Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativ

Oxigenul cl. 8
Varianta I
1. Poziia n sistemul periodic : 12p.
1) Simbolul chimic _____
2) Denumirea ______
3) Perioada ____
4) Grupa _____
5) Subgrupa____
6) Masa atomic relativ ____
7) Sarcina nucleului _____
8) Numrul de electroni _____
9) Valena ____
10)
Formula molecular _______
11)
Masa molecular __________
12)
Numrul de ordine _______
2. Completeaz afirmaiile : 4p.
Oxigenul ______________
, __________________ , fr
_______________ .
Oxigenul este _____ __________________ element .
3. Finiseaz reaciile :6p
2H2O 2 _____+_______
KmnO4 _______+_________+ ________
4. Rezolv transformarea :
PP2O5 O2NONO2

CaO
H2O
5. Rezolv problema :
Calculai masa de oxigen ce se consum la arderea clorului
(VII) cu masa de 62g.

Evaluare sumativ
Oxigenul cl. 8
Varianta I
1. Poziia n sistemul periodic : 12p.
1) Simbolul chimic _____
2) Denumirea ______
3) Perioada ____
4) Grupa _____
5) Subgrupa____
6) Masa atomic relativ ____
7) Sarcina nucleului _____
8) Numrul de electroni _____
9) Valena ____
10)
Formula molecular _______
11)
Masa molecular __________
12)
Numrul de ordine _______
2. Completeaz afirmaiile : 2p.
Oxigenul este ______________
solubil n ap .
Oxigenul n natur reprezint _____ din volumul
aerului .
3. Finiseaz reaciile :6p
2H2O2 _____+_______
HgO _________+ ________
4. Rezolv transformarea :
N2N2O5 O2COCO2

MgO
Li2O
5. Rezolv problema :
Calculai masa de oxigen ce se consum la arderea azotului
(V) cu masa de 62g.

Barem de verificare ~Oxigenul~

Itemi

Criteriile de evaluare

Puncte

Scor
total

Item 1

1) 1p pentru rspunsul corect

1p*12

Item 2

Cte 1p pentru fiecare afirmaie scris corect

1p*4

4p

Item3

Cte 1p pentru fiecare substan scris corect

1p*5

6p

Cte 1p pentru fiecare ecuaie egalat

1p

Item 4

Cte 2p pentru fiecare reacie scris corect

2p*6

Item5

1p pentru datele prroblemei

1p

2p pentru scrierea ecuaiei chimice corect

2p

1p pentru rezolvarea problei

1p

1p pentru masei molare

1p

1p pentru scrierea rspunsului

1p

12p

12p
6p

Total

40p

Barem de notare

Nota

10

Punct
e

35-33

32-30

29-26

24-22

21-17

15-9

8-6

5-4

3-2