Sunteți pe pagina 1din 2

3. Reţele laticeale în plan şi spaţiu

Această temă încearcă să facă o deschidere spre teoria punctelor din plan şi spaţiu de coordonate numere întregi. Pentru a pătrunde în esenţa teoriei sunt necesare cunoştinţe elementare, majoritatea acumulate în gimnaziu. Probleme de genul celor prezentate în continuare apar din ce în ce mai des la concursurile de matematică, frumuseţea lor constând în simplitatea ideilor care conduc la rezolvarea lor. În continuare, vom introduce noţiunile cu care operăm în cadrul temei amintite.

3.1. Noţiuni teoretice Fie în plan un sistem ortogonal xOy. Elementele mulţimii {(x,y) | x Z şi yZ} se numesc puncte laticeale . Multimea

{(x,y) | xZ

y = y

0

,

x

0

0

sau yZ } se numeşte reţea laticeală în plan . Dreptele

, y Z se numesc dreptele reţelei , iar punctele laticeale se mai

x = x

0

,

numesc nodurile reţelei. În mod asemănător se definesc reţelele spaţiale. Fie în spaţiu un sistem ortogonal. Mulţimea {(x,y,z) | xZ sau yZ sau zZ} se numeşte reţea laticeală în spaţiu.

,

Planele

x = x

0

,

y = y

0

,

z = z

0

,

x

0

,

y

0

z

0 Z se numesc planele reţelei.

Dreptele

x

y

=

=

x

y

0

0

,

y

z

=

=

y

0

z

0

,

z

x

=

=

z

x

0

0

,

x

0

, y , z

0

0

Z

se numesc

dreptele reţelei.

Punctele ( x , y

0

0

, z

0

) cu

x

0

, y , z

0

0

Z

se numesc nodurile reţelei sau puncte

laticeale în spaţiu. Dreptele reţelei situate în unul din planele reţelei determină o retea laticeală în plan , iar nodurile reţelei situate pe o dreaptă din reţea, determină o diviziune unitară a acestei drepte. Vom prezenta şi câteva probleme rezolvate, în care se aplică cunoştinţe elementare referitoare la distanţa dintre două puncte în plan şi spaţiu, numere raţionale şi iraţionale precum şi noţiuni de teoria numerelor.

Bibliografie

D. Buşneag, I. Maftei, Teme pentru cercurile şi concursurile de matematica ale elevilor, Ed. Scrisul Românesc , Craiova 1983 pagina

29.

31

V. Pop , Reţele ce trec prin elementele unei mulţimi G.M. 5-6 , 2001, pag. 193-198.

M. Pimsner, S. Popa, Probleme de geometrie elementară. E.D.P.1979.

A.M.Iaglom, I. M. Iaglom, Probleme neelementare tratate elementar. E. T. Pag. 38-39

M. Ganga, Probleme elementare de matematică, Ed. Math press, Ploieşti

2003.

32