Sunteți pe pagina 1din 99

BAZELE

PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE
CALCULATOR (BPTAC)
.Definitii, concepte
.Scurtistorical dezvoltariiCAD/CAM
.Ciclulde productiesitehnologiaCAD/CAM
.Structuraunuiprocesde proiectaresifabricare
C1

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1
1.1Definitii,concepte
Aparitiasidezvoltareacontroluluinumericnanii50,marcheazanceputulprocesuluideautoma
tizareamasinilor-unelte.Esteunfaptrecunoscutcaintroducereacomenziinumericeansemna
tdebutulunuiprocesdeinovarenactivitatiledeproiectaresiproductieabunurilor.Astazie
xistafabriciaproapecompletautomatizatecaresuntcapabilesamanufacturezeodiversitat
edeproduse.
Inproiectareasifabricareaasistatedecalculatorsuntdouadomeniicares-audezvoltatsim
ultan,fiindtratatentr-oviziunecomunapebazalegaturilornaturalecareexistantreactivit
atiledeproiectaresimanufacturare:-CAD
-CAM.
CAD/CAMesteunacronimcarenseamnaproiectaresifabricarecuajutorulcalculatorului.
Proiectareaasistatadecalculator- Computer-aideddesign -CAD
estedefinitacaoactivitatedeutilizareaunuisistemdecalculnproiectarea,
modificarea,analizasioptimizareaproiectarii.Sistemuldecalculesteformatdinechipam
entesiprogramecareasigurafunctiilenecesarenproiectare.
Fabricareaasistatadecalculator(nlimbaengleza, Computeraidedmanufacturing CAM),sedefinestecautilizareunuisistemdecalculnactivitateadeplanif
icare,conduceresicontrolaloperatiiloruneifabrici,prinoriceinterfatadirectasauind
irectadintrecalculatorsiresurseledeproductie.

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1
Aplicatii
CAM
monitorizare
si control
sustinerea
fabricatiei
a) monitorizareasistata
Calculator
Procesde
fabricatie
Calculator
Procesde
fabricatie
b) Control asistat
Monitorizareasicontrolul
asistatde calculator
Calculator
Operatiide
productie
Utilizareacalculatoruluiin activitatide
sustinereafabricatiei

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1
.Producatoriide software,pentrucompaniiproducatoarede piese sisubansamble,
realizeazaprogrameintegratecu scopul de a ajutain gestionareaeficienta, din
punctde vedereal costurilor, in intregciclude viataal unuiprodusde la idee,
proiectaresi productie, pna la service si reciclare(Product Life Management
PLM, Inventor Autodesk, Pro-Enginnering, Catiaetc. ). Programelepot realiza:
-proiectarea asistata de calculator (CAD);
-fabricatia asistata de calculator (CAM);
-simularea asistata de calculator (CAE),
-gestionarea datelor despre produs (PDM) ;
.Baza de date este un ansamblu structurat de date nregistrat pe suporturi
accesibile calculatorului pentru a satisface simultan cerintele mai multor utili
zatori
ntr-un mod selectiv si n timp util.
.Sistemul de gestiune a bazelor de date este ansamblul de programe care permit
utilizatorului sa interactioneze cu o baza de date.
.Regulile si conceptele care permit descrierea structurii unei baze de date form
eaza
modelul datelor . n timp au fost definite trei astfel de modele:
.modelul ierarhicn care datele sunt organizate sub forma unui arbore, nodurile co
nstnd
din nregistrari, iar arcele referinte catre alte noduri;
.modelul retean care datele erau organizate sub forma unui graf orientat. Noduril
e si
arcele au aceeasi semnificatie ca mai sus;
.modelul relationaln care, intuitiv, datele sunt organizate sub forma de tabele.

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1
C
Aparitia si dezvoltarea proiectarii si fabricatiei asistate de calculator si
are originea n introducerea sistemelor automate de monitorizare si
control al proceselor de productie.
Din punct de vedere istoric, cteva evenimente remarcabile sunt citate
de unii autori cu referire la aparitia primelor tehnologii automate
1.2 Scurtistorical dezvoltariiCAD/CAM
-moaramecanicapentrufaina,OliverEvansdinPhiladelphian1795,-primafabricaautomatadinlume;
-primaliniedeansamblareautomata(uzineleFord,SUA1913);

-Inanul1923apareprimulechipamentdetransfer,curoldeindexareapieselorde-alungullin
ieidefabricatie MorisEnginesLtd.
Anglia
BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1
C
-primulrobotindustrialdenumitUNIMATE-bazatpeprincipiilecontroluluinumeric,afosti
ntrodusnanul1960lauzinaGeneralMotors
SUA.

BAZELE PROIECTARII TEHNOLOGICE ASISTATE DE CALCULATOR


(
BPTAC
)
CURS 1
C
-n1962-1963,aparesistemulSKETCHPAD(IvanSutherlandlaMassachusettsInstituteofTechno
logy(MIT).Evenimentulevidentiatprintrecereadelautilizareacalculatoaruluipentrure
alizareacalculeloringinerestilautilizareacalculatoruluiingrafica,amarcatinceputu
lereiCAD.VersiuneaperfectionataaluiSKETCHPADpermitedesenareaobiectelorntreidimens
i-uni,ceeacefaceaposibilaobtinereacelortreiproiectii
-nanul1964,firmaGeneralMotorsanuntasistemulDAC1(dinengleza,
designaugmentedbycomputers);

inanul1970,nJaponia,seimplementeazaideeadecontrolalmaimultormasini-uneltecuajutoru
lunuisingurcalculator.
Acestpasdeschidecaleaconceptuluicontroluluinumericdirect(DNC)sialcontroluluinume
ricasistatdecalculator(CNC).
BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1
C
-anii'80marcheazaintensificareacercetarilorsistudiilorndomeniulCAD/CAMsidezvoltar
eanoilortehnologiisiaalgoritmilordemodelareageometrica.SeextindsistemeleCAD/CAMp
rinintroducereaproiectariigeometricetridimensionalesiaparitiamultoraplicatiiingi
neresticumarfireprezentareaexactaasuprafetelor
-lasfrsitulanilor1970,managementuldindiferiteindustriincepeasarealizezeimpactulnoi
itehnologiiCAD/CAMasupracresteriiproductivitatii.

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1
-anii'90reprezintaperioadancarerezultateleeforturilordecercetarendomeniulCAD/CAMse
maturizeaza.nacestianidevindisponibilinoialgoritmisicapacitatideproiectaresimanuf
acturareavansate.Acesteaplicatiisuntsustinutedemasinidecalculmaibunesimairapides
idesoftware-uridereteasicomunicaremaieficiente.Astazisedezvoltanoiconfiguratiiha
rdwaresinoiconceptesoftwarecarecusigurantavoraducentr-unviitorapropiatmulteschimb
ari.
1.3. CICLUL DE PRODUCTIE SI TEHNOLOGIA CAD/CAM
ObunantelegereascopuluiCAD/CAMnactivitateauneifabricinecesitaoexaminareprealabilaa
diverseloractivitatisifunctiicaretrebuiescndeplinitenproiectareasifabricareaunuipr
odus,ncadrulunuicicludeproductie.
Uncicludeproductieestecondusdecatre:
-clienti
-piatacaresolicitaunanumeprodus.
nunelecazurifunctiiledeproiectaresuntrealizatedeclient,iarproductiaesteasiguratad
eoaltafirma.Indiferentdesituatie,cicluldeproductiencepecuunconceptsauoideeaprodus
ului.

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1
Ideeaprodusului
Proiectare
Documentare
Tehnologiade
fabricatie
Planificareaproductiei
Productie
Controlulcalitatii
Clienti
Etapele proiectarii si fabricarii ntr-un ciclu de productie
Conceptuleste cultivat, rafinat, analizat, mbunatatit si transpus ntrun plan de productie printr-un proces de proiectare inginereasca. Planul
este documentat prin elaborarea unui set de desene ingineresti care
arata cum este produsul si asigura o serie de specificatii care indica cum
ar putea fi realizat. n figurade mai sus sunt prezentate activitatile de
proiectare si fabricare a produsului.

