Sunteți pe pagina 1din 6

Dreptul mediului-curs 9

Necesitatea combaterii exploatarii ilegale a lemnului


Combaterea exploatarii ilegale a lemnului are un rol crucial in eforturile de control a
schimbarilor climatice, reducerea emisiilor de dioxid de carbon in atmosfera, iar protejarea
padurilor reprezinta un mijloc primordial de protectie a mediului in ansamblul sau. Uniunea
Europeana s-a angajat in strategia in domeniul biodiversitatii pentru 2020 in al 7-lea program de
actiune pentru mediu si in strategia Uniunii Europene pentru paduri sa integreze protejarea
biodiversitatii in gestionarea padurilor, sa reface cel putin 15% din sistemele degradate, sa
garanteze sis a demonstreze pana in 2020 ca toate padurile din UE sunt gestionate conform
principiilor de gestionare durabila a padurilor. In acest scop, intre altele prin Regulamentul
Parlamentului European si al Consiliului nr.995/2010 de stabilire a obligatiilor care revin
operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn au fost stabilite reguli menite sa
contracareze comertul cu lemn si produse din lemn recoltat illegal in cadrul UE. Regulamentul se
aplica in toate statele membre ale UE de la 3 martie 2013. Intre alte obligatii s-a stabilit ca
operatorii trebuie sa exercite diligenta necesara atunci cand introduc lemn sau produse din lemn
pe piata UE pentru a minimiza riscul de a utiliza lemn recoltat ilegal sau produse care contin
astfel de lemn. Cu alte cuvinte, aceasta inseamna ca operatorii trebuie sa implementeze un sitem
de gestionare a riscurilor cu 3 componente si anume:
Informarea: operatorul trebuie sa aiba acces la informatii privind lemnul si
produsele din lemn, tara de recoltare, speciile de lemn, cantitatea, detalii privind
furnizorul, precum si la informatii privind conformitatea cu legislatia nationala.
Evaluarea riscurilor: operatorul trebuie sa evalueze riscul de a utiliza lemn
exploatat ilegal in lantul sau de aprovizionare pe baza informatiilor identificate
asa cum s-a mentionat la prima componenta.
Atenuarea riscurilor: daca evaluarea arata ca riscul de a utiliza lemn exploatat
illegal in lantul de aprovizionare nu este neglijabil, acesta poate fi atenuat prin
masuri ulterioare cum ar fi solicitarea de informatii si verificari suplimentare din
partea furnizorului. Operatorii pot alege sa isi dezvolte propriul system de
diligenta necesara sau sa foloseasca un sistem elaborat de o organizatie de
monitorizare. Pentru urmarirea transabilitatii lemnului recoltat din paduri si pentru
furnizarea de informatii statistice s-a instituit sistemul informational integrat de
urmarire a materialelor lemnoase a carui functionare este asigurata de catre
autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
Circulatia materialelor lemnoase
Materialele lemnoase, indifferent de provenienta lor, se transporta numai insotite de
documente specifice de transport din care sa rezulte cu certitudine legalitatea provenientei
acestora. Sunt interzise primirea spre incarcare si transportul cu orice mijloace de transport a
materialelor lemnoase neinsotite de documentele de transport prevazute de lege. Controlul
circulatiei materialelor lemnoase se efectueaza de urmatoarele personae: personalul silvic, ofiteri,
subofiteri si agenti din cadrul Politiei Romane, Politiei Romane de Frontiera si Jandarmeriei

Romane, personalul cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administare Fiscala.
Materialele lemnoase gasite in circulatie fara documente specifice de transport sau a caror
valabilitate a expirat ori care nu au inscrisa provenienta legala, se confisca de personalul abilitat
si se valorifica potrivit legii. Materialele lemnoase insotite de documente specifice de transport
care nu sunt completate corespunzator se retin si se predau in custodie. Custodia materialelor
lemnoase se asigura de cel mai apropiat Ocol Silvic sau de personae fizice ori juridice care detin
spatii corespunzatoare de depozitare cu acordul acestora. Daca in termenul stability de personalul
imputernicit care a dispus retinerea sau ca urmare a hotararii judecatoresti nu se confirma
provenienta legala a materialelor lemnoase, acestea se confisca potrivit prevederilor legale.In
cazul in care se constata provenienta legala, materialele lemnoase retinute se restituie. Acestea se
restituie proprietarilor daca acestia sunt identificati si in cazul in care fusesera supuse confiscarii
sunt date proprietarilor numai daca acestia nu sunt autorii faptelor ilegale care au impus
confiscarea. Cheltuielile ocazionate de retinere, custodie si transport se suporta de persoana care
nu a facut dovada provenientei materialelor lemnoase in cauza. Legea interzice primirea,
depozitarea, prelucrarea si comercializarea materialelor lemnoase fara documentele insotitoare
care sa ateste provenienta legala a acestora.

