Sunteți pe pagina 1din 90

CORPUL EXPERILOR CONTABILI I CONTABILILOR AUTORIZAI DIN

ROMNIA
DOCTRIN I DEONTOLOGIE N PROFESIA
CONTABIL DIN ROMNIA
DEFINIII I TERMINILOGIE FOLOSIT
CABINET practca! !"#"$a%& a'(ca)* 'a$ '(c*tat* "* pr(+*'(!,t c(!ta-% car*
pr(p$! p$-%c$%$ '*r#c pr(+*'(!a%*.
DEMERS / apr(p*r*a "* $! c%*!t 0! 'c(p$% "* a/ pr(p$!* '*r#c pr(+*'(!a%*.
ENTITATE DEINUT 1%a%2 'a$ *!ttat* '$p$'2 $!* !3$*!)* '*4!1cat#* a $!$
!#*'tt(r.
IN5ESTITOR p*r'(a!2 16c2& c(!"$c2t(r 4a7(rtar 'a$ '(c*tat* 0! 42'$r2 '2 *8*rct*
!3$*!)2 '*4!1cat#2 a'$pra $!* *!tt2) "*)!$t*.
NTREPRINDERI (rc* *!ttat* 'a$ p*r'(a!2 car* *8*rct2 ( act#tat* c(4*rca%2 'a$
!*c(4*rca%2& !c%$'# ( '(c*tat* 4a42 , a!'a4-%$% 1%a%*%(r ac*'t*a.
MISIUNE DE EXPRIMARE A UNEI OPINII 4'$!* car* 4p%c2 *8pr4ar*a $!* (p! "!
part*a $!$ %-*r pr(+*'(!'t c(!ta-% a'$pra !+(r4a)%(r 1!a!car*.
OBIECTI5ITATE a'(c*r* "* 4par)a%tat*& c!'t* !t*%*ct$a%2 , "* "*6!t*r*' +a)2 "*
(rc* c(!3ct* "* !t*r*'.
PROFESIONIST CONTABIL (rc* p*r'(a!2 !"*p*!"*!t2 car* *8*rct2 pr(+*'a c$ tt%$
%-*ra% 9practca! !"#"$a%&a'(ca)* 'a$ '(c*tat* "* pr(+*'(!,t c(!ta-%:& 'a$
'a%arat 0! !"$'tr*& c(4*r,& '*ct(r p$-%c (r *"$ca)*& car* *'t* 4*4-r$ a% $!$
!'tt$t 4*4-r$ a% IFAC.
PROFESIONIST CONTABIL N FUNCIE %-*r pr(+*'(!'t c!ta-% car* *+*ct$*a62 (
4'$!* p*!tr$ *8*rc)$% 0! c$r'& 'a$ 0!"*p%!*,t* 0! 4(" c(!t!$$ '*r#c c(!ta-%*&
1'ca%*& "* c(!'%*r* 'a$ '4%ar* $!$ c%*!t.
PROFESIONIST CONTABIL LIBERAL 9%-*r pr(+*'(!'t: / '(c*tat* "* pr(+*'(!,t
c(!ta-% car* *8*rct2 0! 4(" %-*r pr(+*'a; (rc* p*r'(a!2 a'(cat& 'a%arat 'a$
c(%a-(rat(r a% $!$ ca-!*t car* pr*'t*a62 '*r#c pr(+*'(!a%* $!$ c%*!t.
PROFESIONIST CONTABIL SALARIAT pr(+*'(!'t c(!ta-% 'a%arat 0! !"$'tr*& c(4*r)&
'*ct(r p$-%c 'a$ *"$ca)*.
PROFESIONIST/ %-*r pr(+*'(!'t c(!ta-% %a car* pr(+*'(!'t$% 0! +$!c)* '* a"r*'*a62
p*!tr$ ( 4'$!* "* a$"t& c(!ta-%2& 1'ca%2& "* c(!'%*r* *tc.& 'a$ car* *'t* c(!'$%ta!t
p*!tr$ a r2'p$!"* %a '(%ct2r%* c%*!t$%$.
PROMO5ARE/ c(4$!car* c2tr* p$-%c a $!(r +apt* r*+*rt(ar* %a $! pr(+*'(!'t
c(!ta-% car* !$ ar* ca (-*ct# "*%-*rat a'<$rar*a pr(4(#2r ac*'t$a "! $r42.
PUBLICITATE / c(4$!car* "* c2tr* %-*r pr(+*'(!,t c(!ta-% c2tr* p$-%c "*
!+(r4a) r*+*rt(ar* %a '*r#c%* 'a$ c(4p*t*!)*%* %(r& 0! #*"*r*a (-)!*r $!*
4'$!.
SER5ICII PROFESIONALE (rc* '*r#c$ car* !*c*'t2 c(4p*t*!)* c(!ta-%* 'a$
'4%ar* 0!"*p%!t* "* c2tr* $! pr(+*'(!'t c(!ta-%& c$pr!6=!" 4'$! c(!ta-%*& "*
a$"t& c(!'%*r 1'ca%& c(!'%*r "* <*'t$!* 1!a!car2.
>. C!* p(at* *8*rcta pr(+*'a "* *8p*rt c(!ta-% , "* c(!ta-% a$t(r6at?
RSPUNS:
Profesia de expert contabil i de contabil autorizat se exercit de
ctre persoanele care au aceast calitate, n condiiile prevzute de
rdonana !uvernului nr"#$%&''( i rdonana !uvernului nr")'%&'')
cu respectarea principiului independenei profesiei"
SURS*: "!" nr"#$%&''(+ "!" nr")'%&'') pentru ,odi-carea
i co,pletarea "!" nr"#$%&''( privind or.nizarea activitii de
expertiz contabil i a contabililor autorizai, aprobat prin /e.ea nr"
&)#, din 0 dece,brie &''', privind aprobarea "!" nr")'%&'')"
0" ! c* c(!'t2 "+*r*!)a "!tr* *8p*rt$% c(!ta-% , *c(!(4't$% 'a%arat& "!tr*
c(!ta-%$% a$t(r6at , c(!ta-%$% 'a%arat"
RSPUNS:
1xpertul contabil este persoana care a dob2ndit aceast calitate,
n condiiile "!" nr"#$%&''(, av2nd co,petena profesional de a veri-ca i de a aprecia ,odul
de or.anizare i de conducere a activitii econo,ico3-nanciare i de contabilitate, de a
suprave.4ea .estiunea societilor co,erciale i de a veri-ca le.alitatea bilanului contabil i a
contului de pro-t sau pierdere"
Prin ur,are, ne .si, n faa unei arii de co,petene ,ult ,ai lar.i fa de cea a unui
econo,ist salariat+ econo,istul este subordonat unui ef ierar4ic i execut atribuiile speci-ce
-ei postului su" 5e ase,enei, econo,istul este specializat n ,ulte do,enii: -nanciar3contabil"
1xpertul contabil este un econo,ist, absolvent al specializrii -nanciar3contabile,
independent fa de societatea co,ercial" 1l nu pri,ete, pentru lucrrile executate, un salariu,
ci un NR*R6U prevzut prin contractul nc4eiat cu referire la ,isiunea sa"
7ontabilul autorizat este persoana care a dob2ndit aceast calitate n condiiile "!"
nr"#$%&''( i are capacitatea de a ine contbilitatea i de a ntoc,i bilanul contabil"
7ontabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o
entitate econo,ic"
7ontabilul salarizat este subordonat efului ierar4ic i execut sarcinile ce i revin din -a
individual" Rareori, n cazul unei ntreprinderi ,ari, ,i8locii, execut toate lucrrile contbile" 5e
re.ul, este specializat pe un sector al contabilitii"
7a i econo,istul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate,
put2nd - sti,ulat ori penalizat de eful ierar4ic sau la propunerea acestuia"
1xpertul contabil, contabilul autorizat, c4iar dac sunt independeni, rspund civil i penal
fa de treprindere"
9n sc4i,b, econo,istul i contabilul, salariai, pierd cu .reu postul sau n ur,a unor proceduri
anevoioase" Rezu,2nd ave,:
1:P1R;3 7N;*<6/,
7N;*<6/ *U;R6=*;
6ndependen certi-care apartenen responsabilitate
la or.anis,ul con-denialitate
profesiei
nu fac parte din structurile entitii
17N>6S;U/ S*/*R6*;
7N;*<6/ S*/*R6*;
Slu8ba subordonare fac parte din rspundere li,itat
6erar4ic structurile entitii
7N7/U=66:
1ste n discuie starea de salariat al unei -r,e i al unui cabinet de experi contabili sau de
contbili autorizai+
;rebuie fcut distincia ntre auditorii interni i cei externi, prin pris,a independenei+
1cono,istul, contabilul profesionist salariat sau an.a8ai n industrie, co,er, sectorul
public, nv,2nt "a"
7ontabilul profesionist independent este acela care efectueaz, unui client, n ,od curent,
lucrri de audit sau eviden contabil, -scalitate i alte servicii profesionale si,ilare+
7ontabilul profesionist lucreaz independent ?inclusiv practicieni individuali, parteneri sau
corporaie@ n industrie, co,er, sectorul public, nv,2nt "a" i este ,e,bru ale unei
or.anizaii a-liate 6A*7"
B" 7ine este expertul contabilC
RSPUNS:
1xpertul contabil este persoana care a dob2ndit aceast calitate n
condiiile rdonanei ?"!" nr"#$%&''(@ i are co,petena profesional de a veri-ca i de a aprecia
,odul de or.anizare i de conducere a activitii econo,ico3-nanciare i de contabilitate, de a
suprave.4ea .estiunea societilor co,erciale i de a veri-ca le.alitatea bilanului contabil i a
contului de pro-t i pierderi"
1xpertul contabil este specialistul care a dob2ndit cea ,ai nalt
7ali-care n do,eniul contabilitii i care are acces nen.rdit la efectuarea tuturor lucrrilor
profesionale, inclusiv veri-carea i certi-carea situaiilor -nanciare"
@. C!* *'t* c(!ta-%$% a$t(r6at?
RSPUNS:
1ste persoana care a dob2ndit aceast calitate n condiiile
rdonanei ?"!" nr"#$%&''(@ i are capacitatea de a ine contabilitatea i de a ntoc,i bilanul
contabil"
7>1N;*R6U:
7alitatea de expert contabil i de contabil autorizat se dob2ndete pe baz de exa,en,
Pentru a dob2ndi calitatea, se cer ndeplinite cu,ulativ ,ai ,ulte condiii+
Pot -, la cerere, experi contabili, persoanele care au titlul de
*cade,ician, profesori i confereniari universitari, doctorii n econo,ie i doctorii doceni
cu specialitatea -nane sau contabilitate, ns cu ndeplinirea condiiilor i susinerea unui
interviu privind Nor,ele de or.anizare i funcionare ale 7177*R"
A. C$4 '* (-)!* ca%tat*a "* *8p*rt c(!ta-%?
RSPUNS:
Prin exa,en" 1xa,enul se desfoar n baza nor,elor 7orpului i a Re.ula,entului pentru
efectuarea sta.iului i prin exa,enul de aptitudini, n vederea accesului la calitatea de expert
contabil i contabil autorizat"
Sc4e,atic:
1:*>1N
51 *5>6;1R1 privind accesul ?,edia ,ini, D, iar pe discipline #@
S;*!6U ?B ani, tutore@
?0EE ore se,estru @F pre.tire deontolo.ic i doctrin profesional
1:*>1N 51 *P;6;U56N6 ?art"0, "!")'%&'')@
1:P1R; 7N;*<6/ 7N;*<6/ *U;R6=*;
PR<1
S7R6S1 R*/1
7>1N;*R66
Pentru a - nscrii la concursul de ad,itere, candiadii trebuie s ndeplineasc anu,ite
condiii:
1:P1R; 7N;*<6/
a" au capacitatea deplin de exerciiu"
b" au studii econo,ice superioare n specialitatea contabilitate3-nane, cu diplo,
recunoscut de >1N i practic n specialitate de cel puin trei ani, sau studii econo,ice
superioare i practic n specialitate de cel puin cinci ani"
c" Nu au suferit nici o conda,nare, care, potrivit le.islaiei n vi.oare, interzice dreptul de
.estiune i de ad,inistrare a societilor co,erciale"
d" *u pro,ovat probele privind accesul la profesia de expert contabil"
7N;*<6/ *U;R6=*;
a" au capacitate deplin de exerciiu+
b" au studii econo,ice superioare, studii econo,ice ,edii, studii ,edii altele dec2t
econo,ice, cu diplo, sau licen, dup caz, recunoscute de >1N i cu o vec4i,e n
specialitate bde doi ani, cei cu studii superioare, de trei ani cai cu studii ,edii n alte
do,enii dec2t cel econo,ic"
c" Nu au suferit nici o conda,nare, care, potrivit le.islaiei n vi.oare, interzice dreptul de
.estiune i de ad,inistrare a societilor co,erciale,
d" *u pro,ovat probele privind accesul la profesia de contabil autorizat"
#" C$4 '* (-)!* ca%tat*a "* c(!ta-% a$t(r6atC
RSPUNS:
Prin exa,en de acces n trepte: acces, sta.iu, exa,en privind
pre.tirea deontolo.ic i doctrin profesional, exa,en de aptitudini" 7a i expertul contabil, dar
cu te,aticx speci-c" Pentru a - ad,is la exa,en se cer ndeplinite condiiile speci-ce ?vezi $@"
B. C$4 '* 4*!)!* ca%tat*a "* *8p*rt c(!ta-% , ca%tat*a "* c(!ta-% a$t(r6at?
RSPUNSC
Prin nscrierea n ;abloul 7orpului" 9nscrierea se realizeaz n baza
ndeplinirii condiiilor privind acordarea calitii de expert contabil i contabil autorizat"
9nscrierea n ;abloul 7orpului confer dreptul la exercitarea profesiunii pe ntre. teritoriu rii"
*nula se obine licena de exercitare a profesiei ?viza@" /ipsa licenei sau nelicenierea atra.e
radierea din ;ablou sau suspendarea exercitrii profesiei, a dreptului de a exercita"
D. Car* '$!t %$cr2r%* c* p(t 1 *+*ct$at* "* *8p*r) c(!ta-%?
RSPUNS ?fr a - li,itative@:
a" inerea sau suprave.4erea contabilitii i ntoc,irea bilanului contabil:
acordarea asistenei privind or.anizarea i inerea contabilitii, inclusiv n cazul siste,elor
infor,atice,
elaborarea i punerea n aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat
unitii, a contabilitii de .estiune, a tabloului de bord, a controlului de .estiune i
controlul prin bu.et, n baza i respectarea nor,elor .enerale"
b" efectuarea de analize econo,ico3-nanciare"
analiza structurilor -nanciare+
analiza .estiunii -nanciare i a rentabilitii capitalului investit+
te4nici de analiz i de .estiune a fondului de rul,ent+
siste, de leasin., factorin. etc"+
deter,inarea situaiilor -nanciare i de .estiune prin rapoarte pocentuale+
elaborarea de tablouri de -nanare i planuri de trezorerie,
elaboErarea de tablouri de utilizri i resurse,
asisten n prevenirea i nlturarea di-cultilor unitii"
c" efectuarea de audit -nanciar contabil, ca:
dia.nostic -nanciar+
creterea, rentabilitatea, ec4ilibrul i riscurile -nanciare,
audit intern, or.anizarea sau controlul re.ularitii i sinceritii siste,ului+
studii, asisten pentru realizarea de investiii -nanciare+
audit i certi-carea bilanului contabil"
d" efectuarea de evaluri patri,oniale:
evaluri de bunuri i active patri,oniale+
evaluri de ntreprinderi i de valori ,obiliare pentru v2nzri, succesiuni, parta8e, donaii
sau la cererea celor interesai+
evaluri de ele,ente intan.ibile"
e" efectuarea de expertize contabile:
Ga,iabile ?la cerere@+
Gcontabil38udiciare+
G arbitra8e n cauze civile,
Gexpertize de .estiune"
f" executarea de lucrri cu caracter -nanciar3contabil, ca:
G ntoc,irea de situaii periodice+
G consolidarea conturilor i bilanului,
G ntoc,irea de planuri de -nanare pe ter,en ,ediu i lun."
." executarea de lucrri cu caracter -scal, ca:
G studii i consultaii pe proble,e de ordin -scal+
G participarea la ntoc,irea i depunerea declaraiilor -scale+
G asisten n proble,e de ;H* i i,pozite+
G -scalitate i,obiliar+
G asisten n aplicarea tarifului va,al+
G asistarea contribuabilului cu ocazia veri-crilor"
4" efectuarea de lucrri de or.anizare ad,inistrativ i infor,atic:
G or.ani.ra,e, structuri, de-niri de funcii+
G le.turi ntre servicii, circulaia docu,entelor i infor,aiilor+
G analiza i or.anizrea Iuxului infor,aional,
G for,area profesional continu+
G contribuii la protecia patri,oniului unitii+
G ,ecanizarea i auto,atizarea prelucrrii infor,aiilor, ale.erea
ec4ipa,entelor+
G ale.erea softurilor necesare"
E. Car* '$!t %$cr2r%* c* p(t 1 *8*c$tat* "* c(!ta-% a$t(r6a) ?
RSPUNS: /ucrri ce pot - executate de contabilul3autorizat:
7u studii superioare 7u studii ,edii
a" ine contabilitatea
operaiunilor econo,ico3
-nanciare prevzute n
contract
b" ntoc,ete bilanul
contabil
a" ine contabilitatea
operaiunilor econo,ico3
-nanciare prevzute n
contract"
c" veri-c i certi-c bilanul
contabil
d" ndeplinete obli.aiile
prevzute de le.e pentru
cenzorii nu,ii la
societile co,erciale"
b" ntoc,ete bilanul contabil
&E3&&" C$4 '* *8*rct2 pr(+*'a "* *8p*rt/c(!ta-% , "* c(!ta-% a$t(r6at?
