Sunteți pe pagina 1din 11

Aprobat,

DIRECTOR

Nr./Data:012014/16.11.2012

CAIET DE SARCINI
SISTEM AUTOMATIZARE ZONA EST - ETAPA I.
GENERALITATI
Prezentul Caiet de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire in vederea participarii la procedura
Cerere de oferte si constituie ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant
propunerea tehnico-financiara, in conditiile in care criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere economic.

BENEFICIAR
Compania Judeean APA SERV SA Neam, str. Locotenent Drghiescu, nr.20, Piatra Neamt, cod postal 610125
, office@apaserv.eu
OBIECTUL ACHIZITIEI
Obiectul achizitiei il constitue automatizarea Sistemului local de alimentare cu apa Oteleni - Bra; automatizarea
Statiei de pompare ape uzate - SP3 Roman si Dispecerat - SCADA ROMAN pentru supravegherea acestor automatizari .
VALOAREA ACHIZITIEI - 120500 LEI
DESCRIEREA PROIECTULUI - SISTEM AUTOMATIZARE ZONA EST - ETAPA I
Din Sistemul de automatizare Zona Est, propunem pentru automatizare in Etapa I Sistemul local de alimentare cu apa
Oteleni-Bara; Statia de pompare ape uzate SP1 Roman si dispeceratul SCADA Roman (USER in Roman si server la Piatra Neamt).
Sistemul local de alimentare cu apa Oteleni Bra este compus din Rezervor intermediar 15 m.c. cu statia de clorinare
si pompare Oteleni si Rezervor cu statia de pompare in regim hidrofor Bra.
Rezervor intermediar 15 m.c. cu statia de clorinare si pompare Oteleni
Compus dintr-un rezervor si o statie de clorinare/pompare.
Din conducta "APAVITAL", prin aductiune, apa ajunge in rezervorul intermediar de 15 m.c. din Oteleni apoi este
clorinata si pompata in rezervorul de 150 m.c. din Bra.
De automatizat:
- controlul nivelelor in rezervor ( cu senzori de nivel si electrovana);
-pornirea/oprirea pompelor sub controlul nivelelor din rezervoare( de 15 m.c. din Oteleni si de 150 m.c. din
Bra).
- controlul consumului de apa din conducta APAVITAL cu debitmetrul cu pulsuri.
-alarma in dispecerat in caz de efractie;
-vizualizarea inregistrarilor de pe camera de supraveghere in caz de efractie.
Rezervor cu statia de pompare in regim hidrofor Bra
Compus dintr-un rezervor si o statie de pompare in regim hidrofor( statie de pompare Booster).
Din rezervorul intermediar de 15 m.c. din Oteleni apa este clorinata si apoi pompata in rezervorul de 150 m.c. din
Bra. Din rezervor apa este pompata in regim hidrofor la consumatorii din Bra.
De automatizat:
- controlul nivelelor in rezervor ( cu senzori de nivel si traductor de nivel);
- pornirea/oprirea pompelor sub controlul traductorului de presiune.
- controlul consumului de apa trimis in reteaua de distributie cu debitmetrul cu pulsuri
- alarma in dispecerat in caz de efractie;

-vizualizarea inregistrarilor de pe camera de supraveghere in caz de efractie.


Statia de pompare ape uzate - SP3 Roman
- Compusa dintr-un rezervor de retentie ape uzate; doua pompe de 68 KW si una de 41 KW .
De automatizat:
- echipamentele de comanda a pornirii/opririi pompelor in mod protejat cu soft startere
- pornirea /oprirea pompelor functie de nivelele din rezervorul de retentie si perioada de functionare a fiecarei
pompe.;
- comunicarea in SCADA a starii pompelor ( STAND-BY/ ON/Defect/ Scos din functiune) si orelor de
functionare a fiecareia;
- alarma in dispecerat in caz de efractie;
- vizualizarea inregistrarilor de pe camera de supraveghere in caz de efractie
Dispecerat - SCADA ROMAN
- Un PC pe post de USER - PC cu Aplicatie SCADA ( DELL Optiplex 790 MT i7 2600, 4GB, 500GB, Monitor Dell 23
inch HD, Win 7 Pro, Keyboard, mouse), UPS, Router GSM ( sau alt acces la internet)

