Sunteți pe pagina 1din 19

Stabiliti daca

1. Fie V spatiul vectorial peste corpul numerelor reale al polinoamelor de grad mai mic sau egal
cu 3 cu coeficienti reali. Sistemul S = { X , x + 2, X 3 + 3} este sistem liniar independent si nu este
sistem de generatori ? R: sistem liniar independent şi nu este sistem de generatori

2. Fie spatiul vectorial R 3 peste corpul numerelor reale si vectorii a = (1,1, 0 ) , b = ( 2, 0,1) si
d = ( 3, k , 2 ) . k pentru care vectorul d apartine subspatiului generat de a si b este… =-1
3. Fie spatiul vectorial R 3 peste corpul numerelor reale si subspatiul vectorial
W = {( x, y, z ) 3x + 2 y + z = 0} . Dimensiunea lui W este… =3
4. Fie f : R 2 → R 2 , f ( x, y ) = ( 2 x + y,3 x + y ) . Suma elementelor matricii lui f în baza canonica este… =7
5. Fie f : R 4 → R 2 , f ( x, y, z , t ) = ( 2 x − y − z , x + 3 y + t ) . Suma elementelor matricii lui f în baza
canonica este…
=5
6. Fie f : R 4 → R 2 , f ( x, y, z , t ) = ( 2 x − y − z , x + 3 y + t ) .Cate elemente are o baza a subspatiului
vectorial Kerf ? =2
7. Fie f : R 4 → R 2 , f ( x, y, z , t ) = ( 2 x − y − z , x + 3 y + t ) .Cate elemente are o baza a subspatiului
vectorial Im f ? =2
8. Fie f : R3 → R3 , f ( x, y, z ) = ( x − y + z , y + z , x − z ) . Suma elementelor matricii lui f în baza canonica
este… =3

9. Fie matricea A =  1

2 23

−1 0  , a ∈ R . a pentru care rangul matricii A este 2 este…
 −1 2 a 
=0,75
 

10. Sa se rezolve ecuatia matriciala =


( )
1 0
0 1
x − 2 y + z + t = 1
11. Suma solutiilor sistemului  x − 2 y + z − t = −1 este

 x − 2 y + z + 5t = 6 = Sistemul este incompatibil

12. Suma solutiilor sistemului este = Sistemul este incompatibil

13. Suma solutiilor sistemului este 11a,a apartine lui R

14. Suma solutiilor sistemului este… =1

15. Solutiile sistemului sunt… x=-2a,y=a+1,z=a,a aparine R

16. Sa se afle valorile lui a, pentru care sistemul urmator are solutii nenule

= 2/3

17. Rangul matricei este 2 pentru a=…, b=… a=1/2 , b = 1

18. Fie polinomul f = X 5 + 15 X 4 + 20 X 3 − 40 X + 35 . Polinomul are radacini rationale? =NU


19. Fie polinomul f = X 3 − X + 1 . Polinomul are radacini întregi ? =NU
20. Fie matricea A =  1 2  . Suma valorilor proprii asociate matricei A este… =5
 2 4

 1 0 0
21. Fie matricea A =  0 0 0  . Suma valorilor proprii asociate matricei A este…
 
2 2 1
=2
 
22. Fie f , g ∈ Z 5 [ X ] , f = 3$ X 5 + X 3 + 2$ X + 4,
$ g = 2$ X 3 + 3$ X 2 + 1$ . Restul împartirii polinomului f la
polinomul g este … 3x+2 Cu caciulite
23. Fie matricea A =  1 5  . Suma valorilor proprii asociate matricei A este… =1
0 0

2 −1 −1
24. Fie matricea A =  −1 
 2 −1 . Suma valorilor proprii asociate matricei A este…
 −1 −1 2 
=6
 

25. Fie matricea A =  1 1  . Suma elementelor matricei Jordan asociata matricei A este…
 −1 −1
=0
x + y + z + t = 1
26. Fie sistemul  y + z + t = 0

z + t = 0
si A matricea sistemului. Suma elementelor matricei I 3 A este… =9

 1 0 0  0 1 0
27. Fie matricile A =  0 1 0  si B =  0 0 0  . Notam cu n cel mai mic numar natural nenul
 
 0 0 0
 
 
1 0 0
 
=2
pentru care ( AB )n = 03 . Atunci n este…

 1 0 0  0 1 0
28. Fie matricile A =  0 1 0  si B =  0 0 0  . Notam cu p cel mai mic numar natural nenul
   
 0 0 0
 
1 0 0
 
=3
pentru care ( BA) = 03 . Atunci p este…
n

3 2 1
29. Fie matricea A =  6 4 2  . Rangul matricei este…
 
9 6 3
=1
 

3 2 1 1 
30. Fie matricile A =  6 4 2  , X =  2  , Y = ( 3, 2,1) . Suma elementelor matricei S=A-XY este…
 
