Sunteți pe pagina 1din 98

1.

Calculul termic al unui motor cu aprindere prin scanteie


n cele ce urmeaz se prezint calculul termic al motorului avnd urmatoarele
caracteristici:
Pn =

70 kw

70000 W

95.2 CP

nn =

4900 rot/min
i=
4 numarul de cilindrii
1,1 Alegerea parametrilor initiali:
Temperatura initiala:

T0 =

293 K

Presiunea initiala:

p0 =

120*103 N/m2

Temperatura gazelor reziduale:

Tr =

1000 K

(900 - 1000)

Coeficientul de exces de aer:

(0.85 - 1)

Raportul de comprimare:

=
pr =

(7 - 11)

125*103 N/m2

(105 - 125)

90*103 N/m2
15 K
1.2

(70 - 90)
(15 - 40)
(1.05 - 1.2)

Presiunea reziduala:

1,2 Parametrii procesului de schimbare a gazelor


Se alege urmatoarele marimi:
pa =
Presiunea la sfarsitul admisiei:
Preincalzirea amestecului:
T =
p =
Coeficientul de postardere:
Se calculeaza:
Coeficientul gazelor reziduale:

r=

T 0 + T
Tr

pr
293+15 125103

=
p a p p r 1000
7701031. 2125103

0.0524

Temperatura la sfarsitul admisiei va fi:

T a=

T 0 + T + rT r
1+ r

293+15+0 . 05241000
=
1+0 . 0524

342.48 K

Coeficientul de umplere:

prT 0
p 12510 3293
7
1. 2
V =

=
p0T a 1 1+ r 12010 3342 . 48 71 1+ 0 .0524

1.185

n1= 1.39
(1.32 - 1.39)

Se adopta
1,3pentru
Parametrii
coeficientul
procesului
politropic
de comprimare
de comprimare
Presiunea la sfarsitul comprimarii:

pc = p a

n1

= 9010 7

1 .39

= 1345639.6800395 N/m2

Temperatura la sfarsitul comprimarii:

T c=T a

n11

=342 . 487

1. 391

731.52 K

Se adopta urmatoarea compozitie a benzinei:


1,4 Parametrii procesului de ardere

Se vor mai alege urmatorii parametrii:


coeficientul de utilizare a caldurii:
masa molara a combustibilului:

c=
h=
o=
Qi=

0.854
0.142
0.004
43500

kg
kg
kg
KJ/kg

= 0.9
Mc= 1/114

Aerul minim necesar arderii a 1 kg de combustibil se calculeaza :

Lmin=

1 c h o
1 0. 854 0 .142 0 .004
+ =
+

=
0,21 12 4 32 0,21 12
4
32

0.50496 kmol aer/kg comb

Cantitatea de aer necesar arderii este:

L=Lmin=10. 50496=

0.50496 kmol aer/kg comb

Cantitatea de incarcatura proaspata, raportata la 1 kg combustibil:

M p =Lmin+M c=10 .50496+

1
=
114

0.5137 kmol/kg comb

Coeficientul teoretic de variatie molara a incarcaturii proaspete pentru <1 :

h
c
0 . 142 0 . 854
+
0 . 790 . 504+
+
2 12
2
12
=
= 1.053
L+ M c
1
0 .504 +
114

0 .79L+
0 =

Coeficientul real de variatie molara a incarcaturii proaspete :

f =

0 + r
1+ r

1 . 053+0 . 0524
= 1.0506
1+0 . 0524

Caldura specifica molara medie a amestecului initial :


'
3
3
Cm =20+17 . 410 T c=20+17 . 410 872 .53= 32.728 kj/kmol K

Caldura specifica molara medie a gazelor de ardere pentru <1 :


'
C'm
=( 18 . 4 +2. 6 )+(15 . 5+13 . 8 )104T z

kJ
kmolK

'
C'm
=( 18 . 4 +2. 61)+(15 . 5+13 . 81 )104T z =21+29 . 3104T z

Caldura specifica degajata de ardera incompleta :


Qai=Qi - Qai = Qi - 61000*(1 - l) = 43500 - 61000*(1-1)=

43500 KJ/kg

Temperatura la sfarsitul arderii rezulta din urmatoarea ecuatie :

Q ai

'

( L+ M c )( 1+ r )

''

+C mT c=Cm fT z

0 . 943500
+ 35. 182872. 53=( 21+29 .3104 T z )1. 05T z
1
( 0 .504 +
)( 1+0 . 0524 )
114
Tz=

3248 K

Presiunea la sfarsitul arderii :

T
2
3248
pz = p c f z =25 . 221051 . 0506
= 6277587.447 N/m
Tc
872 . 53
Tinand cont de rotunjirea diagramei:
'
5
pz = zp z =0 . 855. 3310 = 5335949.3299269 N/m2

Coeficientul de corectie a presiunii :


z = 0.85

(0.75 - 0.85)

Gradul de crestere a presiunii:

pz

5 .33105
= =
=
pc 25 . 22105

4.665

(2.85 - 4.5)

1.5 Destinderea
n2= 1.23

Se adopta coeficientul politropic al destinderii:

(1.23 - 1.3)

Presiunea la sfarsitul destinderii:

pb =

pz

n2

5. 33105
= 573221.11814623 N/m2
1 . 23
7

Temperatura la sfarsitul destinderii:


T b=

Tz

n 21

3407
=
1 .231
7

2076.2634760953 K

Se 1,6
adopta
Parametrii
urmatoarele
principali
valori:
ai motorului
coeficientul de rotunjire al diagramei:

r = 0.98
m = 0.85

randamentul mecanic:
Presiunea medie a ciclului teoretic :
'

pi =

[ (

pc

1
1
1
1 n 1
1 n 1
1 n2 1
n11
1
2

)]

