Sunteți pe pagina 1din 14

Geografia regionala - Asia, Australia, Oceania anul III sem.

2
1. Este adevărat (A) sau fals (F) că râul Iordan primeste apă din lacul Van? F
2. Este adevărat (A) sau fals (F) că Lacul Tazawa s-a format într-o caldeiră vulcanică tipică si are cea mai mică adâncime
(425 m) dintre lacurile nisipoase? F
3. Este adevărat (A) sau fals (F) că pădurea de foioase se află în nordul taigalei siberiene? F
4. Este adevărată (A) sau falsă (F) afirmatia: râurile care sunt tributare Oceanului Pacific izvorăsc de pe versantii vestici ai
Cordilierei Australiene, sunt scurte, repezi, sinuoase si au un remarcabil potential hidroenergetic. A
5. Este adevărat (A) sau fals (F) că în Tasmania, clima este temperată australă, răcoroasă si aridă? F
6. Este adevărat (A) sau fals (F) că lacul vulcanic „Cupa de Sampanie“ cu ape bogate în minerale, cu o temperaturăde
peste 60° C se află la circa 20 km sud de Lacul Rotorua? A
7. Sunt adevărate (A) sau false (F) afirmatiile între Cordiliera Vietnameză si Cordiliera Thailandeză se află podisurile
Laosului si Tran Ninh, alcătuite din sisturi acoperite cu petice de calcare. La acestea se adaugă Podisul Bolovens dezvoltat
pe bazalte. A
MULTIPLE CHOICE
1. De la delta fluviului Lena până la vărsarea fluviului Kolîma, tărmul:
a. este puternic dantelat, jos, mlăstinos, cu golfuri, cordoane, lagune si perisipuri;
b. înalt;
c. scade în înăltime si devine mlăstinos;
d. creste în înăltime, este mai putin articulat, prezintă estuare si delte (mai mici)

2. Golfurile Sinop si Samsun se află pe tărmul:


a. Mării Rosii
b. Mării Ohotsk
c. Mării Baltice
d. Mării Chinei de Sud
e. Mării Negre

3. Între Banias si Zonguldak se află golfurile:


a. Bohai, Gemlik, Kusadasi
b. Mersin, Kusadasi, Anadîr
c. Gemlik, Antalya, Anadîr
d. Antalya, Kusadasi, Mersin

4. Statul asiatic cu cel mai mare număr de rase, nationalităti, limbi si religii din lume este:
a. China
b. India
c. Arabia Saudită
d. Iranul
e. Singapore

5. Cutările tertiare cu directia vest-est, în Asia, sunt în muntii:


a. Himalaya, Sihote-Alin, Zagros, Kuntan
b. Zagros, Kuntan, Sihote-Alin, Ural
c. Koriacilor, Ural, Zagros, Himalaya
d. Karakorum, Caucaz, Verhoiansk, Altai
e. Zagros, Caucaz, Himalaya, Karakorum

6. Care dintre următoarele peninsule, în ansamblul său, prezintă următoarele caracteristici: este un soclu cristalin cu
marginile fracturate, cu un relief de podis, expus ariditătii, cu o retea
hidrografică extrem de redusă, endoreică, dar cu uriase resurse de hidrocarburi:
a. Peninsula India
b. Peninsula Kamceatka
c. Peninsula Asia Mică
d. Peninsula Arabia p.21 Asia
e. Peninsula Iamal

7. Sunt subdiviziuni ale Câmpiei Indo-Gangetice:


a. Câmpia Siberiei de Vest, Câmpia Pundjab, Câmpia Tihama, Câmpia Bengal
b. Câmpia Gange-Bahmaputra, Câmpia Songliao, Câmpia Thar
c. Câmpia Bengal, Câmpia Pundjab, Câmpia Gange-Brahmaputra, Câmpia Ind-Thar
d. Câmpia Turanului, Câmpia Pundjab, Câmpia Gange-Brahmaputra, Câmpia Ind-Thar
8. S-au format pe fosa premontană a Muntilor Zagros, sunt de origine fluviatilă si fluvio-maritimă, următoarele câmpii:
a. Câmpia litorală a Golfului Persic, Câmpia Mesopotamiei
b. Câmpia Gange-Brahmaputra, Câmpia Ind-Thar
c. Câmpia Mesopotamiei, Câmpia Iakutiei
d. Câmpia Manciuriei, Câmpia Mekong
e. Câmpia Turanului, Câmpia Mekong

