulat ncetinir a gloantele, reducndu-le mi scarea mai
mult si tot mai mult, pn a ie sir a pe partea opus a. si continuar a traiectoria semicircular a prin Rotond a,
str ab atnd nc a vreo doi metri, dup a care c azur a z ang anind pe pardoseala de piatr a.
Simulacrul avans a si ntinse bratele sale din cmpuri de fort a, prinznd automatul de teav a, care cu
sigurant a era acum att de erbinte, nct nici o int a din carne si oase n-ar reu sit s-o strng a n palm a.
Adev arata Hollus, la etaj, probabil la nivelul al treilea, si trase bratele nd ar at si simulacrul ei, aici jos,
n Rotond a, si smuci, de asemenea, bratele. Iar Cooter, surprins c a inta pe care tocmai o ciuruise nu
era moart a, d adu drumul armei. Avatarul se r asuci si se retrase rapid.
Politia n av ali prin vestibul si. . .
Era inutil acum. Complet inutil.
Un politist ap as a pe tr agaci.
Si Cooter se mpletici nd ar at, cu gura larg deschis a ntr-un O perfect de consternare. Izbi un segment
de zid si se pr abu si n ntuneric, cu o dr a de snge ca o urm a de ghear a urmndu-l pe podea.
Si capul i se leg an a inert ntr-o parte.
Pleca s a- si ntlneasc a Creatorul.
Politi stii ne puser a ntreb ari mie si Christinei ore la rnd, dar i l asar a pe cei patru extratere stri s a se
ntoarc a imediat la nava-mam a, astfel ca rana lui Barbulkan s a poat a tratat a. n cele din urm a am luat
un taxi c atre cas a treizeci de dolari cu bac si s cu tot si am r amas treaz alte dou a ore, povestindu-i lui
Susan tot ce se ntmplase.
Dumnezeule, repeta ea ntruna. Dumnezeule, puteai s a i omort.
Hollus m-a salvat. Ea i-a salvat pe toti.
Dac a o s a am ocazia, o s a-l strng serios n brate pe p aianjenul ala mare, zmbi Susan.
Am zmbit si eu si am s arutat-o. Deja eram epuizat absolut istovit. Vederea mi se nceto sa si m a
simteam ametit.
Iart a-m a, scumpo, am spus, dar trebuie neap arat s a dorm putin.
Ea ncuviint a, m a s arut a din nou si am pornit spre dormitorul nostru.
Luni dimineat a am dormit pn a la ora zece. Episodul din muzeu se petrecuse prea trziu pentru ca s a
apar a n ziare, totu si Susan mi spuse c a att emisiunea Breakfast Television, ct si Canada AM.
176
ncepuser a cu vestea respectiv a. Susan nu mersese azi la serviciu, ca s a e acas a cnd m a trezeam.
Ricky plecase deja la scoal a, cnd am cobort eu din pat.
Am izbutit s a ajung la MRO pe la amiaz a. Din fericire, din cauz a c a era luni, muzeul era nchis pentru
public, oferind departamentului administrativ posibilitatea de a face cur atenie; la sosirea mea, nc a mai
sp alau podeaua Rotondei. n acest timp, Jonesy si toti preparatorii lui erau n sala Gareld Weston,
salvnd ce se mai putea din marnele sparte. Ctiva paleontologi soseau pe calea aerului de la
Smithsonian ca s a dea o mn a de ajutor; erau a steptati nainte de sfr situl zilei.
M-am ndreptat spre biroul meu si m-am pr abu sit n scaun, masndu-mi tmplele n ncercarea de a-mi
alunga durerea de cap cu care m a trezisem. La scurt timp dup a ce m a a sezasem, proiectorul de
holoforme piui si simulacrul lui Hollus se materializ a.
M-am ridicat si am simtit c a-mi crap a capul de durere.
Cum te simti? m-am interesat ngrijorat.
Torsul forhilnorei se leg an a.
Sunt stresat a. Nu am dormit bine, n ciuda medicamentelor pe care mi le-a dat doctorul navei.
Am aprobat nteleg ator.
Nici eu nu m-am odihnit bine.
Prin minte mi r asunau mereu mpu sc aturi. M-am ncruntat si m-am a sezat.
Se spune c a va urma o anchet a intern a. Probabil c a politi stii nu trebuiau s a-l mpu ste pe Cooter.
Ochii pediculari ai lui Hollus se mi scar a ntr-un mod pe care nu-l mai v azusem pn a atunci.
Simpatia mea fat a de el este limitat a, rosti ea. L-a r anit pe Barbulkan si a ncercat s a m a ucid a pe
mine. . . Ct de mari sunt distrugerile fosilelor Burgess Shale?
A fost distrus complet continutul primelor cinci vitrine, i-am spus, inclusiv al celei pe care o scanati
voi.
M a simteam cuprins de o great a zic a atunci cnd m a gndeam la pierdere; nu numai c a fuseser a unele
dintre cele mai importante fosile din lume, ci si unele dintre cele mai bine conservate creaturi de o
frumusete incredibil a, cu un aspect aproape extraterestru. Fusese un act de vandalism, un sacrilegiu.
Erau asigurate, binenteles, am continuat, a sa c a MRO si Smithsonian vor primi o multime de bani,
dar specimenele n sine sunt de nenlocuit.
Dintr-un punct de vedere, spuse Hollus, a existat si un pic de noroc. Probabil c a ei au nceput
distrugerea cu vitrina pe care o scanam, tocmai indc a era deschis capacul de sticl a. Scan arile se
ncheiaser a partial, a sa c a cel putin cteva specimene pot recuperate. M a voi ngriji s a fac reconstructii
pentru tine.
Am dat din cap, stiind c a indiferent ct de realiste si de exacte ar fost reconstructiile, ele n-aveau s a e
niciodat a la fel ca originalele.
Multumesc.
177
Este o pierdere teribil a, spuse Hollus. Pe nici o alt a planet a nu am v azut vreodat a fosile de o
asemenea calitate. Erau cu adev arat. . .
Se ntrerupse n mijlocul frazei si simulacrul ei ncremeni, ca si cum adev arata Hollus, cea de pe orbita
sincron a la bordul navei-mam a, fusese distras a de ceva ce se ntmpla acolo.
Hollus? am rostit, nu foarte ngrijorat; probabil c a unul dintre compatriotii ei o ntreba ceva.
O clip a, r aspunse ea, cu simulacrul mi scndu-se din nou.
Am auzit ni ste incantatii n grai forhilnor, pe cnd vorbea cu altcineva, apoi simulacrul nghet a iar a si.
Am oftat ner abd ator. Era mai r au dect s a i trecut pe o linie telefonic a de a steptare, deoarece afurisitul
de simulacru ocupa cam tot biroul. Am ridicat de pe mas a cel mai recent num ar din New Scientist;
exemplarul pentru departamentul nostru si ncepea circuitul intern cu mine si cobora ierarhic. Abia l
deschisesem, cnd avatarul lui Hollus porni s a se mi ste.
Ni ste ve sti teribile, rosti ea cuvintele cu cte o gur a, cu vocile straniu atenuate. Eu. . . Dumnezeule,
sunt ni ste ve sti teribile.
Am sc apat revista din mn a.
Poftim?
Ochii pediculari ai lui Hollus oscilau nainte si napoi.
Nava-mam a nu are cu difuzia luminii problemele pe care le aveti voi pe suprafata planetei din cauza
atmosferei; chiar si n timpul zilei, senzorii lui Merelcas pot distinge limpede stelele. Iar una dintre
acele stele. . .
M-am aplecat n scaun n fat a.
Da? Ce este?
Una dintre stelele acelea si-a nceput transformarea ntr-o. . . cum se nume ste? Uit mereu. Cnd
explodeaz a o stea masiv a?
O supernov a?
Da.
Uau!
mi aminteam agitatia care domnise n planetariu n anul 1987, cnd Ian Shelton de la Universitatea
Toronto descoperise supernova din Marele Nor al lui Magellan.
Mi se pare grozav.
Nu este grozav, spuse Hollus. Steaua care a nceput s a explodeze este Alpha Orionis.
Betelgeuse? am rostit. Betelgeuse se transform a n supernov a?
Corect.
E sti sigur a?
178
Nu poate nici o ndoial a, zise forhilnora si cele dou a glasuri ale ei sunau destul de socate. Sclipe ste
deja de peste un milion de ori mai puternic dect str alucirea normal a, iar luminozitatea continu a s a
creasc a.
Dumnezeule, am rostit. Ar. . . ar trebui s a-i telefonez lui Donald Chen. El va sti pe cine s a anunte.
Exist a un birou central pentru telegrame astronomice sau a sa ceva. . .
Am ridicat receptorul si am format interiorul lui Chen. mi r aspunse la al treilea trit; nc a unul si mi-ar
intrat mesageria vocal a.
Don, am spus, sunt Tom Jericho. Hollus m-a anuntat c a Betelgeuse tocmai s-a transformat ntr-o
supernov a.
La cel alalt cap at al rului se l as a lini stea pentru cteva clipe.
Betelgeuse este era o prim a candidat a pentru supernov a, zise el. Dar nimeni nu stia exact cnd se
va ntmpla.
Dup a o pauz a scurt a, zise cu glas serios, de parc a tocmai si d aduse seama de ceva:
Hollus a zis Betelgeuse? Alpha Orionis?
Da.
Este sigur a? Absolut sigur a?
Da, a zis c a-i conrmat.
La dracu, f acu Chen n receptor, ns a cred c a de fapt nu vorbea cu mine. La dracu!
Ce-i?
Glasul lui p area stresat.
Am examinat datele despre supernove pe care mi le-a trimis Hollus, mai ales n privinta emisiilor de
raze gama. Pentru ultima supernov a, cea din 1987, n-am avut ni ste date prea grozave; s-a ntmplat
nainte de a avea sateliti pentru observarea razelor gama Compton a fost lansat abia n 1991. Singurele
date despre razele gama emise de supernova 1987A au provenit de la satelitul Solar Maximum Mission,
care nu fusese proiectat pentru observatii extragalactice.
Si?
Emisia de raze gama a unei supernove este mult mai puternic a dect crezusem; asta o dovedesc
datele de la Hollus.
Si? am repetat. Ce-nseamn a asta?
M-am uitat la Hollus care se leg ana n sus si n jos extrem de rapid; n-o v azusem niciodat a att de
tulburat a.
Chen oft a prelung si sunetul acela se auzi ca un huruit pe linia telefonic a.
Asta nseamn a c a atmosfera noastr a va ionizat a, nseamn a c a stratul de ozon va distrus.
F acu o pauz a.
179
nseamn a c a vom muri cu totii.
Ricky Jericho se aa la multi kilometri nord de MRO, pe terenul de joac a al scolii publice Churchill.
Era mijlocul pauzei de prnz de nou azeci de minute; unii dintre colegii lui se ntorceau acas a pentru a
mnca, dar Ricky lua prnzul la scoal a, ntr-o sal a unde copiii erau l asati s a vizioneze Familia Flinstone
pe postul CFTO. Dup a ce- si termin a sendviciul cu salam afumat si m arul, ie si n curtea cu iarb a. Mai
multe cadre didactice se plimbau de colo-colo, oprind nc aier ari, alinnd durerile de moment produse de
julirea genunchilor si f acnd toate celelalte lucruri pe care trebuie s a le fac a dasc alii. Ricky privi cerul.
Acolo sclipea ceva str alucitor.
Trecu de zona aparatelor de gimnastic a si- si g asi nv at atoarea.
Domni soar a Cohan, rosti el tr agnd-o de fust a. Ce este acela?
Ea duse o mn a pav az a la ochi si se uit a n directia ar atat a.
Nu-i dect un avion, Ricky.
Ricky Jericho nu era un copil care obi snuia s a- si contrazic a profesorii doar de dragul de a o face. Cu
toate acestea, cl atin a din cap.
Nu, nu este, rosti el. Nu poate . St a pe loc.
Gndurile mi se nvolburau si m aruntaiele mi se nnodaser a. ncepea o zi nou a, nu doar n Toronto, ci
pentru toat a Calea Lactee. Ba chiar observatori din galaxii ndep artate aveau s a vad a, cu sigurant a,
str alucirea care sporea, dup a ce ar trecut sucient timp pentru ca lumina s a ajung a pn a la ei. Era mai
presus de orice imaginatie. ntr-adev ar, Betelgeuse se transforma ntr-o supernov a.
Am deschis difuzorul telefonului, pentru ca Don si Hollus s a converseze, ntrerupti ocazional de cte o
ntrebare ngrijorat a din partea mea. Iat a ce am nteles c a se ntmpla: n toate stelele active, hidrogenul
si heliul fuzioneaz a, producnd succesiv elemente mai grele. Dar, dac a steaua este sucient de masiv a,
atunci cnd lantul de fuziune ajunge la er, energia ncepe s a e absorbit a, nu degajat a, determinnd
acumularea unui nucleu feros. Steaua devine prea dens a pentru a se mai autosustine: impulsul exploziv
ndreptat spre exterior al fuziunii ei interne nu mai echilibreaz a forta uria s a a propriei ei gravitatii.
Nucleul colapseaz a n materie degenerat a nuclee atomice strivite laolalt a, care formeaz a un volum cu
diametrul de numai dou azeci de kilometri, ns a cu o mas a ce o dep a se ste de multe ori pe a Soarelui. Iar
cnd hidrogenul si heliul care se adun a spre interior din straturile exterioare ale stelei lovesc aceast a
suprafat a nou a si dur a, ele fuzioneaz a instantaneu. Explozia fuziunii si unda de soc a coliziunii se
propag a napoi, mpr a stiind atmosfera gazoas a a stelei si emitnd un torent de unde sonore, lumin a,
c aldur a, raze X, raze cosmice si neutrino o grindin a uciga s a care se revars a n toate directiile, un
nveli s sferic care se dilat a, aducnd moarte si distrugere, str alucind mai puternic dect toate celelalte
stele din galaxie laolalt a: o supernov a.