13 . 45105 4 . 102
1
1
1
=
1 1. 231
1 1 . 391
71
1 . 231
1 . 391
7
7

'

pi= rp i=0 . 9813. 3510 =


Randamentul indicat al motorului:

1308794.0521437 N/m2

)]=

1335504.135

i =R M

p iM pT 0
p0 Q i

=8 . 314

13 . 081050 . 5137293
= 0.26 (0.25 - 0.36)
1 . 201051 .11843500

Presiunea medie efectiva:


5
pe = mpi =0 . 8513 . 0810 = 1112474.9443221 N/m^2

Randamentul efectiv al motorului:

e =mi=0. 850 .32=

0.22

(0.25 - 0.33)

Consumul specific efectiv de combustibil :

ge =

3600 3600
=
=
eQ i 0 . 2243500

0.368 kg/kWh

368 g/kWh

Raportul cursa-alezaj:
= S / D = 1.02
1,7 Dimensiuni fundamentale ale motorului

Capacitatea cilindrica va fi :

V h=

120000Pn 12000070000
=
=
peni
11 . 1210560004

0.385 l

Se determina alezajul si cursa:

D=

4V h

40 . 385
= 0.7835 dm
3 . 141. 02

S=D=1. 0274 .60=

79.91 mm

Viteza medie a pistonului:

W m=

Sn 0, 0766000
=
=
30 30

13.05237 m/s

Cilindree totala a motorului:

V t =iV h =40 . 385=

1.54 l

78.3455 mm

79.91 mm

Putere litrica a motorului:

Pl =

Pn

Vt

70
=
1. 54

45.43 kw/l

Diagrama indicata
Volumul la sfarsitul cursei de admisie:

7
V a =V h
=0 .385
=
1
71

0.449 dm3

Volumul la sfarsitul compresiei:

V c=

V a 0 . 449
=
=

0.064 dm3

Vb = Va

Se traseaza izocorele:

Vc = Vz
Politripa ac care reprezinta procesul de comprimare se traseaza prin puncte:

V
p x= p a a
Vx

( )

n1

Politropa destinderii zb se traseaza analog:

V
p x= p a a
Vx

( )

n1

Se adopta urmatoarele marimi pentru corectarea diagramei


unghiul de avans la aprindere

a =300 RAC

unghiul de avans la deschiderea evacuarii

ev =60 RAC

b=

raportul dintre raza manivelei si lungimea bielei

1
3.6

Pozitia punctului c' se determina de cursa pistonului Xs corespunzatoare unghiului de avans la aprindere

X s=

S
1cos a ) + b ( 1cos 2 a ) =
(
2
4

6.740 mm

Pozitia punctului c" este determinata de presiunea in acest punct

pc'' =( 1 . 151 . 25) pc =1. 2 pc =1. 21345193=

1614767.616 N/m^2

Pozitia punctului b' este determinata de cursa pistonului Xev corespunzatoare unghiului de avans la

deschiderea evacuarii:

X ev =

S
2

b
( 1cos ev ) 4 ( 1cos 2 ev ) =

15.816 mm

Pozitia punctului a este determinata de presiunea in punctul a'

1
1
5
pa '= ( p a + pb )= ( 0 . 9+5 . 4 )10 =
2
2

331610.56 N/m^2

120000

125000

90000

kmol aer/kg comb

0.0087719298

kmol/kg comb

3104T z

c=
b=
a=

104144.773586264
22.0624067249
0.003078231

delta =
Tz1=

1769.0764866272
3248.2916331522

(0.94 - 0.98)
(0.75 - 0.85)

N/m2

(280 - 350)

0.0783455453 m

0.07991 m

de avans la aprindere

iului de avans la

0.2777777778

Cinematica mecanismului biel-manivel

S
R
L

- unghiul de rotaie al manivelei


- unghiul de nclinare al axei bielei
- viteza unghiular de rotaie a arborelui cotit
- cursa pistonului
- raza manivelei
- lungimea bielei
- raportul dintre raza manivelei i lungimea bielei

n 3. 144900
=
=
30 30

512.86

S
R= = 0.039956 m
2

R 1
= = =
L 3.6
max=
Aria pistonului:

15

D 2 3. 140 . 0782
A p=
=
=
4
4

1
1
.. . .. . . .. .
3.0
3. 8
(12-18)

0.004821 m2

Deplasarea pistonului. Legea de variatie a deplasarii Sx in functie de unghiul :

1
S X =R ( Lcos ) + ( 1cos )

S X =R ( 1cos ) ( 1cos 2 )
4

Volumul generat de piston la un moment dat:


X

V P=

D 2
Salignl
4

Viteza pistonului:

V =R sin sin 2
2

Unghiul de vitez maxim

V =arccos
max

Acceleraia pistonului:

[ (

1 2 1 1
+
4
2 4

a=R ( cos cos 2 )

a=R ( cos cos 2 )


Ordinea de lucru a cilindrilor 1-3-4-2
a

0
1
2
3
4

180
A
C
E
D

360
C
D
A
E

540
D
E
C
A

720
E
A
D
C

Calculul dinamic al mecanismului biel-manivel


Prin calculul dinamic al mecanismului biel manivel se urmrete determinarea mrimii
si caracterului variaiei sarcinilor care acioneaz asupra pieselor motorului . Cercetarile n detaliu sunt
foarte complexe din cauza regimului variabil de funcionare . De aceea se folosesc relaii
simplificate obinute in ipoteza unei viteze unghiulare constante a arborelui cotit i la regim stabilizat.
Forele care acioneaza in mecanismul biel - manivel
Asupra mecanismului biel - manivel , acioneaza forele date de presiunea gazelor din cilindru i
forele de inerie ale maselor mecanismului aflate in micare . Forele de frecare vor fi considerate neglijabile .
Forele de inertie sunt constituite din fortele de inertie ale maselor aflate in miscare alternativa de translatie
si fortele de inertie ale maselor aflate in miscare de rotatie .
Pentru calculul organelor mecanismului biela manivela , al sarcinilor din lagare , pentru cercetarea oscilatilor
de torsiune , etc , trebue determinate valorile maxime , minime si medii ale acestor forte . De aceea marimile
fortelor se vor determina pentru o serie de poziti succesive ale mecanismului , functie de unghiul de
rotatie al arborelui cotit.
Pentru determinarea fortelor din elementele mecanismului biela manivela este recomandabil sa se inceapa cu
determinarea fortelor care actioneaza dupa axa cilindrului , cercetand separat fortele de presiune a gazelor si
fortele de inertie .