RSPUNS:
Profesia de expert3contabil i de contabil3autorizat se exercit de ctre persoanele care au
dob2ndit le.al aceast calitate" 1xercitarea se realizeaz nu,ai de ctre persoanele -zice sau
8uridice, ,e,bre ale 7orpului, nscrise n tablou" ;abloul se public anual n >onitorul -cial al
Ro,2niei" *t2t experii contabili c2t i contabilii autorizai pot exercita profesia individual ori n
societi co,erciale de expertiz contabil"
*t2t experii contabili c2t i contabilii autorizai nu pot efectua lucrri pentru a.enii
econo,ici sau pentru instituii unde sunt salariai i pentru cei cu care an.a8aii lor sunt n
raporturi contractuale ori se aI n concuren" 5e ase,enea, le este interzis s efectueze lucrri
pentru a.enii econo,ici, n cazul n care sunt rude sau a-ni p2n la .radul al patrulea, inclusiv
soi3soii ale ad,inistratorului, ori n situaia n care exist ele,ente care atest starea de conIict
de interese sau de inco,patibilitate"
SURS*: 7artea expertului contabil i contabilului autorizat, 7177*R, <ucureti, 0EE&+
7odul privind conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor autorizai din
Ro,2nia, Seciunea B, 1xercitarea profesiei"
&0. E8*rctar*a pr(+*'* pr! '(c*t2) c(4*rca%* "* pr(1%.
RSPUNS:
Prin societate de expertiz contabil se nele.e societatea co,ercial care ndeplinete
condiiile prevzute la art") lit"a3d din "!"nr"#$%&''( i este nscris n ;abloul 7orpului, adic:
a@ s aib ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil+
b@ ,a8oritatea acionarilor sau asociailor s -e experi contabili i s dein ,a8oritatea
aciunilor sau a prilor sociale+
c@ consiliul de ad,inistraie al soietii co,erciale s -e ales n ,a8oritate dintre
acionarii sau asociaii experi contabili,
d@ aciunile s -e no,inative" rice nou asociat sau acionar s -e ad,is de adunarea
.eneral"
1xperii contabili i contabilii autorizai i pot exercita profesia:
individual, n cbinete proprii+
cu asociai sau acionari n societi co,erciale, potrivit le.ii+
ca salariai la o societate de pro-l, recunoscut de 7orp"
Societile de expertiz contabil au cel puin $&J acionari experi contabili sau contabili
autorizai i cel puin $&J din nu,rul ,e,brilor consiliului de *d,inistraie sunt experi
contabili sau contabili autorizai, ,e,bri ai 7orpului"
Societile de expertiz contabil nu pot avea participri -nanciare n uniti patri,oniale
industriale, co,erciale, a.ricole, bancare sau de asi.urri i nici n societi civile"
>e,brii 7orpului nu pot - asociai sau acionari la ,ai ,ulte societi co,erciale de
expertiz contabil" Societile co,erciale de expertiz pot - ro,2ne, strine sau ,ixte"
Societile de expertiz se bucur de aceleai drepturi i au aceleai obli.aii i,puse ,e,brilor
7orpului" 1xcepie: dreptul de a ale.e sau de a - ales n or.anle de conducere ale 7orpului"
*n.a8area rspunderii societilor co,erciale de expertiz contabil i a ,e,brilor care le
alctuiesc se realizeaz prin exercitarea drepturilor ad,inistrative i a celor de natur te4nic
de ctre:
3 conductorul ?ad,inistratorul@ societii: drepturile
ad,inistrative ?de exe,plu: fa de banc, reprezentarea societii n faa terilor i a
ad,inistraiei publice etc"@, acesta dispun2nd de se,ntura social a societii+
3 experii contabili, contabilii autorizai i ceilali
asociai care asi.ur cerinele de natur te4nic ale propriilor lucrri executate, prin se,narea
acestora, alturi de se,ntura autorizat a conducerii societii"
SURS*: "!" nr"#$%&''( ,odi-cat+
7odul privind conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor
autorizai din Ro,2nia37artea expertului contabil i a contabilului autorizat 7177*R, <ucureti,
0EE&"
&B" I!c(4pat-%t2) 0! *8*rctar*a pr(+*'*.
RSPUNS:
*t2t "!" nr"#$%&''( actualizat, c2t i re.ula,entul de r.anizare i Auncionare i 7odul
privind conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor autorizai din Ro,2nia se
refer la situaiile de inco,patibilitate" Profesionistul contabil se bazeaz n conduita sa pe ,ai
,ulte principii"
a. 6nte.ritate 3 s -e drept, cinstiti i sincer n executarea lucrrilor sale"
-. biectivitate3 profesionistul contabil trebuie s nu cedeze unor pre8udeci sau concepte
apriorice, care s3i ,piedice obiectivitatea+ s aib o co,portare i,parial atunci c2nd
ntoc,ete un raport privind executarea lucrrilor sale"
c. 6ndependena K s se ,anifeste liber de orice interes care ar putea - avut n vedere, ca
inco,patibil cu inte.ritatea i obiectivitatea sa:
3 i,plicarea -nanciar direct sau indirect+
3 i,plicarea n activitile unui client ?,e,bru al executivului sau an.a8at sub controlul
direciunii@+
3 acte de co,er sau slu8be asi.urate n acelai ti,p cu exercitarea unei profesii liberale ce
pot .enera conIict de interese, n contradicie cu exercitarea liberal a profesiei+
3 incidena relaiilor fa,iliale i personale asupra independenei+
3 condiiile n care onorariile pri,ite de la un client constituie un procenta8 neacceptabil de
ridicat fa de cea a expertului+
3 acceptarea executrii de lucrri n baza unor onorarii eventuale neprecizate anticipat+
d" Secretul profesional K s -e respectat secretul, caracterul con-denial al infor,aiilor
obinute cu ocazia executrii lucrrilor sale,
e" Nor,e te4nice i profesionale K s efectueze lucrrile sale n confor,itate cu nor,ele
te4nice i profesionale, s execute lucrri pe care le pot realiza cu co,peten profesional"
f" 7o,portare deontolo.ic K s se co,porte co,patibil cu buna reputaie a profesiunii"
9nclcarea principiilor nsea,n tot at2tea inco,patibiliti n exercitarea profesiei" Pe l2n.
inco,patibilitile explicite le.ate de condiia de independen, ,ai exist situaii de suspendare a
dreptului profesiei i de interdicie a dreptului exercitrii profesiei"
Suspendare cauzat de:
&" absena ne,otivat de la ntrunirea a dou edine consecutive ale adunrii .enerale a -lialei
sau ale 7onferinei Naionale+
0" Neplata cotizaiei anuale sau%i a celorlalte obli.aii bneti la ter,enele stabilite de
Re.uLa,ent, pe durata unui an calendaristic,
B" nerespectarea nor,elor privind aprarea i pstrarea secretului profesional"
6nterdicie datorit%cauzt de:
&" absena ne,otivat de la trei reuniuni consecutive ale
*dunrii !enerale a Ailialei saU ale 7onferinei Naionale+
0" publicitate fr respectarea prevederilor 7odului privind
conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor autorizai din Ro,2nia+
B" Neplata cotizaiei anuale i ale celorlalte obli.aii bneti
aferente unui an calendaristic+
(" 7onda,narea ,e,brului 7orpului pentru sv2rirea unei
fapte penale care, potrivit le.ii, interzice dreptul de .estiune i de ad,inistrare a societii
co,erciale de pro-l+
$" 1xecutarea unei pedepse privative de libertate pentru
sv2rirea unei fapte care nu interzice dreptul de .estiune i de ad,inistrare a societii
co,erciale de pro-l+
#" Neplata la bu.et, n ter,enul i cuantu,ul prevzut de
le.e, a i,pozitelor cuvenite statului asupra onorariilor ncasate de persoanele -zice+
D" 9nclcarea nor,elor de lucru privind exercitarea profesiei+
)" Refuzul de a pune la dispoziie r.anelor de 7ontrol ale
7177*R a docu,entelor privind activitatea profesional"
SURS*: "!" #$%&''(+ /"nr" &)#%&'''+ RA%&''$
>@. A'<$rar*a r'c$%$ pr(+*'(!a%
RSPUNS:
9n activitatea lor, experii contabili i contabilii autorizai sunt supui riscului profesional, riscului ca
unele lucrri s nu corespund calitativ i s aduc pre8udicii clienilor lor" 5e aceea, experii
cont*<6/6, contabilii autorizai trebuie s .aranteze rspunderea civil privind activitatea
desfurat, prin subscrierea unei polie de asi.urare sau prin vrsarea unei contribuii la fondul de
.aranie"
SURS*: "!" nr"#$%&''( ,odi-cat
>A. R*%a)%* pr(+*'(!,t%(r c(!ta-% c$ c%*!)
RSPUNS:
Relaiile ,e,brilor 7orpului cu clienii se stabilesc prin contract scris de prestri servicii,
se,nat de a,bele pri"
9n afara onorariilor pentru lucrrile executate, orice alt relaie -nanciar cu un client ca:
participaii la capital, dare%luare de ,pru,ut de bunuri, servicii sau bani etc" este susceptibili de
a afecta obiectivitatea i de a deter,ina terii s considere c aceast obiectivitate este
co,pro,is"
9n cadrul ndeplinirii lucrrilor, ,e,brii 7orpului trebuie s se rezu,e nu,ai la acordarea de
avize de consultan profesional i s nu ,pieteze activitatea de ad,inistrare, care este un
atribut exclusiv al clientului"
atenie aparte se acord relaiilor personale sau fa,iliale ale lor sau ale colaboratorilor lo
cu clienii, asi.ur2bdu3se c aceste relaii nu aduc atin.ere independenei lor"
Stabilirea sau ntreinerea realiilor profesionale cu clienii pot antrena rspunderea pentru un
pre8udiciu -nanciar sau ,oral, pentru ,e,brii 7orpului"
Se i,pune o selectare a clienilor i aprecierea situaieie ,e,brilor 7orpului n raport cu
respectarea principiilor independenei i co,petenei"
rice nou client i orice nou lucrare solicitat de vec4ii clieni trebuie s fac obiectul
acceptrii i nc4eierii contractului dup:
a@ evaluarea riscurilor+
b@ o evaluare, respectiv o veri-care privind respectarea principiului independenei profesiei+
c@ o apreciere a e-cienei executrii lucrrilor n raport cu co,petena i cu ,i8loacele
societii"
5ecizia -nal aparine expertului sau contabilului autorizat" Periodic
se evalueaz aprecieaz eventualele sc4i,bri aprute n situaia clienilor sau
cabinetului%societilor lor i dac acestea .enereaz noi riscuri"
1videnierea sau ,odi-carea lucrrilor nu se poate face dec2t n
baza unui act adiional la contract"
Profesionitii pot expri,a n scris clienilor reco,andri sau rezerve" 9n cazul contestrii lor,
scrise, vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionitilor contabili"
9n situaia i,posibilitii executrii lucrrilor solicitate din cauza clientului, contractul se
reziliaz"
SURS*: 7artea expertului contabil i a contabilului autorizat, 7177*R, <cureti, 0EE&
>F. Car* '$!t !at$r%* "* r2'p$!"*r a%* pr(+*'(!,t%(r
c(!ta-%?
RSPUNS:
9n "!" nr"#$%&''( ,odi-cat, la Seciunea a 6H3a sunt prevzute rspunderile experilor
contabili i ale contabililor autorizai i anu,e:
Rspunderi n exercitarea profesiei
a. 5isciplinar ?condiionri@
3 raport de ,unc concretizat printr3un contract de
,unc+
3 existena unui re.ula,net+
3 abaterea disciplinar
-. *d,inistrativ ?contravenional@
3 sv2rit cu vinovie+
3 sanciune prin avertis,ent,
3 fapta prevzut de le.e sau alt act nor,ativ ca
-ind contravenie se sancioneaz c4iar dac este sv2rit fr intenie"
c. 76H6/
3 contractul+
3 fapta+
3 pre8udiciul+
3 cauzalitatea+
3 Hinovia
SURS*: "!" nr"#$%&''( ,odi-cat RA al 7orpului &''$"

>B. Sa!c)$!%* "'cp%!ar* ap%ca-%* pr(+*'(!,t%(r c(!ta-%"
RSPUNS:
9n raport de .ravitatea abaterilor sv2rite, sanciunile sunt:
>ustrare: co,porta,ent
*vertis,ent:
3 absena ne,otivat de la ntrunirea *"!" a -lialei
sau de la 7onferina Naional"
Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o
perioad de ti,p de la B luni la un an:
3 absena ne,otivat de la dou edine consecutive
ale *! ale -lialei sau ale 7N+
3 neplata cotizaiei anuale i%sau a celorlalte obli.aii
bneti, la ter,enele stabilite de Re.ula,ent, pe durata unui an calendaristic+
3 nerespectarea nor,elor privind aprarea i
pstrarea secretului profesional
6nterzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat, "!" ##$ 9n
R.ula,entul de r.anizare i Auncionare a 7orpului, la sanciuni, art"&B(, este prevzut
sanciunea M6nterdicia dreptului de exercitare a profesieiN pentru opt abateri disciplinare"
SURS*: "!" #$%&''( ,odi-cat RA al 7orpului &''$"
>D. Ca6$r%* "* '$'p*!"ar* , ca6$r%* "* !t*r6c*r* a "r*pt$%$ "* a *8*rcta pr(+*'a
c(!ta-%2.
RSPUNS:
Suspendarea nsea,n a ntrerupe, a a,2na, a opri te,porar o activitate ?51:@
7*=UR6 51 SUSP1N5*R1 ?RA@ B3&0 luni
3 absena ne,otivat de la dou edine consecutive
ale *! ale -lialei sau ale 7onferinei Naionale,
3 neplata cotizaiei anuale i%sau a celorlalte ter,ene
stabilite de Re.ula,ent, pe durata unui an calendaristic+
3 nerespectarea nor,elor privind aprarea i
pstrarea secretului profesional
&'" 7azuri de interzicere a dreptului de a exercita profesia contabil"
RSPUNS:
6nterzicerea este aciunea de a interzice" 6nterzice nsea,n a opri pe cineva de la ceva, a nu
per,ite s fac ceva, a pro4ibi""" interdicie este prevederea le.al prin care se interzice sv2rirea
anu,itor fapte sau acte ?51:@"
7*=UR6 51 6N;1R=671R1
&" *bsena ne,otivat de la trei reuniuni consecutive ale *! ale -lialei sau ale 7onferinei
Naionale+
0" Publicitatea fr respectarea prevederilor 7dului privind conduita etic i profesional a
experilor contabili i a contabililor autorizai din Ro,2nia+
B" Neplata cotizaiei anuale i a celorlalte obli.aii bneti aferente unui an calendaristic+
(" 7onda,narea ,e,brului 7orpului pentru sv2rirea unei fapte penale care, potrivit le.ii,
interzice dreptul de .estiune i de ad,inistrare a societii co,erciale de pro-l+
$" executarea unei pedepse private de libertate pentru sv2rirea unei fapte care nu interzice
dreptul de .estiune i de ad,inistrare a societii co,erciale de pro-l+
#" neplata la bu.et, n ter,enul i n cuantu,ul prevzut de le.e, a i,pozitelor cuvenite statului
asupra onorariilor ncasate de ctre persoane -zice+
D" nclcarea nor,elor de lucru privind exercitarea profesiei+
)" refuzul de a pune la dispoziia or.anelor de control ale 7orpului docu,entele privind
activitatea profesional+
'" practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fr viz anual pentru
exercitarea profesiei le.al constituite"
GH. C* *'t* CECCAR?
RSPUNS:
7177*R este persoan 8uridic de utilitate public i autono,, din care fac parte experii
contabili i contabilii autorizai, n condiiile prevzute de "!" nr" #$%&''(, ,odi-cat"
G>. C* 0!)*%*<*4 pr! ca%tat*a "* p*r'(a!2 7$r"c2 a C(rp$%$?
RSPUNS:
7orpul este n-inat cu statut de persoan 8uridic i, prin ur,are, ndeplinete sau are
atributele unei persoane 8uridice"
MPersoana 8uridic e o colectivitate de oa,eni, constituit n condiiile le.ii, care capt
anu,ite drepturi i anu,ite obli.aii necesare atin.erii scopului lorN" ? *" H2rlan, 5rept co,ercial i
econo,ic ro,2nescN, 1d" >irton, ;i,ioara, &'')@"
1le,entele constitutive ale persoanelor 8uridice sunt ?acelai autor@:
3 or.anizarea de sine3stttoare+
3 patri,iniul propriu+
3 scopul deter,inat"
*ceste ele,ente le are i 7177*R, are, de ase,eni, capacitatea de
folosin care se refer la drepturile i obli.aiile care corespund scopului pentru care a fost
n-inat ?persoana 8uridic@ i capacitatea de exerciiu"
*re capacitatea de exerciiu din ,o,entul constituirii or.anelor sale de conducere"
7orpul reprezint profesia, n raport cu alte instituii din Ro,2nia i din afara rii"
Relaiile cu be.etul directe+
*re cont n banc+
9ntoc,ete <H7+
r.anizeaz contabilitate proprie, ntoc,ete bilan propriu potrivit le.ii+
!estioneaz ntre.ul patri,oniu al 7orpului, inclusiv pe cel dat n ad,inistrare operativ
-lialelor+
7oninutul capacitii de folosin i de exerciiu este dat de atribuiile ce le are 7orpul
?interne i externe@"
SURS*: "!" nr" #$%&''(, 7artea 1xpertului 7ontabil i 7ontabilului *utorizat, 1d" 7177*R,
<ucureti, 0EE&"
00. C* 0!)*%*<*) pr! $t%tat*a p$-%c2 a C(rp$%$?
RSPUNS:
7orpul este n serviciul co,unitii" 1l nu este subordonat vreunei instituii a statului" 1l se
aI la dispoziia tuturor: a.eni econo,ici, creditori, stat" Nu apr interesele cuiva n raport de
altcineva" *pr interesele tuturor n cadrul le.ilor existente"
GI.C* '* 0!)*%*<* pr! a$t(!(4a C(rp$%$?
