Sunteți pe pagina 1din 42
Tema 12: Activitatea financiară privind organizarea decontărilor întreprinderilor agricole

Tema 12:

Activitatea financiară privind organizarea decontărilor întreprinderilor agricole

PLANUL:

12.1 12.2 12.3 12.4
12.1
12.2
12.3
12.4

Ordinea de deschidere a contului si de

efectuare a plăţilor prin virament;

Modul de efectuare a plaţilor prin

virament;

Penalizări şi dreptul plătitorului.

Controlul bancar asupra decontărilor

şi penalizărilor.

2.
2.

Literatura suplimentară:

1. Regulament cu privire la transferul de credit, nr.373, MO 176 – 181/643, 30.12.2005 (dispoziţia clientului de plată în lei moldoveneşti – “ordin de plată”);

Regulament cu privire la debitarea directă, nr.374, MO

nr.176 – 181/644, 30.12.2005, cererea beneficiarului plăţii de debitare directă a contului bancar al plătitorului – “cerere de plată”); 3. Regulament privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, nr.375, MO nr.176 – 181/644, 30.12.2005, dispoziţia de percepere incontestabilă – “ordin incaso”).

În
În

12.1 Ordinea de deschidere a contului si de efectuare a plăţilor prin virament

practică

a

măsurilor

realizarea

necesare,

îndreptate spre crearea condiţiilor şi premiselor de dezvoltare a relaţiilor de piaţă, un rol preponderent îl are sistemul bancar din republică.

Instituţiile băncilor din RM prestează un complex de servicii de încasări şi plăţi persoanelor juridice deschizând conturi de decontare, curent şi bugetare organizaţiilor, întreprinderilor indiferent de forma lor de proprietate şi felul de activitate.

Ordinea de deschidere a conturilor persoanelor juridice este stabilită de instrucţiunile BNM.

Relaţii contractuale bancă posesorul contului

Relaţii contractuale

bancă posesorul contului
bancă
posesorul
contului
Banca încheie cu fiecare posesor al contului un contract cu privire la prestarea operaţiilor de

Banca încheie cu fiecare posesor al contului un contract cu privire la prestarea operaţiilor de încasări şi plăţi. În contract, se determină lista serviciilor prestate de bancă, răspunderea reciprocă a părţilor, precum şi mărimea comisionului încasat.

Mărimea comisionului se determină în fiecare caz aparte pornind de la costul operaţiei efectuate şi

Mărimea comisionului se determină în fiecare caz aparte pornind de la costul operaţiei efectuate şi asigurarea nivelului necesar de rentabilitate.

Participantii in transferul de credite sunt:

Participantii in transferul de credite sunt: Prestator de servicii de plata Prestator de servicii de plata

Prestator de servicii de plata

Prestator de servicii de plata nebancar

Prestatorul

platitor

Prestatorul

beneficiar

Prestator de servicii de plata nebancar Prestatorul platitor Prestatorul beneficiar Emitent Beneficiar al platii
Prestator de servicii de plata nebancar Prestatorul platitor Prestatorul beneficiar Emitent Beneficiar al platii
Prestator de servicii de plata nebancar Prestatorul platitor Prestatorul beneficiar Emitent Beneficiar al platii

Emitent

Beneficiar al platii

Prestator de servicii de plata – banca licentiata si prestatorul de servicii de plata nebancar;

Prestator de servicii de plata – banca licentiata si prestatorul de servicii de plata nebancar; Prestator de servicii de plata nebancar – societatea de plata, furnizorul de servicii postale in calitate de prestator de servicii de plata, societatea emitenta de moneda electronica in calitate de prestator de servicii de plata; Emitent – persoana care emite un ordin de plata;

Beneficiar al pl ăț ii – persoana care este destinatarul fondurilor ce au facut obiectul

Beneficiar al plății – persoana care este destinatarul fondurilor ce au facut obiectul unei operatiuni de plata de transfer de credit; Prestatorul plătitor – prestatorul de servicii de plata care in baza ordinului de plata efectueaza transferul de credit; Prestatorul beneficiar – prestatorul de servicii de plata care finalizeaza transferul de credit efectuind operatiunile relevante.

