Sunteți pe pagina 1din 20

Asociaia Centrul pentru Formare Profesional i

Dezvoltare Regional
Curs: INSPECTOR IN DOMENIUL
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Lucrare de absolvire
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE
IN MUNCA PENTRU ACTIVITATI ADMINISTRATIVE
(Manager, Asistent relatii publice)

Lector
BALAN LILIANA MADALINA
Data: 04.12.2014
0

Absolvent
Cosmin Zbirna

S.C SIGMA S.R.L.


BUCURESTI
APROB
DIRECTOR GENERAL

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA PENTRU ACTIVITATI ADMINISTRATIVE (Manager,
Asistent relatii publice)
CAPITOLUL I-PREVEDERI GENERALE
Art.1 Prezentele instructiuni sunt elaborate in conformitate
cu art. 13, lit.e /Legea securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006 si art.15, pct.3/ Normele
metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
nr. 319/2006 aprobate cu HG1425/2006 .
Art.2 Continutul instructiunilor stabileste masurile si
regulile de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor
profesionale luand in considerare factorii de risc specifici
activitatiilor
administrative
si
cerintele
desfasurarii
procesului de munca in conditii de securitate in cadrul
S.C SIGMA S.R.L. BUCURESTI.
Art.3 Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau
diminuarea factorilor de risc specifici, existenti in cadrul
activitatii S.C SIGMA S.R.L. BUCURESTI,proprii celor
patru componente ale sistemului de munca.
Art.4 Domeniul si spatiul de aplicare
Prevederile prezentelor instructiuni se aplica tuturor
lucratorilor care desfasoara activitati
administrative in
cadrul S.C SIGMA S.R.L. BUCURESTI,,la sediul social si
punctele de lucru, in mediul terestru si acvatic , in timpul
programului de lucru.
Art.5 Modul de revizuire si completare
Prezentele instructiuni se vor revizui si completa ori de cate
ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura

legislativa , a elementelor componente ale sistemului de


munca si starii de sanatate a lucratorilor.
Art.6 Relatii cu alte acte normative
Prevederile prezentelor instructiuni se aplica cumulativ cu
prevederile legislatiei nationale de ssm si cele din Anexa
nr.1 .
CAPITOLUL II-PREVEDERI COMUNE
Art.7 Personalul va fi incadrat pentru prestarea activitatilor
inscrise in profilul de activitate al societatii in conformitate
cu prevederile legale stabilite prin Legea nr. 53 /2003- Codul
Muncii;
Art.8 Incadrarea pe functii va fi corespunzator pregatirii
profesionale si competivitatii fiecarui lucrator, corespunzator
fisei postului ocupat in organigrama.
Art.9 La efectuarea activitatilor vor fi repartizati numai
lucratorii
care
au
corespuns
controlului
medical
obligatoriu .Se interzice admiterea la lucru a persoanelor
care prezinta diverse afectiuni constatate la controlul
medical
si care
constituie
contraindicatii
pentru
desfasurarea activitatii .Controlul medical periodic este
obligatoriu si se va
efectua
potrivit
prevederilor
Ministerului Sanatatii .
Art.10
Prin
aplicarea
si
respectarea
prevederilor
instructiunilor se urmareste formarea unor deprinderi si a
unui comportament adecvat realizarii in siguranta a
sarcinilor de munca .
Art.11Lucratorii trebuie sa se prezinte la program apti de
munca.
Art.12 Se interzice lucratorilor:

-prezentarea la serviciu in stare de oboseala , in


stare de ebrietate , sub influenta substantelor narcotice sau
a medicamentelor care pot afecta capacitatea de munca;
-comiterea de acte ce ar putea pune in pericol
siguranta lucratorilor si a patrimoniului societatii;
-parasirea locului de munca fara anuntarea in
prealabil a conducatorului locului de munca
Art.13 Orice incident sau accident va fi anuntat imediat la
conducerea societatii dupa ce in prealabil s-au luat masurile
corespunzatoare de acordare a primului ajutor.
II.1 CI I IEIRI DE URGEN
Art.14 Cile i ieirile de urgen trebuie s rman in
permanen libere.
Art.15 Uile de ieire de urgen nu trebuie s fie incuiate
sau fixate astfel incat s nu poat fi deschise imediat i cu
uurin de ctre orice persoan care ar avea nevoie s le
utilizeze in caz de urgen.
Art 16 Cile i ieirile de urgen, precum i cile de
circulaie i uile de acces spre acestea trebuie s fie
eliberate de orice obstacole, astfel incat s poat fi utilizate
in orice moment fr dificultate.
II.2 MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE PE TIMPUL
DESFASURARII
ACTIVITATILOR
PROFESIONALE
IN
CLADIRI
Art.17 Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi
mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol,
pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente.
Art.18 Lucratoriii sunt obligati sa respecte regulile de
circulatie pe caile de acces si pe culoarele de trecere :
orice deplasare , inclusiv cea dintr-o incapere in alta se
va efectua atent , cu fata inainte ; deschiderea usii se va
face lent pentru a nu accidenta vreo alta persoana aflata
in incaperea alaturata si pentru a observa un eventual
obstacol existent pe calea de acces .
3

