Sunteți pe pagina 1din 149
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ INSTRUMENTE INSTRUMENTE PENTRU INSPECŢIA PENTRU INSPECŢIA RISCURILOR PSIHOSOCIALE RISCURILOR PSIHOSOCIALE

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ INSTRUMENTE INSTRUMENTE PENTRU INSPECŢIA PENTRU INSPECŢIA RISCURILOR PSIHOSOCIALE RISCURILOR PSIHOSOCIALE

INSTRUMENTE

INSTRUMENTE

PENTRU INSPECŢIA

PENTRU

INSPECŢIA

RISCURILOR PSIHOSOCIALE

RISCURILOR

PSIHOSOCIALE

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ INSTRUMENTE INSTRUMENTE PENTRU INSPECŢIA PENTRU INSPECŢIA RISCURILOR PSIHOSOCIALE RISCURILOR PSIHOSOCIALE

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrumentele pentru inspecţia riscurilor psihosociale la locul de muncă, elaborate

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrumentele pentru inspecţia riscurilor psihosociale la locul de muncă, elaborate

Instrumentele pentru inspecţia riscurilor psihosociale la locul de muncă, elaborate de către Statele

Membre ale Uniunii Europene, au fost selectate pentru campania

2012.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrumentele pentru inspecţia riscurilor psihosociale la locul de muncă, elaborate

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Pentru sectoarele campaniei au fost pregătite trei instrumente. Instrumentele sunt

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Pentru sectoarele campaniei au fost pregătite trei instrumente. Instrumentele sunt

Pentru sectoarele campaniei au fost pregătite trei

instrumente.

Instrumentele sunt disponibile în toate limbile

pe site-ul web al Autorităţii Suedeze privind Mediul de Lucru

www.av.se/SLIC2012.

www.av.se/SLIC2012.

Setul de instrumente va fi util în timpul inspecţiei riscurilor

psihosociale chiar şi după încetarea campaniei.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Pentru sectoarele campaniei au fost pregătite trei instrumente. Instrumentele sunt

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  Instrument de orientare pentru spitale (Danemarca), Autoritatea Daneză pentru

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  Instrument de orientare pentru spitale (Danemarca), Autoritatea Daneză pentru

Instrument de orientare pentru spitale (Danemarca),

Autoritatea Daneză pentru Mediul de Lucru

Instrument de orientare pentru hoteluri şi restaurante

(Danemarca), Autoritatea Daneză pentru Mediul de Lucru

Instrument de orientare pentru transportul bunurilor

(Danemarca), Autoritatea Daneză pentru

Mediul de Lucru

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  Instrument de orientare pentru spitale (Danemarca), Autoritatea Daneză pentru

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul inspectorului de muncă Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul inspectorului de muncă Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă

Ghidul inspectorului de muncă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul inspectorului de muncă Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ PREGĂTIREA INSPECŢIEI  Sectorul sanitar, inclusiv asistenţa socială (privată şi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ PREGĂTIREA INSPECŢIEI  Sectorul sanitar, inclusiv asistenţa socială (privată şi

PREGĂTIREA INSPECŢIEI

Sectorul sanitar, inclusiv asistenţa socială (privată şi publică)

Sectorul serviciilor, de exemplu hoteluri şi restaurante

Sectorul transporturi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ PREGĂTIREA INSPECŢIEI  Sectorul sanitar, inclusiv asistenţa socială (privată şi

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Remember Controlul este un proces logic desfăşurat în etape …

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Remember Controlul este un proces logic desfăşurat în etape …
Remember
Remember

Controlul este un proces logic desfăşurat în etape …

Observarea:

Înţelegerea/analiza:

Acţiune/recomandare:

Evaluare/acţiuni ulterioare evaluării /raportare:

Controlul începe cu observarea situaţiilor de muncă.

Se face o diagnoză.

Se recomandă acţiuni.

Un document scris stabileşte recomandările şi permite organizarea acţiunii ulterioare evaluării, furnizând informaţii persoanelor implicate.

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

7

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Remember  Mediu … şi se aplică următoarelor zone: Împrejurimile

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Remember  Mediu … şi se aplică următoarelor zone: Împrejurimile
Remember
Remember

Mediu

Mediu::

şi se aplică următoarelor zone:

Împrejurimile

Împrejurimile companiei

circulaţie şi

circulaţie

şi parcările.

parcările.

companiei inclusiv

inclusiv căile

căile dede

Clădiri

Clădiri::

Atelier Atelier//birou birou::

Post

Post dede lucru

lucru::

Dotări

Dotări sociale

sociale::

Clădirileile înîn care

Clădir

muncă.

muncă.

care este

este amplasat

amplasat locul

locul dede

Locul unde

Locul

unde sese desfăşoară

desfăşoară activitatea.

activitatea.

Locul unde

Locul

unde lucrătorii

lucrătorii îşi

îşi îndeplinesc

îndeplinesc

sarcinile dede muncă.

sarcinile

muncă.

Locurile dede odihnă

Locurile

odihnă pentru

pentru lucrători

lucrători..

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Remember  Mediu … şi se aplică următoarelor zone: Împrejurimile

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Metoda LMFOP L ocaţie : Unde ne aflăm? Ce fel

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Metoda LMFOP L ocaţie : Unde ne aflăm? Ce fel

Metoda LMFOP

Locaţie :

Unde ne aflăm? Ce fel de unitate este?

Maşini şi echipamente:

Ce resurse sunt folosite?

Factori de risc:

Organizare:

Personal :

La ce factori de risc sunt expuşi

lucrătorii?

Ce tip de organizare este aplicată?

Câţi oameni sunt implicaţi?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Metoda LMFOP L ocaţie : Unde ne aflăm? Ce fel

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Planificarea inspecţiei – rezervarea timpului Rezervarea timpului pentru inspecţie poate

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Planificarea inspecţiei – rezervarea timpului Rezervarea timpului pentru inspecţie poate

Planificarea inspecţiei – rezervarea timpului

Rezervarea timpului pentru inspecţie poate fi efectuată printr-o scrisoare adresată angajatorului sau prin telefon. Este important ca inspectorul să ofere angajatorului un program al inspecţiei, care să includă scopul, durata, participanţii şi alegerea metodei de inspecţie. Angajatorului îi sunt trimise o scrisoare de avertizare şi o broşură.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Planificarea inspecţiei – rezervarea timpului Rezervarea timpului pentru inspecţie poate

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Inspecţia va fi efectuată de doi inspectori de muncă –o

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Inspecţia va fi efectuată de doi inspectori de muncă –o
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Inspecţia va fi efectuată de doi inspectori de muncă –o
Inspecţia va fi efectuată de doi inspectori de muncă –o persoană conduce conversaţia şi cealaltă persoană
Inspecţia va fi efectuată de doi
inspectori de muncă –o persoană
conduce conversaţia şi cealaltă
persoană ia notiţe

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Observaţii la locul de muncă Observaţiile au loc în timpul

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Observaţii la locul de muncă Observaţiile au loc în timpul

Observaţii la locul de muncă

Observaţiile au loc în timpul vizitării locului de muncă, având drept scop, observarea condiţiilor fizice care ar putea influenţa condiţiile psihosociale de muncă.

Această metodă este utilizată în plus faţă de discuţia cu angajatorul şi cu reprezentantul lucrătorilor.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Observaţii la locul de muncă Observaţiile au loc în timpul

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Efectuarea inspecţiei Bazele inspecţiei se referă la modul în care

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Efectuarea inspecţiei Bazele inspecţiei se referă la modul în care

Efectuarea inspecţiei

Bazele inspecţiei se referă la modul în care riscurile psihosociale sunt incluse în evaluările riscurilor.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Efectuarea inspecţiei Bazele inspecţiei se referă la modul în care

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Conform Directivei Uniunii Europene 89/391/EEC privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Conform Directivei Uniunii Europene 89/391/EEC privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor

Conform Directivei Uniunii Europene 89/391/EEC privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă (Directiva Cadru), angajatorul are obligaţia de a asigura siguranţa

şi sănătatea lucrătorilor în orice aspect legat de muncă, incluzând riscurile psihosociale.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Conform Directivei Uniunii Europene 89/391/EEC privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ La inspecţie trebuie prezentate scrisoarea de avertizare, broşura şi orice

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ La inspecţie trebuie prezentate scrisoarea de avertizare, broşura şi orice

La inspecţie trebuie prezentate scrisoarea de avertizare, broşura şi orice alte materiale informative.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ La inspecţie trebuie prezentate scrisoarea de avertizare, broşura şi orice

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Nu este vorba despre verificarea nivelului de stres la nivelul

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Nu este vorba despre verificarea nivelului de stres la nivelul

Nu este vorba despre verificarea nivelului de stres la nivelul organizaţiei.