RSPUNS:
*utono,ia, n .eneral,este situaia celui care nu depinde de ni,eni, care are deplin libertate
n aciunile sale ?5ex@" *utono,ia 7orpului face din acesta un or.anis, de autore.le,entare n
profesie+ aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoriti"
7orpul prin Re.ula,entul su, prin statutul su, nu este subordonat vreunui or.anis, statal"
5i,potriv, prin dele.aia pri,it din partea autoritii publice, acord i retra.e dreptul de
exercitare a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat i are dreptul de exercitare a
profesiei de expert contabil i contabil autorizat i are dreptul s controleze co,petena i
,oralitatea ,e,brilor si" Prin or.anele alese, corpul este reprezentat n faa autoritii publice,
precu, i n raporturile cu persoanele -zice i 8uridice din ar i strintate" 7orpul colaboreaz
cu or.anele de specialitate ale statului n elaborarea de nor,e le.ate de profesia contabil, dar
nor,ele de lucru, speci-ce profesiei, care sunt rezultatul activitii 7orpului"
G@. C$4 *'t* (r<a!6at CECCAR?
RSPUNS:
Sediul central al 7orpului este n ,unicipiul <ucureti" 7orpul 1xeperilor 7ontabili i
7ontabililor *utorizai din Ro,2nia are -liale fr personalitate 8uridic n -ecare reedin de 8ude
i n >unicipiul <ucureti"
7177*R este astfel or.anizat nc2t s3i poat ndeplini atribuiile de or.anis, de
autore.le,entare"
/* N6H1/ 71N;R*/
r.ane de decizie ?le.islativ@ r.ane de execuie
7onferina Naional

7onsiliul Superior
<iroul per,anent
Preedintele 7orpului
Secretariatul !eneral
Sectoare
Seciuni,
co,isii
i departa,ente
/* N6H1/ 51 A6/6*/
*dunarea !eneral
7onsiliul -lialei
<iroul Per,anent
Preedintele -lialei
Secretariatul -lialei
Sectoare
Seciuni
SURS*: R""A" al 7177*R, n 7artea expertului contabil i al contabilului autorizat, 7177*R,
<ucureti, 0EE&
GA. Car* '$!t atr-$)$!%* C(rp$%$?
RSPUNS:
9n art" &' din "!" nr" #$%&''$ sunt enu,erate ur,toarele atribuii:
a@ or.anizeaz concursul de ad,itere+
or.anizeaz efectuarea sta.iului+
or.anizeaz susinerea exa,enului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil
i de contabil autorizat+
elaboreaz: pro.ra,ele de consurs, n vederea accesului la
profesie, re.le,entrile privind sta.iul i exa,enul de aptitudini care se avizeaz de >"A",
ur,rindu3se ar,onizarea cu prevederile 5irectivelor 1uropene n do,eniu"
b@ r.anizeaz evidena experilor contabili, a contabililor
autorizai i a societilor co,erciale de pro-l, prin nscrierea acestora n ;abloul 7orpului"
c@ *si.ur buna desfurare a activitii experilor contabili i a
contabililor autorizai"
d@ 1laboreaz i public nor,ele privind activitatea profesional
i conduita experilor contabili i a contabililor autorizai, elaboreaz .4idurile profesionale n
do,eniul -nanciar contabil+
e@ 1laboreaz, n colaborare cu instituiile .uverna,entale,
standardele privind evaluarea societilor co,erciale, precu, i a unor active sau bunuri ale
acestora"
f@ Spri8in for,area i perfecionarea profesional a experilor
contabili i a contabililor autorizai, prin pro.ra,e anuale de pre.tire continu, or.anizate n
diverse for,e,astfel nc2t la acestea s aib acces toi ,e,bri activi"
.@ *pr presti.iul i independena profesional a ,e,brilor si
n raporturile cu autoritile publice, or.anis,e specializate, precu, i cu alte persoane 8uridice i
-zice din ar i strintate"
4@ 7olaboreaz cu asociaiile profesionale de pro-l din ar i din
strintate"
i@ 1diteaz publicaii de specialitate"
8@ *lte atribuii stabilite prin le.e sau re.ula,ent"
SURS*: ! #$%&''$ ,odi-cat"
GF. C* *'t* Ta-%($% C(rp$%$ , car* *'t* 'tr$ct$ra ac*'t$a?
9MO >@G -'JHB.H@.>EEE:
RSPUNS:
1ste lista .eneral a persoanelor -zice i 8uridice care ndeplinesc condiiile pentru liber practic a
profesiei contabile" Se public n > i cuprinde ,ai ,ulte pri, dup principiul teritorialitii"
Partea 63a: 1"7"3 care i exercit profesia cu titlu independent individual, n propriile cabinete"
Partea a 663a: 1"7" K strini, autorizai de 7S s3i exercite profesia n Ro,2nia cu titlul
independent, individual, n cazul propriilor cabinete"
Partea a 6663a: 1"7" K slariai ai 7orpului sau ai unor ,e,bri ai 7orpului, persoane -zice sau
8uridice"
Partea a 6H3a:
*" Air,e n reele internaionale sau n parteneriat ,ixt ?ro,2n i strin@"
<" Air,e cu capital auto4ton"
Partea a H3a: 7"*" K care i exercit profesia cu titlu independent,
individual, n cadrul propriilor cabinete"
Partea a H63a: 7"*" K salariai ai 7orpului sau ai unor ,e,bri ai 7orpului, persoane -zice sau
8uridice"
Partea a H663a K 1"7" de onoare"
Partea a H6663a K 7"*" de onoare"
Not: 1videna persoanelor care au calitatea de 17 sau de 7*, inactive, se ine n cadrul seciunilor
17 i 7*, pe ntrea.a perioad de inactivitate"
GB. C$4 '* r*a%6*a62 p$-%ctat*a pr(+*'*?
RSPUNS:
"!" #$%&''$, la art" 0(, prevede: MPublicitatea n le.tur cu exercitarea profesiei de 17 i de 7*
se efectueaz sau se autorizeaz de 7177*R n interesul profesiei ,e,brilor siN"
Publicitatea poate -:
a: Personal
utilizarea nu,ai a titlurilor sau a diplo,elor eliberate de stat sau de coli sau de instituii de
nv,2nt atestate de >"1"
Plac de di,ensiuni &Ex$ c, cu nu,ele, prenu,ele, cali-carea profesional de care aparine"
Se pune pe ua de do,iciliu"
rice publicitate personal este interzis" /a fel i oferta este interzis" Se excepteaz
publicitatea la licitaiile or.anizate, potrivit nor,elor n vi.oare"
*nunurile sunt interzise" 1xcepie:
3 cele pentru an.a8area de colaboratori din pres i
cele din publicaiile destinate studenilor, dar s nu contravin re.ulilor de etic profesional"
3 *vize de infor,are a publicului asupra desc4iderii
sau sc4i,brii adresei"
3 inserri n anuare, n crile de telefon, n cataloa.e
de -r,e dar li,itate la nu,e, prenu,e, adres, telefon, profesie"
-: a Scietii 7abinetului
re,iterea ctre bene-ciari a listei lucrrilor i serviciilor pe care este n ,sur s le ofere"
<rouri de prezentare a cabinetului sau a societii de expertiz ce
se distribuie elevilor, studenilor sau candidailor la un post oferit de acestea i care s cuprind
nu,ai infor,aii despre:
3 istoricul+
3 principile de co,porta,ent+
3 lucrrile executate+
3 nu,ele i prenu,ele clienilor+
3 ,odalitatea de reco,andare+
3 for,area i evoluia n carier a ,e,brilor cabinetului"
SURS*: 7odul privind conduita etic i profesional a 17 i 7* din Ro,2nia"
GD. Car* '$!t (r<a!*%* "* c(!"$c*r* a%* C(rp$%$ %a !#*% c*-tra% , c* atr-$) a$?
RSPUNS:
r.anele de conducere sunt: CENTRALE i LOCALE ?ale -lialelor teritoriale@, prezentate n
rspunsul la ntrebarea nr" 0(
*tribuiile 7onferinei Naionale ordinare
a" aprob RA, aprob 7odul privind conduita etic i profesional a 17 i 7* i co,pletrile
ulterioare avizate de >A i >O"
b" Stabilete direciile de baz i ,surile necesare pentru asi.urarea bunei exercitri a
profesiei de 17 i 7*"
c" 1xa,ineaz i aprob, prin vot desc4is raportul de activitate prezentat de 7S pentru exerciiul
?expirat@ nc4eiat i raportul cenzorilor asupra .estiunii -nanciare a 7S"
d" *prob prin vot desc4is bilanul contabil, execuia bu.etului de venituri i c4eltuieli pentru
exerciiul nc4eiat, precu, i <H7 al exerciiului viitor, prezentate 7S"
e" *prob, prin vot desc4is, or.ani.ra,a 7S, siste,ul de salarizare pentru anul ur,tor, precu,
i principiile i criteriile de or.anizare i salarizare ale aparatului propriu i ale aparatelor
7onsiliului -lialelor"
f" *prob, prin vot desc4is, siste,ul de acordare i cuantu,ul c4eltuielilor de deplasare i
reprezentare n 7onsiliile 7orpului pe anul ur,tor, la propunerea preedintelui 7onsiliului
Superior"
." *le.e i revoc 7"S", referitor la rezultatele ale.erilor privind renoirea ,andatelor ,e,brilor
7onsiliului 7orpului, inclusiv revocarea celor alei"
4" *prob, prin vot desc4is, nivelul inde,nizaiilor pentru or.anele alese ale 7orpului, nivelul
cotizaiilor de ,e,bru i al taxelor pentru exa,inare" *prob, prin vot desc4is, nivelul
inde,nizaiilor pentru or.anele alese i al taxelor de nscriere n evidena 7orpului"
i" *prob, planurile anuale de activitate ale 7S i ale 7onsiliilor -lialelor"
8" Potrte, supra propunerilor de sancionare disciplinar a ,e,brilor 7onsiliului i al
7onsiliilor -lialelor for,ulate de 7o,isia superioar de disciplin"
L" Stabilete anual cotizaia, pe trane de venit"
l" *lte atribuii stabilite de le.e, Re.ula,ent i propriile 4otr2ri"
*tribuiile 7onsiliului Superior
a" ale.e, dintre ,e,ebrii si, preedintele i cei $ vicepreedini care sunt alei dintre experii
contabili i un H"P" dintre contabilii autorizai"
b" *si.ur elaborarea i co,pletarea Re.ula,entului de or.anizare i funcionare a 7orpului i a
7odului privind conduita etci i profesional a 17 i 7*, cu avizul >A i al >O"
c" *prob nor,ele privind desfurarea activitii curente a co,parti,entelor i veri.ilor
or.anizatorice ale 7orpului"
d" *si.ur ad,inistrarea i .estionarea patri,oniului 7orpului"
e" 5elibereaz asupra tuturor proble,elor privind profesia de 17 i 7*"
f" He.4eaz ca re.ula,entul privind dob2ndirea calitii de 17 i 7* s -e strict aplicat"
." *si.ur coordonarea i controlul activitii 7A ?7onsiliilor -lialelor@+ stabilete ,etodolo.ia de
elaborare a <H7 al corpului"
4" *prob statele de funciuni al 7orpului i -lialelor"
i" *si.ur participarea n cadrul unor co,isii de studii i cercetri destinate a face s pro.reseze
profesia i tiina contabil n diverse .rupe de lucru, din cadrul instituiilor .uverna,entale i
ne.uverna,entale, la solicitarea acestora"
8" 5ecide n ter,en de BE de zile, asupra contestaiilor fcute ,potriva 4otr2rilor luate de
7o,isia superioar de disciplin"
L" 6a toate ,surile necesare pentru desfurarea n bune condiii a activitii de acordare a
vizei anuale pentru exercitarea profesiei i a celei de si.urare a riscului profesiei de ctre
,e,brii 7orpului"
l" 9ndeplinete alte atribuii prevzute de le.e, de Re.ula,ent i de 4otr2rile 7onferinei
Naionale a 7177*R"
*tribuiile Preedintelui 7orpului
a" convoac i conduce edinele de 7S i ale <P"
b" 7onduce i coordoneaz dezbaterile"
c" Prezint anual 7S, spre aporbare, proiectul de bu.et pentru exerciiul viitor"
d" *prob an.a8area i efectuarea c4eltuielilor n cadrul bu.etului aprobat de conferina
Naional"
e" Prezint bilanul contabil, spre aprobare, 7S i spre aprobare, 7onferinei naionale"
f" Nu,ete i revoc, cu respectarea statelor de funciuni aprobate de 7onsiliul Naional,
personalul propriu al 7onsiliului i stabilete salariile, cu aprobarea <P"
." Reprezint 7orpul n faa autoritilor publice, a terilor sau a or.anizaiilor naionale i
internaionale, apr2nd presti.iul i independena profesional a ,e,brilor si"
4" 9ndeplinete orice alte atribuii stabilite de 7N, 7S i <P
GE. Car* '$!t (r<a!*%* "* c(!"$c*r* a%* C(rp$%$ %a !#*% t*rt(ra%? Atr-$).
RSPUNS:
R!*N1/1 51 7N5U71R1 sunt:
&" *dunarea .eneral ?ordinar i extraordinar@
0" 7onsiliul -lialei
B" <iroul Per,anent al -lialei
(" Preedintele -lialei
*tribuiile:
*" 5up RA, publicat n > nr" 0D#%0D"&&"&''$, ave,:
ADUNAREA GENRAL A FILIALEI
a" ia cunotin, dezbate i aprob, prin vot desc4is, raportul
7onsiliului -lialei pentru exerciiul -nanciar expirat i raportul cenzorilor asupra .estiunii
-nanciare a 7onsiliului -lialei"
b" *prob, prin vot desc4is, <H7 al -lialei pentru exerciiul -nanciar
viitor i execuia <H7 pentru exerciiul -nanciar expirat"
c" ia cunotin de raportul 7onsiliului -lialei privind rezultatele
analizei activitii profesionale a experilor individuali i a
societilor co,erciale controlate, n vederea asi.urrii bunei exercitri a profesiei de 17 i 7*
pe teritoriu -lialei" *prob lista 17 individuali i societile ce vor - analizate n anul ur,tor"
d" Noul RA: ale.e i revoc preedintele i doi ,e,bri ai 7o,isiei de
disciplin a -lialei"
e" ale.e i revoc pe ,ebrii 7A7, preedintele i ,e,brii co,isiei de
cenzori"
f" Propune, dintre ,e,brii si, candidaii pentru 7S"
." *dopt lista ,e,brilor de onoare ai -lialei"
4" Stabilete ,surile necesare pentru ndeplinirea altor atribuii
prevzute de acte nor,ative sau de 4otr2ri ale 7S"
*tribuiile 7onsiliului -lialei
a" Suprave.4erea ,odului de exercitare a profesiei n raza -lialei"
b" *si.urarea aprrii intereselor -lialei i ad,inistrarea bunurilor ei"
c" Prevenirea i concilierea tuturor contestaiilor sau conIictelor de ordin profesional"
d" Potrte n ceea ce privete nscrierea n ;abloul 7orpului sau asupra ,odi-crilor ce se
aduc acestuia, potrivit precizrilor 7onsiliului Superior"
e" Ur,rete ncasarea cotizaiilor profesionale datorate de ,e,brii -lialei, n condiiile
prevzute de re.ula,ent"
f" Sesizeaz 7S cu propuneri i su.estii privind exercitarea porfesiei"
." Sesizarea co,isiei de disciplin a -lialei sau a altor -liale despre abaterile profesionale ale
,e,ebrilor 7orpului"
4" 1fectuarea sau autorizarea pe ntre. teritoriul -lialei a tuturor for,elor de publicitate
colectiv, considerate utile interesului profesiei cf" P7S"
i" Pronun radierea din ;abloul 7orpului, n cazurile prevzute n Re.ula,ent, precu, i
ncetarea provizorie de a ,ai face parte din 7orp, la cerere"
8" *nalizeaz i adopt proiectul de bu.et al -lialei, potrivit nor,elor e,ise de 7S"
L" 9ndeplinete alte atribuii prevzute de le.e, Re.ula,ent, de 4otr2rile i deciziile or.anelor
de conducere ale 7orpului"
*tribuiile Preedintelui -lialei
a" 7onvoac consiliul -lialei i conduce dezbaterile acestuia"
b" Reprezint 7onsiliul -lialei, pe l2n. 7S al corpului i pe l2n. ,e,brii 7orpului"
c" Reprezint 7orpul n faa reprezentanilor autoritilor publice i ai colectivitilor diverse din
cuprinsul teritoriului -lialei sale, pe baza ,puternicirilor stabilite de 7S"
d" *n.a8eaz c4eltuielile n cadrul bu.etului aprobat"
e" Aace propuneri de an.a8are a salariailor din structurile executive ale -lialei i de stabilire a
salariilor acestora, n li,itele statului de funcii aprobat" Propunerile se nainteaz
preedintelui 7onsiliului Superior pentru aprobare"
f" Poate accepta sponsorizri i donaii acordate -lialei, n li,itele stabilite de 7S i n condiiile
le.ii"
." r.anizeaz ale.erile n consiliile 7orpului"
4" Supune, spre aprobare, adunrii .enerale execuia <H7 pe anul expirat" 5up aprobare,
trans,ite 7S un exe,plar al balanei de veri-care i al contului de execuie a <H7"
i" *rbitreaz eventualele liti.ii dintre ,e,brii -lialei i clienii acesteia, n cazul c2nd acetia din
ur, accept acest arbitra8"
8" Supune adunrii .enerale anuale propunerile pentru acordarea de distincii onori-ce,
confor, procedurii"
L" Rspunde solidar cu 7nsiliul -lialei de ncasarea cotizaiilor profesionale datorate de ,e,brii
-lialei"
l" 9ndeplinete alte atribuii prevzute de le.e, re.ula,ent, 4otr2ri, decizii ale or.anizaiilor de
conducere ale -lialei i ale 7orpului"
Secretarul !eneral al 7orpului
a" 1xecut 4otr2rile i deciziile privind activitatea co,parti,entului ad,inistrativ"
b" Pre.tete, analizeaz i controleaz proiectele de bu.et ale -lialelor, elaboreaz proiectul de
bu.et al corpului, care, dup nsuire de ctre <P, prin preedintele <P, le prezint 7S pentru
adoptare, cu cel puin o lun nainte de nceperea exerciiului -nanciar"
c" *si.ur execuia <H7, prezent2nd infor,aii periodice <P, n acest sens, asi.ur i rspunde
de or.anizarea i inerea contabilitii la nivel central i teritorial, potrivit le.ii"
d" *si.ur executarea tuturor lucrrilor ad,inistrative i de secretariat pentru 7N, 7S, seciunile
ico,isiile 7orpului"
e" r.anizeaz i asi.ur evidena centralizat a 17 i 7* nscrii n ;abloul 7orpului de ctre
-liale"
f" *si.ur publicarea anual n > al ro,2niei ;abloul 7orpului ?;7@"
." r.anizeaz i ur,rete publicitatea n le.tur cu exercitarea profesiei de 17 i 7*, n
interesul profesiei ,e,brilor corpului+ propune7o,isiei de disciplin pe cei care se fac
vinovai de nclcarea re.ulilor privind publicitatea"
4" *si.ur publicarea n revista 7orpului a bilanului contabil i a contului de .estiune anual,
dup aprobarea lor de 7N"
i" *si.ur condiiile ,ateriale pentru desfurarea activitii 7S al corpului, a ,e,brilor i a
or.anelor subordonate"
8" Propune preedintelui <P, anual, o dat cu proiectul de bu.et, sc4e,a de funciuni i
salarizare a sectoarelor ad,inistrative i a salariailor din subordine"
L" Particirp fr drept de vot, la edinele <P lu2nd cunotin de deciziile adoptate"
*tribuiile Secretarului -lialei ?directorului executiv@
a" 1xecut 4otr2rile 7onsiliului -lialei"
b" 1laboreaz proiectul de bu.et al -lialei"
c" *si.ur execuia <H7 aprobat"
d" *si.ur executarea tuturor lucrrilor ad,inistrative i de secretariat al -lialei"
e" r.anizeaz i asi.ur evidena 17 i 7* n cadrul ;abloului 7orpului existent la -lial"
f" *si.ur inerea contabilitii -lialei, confor, re.le,entrilor le.ale"
." Propune anual 7onsiliului -lialei sc4e,a de funciuni i salarizare a personalului necesar,
care ur,eaz a - supus aprobrii 7S"
4" Particip, fr drept de vot, la edinele <P al -lialei, lu2nd la cunotin deciziile
adoptate"
i" 9ndeplinete i alte atribuii prevzute n acte nor,ative, precu, i 4otr2rile, deciziile
or.anelor de conducere ale -lialei i ale 7orpului"
SURS*: RA al corpului"
IH. Car* '$!t '$r'*%* "* 1!a!)ar* a%* C(rp$%$?