Art.19 Pentru curatarea si dezinfectia pavimentelor si a


celorlalte
suprafete
nu
vor
fi
utilizate
materiale
inflamabile,toxice sau care favorizeaza alunecarea.
Art.20 Circulatia pe scari, holuri si culoare se
face
respectandu-se, urmatoarele reguli:
-se circula numai pe partea dreapta;
-se va sprijini de mana curenta;
-se circula atent,pasind pe fiecare treapta ,fara a sari;
-in timpul deplasarii nu se desfasoara activitati care distrag
atentia(cititul,numaratul banilor,aprinsul tigarii etc.)
-se vor indeparta de pe trepte si holuri obiectele care ar
putea provoca impiedicarea sau alunecarea.
Art.21 Usile
vitrate si ferestrele trebuiesc manevrate
atent. Este interzis a se sprijini sau a se impinge de
suprafetele vitrate.
Art.22 Pardoselile din incaperi trebuie sa fie intretinute, iar
urmele de ulei si apa trebuie inlaturate pentru a se evita
alunecarile.Orice defectiuni in pardoseli (sparturi sau rupturi
de linoleum, covoare, etc) vor fi aduse la cunostiinta
administratorului societatii in vederea luarii masurilor de
eliminare a factorilor de risc.
Art.23 In timpul programului, trebuie folosita o incaltaminte
corespunzatoare pentru a se evita producerea accidentelor
prin alunecare sau impiedicare.
Art.24 Cand se transporta pachete in brate , intotdeauna
trebuie sa se priveasca in fata , in directia de mers , iar
inaltimea
pachetelor
nu
trebuie
sa
impiedice
vizibilitatea .
Art.25 Pentru ridicarea obiectelor , efortul trebuie facut cu
muschii picioarelor si nu cu muschii spatelui .Trebuie
evitate intinderile rapide ale bratelor si intoarcerile
bruste .
4

II.3 MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE PE TIMPUL


UTILIZARII PRODUSELOR DE BIROTICA
Art.26 Pe timpul utilizarii produselor de birotica se vor
respecta urmatoarele reguli si masuri:
a) cand se foloseste un cutit de mana sau o lama, taisul
nu va fi indreptat catre corp iar bratele vor fi tinute la
distanta.Obiectele taioase vor fi pastrate in teci de
protectie.
b) obiectele taioase sau ascutite (creioane, cutite, lame,
etc) se pastreaza in compartimente separate ale
sertarelor;
c)se interzice introducerea degetelor pe suprafata de
lucru a capsatoarelor si perforatoarelor
II.4 DEPLASAREA LA PUNCTELE DE LUCRU
Art.27 Personalul administrativ care se deplaseaza in
punctele de lucru trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
-este interzisa circulatia printre vehicule, ci numai pe caile
de acces indicate de conducatorul locului de munca/insotitor;
-se interzice calcarea pe cabluri electrice, pe portiunile
uleioase sau alunecoase si pe orice alte obiecte care ar
putea provoca alunecari, caderi sau impiedicari;
-in locurile unde sunt afisate semne de interdictie,
obligativitate, avertizare, se va intra numai in prezenta
conducatorul locului de munca/insotitor , care va lua
masurile corespunzatoare de securitate;
- este interzis fumatul si utilizarea focului deschis in locurile
cu pericol de incendiu sau explozie;
-deplasarea se efectueaza pe traseele specificate de
insotitor;
-este interzisa deplasarea in afara traseului stabilit de
insotitor;
-accesul pe ambarcatiuni este permis doar persoanelor
echipate cu mijloace de salvare corespunzatoare si EIP
necesare protectiei impotriva factorilor de mediu specifici
anotimpului;
-este interzis sa efectueze activitati/sau sa intervina in
procesul de munca al societatii;
5