Forele i momentele care acioneaz n mecanismul biela manivela

Forta de presiune a gazelor


Forta data de presiunea gazelor pe piston se determina cu relatia:

F g =( p g p0 )A p
Ap - aria suprafeei capului pistonului;
pg - presiunea gazelor n cilindru dup diagrama indicat;
p0 - presiunea mediului ambiant;
Forta de presiune a gazelor este indreptata dupa axa cilindrului si poate fi considerata in axa boltului de piston .
Aceasta forta este considerata pozitiva cand este orientata spre axa arborelui cotit si negativa cand este
orintata invers.Calculul valorilor fortei de presiune a gazelor se face tabelar.Se construeste curba Fg=f()
Fortele de inertie
Fortele de inertie sunt produse de masele aflate in miscare accelerata si anume :piston asamblat (piston , bolt ,
segmenti , sigurantele boltului ) , biela si arbore cotit. Fortele de inertie sunt indreptate in sens opus acceleratiei
si sunt date de formula generala :F=ma [ N ]
m masa elementelor in miscare , in [ Kg ]
a - acceleratia maselor , in [ m/s 2]
In functie de felul miscarii elementelor mecanismului motor distingem urmatoarele
a)

Forte de inertie produse de masele elementelor aflate in miscare de translatie ( Fj )

b) Forte de inertie produse e masele neechilibrate ale elementelor aflate in miscare de rotatie ( F

Fortele de inertie ale maselor in miscare de translatie


Aceste forte sunt produse de masele pistonului asmblat (piston , segmenti , bolt si sigurantele acestuia )
si o parte din masa bielei si sunt considerate concentrate in axa boltului .
Determinarea fortelor de inertie ale maselor aflate in miscare de translatie se face cu relatia :

F j=m a
j p

[N ]

mj - masele piselor n micare de translaie


ap - acceleraia pistonului
Masele aflate in miscare de translatie se determina cu relatia urmatoare :

ml=mp +m1 b [ Kg ]
mp - masa pistonului asamblat , in

[ Kg ]

m1b - masa bielei concentrata in axa boltului si care se considera ca executa miscare de translatie , in

Fortele de inertie Fj se pot exprima , tinand seama de expresia acceleratiei pistonului pentru
mecanismul biel manivel axat .
2
F j=m R
( cos + cos 2 ) [ N ]
j

Calculul valorilor fortelor Fj se face tabelar si se construeste curba

F j= f ( )

Fortele de inertie ale maselor in miscare de rotatie


Aceste forte sunt produse de o parte din masa bielei si masa neechilibrata al arborelui cotit
(masa manetonului si masele reduse ale celor doua brate ).
Fortele de inertie ale maselor in miscare de rotatie se determina cu relatiile :
2

Fr =mrR

[N ]

forta centrifuga

d
Ft =m rR
dt

[N ]

forta tangentiala

mr -masa se miscare de rotatie ,


R - raza manivelei, n [m]
- viteza unghiular a arborelui

In cazul vitezei unghiulare constante , dt =0 , deci fortele tangentiale sunt nule. In consecinta ,
fortele de inertie ale maselor in miscare de rotatie sunt fortele centrifuge ce actioneaza pe
directia razei manivelei si raman constante ca marime.
Masele pieselor in miscare ale mecanismului biela manivela
Pentru simplificarea calculelor , masele pieselor in miscare pot fi inlocuite cu mase
reduse concentrate in articulatiile mecanismului biela - manivela .
Masa bielei este considerata ca fiind concentrata in cele doua axe in care este articulata ,
respectiv in axa ochiului bielei (m1b)si in axa capului bielei (m2b ).
Componenta m1b a masei bielei se considera ca executa miscare de translatie
si este luata in calculul fortei de inertie Fj.A doua componenta m2b se adauga maselor
rotitoare ale mecanismului .
Pentru majoritatea motoarelor de autovehicule , repartizarea masei bielei pe cele doua componente este :

m1b = ( 0,2. . . .. . 0,3 )mb

m2b= ( 0,7.....0,8 )mb

sau cu suficienta aproximatie :

m 1b =0,275mb

m2b =0,725mb

In aceste conditii , masa elementelor aflate in miscare de translatie alternativa se poate determina cu
relatia :

m j =m p +m1 b =m p +0, 275mb

mp - masa pistonului asamblat


mb - masa bielei
Masele rotitoare mr, sunt constituite din masa fusului maneton mm, masa bratului de
manivela redusa la raza R si componenta m2b a bielei , adica:

m r =m m +2( mbr ) R +m 2 b
Masa bratelor manivelei avand centrul de masa la raza r fata de axa arborelui cotit ,
se poate reduce la raza R a manivelei pornind de la egalitatea :
2
2
( mbr ) RR =mbr

de unde se obtine :

( mbr ) R=mbrR

[ Kg ]

- reprezint distana de la axa arborelui cotit la centrul de greutate al bratului


Masele constructive ale pistonului i bielei
Tipul motorului

Masa pistonului din aliaj de Al Masa bielei


kg/m2
100-150

M.A.S cu D=60 100mm

kg/m2
120-200

Forele rezultate din mecanismul biel manivel


Prin insumarea algebrica a fortelor de presiune a gazelor Fg si fortelor de inertie Fj ,
determinate pentru diferite pozitii ale manivelei , se obtin valorile fortei sumare care
actioneaza in lungul axei cilindrului.