Protectia faunei
Protectia animalelor in general
Masuri pentru protectia animalelor in general sunt reglementate in Legea nr.205 din 5
mai 2004 privind protectia animalelor si in OG nr.42/29 ianuarie 2004 privind organizarea
activitatii veterinare. Aceste acte normative contin obligatii ce revin proprietarilor, detinatorilor,
ingrijitorilor de animale si altor persoane, precum si atributii ale autoritatilor competente in
domeniu. Autoritatea Nationala Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor reprezinta autoritatea
nationala in domeniul protectiei animalelor. Detinatorii de animale au obligatia de a asigura
aplicarea normelor sanitare-veterinare si de zoo-igienan privind adapostirea, hranirea, ingrijirea,
reproducerea, exploatarea, protectia si bunastarea animalelor, precum si obligatia de a avea un
comportament lipsit de brutalitate fata de acestea, de a asigura conditiile elementare necesare
scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona sau izgoni. Detinatorilor de animale le
este interzis sa aplice acestora rele tratamente sau cruzimi. In sensul Legii nr.205/2004 prin rau
tratament se intelege comportamentul brutal, abuzul in utilizarea animalelor, supunerea
animalelor la eforturi inutile, precum si neasigurarea urmatoarelor conditii: un adapost
corespunzator, hrana si apa suficiente, posibilitatea de miscare suficienta, ingrijire si atentie,
asistenta medicala. Tot legea mentionata stabileste ca prin cruzime fata de animale se intelege
omorarea animalelor cu intentie, practicarea tirului pe animale domestice sau salbatice,
organizarea de lupte intre animale sau cu animale, folosirea de animale pentru dresajul altor
animale sau pentru a le controla agresivitatea, folosirea de animale pentru expozitii, filmari,
spectacole si alte scopuri asemanatoare, daca acestea le provoaca suferinte fizice sau psihice de
orice natura. Abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existent depinde de ingrijirea
omului, admnistrarea de substante destinate stimularii capacitatilor fizice ale animalelor in
timpul competitiilor sportive sub forma dopajului, maltratarea si schingiuirea animalelor,

interventiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri
necurative, provocarea de suferinte fizice sau psihice prin orice alte mijloace, despartirea puilor
de mama pana la varsta de minim 8 saptamani de viata, capturarea animalelor prin alte metode
decat cele prevazute de lege, folosirea armelor cu tranchilizante in alte situatii decat pentru
imobilizarea animalelor. Este interzisa eutanasierea cainilor, a pisicilor si a altor animale realizata
cu nerespectarea procedurii prevazute de lege. Prin exceptie, animalele cu boli incurabile
constatate in conditiile legii de medical veterinary vor fi eutanasiate de indata. Constituie
infractiuni potrivit legii urmatoarele fapte: uciderea animalelor cu intentie, fara drept; practicarea
tirului pe animale domestic sau pe animale salbatice captive; organizarea de lupte intre animale
sau cu animale; folosirea de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla
agresivitatea; ranirea sau schingiuirea animalelor; interventiile chirurgicale destinate modificarii
aspectului unui animal sau altor scopuri necurative.
Obligatia de monitorizare a aplicarii legii privind protectia animalelor revine autoritatii
nationale sanitare, veterinare si pentru siguranta alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne prin
organele abilitate in colaborare cu reprezentantii organizatiilor de protective a animalelor.
Protectia faunei de interes cinegetic
In scopul protectiei faunei salbatice, legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
nr.407 din 9 noimebrie 2006 cu modificarile si completarile ulterioare interzice tinerea in
captivitate a faunei salbatice fara autorizatie eliberata de organele de stat competente,
introducerea oricaror specii de fauna straina in natura salbatica a tarii fara avizul organului
competent, combaterea bolilor si daunatorilor prin metode care ar putea provoca daune faunei
salbatice.Prin fond cinegetic se intelege unitatea de gospodarie cinegetica constituita prin fauna
de interes cinegetic si suprafata de teren indifferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar
si astfel delimitate incat sa asigure o stabilitate cat mai mare a faunei de interes cinegetic in
interiorul sau. Nu se include in fondurile cinegetice suprafetele din parcurile nationale si din
rezervatia biosferei Delta Dunarii. Totalitatea fondurilor cinegetice din Romania formeaza fondul
cinegetic national. Fauna de interes cinegetic, respective totalitatea exemplarelor din populatiile
apartinand speciilor de fauna salbatica prevazute de lege existenta pe teritoriul Romaniei este
considerata resursa naturala regenerabila cu un public de interes national si international.
Administrarea faunei de interes cinegetic se asigura de autoritatea publica centrala care raspunde
de vanatoare. Categoriile de gestionari care pot incheia contracte de gestionare a faunei
cinegetice sunt urmatoarele:
Organizatiile vanatoresti
Administratorul padurilor proprietate publica a statului
Administratorii padurilor proprietate private a persoanelor fizice si juridice
Administratorii padurilor proprietate publica a unitatilor administrative teritoriale
Institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica
Institutiile de invatamant care au ca disciplina de studio vanatul si vanatoarea
Regia autonoma Administratia protocolului patrimoniului de stat pentru fondul cinegetic
Scrodistea din judetul Ilfov
Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizeaza de catre
administrator pe fonduri cinegetice prin urmatoarele modalitati si in urmatoarea ordine:

1. Direct, in cazul gestionarilor consacrati


2. Direct, in cazul gestionarilor propusi de asociatiile proprietarilor de terenuri
3. Prin licitatie publica pentru fondurile cinegetice neatribuite in conditiile mentionate
anterior
Prin gestionari consacrati se intelege acel gestionar care indeplineste umatoarele
conditii:
A avut calitatea de gestionar in contractul de gestionare anterior organizarii atribuirii
directe pentru fondul cinegetic respective
Contractual de gestionare anterior nu a incetat din culpa sa
Isi manifesta intentia de a gestiona in continuare fauna cinegetica de pe fondul
cinegetic respective
Nu inregistreaza datorii privind plata tarifului de gestionare la data solicitarii
Accepta tariful de gestionar

Dreptul de gestionare a fondului cinegetic Scrodistea din judetul Ilfov se atribuie


direct regiei autonome Administratia patrimoniului protocolului de stat. Atribuirea
dreptului de gestionare se realizeaza ori de cate ori este cazul ca urmare a incetarii
contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice din orice motiv. Contractul de
gestionare se incheie pe o perioada de 16 ani. Asociatiile de vanatoare care au in gestiune
fonduri cinegetice pot face de comun acord schimb de gestiuni ori cesionari de contracte
de gestionare catre alti gestionari licentiate cu avizul administratorului fondului cinegetic
national. Schimbul sau cesionarea se realizeaza cu pastrarea clauzelor cuprinse in
contractile initiale, modificandu-se doar titularii de contracte prin acte aditionale
incheiate intre administrator si gestionarii in cauza.
Atribuirea in gestiune se realizeaza in maxim 120 de zile de la data incetarii din
oricare cauza a contractului de gestionare anterior. Pe perioada de la incetarea
contractului de gestionare anterior pana la preluarea efectiva in gestiune de catre noul
gestionar, dar nu mai mult de 120 de zile, gestiunea fondului cinegetic se asigura de
fonstul gestionar. Pentru protectia faunei de interes cinegetic, gestionarii au in principal
urmatoarele obligatii:
Sa asigure gospodarirea faunei de interes cinegetic cu respectarea principiului
durabilitatii pe baza studiilor de evaluare si a planurilor de management cinegetic
intocmite pentru fiecare fond cinegetic pentru perioada de valabilitate a
contractului de gestionare
Sa repare prejudicial produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestioneaza
Sa asigure paza faunei cinegetice din fondurile cinegetice contractatecu cel putin
un paznic de vanatoare pe fiecare fond cinegetic
In vederea conservarii faunei de interes cinegetic, administratorul impreuna cu
autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si cu gestionarul
fondului cinegetic delimiteaza in fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de