CERINTE TEHNICO-ECONOMICE
Preturile sunt pentru lucrarea de automatizare descrisa in acest caiet de sarcini, ce contine toate
echipamentele, materialele, aparatura si softurile precum si cursuri de instruire in aplicatia SCADA si configurare
PLC pentru doua persoane/ cinci zile.
Toate echipamentele vor fi insotite de:
- Cartea tehnica;
- Certificate de calitate ;
- Certificate de garantie;
- Certificate de conformitate;
- Perioada de garantie
- Conditii de service a automatizarii;
- schemele electrice functionale ale dulapurilor de automatizare, traductorilor, senzorilor si PLC-ului
- Softul de programare a PLC-urilor( posibil in limba romana)
- Programul -soft de configurare a automatizarilor cu manualele tehnice de configurare si exploatare aferente
( inclusiv schema lader) ( pe cat posibil in limba romana).
- Echipamentele vor contine schemele electrice de functionare, schemele de interconectare a traductoarelor,
pompelor , soft startere , contactoare si PLC.( Manualul de tehnic de configurare a elementelor de automatizare,
manualul de exploatare a elementelor de automatizare).
- Memoriu Tehnic de prezentare a functionarii tuturor elementelor componente ale instalatiilor si echipamentelor
prevazute la fiecare locatie, "Schema functionala de ansamblu a instalatiilor si echipamentelor cu descrierea
realizarii principalelor functii ale acestora incepand cu racordarea la reteaua de energie electrica, actionarea locala
( HMI) de catre operator, actionarea de la distanta din sistemul dispecerizat SCADA .
- manualul tehnic sau descrierea functionarii automatizarii.
- Cursuri de instruire programare PLC si aplicatie SCADA -2 persoane/ cinci zile.
- semnalizarea locala si la distanta ( SCADA ) a alarmelor, comenzilor si parametrilor ceruti la fiecare locatie
automatizata.
- probe de functionare
SPECIFICATII TEHNICE
A. Rezervor intermediar 15 m.c. cu statia de clorinare si pompare Oteleni
In tabloul de comanda actual se va monta PLC-ul (GSM incorporat) cu extensiile aferente si eventual routerul ( si
modemul) GSM. Va fi prevazut cu reglete de conexiune pentru preluarea semnalelor de la starea pompelor; dezechilibre
faze; debitmetru , electrovana, senzorii de nivel si senzorii de prezenta precum si relee intermediare pentru semnalele de
iesire: comanda electrovana, comanda pompe; semnal comanda aprindere/ stingere bec exte rior.

Pornirea celor doua pompe de 7.5Kw va fi sub comanda si controlul unui PLC cu GSM/GPRS si extensiile aferente.
Avand in vedere importanta acestor actionari s-a decis culegerea de semnale de avarie din urmatoarele puncte:
1.Senzor temperatura infasurare motor pompa 1
2.Senzor temperature infasurare motor pompa 2
3.Protectie magneto-termica alimentare convertizor pompa 1
4.Protectie magneto-termica alimentare convertizor pompa 2
5.Semnal avarie convertizor pompa 1
6.Semnal avarie convertizor pompa 2
7.Releu monitorizare faze pentru protective pompe in caz de dezechilibru/lipsa faze
8.Nivel minim (alarma intarziata (temporizata)).
9.Nivel maxim (alarma intarziata (temporizata)).
Tabloul este amplasat intr-o locatie care nu beneficiaza de personal permanent drept pentru care trebuie introduse
urmatoarele intrari digitale pentru monitorizarea sigurantei echipamentelor:
1.Semnal cumulativ sensor anti-efractie.
2.Semnal digital deschidere usa dulap comanda si control.
Functionare, Regimuri de lucru.
1. Dulapul de automatizare( PLC-ul) va controla prin senzorul de nivel maxim si electrovana umplerea rezervorului
tampon din Oteleni iar prin traductorul de nivel din Bara si traductorul de presiune de pe conducta dintre Oteleni si
rezervor Bara va controla pornirea/oprirea pompelor din Oteleni .Senzorul de nivel maxim va da o alarma de
nefunctionare a traductorului de nivel. Traductorul de nivel ne va furniza volumul instantaneu de apa in rezervor.
Debitmetrul cu pulsuri( 1oo l/ impuls) va furniza consumul de apa .
2. Dulapul de comanda si control are implementate doua regimuri de functionare: AUTOMAT si MANUAL care pot fi
selectate cu ajutorul unei chei de selectie.
Regimul MANUAL
La activarea regimului MANUAL, prin rotirea cheii de selectie in pozitia MANUAL, controlul pornirii pompelor
este realizat fara folosirea PLC-ului. Pornirea acestora este interblocata doar de senzorul de presiune (traductorul de
presiune de pe conducta Oteleni- Bara) si de semnalul provenit de la rezervorul tampon pentru a evita functionarea
acestora fara nivelul minim de apa. Daca pompele sunt pornite si se atinge presiunea max. pe conducta acestea sunt oprite
automat. Acest regim de functionare este si in prezent si va fi ramane pentru situatia in care PLC-ul, sistemul de
comunicatii sau alte componente sunt defecte si este necesara operarea pompelor prin control local.
Regimul AUTOMAT
La activarea regimului AUTOMAT, prin rotirea cheii de selectie in pozitia AUTOMAT, controlul pornirii
pompelor este realizat prin intermediul PLC-ului. Butoanele de pornire/oprire in regim MANUAL nu mai au nici un efect,
controlul pompelor fiind asigurat de catre PLC pe baza elementelor conducatoare definite.
Comunicatia PLC-ului va fi cu SCADA si cu PLC-ul din rezervor.
La receptia semnalizarii provenite de la rezervor Bara (impreuna cu semnalul de nivel minim din rez. tampon),
pompa/ele sunt pornite automat de catre PLC pana la aparitia conditiei de oprire nivel maxim in rezervor( sau nivel minim
in rezervorul tampon din Oteleni). Pentru asigurarea unei uzuri uniforme, se va implementa un sistem de rotire a
pompelor. Se poate introduce perioada de timp in care o pompa va fi activa , fiind pornita in cazul aparitiei conditiilor de
pornire pompa cu cele mai putine ore de functionare, iar cealalta pompa va fi in mod de asteptare . In cazul in care se
detecteaza anclansarea unei alarme/avarii a pompei active, in mod automat aceasta este inlocuita de pompa care este in
mod de asteptare. Pentru situatiile in care o pompa nu este conectata la dulapul de comanda si control (revizii, reparatii,
etc) se va crea posibilitatea de a marca pompele ca si prezente/absente. In cazul in care o pompa este marcata absenta, se
va folosi o singura pompa, iar in cazul aparitiei unei alarme/erori un semnal de avarie va fi generat. Daca se intrerupe
comunicatia dintre PLC Bara si PLC Oteleni si pompele sunt pornite, oprirea lor va fi sub controlul traductorului de
presiune montat pe conducta Oteleni- Bara. Tot in aceasta situatie, pentru protectia pompelor (repornirea lor) se va stabili
un regim de functionare a pompelor in functie de timpi prestabiliti din practica consumului de apa( in ce perioada de timp
scade nivelul apei din rezervor de la nivelul maxim la un minim stabilit)
PLC-ul de comanda si control beneficiaza de un sistem de comunicatii de ultima generatie, se va introduce
posibilitatea de telegestiune a statiei de pompare.
Acest sistem de telegestiune va permite comanda de la distanta (dispecerat SCADA) a pompelor. In momentul in care
optiunea de telegestiune este activa, in ecranul sinoptic din aplicatia SCADA se poate selecta modul de telegestiune prin
apasarea butonului soft TELEGESTIUNE. In momentul activarii acestuia, pompele sunt oprite, asteptand comenzi de la
dispecerat. Comenzile care pot fi transmise sunt: pornire pompa 1/oprire pompa 1 pornire pompa2/oprire pompa2.
Pornirea pompelor in modul de telegestiune este interblocata de senzorul de presiune si semnalul provenit de la rezervorul
din Bara pentru a proteja pompele impotriva pornirii/functionarii cand rezervorul din Bara este la nivel maxim.