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1
Ciclude productiein conexiunecu
tehnologiaCAD/CAM
.Fisatehnologicantocmitacuprindeoperatiilesifazelenecesarefabricariiprodusului.
.InfluentatehnologieiCAD/CAMsemanifestantoateactivitatiledincadrulcicluluideprodu
ctie,asacumrezultadinfiguraalaturata.Proiectareaasistatadecalculatorsidocumentar
eaautomatasuntutilizatenetapadeconceptieaprodusului.
Calculatoarele sunt utilizate la proiectarea tehnologiei de fabricatie, la
planificarea productiei n conditii optime si la asigurarea calitatii produselor.

Colectiade
informatii
Analizaceintelor

SPECIFICATIA
Sintezavariantelorde proiect
GENERAREA
analiza
costului
simulare
optimizare

EVALUARE
vanzare
FABRICARE
1.4. STRUCTURA UNUI PROCES DE PROIECTARE SI FABRICARE
Etapeleunui proces de proiectare si fabricare
Specificatia-suntmarcatesarcinileproiectantuluisisunttrasatecriteriiledeperforma
ntaaleobiectuluiproiectat..
Generareasausintezavariantelorproiectului-activitatencareestepusanjocputereacreato
aresiinventivitateaproiectantului.
Evaluareasauanalizaesteetapaincarevarianteleproiectuluicareaufostelaboratesuntte
statesicomparatepentruasestabilidacaacestearespectaspecificatiile.
Fabricarea constainpunereainpracticaasolutiilorevaluatesianalizate.
BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1

Pornind de la structura fundamentala prezentata n figura anterioara, se poate sta


bili
necesarul de personal pentru desfasurarea procesului de proiectare si fabricare
si
schimbul de informatii ntre membrii echipelor de lucru v. figura urmatoare.
Personalulimplicatin procesulde proiectaresifabricare
Proiectantul estepersonajulcentralinteresatdeactivitatiledesintezasianaliza.nmultei
ndustrii,proiectareaestesarcinauneiechipedeproiectanti,cudiversespecializari,car
etrebuiesacomunicentreei.
Temadeproiectare-vinedinpartea:
-compartimentuluidemarketing dacaprodusulestedelargconsum;
-clientului-carepoatefioorganizatiencazulunuiproiectinginerescspecializat.
BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1

Obligatiileproiectantului
-pe durata procesului de proiectare, proiectantul
va continua sa se consulte cu beneficiarul, tinndul la curent cu desfasurarea proiectului si
solicitndu-i informatii suplimentare
-va discuta cu persoanele responsabile cu
managementul si planificarea productiei, cu
specialistii n marketing si preturi
-transmite informatiile despre produs, personalului
nsarcinat cu elaborarea desenelor si a
documentatiei necesare atelierului si personalului
executant, n cazul unui produs industrial, sau
firmei constructoare, n cazul proiectului unei
cladiri.
Descriereaformeigeometricesiaspectulvizualalobiectuluiproiectatvorfitransmisesub
formadesenului(nproiectareatraditionala)
sisubformaunormodelfizice.
BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 1

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE
CALCULATOR (BPTAC)
.Instrumente CAD/CAM
.Cap II -Echipamentepentruproiectareasistatade calculator
.CalculatoaresisistemeCAD
C2

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2
1.6.INSTRUMENTELECAD/CAM
Tehnicidemodelaregeometrica;ajutoaregrafice,manipularisivizualizare

Conceptie
Idem;animatie,ansambluri;pachetespecialedemodelare

Modelare si simularea
Programedeanaliza;programesipachetededicate

Analiza
Aplicatiidedicate;optimizarestructurala

Optimizare
Cotare;tolerante;listedemateriale;
comandanumerica

Evaluare
Desenareasiextragereadetaliilor;
reprezentariumbritesistructurate

Comunicare,
documentare

Fig. 1 InstrumenteCAD utilizatein procesulde proiectare

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2
ModelulgeometricdezvoltatntimpulprocesuluiCADconstituiebazaactivitatilorCAM.
DiferiteleactivitatiCAMpotsolicitadiverseinformatiidinbazadedateCAD.
ncazulprocesuluideproiectaretehnologica,
elementelecaresuntutilizatenprelucrare(ex.
gauri,canale,etc.)trebuiesafierecunoscutepentruapermiteelaborareauneitehnologiie
ficiente.
nacordcutehnologiadefabricatieelaborataanteriorsicuordonareasculelorsidispozitivel
ornecesare,esterealizataprogramareanumericaamasinilor-unelte.
Dupaproducereapieselor,programeleCADpotfiutilizatelainspectiaacestora.Aceastaoper
atieesterealizataprinsuprapunereauneiimaginiapieseirealepesteoimagineetalonstoca
tanbazadedateamodelului
Fig. 2 Etapele implementarii unuiprocesCAM intr-un sistemCAD/CAM
ProgrameleCAMpotfiutilizatelainstruireasistemelorrobotizatepentrumontajulprodusu
luifinal.InstrumenteleCAMcorespunzatoarefazelorprocesuluidemanufacturaresuntprez
entatenfiguraurmatoare.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2
TehnicileCAPP(proiectareatehnologieidefabricareasistatadecalculator;nengleza,
computer-aidedprocessplanning)permitabordarivariationale,generativesihibride.
Programeledeinspectieutilizeazamasinidemasurarencoordonatecarecomparacoordonatelo
rpieselorrealecucelealepieseietalondinbazadedate.Programelepentrurobotipermitsim
ularea,programarea"off-line",procesareaimaginilorsiaplicatiiledevizualizare
InstrumenteCAM
necesare

Fazade
proiectare
TehniciCAPPanalizacosturilor,specificatiidematerialesiscule

Proiectareatehnologiei
ProgramareNC

Generareaprogramuluipiesa
Software pentruinspectie

Inspectia
Simulareasiprogramarearobotilor

Montajul
Fig. 3 InstrumenteleCAM necesare

procesuluide fabricare

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2
Fig. 4. DefinireainstrumentelorCAD pebaza
componentelorimplicate
DefinireainstrumentelorCAD/CAMsebazeazapeutilizareapracticasiindustrialaatehnolo
gieiCAD/CAM.Eaestesuficientdelargapentruacuprindemultedetaliipecareutilizatoriia
rdorisaleadauge.
InstrumenteleCADpotfidefinitecaintersectieatreidomenii:
modelareageometrica,graficacomputersiinstrumenteledeproiectare v.figuraalaturata.
Concepteleabstractealemodelariigeometricesialegraficiicomputertrebuieaplicateinventivspreaserviprocesuluideproiectare.

.ntr-unmediudeproiectare,instrumenteleCADpotfidefinitecainstrumentedeproiectare(p
rogramedeanaliza,procedurieuristice,
algoritmideproiectareetc.)caresuntsustinutedeechipamentedecalculsisoftware v.fig.d
emaisus.
.InstrumenteleCADpotvariadelacelegeometrice,precummanipulareaentitatilorgraficesiverificareainterferentelor,pnalaaplicatiispecializatedea
nalizasioptimizare.ntreacestelimitesuntincluseanalizatolerantelor,calcululproprie
tatilormasicesimodelareasianalizacuelementefinite.Acestedefinitiinutrebuiesarepr
ezinteorestrictienutilizareaCADnproiectareainginereasca.
Instrumentede
proiectare
+
calculator
Hardware
(unitatecentrala, terminale,
dispozitiveI/O)
Software
(grafica modelare,
programe aplicative)
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2
Fig. 5 DefinireainstrumentelorCAD ncadrulunuimediu de proiectare
Instrumente
CAD

.InstrumenteleCAMpotfidefinitecaintersectieatreidomenii:
instrumenteleCAD,concepteledereteasiunelteledemanufacturare
figura6.
Conceperede retea
CAD
Masiniunelte
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2
Fig. 6. DefinireainstrumentelorCAM
pebazacomponentelorimplicate
Software
Masiniunelte
+ calculator
Hardware
Conceptede retea
Fig. 7. DefinireainstrumentelorCAM pebaza
componentelorimplicate
Instrumente
CAM
PrincipaleleelementenecesareimplementariiCAMntr-unmediudefabricaresuntprezentatenf
igura7.

.ImplementareaCAM
presupunesincronizareantimpa robotilorde:
.celulelede fabricare,
.sistemelede observare;
.sistemelede manipularea
materialelor.

Fabricare
Proiectare
Modelaregeometrica
Graficacomputer
Conceptede retea
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2
Fig. 8. Componentele instrumentelor CAD/CAM
SuccesulimplementariiCAMntr-unsistemdefabricatieestedeterminatdedoifactoriprincip
ali:
-legaturadintreCADsiCAMcaretrebuiesafiebiunivoca(bazadedateCADtrebuiesareflectec
erinteledemanufacturare,proiectantiitrebuiesagndeascantermeniicerintelorCAM,nfazafi
nalaaproiectului);
-echipamentedecalculsidesoftware-uldereteautilizat.
Fabricaviitoruluisinivelulacesteiadeautomatizaresuntdirectinfluentatederobustete
aconceptelorderetea.

