Sunteți pe pagina 1din 4

GLOSAR DE TERMENI FINANCIAR-CONTABILI

ENGLEZĂ ROMÂNĂ
1 Accounts payable Furnizori
2 Accounts receivable Clienţi
3 Accrued wages Salarii cumulate
4 Accumulated depreciation Amortizare cumulată
5 Activity ratios Indicii activităţii
6 Advertising Publicitate
7 After-tax income Venitul după impozitare
8 Amount Sumă, valoare
9 Assets Active
10 Available for sale Bunuri disponibile pentru vânzare
11 Bank loan Credite bancare
12 Beginning inventory Stocuri iniţiale
13 Buildings Construcţii
14 Cash Numerar
15 Common stock Acţiuni comune (ordinare)
16 Cost of goods sold Costul bunurilor vândute
17 Current assets Active circulante
18 Current liabilities Datorii pe termen scurt
19 Current ratio Indicele ''lichiditatea curentă''
20 Debt-equity ratio Indicele ''datorii-capital propriu''
21 Debt-to-total-assets equation Indicatorul ''datorii în total active''
22 Depreciation Amortizarea imobilizărilor corporale
23 Depreciation expense Amortizarea imobilizărilor corporale
24 Ending inventory Stocuri finale
25 Equipment Utilaje
26 Equity Capitaluri
27 Expenses Cheltuieli
28 Federal income tax Impozitul federal pe venit
29 Federal tax Impozitul federal pe venit
30 Fixed assets Active imobilizate (imobilizări)
31 Fixed-assets turnover Indicele ''rotaţia imobilizărilor''
32 Goods available Bunuri disponibile pentru vânzare
33 Goods purchased Bunuri achiziţionate
34 Gross profit Profitul brut
35 Income Venituri
36 Income statement Contul de Profit şi Pierdere
37 Income taxe payable Impozitul pe venit, de achitat
38 Interest Dobânzi bancare
39 Interest on loan Dobânzi bancare
40 Inventory Stocuri (mărfuri, prod. finite, prod. neterminată)
41 Inventory turnover Indicele ''rotaţia stocurilor''
42 Investments Imobilizări financiare
43 Leverage ratios Indicatorii efectului de pârghie
44 Liabilities Datorii,pasive
45 Liquidity ratios Indicatorii lichidităţii
46 Long-term liabilities Datorii pe termen lung
47 Merchandise inventory Stocul de mărfuri
48 Mortgage Garanţii ipotecare
49 Net fixed assets Imobilizări nete
50 Net income Venitul net
51 Net income after-tax Venitul net după impozitare
52 Net sales Vânzări nete
53 Net value of equipment Valoarea neta a utilajului
54 Notes payable Efecte de plătit
55 Owner Proprietar
56 Owners' equity Capitalul propriu (al proprietarului/partenerilor)
57 Ownership Capitalul propriu (al proprietarului/partenerilor)
58 Payroll taxes payable Impozite pe salarii, de plătit
59 Preferred stock Acţiuni preferenţiale
60 Prepaid expenses Cheltuieli anticipate
61 Profit ratios Indicii profitului
62 Property tax Impozitul pe proprietate
63 Purchases Achiziţii sau cumpărări
64 Quick ratio (acid test) Indicele ''active lichide'' (indicele testului acid)
65 Receivables turnover Indicele ''rotaţia clienţilor''
66 Retained earnings Rezerve
67 Return on investment Indicele ''rentabilitatea investiţiei''
68 Returns Restituiri de bunuri vândute
69 Salaries Salarii
70 Sale margin Indicele ''marja vânzărilor''
71 Sales Vânzări
72 Sales revenues Venituri din vânzări
73 Securities Titluri (de valoare)
74 Short-term securities Titluri pe termen scurt
75 Short-terme note Efecte (de încasat) pe termen scurt
76 Stockholder Acţionar
77 Stockholders' equity Capitalul propriu (al acţionarilor)
78 Total expenses Total cheltuieli
79 Utilities Servicii şi utilităţi
80 Wages Chenzine (salarii)
81 Wages payable Chenzine de plătit
82 Working capital Fond de rulment

