Sunteți pe pagina 1din 53
aera OMUL SIINFINITUL Adevaratul rol al Omulut in Univers Prof. DR ANTIOCO ZUCCA P.MUSOIU biblioteca REWISTED ‘28, Sade Fiuerulul, 26 ‘sucuREsTIAV Pubic vase dee sine vorbese fi Ine tte birecere aeteite mal rods Yor ale frisum tn er oe ke gts. Cum lo mal eal ‘rowtare mista in portesne wm dort ea acasts acta 5 arin tore ok fe it mat waherains, sport, 1 stn fn mite aimait de et pie este cect ft al tang char a eestor tar. tte tole elon tu mal mal nsleive. Cosa scrap cet nr foes ca dint fo. NU SE CER. ‘Si dary car‘ fim te legdtert de volaborre 6 Ime vrns, nercaptey sel cx cars Ip ecteass piel bode ari foe anes SEER ease mee Soe Nol aw sitem dint levi acesad exgeldtor ont Denk, care a iasirat gunn yondneaset, mal ede- Dirt omeneased, care astral etedra tngversior, fl, ndelungeft ait cl" Dimitreseuiog @ art memerost all! elesl, cad ‘at benelciat tn mod larg de Duarte sate inlteruate, prnira a benofieoapel, ul, poate demasarat, de flee bamart materia, lest ojard dia turin. ‘hessthvteoh or ft patnd poate sina wily ar fh pi sit uducd amihte de’ masta tor, 32 ot cate Sieh vocnicesea amistiva, tattun mod care nar fk Crate avtntert ist 0 forte do Ua creer lor. iscral maa petal 58 na teste Jord exempta Wiavem navoe at tftra, dar mich putem a vedsron el teva, Pentra oh pildcle de gratiudine. fort de natal de march ar trebal sa lpsascl ‘Din parte-ne, mi 8a prat chan mamir de pa ni, ye curd tna plat din acat eator, of tea Site mai acto st itt, $8 cw fotos, 8 fock eh Chiect de medilare obseaie Pentracca chestte dechitaie de C. Dinlteseu-Toi int de actcltate merog, sf eel ehiemaft SH fa" pue i cuvenita taming, atrad, dear cot neckemt, Jac’ de lvaet i eugstores si serisal fra! sa tnaare’ vrevo Infalare De pedstoat cet ridicam, de accra, nol me pa- nem. hamai in rogisirg treat dieu. Chan Tndraicttor steuputes, care represints cupetorea’ Dine orindai, pe care pune tn seat tt ass, 8 Nowmbre. 1927, View Colonel Protopeperen Pp muson ‘Despre C. DIMITRESCU-IASI, ea om al Scoatel, : AUTIL st TEL “De sind aa itor fn para, soied deta stuatle de | Hesse potszoge ce heen jn Germonisy ml-a s= | Tiucal o parte roemeto a actetatn mea iestin ie isin Gil mes a fos wh sae a 38 Toe Spb casa. zgonot in jaca sues mika, Din_ cota, Misuse de cove deve vedeanafinintal nesta, wise fieisnee it's eeehe shtlost, sam set Ja dolls ‘in slogur nut oon cout ca push ce sat ‘or gia, 1a fabaoaaneea tvotiteei posta ‘da ce aces. pay tel Memb moist orp cacti ert cz, ta trie epilator, favo carte de eid spares otetedia lintet ronines 0A. Lipucdatoneses, Mt, Nctesea-Ploet low Clore umirnd pe bisbotl car a coneut! c tie lor 4 ceorminaen telaceel berclor pe care ata aera se nota nostra In sarod mite ear ow trocar a iam depatanentult geonieion — axl $6 exprind it mal eemator i cai a. pss: Ake parsens, fe prin scitica tor edna, ie rin cide eduse tvotimisteh prin mre sh reve, {Br a conti 1a formareo uel taetere poorer Asrmeloe roorme car pea reastefe cue, neo owen ih oar! sx moraeri de sult tvedile, Un co) ie oe uate tn amas along de sutton, pose ‘ol ot ears, dl cel mit palin agonotes, a Heat © Dinirsctat,proferazal de pedagogic de Ta Unrer= Sten din Bustos iss ait Gormnia tt 1878, de isl complete sc tlie, enpaciad pe dele screele pogtseor eoare se Aavingholior dle Sea, tid Send perfet oe Tolle ‘rebut lead vai feet eu mis ca ngpese {or Geta sad sgl Cova st Ure ia spa ci Wintel sar prim Tabard Ca copia, a6 ‘emul olin - dokat same pore estar ‘oor eae acti Tar ta tal dee 180 pina preset, 10,0 fost fone finn cltioare ta {sfomele cot seu rage st teal. Pini genersle fe pregranel prise, deca 9 resenentees cones lntlor dacs, pindpile asps ears sishih ace Sl pee are sd peal de stole pcp fapte cores Asm ty tend cne tp Sle To important cou at 9 in aleativen cee [oe de ege pers itstamint seas $soedon, GE 51 a coovingera:ComerelDeputation sop Jai 11a dtermionren mojortte pesra wt yta? © uae Inteegi de mane. superocra, comacata said. Roa fu dept cat. agit seis nut i Caner pw feu sisiteteg procta de tego, 94 cava 8 ak Sit otrs dey sha cin Isis. De sane mica pas ca potians a acti mel, reform pelagic ie ini ost. Alta acs core ean fot ve Sean i vet soa legea = Teale a atleast Beobite, In veal secsodar superior Ath oe fee te true mins, ye orl a uve caltaronse ou tut se expr autos MeadieeE Lumbei rondnet asia. stat le sh destgu ne fultose Str puted sie car, cian fr, de pune uh odes, oe eagse use eatur fndaetale fd stipe care au vit S20 proses. Dan, a Me alert tote, Oupa aat de ‘etc ao ee at al vee sh novo. etl mune pie ody, ene deft do sash de reatle debe — cade fares Tor St cpl caret cdere penn, pits itor. 54 eum, tind. lege aml sca prior tse st promulgla,¢ oud cama se dese pen 2 dant reformeon Ince Inge. Progr, EUR dtu, seoulamene slat sk tel pets de Wate 0. peepeganah le pein Inbundhter: motoudelo, Sn sige rc mn cw etale faded tt tay floc carl cbt chen st Inez. petro) strc be, (© DIMITRESCU-IASL sac tet ms .Hol ne preccupam oe modui cum trebue lucrat in e@ucajie, penta ea Fil acestel {ai 8a caiba congtlinta unur [DEAL ae uemerit in vieats 51 In acelag timp pufcrile lor aa tie ast-fell ‘organizate, tn eff sé poold luera pentru tndrde marea catia ideal. ©. DIMITRESCUIAS! os evant wert Nevoea de brand ag ae ee ees ree Be ee -adevdead al edema a api ds 4 hee foly-si, tig lel est fein a avert ci Bee tort Bibog i Spas ear asad sng ‘af erate Be afte whte impart ir paris Seg ae ares Paso Bucorat, Noize 10 seas hate Ommul io © masind tm _migort. Intregel_mecanizm fe alta din celile gt fl-eare cella are wala propie, cae Je tt 9 dota condifionatt de vests foe Tregulal organ. Vieeta se predintt dar subs dou fore: ca aseare moleentara shauntrl feel celuie i esate Helologil In Ti-eare agregat de, cole are constitze o Tunefuna ergonies deoscbit, Tolle {tea proceselot fialologice Fumi, cake Tace posible orice destisurare. de acti tile ofteteased. Cen distal nevoe, prin urtare, a tel aml, condita sine qua aon’a cxistnye sal Teste nevoea fra ‘Orieare ar ft forma sub care se_prevint esta cmenine ineepind de te fonne primitive a poplin {itor stibatce si ridignducne pana la Tommie cele Fiat tnlptate de ‘culls, pretutindent nevoen de Iirand fe ago tutieor “agpiratilr, boldalpevilpal tL irege) noaste actitalDesigur keueastl ne foe devine fai imperious sf mei excazivisa st sal imparat, ‘dpa cum sint st conltile in ear se flestagura vena. Indigent Anstedtl,roproacntant elu