Sunteți pe pagina 1din 18

GHIDUL STUDENTULUI

COLOCVIUL DE PRACTICA

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

CUPRINS
CUPRINS ....................................................................................................................................... 2
Cuvant inainte................................................................................................................................. 3
Capitolul 2. Documentele pe care le completeaza studentul............................................................. 5
2.1 Raportul lunar de practica ...................................................................................................... 6
2.2 Caietul de practica.................................................................................................................. 7
2.3 Raportul final de practica ....................................................................................................... 8
Capitolul 3. Documentele pe care le completeaza tutorele ............................................................. 10
Capitolul 4. Adeverinta de practica ............................................................................................... 11
Anexa 1 Structura dosarului de practica ........................................................................................ 12
Anexa 2 Model de raport de evaluare a stagiului de practic.......................................................... 13
Anexa 3 Model de fia de observare- evaluare a stagiului de practic ............................................ 14
Anexa 4 Model de adeverinta de practica ...................................................................................... 15
Anexa 5 Model de raport lunar de practica .................................................................................... 16
Anexa 6 Model de caiet de practica............................................................................................... 16
Anexa 7 Model de raport final de practica ..................................................................................... 16
Anexa 8 Model de coperta raport de practica................................................................................. 17

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Cuvant inainte
Acest indrumar este realizat pentru pregatirea colocviului de practica. Practica de specialitate este o
disciplina obligatorie in programa de pregatire universitara a studentilor de la ciclul licenta (anul II
de studiu) si masterat (anul al II lea) si speram noi, ca este unul dintre elementele prin care studentii
isi pot identifica un loc de munca potrivit aspiratiilor lor.
Trebuie spus ca avem o serie de reglementari sub care se desfasoara practica de specialitate si mai
jos vi le enumeram.
LEGEA EDUCAIEI NAIONALE nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare
Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 3955/2008, privind aprobarea
Cadrului general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare
de licenta si de masterat si a Conventiei-cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul
programelor de studii universitare de licenta sau masterat a fost publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 440 din 12.06.2008.
Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor
Metodologie privind organizarea si desfsurarea practicii de specialitate n cadrul programelor de
studii universitare de licent
Metodologie privind organizarea i desfurarea practicii de specialitate n cadrul programelor de
studii universitare de masterat
Te rugam sa parcurgi acest document cu atentie si iti dorim mult succes la colocviul de practica.

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Capitolul 1 Colocviul de practica


Colocviul este modalitatea de evaluare a stagiului de practica cu note de la 10 la 1. El este
programat si anuntat in timp util la avizierul facultatii.
Evaluarea studentului in cadrul colocviului de practica are loc in doua etape:
1. Evaluare administrativa (se verifica dosarul de practica).
Pentru participarea la colocviu studentul trebuie sa pregateasca un dosar care sa cuprinda
urmatoarele documente:
A. Conventia de practica (1 exemplar) - acesta este exemplarul in original al studentului. Acest
exemplar trebuie sa aiba toate semnaturile necesare.
B. Documente de desfurare a practicii (in original semnate)
1. Rapoarte lunare de practica cate unul pentru fiecare luna de stagiu - semnate de Tutore si
student
2. Caiet de practica semnat de Tutore si student
3. Raport final de practica semnat de student
C. Document de incheiere a stagiul de practica (in original semnat si stampilat)
1. Adeverinta de stagiu/adeverinta de angajat/certificat constatator semnata si stampilat.
D. Documente evaluare tutore (1 exemplar original semnat):
La finalul stagiului de practica tutorele din organizatie va furniza studentului doua documente de
evaluare, respectiv:
1. Fia de observare- evaluare pe perioada desfurrii stagiului de practic
2. Raport privind activitatea desfaurat n cadrul stagiului de practic
2. Evaluarea stagiului de practica efectuat. In acordarea notei se tine seama de cunostintele
practice dobandite, calitatea rapoartelor lunare, a caietului de practica si a raportului final, precum si
de aprecierea tutorelui.
Atentie
Practica de specialitate constituie o disciplina obligatorie. Nepromovarea disciplinei de
practica conduce la refacerea stagiului de practica. Data si ora sustinerii Colocviului de
practica se va anunta la secretariat, la avizier sau pe pagina personala a studentului. Informatii
suplimentare sunt disponibile pe www.comunitateadepractica.ase.ro. Pentru alte informatii nu
ezitati in a intreba profesorul dvs supervizor.

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Capitolul 2. Documentele pe care le completeaza studentul.