Iar asta p area c a se ntmpla chiar acum cu Betelgeuse. Diametrul ei se m area rapid; peste dou a zile
avea s a e mai mare dect ntregul sistem solar al Terrei.
P amntul avea s a e protejat pentru o vreme: atmosfera noastr a avea s a mpiedice asaltul initial s a
ajung a la nivelul solului. Dar aveau s a urmeze si alte asalturi. Mult mai multe.
180
Am reglat radioul din birou pe postul CFTR, care transmitea exclusiv stiri. Pe m asur a ce ve stile au
nceput s a e difuzate pe posturile de televiziune si radio din toat a lumea, unii oameni s-au repezit c atre
pe steri si exploat ari miniere subterane. Nu avea s a conteze ctu si de putin. Sfr situl lumii se apropia si
avea s a e un bubuit, nu un scncet.
Forhilnorii si wreedii care se aau n momentul acesta pe orbita P amntului, poate si ctiva pasageri
umani, ar putut s a scape, cel putin pentru o vreme; puteau manevra nava astfel nct s a p astreze
planeta ntre ei si Betelgeuse, actionnd ca un scut de piatr a si er, gros de treisprezece mii de kilometri.
Era ns a imposibil s a fug a din calea nveli sului de moarte ce se dilata; Merelcas ar avut nevoie de un
an ntreg ca s a accelereze pn a aproape de viteza luminii.
Si, chiar dac a nava aceea putea s a scape, nu acela si lucru se putea spune despre planetele natale ale
forhilnorilor si wreedilor; n scurt timp, ele aveau s a e afectate de acela si atac, de aceea si calamitate.
Asteroizii care loviser a planetele Sol III, Beta Hydri III si Delta Pavonis II cu saizeci si cinci de
milioane de ani n urm a fuseser a lovituri minore prin comparatie cu aceasta, simple r ani superciale, din
care ecosistemele si reveniser a dup a numai cteva decenii.
De data aceasta ns a nu avea s a mai existe nici o revenire. Aceasta avea s a e a sasea mare extinctie,
resimtit a n mod egal pe toate cele trei planete. Si nu mai conta dac a viata biologic a ncepuse n acest
sistem solar pe Marte, iar nu pe P amnt, dac a ap aruse cu adev arat de mai multe ori pe planeta
forhilnorilor sau dac a wreedii stiau m acar c a era a sasea extinctie.
Deoarece avea s a e n acela si timp ultima mare extinctie, capitolul nal, stergerea complet a a tablei,
ultima rund a n Jocul Vietii.
Ce faci n ultimele clipe ale vietii? Spre deosebire de majoritatea celor sase miliarde de oameni care
tocmai primiser a sentinta condamn arii la moarte, eu chiar m a preg atisem pentru propriul deces. Dar m a
a steptasem ca acesta s a soseasc a ntr-un ritm mai lent, cu mine pe un pat de spital avndu-i al aturi pe
Susan, poate pe fratele meu Bill, ctiva prieteni si poate chiar si pe micul si curajosul Ricky.
Dar explozia lui Betelgeuse era complet neanuntat a; noi nu-i ntrez arisem venirea. Sigur c a da, a sa cum
spusese Hollus mai devreme, stiusem c a Betelgeuse se va transforma n cele din urm a ntr-o supernov a,
ns a nu exista nici un motiv pentru a ne a stepta c a se va ntmpla chiar acum.
Potrivit reportajelor mass-media, metroul din Toronto era deja ticsit. Oamenii coborau n statii, n
trenurile subterane, spernd c a vor protejati n adncul p amntului. Refuzau s a se dea jos din trenuri,
chiar la cap atul liniilor.
Iar str azile din jurul lui MRO se preschimbaser a deja n parc ari, crend un ambuteiaj total. Doream s a
u al aturi de familia mea la fel de mult pe ct o doreau toti ceilalti, dar se p area c a nu exista nici o cale
prin care s a izbutesc. Am ncercat n mod repetat s a-i telefonez lui Susan la birou, ns a linia era mereu
ocupat a.
Binenteles, moartea nu avea s a e instantanee. Aveau s a treac a s apt amni, sau chiar luni, nainte ca
ecosistemul s a se pr abu seasc a. n clipa de fat a, stratul de ozon al P amntului ne proteja de fotonii cu
energie nalt a si nc a nu sosise grindina de macroparticule nc arcate, ce venea cu o vitez a mai mic a dect
181
cea a luminii. Dar n scurt a vreme, atacul violent dinspre Betelgeuse avea s a ndep arteze stratul de ozon,
iar radiatiile dure, att ale stelei care explodase, ct si ale propriului nostru soare, aveau s a ajung a la sol,
distrugnd tesuturile vii. Cu certitudine voi putea ajunge al aturi de sotia si ul meu, nainte de sfr situl
propriu-zis. Deocamdat a ns a, p area c a singurul meu tovar a s avea s a e simulacrul unei inte
extraterestre.
Prima rafal a dinspre Betelgeuse afectase deja reteaua de telefonie interurban a sustinut a de sateliti, a sa c a
nu ar trebuit s a m a surprind a c a v ad avatarul ap arnd si disp arnd periodic, dup a cum discordanta
electromagnetic a dinspre Orion interfera cu comunicatiile dintre autentica Hollus, aat a deasupra
Ecuadorului, si reprezentarea ei holograc a de aici, din Toronto.
mi pare r au c a nu sunt al aturi de Susan, am spus privind-o pe forhilnor a peste biroul meu ticsit de
problemele nerezolvate.
Spre uimirea mea, Hollus ridic a glasurile ceva ce n-o mai auzisem f acnd pn a atunci.
Cel putin tu ti vei vedea probabil familia nainte de sfr sit. Zici c a tu e sti departe de cas a? Eu nu pot
nici m acar s a iau leg atura cu copiii mei. Dac a Betelgeuse izbe ste P amntul cu forta aceasta, la fel de
puternic va lovi si Beta Hydri III. Nu pot nici m acar s a transmit un r amas-bun prin radio spre Kassold si
Pealdon; nu numai c a interferentele sunt prea mari, dar semnalul radio nu va ajunge la ei dect peste
dou azeci si patru de ani.
mi pare r au, am spus, nu m a gndisem la asta.
Nu, nu te-ai gndit, se r asti ea din nou si stropi de saliv a holograci i zburar a realmente din gura
stng a; dup a o clip a ns a se mai domoli. Iart a-m a, mi spuse, dar mi iubesc copiii extrem de mult. Si s a
stiu acum c a ei c a ntreaga mea ras a va muri. . .
Mi-am privit prietena. Lipsea deja de mult a vreme de pe planeta ei natal a; de ani buni nu mai stia ce se
ntmpla acas a. Fiul si ica ei erau adulti cnd plecase n uria sa explorare a opt sisteme stelare, dar
acum acum probabil c a ei erau de vrst a mijlocie, poate chiar mai b atrni din punct de vedere biologic
dect Hollus ns a si, indc a ea c al atorise mare parte a drumului la viteze relativiste.
Dac a m a gndeam bine, lucrurile st ateau chiar mai r au dect att. Betelgeuse se g asea pe cerul nordic al
P amntului, iar Beta Hydri pe cel sudic, ceea ce nsemna c a P amntul era ntre cele dou a stele. Aveau s a
treac a ni ste ani nainte ca sporirea luminozit atii lui Betelgeuse s a e vizibil a de pe Beta Hydri III
totu si, era imposibil s a transmitem un avertisment c atre planeta aceea; nimic nu putea s a ajung a la ea
mai rapid dect fotonii furio si de la Betelgeuse, care porniser a deja la drum.
Hollus se str aduia n mod vizibil s a- si recapete sngele-rece.
Haide, spuse ea n cele din urm a, cu torsul leg anndu-i-se lent, n mod deliberat. Am putea s a ie sim
si s a privim spectacolul.
A sa am si f acut, cobornd cu liftul si ie sind prin u sa personalului. Am r amas afar a, pe acela si petic de
asfalt pe care coborse prima dat a naveta lui Hollus.
Din cte stiam, forhilnora si colegii ei si puneau nava spatial a ntr-o pozitie de maxim a securitate, ns a
182
simulacrul st atea lng a mine, n fat a la MRO, n umbra domului planetariului abandonat, si privea n
sus. Cei mai multi trec atori examinau, de asemenea, bolta azurie si nu extraterestra stranie, cu aspect de
p aianjen.
Cnd ne-am uitat peste strad a, c atre Queens Park, Betelgeuse era clar vizibil a pe cerul sud-estic,
deasupra orizontului cam la o treime din zenit. Era nelini stitor s a vezi o stea str alucind n timpul zilei.
Am ncercat s a-mi nchipui restul formei constelatiei Orion pe fundalul albastru, dar nu stiam cum ar
fost pozitionat a la ora aceasta din zi.
Alti angajati ai muzeului si vizitatori ie sir a din MRO, al aturndu-se multimii care se strnsese pe
trotuar. Iar dup a cteva minute, astronomul Donald Chen, mortul umbl ator, ie si pe u sa personalului si
veni s a ni se al ature nou a, altor morti umbl atori.
Evident, telescopul spatial Hubble fusese imediat orientat spre Betelgeuse. Imagini mult mai bune erau
obtinute de Merelcas, nava lui Hollus, iar ele fuseser a retransmise pe Terra, pentru a difuzate
p amntenilor. Chiar nainte ca steaua s a nceput s a se dilate, telescoapele navei-mam a reu siser a s-o
fotograeze pe Betelgeuse: un disc ro su p atat de pete solare mai reci si mpestritat cu puncte convective
mai erbinti, totul nconjurat de o magnic a coroan a ar amie.
Acum ns a atmosfera aceea exterioar a diafan a fusese distrus a ntr-o explozie de proportii fenomenale,
iar steaua n sine se dilata rapid, ajungnd la un diametru de mai multe ori mai mare dect cel initial
de si era greu de precizat care era diametrul normal al lui Betelgeuse, care era o stea variabil a. n nici un
caz nu ajunsese vreodat a la aceste proportii. Un nveli s alb-g albui de gaze supranc alzite, o plasm a
letal a, se dilata dinspre discul l atit, n av alind n toate directiile.
De pe sol, n lumina zilei, nu puteam vedea dect un punct str alucitor de lumin a, plpind si tremurnd,
ns a telescoapele navei spatiale ar atau mai mult. Mult mai mult. Incredibil de mult.
Prin ele am putut vedea alt a explozie care zgudui steaua ea se mi scase foarte putin, n cmpurile de
observatie ale telescoapelor si alt val de plasm a care irupse n spatiu.
Iar dup a aceea, ceva ce p area o micut a sur a vertical a cu margini neregulate, cu laturile marcate de
energie alb-albastr a sfredelitoare se deschise la distant a mic a n dreapta stelei. Fisura deveni mai
lung a, mai neregulat a, si apoi. . .
Apoi o substant a mai ntunecat a dect spatiul nsu si porni s a se reverse prin cr ap atur a, curgnd
din auntru. Era vscoas a si p area c a din cealalt a parte s-ar prelins smoal a, dar. . .
Dar, desigur, nu exista nici o cealalt a parte n nici un caz nu se putea ca o sp artur a s a poat a ap area n
peretele Universului, netinnd seama de nchipuirea mea n care prindeam un pumn de spatiu pe care-l
tr ageam n jos, ca pe o bucat a de tapet dezlipit. Prin denitie, Universul era autonom. Dac a negura nu
venea din exterior, atunci sura trebuia s a e un tunel, o gaur a de vierme, o conexiune, o distorsionare, o
poart a stelar a, o scurt atur a ceva care conecta dou a puncte din cosmos.
Masa neagr a continua s a se reverse. Avea margini clar denite: stelele disp areau, invizibile, cnd
perimetrul ei trecea peste ele. Presupunnd c a era cu adev arat n apropierea lui Betelgeuse, trebuia s a
183
fost uria s a; sura avea lungimea de peste o sut a de milioane de kilometri, iar obiectul care se rev arsa din
ea avea un diametru de cteva ori mai mare.
Deoarece obiectul respectiv era complet, cople sitor de negru, nici radiind si nici reectnd lumin a, el nu
avea un spectru care s a poat a analizat pe baza efectului Doppler si n-ar fost simplu de ntreprins un
studiu paralactic, pentru a-i determina m arimea.
n scurt timp, ntreaga mas a ie sise prin fant a. Avea o structur a n form a de palm a: o pat a central a cu sase
apendice distincte. Aproape imediat ce ie si, fanta din spatiu se nchise si disp aru.
Muribunda Betelgeuse se contract a din nou, pr abu sindu-se n propriul ei interior. Ce se ntmplase
deocamdat a, explica Donald Chen, nu fusese dect preambulul. Cnd gazele ce se n apusteau spre
interior aveau s a loveasc a pentru a doua oar a nucleul de er, steaua avea s a explodeze cu adev arat,
str alucind att de puternic, nct nici chiar noi aati la patru sute de ani-lumin a dep artare n-am
putut s-o privim direct.
Obiectul negru se mi sca pe rmament, rostogolindu-se ca o roat a cu spite, de parc a totu si nu se putea;
nu, a sa ceva era imposibil! de parc a cele sase extensii ale sale se propulsau cumva, sprijinindu-se chiar
pe textura spatiului. Obiectul se deplasa c atre discul lui Betelgeuse aat n contractie. Perspectiva era
mai greu de sesizat abia cnd unul dintre apendicele negre atinse, apoi acoperi marginea discului
stelar, deveni limpede c a obiectul era ntre P amnt si Betelgeuse.
n timp ce steaua colapsa n spatele ei, negura se interpuse si mai mult ntre aici si acolo, pn a ce, n
scurt a vreme, o eclips a complet pe Betelgeuse. De pe sol, noi n-am putut vedea dect c a steaua
incredibil de str alucitoare disp aruse; Soarele r am asese iar a si f ar a rival pe cerul zilei. Dar, prin
telescoapele lui Merelcas, forma neagr a era clar vizibil a, ca o pat a de tu s cu multe excrescente pe
fundalul pres arat de pulberea de stele. Iar apoi. . .