-este interzisa orice operatiune cu echipamentele de


scufundare pentru lucratorii care nu sunt brevetati/atestati
ca scafandrii ;
-este interzis(a) inotul atat la mal cat si in zona de
scufundare sau imbaierea in apa marii atat la mal cat si in
zona de scufundare;
-Obligatii;
-sa respecte regulile si masurile de comportament
specificate de conducatorul ambarcatiunii;
-sa acorde ajutor persoanelor aflate in pericol in masura
posibilitatilor;
-sa participle la stingerea incendiilor daca situatia impune
si i se cere sprijinul;
-sa se conformeze conducatorului locului de munca in cazul
producerii unor sinistru
pe mare sau unor situatii de
urgenta.
II.5 MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE PE TIMPUL
UTILIZARII
INSTALATIILOR
ELECTRICE
SI
ECHIPAMENTELOR CARE SE ALIMENTEAZA CU ENERGIE
ELECTRICA
Art.28 Masuri de prevenire si protectie pe timpul utilizarii
instalatiilor electrice si echipamentelor care se alimenteaza
cu energie electrica:
a)Instalatiile electrice trebuie sa fie bine izolate, iar
echipamentele trebuie legate la centura de impamantare;
b) Este interzis a se scoate fisa din priza, tragandu-se de
cablul electric;
c) Este interzisa asezarea pe cablurile electrice si
prelungitoarele cu fisa si cupla a obiectelor de mobilier
sau de alta natura;
d)Este interzisa bararea trecerilor cu cabluri elctrice si
prelungitoare;
e)Echipamentele care se alimenteaza cu energie electrica
se aseza cat mai aproape de prizele electrice;
f)Orice uzura sau defect care apare la instalatiile electrice
si
echipamentelor care se alimenteaza cu energie
electrica trebuie semnalata conducatorului locului de
6

munca.Acestea se vor utiliza numai dupa remedierea


defectiunilor.
g)Este interzis sa se atinga sau sa se tina cu mana un
obiect metalic, in timp ce cu cealalta mana se introduce
fisa in priza;
h)Este interzis a se pune in functiune un echipament care
se alimenteaza cu energie electrica se inainte de a fi
cunoscut sistemul de functionare al acestuia;
i)Inainte de conectarea unui echipament care se
alimenteaza cu energie electrica la o priza electrica,
trebuie controlat pentru a fi in pozitia deconectat;
j)Orice operatie de reglare, reparare, intretinere si
curatare la un echipament care se alimenteaza cu energie
electrica se va efectua doar dupa trecerea acestuia in
pozitia OPRIT scoaterea fisei din priza;
k) Este interzis sa se introduca cablurile electice direct in
priza, fara sa se foloseasca fisa;
m)Echipamentele care se alimenteaza cu energie electrica
vor fi fixate si pozitionate conform instructiunilor de
utilizare;
l)Este interzis a se utiliza echipamentele care se
alimenteaza cu energie electrica fara carcasa sau alti
protector;
m)Cuplarea mai multor consumatori la aceeasi priza se
poate face numai in conditiile evitarii supraincarcarii si
supraincalzirii prizei si a cablurilor de alimentare;
n)Conductorii electrici de la echipamentele tehnice de
birou trebuie sa satisfaca
urmatoarele conditii:
-sa nu prezinte risc de electrocutare la nivelul planului
de lucru sau al pavimentului( fara inadiri sau crapaturi la
izolatia de protectie);
-sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la
nevoile reale si previzibile ale utilizatorulu;
-sa asigure accesul usor pentru operatiile de
intretinere;
-sa nu traverseze caile de acces pentru a fi protejati
impotriva deteriorarilor mecanice.
o)Se interzice lucrul la echipamentele tehnice de birou
actionate electric cu mainile umede;
7