9 6 3
 
3
=0
   

x + 2 y = 1
31. Suma solutiilor sistemului 6 x − 8 y = 1 este …
 =0,75
5 x + 2 y = 3

32. Fie matricea . Suma valorilor proprii asociate matricei A este…


=0
33. Fie matricea . Valorile proprii asociate matricei A sunt… = ai =-ai

34. Fie matricea . Vectorii proprii asociati valorilor proprii ale matricei A
Alt Raspuns :)
sunt…

x + y − z = 2
35. Suma solutiilor sistemului  x − y + z = 1

este … =5,5
2 x + y − 3z = 0

36. Aflati coordonatele vectorului x=(1,1,1), in baza canonica din spatiul =1,1,1
37. Aflati coordonatele vectorului x=(1,1,1), in baza
din spatiul =1/3,1/3,1/3
2
38. Fie vectorii v1, v2 ∈ R v1 = (1, 2 ) si v2 = ( 3, 4 ) Sa se scrie vectorul v = ( 4, 2 ) ca o combinatie
liniara a vectorilor v1, v2. v= −5v1 + 3v2

39. Fie vectorii v1, v2 ∈ R2 v1 = (1, 2 ) si v2 = ( 3, 4 ) Sa se scrie vectorul ca o combinatie


liniara a vectorilor v1, v2. v = 2 v1 + v2

40. Fie vectorii B = {b1, b2, b3} baza în R3 . Sa se


b1 = ( 2, 4, 5 ) , b2 = ( -1, 1, 0 ) , b3 = ( -2, 0, 2 ) si
6 13 3
exprime vectorul v = ( 2, 1, 3) ca o combinatie liniara în baza B = {b1, b2, b3} v = b1 − b 2 + b3
11 11 22
41. Fie vectorii din spatiul R 3 : v 1 = ( 1, 4, 2 ); v 2 = ( -1, 2, 0 );
= ( 3, 2, 5 ). Stabiliti daca
vectorii sunt liniari dependenti =vectorii sunt liniari independenti
42. Stabiliti daca “(1,2) este combinatie liniara de (1,1) si (1,0) pentru ca pentru orice numere
reale a,b avem ca (1,2)=a(1,1)+b(1,0)” ? =exista numere reale a,b asa ca (1,2)=a(1,1)+b(1,0)

43. Stabiliti daca “(1,1) si (1,0) formeaza un sistem liniar independent pentru ca exista numere
reale a,b asa ca (0,0)=a(1,1)+b(1,0)”? daca (0,0)=a(1,1)+b(1,0) pentru doua
numere reale a,b atunci a=b=0
44. Cat este 2(1,1)+3(0,1)? =(2,5)
45. Valorile proprii ale matricii sunt…
=2 =8

46. Valorile proprii ale matricii sunt…


=2 =2
47. Se da o transformare liniara a carei matrice asociata in baza canonica este
. Atunci valorile propriii ale transformarii liniare sunt…

48. Se da o transformare liniara a carei matrice asociata in baza canonica este

. Atunci valorile propriii ale transformarii liniare sunt…

49. Se da o transformare liniara a carei matrice asociata in baza canonica este

. Atunci valorile propriii ale transformarii liniare sunt

50. Matricea asociata unei transformari in baza canonica este . Atunci polinomul caracteristic al

acestei transformari este …

51. Matricea asociata unei transformari in baza canonica este . Atunci polinomul caracteristic al

acestei transformari este …

52. Matricea asociata unei transformari in baza canonica este . Atunci polinomul caracteristic al

acestei transformari este …

53. Matricea asociata unei transformari in baza canonica este . Atunci polinomul caracteristic al

acestei transformari este … P(λ) = λ 2 − 6λ + 8

54. Matricea asociata unei transformari in baza canonica este . Atunci polinomul caracteristic al

acestei transformari este …

55. Sa se rezolve ecuatia matriciala

56. În spatiul vectorilor coloana ℝ3 vectorii u1 , u 2 , u 3 ,


1  1 1
 ,  ,  
u1 = 1 u 2 =  1  u 3 =  0  ,
1   0 0
     
 2 −1 1
A =  − 3 2 1  si B = (u1 , u 2 , u 3 ) , atunci f A ( u1 ) = ...
formeaza o baza. Daca A∈ M 3 (  
),
 0 −1 2
 

57. În spatiul vectorilor coloana ℝ 3 vectorii u1 , u 2 , u 3 ,


1  1 1
     
u1 = 1 , u 2 =  1  , u 3 =  0  ,
1   0 0
     
 2 −1 1
formeaza o baza. Daca A∈ M 3 ( ) , A =  − 3 2 1  si B = (u1 , u 2 , u 3 ) , atunci f A ( u2 ) = ...
 0 −1 2
 