liniste a faunei cinegetice in care se iau masuri suplimentare de protectie prin


palnurile de management cinegetic.
In scopul gestionarii durabile a faunei cinegetice, intre altele, legea interzice:
detinerea neautorizata in captivitate a exemplarelor de fauna cinegetica, mutarea de
catre personae neautorizate a hranei destinate vanatului, distrugerea sau sustragerea
hranei destinate vanatului, distrugerea materialelor de constientizare privind fauna de
interes cinegetic si vanatoarea, precum si a indicatoarelor pentru orientarea in
fondurile cinegetice, deranjarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic in scopul
fotografierii sau filmarii in afara traseelor turistice sau a cailor de comunicatie,
infiintarea, intretinerea sau recoltarea culturilor agricole, fara asigurarea protectiei
faunei de interes cinegetic, lasarea animalelor domestice libere sau pasunatul acestora
in fondul cinegetic etc. Prin exceptie, este permis doar pasunatul vitelor mari
apartinand comunitatilor locale in fond forestier privat, cu respectarea urmatoarelor
conditii:
Suprafetele pe care se pasuneaza sunt suprafete in care arborii rezultati prin
regenerare naturala au varsta mai mare de 15 ani sau sunt suprafete pe care
plantatiile realizate au starea de maturitate incheiata si inaltimea mai mare de
3m
Nu exista pasune comunala
Exista acordul scris al proprietarului padurii si al gestionarului fondului
cinegetic

Masuri cu privire la exercitarea vanatorii


Speciile cinegetice se pot vana numai in numarul, in locurile, prin metodele, in perioadele
si cu mijloacele admise de lege potrivit aprobarii date de administrator si cu respectarea
reglementarilor privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii. Vanatoarea se poate
exercita numai de catre persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1. Poseda permis de vanatoare eliberat in Romania in cazul membrilor organizatiilor vanatoresti
din tara sau permis ori licenta valabila in tara lor in cazul vanatorilor cetateni straini
2. Poseda autorizatie individuala de vanatoare eliberata de catre gestionar sau este inscris
nominal de organizator in autorizatiile colective de vanatoare
3. Poseda permis de arma pentru folosirea armelor de vanatoare in Romania, in Europa sau in
tara de origine, dupa caz, daca practica vanatoarea cu arme.
4. Poseda talon de asigurare pentru accidente si raspundere civila in legatura cu activitatea sa de
vanator
Prin exceptie, pot exercita vanatoarea numai pe baza de autorizatii de vanatoare eliberate de

gestionari cu ordin de serviciu si cu asigurare impotriva accidentelor si raspundere civila


urmatoarele categorii de persoane:
- studentii institutiilor de invatamant licentiate ca gestionari in care se studiaza ca disciplina
vanatul si vanatoarea pe fondurile cinegetice gestionate in acest scop
- personalul tehnic de vanatoare anagajat al gestionarilor fondurilor de vanatoare, dar numai in
limita atributiilor de serviciu, pe fondurile de vanatoare ale gestionarului
Permisele de vanatoare pot fi permanente su temporare. Permisele de vanatoare permanente se
tiparesc si se inseriaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de vanatoare,
eliberandu-se prin asociatiile de vanatoare in limita locurilor vacante cetatenilor cu domiciliul
sau resedinta in Romania. Permisul de vanatoare temporar se elibereaza de catre gestionarii
fondurilor cinegetice la cererea cetatenilor straini si apatrizilor cu domiciliul in strainatate, care
in tara de domiciliu sunt vanatori si daca sunt veniti in Romania pentru actiuni de vanatoare.
Permisul de vanatoare se anuleaza daca posesorul lui a savarsit o fapta sanctionata ca infractiune
la regimul cinegetic. Anularea permisului de vanatoare se publica in MOF al RO, Partea a III-a.

S-ar putea să vă placă și