mat infer tip cunescat al viel omeneyt, fang pe wh pint adeseu Inooplaier, inopabil de ep eee prin proprica industria aries unto sh perlecte sat redosl de aug destigura eal tout acli- {fates for in peseut sau vindioure, pentru ars] ‘irk, ov mule greatil, rend promt, care Je nse © fericre pentru dinsl, lid 0 pot ‘isi. Ciera Fodacins Ge ice, pos, yopire, Seolel de mare, sen furl, otmedzh Daze resilslentar Bateilor din Avsttlia. Cao ratte muta se oo ‘image vinniol ior-ra animale Australien print fart kangurat ioe primal foc, din caves ditedages leat vin aRAGKA ir J Rovtatcr camel si greutatea dos 3-0 promis, Hunilt cx psa eomplecta a sprint de prevedere, nix vllor, fae Ain Agee” infe omenest mise oarde de fleminsl, Ideal viefel or ie suprise in sprint” targna!, care in gral lr hosed ind, in 1846, © cxath de mislonari estoici se ‘opt pe consin ecidentals a Australi prin nt agne!y wai ics prin pulint piers 2andr,febtese fel sh sige tuni-rolnta Indigent, pent aes feo consi eu atonal lor colbele I a Dosti adapostl Tot grin ymaragna fzbatese_ ees Inisionmt st istige pacieaa neivilorAusteaient pentru a asclta pedlrie Yor sta ae cover lt Sestlan: Th alin cind ,moragea” n'a mal fost insta~ Jove, spect 9"fost ual pene de et frusouele Inviias! ate ie crete. Australie. prose pe tislonol 9 pena seat ran I atta Sa, peintele "Sattar", una dine west sows nit Se poste consol, indindi-se: cae ar A fost ‘Sexes nisin, ees ar fai Indesit prov ‘Gecor_ se. prein abo form de” Spl 41 ine exballzts Ta teste popula primitive "se frat "sub forme. msi complsht In pdpourte mal intl acs Sonn a euro Te istea_mect. soe. orguneas ate int, ate ene gene deo expreie ul Bentham snenizaen feral tatrar' ic sporea mip ioneior de salisfocore-e tot mevolot ie ame etl, Pon atgeen mat Tesniese a acest cal Soci mea sm impart insignis act * up Soil, Pisce conte prin mune ta pected AE Seopa general: Plagar luceasd pam 9 pe + Vs Abe Hovelacqy Les sibs ge Dhami, Pat 1s. bap 8 2 © DIMITRESCU-IASt ‘duce. grial nocesar, flerrul face nstrumentele de plugare, altul erase vite, alla! prepara cimsntse, fin sltul inbesedmintes, Ioculna, allele. Dar oft Feo tla wvndrase tn pri Aile xligal rant tore ‘teela, musing wand nu poste foneiona. Din punt de vedete eronomit 0 inlreags societal repre in ave aision pentru crearea miflonelon de at "ial dibaclsechestcuch pent lat parte fo Jd din produstl cuunce gles pentea mens m ontate © calor ce muncese In claul cel mat favo- abil, raumal ait et este Stet necesar pentru a pate tual into a tatralta,. De ordinar tnse mal putin eet alt. Astlel ir putea zce, fara mull es fgerare, eo societal eel ma cule se. impart di func de vedere el satistacurl srebuinelor de rr, fie imens) mejoritte de munellort fleinal sau fproepe Hemiaal si intro infind minoritte de thdestatt Organtzaren politic a socclfilor tn tot deeursut ele Istoree, 4 Tost foldanuna act-flin leita) In AT 38 garenteze exploataren majoitifor munctoare fe calcd minora stapritoare, Din acest panel de Nedere,emesiren ' mista totdemna st se mist ine anu cove Vilos. psa. compleca de. preveder, co ‘earaceriziza pe-osm primity continporan, care ton Std goa tol ceed co produce, 2iua de’ sez, Tar ce gia fa cen de mine, condaand pe accel te- fre ao perpelua mizerie 31 ignorant. Pe-care AL oe inc, thpane aclivitijel for aceet-si_problems jpres de steal, ogontstea brane Consamiadust foata activates ‘in wrmdeiren avcluas tol ul vlefel, ‘Omul prunitie se gaseste ta neputinta de a face un Stighr’ pis serlos spre progres, Din contra, 1a. po= maRAGNA 18 FPourcle col tose pe un punint ospitlier, cu, 2 Foie: bogatt. sh porioica, cum We i les. Nilay @ Gangelui, etal se nate spiral de proveder, oti rosdele naturel din tipi d@ Blelsug pentru perionds do Hpsd, pentea & se garails fonts pertcohld de Tonncte Din acetsta ectmalire dle ode sou milonde dtr se ste pent ites fdeth revit. Dar cin a. simp mijiow de pre= etere pent ‘villor, capitulo data format devine fin mind elor-va mal iste se strument de sth dive aaipye ctor. Tatocnak apa com sioner fatliey prin ganagna" leased f sine pe sAibatelL dope coasicie Australie puturdullea scree Jor, fot aka. prinit expitalsh al omenieel taba siepl aserveasea“inriensemenilor format pin, prevtaato ‘Tote cladirea cilturala a timpurilor vechi se rezemat pe exislenja selaor. ‘De acees mh oct hmarioe giedltgr at ealtarol clgice, slaves, adieh exploatares guncel omeneti, pare un dept de Ta sine fetes. La Aristo, ca iin Pinion, isin vechea ‘pinie, Gt sclsien intra fm planul sates, de oare-c8 fetura ® destnat tat ceearee tea" produce spre. im Stop. sl pin mare po om de" [i sernt_sam ae'n ert. Unuia tea dit faeutaien “dea preveden fs Inleligeta stoputle, dee I-adestint.pentra a foniands, pe celalalt a iazesvat eu pute ica pentru a execuin plenile. Acest din rma fe reait Gf saay- Penh a seh mal ult argument Sale, Arstot ce, cd ,sdlaviea ra inceta atunel ond Foorlecle si suveies de fesut vor pulea ajunge da fase fe local het” % Ariel Pabt (E28). Oscon. (2 3, Se Vest ith Bis pi oR I, pg. 298. BB, Zete Phlerophia dee huchan iter Tea, T-e ABteling, 2 on * cs ¢ DimTREscu-tAs! cost mivero! 1-2 reafient_ stint voaclul a XiXcIeo, prin saventarea mance, Ch toot. ace profeties fat Arisot nu s'e-rellzgt pe deplin: scat ‘ual fone, Oma lalate Wedd onl se erenitsearal mage Aeceogh fege defer t roturel nevoen de han, a facet in om stor capital ayaa aelind dec 9 pare aia cptatal’ de exploctere concn nina Sora, ase inimd. inortte de spp o> pr expense parnti Salva, mistymrul de pe foosicle occidentale ale Austeie din 1846.