p)Dupa terminarea lucrului echipamentele tehnice de


birou vor fi scoase de sub tensiune;
r)Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra
instalatiilor electrice se vor efectua numai de catre
electricieni autorizati.
s)Mijloacele si instalatiile de protectie impotriva
pericolului de electrocutare vor fi verificate pe baza unui
plan de verificari aprobat de conducerea agentului economic.
Art.29 Ordinea si curatenia la locul de munca sunt
obligatorii,fiind interzisa aglomerarea cailor de acces si de
lucru.Se interzice depozitarea de materiale si obiecte in
apropierea instalatiilor de incalzire sau a instalatiilor
electrice;
II.6 MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE PE TIMPUL
UTILIZARII MOBILIERULUI
Art.30.Pentru luarea unui obiect aflat la inaltime se va utiliza
o scara sau podete cu o buna stabilitate.Este interzis sa se
improvizeze podete din scaune,cutii,sertare,asezate unele
peste altele.Obiectele de mobilier se vor mentine cu
marginile netede,cele care sunt crapate sau nu au stabilitate
vor fi reparate sau inlocuite.
Art.31Pentru evitarea lovirilor ,impiedicarilor etc.,sertarele si
usile dulapurilor se tin inchise.
Art.32 Pentru evitarea prinderii degetelor,la inchiderea
sertarelor sau a usilor se vor utiliza manerele procedandu-se
cu atentie.
Art.33 Inainte de folosirea unui scaun ,trebuie controlata
starea lui,dupa care se fixeaza intr-o stare stabila ,evitanduse asezarea pe marginea lui.Este interzisa miscarea de
leganare pe doua din picioarele scaunului sau rasturnarea
pe spate.
Art.34
Este obligatoriu fixarea mobilierului
si cartilor,
dosarelor cu documente si a altor obiecte dispuse pe sau in
8

interiorul mobilierului
rostogolirii.

impotriva

caderii,

alunecarii

si

Art. 35 Obiectele decorative etc se fixseaza pe pereti , pe


pardoseala sau pe mobilier si se asigura impotriva caderii,
alunecarii si rostogolirii.
II.7 MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE PE TIMPUL
UTILIZARII ECHIPAMENTELOR IT
Art36 Lucratorii care urmeaza sa desfasoare activitati la
echipamentele IT vor fi incadrati si repartizati la posturile de
lucru numai dupa efectuarea examenelor medicale
obligatorii prevazute de reglementarile in vigoare ale
Ministerului Sanatatii, inclusiv a examenului medical
oftalmologic.
Art.37. Lucratorii vor fi instruiti in utilizarea echipamentului
IT inainte de inceperea activitatii si ori de cate ori se
modifica
organizarea
sau
dotarea
locurilor
de
munca/posturilor de lucru.
Art. 38 In timpul lucrului la calculator se va evita purtarea
ochelarilor colorati .
Art. 39 Conducerea
societatii va planifica si organiza
activitatile de prelucrare automata a datelor astfel incat
activitatea zilnica in fata ecranului sa alterneze cu alte
activitati.
Art.39 (1) In cazul in care alternarea activitatilor nu este
posibila, iar sarcina de munca impune utilizarea ecranelor in
cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze
suplimentare fata de cele obisnuite.
AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCA
Art.40 Amenajarea locului de munca trebuie astfel realizata
incat sa ofere utilizatorilor confort si libertate de miscare si
sa diminueze in masura maxim posibila riscurile de natura
vizuala, mentala si posturala.
9

Art.41 Posturile de lucru trebuie concepute si amenajate


astfel incat sa permita unor persoane diferite sa realizeze o
gama diversa de sarcini de munca, intr-un mod confortabil si
eficace, la nivelul de performante cerut.
Art.42 Amenajarea posturilor de lucru trebuie sa permita
adaptarea acestora la schimbari de cerinte si situatii.
Art.43 Postul de lucru trebuie sa permita o buna corelare
intre caracteristicile antropofunctionale ale utilizatorilor si
munca lor prin asigurarea posibilitatilor de reglare a
diferitelor elemente componente ale acestuia.
Art.44 Utilizatorii trebuie sa aiba posibilitati de modificare a
pozitiei de lucru, in timpul activitatii.
Art.45 Daca utilizatorii se deplaseaza de la un punct de lucru
la altul, este indicat sa se prevada elemente de prindere sub
planul de lucru, pentru a usura miscarea (de ex. o canelura
sub birou cu adancime suficienta pentru prindere).
Art.46 Distantele si unghiurile de vedere trebuie sa fie in
aport cu cerintele sarcinii de munca si in conformitate cu
pozitia de lucru standard.
Art.46(1) Pentru a pastra o pozitie de lucru confortabila si
pentru a evita reflexiile si efectul de orbire, utilizatorul
trebuie sa incline, sa basculeze sau sa roteasca ecranul
oricare ar fi inaltimea ochilor deasupra planului de lucru.
(2) Inaltimea optima a centrului ecranului trebuie sa
corespunda unei directii de privire inclinate intre 10 si 20
sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.
Art.47 Inaltimea tastaturii trebuie sa asigure in timpul
utilizarii un unghi intre brat si antebrat de minimum 90.