9. Muntii Hijaz se găsesc în:


a. India
b. Turcia
c. Iran
d. Arabia Saudită
e. Yemen

10. Principalii afluenti ai Amurului sunt:


a. Bureia, Nakton, Ussuri, Menam
b. Sungari, Zeia, Nakton, Ussuri
c. Mekong, Salween, Brito, Zeia
d. Zeia, Bureia, Ussuri, Nakton
e. Sungari, Bureia, Ussuri, Zeia

11. În Bazinul Pacific se varsă râurile din Asia de Est si de Sud-Est, având debite mari în timpul verii datorită:
a. tornadelor
b. alizeelor
c. ploilor musonice
d. topirii zăpezilor
e. altitudinii

12. În Golful Bengal se varsă râurile:


a. Tapti, Godavari, Kristna, Mahandi
b. Narbada, Tapti, Iordanul, Mahandi
c. Ravi, Jhelum, Godavari, Karun
d. Mahandi, Godavari, Kaveri, Kristna

13.În S si E Siberiei, pădurile cu frunze aciculare sunt discontinui, locul lor fiind luat de:
a. tundră si sivotundră
b. taiga si silvostepă
c. stepă si deserturi
d. pădurile cu larice si pădurile de foioase
e. pădurile si tufisurile subtropicale

14. Hârciogii, antilopa saiga, dropia, prepelita sunt animale care populează:
a. pădurea de foioase
b. taigaua
c. stepa
d. pădurile musonice;
e. savanele

15. Rizophora, Avicenia, Sonneratia alba, Laguncularia sunt în compozitia formatiunilor vegetale de:
a. mangrove
b. savane
c. pădurii ecuatoriale
d. deserturilor
e. silvostepe

16. Pădurile au ca functii:


A. estetică, ecologică, antierozională
B. sursă de oxigen, adăpost pentru faună
C. uriasă sursă de materii prime alimentare si industriale
D. edafică si turistică
E. sursă de materii prime pentru industria farmaceutică si industria textilă
a. A+B+C+D+E
b. A+B+E
c. B+C+E+F
d. C+D+E+F
e. A+C+E+F

17. Pe baza a numeroase informatii geografice, istorice, arheologice si folclorice, culese din regiunea Muntilor Caucaz
întocmeste lucrarea Collectanea Orientalia (“Colectia Orientală”) publicată postum în 1883 de către Academia Română:
a. Dimitrie Cantemir
b. Spătarul Nicolae Milescu
c. Nicolae Iorga
d. Constantin Brâncoveanu
e. Mihail Kogălniceanu

18. În Asia, marile concentrări ale populatiei sunt situate:


A. În câmpiile marilor fluvii
B. Podisul Tibet
C. Zonele litorale
D. Zonele din interiorul continentului
E. Câmpia Turanului
a. A+B+C+D+E
b. B+C+D+E
c. A+C
d. A+B+C

19. Zonele anoicumene sunt reprezentate de:


A. Masivele montane de altitudine mijlocie
B. Regiunile arctică si subarctică
C. Masivele montane înalte
D. Zonele aride, desertice
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+B+D

20. Detine 100% populatie urbană, fiind oras-stat:


a. Tokyo
b. New Delhi
c. Bagdad
d. Beijing
e. Singapore

21. Sunt specifice patru tipuri de sate: buraki, mura, si, matti, uneia dintre tările următoare:
a. Japonia
b. China
c. Coreea
d. Mongolia

22. Marile inventii, cum ar fi: irigarea terenurilor, extragerea minereurilor si metalurgia, roata olarului, constructiile din
cărămizi, vehicolul de tesut apartin civilizatiei:
a. ebraice
b. mesopotamiene
c. persane
d. indiene
e. chineze

