Sunteți pe pagina 1din 6

www.e-vent2002.

ro

CARTE TEHNICA

INSTALATIE DE FILTROVENTILATIE

IFV2 - 750

Seria 287

ANUL 2010
2

1.DESTINATIE SI DOMENIUL DE UTILIZARE


1.1. Instalaţia de filtroventilaţie IFV2 – 750 este un utilaj care, aşa cum sugerează numele, este destinat
introducerii de aer filtrat în incinta adăposturilor de protecţie civilă, asigurând supravieţuirea unui număr de max.120
persoane.
1.2. Principiul de funcţionare al instalaţiei constă în asigurarea în interiorul incintei a unei suprapresiuni de
cca.10 mm CA faţă de cea atmosferică, în aşa fel încât să nu existe posibilitatea pătrunderii de aer viciat, care să
afecteze persoanele adăpostite aici.
1.3. Instalaţia funcţionează în climat temperat (cu temperaturi cuprinse între –20 şi +50° C şi umiditate relativă
de 80%) şi climat tropical arid.
1.4. Instalaţia este executată conform documentaţiei avizate şi puse la dispoziţie de INSPECTORATUL
GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA (album IFV2 – 750.0). Instituţia care agreează S.C. E-VENT PROD COM
2002 SRL Bucureşti pentru execuţia acestor produse este CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU
CONSTRUCTII.
1.5. Instalaţia IFV2 – 750 este concepută şi realizată să lucreze în două regimuri de filtrare a aerului şi, de
asemenea, în două regimuri de acţionare, funcţie de cerinţele momentului utilizării.astfel:
a – filtrare mecanică – situaţie în care cele 3 filtre chimice tip STL – FPA 100 sunt excluse din circuitul
aerului.Acest sistem se foloseşte pe timp de pace, când destinaţia adăpostului este alta (birouri, arhive, depozite, etc.)
şi se asigură numai o curăţire de praf şi alte impurităţi mecanice a aerului introdus în incintă;
b – filtrare chimică –situaţie care se întâlneşte în diverse aplicaţii sau pe timp de război (atacuri cu
substanţe chimice sau toxice de luptă) şi în care, pe traseul aerului de la exterior spre intrerior, intervine bateria de filtre
chimice STL – FPA 100.
In această ultimă situaţie se disting două posibilităţi de acţionare a grupului de ventilare al instalaţiei, şi
anume:
b.1 –acţionare electrică – curent furnizat de reţeaua electrică naţională;
b.2 –acţionare electrică – la care se recurge atunci când sistemul naţional a încetat să funcţioneze şi se
face prin acţionarea generatorului electric cu care este dotată instalaţia.

2.CARACTERISTICI TEHNICO – FUNCTIONALE SI CONSTRUCTIVE.


2.1.Caracteristici constructive :
- lungime - 920 mm
- lăţime - 550 mm
- înălţime - 2000 mm
- greutate - 70 kg.
2.2.Caracteristici funcţionale:
2.2.1.In regim de filtrare mecanică – fără filtre chimice STL – FPA 100:
- debit…………………………….750 m³/h
- presiune disponibilă……………58 mmCA
- putere consumată………………0,385 kw
- turaţie motor şi ventilator………2850 rpm
2.2.2.In regim de filtrare chimică – cu filtre STL – FPA 100:
- debit…………………………...300 m³/h
- presiune disponibilă …….33 mmCA
- putere consumată………………..0,250 Kw
- turaţie motor şi ventilator………..2850 rpm

3.COMPONENTA INSTALATIEI
3.1.Principalele părţi componente ale instalaţiei de filtroventilaţie IFV2 – 750 sunt :
a.grup de ventilare – format din suport, ventilator centrifugal, motor electric ( care poate fi la cerere mono sau
trifazat );
b.filtru reţinător de praf în carcasă cu clapete tip FRP 82;
c.filtre chimice STL – FPA 100 (3 buc). Aceste repere se vor achiziţiona de utilizator numai la ordinul Protecţiei
Civile, datorită faptului că sunt materiale consumabile, cu o durată de păstrare de max. 5 ani şi o durată de exploatare
de 1000 ore;
d.supape de suprapresiune tip S – 00 (completul standard conţine 3 buc);
e.ventil (vană) antisuflu tip BYS2 – 0/A;
f.micromanometru 0 – 50 mmCA ;
g.debitmetru cu disc 750 m³/h ;
h.conducte, racorduri, coturi, manşoane de cauciuc, coliere;
i.generator electric propriu.