RSPUNS:
&" taxa de nscriere la exa,enul de 17 i 7*+
0" taxa de nscriere n ;abloul 7orpului+
B" 7otizaii anuale asupra veniturilor+
(" 5onaii, v2nzri de publicaii proprii+
$" *lte venituri"
I>. M("$% "* (r<a!6ar* , c(!'tt$r* a% c(4'%(r "* "'cp%!2.
RSPUNS:
7o,isile de disciplin ?75@:
&" Comisia superioar de disciplin K de pe l2n. 7S al 7orpului este o co,isie de sancionare n
,aterie disciplinar pentru abateri de la conduita etic i profesional a ,e,brilor 7S al
7orpului"
2. Comisia de disciplin a lialei
7o,isiile ve.4eaz la respectarea codului etic i a re.ula,entelor i nor,elor corpului+
Sanciunile se aplic n funcie de abaterile disciplinare, de .ravitatea nclcrii i ur,rile
acesteia, precu, i de persoana n cauz"
7o,petenele 7o,isiei Superioare de disciplin
a" analizeaz pl2n.erile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional ale ,e,brilor
7S i ai 7A, fc2nd propuneri de sancionare a acestora K 7N 4otrte"
b" Soluioneaz pl2n.erile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional a
preedinilor 7S i 7A, precu, i a profesionitilor strini care au dob2ndit dreptul de a
exercita profesia de 17 i 7* n Ro,2nia i aplic dup caz, prevederile art" &# ! #$%&''$ cu
,odi-crile ulterioare:
3 ,ustrare+
3 avertis,ent scris+
3 suspendarea dreptului de a exercita profesia de 17 i 7* pe o perioad de ti,p
de la B luni la un an+
3 interzicerea dreptului de a exercita profesia de 17 i 7*" *baterile n funcie de
care se aplic sanciunile disciplinare se stabilesc de RA"
c" Rezolv contestaiile for,ulate ,potriva 4otr2rilor disciplinare pronunate de co,isiile de
disciplin ale -lialelor"
d" *plic sanciunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de 17 i 7* ,e,brilor 7orpului
care au sv2rit abateri .rave prevzute n re.ula,ent"
7NS;6;U6R1
$ ,e,brii titulari
$ supleani
Preedinte
0 ,e,bri 17 alei de 7N dintre ,e,brii 7177*R
0 ,e,bri dese,nai de >A" /a fel supleanii" >andat ( ani"
7o,isia de disciplin a -lialei are ur,toarele co,petene:
Sancioneaz abaterile disciplinare sv2rite de 17, 7*, ,e,bri ai -lialei,cu do,iciliul n raza
teritorial a acesteia, c4iar dac abaterile au fost sv2rite n raza teritorial a altei -liale"
9ntiineaz preedintele 7A i pe reprezentantul >A despre recla,aiile pri,ite ?excepie
recla,aiile ndreptate ,potriva ,e,brilor <P ale -lialelor sau ale profesionitilor i
societilor strine care se adreseaz 7o,isiei superioare de 5isciplin"
7NS;6;U6R1
$ ,e,bri titulari
$ supleani
& preedinte plus 0 ,e,bri alei dintre ,e,brii -lialei 17 care se bucur de autoritate
0 ,e,brii supleani dese,nai de >A
>andatul ( ani
*baterea
?nvinuirea@
Sanciunea
a" Neplata cotizaiei i a
celorlalte obli.aii la
ter,enele prevzute de
Re.ula,ent n cursul unui
an calendaristic"
b" 7onda,narea de-nitiv
pentru sv2rirea unei
fapte penale care, potrivit
le.ii, interzice dreptul de
.estiune i de
ad,inistrare a societii"
suspendarea dreptului de
exercitare p2n la data
plii )nu ,ai puin de B
luni i nu ,ai ,ult de un
an@"
6nterdicia dreptului de
exercitare a profesiei"
c" 9nclcarea cu intenie,
prin aciune sau
o,isiune, a nor,elor de
lucru privind exercitarea
profesiei, elaborate de
7orp, dac fapta a avut
ca ur,are producerea
unui pre8udiciu ,oral sau
a,terial"
d" Practicarea profesiei fr
viz anual, pentru
exercitrea profesiei le.al
acordat"
6nterdicia dreptului de
exercitare a profesiei"
Q6nterdicia dreptului de
exercitare a profesiei"
IG. F$!c)(!ar*a c(4'%(r "* "'cp%!2
RSPUNSC
7o,isia lucreaz n plenul su" 7ea superioar rezolv contestaiile fcute ,potriva
4otr2rilor 7o,isiilor de disciplin ale -lialelor" ;er,enul de contestare este de BE de zile, iar
raportul dispune de cel ,ult BE de zile pentru a pre.ti un raportul i pentru a3l susine n faa
7o,isiei superioare"
7o,isia superioar de disciplin ntoc,ete o cule.ere cu toate soluiile proprii pronunate,
c2t i cu cele pronunate de co,isiile de disciplin ale -lialelor, public2ndu3le anual n revista
7orpului" 7o,isia de disciplin a -lialei 8udec potrivit Re.ula,entului co,isiilor de disciplin"
II. Car* *'t* %(c$% , r(%$% r*pr*6*!ta!t$%$ MF?
RSPUNS:
1ste persoana dese,nat de autoritatea public, pe l2n. 7S al 7orpului i al -lialei" Nu este
un spervizor, este un partener n profesie, cu toate c sesizeaz >AP ori de c2te ori 4otr2rile i
,surile adoptate de 7orp contravin re.le,entrilor le.ale i tri,ite, spre tiin, <"P" o copie a
sesizrii"
I@. Car* '$!t atr-$)%* r*pr*6*!ta!t$%$ MF?
RSPUNS:
Pe l2n. 7osiliul Superior Pe l2n. 7onsiliul -lialei
particip, fr drept de
vot, la lucrrile 7N, la
edinele 7S i ale <P i
ale 7S5"
Pri,ete ,ateriale i
convocatorul cu D zile
nainte"
1ste ntiinat de ctre
secretarul 7S5 despre
toate contestaiile pri,ite
de aceast co,isie"
Sesizeaz >A ori de c2te
ori 4otr2rile i ,surile
adoptate de 7orp
contravin re.le,entrilor
le.ale i tri,ite <P, spre
particip, fr drept de
vot, la lucrrile *!, 7A, <P
i 75"
Pri,ete ,aterialele cu D
zile nainte nsoite de
convocator"
Sesizeaz <P al 7S al 7 cu
privire la aprobarea sau
refuzul de nscriere n ;7
de ctre 7A pe care le
consider nele.ale
Sesizeaz 7S5 cu privire
la 4otr2rile 75 a -lialei
pe care le consider
nele.ale"
Sesizeaz reprezentantul
tiin, o copie dup
sesizare"
>A de pe l2n. 7S asupra
4otr2rilor i ,surilor 7A
care contravin
re.le,entrilor le.ale"

IA. Car* '$!t pr!cpa%*%* +apt* c* c(!'tt$* a-at*r* "'cp%!ar2 a $!$ 4*4-r$ a%
C(rp$%$?
RSPUNS:
a" 7o,porta,ent necuviincios fa de ,e,brii 7orpului, de reprezentantul >A sau de ali
participani la reuniunile de lucru ale or.anelor de conducere i control ale 7orpului"
b" *bsena ne,otivat de la ntrunirea *! a -lialei sau de la 7N"
c" Nerespectarea dispoziiilor 7odului privind conduita etic i profesional a 17 i 7* din
ro,2nia referitoare la publicitate"
d" *bsena ne8usti-cat de la cursurile de pre.tire i perfecionare profesional, re.le,entate
prin nor,ele e,ise de 7orp"
e" Prestarea de servicii de contabilitate fr contract scris nc4eiat cu clientul sau pe baza unui
contract n care nu a fost nscris calitatea profesional a celui care l nc4eie: 17 , 7*"
f" Nerespectarea obli.aiilor de pstrare a sercertului profesional"
." Nedeclararea sau declararea parial a veniturilor n scopul sustra.erii de la plata cotizaiei
stabilite de Re.ula,ent"
4" Aapta ,e,brului 7orpului de a nu depune, n ter,enul stabilit, la -liala de care aparine, -a
pentru persoane -zice sau 8uridice+ pentru persoanele 8uridice rspunderea incub
preedintelui consiliul de ad,inistraie, sau ad,inistratorului dup caz"
i" 9nclcarea dispoziiilor privind exercitarea profesiei i rspunderea disciplinar,
ad,inistrativ, civil sau penal, potrivit le.ii i Re.ula,entului ?art"')@" este interzis
efectuarea de lucrri pentru entitile unde sunt salariai, sau sunt rude, sau a-ni p2n la
.radul 6H cu ad,inistratorii, sau salariai n afara 7orpului, sau activitate co,ercial"
8" Refuzul de a pune la dispoziia or.anelor de control ale 7orpului a docu,entelor privind
activitatea profesional"
L" 5eclaraiile neconfor,e realitii, n relaiile cu 7orpul sau cu terii, cu producerea de
consecine 8uridice, precu, i orice alte nclcri ale conduitei etice i profesionale"
IF. R*%a)%* 1!a!car* a%* C(rp$%$.
RSPUNS:
Relaiile -nanciare ale 7orpului
a. 1xterioare
9n calitatea sa de persoan 8uridic de utilitate public i autono, intr n relaii -nanciare
cu o serie de bu.ete ?de stat, de asi.urri sociale, de asi.urri de sntate, de spri8in a
fondului de o,a8, de nv,2nt@ i o serie de creditori: bancari, nebancari"
-. 6nterne
Aluxurile le.ate de bu.etul de venituri i c4eltuieli al 7orpului, privind ali,entarea veniturilor
de ctre -liale i 7orp i -nanarea c4eltuielilor -lialelor i 7orpului"
NOT! Aluxurile bneti se realizeaz prin inter,ediul contului bancar cu subconturi:
3 colectoare pentru venituri+
3 pe -liale pentru c4eltuieli
IB. Pr!cp <*!*ra%* pr#!" a%*<*r*a 0! (r<a!*%* "* c(!"$c*r* a%* C(rp$%$.
RSPUNS:
LA NI"EL CENTRAL
7onferina Naional ale.e 7S dintre ,e,bri activi ai 7orpului"
3 R la 0 ani pentru continuitate"
3 17 i 7* dintre cei ,ai buni cu 0%B din nu,rul voturilor expri,ate"
3 Preedintele ales de 7N este i Preedintele <P"
<P ales de 7S din & Preedinte, Hicepreedini alei prin vot secret dintre ,e,bri 7S ?0%B din B ai
7S@"
7enzorii, pe ter,en de ( ani, alei de 7N ordinar ?vot desc4is@" >e,brii nu fac parte din 7S"
3 0 17
3 & 7*
3 nu,ai 0 ,andate consecutive
Sub conducerea biroului per,anent funcioneaz:
3 seciuni
3 co,isii
3 departa,ente
3 secretarul .eneral
pentru a - alei n 7onsiliile 7orpului ?Superior i ale -lialelor@ candidaii trebuie s -e eli.ibili
?adic au drept de vot n *! ale -lialelor i sunt la zi cu plata cotizaiilor profesionale@"
Nu pot - ale.tori i nu pot participa la ale.erea ,e,brilor 7S i ai 7A:
3 dac nu sunt la zi cu plata cotizaiilor profesionale+
3 societi ro,2ne sau strine recunoscute de 7orp+
3 ,e,bri de onoare ai 7orpului+
3 Profesionitii, ceteni strini, persoane -zice care au pri,it autorizarea de a
exercita profesia de 17 sau 7* n Ro,2nia+
3 Sunt salariaii unor instituii+
7ei care doresc s candideze pot face declaraii de candidatur pentru un loc de titular sau de
supleant pentru 17 sau 7*"
ID. C$4 '* +ac* a%*<*r*a 0! CS a% C(rp$%$?
RSPUNS:
Prin vot secret, pentru o perioad de ( ani, cu rennoirea bienal a 8u,tate din ,e,brii
alei"
QPreedintele 7S este ales de 7N, iar al -lialei de *!"
Q Reale.erea, dup o perioad e.al cu cea n care a deinut funcia respectiv
?preedinte care a deinut funcia ( ani sau ) ani, poate depune candidatura dup (, respectiv
) ani de la ncetarea funciei@"
5eclaraiile de candidatur cuprind:
&" Nu,ele, prenu,ele, adresa candidatului"
0" 7ate.oria profesional 17%7*"
B" >odul de exercitare a profesiei"
(" Aunciile deinute anterior n cadrul 7orpului i perioada respectiv"
$" Auncia pentru care candideaz: ,e,bru al unui 7onsiliu al 7orpuzlui, <P al 7S sau al 7A"
#" biectivele i strate.ia pe care i le propune candidatul dac va - ales"
D" 5eclaraie pe proprie rspundere, n sensul c ndeplinete cerinele de eli.ibilitate din
re.ula,ent"
SURS*: RP aprobat de 7onferina Naional"
IE. C$4 '$!t (r<a!6at* , c(!"$'* ,*"!)*%* (r<a!*%(r "* c(!"$c*r* a%*
C(rp$%$?
RSPUNS:
Preedintele 7onsiliului convoac i conduce edineele 7onsiliului" 5eliberrile au caracter
strict secret, dar 4otr2rile sunt date publicitii n Revista 7orpului" Sedine&%se,estru" <iroul
Per,anent se ntrunete lunar sub conducerea preedintelui"
Sedinele de lucru ale 7onsiliului i <iroului Per,anent sunt le.al constituite nu,ai n
condiiile asi.urrii prezenei ,a8oritii ,e,brilor acestora"
Se delibereaz nu,ai asupra proble,elor nscrise n ordinea de zi, co,unicat cu cel puin &E
zile nainte ?sunt i excepii@"
Preedintele conduce deliberrile, neput2nd refuza cuv2ntul unui participant"
Preedintele atenioneaz vorbitorul fr a - obinut cuv2ntul sau pe cel care depete
ti,pul acordat sau pe cel care nu se li,iteaz la proble,a n curs"
Preedintele c4ea, la ordine pe cel care profeseaz atacuri la persoan sau provoac
dezordine"
5urata expozeului -ecrui participant este de &E ,inute ?excepie: preedintele, raportorii,
preedinii seciunilor i reprezentantul >A@"
Preedintele suspend edina dup consultarea adunrii sau la cererea ,a8oritii
participanilor"
Hotul:
nesecret K nu,rarea de ctre secretarul de edin i co,unicat de preedinte+
secret K ori de c2te ori este necesar i anu,e:
3 n cazul suspendrii edinei+
3 o nu,ire+
3 alte cazuri c2nd votul este cerut de ,a8oritatea ,e,brilor prezeni"
5eliberrile au caracter strict secret" Potr2rile se fac publice"
SURS*: RA
@H. C* *'t* ETICA?
