Sunteți pe pagina 1din 30

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă
Tribunalul Arad

CONFERINŢĂ DE PRESĂ
4 februarie 2010
M A P Ă

 Prezentarea generală a parchetelor din judeţ


……………………….........…….pag.2-5

 Unele date statistice ale activităţii din anul 2009


…………………………….. pag.6-9

 Cele mai frecvente infracţiuni care au făcut obiectul dosarelor


penale soluţionate în anul 2009 de procurorii de la cele şase
parchete ……....pag.10-11

 Analiza indicatorilor statistici ai activităţii parchetului în anul


2009……………………………………………………………………………
……………..…….pag.12-14

 Date comparative privind activitatea parchetelor din judeţele


Arad, Timiş şi Caraş-Severin în anul 2009
…………………………………………………………..…pag.15-19

1
 Priorităţi în activitatea parchetului
………………………………………………..pag.20-21

 Purtărorii de cuvânt de la parchete


………………………………….................. pag.22-23

2
Operator 4618

Prezentarea generală a parchetelor din judeţ

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, o componentă a


Ministerului Public, este organizat ca unitate ierarhic superioară
Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Arad, Lipova, Ineu, Gurahonţ,
Chişineu-Criş se subordonează Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Timişoara, alături de Parchetele de pe lângă Tribunalele Timiş şi
Caraş-Severin.
Aşadar, în judeţul Arad, în cursul anului 2009 au funcţionat
şase parchete, cinci dintre ele cu aceeaşi competenţă materială însă
cu o competenţă teritorială diferită, parchetele de pe lângă
judecătorii, iar unul, ierarhic superior, definit printr-o competenţă
materială distinctă şi o competenţă teritorială subsumată întregului
spaţiu geo-fizic al judeţului, cu următoarele locaţii:
 Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad – cu sediul în
municipiul Arad, str.N.Grigorescu, nr.8-10, cod.310131, jud. Arad;
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad – cu sediul în
municipiul Arad, str.N.Grigorescu, nr.8-10, cod.310131, jud. Arad;
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu - Ineu,
str.Republicii, nr.14, jud.Arad, cod.315300;
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova - Lipova,
str.Brancovici, nr.27, jud.Arad, cod.314400;
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş -
Chişineu-Criş, str.Înfrăţirii, nr.87, jud. Arad, cod.315100;
 Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ -
Gurahonţ, str.Crişan, nr.10, jud.Arad, cod.317145.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad îşi desfăşoară
activitatea în Palatul de Justiţie din Arad, clădire care face parte din
patrimoniul cultural naţional, fiind în proprietatea statului român şi în
Pagina 3 din 30
Operator 4618
administrarea Ministerului Justiţiei. În aceeaşi clădire funcţionează şi
Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial
Arad, Tribunalul Arad, Judecătoria Arad, Baroul de avocaţi Arad,
Centrul de perfecţionare a cadrelor Direcţiei Generale a
Penitenciarelor, Serviciul de Probaţiune.
Clădirea comună, a Parchetului de pe lângă Tribunalul
Arad şi respectiv a Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad – ca, de
altfel, întregul Palat al Justiţiei – a suferit în ultimii ani un proces de
renovare şi modernizare astfel încât în prezent clădirea dispune de
birouri spaţioase, complet mobilate, săli de şedinţe, fiecare procuror
beneficiind, în proporţie de 70%, de propriul său birou.
Informatizarea parchetelor, obiectiv prevăzut în Planul de
acţiune pentru implementarea „Strategiei de reformă a sistemului
judiciar” a fost realizată, dovadă fiind faptul că în perioada anilor
2006-2009 s-au achiziţionat echipamente de tehnică avansată I.T.,
pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi toate unităţile din
raza de competenţă. Fiecare procuror si grefier are un computer şi,
prin intermediul acestuia, are acces la programul de legislaţie şi
jurisprudenţă şi fiecare unitate are conectare la Internet şi la
sistemul ECRIS LLSD.
Teritorial, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad și unitățile
subordonate își circumscriu activitatea județului Arad, cu o suprafață
de 7754 km2 și o populație de 457958 locuitori1, învecinat la vest cu
Ungaria. Din punct de vedere economic, judeţul este foarte bine
dezvoltat, cu un şomaj scăzut, cuprinzând una din zonele cele mai
dinamice din ţară, municipiul Arad şi regiunea limitrofă.
Aceste elemente de ordin economic şi geo-politic
influenţează fenomenul criminalității, caracterizat prin diversificare