10

Art.48 In pozitie asezat, distanta dintre planul de lucru si


suprafata de sedere trebuie sa fie cuprinsa intre 200 si 260
mm.
Ecranul, suportul de documente si tastatura trebuie
amplasate la distante aproximativ egale fata de ochii
utilizatorului, respectiv 600 150 mm.
Art.49 Videoterminalele vor fi astfel amplasate incat directia
de privire sa fie paralela cu sursele de lumina (naturala si
artificiala).
Art.50 Posturile de lucru la videoterminale vor fi amplasate
intre sirurile de corpuri de iluminat din incaperea de lucru.
Art.50 (1) Videoterminalele vor fi amplasate la distanta fata
de ferestre.
(2) In cazul in care videoterminalele sunt amplasate in
incaperi in care se desfasoara si alte activitati, in apropierea
ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu necesita
activitate la ecran.
(3) Suprafetele vitrate nu trebuie sa fie situate in fata sau in
spatele utilizatorului.
Art.51 Se va evita, pe cat posibil, amplasarea
videoterminalelor in incaperi cu suprafete vitrate de mari
dimensiuni. Daca acest lucru nu este posibil, in cazul
incaperilor mari, cu suprafete vitrate importante, dispuse pe
mai multi pereti, se vor lua masuri adecvate pentru
mascarea zonelor cu luminescenta ridicata (pereti mobili,
storuri cu lamele orizontale la ferestre etc.).
Art.52 Pentru asigurarea cerintelor de securitate si
stabilitate, la locul de munca trebuie :
-sa se reduca la minimum vibratiile inerente sau transmise ;
-sa se elimine posibilitatea bascularii planului de lucru ;
-sa fie posibila reglarea inaltimii mesei fara risc de coborare
brusca si deci, de ranire ;
-sa nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea
echipamentului de calcul.
11

Art.53 Amenajarea posturilor de munca intr-o incapere


trebuie realizata astfel incat sa se asigure :
-accesul usor si rapid al utilizatorilor la locul lor de munca ;
-accesul usor si rapid al personalului de intretinere la toate
partile echipamentului, la pozitiile cablurilor si la prizele
electrice, fara intreruperea activitatii in desfasurare sau cu o
intrerupere minima ;
-un spatiu de lucru care sa raspunda nevoilor de spatiu
personal, de comunicare intre indivizi si de intimitate.
Art.54(1) Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte
urmatoarele conditii :
-sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de
lucru sau pe sol ;
-sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile
reale si previzibile ale utilizatorilor, inclusiv in cazul unei
reamenajari a incaperii ;
-sa asigure accesul usor iar intretinerea sa se efectueze fara
intreruperea activitatii ;
-cablajul trebuie sa corespunda intregului domeniu de
reglare a planurilor de lucru.
(2)
Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces
fara a fi protejati impotriva deteriorarilor mecanice.
EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR IT
Art.55 Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele IT
pe care nu le cunosc si pentru care nu au instruirea
necesara.
Art.56(1) Punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va
fi efectuata numai de catre personalul autorizat in acest
scop.
(2)
Se interzice personalului de deservire a
echipamentelor IT sa intervina la tablouri electrice,
prize, stechere, cordoane de alimentare, grupuri
stabilizatoare, instalatii de climatizare sau la orice alte
instalatii auxiliare specifice.