.Cap 2. Echipamentepentruproiectareasistatade calculator


B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2
Unsistemmoderndeproiectareasistatadecalculatorsebazeazapegraficainteractiva.Sist
emedecalculauconfiguratiispecificedomeniuluilordeactivitate.
SistemeleCAD/CAMsuntcaracterizatede:
-rapiditatearaspunsuluiinteractiv;
-capacitateadereprezentaregrafica.
-tastaturi alfanumerice,
-tastaturi cu functii programate,
-tablete digitizoare,
-creioane optice,
-stilouri electronice,
-sisteme de tip mouse,
-bila rotitoare,
-buton de reglare,
-joystick si dispozitive senzoriale.
Dispozitivele de intrareinclud

Terminalele grafice sunt destul de diferite fata de


videoterminalele conventionale care, de regula, sunt utilizate numai
pentru iesirile text.
Display-urile graficedispun de procesoare si controlere locale
care realizeaza diverse functii grafice, cum sunt transformarile si
generarile grafice, la nivel de hardware, n scopul reducerii timpului
de raspuns dintre utilizator si sistem.
BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2
Fig.8 Configuratiacomponentelorhardware intr-un sistemCAD
Dispozitivelede iesirecuprind
-plotereleconventionale,
-imprimantele
-display-urilegrafice.

StatiadelucruCADesteinterfatasistemuluiculumeaexterioara.
ReprezintafactoruldeterminantaleficienteisistemuluiCADfatadecerinteleutilizatoru
lui.
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(BPTAC)
CURS 2
Unitateacentraladeprelucrareeste creierul sistemuluiCAD,
careasigurapermanentprocesareacomenzilorsicontrolultuturorcomponentelor.
Dispozitiveledeiesiresunt,deregula,ploterelesiimprimantele,
caretiparescrezultatelegraficesialfanumerice.
Unitateasecundaradestocareincludediscurilesibenzilemagneticesaualtesuporturiexte
rnedememorie,demarecapacitate.
Functii
-asigurainterfatacuunitateacentraladeprelucrare;
-genereazaoimaginegraficastabila,pentruutilizator;
-furnizeazadescriereanumericaaimaginiigrafice;
-traducecomenzilecalculatoruluinfunctiioperationale;
-nlesnestecomunicareantreoperatorsisistem.

2.2.CALCULATOARESISISTEMECAD
CalculatoareleutilizateinsitemeleCAD/CAMpotfigrupatenpatrucategorii:
-microcalculatoare;
-minicalculatoare;
- mainframes ;
-supercalculatoare.
Microcalculatoarelesuntdenumite,deobicei,calculatoarepersonale.
Acesteaincludunprocesorcentraldedicat,undisplaysidispozitivedeintrarepentruintra
rigrafice.
Minicalculatoarelesaustatiiledelucrusuntmaiputernicedectmicrocalculatoarele,aucap
acitatedememoraremaimare,auundiscdurpentrustocaresiundisplaygraficcolordemarerez
olutie.Deregula,
acestemasiniauoconfiguratie singleuser ,darpotlucranreteasi multiuser .Exempledeminicalcu
latoaresuntMicro-VAX,HP-ApollosiSUN.picedemicrocalculatoaresuntIBMPCsiAppleMacin
tosh.
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2

Mainframes suntcalculatoaredemarevitezasicapacitatedestocareextinsa,caredeservescp
erndmaimultiutilizatori.Terminalul,nacestcaz,depindedenaturaaplicatieisipoatefidet
ipalfanumericsaudetipgrafic.
Supercalculatoarelesuntrezervateaplicatiilordecalculintensiv,cumsuntprognozamete
orologica,fizicadenaltaenergiesialteasemeneautilizari.Eleaucapacitatideprocesarep
aralelasilucreazanreteacuunmainframe.
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS 2
http://2.bp.blogspot.com/_RTUkKAMZNUU/TA_YAvlW0vI/AAAAAAAAAD0/aR8JURrR9eY/s200/2
093-109847-1.jpg
2.2.1Sistemebazatepemicrocalculatoare
Microcalculatoarele,popularizateinitialdeAppleComputersiIBM,auavutunimpactdeoseb
itasupradomeniuluiCAD.AstaziexistaoabundentaaprogramelorCADpentruPC-uri,mergnddel
adesenareabidimensionala,lamodelareasolidasiaplicatiile3D.

Doifactoriprincipaliexplicasuccesulrapidalacestorsisteme:
-evolutiaexponentialaunorparametrica:viteza,capacitateasiacuratetea-microcalcula
toarelepe32bitdispundesuficientamemoriedinamica,capacitatedestocaresivitezadeluc
rupentruaplicatiiledeCAD.
-dezvoltareaunorprogrameaplicativediverse,careacoperaaproapetoatecerinteleutiliz
atorilordindiferitedomeniideactivitate.
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(BPTAC)
CURS 2
2.2.2.SistemeCADbazatepeminicalculatoare
DezvoltareacircuitelorLSIsiapoiVLSI,aschimbatprincipiilefundamentalealearhitectu
riicalculatoruluisiaduslaproliferareaminicalculatoarelor,nanii 70.Primeleversiunial
eacestoraeraupe16bit,lentesicustocarelimitata.
Exemplu:seriaPDPafirmeiDEC.
Lasfrsitulanilor 70,aparitiasuperminicalculatoarelor,caVAX11/780,pe32bit,
ancurajatdezvoltareaaplicatiilorCAD/CAMsiaajutatladesprindereaacestorademainframe
-uri.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(BPTAC)
CURS
2
MinicalculatoareleaupermiscresterearapidaaindustrieiCAD/CAM.Costulscazut,usurint
aprogramariisidimensiunilemiciauconstituitargumenteimportantepentrufabricantiisi
clientiiinteresati.
Superminicalculatoareledeastazidispundeviteza,acuratetesicapacitatedestocaremaia
decvateaplicatiilorCAD/CAMcomplexe.
Figura9-poateservicaschemadeprincipiuaunuisistemCADcondusdeunminicalculator.Majo
ritateasistemelorCADbazatepesuperminical-culatoaresuntlivratecasistemelacheie.Un
astfeldesistemestecompusdinhardwaresisoftwarepentruCADsiesteoferitdeunsingurfurn
izor.
Fig.9. Schema unuisistemCAD bazatpeminicalculatoare

Minicalculatoarelesuntmasinicareseutilizeazalaconstituireaconfiguratiilordincate
goriastatiedelucru.Statiadelucruposedaounitatecentraladeprelucrare(CPU),darestec
onectatalauncalculatormaiputernic,mainframe,caredetineprogramecomplexedeanaliza,
proiectarecentralizatasibazededatepentrumanufacturare.Statiadelucruareacceslages
tionaruldefisieresiladispozitiveledeiesiresipotficonectatenmaimultemoduri,douadin
treelefiindaratatenfigura10.
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
2
Fig.10. Statiede lucruconectatain retea
a) Configuratieclasica; b) configuratieLAN

Figura10barataoreteancareparticipatoatenodurile,indiferentdetip,mainframe,statied
elucrusaudispozitivedeiesiresipotfiprocesateinformatiintreoricaredintreacestea..
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
2

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE
CALCULATOR (BPTAC)
.CalculatoaresisistemeCAD
.Sistemebazatepemicrocalculatoare;
.Sistemebazatepeminicalculatoare;
.Functii logice si dispozitive de intrare
.Dispozitive de control al cursorului
.Analiza comparativa a dispozitivelor de intrare

C3

.Mainframe-urile figura1,(eng.)suntcomputermarifolositedeinstitu.iiguvernamentale.
icompaniimaripentruprocesareadedateimportantepedomeniile:statistica,recensaminte
,cercetare,proiectare,
prognoza,planificareaproduc.iei,tranzac.iifinanciare..a.ncanuexistauncuvntromnescco
respunzator.Deseorimainframe-urilesuntnumite,
cuonuan.aironica,bigiron(engl. marelefier ).
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
Fig.1. Mainframe al firme IBM

an 2008

Mainframes-arputeatraducecu"cadrusaudulapprincipal",ceeaceprovinedelaaspectulext
erioralprimelormainframe-uri-elearataucadulapurimaridemetal.Intimp,tehnologiiled
efabrica.ies-audezvoltat,marimeafizicaamainframe-uriloramaiscazut,iarvitezalorde
calculacrescutfoartemult.UnastfeldesistemCAD/CAMincludeunasaumaimultestatiidepro
iectaresidesenare.