1
Date demografice valabile la 1.01.2007;
Pagina 4 din 30
Operator 4618
şi complexitate, dar şi printr-o dimensiune transfrontalieră, dată de o
infracţionalitate specifică.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad este condus de un
prim procuror, ajutat de un prim procuror adjunct, fiind constituit pe
două secţii, urmărire penală şi judiciară, fiecare condusă de un
procuror-şef, funcţiile fiind ocupate, prin concurs:
• prim procuror-Marius Neculcea;
• prim procuror adjunct-Dan Aurelian Ursu;
• procuror şef secţie urmărire penală-Codrin Gavra;
• procuror şef secţie judiciară-Daciana Bianca Vidrean.
În anul 2009, magistraţii2 si au desfăşurat activitatea două
secții:
- 5 procurori operativi compun secţia de urmărire penală, condusă
de procurorul şef, dintre care 2 exercită atribuţii specifice de
urmărire penală proprie şi 4 realizează supravegherea urmăririi
penale;
- 2 procurori operativi acţionează în cadrul secţiei judiciare, condusă
de procurorul şef, magistraţi care îndeplinesc sarcini în domeniul
activităţii judiciare.
Exercitarea atribuţiilor Ministerului Public de către
parchetele din judeţul Arad s-a realizat cu procurorii care au
funcţionat în cadrul organigramei aprobate, precum şi cu personalul
care nu are calitatea de magistrat. Defalcat pe parchete, situaţia a
fost următoarea:
Nr. Număr posturi Număr posturi
Parchetul de pe lângă....
Crt. aprobate ocupate
1 Tribunalul Arad
Magistraţi 15 11
Personal auxiliar/şoferi 13 13
Funcţionari publici 4 3
Personal contractual 3 3
2 Judecătoria Arad

Pagina 5 din 30
Operator 4618
Magistraţi 17 17
Personal auxiliar/şoferi 10 10
Funcţionari publici 0 0
Personal contractual 1 1
3 Judecătoria Lipova
Magistraţi 3 3
Personal auxiliar/şoferi 3 3
Funcţionari publici 0 0
Personal contractual 1 1
4 Judecătoria Ineu
Magistraţi 3 2
Personal auxiliar/şoferi 3 3
Funcţionari publici 0 0
Personal contractual 1 1
5 Judecătoria Chişineu-Criş
Magistraţi 3 2
Personal auxiliar/şoferi 3 3
Funcţionari publici 0 0
Personal contractual 1 1
6 Judecătoria Gurahonţ
Magistraţi 3 3
Personal auxiliar/şoferi 3 3
Funcţionari publici 0 0
Personal contractual 1 1

În anul 2009, la parchetele de pe lângă judecătoriile din


judeţul Arad, funcţiile de conducere au fost ocupate de următorii
procurori:
1) Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad:
- prim procuror – Ovidiu Miclea;
- prim procuror adjunct – Olga Ţenţ (până la data de
30.04.2009);
- procuror adjunct Corina Sanda Corbaciu (începând cu data
de 1.05.2009).
2) Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu:
- prim procuror - Silviu Rusu.
3) Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova:
prim procuror – Victor Giura.
4) Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş:

Pagina 6 din 30
Operator 4618
- prim procuror – Gheorghe Demșorean.
5) Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ:
- prim procuror – Luminiţa Guler.
Nivelul de ocupare al posturilor de procurori la Parchetul
de pe lângă Tribunalul Arad şi al unităţilor din subordine, a fost în
anul 2009 de aproximativ 84% (existând numeroase fluctuaţii de
personal), fiind ocupate 37 de posturi din cele 44 de posturi
prevăzute în organigramă.

Pagina 7 din 30
Operator 4618

Unele date statistice ale activităţii din anul 2009


(în paranteză vor fi menţionate aceleaşi date din anul 2008)

1) În anul 2009, activitatea tuturor procurorilor de la cele


şase parchete din judeţ s-a concretizat în soluţionarea: 8710 dosare
penale (8346), mai multe cu 364, din care:
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad: 424 dos.pen. (325), mai
multe cu 99.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad: 5768 dos.pen. (5256),
mai multe cu 512.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu: 788 dos.pen. (914), mai
puţine cu 126.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova: 640 dos.pen. (735), mai
puţine cu 95.
- Parchetul de pe lângă Judec.Chişineu-Criş: 556 dos.pen.(611), mai
puţine cu 55.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ: 534 dos.pen.(505),
mai multe cu 29.

2) Numărul total de rechizitorii (actul prin care instanţa de


judecată este sesizată) întocmite de procurorii de la cele şase
parchete din judeţ în anul 2009 a scăzut uşor, rămânând din punct
de vedere statistic o constantă: 984 rechizitorii (1034):
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad: 75 rech. (43), mai multe cu
32.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad: 683 rech. (765), mai
multe cu 82.

Pagina 8 din 30
Operator 4618
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu: 63 rech. (74), mai puţine
cu 11.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova:60 rech. (42), mai
multe cu 18.
- Parchetul de pe lângă Judec.Chişineu-Criş: 68 rech.(62), mai
multe cu 6.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ: 35 rech.(48), mai
puţine cu 13.