Un mediu de lucru psihosocial nu trebuie redus la problemele individuale privind stilul de viaţă.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Nu este vorba despre verificarea nivelului de stres la nivelul

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ In acţiunile de control se va verifica, în principal, respectarea

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ In acţiunile de control se va verifica, în principal, respectarea

In acţiunile de control se va verifica, în principal, respectarea de către angajator a obligaţiei privind realizarea evaluării riscurilor, inclusiv a riscurilor psihosociale. În acest scop se va utiliza chestionarul din Anexa nr.1.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ In acţiunile de control se va verifica, în principal, respectarea

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI: Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 18

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI: Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 18
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI: Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 18

ÎNTREBĂRI:

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Angajatorul a efectuat o evaluare a riscului în ceea ce

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Angajatorul a efectuat o evaluare a riscului în ceea ce

Angajatorul a efectuat o evaluare a riscului în ceea ce priveşte riscurile psihosociale?

Angajatorul trebuie să investigheze mediul de lucru psihosocial, să evalueze şi să documenteze orice riscuri descoperite.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Angajatorul a efectuat o evaluare a riscului în ceea ce

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce riscuri psihosociale au fost considerate? Vor fi evaluate sursele

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce riscuri psihosociale au fost considerate? Vor fi evaluate sursele

Ce riscuri psihosociale au fost considerate?

Vor fi evaluate sursele de risc relevante pentru locul de muncă.

Este important pentru inspector să primească informaţii privind condiţiile de lucru, pentru a judeca dacă evaluarea riscului acoperă riscurile prezente la locul de muncă.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce riscuri psihosociale au fost considerate? Vor fi evaluate sursele

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum a făcut angajatorul evaluarea riscului (cine a participat)? Comitetul

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum a făcut angajatorul evaluarea riscului (cine a participat)? Comitetul

Cum a făcut angajatorul evaluarea riscului (cine a participat)?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum a făcut angajatorul evaluarea riscului (cine a participat)? Comitetul

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  Cum au fost identificate riscurile şi cum au fost

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  Cum au fost identificate riscurile şi cum au fost

Cum au fost identificate riscurile şi cum au fost acestea evaluate

S-au utilizat liste de verificare sau alte metode?

Angajaţii nu sunt întotdeauna conştienţi de stresul lor şi nu doresc întotdeauna să vorbească despre problemele lor.

Investigaţiile trebuie să se bazeze nu numai pe experienţa fiecărui angajat, dar şi pe descrierea obiectivă a condiţiilor de lucru.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  Cum au fost identificate riscurile şi cum au fost

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce acţiuni au fost întreprinse după evaluarea riscului? După ce

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce acţiuni au fost întreprinse după evaluarea riscului? După ce

Ce acţiuni au fost întreprinse după evaluarea riscului?

După ce s-au evaluat riscurile, se va stabili un plan de acţiune.

La diferite niveluri ale organizaţiei ar putea fi necesare măsuri pentru prevenirea şi diminuarea riscurilor.

În primul rând, trebuie întreprinse măsuri organizaţionale. În al doilea rând, ar putea fi luate în considerare măsuri colective şi individuale.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce acţiuni au fost întreprinse după evaluarea riscului? După ce

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ După inspecţie Inspectorul finalizează procedura de inspecţie şi raportează conducătorului

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ După inspecţie Inspectorul finalizează procedura de inspecţie şi raportează conducătorului

După inspecţie

Inspectorul finalizează procedura de inspecţie şi raportează conducătorului de proiect naţional,

conform şablonului campaniei.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ După inspecţie Inspectorul finalizează procedura de inspecţie şi raportează conducătorului

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 25

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC
Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă
SLIC
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrument de orientare pentru spitale (Danemarca) Comitetul Superior al Inspectorilor
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrument de orientare pentru spitale (Danemarca) Comitetul Superior al Inspectorilor

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrument de orientare pentru spitale (Danemarca) Comitetul Superior al Inspectorilor
Instrument de orientare pentru spitale (Danemarca)
Instrument de orientare pentru
spitale (Danemarca)

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Prin efectuarea unei inspecţii este posibil ca oamenii să conştientizeze

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Prin efectuarea unei inspecţii este posibil ca oamenii să conştientizeze

Prin efectuarea unei inspecţii este posibil ca oamenii să conştientizeze faptul că locul de muncă psihologic constituie unul din subiectele pe care oamenii le abordează întotdeauna atunci când

Inspectorii de muncă inspectează mediul de lucru al unei organizaţii ca răspuns la posibila apariţie

a problemelor psihologice în toate sectoarele.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Prin efectuarea unei inspecţii este posibil ca oamenii să conştientizeze
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Prin efectuarea unei inspecţii este posibil ca oamenii să conştientizeze

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

27

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare Îmi puteţi spune câte ceva despre ceea ce

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare Îmi puteţi spune câte ceva despre ceea ce
Întrebări preliminare Îmi puteţi spune câte ceva despre ceea ce faceţi? Ce grupuri de pacienţi aveţi?
Întrebări preliminare
Îmi puteţi spune câte ceva despre ceea ce faceţi?
Ce grupuri de pacienţi aveţi?
Care este structura secţiei?
Ce grupuri profesionale sunt angajate?
Cum lucraţi împreună?
Cum arată o zi normală?
Cum este organizată munca în ceea ce priveşte fiecare pacient?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare Îmi puteţi spune câte ceva despre ceea ce

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la mediul psihologic de lucru

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la mediul psihologic de lucru
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la mediul psihologic de lucru
Compania a răspuns cu privire la mediul psihologic de lucru în Evaluarea sa privind mediul de
Compania a răspuns cu privire la
mediul psihologic de lucru în
Evaluarea sa privind mediul de
lucru?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la mediul psihologic de lucru

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie

Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie pentru a aprofunda, prin întrebări, modul în care compania a prezentat mediul psihologic de lucru în Evaluarea locului de muncă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ GHID Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 31

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ GHID Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 31
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ GHID Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 31

GHID

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Evaluarea locului de muncă: Aţi răspuns cu privire la mediul

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Evaluarea locului de muncă: Aţi răspuns cu privire la mediul
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Evaluarea locului de muncă: Aţi răspuns cu privire la mediul
Evaluarea locului de muncă: Aţi răspuns cu privire la mediul de lucru psihologic în evaluarea dumneavoastră
Evaluarea locului de muncă:
Aţi răspuns cu privire la mediul de lucru
psihologic în evaluarea dumneavoastră
privind locul de muncă?
Aţi descoperit probleme? Dacă da, care
anume?
Ce aţi făcut pentru a depăşi aceste
probleme? Cereţi o descriere.

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare:  Ce faceţi aici? Vă merge bine? 

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare:  Ce faceţi aici? Vă merge bine? 
Întrebări preliminare:  Ce faceţi aici? Vă merge bine?  Este un loc de muncă bun?
Întrebări preliminare:
 Ce faceţi aici? Vă merge bine?
 Este un loc de muncă bun? Încercaţi să
descrieţi de ce aveţi această impresie.
 Oamenii sunt fericiţi aici?
Ce atribuţii aveţi în acest moment?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare:  Ce faceţi aici? Vă merge bine? 

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum Volum mare

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum Volum mare mare dede lucru lucru şi şi
FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI
 Volum
Volum mare
mare dede lucru
lucru şi
şi presiunea
presiunea timpului
timpului
 Solicitări
Solicitări emoţionale
emoţionale intense
intense când
când sese lucrează
lucrează
cucu pacienţii
pacienţii şi
şi rudele
rudele acestora.
acestora.
 Violenţă,
Violenţă, ameninţări
ameninţări şi
şi accidente
accidente traumatice.
traumatice.
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum Volum mare

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi

Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi că aceasta este o

problemă în cadrul companiei

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

35

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului

Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului dvs. de muncă?

Cereţi să vedeţi o Evaluare a locului de muncă.

(Privire generală, evaluare, plan de acţiune, urmărire, concediu de boală.)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

Aveţi impresia că unii angajaţi părăsesc organizaţia datorită stresului la

locul de muncă psihologic?

Există un nivel înalt al rotaţiilor de personal?

Credeţi că absenţele au loc datorită problemelor la locul de muncă, de

exemplu stresul sau mediul psihologic de muncă necorespunzător?

Au existat modificări ale numărului de persoane care şi-au luat concediu de boală în ultimul an?(Dacă răspunsul este da, cereţi statistici.)

Aveţi impresia că există conflicte la nivel de companie datorită tensiunii la

locul de muncă, de exemplu stres sau volum mare de muncă?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

Dacă apar conflicte, încercaţi să descoperiţi dacă aceste conflicte ajung până la intimidare sau hărţuire sexuală.

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI FINALE  Există orice altceva în mediul dvs. psihologic

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI FINALE  Există orice altceva în mediul dvs. psihologic
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI FINALE  Există orice altceva în mediul dvs. psihologic

ÎNTREBĂRI FINALE

Există orice altceva în mediul dvs. psihologic de lucru despre care nu am discutat?