Iar apoi, probabil c a Betelgeuse f acuse a sa cum spusese Chen, explodnd nd ar atul ntunecimii,
degajnd mai mult a energie dect o sut a de milioane de sori. De pe planetele aate de cealalt a parte a ei,
steaua cea mare trebuie s a se v azut ca o explozie gigantic a, o eruptie de lumin a orbitoare si c aldur a
prjolitoare, nsotit a de zgomotele ascutite ale undelor radio. Dar de pe P amnt. . .
De pe P amnt, toate acestea nu s-au putut vedea. Pata de tu s p aru ns a c a zvcne ste spre ochii
telescoapelor, ca si cum ar fost lovit a din spate, cu centrul dilatndu-i-se si acoperind tot mai mult din
cmpul vizual, odat a cu apropierea de noi. Cele sase brate fur a propulsate ns a nd ar at, ca tentaculele
unei caracatite care se deplaseaz a prin eliminarea jetului de ap a o caracatit a care era ndreptat a cu
capul spre noi.
Indiferent ce ar fost obiectul acela, el rezist a la socul exploziei, protejnd P amntul probabil si
planetele forhilnorilor si wreedilor de asaltul care altfel ar distrus straturile de ozon ale tuturor
lumilor.
Stnd n fat a la MRO, noi n-am stiut ce se ntmplase; n-am stiut nc a, n-am stiut imediat. Dar, treptat,
ntelegerea a ajuns pn a la noi, chiar dac a supernova n-a mai f acut-o. Cele trei planete aveau s a e
crutate cumva.
184
Viata urma s a- si continue cursul. Incredibil, miraculos, cu gratitudine, viata urma s a- si continue cursul.
Cel putin pentru unii.
n cele din urm a am ajuns acas a n seara aceea; vestea c a, ntr-un fel, dezastrul fusese evitat a r azb atut si
pn a la cei care- si c autaser a ad apost n metrouri. Pe la ora 20:00, am izbutit s a urc ntr-un tren ticsit care
mergea spre sud pn a la statia Union; l-am luat, de si a trebuit s a stau n picioare tot drumul pn a acas a.
Doream s-o v ad pe Susan, s a-l v ad pe Ricky.
Susan m a strnse cu atta putere n brate, nct m-a durut, iar Ricky m a mbr ati sa si el; ne-am a sezat toti
pe canapea, Ricky se cocot a n poala mea si ne-am strns din nou n brate o familie.
ntr-un trziu, l-am dus mpreun a cu Susan pe Ricky la culcare, iar eu l-am s arutat de noapte bun a pe
b aiatul meu, ul meu, pe care-l iubeam din toat a inima. Cu attea lucruri care-i afectau viata n ultima
vreme, era prea mic ca s a nteleag a ce se ntmplase azi.
Al aturi de Susan am revenit pe canapea, iar la ora 22:00 am urm arit imaginile lmate de telescoapele lui
Merelcas, difuzate ca stire principal a pe The National. Peter Mansbridge ar ata mai dur ca de obicei cnd
relat a despre sfr situl P amntului, care fusese att de aproape azi. Dup a prezentarea imaginilor lmate,
Donald Chen de la MRO i se al atur a n studio CBC Broadcasting Centre nu era foarte departe de
muzeu, spre sud pentru a explica n detaliu ce se ntmplase si pentru a conrma c a anomalia (acela
fusese termenul utilizat de Don) neagr a continua s a e interpus a ntre P amnt si Betelgeuse,
protejndu-ne. Mansbridge ncheie interviul, rostind:
Uneori avem noroc.
Se ntoarse apoi c atre obiectivul camerei:
Alte stiri. . .
N-au mai fost ns a alte stiri nimic care s a conteze ctu si de putin, nimic care s a se poat a compara cu ce
se petrecuse azi dup a-amiaz a.
Uneori avem noroc, a zis Mansbridge. Mi-am trecut un brat pe dup a umerii lui Susan si am tras-o
lng a mine; i-am simtit c aldura trupului si parfumul samponului. M-am gndit la ea si, pentru prima
dat a, m-am gndit nu la ct de putine clipe mai aveam de petrecut mpreun a, ci la toate clipele minunate
pe care le petrecusem n trecut.
Mansbridge avea dreptate. Uneori avem ntr-adev ar noroc.
S-a ntmplat n ziua urm atoare, pe cnd c al atoream cu metroul spre muzeu: revelatia m-a izbit din plin.
Avatarul lui Hollus ap aru la mai bine de o or a dup a ce am ajuns n birou. n tot acel timp m a foisem
agitat, a steptnd-o.
Bun a dimineata, Tom, zise ea. Vreau s a mi cer scuze pentru asprimea cuvintelor mele de ieri. Au
fost. . .
Nu-ti mai face griji, am ntrerupt-o. Toti o lu am nitel razna cnd ne d am prima dat a seama c a putem
s a murim.
185
Nu m-am oprit si nu i-am ng aduit s a reia controlul asupra conversatiei.
Am si uitat de cele ntmplate ieri. Fii atent a: azi-dimineat a, pe cnd c al atoream cu metroul ticsit,
al aturi de ceilalti pasageri, mi-a venit o idee. Ce s-a ntmplat cu nava trimis a de la Groombridge 1618
c atre Betelgeuse?
Cu sigurant a a fost ars a, r aspunse Hollus cu glas trist. Primul spasm al stelei muribunde a
transformat-o n scrum.
Nu, am rostit. Nu, nu asta s-a-ntmplat.
Am cl atinat din cap, nc a uimit de enormitatea evenimentului.
Ce naiba, am urmat, ar trebuit s a nteleg asta mai devreme si el ar trebuit de asemenea.
Cine?
Nu i-am r aspuns nu nc a.
Cei de pe Groombridge nu si-au abandonat planeta, ci au transcens ntr-un t arm virtual, la fel ca toti
ceilalti.
Pe suprafata planetei lor n-am g asit nici o zon a-avertisment, mi reaminti Hollus. Atunci de ce s a
trimis o nav a spre Betelgeuse? Vrei s a spui c a ar continut un grup de disidenti care nu doreau
transcendenta?
Nimeni nu s-ar dus pe Betelgeuse ca s a tr aiasc a acolo; dup a cum ai spus chiar tu, steaua nu este pur
si simplu adecvat a vietii. Iar patru sute de ani-lumin a este o distant a a naibii de mare de str ab atut doar
ca s a obtii amplicarea gravitational a a acceler arii. Nu, sunt convins c a nava pe care ati detectat-o nu
avea nici echipaj, nici pasageri; toti cei de pe Groombridge au r amas pe planeta lor natal a, nc arcati
digital ntr-o lume a realit atii virtuale. Ei au trimis o nav a robot care continea un fel de catalizator ceva
care s a declan seze explozia supernovei.
Ochii pediculari ai lui Hollus si oprir a mi sc arile.
S a o declan seze? De ce?
mi simteam mintea paralizat a; ideea m a cople sea. Am privit-o pe forhilnor a.
Ca s a sterilizeze toate planetele din partea asta a galaxiei, am rostit. Ca s a distrug a de pe ele orice
urm a de viat a. Dac a tu ai ngropa n adncul planetei ni ste computere si apoi ti-ai transfera con stiinta n
ele, care ti-ar temerea cea mai mare? Evident c a ar putea s a vin a cineva care s a le dezgroape, s a le
avarieze ori chiar s a le distrug a. Pe multe dintre planetele vizitate de nava voastr a au fost create
zone-avertisment, care s a sperie intru sii si s a-i opreasc a s a dezgroape ce se aa dedesubt. Dar cei de pe
Groombridge s-au decis s a fac a ceva si mai bun. Ei au ncercat s a se asigure c a nu va putea s a vin a si s a
le fac a r au nimeni, nici chiar de la alte stele. Ei stiau c a Betelgeuse steaua cea mai mare din zon a va
deveni supernov a ntr-o bun a zi. De aceea au gr abit lucrurile cu cteva milenii, expediind un catalizator,
o bomb a, un dispozitiv care a cauzat explozia supernovei imediat cum a ajuns acolo.
Am t acut putin, tr agndu-mi r asuarea.
186
De fapt tocmai de aceea ati mai putut vedea evacuarea produselor de fuziune ale navei, de si ea
aproape c a ajunsese la Betelgeuse. Binenteles c a nu s-a ntors cu duzele spre Groombridge ca s a
frneze indc a nici nu avea intentia s a ncetineasc a vreodat a. n loc de a sa ceva, a p atruns drept n
inima stelei, declan snd explozia supernovei.
Este. . . este ceva monstruos, spuse Hollus. Este ceva unilateral si egoist.
Ai perfect a dreptate. Este, re ste, posibil ca b a stina sii de pe Groombridge s a nu stiut cu certitudine
c a mai exist a alte forme de viat a si n alt a parte. La urma urmei, ei au ajuns la stadiul inteligentei n
izolare ai spus c a nava aceea pornise de cinci mii de ani. S-ar putea ca lor s a li se p arut o simpl a
precautie; nu stiau c a nimiceau alte civilizatii. . . Sau poate c a, ntr-adev ar, nu le p asa. Poate c a se
considerau ale sii Domnului si credeau c a Dumnezeu o plasase pe Betelgeuse acolo tocmai pentru ca ei
s a se foloseasc a de ea, n felul n care au f acut-o.
S-ar putea ntr-adev ar s a crezut asta, zise Hollus, dar tu stii c a nu este adev arat.
Avea dreptate. Eu o stiam. Eu v azusem pistolul fumegnd. V azusem o dovad a sucient de bun a chiar si
pentru mine. Am inspirat adnc, ncercnd s a m a calmez, s a-mi st apnesc gndurile ce-mi goneau prin
minte. Desigur, putea s a fost ceva creat de o ras a avansat a; putea s a fost un deector articial de
nove; putea s a fost. . .
La un moment dat ns a, trebuie adoptat a ipoteza cea mai simpl a aceea care propune cele mai putine
elemente. La un moment dat, trebuie s a ncetezi a mai solicita pentru aceast a ntrebare doar pentru ea,
dintre toate celelalte un grad mai ridicat de dovezi, dect cel cerut pentru orice alte ipoteze. La un
moment dat poate foarte aproape de sfr situl vietii trebuie s a te ocupi de asta. La un moment dat,
zidurile trebuie s a se n aruie.
Vrei s-o spun? am ntrebat.
M-am pomenit ridicnd u sor din umeri, de parc a ipoteza ar fost un pulover n care trebuia s a te foie sti
nitel, ca s a te mbrace confortabil.
Da, acela a fost Dumnezeu; acela a fost Creatorul.
Am t acut, l asnd cuvintele s a pluteasc a libere o vreme, ntrebndu-m a dac a doream s a ncerc s a m a
lep ad de ele. Dar n-am f acut-o.
Hollus, cu ceva timp n urm a, ai spus c a tu crezi c a Dumnezeu ar o entitate, care a supravietuit
cumva ultimului Big Crunch si care a reu sit ntr-un fel s a continue s a existe dintr-un ciclu de creatie
anterior. Dac a este adev arat, el ar chiar o parte din cosmos. Sau, dac a n-a fost pn a acum, poate c a are
capacitatea de a se care-i termenul pe care-l folosesc teologii? de a se ntrupa. Dumnezeu a adoptat o
form a material a si s-a interpus ntre steaua care exploda si cele trei planete ale noastre.
Brusc mi veni alt a idee.
De fapt n-a fost prima dat a cnd a f acut-o! Mai tii minte supernova Vela din anul 1320 una la fel de
apropiat a ca Betelgeuse, o supernov a ale c arei resturi sunt actualmente detectabile, ns a pe care nimeni
n-a v azut-o cnd a explodat, pe care nimeni n-a consemnat-o, nici chinezii de pe Terra, nimeni de aici,
187
dar nici de pe planeta ta sau de pe planeta wreedilor? Aceast a entitate a intervenit si atunci,
protejndu-ne de radiatiile supernovei. Ai spus-o chiar tu, cnd am discutat prima dat a despre
Dumnezeu: rata form arii supernovelor trebuie s a e atent echilibrat a. Ei bine, dac a nu poti s a previi
supernovele, asta ar urm atoarea actiune. . .
Ochii pediculari ai lui Hollus se apropiar a. Ea p aru s a se nmoaie cumva din tot corpul, ca si cum cele
sase picioare aveau dicult ati n a-i sustine greutatea. F ar a doar si poate c a avusese naintea mea ideea
c a entitatea era Dumnezeu, totu si, n mod clar, pn a atunci nu se gndise la ce ar nsemnat asta n
relatie cu supernova Vela.
Dumnezeu nu se ocup a doar de producerea extinctiilor n mas a, zise forhilnora. El le si mpiedic a n
mod curent, atunci cnd corespund scopurilor lui.
Incredibil, nu-i a sa? am rostit, simtindu-m a la fel de nesigur pe picioare pe ct p area Hollus.
Poate c a ar trebui s a mergem si s a vedem, spuse Hollus. Dac a acum stim unde este Dumnezeu, poate
c a ar trebui s a mergem s a l vedem.
Ideea era ametitoare, colosal a. Mi-am simtit, din nou, inima b atndu-mi cu putere.
Dar dar imaginile pe care le-am v azut s-au petrecut n realitate lng a Betelgeuse, cu peste 400 de
ani n urm a, i-am reamintit. Si ar dura cel putin alti 400 de ani pentru ca nava voastr a s a ajung a acolo.
De ce ar r amne Dumnezeu n acela si loc pentru o mie de ani?