58. În spatiul vectorilor coloana ℝ 3 vectorii u1 , u 2 , u 3 ,


1  1 1
 ,  ,  
u1 = 1 u 2 =  1  u 3 =  0  ,
1   0 0
     
 2 −1 1
formeaza o baza. Daca A∈ M 3 ( ) , A =  − 3 2 1  si B = (u1 , u 2 , u 3 ) , atunci f A ( u3 ) = ...
 0 −1 2
 
59. Fie , atunci ker T = ...

60. Fie , atunci dim ker T = ...


3

61. Fie , atunci dim Im T = ...
62. Fie , atunci Im T = ... . alt raspuns
63. Fie , atunci o baza pentru ImT o constituie…
64. Fie spatiul vectorial . Determinati =n-1

65. Fie spatiul vectorial . O baza a acestui spatiu este…

66. Fie spatiul vectorial . O baza a acestui spatiu este

67. Fie spatiul vectorial . O baza a acestui spatiu este

68. Fie spatiul vectorial multimea polinoamelor cu coeficienti complecsi. Determinati =n


69. Fie spatiul vectorial multimea polinoamelor cu coeficienti complecsi. O baza a acestui spatiu
vectorial este
70. Fie V un spatiu vectorial peste corpul K si f : V → V o aplicatie liniara astfel incat f o f = f, iar functia
g = 1V - f (unde 1V e functia identitate). Atunci g o g = gog=g
71. Fie V un spatiu vectorial peste corpul K si f : V → V o aplicatie liniara astfel incat f o f = f, iar functia
g = 1V - f (unde 1V e functia identitate). Atunci f o g = f o g = OV (functia nula pe V)

72. Se considera functiile f(x) = eax, g(x) = ebx , h(x) = ecx . Aceste functii sunt liniar independente in R-
spatiul vectorial V = {f | f : R → R} daca: a, b, c sunt… a, b, c sunt diferite doua cate doua
73. Fie V un spatiu vectorial peste corpul K si f : V → V o aplicatie liniara astfel incat f o f = f, iar functia
g = 1V - f (unde 1V e functia identitate). Atunci g o f = g o f = OV (functia nula in V)

74. In R-spatiul vectorial R3 se considera vectorii (m,2,1), (0,n,1), (m,1,3), m si n numere reale. Pentru ce
valori ale lui m si n cei trei vecori sunt liniar independenti?

  a+b+e = 0 
  
75. Fie L = (a, b, c, d , e) ∈ R 5 a − c + d + e = 0 . Dimensiunea lui L este…
   =2
  2a − e = 0 
  3a − c + d = 0 
 
76. Fie L = {(a,b,c,d)∈R4 | a+2b+2c+5d = 0} si S = {(a,b,c,d)∈R4 | -a+b-2d = 0} subspatii vectoriale ale
lui R4. Atunci dimR(L ∩ S) este egala cu… =2
77. Fie L = {(a,b,c,d)∈R4 | a+2b+2c+5d = 0} si S = {(a,b,c,d)∈R4 | -a+b-2d = 0} subspatii vectoriale ale
lui R4. Atunci dimR(L + S) este egala cu… =4
78. Se considera C - spatiul vectorial M2(C) al matricilor patratice cu 2 linii si 2 coloane, avand elemente
numere complexe (spatiu vectorial in raport cu adunarea matricilor si inmultirea cu scalari numere
complexe). Atunci dimCM2(C) este egala cu… =4w
79. Se considera R - subspatiul vectorial L =  z  
 z , w ∈ C ⊂ M 2 (C) (unde M2(C) este spatiul

 − w z 
=4
vectorial al matricilor patratice cu 2 linii si 2 coloane, avand elemente numere complexe, in rapot cu
adunarea matricilor si inmultirea cu scalari numere reale). Atunci dimRL este egala cu:...

80. Se considera doua subspatii vectoriale L si S ale spatiului vectorial V peste corpul K. Suma lui L si S
este directa daca:... dimK(L ∩ S) = 0
81. Se considera vectorii u = (2,-3,1), v = (1,-1,0), w = (3,0,1), z = (-7,3,0) din R3. Alegeti afirmatia
adevarata: “vectorii sunt liniar independenti; o baza pentru R3 e formata cu vectorii v,w,z; nu se poate
extrage o baza pentru R3 din cei patru vectori” o baza pentru R3 e formata cu vectorii v,w,z
 
82. Fie L={(a,b,c)∈R3|a+2b-xc=0} si S = (a, b, c ) ∈ R 3  − a + 3b = 0  doua subspatii vectoriale ale lui
 2a + xb + 3c = 0
3
R . Sa se afle x∈R astfel incat suma L + S sa fie directa. x este orice numar real

