Sunteți pe pagina 1din 3

APROBAT

la edina catedrei
Teorie i Politici Economice
proces-verbal nr.1 din 29 august 2014

ef catedr
Teorie i Politici Economice
conf.univ., dr. Aurelia Toma

Programa analitic
la disciplina

MACROECONOMIE

Chiinu 2014

Tema 1. OBIECTUL, SCOPUL I METODELE MACROECONOMIEI


Macroeconomia ca domeniu al tiinei economice. Scopurile i obiectul
de studiu al
macroeconomiei. Metodele specifice de analiz macroeconomic i utilizarea acestor metode. Indicatorii
macroeconomici de rezultate. Condiiile generale ale echilibrului macroeconomic. Analiza situaiei
economiei n Republica Moldova la nivel macroeconomic.
Tema 2. INSTABILITATEA MACROECONOMIC I FLUCTUAIILE CICLICE
Caracterul ciclic al economiei. Tipurile i particularitile ciclurilor economice. Caracteristicile
fluctuaiilor ciclice. Factorii ce influeneaz caracterul ciclurilor economice. Fluctuaiile i tipologia
indicatorilor macroeconomici n funcie de faza ciclului economic. PNB potenial i metodele evalurii
economiei reale. Cauzele ciclitii i rolul statului n stabilizarea economiei.
Tema 3. EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITII LA NIVEL MACROECONOMIC
Sistemele de evaluare ai indicatorilor la nivel macroeconomic. Principiile de baz ale msurrii
rezultatelor activitii economice n sistemul conturilor naionale (SCN). Balana PIB-ului i Balana
legturilor
dintre
ramuri.
Caracteristica
indicatorilor
macroeconomici
de
rezultate
(PIB,PNB,PIN,PNN,VN,VP,VPD). Metodele de evaluare. PNB nominal i real. Caracteristica indicatorilor
macroeconomici n Republica Moldova.
Tema 4. PIAA MUNCII I DEZECHILIBRELE EI
Piaa muncii i componentele ei. Echilibrul pe piaa muncii. Modelul pieei muncii: ecuaiile i
interpretarea grafic. Formele i cauzele omajului. Indicatorii pieei muncii. Modelul ratei naturale a
omajului. Histereza omajului. Euroscleroza. Costurile omajului. Legea lui Okun. Durata omajului.
Piaa muncii n RM.
Tema 5. PROCESELE INFLAIONISTE I ASIGURAREA STABILITII PREURILOR
Cauzele, formele i natura inflaiei contemporane. Modelele inflaiei prin cerere. Modelul inflaiei
prin ofert. Evaluarea inflaiei. Curba lui Phillips i interpretarea ei. Ecuaia curbei lui Phillips i sensul ei
economic. Evaluarea ratei de sacrificiu. Inflaia i creterea economic. Histereza inflaiei. Dihotomia i
neutralitatea banilor. Deflatorul PIB. Indicii preurilor Laspreyres, Paasche, Fisher. Inflaionarea i
deflaionarea n economie. Costurile inflaiei i politici antiinflaioniste.
Tema 6. MODELUL AD-AS. ECHILIBRUL MACROECONOMIC GENERAL
Cererea agregat i determinanii cererii agregate. Curba cererii agregate i efectele ce
influeneaz traiectoria curbei. Consumul: component a cererii agregate: ecuaia, funcia i interpretarea
grafic. nclinaia marginal spre consum. Rata consumului. Economiile: funciile, ecuaia i interpretarea
grafic. nclinaia marginal spre economii. Investiiile: funciile, ecuaia i interpretarea grafic. nclinaia
marginal spre investiii. Multiplicatorul investiiilor. Rata dobnzii ca factor decesiv n modificarea
investiiilor. Rata dobnzii real i nominal. Rata dobnzii ex-post. Rata dobnzii ex-ante. Achiziii
guvernamentale: funciile, ecuaia i interpretarea grafic. Exportul net ca determinant al cererii
agregate. Echilibrul dintre economii i investiii n economia nchis.
Oferta agregat i determinanii ofertei agregate. Curba ofertei agregate i ecuaia ei algebric.
Modelul keynesian al ofertei agregate. Modelul salariilor rigide. Modelul preurilor fixe.Modelul informaiei
asimetrice. Modelul incompetenei lucrtorilor. Curba lui Phillips ca reflectare a curbei oferetei agregate.
Modelul clasic al ofertei agregate. Curbele ofertei agregate n diferite situaii economice (studii de caz).
Relaiile dintre cererea agregat i oferta agregat n scopul atingerii echilibrului macroeconomic
general. Echilibrul n modelul AD-AS (studii de caz).
Tema 7. POLITICA BUGETAR-FISCAL. CHELTUIELILE GUVERNAMENTALE I DATORIA DE
STAT
Sectorul guvernamental. Politica bugetar-fiscal i bugetul de stat. Deficitul i excedentul bugetar i
impactul asupra economiei. Metode de finanare a deficitului bugetar. Senioraj. Efectul Oliver-Tanzi.
Curba lui Laffer. Gradul de ndatorare a statului i metode de finanare a datoriei de stat. Impozitele si
impactul lor asupra PIB-lui. Efectele de transmisie i de multiplicare a politicii bugetar-fiscale. Stabilizatorii
automati. Costurile deficitului si excedentului bugetar.
Tema 8. PIAA MONETAR I MECANISMELE PIEEI MONETARE
Componentele i structura pieei monetare. Condiiile de echilibru al pieei monetare. Masa
monetar i baza monetar. Agregatele monetare. Modelul ofertei de bani. Metode de reglementare a
ofertei monetare. Cererea de bani. Teorii ale cererii de bani. Teoria neutralitii banilor. Instrumente ale
politicii monetar-creditare. Efectele de transmisie i de multiplicare a politicii monetar-creditare. Efectul
Fier. Piaa monetar n RM.