Dezactivarea modului de telegestiune se va face din aplicatia SCADA. Pentru a limita posibilitatea de telegestiune a
dulapului de comanda si control se va dezactiva optiunea de telegestiune prin intermediul ecranului sinoptic dedicat
activarii/dezactivarii acestuia.
Estimarea numarului de intrari/iesiri digitale si analogice necesare implementarii functiilor prezentate :
OTELENI Pornire P1 7.5Kw
OTELENI Pornire P2 7.5Kw
OTELENI Comanda deschidere electrovana
OTELENI Comanda inchidere electrovana
OTELENI Confirmare deschidere electrovana
OTELENI Confirmare inchidere electrovana
OTELENI Avarie protectie magneto-termica P1
OTELENI Avarie protectie magneto-termica P2
OTELENI Avarie protectie termica motor P1
OTELENI Avarie protectie termica motor P2
OTELENI Avarie convertizor P1
OTELENI Avarie convertizor P2
OTELENI Regim Manual/Automat
OTELENI Nivel minim N1
OTELENI Nivel maxim N2
OTELENI Traductor presiune relativa
OTELENI Traductor debit
OTELENI Contact ascuns deschidere dulap
OTELENI Semnal cumulativ senzor antiefractie
OTELENI Releu monitorizare faze
B. Rezervor si Statie pompare in regim hidrofor - BARA
Pornirea celor doua pompe de 7.5Kw va fi sub comanda si controlul unui PLC si extensiile aferente.
Avand in vedere importanta acestor actionari s-a decis culegerea de semnale de avarie din urmatoarele puncte:
1.Senzor temperatura infasurare motor pompa 1
2.Senzor temperature infasurare motor pompa 2
3.Protectie magneto-termica alimentare convertizor pompa 1
4.Protectie magneto-termica alimentare convertizor pompa 2
5.Semnal avarie convertizor pompa 1
6.Semnal avarie convertizor pompa 2
7.Releu monitorizare faze pentru protective pompe in caz de dezechilibru/lipsa faze
8.Nivel minim (alarma intarziata (temporizata)).
9.Nivel maxim (alarma intarziata (temporizata)).
Tabloul este amplasat intr-o locatie care nu beneficiaza de personal permanent drept pentru care trebuie introduse
urmatoarele intrari digitale pentru monitorizarea sigurantei echipamentelor:
1.Semnal cumulativ sensor anti-efractie.
2.Semnal digital deschidere usa dulap comanda si control.
Functionare, Regimuri de lucru.
1. Dulapul de automatizare( PLC-ul) va controla prin traductorul de nivel si prin senzorul de nivel minim pornirea si
oprirea pompelor din Oteleni. Senzorul de nivel maxim va da o alarma de nefunctionare a traductorului de nivel.
Traductorul de nivel ne va furniza volumul instantaneu de apa in rezervor. Debitmetrul cu pulsuri( 1oo l/ impuls) va
furniza consumul de apa din reteaua de distributie.
2. Dulapul de comanda si control are implementate doua regimuri de functionare: AUTOMAT si MANUAL care pot fi
selectate cu ajutorul unei chei de selectie.
Regimul MANUAL.
La activarea regimului MANUAL, prin rotirea cheii de selectie in pozitia MANUAL, controlul pornirii pompelor
este realizat fara folosirea PLC-ului. Pornirea acestora este interblocata doar de senzorul de presiune (traductorul de

presiune de pe conducta de distributie) si de semnalul provenit de la rezervorul tampon pentru a evita functionarea
acestora fara nivelul minim de apa. Daca pompele sunt pornite si se atinge presiunea max. in reteaua de distributie acestea
sunt oprite automat. Acest regim de functionare va fi creat pentru situatia in care PLCul, sistemul de comunicatii sau alte
component sunt defecte si este necesara operarea pompelor prin control direct.