23. Datorăm: tiparul cu caractere mobile, roaba, palanchinul, orologiul metalic, războiul de tesut actionat de apă, podurile
arcuite si cele suspendate, descoperirea principiului deviatiei magnetice s.a., civilizatiei:
a. chineze
b. japoneze
c. indiene
d. ebraice
e. persană
24. Protectia mediului este o modă si, totodată, respect până la veneratie în:
a. Papua- Noua Guinee
b. Indonezia
c. Noua Zeelandă
d. Australia

25. Arhipelagul Fiji a fost descoperit în 1643 de:


a. James Cook
b. Abel J. Tasman
c. John Byron
d. Eduard John Eyre

26. Noua Zeelandă a fost descoperită în anul 1642 de:


a. Miguel de Saavedra
b. James Cook
c. Ortiz de Retz
d. Abel J. Tasman
e. Iacob Roggeven

27. Podisul Australiei de Vest ocupă din suprafata tării:


a. 1/3
b. 2/3
c. 1/4
d. 1/5
28. Regiunea Pilbara este:
A. sãracã în resurse minerale
B. punctul central al resurselor minerale din Australia
C. una din cele mai bogate serii de mine din lume
D. vestitã în exploatarea aurului
E. renumită în extractia minereului de fier
a. A+B+D
b. B+C+D
c. C+D+E
d. B+C+E

29. Marele Desert de Nisip:


A. s-a format pe un fundament de gresii permiene-devoniene;
B. s-a format pe un fundament de sisturi cristaline;
C. dunele au culoarea galbenã;
D. dunele au culoarea rosie;
E. dunele sunt acoperite cu palmieri;
F. dunele sunt acoperite cu Spinifex.
a. A+C+F
b. B+D+E
c. A+B+F
d. A+D+F

30. Câmpia Nullarbor:


A. este un desert;
B. este un ses litoral;
C. are o altitudine de 250 m deasupra nivelului mării;
D. este formată din calcare tertiare;
E. are o altitudine medie de 100 m deasupra nivelului mării;
F. este acoperită cu dune de nisip rosu;
G. predomină relieful carstic.
a. A+C+D+E+G
b. B+C+E+F+G
c. A+B+D+E+G
d. C+D+E+F+G
31. Dunele din Desertul Simpson se deosebesc de cele din Marele Desert de Nisip si din Marele Desert Victoria prin
orientarea NV- SE, care este cauza unei astfel de orientări?
a. directia de curgere a râurilor
b. vegetatia diferită
c. regimul vânturilor
d. înclinarea stratelor de sub dune
e. lucrările de îmbunătătiri funciare

32. Ninsorile, sunt practic necunoscute în cea mai mare parte a Australiei, dar apar cu totul ocazional numai pe vârfurile
cele mai înalte din:
a. Alpii Australiei si în Tasmania
b. MunŃii Musgrave si în Peninsula Arnhem
c. Alpii Australiei si în MunŃii Flinders
d. Desertul Gibson si în Tasmania

33. Blowering, Eucumbene si Talbingo sunt:


a. Vârfuri montane
b. Orase cu peste 100 000 locuitori;
c. Lacuri antropice
d. Lacuri naturale

34. Speciile de stipa, atriplex, aristida, poa si pe alocuri spinifex, rare exemplare de acacia sau
eucalipt sunt caracteristice:
a. stepei
b. scrubului
c. desertului
d. savanei
e. pădurilor tropicale umede

35. În componenta reliefului insulelor Oceaniei intră următoarele forme:


a. crestele suboceanice, arcurile insulare, platourile si fosele, zonele de decrosare
b. creekurile, hamada, nedurile, zonele de decrosare
c. văile cu numeroase terase, arcurile insulare, nedurile

36. Noua Guinee, având o suprafată de 829 000 km˛, este ca mărime a treia insulă de pe glob după:
a. Groenlanda si Cuba
b. Madagascar si Australia
c. Groenlanda si Madagascar
d. Australia si Groenlanda
e. Hawaii si Australia