Studentul are obligatia de a completa documentele de desfasurare a stagiului de practica. Aceste
documente se completeaza pe platforma www.comunitateadepractica.ase.ro conform instructiunilor
de mai jos si sunt exportate din platforma.
Pentru a accesa modulul de raportare va rugam sa va logati pe site si sa accesati butonul INFO
PRACTICA. Sectiunea dedicata raportarii practicii este cea intitulata DOCUMENTE STUDENT.
Documentele pe care studentul le completeaza sunt urmatoarele
1. Rapoarte lunare de practica
2. Caietul de practica
3. Raportul final de practica

Atentie
Aceste documente se completeaza pe platforma www.comunitateadepractica.ase.ro. Platforma
va da posibilitatea de a salva partial(ciorna) aceste documente. Dupa salvarea in forma finala a
documentelor nu veti mai putea interveni pe document, dar veti putea exporta in pdf documentul.
Documentul generat in urma exportului se tipareste, semneaza de tutore si student.

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

2.1 Raportul lunar de practica


Raportul lunar are scopul de a evalua prezenta studentului la stagiul de practica si de a monitoriza
activitatile in care acesta este implicat pe perioada stagiului de practica.
Documentul se completeaza pe platforma SI SE SALVEAZA IN PRIMA ETAPA IN VARIANTA
CIORNA, iar dupa completarea integrala se va salva in varianta FINALA.
Pas 1. Completarea campurilor din raportul lunar
Sectiune

Precizari

Numarul de ore realizat in Trebuie precizat numarul total de ore realizate in luna pentru care se
luna de raportare
face raportarea.
Numarul total de ore de Se aduna numarul orelor de practica din lunile anterioare cu cele din
practica realizate
luna curenta.
Principalele activiti de In aceasta sectiune se vor preciza in minim 500 de caractere si
marketing la care ai maxim 1000 care au fost principalele activitati desfasurate de student
participat n luna curent
in cadrul lunii raportate activitati care sa aiba legatura cu domeniul
marketingului, domeniu in care studentul isi face practica.

Prezentai rezultatele pe Aceasta sectiune studentul va completa in minim 500 de caractere si


care le-ai atins n luna maxim 1000 care au fost principalele sale rezultate atinse in cadrul
raportat
activitatilor desfasurate in luna de raportare.
Alte comentarii

Acest camp este destinat tuturor informatiilor suplimentare ce nu au


fost acoperite de cele doua intrebari anterioare.

La finalul completarii acestor campuri, raportul final se salveaza ca ciorna SI NU ca


varianta finala!
Pas 2: Completarea orelor de practica in cadrul raportului
Se deschide ciorna cu Raportul lunar aferent lunii de raportare pentru completarea programului de
desfasurare a stagiului.
Atentie !!! Va rugam sa luati in considerare ca nu puteti ponta ore de practica in zilele de
sambata si duminica sau in sarbatorile legale.
Pentru a fi prezentat la colocviul de practica raportul lunar se salveaza in forma finala si se exporta
din platforma si se tipareste. Varianta tiparita si semnata de student si tutore este cea care face parte
din dosarul de practica.

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

2.2 Caietul de practica


Caietul de practica reprezinta o sinteza a intregului stagiu de practica desfasurat de catre student.
Punctele pe care trebuie sa le completati in caietul de practica sunt urmatoarele:
1. Sintetizai activitile de marketing n care ai fost implicat pe toat durata stagiului:
In aceasta sectiune va invitam sa realizati o sinteza a activitatilor de marketing in care ati fost
implicati si sa detaliati pe scurt in ce au constat acestea. Limita minima de completareeste de 500 de
caractere, iar cea maxima de 1000 de caractere.
2. Prezentai rezultatele pe care le-ai obinut pe durata stagiului:
In aceasta sectiune sunt centralizate rezultatele rapoartelor lunare, dar totodata se face si o scurta
detaliere a rezultatelor principale.

Atentie
Numarul de ore precizate la finalul caietului de practica trebuie sa fie de minim 90 de ore pentru studentii din
ciclul licenta si de minim 280 de ore pentru studentii la ciclul de studii de masterat.
Caietul de practica salvat si exportat din platforma se semneaza de tutore si de student!