83. Se considera un spatiu vectorial V de dimensiune n si o multime de m vectori liniar independenti din
V. Atunci relatia intre m si n care sa exprime toate situatiile posibile este:... m ≤ n
84. Determinati x ∈ R astfel încat sistemul de mai jos sa fie compatibil:
 a + b + 3c + d = 4

3a + b − 4c − d = 3 x=7
a − b − 4c − 3d = x

1 1 1
85. Valoarea determinantului 2 x y 3 z este:… . (2x-y)(y-3z)(3z-2x)
2
4x y2 9z2
x + y2 y + z2 z + x2
86. Valoarea determinantului x + y xyz(x-y)(y-z)(z-x)
2 3
y +z
2 3
z 2 + x 3 este:…
x3 + y 4 y3 + z 4 z3 + x4
87. Solutia sistemului de mai jos cu coeficienti in Z5 este:
2̂a + 3̂b + c = 2̂
 a = 3ˆ , b = 1ˆ , c = 3̂
 2̂a + b + 3̂c = 1̂
 a + 3̂b + 2̂c = 3̂

88. Rezolvati ecuatia:


1− x 0 x
2 2
0 1 − 2x 0 =0 x1 = 1/2, x2 = 1+ , x3 = 1 −
x 0 1 − 3x
2 2

1 x x
89. Ecuatia x 1 x = 0 are solutiile… x1 = x2 = 1, x3 = -1/2
x x 1

1 x x
90. Ecuatia x 1 x = 0 are solutiile… x1 = x2 = 1, x3 = -1/2
x x 1

91. Determinati parametrii a si b reali astfel încat matricea de mai jos sa aiba rangul 2:
 a 1 2 4
 
 1 b 2 3 a=1, b = 1/2
 1 2b 2 4 
 
92. Care dintre urmatoarele valori pentru parametrii a si b reali fac ca matricea de mai jos sa nu aiba
rangul 3:
 a 1 2 4
 
 1 b 2 3 a = 1, b = 1/2
 1 2b 2 4 
 

93. Determinati a real astfel încat matricea de mai jos sa nu fie inversabila:
 2 −1 0
 
 a 1 3 a = -1/2
 1 0 2
 

94. Care este rangul matricii:


 −1 2 1 0 2
 
− 2 4 2 2 0
=3
−3 6 3 2 2
 
 − 5 12 6 4 4 

95. Care este rangul matricii:
1 3 0 3 8 
 
 0 0 12 16 9 
 1 3 2 1 − 1
 
 1 3 − 2 5 17 
=3
 4 12 6 6 5 
 
96. Fie A, B, C matrice astfel încat AB = AC. Stabiliti daca” B = C daca A e inversabila” B = C daca A e inversabila
97. Solutia X a ecuatiei matriceale:
 2 −1 3  4
   
 3 − 2 2 ⋅ X =  3 ecuatia nu are solutii
 5 − 4 0  2
   
este:…

1⎛ 7 − 1⎞
98. Solutia X a ecuatiei matriceale  2 1  X − X 1 − 1 = 1 1  este:… ⎜ ⎟
 1 2
 
1 1  1 − 1
    5 ⎜⎝ − 3 − 1⎟⎠

99. Care valoare a parametrului real λ face ca sistemul de mai jos sa aiba solutii nenule:
 x+ y+ z +t = 0
 x + (1 + λ ) y + z + t = 0

 λ = −2
 x + y + (2 + λ ) z + t = 0
 x + y + z + (3 + λ )t = 0

100. Se considera sistemul:


 x+ y =3
 x + 2y = 5

 sistemul e incompatibil
 2x + y = 4
2 x + 3 y = 1
Atunci sistemul e compatibil determinat cu solutia x=1, y=2?
101. Se considera sistemul:
(4m − 3)(2m − 1) 4m − 3
 ma + b + c = 4 a= 2
,b =
 2(m − 1)(m + m − 1) 2(m 2 + m − 1)
a + 2mb + c = 4
 a + b + mc = 3 6m 2 − 12m + 5
 ,c =
Atunci solutia lui, in cazul in care este compatibil determinat, este: 2(m − 1)(m 2 + m − 1)

102. Fie A ∈Mn(C) o matrice. Daca x este un vector propriu, atunci se considera afirmatiile:
1. x e vector propriu al matricii A-1 (daca exista)
2. x e vector propriu al matricii A2
3. x e vector propriu al matricii Ak , k numar natural.
Stabiliti valorile de adevar ale afirmatiilor anterioare.

