Sunteți pe pagina 1din 1

ATRIBUŢIILE ŞEFULUI CLASEI

Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la


nivelul clasei, pentru păstrarea bunurilor din dotare şi
realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte,
profesor sau conducerea școlii, se instituie funcţia de şef al
clasei.
În caz de absenţă a şefului clasei, dirigintele numeşte
operativ un înlocuitor al acestuia.

Atribuţiile şefului de clasă sunt:

1. Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei

sau în lipsa profesorului. Este sprijinit de elevul de serviciu pe

clasă;

2. Atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă

de colegi, deteriorarea bunurilor din clasa şi îl informează pe

diriginte de eventualele abateri din colectiv;

3. Informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea școlii

despre doleanţele, propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile

colectivului de elevi;

4. Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;