Sunteți pe pagina 1din 5

La rul Babilonului

de Ioan Zmeu
prescurtat de D. Suceveanu

Glas 3

r ul Ba bi lo nu u

zu ut

de Si

li

lu

o o

sl

lu

a a am plns

cii

ga a ne e le

li

o o

li

lu

mi

e noas tre

a A li

lu

lui

cnd ne-am a

o o on

co

ia a

ij lo cul lor

e e

lo am e

dus a min te

li

lu

a A

am spn zu

e e

li

lu

rat or

e e e

a a

ce ne-au ro

co

bit pe e

lo ne-au n

no o oi

tre

ba at pe e e noi

cu

cei

vin te de e e e c
1

n t

li

lu

o o o

o nu

in

lui

i i

lu

lu u

me

ta a

n p

li

vom cn

a ai no

a A li

um

nu u

ri

ia a

cei ce ne-au ro bit

re e cn ta

lu

lu

ia a

te

voi

ui

ui

pe e noi

li

lu

ta

lu

a a t s

a A li

lu

fi

ui

li

ia a

rea

a a a a

ri le Si i

cn ta

ta

cn ta

din cn

a A li

lu

m nt str

li

Do o om

i i i i

ru

e drea a

li

sa

lu

li

ap ta a

a
2

mea a

a a a a

li

ti i

li

lu

a A li

ia a

i ia

lu

de

gru ma

du ce a min te e

im ba a mea

ne e

nu voi pu ne e

sa

li

se

li i

i i

i i

lu

li

lu

lu

li

de nu-mi voi a

a A li

ia a

li peas c

lu

me eu

de e

li

lu

se

zu ul

a a

mu ul

ca

ei

li

na

in

tru

me e e e

lu

ia a

a A li

te

ce

le

lu

i ia

ru

pu tul ve

li

a
3

a du-i a min te

do o om

a A li

Doa am

zi ua I

mu u

lu

i ia

lu

ne e

ru

sa

li

de

fi

li

ui

lu

ii lui E

li

lu

ia a

stri

ca

le

lu

u u

ui

rii zi cea a a

ii

a a

li

lu

ca Ba bi

loa a a a

i i-l

u u

ia a

sa

au stri ca

p n

u u

a A li

la

i-l

te me

lu

i ia

li

li

lu

lo

nu u u u

fe

ri

lu ui

ti

ci it e ste ca re le va
4

rs

pl

ai

rs

ti

pl

li

lu

pu

ca

rs

ti

li

ia a

ci

lo

e pia a

lu

a A li

lu

i ia

no o

lu

i i it

va

i rea a

ta

a A li

ca

re

lu

i ia

de e

ti

i it

ri

pl

e e

vi

tr

e ste

ca re le va a

pe pru u un

li

lu

ci

u u u

ti

li

ia.

S-ar putea să vă placă și