Durata vietii unui om sau a unui forhilnor obi snuit este de aproximativ un secol, ceea ce nseamn a
cam cincizeci de milioane de minute, zise Hollus. Este posibil ca Dumnezeu s a aib a minimum vrsta
Universului, a c arui durat a pn a n prezent m asoar a 13,9 miliarde de ani; chiar dac a Dumnezeu ar
aproape de sfr situl existentei lui, o mie de ani ar nsemna pentru el cam patru minute pentru unul dintre
noi.
Nu cred totu si c a- si va irosi timpul pentru a ne a stepta.
Poate c a nu. Sau poate c a Dumnezeu stia c a actiunile i vor observate si ne vor atrage atentia. Poate
c a va face astfel nct s a e din nou prezent acolo unicul loc pe care am putut vreodat a s a l
identic am pentru o ntlnire la momentul cuvenit. ntre timp, el poate pleca s a vad a de alte probleme,
pentru ca dup a aceea s a revin a. Pare destul de mobil; probabil c a, dac a ar stiut c a nava Groombridge
va detona Betelgeuse, ar distrus-o nainte s a ajung a acolo. Dar, dup a ce a nceput explozia stelei, el a
ajuns foarte rapid si s-ar putea ntoarce la fel de rapid pn a ce noi am ajunge acolo.
Dac a el dore ste s a ne ntlneasc a. Este o posibilitate ndep artat a, Hollus.
F ar a doar si poate. Echipajul meu a pornit ns a n aceast a c al atorie pentru a-l g asi pe Dumnezeu;
acum ne-am apropiat cel mai mult de el si de aceea trebuie s a urm am aceast a pist a. Ochii ei pediculari
m a examinau. E sti bine-venit s a ni te al aturi n aceast a c al atorie.
Pulsul mi crescuse din nou, chiar mai tare ca nainte. Era totu si imposibil ca a sa ceva s a e pentru mine.
Nu mi-a mai r amas atta timp, am soptit.
188
Merelcas poate accelera pn a aproape de viteza luminii n mai putin de un an, zise Hollus. Si, odat a
atins a viteza respectiv a, aproape toat a distanta va parcurs a ntr-un interval ce va p area foarte scurt;
desigur, vom avea nevoie de un al doilea an pentru decelerare, dar n ceva mai mult de doi ani de timp
subiectiv am putea la Betelgeuse.
Eu nu mai am doi ani. . .
A sa este, spuse Hollus. Nu mai ai, dac a vei r amne treaz pe durata c al atoriei. Dar cred c a ti-am spus
c a wreedii c al atoresc n stare de anabioz a; am putea proceda la fel pentru tine si s a nu te scoatem din
criogenerator pn a nu am ajunge la destinatie.
Ochii mi se mp aienjenir a. Oferta era incredibil de ispititoare, o propunere uluitoare, un cadou
inimaginabil. De fapt. . .
De fapt, poate c a Hollus m-ar putut criogena pn a ce. . .
Nu m-ati putea criogena pe o durat a nedenit a? am ntrebat. Pn a la urm a cu sigurant a se va
descoperi un tratament pentru cancer si. . .
mi pare r au, ns a nu se poate. Procesul induce si o degradare a organismului; de si tehnica este la fel
de sigur a ca un anestezic general pentru perioade de pn a la patru ani, nu am renviat niciodat a pe cineva
dup a mai mult de zece ani petrecuti n criogenerator. Este o nlesnire pentru c al atoriile prin spatiul
cosmic, nu prin timp, spre viitor.
Asta era oricum nu m a v azusem niciodat a c alcnd pe urmele congelate ale lui Walt Disney. Totu si,
posibilitatea de a face c al atoria aceea cu Hollus, de a zbura la bordul lui Merelcas, de a vedea ce putea
s a e, cu adev arat, Dumnezeu era o idee incredibil a, un gnd ametitor.
Si brusc am nteles c a putea chiar lucrul cel mai bun pentru Susan si Ricky, scutindu-i de agonia
ultimelor mele luni de viat a.
I-am spus lui Hollus c a trebuia s a m a gndesc n privinta asta, c a trebuia s a discut cu familia mea. O
posibilitate att de ademenitoare, o ofert a att de seduc atoare erau totu si multi factori ce trebuiau
analizati.
Spusesem despre Cooter c a a mers s a- si ntlneasc a Creatorul dar n realitate nu crezusem asta. El pur
si simplu murise.
Dar poate c a eu aveam s a-mi ntlnesc Creatorul si nc a n timpul vietii.
Hollus mi-a oferit sansa de a o nsoti c atre urm atoarea ei destinatie, i-am spus lui Susan cnd am
ajuns acas a n seara aceea.
St ateam pe scanapeua din living.
La Alpha Centauri? ntreb a ea.
ntr-adev ar aceea era urm atoarea, si ultima, escal a planicat a din marele voiaj al lui Merelcas nainte de
a reveni acas a, la Delta Pavonis si apoi Beta Hydri.
Nu, s-au r azgndit si vor pleca spre Betelgeuse. Vor s a vad a ce se a a acolo.
189
Susan r amase t acut a o vreme.
N-am citit n Globe c a Betelgeuse este la 400 de ani-lumin a dep artare?
Am aprobat din cap.
Deci nu v-ati putea ntoarce dect peste vreo mie de ani?
Din punctul de vedere al P amntului, da.
Susan t acu din nou. Dup a o vreme, am decis s a umplu t acerea aceea.
Vezi tu, nava lor se va ntoarce cu o sut a optzeci de grade la jum atatea drumului si- si va ndrepta
evacuarea produselor de fuziune c atre Betelgeuse. A sa c a dup a nici 250 de ani. . . entitatea va vedea
lumina str alucitoare si va sti c a vine cineva. Hollus sper a c a el. . . ea. . . ne va a stepta s a ajungem sau se
va ntoarce acolo pentru a se ntlni cu noi.
Entitatea?
Cu ea mi era imposibil s a folosesc cel alalt cuvnt.
Fiinta care s-a interpus ntre noi si Betelgeuse.
Crezi c a este Dumnezeu, rosti Susan simplu.
Ea era cea care mergea la biseric a. Ea era cea care cuno stea Biblia. Si ea m a ascultase, de acum
trecuser a s apt amni, vorbind la cin a despre origini esentiale, cauze initiale, constante fundamentale,
proiecte inteligente. Nu rostisem des numele Dumnezeu oricum, nu n preajma ei. Pentru ea
nsemnase ntotdeauna mult mai mult dect pentru mine si de aceea p astrasem o anume distant a, o
deta sare stiintic a. Dar ea stiuse. Stiuse.
Am strns u sor din umeri.
Poate, am spus.
Dumnezeu, repet a Susan a seznd ferm conceptul pe mas a. Iar tu vei avea sansa de a-l vedea.
L as a capul pe un um ar.
Vor mai lua si pe altcineva de pe P amnt?
Ctiva. . . a a a, indivizi, da.
Am ncercat s a-mi amintesc lista.
O schizofrenic a din Virginia de Vest. . . O goril a cu spate argintiu din Burundi. . . Un chinez foarte
b atrn. . .
Am ridicat iar din umeri.
Sunt unele dintre persoanele cu care ceilalti extratere stri au stabilit leg aturi. Toti au acceptat imediat
s a plece.
Susan m a privi, p astrndu- si cu grij a o expresie neutr a.
Tu vrei s a pleci?
190
Da, m-am gndit. Da, mi-am spus cu ecare p articic a a intei mele. De si tnjeam s a mai petrec timp cu
Ricky, a s preferat ca el s a m a tin a minte ca ind putin mai s an atos, capabil nc a s a m a mi sc de unul
singur, capabil nc a s a-l ridic n brate. Am ncuviintat din cap, neavnd ncredere n vocea mea.
Ai un u, spuse Susan.
Stiu, am murmurat.
Si o sotie.
Stiu, am repetat.
Noi noi nu vrem s a te pierdem.
Am vorbit ct mai blnd:
Dar m a veti pierde. M a veti pierde si nc a foarte curnd.
Dar nu te-am pierdut nc a, zise Susan. Nu nc a.
Am r amas t acuti. Gndurile mele clocoteau.
Eu si Susan ne cunoscuser am la Universitate, n anii 60. Ie siser am de cteva ori mpreun a, ns a eu am
plecat am mers n Statele Unite ca s a-mi urmez visul. Atunci ea nu-mi st atuse n drum.
Iar acum ap aruse alt vis.
Lucrurile st ateau ns a altfel n prezent, cu totul si cu totul altfel.
Eram c as atoriti. Aveam un copil.
Dac a ace stia ar fost toti termenii ecuatiei, n-ar fost nici o dicultate. Dac a eu a s fost teaf ar, dac a a s
fost s an atos, n nici un caz nu m-a s putut gndi s a-i p ar asesc nici chiar ca simpl a speculatie.
Dar nu eram teaf ar.
Nu eram s an atos. Cu certitudine, ea ntelegea asta.
Ne c as atorisem ntr-o biseric a, indc a a sa dorise Susan si rostisem jur amintele traditionale, inclusiv
Pn a cnd moartea. . . . Desigur, nimeni dintre oamenii care stau ntr-o biseric a si care rostesc
cuvintele acestea nu se gndesc vreodat a la cancer; oamenii nu se a steapt a ca nemernicul s a li se
furi seze n vieti, trnd dup a el chinuri si nenorociri.
S a ne mai gndim, am spus. Merelcas pleac a abia peste trei zile.
Susan si mi sc a u sor capul, ntr-un acord retinut.
Hollus, am rostit a doua zi n biroul meu, stiu c a tu si colegii t ai de echipaj trebuie s a ti extrem de
ocupati, dar. . .
A sa este. naintea plec arii spre Betelgeuse trebuie f acute multe preg atiri. n plus, suntem implicati
ntr-o dezbatere moral a de proportii.
Despre ce?
Consider am c a ai avut dreptate: intele de pe Groombridge 1618 III au ncercat s a sterilizeze ntregul
spatiu local. Nu este genul de idee care s a i venit unui forhilnor sau unui wreed; iart a-m a c a o spun,
191
ns a este ceva att de barbar, nct numai un p amntean sau, dup a cte se pare, un b a stina s de pe
Groombridge s-ar putut gndi la ea. Dezbatem dac a s a expediem mesaje planetelor noastre, n care
s a le spunem ce au ncercat s a fac a intele de pe Groombridge.
Mi se pare perfect rezonabil, am comentat. De ce nu le-ati spune?
Wreedii sunt o ras a n general nonviolent a, totu si, a sa cum ti-am spus, specia mea este ei bine,
pasional a ar un simplu eufemism. F ar a ndoial a, multi forhilnori vor dori s a caute r azbunare pentru
ceea ce s-a ncercat. Groombridge 1618 se a a la treizeci si nou a de ani-lumin a de Beta Hydri si noi am
putea cu u surint a s a trimitem nave acolo. n mod regretabil, b a stina sii n-au l asat nici o zon a-avertisment
care s a marcheze locul unde se g asesc n prezent a sa c a dac a dorim s a m siguri de exterminarea lor,
ar trebui s a le distrugem ntreaga planet a, nu numai un segment al ei. Locuitorii lui Groombridge nu au
descoperit tehnologia fuziunii de ultraenergie nalt a pe care o detine rasa mea; dac a ar avut-o, cu
sigurant a c a ar utilizat-o pentru a- si trimite mai rapid bomba la Betelgeuse. Tehnologia aceea ne ofer a
sucient a putere pentru a distruge o planet a.
Oho, am murmurat. Asta-i cu adev arat o dilem a etic a. Si ce veti face v a veti anunta planetele
natale?
nc a nu am decis.
Wreedii sunt marii speciali sti n etic a. Ei ce cred c a ar trebui s a faceti?
Hollus r amase t acut a o vreme.
Ei sugereaz a c a ar trebui s a folosim duzele de evacuare a produselor fuziunii lui Merelcas pentru a
nimici toat a viata de pe Beta Hydri III.
De pe planeta natal a a forhilnorilor?
Da.
Doamne, Dumnezeule! De ce?
Nu au spus-o chiar att de limpede, dar b anuiesc c a a fost cum era cuvntul acela? O ironie. Dac a
noi dorim s a i distrugem pe b a stina sii de pe Groombridge care au reprezentat sau pot reprezenta o
amenintare pentru noi n sine, atunci nu suntem cu nimic mai buni dect ei. . . Nu voiam s a te mpov arez
ns a cu toate acestea. Doreai ceva de la mine?
Pe lng a tot ce mi-ai spus, problema mea pare oare la ureche.
Floare la ureche?
Lipsit a de important a. Dar ei bine, a s dori s a stau de vorb a cu un wreed. Am o dilem a etic a si n-o
pot rezolva.
Ochii acoperiti de cristal ai lui Hollus m a privir a.
Legat a de posibilitatea de a ne nsoti spre Betelgeuse?
Am aprobat din cap.
192
Prietenul nostru Tkna este implicat n momentul de fat a n tentativa lui zilnic a de a-l contacta pe
Dumnezeu, ns a ar trebui s a poat a disponibil n vreo or a. Dac a vei putea duce atunci proiectorul de
holoforme ntr-o nc apere mai mare, l voi ruga s a ni se al ature.
Desigur si altii ajunseser a la aceea si concluzie ca mine; oamenii din toat a lumea considerau o dovad a a
interventiei divine, ceea ce Donald Chen denumise neutru anomalie, iar Peter Mansbridge respinsese
discret ca simplu noroc. Desigur, oamenii contribuiser a cu propriile lor interpret ari eu l numisem
pistol fumegnd, dar multi i spuneau miracol.