Regimul AUTOMAT
La activarea regimului AUTOMAT, prin rotirea cheii de selectie in pozitia AUTOMAT, controlul pornirii pompelor
este realizat prin intermediul PLC-ului. Butoanele de pornire/oprire in regim MANUAL nu mai au nici un efect, controlul
pompelor fiind asigurat de catre PLC pe baza elementelor conducatoare definite. La atingerea presiunii minime si a
semnalizarii provenite de la rezervor, pompa/ele sunt pornite automat de catre PLC pana la aparitia conditiei de oprire
( presiune max.(stabilita) in retea sau nivel minim (temporizat) in rezervor. Pentru asigurarea unei uzuri uniforme, se va
implementa un sistem de rotire a pompelor. Se poate introduce perioada de timp in care o pompa va fi activa , fiind
pornita in cazul aparitiei conditiilor de pornire pompa cu cele mai putine ore de functionare, iar celalte pompe vor fi in
mod de asteptare . In cazul unui consum mare in reteaua de distributie, cand presiunea mica dureaza o periaoda mai lunga
de timp, va porni si pompa P2, pompa ce se va opri la preasiunea maxima din retea.
In cazul in care se detecteaza anclansarea unei alarme/avarii a pompei active, in mod automat aceasta este inlocuita
de pompa care este in mod de asteptare. Pentru situatiile in care o pompa nu este conectata la dulapul de comanda si
control (revizii, reparatii, etc) s-a creat posibilitatea de a marca pompele ca si prezente/absente. In cazul in care o pompa
este marcata absenta, se va folosi o singura pompa, iar in cazul aparitiei unei alarme/erori un semnal de avarie va fi
generat. Dulapul de comanda si control beneficiaza de un sistem de comunicatii de ultima generatie, se va introduce
posibilitatea de telegestiune a statiei de pompare.
Acest sistem de telegestiune va permite comanda de la distanta (dispecerat SCADA) a pompelor. In momentul in care
optiunea de telegestiune este activa, in ecranul sinoptic din aplicatia SCADA se poate selecta modul de telegestiune prin
apasarea butonului soft TELEGESTIUNE. In momentul activarii acestuia, pompele sunt oprite, asteptand comenzi de la
dispecerat. Comenzile care pot fi transmise sunt: pornire pompa 1/oprire pompa 1 ; pornire pompa2/oprire pompa2.
Pornirea pompelor in modul de telegestiune este interblocata de senzorul de presiune si semnalul provenit de la rezervor
pentru a proteja pompele impotriva pornirii/functionarii fara nivel minim de apa. Dezactivarea modului de telegestiune se
va face din aplicatia SCADA. Pentru a limita posibilitatea de telegestiune a dulapului de comanda si control se va
dezactiva optiunea de telegestiune prin intermediul ecranului sinoptic dedicat activarii/dezactivarii acestuia.
Estimarea numarului de intrari/iesiri digitale si analogice necesare implementarii functiilor prezentate :
BARA Pornire P1 7.5Kw
BARA Pornire P2 7.5Kw
BARA Avarie protectie magneto-termica P1
BARA Avarie protectie magneto-termica P2
BARA Avarie protectie termica motor P1
BARA Avarie protectie termica motor P2
BARA Avarie convertizor P1
BARA Avarie convertizor P2
BARA Regim Manual/Automat
BARA Nivel minim N1
BARA Nivel maxim N2
BARA Traductor nivel radar
BARA Traductor presiune relativa
BARA Traductor debit
BARA Contact ascuns deschidere dulap
BARA Semnal cumulativ senzor antiefractie
BARA Releu monitorizare faze
C.Statia de pompare ape uzate - SP3 Roman
Va fi necesar un tablou intermediar si traseu( de la tabloul intermediar pana la dulapul de
automatizare)- 2*20 m cablu pentru conectarea celor doua pompe( 11 KW si 18 KW) in dulapul
de comanda.- instalare tablou si traseu de cablu.

Lungimea cablurilor de la cele doua pompe de 11 KW si 18 KW este de 10 m iar distanta de la