3) Numărul total al inculpaţilor trimişi în judecată prin


rechizitoriile menţionate la punctul 2, la cele şase unităţi de parchet,
în anul 2009 a fost de 1305 inculpaţi, din care:
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad: 89 inc. (46), mai mulți cu
43.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad: 845 inc. (1051), mai
puțini cu 206.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu: 73 inc. (93), mai puţini cu
20.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova: 68 inc. (46), mai puţini
cu 22.
- Parchetul de pe lângă Judec.Chişineu-Criş: 176 inc.(115), mai
puțini cu 61 .
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ: 54 inc.(63), mai
puțini cu 9.

4) Număr dosare penale, cu autori cunoscuţi, rămase


nesoluţionate la 31.12.2009 şi în care sesizarea a fost făcută cu mai

Pagina 9 din 30
Operator 4618
mult de şase luni în raport de 31.12.2009, în activitatea tuturor
parchetelor din judeţ: 3720 dosare (3176), mai multe cu 544, din
care la:
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad: 240 dos. (169), mai multe
cu 71.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad: 2335 dos. (2194), mai
multe cu 141.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu: 247 dos. (212), mai
multe cu 35.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova: 423 dos. (268), mai
multe cu 155.
- Parchetul de pe lângă Judec.Chişineu-Criş: 321 dos.(217), mai
multe cu 104.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ: 154 dos.(116), mai
multe cu 38.

5) Numărul de învinuiţi faţă de care procurorii din judeţul


Arad au dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei
sancţiuni administrative în baza art.181 C.p., în anul 2009: 2562
învinuiţi (2498), mai mulți cu 64.
Defalcaţi pe parchete, cei 2562 învinuiţi (2498):
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad: 55 înv. (58), mai puțini cu
3.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad: 1804 înv. (1668), mai
mulți cu 136.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu: 250 înv. (342), mai puțini
cu 92.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova: 159 înv. (171), mai
puțini cu 22.

Pagina 10 din 30
Operator 4618
- Parchetul de pe lângă Judec.Chişineu-Criş: 177 înv.(130), mai
mulți cu 47.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ: 117 înv.(129), mai
puţini cu 12.

6) Numărul inculpaţilor trimişi în judecată şi achitaţi prin


hotărâri judecătoreşti definitive, în anul 2009: 6 inculpaţi, iar în anul
2008 au fost 18 inculpaţi.
În anul 2009, din cei 6 inculpaţi achitaţi, niciunul nu a fost
achitat cu aplicarea art.181 C.p. şi aplicarea unei sancţiuni
administrative, toți 6 fiind achitați în baza art.10 lit.a-e C.p.p. (mai
puţin art.10 lit.b1 C.p.p.).
Achitări definitive
Nr. Nr. din care:
Parchetul de arestaţ Art.10 Art.10 Art.10 Art.10 Art.10
cauz inc
pe lângă… i lit.a lit.b lit.c lit.d lit.e
e . prev. C.p.p. C.p.p. C.p.p. C.p.p. C.p.p.
Tribunalul
1 1 - - - 1 - -
Arad
Judecătoria
3 4 - - 1 3 - -
Arad
Judecătoria
1 1 - - - - - 1
Gurahonţ
TOTAL 5 6 - - 1 4 - 1

Achitări definitive potrivit art.181 C.p.


din care:
Parchetul de Număr
Număr cauze arestaţi
pe lângă… inculpaţi
preventiv
- - - -

7) Număr dosare penale restituite la procuror în anul 2009,


prin hotărâri judecătoreşti definitive: 3 (în anul 2008 –6).
Restituiri definitive
Parchetul de pe Număr cauze Numărul cauzelor în
lângă… care s-a dispus
revocarea arestării

Pagina 11 din 30
Operator 4618
preventive
Judecătoria Arad 2 -
Judecătoria Lipova 1 -
TOTAL 3 -

8) Numărul total al apelurilor şi recursurilor declarate în


procesul penal de către procurorii de la cele şase parchete, în anul
2009: 213 (198), mai multe cu 15, din care:
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad: 54 cauze (62), mai puţine
cu 8.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad: 132 cauze (120), mai
multe cu 12.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu: 1 cauze (4), mai puține cu
3.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova: 17 cauze (5), mai multe
cu 12.
- Parchetul de pe lângă Judec.Chişineu-Criş: 6 cauze(4), mai multe
cu 2.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ: 3 cauze(3), constant.

9) Din totalul apelurilor şi recursurilor din procesul penal


care au fost soluţionate de instanţă în anul 2009 - 192 din care au
fost admise 132, iar în anul 2008 din totalul apelurilor şi recursurilor
din procesul penal care au fost soluţionate -194 din care au fost
admise 124:
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad: 26 ap.rec.admise (24), mai
multe cu 2.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad: 88 ap.rec.admise (81),
mai puţine cu 7.