R amnea totu si o opinie minoritar a, deoarece majoritatea p amntenilor nu stiau nimic despre supernove
si multi, incluznd o mare parte din lumea musulman a, nu se ncredeau n imaginile a sa-zis produse de
telescoapele lui Merelcas. Altii sustineau c a ceea ce v azusem fusese lucrarea diavolului: ntrez arirea de
foc a iadului si dup a aceea tenebre atotcuprinz atoare; unii satani sti cereau acum s a e reabilitati.
ntre timp, fundamentali stii cre stini despicau Biblia n patru, c autnd fragmente de scriptur a ce puteau
interpretate potrivit acestei ocazii. Altii invocau preziceri din Nostradamus. Un matematician evreu de
la Universitatea Ebraic a din Ierusalim atrase atentia c a entitatea cu sase apendice era echivalentul
topologic al Stelei lui David cu sase colturi si sugera c a cele v azute anuntau sosirea lui Mesia. O
organizatie numit a Biserica lui Betelgeuse avea deja un site Web realizat cu atentie. Si toate aberatiile
pseudo stiintice despre egiptenii antici si constelatia Orion cea n care, ntmpl ator, avusese loc
explozia supernovei ncepuser a s a e prezentate ca senzatii n mass-media.
Dar tot ce puteau face oamenii aceia era s a ghiceasc a. Eu ns a aveam ocazia de a merge si de a vedea
de a aa cu adev arat.
Revenisem n sala de conferinte de la nivelul al cincilea al Centrului custozilor, ns a acum nu mai
existau camere video. Eram doar eu si un dodecaedru extraterestru micut plus proiectiile a dou a inte
extraterestre.
Hollus r am asese t acut a pe o latur a a nc aperii. Tkna st atea n partea opus a, astfel nct masa de
conferinte se g asea ntre ei. Centura utilitar a a lui Tkna era verde azi, nu galben a, dar avea aceea si
pictogram a a galaxiei de snge.
Salut, am spus dup a ce proiectia wreedului se stabilizase.
Zorn aitul de pietre, apoi glasul mecanic:
Reciprocitate n salut. Dore sti ceva de la acesta?
Am ncuviintat din cap.
Sfat, am spus. Pov atuirea ta.
Wreedul r amase nemi scat, ascultnd.
Hollus ti-a spus c a am cancer n faz a terminal a, am continuat.
Tkna si atinse catarama centurii.
Tristete exprimat a din nou.
193
Multumesc. Iat a ns a cum stau lucrurile voi mi-ati oferit sansa de a v a nsoti la Betelgeuse si de a
ntlni ce se a a acolo.
Sunetul unei pietricele lovind solul.
Da.
Eu voi muri n scurt timp. Nu sunt absolut sigur cnd anume, dar. . . dar cu sigurant a n urm atoarele
dou a luni. ntrebarea este: Ar trebui s a petrec aceste ultime luni cu familia mea sau ar trebui s a v a
nsotesc? Pe de o parte, familia mea si dore ste ecare minut pe care-l poate avea al aturi de mine si, ei
bine, cred c a ei nteleg c a a al aturi de mine cnd o s a. . . dispar face parte din relatia noastr a nal a.
Fire ste, eu i iubesc foarte mult si doresc s a u cu ei. Pe de alt a parte, starea mea se va deteriora si voi
deveni o povar a tot mai mare pentru ei.
Am f acut o pauz a, dup a care am ad augat:
Dac a am tr ait n Statele Unite, poate c a ar fost si o problem a nanciar a ultimele cteva
s apt amni ale vietii unui om, petrecute ntr-un spital, pot duce acolo la note de plat a uria se. Dar aici, n
Canada, asta nu intr a n ecuatie; singurii factori sunt consumul emotional al meu si al familiei mele.
mi d adeam seama c a-mi prezentam problema n termeni matematici factori, ecuatii, chestiuni
nanciare totu si, pur si simplu a sa mi s-au rostogolit cuvintele, f ar a s a le gndit n prealabil. Speram
c a nu-l derutam complet pe wreed.
Si pe mine m a ntrebi ce alegere s a faci? rosti glasul translatorului.
Da, am spus.
Sunet de scr snet de roci frecndu-se, urmat de o t acere scurt a, apoi:
Alegerea moral a este evident a, zise wreedul. ntotdeauna este.
Si? am ntrebat. Care este alegerea moral a?
Alte zorn aituri de pietre.
Moralitatea nu poate transmis a de o surs a extern a.
Toate cele patru mini ale wreedului atinser a para inversat a a pieptului s au.
Ea trebuie s a vin a din auntru.
A sadar n-o s a-mi spui?
Wreedul plpi si disp aru.
n seara aceea, n timp ce Ricky se uita la televizorul de la subsol, m-am a sezat cu Susan din nou pe
canapea. Si i-am spus ce decizie am luat.
Te voi iubi mereu, i-am zis.
Ea nchise ochii.
Si eu te voi iubi mereu.
Nu era de mirare c a-mi pl acea att de mult Casablanca. Oare Ilsa Lund va pleca al aturi de Victor
Laszlo? Sau va r amne cu Rick Blaine? si va urma sotul? Sau si va urma inima?
194
Si existau lucruri mai importante dect ea? Mai importante dect Rick? Mai importante dect ei
amndoi? Existau alti factori de care trebuia tinut seama, alti termeni ai ecuatiei?
Dar haideti s a m cinstiti exista ceva mai important n cazul meu? Desigur, poate c a era vorba
despre nsu si Dumnezeu ns a dac a eu a s plecat, asta n-ar schimbat nimic, sunt sigur, pe cnd
continuarea rezistentei lui Victor mpotriva nazi stilor a ajutat la salvarea lumii.
Cu toate acestea, eu luasem decizia.
Orict de dicil ar fost, eu luasem decizia.
Dar n-aveam s a stiu niciodat a dac a fusese cea bun a.
M-am aplecat si am s arutat-o pe Susan, am s arutat-o ca si cum ar fost pentru ultima oar a.
Salut, voinice, am rostit intrnd n camera lui Ricky.
Ricky st atea la biroul s au cu o hart a a lumii laminat a pe toat a suprafata lui. Desena ceva cu creioane
colorate, scotnd vrful limbii printr-un colt al gurii, expresia de concentrare a copiilor.
Bun a, tati, zise el.
Am privit n jur. Camera era dezordonat a, dar nu o catastrof a. Pe podea erau ni ste haine murdare; de
obicei, l dojeneam pentru a sa ceva, ns a nu si azi. Avea cteva schelete mici de dinozauri, din plastic, pe
care i le cump arasem eu, si o gurin a Qui-Gon Jinn mobil a si vorbitoare pe care o primise la Cr aciun. Si
c arti, o multime de c arti pentru copii; Ricky al nostru avea s a e un cititor pasionat.
Fiule, am rostit si am a steptat cu r abdare s a-mi acorde ntreaga lui atentie.
Termina un element al desenului s au, care sem ana cu un avion. L-am l asat s-o fac a; stiam ce iritant
poate un lucru r amas neterminat. n cele din urm a ridic a privirea, p arnd surprins c a mai eram acolo.
n alt a ntreb ator din sprncene.
Fiule, am repetat, stii c a tati este foarte bolnav.
Ricky l as a pe mas a creionul colorat, ntelegnd c a intram pe un t arm serios. Aprob a din cap.
Si, am mai spus, ei bine, cred c a stii c a n-o s a m a mai ns an ato sesc.
Tuguie buzele si ncuviint a cu bravur a. Mi se rupea inima.
Eu voi pleca, i-am zis. Voi pleca mpreun a cu Hollus.
El te poate face bine? ntreb a Ricky. A zis c a nu poate, dar. . .
Ricky nu stia c a Hollus era femel a si n clipa de fat a nu doream deloc s a abat cursul discutiei.
Nu. Nu poate s a fac a nimic pentru mine. Dar el pleac a ntr-o c al atorie si vreau s a-l nsotesc.
Mai fusesem pn a atunci n multe c al atorii, la situri de s ap aturi si conferinte. Ricky era obi snuit s a m a
stie plecat.
Cnd te-ntorci? m a ntreb a.
Apoi ntreaga inocent a ngereasc a i lumin a chipul:
O s a-mi aduci ceva?
195
Am nchis ochii pentru o clip a. Stomacul mi se transformase ntr-un nod.
Eu. . . a a a. . . n-o s a m a mai ntorc, am soptit.
Ricky t acu o clip a, ncercnd s a-mi nteleag a cuvintele.
Adic a adic a pleci ca s a mori?
mi pare foarte r au, am rostit. mi pare tare, tare r au c a v a p ar asesc.
Nu vreau s a mori.
Nici eu nu vreau, dar dar uneori noi nu putem alege cum s a mearg a lucrurile.
Pot s a. . . vreau s a vin cu tine.
Am surs trist.
Nu poti, Ricky. Trebuie s a r ami aici si s a te duci la scoal a. Trebuie s a r ami si s-o ajuti pe mami.
Dar. . .
L-am a steptat s a termine, s a- si ncheie obiectia. ns a n-o f acu. Zise doar:
Nu te duce, tati.
Totu si, eu aveam s a-l p ar asesc. Indiferent dac a o f aceam luna asta, cu nava lui Hollus, sau peste alte
dou a luni, z acnd ntr-un pat de spital, cu tuburi n brat, n nas si pe dosul minii, cu monitoare EEG
piuind ncet pe fundal, cu asistente si medici intrnd si ie sind agitati. ntr-un fel sau altul, aveam s a plec.
Nu puteam s a aleg n privinta asta, dar puteam s a decid unde si cum.
Nimic, am spus, nu mi-este mai greu dect s a plec.
Nu avea nici un rost s a-i spun c a doream s a m a tin a minte a sa cum eram, cnd de fapt doream s a m a tin a
minte a sa cum fusesem acum un an, cu treizeci de kilograme n plus si avnd mult mai mult p ar. Totu si,
a sa era mai bine dect cum urma s a devin n scurt timp.
Atunci nu te duce, tati.
mi pare r au, voinice. Z au c a-mi pare.
Ricky era la fel de priceput ca orice copil de vrsta lui s a cer seasc a si s a scnceasc a pentru a se culca
mai trziu, pentru a c ap ata o juc arie pe care o dorea, pentru a mnca mai multe dulciuri. P area ns a,
c a- si d aduse seama c a nimic din toate acelea n-avea s a aib a succes acum si l-am iubit cu att mai mult
pentru ntelepciunea lui de sase ani.
Te iubesc, tati, zise si lacrimile i t snir a de data aceasta.
M-am aplecat, l-am ridicat din scaun si l-am strns la piept.
Si eu te iubesc, ule.
Nava spatial a a lui Hollus, Merelcas, nu sem ana cu nimic din ceea ce m a a steptasem. M a obi snuisem cu
navele din lme care aveau tot soiul de accesorii pe fuzelaje, dar Merelcas avea o suprafat a perfect
neted a. Era alc atuit a dintr-un bloc paralelipipedic la o extremitate si un disc perpendicular n cap atul
opus, unite prin dou a traverse tubulare lungi. Totul era de culoare verde-pal. Nu-mi puteam da seama
196
care cap at era prova. Mai mult chiar, mi era imposibil s a-i estimez n vreun fel m arimea; nu exista
nimic ce s a pot recunoa ste nici m acar vreun hublou. Nava putea s a e lung a de numai ctiva metri, ori
de kilometri ntregi.
Ct este de mare? am ntrebat-o pe Hollus, care plutea n imponderabilitate lng a mine.
Are aproape un kilometru, mi r aspunse. Partea paralelipipedic a este modulul de propulsie si
traversele sunt habitatele echipajului unul pentru forhilnori si unul pentru wreedi. Iar discul din cap at
este zona comun a.
ti multumesc nc a o dat a pentru c a m a luati, am rostit.
Minile mi tremurau de excitatie. Prin anii 1980, existaser a ni ste discutii privind posibilitatea ca ntr-o
bun a zi un paleontolog s a e trimis pe Marte si visasem, cu ochii deschi si, c a eu a s putea acela, dar se
dorise un specialist n nevertebrate; nimeni nu credea n mod serios c a planeta ro sie fusese populat a
vreodat a de vertebrate. Dac a Marte a avut cndva un ecosistem, a sa cum sustinea Hollus, probabil c a
acesta durase doar cteva sute de milioane de ani si se sfr sise atunci cnd prea mult a atmosfer a se
pierduse n spatiul cosmic.
Exist a un grup numit Fundatia Pune-ti o dorint a, care ncearc a s a ndeplineasc a ultimele dorinte ale
unor copii aati n faze terminale de boal a; nu stiu dac a pentru adulti exist a un grup comparabil si, ca s a
u sincer, nu sunt sigur ce mi-a s dorit dac a mi s-ar oferit sansa. C al atoria aceasta ns a ar
corespuns. Ar corespuns, cu sigurant a!
Merelcas continua s a creasc a pe monitor. Hollus armase c a nava fusese cumva camuat a mai bine de
un an, astfel nct s a e invizibil a pentru observatorii tere stri, dar acum nu mai era nevoie de a sa ceva.
O p articic a din mine si dorea s a existat hublouri att aici, n navet a, ct si n Merelcas. P area ns a c a
niciuna dintre ele nu aveau a sa ceva, deoarece fuzelajele ambelor erau compacte. n loc de hublouri,
imaginile din exterior erau redate pe monitoare ct un perete. La un moment dat, m-am apropiat mult de
unul dintre ele, dar n-am putut observa nici un pixel, linii de baleiere sau plpire. Ecranele erau
asemenea unor ferestre din sticl a real a ba chiar erau mai bune din multe puncte de vedere. Suprafata
lor nu avea nici un fel de reexii si, binenteles, puteau m ari prin zoom, astfel nct s a ofere un
prim-plan cu imaginea unui alt obiectiv sau chiar s a a seze orice informatii doreai. Poate c a uneori
simularea este mai bun a dect realitatea.