Pentru a perfecta deschiderea contului de decontare, curent sau bugetar în instituţia băncii se prezintă

Pentru a perfecta deschiderea contului de decontare, curent sau bugetar în instituţia băncii se prezintă următoarele documente:

1. Copia adeverinţei de înregistrare în organele teritoriale ale Camerei de stat pentru înregistrări de
1. Copia adeverinţei de înregistrare în organele teritoriale ale
Camerei de stat pentru înregistrări de pe lîngă Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova.
2. Copii ale documentelor de fondare, confirmare în modul stabilit: statutul, acordul de fondare, procesul-verbal
2. Copii ale documentelor de fondare, confirmare în modul stabilit:
statutul, acordul de fondare, procesul-verbal al adunării
fondatorilor, ordinul de constituire, hotărîrea fondatorului.
3. Fisa (cartela) cu specimene de semnături ale persoanelor autorizate să gestioneze contul şi amprenta
3. Fisa (cartela) cu specimene de semnături ale persoanelor
autorizate să gestioneze contul şi amprenta ştampilei agentului
economic.
4. Copia autorizaţiei, eliberate de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova întreprinderilor
4. Copia autorizaţiei, eliberate de către Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova întreprinderilor (organizaţiilor), finanţate
din buget - în cazurile, prevăzute de legislaţia valutară în vigoare.
La deschiderea contului, clientului i se atribuie un număr de ordine, care se indică în

La deschiderea contului, clientului i se atribuie un număr de ordine, care se indică în fişa cu specimenele semnăturilor şi amprenta ştampilei.

1. Codul BBAN 2. Codul IBAN
1.
Codul BBAN
2.
Codul IBAN
Codul BBAN (Basic Bank Account Number) – sir de caractere care identifica in mod unic

Codul BBAN (Basic Bank Account Number) – sir de caractere care identifica in mod unic la nivel national contul unui client deschis la o banca. Codul IBAN (International Bank Account Number) – sir de caractere care identifica in mod unic la nivel international contul unui client deschis la o banca.

Transfer de credit – o serie de operatiuni care incep prin initierea de catre platitor

Transfer de credit – o serie de operatiuni care incep prin initierea de catre platitor a unui ordin de plata si transmiterea acestuia prestatorului de servicii de plata in scopul punerii la dispozitia unui beneficiar unei anumite sume de bani. Transferul de credit poate fi initiat atit in numele clientului prestatorului de servicii de plata, cit si nemijlocit de catre prestatorul de servicii de plata in nume si pe cont propriu.

Pentru a efectua orice operaţie bancară este necesar de menţionat că la formarea sistemului de
Pentru a efectua
orice operaţie
bancară este
necesar de
menţionat că la
formarea
sistemului de
decontări trebuie
de ţinut cont că:
Toate operaţiile bancare de pe conturi fie încasări sau cheltuieli a mijloacelor băneşti se efectuează
Toate operaţiile
bancare de pe
conturi fie încasări
sau cheltuieli a
mijloacelor băneşti
se efectuează prin
anumite
documente
bancare (tip);
se efectuează prin anumite documente bancare (tip); Acele operaţii bancare legate de cele prin virament
se efectuează prin anumite documente bancare (tip); Acele operaţii bancare legate de cele prin virament
Acele operaţii bancare legate de cele prin virament între întreprinderi se fac sub forma tip
Acele operaţii
bancare legate de
cele prin virament
între întreprinderi
se fac sub forma
tip a ordinelor de
plată, acreditive,
ordine de incaso.
Toate conturile deschise în bancă prezintă o expresie a activităţii economico – financiare, reflectând prin

Toate conturile deschise în bancă prezintă o expresie a activităţii economico – financiare, reflectând prin conţinutul lor dreptul care se exprimă, prin cererea de a deschide aceste conturi de către instituţii şi organizaţii, iar pe altă parte banca care se bazează pe drept.

Decontările , în economia naţională , prezintă sistemul relaţiilor băneşti , care sânt legate cu

Decontările, în economia naţională, prezintă sistemul relaţiilor băneşti, care sânt legate cu plata pentru mărfuri şi servicii la acea bancă sau la alte bănci prin trecerea de la un cont bancar la altul a sumelor băneşti.

