Sunteți pe pagina 1din 2

FISA REPARATIE

MECANICA
Nr....... Data...................
Data intrarii vehicului in
atelier..................

Data restituirii vehicului


......................................

Nume..............................
....
Nr. de
telefon.....................
Adresa ............................
....

Constatare
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vehicul Tip

Nr. identificare

Observatii

AVANS pentru lucrari


Manopera
Denumire Operatii

Consumabile

...........................
Pret inclusiv TVA

RON

Semnand fisa de reparatie, EU, clientul declar ca mi-au fost aduse la cunostiinta conditiile generale de reparatie
care fac parte integrala din prezenta fisa de reparatie, iar bunul aflat in service constituie garantia platii reparatiei
in sine.

Semnatura Client,

Sef Service,

S-ar putea să vă placă și