Pagina 12 din 30
Operator 4618
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu: 2 ap.rec.admise (2),
constant.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova: 8 ap.rec.admise (7),
mai puțin cu unul .
- Parchetul de pe lângă Judec.Chişineu-Criş: 5 ap.rec.admise (5),
constant.
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ: 5 ap.rec.admise (3),
mai puține cu 10.

10) În anul 2009, însumat, a scăzut nesemnificativ


numărul participărilor procurorilor de la toate parchetele din judeţ, în
şedințele de judecată penale, în speţă 11.914, în raport de 12.448
în anul 2008, ceea ce echivalează cu o scădere de 4,28%.

Cele mai frecvente infracţiuni


care au făcut obiectul dosarelor penale soluţionate în anul
2009
de procurorii de la cele şase parchete

Cele mai frecvente infracţiuni care în anul 2009 au făcut


obiectul activităţii procurorilor de la cele şase parchete din judeţul
Arad, atât în cazul infracţiunilor de competenţa poliţiei judiciare cât
şi în cazul infracţiunilor în care urmărirea penală a fost efectuată în
mod obligatoriu de către procurori, potrivit legii.

Nr Infracţiunea Cauze soluționate


. 2009
crt

Pagina 13 din 30
Operator 4618
.
1. Infracţiuni de omor 70
2. Infracţiuni privind uciderea din culpă 68
3. Infracţiuni de lovire sau alte violenţe 1073
4. Infracţiuni de vătămare corporală gravă 27
5. Infracţiuni de loviri sau vătămări 1
cauzatoare de moarte
6. Infracţiuni de vătămare corporală din 516
culpă
7. Infracţiuni de violare de domiciliu 177
8. Infracţiuni de ameninţare 463
9. Infracţiuni de viol 28
10 Infracţiuni de furt 1744
.
11 Infracţiuni de tâlhărie 58
.
12 Infracţiuni de abuz de încredere 164
.
13 Infracţiuni de gestiune frauduloasă 36
.
14 Infracţiuni de înşelăciune 352
.
15 Infracţiuni de delapidare 41
.
16 Infracţiuni de distrugere 655
.
17 Infracţiuni de tulburare de posesie 32
.
18 Infracţiuni de ultraj 22
.
19 Infracţiuni de abuz în serviciu contra 71
. intereselor pers.
20 Infracţiuni de purtare abuzivă 23
.
21 Infracţiuni de luare de mită 22
.
22 Infracţiuni de trafic de influenţă 7

Pagina 14 din 30
Operator 4618
.
23 Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei 11
. pe căile ferate
24 Infracţiuni de fals privind identitatea 361
.
25 Infracţiuni de abandon de familie 324
.
26 Infracţiuni de nerespectare a măsurilor -
privind încredinţarea minorilor
27 Infracţiuni Prevăzute de Codul silvic 65
.
28 Infracţiuni de evaziune fiscală 105
.
29 Infracţiunila regimul circulaţiei pe 740
. drumurile publice
30 Infracţiuni privind frontiera de stat a 249
României
31 Infracţiuni privind dreptul de autor 64
.
32 Infracţiuni privind mărcile şi indicaţiile 18
. geografice

Pagina 15 din 30
Operator 4618
Analiza indicatorilor statistici
ai activităţii parchetului în anul 2009

În anul 2009, activitatea procurorilor de la cele şase


parchete din judeţ s-a concretizat în soluţionarea a 8710 dosare
penale faţă de 8346 cauze penale în perioada similară a anului
precedent, ceea ce reprezintă o creştere de 4,36%.
În ceea ce priveşte numărul cauzelor înregistrate, acestea
au crescut de la 11288 în anul 2008 la 12119 cauze penale în anul
2009, ceea ce reprezintă o creştere procentuală a cauzelor
înregistrate de 7,36%.
În ceea ce priveşte numărul de cauze penale soluţionate
prin rechizitoriu la nivelul celor şase unităţi de parchet, trebuie
precizat că procentul rechizitoriilor întocmite la nivelul tuturor
unităţilor de parchet (984), în totalul dosarelor soluţionate de aceste
unităţi (8710), este de 11,29% (peste media pe ţară ,de aprox. 6,95),
ceea ce reprezintă, considerăm noi, eficienţă în desfăşurarea
activităţii de urmărire penală.
Activitatea procurorilor de la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Arad şi de la unităţile subordonate nu s-a concretizat doar
în soluţionarea unor dosare penale ci şi în soluţionarea a 906 de
plângeri şi petiţii, precum şi dispunerea de măsuri la ordinele şi
solicitările unităţilor ierarhic superioare (primite prin fax la Parchetul
de pe lângă Tribunalul Arad), în număr de 330 în anul supus analizei.
La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, în anul
2009 a fost înregistrat un număr de 600 dosare penale faţă de 450
dosare penale în anul 2009, ceea ce reprezintă o creştere cu
aproximativ 33% a numărului cauzelor înregistrate; de asemenea,
au fost soluţionate 424 de cauze penale faţă de 325 de cauze penale
în anul precedent, ceea ce reprezintă o creştere cu 30,46%;