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

2.3 Raportul final de practica


Raportul final se completeaza de catre student la finalul stagiului de practica. Continutul raportului
de practic cuprinde urmtoarele puncte:
1. Prezentarea organizaiei n cadrul careia s-a desfaurat stagiul de practic
Va rugam sa oferiti informatii despre denumirea organizatiei, anul infiintarii, numarul de angajati si
cifra de afaceri/venituri totale. Prezentati obiectul de activitate al organizatiei. De asemenea, orice
informatii relevante despre portofoliul acesteia. Se va prezenta organizatia intr-un mod original,
evitandu-se preluari de text de tip copy-paste de pe site-uri.
2. Prezentai cel puin 5 puncte tari ale activitii de marketing a organizaiei
Se va face o analiza a activitatii de marketing a organizatiei si din aceasta analiza va rugam sa
evidentiati in maxim 2000 de caractere principalele puncte tari ale activitatii de marketing. Va
rugam sa le punctati in mod clar si sa oferiti explicatii pentru care considerati ca cele spuse de voi
sunt puncte tari.
3. Descrierea modului de organizare a departamentului de marketing (a activitilor de
marketing) n cadrul organizaiei
Va rugam sa prezentati structura departamentului de marketing sau in situatia in care nu exista un
departament de marketing distinct sa precizati cum si cui sunt alocate atributiile de marketing in
organizatiei. Mai precis ce job-uri sunt in departamentul de marketing si ce atributii le sunt alocate.
Aceasta sectiune se va completa in limita minima de 1000 de caractere si maxima de 2000 de
caractere.
4. Descrierea activitilor de marketing n care ai fost implicat pe parcursul stagiului de
practic
Se prezinta principalele activitati de marketing pe care le-ati desfasurat in cadrul stagiului de
practica. Va rugam sa oferiti informatii pe larg din care sa reiasa ca stagiul dvs a fost pe marketing.
Aceasta sectiune se va completa in limita minima de 1000 de caractere si maxima de 2000 de
caractere.
5. Descriei principalele abiliti i competene (inclusiv de marketing) dezvoltate n timpul
stagiului
Se descrie modul in care stagiul de practica a constituit o oportunitate de dezvoltare personala si
profesionala pentru student specificandu-se care au fost abilitatile deprinse in urma stagiului
exemplificand pe activitatile desfasurate si pe rezultatele obtinute. Se va pune accent atat pe
abilitatile de lucru in echipa, comunicare la locul de munca etc, cat si pe abilitatile de marketing pe
care le-ati dobandit. Aceasta sectiune se va completa in limita minima de 1000 de caractere si
maxima de 1500 de caractere.
Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,
mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

6. Descriei modul de colaborare cu tutorele


Prezentati modul in care ati comunicat cu tutorele dvs (sedinte de lucru, email, telefonic etc). Modul
in care va erau transmise sarcinile de realizat si mai ales calitatea interactiunii cu acesta.
7. Propuneri de dezvoltare a activitii de marketing a organizaiei
Pornind de la activitatea de marketing curenta a organizatiei, schitati minim 5 propuneri pentru
organizatie de dezvoltare a activitatii de marketing. Aceste propuneri trebuie sa fie ancorate in
realitatea tehnica si financiara a organizatiei.
8. Identificai posibilele oportuniti de colaborare ntre ASE Bucureti i Organizaie
Va rugam sa identificati masura in care compania doreste sa incheie un acord de parteneriat cu ASE
pentru stagii de practica. Posibilitatile de colaborare mai pot consta in organizarea de conferinte,
workshopuri,ateliere cu participarea studentilor, a cadrelor didactice etc.
9. Identificai posibilitatea utilizrii experienei acumulate n stagiul de practic la realizarea
lucrrii de finalizare a studiilor (licen sau disertatie)
Va rugam sa prezentati pe scurt ce va propuneti sa realizati la lucrarea de licenta/disertatie. Daca nu
v-ati ales inca tema lucrarii de finalizare a studiilor acum este un bun moment sa reflectati asupra ei.
Trebuie descris modul in care stagiul de practica a contribuit la formarea unor idei, invatarea unor
concepte sau experientarea de situatii care ar putea ajuta la scrierea si organizarea lucrarii de final
de studii (licenta sau disertatie).
10. Evaluai pe ansamblu stagiul de practic n cadrul Organizaiei
Se ofera informatii privitoare la organizarea stagiului de practica. Punctele tari ale stagiului si
elementele ce pot fi imbunatatite.
11. Recomandri pentru viitorii studeni care vor efectua un stagiu de practic n cadrul
Organizaiei
Va invitam sa le oferiti acele tips and trics viitorilor practicanti in cadrul organizatiei. Mai jos nu
uitati sa atasati 6 poze din timpul stagiului de practica.
Atentie
Fotografii- scopul fotografiilor este acela de a demonstra faptul ca ati efectual stagiul in cadrul companiei. !!!!!
Fotografiile sunt obligatoriu de inclus in Raportul final.
In cazul in care exista nelamuriri in ceea ce priveste completarea efectiva a campurilor de orice fel, studentul va
apela la profesorul supervizor care i-a fost alocat la inceputul practicii.

