Sunteți pe pagina 1din 2

COMUNA LĂCUSTENI, JUDEŢUL VÂLCEA; TELEFON/FAX 0250840815

NR._______ DIN ________________

SESIZARE PENTRU DESCHIDEREA


PROCEDURII SUCCESORALE

I. DEFUNCTUL
1. NUMELE ŞI PRENUMELE DEFUNCTULUI CĂLIN MARIA
2. ULTIMUL DOMICILIU comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea
3. DATA ŞI LOCUL DECESULUI 19 MAI 1993
Comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea
4. NUMĂRUL ŞI DATA ACTULUI DE DECES 1134 / 21 mai 1993
5. DACĂ DEFUNCTUL A FOST MEMBRU CAP _____________________________________

II. MOŞTENITORII DEFUNCTULUI


6. Numele, prenumele şi calitatea moştenitorilor legali, cu menţionarea vârstei pentru minori:
Vasile Ilinca - fiică
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Numele, prenumele şi calitatea moştenitorilor testamentari, cu menţionarea vârstei pentru
minori:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

II. BUNURILE RĂMASE


A. TERENURI
FELUL LOCUL SITUĂRII SUPRAFAŢA Date privind
m.p. cadastrul funciar
1. Teren de construcţie
2. Teren agricol, din care
- arabil
- păşune
- fâneţe
- vie
- livadă

B. CONSTRUCŢII
FELUL LOCUL SITUĂRII VALOAREA Date privind
CONSTRUCŢIEI DE ASIGURARE cadastrul funciar

C. BUNURI IMOBILE
enumerare şi descriere

CERTIFICAT DE ACŢIONAR SIF OLTENIA


un număr de acţiuni nominative cu seria A
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

SECRETAR,
IONICĂ PAUL