Sunteți pe pagina 1din 5

3.1.

Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de


incendiu se asigura in permanenta la toate:
a) constructia unitatii cu toate incaperile acesteia b) instalatii
tehnologice utilitare si anexe
c) spatile de depozitare materiale prime si finite; d) mijloacele
tehnice de p.s.i.( stingatoare)
e) tablourile, de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de
iluminat, de forta si iluminat de siguranta;
f) celelalte mijloce utilizate pentru interventie in caz de incendiu;
3.2. Caile de acces, de evacuare si de interventie in caz de incendiu vor
fi mentinute in permanenta practicabile si curate;
3.3 Blocarea cailor de acces , de evacuare si de interventie cu materiale
care reduc latimea sau inaltimea libera de circulatie este interzisa:
3.4. Peste santurile si sapaturile efectuate pe caile de circulatie in cadrul
unor lucrari se vor amenaja podete provizorii, bine consolidate sau se
vor asigura cai de acces derivate
3.5. Usiile spre exterior ,destinate evacuarii - in caz de incendiu
-prevazute cu inscriptii corespunzatoare - vor fi descuiate tot timpul
lucrului si astfel intretinute , incit deschidereea lor sa fie sigura si
usoara. Cheile incaperilor care stau incuiate in, timpul lucrului vor fi
tinute de responsabilul acestor incaperi,
iar dupa incetarea lucrului , vor fi predate la poarta; 3.6.Se interzice
depozitarea materialelor combustibile linga cladirea uniatii si
la distanta mai mica decit distantele admise de normele in vigoare;
3.7. Pe culoarele de evacuare , pe scarile de acces sau in puncte importante
se vor planta placi indicatoare cu inscriptii referitoare la directia spre usiile
de evacuare e.t.c. conform STAS 297/2 ;
Se interzice blocarea in pozitie a usiilor care in caz de incendiu au rolul de a
opri patrunderea fumului pe caiile de evacuare si propagare a incendiilor pe
verticala sau orizontala ( usiile casei de scari .)
- 3.9.Usiile caiilor de evacuare din cladire vor fi conditionate astfel
-se vor deschide cu usurinta , in sensul fluxurilor de evacuare;
-nu vor fi dotate cu mecanisme , care s-ar putea bloca pe timpul
functionarii; -nu se vor placa cu oglinzi pentru a se creea confuzii in
timpul evacuarii. 3.10. Pentru asigurarea evacuarii rapide a persoanelor
si a bunurilor din cladirea unitatii se vor intocmi planuri de evacuare ,
care vor cuprinde
urmatoarele a) mijloacele prin care se anunta persoanele ce raspund de
executarea si dirijarea evacuarii;
b) numele si prenumele ,precum si locul de munca ale persoanelor
raspunzatoare de evacuari, pe schimbul de lucru
c) ordinea in care urmeaza sa se evacueze persoanele si bunurile in
functie de valoare si vulnerabilitate la incendiu , din
fiecare incapere; .
d) trasele pe care se vor evacua materialele, urmarindu-se
pe cit posibil sa fie separate de cele destinate evacuarii
persoanelor , astfel incat sa nu ingreuneze iterventia
pompierilor;
e) locurile in care urmeaza sa fie evacuate; persoanele si
bunurile, precum si persoanele insarcinate cu paza lor;
f) locul in care se afla si numarul mijloacelor de iluminat
mobile a mijloacelor de transport precum si a altor
materiale necesare evacuarii;
g) masuri de securitate ce vor trebui sa fie Iuate la
efectuarea evacuarii materialelor;
3.13. Mijloacele initiale de stingere a incendiilor din sala de
productie, depozite se dau in raspunderea sefiilor locurilor de
munca;
3.13. Pentru deprinderea modului de utilizare in caz de incendiu a
mijloacelor initiale de stingere cu ocazia instructiunilor periodice
p.s.i. se vor face exercitii de evacuare si stingere cu personalul de
pe locurile de munca. Art.4. Colectarea deseurilr si a ambalajelor
4.1. Deseurile si rezidurile combustibile utilizate ori rezultate din procesul
tehnologic , se colecteaza ritmic dar obligatoriu la terminarea schimbului Si
se
depun in locurile destinate depozitarii sau distrugerii lor , astfel incit la
-locurile de munca sa fie in permanenta curatenie.
4.2. Deseurile si ambalajele combustibile se vor depozita cu asigurarea
distantelor de siguranta fata de cladiri , instalatii, si alte materiale
combustibile;
4.3 Deseurile, rezidurile si gunoaiele care nu se ard in crematoriu pot fi
distruse prin foc deschis , cu respectarea urmatoarelor conditii
a) curatarea zonei in Care se face focul de materiale
combustibile care pot sa transmita arderea (iarba,
frunze uscate, deseuri combustibile e.t.c. );
b) asigurarea distantei de siguranta fata de
constructii , instalatii si depozite ;
c) Supravegherea permanenta a focului si zonei
invecinate;
d) asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor ;
e) stingerea carbuniilor si a jaraticului cu apa dupa
terminarea arderii sau in momentul cind incepe sa