RSPUNS:
1;67T tiina care se ocup cu studiul teoretic al valorilor i
condiiei u,ane din perspectiva principiilor ,orale i rolul lor n viaa social+ totalitatea nor,elor
de conduit ,oral, corespunztoare unui do,eniu, unei activiti sau unei colectiviti"
1;67* este strin dictaturii i centralis,ului+ ea este speci-c
de,ocraiei, deoarece de,ocraia presupune dere.le,entare, locul le.ilor -ind luat de principii
etice, astfel se poate aluneca spre anar4ie i dezordine"
@>. C* *'t* $! Kca-!*t pr(+*'(!a%L?
RSPUNS:
>e,brii 7orpului i exercit profesia cu titlu independent, individual n cadrul propriilor
cabinete sau sunt salariai -e la o societate de pro-l, -e la alte uniti patri,oniale"
7abinetul este for,a or.anizatoric unde experii contabili i desfoar activitatea, potrivit
Nor,elor i re.ula,entelor privitoare la profesia contabil"
7abinetul poate - constituit dintr3un parctician individual, o asociaie sau o societate de
profesioniti"
PRA1S6N6S; 7N;*<6/
/6<1R PRA1S6N6S;6 *N!*O*U6

1xercit cu titlu liberal profesia 9n industrie, construcii,
transporturi, inst"publice
nv,2nt
Poate profesa ntr3un cabinet Nu poate profesa ntr3un cabinet
@G. C* '$!t '*r#c%* pr(+*'(!a%*?
RSPUNS:
rice serviciu care cere aptitudini contabile nrudite, prestat de un contabil profesionist:
Servicii de contabilitate
*udit
Aiscalitate
7onsultan ,ana.erial
>ana.e,ent -nanciar
Serviciu K o ,unc prestat n folosul sau n interesul cuiva, dar potrivit nor,elor i re.ulilor
profesiei prestatorului+
3ndeplinirea unei ndatoriri fa de cineva"
@I. Caract*r'tc%* *'*!)a%* a%* $!* pr(+*' c(!ta-%*?
RSPUNS:
7aracteristicile eseniale ale unei profesii contabile sunt:
3 deinerea unei co,petene intelectuale speci-ce,
obinut prin for,are i nv,2nt+
3 respectarea de ctre ,e,bri a unui ansa,blu de valori
i de re.uli stabilite de or.anis,ul profesional, cu deosebire cele care se refer la obiectivitate+
3 recunoaterea unei datorii vizavi de public, n ansa,blu"
Uneori datoria ,e,brilor, vizavi de profesiunea lor i de public, poate
- n contradicie cu interesul lor personal pe ter,en scurt, sau cu obli.aiile lor de loialitate, vizavi de
an.a8ator"
Uin2nd sea,a de re,arcile precedente, este de datoria or.anis,elor profesionale naionale s
de-neasc re.ului de rtic pentru ,e,brii lor, nc2t s .aranteze o calitate opti, a serviciilor i s
pstreze ncrederea publicului n profesie"
Profesia contabil liberal este bazat pe ,oralitate ireproabil, pe independen, pe tiin n
profesie, pe co,peten"
@@. C!* *%a-(r*a62 C("$% *tc a% pr(+*'* c(!ta-%*C %a !#*%$% IFAC& %a !#*%$% $!* )2r&
0! R(4=!a?
RSPUNS:
1laborarea 7odului etic:
La ni#elul IFAC :
aprobarea o d 7onsiliul 6A*7
co,itetele de lucru per,anente care e,it: S67 ?6*S@, Nor,e internaionale pentru practica
*uditului, Principiile internaionale n do,eniul 1ducaiei, Principiile de etic profesional K
5eontolo.ie"9n &'') 6A*7 avea &0) ,e,bri, cu 0 ,ilioane de profesioniti, reprezent2nd '& de
ri" 9n &'') a aprobat 7odul internaional al 1tciii Profesiei 7ontabile care stabilete: nor,e de
conduri i principii funda,entale ce trebuie respectate de toi profesionitii contabili, n vederea
realizrii obiectivelor co,une"
La ni#elul unei $ri!
r.anis,ele profesionale 6A*7 din -ecare ar au i responsabilitatea introducerii i ,buntirii
cerinelor eticii detaliate"
%n Rom&nia!
7177*R ca ,e,bru 6A*7, n &''$ a elaborat 7odul privind conduita etic i profesional a 17 i
7*
7o,isia pentru elaborarea nor,elor profesionale
7o,isia pentru ur,rirea aplicrii nor,elor profesionale
7onferina Naional a 7177*R aprob 7odul privind conduita etci i profesional a 17 i 7*
7S asi.ur elaborarea i co,pletarea 7odului privind conduita etic i profesional a 17 i 7*"
@A. C* '*4!1ca)* ar* !t*r*'$% <*!*ra% 'a$ !t*r*'$% p$-%c?
RSPUNSC
Profesia contabil se distin.e prin acceptarea responsabilitii sale vizavi de public"
Public nsea,n:
7lieni
!uvern
6nvestitori
*n.a8atori
a,eni de afaceri
7o,uniti -nanciare
5onatori de fonduri
rice persoan
*cest public d ncredere n obiectivitatea i inte.ritatea profesionitilot
contabili, pentru buna funcionare a econo,iei"
*ceast ncredere acordat de public i,pune profesiei contabile o responsabilitate n ,aterie de
interes .eneral"
6nteresul .eneral se,ni-c deci satisfacia colectiv a persoanelor i instituiilor pentru care
lucreaz profesionitii contabili"
Pstrarea acestui statut privile.iat al profesionitilor contabili presupune oferirea de servicii
potrivit unor criterii care s 8usti-ce ncrederea publicului"
@F. ! c* c(!'t2 !t*r*'6% <*!*ra% p*!tr$C
auditorii independeni
responsabilii -nanciari
auditorii interni
consilierii -scali
consilierii de .estiune
RSPUNS:
6nteresul pubic este bunstarea colectiv a co,unitii i a instituiilor deservite de contabilul
profesionist" Standardele profesiei contabile sunt puternic deter,inate de interesul public:
auditorii independeni a8ut la ,eninerea inte.ritii i e-cienei situaiilor -nanciare ca suport
parial pentru ,pru,uturi i acionarilor pentru a obine capital+
responsabilii -nanciari ?directorii econo,ici@ cu atribuii n diverse do,enii de ,ana.e,ent
-nanciar contribuie la utilizarea e-cient i efectiv a resurselor or.anizaiei+
auditorii interni furnizeaz asi.urarea n le.tur cu un siste, de control intern corect, care
sporete ncrederea n infor,aiile -nanciare externe ale patronului+
experii n i,pozite a8ut la stabilirea ncrederii i e-cienei, precu, i la aplicarea corect a
siste,ului de i,pozitare+
consilierii de .estiune i consultanii ,ana.eriali au o responsabilitate fa de interesul public n
susinerea lurii deciziilor ,ana.eriale corecte"
Profesionitii contabili au un rol i,portant n societate" 7o,unitatea,
Publicul conteaz pe profesionitii contabili pentru o contabilitate -nanciar i o raportare corect,
pentru un ,ana.e,ent -nanciar e-cient i sfaturi co,petente referitoare la o varietate de aspecte
le.ate de afaceri i i,pozite"
@B. C$4 '* *8p%c2 r(%$% '(ca% a% pr(+*'(!,t%(r c(!ta-%C
RSPUNS:
Profesionitii contabili 8oac un rol social i,portant+ atitudinea i co,porta,entul acestora n
le.tur cu serviciile prestate au repercursiuni asupra prosperitii econo,ice a colectivitii i a
ntre.ii ri"
6nvestitorii, donatorii de fonduri, an.a8atori i alte sectoare din lu,ea afacerilor, c2t i .uvernul i
publicul, n sens lar., trebuie s aib ncredere n capacitatea acestora de a pune n funciune siste,e
ri.uroase de .estiune i infor,are, capabile s asi.ure o .estiune -nanciar e-cient i de a oferi
sfaturi avizate asupra unui ,are nu,r de proble,e, asupra .estiunii afacerilor, sau de ordin -scal"
Pentru nele.erea rolului social, se poate ad,ite c bilanuri parazitate la pro-turile ce trebuie
-scalizate, ca ur,are a unor servicii contabile necorespunztoare, pot conduce *d,instraia la
concluzia stabilirii unor noi i,pozite i taxe n sarcina contribuabililor"
@D. E8p%ca) r*%a)a "!tr* *tc2 , ca%tat* 0! pr(+*'a c(!ta-%2.
RSPUNS:
Profesionitii contabili nu3i pot pstra statutul lor privile.iat dec2t oferind servicii potrivit
unor criterii care s 8usti-ce ncrederea publicului"
1ste n interesul profesiei contabile la scar ,ondial s infor,eze utilizatorii serviciilor
furnizate de profesionitii contabili c prestaiile acestora sunt de calitate opti, i satisfac re.ulile de
etic i,puse de acest statut privile.iat"
biectivele profesiei contabile privesc naltul nivel profesional, naltul nivel de perfor,an,
satisfacerea interesului .eneral"
1tica profesional presupune at2t protecia -ecrui profesionist, c2t i a terilor" Protecia
publicului: prin calitatea i -abilitatea prestaiilor, iar pentru ,e,bri 7177*R, printr3o sntoas i
liber concuren"
7alitatea lucrrilor presupune:
*binerea de la lucrri inutile doar din dorina de a c2ti.a+
Selectarea lucrrilor pentru colaboratori+
Pro.ra,area lucrrilor+
Studierea n folosul clienilor a posibilitilor le.ale de evitare a unor pli nedatorate+
7ontiinciozitatea i inte.ritatea cu care lucrrile sunt abordate+
7alitatea i coninutul raportului+
Pstrarea secretului profesional"
@E. Car* '$!t 4p*rat#*%* +$!"a4*!ta%* p*!tr$ r*a%6ar*a (-*ct$%$ pr(+*'*
c(!ta-%* 9'at'+ac*r*a *8<*!)*%(r p$-%c$%$:?
RSPUNS:
Pentru realizarea obiectivului profesiei contabile, adic satisfacerea exi.enelor publicului,
se i,pun patru i,perative funda,entale:
7redibilitatea K publicul are nevoie de infor,aii credibile+
Profesionalis, 3 profesiunea contabil are nevoie de persoane recunoscute de cleini, an.a8atori
i teri interesai ca profesioniti n do,eniu+
7alitatea serviciilor K toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie s satisfac
criterii precise de apreciere+
9ncredere K utilizatorii serviciilor profesionitilor contabili trebuie s -e asi.urai c aceste servicii
sunt subordonate unui ansa,blu de re.uli de etic profesional"
SURS*: 7odul etic"
AH. Car* '$!t pr!cp%* +$!"a4*!ta%* car* tr*-$* r*'p*ctat* p*!tr$ r*a%6ar*a
(-*ct#*%(r pr(+*'* c(!ta-%*?
RSPUNS:
'RINCI'IILE FUNDA(ENTALE )UNT!
6N;1!R6;*;1 K drept, sincer, cinstit+
<617;6H6;*;1 K corect, fr idei preconcepute+
7>P1;1NU PRA1S6N*/ K lucrri efectuate cu .ri8 i s2r.uin, pstrarea la zi a nivelului
de cunotine profesionale+
7NA651NU6*/6;*;1 K pstrarea secretului profesional+
PRA1S6N*/6S> K co,porta,ent corespunztor exi.enelor profesiei contabile+
R1SP17;*R1* NR>1/R ;1PN671 S6 PRA1S6N*/1 K executarea lucrrilor confor, nor,elor
te4nice i profesionale aplicabile, ur,2nd conco,itent satisfacerea cerinelor clientului sau
an.a8atorului i dac sunt co,patibile cu exi.enele inte.ritii, obiectivitii i independenei"
A>. C* 0!)*%*<*) pr! !t*<rtat* 0! pr(+*'a c(!ta-%2?
RSPUNS:
Un contabil profesionist trebuie s -e 5R1P;, S6N71R S6 7R17; n realizarea sarcinilor
profesionale"
AG. C* 0!)*%*<*) pr! (-*ct#tat*?
RSPUNS:
biectivitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s -e i,parial, fr pre8udeci, s
nu se aIe n situaii de inco,patibilitate, de conIict de interese sau alte ase,enea, de natur
a deter,ina un ter s pun la ndoial obiectivitatea acestuia"
Sursa: codul etic al 7177*R"
AI. C$4 *8pca) c(4p*t*!)a pr(+*'(!a%2?
RSPUNS:
7o,petena profesional are dou co,ponente de baz:
3 obinerea+
3 ,eninerea
7o,petena profesional presupune c profesionistul contabil trebuie s furnizeze servicii
profesionale cu co,peten, .ri8 i s2r.uin i este obli.at s ,enin n per,anen un nivel
de cunotine i de co,peten profesional care s 8usti-ce ateptrile unui client sau ale
an.a8atorului+ aceasta presupune ca el s -e la curent cu ulti,ele evoluii i nouti din practica
profesional, din le.islaie i te4nici de lucru"
5ob2ndirea co,petenei profesionale cere:
3 nalt standard de pre.tire .eneral, ur,at de una speci-c+
3 practic i exa,inare n subiecte profesionale se,ni-cative+
3 perioad de practic n do,eniu"
>eninerea co,petenei profesionale cere:
3 cunoaterea continu a evoluiilor n profesia contabil ?la nivel naional i
internaional n contabilitate, audit i alte re.le,entri statutare i cerine
relevante@+
3 adoptarea unui pro.ra, care s .aranteze un control de calitate n ndeplinirea
sarcinilor profesionale, n confor,itate cu nor,ele naionale i internaionale"
7o,petenele profesionale ?co,entariu@:
Un profesionist contabil salariat care lucreaz n industrie, co,er, sectorul public sau n siste,ul
educaional poate - solicitat pentru rezolvarea unor atribuii i,portante pentru care nu are
for,aia sau experiena necesar"
9n ase,enea situaii nu trebuie s3i induc n eroare an.a8atorul cu privire la nivelul real al
co,petenelor sale, cer2nd consultana sau asistena unui specialist"
A@. ! c* c(!'t2 c(!1"*!)a%tat*a?
RSPUNS:
7on-denialitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s
respecte con-denialitatea infor,aiilor obinute n ti,pul ,isiunilor sale i nu trebuie s le utilizeze
sau s le divul.e fr autorizaie scris, n afar de cazurile c2nd obli.aia divul.rii este prevzut
prin le.e sau nor,e re.le,entare"
AA. C* 0!)*%*<*) pr! pr(+*'(!a%'4?
RSPUNS:
Profesionalis,ul presupune c profesionistul contabil nu trebuie s fac ceva care ar atin.ere
reputaiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei+ aceasta obli. institutele
,e,bre ale 6A*7 ca, la elaborarea re.ulilor de de etic, s prevad responsabiliti clare ale
profesionistului contabil vizavi de cleni, teri, an.a8atori, ali ,e,bri ai profesiei, public, n .eneral"
AF. ! c* c(!'t2 r*'p*ct$% +a)2 "* !(r4*%* t*M!c* , pr(+*'(!a%*?
RSPUNS:
Respectul fa de nor,ele te4nice i profesionale presupune c profesionistul contabil trebuie s
realizeze serviciile profesionale confor, nor,elor te4nice i profesionale aplicabile i este obli.at s
ur,reasc cu .ri8 i co,peten instruciunile clientului sau sau an.a8atorului su, n ,sura n
care acestea sunt co,patibile cu exi.enele de inte.ritate, obiectivitate, iar n cazul liber
profesionitilor, de independen"
9ntre altele, profesionistul contabil trebuie s respecte nor,ele te4nice i profesionale publicate
de: 6A*7 ?Nor,ele internaionale de audit@, 6*S7 ?Nor,ele contabile internaionale@, or.anis,ul
profesional, ,e,bru al 6A*7 i le.islaia n vi.oare"
AB. Car* *'t* 'tr$ct$ra C("$%$ Etc a% IFACC
RSPUNS:
7odul cuprinde obiectivele i principiile funda,entale, redate la ,odul .eneral i nu destinate a
- folosite pentru a rezolva proble,ele etice ale contabililor profesioniti, ntr3un caz bine deter,inat"
7odul ofer anu,ite linii directoare n ceea ce privete aplicarea n practic a obiectivelor i
principiilor funda,entale cu privire la nu,rul situaiilor tipice care se nt2lnesc n profesiunea
contabil"
7odul are trei pri:
Partea * se aplic tuturor contabililor profesioniti, n afar de cazul c2nd altceva este speci-cat
?seciunile &3D@"
Partea < se aplic nu,ai contabililor liber3profesioniti )seciunile )3&(@"
Partea 7 se aplic pentru contabilii profesioniti salariai i de ase,eni poate - aplicat, n
circu,stane si,ilare, contabililor salariai din cabinetele cu liber practic )seciunile &$3&)@"
AD. C$ '* ap%c2 part*a A a c("$%$?
RSPUNSC #*6 AB
AE. C$ '* ap%c2 Part*a B a C("$%$?
RSPUNSC #*6 AB
FH. C$ '* pa%c2 Part*a C a C("$%$?