-Ci pu Hind maragna', care in acest coz $e cileamd snlris Ee fale orc ascate rods To misma pos ait it i trebuie Tuertorufat pentru ast asfnpira founes, eopttisul ie sigur de a glad world 0 fensth, muluehtnessia “de cumpérah pe a cel HOGS Sh te Spi sellin exh Gut tol multe sug, cu ait al palin brate nwcesore, Ca at tial putine brafe nesesere cat fmt mute isponibile. Cue mai mare eonuireia de Bene ct tl sale eon es pe scuttisores lupe moderne inte exp Fwd, modern ex forma, dar seeke de ein tres, en inl. eat ind salar, odes prin con- uragé la inna, ns hak descent nfl pen Satlfactea rine! nevot a vite, rang penta Svitor tami sy ahd ain paren erator, ‘rere, in pariee capitals, oni de puset, Powe hea reste prin a tovnge, sl munctondsecemmat sh foea"jugul scloiel eer 8 indstrislematah modern Be deosehiea Inire Slrhind si tndestuat <'u sta- ‘iit rabies. Be robien-mneel ements lit cle distal isla, Pri progress eefiayiot Spat sl mak male prapastin dintce miterie $1 avate, ‘Stink rte fnumonse, industrie, organiza’ polities, fot cecace oleitueste wi edifehi ciltural © Yost pu faeces “MARAGNE 5 Tih erica! unel ntine minor. Inense majortate, fonstrnsa. prin foame, 4 fost in toldesuia expose fata tn Tavoarea elas stpinioare. Fourea find me ‘oes fundamentals a viefel, le fot o data sectul geverndeel.socieilor Ta. mumele elute! modeme mor de foome mi Nome! de Tales! tn posesinile engleze. Tn sume tceleea51 cultur. gisin aprogpe ucea-si stare de Tuet fy Iefanda. cutout fertlltatee pantstlut Indi, .e4 toate ineerotrle de Sous atvoduse de Endler, preenm, sigiranja publiel, gorariaee ie bertjel si a Teyalitje, cal de comunicstie, st allele etioodele de foumee’ se repela co indarbinise pe Feast phat. Organizaren poten st mltiecsseh = ‘lez, Youre cotsitonre, sistinth prin grole impoziie fasupre pontlaie, sistem de percepfie, pra erendarea Inpoatelor, cimétiriee, iearea une! ease de mett proptletat” prin ereuréa de" percepior! de impazie, frecfar, peo suprilaya dopamine dats, toate m2 Dread comtibuese a Ingropa in mizeie, din ce ia mat ading, eceasts populjic iquoranta dar mun Sftonre. Createw calor de. comunteitey drumtart de fer eae, sosele, seevit nial milla inst nest de msi usoara exploataro in maa st3piitrior, fect ga tmbandtjive materials a susie ranula fiaian “Zee de mulioene de ere sterling, stourse ‘hupre snet popula, care mare in cele mah multe faateh in de-jins af pentru aes) putes compara Soren neeesira peat vie, care. muneeste penta 0 lal de-ciera' bast pe i, 1 jum place, tee fe fle-eate an Eugltesy sub alieste forme, dar Sack im reatitate eoastitase” un adeyavatebut pat fumed cnceritoare = Veri amen sttsi tale eagien: sYonry George, forename frst, Bea, be la Stade, 15 Beg. 38 st ur 6, © DINTRESCU-IaSI Protuindent gisim fol in fa}8, sub forme mh ut seu mai. putin acl, xizana Dogan oe Gem sivdcic, in anincat priceteeaupra el lak ‘Astle, sé Te intosraun.asipra unel tir! Europe. Ilda, pe a edtel tertors ar putes designe het © popnlatie ex mult msi mare de eit cox acuta, et alzn organizirl sale politic, sufere de noalesel Perloade de fosmete, ca'st Tndite engleze, Cee msl fare parte s accel populatt vegeleama tn Borde Ifzeabile, imbrdcald in adrente 9 avind fran led earibfele..O siagura recoia rea do cette iz Sulldeatd peniru 9° prodico ipsa ‘otala. Ge. real, Git toate acest, produsele mantel ticnilor ielandes! Sint exydrate tn mod requlat peniew folosil shail ronrictar' de pintur, Induerent daca. populficn Furalé a Tstandel are ses nn cu se bint Pauperismul Yeo rand soveliy cate exist pins asté-2 pretitindeni, ca un compliment fala ato rel ineerciri de cultura omeneasea Milos. di fre mizerie si bogitic ie euprine de o slant milocie, 4 lel situate rmaeriaid Je Tupta anevolonspeniea caxistenta dintro 21 Introlia a le care. agontstea luranel ie preoeupares de edpeteni, po ffogh tvlelalte grt ale Viel. Numat foarte mic Je mumieal cor (be deplin tatestull, car asiguceti eu prisons de newile prime ale Tipiel entry trait, [st i editatea Tor pent scopur? mol ital, in arme lea de ideas! mei “depariate sei s-0 Impratio adoraic th chetiutt de pisos. Si mai ite Ine ba de tot mic, fe numdralaelora car, orbit de peste nea fientaai, toe ou nepsare. pests nerile hp: fel pent trai, uitodwese pe sine st Incrind nena Dinele"omenizc: + Yes dteery Ocorge, Op. ts, 100 i 10, ‘ a MARAGNA 7 ldo organize pole, toate poe grate cilurt modere mas fet cl peti pand ens scunbe ew mit sian Fond ® ones el Sitcom em gl in con mot odin vein, tac Joruten munel fe dtu pentru ogonisied trae Hee in sollte ele tna avntts, econ Scop Se in de lt ea aa Ina, pred ie! progestin at al ere, rene tirares let mat bine orgaizispoltes, garatarea “bertfel, orgoriznren unc, "ayt ml depart ‘esa neat marl ee it ph ne Jn prima link, stinpararce foam, log Sragss', ern aces] conentcnss sible Ausoaet xe feege oo cla Dia yRvite Pedagogia! Wo. 1, Septembrle 190 Repeats ta oRevisie Net, Nol 31 Sin 1901. Bo ay 20 18,18 brofart SPIRITUL DEMOCRATIC In Literatur, Arte, Stiinta ‘Studia de Pathotogie Socans ghia demain, Neopia, emanate, bs Moe cager adept vorbied Arstocraies bee Sein lca ne al eo Flim rshincy preg pect il Tne, Fe cata tn tiesigare 9 ete be ee Noten mar ‘erea ee aur” arse’ cite, wid Signe de onder ani’ te Gai att ‘pogit anor af atest ltrs AAS vars ‘te ‘Beth tance ah st cepa Ai a cntaened he Soe tan ale eer Besa Pastis eget Baa fit, we ape wee ete. Bucs Ini 150, P. muso1U 1 Gind Tate, pentru 9 expliee yproduciee opercor die. ara, sais Togtura snes ela ne. pro ‘uel spate Ike" med ore! In ce se rote ateste lei Hel ainge thd indocsld un Sin sate Yegi eter, pe eat se revi olla proctor pte oneness = “Les productions de esprit mala comme cells te rare tome, ne sexplaoe ae par leur me” Ta. ‘Phiesophie de Fore" Tame 1, lee tates, p11 SOIRITUL DEMOCRATIC 0 Mintea omeneased Je uns, Comoara de gindil dia fare se slcatacste flecore ineligents inciidusle (ore feted in ori-ce miate hive organtzta an Taeeg sister, The indvlltacelnins popor, ear trdese in ecelas tarp sl se dezvolta su aclea' imprejurar favorable sau Relavorable, exath wh fel de lnvadire faetetani Un rent éoistent se stabllese inte gindirle, sim Hille §tsspiroile fo, ‘Orie preacupare Individual, rasicind din. con plex exaluiel nevollor sociale: devine costagioasd fens comune turer mio, nah mil ea ulin dosttise pentea a putea pricepe ‘virlejulacti= Witslet generale, cere inline pe to Ast-tellu se Gaplich Ineutiren seeiproot dint pro- ducitorit pe impulse sl al ar sh dice ime= ‘ial istories Sn ene produc {ueriile Ion, Si forma i fonda producstlor Tanger omenesti stat th lee (lua Total cu cenlnfte epocel in exte so. prod, Fe-mare pas in domeniul glial sau ariel prodaee © oud miscare 3a vicata sociala gi te-cere Took a frolic "soeile fare risumetn in -domenlul ue ‘cision eagotiel onenes Nu att de fond eit de forma misedrettterare sontinperane”" ne. von. oupat tn tindurle aceon Itoa nossa ieste, eh in mad fala Elle demoeratice clin sera vlefel socinle si poitce ht produe de-acum ‘tect oe si asupra forme tn care st despistra mit aren literart, anise, shined. i Signelura veaclul in care trim ie téré contestare progtesil vir denoeraite, Soctalte moderne tind Sin ce tn ce, mat mul, ea,” pe dt se posto, total ston inivzior curl constiuesc un stat, si perlc ‘ape I ‘sunk de urue! msteriae, + Wart Tlie. Op. att, Yolo J, 9. 