bata vintul ;
f) controlul zonei invecinae dupa terminarea arderii
4.4. Se interzice arderea prin foc deschis a deseurilor , rezidurilor si
gunoaielor, precum si a altor materiale combustibile pe timp de vint .
4.5. Ambalajele si materialeIe utilizate la ambalare se evacueaza ritmic
si obligatoriu din spatiile de productie si de depozitare a produselor la
terminarea schimbului de lucru .Depozitarea ambalajelor , distrugerea
lor sau a materialelor utilizate la ambalare , se fac cu respectarea
normelor de p.s.i. 4.6.Toate deseurile provenite din ambalaje , vor fi
adunate imediat si evacuate in locuri care vor fi special amenajate in
acest scop si asigurate impotriva incendiilor;
4.7. Teritoriul magaziilor , inclusiv terenul din, jurul lor vor fi curatate
periodic de deseuri , de vegetatie uscata e.t.c. Acestea vor fi adunate si
evacuate in locuri amplasate si amenajate conform normelor in vigoare.
4.8. Ambalajele combustibile necorespunzatoare sau cele deteriorate ,
vor fi evacuate imediat din incinta magaziilor si strinse intr-un loc
special amenajat, de unde vor fi periodic indepartate sau arse ( numai
in crematorii) cu respectarea regulilor de p.s.i.;
Art.5. Reguli pentru sezonul rece
5.1. Inainte de sezonul rece se vor controla si repara defectiuniile constatate
si se va asigura buna functionare a
instalatiilor si sistemelor de incalzire in unitate ( surse de caldura , corpuri si
elemente de incalzire, cosuri si canale de fum e.t.c.
- instalatiile de incalzire din incaperile unde sunt montati hidranti interiori;
- elementele instalatiilor de apa de incendiu cu guri de apa , hidranti e.t.c.
care sunt expuse inghetului in timpul iernii, si nu sint prevazute cu
dispozitive fixe de incalzire cu aburi sau cu apa calda ,vor fi protejate
prin acoperirea cu materiale izolatoare termic si introducere in cutii
special amenajate.
caminele in care sint montate robinete de inchidere ,ale instalatiilor de
apa vor fi captusite cu materiale izolatoare termic.
se vor lua masuri de dotare cu materiale pentru curatarea zapezii de pe
drumuri , cai de acces si platforme.
instruirea personalului destinat a raspunde de aprindere si stingerea
focurilor. - verificarea stingatoarelor de toate tipurile, umplerea lor cu
incarcaturi de iarna sau protejarea impotriva inghetului prin amplasarea
acestora in incaperi
incalzite;
inlaturarea la nevoie a stratului de zapada de pe acoperisuri, conducte
e.t.c 5.2. Se vor asigura de catre____________________accesoriile
pentru dezapezirea, caiilor de acces de evacuare si interventie;
5.3. Se numeste urmatorul personal instruit pentru aprinderea si
stingerea focurilor din___________________________
Art.6 Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase, 6.1 In
perioada de seceta si canicula se vor respecta
interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune
avansata; restrictionarea lucrarilor ce favorizeaza degajari de vapori si
substante volatile;
protejarea recipientilor, rezervoarelor de gaze, altor tipuri ambalaje
care contin substante inflamabile de efectul direct al razelor solare prin
depozitare la umbra;
inlaturarea obiectelor optice care pot actiona drept concentratori ai razelor
solare;
asigurarea rezervelor de apa pentru incendiu si verificarea zilnica
a acestora;
mediatizarea incendiilor , determinate de efectele sezonului canicular prin
detalierea cauzelor si imprejurarilor favorizante
Art. 8 . Reguli ce trebuie respectate la exploatarea instalatiilor de p.s.i. 1.
Responsabilul p.s.i. este obligat sa verifice modul de intretinere si de
actionare a instalatiilor de semnalizare si stingere
In acest
scop asigura
ft) inventarierea tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor
existente in obiectiv , in curs de executie sau prevazute in
documentatiile tehnice, Intocmind evidenta acestora ( instalatii de
alarmare -anuntare , mijloace
initiale de interventie, echipamente de protectie impotriva
incendiilor, sisteme de alimentare cu apa e.t.c.
b) stabilirea necesarului de dotare cu sisteme de protectie impotriva
incendiilor, pe baza normelor de dotare si masurile stabilite de
organele de control de specialitate;
c) stabilirea responsabilitatiilor si sarcinilor concrete privind verificarea
modului de intretinere si functionare a tuturor sistemelor de
protectie
impotriva incendiilor, care potrivit normelor revin sefilor de
sectoare, corespunzator competentei acestora;

d) stabilirea modului de reincarcare a stingatoarelor


e) instruirea periodica de specialitate a personalului care participa Ia
verificarea si intretinerea sistemelor de protectie impotriva incendiilor,
referitor la modul practic de indeplinire a sarcinilor ce le revin;

S-ar putea să vă placă și