4.DESTINATIE, CONSTRUCTIE SI MOD DE FUNCTIONARE


4.1.Grupul de ventilare are rolul de a asigura aerul necesar incintei.Principalele lui componente sunt:
- ventilator centrifugal;
- motor electric asincron trifazat sau monofazat–0,55 kw x 3000 rpm, IP 54,TA III;
3
- suport – are rolul de a fixa întregul grup de ventilare pe peretele adăpostului şi de a fi o bază solidă şi
sigură pentru elementele de mai sus.

S.C. E-VENT PROD COM 2002 S.R.L.


Sisteme de ventilatie si climatizare
4.2.Ventilul antisuflu tip BYS2 – 0/A protejează persoanele din incintă de acţiunea undei de şoc (prin
închiderea supapei). Se montează pe traseul prizei de aer, înaintea filtrului mecanic.
4.3.Filtrul reţinător de praf în carcasă cu clapete tip FRP 82 îndeplineşte următoarele funcţiuni:
- asigură filtrarea de impurităţi mecanice a aerului introdus în incintă.
- realizează by – passarea filtrelor chimice în regim de filtrare mecanică.
- reglează debitul de aer introdus în incintă.
- asigură etanşarea aspiraţiei, pentru eliminarea admisiei directe a aerului din interiorul adăpostului.
Rolul de filtrare este îndeplinit de celula filtrantă,confecţionată din straturi succesive de plasă de sârmă
ondulată. Pentru a deveni funcţională, aceasta se imersează înainte de pornirea instalaţiei într-o baie de ulei mineral, se
scurge, se introduce în locaşul ei, după care se montează garnitura şi capacul, care se strânge corespunzător cu
piuliţe, pentru a nu permite aspirarea de aer din interior.
4.4.Filtrele pentru substanţe chimice STL tip FPA 100 sunt destinate reţinerii substanţelor toxice de luptă,
radioactive şi agenţilor patogeni existenţi în aerul aspirat din exterior. Instalaţia este prevăzută cu 3 filtre chimice, legate
în serie, care sunt utilizate numai în regim de filtrare chimică. Din această cauză, cât şi datorită faptului că fiind
materiale depreciabile în tump, cu o durată de conservare de max.5 ani, acestea se vor achitiţiona de utilizator numai în
caz de necesitate, la ordinul Protecţiei Civile sau de la societatea noastra odata cu instalatia.
Aerul viciat aspirat din exterior intră în filtre pe la partea superioară, printr-un racord cu diametrul de 150 mm
şi iese spre instalaţie prin alt racord, cu diametrul de 100 mm.
4.5.Debitmetrul cu disc este montat vertical pe gura de refulare a ventilatorului şi are rolul de a indica continu,
în timpul funcţionării instalaţiei, debitul de aer introdus în incintă.
4.6.Micromanometrul cu tub U are rolul de a măsura permanent suprapresiunea realizată în adăpost pe durata
funcţionării instalaţiei. El se montează prin intermediul unui furtun de cauciuc sau PVC în apropierea instalaţiei, la
cca.1,7 m de la pardoseală. Una din ramurile micromanometrului se pune în legătură cu exteriorul, cu ajutorul furtunului
susmenţionat, printr-un robinet de trecere de 3/8” si a unei tevi de acelasi diametru, terminata la exterior cu o indoitura
in forma de U.
4.7.Supapele de suprapresiune tip S – 00 sunt destinate eliminării suprapresiunii aerului din incintă. Ele se
deschid la o valoare a presiunii de cca.6 mm CA. Sunt astfel construite încât să se închidă automat la creşterea bruscă
a presiunii exterioare, datorată unei unde de şoc.In mod obligatoriu, una din supape trebuie montată spre exterior, iar
celelalte în pereţii care compartimentează adăpostul.Montarea lor se face pe nişte piese numite piese de trecere, fixate
în pereţi înainte de turnarea betonului.
Instalaţia de filtroventilaţie se livrează cu un număr de 3 supape, iar dacă situaţia impune mai multe, acestea
se pot executa separat.
4.8.Generatorul electric are rolul de a furniza elergie electrică atunci când reţeaua naţională este în
imposibilitate să o facă.La punerea lui în funcţiune se va citi cu atenţie cartea tehnică a acestuia.Acest reper se va
amplasa in sasul de acces in sau in exteriorul adapostului,in imediata lui apropiere. De la generator se va trage pana la
instalatie o priza monofazata, prin intermediul unui conductor electric, prevazut cu 3 fire Ø 2,5 mm.