Există orice altceva care trebuie adus la cunoştinţa Inspecţiei de muncă?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI FINALE  Există orice altceva în mediul dvs. psihologic

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC:  Volum mare de lucru şi presiunea

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC:  Volum mare de lucru şi presiunea
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC:  Volum mare de lucru şi presiunea

FACTORI DE RISC:

Volum mare de lucru şi presiunea

timpului

Solicitări emoţionale intense când

se lucrează cu pacienţii şi cu rudele

acestora

Violenţă, ameninţări şi accidente

traumatice

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC:  Volum mare de lucru şi presiunea

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie Munca în

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie Munca în
Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie Munca în secţiile de spital este, de la
Volum mare de lucru şi presiunea timpului
Apariţie
Munca în secţiile de spital este, de la început,
caracterizată prin necesitatea asumării
responsabilităţii pentru îngrijirea şi tratamentul
pacienţilor bolnavi, incluzând pacienţii care au
afecţiuni cu risc vital
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie Munca în
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie Munca în

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

40

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Munca se caracterizează prin: •Numeroase sarcini legate de personal •

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Munca se caracterizează prin: •Numeroase sarcini legate de personal •
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Munca se caracterizează prin: •Numeroase sarcini legate de personal •

Munca se caracterizează prin:

•Numeroase sarcini legate de personal

• Acumularea mai multor sarcini solicitante în acelaşi timp

• Numeroase sarcini administrative

• Multe întreruperi în momentul îndeplinirii sarcinilor

care necesită concentrare (telefoane care sună, colegi care

solicită ajutor, zgomot în birouri)

•Pacienţi cu multe diagnostice diferite

• Flux mare de pacienţi

Sarcini urgente • Frecvente perioade ocupate

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Munca se caracterizează prin: •Numeroase sarcini legate de personal •

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  În general, sunteţi capabil să realizaţi ce se aşteaptă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  În general, sunteţi capabil să realizaţi ce se aşteaptă

În general, sunteţi capabil să realizaţi ce se aşteaptă de la dumneavoastră în ceea ce priveşte obiectivele stabilite?

Acest lucru este valabil pentru întregul personal, sau există anumite grupuri/angajaţi vulnerabili?

Încercaţi să aflaţi cine, unde, cât de des şi când

Pe ce perioadă de timp a avut loc această presiune? Vi se pare că acest lucru va continua? În opinia dumneavoastră, care este cauza acestui volum mare de lucru şi a presiunii timpului?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  În general, sunteţi capabil să realizaţi ce se aşteaptă

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire Cum vă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire Cum vă asiguraţi că presiunea timpului şi a
Volum mare de lucru şi presiunea timpului
Prevenire
Cum vă asiguraţi că presiunea timpului şi
a muncii nu este prea mare pentru fiecare
angajat? Daţi un exemplu. Funcţionează?
 În munca lor, cum obţin angajaţii ajutor şi
suport de la directori şi colegi?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire Cum vă

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Modificări continue ale personalului în raport cu numărul de

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Modificări continue ale personalului în raport cu numărul de

EXEMPLE •Modificări continue ale personalului în raport cu numărul de pacienţi/solicitările • Alocarea adecvată a sarcinilor în raport cu natura sarcinii şi nivelul de dificultate • Acoperire temporară/personal provizoriu

• Stabilirea priorităţilor în general şi în cazul deficitului neprevăzut de personal

• Stabilirea priorităţilor sarcinilor urgente •Îndrumări privind atitudinea în privinţa plângerilor despre asistenţa medicală/tratament/personal • Un cadru fizic adecvat (spaţiu suficient şi atmosferă relaxată) • Mijloace tehnice (echipament IT şi software IT, echipament pentru investigaţii şi tratament) adecvate pentru această sarcină

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Modificări continue ale personalului în raport cu numărul de

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea
În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea muncii lor? De exemplu, angajaţii au
În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea
priorităţilor şi implementarea muncii lor?
De exemplu, angajaţii au o influenţă asupra:
• Rotaţiilor de personal
• Volumului de muncă
• Pauzelor
• Distribuţiei sarcinilor
• Metodei de lucru utilizate
• Secvenţei sarcinilor
• Cu cine colaborează
• Stabilirii obiectivelor
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă

Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri

legate de muncă sunt oferite angajaţilor în

mod constant?

• Educaţia sistematică şi instruirea relevante

pentru diagnosticele grupului de pacienţi, zonele

problematice şi tratamentul

• Instruire eficientă şi educaţie în sistemele IT

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al
Există altceva care contribuie la reducerea stresului?
Există altceva care contribuie la
reducerea stresului?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi recunoaşte oricare dintre acestea ca

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi recunoaşte oricare dintre acestea ca

Consecinţe legate de muncă

Puteţi recunoaşte oricare dintre acestea ca fiind consecinţe tipice ale volumului mare de muncă şi presiunii timpului?

• Eroare de tratament (de exemplu, medicamentul greşit)

• Metodele de tratament şi planificările asistenţei medicale nu sunt urmate/nu pot fi urmate

• Abordări periodice privind solicitările conflictuale legate de muncă

• Sarcini care trebuie sau nu să fie îndeplinite (pregătire, documentare, urmărire). Obţineţi exemple specifice

• Un ritm de lucru intens pe parcursul zilei (viteză maximă) • Imposibilitatea de a lua pauze • Multe ore suplimentare • Orele suplimentare nu pot fi eliminate • Plângeri din partea pacienţilor/rudelor etc. • Conflicte cu pacienţii • Violenţă şi ameninţări • Intimidare • Altele

48

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu
Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu rudele acestora Apariţie Munca pe secţii
Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu rudele acestora
Apariţie
Munca pe secţii se caracterizează
•Nevoia de compătimire şi empatizare
• Necesitatea unui comportament specific din partea
personalului
• Necesitatea de a-şi controla propriile sentimente şi reacţii
Necesitatea de a controla sentimentele şi reacţiile celorlalţi
• Necesitatea de a lucra alături de colegi
• Moartea pacienţilor
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu

Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu rudele acestora

Apariţie

Munca se caracterizează prin:

• Pacienţi spitalizaţi pe termen lung

• Grupuri de pacienţi cu necesităţi speciale de ajutor psihologic şi social şi suport din partea angajaţilor, de exemplu cei care suferă de boli psihice sau demenţă

• Pacienţi cu probleme de droguri • Asistenţă paliativă (asistenţa pacienţilor muribunzi) •Mulţi pacienţi cu multe diagnostice diferite • Colaborarea intensivă cu rudele •Muncă frecventă sub presiunea timpului

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ INTREBARE? Care credeţi că este cauza solicitărilor emoţionale intense la
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ INTREBARE? Care credeţi că este cauza solicitărilor emoţionale intense la

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ INTREBARE? Care credeţi că este cauza solicitărilor emoţionale intense la
INTREBARE? Care credeţi că este cauza solicitărilor emoţionale intense la locul de muncă?
INTREBARE?
Care credeţi că este cauza
solicitărilor emoţionale
intense la locul de muncă?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ INTREBARE? Care credeţi că este cauza solicitărilor emoţionale intense la

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu

Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu rudele acestora

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Solicitări emoţionale intense când se lucrează cu pacienţii şi cu

Prevenire

Cât de mult preveniţi ca munca cu

pacienţii să devină prea tensionată

pentru angajaţi? Funcţionează?

În munca lor, cum obţin angajaţii ajutor

şi suport de la directori şi colegi?

În ce mod angajaţii influenţează

planificarea, stabilirea priorităţilor şi

implementarea muncii lor?

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE: •Supraveghere externă sistematică şi periodică • Reacţii, dezbateri şi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE: •Supraveghere externă sistematică şi periodică • Reacţii, dezbateri şi

EXEMPLE:

•Supraveghere externă sistematică şi periodică

• Reacţii, dezbateri şi recunoaştere din partea

colegilor şi directorilor

• Obiective specifice pentru muncă (când este

rezultatul muncii destul de bun/criteriile de succes?)

• Planuri scrise de tratament şi asistenţă pentru

fiecare pacient

•Consens şi practică privind asistenţa medicală şi

tratamentul

•Posibilitatea retragerii (un loc pentru intimitate)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ De exemplu, angajaţii au o influenţă asupra: • Volumului de

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ De exemplu, angajaţii au o influenţă asupra: • Volumului de
De exemplu, angajaţii au o influenţă asupra: • Volumului de muncă • Pauzelor • Distribuţiei sarcinilor
De exemplu, angajaţii au o influenţă asupra:
• Volumului de muncă
• Pauzelor
• Distribuţiei sarcinilor
• Metodei de lucru utilizate
• Secvenţei sarcinilor
•Persoanelor cu care colaborează
• Stabilirii obiectivelor

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruire şi cursuri legate muncă sunt

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruire şi cursuri legate muncă sunt

Ce tip de instrucţiuni, instruire şi cursuri

legate muncă sunt oferite angajaţilor?