Fiecarestatiedeproiectarecuprinde:
-undisplaygrafic,
-undisplayalfanumericdecontrol;
-otastatura.
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
Fig.6. Schema unui sistem CAD bazat pe mainframe
a) schema generala a sistemului, b) detaliile unei statii de lucru

Ostatiedelucrutipicaesteformata,nprincipal,dindouasegmentemajore:
-dispozitivedeintrare;
-dispozitivedeiesire.
Figura6.b.aratadetaliileuneistatiidelucrucudispozitiveledeintrare/iesirespecific
e.naceastafigura,controlulcursoruluisefacecuuncreionelectronicsiotabletadigitizoa
re,ntimpcetextulesteintrodusdelatastatura.Display-ulgraficestecompusdinmonitorulg
raficsiprocesorsipoatefiunechipamentobisnuitsauunulcomplex,cuperformantedeosebit
e.
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
2.3. FUNCTII LOGICE SI DISPOZITIVE DE INTRARE
Sistemele CAD interactioneaza cu utilizatorul prin diferite tipuri
de dispozitive de intrare si iesire (I/O). Fiecare dispozitiv poate ndeplini
una sau mai multe functii.
Functiile dispozitivelor de intrare pot fi grupate n sase categorii
logice: -sir de caractere (string);
-buton;
-identificator (pick);
-detector (locate),
-evaluator (valuator);
-sir de pozitii (stroke). 18

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(BPTAC)
CURS
3
Functiastring-returneazaunsirdecaractere-tastaturareprezintaundispozitivdeintrar
edetipstring.
Functiabutton,returneaza1sau0(on/off)-butoanelesuntutilepentruasemnalaoperatiade
esantionareadatelor.
Functiapickreturneazaidentificatorulunuiobiectpeecranulgrafic.Obiectulpoatefioli
niesauunpunctsauocolectiedeliniisipuncte.
Functialocatereturneazavalorileuneiperechix,ydecoordonatepeecranulgrafic.Functia
corespundedispozitivelordetipmousesitabletadigitizoare.
Functiavaluatorreturneazaovaloare.Unevaluatoresteutilizatlaintroducereaunorvalor
intr-unprogram.Deexemplu,unevaluatorpoatefifolositlacotareauneipiese,laintroducer
eauneifortesauaunuialtparametru.
Functiastrokereturneazaunsirdepozitii.Acesttiplogicdeintrareareroldestenogramanun
elesistemeCAD,nlesnindintroducereadevalorisausimboluri,prindesenareaacestorapetab
leta,
carepotfirecunoscutedesistemcanumeresaulitere.naltecazuri,
pentruamicsoraunobiect,utilizatorultrebuiesafacaomiscaredebaleiere,custiloultabl
etei,dinstnga-joscatredreapta-sus.Calculatorulprimestesiruldepozitiisiinterpretea
zamiscareapentruarealizaoperatiademicsorare.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
Dispozitiveledeintrarepotfidivizatentreicategorii:
-dispozitivedecontrolalcursorului;
-digitizoare;
-tastaturi.
Primeledouacategoriidedispozitivesuntutilizatepentruobtinereainteractiuniigrafic
ecusistemulCAD.
Tastaturilesuntfolositelaintroducereacomenzilorsiadateloralfanumerice.
Interactiunegraficarealizatacuajutorulcontroleruluidecursorsialtabletei:
-creareasipozitionareadenoielementepedisplay-ulgrafic;
-respectivpunctareasauidentificarealocatiilorpeecran.
2.3.1. Dispozitive de control al cursorului
nmodnormal,cursorulgraficiaformaunuispotluminospedisplay,careindicaundevaavealocs
criereasaudesenarea.
Posibilitateadeacontrolacursorulpermiteoperatoruluisaintroducadatedepozitiensiste
m.Existaovarietatededispozitivedecontrolalcursorului,utilizatensistemeleCAD,carec
uprind:tasteledirectionaledepetastatura,butoaneledereglare,joystick-ul,bilarotit
oare,mouse-ul,
cadranul,creionuloptic,tabletasistiloulelectronic.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
Tasteledirectionaledepetastatura,constituieoformafundamentaladecontrolalcursorul
uiutilizatanunumaipeterminalelegrafice,cisipedisplayurileobisnuite.nacestsistem,
patrubutoanedepetastaturasuntdesemnatepentrucelepatrudirectiincarecursorulgrafics
epoatedeplasa,dreapta,stnga,sussijos.
Fig.7. Tastatura
Dispozitiveledetipbutondereglare(thumbwheel) figura8,
utilizeazadouabutoanepentrupozitionareapeorizontalasipeverticalaacursorului.Aces
ttipdedispozitivestemontatdirectpetastaturasaucaparteintegrantaaterminaluluiCRTna
cestcaz,
cursorulestereprezentatdeintersectiaadoualiniiortogonalepeecran.
Fig. 8. Tastatura cu buton de reglare

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
Joystick-ulsaumansa figura9,permiteutilizatoruluisatrimitaunsemnalcalculatoruluipr
inmiscareanoricedirectieamansei,
indicnddeplasarilexsiyalecursoruluipeecran.
Joystick-ulcontine,deregula,douapotentiometreinterne,cteunulpentrumiscarilepecele
douadirectiiortogonale,xsiy(fig.2.5).Existadouatipuridejoystick uri.
Unulestepozitional,iarcelalaltsenumestejoystickdeviteza.
Fig.9. Joystick
Joystick-ulpozitionalutilizeazacoordonatelex,yfurnizatededispozitivpentruaindica
componentelepedirectiilexsiyalevitezeicursoruluipeecran.
Joystick-uldevitezaesteprevazutcutraductoricareinregistreazaintensitateaforteide
apasaresiarcuricareladucnpozitiaverticalaatuncicndacestaesteeliberat.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAXC8CyPcPh3I5S7zVjilIb7Bg_lme5Dot30VRy
ngHLqh58mxM
Fig. 10. Joystickde viteza

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
Mouse-ulesteundispozitivdeintrareinventatlasfrsitulanilor60,carepermiteintroducer
eadedatensistem.Potfidedouatipuridemouse:mecanice fig11,sauoptice fig12.
Fig. 12. Mouse optic
Fig. 11. Mouse mecanic
Bilarotitoare(trackball)esteundispozitivdeintrareasemanatorjoystick-uluisimouseului.Caformaconstructiva,trackball-ulesteunmouserasturnat,ncarebilaestesituatadea
suprasipoatefimiscatalibernlocasulei(fig.13).
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Trackball-Kensington-ExpertMo
use5.jpg
Fig. 13. Bila rotitoare sau trackball
Cadranele(dials)suntutilizatecaevaluatoaresipotfiprogramatesaintroducavalorinapli
catiilegrafice.

Tabletasicreionulelectronic-esteformatadintr-unecrancusensibilitateelectronicasi
uncreionelectronic.
Utilizatorulareposibilitateasadesenezecucreionulelectronic,saintroducainstructiu
nisausacontrolezecursorulpeosuprafataplana,separatadeecran.
Fig. 15. Tableta
B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
Fig. 14. Creionoptic
Creionuloptic(lightpen)esteundispozitivcarepermiteinteractiuneacudisplay-uldirec
tpeecranulcalculatorului(fig.14).Lightpen-ulesteformatdintr-unfotodetectorcarepo
atefimanevratmanualsipozitionatpeecran.
Fotodetectorulsesizeazaluminavenitadelaecransiprinintermediulunuicircuitdesincro
nizarepoatedeterminacoordonatelex,yncareestepozitionatcreionulopticpeecran.