12

Art.57 La punerea sub tensiune a echipamentelor IT se vor


respecta, in ordine, urmatoarele prevederi :-verificarea
temperaturii si umiditatii din sala;
-verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;
-punerea sub tensiune a unitatii centrale, prin actionarea
butonului corespunzator de pe panoul unitatii centrale ;
-punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin
actionarea butoanelor corespunzatoare de pe panourile de
comanda, in succesiunea indicata in documentatia tehnica a
calculatorului.
Art.58 Scoaterea de sub tensiune a echipamentelor IT se va
realiza in succesiunea inversa celor prevazute la punerea
sub tensiune.
Art.59 Punerea in functiune a unui echipament dupa revizii
sau reparatii se va face numai dupa ce personalul autorizat
sa efectueze revizia sau reparatia confirma in scris ca
echipamentul respectiv este in buna stare de functionare.
Art.60 Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie
ale echipamentelor de calcul.
Art.61 Se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul
functionarii echipamentului de calcul.
Art.62(1) Functionarea echipamentelor de calcul va fi
permanent supravegheata pentru a se putea interveni
imediat ce se produce o defectiune.
(2) Se interzice continuarea lucrului la echipamentul IT
atunci cand se constata o defectiune a acestuia.
(3)
Remedierea defectiunilor se va realiza numai de
catre personalul de intretinere autorizat.
Art.63 Daca in timpul functionarii echipamentului IT se aud
zgomote deosebite, acesta va fi oprit si se va anunta
personalul de intretinere pentru control si remediere.

13

Art.64 Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la


prize defecte sau fara legatura la pamant.
Art.65 Inlocuirea sigurantelor la instalatiile electrice se va
face numai de catre personalul autorizat in acest scop.
Art.66 (1) La utilizarea imprimantelor de mare viteza se vor
evita supraincalzirile care pot duce la incendii.
(2) In apropierea acestor imprimante se vor amplasa
stingatoare cu praf si dioxid de carbon.
(3)
In timpul functionarii, capacul superior al
imprimantelor va fi mentinut inchis ; deschiderea
capacului imprimantelor, pentru diverse reglaje se va
realiza numai dupa deconectarea acestora de la sursa.
Art.67 (1) La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea
partilor fierbinti.
(2)
Orice
interventie
in
timpul
functionarii
imprimantelor, permisa in documentatia tehnica, se va
realiza cu luarea masurilor de evitare a antrenarii
partilor corpului de catre imprimanta.
Art.68 In timpul functionarii echipamentelor IT, usile de
acces nu se vor bloca sau incuia, pentru a permite
evacuarea rapida, in caz de pericol, a personalului de
deservire.
Art.69 Se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de
documente.
Art.70(1) In cazul unui inceput de incendiu in incaperea cu
echipamente IT, se va actiona cu stingatorul cu praf de
dioxid de carbon.
(2)
Reluarea lucrului in zonele de actiune a dioxidului
de carbon se va face numai dupa ventilarea spatiilor
respective cu instalatia de climatizare in functiune, in
circuit deschis, un timp stabilit in functie de capacitatea
ventilatoarelor si volumul incaperilor, dar nu mai putin
de o ora.

14

Art.71 Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a


calculatorului sau deasupra tastaturii.
Art.72 (1) In timpul lucrului la videoterminale, se va evita
purtarea ochelarilor colorati.
(2)
Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se
vor utiliza filtre antireflexii (sub forma de retea, aplicate
pe suprafata ecranului).
Art.73(1) Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu
ecran de vizualizare trebuie sa cunoasca necesitatea si
posibilitatile de reglare a echipamentului si mobilierului de
lucru.
(2) Reglarile se vor efectua in raport cu cerintele sarcinii de
munca, conditiile de mediu si cu caracteristicile
antropofunctionale si psihofiziologice individuale.
(3) Se vor regla in principal :
- luminatia ecranului, contrastul intre caractere si fond,
pozitia ecranului (inaltime, orientare, inclinare) ;
- inaltimea si inclinarea suportului pentru documente ;
- inaltimea mesei de lucru (daca este reglabila) ;
inaltimea suprafetei de sedere a scaunului, inclinarea si
inaltimea spatarului scaunului.
INTRETINEREA SI REPARAREA ECHIPAMENTELOR IT
Art.74 Se interzice accesul personalului de intretinere si
reparatii la echipamentele IT pe care nu le cunosc si pentru
care nu au fost instruiti.
Art.75 Orice reparatie a echipamentelor IT se va efectua in
conformitate cu prevederile din documentatia tehnica a
calculatorului.
Art.76 Pentru fiecare echipament de calcul se vor intocmi
grafice de control periodic pentru semnalizarea deficientelor
si remedierea acestora.
Art.77 Inainte de inceperea oricarei lucrari de reparatie se
vor verifica sculele, dispozitivele de lucru si echipamentul
individual de protectie adecvat riscurilor existente.
15