Pagina 16 din 30
Operator 4618
totodată, s-a constatat o creştere a numărului rechizitoriilor faţă de
anul precedent, cu 74,41%, fiind întocmite 75 rechizitorii faţă de 43
rechizitorii în perioada similară a anului precedent. Procentul
rechizitoriilor în totalul lucrărilor soluţionate de Parchetul de pe
lângă Tribunalul Arad (424) a fost de 17,68%, ceea ce de asemenea
ne situează peste media pe ţară.
Se impune a fi menţionat că toate aceste creşteri
statistice la indicatorii de calitate ai Parchetului de pe lângă
Tribunalul Arad au avut loc în condiţiile în care schema de personal a
fost ocupată în proporţie de doar 67%, parchetul desfăşurând
activitate specifică (în aproape tot timpul anului) cu doar 10
procurori din cei 15 prevăzuţi în schemă. Din cei 10 procurori 4 au
fost procurori cu funcţie de conducere şi doar 6 procurori cu funcţii
de execuţie au desfăşurat activităţi în secţia judiciară şi în secţia de
urmărire penală. De asemenea Parchetele de pe lângă judecătoriile
Ineu, Lipova sau Chişineu-Criş au desfăşurat activitate cu o schemă
ocupată în proporţie de 67 %.
În ceea ce priveşte numărul total al inculpaţilor trimişi în
judecată la nivelul celor şase unităţi de parchet, se remarcă o
constanţă statistică, prin cei 1305 inculpaţi în anul 2009 faţă de
1414 inculpaţi în anul 2008. La nivelul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Arad, numărul de inculpaţi trimişi în judecată a fost de 89
faţă de 46 în anul precedent, ceea ce reprezintă o creştere de
93,47%.
În ceea ce priveşte numărul de inculpaţi arestaţi se
impune a fi remarcat faptul că numărul acestora a crescut de la 68
inculpaţi în anul 2008 la 108 inculpaţi în anul 2009, respectiv o
creştere procentuală cu 58,82%.
Se impune a fi remarcat faptul că, din totalul
dosarelor soluţionate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul

Pagina 17 din 30
Operator 4618
Arad şi a unităţilor din subordine (8710), numeric, ponderea
dosarelor soluţionate, aflate în supravegherea urmăririi penale, a
deţinut-o Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad (5768) care a
desfăşurat activitate cu o schemă completă de 17 procurori,
activitatea în procente reprezentând 66,22% (din punct de vedere al
volumului). Se impune a fi remarcat însă că, în ceea ce priveşte
activitatea de urmărire penală proprie a procurorului (care
presupune o munca complexa si un efort suplimentar din partea
procurorului), ponderea a deţinut-o Parchetul de pe lângă Tribunalul
Arad, care a soluţionat 253 dosare de urmărire penală proprie dintr-
un total (la nivelul celor şase unităţi de parchet) de 321 dosare de
urmărire penală proprie, ceea ce reprezintă un procent de 78,81%.
Precizăm că Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a soluţionat
dosare de urmărire penală proprie complexe, constând
exemplificativ în infracţiuni de omor (art.174-art.176 C.p.),
infracţiuni de corupţie (art.254, art.255, art.257 C.p.) sau infracţiuni
de natură economico-financiară (delapidare).
În cursul anului 2009, au fost declarate de procurorii
încadraţi la toate parchetele din judeţul Arad, în cauzele penale, 213
apeluri şi recursuri, faţă de 198 căi de atac, exercitate în anul 2008,
concretizându-se într-o creștere ușoară de 7,57%.
Din totalul apelurilor și recursurilor exercitate de procurorii
de la cele 6 parchete din judeţul Arad, în cauzele penale, soluționate
de instanţele de judecată în anul 2009, au fost admise 132, față de
124 în anul 2008, producându-se o creștere de 6,45%.
Altfel exprimat, dacă în cursul anului 2008 s-a realizat un
procent de admisibilitate al apelurilor şi recursurilor soluționate în
cauzele penale de 63,91% (124 apeluri și recursuri admise din 194),
în anul 2009 procentul de admisibilitate al căilor de atac cumulate s-
a cifrat la 68,75% (132 apeluri și recursuri admise din 192).