Pentru a efectua orice operaţie bancară este necesar de menţionat că la formarea sistemului de
Pentru a efectua orice operaţie bancară este necesar de
menţionat că la formarea sistemului de decontări trebuie de ţinut
cont că:
1. Plăţile
6.
trebuie
efectuate
după
expedierea
producţiei,
îndeplinire
a
2. Plata
anticipată
sau
preliminar
ă nu se
admite;
serviciilor;
3. Plăţile se
efectuează cu
consimţământul
sau acceptul
plătitorului sau
prin însărcinarea
lui. Plătitorul are
dreptul să refuze
sau să accepte
cerinţa de plată
complect parţial;
4. Plăţile
pentru
diferite feluri
de activităţi
se efectuează
de pe conturi
diferite, ceea
ce înseamnă
că mijloacele
băneşti se
folosesc
strict după
destinaţie;
respectarea
acestor
principii
sânt
obligatorii
pentru toţi
furnizorii
lucrărilor
5. Plăţile
trebuie
efectuate
numai prin
bancă;
şi
cât şi pentru
cumpărători
.
12.2 Modul de efectuare a plaţilor prin virament În dependenţa de obiectele de plată, plaţile

12.2 Modul de efectuare a plaţilor prin virament

În dependenţa de obiectele de plată, plaţile prin virament se împart în: În dependenţă de
În dependenţa de obiectele
de plată, plaţile prin
virament se împart în:
În dependenţă de locul
efectuării plăţilor şi unde se
găseşte plătitorul, deosebim:
decontările
locale
care
se
pe
marfare (75%);
decontări
operaţii
efectuează
de
una
şi
aceiaşi
bancă;
decontări pe operaţii
nemarfare – se atârnă plăţile
în buget, pentru asigurarea
socială şi asigurarea averii şi
altele (25%);
decontările interurbane – care
se deservesc de 2 sau 3 bănci
comerciale în diferite oraşe.
Plaţile prin virament se execută prin: card de plată; acreditiv; ordin de plată; ordin incaso;
Plaţile prin virament
se execută prin:
card de plată;
acreditiv;
ordin de plată;
ordin incaso;
cerere de plată.
Ordinul de plata - dispozitie a platitorului adresata prestatorului de servicii de plata pentru executarea

Ordinul

de

plata

- dispozitie a platitorului adresata prestatorului de servicii de plata pentru executarea transferului de credit.

Ordinul de plata utilizat la efectuarea transferului de credit atit in moneda nationala, cit si

Ordinul de plata utilizat la efectuarea transferului de credit atit in moneda nationala, cit si in valuta straina, trebuie sa contina elementele obligatorii si anume:

2. Tipul 3. 1. document Numarul Denumirea documentul ui de plata; ului de ordinului plata
2. Tipul
3.
1.
document
Numarul
Denumirea
documentul
ui de plata;
ului de
ordinului
plata
4. Data
emiterii
ordinului
de plata ;
de plata;
nr.1;
5. Suma in
cifre,
urmata de
suma
exprimata
in litere;
6. Denumirea/
7.
8. Numarul
9.
10. 11. Codul
contului
NP
Denumirea
trezorerial al
platitorului/bene
Codul
bancii
platitorului/benefi
prestatorulu
ficiarului
platitoare,
ciarului, se
fiscal al
i
conform
completeaza
respectiv cu
documentului
platitor/pres
numai la
platitor
care certifica
codul bancii
efectuarea
ului;
beneficiar;
transferului
ntitatea acestuia
Numarul
contului
de plati al
platitorulu
i/beneficia
rului;
tatorului
inregistrarea/ide
beneficiare;
13. Tipul
bugetar;
14. Mentiunile
15.
16.
12.
transferului
emitentului -
Mentiunil
, cu
semnatura/ile
Destin
persoanelor cu
Data
e
indicarea
drept de
atia
prestator
transferului
semnatura si,
executar
de tip
ului
dupa caz,
platii
normal/urg
stampila
ii;
platitor
emitentului;
ent;

Prestatorul platitor accepta spre executare ordinul de plata daca sint respectate urmatoarele conditii:

a) platitorul are deschis cont de plati la prestatorul platitor in conformitate cu prevederile actelor
a) platitorul are deschis
cont de plati la
prestatorul platitor in
conformitate cu
prevederile actelor
legislative si normative
in vigoare;
b) mijloacele
banesti din contul
de plati al
platitorului sint
suficiente pentru
efectuarea
transferului;
c) asupra mijloacelor banesti din
contul de plati al platitorului nu sint
aplicate restrictii privind utilizarea
acestora din partea organelor
abilitate prin lege;
plati al platitorului nu sint aplicate restrictii privind utilizarea acestora din partea organelor abilitate prin lege;
Incaso-ul , ca modalitate de plata, reprezintă tratarea de către bănci a documentelor comerciale (facturi,

