Sunteți pe pagina 1din 2

subiect din 21-01-2011

1. se da functia f:R^4->R^3, f(x,y,z,t)=(-x+y+z-t,-x+2y-t,-t+2z)


a) sa se arata ca f este liniara
b) sa se determine Kerf si Imf si cate o baza pentru Kerf si Imf
c) se dau b=[b1,b2,b3,b4] si e=[e1,e2,e3]
se dadeau si b1,b2,b3 si b4 concret ca si vectori de 4 componente da imi
mai aduc aminte exact
sa se arate ca b este o baza si sa se determine [f] in baza e
2. sa se calculeze vectorii si valorile proprii ale matricii
3 0 0
1 2 0
2 0 1
3.
a) sa se defineasca notiunile si sa se dea cate un exemplu pentru fiecar
e:independenta
liniara,dimensiunea unui spatiu, matricea atasata unei aplicatii lini
are
b) sa se demonstreze ca sistemul de vectori v1,v2,...,vn este o baza
pentru x daca exista unici alfa1,alfa2,...,alfan a.i.x=alfa1*v1+...+a
lfan*vn
c) sa se enunte teorema care exprima relatia dintre o partitie si o rela
tie de echivalenta

subiect din 27-01-2011


1.

fie f:R la a4a --> R la a3a f(x,y,z,t)=(x-y+2z+t, -2x-z, y-z+t)


a) Aratati ca aplic f este liniara
b) Det. Ker f si Im f, si cate o baza pentru acestea
c) fie b=[b1,b2,b3,b4], b1=(1,1,-1,-1) , b2=(0,1,1,0)
b3=(2,1,0,0) b4=(0,-1,2,0)
sunt vectorii din R la a4a. Aratati ca b este o baza a lui R la a4a pest

e R
Det. matricea [f] be, unde e=[e1,e2,e3],
lui e in R la a3a
1 0 0
0 1 0
0 0 1
2.Sa
6 0
1 1
2 4

si neo scris baza canonica a

se det valorile si vectorii proprii ai matricei


0
0
3

3. a) Definiti notiunile si dati cate un ex pt fiecare:


baza a unui spatiu vectorial,

polinom caracteristic al unui endomorfism,


matricea unui sistem de vectori
b) Se considera un sistem de vectori v1,v2....v n intrun K-Sp.vect V
Sa se aarate ca acesti vectori sunt liniar dependenti ddaca cel putin 1 di
ntre ei se poate
scrie ca o combinatie liniara a celorlalti
c) Enuntati teorema lui Steinitz