pompe pana la dulapul de comanda este de aprox. 30 m. Tabloul intermediar va fi echipat pentru
prelungirea: cablurilor de alimentare pompe; cablurile de la protectia termica si firele de masa de
la cele doua pompe. Traseul de cablu de la tabloul intermediar pana la dulapul de automatizare
are 20 m.
Dulapul :1800x1800x400(Latime x Inaltime x Adancime) va fi complet echipat pentru
comanda si pornirea a trei pompe :una de 55 KW ; una de 18 KW si una de 11 KW. Pompele sunt
prevazute cu protectii termice. Vor avea protectie electronica pentru lipsa faza, suprasarcina si
functionare in gol. Pornirea pompelor va fi efectuata cu soft startere, va avea selectoare trei
pozitii: automat/manual/deconectat. Butoane pornit/oprit si lampi de semnalizare pentru fiecare
pompa. Echipat cu sursa in comutatie 24v, Contact ascuns pentru efractie, intrerupator general,
protectii (paratrasnet, supratensiune, protectii termice pentru cele trei pompe), contactoare,
relee, cleme, lampi, - alimentare iluminat.
Spatiul unde se afla dulapul este neincalzit si va fi prevazut cu termostat si rezistenta de
incalzire.
Va fi prevazut cu riglete de conexiune si relee auxiliare pentru semnalele de iesire din PLC.
Semanale in PLC: comanda pompe(manual/automat); doi senzori de nivel(min/max); semnale de
alarma de la protectia pompelor; semnal de la contactul ascuns deschidere dulap; semnal de la
senzorul antiefractie; semnal comanda aprindere/ stingere bec exterior.
Pornirea celor trei pompe va fi sub comanda si controlul unui PLC cu GSM/GPRS si extensiile
aferente. Configuratia propusa incluzand cate un soft starter pentru fiecare pompa.
Avand in vedere importanta acestor actionari s-a decis culegerea de semnale de avarie din
urmatoarele puncte:
1.Senzor temperatura infasurare motor pompa 1
2.Senzor temperature infasurare motor pompa 2
3.Senzor temperature infasurare motor pompa 3
4.Protectie magneto-termica alimentare soft starter pompa 1
5.Protectie magneto-termica alimentare soft starter pompa 2
6.Protectie magneto-termica alimentare soft starter pompa 3
7.Semnal avarie soft starter pompa 1
8.Semnal avarie soft starter pompa 2
9.Semnal avarie soft starter pompa 3
10.Releu monitorizare faze pentru protectie pompe in caz de dezechilibru/lipsa faze.
Tabloul de automatizare este amplasat intr-o locatie care nu beneficiaza de personal permanent
drept pentru care trebuie introduse urmatoarele intrari digitale pentru monitorizarea sigurantei
echipamentelor:
1.Semnal cumulativ sensor anti-efractie.
2.Semnal digital deschidere usa dulap comanda si control.
3.Semnal comanda aprindere/stingere lumini exterioare.
Functionare, Regimuri de lucru
Dulapul de comanda si control are implementate doua regimuri de functionare: AUTOMAT si
MANUAL care pot fi
selectate cu ajutorul unei chei de selectie.
Regimul MANUAL
La activarea regimului MANUAL, prin rotirea cheii de selectie in pozitia MANUAL, controlul pornirii
pompelor este realizat fara folosirea PLC-ului. Pornirea acestora este interblocata doar de
plutitorii montati in bazinul de retentie ape uzate pentru a evita functionarea acestora fara
nivelul minim de apa . Acest regim de functionare a fost creat pentru situatia in care PLC-ul,
sistemul de comunicatii sau alte componente sunt defecte si este necesara operarea pompelor
prin control direct.
Regimul AUTOMAT
La activarea regimului AUTOMAT, prin rotirea cheii de selectie in pozitia AUTOMAT, controlul
pornirii pompelor este realizat prin intermediul PLC-ului. Butoanele de pornire/oprire in regim
MANUAL nu mai au nici un efect, controlul pompelor fiind asigurat de catre PLC pe baza
elementelor conducatoare definite. La atingerea nivelului minim in bazinul de retentie,
pompa/ele sunt oprite automat de catre PLC pana la aparitia conditiei de nivel minim. De
asemenea pornirea/oprirea pompelor va fi si sub controlul nivelului maxim din bazinul de
retentie. Pentru asigurarea unei uzuri uniforme, se va implementa un sistem de rotire a

pompelor. Se poate introduce perioada de timp in care o pompa va fi activa , fiind pornita in
cazul aparitiei conditiilor de pornire pompa cu cele mai putine ore de functionare, iar celelalte
pompe vor fi in mod de asteptare. In cazul in care se detecteaza aclansarea unei alarme/avarii a
pompei active, in mod automat aceasta este inlocuita de o pompa care este in mod de asteptare.
Pentru situatiile in care o pompa nu este conectata la dulapul de comanda si control (revizii,
reparatii, etc) se va crea posibilitatea de a marca pompele ca si prezente/absente. In cazul in
care o pompa este marcata absenta, se vor folosi doua pompe( sau una) iar in cazul aparitiei
unei alarme/erori un semnal de avarie va fi generat. Dulapul de comanda si control beneficiaza
de un sistem de comunicatii de ultima generatie, se va introduce posibilitatea de telegestiune a
statiei de pompare.
Acest sistem de telegestiune va permite comanda de la distanta (dispecerat SCADA) a pompelor.
In momentul in care optiunea de telegestiune este activa, in ecranul sinoptic din aplicatia SCADA
se poate selecta modul de telegestiune prin apasarea butonului soft TELEGESTIUNE. In momentul
activarii acestuia, pompele sunt oprite, asteptand comenzi de la dispecerat. Comenzile care pot
fi transmise sunt: pornire pompa 1/oprire pompa 1; pornire pompa2/oprire pompa2; pornire
pompa 3/oprire pompa 3.
Pornirea pompelor in modul de telegestiune este interblocata de atingere nivelului maxim in
bazinul de retentie si nivel minim in bazinul de retentie pentru a proteja pompele impotriva
pornirii/functionarii fara nivel minim de apa . Dezactivarea modului de telegestiune se va face din
aplicatia SCADA. Pentru a limita posibilitatea de telegestiune a dulapului de comanda si control
se va dezactiva optiunea de telegestiune prin intermediul ecranului sinoptic dedicat
activarii/dezactivarii acestuia.
Estimarea numarului de intrari/iesiri digitale si analogice necesare implementarii functiilor
prezentate:
SP3 Pornire P1 55Kw
SP3 Pornire P2 18Kw
SP3 Pornire P3 11Kw
SP3 Avarie protectie magneto-termica P1
SP3 Avarie protectie magneto-termica P2
SP3 Avarie protectie magneto-termica P3
SP3 Avarie protectie termica motor P1
SP3 Avarie protectie termica motor P2
SP3 Avarie protectie termica motor P3
SP3 Avarie softstarter P1
SP3 Avarie softstarter P2
SP3 Avarie softstarter P3
SP3 Regim Manual/Automat
SP3 Nivel minim N1
SP3 Nivel maxim N2
SP3 Contact ascuns deschidere dulap
SP3 Semnal cumulativ senzor antiefractie
SP3 Releu monitorizare faze
SP3 Releu comanda aprindere /stingere lumini exterioare
D. DISPECERAT SCADA ROMAN- USER

