Sunteți pe pagina 1din 2

REGISTRUL RISCURILOR

Nr.crt.

1
1.

Obiectiv
general
2
Activitatea
de caserie

Obiectiv specific

1.
Identificarea
clientului

Angajarea
personalului

Impact

Expunere

10

11

12

13

14

Atentie sporita asupra


clientilor

Supervizare

Mare

Probabilitate

Mircea
Andreea

Evaluarea periodica a
casierului

Monitorizare

Mare

Mircea
Andreea

Mare

Evaluarea periodica a
casierului

Control
permanent
Vizare

5.Responsabilitatea
asupra casei

Pierderea banilor
din casa

Casierul nu este o
persoana organizata

1. Identificarea
postulului liber

Confundarea
ceriintelor
postului
O promovare
neadecvata
postului

1. Intervievarea
posibilului angajat
2Aplicarea unui
interviu preliminar
3.Identificarea
capacitatii
intelectuale a
candidatului

4.

Probabilitate

Descrierea
riscurilor

Neatentue in
inregistrarea
incasariloe
Nepregatirea
corespunzatoare a
angajatului
Angajatul nu este
comunicativ si
deschis

2.Promivarea
postului vacant

Selecia
personalului

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Popa Andrei

4.Comunicarea
prietenoasa
cu
clientul

3.

Termenul
de punere
in opera

Risc inerent

Distragerea
casierului

3.Plati

Recrutarea
personalului

Instrumente
de control
intern

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Neidentificarea
corecta
a
clientului
Lipsa
unor
incasari
in
registrul de casa
Diferente valorice
in
efectuarea
platilor
O abordare prea
dura a clientilor

2Incasare

2.

Impact

Expunere

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea
de minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Circumstante
care favorizeaz
aparitia riscului

1. Examenul
medical
2.Depunerea
diplomelor

Tiniuc Andrei

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

15

16

17

Mare

Atentionarea
angajatului

Mircea
Andreea

Mare

Sanctionarea
angajatului

Control
permanent

O publicitate
neclara a postului

Resursele
umane

Mare

Supervizare/
Monitorizare

Lipsa informarii
corecte a
personalului

Resursele
umane

Mare

O buna informare si
publicitate asupra
postului liber
O buna pregatire a
responsabilului de
resurse umane

Control
permanent

Metoda gresita de
evaluarea

Slaba pregtire a
resurselor umane

Marcu Anton

Mediu

Supervizare/
Monitorizare

Cerinte
neadecvate
postului
Aplicarae unor
trste neadecvate
postului

Lipsa de interes
din partea
angajatorului
Neatentia
angajatului

Marcu Anton

Mare

Examinarae cu
precizie a
candidatului
Instruirea
angajatorului

Instruirea
angajatorului

Vizare

O fi medical cu
probleme
Diplome
nerecunoscute

Dezinteres din
partea angajatului
Dezinteres din
partea angajatului

Resursele
umane
Resursele
umane

Stabilirea unor
bareme medicale
Eliminarea
candidatului

Supervizare/
Monitorizare
Vizare

Marcu Anton

Mic

Mic

Mare

Vizare

Nr.crt.

Obiectiv
general
2

Obiectiv specific

Descrierea
riscurilor

Circumstante
care favorizeaz
aparitia riscului

Responsabil
cu
gestionarea
riscului

Probabilitate

Impact

Expunere

Strategia adoptata
pentru risc/ Actiunea
de minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Instrumente
de control
intern

Termenul
de punere
in opera

Data
ultimei
reviziuri
si stadiul
actiunii

Probabilitate

Impact

Expunere

10

11

12

13

14

15

Risc inerent

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Eventualele
riscuri
secundare

Observatii

16

17

S-ar putea să vă placă și