Art.78 Personalul de intretinere si reparatii va verifica


existenta dispozitivelor de protectie si a carcaselor si nu va
autoriza punerea in functiune a echipamentului respectiv
decat dupa montarea dispozitivelor si carcaselor de
protectie.
Art.79 Se interzice curatarea sau ungerea echipamentelor in
timpul functionarii acestora.
Art.80(1) Suprafetele ecranelor videoterminalelor se vor
curata periodic de depunerile de praf sau amprente digitale,
pentru a nu se reduce lizibilitatea.
(2)
Curatarea se va face numai cu produsele prescrise
de producatorul echipamentului.
Art.81 Conducatorul locului de munca impreuna cu
personalul care lucreaza la echipamentele electrice vor
verifica permanent imposibilitatea atingerii pieselor aflate
normal sub tensiune (carcase intacte si la locul lor, capace
inchise, izolatia cablurilor nedeteriorata etc.).
Art.82 Personalul de intretinere a echipamentelor electrice
trebuie sa asigure dotarea circuitelor cu sigurante fuzibile
originale si calibrate corespunzator si reglarea aparatelor de
protectie pentru a deconecta la curentul de reglaj stabilit de
proiectant.
II.8 REGULI PRIVIND TRANSPORTUL RUTIER SI PUBLIC
Art.83. La iesirea din cladiri , lucratorii se vor asigura din
toate directiile pentru a observa daca nu exista vreun pericol
de accidentare.
Art.84 Lucratorii care se deplaseaza la si de la serviciu cu
mijloace de transport public trebuie sa respecte urmatoarele
reguli:
-sa declare traseele uzuale si mijloacele de transport
folosite pentru deplasarea dus-intors de la domiciliu la firma;

16

-sa respecte traseul si durata de parcurgere a traseului


.
Art.85 Pe traseul de la serviciu pana
la domiciliu si
invers , lucratorii sunt obligati sa respecte regulile de
circulatie rutiera atat pentru pietoni cat si in cazul
automobilistilor ; nu se va circula pe scarile mijloacelor
de transport in comun ; nu se va urca sau cobori din
mijloacele de transport in comun decat dupa oprirea
acestora
si prin locurile permise ;
nu se va traversa
decat prin locurile marcate .
II.9 ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE
Art.86. Echipamentul individual de protectie din dotare se va
purta obligatoriu numai in scopul pentru care a fost
acordat .
Art.87.Echipamentul individual de lucru va fi intretinut
corespunzator (curat, calcat etc.).
Art.88.Se interzice salariatilor sa poarte imbracamintea
proprie peste echipamentul individual de protectie.
II.10 SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA
Art.89 Semnalizarea de securitate si sanatate in munca, la
locul de munca este obligatia conducatorului locului de
munca.Lucratorii sunt obligati sa cunoasca semnificatia
semnalizarii
si
sa
o
respecte
dupa
o
instruire
corespunzatoare efectuata de conducatorul locului de
munca.
II.11 ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
Art.90 Primul ajutor este organizat la sediul administrativ al
societatii, la punctele de lucru- pe uscat in zona de pastrare
si utilizare a compresorului de aer comptimat si buteliilor de
aer comprimat si pe ambarcatiuni pe timpul utilizarii
ambarcatiunilor pentru scafandrii.

17

Dotarea acestora cu truse de prim ajutor si asigurarea cu


personal instruit in acest scop constituie aributul directorului
general.
II.12. INSTRUIREA LUCRATORILOR
Art. 91. Personalul administrativ efectueaza
periodica semestrial cu o durata de 2 ore.

instruirea

NTOCMIT
LUCRATOR DESEMNAT CU PREVENIREA SI PROTECTIA
IN DOMENIUL SSM
ANEXA Nr.1

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE


IN MUNCA
18

ALE CAROR PREVEDERI SE APLICA CUMULATIV CU


CELE DIN PREZENTA INSTRUCTIUNE:
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
privind conducerea activitatii de scufundare
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
pentru scafandrii
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
privind modul de instruire al lucratorilor in domeniul
securitatii si sanatatii in munca
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
pentru utilizarea echipamentului de scufundare
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
pentru utilizarea compresorului de aer
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
pentru manipularea manuala a maselor
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
pentru utilizarea buteliilor de aer comprimat
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
pentru utilizarea echipamentului individual de protectie
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
pentru acordarea primului ajutor
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
pentru vizitatori

19

S-ar putea să vă placă și