5.AMPLASAREA SI MONTAREA INSTALATIEI


5.1.Amplasarea instalaţiei de filtroventilaţie se face conform documentaţiei tehnice elaborate de proiectantul
adăpostului, în conformitate cu normativele în vigoare emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
5.2.Montarea instalaţiei se realizează conform schemei de montaj, anexate la prezenta Carte Tehnică.
5.3.In cazul în care nu se utilizează filtrele chimice, coturile de 150 mm tip 1A (poz.9) şi tip 1B (poz.12) din
susnumita schemă, se înlocuiesc cu un cot dublu (orb), care face parte din inventarul instalaţiei.Aceste repere ramase
se vor monta intre ele conform schitei anexate si vor fi amplasate in apropierea instalatiei, pentru a putea, in caz de
necesitate, sa se imlocuiasca cu cotul orb, mai sus mentionat.
5.4.După asamblarea părţilor componente ale instalaţiei, se porneşte ventilatorul.

ATENTIE !
Maneta inferioară a filtrului mecanic FRP 82 trebuie să fie fixată pe poziţia corespunzătoare filtrării mecanice
(în punctul extrem dreapta). In continuare, se verifică modul cum s-a asigurat etanşarea îmbinărilor. Dacă se constată
neetanşeităţi, se opreşte motorul electric, după care se remediază prin strângerea şuruburilor, piuliţelor sau, după caz a
colierelor de 100 şi 150 mm. In continuare se reia operaţiunea de verificare a etenşeizării.
5.5.In cazul în care se montează filtrele chimice STL – FPA 100, se urmăreşte cu maximă atenţie starea
acestora, în aşa fel încât să nu prezinte fisuri, crăpături, găuri sau deformări mecanice, deoarece aceste defecte pot
duce la pierderea etenşeităţii lor. De asemenea se verifică data fabricaţiei, înscrisă cu vopsea pe partea laterala.In
cazul în care se constată diverse defecte sau data fabricaţiei este mai mare de 5 ani, acestea nu se vor monta în nici un
caz, ci se vor înlocui cu altele corespunzătoare.Filtrele chimice se vor strange numai cu cheia speciala care se
gaseste in stelajul de transport al fiecarui filtru.
5.6.Nu se admit improvizaţii în asigurarea funcţionării instalaţiei, respectarea schemei de montaj fiind
obligatorie.
4
5.7.La montarea filtrelor chimice, acestea se vor amplasa, pentru stabilitate, pe doi
cusaci de lemn cu dimensiunile 40 x 40 x 300 mm, care se pot confectiona din stelajele de treansport ale acestora.
5.8.La montarea prizei de aer se va acorda o atentie deosebita etanseizarii sudurilor tevilor si coturilor Ø 159
mm, pentru a asigura o aspiratie corespunzatoare.
5.9.La montajul tubulaturii de dispersie a aerului in incinta,care se realizeaza pe debitmetrul instalatiei, prin
S.C. E-VENT PROD COM 2002 S.R.L.
Sisteme de ventilatie si climatizare

intermediul unei flanse cu diametrul de 150 mm (care se gaseste fixata de debitmetru), asigurandu-se o etansare
corespunzatoare.

6.FUNCTIONAREA INSTALATIEI
6.1.In regim de acţionare electrică.utilizând reţeaua electrică naţională:
6.1.1.Pentru pornirea instalaţiei este necesar să se respecte următoarele reguli:
a – verificarea etanşeităţii instalaţiei;
b-- se verifică celula filtrantă să fie impregnată cu ulei;
c – se verifică poziţia 0 a micromanometrului(care se incarca in prealabil cu un lichid indicator format din 1
% antigel,1 % substanta de contrast – tus colorat – si 98 % apa) şi debitmetrului.Pozitia 0 a micromanometrului se
stabileste la ambele ramuri,la meniscul lichidului indicator,urmand ca citirile ulterioare sa se faca prin insumarea celor 2
ramuri ;
d – se comută clapeta inferioară a filtrului mecanic pe poziţia dorită (extrem stânga pentru filtrare chimică
sau extrem dreapta pentru filtrare mecanică), urmărindu-se cu atenţie blocarea ei.
6.1.2.Se supraveghează micromanometrul pentru ca acesta să arate o suprapresiune de cca.6 mm CA (prin
însumarea citirilor pe cele două ramuri). Dacă acest lucru nu se realizează, se verifică etanşeitatea uşilor şi obloanelor
metalice (starea chederelor de cauciuc).Dacă acestea sunt corespunzătoare, se anunţă fabricantul instalaţiei pentru a
remedia eventualele neconcordanţe.
6.1.3.Se urmăreşte ca debitul instalaţiei (vizualizat pe scala debitmetrului) să fie cel corespunzător situaţiei de
funcţionare. Astfel, pentru filtrare mecanică debitul trebuie să fie de 750 m³/h, iar pentru filtrare chimică de 300 m³/h.
6.1.4.In eventualitatea că debitul necesar în incintă este mai mic decât valorile indicate la pct.6.1.3., se
acţionează maneta superioară a filtrului mecanic, până la obţinerea valorii corecte. Se ţine cont de faptul că o persoană
consumă cca.2,5 m³ de aer pe oră.
6.2.In regim de acţionare electrică, utilizând generatorul electric propriu:
Trecerea în regimul de acţionare electrică prin generator electric propriu se face în felul următor:
- la întreruperea alimentării cu energie electrică, se decuplează motorul electric de la
întrerupător.Se porneşte generatorul (respectând instrucţiunile din cartea lui tehnică) şi după
intrarea în turaţia de mers în gol, se cuplează cablul motorului electric la una din prizele
generatorului.
- În continuare se procedează ca în cazul prezentat mai sus.