Aplcatia SCADA va fi compusa dintr-un server in dispeceratul din Piatra Neamt si un USER in dispecerat Roman..
Dispeceratul SCADA va monitoriza toate locatiile din zona EST .
Dispecerat SCADA Roman- USER {Un PC pe post de USER - PC cu Aplicatie SCADA ( DELL Optiplex 790 MT i7
2600, 4GB, 500GB, Monitor Dell 23 inch HD, Win 7 Pro, Keyboard, mouse), UPS, Router GSM ( sau alt acces la
internet)} si
Dispecerat SCADA P.Neamt - Server {Un PC pe post de USER - PC cu Aplicatie SCADA ( DELL Optiplex 790 MT i7
2600, 4GB, 500GB, Monitor Dell 23 inch HD, Win 7 Pro, Keyboard, mouse), UPS, Router GSM ( sau alt acces la
internet)}. Suport specializat in limba romana .
- Aplicatia sa fie scalabila;
- Mediu de rulare aplicatie SCADA
- Dezvoltare aplicatie SCADA si cursuri de pregatire
- Aplicatie PLC si cursuri de pregatire
- Sa contina suport specializat in limba romana
- protocol de comunicatie

-Software-ul de programare
- Determinarea numarului de taguri care vor fi interogate de aplicatia SCADA pentru automatizare Oteleni-Bara:
1 OTELENI Pornire P1 7.5Kw DIGITAL
2 OTELENI Pornire P2 7.5Kw DIGITAL
3 OTELENI Comanda deschidere electrovana DIGITAL
4 OTELENI Comanda inchidere electrovana DIGITAL
5 OTELENI Confirmare deschidere electrovana DIGITAL
6 OTELENI Confirmare inchidere electrovana DIGITAL
7 OTELENI Nivel minim N1 DIGITAL- Alarma=DA
8 OTELENI Nivel maxim N2 DIGITAL- Alarma=DA
9 OTELENI Traductor de presiune ANALOG
10 OTELENI Traductor debit DIGITAL
11 OTELENI Avarie protectie magneto-termica P1 DIGITAL- Alarma=DA
12 OTELENI Avarie protectie magneto-termica P2 DIGITAL- Alarma=DA
13 OTELENI Avarie protectie termica motor P1 DIGITAL- Alarma=DA
14 OTELENI Avarie protectie termica motor P2 DIGITAL- Alarma=DA
15 OTELENI Avarie convertizor P1 DIGITAL- Alarma=DA
16 OTELENI Avarie convertizor P2 DIGITAL- Alarma=DA
17 OTELENI Ore functionare P1 INT
18 OTELENI Ore functionare P2 INT
19 OTELENI Regim Manual/Automat DIGITAL
20 OTELENI Traductor presiune relativa ANALOG
21OTELENI Contact ascuns deschidere dulap DIGITAL- Alarma=DA
22 OTELENI Semnal cumulativ senzor antiefractie DIGITAL- Alarma=DA
23 OTELENI Releu monitorizare faze DIGITAL- Alarma=DA
24 OTELENI Pompa P1 activa/asteptare DIGITAL
25 OTELENI Pompa P2 activa/asteptare DIGITAL
26 OTELENI Pompa P1 prezenta/absenta DIGITAL
27 OTELENI Pompa P2 prezenta/absenta DIGITAL
28 OTELENI Telegestiune activa/inactiva DIGITAL
29 BARA Pornire P1 7.5Kw DIGITAL
30 BARA Pornire P2 7.5Kw DIGITAL
31 BARA Nivel minim N1 DIGITAL- Alarma=DA
32 BARA Nivel maxim N2 DIGITAL- Alarma=DA
33 BARA Traductor de presiune ANALOG
34 BARA Traductor debit DIGITAL
35 BARA Avarie protectie magneto-termica P1 DIGITAL- Alarma=DA
36 BARA Avarie protectie magneto-termica P2 DIGITAL- Alarma=DA
37 BARA Avarie protectie termica motor P1 DIGITAL- Alarma=DA
38 BARA Avarie protectie termica motor P2 DIGITAL- Alarma=DA
39 BARA Avarie convertizor P1 DIGITAL- Alarma=DA
40 BARA Avarie convertizor P2 DIGITAL- Alarma=DA
41BARA Ore functionare P1 INT
42 BARA Ore functionare P2 INT
43 BARA Regim Manual/Automat DIGITAL
44 BARA Traductor presiune relativa ANALOG
45 BARA Traductor nivel radar ANALOG
46 BARA Traductor debit DIGITAL
47 BARA Contact ascuns deschidere dulap DIGITAL- Alarma=DA
48 BARA Semnal cumulativ senzor antiefractie DIGITAL- Alarma=DA
49 BARA Releu monitorizare faze DIGITAL- Alarma=DA
50 BARA Pompa P1 activa/asteptare DIGITAL
51 BARA Pompa P2 activa/asteptare DIGITAL
52 BARA Pompa P1 prezenta/absenta DIGITAL
53 BARA Pompa P2 prezenta/absenta DIGITAL
54 BARA Telegestiune activa/inactiva DIGITAL