37. Insulele Oceaniei sunt situate într-un climat tropical-umed cu exceptia:


a. Noii Zeelande
b. Arhipelagului Hawaii
c. Insulele Tokelan
d. Noii Caledonii

38. Parcul National Wariarata si Parcul National Mc Adam se află în:


a. Arhipelagul Hawaii
b. Insulele Fiji
c. Noua Guinee
d. Vanuatu

39. Este capitala statului Queensland:


a. Sydney
b. Brisbane
c. Adelaide
d. Perth

40. A devenit capitală federală în anul 1928 când avea doar 25.000 de locuitori ca urmare a unui compromis si i se mai
spune A.C.T. (Australian Capital Territory):
a. Canberra
b. Sydney
c. Melbourne
d. Adelaide

41. În orasul Rutherglen, din doi în doi, se organizează festivalul:


a. trandafirilor
b. vinului
c. tunsul oilor
d. recoltării grâului
e. lalelelor

42. Centrele siderurgice: Queenstown, Zeehan, Richmond, Beel Bay si Burnie fac parte din gruparea:
a. Tasmania
b. Adelaide
c. Sydney- Newcastle

43. Australia dispune de cele mai mari rezerve de bauxită; exploatarea acestor zăcăminte se efectuează în Muntii Darling
si în Peninsula York la:
a. Litgow
b. Yampi Sound
c. Kalgoorlie
d. Weipa

44. Australienii produc vin de mult timp.Astăzi, vinurile se produc în:


a. statul Victoria;
b. statul Queensland
c. statele Teritoriul de Nord si Australia de Sud
d. statele Australia de Vest si Australia de Sud
e. toate statele

45. Un serviciu maritim ( “The Spirit of Tasmania” ) desfăsurat cu regularitate este ferry-boatul pentru pasageri si masini
care operează între Melbourne si.............
a. Hobart
b. Portland;
c. Devanport
d. George Town

46. În Muntii Marii Cumpene de Apă, la nord de Newcastle, se extrag aproape? din safirele
lumii.Alegeti cele mai renumite centre:
a. Thredbo, Charlottes
b. Guyra, Glen Innes
c. Bunbury, Broome
d. Brisbane, Gladstone

47. Unul dintre orase este inima financiară si comercială a Australiei:


a. Canberra
b. Sydney
c. Perth
d. Melbourne
e. Adelaide

48. Dintre statele Oceaniei, doar într-unul se exploatează zăcăminte de fosfaŃi (astăzi sunt în curs de epuizare):
a. Solomon
b. Palău
c. Nauru
d. Samoa
e. Noua Zeelandă

49. Care dintre state este considerat “leagănul si sufletul Australiei”, reper pentru natiune?
a. Victoria
b. Noua Galie de Sud
c. Queensland d. Tasmania
50. Produce 3/4 din petrolul si 1/3 din gazele naturale ale Australiei, statul:
a. Victoria
b. Queensland
c. Tasmania
d. Noua Galie de Sud
e. Teritoriul de Nord

51. Este simbolul statului Tasmania:


a. lupul marsupial
b. cangurul
c. pasărea emu
d. pinguinul
e. eucaliptul albastru

52. La Coober Pedy, în Tasmania, se află cel mai mare câmp de exploatare, din lume a:
a. aurului
b. uraniului
c. opalului alb p.55 Oceania si Australia
d. cuprului
e. fosfatilor

53. Produsele-cheie ale agriculturii Tasmaniei o constituie:


a. grâul si cartoful
b. porumbul si sfecla de zahăr
c. strugurii si gutuile
d. merele si strugurii

54. Golful Spencer este:


a. o falie
b. o sinecliză
c. un graben
d. un horst.

55. În Muntii Flinders, Gawler, Lofoty, precipitatiile cad în cantităti mai mari:
a. iarna
b. vara

56. În jurul lacului Eyre, pe suprafetele uscate s-a dezvoltat o vegetatie de tip:
a. Malle - scrub
b. Mulga - scrub
c. Brigalow – scrub
d. desert
e. silvostepă

57. În SE Desertului Victoria există cea mai interesantă asezare umană din Australia, oras minier, cu cea mai mare mină
de opal alb din lume, care se numeste:
a. Barossa
b. Pitjantjara
c. Whyalla
d. Coober-Pedy
e. Coonawarra