Pagina 18 din 30
Operator 4618
În anul 2009, însumat, a scăzut nesemnificativ numărul
participărilor procurorilor de la toate parchetele din judeţ, în
şedințele de judecată penale, în speţă 11914, în raport de 12448 în
anul 2008, ceea ce echivalează cu o scădere de 4,28%.
O componentă importantă a calităţii activităţii Parchetului
de pe Tribunalul Arad şi a unităţilor din subordine a constituit-o
reducerea substanţială a numărului de achitări, de la 18, în anul
2008, la 6 în anul 2009, şi restituiri de la 6, în anul 2008, la 3, în anul
2009, ceea ce semnifică o îmbunătăţire esenţială a calităţii actelor
de urmărire penală efectuate de procuror sau sub supravegherea
lor.
Totodată, soluţiile de achitare sunt rezultatul unei alte
aprecieri a probatoriilor administrate în acele cauze, de către
instanţele de judecată, pe fondul unor retractări ale declaraţiilor
iniţiale sau a unor coroborării şi valorizări diferite a mijloacelor de
probă.

Date comparative privind activitatea parchetelor din


judeţele
Arad, Timiş şi Caraş-Severin în anul 2009

În fiecare din aceste trei judeţe există:


- un parchet pe lângă tribunal
- câte cinci parchete în fiecare judeţ pe lângă cele cinci
judecătorii:
- judeţul Arad: Arad, Ineu, Lipova, Chişineu-Criş şi Gurahonţ;
- judeţul Caraş-Severin: Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa, Moldova-
Nouă, Bozovici;

Pagina 19 din 30
Operator 4618
- judeţul Timiş: Timişoara, Lugoj, Deta, Sînicolau-Mare, Făget:
Datele care urmează constituie centralizarea activităţii
procurorilor, în cazul fiecărui judeţ, de la toate cele şase parchete
existente:
A) Total dosare penale soluţionate:
a) judeţul Arad – 8710
b) judeţul Caraş-Severin – 7094
c) judeţul Timiş – 16138
B) Eficienţa activităţii exprimată în procentul rechizitoriilor din
totalul dosarelor soluţionate:
a) judeţul Arad – 984 =11,29%
b) judeţul Caraş-Severin –660 =9,30%
c) judeţul Timiş – 1130 = 7,00%
Numărul dosarelor penale soluţionate la nivelul celor trei
parchete de pe lângă tribunale şi a parchetelor de pe lângă
judecătorii, subordonate acestora, a fost de 31942 din care
rechizitorii au fost emise în 2774 cauze =8,68%.

C) Numărul total al inculpaţilor trimişi în judecată prin rechizitoriile


menţionate la lit.B) a fost de 3435.
a) judeţul Arad – 1305 care reprezintă 37,99 din numărul
total de 3435 inculpaţi trimişi în judecată la nivelul celor
trei parchete de pe lângă tribunale şi a parchetelor de pe
lângă judecătorii, subordonate acestora;
b) judeţul Caraş-Severin – 803 care reprezintă 23,37% din
numărul total de 3435 inculpaţi trimişi în judecată la

Pagina 20 din 30
Operator 4618
nivelul celor trei parchete de pe lângă tribunale şi a
parchetelor de pe lângă judecătorii, subordonate acestora;
c) judeţul Timiş – 1327 care reprezintă 38,63% din numărul
total de 3435 inculpaţi trimişi în judecată la nivelul celor
trei parchete de pe lângă tribunale şi a parchetelor de pe
lângă judecătorii, subordonate acestora.

D) Numărul învinuiţilor faţă de care s-a aplicat o amendă


administrativă în baza art.181 C.p. la nivelul celor trei parchete
de pe lângă tribunale şi a parchetelor de pe lângă judecătorii,
subordonate acestora-8908;
a) judeţul Arad – 2562 care reprezintă 28,76% din numărul
total de 8908 la nivelul celor trei parchete de pe lângă
tribunale şi a parchetelor de pe lângă judecătorii,
subordonate acestora;
b) judeţul Caraş-Severin – 2625 care reprezintă 29,46% din
numărul total de 8908 la nivelul celor trei parchete de pe
lângă tribunale şi a parchetelor de pe lângă judecătorii,
subordonate acestora;
c) judeţul Timiş – 3721 care reprezintă 41,77% din numărul
total de 8908 la nivelul celor trei parchete de pe lângă
tribunale şi a parchetelor de pe lângă judecătorii,
subordonate acestora.
E) Arestaţi netrimişi în judecată
a) judeţul Arad – niciunul;
b) judeţul Caraş-Severin – 2;
c) judeţul Timiş – niciunul .