• Instruirea sistemică/instruirea ulterioară

adecvată pentru toţi pacienţii cu necesităţi

speciale (de exemplu pacienţi cu afecţiuni

psihice sau cu demenţă)

• Cunoaşterea obiectivului secţiei

• Cunoaşterea consensului şi practicii cu grijă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruire şi cursuri legate muncă sunt

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al
Există altceva care contribuie la reducerea stresului?
Există altceva care contribuie la
reducerea stresului?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

Consecinţe legate de muncă

Puteţi identifica oricare dintre acestea ca şi consecinţe ale muncii cu pacienţii şi rudele acestora?

• Plângeri din partea pacienţilor/rudelor etc. • Conflicte cu pacienţii • Dezinteresul pe secţie • Lipsa excedentului pe secţie pentru a empatiza cu situaţia pacientului

• Tendinţa de a evita contactul cu pacienţii pe secţii, în afara asistenţei medicale de

bază • Munca de proiect a ajuns în impas • Nu există participare la planurile de tratament şi asistenţă medicală • Intimidare • Altele

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Angajaţii sunt supuşi violenţei,

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Angajaţii sunt supuşi violenţei,
Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Angajaţii sunt supuşi violenţei, ameninţărilor şi accidentelor traumatice? (Solicitaţi înregistrările
Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice
Apariţie
Angajaţii sunt supuşi violenţei, ameninţărilor şi
accidentelor traumatice?
(Solicitaţi înregistrările şi rapoartele secţiei cu privire la
episoade care presupun violenţă, ameninţări şi accidente
traumatice.)
Cât de multe episoade care au implicat violenţă,
ameninţări şi evenimente traumatice au existat în ultimul
an?
Încercaţi să aflaţi cine, unde, cât de des.
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Angajaţii sunt supuşi violenţei,

58

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Căror tipuri de violenţă,

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Căror tipuri de violenţă,

Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice

Apariţie

Căror tipuri de violenţă, ameninţări şi

evenimente traumatice sunt supuşi angajaţii?

Atacuri sau alte forme de violenţă fizică (lovituri, bătăi,

certuri etc.)

• Ameninţări de violenţă sau alt comportament ameninţător, de

exemplu încălcarea limitelor fizice personale

• Ameninţări împotriva siguranţei angajaţilor

• Abuz verbal, hărţuire, remarci discriminatorii

• Conflicte şi lupte între pacienţi

•Decese, inclusiv copii care mor •• Pacienţi care se sinucid

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Violenţa şi ameninţările de

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Violenţa şi ameninţările de

Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice

Apariţie

Violenţa şi ameninţările de violenţă apar în situaţii încare oamenii muncesc singuri?

Munca se caracterizează prin:

•Pacienţi care sunt sub influenţa alcoolului sau medicamentelor

• Pacienţi care sunt bolnavi psihic (psihotici)

• Muncă frecventă sub presiunea timpului

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire  Cum

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire  Cum

Volum mare de lucru şi presiunea timpului

Prevenire

Cum vă asiguraţi că violenţa şi ameninţările sunt menţinute

la un nivel minim? Daţi un exemplu. Funcţionează?

Aveţi un plan pentru abordarea violenţei, ameninţărilor

şi accidentelor traumatice? În ce constă planul?

Cum vă asiguraţi că angajaţii cunosc planul şi respectă

planul?

Cum abordaţi violenţa, ameninţările şi accidentele

traumatice înaintea, în timpul şi după incident

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎNAINTE) •Proceduri eficiente de alarmă • Suport managerial (coordonare

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

EXEMPLE (ÎNAINTE) •Proceduri eficiente de alarmă • Suport managerial (coordonare relevantă a sarcinilor, funcţii şi îndatoriri
EXEMPLE
(ÎNAINTE)
•Proceduri eficiente de alarmă
• Suport managerial (coordonare relevantă a
sarcinilor, funcţii şi îndatoriri clar definite)
•Primul ajutor psihologic (cunoaştere şi aplicare)
•Chestionare (grupuri comune de personal)
•Prevenire
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎNAINTE) •Proceduri eficiente de alarmă • Suport managerial (coordonare

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

62

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (URMĂRIRE PE TERMEN LUNG) •Consilierea crizei - profesional •

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (URMĂRIRE PE TERMEN LUNG) •Consilierea crizei - profesional •

EXEMPLE (URMĂRIRE PE TERMEN LUNG) •Consilierea crizei - profesional

• Investigaţii şi analiză în cadrul serviciului informativ spitalicesc (privind prevenţia)

• Supravegherea • Înregistrarea incidentelor

•Suport managerial (de exemplu contact telefonic, revenirea la muncă)

•Raport către Inspecţia Muncii

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (URMĂRIRE PE TERMEN LUNG) •Consilierea crizei - profesional •

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

63

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ) •Definiţia violenţei fizice şi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ) •Definiţia violenţei fizice şi

EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ)

•Definiţia violenţei fizice şi verbale • Instruire – coordonarea conflictului şi comunicarea

• Îndrumări privind modul în care angajaţii răspund în timpul episoadelor de violenţă, ameninţări şi alte accidente traumatice

• Îndrumări privind modul în care se răspunde la conflictele şi luptele dintre pacienţi

• Îndrumări adecvate privind munca de unul singur

• Consens cu privire la ce comportament este acceptabil din partea pacienţilor şi cum să se întreprindă măsuri pentru restricţionarea comportamentului inacceptabil

• Planificarea muncii în legătură cu riscul de violenţă • Informaţii pentru pacienţii privind perioadele de aşteptare • Supraveghere sistematică

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ) •Definiţia violenţei fizice şi

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

64

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Măsuri de siguranţă tehnică şi plan general • Alarme •

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Măsuri de siguranţă tehnică şi plan general • Alarme •

Măsuri de siguranţă tehnică şi plan general

• Alarme

• Plan general fizic (căi de evacuare, zone de plimbare, dimensiunile camerelor în raport cu numărul de persoane)

• Camere, saloane şi zone de plimbare cu atmosferă relaxantă şi caldă

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de
Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de violenţă şi ameninţările de violenţă?
Există orice altceva care contribuie la
reducerea stresului provocat de
violenţă şi ameninţările de violenţă?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

Consecinţe legate de muncă

Puteţi identifica oricare dintre acestea ca fiind consecinţe

ale violenţei şi incidentelor traumatice?

• Anxietatea” în cadrul organizaţiei

• Sindromul Tarzan - atitudinea potrivit căreia riscul violenţei este

un risc cu care o persoană poate trăi

• Multe apeluri urgente la poliţie

• Dezinteresul pe secţie

• Structurile fizice vandalizate prin graffiti

• Altele

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

67

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrument de orientare pentru hoteluri şi restaurante(Danemarca) Comitetul Superior al
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrument de orientare pentru hoteluri şi restaurante(Danemarca) Comitetul Superior al

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrument de orientare pentru hoteluri şi restaurante(Danemarca) Comitetul Superior al
Instrument de orientare pentru hoteluri şi restaurante(Danemarca)
Instrument de orientare pentru
hoteluri şi
restaurante(Danemarca)

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Când inspectaţi poate fi potrivit să spuneţi, „ Unul din

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Când inspectaţi poate fi potrivit să spuneţi, „ Unul din

Când inspectaţi poate fi potrivit să spuneţi,

Unul din lucrurile despre care dorim să discutăm este legat de factorii psihologici de la locul de muncă, deoarece în timpul vizitei de inspecţie, inspectorii au observat că acesta a fost unul dintre aspectele care prezintă probleme.”

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Când inspectaţi poate fi potrivit să spuneţi, „ Unul din

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare Ce faceţi? Ce servicii furnizaţi? Cine sunt clienţii

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

Întrebări preliminare Ce faceţi? Ce servicii furnizaţi? Cine sunt clienţii dumneavoastră? Compoziţia companiei? Ce departamente are
Întrebări preliminare
Ce faceţi?
Ce servicii furnizaţi?
Cine sunt clienţii dumneavoastră?
Compoziţia companiei?
Ce departamente are compania?
Cum lucrează departamentele împreună, şi
dacă se completează unul pe celălalt?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare Ce faceţi? Ce servicii furnizaţi? Cine sunt clienţii

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la factorii psiholigici de la

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la factorii psiholigici de la
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la factorii psiholigici de la
Compania a răspuns cu privire la factorii psiholigici de la locul de muncă în Evaluarea sa
Compania a răspuns cu privire la
factorii psiholigici de la locul de
muncă în
Evaluarea sa privind mediul de
lucru?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la factorii psiholigici de la

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie

Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie pentru a aprofunda, prin întrebări, modul în care compania a prezentat riscurile psihologice în Evaluarea locului de muncă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ GHID Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 73

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ GHID Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 73
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ GHID Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 73

GHID

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Evaluarea locului de muncă:  Aţi răspuns cu privire la

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Evaluarea locului de muncă:  Aţi răspuns cu privire la

Evaluarea locului de muncă:

Aţi răspuns cu privire la mediul de lucru psihologic în evaluarea dumneavoastră privind locul de muncă?

Aţi descoperit probleme? Dacă da, care anume?

