Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE MASURI

Dupa analiza lucrarilor la nivelul fiecarei clase, membrii catedrei de limba romana au
propus urmatoarele masuri remediale:
1. Redefinirea relatiei scoala-familie, din perspectiva gradului de implicare a parintilor in
activitatile educationale destinate elevilor si a responsabilizarii familiei privind
participarea scolara a elevilor
2. Realizarea de parteneriate educationale cu comunitatea care sa contribuie la
imbogatirea experientelor de invatare a elevilor: vizionarea unor spectacole de teatru,
parteneriate cu alte scoli, vizite la muzee, organizarea unor activitati cultural-artistice,
vizite la licee si participarea la Targul Educational care va avea loc in luna mai
3. Diversificarea activitatilor de consiliere si orientare profesionala a elevilor si
parintilor: sedinte cu parintii, invitarea la orele de dirigentie a elevilor absolventi ai
scolii, intalniri cu parintii in cadrul orelor de dirigentie, orele de OSP organizate de
psihologul scolii
4. Analiza sistematica a progresului scolar al elevilor, inclusiv prin compararea notelor
obtinute la evaluare pe parcursul scolaritatii cu cele la examenele nationale
5. Individualizarea predarii-invatarii-evaluarii prin folosirea unor tehnici de lucru
diferentiate
6. Promovarea unui comportament adecvat al elevilor prin monitorizarea frecventei si
informarea familiei cu privire la comportamentul elevilor, frecventa la ore si rezultatele
scolare ale acestora
7. Asigurarea unui program de activitati remediale/pregatire suplimentara a elevilor la
disciplinele prevazute cu probe la Evaluarile Nationale (semnatura parintilor pe modelele
de Evaluare Nationala la limba romana care vor fi rezolvate de elevi si prezentate in
fiecare saptamana)
8. Recapitularea sistematica a materiei pentru Evaluarea Nationala si informarea
parintilor in legatura cu gradul de participare a elevilor la acestea si efectuarea
constanta si serioasa a temelor pentru acasa
9. Evaluari ritmice si relevante care sa asigure continuitatea invatarii
10. Folosirea unor activitati moderne de invatare-predare-evaluare
11. Orientarea lecturii in cadrul orelor de dezvoltare a competentelor de lectura
12. Corectarea ritmica a caietelor
13. Elaborarea unor itemi in acord cu cerintele programei pentru Evaluarea Nationala