RSPUNSC #*6 AB
F>. Car* '$!t +act(r "* car* tr*-$* )!$t '*a4a at$!c c=!" '* apr*c*a62
r*'p*ctar*a r*<$%%(r "* *tc2 0! c**a c* pr#*,t* !t*<rtat*a , (-*ct#tat*a?
RSPUNS:
6nte.ritatea nu presupune nu,ai cinste, dar i ec4itate i sinceritate" Principiul obiectivitii
i,pune tuturor profesionitilor contabili obli.aia de a - 8ust, cinstit n plan intelectual i
nei,plicat n conIicte de interese"
Profesionitii contabili trebuie, n orice situaie, s .aranteze inte.ritatea lucrrilor lor i s
r,2n obiectivi n 8udecata i raiona,entul lor, oricare ar - natura activitii lor, i anu,e:
Profesionitii liberali ndeplinesc ,isiuni de audit, consilieri -scali, consilieri de .estiune+
*li profesioniti contabili pre.tesc situaiile -nnaciare n contul an.a8atorilor lor, execut lucrri
de audit intern, exercit fundiuni de .estiune -nanciar n industrie, co,er, sectorul public sau
educaie"
7u ocazia ale.erii situaiilor i practicilor care trebuie s -e avute
n vedere, atunci c2nd se aprecieaz respectarea re.ulilor de etic referitoare la obiectivitate, se
va ine cont de ur,torii factori:
profesionitii contabili sunt deseori confruntai cu situaii care i expun la riscuri ?presiuni@
susceptibile de a pune n discuie obiectivitatea lor"
1ste i,posibil de a de-ni i de a re.le,enta toate situaiile .eneratoare de presiuni+
ase,narea, verosi,ilitatea prevaleaz atunci c2nd se de-nesc criteriile care per,it
identi-carea realiilor susceptibile de a pune n discuie obiectivitatea profesionistului contabil"
;rebuie evitate toate relaiile i situaiile ce i,plic pre8udeci, inIuene din partea terilor care
pun n discuie obiectivitatea,
Profesionitii contabili trebuie s se asi.ure c personalul nsrcinat cu prestarea serviciilor
profesionale respect principiile de obiectivitate+
Profesionitii contabili nu trebuie nici s accepte, nici s ofere cadouri sau alte avanta8e care pot
- considerate, n ,od rezonabil, c pot inIuena se,ni-cativ i ne.ativ raiona,entul, 8udecata
lor profesional sau a colaboratorilor lor"
FG. C(!3ct* "* !t*r*'*/crc$4'ta!)* "* car* tr*-$* )!$t '*a4a.
RSPUNSC
Profesionitii contabili sunt deseori confruntai cu situaii care i,plic conIicte de ordin
profesional+ nu se poate stabili o list co,plet de situaii susceptibile de a .enera conIicte de
interese+ ei trebuie s -e per,anent ateni la factorii care dau natere la astfel de conIicte"
1xist unele circu,stane particulare n care responsabilitatea profesionistului contabil poate - n
conIict cu unele cerine interne i externe anu,e:
un superior, director, ad,inistrator sau asociat poate face presiuni+ relaiile fa,iliale sau
personale pot, de ase,enea, .enera presiuni" ;rebuie descura8at orice relaie sau orice interes
susceptibil de a pune n pericol, de a inIuena ne.ativ inte.ritatea profesionistului contabil+
profesionistului contabil i se poate cere s lucreze contra nor,elor profesionale i te4nice+
profesionistul se poate .si ntre exi.enele unui superior i aplicarea nor,elor te4nice i
profesionale+
un conIict de interese se poate produce c2nd publicarea unor infor,aii eronate poate avanta8a
an.a8atorul sau clientul i favoriza sau dezavanta8a profesionistul contabil"
FI. Car* *'t* pr(c*"$ra "* $r4at c=!" *'t* "1c% "* '*'6at $! c(4p(rta4*!t c(!trar
*tc 'a$ p*!tr$ a r*6(%#a $! c(!3ct "* (r"! par'(!a%C
RSPUNS:
72nd este di-cil de sesizat un co,porta,ent contrar eticii sau pentru a rezolva un conIict
de ordin profesional, dac politicile stabilite de or.anis,ul profesional nu sunt su-ciente,
profesionistul poate recur.e la procedura ur,toare:
exa,inarea conIictului cu superiorul direct+ dac intervenia superiroului direct nu este
su-cient i profesionistul decide s se adreseze ealonului superior ur,tor, superiroul direct
trebuie noti-cat n acest sens" 5ac superiroul direct este presupus i,plicat n conIict,
profesionistul trebuie s se supun ealonului ierar4ic cel ,ai ridicat+
solicitarea avizului con-denial al unui consilier independent sau al or.anis,ului profsional+
dac toate recursurile interne nu sunt su-ciente, profesionistul contabil, poate pentru c4estiuni
.rave, s de,isioneze i s tri,it o scrisoare, n acest sens, conducerii entitii care l3a an.a8at,
rice profesionist contabil care ocup un post de conducere
trebuie s se asi.ure c, n cadrul entitii respective, sunt stabilite re.uli n ,aterie de rezolvare
a conIictelor profesionale"
F@. Car* '$!t c*%* "($2 c(4p(!*!t* a%* c(4p*t*!)* pr(+*'(!a%* , 0! c* c(!'ta$?
RSPUNS:
7o,petena are dou pri:
a" Do*&ndirea care cere un nalt standard iniial de pre.tire .eneral, ur,at de o instrucie
speci-c, de practic i exa,inare n subiecte profesionale se,ni-cative i o perioad de
practic n doe,niu"
b" (en$inerea compe+en$ei pro,esionale care cere:
&" cunoaterea continu a evoluiilor n profesia
contabil, inclusiv pronunrile i,portante la nivel naional i internaional n contabilitate,
audit ?i alte re.le,entri@+
0" adoptarea unui pro.ra, dese,nat s .aranteze
un control de calitate n ndeplinirea sarcinilor profesionale, n confor,itate cu pronunrile
fcute pe plan naional i inetrnaional"
FA. C$4 *8p%ca) pr!cp$% c(!1"*!)a%t2)?
RSPUNS:
7on-denialitatea este strict, n afar de cazul n care a pri,it o
autorizaie special de a divul.a infor,aiile sau n caz de obli.aii le.ale sau profesionale"
Profesionitii contabili trebuie s se asi.ure c persoanele an.a8ate sub orice for,3
subalterni sau colaboratori respect aceleai re.uli de con-denialitate"
7on-denialitatea se refer nu,ai la divul.area infor,aiilor+ ea i,plic, de ase,enea,
faptul c infor,aiile pri,ite nu sunt folosite de profesionistul contabil n bene-ciul su personal
sau al unui ter"
*cest principiu nu se aplic divul.rii infor,aiilor care per,it profesionistului contabil s
ndeplineasc obli.aiile sale, stabilite prin nor,ele profesionale"
9n interesul publicului i al profesiunii, nor,ele profesionale trebuie s de-neasc conceptul de
con-denialitate i s furnizeze o orientare asupra naturii i ntinderii obli.aiilor le.ate de
con-denialitate i asupra circu,stanelor n care divul.area de infor,aii pri,ite n cursul
exercitrii unei ,isiuni trebuie autorizat sau cerut"
bli.aiile de con-denialitate sau secret profesional sunt nscrise n le.islaia -ecrei ri"
Pentru a stabili dac infor,aiile con-deniale pot - divul.ate, trebuie avute n vedere
ur,toarele aspecte ?cu titlu de exe,ple@:
a@ c2nd divul.area este autorizat de client: dac interesele
tuturor prilor ?cu deosebire teri@ pot - lezate+
b@ c2nd divul.area este cerut de le.e sau c2nd exist
obli.aii profesionale de divul.are:
3 profesionistul trebuie s fac apel la 8udecata sa,
pentru a deter,ina tipul de infor,aii care pot - divul.ate+ trebuie s se evite situaiile care i,plic
fapte sau opinii ne8usti-cate sau ne8usti-cabile+
3 profesionistul trebuie s se asi.ure c persoanele care
pri,esc infor,aiile sunt destinatarii coreci ai unor astfel de infor,aii, adic cu abiliti s
pri,easc astfel de infor,aii+
3 profesionistul trebuie s stabileasc dac divul.area i
consecinele acesteia i,plic responsabilitatea sa"
Se reco,and, n toate aceste cazuri, consultarea or.anis,ului profesional i%sau a unui
avocat"
N;: vezi i rspunsul la ntrebarea nr"$(
FF. E8p%ca) c(4p(rta4*!t$% pr(+*'(!'t$%$ c(!ta-% 0!tr/( act#tat* "* c(!'%*r
1'ca%.
RSPUNS:
7ontabilul profesionist care presteaz servicii profesionale n do,eniul -scalitii este ndreptit
s se situeze n cea ,ai bun poziie n favoarea unui client sau a unui patron, cu condiia ca prestaia
s -e efectuat cu co,peten"
6nte.ritatea i obiectivitatea nu trebuie di,inuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie s
-e confor, le.ii"
5ubiile pot - rezolvate n favoarea clientului dac exist suport rezonabil pentru poziia
respectiv"
71 A*71 S*U 71 NU A*71 7N;*<6/U/ PRA1S6N6S;C
nu trebuie s dea asi.urarea c declaraia -scal i sfatul n ,aterie -scal sunt dicolo de orice
ndoial+
s se asi.ure c cei pe care i consilieaz sunt contieni de li,itele le.ate de sfaturile i
consultana -scal i nu interpreteaz .reit expri,area opiniei drept o a-r,are a unui fapt+
n declaraia -scal ntoc,it de contabilul profesionist responsabilitatea pentru coninut revine
n pri,ul r2nd clientului" 7onsultana, opiniile trebuie nre.istrate sub for,a unei scrisori, unui
,e,orandu,"
Nu trebuie s -e asociat cu nici o declaraie sau contrariu din care s se cread:
a" ar conine un fals sau o inducere n eroare+
b" ar conine infor,aii furnizate cu nepsare sau necunoaterea real a faptului+
c" ar o,ite sau ar ascunde infor,aia cerut, put2nd induce n eroare -scul"
poate folosi esti,rile n pre.tirea declaraiilor -scale"
FB. Car* '$!t r*'trc)%* 0! pr(4(#ar*a "* c2tr* pr(+*'(!,t c(!ta-%?
RSPUNS:
*ctivitile inco,patibile apar c2nd:
un contabil profesionist nu trebuie s se an.a8eze si,ultan n nici o afacere, ocupaie sau
activitate care di,inueaz sau poate di,inua inte.ritatea, obiectivitatea, independena sau
buna reputaie a profesiei, deoarece aceste aciuni pot - inco,patibile cu prestarea serviciilor
profesionale+
prestarea si,ultan a dou sau ,ai ,ulte tipuri de servicii nu di,inueaz ca atare inte.ritatea,
obiectivitatea sau independena ?ns poate afecta calitatea@+
an.a8area si,ultan n afaceri sau activiti care nu au le.tur cu serviciile profesionale care au
ca efect faptul c nu per,ir contabilului profesionist independent s i conduc practica
profesional, confor, principiilor funda,entale de etic ale profesiei contabile i -ind
neconfor, cu practicarea profesiei"
9n ceea ce privete pro,ovarea serviciilor lor, profesionitii
contabili nu trebuie:
a@ s utilizeze ,i8loace care aduc atin.ere reputaiei
profesiei,
b@ s supraevalueze serviciile pe care ei sunt n ,sur s le
furnizeze, cali-crile pe care le posed sau experiena dob2ndit+
c@ s deni.reze ,unca, serviciile celorlali ,e,bri"
FD. C* *'t* !"*p*!"*!)a 0! pr(+*'*?
RSPUNS:
6ndependena reprezint un ansa,blu de ,i8loace prin care expertul contabil de,onstreaz
publicului c i poate exercita ,isiunea ?serviciul profesional@ ntr3o ,anier obiectiv i corect"
FE. Car* '$!t c(4p(!*!t*%* !"*p*!"*!)*?
RSPUNS:
6ndependena nsea,n un ansa,blu de re.uli i ,i8loace prin care profesionistul
de,onstreaz publicului c3i poate ndeplini ,isiunile ntr3o ,anier corect i obiectiv"
7>PN1N;1/1 6N51P1N51NU16
&" 6ndependena de spirit ? n .2ndire@:
stare de .2ndire care per,ite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional fr s -e afectat
8udecata profesional+
ea presupune inte.ritate i obiectivitate"
0" 6ndependena n aparen:
reprezint capacitatea de a de,onstra c rsicurile la adresa independenei de spirit au fost
li,itate sau eli,inate, astfel nc2t o ter persoan s nu pun la ndoial obiectivitatea
profesionistului contabil+
este co,ponenta funda,ental a independenei"
Un funcionar public nu poate - niciodat independent"
*ctivitatea de expert contabil este inco,patibil cu orice alt activitate curent"
7erinele de independen se aplic tuturor profesionitilor
contabili cu practic liberal, cu deosebire auditorilor statutari i tuturor persoanelor care sunt n
,sur de a inIuena lucrrile profesionistului contabil"
BH. ! c* c(!'t2 !"*p*!"*!)a "* 'prt?
RSPUNS: vezi #'
B>. ! c* c(!'t2 !"*p*!"*!)a 0! apar*!)2?
RSPUNS: vezi #'
BG. Car* '$!t p*r'(a!*%* a3at* 0! 't$a)a "* a !3$*!)a r*6$%tat$% $!$ a$"t 'tat$tar?
RSPUNS:
&" Persoanele responsabile cu rezultatul -nal al lucrrii+
0" Persoanele care supervizeaz sau au o responsabilitate direct ,ana.erial+
B" Persoane care ofer consultan te4nic+
(" Persoane nsrcinate cu controlul de calitate+
$" ;oate structurile din societatea de 17"
BI. E!$!)a) a4*!!)2r , r'c$r car* a+*ct*a62 !"*p*!"*!)a.
RSPUNSC
a,eninri le.ate de interesul propriu:
Ainanciar: direct ?dependena de onorarii, onorarii restante, tea,a de a pierde cleintul@ i
indirect+
a,eninri le.ate de autocontrol ?i,plicarea auditorului n alte lucrri n cadrul aceleai -r,e@+
fa,iliaris, sau ncredere prea ,are n client ?testarea insu-cient a infor,aiei furnizate de
client@+
cunoaterea de ,ult vre,e a clientului+
personalitatea i calitatea clientului+
inti,idarea de ctre un client prea do,inant, ceea ce i,pune 17 s acioneze n ,anier
subiectiv"
B@. R'c$r %*<at* "* !t*r*'$% pr(pr/*8p%ca).
RSPUNS:
6nteres -nanciar direct sau indirect, dependen de onorarii, dorina de a ncasa onorariile
restante, tea,a de a pierde clientul etc"
BA. R'c$r %*<at* "* a$t(c(!tr(%.
RSPUNS:
6,plicarea expertului contabil sau a -r,ei sale n inerea contabilitii, n decizii
,ana.eriale la client etc"
BF. R'c$r %*<at* "* p%*"ar*/ *8p%ca).
RSPUNS:
6ndependena poate - a,eninat dac expertul contabil devine pledant n favoarea sau
,potriva clientului su"

BB. A4*!!)2r %*<at* "* +a4%rar'4 'a$ 0!cr*"*r*/*8p%ca).
RSPUNS:
Riscul ca expertul contabil s -e inIuenat de personalitatea i calitile clientului, s -e
prea atent la interesele clientului, afectarea ateniei expertului de cunoaterea de ,ult ti,p a
tuturor proble,elor cleintului, ceea ce paote conduce la o ncredere excesiv n client i la
testarea insu-cient a infor,aiilor prezentate de acesta"
BD. A4*!!)2r %*<at* "* !t4"ar* *8p%ca)"
RSPUNS:
Posibilitatea ca expertul s -e inti,idat de o a,eninare sau de un client do,inant i s se
tea, de consecinele ce decur. din acionarea de o ,anier obiectiv"
BE. I!"*p*!"*!)a , r*<4$% ca%t2) *8p%ca).
RSPUNSC
Un control de calitate pus la punct face parte din ,ecanis,ele pentru asi.urarea de ctre
experi a cerinelor privind independena"
&" calitatea activitii nu va - di,inuat confor, onorariului di,inuat"
0" 7lientul nu va - indus n eroare n le.tur cu doe,niul exact al servciilor"
B" *binerea de la lucrri inutile, efectuate nu,ai din dorina de c2ti."
(" Pro.ra,area lucrrilor astfel nc2t s asi.ure calitatea lucrrilor" 1-cacitatea
plani-crii"
7alitatea lucrrilor nu rezult nu,ai din co,petena ,e,brilor
7orpului i a colaboratorilor si, ci i din nceperea i continuarea lucrrilor cu contiinciozitate i
inte.ritate" 9n acest sens, 17 i 7* aplic:
principiile contabilitii+
Nor,ele corpului privind exercitarea profesiei i exactitatea lucrrilor+
Rspundere privind respectarea principiului deontolo.ic al secretului profesiei"
DH. S't*4$% "* pr*ca$) a% *8p*rt$%$
RSPUNS:
1xperii trebuie s ntoc,easc i s ,enin un siste, de precauii care s fac parte
inte.rant din controlul intern din ntrea.a sa -r,, din structura de conducere a -r,ei sale
?c4estionar referitor la independen@"
Siste,ul de precauii trebuie s includ:
3 proceduri interne scrise care trateaz cerinele,a,eninrile i riscurile la adresa independenei+
3 co,unicarea activ i n scris a cestor proceduri -ecrui profesionist i personalului+instruirea i
controlul siste,atic+
3 dese,narea profesionitilor de nivel superior ca responsabili pentru actualizarea acestor
proceduri, co,unicarea acestor actualizri i suprave.4erea funcionrii siste,ului respectiv+
3 o cerin de docu,entare a -ecrui client, dac au existat circu,stane sau fapte care au
a,eninat independena expertului i dac au fost observate astfel de riscuri, ce precauii au fost
luate pentru a evita, eli,ina sau reduce riscul a,eninrilor la adresa independenei+
3 saniuni pentru nclcarea politicii n do,eniul independenei de ctre an.a8aii -r,ei de
expertiz contabil"
D>. L*<2t$r 1!a!car* c$ c%*!t$% +(r4*.