Ne apropiam constant si, n cele din urm a, am putut vedea ceva pe fuzelajul verde al navei: un nscris
galben. Erau dou a rnduri: unul scris ntr-un sistem de forme geometrice triunghiuri, p atrate si
cercuri, unele nconjurate de puncte iar cel alalt compus din caractere sinuoase care aduceau vag cu
literele arabe. Semne asem an atoare celor de pe primul rnd v azusem pe proiectorul de holoforme al lui
Hollus, a sa c a am presupus c a erau n graiul forhilnor; cealalt a trebuia s a fost scrierea wreedilor.
Ce scrie? m-am interesat.
Cu partea asta n sus, r aspunse Hollus.
M-am holbat la ea, cu gura c ascat a.
197
Scuz a-m a, mi spuse. A fost o glum a. Acela este numele navei.
Aha, am ncuviintat. Merelcas, nu-i a sa? Ce nseamn a?
Fiara r azbun atoare pentru distrugeri n mas a, zise Hollus.
Am nghitit n sec. Cred c a o parte din mine se a steptase la un moment de tipul Este o carte de
bucate!8.
Dar ochii pediculari ai lui Hollus se unduir a de rs.
Scuz a-m a, repet a ea. Nu m-am putut abtine. nseamn a C al ator stelar sau ceva asem an ator.
Destul de sec, am comentat spernd c a nu jigneam pe nimeni.
Ochii pediculari ai lui Hollus se ndep artar a la distant a maxim a.
A fost decis de o comisie.
Am zmbit. A sa cum se ntmplase cu denumirea pentru Galeria descoperirilor din MRO. Am privit din
nou nava spatial a. Ct a vreme atentia mea fusese distras a, ntr-un anc al ei ap aruse o apertur a; nu stiam
dac a glisase un panou ori dac a fusese o deschidere de tip iris. Apertura era sc aldat a n lumin a
alb-g albuie si n interior puteam distinge alte trei navete negre de form a triunghiular a.
Naveta noastr a continua s a se apropie.
Unde sunt stelele? am ntrebat.
Hollus se uit a la mine.
M a a steptam s a v ad stele n spatiu.
Ah, f acu ea. Reexiile puternice dinspre Soare si P amnt le oculteaz a.
Cnt a cteva vorbe n propriul ei grai si stelele ap arur a pe ecranul mural.
Calculatorul a m arit acum str alucirea aparent a a tuturor stelelor, astfel nct s a e vizibile.
Ar at a cu bratul stng:
Vezi zigzagul de acolo? Aceea este Cassiopeia. Imediat sub steaua central a din conguratie se a a
Mu si Eta Cassiopeia, dou a dintre planetele pe care le-am vizitat nainte de a veni aici.
Brusc, stelele indicate fur a nconjurate de cerculete generate pe calculator.
Si vezi pata de mai jos de ele?
Imediat ap aru alt cer.
Aceea este galaxia Andromeda.
Este minunat, am spus.
n scurt timp ns a Merelcas acoperi ntregul cmp vizual. Totul era aparent automatizat; cu exceptia
ocazionalelor comenzi cntate, Hollus nu f acuse nimic de cnd intraser am n navet a.
Un z ang anit r asun a prin navet a cnd ne-am cuplat la un dispozitiv de xare de pe peretele ndep artat al
calei de andocare. Hollus se mpinse cu toate cele sase picioare n batardou si pluti lin spre u s a. Am
198
ncercat s-o urmez, dar m a ab atusem prea mult de la perete si nu mai puteam ajunge la nici o suprafat a
n care s a m a mping cu minile ori cu picioarele.
Hollus observ a situatia mea si ochii ei pediculari se mi scar a din nou, n semn de rs. Manevr a pentru a
se ntoarce la mine si-mi ntinse un brat. L-am prins. Era ntr-adev ar Hollus n carne si oase; n-am simtit
nici o furnic atur a static a. Ea se propuls a iar a si din cloazon, de data aceasta numai cu trei picioare, si am
plutit amndoi c atre u s a, care se deschise imediat ce ne-am apropiat.
Ne a steptau alti trei forhilnori si doi wreedi. Forhilnorii erau u sor de deosebit unul de cel alalt ecare
era nf a surat ntr-o tes atur a de alt a culoare ns a wreedii p areau ngrozitor de asem an atori ntre ei.
Am petrecut trei zile explornd nava. Tot iluminatul era indirect, iar spoturile nu puteau v azute.
Peretii si mare parte din echipamente erau verzi-alb astrui. Am presupus c a wreedii si forhilnorii
considerau neutr a culoarea aceasta, nu mult diferit a de a cerului; o foloseau peste tot unde oamenii ar
utilizat bej. Am vizitat o dat a habitatul wreed, dar avea un iz de mucegai care nu-mi pl acea. Majoritatea
timpului mi-am petrecut-o n modulul zonei comune, unde existau dou a centrifuge concentrice care se
roteau pentru a simula gravitatia; cea exterioar a corespundea conditiilor de pe Beta Hydri III, iar cea
interioar a reproducea conditiile gravitationale de pe Delta Pavonis II.
Toti cei patru pasageri p amnteni eu; Qaiser, femeia schizofrenic a; Zhu, b atrnul cultivator chinez de
orez; Huhn, gorila cu spate argintiu savuram spectacolul fabulos al Terrei, o sfer a superb a de sodalit
lustruit, mic sorndu-se n urma noastr a dup a ce Merelcas si ncepu c al atoria de si Huhn, cu sigurant a,
nu ntelegea ceea ce vedea.
Dup a mai putin de o zi am trecut de orbita Lunii. Eu si tovar a sii mei pasageri ne aam acum mai
departe dect ajunsese vreun om n spatiul cosmic si totu si nu str ab atusem dect vreo zece miliardimi
din drumul total pe care aveam s a-l parcurgem.
Am ncercat n repetate rnduri s a port conversatii cu Zhu; initial, a fost destul de tem ator fat a de mine
ulterior mi-a spus c a eram primul occidental pe care-l ntlnise dar nalmente l-am c stigat de partea
mea deoarece vorbeam mandarina. Cred totu si c a mi-am demonstrat ignoranta nu numai o dat a n
timpul discutiilor noastre. Era u sor pentru mine s a nteleg de ce eu, un savant, a s dorit s a plec n
directia stelei Betelgeuse; mi venea ns a mai greu s a nteleg de ce un t aran b atrn ar dorit acela si
lucru. Iar Zhu era ntr-adev ar b atrn el nsu si nu era sigur n privinta anului n care se n ascuse, dar n-a s
fost surprins dac a acesta ar fost nainte de sfr situl secolului al XIX-lea.
Merg, mi-a spus Zhu lent si cu glas murmurat, n c autarea Ilumin arii. Caut prajna, cunoa sterea pur a
si absolut a.
M-a privit cu ochii lui urduro si si a urmat:
Dandart a sa se numea forhilnorul care stabilise leg atura cu el spune c a Universul a trecut prin mai
multe na steri si morti. A sa se ntmpl a, re ste, si cu individul, pn a ce este atins a Iluminarea.
A sadar, religia este cea care te aduce aici? l-am ntrebat.
Ea este totul, a r aspuns Zhu simplu.
199
Am zmbit.
S a sper am c a o s a merite c al atoria.
Sunt sigur c a va merita, a zis el cu o expresie de senin atate pe chip.
E sti convins c a-i sigur? am ntrebat-o pe Hollus, pe cnd pluteam spre incinta pentru anabioz a
criogenic a.
Ochii ei pediculari se unduir a.
Zbori prin spatiul cosmic cu o vitez a pe care ai numi-o nebun a, ndreptndu-te c atre o creatur a care
detine puteri aproape inimaginabile, si ti faci griji dac a procesul de hibernare este sigur?
Am izbucnit n rs.
Ei bine, cnd prive sti a sa lucrurile. . .
Este sigur, nu ti face griji.
Nu uita s a m a treze sti cnd ajungem la Betelgeuse.
Hollus putea perfect inexpresiv a atunci cnd dorea.
O s a-mi scriu un biletel ca s a nu uit.
Susan Jericho, n vrst a de saizeci si patru de ani, st atea n cabinetul casei de pe Ellerslie. Trecuser a
aproape zece ani de cnd plecase Tom. Desigur, dac a el ar r amas pe P amnt, ar fost mort de un
deceniu. A sa ns a era probabil nc a viu, congelat, n hibernare, c al atorind la bordul unei nave
extraterestre si urmnd s a e renviat peste 430 de ani.
Susan ntelegea toate astea, ns a dimensiunile temporale i d adeau dureri de cap iar ast azi era o zi de
s arb atoare, nu de suferinte. Ast azi era a saisprezecea aniversare a lui Richard Blaine Jericho.
Susan i f acuse cadou ceea ce- si dorea el cel mai mult: promisiunea de a-i pl ati scoala de soferi si, dup a
ce avea s a obtin a carnetul de conducere, promisiunea si mai important a de a-i cump ara o ma sin a.
Asigurarea ncasat a fusese mare, astfel nct pretul automobilului era o chestiune minor a. Societatea de
asigur ari Great Canadian Life ncercase pentru scurt timp s a se sustrag a onor arii pl atii, sustinnd c a Tom
Jericho nu era de fapt mort. Dar cnd mass-media aase povestea, GCL fusese att de violent atacat a,
nct pre sedintele companiei si ceruse scuze public si nmnase personal un cec n valoare de o
jum atate de milion de dolari lui Susan si ului ei.
O aniversare era ntotdeauna un eveniment special, ns a Susan si Dick cine s-ar gndit c a Ricky ar
dorit s a e numit n felul acesta? mai aveau o alt a aniversare peste o lun a. Pentru Susan, ziua de
na stere a lui Dick nu a avut niciodat a o nc arc atur a emotional a deosebit a, deoarece ea nu fusese de fat a
la aparitia lui pe lume. Peste o lun a ns a, n iulie, avea s a e a saisprezecea aniversare a nerii lui Dick
si aceea era o amintire pe care Susan o p astra n suet.
Cnd b aiatul se ntoarse de la scoal a termina clasa a zecea la Northview Heights Susan mai avea nc a
dou a cadouri pentru el. Primul, o copie a jurnalului tinut de tat al s au n perioada petrecut a al aturi de
Hollus. Iar al doilea cadou era o copie a casetei video pe care Tom o nregistrase pentru ul s au; Susan o
trecuse de pe VHS pe DVD.
200
Tiii! exclam a Dick.
Era nalt si bine f acut, iar Susan era foarte mndr a de el.
N-am stiut niciodat a c a tata a l asat o nregistrare video.
M-a rugat s a a stept zece ani nainte de a ti-o da, zise Susan si strnse din umeri. Cred c a dorea s a i
destul de matur ca s-o poti ntelege.
Dick lu a carcasa de plastic si o cnt ari n mini, ca si cum i-ar putut astfel ghici secretele. n mod
v adit, ardea de ner abdare s-o vizioneze.
Ne putem uita acum? ntreb a el.
Susan zmbi.
Sigur c a da.
Intrar a n sufragerie si Dick introduse discul n player.
Dup a aceea se a sezar a amndoi pe canapea si privir a chipul scoflcit si devastat de boal a al lui Tom
lund viat a din nou.
Dick v azuse cteva fotograi ale lui din perioada aceea, ntr-un album n care Susan adunase articolele
din pres a legate de vizita lui Hollus pe P amnt si de plecarea lui Tom. El nu v azuse ns a niciodat a att
de aproape ce f acuse cancerul din tat al s au si Susan l simti tres arind u sor, cnd imaginile ncepur a s a se
deruleze.
Dar, n scurt a vreme, pe chipul lui Dick se putea z ari numai atentia fascinat a, n timp ce sorbea ecare
cuvnt.
Iar la sfr sit, amndoi si sterser a ochii de lacrimile v arsate pentru b arbatul pe care aveau s a-l iubeasc a
mereu.
Bezn a absolut a.
Si c aldur a, cuprinzndu-m a din toate p artile.
Era oare iadul? Era. . .
Nu. Nu, binenteles c a nu. Aveam o durere groaznic a de cap, dar mintea ncepuse s a mi se adune. Un
clic sonor, apoi. . .
Apoi capacul unit atii de criogenerare glis a n lateral. Sicriul lunguiet, construit pentru un wreed, era
ncastrat n podea si Hollus st atea c alare deasupra lui, cu cele sase picioare xate n chingi pentru a nu
se ridica n imponderabilitate; picioarele frontale erau ndoite si pediculele oculare nclinate pentru a m a
privi.
Este. . . timpul. . . s a. . . te. . . treze sti. . . prietene, spuse ea.
Stiam ce trebuia s a spui ntr-o situatia ca aceasta; l v azusem pe Khan Noonien Singh9 f acnd-o.
Ct a trecut? am ntrebat.
Mai mult de patru secole, r aspunse Hollus. Este anul terestru 2432.
201
Ct ai clipi din ochi, am gndit. Mai bine de patru sute de ani trecuser a f ar a ca eu s a-mi dau seama. Ct
ai clipi din ochi.
Fuseser a inteligenti instalnd crioincintele n exteriorul centrifugelor; m a ndoiesc c a pe moment a s
fost n stare s a-mi sustin greutatea corpului pe propriile mele picioare. Hollus si cobor spre mine bratul
ei drept, iar eu am ridicat mna stng a ca s a-l apuc, cu cerculetul simplu de aur de pe inelarul meu
p arnd neschimbat de congelare si trecerea timpului. Hollus m a ajut a s a m a ridic din sicriul ceramic
negru; dup a aceea si desprinse picioarele din chingi si am plutit n imponderabilitate.
Nava a ncetat decelerarea, m a anunt a ea. Suntem aproape de r am a sitele lui Betelgeuse.
Eram gol-pu sc a; dintr-un motiv nedenit, m a simteam stnjenit indc a extraterestra m a vedea n felul
acesta. ns a hainele m a a steptau si m-am mbr acat repede o c ama s a albastr a groas a si o pereche de
pantaloni kaki moi, veterani ai multor s ap aturi.