58. Investitiile în industria extractivă si în metalurgia Australiei de Sud (în secolul al XX-lea) au favorizat formarea
„triunghiului de fier“alcătuit din trei porturi industriale:
a. Portul Lincoln, Portland, Port Augusta
b. Whyalla, Port Pirie, Port Augusta
c. Port Culver, Port Lincoln, Whyalla
d. Portland, Port Pirie, Whyalla

59. După capitala Perth, principalele orase din Australia de Vest sunt:
a. Geelong, Hobart, Kalgoorlie, Bulder, Mandurah, Dubbo, Cowra
b. Albany, Esperance, Bunbury, Mandurah, Fremantle, Bulder, Kalgoorlie
c. Albany, Esperance, Dubbo, Cowra, Geeloong, Mandurach, Fremantle
d. Geeloong, Albany, Esperance, Bunbury, Cowra, Geelong, Kalgoorlie

60. Muntii Musgrave prezintă următoarele caracteristici:


a) sunt alcătuiti din roci granitice arhaice si proterozoice
b) sunt alcătuiti din calcare siluriene si devoniene
c) au fost peneplenizati timp îndelungat prin eroziune glaciară si periglaciară
d) au fost peneplenizati timp îndelungat prin deflatie si coroziune
e) sunt înconjuraŃi de o bordură de deluroasă
a. A+C+D+F
b. B+C+D+E
c. A+D+E
d. A+C+E

61. Desertul Simpson prezintă:


a) relief care apartine morfosculpturii desertice
b) dune rosii
c) dune orientale E-V
d) relief ce aparŃine coroziunii
a. A+C+D
b. A+B
c. A+B+D
d. B+C+D

62. Cea mai mică pasăre din Australia (care trăieste în Australia Centrală), este:
a. strutul
b. pasărea liră
c. emu
d. pescărusii

63. Sub aspect morfostructural, Noua Zeelandă este de origine:


a. continentală
b. vulcanică
c. coraligenă

64. Câmpiile din Noua Zeelandă sunt de vârstă:


a. cretacică si paleozoică
b. tertiară si cuaternară
c. precambriană si carboniferă

65. Orogeneza Kaikoura a produs cutări, falieri si bombări care se observă în morfologia actuală a Alpilor
neozeelandezi.Când s-a produs această orogeneză:
a. mezozoic
b. neozoic
c. paleozoic
d. neozoic – cuaternar

66. Vulcanii: Ruapehu, Taranaki si Mangaweka se găsesc în:


a. Insulele Marshall
b. Papua – Noua Guinee
c. Vanuatu
d. Arhipelagul Mariane
e. Noua Zeelandă

67. Waikato este denumirea neozeelandeză a unui:


a. lac
b. munte
c. râu
d. vârf
e. oras
68. Maorii, locuitorii indigeni ai Noii Zeelande, în majoritate locuiesc în partea centrală a Insulei de Nord. Ei sunt de
origine:
a. australiană
b. polineziană
c. indiană
d. melaneziană

69. În Insula de Nord din Noua Zeelandă trăieste:


a. 1/2 din populatia tării
b. 3/4 din populatia tării;
c. 9/10 din populatia tării

70. Specificul orografic al Muntilor Tian-Shan constă în:


A. orientarea predominantă a culmilor pe directia vest-est;
B. divergenta si ramificarea culmilor în vest si înmănuncherea lor în est;
C. existenta a numeroase depresiuni intramontane longitudinale care separă culmile;
D. în cadrul axului central al Muntilor Tian-Shan se află Depresiunea Fergana;
E. în cadrul axului central al Muntilor Tian-Shan se află Depresiunea Nanin.
a. A+C+D+E
b. A+B+C+D
c. A+B+D
d. B+C+D+E

71. Muntii Hangai:


A. se desfac din Munti Altai;
B. se desfac din Muntii Verhoiansk;
C. au orientare NV- SE;
D. au orientare E-V;
E. străbat treimea sudică a Mongoliei;
F. străbat treimea nordică a Mongoliei;
G. formează linia morfohidrografică dintre Oceanul Arctic si regiunea endoreică a Asiei Centrale.
a. A+B+D+G
b. B+C+E+G
c. C+D+E+F
d. A+C+F+G
e. A+C+D+F