Ce aţi făcut pentru a depăşi aceste probleme? Cereţi o descriere.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Evaluarea locului de muncă:  Aţi răspuns cu privire la

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare:  Ce faceţi aici? Vă merge bine? 

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare:  Ce faceţi aici? Vă merge bine? 

Întrebări preliminare:

Ce faceţi aici? Vă merge bine?

Este un loc de muncă bun? Încercaţi să

descrieţi de ce aveţi această impresie.

Oamenii sunt fericiţi aici?

Ce atribuţii aveţi în acest moment?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare:  Ce faceţi aici? Vă merge bine? 

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum Volum mare

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum Volum mare
FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum Volum mare mare dede lucru lucru şi şi
FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI
 Volum Volum mare mare dede lucru lucru şi şi presiunea presiunea timpului timpului
Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice.
 Ore variate de muncă şi muncă pe timpul
nopţii.
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum Volum mare

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum Volum mare
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi

Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi că aceasta este o

problemă în cadrul companiei

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului

Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului dvs. de muncă?

Cereţi să vedeţi o Evaluare a locului de muncă.

(Privire generală, evaluare, plan de acţiune, urmărire, concediu de boală.)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

Aveţi impresia că unii angajaţi părăsesc organizaţia datorită stresului la

locul de muncă psihologic?

Există un nivel înalt al rotaţiilor de personal?

Credeţi că absenţele au loc datorită problemelor la locul de muncă, de

exemplu stresul sau mediul psihologic de muncă necorespunzător?

Au existat modificări ale numărului de persoane care şi-au luat concediu de boală în ultimul an?(Dacă răspunsul este da, cereţi statistici.)

Aveţi impresia că există conflicte la nivel de companie datorită tensiunii la

locul de muncă, de exemplu stres sau volum mare de muncă?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

Dacă apar conflicte, încercaţi să descoperiţi dacă aceste conflicte ajung până la intimidare sau hărţuire sexuală.

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI FINALE  Există orice altceva în mediul dvs. psihologic

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI FINALE  Există orice altceva în mediul dvs. psihologic

ÎNTREBĂRI FINALE

Există orice altceva în mediul dvs. psihologic de lucru despre care nu am discutat?

Există orice altceva care trebuie adus la cunoştinţa Inspecţiei Muncii

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI FINALE  Există orice altceva în mediul dvs. psihologic

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC:  Volum mare de lucru şi presiunea

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC:  Volum mare de lucru şi presiunea

FACTORI DE RISC:

Volum mare de lucru şi presiunea timpului

Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC:  Volum mare de lucru şi presiunea

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie •În general,

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie •În general,
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie •În general,
Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie •În general, efectuaţi volumul necesar de muncă faţă
Volum mare de lucru şi presiunea timpului
Apariţie
•În general, efectuaţi volumul necesar de muncă faţă de
obiectivele de muncă?
•Acest lucru este valabil pentru toţi angajaţii sau este
valabil pentru grupuri /angajaţi special desemnaţi?
•Încercaţi să aflaţi cine, unde, cât de des şi când.
•De cât timp are loc această presiune a muncii?
•Vi se pare că acest lucru va continua?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie •În general,

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ se se caracterizează Munca prin: •Multe sarcini comparativ cu resursele

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ se se caracterizează Munca prin: •Multe sarcini comparativ cu resursele

Munca sese caracterizează

Munca

caracterizează prin:

prin:

•Multe sarcini comparativ cu resursele (de exemplu, timp şi

personal).

•Sarcini frecvente care necesită o concentrare crescută

(procesarea multor informaţii).

•Contactul direct cu clienţii.

•Necesitatea de a efectua atât sarcini planificate, cât şi

sarcini „urgente”/neplanificate.

•Sisteme IT inadecvate.

•Solicitări diferite din surse diferite: conducere, colegi, clienţi, şi

propria persoană.

•Deseori dificil să ofere calitatea necesară.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Care credeţi că este cauza volumului enorm de lucru şi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Care credeţi că este cauza volumului enorm de lucru şi
Care credeţi că este cauza volumului enorm de lucru şi presiunii timpului?
Care credeţi că este cauza volumului
enorm de lucru şi presiunii timpului?
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Care credeţi că este cauza volumului enorm de lucru şi

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire  Cum

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire  Cum

Volum mare de lucru şi presiunea timpului

Prevenire

Cum vă asiguraţi că presiunea timpului şi

a muncii nu este prea mare pentru fiecare

angajat? Daţi un exemplu. Funcţionează?

În munca lor, cum obţin angajaţii ajutor şi

suport de la directori şi colegi?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire  Cum

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Volumul de muncă şi personalul sunt ajustate în mod

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Volumul de muncă şi personalul sunt ajustate în mod

EXEMPLE

•Volumul de muncă şi personalul sunt ajustate în mod corespunzător în ceea ce priveşte serviciile care trebuie furnizate (de exemplu, echilibrul între numărul de chelneri şi numărul de mese).

•Utilizarea unor mijloace ajutătoare (de exemplu, „ casă de marcat electronică”, unde comanda şi plata pot fi efectuate la mese)

•Planificarea adecvată a sarcinilor (de exemplu, planificarea momentului când colegii mănâncă)

•Stabilirea clară a priorităţilor sarcinilor (de exemplu,posibilitatea amânării anumitor sarcini)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Volumul de muncă şi personalul sunt ajustate în mod

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Informaţiile necesare pentru efectuarea muncii, de exemplu între grupurile

EXEMPLE

•Informaţiile necesare pentru efectuarea muncii, de exemplu între

grupurile comerciale

•Întruniri/conversaţii frecvente (zilnice) despre

coordonare/supravieţuire

•Întruniri frecvente cu personalul

•Ajutor şi suport din partea colegilor

•Factorii de conducere sunt disponibili dacă şi când este nevoie

•Asistenţă pentru rezolvarea problemelor din domeniul IT

•Apreciere după ce munca a fost efectuată

•Organizarea echipelor (incluzând echipe transversale)

•Utilizarea de personal suplinitor şi de rezervă

•Informaţii clare pentru clienţi şi timp de aşteptare

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Informaţiile necesare pentru efectuarea muncii, de exemplu între grupurile

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

În ce mod angajaţii influenţează planificarea,

stabilirea priorităţilor şi implementarea

muncii lor?

De exemplu, angajaţii au o influenţă asupra:

Volumului de muncă • Pauzelor • Distribuţiei sarcinilor • Efectuării sarcinilor • Secvenţei sarcinilor • Persoanelor cu care colaborează

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea
În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea muncii lor? Influenţă dobândită prin: •
În ce mod angajaţii influenţează planificarea,
stabilirea priorităţilor şi implementarea muncii lor?
Influenţă dobândită prin:
• Întâlniri frecvente (de exemplu întâlniri cu personalul)
• Stabilirea obiectivelor de muncă
•Organizarea echipei
• Contact frecvent cu managerul în legătură cu efectuarea
propriei munci
• Altele
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

89

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă
Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă sunt oferite angajaţilor în mod constant?
Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri
legate de muncă sunt oferite angajaţilor în
mod constant?
• Instrucţiuni sistematice, instruire şi educaţie în
legătură cu sarcinile şi cerinţele serviciului
• Instruire în noi sisteme IT/instrumente/metode
• Altele
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

90

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al
Există altceva care contribuie la reducerea stresului?
Există altceva care contribuie la
reducerea stresului?

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi recunoaşte oricare dintre acestea ca

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi recunoaşte oricare dintre acestea ca

Consecinţe legate de muncă

Puteţi recunoaşte oricare dintre acestea ca fiind consecinţe tipice ale volumului mare de muncă şi presiunii timpului?

• Probleme privind menţinerea calităţii/nivelul de servicii • Sarcini care trebuie sau nu îndeplinite • Nerespectarea cerinţelor legale privind propriile reglementări (Ministerul Alimentaţiei, Agriculturii şi Pescuitului) • Obiectivele nu sunt îndeplinite • Ritm crescut pe parcursul schimbului • Imposibilitatea de a avea pauze/pauzele de prânz sunt deseori sărite • Multe ore suplimentare ce nu pot fi eliminate • Primirea de zile libere/sărbători legale • Reticenţa de a accepta ture suplimentare/de a modifica turele • Timp lung de procesare pentru clienţi • Multe reclamaţii din partea clienţilor • Antagonism între grupele comerciale/colegi • Intimidare • Violenţă şi ameninţări

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Angajaţii sunt supuşi violenţei,

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Angajaţii sunt supuşi violenţei,

Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice

Apariţie

Angajaţii sunt supuşi violenţei, ameninţărilor şi accidentelor traumatice?

(Solicitaţi înregistrările şi rapoartele secţiei cu privire la

episoade care presupun violenţă, ameninţări şi accidente traumatice.)

Cât de multe episoade care au implicat violenţă, ameninţări şi evenimente traumatice au existat în ultimul an?

