Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2023


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. a − b + ( a + b ) i = 4 , de unde obținem a − b = 4 și a + b = 0 3p
a = 2 și b = −2 2p
2. 2 2
( )
m ( m − x ) − 2 ( m − x ) + m = m ( m + x ) − 2 ( m + x ) + m  x m 2 − 1 = 0 și, cum egalitatea
3p
are loc pentru orice număr real x , obținem m2 − 1 = 0
m = −1 sau m = 1 , care convin 2p
3.
( ) ( )
log 2 2 x 2 = log 2 x 2 + x + 2 , de unde obținem x 2 − x − 2 = 0 3p
x = −1 , care nu convine; x = 2 , care convine 2p
4. Mulțimea F are 44 = 256 de elemente, deci sunt 256 de cazuri posibile 2p
Pentru fiecare n ∈ A , f ( n ) se poate alege în n moduri, deci sunt 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 = 24 de cazuri
24 3 3p
favorabile, de unde obținem p = =
256 32

( )
5. 1
CM = CA + CB , unde M este mijlocul segmentului AB , de unde obținem CM = OC ,
2 3p
deci punctul C este mijlocul segmentului OM
Cum xM = 2 și yM = 4 , obținem xC = 1 și yC = 2 2p
6. AB AB 8
= 2R  R = = = 8 , unde R este raza cercului circumscris triunghiului ABC
sin C 2sin C 2⋅ 1 2p
2
Triunghiul OAB este echilateral cu latura egală cu 8 , deci distanța de la punctul O la
3p
latura AB este OM = 4 3 , unde M este mijlocul segmentului AB
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  3 0 −2  3 0 −2
 
A ( 0 ) =  1 1 −1   det ( A ( 0 ) ) = 1 1 −1 = 2p
 2 −2 1  2 −2 1
 
=3+ 4+0+ 4−6−0 =5 3p
b) 3 a −2
det ( A ( a ) ) = 2a + 1 1 − a −1 = 5 (1 + a )(1 − a ) , pentru orice număr real a 2p
a + 2 −2 1
det ( A ( a ) ) = 0 ⇔ a = −1 sau a = 1 , deci matricea A ( a ) este inversabilă dacă și numai dacă
3p
a ∈ ℝ \ {−1,1}

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
c) Pentru a ∈ ℝ \ {−1,1} , sistemul de ecuații este compatibil, oricare ar fi numerele reale b și c ;
a −2
pentru a ∈{−1,1} , ≠ 0 , deci sistemul este compatibil dacă și numai dacă
1 − a −1
3p
−1 −2 b 1 −2 b
2 −1 c = 0 și 0 −1 c = 0
−2 1 −1 −2 1 −1
b = 2 și c = 1 2p
2.a) f ( −1) = ( −1) + a ⋅ ( −1) + a ⋅ ( −1) + 8 ⋅ ( −1) − 8 =
4 3 2
3p
= 1 − a + a − 8 − 8 = −15 , pentru orice număr real a 2p
b) Restul împărțirii polinomului f la polinomul g este egal cu ( a + 8) X + a − 7 , pentru orice
3p
număr real a
( a + 8) X + a − 7 = 15 X , de unde obținem a = 7 2p
c) Presupunând că rădăcinile x1 , x2 , x3 , x4 ale polinomului f sunt numere întregi, cum
2p
x1 + x2 + x3 + x4 = − a , obținem că a ∈ ℤ
x1 x2 x3 x4 = −8  x1 ⋅ x2 ⋅ x3 ⋅ x4 = 8 , de unde obținem că cel puțin o rădăcină a
polinomului f are modulul egal cu 1 și, cum f ( −1) ≠ 0 pentru orice număr real a ,
1 3p
obținem f (1) = 0 , deci a = − , ceea ce este fals, deci polinomul f nu are toate rădăcinile
2
numere întregi

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a)
(
f ′ ( x ) = −1 − 4 x3arctg x − x 4 − 1 ⋅ )
x +1
= 2
1
3p

= −1 − 4 x3arctg x − x 2 + 1 = − x 2 ( 4 xarctg x + 1) , x ∈ ℝ 2p
b) Tangenta la graficul funcției f în punctul A ( x0 , f ( x0 )) este paralelă cu axa Ox ⇔ f ' ( x0 ) = 0 2p
− x02 ( 4 x0 arctg x0 + 1) = 0 și, cum x0 arctg x0 ≥ 0 pentru orice x0 ∈ ℝ , obținem x0 = 0 , deci
ecuația tangentei la graficul funcției f care este paralelă cu axa Ox este 3p
y − f ( 0 ) = f ' ( 0 )( x − 0) , adică y = 1
c) f ' ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ ℝ , deci funcția f este descrescătoare pe ℝ și, cum f ( 0 ) = 1 și
2p
f (1) = 0 , obținem 0 ≤ f ( x ) ≤ 1 , pentru orice x ∈ [ 0,1]

Pentru g : [ 0,1] → ℝ , g ( x ) = tg x − x , g ' ( x ) = − 1 ≥ 0 , pentru orice x ∈ [ 0,1] , deci g


1
cos 2 x
este crescătoare, de unde obținem tg x ≥ x , pentru orice x ∈ [ 0,1] , deci 3p

tg ( f ( x ) ) ≥ f ( x ) ≥ f ( tg x ) , pentru orice x ∈ [ 0,1]


2.a) 3 3  3
 (1 + e ) f ( x ) dx =  ( x + e ) dx =  3 + e  0 =
3
−x 2 x x x
3p
0 0  
27 3
= + e − 0 − 1 = 8 + e3 2p
3
b) m
f ( x) m
1
m
( e x + 1) ' dx =
 x2 + e x
dx =  −x
dx =  3p
−m −m 1 + e −m ex + 1
 
( ) −m = ln (1 + em ) − ln  1 +eme
m m
= ln 1 + e x  = ln e = m , pentru orice m ∈ ( 0, +∞ )
m
2p
 
Probă scrisă la matematică M_mate-info Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
c) x '
  f ( t ) dt 
 1 x    2p
0  =
lim  ax  ( )  =
( )
f t dt lim
x →0  e − 1  x→0 e ax − 1 '
 0 
f ( x) 1 1 1
= lim ax
= , de unde obținem = 1 , deci a = , care convine 3p
x →0 ae 2a 2a 2

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 3 din 3