Lista TAG-uri SP3


01 SP3 Pornire P1 - 55Kw DIGITAL
02 SP3 Pornire P2 - 18Kw DIGITAL
02 SP3 Pornire P3 - 11Kw DIGITAL
03 SP3 Avarie protectie magneto-termica P1 DIGITAL- Alarma=DA
04 SP3 Avarie protectie magneto-termica P2 DIGITAL- Alarma=DA
05 SP3 Avarie protectie magneto-termica P3 DIGITAL- Alarma=DA
06 SP3 Avarie protectie termica motor P1 DIGITAL- Alarma=DA
07 SP3 Avarie protectie termica motor P2 DIGITAL- Alarma=DA
08 SP3 Avarie protectie termica motor P3 DIGITAL- Alarma=DA
09 SP3 Avarie softstarter P1 DIGITAL- Alarma=DA
10 SP3 Avarie softstarter P2 DIGITAL- Alarma=DA
11SP3 Avarie softstarter P3 DIGITAL- Alarma=DA
12 SP3 Ore functionare P1 INT
13 SP3 Ore functionare P2 INT
14 SP3 Ore functionare P3 INT
15 SP3 Regim Manual/Automat DIGITAL
16 SP3 Nivel minim N1 DIGITAL
17 SP3 Nivel maxim N2 DIGITAL- Alarma=DA
18 SP3 Contact ascuns deschidere dulap DIGITAL- Alarma=DA
19 SP3 Semnal cumulativ senzor antiefractie DIGITAL- Alarma=DA
20 SP3 Releu monitorizare faze DIGITAL- Alarma=DA
21 SP3 Pompa P1 activa/asteptare DIGITAL
22 SP3 Pompa P2 activa/asteptare DIGITAL
23 SP3 Pompa P3 activa/asteptare DIGITAL
24 SP3 Pompa P1 prezenta/absenta DIGITAL
25 SP3 Pompa P2 prezenta/absenta DIGITAL
26 SP3 Pompa P3 prezenta/absenta DIGITAL
27 SP3 Telegestiune activa/inactiva DIGITAL
Lista echipamentelor si materialelor necesare:
Denumire produs
PLC cu comunicatie GSM( sau cu router si modem GSM) si extensiile aferente
necesare (digitale si analogice)
SIM Vodafone(SIM cu GPRS viteza 7.5Mbps , trafic 6 G )
Camera supraveghere cu SD card de 8 Gb si IR
SENZOR PIR (Bosch Detector De Miscare Pir Bosch Ism-blp1-p (ism-blp1-p) /
Senzor cu fir si receptor 2 canale cu 4 telecomenzi pentru personalul avizat.)
Conductor cupru flexibil MYF 1.5 - colac 100 m - galben verde
Conductor cupru flexibil MYF 1.5 - colac 100 m - albastru
Conductor cupru flexibil MYF 1.5 - colac 100 m - rosu
Cablu MYYM 3x1,5 colac 100M
Canal cablu PVC 2000x40x40
SET Consumabile(Banda izolatoare, holz suruburi diferite marimi, coliere metalice
diferite marimi.; suport metalic pentru camera; coliere fixare cablu).
Senzor de nivel (min,max).
Electrovana)Vana fluture DN=20 mm)
DEBITMETRU Woltaris WPH(DEBITMETRU CU IMPULSURI - 10L/PULS)
Traductor presiune(Endress+Hauser tip PMC 131)
Consola( pe St. Pompare)+50m Cablu autopurtat: TU2yfs FL2YA - 10*2*0.6
PLC cu comunicatie GSM( sau cu router si modem GSM) si extensiile aferente
necesare (digitale si analogice)
SIM Vodafone(SIM cu GPRS viteza 7.5Mbps , trafic 6 G )

Cant.
(buc;
sau m )

