Sunteți pe pagina 1din 1

1. CARTE INTERNAŢIONALĂ DE ASIGURARE PENTRU AUTOVEHICULE 1.INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD 1.CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE

2.EMISĂ SUB AUTORITATEA:

 

2.ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF:

BIROUL ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE DIN ROMÂNIA (B.A.A.R.)

3.

VALABILITATE - VALID

 

4.

Codul ţării/Codul asigurătorului/Numărul

 
 

DE LA - FROM

PÂNĂ LA - TO

4.

Country Code/Insurer's Code/Number

Ziua-Day

Luna-

Anul-Year

Ziua-Day

Luna-

Anul-Year

RO/02/X1/SP

 

Month

Month

 

13

09

2010

12

03

2011

004748509

 

(Aceste două date inclusiv - Both Dates inclusive)

5.

Nr. înmatric./înreg., (sau în lipsă) nr. de identificare

6.

Categoria vehiculului* 7. Marca vehiculului

 

5.

Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.

6.

Category of Vehicle*

7. Make of Vehicle

 

TM11XKM

   

A

CITROEN

8. VALABILITATEA TERITORIALĂ

 

Această carte este valabilă în ţările în care căsuţa corespunzătoare de mai jos nu este barată (pentru mai multe informatii, vă rugăm să accesaţi www.cobx.org). În fiecare ţară vizitată, Biroul acelei ţări garantează acoperirea prin asigurare pentru prejudiciul cauzat prin utilizarea vehiculului menţionat mai sus, în conformitate cu legea din acea ţară privind asigurarea obligatorie. Pentru identificarea Biroului relevant, vă rugăm să verificaţi verso-ul cărţii.

 

A

B

BG

CY (1)

CZ

D

DK

E

EST

F

FIN

GB

GR

H

I

IRL

IS

L

LT

LV

M

N

NL

P

PL

RO

S

SK

SLO

 

CH

 

AL

AND

BIH

 

BY

HR

IL

IR

MA

MD

 

MK

RUS

 

(2)

SRB

TN

TR

 

UA

 

(1) Răspunderea asigurătorului, prevăzută în documentele de asigurare eliberate pentru Cipru, este limitată la aria geografică a acestui stat care este sub controlul Guvernului Republicii Cipru. (2) Răspunderea asigurătorului, prevăzută în documentele de asigurare eliberate pentru Serbia, este limitată la aria geografică a Republicii Muntenegru şi la acele arii geografice ale Serbiei care sunt sub controlul Guvernului Republicii Serbia.

9.Numele şi adresa asiguratului(sau a utilizatorului vehiculului):

9.Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle):

BARNA SORIN

jud.Timis, GATAIA, str. INT MIERLEI nr. 1, Bl. 3, sc. C, ap.

10

10.Această carte a fost eliberată de (denumirea şi adresa

11.Semnătura asigurătorului 11.Signature of Insurer

asigurătorului):

10.This Card has been issued by(Name and address of the Insurer):

 

S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. Str. Nerva Traian nr.3 Bl.M101, Et.10, Sector 3, Bucureşti

Informaţii utile [opţional pentru piaţa naţională să indice informaţii suplimentare]

*Codul categoriilor de vehicule:

A Autoturism

C Autocamion sau Tractor

E Autobuz

G Altele

B Motocicletă/Moped

D Bicicletă cu motor

F Remorcă

POLIŢĂ DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO RCA Seria

RO/02/X1/SP

Nr.

004748509

S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. Sucursala/Agenţia: Suc. NOVA

Tel./Fax : 021 303 03 12;

R.C. J40/305/1991

C.U.I.:RO330904

www.astraonline.ro

021 303 03 16 / 021 303 03

Denumire Broker/Agent

Cod Broker/Agen

Nume/Denumire Asigurat:

BARNA SORIN

Fel, Tip, Marcă, Model Vehicul:

AUTOTURISM

CITROEN

PROPRIETAR

   

BERLINGO

C.U.I. / C.N.P. Proprietar:

1770708354721

Nr. înmatriculare/înregistrare:

TM11XKM

Nume/Denumire Asigurat:

 

Nr. identificare - Serie CIV / nr. de inventar:

VF7GCWJYB94113410 - D998649

UTILIZATOR

C.U.I. / C.N.P. utilizator:

 

Capacitate cilindrică / Putere:

1868 cmc / 51 KW

Adesă Asigurat/Utilizator/Tel:

jud.Timis, GATAIA, str. INT MIERLEI nr. 1, Bl. 3, sc. C, ap. 10

Nr. locuri / masă totală maximă autorizată:

2 / 1955 KG

Valabilitate poliţă: de la

13.09.2010 Până la:

12.03.2011 emisă în data de:

12.09.2010

Clasa B/M:B1

Prima de asigurare

322,00

RON, încasată cu OP

Din data de:

12.09.2010

 

Pentru Anul 2010

Pentru Anul 2011

Limita de despăgubire pentru vătămări corporale şi deces este de:

2.500.000 EURO

3.500.000 EURO

Limita de despăgubire pentru pagube materiale este de:

500.000 EURO

750.000 EURO

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor primeşte şi răspunde la toate sesizările şi reclamaţiile privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări; Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sector 1, telefon: 021.316.78.81, 021.316.78.88; fax: 021.316.78.64; Operator de date cu caracter personal nr. 12283 Condiţiile contractuale sunt prevăzute în Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2010.

Asiguratorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul activitatii de asigurare si reasigurare, marketing, publicitate, statistica, colectare debite, recuperare crente. Datele vor fi dezvăluite, dupa caz, imputernicitilor, reprezentantilor legali, partenerilor contractuali, a acelasi grup cu Asiguratorul, precum si autoritatilor publice, serviciilor sociale, societatilor bancare, agentiilor de colectare a debitelor /recuperarii creantelor. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opune datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Sediul Social al Asiguratorului, din Str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M 101, et.10, Bucuresti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.