Angajaţii au fost martori la decesul unui client sau coleg?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Căror tipuri de violenţă,

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Căror tipuri de violenţă,

Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice

Apariţie

Căror tipuri de violenţă, ameninţări şi evenimente traumatice sunt supuşi angajaţii?

Atacuri sau alte tipuri de violenţă fizică • Ameninţări fizice, de exemplu încălcarea limitelor fizice personale • A fi scuipat • Ameninţări împotriva siguranţei angajaţilor •Abuz verbal • Abuz sexual (atingere nedorită sau întrebări inadecvate cu caracter sexual) • Comentarii discriminatorii • Vandalizarea proprietăţii angajatului • Descoperirea unui client mort • Martori ale unor crime (în special în discoteci)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Angajaţii sunt supuşi violenţei

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice Apariţie Angajaţii sunt supuşi violenţei

Violenţă, ameninţări şi accidente traumatice

Apariţie

Angajaţii sunt supuşi violenţei şi ameninţărilor în anumite situaţii (de exemplu când refuză clienţi beţi)?

Munca se caracterizează prin:

• Clienţi care sunt sub influenţa alcoolului sau medicamentelor

• Program pe timpul nopţii

• Locaţie într-o zonă necorespunzătoare

• Munca de unul singur

• Deţinerea unor sume mari de bani

• Altele

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă amaninţări şi accidente traumatice Prevenire  Cum vă asiguraţi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţă amaninţări şi accidente traumatice Prevenire  Cum vă asiguraţi

Violenţă amaninţări şi accidente traumatice

Prevenire

Cum vă asiguraţi că violenţa şi ameninţările sunt menţinute

la un nivel minim? Daţi un exemplu. Funcţionează?

Aveţi un plan pentru abordarea violenţei, ameninţărilor

şi accidentelor traumatice? În ce constă planul?

Cum vă asiguraţi că angajaţii cunosc planul şi respectă

planul?

Cum abordaţi violenţa, ameninţările şi accidentele

traumatice înaintea, în timpul şi după incident

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎNAINTE) Înainte • Definiţia violenţei fizice şi verbale •

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎNAINTE) Înainte • Definiţia violenţei fizice şi verbale •

EXEMPLE

(ÎNAINTE)

Înainte

• Definiţia violenţei fizice şi verbale • Instruire – coordonarea conflictului şi comunicarea •Planificarea muncii în legătură cu riscul de violenţă • Îndrumări adecvate privind munca de unul singur

• Proceduri/instrucţiuni privind refuzul/expulzarea unor clienţi potenţial violenţi, beţi sau zgomotoşi

• Proceduri/instrucţiuni privind refuzul de a servi alcool • Proceduri/instrucţiuni privind nivelul necesar de servicii • Proceduri/instrucţiuni privind tipurile de comportament acceptabil pentru clienţi • Colaborarea cu alte companii similare • Utilizarea gărzilor de securitate • Linii ghid pentru transportul banilor • Proceduri pentru incendii şi evacuare

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎNAINTE) Înainte • Definiţia violenţei fizice şi verbale •

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

97

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ) În timpul şi imediat

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ) În timpul şi imediat

EXEMPLE

(ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ)

În timpul şi imediat după

• Proceduri eficiente de alarmă

• Colaborarea cu poliţia

• Cum abordează angajaţii moartea unui client

• Cum reacţionează angajaţii în cazul unui jaf

(predareabanilor/bunurilor pe care le cere jefuitorul, eşecul

încercării de a-l opri pe jefuitor, solicitarea de ajutor).

• Suport managerial (cine ce face, cine este alertat?)

• Primul ajutor psihologic (cunoaştere şi aplicare)

• Chestionare (grup de personal în comun)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ) În timpul şi imediat

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

98

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (URMĂRIRE PE TERMEN LUNG) Urmărire pe termen lung •

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (URMĂRIRE PE TERMEN LUNG) Urmărire pe termen lung •

EXEMPLE

(URMĂRIRE PE TERMEN LUNG)

Urmărire pe termen lung

• Înregistrarea incidentelor

• Spaţiu pentru a discuta cu factorii de conducere şi cu

colegii despre incidentele neplăcute

• Consilierea crizei - profesional

• Abordarea reclamaţiilor/acuzaţiilor din partea clienţilor

• Investigaţii şi analiză privind prevenţia

• Suport managerial (de exemplu contact telefonic, întoarcerea

la muncă, asistenţă juridică în cazul unui proces)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (URMĂRIRE PE TERMEN LUNG) Urmărire pe termen lung •

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

99

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce prevederi aveţi? • Şanse de a da alarma •

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce prevederi aveţi? • Şanse de a da alarma •

Ce prevederi aveţi?

• Şanse de a da alarma

• Şanse de a fugi

• Nu prea mulţi bani în casa de bani şi un seif încuiat pentru depozitarea banilor, pentru care angajaţii nu au cheie

• Supraveghere video • Repere indicatoare cu supravegherea video

• Detectoare care pot identifica clienţii sub influenţa drogurilor

• Altele

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de

Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de violenţă şi ameninţările de violenţă?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

Consecinţe legate de muncă

Puteţi identifica oricare dintre acestea ca fiind consecinţe ale violenţei şi incidentelor traumatice?

•Accidente violente şi evenimente nereuşite • Jafuri frecvente • O „stare de alertă” crescută în companie • Puncte de vedere potrivit cărora „violenţa/ameninţările/jafurile” sunt o parte inevitabilă a muncii (punând-o în evidenţă) • Numeroase conflicte între personal şi clienţi • Reputaţie proastă • Problemele clienţilor sunt considerate „singura” cauză de violenţă şi ameninţări • Lipsa de implicare/refuzul de a avea contact cu clienţii • Reticenţa/refuzul de a lucra de unul singur (de exemplu dificultatea acoperirii posturilor în care personalul trebuie să muncească singur)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

102

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrument de orientare pentru Transportul de mărfuri(Danemarca) Comitetul Superior al

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrument de orientare pentru Transportul de mărfuri(Danemarca) Comitetul Superior al

Instrument de orientare pentru Transportul de mărfuri(Danemarca)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Instrument de orientare pentru Transportul de mărfuri(Danemarca) Comitetul Superior al

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Când inspectaţi poate fi potrivit să spuneţi, „ Unul din

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Când inspectaţi poate fi potrivit să spuneţi, „ Unul din

Când inspectaţi poate fi potrivit să spuneţi,

Unul din lucrurile despre care dorim să discutăm este legat de factorii psihologici de la locul de muncă, deoarece în timpul vizitei de inspecţie, inspectorii au observat că acesta a fost unul dintre aspectele care prezintă probleme.”

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Când inspectaţi poate fi potrivit să spuneţi, „ Unul din

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare Cine sunt clienţii dumneavoastră În ce zone conduceţi?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare Cine sunt clienţii dumneavoastră În ce zone conduceţi?
Întrebări preliminare Cine sunt clienţii dumneavoastră În ce zone conduceţi? Cât de mulţi conducători auto/mesageri lucrează
Întrebări preliminare
Cine sunt clienţii dumneavoastră
În ce zone conduceţi?
Cât de mulţi conducători auto/mesageri lucrează pentru companie
Cât de mulţi membri de personal lucrează în ture permanente şi cât de mulţi lucrători auxiliari
aveţi
Aveţi colaboratori permanenţi?
Structura companiei: Aceasta face parte dintr-o companie naţională sau internaţională?
Cum arată structura managerială
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare Cine sunt clienţii dumneavoastră În ce zone conduceţi?

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la mediul psihologic de lucru

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la mediul psihologic de lucru

Compania a răspuns cu privire la mediul psihologic de lucru în

Evaluarea sa privind mediul de lucru?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Compania a răspuns cu privire la mediul psihologic de lucru

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie

Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca

sursă de inspiraţie pentru a aprofunda,

prin întrebări, modul în care compania

a prezentat mediul psihologic

de lucru în Evaluarea locului de muncă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ghidul de interviuri poate fi utilizat ca sursă de inspiraţie

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ GHID Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 108

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ GHID Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 108
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ GHID Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC 108

GHID

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Evaluarea locului de muncă:  Aţi răspuns cu privire la

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Evaluarea locului de muncă:  Aţi răspuns cu privire la

Evaluarea locului de muncă:

Aţi răspuns cu privire la mediul de lucru psihologic în evaluarea dumneavoastră privind locul de muncă?

Aţi descoperit probleme? Dacă da, care anume?

Ce aţi făcut pentru a depăşi aceste probleme? Cereţi o descriere.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Evaluarea locului de muncă:  Aţi răspuns cu privire la

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare:  Ce faceţi aici? Vă merge bine? 

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare:  Ce faceţi aici? Vă merge bine? 

Întrebări preliminare:

Ce faceţi aici? Vă merge bine?

Este un loc de muncă bun? Încercaţi să

descrieţi de ce aveţi această impresie.

Oamenii sunt fericiţi aici?

Ce atribuţii aveţi în acest moment?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Întrebări preliminare:  Ce faceţi aici? Vă merge bine? 

