Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lectie

A. DATE GENERALE

Student:
Facultatea:
Anul de studii:
Specialitatea:
Anul de studiu ( clasa ): IX
Specialitatea elevilor: Electrotehnica generala
Disciplina de invatamant la care se sustine lectia: Electrotehnica
Profesor indrumator:
Data tinerii lectiei:
Tipul lectiei: Lectie de transmitere de noi cunostinte
Titlul lectiei: Teoremele lui Kirchhoff
Durata lectiei: 50 min.

Continutul activitatii de invatare:

Elemente anterior invatate:


C1. Rezistorul ideal, sursa ideala de tensiune.

Elemente noi de continut:


C2. Nodul de circuit ;
C3. Prima teorema a lui Kirchhoff Nodul de circuit ;
C4. Ochiul de retea , latura de retea ;
C5. A doua teorema a lui Kirchhoff .

Obiectivele operationale ale lectie:


La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :
O1. Sa identifice nodul de retea ;
O2. Sa defineasca prima lege a lui Kirchhoff ;
O3. Sa recunoasca o latura de retea ;
O4. Sa realizeze un ochi de retea ;
O5. Sa calculeze tensiuni ;
O6. Sa defineasca a doua lege a lui Kirchhoff .

Metode de invatamant folosite: conversatia, modelarea, problematizarea


Mijloace de invatamant: planse, montaje, folie pentru retroproiector.

Bibliografie: Manual „Electrotehnica si electronica aplicata”, clasa IX, EDP 1994


B. DESFASURAREA LECTIEI:

Evenimentele
instruirii Forme de
Activitatea Activitatea Metode de Mijloace de Timp
Continut si organizare
profesorului elevului invatamant invatamant (min.)
Obiective a activitatii
operationale
1 2 3 4 5 6 7
Organizarea - Face prezenta Preiau Conversatia Frontal 5
clasei elevilor sarcinile
pentru lectie - Pregatirea elevilor propuse de
pentru activitatile profesor
ce vor urma
- Pregateste
materialele de la
mesele de lucru

Reactualizarea Se reiau cunostinte Raspund la Conversatia Frontal 5


cunostintelor referitoare la intrebari
anterioare rezistorul ideal si
C1 sursa ideala de
tensiune
Comunicare Anunta titlul lectiei Noteaza in Expunere Frontal 2
a titlului „Teoremele lui caiet titlul
lectiei si a Kirchhoff” si lectiei si retin
obiectivelor comunica elevilor obiectivele
operationale obiectivele urmarite
operationale
Dirijarea Consideram un Noteaza in Explicare, Plansa Frontal 25
invatarii punct de ramificatie caiet, asculta, expunere.
C2, O1 . a curentului urmaresc
dintr-un circuit expunerea
electric .Acest
punct il denumim
nod.(fig. 1). Fie I 1 ,
I 2 si I 3
intensitatile
curentilor prin
conducroarele care
se ramifica din
nodul respectiv.
Inconjuram nodul
respectiv cu o
suprafata Σ pentru
care, conform legii
conservarii sarcinii
2
putem scrie :
C3,O2 Noteaza in Explicare, Plansa Frontal
I Σ = I1 + I 2 − I 3
caiet, asculta, expunere montaj
si ∆q Σ = 0 . urmaresc
Sarcina electrica expunerea
existenta pe supra-
fetele conductoa-
relor parcurse de
curent continuu este
invariabila in timp.
Inlocuind in enun-
tul legii :
∆q
IΣ = − Σ ,
∆t
obtinem relatia :
I1 + I 2 − I 3 = 0
Aceasta relatie este
Prima teorema a
lui Kirchhoff, Ea
se generealizeaza si
se enunta astfel :
Suma algebrica a
intensitatilor
curentilor din latu-
rile care se ramifica
dintr-un nod al unui
circuit de curent
continuu este nula.
N

∑ ±I
k =1
k =0 .
Dupa conventia
adoptata in
formularea legii
conservarii sarcinii,
intensitatile
curentilor care
pleaca din nod se
iau cu semnul plus,
iar cele ale curen-
tilor care vin din
nod – cu semnul
minus.

3
Prin latura se inte
Noteaza in Explicare, Plansa
C4,03, lege orice portiune Frontal
caiet, asculta, expunere montaj
04,O5 de retea neramifica-
urmaresc Conver-
ta, cuprinsa intre
expunerea satie
doua noduri.

Consideram o suc-
cesiune (un lant) de
laturi dintr-o retea
de curent continuu,
care formeaza un
contur inchis pe
care il numim ochi
de retea . ( fig.2 )
Admitand ca sens-
urile de referinta ale
curentilor din laturi
( fig.2 )coincid cu
sensurile de referin-
ta ale tensiunii
electro-motoare si
considerand tensiu-
nile de la bornele
laturilor cu sensu-
rile de referinta din Sunt atenti si Demons-
fig.2,vom putea ajuta la tratie
scrie : deducerea
formulelor
U 1 + E1 = R1 I 1
U 2 + E 2 = R2 I 2
U 3 + E3 = R3 I 3
U 4 + E 4 = R4 I 4
Scriem si relatiile
de legatura intre
tensiunile la borne-
le laturilor si poten-
tialele bornelor :
U 1 = Va − Vb
U 2 = Vc − Vb
U 3 = Vc − V d
U 4 = Vd − Va
Inmultind erlatia cu
(-1) si adunand par-
te cu parte obtinem

4
U1 − U 2 + U 3 + U 4 =
=0

Procedand la fel si
cu sistemul initial
de ecuatii si tinand
cont de rezultatul
stabilit prin relatia
anterioara obtinem :
E1 − E 2 + E 3 + E 4 = Noteaza
C3,O6 = R1 I 1 − R2 I 2 + desenele in
caiete si
R3 I 3 + R4 I 4
participa la
Avem deci doua deducerea
enunturi pentru relatiilor
teorema a doua a
lui Kirchhoff :
-Suma algabrica a
tensiunilor la bor-
nele laturilor ce al-
catuiesc un ochi de
retea este nula :
N

∑ ±U
k =1
k =0

-Suma algabrica a
tensiunilor electro-
motoare ale surse-
lor din laturile unui
ochi de retea este
egala cu suma alge-
brica a caderilor de
tensiune pe rezis-
toarele laturilor.
N N

∑ ±E
k =1
k = ∑ ±R k I k
k =1

Fixarea Se prezinta la Consemneaza Conversatie Folie pentru frontal 2


cunostintelor retroproiector schemele in explicatie retroproiec-
schema unui nod de caiete tor
retea si a unui ochi
de retea.
Sistematizare Se prezinta testul Rezolva Exercitiul Foaie de Individual 11
si consolidare pentru testul, conversatia evaluare

5
sistematizarea comenteaza
cunostintelor. Se rezultatele
verifica realizarea
lui de catre elevi si
se analizeaza
rezultatele obtinute