Aveam dicult ati n a-mi focaliza privirea si gura mi era uscat a. Hollus anticipase probabil aceste
urm ari, deoarece avea un balon translucid plin cu ap a pe care mi-l ntinse. Forhilnorii nu- si r aceau
niciodat a apa, dar acum era perfect ultimul lucru de care a s avut nevoie era ceva rece.
Trebuie s a-mi faceti vreun control medical? am ntrebat dup a ce am terminat de stors balonul de
ultimele pic aturi.
Nu, totul este automatizat; s an atatea ti-a fost monitorizat a permanent. E sti. . .
Se opri; sunt sigur c a a fost pe punctul de a spune c a eram n perfect a stare, totu si amndoi stiam c a asta
nu era adev arat.
E sti la fel ca nainte de congelare.
M a doare capul.
Hollus si mi sc a membrele ntr-un mod straniu; dup a o secund a am priceput c a erau exion arile care i-ar
leg anat torsul n sus si n jos dac a n-am fost n imponderabilitate.
F ar a ndoial a, vei simti diverse dureri timp de o zi sau dou a; este resc.
M a ntreb ce e cu P amntul? am spus.
Hollus cnt a n directia celui mai apropiat monitor mural si, dup a cteva momente, ap aru o imagine
m arit a: un disc galben, de m arimea unei monede tinute la o lungime de brat.
Soarele t au, zise ea, dup a care indic a un obiect ceresc mai ntunecat, cu diametrul de vreo sase ori
mai mic dect al Soarelui. Iar acela este Jupiter, care din pozitia noastr a apare n faza de
descre stere. . . De la distanta aceasta, P amntul este greu de v azut n lumin a vizibil a, dar dac a examinezi
o imagine a undelor radio, planeta emite mai puternic dect soarele vostru pe multe frecvente.
nc a? m-am mirat. nc a mai emitem pe frecvente radio dup a atta vreme?
Ar fost minunat. Ar nsemnat. . .
Hollus t acu o clip a, poate surprins a c a nu ntelesesem.
202
Nu stiu. P amntul se a a la 429 de ani-lumin a napoia noastr a; lumina care ajunge acum la noi ne
arat a sistemul t au solar a sa cum era la putin timp dup a plecarea noastr a.
Am ncuviintat trist. Binenteles. Inima ncepu s a-mi bat a cu putere si vederea mi se nceto s a si mai
mult. La nceput am crezut c a era ceva n neregul a cu readucerea mea la viata normal a, ns a motivul era
altul.
Eram cople sit; nu fusesem preg atit pentru felul n care aveam s a m a simt.
Eram nc a viu.
Am mijit ochii la minusculul disc galben, dup a care am cobort privirea la verigheta de pe deget. Da,
eram nc a viu. Dar iubita mea Susan nu mai era. Cu sigurant a, ea nu mai tr aia.
M-am ntrebat ce fel de viat a dusese dup a plecarea mea. Speram c a fusese una fericit a.
Si Ricky? Fiul meu, minunatul meu u?
Un medic, pe care-l auzisem intervievat pe postul CTV, armase c a primul om care va tr ai ve snic
probabil c a se si n ascuse deja. Poate c a Ricky mai era viu si avea ct? 438 de ani.
B anuiam totu si c a sansele respective erau foarte mici. Probabil c a Ricky crescuse si ajunsese b arbatul
care fusese destinat s a devin a, muncise si iubise, iar acum. . .
Iar acum nu mai era.
Fiul meu. . . Eu tr aiam si n mod aproape sigur el nu mai era n viat a. Nu a sa ar trebui s a se ntmple cu
tatii.
Am simtit lacrimile mp aienjenindu-mi ochii; lacrimi care fuseser a nghetate cu nici o or a n urm a,
lacrimi care n absenta gravitatiei se acumulaser a pur si simplu acolo, n apropierea canalelor lor. Le-am
sters.
Hollus ntelegea ce semnicau lacrimile oamenilor, dar nu m a ntreb a de ce plngeam. n mod cert,
propriii ei copii, Pealdon si Kassold, muriser a si ei. Ea pluti r abd atoare lng a mine.
M-am ntrebat dac a Ricky avusese copii, nepoti si str anepoti; am fost socat, gndindu-m a c a era posibil
s a am cincisprezece sau mai multe generatii de descendenti. Poate c a numele Jericho era nc a purtat. . .
Si m-am ntrebat dac a Muzeul Regal Ontario continua s a existe, dac a au redeschis vreodat a planetariul
sau dac a zborul spatial, accesibil tuturor oamenilor, f acuse, n cele din urm a, inutil a acea institutie.
M-am ntrebat dac a mai exista Canada, tara aceea ntins a pe care o iubeam att de mult.
M-am ntrebat, re ste, dac a omenirea mai exista, dac a noi ne ferisem de acul uciga s din coada ecuatiei
Drake, dac a evitasem s a ne autodistrugem cu arme nucleare. Acestea existau de vreo cincizeci de ani
nainte de plecarea mea; oare ne putusem nfrna n a le folosi pentru un timp de opt ori mai lung?
Sau poate. . .
Poate c a optasem ca locuitorii lui Epsilon Indi.
Si ai lui Tau Ceti.
Ca locuitorii lui Mu Cassiopeia A.
203
Si ai lui Eta Cassiopeia A.
Ca locuitorii lui Sigma Draconis.
Si chiar ca intele amorale de pe Groombridge 1618, nemernicii aroganti care gr abiser a explozia lui
Betelgeuse.
Dac a aveam dreptate, cu totii au transcens ntr-un t arm digital, o lume virtual a, un paradis generat de
calculatoare.
Si de acum, dup a patru secole de progrese tehnologice, cu certitudine c a Homo sapiens avea capacitatea
de a proceda la fel.
Poate c a o si f acuser a. Poate.
Am privit-o pe Hollus, care plutea al aturi de mine: Hollus cea adev arat a, nu simulacrul. Prietena mea, n
carne si oase.
Poate c a omenirea mprumutase chiar vreo idee de la locuitorii lui Mu Cassiopeia A, detonnd Luna si
crend n jurul P amntului inele similare celor din jurul lui Saturn; binenteles, satelitul nostru natural
este relativ mai mic dect cel cassiopeian si astfel contribuie mai putin la bulversarea mantalei terestre.
Totu si, poate chiar acum, o zon a-avertisment se ntindea peste o zon a a P amntului, stabil a din punct de
vedere geologic.
Pluteam n imponderabilitate si eram, iar a si, prea departe de orice perete; aveam tendinta asta. Hollus
manevr a c atre mine si-mi prinse minile ntre ale ei.
Speram c a omenirea nu se nc arcase digital n memoriile unor computere. Speram c a oamenii erau m a
rog, tot oameni tot calzi, organici si reali.
Dar nu exista nici un mod prin care s-o stiu cu sigurant a.
Iar entitatea mai era, oare, nc a acolo, a steptndu-ne, dup a mai bine de patru secole? Da.
Desigur, poate c a nu st atuse pe loc n tot acel timp; poate c a, ntr-adev ar, calculase cnd vom sosi si
d aduse o fug a s a se ocupe pn a atunci de alte probleme. n timp ce Merelcas str ab atea distanta de 429
de ani-lumin a, la o vitez a cu doar o fractiune mai mic a dect a luminii, imaginea frontal a trecuse n
invizibilitate ultraviolet a; entitatea ar putut foarte bine s a lipseasc a tot acel r astimp.
Si, binenteles, poate c a de fapt nu era Dumnezeu; poate c a nu era nimic altceva dect o form a de viat a
foarte avansat a, reprezentanta unei rase str avechi, dar ct se poate de naturale. Sau poate c a era o
ma sin arie, un roi masiv de entit ati nano-tehnologice; nu exista nici un motiv pentru care tehnologia
avansat a s a nu poat a p area organic a.
Totu si unde s a tragi linia? Ceva cineva stabilise parametrii fundamentali pentru acest univers.
Cineva intervenise pe cel putin trei planete pe o perioad a de 375 de milioane de ani, o durat a de dou a
milioane de ori mai mare dect cele dou a secole ct se p area c a puteau supravietui ntr-o stare material a
rasele inteligente.
Iar acum cineva salvase P amntul, Delta Pavonis II si Beta Hydri III de la explozia unei stele
204
supergigante, absorbind n cteva clipe mai mult a energie dect emiteau toate celelalte stele din galaxie
si asta f ar a a distrus n decursul procesului.
Cum l deniti pe Dumnezeu? Trebuie s a e omniscient? Omnipotent? A sa cum spun wreedii, acestea
sunt simple abstractii, posibil intangibile. Trebuie Dumnezeu denit ntr-un mod care s a-l plaseze
dincolo de domeniul stiintei?
Eu crezusem mereu c a dincolo de domeniul stiintei nu exista nimic.
Si continui s a cred asta.
Atunci unde tragi linia?
Chiar aici. Pentru mine, r aspunsul era chiar aici. Cum l deniti pe Dumnezeu?
Exact a sa. Un Dumnezeu pe care-l puteam ntelege, cel putin potential, era innit mai interesant si
relevant dect cel care sda ntelegerea.
Pluteam n fata unui ecran mural, cu Hollus n stnga mea si alti sase forhilnori lng a ea, cu un sir de
wreedi n dreapta si ne-am uitat la el, la entitate, la int a. Avea diametrul de aproximativ 1,5 miliarde de
kilometri cam ct orbita lui Jupiter. Si era att de incredibil de negru, nct mi s-a spus c a nu reectase
nici chiar str alucirea evacu arii fuziunii lui Merelcas, care fusese ndreptat a spre el pe durata celor dou a
secole ct durase frnarea.
Entitatea continu a s a eclipseze Betelgeuse sau ceea ce mai r am asese din ea pn a ne-am apropiat
destul de mult. Atunci se rostogoli ntr-o parte, cu cele sase membre mi scndu-se ca spitele unei roti, si
dezv alui uria sa nebuloas a trandarie care se formase nd ar atul ei si minusculul pulsar, cadavrul lui
Betelgeuse, din miezul acesteia.
Aceea a fost ns a unica recunoa stere a prezentei noastre, cel putin din cte mi-am putut da eu seama.
Am regretat din nou c a nu existau hublouri, ferestre reale: poate c a dac a ne-ar putut vedea uturnd
din brate c atre ea, ar r aspuns la fel, mi scndu- si ntr-un arc lent si maiestuos unul dintre giganticele
pseudopode ca din obsidian.
Era nnebunitor: m a aam aici, la o arunc atur a de b at de ceea ce putea s a e Dumnezeu si el p area tot
att de indiferent fat a de mine pe ct ei bine, pe ct fusese cnd tumorile ncepuser a s a mi se formeze
n pl amni. Mai ncercasem o dat a s a m a adresez lui Dumnezeu si nu primisem nici un r aspuns, dar
acum, r-ar al naibii, cu sigurant a m acar politetea dac a nu altceva cerea un r aspuns; noi c al atorisem mai
departe dect fusese vreodat a un om, forhilnor sau wreed.
Dar entitatea nu f acu nici o tentativ a de comunicare cel putin, niciuna despre care eu sau Zhu, b atrnul
chinez, sau Qaiser, femeia schizofrenic a, sau chiar Huhn, gorila cu spate argintiu, s-o putut identica.
Nici forhilnorii nu p arur a capabili s-o contacteze.
ns a wreedii. . .
Wreedii, cu mintile lor radical diferite, cu modul lor diferit de a vedea, de a gndi. . .
Si cu credinta lor de nezdruncinat. . .
205
Wreedii p areau c a stabileau o comunicare telepatic a cu inta. Dup a ani de ncerc ari de a vorbi cu
Dumnezeu, p area c a Dumnezeu le vorbea acum ntr-un mod pe care numai ei l puteau percepe. Wreedii
nu puteau articula ceea ce li se spunea, tot a sa cum nu- si puteau articula n vreun fel inteligibil
perceptiile despre ntelesul vietii care le confereau pace, totu si ncepur a s a construiasc a ceva n
centrifuga lor.
nainte ca ei s a terminat, Lablok, medicul forhilnor al navei, recunoscu ce era, bazndu-se pe
principiile generale de design ale obiectului: un uria s uter articial.
Wreedii luar a mostre genetice de la cel mai b atrn membru al contingentului lor, o femel a pe nume
Ktben, de la cel mai b atrn forhilnor, un inginer pe nume Geedas si. . .
Nu, nu de la mine, de si a s dorit s-o f acut, deoarece ar nsemnat completarea, nalul.
Nu, mostra uman a au luat-o de la Zhu, b atrnul chinez cultivator de orez.
Oamenii au patruzeci si sase de cromozomi.
Forhilnorii au treizeci si doi de cromozomi.
Wreedii au cincizeci si patru de cromozomi de si ei nu stiu asta.
Wreedii au luat o celul a forhilnor a si au golit tot ADN-ul din nucleul ei. Dup a aceea au introdus cu grij a
n celula aceea diploid a seturile de cromozomi de la Geedas, Ktben si Zhu, cromozomi care se
divizaser a deja de attea ori, nct telomerii lor fuseser a redu si aproape la zero. Iar celula aceasta,
continnd 132 de cromozomi de la trei rase diferite, a fost plasat a cu grij a n uterul articial, unde plutea
ntr-o cuv a de lichid ce continea baze de purin a si pirimidin a.
Apoi s-a ntmplat ceva uluitor, ceva care mi-a f acut inima s a-mi zvcneasc a si care a dep artat ochii
pediculari ai lui Hollus la distant a maxim a. S-a v azut un fulger de lumin a puternic a; senzorii lui
Merelcas au dezv aluit c a un fascicul de particule t snise exact din centrul entit atii negre si trecuse prin
uterul articial.
Privind n acesta cu un scaner amplicator, interactiunile erau uimitoare.