15210 ~ DIMITRESCU-IASI ‘orale si intelocluate, Organizarea poliict barat pe fdeea epee drephuritar tutor veelienilor, dea pavtlcipe in masta prlecpore! lar ta conduceres tree Danilor stati, devine astiel forma doctrinal = fees sf ‘Résoindiren culture! im masd i fe tendinja go nerala, ce se ation tn flecare stat eu prota de ult Thinline rit ltl mune ie poo cupares de cipeleale a tuturer oamerilor de_stst at Yenealile ehror ioe Targa te capabla sa sta Data peste coreut Tngust al) lopttor meschine, dn fart ge alcitucste in mare parte politica mitts oats, Td ig etlemd ia ce fn ce ena mult dept side pind! fa sinh tn fell sn propels the Sit prin scoasia no vatond soccer sau statu are sac part ‘Nolo wittinea 9 democratisirel soretjtor mo- rng Jo focal sfeinmareeslstemudat acortat tn toute ‘Grecile atte omenesti. Prin ti gle nelnierapt {de evolat, sacileten a ementipal trpiat dest ‘utes avloitafel biseices, afirnd dreptal indivi. Ailat ia Merten gindivl. Ta ordines politics ox fost tcoplat sirobite st tela teoertteh gf futea d= ferlteor speci de monarii, tela aristocailor de neste, cx st tutta wisotralillor de avers Tn ordinen economich uptn e desthis, fending fe spre denverelizarea milforetor de trait. Prinlegial iserlaor des. spin, flrd a putea justin, partes fata? din bumucte hate, in Hotimentl se eritel muneloare, we din ce ia ce mai adruncaat. ‘User ponte cime-va intrcvedea int'an wil nt pred epi! 0st crenizte sols ce 3h prota fo mal justi repartiti. & prodvsslor_ mun Goenchate rites samira te Sb tla Ser carl posed capital SpIRITUL DEMOCRATIC a Progrosal iellor demoeratice in ordinos poltch gt Socila a. trebut gh tnrureased sh ssupes alse Tieyare. Spiral do" enanelpare de sb erie tue, fare pune bariere inves sativiljel omnes Aeball a patrun sl st 2 atiume. sh sn domental Tuerdrsor Spieulel man: in ing, art, Ea erat © tworie sustinuti de Bapin? Viollt.te-Due ioc fart Independenta mu ‘pout evista ach ara, pick fertitl*, St in adesde, wan din mile probleme tostale fle esolsie taturor‘iucrielor lutte a fost at ‘cau, 3 se ined pout tnpal de aeti-2), eveaires rindependenfe", drept do. manifesta in tout de~ liniises, fhe in ara, te tn gtingh lesplafion por Sonat autora ‘Dace te edovirat, bunt-oae, ei toate epoci mari aqiisive, cum fost epoea fol Porices, Leon Sele si allel, au Yost epoet de Tibertae, tn exh aig eu pata Tucra dupa Insprayica lor personal, ‘isa e-um cbstscotdoctringr sau Tard treo ct ‘irk personals, core safe impand direiea si prom dare ertl,—nu Je mai palin edewarat ef i tt Seal cecutlion male THe-tare pas. Imants. a tre- Bult safle -cisett tn contra unel fedalre dltatse asaya tors 1) Inaiblitates doczinlorstabite $1.2). Cult saperstiios al superiontaet loner Fecunoscute 5 ronsaerate Evoliliea “produsclor alntale se dastigurt tote ‘dona sine: [) Spittal de conservare el adevirtilor ligne, cre exaperind merge pind Ja sine ca fnelaratniie dtrvele sabilte, iar atuoet ered acest Aosteite cnt dovedite ex flys, suu cel putin Ince se nagtee Véronique” Dag. XL 2 (© DIMITRESCU-Iast fie adrancnate prin alle conepit nouh. Cine sus ainsi inruhlelea oy ary fn secu assis iy Rescemiea Teencea a seluam 3h recunonse itd Sine a furor at Darwin.—"2) De ata pare, Siu alt peice pentru progres soos Tuoi integer omnes fin pita novaior ce ‘ect se revolsloar,cneiad stag dosrinels Sol slate In acest. ead fevolionma sre ‘rire de devine ns realiare a eoncepl ‘atslice nous sa fark indosos pigs progres Dar fot in scosta tndinje de lnovele att pac Ainja‘concphilor atopic, = idelunior nee, Towmlor reste ale alel .e erezlor since, feaullat al ‘tel tendint grabs u of-ce pret sk Inoveze, extn a alin. sadividulitte, ‘in soelees tinting inte acste dou tenn sociale teil c@ fe-eare Tord nou, feceare ce {ie mood amis au fe tn porcl deo A pleut Deni omtnlve. Dar lot in sets or ae ane Shetek oe opin ex init split no. stor jt cite Indra ades-or periods integi de Tip, mest norma at evlailr mina Te aujloeat sepicamlat ronan alias sin purl ale mperiht, docrinele “estniul ct Frorold elisa 50 recog siguroad in rea” ies uct‘ Hoare, gi fon fre fadoel bse rene, Tele au det sods wens de mloe area cnctic In pile social, in crea ristrit popootele Stoderne st olare lor ‘Dar le tot at de coat, ‘Gone doceina, revolulonord fof cx delle sen? Aimee eave antic, © das vasa, devine alta conservttd a Fndul sia, perscuting or-ceInerere Ae independea, te sm dementia do: tena ertei, ca un prods dee! saw iret al ‘ler, pagie ‘Au tebuit un sir de transfonmieh oc ‘stitch, ica ie inert deo le de is orga SPIRITUL DEMOCRATIC s falzavon pulericd a siseroul, penirx cain nod tind Hiner cineca, inl, eimatd pe sda doce alae, sa-gt recuceoasca dept de ersten far a ‘a1 considaraia ca 9 inovare perilous eee zn= ne veeile-doetine. Tn orgenizaren soto, Go-care Tatura a sctiitiel coment so Tnfiniste ‘si se fese ek intel ore GGenlzm asf, int, In orlce parte ar bio” ‘ovale, advunel Intvegul sistem. Revelfile progise Jn are’ gt in glint ase transformer) ta tntrenga Irdine. sodald $1 polities. De scaca, tordesma, ol fal au dejinst puleres au urmarit de aprogpe evar Tufte saint sale artelor. De acces. Sau eres. flceeare stat ult, orgenizme. consorvatie, eum int hmieoara. Academie destin, litre sf arte fee moose, Universitat, cori st conzuraze i reslemen fege pas cl pas evolifies idefer, yi carl st posta Splray prin ateost, doctlaele ednize 91 recanoscats ‘Dit Sesto organize sociale a rstet un solu de srstocate Infected, recunose sh axtorizal, care Si aiba aprogpe exch prlegil stinfel si al fart, temperate dupa erigentele sociale ale input. Nim su aceastipituedarstocrtca a misut.n {ogte timpucile mesa Iuerstorilor modest sh tin, Concirind pe ‘recite sis! dobindesscdtunele grat. Sie talenelor reaunaseate ale fovoiilor ile gi po: Bares toe ‘Accasld vingloare up fegoorea favoiilor zlek side it geemine orice indioidaaiate, gr-ce ru seared a wel apa persone Pentru copita, bunele graft ate ponteficlor isir= final ck poen doctrine) sutooss, hacraren ‘rebuie fe adeptata vaerlior for, trbule sim ins prea ‘mult din ealapodul recanoseut, Namal icl-olea. ce feeva falente supetionre, cari sint in oteles timp on fadre igevoase, Ist lcarese, Ip cele Taal ute a ‘eh, ca pela sacle parzonnle, independent a piMITRESeU-IAs: sini, ales opar, mel ox sami Ia tneput Fevolulooare perglcase Idle or nee slr find ft tak tsi prin'e fl ade tn ott ope Sanlan