Incaso-ul, ca modalitate de plata, reprezintă tratarea de către bănci a documentelor comerciale (facturi, documente de transport) sau financiare (cambii, bilete la ordin) in conformitate cu instrucţiunile primite de la vinzator, cu scopul de a:

obţine plata sau acceptarea; remite documentele contra plata sau acceptare; emite documentele in baza altor
obţine plata sau acceptarea;
remite documentele contra
plata sau acceptare;
emite documentele in baza
altor termeni si condiţii.
banca platitoare Participantii incaso-ului banca sunt: beneficiara emitent creditor debitor
banca
platitoare
Participantii
incaso-ului
banca
sunt:
beneficiara
emitent
creditor
debitor
a) ordinul incaso este emis de către persoana abilitată prin lege; Banca plătitoare acceptă spre

a) ordinul incaso este emis de către persoana abilitată prin lege;

Banca plătitoare acceptă spre executare ordinul incaso, dacă sunt respectate următoarele condiţii:
Banca plătitoare
acceptă spre
executare ordinul
incaso, dacă sunt
respectate
următoarele
condiţii:

b) ordinul incaso este întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului;

c) ordinul incaso este însoţit de originalul documentului executoriu;

d) informaţia din documentul executoriu corespunde cu informaţia indicată in ordinul incaso;

e) pe ordinul incaso sunt aplicate semnătura şi amprenta ştampilei băncii în care se deserveşte emitentul;

f) mijloacele băneşti în cont sunt suficiente pentru executarea totală sau parţială a sumei înscrise în ordinul incaso şi disponibile pentru a fi utilizate;

ACREDITIVUL de plată prin este o în practica banca modalitate comercială care cumpărătorului se obligă

ACREDITIVUL

de

plată

prin

este

o în practica

banca

modalitate

comercială

care

cumpărătorului

se

obligă

a

plăti

direct

sau

prin

unei

vânzătorului,

bănci

corespondente, o anumită sumă de bani.

intermediul

Deosebim urmatoarele tipuri de acreditive: documentar acoperit documentar irevocabil transferabil
Deosebim urmatoarele
tipuri de acreditive:
documentar
acoperit
documentar
irevocabil
transferabil
Acreditivul documentar reprezintă un angajament, oricum ar fi denumit sau descris, prin care o bancă

Acreditivul documentar reprezintă un angajament, oricum ar fi denumit sau descris, prin care o bancă (banca emitentă), acţionînd la cererea clientului său (ordonatorul) şi conform instrucţiunilor acestuia sau în nume propriu, efectuează o plată contra documente către un terţ (beneficiar) ori la ordinul acestuia, sau acceptă şi plăteşte cambii trase de către beneficiar, sau autorizează o altă bancă să efectueze o astfel de plată ori accepte şi să plăteascăasemenea cambii. Acreditivul irevocabil reprezintă acreditivul care nu poate fi modificat sau anulat fără consimţămîntul ordonatorului, beneficiarului, băncii emitente şi băncii beneficiare.

Acreditivul acoperit reprezintă acreditivul la deschiderea căruia banca emitentă transferă din contul

Acreditivul acoperit reprezintă acreditivul la deschiderea căruia banca emitentă transferă din contul plătitorului sau creditului acordat plătitorului suma acreditivului băncii beneficiare în contul de bilanţ "Creditori privind decontări documentare", cu condiţia utilizării acestor mijloace băneşti pentru achitarea acreditivului. Acreditivul documentar transferabil reprezintă acreditivul în virtutea căruia beneficiarul (primul beneficiar) poate cere băncii autorizate să plătească, să-şi asume un angajament de plată amînată sau accepte, sau, în cazul unei negocieri libere, să facă acreditivul utilizabil în totalitate ori parţial pentru unul ori mai mulţi beneficiari (beneficiari secundari).