Tema 9. MODELUL IS-LM. ECHILIBRUL SIMULTAN PE PIAA BUNURILOR I PIAA


MONETAR
Modelul IS-LM. Caracteristicile i ecuaiile modelului. Crucea lui Keynes: construirea i explicarea
ei. Cheltuielile planificate i reale. Construirea i caracteristicile curbei IS. Construirea i caracteristicile
curbei LM. Deplasarea i panta curbelor n modelul IS-LM. Ecuaiile algebrice n modelul IS-LM. Piaa
soldurilor monetare. Eficiena politicilor bugetar-fiscale i monetar-creditare n modelul IS-LM. Metode de
reglementare a ofertei monetare. Teoria preferinei pentru lichiditate. Echilibrul n cazul preurilor fixe i n
cazul preurilor flexibile. Echilibrul pieei monetare i rolul ratei dobnzii n asigurarea echilibrului.
Rezolvarea dezechilibrelor prin modelul IS-LM. Construirea curbei AD n baza modelului IS-LM. Efectul
Pigu. Teoria deflaiei datoriei. Interaciunea dintre modelul IS-LM i AD-AS. Utilizarea modelului IS-LM n
economia real.
Tema 10. ECONOMIA DESCHIS I BALANA DE PLI EXTERNE
Economia deschis: caracteristici i factori de influen. Evaluarea gradului de deschidere a
economiei. Echilibrul macroeconomic general n modelul economiei deschise. Aspectele
macroeconomice ale teoriilor comerului internaional. Comerul exterior i identitatea macroeconomic
de baz. Eficiena exportului i importului.
Piaa valutar i componentele ei. Cererea i oferta de valut. Rata de schimb i factorii ce o
influeneaz. Evaluarea ratei de schimb nominale i reale.Teoria paritii capacitii de cumprare.
Sistemul monetar internaional i european. Sistemelel ratelor fixe i flexibile . Funciile exportului net i a
ratei de schimb. Interpretarea grafic.
Balana de pli externe i structura ei. Contul curent i structura contului curent. Contul micrilor
de capital i structura lui. Ecuaia balanei de pli. Rezervele valutare i operaiuni cu rezerve. Modelul
balanei de pli i asigurarea echilibrului BPE. Modelul datoriei dependenei interne i externe i a
deficitului balanei de pli. Criza balanei de pli. Politica de echilibrare a balanei de pli.