F=F g+F j [ N ]
Calculul fortei F se face tabelar si se construeste curba F=f()
Forta F aplicata in axa boltului se descompune in doua componente, una de sprijin,
normala pe axa cilindrului (N) si una dupa axa bielei (B):
.
N=Ftg
[N ]

B=

F
cos

[N ]

In axa fusului maneton, forta B se descompune in doua componente, una radiala Z


si una tangentiala T:

Z =Scos( + ) [ N ]
T =Ssin( + )

[N ]

arborelui cotit

i lungimea bielei

rad/s

area mrimii
cetarile n detaliu sunt

i la regim stabilizat.

lor din cilindru i


or fi considerate neglijabile .
e alternativa de translatie

, pentru cercetarea oscilatilor


or forte . De aceea marimile
nctie de unghiul de

ecomandabil sa se inceapa cu
ele de presiune a gazelor si

biela manivela

rata in axa boltului de piston .


si negativa cand este
nstrueste curba Fg=f()

ston asamblat (piston , bolt ,


ptate in sens opus acceleratiei

latie ( Fj )

iscare de rotatie ( Fr )

sigurantele acestuia )

cu relatia :

re de translatie , in

ului pentru

elui cotit

nule. In consecinta ,

doua componente este :

poate determina cu

D=
S=
Ap=
=S/D=

0.07835 m
0.07991 m
0.00482 m2
1.02

=
Pn=
n=
=/30=

p0=
pa=
pr=
pz=

120000
90000
125000
6277587

N/m2
N/m2
N/m2
N/m2

7
70 kw
4900 rot/min

pe=
Va=
Vc=

1112475 N/m2
0.449 l
0.064 l

513 rad/sec

Vh=

=
n1=
n2=
R=S/2=
=

0.278
1.33
1.25
0.03996 m

3.6

Forta de sprijin, normala pe axa boltului

N=Ftg
Forta care actioneaza asupra bielei

180 3.1415927

S=Fcos
Forta tangentiala la axa fusului maneton

T = Ssin ( + )

0.385 l

Forta radiala la axa fusului maneton


mb=
mp=
mac=

0.57849518 kg
0.53028725 kg
0.57849518 kg
mj = mp+m1b =
m1b = 0,275mb =
m2b = 0,725mb =

Viteza pistonului:
Acceleratia pistonului:
a
[grd]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

xs
[m]
0.0000
0.0008
0.0031
0.0067
0.0116
0.0175
0.0241
0.0312
0.0384
0.0455
0.0523
0.0585
0.0641
0.0689
0.0729
0.0759

120 kg/m2
110 kg/m2
120 kg/m2

Forta data de presiunea gazelor pe piston

Forta de inertie a maselor cu miscare de translatie


2
F j=m R
( cos+ cos2 )
j
Fortele rezultante din mecanismul biela - manivela

0.689 kg
0.159 kg
0.419 kg

v p =R(sin + sin 2 )
2
px
[N/m2]
120000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000

vx
[m/s]
0.00
4.53
8.84
12.72
15.98
18.51
20.22
21.10
21.17
20.50
19.22
17.44
15.29
12.90
10.37
7.79

Momentul motor
M=TR

Fcb =m 2 bR 2

F= F g + F j
Deplasarea pistonului:

a p =R(cos + cos2 )
Vx
[l]
0.0642
0.0679
0.0790
0.0967
0.1203
0.1487
0.1806
0.2146
0.2493
0.2836
0.3162
0.3463
0.3732
0.3963
0.4154
0.4303

Z =Scos ( + )

Fg pg p0 Ap

ax
[m/s2]
13443
13107
12125
10572
8567
6255
3799
1360
-919
-2922
-4573
-5837
-6721
-7270
-7552
-7650

Fg
[N]
0
-145
-145
-145
-145
-145
-145
-145
-145
-145
-145
-145
-145
-145
-145
-145

Fj
[N]
-9267
-9035
-8358
-7288
-5906
-4312
-2619
-937
634
2015
3152
4024
4634
5012
5206
5274

x= [(1cos )+ (1cos2 )]
2
4
F
[N]
-9267
-9180
-8503
-7433
-6050
-4457
-2764
-1082
489
1870
3008
3879
4489
4867
5061
5129

[grd]
0.0000
0.0483
0.0951
0.1393
0.1795
0.2144
0.2429
0.2641
0.2771
0.2815
0.2771
0.2641
0.2429
0.2144
0.1795
0.1393

N
[N]
0
-443
-812
-1042
-1098
-971
-685
-293
139
541
855
1049
1113
1060
918
719

=arcsin( sin )
S
[N]
-9267
-9191
-8542
-7506
-6149
-4561
-2847
-1121
508
1947
3127
4018
4625
4981
5144
5179

T
[N]
0
-1604
-2935
-3769
-3967
-3505
-2472
-1055
501
1947
3077
3770
3995
3804
3294
2579

160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540

0.0782
0.0795
0.0799
0.0795
0.0782
0.0759
0.0729
0.0689
0.0641
0.0585
0.0523
0.0455
0.0384
0.0312
0.0241
0.0175
0.0116
0.0067
0.0031
0.0008
0.0000
0.0000
0.0008
0.0031
0.0067
0.0116
0.0175
0.0241
0.0312
0.0384
0.0455
0.0523
0.0585
0.0641
0.0689
0.0729
0.0759
0.0782
0.0795
0.0799