72. Depresiunea Qaidan este:


A. încadrată de ramurile muntilor Altun Shan, Qinlin Shan (la E si SE);
B. încadrată de ramurile muntilor Altun Shan, Quilin Shan (în N si NV);
C. Kunlun Shan pe latura sudică;
D. are caracter tectonic;
E. este umplută cu sedimente paleozoice si mezozoice;
F. este umplută cu sedimente mezozoice si tertiare.
a. A+C+E+F
b. B+C+D+F
c. C+D+E+F
d. B+C+D+F

73. Insulele Andaman si Nicobar sunt delimitate:


a. în E de Marea Andaman si în V de Golful Siam;
b. în V de Golful Bengal si în E de Marea Andaman.

74. Isim, Tom, Tobol sunt afluenti ai fluviului:


a. Obi
b. Enisei
c. Lena
d. Amur
e. Chang Jiang

75. Fluviul Huang He are izvoarele în:


a. Muntii Hymalaya
b. Muntii Baikal
c. Podisul Tibet
d. Podisul de Loess

76. În Câmpia Chineză mai ales în zona litorală, taifunurile se produc:


a. iarna si primăvara
b. primăvara si vara
c. toamna si iarna
d. la sfârsitul verii si toamna

77. Care dintre aspectele de geografie politică sunt proprii Taiwanului:


A. este considerat de China ca fiind una dintre provinciile sale;
B. este considerat de China ca fiind stat independent;
C. este foarte legat de Japonia;
D. are litigii teritoriale cu Japonia pentru insulele Senkaku;
E. revendică stăpânirea arhipelagului Spratley si Paracel;
F. este o zonă de tensiune geostrategică majoră în care se confruntă China si SUA.
a. B+C+D+F
b. A+C+D+E
c. A+D+E+F
d. C+D+E+F
e. A+B+D+F

78. Tipurile genetice de sate: jari, gashi, shinden si tonden-hei sunt în:
a. Japonia
b. Coreea
c. China
d. Taiwan
e. Vietnam

79. După al Doilea Război Mondial când situaŃia Japoniei era dezastruoasă, în procesul de refacere a situatiei economice,
rolul principal a revenit factorului uman.Poporul japonez se caracterizează prin:
A. indisciplină la locul de muncă;
B. nepăsare fată de situatia unitătii în care lucrează;
C. dorinta de a pleca în alte tări cu resurse si salarii mai mari;
D. ardoarea cu care oamenii muncesc;
E. „urism profesional“;
F. dorinta de a învăta pentru a lucra mai bine;
G. dorinta de a învăta pentru a avea un nivel ridicat al calificării.
a. A+E+G
b. B+D+F
c. D+E+F
d. C+D+G
e. D+F+G

80. Japonia :
A. a parafat tratatul de pace cu Rusia, renuntând la insulele Kurile (ocupate în anul 1945 de trupele sovietice);
B. a parafat tratatul de pace si prietenie cu China;
C. mentine intactă aptitudinea pentru inovat si explorat;
D. se pronuntă pentru neproliferarea armelor nucleare si a celorlalte arme de distrugere în masă;
a. A+B+D
b. B+C+D
c. A+C+D

81. I se spune „Perla Orientului“. Alegeti varianta corectă a răspunsurilor:


A. în anul 2000 a revenit Chinei;
B. ca dezvoltare economică s-a plasat printre cei “patru mici dragoni din Asia ”;
C. impresionează mai ales prin aspectul modern si cultura sa traditională amalgamantă cu elemente occidentale;
D. poartă denumirea de Macao;
E. Poartă denumirea de Hong Kong.
a. A+C+E
b. B+C+D
c. C+D+E
d. B+C+E

82. Mayron si Taal sunt vulcani activi în:


a. Indonezia
b. Filipine
c. Japonia
d. Noua Zeelandă
e. Papua-Noua Guinee

83. Mindoro, Samar, Negritos sunt insule din:


a. Arhipelagul Marshall
b. Noua Zeelandă
c. Micronezia
d. Filipine
e. Japonia

84. Pitonul reticular, cobra scuipătoare, varanul de Komodo, testoasa moale fac parte din fauna:
a. Japoniei
b. Malaysiei
c. Indoneziei
d. Australiei
e. Indiei