control Actaste ie singin fot rdsbrnan, ret te cel se mulors 0 6'gale a stip Sis lor ‘Der it aford de orgenizirea de sit in corporat ~octrnare, Sot e aiatorte inlets fr dee ‘ep ste! st al etlor rere dela sine, ein Stra prope a Sasi toledo cat Ww ASt sino eit gf ariele srumonse, siat un produe ‘ge ix af cllzalel. Tole se nase acolo unde © p10 spetilate mal gare efonomsiea agave una popor Puta de gest plat wees! x. Chiesa ace. eae 4rla st sinja slat peligtal nel minortas rise, ‘iazea mule destaurtndi-st fone energies im Iupta aptigt peaira tein — col pufin in orcanaatite 90 ‘isle d& pind asta “nate nich tino, sich oh ouce, casa. st rifce pan Tn col nel elual, si sh 7 Diniewa alt punet Ge vedere, fstotagte,. tale sconceplt ale stingeh 1 ale ariel presspin 0. dez= ‘oltare exteptonald a Sstenulilnetios, sn spec a Geerioe, also-ort in detrimental restltd ode Sie, Aceaste ervolfereexeeplonsio se produce ‘Peutr'se solu de concentare. in satan narvo hergl voll, concentrare cre. se produce prin acu fnalere Knth, "i docars de indchinge generat din wigs seh tote. Talalmonte eral arte si al stnjel sat aaturt de dis, except milfocalresel din. eare e.nase. ‘Coniesteaz® Jn, sine toate bunele isugie ale mel. ose, Salam {elit de ,,polerfare. a vase” SoimrTUR DEMOcRATtC a Aso de satan tne my po 8 de ct patie. De acces ie prime tedere oe pore ch finest Renu Be rpite nd susie, ene joie a Geeslor omenent deste neato adevdruior tee Mil iealle" Ca opal “naturel “pare et fi Toe, co ffl Ouest ode adores ee erie 40 fle wut de etfiye sh truifen il os Poth ma Conform legos naturel so produc 5a onenice caste dient de tterte, eater. re tet Helle far le concep. To" calor lel atone se proce in nescore epoch ta tla Ge aeopay ttt, core Fpresintaminoiatca de ei capil de” Gn- tape ai 8 preepe.podsle mintle atta, Ua Soh de mandate au om soit de aristocrats in {elects deste, pore she consecnt fatal ‘oli nae. Ins se, spas ical pare fe singural Je piv dscaesillor ssc i att Suiting, fide eh comen g mci e fouls smpoctsi, sce mest Renae, Si apt’ ce ne ani edaagh tc il duck oiloapte de Teel mikes Bue carlacopir lon. .Pimin canoe aoe fal"st i nega, din metal ina el nte= igen vid" gl adore Caen ae de a Produce se ‘umisate deg produee gel Er pubic eopeni de Te prcepe” isla se gle ete dis inter, ear preox cepa pe cnensiperion, ach volare pues SE tpi democraie cu fennel sale de irlae cart undead raga Guple 8 acti rene, Trae Renan: Dialogues ¢tfogertspilosopigat" tte Eaton, p95. Rena eb me ncn, We pe so Renan, 16 Be 1 a DUnrrMESscU-tast or Inghi cu tou uel ma tate lo. ial Si ale are pelegho fatal al met “oir be ete ‘Din momen <& alt sto, ct 9 arta, presupua afar de eli, om sain” ce imonitor, Incestste de natura cr privdegia! produeblor mint Insinca coord. uineaigerd,ebuie = tncine epic respec, = erident cb teadinfle arstote Side atevepmblis!lerre tebe 34 tn in one ‘Gr toni de aivioe. i de sferimare 4 pill ‘ion Tend carats spirale democrats Etnest Rent, in dilogurite sale flosiiee, i eg idciald vistocratey rise” de iat fin oceste-daiogent Renan ii ncipcste. ata pro- crest alt cde ll, Foe, itn itor eps n- Sty oe a poten sea ta oi a slpind peo sundae. mijloee.teeanice ra Gate erin pont. atop la mevor eh raul sl ch jotoralcrora, pet eh, st fn i mtainesgnovants si ieapabile Geo cabara superoar Caro, de alt pete, fare a de an zbor ait de uber fontecil sale, inet a8 strabathneguile. o Aorulut eu foste eeesien, plingindu-se de prunderen ‘reniatdenocratie pe ‘impul loerrfor split, fre merit des consaia acest noad. volte ‘overuilor tera oeéalea hertl tat Vitor Cox Gh, Gora obser co Inj, come scat et Fenn pol cont, ca fondns aca aia ani, acle si sefanlgh ae spiel un fel de regolith ate Nowell es morales su ete pret eno tnd bes roses ries tens pes Ean, sa st um oe care se 18 187 spiRITUL DeNOcRATIC a a ee. eee ce eae eer eae eae er ec eee) oases cera Pee OS caluaiaecs a © DIMITRESCU-IA51 artistce sin fa descopari! noud, sinc, insiratit ‘Personsle cork sh pose. thse Satpsrtars Tofale @ Enicitele“senctat'n coe sau prosis, Adcse-onh genial creator, prin wole snfeze in cai ioceagd Siomentele ce i fe procira. experienta, trece_peste Timiele reatuud sau, In acest coz tel mine epic Eeput pentru epoed in chro wales, Iuctoren stb Ssdresam generafilor viloar. Democratce sintitet, isind sami de. progresele posit oer, poste exagera wns. de iveare, Neegaitati faite tase smal cu sam Gnuivigd qoola-s vist eA, ca produs fal Joc’ fotelor untureh $i or-ce orgenizare. socal Aebule eh find sam de elemental naturel, pe cart owe ai Be organist entra 9 ne fine strins tx sublectl gost, doch prin doctind se Injelege tn slstem de edevirurl poe Shive, ‘buzato pe experienlas_piinitoare de. veti- ‘ieare, spi "de enncipare: detocratiea poste merge de ct suboedanind fi-eére iuerare nowt. ado> Stier descopeite deescim iuind formal ex pu ts plecare gota cele ctigat pons mintea omeneasch ‘Dar sexu caracerisle el splits democratic tn suf sd a Sts tonal napa ch ie ENCE chr eal de = mrice pin sie fee fre panel sl unl Gocrine it prim una obit Sf plate esis ante cocina” sila sume. BiPeeaves e combate so cinta ak dobeae ofc a eit heats cave it giseste In eonuidic rere: it ocufee,o U Seig| si Aencei, nie tormaren e-olegl bere Ue menaveh a invooen secon svi, cat Soot dont ‘o ators pe tere sini Ba gosta ur sore 8 en dacenel zdrenci ‘Gioisten ‘pee mu 0. poote cote pin er fare inte ‘SPIRITLL DEMOCRATIC » ‘Rid sti pret ponct al emoncpirit damocatce Eble tee sepsis fo a au ua tl el teoertl eae de ataguas saperonatea cect wo tani etalon, ein coneeerea ficvirwlor one tein coneenerea i Toaboarea Spomosui sri. Deh, tn mic cae respec sirsdnitio atin) tp pan fot ergs dicate de yloutesmopectore pros {isola inal ie " alg odcnt opis ai, lor incre feos inva 38. puso in Tegtara pro- Scuttle seu ele gaia eu epoca fare Shu prod, so comidere prin vers lle a pris at lo cea, opt superstiios Inston Ilutlor aperonre a dpi din denoartien sniodernt ee a ‘Dar ade i raul? ‘Tocmel prin acests cmascipare © ghairl de sub rege tile personal, cstghn eae lw orien pera in tics a, nil iret Intel, et poate asics sla piesa ek mips {et pili, a1 ero terete 9 arte. v Nu int do elt trol el posible pentru a. emt cntenlres, ne spine Eenest naa: prin inelilune, pr rick realy sau prin eonlagere™ Brlimant an crmait setls indalingal, eécimati pe rodiaja raspindia iz vulgal lesne cezitor, ca pre ‘ies tut bratan fulgera pe cel cowtra eazuta ig