Sunteți pe pagina 1din 2

Resursele umane constituie un potential uman deosebit, unic, rar, dificil de imitat si relativ de nlocuit, ce

trebuie nteles, motivat sau antrenat, n vederea suprapunerii scopurilor sale peste cele ale organizatiei. Potentialul
lor este singurul potential inepuizabil de creativitate, de solutii si de idei noi, originale si valoroase.
Orice politica n domeniul resurselor umane trebuie fundamentata prin cunoasterea trasaturilor distinctive
ale muncii n turism, pe evaluarea intensitatii si modului particular de actiune a fortei de munca asupra productiei
turistice si a rezultatelor activitatii.
Dezvoltarea turismului are o serie de consecinte asupra utilizarii resurselor umane n sensul crearii de noi
locuri de munca, determinarii unui nivel relativ ridicat de instruire a unor structuri profesionale si pe functii.
Specificitatea activitatii turistice, complexitatea sa, data de multitudinea si varietatea comonentelor, si pun amprenta
asupra necesarului de personal si structurii acestuia, asupra exigentei lor privind pregatirea si selectia, asupra
eficientei utilizarii fortei de munca.
Resursele umane n turism au un rol important n stimularea cererii, crearea unei atmosfere de destindere,
formularea deciziei de cumparare, formarea si mentinerea interesului, simpatiei pentru un anumit produs turistic sau
destinatie de vacanta, unitate hoteliera sau de alimentatie, mijloc de transport sau forma de agrement etc. si
respectiv n determinarea revenirii turistului.
n ansamblul lor, particularitatile muncii n turism influenteaza nemijlocit numarul si dinamica lucratorilor,
structura acestora, nivelul productivitatii muncii, sistemele de cointeresare si, corespunzator, politicile de selectie si
recrutare, organizarea pregatirii profesionale.
Daca n trecut resursele umane si modul n care erau utilizate acestea nu erau considerate foarte
importante, n prezent, capitalul uman este plasat n centrul tuturor politicilor de dezvoltare ale unei firme, n special
n domeniul turismului.
Lucrarea este constituita din patru capitole. Primul capitol, intitulat "Forta de munca n turism. Importanta si
particularitati" prezinta diverse aspecte despre resursele umane n cadrul organizatiei si dezvoltarea acestora n
cadrul turismului. De asemenea, n cadrul acestui capitol este tratata importanta managementului resurselor umane
n turism precum si strategia utilizata pentru dezvoltarea lor.
n capitolul II "Postul n organizatia de turism" sunt prezentate o serie de aspecte privind proiectarea
posturilor, planificarea necesarului de resurse umane n turism si analiza postului. Proiectarea posurilor defineste
cerintele specifice muncii desfasurate si trebuie sa raspunda la anumite ntrebari, precum: cum poate deveni
performant un post, cine poate obtine performanta pe postul respectiv si n ce mod?
Scopul planificarii resurselor umane este acela de a asigura ca organizatia dispune de personalul necesar
pe tipul de calificari adecvate si la momentul oportun. Este necesara o planificare corespunzatoare a resurselor
umane pentru a evita aparitia unor probleme nedorite.
De asemenea, n cadrul acestui capitol, sunt analizate, cerintele si obiectivele pe care le presupune procesul de
analiza a postului n turism precum si fisa postului.

Capitolul III "Recrutarea, selectia, angajarea si integrarea personalului n turism" analizeaza procesele de
recrutare, selectie, angajare, integrare, evaluare si remunerare, procese deosebit de importante, acestea necesitnd
un interes major din partea managerilor de resurse umane deoarece, necesita timp si bani ce trebuie folositi eficient.
Procesul de selectare, angajare si integrare a personalului este deosebit de important pentru succesul
organizatiei de turism. Acest proces necesita un plan bine pus la punct si bine executat. Pretutindeni n industria
turismului este recunoscuta atentia deosebita ce trebuie acordata acestei activitati. Selectia, ncadrarea si integrarea
angajatilor este punctul de plecare pentru construirea calitatii n organizatia de turism.
Capitolul IV este un studiu de caz al S.C. "POIANA CIUCAs" S.A. Acesta analizeaza etapele precursoare
procesului de angajare: planul si metodele folosite de societate n procesul de recrutare, fazele si etapele procesului
de selectie, precum si angajarea propriu-zisa,care trebuie sa se faca respectnd legislatia specifica domeniului. ntre
organizatie si angajat se ncheie un contract de munca, continnd n anexa fisa postului, n conformitate cu
elementele stabilite n timpul interviului. Se vor preciza n contract, obligatoriu, salariul brut, net, sporurile, cuantumul
impozitului, durata concediului de odihna etc. Organizatia are obligatia de a asigura conditii de lucru
corespunzatoare, respectarea legislatiei privind noxele, echip 23223b17x amentul de protectie, grad de iluminare,
ventilare etc. Sanctionarea si eventual concedierea se face doar n conditiile stipulate de contractul de munca. n
anumite situatii se poate apela la angajarea pe o perioada de proba, determinata, n conditiile legii, dar numai n
scopul testarii candidatilor n conditiile reale ale postului pe care-l ocupa.
Lucrarea se finalizeaza cu concluziile si propunerile ce trebuie avute n vedere de catre S.C. "POIANA
CIUCAs" S.A. la efectuarea noilor angajari.