RSPUNS:
*ceste le.turi pot afecta independena i pot deter,ina un
observator i,parial, rezonabil s a8un. la concluzia c independena
a fost afectat" 6,plicarea -nanciar const n:
3 deinerea unor interese -nanciare directe n -r,a clientului"
3 deinerea unor interese -nanciare se,ni-cative indirecte ?a - ad,inistrator ori executor al unui
ad,inistrator, dac o ase,enea dese,nare are interese -nanciare ntr3o co,panie client@"
3 deinerea unor ,pru,uturi la sau de la un client sau orice funcionar, director sau acionar
principal al unei co,panii cleint"
3 deinerea unui interes -nanciar ntr3o co,panie ,ixt cu un client sau un salariat al unui client"
3 deinerea unui interes -nnaciar ntr3o -r, care nu3i este client, dar care are un investitor sau o
relaie de investiii cu clientul"
6ndependena este afectat c2nd un contabil profesionist independnent dob2ndete direct
sau indirect avanta8e -nanciare ntr3o
7o,panie, pentru care contabilul profesionist independent furnizeaz servicii care cer
respectarea principiului independenei"
6N;1R1S A6N*N76*R
3 direct K soie, copil n ntreprindere ?i alte rude@+
3 indirect K prin inter,ediari"
DG. Ca6$r "* r*c$6ar* a $!$ *8p*rt c(!ta-%.
RSPUNS:
Sunt situaii de inco,patibilitate a exercitrii profesiei i a raporturilor intervenite cu clientul
respectiv ?liber de orice interes, fr i,plicri -nanciare sau n activitile clientului, fr
i,plicri n activitile inco,patibile sau contradictorii, fr incidene fa,iliale@"
Un expert contabil trebuie recuzat c2nd:
a" n ulti,ii 0 ani a fost ,e,bru al 7onsiliului de ad,inistraie+ an.a8at sau a inIuenat ntr3un fel
conducerea -r,ei ce3i va deveni client+
b" n ulti,ii 0 ani a fost asociat la -r,a respectiv sau asociat cu un ,e,bru al 7onsiliului de
ad,inistraie, n funcie, la acea -r,"
DI. A%t* '*r#c (+*rt* c%*!t$%$& para%*% c$ 0!"*p%!r*a $!* 4'$! "* a$"t.
RSPUNS:
1ste interzis prestarea altor tipuri de servicii profesionale la un client la care se
desfoar ,isiunea de cenzor sau auditor" 1ste, de ase,enea, interzis inerea evidenei
contabile" 1ste per,is nu,ai acordarea de consultaii le.ate de nre.istrrile contabile"
D@. R*%a)%* p*r'(!a%* , +a4%a%* , !"*p*!"*!)a.
RSPUNS:
Relaiile personale i fa,iliale pot pre8udicia independnea" ;rebuie deci s ne asi.ur,
c nici o relaie personal sau fa,ilial nu pune n pericol independena profesionistului n
ndeplinirea ,isiunii sale"
1ste i,posibil de codi-cat n ,od precis re.ulile confor, crora o relaie personal
sau fa,ilial ntre un profesionist liberal i un client este acceptabil ?prin client nele.2ndu3se
proprietarul ntreprinderii, acionari principali, directori .enerali, directori -nanciari, ad,insitrator
sau posturi ec4ivalente@
6nstitutele ,e,bre ale 6A*7 trebuie s3i infor,eze ,e,brii de tipul de situaii
susceptibile de a3i expune la presiuni"
5e exe,plu, astfel de presiuni pot aprea atunci c2nd liber profesionistul are interese
-nanciare co,une cu un cadru sau an.a8at al clientului, sau c2nd dein ,preun interese
se,ni-cative ntr3o societate n participaiune cu un client"
DA. O!(rar%* , !"*p*!"*!)a.
RSPUNS:
72nd onorariile pri,ite de la un client, sau de la un .rup de care aparine acest cleint,
reprezint o parte i,portant din onorariile brute totale ale proprietarului contabil liberal sau ale
cabinetului n ansa,blu, dependena fa de acest client sau .rup trebuie exa,inat cu atenie, cci
independena poate - pus n cauz"
r.anis,ele ,e,bre ale 6A*7 stabilesc re.uli i furnizeaz instruciuni ,e,brilor lor
referitoare la acest subiect+ acestea trebuie s -e n concordan cu nivelul de dezvoltare a profesiei
contabile, cu situaia econo,ic a -ecrei ri"
Serviciile profesionale nu trebuie s -e propuse sau efectuate unui client pe baz de acorduri sau
contracte confor, crora facturarea onorariilor este condiionate de i,portana proble,elor
descoperite sau de rezultatele acestor servciii"
9n rile n care facturarea onorariilor condiionat de rezultat este autorizat de le.islaia sau de
nor,ele or.anis,ului, aceste ,isiuni trebuie li,itate la acelea pentru care independena nu este
obli.atorie"
norariile -xate de tribula sau de alt autoritate public nu sutn considerate ca intr2nd n
aceast cate.orie" 5i,potriv, onorariile facturate procentual sau alte ,etode si,ilare sunt
considerate ca intr2nd n aceast cate.orie"
DF. B$!$r 'a$ '*r#c pr4t* , !"*p*!"*!)a.
RSPUNS:
*cceptarea de bunuri i servicii de la un client, precu, i acceptarea unei ospitaliti
execesive pot constitui o a,eninare a independenei" Se interzice pri,irea de bunuri i servicii de
ctre profesionistul contabil, de ctre soiile lor sau de ctre copii aIai n ntreinere"
DB.Pr(pr*tat*a capta%$%$ 0!tr/( 1r42 pr(+*'(!a%2.
RSPUNS:
9ntr3o -r, profesional, capitalul trebuie deinut de
profesioniti contabili n proporie de &EEJ" /e.islaia ro,2neasc i european prevede obli.atoriu
ca cel puin $&J din capital s -e deinut de ctre ,e,brii or.anis,ului profesional"
;oi participanii la capitalul -r,ei de contabilitate trebuie s -e n ,sur s
inIueneze profesionistul contabil n prestarea serviciilor profesionale"
DD. R(ta)a p*r'(!a%$%$ 0!tr/( 4'$!* "* a$"t"
RSPUNS:
*fectarea unui asociat al cabinetului pentru o lun. perioad de ti,p, ntr3o ,isiune de
audit la un client, poate pune n pericol independena"
*fectarea prelun.it a aceleai persoane la un client conduce la o relaie str2ns cu acesta
care poate - interpretat ca u pericol pentru obiectivitatea i independena persoanei respective" Se
pune i proble,a controlului de calitate, n ,sura n care profesionistul contabil, cunosc2nd bine
ntreprinderea, paote afecta o ncredere excesiv acestei cunoateri n ti,pul realizrii procedurilor de
audit i for,rii unei 8udeci asupra proble,e,lor de audit i,portante"
Rotaia trebuie efectuat cu personal av2nd aceeai experien i trebuie plani-cat"
5ac rotaia este i,posibil, n cadrul cabinetelor ,ici, trebuie .site soluii alternative, cu, ar -
nc4eierea unui acord per,anent de consultan cu un alte profesionist liberal sau consultarea
serviciilor de specialitate ale or.anis,ului profesional"
DE. C(4p*t*!)a pr(+*'(!a%2 , r*'p(!'a-%tat*a c=!" '* $t%6*a62 %$cr2r%* $!$ a%t
*8p*rt.
RSPUNS:
/iber profesionitii contabili trebuie s evite s presteze servicii profesionale fr o
co,peten adecvat, n afar de cazul c bene-cieaz de sfaturi avizate i de o asisten care
s le per,it s presteze servicii de calitate"
5ac un profesionist contabil nu posed co,petenele necesare ntr3un do,eniu speci-c n
cadrul ,isiunii sale, acesta poate solicita sfaturi te4nice de la speciliati ?ali profesioniti
contabili, avocai, in.ineri, .eolo.i sau ali experi@" 9n acest caz, dei profesionistul contabil se
spri8in pe co,petenelel te4nice ale specialistului consultant, acesta din ur, nu cunoate n
,od necesar re.ulile de etic ale profesiunii"
9ntruc2t profesionistului contabil i revine, ulti,ul, responsabilitatea pentru serviciul prestat,
el trebuie s se asi.ure c re.ulile de etic au fost respectate de ctre expertul consultant" 1l
trebuie s se asi.ure ce expertul consultant este la curent cu re.ulile de etic, ,ai ales principiile
funda,entale ale profesiei+ aceste principii se aplic la orice ,isiune la care particip aceti
experi"
*ceast asi.urare se poate obine:
3 -e cer2nd experilor respectivi s citeasc re.ulile de etic+
3 -e cer2nd experilor o con-r,are scris asupra bunei nele.eri a re.ulilor de etic+
3 -e d2nd sfaturi dac apar conIicte poteniale"
72nd profesionistul contabil nu are asi.urarea c re.ulile de etic sunt cunoscute i respectate,
el trebuie s refuze ncredinarea ,isiunii sau s o ntrerup ?dac a ncepul@"
EH. Crt*r "* 'ta-%r* a (!(rar%(r.
RSPUNS:
norariile facturate trebuie s reIecte n ,od -del valoarea serviciilor prestate, in2nd
sea,a de ur,toarele ele,ente:
&" co,petena i cunotinele obinute pentru tipul de serviciu prestat+
0" nivelul de instruire i experiena persoanei care particip la lucrare+
B" ti,pul afectat de -ecare persoan efecturii lucrrii+
(" .radul de responsabilitate al ,isiunii respective"
norariile se calculeaz n funcie de tarifele orare sau zilnice n
vi.oare, pentru -ecare participant la ,isiune, la nivelul -ecrei -r,e, -ecrui profesionist"
Un profesionist contabil nu trebuie s propun servicii profesionale pentru onorarii
subesti,ate"
72nd se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie s se asi.ure c nu
este sacri-cat calitatea i c se respect nor,ele or.anis,ului internaional cu privire la
calitate"
74eltuielile i diversele ra,bursri deplasri de exe,plu se nre.iszreaz distinct"
Perceperea de co,isioane sau plata de ctre un profesionist, este strict interzis"
7riteriile de care se ine sea,a n stabilirea onorariilor sunt:
a" co,petena i cunotinele necesare serviciului prestat+
b" nivelul de for,are, instruire i experien a persoanei participante la ,isiune+
c" ti,pul afectat ?ore, zile@+
d" riscurile i .radul de responsabilitate a ,isiunii"
E>. Act#t2) !c(4pat-%* c$ *8*rctar*a pr(+*'* %-*r*J%-*ra%*.
RSP6NS:
a" nu trebuie s exercite n paralel activiti care afecteaz sau sunt susceptibile de a afecta
inte.ritatea, obiectivitatea, indpendena, buna reputaie a profesiei, care sunt
inco,patibile cu exercitarea profesiei liberale"
b" 7alitatea de expert contabil este inco,patibil cu orice activitate salariat n afara
7orpului sau orice activitate co,ercial ?v" /&0D referitoare la activitatea de cenzorat@"
c" 9n unele situaii, liber profesionistul contabil poate pri,i spre conservare i utilizare,
potrivit le.ii, fonduri ale clienilor, el trebuind:
3 s pstreze aceste fonduri separat de fondurile proprii+
3 s le utilizeze confor, destinaiilor stabilite+
3 s aib posibilitateas s 8usti-ce existena i utilizarea fondurilor respective"
EG. Pr*#*"*r%* L*< >DFJ>EEE c$ pr#r* %a act#t2) !c(4pat-%*.
RSPUNS:
/e.ea prevede ca inco,patibilitate:
orice activitate salariat n afara 7177*R+
orice activitate co,ercial"
Nerespectarea atra.e rspunderea penal ?l &)#%&''', art"
B'"&@"
1xcepii: cadre didactice, publicistic n do,eniu, parla,entar,
consilier local, 8udeean@"
EI. R*%a)%* c$ c*%a%) 4*4-r acc*ptar*a "* !( 4'$!.
RSPUNSC
Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care posed co,petene
particulare pot - solicitate n unul sau altul din cazurile ur,toare:
de ctre client:
3 dup discuii i consultri prealabile cu profesionistul contabil n funcie ?existent@+
3 la cererea sau reco,andarea expres a profesionistului contabil n funcie
?existent@+
3 fr consultarea profesionistului contabil n funcie"
de ctre profesionistul contabil n funcie )existent@, sub rezerva respectrii stricte a secretului
profesional"
Uneori clientul cere3la contactarea unui liber profesionist
contabil3 s nu -e infor,at profesionsitul contabil n funcie ?existent@+ n astfel de cazuri,
profesionistul contabil trebuie s decid dac ,otivele clientului sunt acceptabile"
Profesionistul contabil contactat trebuie:
3 s se confor,eze instruciunilor pri,ite de la
profesionistul contabil n funcie sau de la client, n ,sura n care ele nu sunt contradictorii cu
obli.aiile le.ale sau profesionale+
3 s .aranteze, pe c2t posibil, c profesionistul contabil
n funcie este bine infor,at de natura .eneral a serviciilor profesionale prestate"
72nd opinia unui profesionist contabil K altul dec2t profesionistul
contabil n funcie ?existent@ K este solicitat n ce privete aplicarea principiilor contabile, nor,ele de
audit, nor,ele de raportare etc", profesionistul contabil n funcie trebuie s aib .ri8 ca opinia sa s
nu inIueneze n ,od exa.erat i obiectivitatea profesionistului contabil contactat"
'(. R*%a)%* c$ c*%a%) 4*-r 0!%(c$r*a $!$ %-*r pr(+*'(!'t c(!ta-%.
RSPUNS:
9ntreprinderea are dreptul de a3i ale.e consilierii i de a i nlocui c2nd dorete" 5ac
este i,potant aprarea intereselor le.iti,e ale ntreprinderii, este la fel de i,portant ca un liber
profesionist contabil s poat deter,ina dac exist ,otive profesionale care s 8usti-ce
neacceptarea ,isiunii+ aceasta presupune o co,unicare direct cu profesionistul contabil n funcie" 9n
absena unei cereri speci-ce, profesionistul contabil n funcie nu trebuie s furnizeze spontan
infor,aii despre afacerile clientului su"
Aactorii ur,tori stabilesc n ce ,sur un profesionist n funcie poate discuta despre
afacerile clientului su cu un profesionsit contactat:
3 dac clientul a autorizat acest lucru+
3 dac nor,e le.ale sau re.ului de etic referitoare la
aceast divul.are per,ite acest lucru"
7o,unicarea ntre cei doi profesioniti contabili are ca obiective:
3 de a ,piedica un liber profesionist contabil s accepte
no,inalizarea sa, dac toate ele,entele pertinente nu sutn cunoscute,
3 de a prote8a acionarii ,inoritari care nu sunt de re.ul
infor,ai de ,pre8urrile nlocuirii profesionsitului contabil n funcie+
3 de a apra interesele profesionistului contabil n funcie, atunci c2nd propunerea de
nlocuire se datoreaz respectului sa scrupulos de a aciona ca profesionist
independent"
9nainte dea accepta o no,inalizare pentru a presta servicii profesionale, care p2n atunci au fost
prestate de ctre un alt liber profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie:
s stabileasc dac clientul potenial a infor,at profesionistul n funcie de intenia sa de a3l
nlocui i l3a autorizat, n scris, s discute liber i fr li,ite despre afacerile sale cu noul
ptofesionsit contabil,
s solicite autorizarea de co,unicare cu profesionistul contabil n funcie" 5ac aceast
autorizare este refuzat, profesionistul contabil trebuie, n absena altor ,i8loace alternative de a
obine asi.urrile necesare, s refuze no,inalizarea" 5ac autorizarea este dat, s cear
profesionistului n funcie:
3 s furnizeze toate infor,aiile care i3ar interzice s accepte ,isiunea+
3 s furnizeze toate infor,aiile necesare care s3i per,it s ia o decizie"
Profesionistul n funcie, la pri,irea autorizaiei ,enionat la alineatul precedent, trebuie rapid
s:
3 rspund )n scris@ art2nd dac exist ,otive
profesionale care ar interzice profesionistului s accepte no,inalizarea sa+
3 s asi.ure c clientul a autorizat divul.area
infor,aiilor profesionistului dese,nat+
3 s co,unice orice infor,aie de care are nevoie
profesionistul dese,nat, pentru a putea s decid dac accept sau nu ,isiunea i s abordeze liber
cu profesionistul dese,nat toate proble,ele i,portante privind no,inalizarea sa"
EA. C* '* 0!)*%*<* pr! p$-%ctat* 0! pr(+*'a c(!ta-%2?
RSPUNS:
Publicitatea n profesia contabil se face n li,itele stricte prevzute de 7odul etic i fr a -
afectate interesele celorlali ,e,bri ai 7177*R" 9n acest sens, trebuie avut n vedere:
infor,area obiectiv a publicului+
decena+
cinstea+
ncrederea+
bunul .ust"
EF. E!$4*ra) 't$a)%* car* !$ r2'p$!" crt*r%(r "* (-*ct#tat*& 0!cr*"*r*& c!'t*&
"*c*!)2 , -$! <$'t p*!tr$ ( ac)$!* "* pr(4(#ar*.