Pagina 21 din 30
Operator 4618
F.Număr inculpaţi achitaţi-27 la nivelul celor trei parchete de pe
lângă tribunale şi a parchetelor de pe lângă judecătorii, subordonate
acestora.
a) judeţul Arad – 6 care reprezintă 22,22% din numărul total
de 27 la nivelul celor trei parchete de pe lângă tribunale şi
a parchetelor de pe lângă judecătorii, subordonate
acestora;
b) judeţul Caraş-Severin – 13 care reprezintă 48,14% din
numărul total de 27 la nivelul celor trei parchete de pe
lângă tribunale şi a parchetelor de pe lângă judecătorii,
subordonate acestora;
c) judeţul Timiş – 8 care reprezintă 29,62% din numărul total
de 27 la nivelul celor trei parchete de pe lângă tribunale şi
a parchetelor de pe lângă judecătorii, subordonate
acestora;
G)Indicele de achitări (număr inculpaţi achitaţi definitive din
totalul inculpaţilor trimişi în judecată):
a) judeţul Arad – 6 inculpaţi achitaţi definitiv ce reprezintă
0,45 % din numărul total de 1305 inculpaţi trimişi în
judecată
b) judeţul Caraş-Severin – 13 inculpaţi achitaţi definitiv ce
reprezintă 1,61% din numărul total de 803 inculpaţi
trimişi în judecată
c) judeţul Timiş – 8 inculpaţi achitaţi definitiv ce reprezintă
0,60% din numărul total de 1327 inculpaţi trimişi în
judecată

H)Total apeluri şi recursuri admise în procesul penal:


a) judeţul Arad – 132 care reprezintă 38,82% din numărul
total de 340 la nivelul celor trei parchete de pe lângă

Pagina 22 din 30
Operator 4618
tribunale şi a parchetelor de pe lângă judecătorii,
subordonate acestora;
b) judeţul Caraş-Severin – 51 care reprezintă 15% din
numărul total de 340 la nivelul celor trei parchete de pe
lângă tribunale şi a parchetelor de pe lângă judecătorii,
subordonate acestora;
c) judeţul Timiş – 157 care reprezintă 46,17% din numărul
total de 340 la nivelul celor trei parchete de pe lângă
tribunale şi a parchetelor de pe lângă judecătorii,
subordonate acestora;
G)Procentul de admisibilitate al apelurilor şi recursurilor în totalul
cauzelor soluţionate de instanţă:
a) judeţul Arad – 68,75%% ceea ce reprezintă 132 apeluri şi
recursuri admise din 192 soluţionate;
b) judeţul Caraş-Severin – 58,62% ceea ce reprezintă 51
apeluri şi recursuri admise din 87 soluţionate;
c) judeţul Timiş – 62,8% ceea ce reprezintă 157 apeluri şi
recursuri admise din 250 soluţionate.
Analiza comparativă a datelor evidenţiază o activitate
eficientă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad şi a parchetelor
de pe lângă judecătorii, subordonate acestuia, dar şi o capacitate
corespunzătoare de acţiune, la standarde ridicate, conforme
exigenţelor impuse de scopul procesului penal.
Din indicatorii examinaţi rezultă o eficacitate crescută a
procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, concretizată
într-un procent relevant rechizitorii, acte de trimitere în judecată în
totalul cauzelor instrumentate, respectiv 11,29% (faţă de media pe
ţară de 6,95%). De asemenea, eficacitatea activităţii parchetului
Arad s-a concretizat şi într-un procent relevant de inculpaţi trimişi în
judecată faţă de totalul cauzelor instrumentate 37,99%.

Pagina 23 din 30
Operator 4618
Totodată, indicele de achitare al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Arad şi al parchetelor subordonate, de 0,45%, mai mic
decât al celorlalte două parchete de pe lângă tribunale,
demonstrează o corectă evaluare a probatoriilor administrate în
cauze şi o bună pregătire profesională a procurorilor care au sesizat
instanţa.
În fine, se remarcă şi un mare număr de căi de atac
admise Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad şi parchetelor
subordonate – 132, într-un procent de 38,82%, aproape 40%, din
numărul total de apeluri şi recursuri admise la nivelul celor trei
parchete de pe lângă tribunale şi a parchetelor de pe lângă
judecătorii, subordonate acestora. De asemenea, procentul de
admisibilitate al apelurilor şi recursurilor declarate de Parchetul de
pe lângă Tribunalul Arad şi unităţile din subordine, în totalul
dosarelor soluţionate, a fost de 68,75% faţă de procentul celorlalte
două judeţe, de 58,62% şi respectiv 62,8%.

