Sunteți pe pagina 1din 3

Exercitii si probleme

Geometrie computationala, 2014-2015


Mihai Sorin Stupariu

1. Produs vectorial. Testul de orientare. Acoperiri convexe


1.1 Calculati produsul vectorial v w pentru vectorii v = (1, 1, 0), w =
(2, 1, 3).
1.2 Fie P = (2, 2), Q = (4, 4). Stabiliti, folosind testul de orientare, pozitia
relativ
a a punctelor R1 = (8, 8), R2 = (6, 0), R3 = (2, 1) fata de muchia

orientat
a P Q. Care este pozitia acelorasi puncte fata de muchia orientata QP ?
1.3 Dati exemplu de puncte coplanare P, Q, R1 , R2 din R3 , nesituate ntr-un
plan de coordonate, astfel ca R1 si R2 sa fie de o parte si de alta a segmentului
[P Q].
1.4 Fie M = {P1 , P2 , . . . , P7 }, unde P1 = (1, 1), P2 = (2, 7), P3 = (3, 6),
P4 = (4, 5), P5 = (7, 7), P6 = (9, 7), P7 = (11, 1). Scrieti cum evolueaza, pe
parcursul aplic
arii Grahams scan, lista Li a varfurilor care determina marginea
inferioar
a a frontierei acoperirii convexe a lui M, parcursa n sens trigonometric.
Aceeasi cerint
a pentru marginea superioara Ls .
1.5 Consider
am punctele A = (6, 6), B = (1, 6), C = (1, 1), D = (6, 0),
E = (6, 0), F = (3, 2), G = (4, 2), H = (1, 2), I = (2, 2). Precizati
care este num
arul maxim de elemente pe care l contine L pe parcursul parcurgerii Grahams scan, indic
and explicit punctele respective din L (L este lista
v
arfurilor care determin
a frontiera acoperirii convexe a lui M, iar punctul intern considerat este O). Justificati!
1.6 Dati un exemplu de multime M din planul R2 pentru care, la final, Li are
3 elemente, dar, pe parcursul algoritmului, numarul maxim de elemente al lui
Li este egal cu 5 (Li este lista varfurilor care determina marginea inferioara
a frontierei acoperirii convexe a lui M, obtinuta pe parcursul Grahams scan,
varianta Andrew). Justificati!

2. Triangularea poligoanelor. Teorema galeriei


de art
a
2.1 Fie P poligonul dat de punctele P1 = (6, 0), P2 = (2, 2), P3 = (0, 7),
P4 = (2, 2), P5 = (8, 0), P6 = (2, 2), P7 = (0, 6), P8 = (2, 2) .
Indicati o triangulare TP a lui P si construiti graful asociat perechii (P, TP ).
2.2 Aplicati metoda din demonstratia teoremei galeriei de arta, indicand o posibil
a amplasare a camerelor de supraveghere n cazul poligonului P1 P2 . . . P10 ,
unde P1 = (4, 5), P2 = (6, 6), P3 = (4, 7), P4 = (4.8), P5 = (6, 10), iar punctele
P6 , . . . , P10 sunt respectiv simetricele punctelor P5 , . . . , P1 fata de axa Oy.
2.3 Fie poligonul P = (P1 P2 P3 P4 P5 P6 ), unde P1 = (5, 0), P2 = (3, 2), P3 =
(1, 2), P4 = (3, 0), P5 = (1, 2), P6 = (3, 2). Aratati ca Teorema Galeriei
de Art
a poate fi aplicat
a n doua moduri diferite, asa ncat n prima varianta
s
a fie suficient
a o singur
a camera, iar n cea de-a doua varianta sa fie necesare si suficiente dou
a camere pentru supravegeherea unei galerii avand forma
poligonului P.

3. Triangularea multimilor de puncte


3.1 Fie n 2 un num
ar natural par fixat. Consideram multimea M =
{A0 , . . . , An , B0 , . . . , Bn , C0 , . . . , Cn , D0 , . . . , Dn }, unde Ai = (i, 0), Bi = (0, i),
Ci = (i, i), Di = (n i, i), pentru orice i = 0, . . . , n. Determinati numarul de
triunghiuri si num
arul de muchii ale unei triangulari a lui M.
3.2 Dati exemplu de multime de puncte din R2 care sa admita o triangulare
av
and 3 triunghiuri si 7 muchii.
3.3 Dati exemplu de multime M = {A, B, C, D, E, F, G} din R2 astfel ca M
s
a admit
a o triangulare ce contine 14 muchii.

4. Diagrame Voronoi
4.1 Determinati, folosind metoda diagramelor Voronoi, triangularea Delaunay
pentru multimea format
a din punctele A = (3, 5), B = (6, 6), C = (6, 4),
D = (9, 5) si E = (9, 7).
4.2 Determinati num
arul de semidrepte continute n diagrama Voronoi asociata
multimii de puncte M = {A0 , . . . , A5 , B0 , . . . , B5 , C0 , . . . , C5 }, unde Ai = (i +
1, i + 1), Bi = (i, i) si Ci = (0, i), pentru i = 0, . . . , 5.
4.3 Dati exemplu de multimi M1 si M2 din R2 , fiecare avand cate 4 puncte,
astfel ca, pentru fiecare dintre ele, diagrama Voronoi asociata sa contina exact

3 semidrepte, iar diagrama Voronoi asociata lui M1 M2 sa contina exact 6


semidrepte.
4.4 Demonstrati c
a dac
a punctele din mulmtimea

P nu sunt coliniare, diagrama


Voronoi Vor(P) nu poate contine drepte.