fndreptaminien. Ciostniamal a donnit j domnesie fined rlaimat pe frea unch pedepse le aplicat Into = enanOp cp. 10 107, » © pIMITRESCU-tAst Seth pees en a ee cee ara eo ae ee See a eae co eae State Tos Vor putea eapeade inte rua a * Renda. Op. cit, p. 10. SoinHTu, DEMOCRATIC 0 higire! omeneytl sf atuncl luminele Jor yor stabate Gi in vicela polities Tel vor doveni fntinente ,eroi posi ‘Dar area mule, mai miginit, se poate mul- amt ci it grup de cunostinqt generale entilopedice, ici sto panda store de ef pricepe rolul it i esti sl cari <2 o puoi) actly ‘np in stare (ea prlcepe sh epreciea progress iitel sh ale sates Ghee-ce ard Indowald Te’ posi, Cu ait corent celor eéri pot aprecia mersul stinieh st al antl ergte cat imporishia socalo a eestor Product suatte sporeste "Tot o dati ca reperea {ieresaui poutra stints 1 ar crete emlaien sso Aimboldee | proaresul ain fapel eo arta st sll In reginul democratic Sse adtosaah Ie cercuri tot mak ninse, arta 31 stinja don cua tunp mal ,omtenes”, ‘Cele mai jdeeirae Iierri ale rte, ex gi cele mai apstrace ealele ale inte au fle-care 0. fature fmencase, in viata careea tries I arth se descrie idee. si 0 sinite omeneesca, tm stinky cel. a) bsiract"edevie are col putin o-indepsriasplesre ‘supra lee rele Tn ce vor pierde aceste direct le spiritlui, prin ph ch yor lop in coren! ngust al Gora p= legit si vor fl apredile de masele cute? Din coniea, tendinja dea vulgarize slinie sia ‘o pute Te indanina intligetelor ten “t-va wile, @ produs efectl dee 0 dezbries pe cit Sil de fainapedanica de. pana acum Cerna! osha Lnba) pricei e proen, in -t ‘Gat ml bine sari de parton de argufle touts, in ‘cre 8 plerdut timp att de. Indeangst. “Tot 438 gi arfele fumoase, pérésind cercil tngust ‘conventional dept seu 3" putind omeniree pliaataten manitestirilor sale pe toate. treptele 12 . DiNITRESCU-IASE 2 tigat un einp mat bogat de docu onnest i au pulut ok ive nos ‘Nn eines plerdartele si literature democratizine ‘Guest, en alte! cvinte pogorindi-se pink Ia aire maselor, ablen devghejale cn ignoranya seeular? ‘acd cie-va priveste piturife democratce de esti, cu Halal oe de mizerie st fips de cultura, st lad (onsiderd crganizires sodald de astieat ceo) uli fyisiatiasre a formelor sociale, otune fara indoetld ‘Geatea meta af Ke discal Dar ach, x 0 prvire nah deschish spre sito, se jidim In peogrestle derocetei in senza nett fier raspuie! a. bunolal trai, 9i prin. aceasta Senaul pel mat msi raspindirl'n eulurel br bisa Populare, — tunel progrescle democraglel nu ual ferme inspird Sagtjorari din conta, ne fac Sh ie frevecem in viler ortzontar hol de explora, ce prives fonda gindiet 1 of sinjval omen, cd to! de iacneat i eaeacea prtveste procedirte arelor Grumranse sve metondete de fneestigare ale stints sRovita Pedagogra, Na. 331 4 MurtonApeie 1982, sound om veaTA RECENZENTUL Studia de Psinetogie Sociats eta, “ae Bits rodacem acm ees Soda te tein ‘nate Ee ee Th Tora, Sore cite tal hme st ssn Sew Yototdad sk eite irl ales mca tae a Borst, Dacembee 1806, — fev ase 1 Fiv-eare ramita de acetate omeneascl iste o vost mt sau ish palin lesuleloosa. pentru a stig tnijloneele le tris, Plead de la mnea prozaies 9 fbositowre a plugerulal, care stoarce din scoarka pa mint mijloace de’ ana. st ridiend-ne. pana in Serelevisrllor poetce Ineorporate tn opere mate de fri, pretutindedt prods muncel poate ceveal fil St aliora si prin unmare, servi ca cbiec! de ssi, ed mifloe de eusteat Gu Gt sieala omenitel se complied mai mull, cu st Dimrrnescu-iast ee nce ees a eect har eae gee seen ee eee eee pears Scere pe eae eae oe pain aoe ee es eat tie ere oe er aera oe ee pcan, RECENZENTUL * Th Yirle unde exsta 0 viea intlectiats intes, access lege a dieretlers| sia gisit oplicerea dex pling, st pe cimpal acuta mipafe. De Te culegs foru!'sipogeat si pint In concepile gone. ee anti Rilton exist 9 Tokay erarie do actiitit, cari se sabordeneaad uncle sltora st conuerd. smprennd ppeniea e produce dept real! pe de o.parte plc Finis crete gonospfitlor ris ille, de" ata parle ta legate omerice giitnare, Doc a tt -clne-ra tit moqient se iaaeaose ato simedenie de med famensenc se concetetd Inn sonet der Pex ‘Goren care ahien ne odie rocita leva. seemnde ‘Gorse itelechsay a rine esghtinmarurt in gener 0 aingura ico omencotsh te codilenaté de Viale ineege owen: Pleseore dnt not ef fovea ds muna fou 8 omeatrl ce thet, be Hal tnch ne foot ce mone eneraor ce ri ‘facee gh cal neces dreph mosterre pods Fanos or In sie modert ca elle multiple inte popoure, ott pe teumil “conomic dt pe ferent ‘niet, ext un solu de. proces de che osmoe g soxmo sare prodisele mite emenet Siecarde ‘consumisn penta iienece Viel, ese ati ste progetto, Prods otgial al individual mouse Ne- nia Hise sivalim cor din profusele mune Interna Hols, ne Brant ints tr Tontazmcle ce au treat Dr, cer. attr elf inator! in (ot capitate. 1 Fear diferte. Na doae ch son peret ot fp irae de cind le omerices, dae” deigur pe 0 ra cma mah reed de cheb impure neat in cnpol rar dilreparee mune a ees soy deere ca pe tte te orbs a ceca pvispaleacrefidor mintle Fe-ore ise acolo ane ns lterrd cit no Infles a exvntl, pot spin exstenfa In pina » ( DIMITRESCU-IAst t,t 2 it ee eee oe eee fulstrele aalrel, st rede Taptele complexe din ma fele leboratora al Universal fa form simple ane Se proepity la Legh nestemtate, Tene’ de mantic fjuloreseora omtenres eine din ce inc. al Spina pe forjele naturel Alsturi iase cy nile Getic, Fark deseoper adevarurt not san apliait not fle sitet im donenial arclor ull, vine masa nue- roasi_a cepetelor aijloch, inzestrate cao mints lime (pede sf cu darul expunerc, Aessiea isi Maeve crea Mile sh descopereie stint, Je esto sub forme sise feepatice i le edspladese hn cercrt din ce 1M co Mab erg le ‘omenirc: Roll Tor le populaizarea stl pin eerie som pria Vi grils. Rare-o se inimplo, {i ocees-sl minte sh insugasca amindovs acest daturl Dretionse,putinja de g eres cu pubinja de a raga ‘De alle parte vine cimpul fara, margin ot aati ‘vitor postee. Mint bolnave, Insetate de deal, prt ‘ese Tue ‘eala prin pri lesturel oy noreoase Festa Fart eaten o lt fort jontacea for bogst. Sinfezfapfelor conoscite. din tiatnra se face ow tal mula geablee, ately ca forme nalucslor postce, riers stout in edineure Snel eo sin adlneurie mistreer aeture. Lor Ise foreach sib o form vie adevaratu Inlet vet, Inre sta poativa 1 Inte poedie fe Ionut specas Jnjitor meajisie, Trasitins