 8 9 9  ⎛ −1 0 0⎞
103. Fie matricea A=  − 3 − 2 
5  . Matricea Jordan JA astfel încat A ≈ JA este:…
⎜ ⎟
 3
⎜ 0 2 1⎟
 4 − 3 ⎜ 0 0 2⎟
⎝ ⎠
 8 9 9 
104. Fie matricea A=  − 3 − 2 
5  . Polinomul caracteristic al lui A este: . X -3X +4
 3 4 − 3

 − 4 0 2 ⎛ − 2 0 0⎞
105. Fie A=  0 
1 0  ∈ M 3 (C) . Matricea Jordan JA asemenea cu A este:… ⎜ ⎟
 5 1 3 ⎜ 0 1 1⎟
  ⎜ 0 0 1⎟
⎝ ⎠
⎛ 0 0 0⎞
 2 − 1 − 1 ⎜ ⎟
106.Fie A=  − 1 2 − 1 ∈M3(C). Matricea Jordan JA, A ≈ JA, este: ⎜ 0 3 0⎟
−1 −1 2  ⎜ 0 0 3⎟
  ⎝ ⎠
II. Stabiliti daca
1. Fie f : R 3 → R 3 , f ( x, y, z ) = ( x − y + z , y + z, x − z ) si baza B = {u , v, w} unde u = (1,1,1) , v = ( 0,1,1) , w = ( 0, 0,1) .
Suma elementelor matricii lui f in baza B este…
= -2
2 2 3
2. Fie matricea A =  1 
−1 0  , a ∈ R . a pentru care matricea este inversabilă este

 −1 2 a 
=0,75
 

3. Fie matricea A =  1 i  . Suma elementelor matricei A* este


 −i 0 
=1

4. Fie matricea . Daca A* este matricea adjuncta a matricei A, sa se arate

ca

5. Fie matricea A =  8 4  . Suma elementelor matricei Jordan asociată matricei A este


 −4 0  =9

6. Fie matricea . Suma elementelor matricei Jordan asociată matricei A este =2

7. Să se afle a ∈ Z 7 astfel incat polinomul X 6 + aX + 5$ ∈ Z 7 [ X ] să fie ireductibil


=Nu exista
 a2 ab ac 
8. Suma valorilor proprii asociate matricei A =  ab b 2 bc  , a, b, c ∈ R, a 2 + b 2 + c 2 = 1 este
  =1
 ac bc c 
2

9. Fie matricea . Suma elementelor matricei Jordan asociată matricei A este =0


10. Fie matricea . Matricei Jordan asociată matricei A este

11. Fie matricea . Suma elementelor matricei Jordan asociată matricei A este
=0

12. Fie matricea . Suma elementelor matricei Jordan asociată matricei A este
=2

13. Fie matricea . Determinati

14. Fie matricea . Determinati matricea Jordan

15. Cate subspatii vectoriale are R 2 ? =o infinitate

16. Cate subspatii vectoriale are R 3 ? =o infinitate

17. Se consideră sistemul . Sistemul este compatibil determinat pentru

m=…

x + y + z + t = 1
18. Suma solutiilor sistemului  y + z + t = 0 este

z + t = 0
 =1
x + y + z + t = 1
19. Fie sistemul  y + z + t = 0 si A matricea sitemului. Cate solutii are ecuatia AX = I 3 ? =o infinitate

z + t = 0

x + y + z + t = 1
20. Fie sistemul  y + z + t = 0 si A matricea sistemului. Cate solutii are ecuatia XA = I3 ? =niciuna

z + t = 0

1 0 0
21. Fie matricea A =  1 −1 0  . Determinantul matricei X = A + A2 + ... + A2004 este

0

0 1 
=0

1 0 0
22. Fie matricea A =  1 −1 0  .Suma elementelor matricei A−1 este
 
0
 0 1 
=2

23. Fie matricea A =  2 1  . Determinantul matricei X = A + A2 + ... + A2003 este


 −3 −1 =1
24. Fie matricea A =  2 2  si n ∈ N * , n > 1 . Atunci det ( I 2 + An ) este
 −2 −2  =1
25. Fie matricea A =  1 1  si matricea X = A + A2 + ... + A2004 − A2005 . Care din următoarele afirmatii
 2 2
este adevărată ? X are toate elementele strict negative
’’ X are si elemente strict pozitive si elemente strict negative; X are toate elementele
strict negative; X are toate elementele strict pozitive’’

26. Fie V = M 2 ( R ) si A ∈ V o matrice fixată. Fie fucntia f : V → V , f ( X ) = AX − XA . Atunci f este


morfism de spatii vectoriale ? f este morfism de spaţii vectoriale

2a + b − c − d + e = 1
27. Cate solutii are sistemul a − b + c + d − 2e = 0 o infinitate de soluţii
3a + 3b − 3c − 3d + 4e = 2

28. Fie spatiul vectorial real R3 si bazele B1 = {(1,1, 0 ) , (1, 0,1) , ( 0, 0,1)} , B2 = {(1, 2,3) , (1,1,1) , (1, 0,1)} .
Suma elementelor matricei de trecere de la baza B1 la baza B2 este
= -1
29. Fie spatiul vectorial real R3 si bazele B1 = {(1,1, 0 ) , (1, 0,1) , ( 0, 0,1)} , B2 = {(1, 2,3) , (1,1,1) , (1, 0,1)} . Linia
1 a matricei de trecere de la baza B1 la baza B2 este