RSPUNS:
cele care creeaz sperane false, induc n eroare sau creeaz sperane ne8usti-cate de posibile
rezolvri favoirabile,
i,plic posibilitatea de a inIuena orice instan, tribunal, a.enie de re.le,entare,
declaraii bo,bastice+
fac co,paraii cu alii+
conin ,rturii sau aprobri scrise,
care conin orice alte precizri ce ar putea s produc unei persoane rezonabile o nenele.ere
sau o decepie,
care pretind, ne8usti-cat, c persoana respectiv este expert sau specialist ntr3un anu,e
doe,niu al contabilitii"
EB. Car* '$!t c(!")%* p*!tr$ ( ac)$!* "* pr(4(#ar*& at$!c c=!" p$-%ctat*a !$
*'t* a$t(r6at2?
RSPUNS:
s aib ca obiect aducerea al cunotina publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt
interesate, a faptelor, ntr3un ,od care s nu -e fals, s nu induc n eroare i s nu produc
decepii+
s -e de bun si,+
s -e de,n din punct de vedre profesional+
s evite repetarea frecvent, ostentativ a nu,elui contabilului profesionist independent+
s evite pro,ovarea personal excesiv"
ED. Car* '$!t r*<$%%* "* *tc2 ap%ca-%* c(!ta-%%(r 'a%ara)
0! !"$'tr*& c(4*r)& tra!'p(rt& '*ct(r p$-%c *tc.?
RSPUNS:
profesionitii contabili salariai trebuie s -e loiali at2t vizavi de an.a8ator, c2t i fa de profesie,
aceste dou exi.ene -ind uneori n contradicie"
Pri,a condiie a unui an.a8at este de a susine obiectivele etice
i le.iti,e ale or.anizaiilor profesionale"
;otodat nu poate - obli.at un an.a8at:
3 s violeze le.islaia+
3 s ncalce re.ulile i nor,ele profesiei,
3 s ,int auditorii an.a8atorului su+
3 s se,neze o declaraie care conine distorsiuni ale realitii"
5ac profesionistul contabil salariat nu reueete s rezolve o
proble, i,portant care constituie un conIict ntre an.a8ai i exi.enele profesionale, dup ce
au fost epuizate toate ealoanele ?p2n la ad,inistratori@, el nu are alt ale.ere dec2t s
de,isioneze+ ,otivele unei astfel de decizii sunt noti-cate an.a8atorului, dar obli.aiile de
con-denialitate i interzic s infor,eze tere persoane ?n afar de cazul c o prevedere le.al
sau o nor, profesional prevd aceast obli.aie@"
spri8in profesional acordat altor cole.i: ndeosebi cel care are autoritate recunoscut de ctre
ceilali ?n analiza, n 8udecarea n ,od profesional a diferendelor de opinie@+
co,petena profesional prin care un profesionist contabil nu trebuie s induc n eroare
patronul despre .radul de pre.tire sau experien pe care l deine+
prezentarea infor,aiilor -nanciar3contabile n ntre.i,e, cu onestitate, n ,od profesional i
astfel nc2t s -e nelese n contextul lor"
6nfor,aiile s descrie clar natura adevrat a tranzaciilor
co,erciale, activelor, pasivelor, s ordoneze intrrile cronolo.ic i adecvat"
EE. Car* *'t* t*4*!$% %*<a% a% ca"r$%$ pr#!" c(!"$ta *tc2 , pr(+*'(!a%2C
RSPUNS:
art" BE din ! #$%'( aprobat prin / (0%&''$"
Potr2rea nr"&%&''$ a 7onferinei naionale 7177*R"
>HH. N*c*'tat*a C("$%$.
RSPUNS:
7odul este necesar pentru:
prote8area at2t a profesionistului, a profesiei, c2t i a terilor+
asi.urarea, aprarea onoarei i independenei 7orpului i a ,e,brilor 7orpului+
a conferi autoritate lucrrilor efectuate de ,e,brii"
>H>. Pr!cp%* +$!"a4*!ta%* pr#!" c(!"$ta *tc2 , pr(+*'(!a%2.
RSPUNS:
inte.ritatea,
obiectivitatea+
independena+

secretul profesional+
respectarea nor,elor te4nice i profesionale+
co,petena profesional+
co,porta,entul deontolo.ic"
>HG. Ca%t2)%* 4*4-r%(r C(rp$%$& c(!") p*!tr$ 4*!)!*r*a ac*'t(ra.
RSPUNS:
*ctivitatea ,e,brilor 7orpului se caracterizeaz prin:
tiin, co,peten i contiin+
independen de spirit i de interes ,aterial+
,oralitate, probitate i de,nitate+
Pentru ,eninerea acestor caliti, -ecare ,e,bru trebuie s:
s i dezvolte necontenit cultura+
acorde toat atenia pentru orice proble, exa,inat+
i expri,e opinia fr nici o ezitare+ s se expri,e clar, cate.oric i fer,+
nu dea niciodat ocazia de a se aIa n situaia s nu poat s i exercite liber profesia, s nu3i
exercite libertatea de .2ndire+
considere c independena sa trebuie circu,scris, n orice ,pre8urare, re.ulilor stabilite de
7orp"
>HI. R*<$% pr#!" #a)a !"#"$a%2"
RSPUNS:
>e,brilor 7orpului li se cere o ,oralitate ireproabil, condiie esenial pentru ad,iterea
i ,eninerea n 7orp" ;oate conda,nrile de drept co,un i dezordinea din viaa particular,
susceptibile s aduc atin.ere de,nitii profesiei, atra. dup sine sanciuni care ,er. p2n la
radierea din ;abloul 7177*R:
9n afara exercitrii profesiei, ,e,brii 7orpului trebuie s se abin de la orice nclcare a
le.ilor, a re.le,entrilor profesiei i de la orice aciuni susceptibile s tirbeasc de,nitatea
7orpului i a ,e,brilor si"
>H@. r*<$% pr#!" p$-%ctat*a& a!$!)$% , (+*rta.
RSPUNS:
,e,brii 7orpului pot face uz nu,ai de titluri sau diplo,e eliberate de stat sau instituii
recunoscute de stat+
la do,iciliu: plcu &Ex$ c, cu date personale+
publicitatea personal este interzis+
pentru ,e,brii 7orpului, publicitatea poate - fcut nu,ai de or.anis,ele 7orpului"
Publicitate T co,unicarea ctre public a serviciilor oferite n scopul obinerii de lucrri+
*nun T co,unicarea ctre public a unor fapte privind profesia+
ferta T de,ersuri fcute pentru un eventual client n scopul de a3i propune servicii
profesionale"
Publicitatea i oferta nu sut interzise c2nd sunt fcute pentru participarea la licitaii,
or.anizate potrivit unor nor,e le.ale sau profesionale"
>HA. F(%('r*a *4-%*4* C(rp$%$.
RSPUNS:
>e,brii 7orpului pot folosi e,ble,a 7orpului pe 42rtia cu antet, pe le.iti,aii" 1,ble,a
este co,pus dintr3o carte si,bliz2nd nse,nele profesiei, un toia. al zeului Per,es cu doi erpi
ncolcii, ceea ce se,ni-c n !recia antic diplo,aia, precu, i deviza:
S;66NU, 6N51P1N51NU, >R*/6;*;1, atribute eseniale ale acestei profesii"
>HF. E8*rctar*a pr(+*'* 4p('-%tat*a c(%a-(r2r c$ $! c(%*< 'a!c)(!at.
RSPUNS:
Sunt dou situaii:
c2nd se practic individual+
c2nd se practic n societi de expertiz contabil"
72nd se exercit individual, expertul contabil i contabilul
autorizat o fac nu,ai n nu,e propriu"
9n exercitarea ,isiunilor lor, profesionitii contabili nu pot colabora cu un cole. pedepsit
printr3o ,sur disciplinar de suspendare sau interzicere a exercitrii profesiei"
&ED. E8*rctar*a pr(+*'*/(-%<a)a 0!cM**r $!$ rap(rt.
RSPUNS:
6ndiferent de ,isiunea pe care o are de ndeplinit, 17 sau 7* trebuie s elaboreze
un raport n le.tur cu ,isiunea respectiv" 1laborarea acestui raport se realizeaz confor,
nor,elor profesionale"
>HD. E8*rctar*a pr(+*'*/4p('-%tat*a partcp2r %a a"4!'trar*a a "($2 'a$ 4a
4$%t* '(c*t2)& 4*4-r* a%* C(rp$%$.
RSPUNS:
6nterzicerea deriv din .enerarea conIictelor de interese i din alterarea independenei
profesionistului i inte.ritii n realizarea profesiei"
>HE. E8*rctar*a pr(+*'* 4p('-%tat*a partcp2r %a capta%$% a "($2 'a$ 4a
4$%t* '(c*t2) 4*4-r* a%* C(rp$%$. RSPUNS:
Hezi &E)" Un ,e,bru nu poate avea capital dac2t la o sin.ur -r,"
>>H. E8*rctar*a pr(+*'* 4p('-%tat*a partcp2r 0! "($2 '(c*t2) 4*4-r* a%*
C(rp$%$ 90! $!a ca 'a%ara) , 0! a%ta ca ac)(!ar 'a$ a"4!'trat(r:.
RSPUNS:
1ste o situaie inco,patibil cu independena profesionistului, cu inte.ritatea i
obiectivitatea ce i se cer" Salariatul execut ce i cere eful" *cionarul, ad,inistratorul are o alt
poziie, decizional" 1vident, ne aI, n faa unei inco,patibiliti"
>>>. R*%a)%* c$ c%*!).
RSPUNS:
Nu,ai pe baz de contract de prestri servicii" 7ontractul este cel care stabilete obiectivul,
onorariul, ter,enele" rice relaie -nanciar cu clientul n afara contractului este interzis"
>>G. R*%a)%* c$ c%*!) +act(r "* r'c.
RSPUNS:
Aactorii de risc privesc:
li,itarea controalelor+
nt2rzieri n nc4iderea conturilor i inerea contabilitii+
li,itarea onorariilor+
aspecte -scale"
>>I. Op*ra) (-%<at(r& pr*a%a-%* acc*pt2r $!* !( %$cr2r 'a$ $!$ !($ c%*!t.
RSPUNS:
9naintea acceptrii trebuie fcute:
evaluarea riscurilor
veri-carea privind respectarea principiilor independenei
inte.ritatea
obiectivitatea
co,petena
con-denialitatea
co,porta,entul profesional
stabdarde te4nice
>>@. R*%a)%* c$ c%*!)
RSPUNS:
Nu,ai n for, scris" 5e ceC 5eoarece orice opinie se trans,ite n scris, -ind o ,rturie, o
prob a raporturilor le.ate de ,isiune i de profesie"
>>A. Ca%tat*a %$cr2r%(r , a$t(c(!tr(%$%"
RSPUNS:
7alitatea este un atribut i,portant al activitii profesionistului contabil" *utocontrolul
calitii lucrrilor nsea,n aplicarea de ctre profesionist sau de cabinet a principiilor i
procedurilor n scopul stabilirii unui .rad rezonabil de certitudine c lucrrile s3au efectuat
confor, Mprincipiilor de baz care .uverneaz lucrrile respectiveN"
Principiile de calitate constituie obiective i scopuri, iar procedurile autocontrolului se
de-nesc ca ,suri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun n aciune, n aplicare
peoceduri privind:
caliti personale ?cabinet sau societate@+
aptitudini i co,peten+
repartiia lucrrilor+
instruciuni i supervizare"
7ontrolul de calitate asupra lucrrilor realizate de 17 sau 7* care3i desfoar activitatea
individual se poate or.aniza i exercita nu,ai de ctre 7177*R, potrivit Nor,elor e,ise de acesta
i aprobate de 7onferina Naional"
>>F. P%ata %$cr2r%(r& 4("$% "* 'ta-%r* a (!(rar%(r.
RSPUNS:
Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde nu,ai onorariile stabilite prin
contract sau de ctre or.anul 8udiciar" norariile nu pot - pltite sub for, de avanta8e n natur,
participaii sau co,isioane"
Nu trebuie acceptat nici o plat care nu reprezint contravaloarea unei prestaii sau
care este pltit pentru a acoperi anu,ite atitudini abuzive ale clientului sau nclcri ale
le.islaiei"
7ontractele se nc4eie naintea nceperii lucrrilor ?pe parcurs, acte adiionale@"
Nu se pot nc4eia contracte .lobale"
Nu se pot nc4eia contracte pentru activiti inco,patibile 1ste interzis ,prirea
onorariilor ntre cole.i prin participarea la executarea lucrrilor" norariile nu pot - -xate n
funcie de rezultatele obinute" 9n caz de liti.iu referitor la onorariu, arbitra8ul l constituie
preedintele -lialei ?procedura dreptului co,un@"
>>B. P2'trar*a arM#*%(r c%*!t$%$.
RSPUNS:
Pstrarea docu,entelor contabile este un atribut exclusiv al clientului" >odalitatea de
predare3pri,ire a docu,entelor, n vederea contabilizrii, se stabilete prin contracte i anexe
la contract, -ind obli.atorie:
3 nor,alizarea docu,entelor+
3 stabilirea ter,enelor"
72nd clientul nu respect ter,enele, se va proceda la punerea
acestuia n nt2rziere, docu,entul respectiv -ind pstrat la dosarul clientului" 5ac un client
a disprut, se veri-c Re.istrul 7o,erului dac a fost radiat, iar profesionistul este obli.at
s pstreze asupra lui docu,entul pe durata de conservare prevzut de le.e"
>>D. R*%a)%* c$ c(%*< "! CECCAR.
RSPUNS:
>e,brii 7orpului i datoreaz asisten, a,abilitate i respect reciproc" Sunt excluse
,anifestrile dure i necuviincioase i ,ai ales vul.aritile"
*binerea de la orice cuv2nt care 8i.nete, de la orice i,putare ruvoitoare, de la
oferirea de servicii n defavoarea cole.ilor i, n .eneral, de la orice aciune care ar putea
aduce daune profesiei i 7orpului este expresia realiilor de respect"
>>E. Acc*ptar*a *8*c$t2r $!(r %$cr2r& at$!c c=!" $!
4*4-r$ a% C(rp$%$ *+*ct$*a62 "*7a %$cr2r p*!tr$
ac*%a, c%*!t.
RSPUNS:
Nu,ai cu consultarea profesionistului de8a n funcie"
Profesionistul solicitat n astfel de cazuri are obli.aia de a cere n scris i cu consi,,2ntul
clientului orice infor,aie de la profesionistul de8a n funcie"
7el nou este obli.at s nu aduc nici o critic cole.ului de8a n funcie"
>GH. !%(c$r*a $!$ c(%*<.
RSPUNS:
Un ,e,bru al 7orpului, c4e,at de client s nclocuiasc alt ,e,bru, nu trebuie s
accepte executarea lucrrilor dec2t:
3 dup ce a obinut de la client autorizarea de a contacta
cole.ul predecesor i de a obine de la acesta infor,aii n le.tur cu activitatea clientului,
nu,ai dup ce sa3 asi.urat c nlocuirea este posibil+
3 nu este din dorina clientului de a eluda le.ea"
Noul profesionist trebuie s si.ure secretul profesional n
le.tur cu infor,aiile pri,ite de la fostul cole."
>G>. P$t*r*a "* c(!tr(% a 1%a%*%(r.
RSPUNS:
7onsiliul -lialei trebuie s se asi.ure c toate societile de
expertiz contabil, toate sucursalele sau -lialele acestora se aI sub controlul unui expert
contabil sau contabil autorizat, ,e,bru al 7orpului" 7"A" are obli.aia de a or.aniza i a exercita
siste,atic exa,inarea profesional a ,e,brilor si ?vezi atribuiile@"
>GG. C(t6a)%* pr(+*'(!a%*.
RSPUNS:
rice ,e,bru al 7orpului are obli.aia s plteasc taxele de nscriere i cotizaiile
convenite pentru anul respectiv" 7otizaiile difer n funcie de pre.tirea porfesional"
>GI. O-%<a)%* 4*4-r%(r pr#!" c(!'*c!)*%* $r42rr %(r a"4!'trat#* 'a$
7$"car*.
RSPUNS:
Sunt raporturi derivate din Nor,e" rice ,e,bru al 7orpului este obli.at s infor,eze, n
scris, preedintele 7onsiliului Ailialei, n ter,en de $ zile, despre orice aciune ad,inistrativ sau
8udectoreasc ndreptat ,potriva sa"
>G@. Rap(rt$r%* 4*4-r%(r c$ a"4!'tra)a p$-%c2.
RSPUNS:
Raporturi de a,abilitate, loialitate fa de le.e i respect"
>GA. !"at(rr pr(pr '(c*t2)%(r r*c$!('c$t* "* C(rp.
RSPUNS:
;itlul 666 din RA pa." )$:
7aracteristicile societilor:
obiectul de activitate
exercitarea profesiei de 17%7*
,a8oritatea acionarilor asociai 17 i 7* ?aciunile prilor sociale i ,a8oritatea lor@
ad,inistraie ,a8oritar din 17 i 7*
aciunile prilor sociale sau nor,ative
,e,bru al 7orpului
drepturi i obli.aii si,ilare ,e,brilor 7orpului"
>GF. D*p$!*r*a 7$r24=!t$%$.
RSPUNS:
/a nscrierea n 7orp, orice ,e,bru este obli.at s deoun 8ur,2nt prin care se
obli. s aplice n ,od corect i fr prtinire le.ile rii i re.ulile din re.ula,entele e,ise de
7orp"
>GB. S!"cat* , a'(ca) pr(+*'(!a%*.
RSPUNS:
Potrivit 7odului, ,e,brii 7orpului se pot asocia n sindicate, cu obli.aia ca, n
ter,enul de o lun de la constituire, s tri,it 7onsiliului -lialei un exe,plar din Statut i o
declaraie cuprinz2nd fondatorii acestei asociaii" Sindicatul sau asociaia trebuie s respecte
toate atribuiile care revin -lialelor, s respecte toate drepturile i obli.aiile care revin ,e,brilor
7orpului"