Localitate

OTELENI

1
1

OTELENI
OTELENI

OTELENI

1
1
1
1
10

OTELENI
OTELENI
OTELENI
OTELENI
OTELENI

OTELENI

2
1
1
1
50

OTELENI
OTELENI
OTELENI
OTELENI
OTELENI

BRA

BRA

Camera supraveghere cu SD card de 8 Gb si IR


SENZOR PIR (Bosch Detector De Miscare Pir Bosch Ism-blp1-p (ism-blp1-p) /
Senzor cu fir si receptor 2 canale cu 4 telecomenzi pentru personalul avizat.)
Senzor de nivel (min,max).
Traductor de nivel VEGAPULS WL 61(Traductor nivel 0-15m Principiul de
masura Radar)
DEBITMETRU Woltaris WPH(DEBITMETRU CU IMPULSURI - 10L/PULS)
Traductor presiune(Endress+Hauser tip PMC 131)
Consola( pe St. Pompare)+50m Cablu autopurtat: TU2yfs FL2YA - 10*2*0.6
PLC cu comunicatie GSM( sau cu router si modem GSM) si extensiile aferente
necesare (digitale si analogice)
SIM Vodafone(SIM cu GPRS viteza 7.5Mbps , trafic 6 G )
Camera supraveghere cu SD card de 8 Gb si IR
SENZOR PIR (Bosch Detector De Miscare Pir Bosch Ism-blp1-p (ism-blp1-p) /
Senzor cu fir si receptor 2 canale cu 4 telecomenzi pentru personalul avizat.)
Conductor cupru flexibil MYF 1.5 - colac 100 m - galben verde
Conductor cupru flexibil MYF 1.5 - colac 100 m - albastru
Conductor cupru flexibil MYF 1.5 - colac 100 m - rosu
Cablu MYYM 3x1,5 colac 100M
Canal cablu PVC 2000x40x40
SET Consumabile(Banda izolatoare, holz suruburi diferite marimi, coliere metalice
diferite marimi.; suport metalic pentru camera; coliere fixare cablu).
Soft startere( Moeller) (Comanda pornire pompa 11 KW)
Soft startere( Moeller)(Comanda pornire pompa 18 KW)
Soft startere( Moeller) Comanda pornire pompa 55 KW)
Senzor de nivel (min,max).
Relee auxiliare(Relee 24 v cu montare pe sina)
Tablou intermediar si traseu( de la tabloul intermediar pana la dulapul de
automatizare)- 2*20 m cablu pentru conectarea celor doua pompe( 11 KW si 18 KW)
in dulapul de comanda.- instalare tablou si traseu de cablu.
Dulap de automatizare:1800/1800/400(Latime x Inaltime x Adancime)

BRA

BRA

BRA

BRA

1
1
80

BRA
BRA
BRA

SP3

1
1

SP3
SP3

SP3

1
1
1
1
10

SP3
SP3
SP3
SP3
SP3

SP3

1
1
1
2
10

SP3
SP3
SP3
SP3
SP3

SP3

SP3

Soft programare PLC

Soft Programare SCADA

USB Key TAG Full Server Licenta aplicatie SCADA

Web Client View Only Licenta vizualizare aplicatie SCADA Web/Internet

Dezvoltare aplicatie SCADA + cursuri de instruire

Dezvoltare aplicatie PLC+ cursuri de instruire

PC Aplicatie SCADA ( DELL Optiplex 790 MT i7 2600, 4GB, 500GB, Monitor Dell
23 inch HD
Win 7 Pro, Keyboard, mouse, UPS)
Router GSM

1
1

Dispecerat SCADA P
Neamt - SERVER si
USER Roman
Dispecerat SCADA P
Neamt - SERVER si
USER Roman
Dispecerat SCADA P
Neamt - SERVER si
USER Roman
Dispecerat SCADA P
Neamt - SERVER si
USER Roman
Dispecerat SCADA P
Neamt - SERVER si
USER Roman
Dispecerat SCADA P
Neamt - SERVER si
USER Roman
Dispecerat SCADA P
Neamt - SERVER si
USER Roman
Dispecerat SCADA P
Neamt - SERVER si

USER Roman
TERMEN DE EXECUTIE
Lucrarea de automatizare va fi finalizata in termenele ofertate
CONDITII DE RECEPTIE
a)Ofertantul executa lucrarea de automatizare i instruiete personalul de exploatare
b)Executantul pune la dispoziia beneficiarului programul PLC-ului i softul n care a fost realizat acesta
c)Neconformitatile constatate cu prilejul receptiei lucrarii vor fi remediate pe loc sau in decurs de 5 zile de la constatarea
lor.
d)Documente necesare receptiei lucrarii : certificate de calitate, declaratie de conformitate, certificate de garantie,
manual/instructiuni de utilizare redactate in limba romana cuprinznd i dou exemplare de schem electric desfurat,
specificaie de aparataj i schem de conexiuni.
GARANTII SI SERVICE DUPA EXECUTIA LUCRARII
a)Executantul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele lucrarii pentru o perioada de
.luni de la punerea in functiune,conform ofertei acestuia.
Pentru perioada de garanie executantul va constitui o garantie de buna executie in valoare de 10% din valoarea lucrarilor.
b)Dupa expirarea perioadei de garantie executantul va asigura servicii de intretinere si reparatii la cerere, contra cost,
pentru o perioada de minim 7 ani.
c)In perioada de garantie toate componentele/piesele de schimb si interventiile autorizate vor fi gratuite.
PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
Se solicita o perioada de valabilitate a ofertei de 120 de zile de la data depunerii ofertei.
PRECIZARI FINALE
- In vederea elaborarii ofertei, fiecare operator economic este invitat sa efectueze o vizita la Sistemului local de alimentare
cu apa Oteleni Bra, Statia de pompare ape uzate - SP3 Roman si Dispecerat - SCADA ROMAN, judeul Neam,
- Operatorul economic declarat castigator dupa finalizarea evaluarii, va incheia contractul de lucrari cu Beneficiarul.
Oferta pe baza careia operatorul economic a fost declarat castigator devine parte integranta a contractului de executie a
lucrarii de automatizare.

Avizat
ef Serviciu tehnic
ing. Daniel Stoica

ntocmit
Responsabil CTC, Exploatare si Intretinere
ing. Petru Pelin

Data
16.11.2012