30. Fie spatiul vectorial real R3 si bazele B1 = {(1,1, 0 ) , (1, 0,1) , ( 0, 0,1)} , B2 = {(1, 2,3) , (1,1,1) , (1, 0,1)} . Linia
2 a matricei de trecere de la baza B1 la baza B2 este

31. Fie spatiul vectorial real R3 si bazele B1 = {(1,1, 0 ) , (1, 0,1) , ( 0, 0,1)} , B2 = {(1, 2,3) , (1,1,1) , (1, 0,1)} . Linia
3 a matricei de trecere de la baza B1 la baza B2 este

32. Fie matricea X =  x y  , x, y ∈ R+ astfel incat X 2 − 4 X + 13I 2 = 02 . Valoarea sumei x+y este
−y x =5
 1 1 1
33. Fie matricea A =  0 1 1 . Suma elementelor matricei A10 este
 
 0 0 1
=78
 

x + y + 2z = 1
34. Suma solutiilor sistemului 2 x + 2 y + z = −1 este…
 =0
 x + y − z = −2

35. Fie . Stabiliti daca

M formeaza un spatiu vectorial peste R, fata de operatiile de adunare a matricilor si de inmultire cu


scalari.
36. Fie L multimea functiilor cu proprietatea ca astfel incat
. Stabilti daca L formeaza un subspatiu liniar in spatiul functilor
definite pe
37. Care din urmatoarele multimi ale lui formeaza un subspatiu al sau?
a. c.

b.

38. Fie , stabiliti daca matricile A,B sunt elementare si daca sunt, stabiliti

tipul acestora.
III. Stabilti daca
1. Fie f : R 2 → R 2 , f ( x, y ) = ( 2 x + ay, bx + y ) , si c ∈ R astfel încat f o f = cf . Suma a + b + c este =6

2. Fie A o matrice cu coeficienti complecsi. Aratati ca, daca exista astfel incat ,
−1
atunci matricea este inversabila si avem ( I − A ) =

ax + ay + 2 z = 1
3. Se considera sistemul ax + ( 2a − 1) y + 3 z = 1 , a ∈ R . Sistemul este incompatibil pentru a=…
a ∈ {−1, 0}


ax + ay + ( a + 3) z = 2a − 1

x− p q r 
4. Fie matricea A =  r x− p q  , p, q, r ∈ R . Suma patratelor radacinilor ecuatiei det ( A ) = 0

 q r x − p 

este

5. Fie matricea A =  a 1  , a, b ∈ R . Calculati a 2 + b 2 astfel încât ( A − I 2 )2 = 02


b 0
=5

6. Fie matricea urmatoare, de ordin n, este inversabila daca …

7. Fie V un spatiu vectorial real si f , g : V → V morfisme de spatii vectoriale. Atunci relatia


f o g − g o f = 1V este posibila numai daca dimV=… dimV < ∞

8. O matrice se numeste involutiva daca . O matrice se numeste


idempotenta daca . Sa se arate ca daca B este o matrice idempotenta, atunci matricea
este… . involutiva

9. O matrice se numeste involutiva daca . O matrice se numeste


idempotenta daca . . Sa se arate ca daca A este o matrice involutiva, atunci matricea
este… . idempotenta
10. Fie matricea patratica de ordinul n ale carei elemente sunt toate egale cu 1. Sa se arate ca
−1
este inversabila si avem ( I n − En ) =
( unde I n este matricea unitate de ordinul n)

11. Daca A este o matrice cu 3 linii si trei coloane cu toate elementele egale cu 1 sau -1 , iar
D=det(A) , D este divizibil cu…. D este divizibil cu 4

a b c
12. Fie matricea A =  b c a  unde a,b,c sunt radacinile ecuatiei X 3 − 2 X 2 + 2 X + 17 = 0 .
 
c a b 

Determinantul matricei A este =4
a b c
13. Fie matricea A =  b c a  unde a,b,c sunt radacinile ecuatiei mX 3 + X 2 + ( m − 1) X + 3 = 0, m ∈ R* .
 
c a b 

Notam D ( m ) determinantul matricei A. Atunci lim mD ( m ) este -3
m→∞

14. Fie V = M 2 ( R ) si A ∈V o matrice fixata. Fie fucntia f : V → V , f ( X ) = AT X − X T A . Atunci f este


morfism de spatii vectoriale ? f este morfism de spaţii
vectoriale
 x 1  1
15. Fie maticea A =  1  , a ∈ R . Câte radacini reale are ecuatia det ( A ) = 0 ?