Ordonatorul este obligat să indice în cererea de acreditiv următoarele date: a) denumirea ordonatorului
Ordonatorul este obligat să indice în cererea de acreditiv următoarele date:
a) denumirea ordonatorului (plătitorului) şi a beneficiarului;
b) denumirea băncii emitente (plătitoare) şi a băncii beneficiare;
c) numărul contului bancar al ordonatorului (plătitorului) la rubrica "Debit";
d) Denumirea mărfii, documentelor contra plată;
e) codul fiscal al ordonatorului (plătitorului);
f) numărul codului băncii emitente (plătitoare) şi băncii beneficiare;
g) termenul de valabilitate a acreditivului (data, luna şi anul închiderii acreditivului în
banca beneficiară);
h) denumirea destinatarului şi a staţiei de destinaţie;
i) tipul acreditivului: irevocabil şi acoperit;
j) suma acreditivului;
k) numărul şi data contractului referitor la efectuarea plăţilor prin acreditiv;
l) denumirea mărfii, lucrărilor şi serviciilor;
m) denumirea documentelor (prezentate în original, copii sau duplicate, numărul de
exemplare) contra cărora se efectuează plata acreditivului în banca beneficiară.
– informatie standardizat si, dupa caz, personalizat prin intermediul caruia detinatorul, de regula, cu utilizarea

– informatie standardizat si, dupa caz, personalizat prin intermediul caruia detinatorul, de regula, cu utilizarea numarului personal de identificare al sau si a unor alte coduri care permit identificarea sa, in functie de tipul cardului de plata are acces la distant la contul de plati la care este atasat cardul de plata in vederea efectuarii operatiunilor de plata.

suport de

Card

de

plata

un

In functie de caracteristicile de identificare se pot distinge urmatoarele tipuri de carduri: 1. card

In functie de caracteristicile de identificare se pot distinge urmatoarele tipuri de carduri:

1. card personalizat • card de plata care este atasat la un cont de plati
1.
card
personalizat
• card de plata care este atasat la un cont de plati si pe
care este tiparita/embosata informatia despre
detinator;
2.
card
preplatit
• card de plata care nu este personalizat si care poate
fi procurat, fara depunerea cererii de emitere a
acestuia. Acest card se emite numai in lei
moldovenesti cu un nominal anumit si nu poate fi
suplinit. Nominalul maxim al cardului preplatit nu
poate depasi suma de 2500 lei;
3.
card
personificat
• card de plata care este atasat la un cont de plati si pe
care nu este tiparita informatia despre client. Acesta
se emite numai in lei moldovenesti prin completarea
cererii de emitere a cardului, cu furnizarea datelor si
documentelor necesare pentru identificarea
detinatorului.
1. Card de credit In functie de provenienta mijloacelor banesti disponibile in contul detinatorului de
1. Card de credit
In functie de
provenienta mijloacelor
banesti disponibile in
contul detinatorului de
card se disting
urmatoarele tipuri de
carduri de plata:
prin intermediul caruia
detinatorul dispune de
mijloacele banesti oferite de
emitent sub forma unei linii
de credit;
2. Card de debit
prin intermediul caruia
detinatorul dispune de mijloacele
banesti depuse la prestatorul de
servicii de plata si care poate oferi
posibilitatea acordarii unei facilitati
de overdraft (descoperit de cont) in
cazul insuficientei mijloacelor
banesti in contul acestuia.
12.3 Penalizări şi dreptul plătitorului În caz de nerespectare a sarcinilor contractuale, agenţii economici în

12.3 Penalizări şi dreptul plătitorului

În caz de nerespectare a sarcinilor contractuale, agenţii economici în conformitate cu legislaţia republicii, restituie pagubele aduse şi s-a stabilit drept despăgubire cote unice: 8% pentru nelivrarea producţiei şi mărfurilor, 4% pentru nelvrarea producţiei agricole.

Pentru neachitarea la timp sânt stabilite penalizări şi despăgubiri. În acelaşi timp se exclude posibilitatea anulării din conturile unităţilor economicea mijloacelor băneşti de către organele superioare în scopul redistribuirii mijloacelor circulante şi a venitului precum şi banca nu are dreptul de a da decizii de anulare. Cu toate acestea se ocupă arbitrajul de stat.