0.4410
0.4473
0.4494
0.4473
0.4410
0.4303
0.4154
0.3963
0.3732
0.3463
0.3162
0.2836
0.2493
0.2146
0.1806
0.1487
0.1203
0.0967
0.0790
0.0679
0.0642
0.0642
0.0679
0.0790
0.0967
0.1203
0.1487
0.1806
0.2146
0.2493
0.2836
0.3162
0.3463
0.3732
0.3963
0.4154
0.4303
0.4410
0.4473
0.4494

90000
90000
90000
90568
92311
95356
99930
106384
115244
127287
143654
166053
197064
240612
302642
391818
519317
694514
909510
1110657
1197355
6214812
5849429
4847973
3762521
2863018
2197025
1723563
1389334
1151626
980448
855618
763670
695567
645184
608328
564663
508173
443687
320670

5.18
2.59
0.00
-2.59
-5.18
-7.79
-10.37
-12.90
-15.29
-17.44
-19.22
-20.50
-21.17
-21.10
-20.22
-18.51
-15.98
-12.72
-8.84
-4.53
0.00
0.00
4.53
8.84
12.72
15.98
18.51
20.22
21.10
21.17
20.50
19.22
17.44
15.29
12.90
10.37
7.79
5.18
2.59
0.00

-7647
-7615
-7598
-7615
-7647
-7650
-7552
-7270
-6721
-5837
-4573
-2922
-919
1360
3799
6255
8567
10572
12125
13107
13443
13443
13107
12125
10572
8567
6255
3799
1360
-919
-2922
-4573
-5837
-6721
-7270
-7552
-7650
-7647
-7615
-7598

-145
-145
-145
-142
-133
-119
-97
-66
-23
35
114
222
372
581
880
1310
1925
2770
3806
4776
5194
29382
27620
22793
17560
13224
10013
7730
6119
4973
4148
3546
3103
2775
2532
2354
2144
1871
1560
967

5272
5249
5238
5249
5272
5274
5206
5012
4634
4024
3152
2015
634
-937
-2619
-4312
-5906
-7288
-8358
-9035
-9267
-9267
-9035
-8358
-7288
-5906
-4312
-2619
-937
634
2015
3152
4024
4634
5012
5206
5274
5272
5249
5238

5127
5105
5093
5107
5138
5155
5109
4946
4611
4059
3267
2237
1005
-356
-1738
-3002
-3981
-4519
-4552
-4260
-4073
20115
18585
14434
10272
7318
5701
5111
5182
5607
6163
6699
7127
7408
7543
7560
7417
7143
6810
6205

0.0951
0.0483
0.0000
-0.0483
-0.0951
-0.1393
-0.1795
-0.2144
-0.2429
-0.2641
-0.2771
-0.2815
-0.2771
-0.2641
-0.2429
-0.2144
-0.1795
-0.1393
-0.0951
-0.0483
0.0000
0.0000
0.0483
0.0951
0.1393
0.1795
0.2144
0.2429
0.2641
0.2771
0.2815
0.2771
0.2641
0.2429
0.2144
0.1795
0.1393
0.0951
0.0483
0.0000

489
247
0
-247
-490
-723
-927
-1077
-1143
-1098
-929
-647
-286
96
431
654
722
634
434
206
0
0
898
1378
1441
1328
1242
1267
1401
1595
1782
1905
1927
1836
1643
1372
1040
682
329
0

5151
5111
5093
5113
5162
5205
5193
5062
4750
4205
3396
2328
1045
-369
-1791
-3072
-4046
-4563
-4573
-4265
-4073
20115
18607
14500
10372
7437
5835
5266
5368
5829
6415
6964
7383
7632
7720
7684
7490
7176
6818
6205

1754
883
0
-884
-1757
-2592
-3325
-3865
-4104
-3944
-3342
-2328
-1030
347
1555
2361
2610
2291
1571
744
0
0
3246
4982
5208
4799
4484
4572
5053
5746
6415
6853
6926
6594
5895
4920
3729
2443
1178
0

550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720

0.0795
0.0782
0.0759
0.0729
0.0689
0.0641
0.0585
0.0523
0.0455
0.0384
0.0312
0.0241
0.0175
0.0116
0.0067
0.0031
0.0008
0.0000

0.4473
0.4410
0.4303
0.4154
0.3963
0.3732
0.3463
0.3162
0.2836
0.2493
0.2146
0.1806
0.1487
0.1203
0.0967
0.0790
0.0679
0.0642

295017
256536
240503
224469
208436
192402
176369
160335
144302
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000

alfa
[grd]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

M1
[Nm]

M2
[Nm]

M3
[Nm]

0.0
-64.1
-117.3
-150.6
-158.5
-140.0
-98.8
-42.1
20.0
77.8
122.9
150.6
159.6
152.0
131.6
103.0
70.1
35.3

0.0
-35.3
-70.2
-103.6
-132.9
-154.4
-164.0
-157.6
-133.5
-93.0
-41.2
13.9
62.1
94.3
104.3
91.5
62.8
29.7

0.0
-42.1
-81.0
-117.6
-148.5
-169.8
-177.2
-166.8
-136.8
-88.7
-25.9
36.5
93.6
135.5
154.7
147.6
115.3
63.1

-2.59
-5.18
-7.79
-10.37
-12.90
-15.29
-17.44
-19.22
-20.50
-21.17
-21.10
-20.22
-18.51
-15.98
-12.72
-8.84
-4.53
0.00

-7615
-7647
-7650
-7552
-7270
-6721
-5837
-4573
-2922
-919
1360
3799
6255
8567
10572
12125
13107
13443