lor earacerstied le Oe anu seadinel prea mult i amanuntele stinfelor [povtives jnzstrate eu bogsta fentazi, spirtle me~ Astiioe ncoarek st Tease poome create, prezen= indo. fnse imbricata in haltaprozala a info In efora de aceste fot marl dlwehl ale gindiek RECENZENTUL, a comenesti, in crt se aliens mintle crestoore, exists nea 0 aumé de. dieeit de ordine secundat, ca ‘lust conribuese a raspindires produseorintelee: ‘hale De la moment eind 0 coneete originale $0 ris pan lemomental end ia dete. bn corn fn indaminapriesperettalror, exist tne 0 sun de actor infermedin, crt tabnose sist estate Seultsten or in scat sae, ‘Monografia in brie abu revit, ene sea ocen- sien, davea desta, foiletoma din. zine, relama, ‘olin de popuivizar, sink to aitea forme si itor sol principal fete etspindiresiellor rot si ear, In ‘od suit mae pot cont descoperit nous eau cel pula Tormalde nous. de_adevara Tntoemai- dpi cum tn viens economics in prods rot industrial are neve de recam, infnflesl earn te gt deacon comer pe Su al raping pe pine de Gesiacete sh -t pupae Iitieazebuinteay tat as-cin 0 now ptoduele + iselectala are newoe. deo suma’ de factor eecne ar, cert ii daw sila den 0 raspind si de a SSoarce“ein jen tot ce poste 11 lors pentra folosnts ‘omenessea. Infoonel dpa cam iatro. magi deo ‘omni, pulastile elated seporilor coxdensat Sn cide Sint Teetoral principal. St cu toate news ‘on inieg_mecenins Ieebule st coufireze pestra. a Dprocice efeculmigcire, Poru est mceatizn, ree Galeatal of fal. Tot estdsin in vals socal, tof, actrlt princpall st seeundart sot eo potrid tes ‘sari pene produce etectat total: msearca vite pe cate progres u In fnfolessl obsolst sr preach rectnsies” sau a@otea te sams” lespee o nowt ubligelie teebule sd fle fscata dena dine semerst autora dach le 2 © DuMITRESCU-IASt orbe de int, de cited uno] dis aces cast altv aceen-s remurt"sinflica, Duct ie vorbe do 0 tmo- uti ier an i al % Scgsté in realltate eal nase Fatimpla nse de prin excep. Un crestor in domenial quate, un autor frignal nu fea pana enticed tn-mina de tn aut fair. Sau ie vorbd de un ane al shi, supra cue stenfice publics fe de molt indreptts. Yeh tuereaza na fama peace; teren, dat cher st eea-sh direc: Aesaoparifa sew Ierirle wmien consolideaed pe ae Celulait, Tp avest caz omed de sling, ginditornt or ‘iva dnd sama lesprelutarea colle ity Ie Geazd in interest propor ste ide. Sau seal poate ical ambifiel nde a face gcosl, de a dovedl lyme Ge dctiea sof tie roaustoae ch sume te intligent superioare inbeajoyaza cu sueres atest Aiea Un all coz in cere eugetitorit original xe Ho- tari 58 crtive iuriile.apérute ix domeaial preo” ‘upitior tore diametealmente opus eet dint Fa fl geste se intinpla ature etnd circle in car fe Tndreapla octitetea Tor le dentral opus, Opiiea Public ie impart, Polemiea devine necesara penn dn robiren adverserutulcasare initectpropriee Valoare, Der eis cxagerare gn bine sin’ ra se poate produce in mod fatal in fle-care entre aveste ‘Atari de acesle cazuri cu totul subleetive, sumai foarte geare-or se Tntimpla ca cr -de. sting, ct postu ereatoriu <2 se inclaga Ta Iipla ito sah i. faule «face dirt de car despre. produce ator Be ening st naa aa eae "tie lama real RECENZENTUL = fet 2 9 dak ota de otic, aot aes ie o arth spocalo, cere prempane smite costa e viva sie one, sh mult biertivaty dara | ‘gh de Insgltpentia ace ‘cre. se adinette 4 stra propriior fale concept penta acl cas 4 preacipal de ei iatige personalfaten i scree fF stunttea saa terra © Dor toma penta c4 tactic ga, ince privepe pe ‘ugelitors orginel, colo unde vieja israra eis Hn Gepling Geaolare tress od apora'un tip Soil oss are ch in oapricg, at putin tn mod rovioria, sorcina de & teen Te raspndiren produc: flor originate, Am 2s in mod provizri, pent dacs izerie violet "ni ‘apasa prea gre st ne Sndurat esupra so, sau ach sareina era, ce Ise dinpune mute pree grea penta er sh aga ne improvdindoet "prea vit aclittea in eect it ile Gh zteobeabch In el once aviat de onigilitt, tual cin ort mei train, acest ip socal poate sb avin el fasugi un crestoris Tipu soca despre Sere vorbin fest reconsie Misnea so fests de face crite sau dari de soma, fe in sacle cotdine, fie in revatele periodice, despre ote produce roi fol i miisua in cae. spar. Tel tefuie st {cello in ‘crest cigarettes sa era, fe evine st-fetu an foctor ental a soceatet rns Slits 9 mers alt de departe, adeviruie ist sam ita, fa et nvestigtaratrel sbien ay imp i tnmbreosedSetegoreaproblemelor specie "ee Seam props. De allt porte samara lnvesigeilor de Atti ie at de mare, in ct fecare fe SHI st ‘recioe sub forma’ cet 'mit seus raul coreeta- Tiron sale si acesta forma simpla ie. monoerai De oceed sia ais cu rapt vin cb seal cave trai ie ,secolul_monogreton” Fine’ spiitelor Hlseokes dé 0 pale sh ulori- o C. DIMITRESCU-IRSt ‘tortor stint do ath pats, pentru ce din puncte dieveere Sift, so fet necntentrevizaes neh, pind tn acond le destopers cu eka <2 Sut Pies, ore se intrest” de maraal” since ris soe contigs tint in curent en te-core Bae de proges ce eo reals penira t piste sea fl Gore Ellon ier co a‘ oui isi gcse raianes ore 8 Sreovtdnovoe ‘denon contin. ‘Dar chiar pe teens saree prop 2s, sea mo ernie wt de compli, cee defo feared tot Stir ce nuts mune intense, ‘celta in leate ‘Grectiy tnlea asta ie att Ge nprasita ine {Ehetcle presupir sie, in ct neroeainormlor Scuvte'shcaprnsioore despre mparenferava devine din co" ce moh simi, Rt de edeviral te con-ce Spine, ist chor penn non cin produce ie ‘re eeackiscefimpurlor mois, Se vorba despre Tavell 9 romgn, wn soi8 de epopee molar forte ‘stot, impel "seme de care poe span rarea fuss cetfrlon, face ca publictrea, in Tragente, Infoeton sou ih verse, este 0 forma evar 2 simp rostr ‘ ‘tem dard Ge © parle nevoea publiaildr periodico och at ue ie in corer meres gunfies te Sirs, id le forma opt fo tre, dealt parte qresines mtorlsscestor Subic, de ee trea alle In incor orgs Banas edbura de 1 ocipapile for si a aan fergie fc ca i intl lice Tn coneirene sie, of-unde teste © newe ome- scans sintiy orvami fete 9 corre, be gles cu ‘Nguranf un ood ee olsice swath gerere, In fale culty, 0olo nde newoee le rove Mere 3t Since ‘singh In Scare sev eluren de Sugar de iotod spa, crt ne dou he monogratt RECENZENTUL a Sturte rezltatal eopetirel lor, gas tinal ,recenaen= fun”, a chtul misune specials ie dea "face cart de sainh despre toate publicaile mai importante ce ‘oar