6.3.Pentru oprirea instalaţiei se va proceda în felul următor:


a – se acţionează întrerupătorul de curent electric (tip DRG 10 A) pentru a debranşa instalaţia de la
reţea;
b – se închide etanş clapeta de admisie a aerului prin filtrele chimice, izolându-le în acest fel de mediul
din interiorul adăpostului.
c - în cazul în care s-a folosit generatorul instalaţiei,acesta se va opri, în conformitate cu cele arătate în
cartea tehnică a acestuia.

7.DEFECTE POSIBILE SI METODE DE REMEDIERE


Nr.
Defectul şi modul de manifestare Cauza posibila Remediere
Crt.
Contacte imperfecte sau intreruperi pe Se localizeaza intreruperea si se reface
1. Electromotorul nu porneste
circuitul electric de alimentare continuitatea
-Legaturile electrice ale motorului sunt
Electroventilatorul functioneaza, dar nu se inversate -Se inverseaza legaturile electrice
2.
refuleaza aer in debitmetrul instalatiei -Pana de antrenare a rotorului ventilatorului -Se inlocuieşte pana ruptâ
este ruptă.
Se strâng piuliţele, suruburile si colierele
3. Ventilatorul funcţioneaza cu zgomot Slabirea elementelor de fixare

Manşoane de cauciuc rupte, fisurate sau Se inlocuiesc sau se strâng corespunzator


4. Tragerea sau evacuarea de aer fals
nefixate
Lipsa benzinei din rezervor
Generatorul electric nu porneşte sau se In priza suplimentară a fost introdus un Se va alimenta cu benzină fara plumb CO 98.
5.
poreşte în funcţiomare. consumator electric ce depăşeşte puterea Se verifică şi se remediază.
acestuia.
Genetatorul produce zgomote anormale. Se verifică şi se completează cu uleiul de
6. Posibila lipsă a uleiului.
ungere prevăzut în cartea tehnică.
7. Instalaţia funcţionează normal, dar nu -Conductele prizei de aer infundate -Se desfundă priza de aer şi conductele de
introduce aer in incintă admisie
-Supapa vanei antisuflu blocată in poziţia -Se anunţă fabricantul pentru remediere
inchis -Pentru remediere se demonteaza şi se spală
5
-Celula filtrantă a filtrului mecanic FRP 82 în diluant şi se spala in benzină, dupa care se
este colmatată repetă operaţiunile prevăzute la cap.4.3 alin.6
-Neetanşeitaţi in tubulatura interioara a -Se strâng piuliţele ramelor tubulaturii si, unde
Instalaţia în funcţionare nu asigură adapostului este cazul, se inlocuiesc garniturile
8.
suprapresiunea necesară -Neetanşeitatea uşilor şi obloanelor -Se anunţă fabricantul pentru remediere
metalice
In funcţionare, instalatia crează o
Supapele de suprapresiune sunt blocate pe
9. suprapresiune în incintă mai mare de 6 Se deschid prin deblocarea manetei supapei
poziţia închis
mmCA