M4
[Nm]
0.0
129.7
199.1
208.1
191.7
179.1
182.7
201.9
229.6
256.3
273.8
276.7
263.5
235.6
196.6
149.0
97.6
47.1

Mt
[Nm]
0.0
-11.8
-69.5
-163.6
-248.1
-285.2
-257.3
-164.7
-20.7
152.4
329.6
477.7
578.8
617.4
587.2
491.2
345.7
175.2

844
658
581
504
426
349
272
194
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5249
5272
5274
5206
5012
4634
4024
3152
2015
634
-937
-2619
-4312
-5906
-7288
-8358
-9035
-9267

T1
[N]
0
-1604
-2935
-3769
-3967
-3505
-2472
-1055
501
1947
3077
3770
3995
3804
3294
2579
1754
883

T2
[N]
0
-884
-1757
-2592
-3325
-3865
-4104
-3944
-3342
-2328
-1030
347
1555
2361
2610
2291
1571
744

6093
5930
5854
5710
5438
4983
4296
3347
2132
634
-937
-2619
-4312
-5906
-7288
-8358
-9035
-9267
Z1
[N]
-9267
-9050
-8022
-6491
-4698
-2919
-1413
-378
86
-10
-558
-1392
-2329
-3216
-3951
-4492
-4843
-5034

-0.0483
-0.0951
-0.1393
-0.1795
-0.2144
-0.2429
-0.2641
-0.2771
-0.2815
-0.2771
-0.2641
-0.2429
-0.2144
-0.1795
-0.1393
-0.0951
-0.0483
0.0000
Z2
[N]
-5093
-5036
-4853
-4514
-3988
-3268
-2392
-1456
-606
-11
176
-124
-889
-1966
-3091
-3946
-4295
-4199

-294
-566
-821
-1036
-1184
-1235
-1162
-952
-616
-180
253
649
939
1072
1022
798
436
0
T'
[N]
0
-360
-589
-588
-321
180
816
1445
1921
2137
2054
1711
1220
722
342
144
91
70

6100
5957
5912
5803
5565
5133
4450
3480
2219
659
-971
-2698
-4413
-6002
-7359
-8396
-9046
-9267
Z'
[N]
-2087
-2007
-1584
-988
-355
175
490
539
346
1
-367
-634
-720
-625
-430
-273
-274
-417

-1054
-2028
-2943
-3716
-4250
-4435
-4174
-3424
-2219
-649
914
2342
3391
3872
3695
2885
1578
0
Rm
[N]
4854.731
4906.827
4651.856
4303.720
3977.517
3809.933
3886.517
4169.565
4526.074
4813.909
4931.994
4830.617
4505.714
3987.431
3326.282
2579.869
1805.615
1079.841

180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550

0.0
-35.3
-70.2
-103.6
-132.9
-154.4
-164.0
-157.6
-133.5
-93.0
-41.2
13.9
62.1
94.3
104.3
91.5
62.8
29.7
0.0
129.7
199.1
208.1
191.7
179.1
182.7
201.9
229.6
256.3
273.8
276.7
263.5
235.6
196.6
149.0
97.6
47.1
0.0
-42.1

0.0
129.7
199.1
208.1
191.7
179.1
182.7
201.9
229.6
256.3
273.8
276.7
263.5
235.6
196.6
149.0
97.6
47.1
0.0
-42.1
-81.0
-117.6
-148.5
-169.8
-177.2
-166.8
-136.8
-88.7
-25.9
36.5
93.6
135.5
154.7
147.6
115.3
63.1
0.0
-64.1

0.0
-64.1
-117.3
-150.6
-158.5
-140.0
-98.8
-42.1
20.0
77.8
122.9
150.6
159.6
152.0
131.6
103.0
70.1
35.3
0.0
-35.3
-70.2
-103.6
-132.9
-154.4
-164.0
-157.6
-133.5
-93.0
-41.2
13.9
62.1
94.3
104.3
91.5
62.8
29.7
0.0
129.7

0.0
-42.1
-81.0
-117.6
-148.5
-169.8
-177.2
-166.8
-136.8
-88.7
-25.9
36.5
93.6
135.5
154.7
147.6
115.3
63.1
0.0
-64.1
-117.3
-150.6
-158.5
-140.0
-98.8
-42.1
20.0
77.8
122.9
150.6
159.6
152.0
131.6
103.0
70.1
35.3
0.0
-35.3

0.0
-11.8
-69.5
-163.6
-248.1
-285.2
-257.3
-164.7
-20.7
152.4
329.6
477.7
578.8
617.4
587.2
491.2
345.7
175.2
0.0
-11.8
-69.5
-163.6
-248.1
-285.2
-257.3
-164.7
-20.7
152.4
329.6
477.7
578.8
617.4
587.2
491.2
345.7
175.2
0.0
-11.8

0
-884
-1757
-2592
-3325
-3865
-4104
-3944
-3342
-2328
-1030
347
1555
2361
2610
2291
1571
744
0
3246
4982
5208
4799
4484
4572
5053
5746
6415
6853
6926
6594
5895
4920
3729
2443
1178
0
-1054

0
3246
4982
5208
4799
4484
4572
5053
5746
6415
6853
6926
6594
5895
4920
3729
2443
1178
0
-1054
-2028
-2943
-3716
-4250
-4435
-4174
-3424
-2219
-649
914
2342
3391
3872
3695
2885
1578
0
-1604

-5093
-5036
-4853
-4514
-3988
-3268
-2392
-1456
-606
-11
176
-124
-889
-1966
-3091
-3946
-4295
-4199
-4073
18321
13617
8970
5682
3734
2614
1813
984
-32
-1243
-2557
-3844
-4985
-5901
-6495
-6747
-6715
-6205
-6008