 4a 2
x 
−5a 4 x 
1
=1

16. Consideram expresiile f ( x ) = 1 + cos x , g ( x ) = 1 + sin x , h ( x ) = 1 − sin x , elementele a, b, c ∈ R si


 f (a) g (a) h(a) 
matricea A =  f ( b ) g ( b ) h ( b )  . Determinantul matricei A este egal cu
 
=0
 f (c) g (c) h ( c ) 

17. Fie matricea A =  a b  , a, b, c, d ∈ R . Valoarea expresiei A2 − ( a + d ) A + ( ad − bc ) I 2 este


c d  =0

a 0 a
18. Fie matricea A =  0 0 0  , a ∈ R* si a este un numar real nenul. Sa se determine a astfel incat
 
a 0 a
 
egalitatea An = A sa aiba loc pentru un anumit numar natural n.
19. Fie matricea . Rangul matricei A este 2 daca α = …

20. Fie matricea . Rangul matricei A este 3 daca α =

21. Fie matricea . Sa se determine astfel incat matricea A sa fie

inversabila

a + 2b + c + 2d = 1

22. Suma solutiilor sistemului 2a + 2c + d = 0 este…

 a + 2b + d = 0
2a + b + 2c + d = −1

a − 2b − 2c − 2d − e = 0
23. Fie sistemul a − b − c − 3d + e = 1 . Sistemul este incompatibil? sistemul are o infinitate

a + b − 5c − d + 7e = 2 de soluţii

Stabiliti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii


1. Fie V un K − spatiu vectorial. Atunci 0 x = aθ = θ , oricare ar fi a ∈ K si x ∈ V .
Adevarat
2. Fie V un K − spatiu vectorial. Atunci
(− a )x = a(− x ) = −ax si (− a )(− x ) = ax , oricare ar fi a ∈ K si x ∈ V .
Adevarat
3. Fie V un K − spatiu vectorial. Daca ax = θ , atunci a = 0 sau x = θ . Adevarat
4. Fie v1 , v2 , v3 ∈ 3
, v1 = (1,1,0 ) , v 2 = (0,1,1) , v3 = (1,0,1) . Avem ind K (v1 , v 2 , v3 ) în − spatiul vectorial 3
. Adevarat
5. Vectorii v1 , v2 , v3 ∈ 3
, v1 = (1,−1,1) , v 2 = (2,−1,1) , v3 = (5,−3,3) sunt liniar dependenti. Adevarat
6. Fie V = n
{
si N = x ∈ n
}
x = ( x1 ,..., xn −1 , 0 ) . Atunci N este un subspatiu vectorial al − spatiului
vectorial V = n
. Adevarat
7. Fie V = n
, n ≥ 2 si N = x ∈ { n
}
x = ( x1 , x2 ,..., xn ) , 2 x1 = x2 . Atunci N este subspatiu vectorial al lui
n
. Adevarat
8. Fie V = ={f f : → }, {
X = f ∈ V f ( − x ) = f ( x ) , ∀x ∈ } si Y = { f ∈V f ( − x ) = − f ( x ) , ∀x ∈ }.
− spatiului vectorial V = si V = X ⊕ Y .
Atunci X si Y sunt subspatii vectoriale ale
Adevarat
9. Orice spatiu vectorial V finit generat, diferit de spatiul nul, admite cel putin o baza. Toate bazele sale
sunt finite si au acelasi numar de vectori.
Adevarat
10. Fie V un spatiu vectorial nenul de dimensiune finita si u1 , u 2 ,..., u n un sistem finit de generatori pentru
V . Atunci exista o baza B a lui V astfel încât B ⊆ {u1 , u 2 ,..., u n } .
Adevarat
11. Fie V un K − spatiu vectorial de dimensiune n ∈ *
si v ∈ V , v ≠ θ . Exista o baza B a lui V astfel
încât v ∈ B .
Adevarat
12. Daca V si V ′ sunt doua spatii vectoriale peste corpul K , aplicatia Fals
O : V → V ′ , O( x ) = θ′ , ∀x ∈ V ,
unde θ′ este vectorul zero a lui V ′ nu este transformare liniara de la V la V ′ ,

13. Daca V este un K − spatiu vectorial, aplicatia identica 1V : V → V , 1V ( x ) = x nu este transformare


liniara. Fals

14. Fie V si V ′ doua K − spatii vectoriale si f : V → V ′ o transformare liniara. Avem:


f (θ) = θ′ , f (− x ) = − f ( x ) oricare ar fi x ∈ V . Adevarat
15. Fie V si V ′ doua K − spatii vectoriale si f : V → V ′ o transformare liniara. Avem: Fals
Ker ( f ) = {x ∈ V f ( x ) = θ′} nu este subspatiu al lui V , iar Im( f ) = { f ( x ) x ∈ V } este subspatiu al lui V ′ .
def def