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum mare de

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum mare de

FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI

Volum Volum mare mare dede lucru lucru şi şi presiunea presiunea timpului timpului

Violenţă, ameninţări, jafuri şi accidente

traumatice.

Ore de muncă decalate, inclusiv muncă pe

timpul nopţii.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORII DE RISC CARE TREBUIE DISCUTAŢI  Volum mare de

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi

Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi că aceasta este o

problemă în cadrul companiei

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Vom întreba despre intimidare şi hărţuire sexuală, dacă vom descoperi

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului

Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului dvs. de muncă?

Cereţi să vedeţi o Evaluare a locului de muncă.

(Privire generală, evaluare, plan de acţiune, urmărire, concediu de boală.)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum aţi abordat aceste aspecte, de exemplu în Evaluarea locului

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

Aveţi impresia că unii angajaţi/conducători auto părăsesc organizaţia

datorită stresului la locul de muncă psihologic?

Există un nivel înalt al rotaţiilor de personal pentru conducătorii auto?

Credeţi că absenţele au loc datorită problemelor la locul de muncă, de

exemplu stresul sau mediul psihologic de muncă necorespunzător?

Au existat modificări ale numărului de persoane care şi-au luat concediu de boală în ultimul an?(Dacă răspunsul este da, cereţi statistici.)

Aveţi impresia că există conflicte la nivel de companie datorită tensiunii la

locul de muncă, de exemplu stres sau volum mare de muncă?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Factori care pot indica un mediu psihologic de lucru necorespunzător

Dacă apar conflicte, încercaţi să descoperiţi dacă aceste conflicte ajung până la intimidare sau hărţuire sexuală.

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI FINALE  Există orice altceva în mediul dvs. psihologic

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI FINALE  Există orice altceva în mediul dvs. psihologic

ÎNTREBĂRI FINALE

Există orice altceva în mediul dvs. psihologic de lucru despre care nu am discutat?

Există orice altceva care trebuie adus la cunoştinţa Inspecţiei Muncii

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎNTREBĂRI FINALE  Există orice altceva în mediul dvs. psihologic

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC:  Volum mare de lucru şi presiunea

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC:  Volum mare de lucru şi presiunea

FACTORI DE RISC:

Volum mare de lucru şi presiunea timpului

Violenţă, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC:  Volum mare de lucru şi presiunea

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie Munca de

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie Munca de

Volum mare de lucru şi presiunea timpului

Apariţie

Munca de conducător auto este caracterizată prin:

Solicitări de atenţie Condiţiile drumului Munca individuală

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie Munca de

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie • Sunteţi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie • Sunteţi

Volum mare de lucru şi presiunea timpului

Apariţie

Sunteţi capabil să respectaţi termenele limită?

Întrebaţi care sunt traseele efectuate, cât de des sunt urmate acestea,

lungimea traseelor şi numărul de transporturi pe zi

Acest lucru se aplică la toţi angajaţii/toate traseele sau există

grupuri /angajaţi special desemnaţi sau numai anumite trasee?

Încercaţi să aflaţi cine, unde, cât de des şi când.

De cât timp are loc aceste probleme?

Vi se pare că acest lucru va continua?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Apariţie • Sunteţi

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Munca se se caracterizează prin: •Conducerea vehiculelor în oraşe •Perioade

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Munca se se caracterizează prin: •Conducerea vehiculelor în oraşe •Perioade

Munca Munca sese caracterizează caracterizează prin: prin:

•Conducerea vehiculelor în oraşe •Perioade frecvent ocupate (de exemplu ore urgente, urgenţe de sezon, Crăciun) •Materiale periculoase de exemplu transportul de substanţe chimice).

•Caracterul imprevizibil (lungimea călătoriei poate fi afectată de trafic, condiţiile vremii, probleme de încărcare, descărcare).

•Multe probleme tehnice .

•Supravegherea strictă a şoferului sau a muncii mesagerului prin utilizarea de GPS.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Care credeţi că este cauza volumului enorm de lucru şi

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Care credeţi că este cauza volumului enorm de lucru şi

Care credeţi că este cauza volumului enorm de lucru şi presiunii timpului?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Care credeţi că este cauza volumului enorm de lucru şi

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire  Cum

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire  Cum

Volum mare de lucru şi presiunea timpului

Prevenire

Cum vă asiguraţi că presiunea timpului şi

a muncii nu este prea mare pentru fiecare

angajat? Daţi un exemplu. Funcţionează?

În munca lor, cum obţin angajaţii ajutor şi

suport de la directori şi colegi?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Volum mare de lucru şi presiunea timpului Prevenire  Cum

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Conducerea planifică termeni limită şi itinerarii realistice ţinând cont

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Conducerea planifică termeni limită şi itinerarii realistice ţinând cont

EXEMPLE

•Conducerea planifică termeni limită şi itinerarii

realistice ţinând cont de prevederile privind timpul

de conducere şi de odihnă şi despre modul în care

conducătorii auto “mesagerii” cunosc cât timp este

necesar pentru a călători pe traseul respectiv luând

în considerare drumurile în reparaţie, traficul greu,

tipul încărcăturii

•Dialog între conducători auto/mesageri şi

conducere cu privire la întârzieri

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

122

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Variaţie între traseele de călătorie care necesită mai multă

EXEMPLE

•Variaţie între traseele de călătorie care necesită mai multă atenţie şi cele care necesită mai multă atenţie şi cele care necesită mai puţină atenţie

•Declaraţii clare din partea conducerii privind respectarea OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice

• Informaţiile necesare pentru ca munca să fie efectuată (informaţii precise privind locul în care locul în care mărfurile trebuie colectate şi furnizate, modificări în traseul planificat etc.

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE •Variaţie între traseele de călătorie care necesită mai multă

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

În ce mod angajaţii influenţează planificarea,

stabilirea priorităţilor şi implementarea

muncii lor?

De exemplu, angajaţii au o influenţă asupra:

• Planificării propriului traseu şi numărului de livrări pe parcursul traseului, ca şi asupra termenelor limită de livrare • Pauzelor • Traseelor utilizate (variaţii în muncă) • Persoanelor cu care lucrează (cu organizarea echipei) • Deciziilor comune cu echipamente de comunicare şi tehnice (GPS etc)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea muncii lor?

Influenţă dobândită prin:

• Întruniri frecvente în care fiecare are posibilitatea de a-şi spune

părerea cu privire la aspectele menţionate mai sus

• Organizarea echipei

• Contact frecvent cu managerul în legătură cu efectuarea

propriei munci

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ În ce mod angajaţii influenţează planificarea, stabilirea priorităţilor şi implementarea

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă

Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri

legate de muncă sunt oferite angajaţilor în

mod constant?

• Instruirea se desfăşoară în legătură cu

sarcinile, adică tipul de mărfuri (animale,

substanţe chimice etc)

• Schimbul de experienţă este continuu, de

exemplu recomandări cu privire la conducerea

vehiculelor pe anumite trasee (sfaturi privind

economisirea timpului, informaţii privind zonele

periculoase)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Ce tip de instrucţiuni, instruiri şi cursuri legate de muncă

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al

Există altceva care contribuie la reducerea stresului?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există altceva care contribuie la reducerea stresului? Comitetul Superior al

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi recunoaşte oricare dintre acestea ca

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi recunoaşte oricare dintre acestea ca

Consecinţe legate de muncă

Puteţi recunoaşte oricare dintre acestea ca fiind consecinţe tipice ale

volumului mare de muncă şi presiunii timpului?

• Conducerea cu viteză

• Zile de lucru lungi

• Calitate redusă a serviciului

• Probleme privind livrarea mărfurilor la timp

• Imposibilitatea de a avea pauze/scurtarea pauzelor

• Reglementările legale nu sunt respectate

• Multe reclamaţii din partea clienţilor

• Episoade care implică violenţă şi ameninţări asociate cu presiunea

timpului

• Orele suplimentare nu pot fi eliminate

• Intimidare

• Violenţă şi ameninţări de violenţă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice Apariţie Munca de

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice Apariţie Munca de

Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice

Apariţie

Munca de conducător auto este caracterizată

prin:

Munca individuală

Riscul de a fi implicat într-un accident de

trafic sau de a fi martorul unui accident de

trafic

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice Apariţie Conducătorii auto

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice Apariţie Conducătorii auto

Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice

Apariţie

Conducătorii auto sunt vulnerabili la violenţă

şi ameninţări ?

(Solicitaţi înregistrările şi rapoartele secţiei cu

privire la episoade care presupun violenţă şi

ameninţări.)

Cât de multe episoade care au implicat

violenţă, ameninţări au existat în ultimul an?

( Încercaţi să aflaţi cine, unde, cât de des şi când)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice Apariţie Căror tipuri

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice Apariţie Căror tipuri

Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice

Apariţie

Căror tipuri de violenţă, ameninţări şi

evenimente traumatice sunt supuşi angajaţii?