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Capitolul 3. Documentele pe care le completeaza tutorele


Tutorele de practica are rolul de a aviza rapoartele intocmite de catre student respectiv:
1. Rapoartele lunare de practica
2. Caietul de practica
Tutorele realizeaza evaluarea studentului prin urmatoarele documente prezente in anexa:
1. RAPORT DE EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTIC
2. FIA DE OBSERVARE- EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTIC

Atentie
Aceste documente se gasesc pentru a fi descarcate pe platforma
www.comunitateadepractica.ase.ro la sectiunea TUTORI.

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Capitolul 4. Adeverinta de practica

In functie de modalitatea de desfasurare a stagiului de practica se va atasa una din urmatoarele tipuri
de adeverinta:
a) Adeverina de efectuare a stagiului de practica semnata si stampilata de companie in care sa
se ateste ca ati efectuat 280 ore de practica pt studentii de la programele de masterat, respectiv 90
de ore de practica pt studentii din ciclul de studii licenta. Un model de adeverinta este pe site-ul
www.comunitateadepractica.ase.ro.
b) Adeverinta de angajat pentru cei care au facut stagiul de practica la locul de munca - care sa se
ateste ca ati lucrat 280 ore pt studentii de la programele de masterat, respectiv 90 de ore pentru
studentii din ciclul de studii licenta.
c) Act doveditor antreprenor ( certificat constatator pentru societati comerciale sau act constitutiv
pentru asociatii si fundatii).
d) Tabel studenti participanti la proiect/adeverinta semnata de catre tutorele dvs din ASE
pentru studentii care au efectuat stagiul de practica in cadrul ASE.

Atentie
Adeverinta de stagiu trebuie sa fie semnata de reprezentantul legal si sa fie stampilata.
Documentul se prezinta in original.

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Anexa 1 Structura dosarului de practica


Documentele necesare colocviului de practica se vor prezenta intr-un dosar de plastic in ordinea de
mai jos. Va rugam sa nu capsati documentele din dosar si sa nu aveti anumite documente in folii
protectoare.

COPERTA RAPORTULUI (conform model)


A. Conventia de practica- exemplarul in original al studentului avand toate semnaturile.
B. Documente de desfurare a practicii (documente semnate de student si avizate de tutore)
1. Rapoarte lunare de practica cate unul pentru fiecare luna de stagiu - semnate de Tutore
si student
2. Caiet de practica semnat de Tutore si student
3. Raport final de practica semnat student
C. Adeverinta de stagiu semnata si stampilata de companie.
D. Documente evaluare tutore ( 1 exemplar original):
1. Fia de observare- evaluare pe perioada desfurrii stagiului de practic
2. Raport privind activitatea desfaurat n cadrul stagiului de practic

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Anexa 2 Model de raport de evaluare a stagiului de practic


RAPORT DE EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTIC
Numele i prenumele studentului: .............................................................. .....................
Numele i prenumele tutorelui de practic : .............................................................. ....
Organizaia partenerul de practic: ..................... ..................... ..................... .............
Numrul de ore de practic efectuate: .............................................................. .................

1. Evaluarea gradului de integrare a practicantului n activitatea partenerului de practic:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Disciplin
Punctualitate
Responsabilitate n rezolvarea sarcinilor
Respectarea regulamentului de ordine interioar al
partenerului de practic
2. Aprecieri privitoare la integrarea studentului pe piaa forei de munc:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitatea studentului de a lucra n echip
Abilitatea de a comunica i de a se face neles
3. Aprecieri privind nivelul de dobndire al competenelor n cadrul stagiului de practic:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivelul de dobndire a competenelor generale necesare unui
loc de munca, n timpul stagiului
Nivelul de dobndire a competenelor de marketing n timpul
stagiului
4. Evaluai global stagiul de practica realizat de studentul-practicant (maxim 2000 de caractere)

Semntura tutore
Data

...............................................................
................................................................