85. Hai Phong, Hué, Da Nang, Vinh sunt orase din:


a. Filipine
b. Indonezia
c. Thailanda
d. Vietnam
e. Myanmar

86. Ansamblul de temple budiste Angkor Wat se află pe teritoriul:


a. Indonezia
b. Cambodgiei
c. Laosului
d. Malaysiei
e. Mynmarului

87. India are numeroase zone si obiective turistice ; alegeti răspunsurile corecte:
A. Mausoleul Taj Mahal de la Agra;
B. Templul de Aur de la Varanasi;
C. Coloana de Fier de la Delhi;
D. Palatul majarajahilor;
E. Samarkand, vechi oras pe drumul mătăsii;
F. Armata de războinici si caii de teracotă de la Xi’an.
a. A+B+D+E
b. B+C+E+F
c. C+D+E+F
d. A+B+C+D
e. B+D+E+F

88. Una din tările enumerate mai jos are o serie de particularităti:
- după al doilea război din Indochina a devenit un punct de sprijin al SUA în lupta împotriva comunismului vietnamez ;
- este o putere bancară în regiune;
- a avut un rol activ în crearea ASEAN ;
- tara este implicată în conflictul cambodgian;
- continuă frictiunile cu Myanmar sprijinind populatia Karen în lupta ei pentru independentă;
- se speră să străpungă printr-un canal istmul Kra.
Care dintre tări prezintă aceste carateristici ?
a. Cambodgia
b. Thailanda
c. Laos
d. Myanmar
e. Singapore

89. Tankas-urile sunt:


a. medicamente sub formă de pilule
b. mâncăruri tonifiante
c. gimnastică fortifiantă
d. tehnici de tratament chinezesti
e. planse în culori de medicină tibetană

90. Templul budist Borobudur se află în:


a. Sumatera
b. Jawa Centrală
c. Kalimantan
d. Maluku

91. Vulcanul Krakatau se află:


a. în Sumatera
b. în Jawa
c. între Jawa si Sumatera
d. între Jawa si Kalimantan

92. Alegeti afirmatiile corecte:


A. Arborele de cafea a fost introdus din Africa în Sri Lanka;
B. Primele plantatii cu arbori de cafea au fost înfiintate de olandezi în Sri Lanka în anul 1658;
C. Cele mai întinse plantatii de arbori de cafea sunt astăzi în Indonezia si India;
D. Pe mari suprafete arborele de cafea se cultivă în Mongolia si în Papua-Noua Guinee.
a. A+B
b. B+C
c. C+D
d. A+D
e. B+D

93. Agricultura din interiorul pădurii ecutoriale si a celei tropicale umede:


A. acestea sunt regiuni cu economie agricolă primitivă;
B. se practică o agricultură fondată pe cultura bumbacului;
C. se bazează pe o agricultură itinerantă, cules, vânat si pesciut;
D. acest tip de agricultură este practicat de grupuri umane restrânse în interiorul insulei Sri Lanka, de daiacii din
Kalimantan si în alte locuri izolate din Indonezia.
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+C+D

94. China se situeaza pe primul loc în lume prin:


A.tehnica recuperarii satelitilor si a rachetelor cu mai multi sateliti;
B. sondaje cu sateliti;
C. lansarea de sateliti geostationari;
D. rachete cu propulsii.
a. A+B+C+D
b. A+C+D
c. B+C+D

95. Portelanul a fost adus din Asia în Europa de către:


a. Marco Polo
b. Dimitrie Cantemir
c. Spătarul Nicolae Milescu
d. James Cook
e. La Pérouse

96. Care este tara asiatică cu cele mai multe, mai dotate si mai lungi autostrăzi:
a. Rusia
b. India
c. Japonia
d. China
e. Turcia

97. Sunt porturi cu trafic complex :


A. Yokohama, Shanghai, Antalya;
B. Singapore, Kawasaki, Tokyo;
C. Hiroshima, Kawasaki, Yakohama;
D. Bursa, Bangkok, Yakohama;
E. Osaka, Kobe, Shanghai.
a. A+B+C
b. B+D+E
c. B+C+E
d. C+D+E