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
Digitizorulesteundispozitivdeintrareformatdintr-oplansetamaresinetedasiuninstrum
entdetrasare/urmarirecarepoatefideplasatpesuprafataplansetei,dupacontururiexiste
nte(fig.2.10).AceastaconstituieotehnicaasistemuluiCAD,utilizatalanregistrareacoor
donatelorunuidesendepehrtie,ntr-unfisierdedate.Instrumentulelectronicdeurmarire,nu
mitstilousaupuc,esteprevazutcuuncomutatorcepermiteutilizatoruluisanregistrezecoor
donatelex,yalepozitiilordorite.
Fig. 16. Digitzor
Digitizorul
Altedispozitivedeintrare:manusadedate(dataglove) fig.
17,dispozitiveleprinatingere(touchdevices)sidispozitiveactivateprincomandavocala
.
Fig. 17. Manusade date

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
2.3.2Analizacomparativaadispozitivelordeintrare
Tabelul1prezintaavantajelesidezavantajelecelormairaspnditedispozitivedecontrolalm
iscariicursoruluipedisplay.
Tabelul2prezintadatelecomparativealeunorparametrifunctionalipentruuneledispoziti
vedeintraredescrisenacestcapitol.
Tabelul1

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
3
Acesteinformatiireflectasensibilitateasifiabilitateatableteisiamouse-ului,atribu
tecarecontribuielapopularitateasiraspndireaacestordispozitivedeintrarensistemeleCA
D.

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE
CALCULATOR (BPTAC)
.Conectarea in retea a sistemelor CAD
.Standarde grafice
.Structuri de date
.Modele de baze de date utilizate in
programele CAD/CAM
C4

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
2.4.CONECTAREANRETEAASISTEMELORCAD
nateliereledeproiectareexistadiferitesistemeCAD/CAMsimultedispozitivedeintroducer
esiafisareadatelor.
NecesitatiledeconectareaechipamentelorCAD/CAMsuntmultiple,
datoritacaracteruluiinterdisciplinaralprocesuluideproiectaresifabricare.
Avantajealeconectariiechipamentelordecalcul
-acces la aceeasi baza de date;
-distribuireafunctiiloraceluiasprogramCAD/CAMinmaimultedepartamente(designsimanu
facturare);
-posibilitateadeutilizarencomunaresurselorsiperifericelor(ploterelesiimprimantele
);
-perspectivaextinderiisistemelorCAD/CAMprinadaugareaunornoistatiidelucruintr-oma
nieraincrementala
Principalatehnologiedecomunicaredisponibilanprezentesteaplicatanstructurilederetel
elocale(LAN).Reteaualocalaesteunsistemdecomunicareadatelorcarepermitediverselort
ipuridedispozitivedigitalesadialoghezencadrulunuimediucomundetransmisie.
Celetreitipurideretelelocale,mairaspndite,suntnformadestea,inelsimagistrala.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 1.Retele locale
a) n stea; b) inel; c) magistrala
Avantaj:asiguraobazacentraladedatecareesteaccesibilatuturorutilizatorilor.
Dezavantaj:ladefectareacalculatoruluicentral,ntreagareteadevineinutilizabila.
Reteaua n forma de inel sau banda
nchisa (fig. 1.b) este recomandata cnd
componentele sunt similare, ca statiile de
lucru independente.
Avantaj:-datelesaufisiereledepeostatiedelucrupotfiutilizatencomundecelelaltepostu
ridinretea.
-ladefectareauneistatiidelucrunuafecteazafunctionareacelorlaltemasini.
Reteauamagistrala(fig.1c)esteunsistembucla-deschisa,recomandataatuncicnddispoziti
veleconectatesuntdiferite.
Reteauanstea(fig.1.a)esteformatadintr-uncalculatorcentral,uneoridenumitfileserver
,lacaresuntconectatemaimultestatiidelucrusiperifericecentrale

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Configuratiileprezentatepotfiutilizatesicombinate figura2.
Calculatorulcentralcontroleazareteauasteasidispozitivelecentrale,cumsuntploterel
esiimprimantele.
Fig.3.Reteacombinataformatadintroconfiguratiesteasimagistrala
Performanteleuneiretelelocalesuntdirectlegatedeeficientasiusurintautilizariisist
emuluideoperare,devitezadecomunicaresidepromptitudineaprotocoluluiutilizat.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Vitezadecomunicaredepindedesistemuldetransmitereutilizatnretea,dacaacestaestesinc
ronsauasincron.Vitezelestandardsuntde300,1200,4800,9600si15600band(unbandesteech
ivalentcuunbytepesecunda).Retelelelocaledenaltavitezautilizeazatransmisiisincrone
lavitezede4800bandsimaimari.Reteleledemicavitezatransmitasincron,lavitezerelativ
scazute,deregula300band.
ProtocoluldecomunicaresuportatdesistemulCAD/CAMnretealocalaesteimportantnevitareai
zolariisistemuluifatadealtefacilitatidecalcul.Protocolulesteformatulsaulimbajulu
tilizatdereteapentruatransmiteinformatiileprincablurileretelei.Celmairaspnditprot
ocolsuportatdediversesistemedeoperarecumsuntUnix,VMSsiMS-DOS,
esteTCP/IP.
UnaltprotocolconsideratmaievoluatdectTCP/IP,esteNFS,careafostdezvoltatpentruaevit
adezavantajulcreatdeUnix(numaiunsingurutilizator,ntr-unanumitmoment,poatecopiafis
iereleoriginaledeperetea).CodulNFSlucreazacuoricefeldemediu,statiedelucrusiproto
col.Acestapermiteunaccestransparentlafisiere,prinutilizatorimultipli,simultan.Or
etealocalapoateacoperispatiidepnala10km.
Comunicatiilepedistantamare,nmodnormal,folosescmodem-urisiliniitelefonicenchiriate
sauretelepublice.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
AplicatiileCAD/CAMaccelereazaprocesuldeproiectare,marescproductivitatea,capacita
teadeinovaresicreativitateaproiectantilor.Eleaucaracteristicicomune,indiferentde
echipamentelepecareruleaza.Deregula,suntprogrameinteractive,scrisenlimbajedeprogr
amarestandard:Fortran,PascalsauC.
Structurasisistemuldegestionareabazeidedateasoftwareuluideterminacalitatea,vitezadelucrusiusurintaregasiriiinformatiilor.
UtilizatoriiprogramelordeCADtrebuiesa-sinsuseascasemanticasisintaxainterfetei.
Semantica-specificamoduldefunctionareasoftware-uluisiceinformatiisuntnecesarepen
trufiecareoperatieasupraunuiobiect.Deexemplu,pentruageneraunblocsuntnecesaretrei
dimensiunisioorientare.Semanticaeste,deregula,limitatadeprincipiilesiteoriilecar
estaulabazaunuidomeniudat.
Sintaxadefinesteformatulintrarilorsiiesirilordinsistem.Aceastaesteconsideratagra
maticasoftware-ului,deoarecespecificaregulilepecareutilizatorultrebuiesalerespec
tepentruandepliniosemanticadorita.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
PerformantaesteoaltacaracteristicaaprogramelordeCAD.
Largireanumaruluideutilizatoriinteractividucelacrestereatimpuluideraspuns.Softwa
re-ulnceteaza,uneori,samairaspundasausaprimeascanoicomenzi,situatientlnitasubnumele
deblocareasistemului.
CeamaiimportantacaracteristicaaunuiprogramdeCAD/CAMestecabazasadedatesafieintegr
atatridimensionala,asociativasicentralizata.Oastfeldebazadedateestentotdeaunaboga
taninformatiinecesareproceselordeproiectaresifabricare.
Conceptuldecentralizarepresupunecaoricemodificareaunuimodelgeometricoperatantr-un
adinvederi,esteautomatreflectatantoatecelelaltevederisauncelecarevorfidefiniteulte
rior.
Conceptuldeintegraresereferalafaptulcaunmodelgeometricalunuiobiectpoatefiutiliza
tndiferitefazealecicluluideproductie.
.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
-operatori de software sunt ingineriii si proiectantii care
invata sa utilizeze softul;
-programatori de aplicatii -pot dezvolta noi programe care
vor fi legate cu software-ul, dar ei nu sunt autorizati sa
modifice codul sursa existent. Ei au o pregatire extensiva,
nprogramare si pot personaliza prin aplicatii softul)
-programatori de sistem -au privilegiul de a face modificari
n codul sursa. n esenta, ei sunt dezvoltatorii software-ului
nsusi.Ei cunosc organizarea interna a programului,
structura bazei de date si sistemul de gestiune al
acestuiaEi stiu, de asemenea, cum sa modifice interfata cu
utilizatorul si, de regula, au o pregatire solida n grafica pe
calculator, n analiza inginereasca si n stiinta
calculatoarelor.
Utilizatorii ai
programelor
CAD/CAM
Conceptul de asociativitate presupune ca datele de intrare sa poata fi
regasite n diverse forme. De exemplu, daca doua puncte care definesc
un segment de dreapta sunt date de intrare, atunci lungimea si cota
acestuia pot fi date de iesire