GLOSAR DE TERMENI FINANCIAR-CONTABILI


ROMÂNĂ ENGLEZĂ
1 Achiziţii sau cumpărări Purchases
2 Acţionar Stockholder
3 Active Assets
4 Acţiuni comune (ordinare) Common stock
5 Acţiuni preferenţiale Preferred stock
6 Active circulante Current assets
7 Active imobilizate (imobilizări) Fixed assets
8 Amortizare cumulată Accumulated depreciation
9 Amortizarea imobilizărilor corporale Depreciation
10 Amortizarea imobilizărilor corporale Depreciation expense
11 Bunuri achiziţionate Goods purchased
12 Bunuri disponibile pentru vânzare Available for sale
13 Bunuri disponibile pentru vânzare Goods available
14 Capitalul propriu (al acţionarilor) Stockholders' equity
15 Capitalul propriu (al proprietarului/partenerilor) Owners' equity
16 Capitalul propriu (al proprietarului/partenerilor) Ownership
17 Capitaluri Equity
18 Cheltuieli Expenses
19 Cheltuieli anticipate Prepaid expenses
20 Chenzine (salarii) Wages
21 Chenzine de plătit Wages payable
22 Clienţi Accounts receivable
23 Construcţii Buildings
24 Contul de Profit şi Pierdere Income statement
25 Costul bunurilor vândute Cost of goods sold
26 Credite bancare Bank loan
27 Datorii pe termen lung Long-term liabilities
28 Datorii pe termen scurt Current liabilities
29 Datorii,pasive Liabilities
30 Dobânzi bancare Interest
31 Dobânzi bancare Interest on loan
32 Efecte (de încasat) pe termen scurt Short-terme note
33 Efecte de plătit Notes payable
34 Fond de rulment Working capital
35 Furnizori Accounts payable
36 Garanţii ipotecare Mortgage
37 Imobilizări financiare Investments
38 Imobilizări nete Net fixed assets
39 Impozite pe salarii, de plătit Payroll taxes payable
40 Impozitul federal pe venit Federal income tax
41 Impozitul federal pe venit Federal tax
42 Impozitul pe proprietate Property tax
43 Impozitul pe venit, de achitat Income taxe payable
44 Indicatorii efectului de pârghie Leverage ratios
45 Indicatorii lichidităţii Liquidity ratios
46 Indicatorul ''datorii în total active'' Debt-to-total-assets equation
47 Indicele ''active lichide'' (indicele testului acid) Quick ratio (acid test)
48 Indicele ''datorii-capital propriu'' Debt-equity ratio
49 Indicele ''lichiditatea curentă'' Current ratio
50 Indicele ''marja vânzărilor'' Sale margin
51 Indicele ''rentabilitatea investiţiei'' Return on investment
52 Indicele ''rotaţia clienţilor'' Receivables turnover
53 Indicele ''rotaţia imobilizărilor'' Fixed-assets turnover
54 Indicele ''rotaţia stocurilor'' Inventory turnover
55 Indicii activităţii Activity ratios
56 Indicii profitului Profit ratios
57 Numerar Cash
58 Profitul brut Gross profit
59 Proprietar Owner
60 Publicitate Advertising
61 Restituiri de bunuri vândute Returns
62 Rezerve Retained earnings
63 Salarii Salaries
64 Salarii cumulate Accrued wages
65 Servicii şi utilităţi Utilities
66 Stocul de mărfuri Merchandise inventory
67 Stocuri (mărfuri, prod. finite, prod.neterminată) Inventory
68 Stocuri finale Ending inventory
69 Stocuri iniţiale Beginning inventory
70 Sumă,valoare Amount
71 Titluri (de valoare) Securities
72 Titluri pe termen scurt Short-term securities
73 Total cheltuieli Total expenses
74 Utilaje Equipment
75 Valoarea neta a utilajului Net value of equipment
76 Vânzări Sales
77 Vânzări nete Net sales
78 Venitul după impozitare After-tax income
79 Venitul net Net income
80 Venitul net după impozitare Net income after-tax
81 Venituri Income
82 Venituri din vânzări Sales revenues