-4073
18321
13617
8970
5682
3734
2614
1813
984
-32
-1243
-2557
-3844
-4985
-5901
-6495
-6747
-6715
-6205
-6008
-5601
-5127
-4457
-3593
-2585
-1541
-621
-11
111
-328
-1339
-2824
-4586
-6365
-7885
-8907
-9267
-9050

0
-2065
-3370
-3900
-4062
-4174
-4338
-4499
-4544
-4372
-3941
-3289
-2519
-1767
-1155
-719
-436
-217
0
2150
3505
4076
4257
4367
4503
4614
4585
4317
3751
3006
2126
1252
524
17
-221
-200
0
275

-510
-11679
-9235
-6742
-4835
-3501
-2503
-1634
-795
10
710
1216
1478
1509
1405
1275
1226
1258
1066
12165
9609
7048
5070
3663
2600
1677
803
-10
-677
-1115
-1253
-1080
-658
-65
569
1096
1531
1521

680.934
1081.783
1811.848
2593.635
3352.206
4031.235
4573.794
4929.192
5065.111
4978.823
4703.053
4301.917
3851.254
3399.749
2925.582
2337.989
1575.603
774.010
338.974
22964.222
18705.064
14359.993
11177.239
9298.332
8382.502
8017.586
7882.745
7768.157
7550.292
7169.985
6618.025
5923.160
5140.767
4271.464
3379.138
2586.578
1792.949
1912.659

560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720

-81.0
-117.6
-148.5
-169.8
-177.2
-166.8
-136.8
-88.7
-25.9
36.5
93.6
135.5
154.7
147.6
115.3
63.1
0.0

-117.3
-150.6
-158.5
-140.0
-98.8
-42.1
20.0
77.8
122.9
150.6
159.6
152.0
131.6
103.0
70.1
35.3
0.0

199.1
208.1
191.7
179.1
182.7
201.9
229.6
256.3
273.8
276.7
263.5
235.6
196.6
149.0
97.6
47.1
0.0

-70.2
-103.6
-132.9
-154.4
-164.0
-157.6
-133.5
-93.0
-41.2
13.9
62.1
94.3
104.3
91.5
62.8
29.7
0.0

-69.5
-163.6
-248.1
-285.2
-257.3
-164.7
-20.7
152.4
329.6
477.7
578.8
617.4
587.2
491.2
345.7
175.2
0.0

-2028
-2943
-3716
-4250
-4435
-4174
-3424
-2219
-649
914
2342
3391
3872
3695
2885
1578
0

-2935
-3769
-3967
-3505
-2472
-1055
501
1947
3077
3770
3995
3804
3294
2579
1754
883
0

-5601
-5127
-4457
-3593
-2585
-1541
-621
-11
111
-328
-1339
-2824
-4586
-6365
-7885
-8907
-9267

-8022
-6491
-4698
-2919
-1413
-378
86
-10
-558
-1392
-2329
-3216
-3951
-4492
-4843
-5034
-5093

453
413
126
-373
-981
-1560
-1963
-2083
-1863
-1428
-826
-206
289
558
566
348
0

1210
682
121
-337
-586
-581
-353
-1
335
532
495
196
-317
-936
-1521
-1937
-2087

2350.850
3028.925
3716.282
4328.161
4796.227
5066.466
5108.676
4929.204
4570.005
4185.494
3864.112
3744.749
3876.292
4179.193
4514.754
4763.882
4854.731
4863.595
Rm=

normala pe axa boltului

neaza asupra bielei

a la axa fusului maneton

in ( + )

axa fusului maneton

cos ( + )

m 2 bR 2

-4412.367

sin( sin )
Z
[N]
-9267
-9050
-8022
-6491
-4698
-2919
-1413
-378
86
-10
-558
-1392
-2329
-3216
-3951
-4492

M
[Nm]
0.0
-64.1
-117.3
-150.6
-158.5
-140.0
-98.8
-42.1
20.0
77.8
122.9
150.6
159.6
152.0
131.6
103.0

-4843
-5034
-5093
-5036
-4853
-4514
-3988
-3268
-2392
-1456
-606
-11
176
-124
-889
-1966
-3091
-3946
-4295
-4199
-4073
20115
18321
13617
8970
5682
3734
2614
1813
984
-32
-1243
-2557
-3844
-4985
-5901
-6495
-6747
-6715
-6205

70.1
35.3
0.0
-35.3
-70.2
-103.6
-132.9
-154.4
-164.0
-157.6
-133.5
-93.0
-41.2
13.9
62.1
94.3
104.3
91.5
62.8
29.7
0.0
0.0
129.7
199.1
208.1
191.7
179.1
182.7
201.9
229.6
256.3
273.8
276.7
263.5
235.6
196.6
149.0
97.6
47.1
0.0

-6008
-5601
-5127
-4457
-3593
-2585
-1541
-621
-11
111
-328
-1339
-2824
-4586
-6365
-7885
-8907
-9267

-42.1
-81.0
-117.6
-148.5
-169.8
-177.2
-166.8
-136.8
-88.7
-25.9
36.5
93.6
135.5
154.7
147.6
115.3
63.1
0.0

Rp
[N]
2086.90
2038.73
1690.00
1150.25
478.53
251.08
951.59
1542.00
1952.25
2137.37
2086.09
1824.95
1416.88
954.68
549.38
308.42
288.88
422.98

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

509.95
11859.96
9830.74
7788.69
6315.00
5448.20
5008.08
4786.31
4612.63
4371.62
4004.71
3507.08
2920.69
2324.22
1819.06
1463.58
1301.34
1276.49
1065.96
12353.340
10228.39
8141.98
6620.09
5699.95
5199.68
4908.86
4654.44
4317.04
3811.60
3205.93
2467.16
1653.75
841.02
67.61
610.51
1114.20
1530.89
1545.36