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
UnprogramCAD/CAMesteperceputcaoaplicatiesoftwaresuportatadeunsistemgrafic(fig.4,
a).naceastaformaacoduluisursa,
sistemulgraficesteorganizatpebazaapelurilordesubrutine.Astfel,
aplicatiadevine,nmodinevitabil,dependentadedispozitive.
Dezavantaj:prinschimbareadispozitivelorI/Oaplicatiasipierdeactualitatea.
3.1.STANDARDEGRAFICE
Fig. 4.Organizarea tipica a unei aplicatii software CAD/CAM
a) structura fara standard grafic; b) structura cu standard (sistem) grafic.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Oportunitatea
sistemelor
grafice
-portabilitateaprogrameloraplicative;
-portabilitateabazeidedateaimaginilor;
-portabilitateatextului;
-portabilitateabazeidedateaobiectului.
Avantajulsoftware-ulCAD/CAM=poatedeservimaimultegeneratii
deechipamente.
Portabilitatea=estevalabilasipentruprogramatoriidesistemeCAD.
Scopul unui standard grafic = aplicatie grafica independeta
de dispozitive

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
-GKS(GraficsKernelSystem)esteunstandardANSIsiISO
-PHIGS(Programmer sHierarchicalInteractiveGraphicsSystem)
-VDM(VirtualDeviceMetafile)
-VDI(VirtualDeviceInterface)
-IGES(InitialGraphicsExchangeSpecification)afostintrodusn1981castandardANSI;
-NAPLPS(NorthAmericanPresentation-LevelProtocolSyntax-acceptatnCanadasiAmerican198
3)
Standardegrafice
Pentruproiectareamecanica-serecomandaunsistemcaresuporta
GKS-3DsauPHIGS.
Pentruoaplicatie2D-esteadecvatGKS-2D.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.2.STRUCTURIDEDATE
Structura de date = un set de date sauelemententrecare existaun set
de relatii.
Exemple: -o schema, un algoritm o secventa de pasi care sunt parcursi
pentru a ndeplini un obiectiv grafic, nongrafic sau de programare.
Fig. 5 Structuri de date ale unui obiect
a)obiect;
b)structura de date bazata pe muchii;
c)noduri;
d)structura de date cu blocuri.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.3.BAZADEDATE
Baza de date (BD) = o colectie organizata de date grafice si nongrafice
stocate pe un suport de memorie n calculator.
Rolul = de a colecta si mentine datele ntr-o zona de stocare centrala,
astfel nct sa fie disponibila pentru operatori si factori de decizie.
Avantajele unei
BD centralizate
-Eliminarea redundantei;
-Aplicarea standardelor;
-Aplicarea restrictiilor de securitate;
-Mentinerea integritatii;
-Compensarea situatiilor conflictuale;
Bazelededatetrebuiesapoatastocadatepicturalepelngadatelealfanumericecaresuntstoca
tenbazelededateconventionale.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.4.MODELEDEBAZEDEDATE
Baza de date relationala = datele sunt stocate in tabele aflate in legatura
unele cu altele, relatiile sunt stocate in fisiere care pot fi acesate secventia
l
sau aleatoriu
Fig. 6. Baza de date relationale pentru obiectului din fig.5.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig.7.Bazadedateierarhicapentruobiectuldinfig.5
Bazadedateierarhica-datelesuntreprezentatentr-ostructuraarborescenta.Vrfularborelu
iestedenumit radacina v.figura7.
Dezavantajalacestuitipdebazadedateesteasimetriastructuriiarborescente,careestedi
ficildeorganizat.

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE
CALCULATOR (BPTAC)
.Modele de baze de date utilizate in
programele CAD/CAM
.Managementul bazei de date
.Sistemul de coordonate a bazei de date
.Interfata cu utilizatorul
.Module software
C5

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig.7.Bazadedateierarhicapentruobiectuldinfig.5
Bazadedateierarhica-datelesuntreprezentatentr-ostructuraarborescenta.Vrfularborelu
iestedenumit radacina v.figura7.
Dezavantajalacestuitipdebazadedateesteasimetriastructuriiarborescente,careestedi
ficildeorganizat.
3.4.MODELEDEBAZEDEDATE

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 8. Baza de date in retea a obiectului din fig.5.
Baza de date n retea-permite modelarea tuturor relatiilor mult mai direct
dect structura ierarhica v. figura 8,
Dezavantaj = complexitatea acesteia si dificultatea programarii.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 9. Baza de date orientata a structurii din fig.5
Bazadedateorientatapeobiecte(BDOO)-necesitaoperatiideaccesaresimanipulareorienta
tepeobiecte.Modelulorientatpeobiecttrebuiesapoatanmagazinatoateinformatiilereleva
ntealeacestuia.
ModeleleBDOOincludrelatiiledintreentitati,reprezentarileobiectelorcomplexe,repre
zentareaobiectelormolecularesidateabstracte.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
BDOOprecumsibazelededatehibridesuntidealepentruaplicatiileCAD/CAM.
-Sacontinaaplicatiiinginerest;
-Sapermitamodificareadinamica,
-Naturaiterativaaproiectarii;
-Saoferecapacitatedestocaresigestionareaasolutiilordeproiectare;
-Bazelededatetrebuiesasuporteutilizatorimultiplicarepotlucrasimultan;
-Saprezintesuporttemporar;
-Saprezintesecventedeproiectare;
-Sapermitaaccesusor.
CerintesispecificatiialeuneiBDCAD/CAM:

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.5.MANAGEMENTULBAZEIDEDATE
Sistemuldemanagementalbazeidedate(SMBD)=esteunsoftwarecarepermiteaccesarea,utili
zareasimodificareainformatiilorstocatenbazadedate.
RolulSMBD=deprotectieaBDfatadeabuzurielutilizatorilor.
Fig.10, Sistemulde management al bazeide date
a)sistem de management al bazei de date;
b)conceptul de masina al bazei de date

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.6.SISTEMULDECOORDONATEABAZEIDEDATE
Existatreitipuridesistemedecoordonatenecesarepentruaintroduce,
stoca,afisagraficasigeometriamodelului:
-sistemuldecoordonatedelucru WCS;
-sistemuldecoordonatealmodelului MCS(sistemuldecoordonateabazeidedatesausistemulde
coordonateuniversal);
-sistemuldecoordonatealecranului-SCS(sitemuldecoordonatealdispozitivului).
MCS-este definit ca spatiul de referinta n functie de care sunt stocate toate
datele modelului geometric.
Originea MCSpoate fi aleasa arbitrar de catre utilizator, n timp ce orientarea
lui este aleasa de software
Pentru ca utilizatorul sa poata comunica eficient cu baza de date a
modelului, trebuie inteleasa relatia dintre planele perpendiculare ale MCSsi
vederile modelului figura 11.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 11. Posibile orientari ale MCS n spatiu:
a)planul XY defineste vederea de sus a modelului;
b)b) planul XY defineste vederea frontala a modelului.
Exemplu : Un model geometric care urmeaza a fi utilizat pentru
proiectare si fabricare -este prezentat in figura 12.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 12. Modelul geometric al unui obiect
Fig. 13. Orientarea MCS-ului fata de obiect:
a) MCS in cazul figurii 11,a; b) MCS

in cazul figurii 11,b.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 14. Vederi ale obiectului prezentat n figura 12
a) utilizarea MCS n figura 12, a -Proiectant I;
b) utilizarea MCS n figura 12, b