Cromozomii de pe cele trei planete p areau s a se caute reciproc, unindu-se n lanturi mai lungi. Unele
constau din doi cromozomi forhilnori al aturati, cu un cromozom wreed la cap at; Hollus se referise la
echivalentul forhilnor al sindromului Down si la felul n care cromozomii f ar a telomeri se puteau uni
cap la cap, o capacitate ereditar a, aparent inutil a, ba chiar v at am atoare, ns a acum. . .
Alte lanturi constau din cromozomi umani, cuprin si ntre cromozomi forhilnori si wreedi. Altele erau
alc atuite din cromozomi umani dispu si la ambele capete ale unui cromozom wreed. Cteva lanturi erau
lungi de numai doi cromozomi; de obicei, unul uman si unul forhilnor. Iar sase dintre cromozomii
wreedi au r amas nemodicati.
Era evident c a lanturile de ADN aveau ncorporate n ele capacitatea de a face mai mult mult mai mult
dect s a moar a pur si simplu, ori s a formeze tumori dup a ce le fuseser a eliminati telomerii.
Cromozomii f ar a telomeri erau preg atiti pentru mult-a steptata etap a urm atoare. Iar acum, cnd forme de
206
viat a inteligent a de pe mai multe planete ajunseser a n cele din urm a, cu mici imbolduri ajut atoare, s a
coexiste, cromozomii aceia erau capabili, n sfr sit, s a treac a la etapa respectiv a.
Am nteles astfel de ce exista cancerul, de ce Dumnezeu avea nevoie de celule care puteau continua s a
se divid a chiar si dup a ce telomerii lor se epuizaser a. Tumorile din forme de viat a izolate erau doar un
efect secundar nefericit; a sa cum spusese Tkna: Desf a surarea specic a de realitate care includea
cancerul, probabil nedorit, trebuie s a continut de asemenea ceva foarte dorit. Iar acel ceva foarte dorit
era capacitatea de a lega cromozomi, de a uni specii, de a concatena forme de viat a potentialul
biochimic de a crea ceva nou, ceva care s a nsemne mai mult.
Eu am numit cromozomii combinati superzomi.
Iar ei functionau la fel ca si cromozomii obi snuiti: se reproduceau, desf acndu-se ca un fermoar pe
ntreaga lor lungime, se separau n dou a p arti si ad augau bazele corespondente din supa nutritiv a
citozine pentru toate guaninele; cte o timin a pentru ecare adenin a pentru a completa jum at atile lor
care acum lipseau.
La prima reproducere a superzomilor se petrecu ceva fascinant: lantul deveni mai scurt. Secvente mari
de ADN intronic erau eliminate n procesul de copiere. De si superzomii contineau de trei ori mai mult
ADN activ dect cromozomii obi snuiti, lanturile rezultante erau mult mai compacte. Superzomii nu
extindeau limita teoretic a a m arimii pentru celulele biologice, ci dimpotriv a mpachetau mai multe
informatii ntr-un spatiu mai mic.
Si, desigur, cnd superzomii se reproduser a, celula care-i continea se diviz a, crend dou a celule-ice.
Apoi celulele acelea se divizar a.
Si a sa mai departe.
nainte de mijlocul cambrianului, viata avusese o constrngere fundamental a impus a de faptul c a
celulele fertilizate nu se puteau divide de mai mult de zece ori, limitnd drastic complexitatea
organismului rezultat.
Dup a care avu loc explozia cambrian a si viata deveni deodat a mai sosticat a.
Totu si limitele nu disp aruser a. Un fetus putea s a creasc a doar pn a la o anumit a m arime; pruncii
oamenilor, wreedilor si forhilnorilor aveau greutatea de maximum cinci kilograme. Pruncii mai mari ar
necesitat canale genitale imposibil de largi; era adev arat, corpuri mai mari ar putut g azdui creiere
mai mari la copiii n ascuti vii dar o parte important a din masa cerebral a suplimentar a ar sfr sit prin a
dedicat a control arii corpului mai mare. Poate, subliniez poate, c a balenele erau la fel de inteligente ca
oamenii dar nu erau mai inteligente. Se p area c a viata si atinsese nivelul nal de complexitate.
ns a fetusul cu superzomi continua s a creasc a tot mai mare n uterul articial. Ne a steptasem s a se
opreasc a de la sine la un moment dat; stiam, un forhilnor ar putut schiop ata prin viat a cu un
cromozom de lungime dubl a, iar un copil uman ar putut supravietui o vreme avnd trei cromozomi 21.
Dar combinatia aceasta, amestecul acesta genetic nebunesc, talme s-balme sul acesta era cu certitudine
prea mult, mpinsese cu sigurant a prea departe limitele posibilului. Cele mai multe sarcini indiferent
207
dac a sunt wreede, forhilnore sau umane avorteaz a spontan nc a de la nceput dac a ceva nu merge bine
n dezvoltarea embrionului, de obicei chiar nainte ca mama s a stie c a este gravid a.
ns a fetusul nostru, imposibilul nostru hibrid triplu, n-o f acu.
La toate cele trei specii, ontogenia dezvoltarea fetusului pare s a recapituleze logenia istoria
evolutionist a a organismului respectiv. Embrionii umani si dezvolt a, si apoi elimin a, branhii, cozi si alte
aparente urme ale trecutului lor evolutiv.
Fetusul acesta trecea, de asemenea, prin diferite etape, schimbndu- si morfologia. Era incredibil parc a
urm aream explozia cambrian a derulndu-se n fata ochilor mei, testnd si abandonnd o sut a de planuri
diferite pentru corp. Simetrie radial a, simetrie cvadrilateral a, simetrie bilateral a. Spiracule, bronhii,
pl amni si alte organe pe care niciunul dintre noi nu le recuno stea. Cozi si apendice nenumite, ochi
compu si si pediculari, corpuri segmentate sau ntregi.
Nimeni nu ntelesese vreodat a de ce ontogenia recapitula logenia, dar nu era n nici un caz o rederulare
autentic a a istoriei evolutioniste a organismului; asta era evident, deoarece formele nu se potriveau cu
cele g asite n fosile. Acum ns a scopul recapitul arii p area limpede: ADN-ul continea probabil o rutin a de
optimizare si ncerca toate variatiile posibile nainte de a selecta setul de adapt ari pe care s a-l exprime.
Vedeam nu doar solutii p amntene, beta-hydriene si delta-pavonisiene, ci si contopiri ale tuturor.
n cele din urm a, dup a patru luni, fetusul p aru s a se stabileasc a asupra unei forme pentru corp, o
arhitectur a fundamental diferit a de a oamenilor, forhilnorilor sau wreedilor. Corpul fetusului era un tub
n form a de potcoav a, nconjurat de un inel din care atrnau sase membre. Exista un schelet intern, care
se forma n mod vizibil prin materialul translucid al corpului, dar nu din oase netede, ci mai degrab a din
m anunchiuri de material mpletit.
I-am pus embrionului un nume. L-am numit Wibadal, cuvntul forhilnor pentru pace.
Era alt copil pe care n-aveam s a-l v ad crescnd sub ochii mei.
Dar, ca si Ricky al meu, sunt sigur c a va nat, ngrijit, crescut, dac a nu de echipajul din Merelcas,
atunci de uria sa negur a ca o palm a care se l atea peste cer.
Dumnezeu era programatorul.
Legile zicii si constantele fundamentale erau codul-surs a.
Universul era aplicatia care rula de 13,9 miliarde de ani, ducnd spre acest moment.
Aparitia prea rapid a n existenta unei rase a posibilit atii de transcendent a, a abandon arii biologiei era o
hib a, o eroare de programare, o complicatie care nu fusese intentionat a nici o clip a. n cele din urm a
ns a, prin manipul ari atente, programatorul ocolise hiba aceea. Si Wibadal?
Wibadal era outputul, datele de ie sire. Obiectivul nal. I-am urat tot binele din lume.
Str avechea succesiune, motorul permanent al evolutiei. O viat a se sfr se ste; alta ncepe.
Am intrat din nou n criogenerator, ncremenindu-mi pentru urm atoarele unsprezece luni functionarea
trupului si degenerarea lui. Dar cnd gestatia lui Wibadal s-a ncheiat, Hollus m-a trezit pentru
amndoi o stiam ultima dat a.
208
Wreedii anuntaser a c a azi avea s a e ziua cea mare; copilul era acum ntreg si avea s a e scos din uterul
articial.
Fie ca el s a exprime tot ce este mai bun n noi toti, rosti Tkna, wreedul pe care-l cunoscusem prima
dat a ca hologram a, cu attea luni. . . si attea secole n urm a.
Hollus si leg an a torsul.
A. . . spuse una dintre gurile ei si cealalt a concluzion a -. . . min.
Eu eram ametit dup a anabioz a, ns a am privit fascinat cum Wibadal era scos din uter. Ie si n univers
tipnd, a sa cum f acusem si eu, si a sa cum f acuser a toate miliardele dinaintea mea.
Hollus si cu mine am petrecut ore n sir, uitndu-ne pur si simplu la ea, o form a stranie, bizar a, mare
deja ct jum atate de om.
M a ntreb care va durata ei de viat a? m-am adresat prietenei mele forhilnor; poate c a era o
ntrebare ciudat a, totu si durata vietii era un subiect care nu-mi p ar asea mintea.
Cine. . . stie? r aspunse Hollus. Lipsa telomerilor nu pare a un impediment pentru ea. Celulele i s-ar
putea reproduce la nesfr sit si. . .
Se opri.
Si o vor face, continu a dup a cteva momente de reectie. O vor face. Entitatea aceea ar at a negura
c al atoare printre stele ce ocupa centrul unui ecran de dimensiunea peretelui a supravietuit ultimelor
Big Crunch si Big Bang. Presupun c a Wibadal va supravietui urm atorului ciclu, devenind Dumnezeu
pentru universul care va veni dup a acesta.
Era o ipotez a n aucitoare, de si poate c a Hollus avea dreptate, ns a eu nu aveam s a tr aiesc n nici un caz
ndeajuns pentru a o sti cu certitudine.
Wibadal se aa nd ar atul unui perete din sticl a, ntr-o maternitate special construit a, care continea un
singur leag an rotund. Am cioc anit n geam, a sa cum p arintii de pe planeta mea f acuser a de milioane de
ori pn a atunci. Am cioc anit si am uturat din brat.
Iar Wibadal se foi si utur a spre mine un apendice scurt si durduliu. Poate c a actualul Dumnezeu nu-mi
b agase niciodat a n seam a existenta chiar si atunci cnd venisem la el r am asese indiferent fat a de mine
dar aceast a viitoare divinitate m a observase m acar o dat a, m acar pentru o clip a.
Si, pentru clipa aceea, n-am mai simtit nici o durere.
n scurt timp agonia reveni ns a; se nr aut atise mult si eu sl abisem tot mai r au.
Timpul meu se apropia de sfr sit.
Am scris o ultim a si lung a scrisoare lui Ricky pentru cazul n care, printr-un miracol, el ar mai tr ait.
Hollus o transmise c atre P amnt n numele meu; avea s a ajung a acolo peste aproape jum atate de
mileniu. I-am spus ului meu ce v azusem aici si ct de mult l-am iubit.
Apoi i-am cerut lui Hollus o ultim a favoare, un ultim serviciu. I-am cerut ceva ce numai un prieten bun
i-l poate cere altuia. I-am cerut s a m a elibereze, s a m a ajute s a m a sting. De pe P amnt luasem doar
209
cteva obiecte n afara medicamentelor pentru cancer si a celor mpotriva durerilor. Adusesem ns a si un
manual de biochimie ce continea destule informatii pentru ca medicul lui Merelcas s a sintetizeze ceva
care, repede si f ar a suferint a, va pune cap at zilelor mele.
Hollus ns a si mi administr a injectia si st atu lng a patul meu, tinndu-mi mna numai piele si os n una
dintre minile ei, iar atingerea pielii ei ca o folie cu bule de aer a fost ultimul lucru pe care l-am simtit.
Am rugat-o s a-mi scrie ultimele cuvinte si s a le transmit a, de asemenea, spre P amnt, astfel ca Ricky,
sau cine mai exista acolo, s a stie ce spusesem. A sa cum gndisem mai nainte, poate c a el sau unul
dintre str a-str a-str anepotii mei la puterea n ar putut chiar s a scrie o carte despre primul contact dintre
un extraterestru si un om care, b anuiesc, a avut prea multe sl abiciuni omene sti.
Am r amas surprins de ceea ce s-au dovedit a ultimele mele gnduri.
Stii, i-am spus lui Hollus, ai c arei ochi se leg anau nainte si napoi, mi amintesc cnd am nceput s a
u fascinat prima dat a de fosile. . .
Hollus asculta.
Eram la plaj a, i-am spus, m a jucam cu ni ste pietre si am fost uimit s a g asesc ncastrat a n una dintre
ele cochilia unei scoici. Am descoperit atunci ceva despre care nici m acar nu stiusem vreodat a c a a s
c autat.
Durerile se domoleau; totul n jurul meu se pierdea. Am strns mna forhilnorei.
Cred c a-s un om norocos, am spus simtind cum pacea m a cuprindea. S-a ntmplat a doua oar a n
viat a.
SFR SIT
1 Personaj din piesa lui Tennessee Williams Un tramvai numit dorint a.
2 Jocul vietii (n. tr.).
3 Sir Fred Hoyle (1915-2001), astronom si autor britanic de SF.
4 William F. Buckley (n. 1925), remarcabil ziarist si comentator politic american de dreapta.
5 Avram Noam Chomsky (n. 1928), lingvist, psiholog si activist politic american.
6 Dislexicul inverseaz a ordinea literelor cuvntului creator.
7 ETF The Energy Task Force (n limba englez a n original), serviciul de interventie rapid a a politiei
ora sului Toronto.
8 Replic a din episodul Pentru a-l servi pe om (1959) din serialul Zona crepuscular a.
9 Personaj din Star Trek.
210