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1292.37
797.03
174.12
502.54
1143.18
1664.56
1994.06
2082.79
1892.97
1523.80
963.39
284.56
429.39
1090.27
1622.95
1967.70
2086.90
2788.094
Rp=

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Calculul cinematic
R[mm]
b=R/l

39.9562281082
0.2777777778

512.86

[RAC]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

xp
[mm]
0.00
0.77
3.06
6.74
11.64
17.53
24.14
31.19
38.40
45.51
52.28
58.52
64.10
68.90
72.86
75.95
78.15
79.47
79.91
79.47
78.15
75.95
72.86
68.90
64.10
58.52
52.28
45.51
38.40
31.19
24.14

vp
[m/s]
0.00
4.53
8.84
12.71
15.97
18.50
20.21
21.09
21.15
20.49
19.21
17.43
15.28
12.89
10.37
7.78
5.18
2.58
0.00
-2.58
-5.18
-7.78
-10.37
-12.89
-15.28
-17.43
-19.21
-20.49
-21.15
-21.09
-20.21

ap
[m/s^2]
13428.81
13093.09
12112.02
10561.15
8557.68
6248.45
3795.10
1358.14
-918.29
-2919.31
-4568.21
-5830.78
-6714.40
-7262.31
-7543.81
-7641.84
-7639.38
-7606.59
-7590.20
-7606.59
-7639.38
-7641.84
-7543.81
-7262.31
-6714.40
-5830.78
-4568.21
-2919.31
-918.29
1358.14
3795.10

310
320
330
340
350
360

17.53
11.64
6.74
3.06
0.77
0.00

-18.50
-15.97
-12.71
-8.84
-4.53
0.00

6248.45
8557.68
10561.15
12112.02
13093.09
13428.81

Caracteristica externa a motorului


Puterea maxima
Turatia maxima
Coef. de elasticitate

Pe=Pm

Pm (W)
nm (rot/min)
c

( ) ( )]
( )]

n
n 2
n
1
+ 2
+ 3
nm
nm
nm

M e= M m 1 + 2

56000
6000
0.5 (0.45 - 0.65)

n
n
+ 3
nm
nm

unde sunt parametrii dependenti de coeficientul de elasticitate al motorului c, si se calculeaza :

1=

34 c
340. 5
=
= 1
2(1c ) 2(10 . 5)

3 =

1
1
=
= -1
2(1c )
2(10 .5 )

c e= c min
C=

c ePe
1000
n M =cn m=0 . 56000= 3000 rot/min

Momentul maxim (MM) :


Momentul la puterea maxima (Mm):

Pm

2c
20 . 5
=
=
2( 1c ) 2( 10 . 5)

MM
Me

Turatia de moment maxim (nM)

M m=

2=

Pm
n
30

111.41 Nm

56103
=
3 . 146000
30

89.13 Nm

n (rot/min)
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000

Pe (KW)
14.05
17.17
20.36
23.59
26.86
30.15
33.43
36.70
39.94
43.13
46.25
49.29
52.23
55.06
57.75
60.30
62.68
64.88
66.88
68.67
70.23
71.54
72.59
73.36
73.84
74.00

Me (Nm)
101.51
103.39
105.07
106.56
107.84
108.93
109.82
110.52
111.01
111.31
111.41
111.31
111.01
110.52
109.82
108.93
107.84
106.56
105.07
103.39
101.51
99.43
97.15
94.67
92.00
89.13

ce (g/kWh)
403.90
396.55
390.20
384.76
380.17
376.36
373.31
370.97
369.31
368.33
368.00
368.33
369.31
370.97
373.31
376.36
380.17
384.76
390.20
396.55
403.90
412.35
422.02
433.05
445.64
460.00

C (kg/h)
5.67
6.81
7.94
9.08
10.21
11.35
12.48
13.62
14.75
15.89
17.02
18.15
19.29
20.42
21.56
22.69
23.83
24.96
26.10
27.23
28.37
29.50
30.64
31.77
32.91
34.04

0.00
Caracteristica externa
60

1200

1200

55

1100

50

1000

45

900

40

800

35

700

30

600

25

500

20

400

15

300

10

200
Pe (KW)
C (kg/h)

Me (Nm)
ce (g/kWh)

100

Me*10 [Nm], ce [g/kWh]

Pe [kW], C [kg/h]

60

0.00 Caracteristica externa


0.00
0.00
0.00

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600

15

300

10
200

Pe (KW)

C (kg/h)

Me (Nm)

n [rot/min]

100

ce (g/kWh)

c, si se calculeaza :

1015.0549
1033.8705
1050.7056
1065.56
1078.4339
1089.3272
1098.2398
1105.1719
1110.1234
1113.0943
1114.0846
1113.0943
1110.1234
1105.1719
1098.2398
1089.3272
1078.4339
1065.56
1050.7056
1033.8705
1015.0549
994.25861
971.48177
946.72434
919.98631
891.26768

1200

1200

1100

1000

800

700

600

500

400

300

200

100

Me*10 [Nm], ce [g/kWh]

900

6600

300

200

100

Viteza I
[m/s]
0

PR
[kW]

Pr+Pa+Pd
[kW]
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Diagrama indicat
7000000

6500000

6000000

5500000

5000000

p [N/m2]

4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

V [l]

0.2500

0.3000

0.3500

0.4000

Diagrama p=f(alfa)
7000000

p, [N/m2]

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0
0

90

180

270

360

alfa, [RAC]

450

540

630

720

x, v, a= f(alfa)
100.00

20000.00
xp [mm]
vp [m/s]

80.00

16000.00

ap [m/s^2]

60.00

12000.00

40.00

8000.00

20.00

4000.00

0.00
0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

0.00
360

-20.00

-4000.00

-40.00

-8000.00

-60.00

alfa [RAD]

-12000.00