Proeictant II

Solutie: Proiectantul care foloseste sofware-ul corespunzator figurii 10,a ieste


recomandat sa activeze planul de constructie care corespunde
planului XZ, adica vederea frontala definita de software, nainte de
nceperea constructiei.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.7.INTERFATACUUTILIZATORUL
Interfatacuutilizatorul=ocolectiedecomenzipecareutilizatoriilepotfolosipentruain
teractionacuunanumitsistemCAD/CAM.
Partea de comunicare
cu utilizatorul
Partea de comunicare
cu baza de date
Fig. 15. Structura generica aunei comenzi CAD/CAM
Exemplu:
Seconsideracreareauneiliniintredouapuncte(1,2,0)si(3,5,0)
folosindcomanda"LINE :
-LINEesteconsiderataafiprimaparteacomenzii;
-coordonatelesuntparteabazeidedate.
Figura16arataostructurademeniu.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 16. Structura tipica a unui meniu.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.8.MODULESOFTWARE
3.8.1.Modululsistemuluideoperare(MSO)
MSO-furnizeaza utilizatorilor competenti, comenzi utilitare si de sistem,
n conturile de lucru ale acestora. Functiile tipice ca manipularile fisierelor
(stergere, copiere, redenumire etc.), directoarelor si subdirectoarelor,
editarea textelor, programarea si organizarea conturilor, sunt suportate de
catre modulul OS.
Fisierele generate pot fi clasificate n doua grupuri:
-grupul I -include toate fisierele conventionale (fisiere text).
-grupul II -include fisierele grafice (includ modelul geometric,
texturile, umbririle etc).
ntr-un sistem CAD/CAM, utilizatorului i sunt disponibile doua niveluri de
acces: -nivelul OS
-nivelul grafic.
Software-ul este flexibil si furnizeaza, de obicei, utilizatorilor o comanda
sau o procedura de a merge nainte sau napoi ntre doua niveluri.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.8.2.Modululdegrafica(MG)
MG-ofera utilizatorilor functii variate pentru a realiza modelarea si
constructia geometrica, editarea si manipularea geometriei existente,
documentatia si proiectarea Operatiile grafice tipice pe care utilizatorii le
pot activa sunt crearea modelului, curatarea, documentarea si plotarea
figura 17.
Fig. 17. Imaginea umbrita a unui cardan.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.8.3.Modululaplicatiilor(MA)
Crearea unui model geometric al unui obiect reprezinta o modalitate si
nu un scop pentru ingineri. Telul lor este sa poata utiliza modelul pentru
proiectare si productie. Modelul difera de la un soft la altul.
Aplicatiile mecanice ale softurilor:
calculeleproprietatilormasice,analizaansamblului,analizatolerantelor,croireatabl
elor,modelareasianalizacuelementefinite,
analizamecanismelor,tehniciledeanimatiesisimulare,analizaprocesuluideinjectieama
selorplasticeetc.Aplicatiiletehnologiceincludplanificareaprocesului,programareaN
C,simulareamiscarilorrobotilor,tehnologiadegrup fig.18.
Fig. 18. Modelul unei chei utilizate in analiza cu elemente finite.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.8.4.Modululdeprogramare(MP)
MP-oferautilizatorilorlimbajedependentedesistemsilimbajedeprogramarestandard.
Exempledelimbajedependentedesistem,VARPRO2siCVMAC,DALsirespectivGRIP(Computervis
ion,GECalmasiMcDonnellDouglas)
3.8.5.Modululdecomunicatie(MC)
MC-estefoarteimportantpentruprocesuldeintegrareadintresistemulCAD/CAMsialtesiste
medecalculsiresurseledeproductie.
MC-servestesipentrutransferareabazelordedatentresistemeleCAD/CAM,utilizndstandarde
legrafice,cumarfiIGES.

BAZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE
CALCULATOR (BPTAC)
.Modelare si vizualizare
.Documentatia software-ului
.Dezvoltarea software-ului
.Modelare geometrica
.Modelarea si reprezentarea curbelor
.Curbe conice
C6

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.9.MODELARESIVIZUALIZARE
Modelarea= arta abstractizarii si reprezentarii unui fenomen, iar modelarea
geometrica nu face exceptie de la aceasta definitie.
Modelarea si simularea geometrica cu ajutorul calculatoarelor au ajuns sa
nlocuiesc prototipurile si testele reale.
Modelul geometric = o reprezentare completa a unui obiect care include
si informatiile lui grafice si cele care nu sunt grafice.
Obiectele2Dsuntcaracterizatedesectiunisigrosimitransversaleuniformendirectiiperpen
dicularepeplanelesectiuniitransversale.
Moduri de reprezentare a obiectelor
-2D,
-3D
-printr-o combinatie 2D si 3D

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 19.Modele 2D si 3D

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Procedura de organizare a bazei de date pentru constructia unui obiect
tridimensional real cuprinde:
-initiereaunuimodelnou;
-alegereaconfiguratieiecranului;
-definireaferestrelorconfiguratiei,cavederialemodelului;
-selectareaplanuluideconstructiesauaWCS-ului.
Fig. 20.Ierarhia tipica a bazei de date a unui model geometric

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 21.Directiile standard de proiectie
Fig. 22.Vederile bidimensionale standard ale unui model geometric

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 23.Vederile tridimensionale standard ale unui model geometric

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
3.10.DOCUMENTATIASOFTWARE-ULUI
Documentatiareprezintaunicasursadeinformarepecareopotconsultautilizatorii,nscopul
cunoasteriiposibilitatilorprogramului.
Sepotidentificadouatipuridedocumente:
-documentedetipI-descriuorigineateoreticasisemanticaasoftwareului,numitmanualdereferinta
-documentedetipII-descriusintaxasiinterfatacuutilizatorul,fiinddenumitghidulutil
izatorului.Documentatiaon-linesifunctiilehelpfurnizatedecatresoftware-ulCAD/CAMnl
ocuieste,deobicei,aldoileatipdedocumentatie.
Software-ul CAD/CAM livrat utilizatorilor este rareori complet, astfel nct sa
ndeplineasca toate cerintele specifice ale utilizatorului.
Exista doua niveluri de dezvoltare a software-ului de catre utilizatori:
-Nivelul I se bazeaza pe interactiunea cu utilizatorul pentru a introduce
informatii si a codifica entitati grafice. Nu necesita cunostinte despre
structura BD a software-ului.
-Nivelul II -necesita modificarea si accesarea bazei de date, motiv pentru
care necesita cunostinte mai detaliate despre structura BD a software-ului.
3.11.DEZVOLTAREASOFTWARE-ULUI

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
4.MODELAREAGEOMETRICA
4.1.Notiuniintroductive
Modelareageometrica =ocolectiedemetodematematicecareinteractioneazantr-omanierainteg
rata,pentruadescrieformaunuiobiect,saupentruaexprimaunprocesfizicntermeniiunuimod
elgeometriccorespunzator.Aceastacolectiedemetodeincludeproiectareageometricaasis
tatadecalculator,modelareasolida,geometriaalgebricasigeometrianumerica
Proiectareageometricaasistatadecalculatoraplicamatematicacurbelorsiasuprafetelor
demodelare,utilizndnprimulrnd,ecuatiileparametricealegeometrieidiferentiale.
Modelareasolida,cunoscutadeobiceisubnumeledegeometrieconstructivasolida(CSG),per
mitecombinareaformelorsimplepentruarealizamodelesolidecomplexe.CSGsiarebazamatema
ticantopologie,
geometriaalgebricasialgebrabooleana.
Geometriaalgebrica=extindereacontemporanaageometrieianaliticeclasice,inclusivgeo
metriadiferentiala.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Geometrianumerica=seocupacuelaborareasianalizaalgoritmilorgeometricisiarelegatur
istrnsecumetodelenumerice,teoriacalcululuisianalizacomplexa.
Proiectareageometricaasistatadecalculatorsigeometriaconstructivasolidasuntramuri
alemodelariigeometrice,ntimpcegeometriaalgebricasinumericasendreaptacatrealtedomen
iiCndseconstruiestemodelulunuiobiect,secreazaunsubstitut oreprezentare
.
n modelarea geometrica contemporana, forma unui obiect se defineste
printr-un set de declaratii matematice si relatii logice care satisfac un set de
axiome.
Axiomele sunt interpretate ca fiind afirmatii adevarate despre model, iar
proprietatile generale care rezulta prin analiza si evaluarea modelului, sunt
reprezentative pentru nsusi obiectul modelat..
Modelarea geometrica este procesul crearii afirmatiilor despre model si
legaturilor dintre acestea.
Prin intermediul graficii pe calculator si a capacitatii de randare, un model
geometric devine baza de explorare si evaluare a calitatilor estetice si
functionale ale unui obiect.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Concluzie
Modelareageometrica,utilizeazageometriaanaliticasidiferentiala,
metodelevectorialesimatriceale,calculultensorial,topologiasiomultitudinedemetode
decalculnumeric,pentruarealizadescriereacomplexaaunuiobiectfaptcarenecesitaputer
eaunuicalculator.
-reprezentareaunuiobiectdejaexistent;
-reprezentareaabinitio,
-randarea,segenereazaoimagine
Acestetreicategoriisunt,desigur,nstrnsalegatura.
Aplicatii ale
modelarii
geometrice:
Grafica pe calculator = forta motoare din spatele dezvoltarii celei mai mari
parti din modelarea geometrica.
Analiza stiintifica este un domeniu aflat n permanenta schimbare, n care
complexitatea modelatorilor de solide este n continua crestere. Modelatorii
de solide permit constructia rapida a modelelor din elemente finite.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Deasemenea,modelatoriipermitanalizastructuralaautomata,staticasidinamica,apartil
orcomponentesupuseuneivarietatideconditiiinitiale.
Efecteleacestorsolicitarisuntprezentaterapidsicorectutilizndgraficapecalculator.
Ceamaiproductivaaplicatieamodelariigeometriceestefabricareaasistatadecalculator.
4.2.MODELAREASIREPREZENTAREACURBELOR
Curbele sunt definite ca fiind locul geometric al unui punct n miscare, cu
un singur grad de libertate.
Oaltadefinitiedescriecurbacafiindloculgeometricaluneifamiliidepuncte,deunsingurp
arametru.
4.2.1.Ecuatiileintrinsecialecurbelor
Oproprietateintrinsecadepindedoardereprezentareandiscutiesinudelegaturaeicuunsist
emdecoordonatesaualtcadrudereferintaextern.
O curba necesita doua ecuatii intrinseci:
-prima pentru a exprima curbura ei, ./1:

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Ecuatia naturala a unei curbe pune n legatura curbura .1, torsiunea t si
lungimea arcului s:
(1)
(2)
Deexemplu,t=0esteoecuatienaturalacarecaracterizeazatoatecurbeleplane,iar1/.=0est
e,deasemenea,oecuatienaturalacarecaracterizeazatoateliniiledrepte.Oecuatienatura
laaditionala,auneicurbe,
determinasimaimultcurba..
-a doua pentru a exprima torsiunea ei, t functie de lungimea arcului :
Rezolvndceledouaecuatiinaturale
simultanpentru1/.sitcafiindfunctiedes,seobtinecuatiileintrinseci.
Doua ecuatii naturale determina o curba n mod unic, cu exceptia pozitiei
sale n spatiu -v. figura 23.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 23.Definirea intrinseca a unei curbe
Curbura, .=1/., provine din
urmatoarea ecuatie intrinseca:
(3)
O descriere parametrica a unei
curbe n functie de lungimea
arcului ncepe cu ecuatiile
x = x(s) si y = y(s) .
Functiile x(s) siy(s)sunt date
de ecuatiile:
(4)
Prin diferentierea acestor ecuatii si tinnd cont de s si nlocuind . cu d./ds,
dx/ds cu cos.si dy/dscu sin. se obtin ecuatiile diferentiale simultane:

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
(5)
4.2.2.Ecuatiileimplicitesiexplicitealecurbelor
n plan, ecuatia explicita a unei curbe ia urmatoarea forma generala:
(6)
Sau a ecuatiei implicite de forma generala:
(7)
Ecuatiile implicite ale liniei drepte si curbei conice sunt:

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Urmatoareleconditiideterminasimetriileposibilealeuneicurbeplane:
-dacaf(x,y)=f(-x,-y),curbaestesimetricafatadeorigine(saualtpunct,
datdeoaltatransformare);Ex:uncerc:x2+y2=r2
-dacaf(x,y)=f(x,-y),curbaestesimetricafatadeaxax;Ex:parabola
x=y2
-dacaf(x,y)=f(-x,y),curbaestesimetricafatadeaxay;Ex:parabola
y=x2
-dacaf(x,y)=f(y,x),curbaestesimetricafatadeliniax=y;Exhiperbolaxy=k2
-dacaf(x,y)=f(-y,-x),curbaestesimetricafatadeliniax=-y;Ex:
hiperbolaxy=-k2
4.2.3.Ecuatiileimplicitesiexplicitealecurbelor
nmodobisnuit,functiileexplicitecumarfiy=f(x),nupotreprezentamajoritateaformelorut
ilizatenmodelareageometrica.
Dinacestecauze,simultealtelelegatedeusurintadeprogramaresicalculabilitate,modali
tateapreferatadereprezentareaformelornmodelareageometricaesteceacuecuatiiparametr
ice.Deexemplu,ocurbabidimensionalaestedefinitanudeosingurafunctieobisnuita,cumar
fiy=
f(x),cideunsetdedouafunctiix=x(u),y=y(u)deparametruu.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Pentru o curba spatiala, se poate scrie
si prin simpla extensie, pentru o suprafata, rezulta:
(8)
(9)
Ecuatiileparametricedescriucelmaibinefelulncaresuntdesenatecurbeledecatreunploter
saudecatredispay-urilegrafice prinfunctiiparametricecarecontroleazaservosistemulpl
oteruluisuasistemuldedeflexiealfascicululuideelectronialtubuluicatodic,facndcadis
pozitivuldescrieresaufascicululdeelectronisasedeplasezepecurbadata.
Punctulesteelementuldebazaalgeometrieiparametricesialmodelariigeometrice.Elrepre
zintaunsetordonatdenumerereale,alecarorcoordonatenaturaledefinescpozitiantr-unspa
tiueuclidiantridimensional.
Unsegmentdecurbaesteocolectiemarginitadepuncte,alecarorcoordonatesuntdatedepolin
oamecontinue,deunsingurparametru,deforma:
x=x(u);y=y(u);z=z(u)
(10)
Unde u .[0,1], iar sensul pozitiv al curbei este directia in care u creste.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Fig. 24.Elementele unei curbe
parametrice
Coordonatele oricarui punct pe o curba parametrica pot fi tratate ca fiind
componentele unui vector p (u) v. fig 24.
Vectorul p (u) este vectorul punctului x (u), y(u), z(u) iar p(u) este vectorul
tangent la curba n acel punct, obtinut prin diferentierea lui pu(u):
Vectorii componenti ai lui pu(u) sunt:
(11)
(12)
si reprezinta derivatele parametrice.
Relatiadintrederivateleparametricesiderivateleobisnuitealespatiuluicartezianeste
Similar se obtine pentru dy/dz si dz/dx.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Spatiulmodelului=spatiultridimensionaldefinitdecoordonatelecartezienex,y,zncareun
modelgeometricestedezvoltatsiexprimatntotalitate.
Spatiulparametricaluneicurbe=reprezintaunsetdetreispatiitridimensionaledefinited
e(x,u),(y,u),si(z,u).Oricecurbaparametricapoatefidescompusantreicomponentenspatiul
parametric.
Avantajealeutilizariiecuatiilorparametrice:
-permitseparareavariabilelorsicalcululdirectalcoordonatelorpunctului;
-suntusorsafieexprimateecuatiiparametricecavectori;
-fiecarevariabilaestetratatalafel;
-suntmaimultegradedelibertatepentruacontrolaformacurbei;
-transformareapoatefirealizatadirect;
-adapteazatoatepantelefarantrerupereacalculului;
-scalareadimensiunilorestedirectafarasaafectezereprezentareainitiala;
-curbelepecareledefinescsuntinerentmarginiteatuncicndparametrulestelimitatntr-unin
tervalfinitspecificat;
-aceeasicurbapoatefideseorireprezentataprinparametrizaridiferite.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
4.3.CURBECONICE
Ocurbaconicaestedefinitadeoecuatieimplicitadegraduldoi.nconsecinta,oriceecuatiede
ordinuldoidefinesteuncon.Formastandardeste:
n forma matriceala, aceasta ecuatie devine:
(13)
(14)
(15)
(16)
unde:
si
Anumite caracteristici ale ecuatiei conice sunt invariante n transformarile
de translatie si rotatie. Valorile lui k si Q indica tipul curbei conice.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Formele parametrice obisnuite ale curbelor conice sunt:
-parabola:
-Hiperbola:
-Elipsa:
Tabelul1 clasifica curbele conice folosind aceste caracteristici.

B
AZELE
PROIECTARII
TEHNOLOGICE
ASISTATE
DE CALCULATOR
(
BPTAC
)
CURS
4
Tabelul1 Caracteristicile curbelor conice
Exprimareacoeficientiloralgebricinfunctiedeconditiilepefrontieraducedirectlaoform
ageometricamaiconvenabila.FunctiileHermitefundamentaleaparcanisteconexiunimatema
ticentreformulareaalgebricasiceageometrica.

S-ar putea să vă placă și