Sunteți pe pagina 1din 2

Opera literara

Este o creaţie în versuri sau în proză care prezintă într-o formă aleasă, prin
intermediul imaginii artistice şi a ficţiunii (a imaginaţiei) fapte, întâmplări, aspecte din
natură, personaje, gânduri, idei şi sentimente reuşind să-l emoţioneze pe cititor. Prin ea
cititorul îşi creează un univers imaginar propriu.
 Acest univers este realizat printr-un limbaj literar care are valoare artistică datorită utilizării
expresive a limbii;
 Autorii folosesc în exprimare figuri de stil.

Subiectul operei literare


Subiectul operei literare este constituit din succesiunea faptelor, a evenimentelor la
care participă personaje literare caracterizate tocmai prin intermediul întâmplărilor
relatate.
Se întâlneşte la operele epice şi dramatice.

Momentele subiectului operei literare


Subiectul operei literare are mai multe părţi (momente):

1. EXPOZIŢIUNEA: partea introductivă a operei literare în care autorul prezintă locul,


timpul acţiunii şi unele dintre personaje.

INTRIGA: momentul sau faptul important care determină cursul acţiunii.


2. DESFĂŞURAREA ACŢIUNII: partea cea mai întinsă din operă care cuprinde
faptele, întâmplările determinate de intrigă.

3. PUNCTUL CULMINANT: partea care cuprinde momentul de maximă


încordare, intensitate în desfăşurarea acţiunii.

4. DEZNODĂMÂNTUL: ultima parte a operei literare care cuprinde sfârşitul


acţiunii, al evenimentelor.
Nu toate operele literare au momentele subiectului în această ordine. Unele momente, cum ar fi expoziţiunea sau
deznodământul, pot lipsi, autorul începând cu intriga sau înlăturând deznodământul pentru a lăsa cititorului posibilitatea de
a-şi imagina sfârşitul întâmplărilor. SOBIESKI ŞI ROMÂNII, de C. Negruzzi
- hatmanii - asediul cei nouă plăieşi
Iablovovski şi cetăţii; supravieţuitori.
1. - locul: pe Potoţki. - lupta eroică
drumul spre Cetatea moldovenilor;
Neamţului;
- capitularea
- timpul: 2. faptele care
Moldova anului
garnizoanei în
declanşează anumite condiţii.
1686; 3. desfăşurarea
subiectul:
- armata polonă acţiunii:
- apariţia Cetăţii
se retrage prin - pregătirea
Neamţului în calea
Moldova din faţa plăieşilor pentru 4. momentul de
oştirii polone;
turcilor şi a rezistenţă; maximă
- hotărârea regelui
tătarilor; - solia regelui încordare:
Sobieski de a o
- regele polon; hotărârea pripită
cuceri. 5. sfârşitul
Poloniei, Sobieski - răspunsul a lui Sobieski de evenimentelor
plăieşului român; a-i spânzura pe prezentate:
- intervenţia
înţeleptului
hatman
Iablonovski;
- aprecierea
eroismului
plăieşilor de către
Sobieski;
- plecarea celor
nouă moldoveni
spre munţi;
- retragerea
armatei polone.

S-ar putea să vă placă și