Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea scolara: GR.

SC DE TRANSPORTURI AUTO
Catedra: Electric si Tehnologia Informatiei
Profesor: Dumitru Ionela Sorina
Modulul VI: Circuite electrice
Clasa: a-XI-a B
Unitatea de invatare: Analiza circuitelor de c.c.
Unitatea didactica: Legile lui Kirchoff
Tipul lectiei: Lectie de transmitere de cunostinte
Durata: 50 min.

Proiect didactic

Unitatea de competenta20:Circuite electrice


Competenta 20.1.: Realizeaza circuite electrice
Competente derivate:
CD1:-identificarea elementelor unei retele electrice;
CD2:-cunoasterea enunturilor legilor lui Kirchoff;
CD3:-cunoasterea etapelor de scriere a legilor lui Kirchoff;
Strategia didacica:
Resurse procedurale:

Conversatia

Observatia dirijata
Exercitiul, explicatia

Problematizarea

Munca independenta

Resurse materiale:

Planse, montaje

Forme orgaizare:

Frontala

Individuala

Forma de evaluare: continua, finala


Locul desfasurarii: Sala de clasa

Activitati de invatare Metode Resurse Organizare Evaluare Obs. (stiluri)


Exercitii de identificare a Conversatia Manual Fizic clasa a VIII-a ed. Radical; Individual Observare Vizual
elementelor unui circuit Dialogul sistematica Practic
electric, retele electrice Explicatia Manual Fizic F3 clasa a X-a Ed. ALL;

Prezentare ppt.-retele electrice

Exercitii de identificare a Explicatia Reprezentari schematice Grupe de elevi Chestionare orala Vizual
elementelor de retea pentru Conversatia Montaje alese Rezolv.fisei de practic
care se aplica legile lui Fisa de lucru lucru
Kirchoff
Enuntarea legilor lui Kirchoff Expunerea Reprezentari schematice Frontal Rezolv.fisei de Vizual
Explicatia Notite lucru(doar Practice
Descoperirea manual stimulativ) Auditiv
Chestionare orala
si individuala
-determinarea etapelor de Conversatia Reprezentari schematice Grupe de elevi Observare Vizual
scriere a legii a II-a pentru un Explicatia Notite Frontal sistematica Practic
ochi dat Montaje alese
- exemplificri pentru un ochi Dialog Fisa de lucru
de pe schema dat. Aplicatia

Conversatia Montaje de retele electrice Grupe de elevi Chestionare orala Practic


- exemplificri pentru un ochi Explicatia Fisa de lucru Individual si individuala
de pe schema dat. Aplicatia Rezolv.fisei de
lucru(doar
stimulativ)
Fisa de lucru

Legile lui Kirhhoff permit determinarea unor marimi fizice necunoscute, cunoscand alte marimi fizice.
Prima teorema ( lege ) a lui Kirchhoff se refera la un nod si se poate enunta in felul urmator:
Suma algebrica a intensitatilor curentlor din laturile care se ramifica dintr-un nod al unui circuit este egala cu 0.

Un nod este punctul unui circuit in care sunt interconectate cel putin trei elemente de circuit.
Latura unui circuit reprezinta o portiune de circuit care este cuprinsa intre doua noduri, nu cuprinde nici un nod interior si este
parcursa de acelasi curent.
O conventie adoptata in formularea legii conservari sarcinii spune ca intensitatile curentilor care pleaca dintr-un nod se iau cu semnul
+ , iar cele care intra in nod cu semnul -.

Exemplu primei teoreme ( legi ) a lui Kirchhoff


Se da:
I1 = 2A
I2 = 3A si
I3 = 6A
Sa se determine I4
Se alege pentru I4 un sens arbitrar ca in figura de mai jos si obtinem: I1 + I2 - I3 - I4 = 0 => I4 = - I3 + I2 + I1 = -6 + 3 + 2 = -1A =>
Sensul real al curentului I4 este invers fata de cu sensul ales.
A doua teorema ( lege ) a lui Kirchhoff face referinta la un ochi de circuit si suna in felul urmator:
Enunt 1: Suma algebrica a tensiunilor la bornele laturilor ce alcatuiesc un ochi este egala cu 0 ;
Enunt 2: Suma algebrica tensiunilor electromotoare ale surselor din laturile unui ochi de retea este egala cu suma algebrica a caderilor
de tensiune pe rezistoarele laturilor.

Un ochi de circuit reprezinta o portiune de circuit care este formata din cel putin doua laturi care formeaza o linie poligonala inchisa
si la parcurgerea caeia se trece prin fiecare nod o singura data.

Exemplu legea ( teorema ) a doua a lui Kirchhoff .

- U1 + U2 = 0
Aplicatie

S se afle curentii din laturile circuitului reprezentat n fig. 2.29, n care:

U 1
= 80V, U 2 = 160V, U 3 = 50V, U 4 = 110V, U 5 = 65V,
R1 = 20 , R2 = 15 , R3 = 30 , R4 = 5 , R5 = 5 ,
R6 = 20 , R7 = 30 , R8 = 10

Circuitul are 5 noduri, (N=5), 4 bucle independente (care nu se suprapun) (B=4) si 8 laturi (L=8). Se verific

L=B + N - 1.

Se scriu teoremele lui Kirchhoff:

Nod A: I1 + I7 - I4 = 0
Nod B: I7 I8 + I5 I6 = 0
Nod C: I1 + I2 + I8 = 0

Nod D: I2 + I3 + I5 = 0
Ecuatia dat de teorema nti a lui Kirchhoff pentru nodul E, precum si alte ecuatii date de teorema a doua pentru alte bucle (care se
suprapun) nu sunt independente; ele reprezint consecinte ale celor L ecuatii scrise mai sus.
Se rezolv sistemul si se obtin solutiile:

Sensurile reale ale curenilor I5 si I8 sunt inverse, iar sursa de tensiune U5 lucreaz n regim de receptor.
Instructiuni de lucru:
-cititi cu atentie cerintele fisei de lucru;
-incadrati-va in cele 15 minute pe care le aveti ca timp de lucru;
Sarcini de lucru:
Pentru schema de mai jos:
-dati un sens curentilor pe fiecare latura a retelei;
- identificati noduri, laturi si ochiuri ale retelei;
-aplicati legile lui Kirchoff.

E1,Er1,1 r1 R1
P O

R2 E2, r2
A

E3, r3
R3

M N