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Anexa 3 Model de fia de observare - evaluare a stagiului de practic


FIA DE OBSERVARE- EVALUARE
A STAGIULUI DE PRACTIC
Numele i prenumele studentului: .............................................................. ..................... ...... ...... ....
Numele i prenumele tutorelui de practic : .............................................................. .... ...... ...... ......
Organizaia partenerul de practic: ..................... ..................... ..................... ............. ...... ...... ....
Numele i prenumele cadrului didactic supervizor: ..................... ..................... ..................... .............
Criteriul

Coninutul criteriului

54321

Msura n care stagiarul a contribuit cu idei la


mbuntirea activitii sale sau a celorlali

1. Creativitate

Msura n care stagiarul a stabilit relaii pozitive cu


2. Modul de relaionare a stagiarului n
persoanele cu care a lucrat
organizaie
Msura n care stagiarul a respectat programul de
practic agreat, a fost disciplinat

3. Punctualitate

Msura n care stagiarul a respectat indicaiile tutorelui


4. Disciplin
Msura n care stagiarul a dovedit interes, entuziasm i
dinamism pe tot parcursul stagiului

5. Implicare
6.Calitatea muncii i responsabilitatea
n rezolvarea sarcinilor

Msura n care stagiarul a efectuat, fr erori,


activitile atribuite pe parcursul stagiului, a dovedit
responsabilitate n rezolvarea sarcinilor

Msura n care stagiarul a avut o inut corect i a


manifestat un comportament adecvat, a respectat
Regulamentul de ordine interioar
Not: Bifai casuta corespunzatoare evaluarii, unde 5 foarte bine . 1 insuficient
7.Comportament general, respectarea
regulamentului de ordine interioar

Aprecieri in legtura cu practicantul. (Va rugam sa ne precizai punctele tari si punctele slabe de imbunatatit - ale
practicantului).

Semntura tutore

...............................................................

Data

................................................................

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Anexa 4 Model de adeverinta de practica

ADEVERINTA DE PRACTICA

(denumirea organizaiei)............................................. cu sediul in ............................, strada ........, nr. .,


bloc .., sc. , ap., jud./sector ........... nregistrata la Registrul Comerului sub nr. ............................., cod
fiscal ........................., reprezentat prin .................................., in calitate de ............................ (funcia), adeverete ca
domnul/doamna ................................................................. student (a) al/a Facultii de Marketing din cadrul Academiei
de Studii Economice din Bucureti, a efectuat stagiul de practica in organizaia noastr de la data de .... pana la
data de , in cadrul departamentului ..

Pe perioada stagiului au fost efectuate de ore de practica.


Evaluarea studentului s-a fcut de ctre tutore printr-un raport si a unei fise de observare.
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la colocviul de practic.

Data: .......................

Numele, prenumele
Funcia reprezentantului legal

.L.S.
VA RUGAM SA TIPARITI PE ANTETUL ORGANIZATIEI!

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Anexa 5 Model de raport lunar de practica


Anexa 6 Model de caiet de practica
Anexa 7 Model de raport final de practica

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Anexa 8 Model de coperta raport de practica

RAPORT DE PRACTICA
la
..................................................................(denumirea organizatiei)

Student- Practicant: NUME PRENUME


Anul: II
Grupa:
Programul de studiu: Licenta/Masterat
Denumirea Programului de Masterat:

Documente integrante ale raportului:

A. Conventia de practica
B. Documente de desfurare a practicii
1. Rapoarte lunare de practica ....... exemplare
2. Caiet de practica - 1 exemplar
3. Raport final de practica - 1 exemplar
C. Adeverinta de stagiu - 1 exemplar
D. Documente evaluare tutore
1. Fia de observare- evaluare pe perioada desfurrii stagiului de practic - 1 exemplar
2. Raport privind activitatea desfaurat n cadrul stagiului de practic - 1 exemplar
Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,
mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 20072013
Axa prioritar nr. 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Titlul programului: Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Domeniul major de intervenie 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ
Titlul proiectului: Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier, mentorat i
stagii de practic pentru studeni
Contract POSDRU: 161/2.1/G/135255
Editorul materialului: Academia de Studii Economice din Bucureti

Data publicrii: 30 aprilie 2015


Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romniei

Bursa locurilor de practic sistem integrat de orientare, consiliere n carier,


mentorat i stagii de practic pentru studeni
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucureti n parteneriat cu
Asociaia Marketer Club i ANPCPPS Romnia
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
POSDRU/ 161/2.1/G/135255

S-ar putea să vă placă și