fn domeniol de core se ocupd revista, est tp Sociol sc recuteseh dntresexaitilnenoracosi, eat Wau izuout so pateanda ta corel soleiaior est 31 rl a notoe sisi angumenteze modestelemaijlouce de eaislentd prin plata, pe care © primesc. penteu ‘e-care reese, Ta tovstle In eat Tuereaze. Dar ‘ct ak are eoitingent Ml dau tinerll doctor cack Sint Ta Ineepuilcariorel, or sh cack gisese in west ‘orupati un sijloc provizorit de a se susfine, pend ‘Gd prin rues sé notoe labutese sil caccreased @ ‘Situatie tetregulati © parte din acyta. na izbutese net o\ data satya teu touts veal im. soi de fructe stel, Poarte patinl se ridict prin tafental for pant 1a iutjnile entice! serionse gt tinal st ‘Sst tn name, devin inforitate in metere de rte), 4s Toe cin. erica” 0 corlerd a lel Asta se Sntinsla-mal’eu sana in domeniol Merlor shal srt, ipa recenzentai mse produce de it acolo unde fis o sums. insemnath de ecitor) ext plate re ‘gut un nunae de reist, pentru a fe face seicsl feat ine contiaus ia carent ou inleage migeere ‘illurei In aceste condi revista poate rasplat munca ‘olor eirh ser. De ih um amar mare de cettri, fn ari s4 He destepiat inteesil penta problenelé ‘eallurele, presupune 0 dezvltere Infenst 2 stuctieh Hublice, prunzind. cel putin pans la trptelo relate ‘race at mist urges Rezillatu in acest enz ests, 8 scoslcle superoete produc un numGr rol ave de ‘doctor din fer epeclaliith de cit munud cert petra service stetulal. Condiile de ‘a. parven, Togreoee, in msura in care eoxeurenfa ier mal mare ‘Siegel pe contil propels mi eng, eximencle de ieerear, in ce dice mth ‘i= ‘ice, Tn aces conlil evident cd zbutese mak cu 2 © DITRESCU-tASI som caida, cath testi din sinal barghesiot conva tal avate, dispom de oare-cari majfoace ponten a st pea sasine on timpel de incoteare. Dia cel siracl bien eiteere excep, car) prin talentil Jor iautese 2 estige Tovoatea tl puleraie af ale, te acsla an SSirecion de revista, tle un profesor, fe’ un ceplialst Sit, pot sjurge, ot afitorl sestor feat, St Sparaa Seoaela dure im care se iaveeste soccetatea capitalist, Ce'renita devsie? Rezniti ch numoeul eal mare al sosolvenilor jnvifiiiatulut superior sit redugl: a a imbritogeze 0 carlera subaterad tn. servical.sla~ {ilu ort in servic ileritlor inst pevate, sy” HH ciute prin eoneela! lor si se sos punt Ta alle trol Dune Evident ct minut eestore ‘tind Toorte tire, eoneurenta Toco st seeda preful unos, ell, cz bretitindent in socelaten moderna, oxganizats pe baza xpialui, Ast-feiarevibulren recenzenulut ie de egulé mai mult de Gt mofesth. Ca consecnfa fel frehuie sh Tucreze acct pentra a-st mil reroute, [Dar focmal prin scoasia, lurerea ta devine isi six 6 furl en Geni, ude pr Bical atts SilelG, unde pe leave. 2 opar cite fin citeriteeamurl oe ghudirel tn camera modest fecenzentlu, pe masa se de" lucy, poll vedes pe fHeccare 2i 6 frovila de volime, trimese de dierte edad, @ iron dneredere a1 flgato st cast fonleastenpt@ datea sa de sam in cel mal seutt timp, tak firs ie prow Grau, alte volume aut aparut, elke eviste au gi fieat diile Jor de sams. despre cle rue. In aoslay timp trebule 8 fine sam dencatle reconseulu, de seri ml gl despee mule: mune SWE plitegte la numaral Lntlor ie tar. Creaeht fi in bsemenea condifil poate H vorba despre 0 car (ere eprofundath © fle-eeeh Ticari? Acest judecstor I migciel eulturae fe aobit fe organizarea social, fet rt ie liber 8 sleaga din mldaral de volimme pe RECENZENTUL o clea cac-|convin mg bine. Tobe sit prefere mule ‘cunoseute, zeputailor stablite febuie £8 le std Nie Inie, favorilor redaciel trebuie =. Te fabrice. ct Sec el ete dense, a, “caso Init fbscur, trebute st pide temelica itor vioore repute St in ‘ori-ce eazy ghndldu-se pin ie sine, tebuie geri deapee mie Je sarprinalfoare iseusinjz Ia care )ang,recenzenti, ‘eri de ant indelungah exert ceastaprotese, pent 2 pita face inttan interval soset de timp dae de Sui presbrte' cu difrite aprecieri eile mal lt ff mal pufla nimerte, gsupea unor volume, earl at fre ete-vs Tunt de mune, poate et stutie pe d= pln 5 spreciate tm eanplieoass canon cde enced Tata "ile din recpicle mah expeditine: Deeb intern fe Esoscl, pela aoa ae puta fauna ce s0op ‘special urmdreste tel tn vous Si, faba ce matenit me arate dezvoliarea. dala chest, Ordinea si tra etera mctoda cp cere a fost tr fale diiritele cst, Jes ae pane in aceasta Dogina in care qisin csestien eardiéals a volun Aespre care g vorbitprelofa. Atel nu ne ma romine i li cn ata in ei, teen iragrafe de Ia inceput poate ini caplilul si fem pe ta milioe modal dam ie traaia chests prin= ipl, cure face obieeal volumula, sl se arancame ‘ctl pe Te fine capotul din uta rebut Sd contin foxcuen sau exe etl Ast ate Tlalul pentru dares de som presérata ex apreicr {his eat nara ors Tea i can dohiciaiese autor german, voluaul cupride Ta ine © fabld gales » metelior alatoare, ocr si ‘gh oura. In tabla alfabetich gash indigate anime ‘iferiele pagal Ia cari se age cst de palin ches Stien care’ ne inleresari din oltm, tunel utiny Aceosti chestie,sorbim snat ca sami despre Jest ne plain tixal de'a ete pogint ain diferte parti ale “ © DIMUTRESCU-IASI volumelul, cera-ce me di aparenta de 1h consulta Inteegul Volum. Afacere de mestegug, St era aaturak Sie ofa, in moment co munca ie plat, dar ai pe i ; Ct despre tendinfa tn care se va face, tocmzies, seeastn je 0 chest de tact Dac} efral tot sim Date le san redactiel, orl act iste o repulaie st Dist, evident ea taal lama shagur, dace aprecerile mea Iuerrel pe care o judas. Dec In pm line, cte-ra rarke magutosre Ia adresa et ‘orulul mal sand a creel pe care-o urmireste Jen, rater tf na. Cu ees ‘oct Doki sift latest fuse acd te sin, deo lara te nai in oore-care eavollicl asuped chestiel Apot Televeal pare bune din Incrarea despre care dal sane, ftecttd cu tsutinth peste nejunsut! si msi ck som peste delectele hurarel. Delectole In west eaz treaese SE aperd ca inecente chest, ayteth nicl cian ta= Tetul superior ok autorun my Te-a putt jueon}u Im ori-ee eo ucraren tebuie ‘st fe judeonh. ¢@ un Moment insect ia dezvoltarensiintel sen are fo fuerere care va rove dup exaur sou un re trent de erie, sm cea. mat lmurita sal com lect destgurare e chest, sau of desthide orzonturk Aud pene vitoare eecetri. Daca in conta autoral fun adversa al reetil pe care o-reprerinia revista Jn Care se pubes roverziea sf mat ct sama decd prin tritien Tucrrei Ini pall-nsdajdul

S-ar putea să vă placă și