Sunteți pe pagina 1din 9

Dobre Mihaela-Daniela Iliescu Nicoleta-Violeta Soare Costel Catalin Grupa 424 E

15.12.2011

Lucrarea nr.2

Materiale Feroelectrice

1.

Scopul lucr rii

Scopul acestei lucr ri este determinarea dependen ei de frecven i temperatur a permitivit ii complexe relative i studiul efectului piezoelectric pentru materiale ceramice feroelectrice.

2. Desf

urarea lucr rii


a permitivit ii complexe

2.1 Determinarea dependen ei de frecven relative

F[MHz] CS0[pF] R[k ] X[k ] ' '' tg Q

0.3 137.52 1.23 -3.6 581.7 3.43 591.19 169.5918

0.5 141.01 48.51 -2.31 596.47 0.0872

1 141.88 57.09 -1.22 600.15 0.07 144.97 9.23

2 147.83 2.71

10 156.29 1.46 -0.11372 661.10 2.89

20 203 0.99143 -0.0461

40 39940 1.60 2.8 168946.2 2.6435 1.56 63910.04

-0.604 613.22 0.45

-0.2379 625.32 1.65

0.146 0.12 0.73 6840.252 8573.571 1362.711

249.61 438.24 378.9818 228.7543

I ' f
670 660 650 640 630 620 610 600 590 580 570 0 2 4 6 8 10 12

I ' ' f
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

tgH I f

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 -10000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Se determin permitivitatea relativ real I', permitivitatea relativ imaginar I'' i tangenta unghiului de pierderi tgHI cu rela iile:

b C 0S I '! AI0

I ''!

C0S b A I 0 Qe

tgH I !

1 Qe

unde I0 este permitivitatea electric absolut a vidului:I0=8,85610-12 F

2.2 Determinarea dependen ei de temperatur a permitivit ii complexe relative


S tiind c factorul de calitate al probei este Qe ! [ 0 R0 C 0 se traseaz diagramele I ' T ,

I ' ' T , tgH I T .

'
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 50 100 150 200 250 300

'

''
20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 50 100 150 200 250 300

''

tg
7 6 5 4 3 2 1 0 0 50 100 150 200 250 300 tg

Se traseaz diagrama =f(T), determinnd

i pantele celor dou drepte.Se calculeaza raportul

tgF 2 . tgF 1

1/ '
0.0012

0.001

0.0008

0.0006 1/ ' 0.0004

0.0002

0 0 50 100 150 200 250 300

Temperatura Curie se determin calculnd unde intersecteaz dreptele axa Ox: 1,245110 4 TC ! ?rC A! 120,7?rC A 1,0314 10 6 sau  3,4060 10 4 ?rC A! 119,3?rC A.  2,8556 10 6 Deci TC ! 120? C A. r TC !

Pantele celor dou drepte sunt: tgF1 ! 1,0314 10 6 i tgF 2 ! 2,8556 10 6 . Deci tgF 2  2,8556 raportul ! ! 2,77 . 1,0314 tgF 1 Se calculeaz constanta A0 la T1 ! TC  5rC i la T2 ! TC  5rC cu formulele: A0 ! m 1 pentru T1 ! 115? C A deci A0 ! 267308,21 r F rC 4I 0I ' (TC  T ) m 1 pentru T2 ! 125? C A deci A0 ! 334168,77 r F rC 2I 0I ' (T  TC ) m F rC

A0 !

Se poate calcula valoarea medie: A0 ! 300738,49 s 33430,28

2.3

Determinarea parametrilor de material elastici i piezoelectrici

f(MHz) A(db)

4.971 -76.46

4.99 -75.31

5 fn -72.84 -67.72

5.0049 -67.54

5.0064 fm -88.81 -116.61

5.022 -78.049

5.037 -77.6

5.071 -77.22

Conform m sur torilor, fn are valoarea de 5.004 MHz si fm are valoarea de 5.0074 MHz.

A(db)
0 -20 -40 -60 A(db) -80 -100 -120 -140 4.96 4.98 5 5.02 5.04 5.06 5.08

3. Concluzii
Lucrarea confirm teoria de i rezultatele nu sunt total corecte. Diagramele (calitativ) se ncadreaz n teoria folosit pentru desf urarea lucr rii. Erori apar n special datorit echipamentului utilizat. Totodat aproxim rile metodelor folosite induc devieri de la valorile strict teoretice. O mbun t ire a rezultatelor se poate ob ine prin: utilizarea unor multimetre, Q-metre i pun i RLC de precizie superior , calibrate i avizate de Institutul Metrologic; - utilizarea unor elemente de conectic cu pierderi mai mici; - o mai bun izolare a mediilor ce necesit anumite condi ii climatice (cuptorul de nc lzire); - utilizare unor generatoare de tensiune i semnal mai precise; cre terea num rului de m sur tori n vederea unor mai bune aproxim ri -

4. ntreb ri i probleme
1. Prezentati elementele de simetrie caracteristice cristalelor dielectrice din clasele de simetrie mm, 3m si 6mm. Caror sisteme cristalografice le apartin aceste cristale? Cristalele dielectrice din clasa de simetrie mm prezinta: - o axa de rotatie de ordinul 1; - plane de reflexie care contin aceasta dreapta; - sistem cristalin monoclinic.

Cristalele dielectrice din clasa de simetrie 3m prezinta: - o axa de rotatie de ordinul 3; - plane de reflexie care contin aceasta dreapta; - sistem cristalin trigonal.

Cristalele dielectrice din clasa de simetrie 6mm prezinta: - o axa de rotatie de ordinul 6; - plane de reflexie care contin aceasta dreapta; - sistem cristalin hexagonal.

2. Sa se determine configuratia concreta a tensorului de permitivitate pentru cristalul de niobat de litiu care face parte din clasa de simetrie 3m.

I '11 [I ' ] ! 0 0

0 I ' 22 0

0 Cs b 0 , unde se calculeaza cu formula I ' ! 0 2 T a I '33

3. Sa se prezinte dependenta de tip histerezis a inductiei electrice ( ) de intensitatea campului electric ( ) caracteristica unui material feroelectric.

D ! I E ! I0 Ir E ! I0 E  P