8.MARCARE, AMBALARE SI DEPOZITARE


8.1.Ventilatorul centrifugall va fi prevăzut cu o placă de marcă, care va cuprinde următoarele elemente:
- denumirea şi reperul produsului
- denumirea şi adresa fabricantului
- seria şi anul de fabricaţie.
8.2.Ventilul antisuflu se marchează prin poansonare pe flanşă, cu următoarele date:
- denumirea producătorului
- presiunea nominală
- diametrul nominal
- poansonul CTC
- materialul corpului
- seria şi anul de fabricaţie.
8.3.Instalaţia de filtroventilaţie IFV2 – 750 nu se ambalează, fiind livrată pe subansamble şi repere.
8.4.Pe timpul transportului nu trebuie luate măsuri speciale de protecţie. Singurele elemente fragile sunt
micromanometrul şi debitmetrul.
8.5.Instalaţia de filtroventilaţie poate fi depozitată fie în lăzi de lemn, fie în starea în care a fost livrată.
Depozitarea se face în încăperi uscate, cu ventilaţie naturală,protejate împotriva umidităţii şi intemperiilor.
8.6.Este interzisă depozitarea instalaţiei IFV2 – 750 împreună cu substanţe care pot provoca coroziunea
elementelor metalice sau degradarea altor materiale,precum şi cu substanţe toxice, care, în funcţionare pot fi aruncate
în incintă.
8.7.Dacă depozitarea se face în lăzi de lemn, pe verticală, se pot suprapune maxim două lăzi.
8.8.Pe perioada depozitării,instalaţia se va verifica periodic, prin examinare vizuală, urmărindu-se:
- starea lăzii (lor);
- existenţa şi calitatea marcajelor;
- să nu existe urme de coroziune, deformări, străpungeri sau fisuri;
- existenţa capacelor oarbe la filtrele chimice – unde este cazul;
- să nu existe defecte privind vopseaua.
Defectele de acest gen apărute în timpul controlului vizual se vor remedia de urgenţă
8.9.Termenul de garanţie este de 12 luni de la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 18 luni de la data
livrării.

9.REGULI DE PROTECTIA MUNCII


9.1.La montarea instalaţiei se va folosi numai personal calificat pentru tipurile respective de lucrări (lăcătuşi,
electricieni, sudori, etc).
9.2.Pentru deservirea instalaţiei se va desemna personal special,care va fi instruit cu datele din prezenta
Carte Tehnică.In acelaşi mod va fi instruit şi personalul răspunzător cu funcţionarea adăpostului.
9.3.Se interzice persoanelor adăpostite se manevreze instalaţia.
9.4.Pentru evitarea contaminării cu substanţe toxice, înlocuirea filtrelor chimice STL – FPA 100 va fi
efectuată numai de personal special instruit şi care va utiliza obligatoriu echipament individual de protecţie (mască,
mănuşi, costum, cizme, etc).
9.5.Schimbarea filtrelor se va face numai cu instalaţia oprită.
9.6.Depozitarea filtrelor chimice colmatate se va face într-un loc special amenajat conform normelor în
vigoare, în afara adăpostului.
9.7.Pentru evitarea accidentelor grave, tot personalul care manipulează filtrele chimice va fi instruit în mod
special şi va fi dotat cu echipament individual de protecţie.
9.8.Instalaţia de filtroventilaţie IFV2 – 750 se va amplasa, de preferinţă, într-o incintă (cameră) separată,
pentru a preveni eventuale accidente datorate pieselor în mişcare sau înlocuirii filtrelor.

10. INTRETINERE
10.1.Instalaţia de filtroventilaţie IFV2 – 750 se va porni in mod obligatoriu de minim 3 ori pe an.
Se va urmarii cu aceasta ocazie starea mansoanelor de cauciuc ce asigura etansarea instalatiei; daca se observa
rupturi sau fisuri, mansoanele de cauciuc se vor inlocui. Deasemenea se vor urmari eventuale zgomote sau vibratii
anormale ale instalatiei, iar daca acestea apar, trebuie luata legatura cu fabricantul ( atat in perioada de garantie cat si
postgarantie).
10.2.Ventilul antisuflu BYS2-0/A se va demonta cel putin o data la 3 ani si se va curata si unge lagarul
supapei din interior.
10.3.Filtrul retinator de praf in carcasa cu clapete FRP 82 se va demonta cel putin o data la 3 ani, urmarindu-
se:
6
-demontarea si curatarea celulei filtrante se va efectua cu produse ce contin soda caustica. Dupa aceasta
operatiune se va curata cu jet de apa calda si se va imersa intr-o baie de ulei mineral, se scurge si se monteaza la loc.
-starea clapetelor de cauciuc, care in caz de deteriorare se vor inlocui.
10.4.Filtrele chimice STL-FPA100 se vor inlocui dupa o perioada de 5 ani sau 1000 ore de functionare, numai
de personal specializat si instruit in acest scop.
10.5.Generatorul de curent electric se va porni odata cu pornirea instalatiei, cu respectarea intocmai a
instructiunilor din cartea tehnica cu care este livrat.

S.C. E-VENT PROD COM 2002 S.R.L.


Sisteme de ventilatie si climatizare

S-ar putea să vă placă și