98. Tranzactionarea aurului se desfăsoară în principalele institutii bursiere din :


A. Dubai, Bursa, Samarkand, Jeddah;
B. Kuwait, Makao, Singapore, Baku;
C. Dubai, Kuwait, Macao, Hong Kong;
D. Kuwait, Macao, Hong Kong.
a. A+B+D
b. A+B+C+D
c. C+D
d. B+C

99. Lacul Sevan se află în:


a. Georgia
b. Turrcia
c. Armenia
d. Iran

100. În Israel, limbile oficiale sunt:


a. ebraică si arabă
b. ebraică si engleză
c. arabă si engleză

101. Orasele Chittagong, Khulna si Rajshahl se află pe teritoriul:


a. Indiei
b. Pakistanului
c. Bangladeshului
d. Afganistanului

102. Câmpia Terrai se află în:


a. Mongolia
b. China
c. India
d. Pakistan
e. Nepal

103. Ngalongii constituie 2/3 din populatia:


a. Bangladeshului
b. Nepalului
c. Bhutanului
d. Afganistanului
e. Maldivelor

104. Irrawady, Sittang si Salween au o orientare generală N-S si sunt principalele râuri din:
a. Myanmar
b. Thailanda
c. Cambodgia
d. Laos
105. Podisul Korat este acoperit de savană si se află în:
a. Myanmar
b. Thailanda
c. Laos
d. Cambodgia

COMPLETION
1. Muntii Tian Shan sunt despărtiti de Muntii Pamir prin Depresiunea FERGANA, iar de Muntii Altai prin Depresiunea
ZAISAN.

2. Câmpia bazinului mijlociu si inferior a fluviului Chang Jiang începe în aval de sectorul ,,CELE TREI DEFILEE “ si
se întinde până la MAREA GALBENA.

3. Podisul Sichuan (Bazinul Rosu sau Depresiunea Sichuan) este situat pe cursul superior al fluviului CHANG JIANG.

4. Arhipelagul Kurile se întinde între Peninsula Kamceatka si insula japoneză HOKKAIDO.

5. Amudaria si Sîrdaria reusesc să-si ducă o mică parte a apelor până la Lacul ARAL, iar râurile Karatan si Ili reusesc să
se verse în Lacul BALHAS.

6. Lacul Balhas se află pe teritoriul KAZAHSTANULUI (mentionează tara) si este instalat într-o vastă regiune tectonică.

7. Limba tamil face parte din familia limbilor DRAVIDIENE (completează denumirea familiei lingvistice).

8. În Asia, crestinismul este răspândit în unele sate din Asia de Vest ( Siria, Israel ), în Asia de Sud, dar este bine
reprezentat în următoarele două state: GEORGIA, ARMENIA. ( mentionează denumirea si pune virgula între ele )

9. În Cambrian-Silurian au avut loc cutările caledonice si în centrul Australiei au rezultat Muntii Macdonell si Muntii
MUSGRAVE.

10. Cel mai mare lac al Australiei este EYRE.

11. În Australia trăiesc insecte foarte veninoase, meduze si reptile, inclusiv sarpele TAIPAN care secretă cea mai
puternică otravă din lume (completează denumirea nearticulată a sarpelui).

12. În sudul Noii Zeelande se află Insula STEWART ( cea mai mare dintre insule).

13. Agathis australis care creste în Noua Zeelandă are un trunchi masiv fiind o specie de PIN.

14. A fost aleasă emblema Noii Zeelande, are mărimea unei găini, fără aripi si coadă; vânarea ei este intrezisă si pedepsită
prin lege.Această pasăre este întâlnită tot mai rar si se numeste pasărea KIWI.

15. Desi dispune de zăcăminte de cărbuni, gaze naturale si petrol, 4/5 din energia electrică este generată de surse
GEOTERMALE si a apelor curgătoare (mentionati sursa).

16. Din Muntii Baikal izvorăste fluviul LENA.

17. KARACHI este aeroport de escală din Pachistan.

18. Capitala Azerbaidjanului este orasul BAKU.