Pagina 24 din 30
Operator 4618

Pagina 25 din 30
Operator 4618

Priorităţi în activitatea parchetului

Unul dintre obiectivele de activitate prioritare ale


parchetului pentru anul 2009 a fost combaterea fermă a
infracţiunilor de violenţă pe raza municipiului Arad, sens în care
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi unităţile din subordine au
reuşit să trimită în judecată, în stare de arest, importanţi membri ai
unor grupări interlope, cum ar fi, de exemplu: gruparea Răchită
Viorel ş.a. sau autori ai unor infracţiuni grave de omor. De altfel,
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a dat dovadă de fermitate în
măsurile luate şi, atunci când s-a impus, a fost propusă măsura
arestării preventive, motiv pentru care a crescut numărul de
inculpaţi arestaţi trimişi în judecată de la 68 în anul 2008 la 108 în
anul 2009.
S-a urmărit realizarea unui standard ridicat de calitate şi
eficienţă a activităţii specifice a parchetului prin menţinerea unui
procent ridicat de rechizitorii (acte de trimitere în judecată) în totalul
dosarelor soluţionate.
Tot în anul 2009 a fost redus numărul de achitări şi
restituiri, conform cifrelor arătate în capitolele precedente, şi
aceasta fiind una dintre priorităţile parchetului în anul care a trecut.
Răspunzând unuia dintre obiectivele principale ale
Ministerului Public din anul 2008 şi a „Planului de acţiune pentru
îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare
şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei
sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei” adoptat prin
Hotărârea Guvernului nr.1346/31.10.2007, primul procuror al
Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a elaborat „Strategia locală
de combatere a infracţiunilor de mică corupţie, elaborată la nivelul

Pagina 26 din 30
Operator 4618
Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, în îndeplinirea unui obiectiv
principal al Ministerului Public”, strategie ce vizează intervalul 2008-
2010.
În aplicarea strategiei concepute, Parchetul de pe lângă
Tribunalul Arad a continuat eforturile pe linia combaterii fenomenului
corupţiei, consolidându-şi capacitatea de acţiune prin specializarea
unor procurori în asemenea anchete specifice, prin cooperarea cu
serviciile specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, prin
identificarea vulnerabilităţilor şi a zonelor particulare de risc.
Între acestea, în activitatea curentă a Parchetului de pe
lângă Tribunalul Arad s-au conturat câteva specifice:
• Schimbarea depoziţiilor martorilor în faza de judecată, cu mare
probabilitate datorită influenţelor exercitate de inculpaţii cercetaţi
şi judecaţi, în marea majoritate a cazurilor în stare de libertate;
• Vulnerabilitatea martorilor, expuşi la presiuni sau stimulări
materiale din partea inculpaţilor şi a cercurilor de apropiaţi;
• Credibilitatea surselor de informaţie;
• Dificultatea transformării informaţiilor în mijloace de probă;
• Natura probelor celor mai solide - fragilitatea probaţiunii în
condiţiile interpretărilor diferite date de către instanţe referitor la
valoarea probatorie a acestora sau privind legalitatea
administrării acestora; ignorarea valorii probatorii a probelor
indirecte care, prin coroborarea acestora, pot conduce la concluzii
certe de vinovăţie;
• Schimbarea paradigmei sancţionării acestui gen de infracţiuni:
de la pedepsirea lor cu severitate la o indulgenţă excesivă,
orientare ce anihilează rolul preventiv al pedepselor aplicate şi
decredibilizează efortul autorităţilor judiciare competente să
combată actele de corupţie.

Pagina 27 din 30
Operator 4618
În ceea ce priveşte rezultatele aşteptate, într-o primă
etapă, analiza informaţiilor obţinute a determinat creşterea
numărului de investigaţii demarate ca urmare a sesizării organelor
de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de corupţie
în legătură cu domeniile definite ca prioritare, şi, ulterior, în
contextul întăririi capacităţii de acţiune, eficacitatea măsurilor luate
în cursul anului 2009, ca o consecinţă a anchetelor desfăşurate în
anul precedent, încă din primele 3 săptămâni ale anului 2010 s-a
realizat trimiterea în judecată a 4 inculpaţi pentru infracţiuni de
corupţie.

Pagina 28 din 30
Operator 4618

Purtătorii de cuvânt de la parchete

I. Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad:


purtător de cuvânt – prim procuror:
Marius Neculcea - tel.0745465940, 0257235153,
fax.0257234540.
înlocuitor purtător de cuvânt – prim procuror:
Dan Aurelian Ursu – tel.0723340692, 0726699692
0257235153,
fax.0257234540
II. Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad:
purtător de cuvânt – procuror:
Corbaciu Sanda Corina - tel.0721366576,
0257235153, fax.0257234540.
înlocuitor purtător de cuvânt – procuror:
Dubăţ Ioana Lorena – tel.0744299409, 0257235153,
fax.0257234540

III. Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu:


purtător de cuvânt – prim procuror:
Rusu Silviu Florin - tel.0745646503,
0257511308, fax.0257511308.

III. Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova:


purtător de cuvânt – prim procuror:
Giura Victor - tel.0721366576,
0257561183, fax.0257561183.

Pagina 29 din 30
Operator 4618

IV. Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ:


purtător de cuvânt – prim procuror:
Guler Luminiţa Simona - tel.0745903744,
0257316549, fax.0257316549.

V. Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş:


purtător de cuvânt – procuror:
Per Gheorghe - tel.0745595625,
0257350197, fax.0257350197.

Pagina 30 din 30