16. Fie V si V ′ doua K − spatii vectoriale si f : V → V ′ o transformare liniara. Avem:


f este aplicatie injectiva daca si numai daca Ker ( f ) = O = {θ}. Adevarat
17. Fie V si V ′ doua K − spatii vectoriale si f : V → V ′ o transformare liniara de la V la V ′ .
Daca dim K V = n < ∞ , atunci dim K (Ker( f )) + dim K (Im( f )) = n = dim K V .
Adevarat
18. Daca V este un K − spatiu vectorial de dimensiune n ≥ 1 , atunci V ~ K n . Adevarat
3
19. În spatiul vectorilor coloana vectorii u1 , u 2 , u3 ,
1  1 1
 ,  ,  
u1 = 1 u 2 =  1  u 3 =  0  , Adevarat
1   0 0
     
 2 −1 1
 
formeaza o baza. Daca A∈ M 3 ( ), A =  − 3 2 1  si B = (u1 , u 2 , u 3 ) , atunci
 0 −1 2
 
 1 −1 0 
 
M B ( f A ) =  −1 0 −3  .
2 2 5
 

20. Fie V = f ∈ { [X ] f = a + bX + cX 2 cu a, b, c ∈ }. Atunci V nu este spatiu vectorial în raport cu


operatia de adunare a polinoamelor si de înmultire a polinoamelor cu scalari α ∈ . Fals

21. Polinoamele f 1 = ( X − b )( X − c ) , f 2 = ( X − a )( X − c ) , f 3 = ( X − a )( X − b ) , ( a, b, c ∈ ), formeaza o baza


{
pentru spatiul vectorial V , unde V = f ∈ [ X ] f = a + bX + cX 2 cu a, b, c ∈ , daca si numai daca }
(a − b )(b − c )(c − a ) ≠ 0 . Adevarat
22. Daca
 z w  
N =   z, w ∈
 − w z 
 ⊂ M2 (

) Fals
atunci nu este un − subspatiu al M 2 ( ).

{
23. Fie L = ( x, y ) ∈ 2
}
x = y . Atunci L este subspatiu vectorial al spatiului ( 2
)
, +, ⋅ peste corpul
numerelor reale.
Adevarat
 a b  
24. Fie L =  A ∈ M 2 ( ) A=  , b + d = 0, a, b, c, d ∈  . Atunci L este subspatiu vectorial al spatiului
 c d 
( M ( ) , +, ⋅) peste corpul numerelor reale.
2 Adevarat
, f ( x, y, z ) = ( 2 x + y − z ,3 x + 2 y + 4 z ) .Atunci f nu este aplicatie liniara.
25. Fie f : 3
→ 2

Fals
26. Daca f : 4 → 2 , f ( x1 , x2 , x3 , x4 ) = ( 2 x1 − x2 − x3 , x1 + 3 x2 + x4 ) , atunci f este o aplicatie liniara de
− spatii vectoriale.

27. Fie vectorii b1 = ( 2, 4, 5) , b2 = ( -1, 1, 0 ) , b3 = ( -2, 0, 2 ) .


B = {b1, b2, b3} formeaza o baza în R3? Adevarat
28. Vectorii (1,5) si (2, -9) sunt liniar independenti. Adevarat
29. Vectorii (2, -1) si (3, 4) formeaza o baza a spatiului vectorial Adevarat
30. Vectorul (1, 10) este o combinatie liniara a vectorilor (1, 3) si (2, -1) deoarece
3(1, 3)-(2, -1)=(1, 10)
Adevarat
31. Vectorii (1, 2, -1), (3, 2, 5) si (4, 4, 4) sunt liniar independenti in Flas
32. Valorile proprii ale transformarii liniare T(x,y)=(5x, x+3y) sunt 0 si 1. Fals
33. Valorile proprii ale transformarii liniare T(x,y)=(5x, x+3y) sunt 3 si 5. Adevarat
34. 1, 2 si 3 sunt valorile proprii ale transformarii liniare T(x, y, z)=(2x, x+3y, 3x+y+z). Adevarat

35. 1, 2 si 3 sunt valorile proprii ale transformarii liniare T(x, y, z)=(3x, 2x-y, x-y+z).
Fals
36. este una din valorile proprii ale transformarii liniare T(x, y)=(3x+y, x+3y).
Adevarat
  a+b+e = 0 
  
5 a − c + d + e = 0  . Atunci L este subspatiu vectorial al lui R
5

37. Fie
L = (a, b, c, d , e) ∈ R   Adevarat
  2a − e = 0 
  3a − c + d = 0 
 

38. Numerele 1, 3
2 , 3 sunt liniar independente peste Q? Fals
39. Numerele 1, 3
2, 3
22 sunt liniar independente peste Q? Adevarat
 2a + b + c + 2d + 2e = 2
40. Este sistemul  a + 2b + c − d + e = 4 compatibil? Adevarat
2a + 2b + c + 3d + e = −2

Evaluare