Atacuri sau alte tipuri de violenţă fizică (lovituri, bătăi, certuri etc)

• Ameninţări de violenţă sau alt comportament ameninţător, de

exemplu încălcarea limitelor fizice personale

• Abuz verbal/hărţuire/discriminare

• Ameninţări împotriva siguranţei angajaţilor

• Jaful unor sume de bani sau al altor valori

• Vandalism

• Implicare sau martor al unui accident în trafic

• Implicare într-un accident cu mărfuri periculoase

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice Apariţie Angajaţii sunt

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice Apariţie Angajaţii sunt

Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice

Apariţie

Angajaţii sunt supuşi violenţei şi ameninţărilor în anumite situaţii

Munca se caracterizează prin:

• Transportul de mărfuri de valoare care măreşte riscul de jaf

• Transportul de mărfuri periculoase, de exemplu substanţe chimice,

cu risc crescut de explozie, incendiu, poluare etc

• Conducătorii auto întâlnesc frecvent clienţi care sunt supăraţi, furioşi

sau nemulţumiţi

• Risc de jafuri în locurile de parcare de pe drumuri

• Creşterea riscului de accidente şi conflicte cu clienţii atunci când

conducerea vehiculelor se face sub presiunea timpului

• Conducerea vehiculelor în zone sau ţări în care există un risc

cunoscut de violenţă şi ameninţări

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice Prevenire  Cum

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice Prevenire  Cum

Violenţe, ameninţări, jafuri sau alte accidente traumatice

Prevenire

Cum vă asiguraţi că violenţa şi ameninţările sunt menţinute

la un nivel minim? Daţi un exemplu. Funcţionează?

Aveţi un plan pentru abordarea violenţei, ameninţărilor

şi accidentelor traumatice? În ce constă planul?

Cum vă asiguraţi că angajaţii cunosc planul şi respectă

planul?

Cum abordaţi violenţa, ameninţările şi accidentele

traumatice înaintea, în timpul şi după incident

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎNAINTE) • Definiţia violenţei ameninţărilor şi altor evenimente stresante

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎNAINTE) • Definiţia violenţei ameninţărilor şi altor evenimente stresante

EXEMPLE (ÎNAINTE) • Definiţia violenţei ameninţărilor şi altor evenimente stresante

• Conducătorilor auto li se dau instrucţiuni cu privire la manipularea mărfurilor periculoase astfel încât să se evite apariţia accidentelor. De asemenea li se spune ce trebuie făcut în cazul unui accident cu mărfuri periculoase

• Conducătorilor auto li se spune ce riscuri sunt implicate pe(în anumite trasee/zone/ţări/şi cum trebuie să acţioneze în acest caz, de exemplu alegerea traseelor altenative

• Instrucţiuni privind modul în care conducătorii auto trebuie să răspundă în cazul unor episoade care implică violenţă, ameninţări şi jaf şi în cazul unui accident de trafic, explozie sau poluare

• Noii angajaţi şi personalul suplinitor primesc instrucţiuni/instruirile necesare (cunoştinţe de bază privind planul pentru evenimente neprevăzute înainte de a conduce vehiculul)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎNAINTE) • Definiţia violenţei ameninţărilor şi altor evenimente stresante

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

134

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ) În timpul şi imediat

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ) În timpul şi imediat

EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ)

În timpul şi imediat după

• Proceduri eficiente de alarmă

• Acordarea de ajutor psihologic pentru

conducătorii auto

• Chestionare (grup de personal în comun)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (ÎN TIMPUL ŞI IMEDIAT DUPĂ) În timpul şi imediat

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

135

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (URMĂRIRE PE TERMEN LUNG) Urmărire pe termen lung •

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (URMĂRIRE PE TERMEN LUNG) Urmărire pe termen lung •

EXEMPLE

(URMĂRIRE PE TERMEN LUNG)

Urmărire pe termen lung

• Consiliere în cazul crizelor profesionale/verificarea evenimentelor

traumatice (violenţă, ameninţări, accidente în trafic, explozii,

contaminare extinsă etc)

• Analize de prevenţie ale episoadelor care implică violenţă,

ameninţări,jaf, accidente de trafic, explozie etc)

• Raport către Inspecţia Muncii

• Cu privire la mărfuri (este de preferat să permiţi hoţilor să fugă cu

marfa decât să încerce şoferul să-i oprească)

• Pauzele dau şoferilor posibilitatea de a discuta zilnic cu colegii

despre experienţe stresante)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ EXEMPLE (URMĂRIRE PE TERMEN LUNG) Urmărire pe termen lung •

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

136

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum este suportul şi asistenţa de fiecare zi? • Dialogul

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum este suportul şi asistenţa de fiecare zi? • Dialogul

Cum este suportul şi asistenţa de fiecare zi?

• Dialogul cu conducerea privind siguranţa

personală are prioritate

• Cu privire la mărfuri(este de preferat să permiţi

hoţilor să fugă cu marfa decât să încerce şoferul

să-i oprească)

• Pauzele dau şoferilor posibilitatea de a discuta

zilnic cu colegii despre experienţe stresante)

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Cum este suportul şi asistenţa de fiecare zi? • Dialogul

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

137

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Modalităţi tehnice de securitate • Instalarea de alarme personale în

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Modalităţi tehnice de securitate • Instalarea de alarme personale în

Modalităţi tehnice de securitate

• Instalarea de alarme personale în cabină • Instalarea echipamentului de navigare GPS pentru a localiza cabina şoferului, în vederea asigurării sosirii promte a asistenţei • Dotarea cabinelor cu echipament de stingere a incendiilor

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de

Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de violenţă şi ameninţările de violenţă?

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Există orice altceva care contribuie la reducerea stresului provocat de

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

Consecinţe legate de muncă

Puteţi identifica oricare dintre acestea ca fiind consecinţe

ale violenţei sau accidentelor traumatice?

•Reticenţă/refuzul de a conduce pe anumite trasee, în anumite

zone sau în anumite ţări

• Reticenţă/refuz/anxietate cu privire la pauzele în anumite zone

şi în anumite locuri de parcare

• Reticenţă/refuz/ de a conduce în anumite momente ale zilei

• Reticenţă/refuz/anxietate cu privire la mărfurile periculoase

• Reticenţă/refuz/anxietate cu privire la mărfurile de valoare

• Accidente de trafic care sunt legate de presiunea timpului

• Episoade care implică violenţă şi ameninţări asociate cu

presiunea timpului

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Consecinţe legate de muncă Puteţi identifica oricare dintre acestea ca

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

140

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Materialele puse la dispoziţie de către SLIC, pentru informarea angajatorilor

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Materialele puse la dispoziţie de către SLIC, pentru informarea angajatorilor

Materialele puse la dispoziţie de către SLIC, pentru informarea

angajatorilor şi pregătirea în vederea controalelor ce se vor realiza în

întreprinderile/unităţile lor:

Evaluările

Evaluările riscului

riscului psihosocial

psihosocial OO campanie

campanie europeană

europeană dede

inspecţie 2012

inspecţie

2012

Riscurile

Riscurile psihosociale

psihosociale lala locul

locul dede muncă

muncă Context;

Context;

Instrument

Instrument dede orientare

orientare pentru

pentru spitale;

spitale;

Instrument

Instrument dede orientare

orientare pentru

pentru hoteluri

hoteluri şi

şi restaurante;

restaurante;

Instrument

Instrument dede orientare

orientare pentru

pentru transportul

transportul mărfurilor;

mărfurilor;

Linii ghid

Linii

ghid privind

privind asistenţa

asistenţa /interviurile

/interviurile lala locul

locul dede muncă

muncă

pentru evaluările

pentru

evaluările riscului

riscului cucu privire

privire lala stresul

stresul psihologic

psihologic

Lista

Lista dede control:

control: Stresul

Stresul lala locul

locul dede muncă

muncă

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Flyer- Flyer- Evaluările Evaluările riscului riscului psihosocial – – O

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Flyer- Flyer- Evaluările Evaluările riscului riscului psihosocial – – O
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Flyer- Flyer- Evaluările Evaluările riscului riscului psihosocial – – O
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ Flyer- Flyer- Evaluările Evaluările riscului riscului psihosocial – – O
  • Flyer- Flyer- Evaluările

Evaluările riscului

riscului

psihosocial OO campanie

psihosocial

europeană

campanie

europeană dede inspecţie

2012 2012

inspecţie

Comitetul Superior al Inspectorilor de muncă SLIC

143
143
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  Instrument de de orientare pentru pentru spitale; spitale; 
RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  Instrument de de orientare pentru pentru spitale; spitale; 

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ

RISCURI PSIHOSOCIALE LA LOCUL DE MUNCĂ  Instrument de de orientare pentru pentru spitale; spitale; 

Instrument

Instrument dede orientare

orientare

pentru pentru spitale; spitale;
pentru
pentru spitale;
spitale;

Instrument

Instrument dede orientare

orientare

pentru hoteluri

pentru

hoteluri şi