Plătitorul are dreptul de a refuza în cazurile când: 1. Se înaintează documentul de plată
Plătitorul are dreptul de a refuza în cazurile când:
1. Se înaintează documentul de plată pentru mărfuri şi servicii
necomandate sau neprevăzute în contract;
2. Expedierea pe adresa greşită a mărfurilor;
3. Livrarea înainte de termen a lucrărilor;
4. Stabilirea de calitate proastă sau a lipselor tuturor mărfurilor;
5. Lipsa preţurilor stabilite pe mărfuri şi servicii;
6. Cererea furnizorului de a i se achita pentru mărfurile şi servicii
achitate anterior;
7. Cererea furnizorului de a i se achita documentul de plată fără a fi
livrată marfa;
8. Schimbarea destinaţiei mărfurilor de către furnizor.
Plătitorul are dreptul de a refuza parţial documentul de plată, când: 1. Are loc depăşirea
Plătitorul are dreptul de a refuza parţial
documentul de plată, când:
1. Are loc depăşirea cantităţii comandate de mărfuri;
2. Are loc calitatea inferioară a mărfurilor în raport cu calitatea
indicată în actul de transportare a mărfurilor;
3. Majorarea nejustificată a preţurilor stabilite;
4. Depistarea unor greşeli de calcul în cereri sau documentele de
transportare a mărfurilor;
5. Cererea de a se achita pentru mărfuri sau servicii parţial achitate
anterior;
6. Stabilirea documentelor înainte de a expira termenul de acceptare
a lipsei unor mărfuri.
organelor
organelor

În celelalte cazuri toate reclamaţiile se adresează

furnizorului conform

de

transport

sau

regulamentului stabilit.

Plătitorul poate refuza total sau parţial achitarea cererii de plată şi din alte motive prevăzute în contract.

Refuzul total parţial de a achita o cerere de plată fără a fi întemeiată, cumpărătorul (beneficiarul) achită furnizorului penalizări de 5% din suma care e refuzat s-o plătească, desigur dacă acest refuz nu este prevăzut în contract. Pentru utilizarea sumelor de bani primite nejustificat de către furnizor sau beneficiar partea vinovată plăteşte 5% din suma folosită.

Furnizorul are dreptul de a cere restutuirea despăgubirilor plătite conform regulamentului de stat şi a băncii prin arbitraj.

12.4 Controlul bancar asupra decontărilor şi penalizărilor Banca urmăreşte să fie respectat: termenul de depunere

12.4 Controlul bancar asupra decontărilor şi penalizărilor

Banca urmăreşte să fie respectat: termenul de depunere la bancă a decontărilor; exactitatea datelor înscrise
Banca urmăreşte să fie respectat:
termenul de depunere
la bancă a
decontărilor;
exactitatea datelor
înscrise în factură;
justeţea termenelor de
prelungire a
termenelor de achitare;
analiza refuzului de
plată.
verifice
verifice

4. Controlul bancar asupra decontărilor şi penalizărilor

disciplinei

decontărilor. Banca la rândul său verifică şi analizează posibilitatea de utilizare a formelor de decontări mai accesibile, întocmirea documentelor de decontare pentru a îmbunătăţi situaţia financiară.

Băncile

comerciale

sarcina

au

respectarea

Banca, odată în trimestru sau in an, efectuează un control financiar-contabil, unde sânt precautate circuitul

Banca, odată în trimestru sau in an, efectuează un control financiar-contabil, unde sânt precautate circuitul normal al documentelor în gospodărie cu banca, astfel ca decontările să se realizeze în termene cât mai scurte, respectarea disciplinei contractuale, adică modul cum se respectă realizarea şi livrarea produselor l termenele stabilite şi efectuarea la timp a încasărilor.

Băncile plătesc amenzi clienţilor în următoarele cazuri : Pentru eliberarea titularului de cont a extraselor

Băncile plătesc amenzi clienţilor în următoarele cazuri:

plătesc amenzi clienţilor în următoarele cazuri : Pentru eliberarea titularului de cont a extraselor

Pentru eliberarea titularului de cont a extraselor incorecte.

eliberarea titularului de cont a extraselor incorecte. Dacă dispoziţiile de plată au fost expediate pe adrese
eliberarea titularului de cont a extraselor incorecte. Dacă dispoziţiile de plată au fost expediate pe adrese

Dacă dispoziţiile de plată au fost expediate pe adrese greşite;

de plată au fost expediate pe adrese greşite; Dacă mijloacele s- au decontat de la contul
de plată au fost expediate pe adrese greşite; Dacă mijloacele s- au decontat de la contul

Dacă mijloacele s- au decontat de la contul titularului cu întârziere sau greşit;