Sunteți pe pagina 1din 5

Funcţii trigonometrice inverse

 π π
1.Funcţia arcsinus. Funcţia sinx: − ,  → [ − 1,1] este o funcţie bijectivă deci inversabilă. Inversa
 2 2

 π π
acestei funcţii este funcţia arcsinx: [ − 1,1] → − ,  definită de arsiny=x dacă şi numai dacă sinx=y.
 2 2

Graficele funcţiilor arcsinx şi sinx sunt simetrice faţă de prima bisectoare.

Principalele proprietăţi ale funcţiei arcsinx

Proprietăţi [−1,1]
Intersecţia graficului cu axele de Gf  Ox: f(x)=0 ⇒ x= 0 ⇒ O(0,0) ∈ Ox
coordonate ∈
Gf  Oy: f(0)=0 ⇒ arcsin0= 0 ⇒ O(0,0)
Oy
Paritate impară
Simetria graficului În raport cu O(0,0)
Monotonia funcţiei - f.strict crescătoare pe [−1,1] .

Mărginire. Funcţie mărginită


Valori extreme π π
− ≤ arcsin x ≤
2 2
π π
Min f(x)= − Max f(x)=
2 2
Convexitate şi -convexă pe [0,1]
Concavitate -concavă pe [-1,0]
x=0 punct de inflexiune
Rezolvarea ecuaţiei arcsinx= 0 ⇒ x= 0
Semnul funcţiei arcsinx ≤ 0 pentru ∈ [−1,0 )
arcsinx ≥ 0 pentru ∈ (0,1]
Bijectivitate Da
Funcţia inversă  π π
sinx: − ,  → [ − 1,1]
 2 2
Graficul funcţiei f(x) = arcsin x

2. Funcţia arccosinus. Funcţia cosx: [ 0, π] → [ − 1,1] este o funcţie bijectivă deci inversabilă. Inversa

acestei funcţii este funcţia arccosx: [ − 1,1] → [ 0, π] definită de arccosy=x dacă şi numai dacă cosx=y.

Graficele funcţiilor arccosx şi cosx sunt simetrice faţă de prima bisectoare.

Principalele proprietăţi ale funcţiei arcsinx

Proprietăţi [−1,1]
Intersecţia graficului cu axele de Gf  Ox: f(x)=0 ⇒ x= 1 ⇒ A(1,0) ∈ Ox
coordonate π π
Gf  Oy: f(0)=0 ⇒ arccos0=
2
⇒ C(0,
2
) ∈
Oy
Paritate Nu
Simetria graficului π
În raport cu C(0,
2
) ∈ Oy
Monotonia funcţiei - f.strict descrescătoare pe [−1,1] .

Mărginire. Funcţie mărginită


Valori extreme 0 ≤ arccos x ≤ π

Min f(x)= 0 Max f(x)= π


Convexitate şi -concavă pe [0,1]
Concavitate -convexă pe [-1,0]
x=0 punct de inflexiune
Rezolvarea ecuaţiei arccosx= 0 ⇒ x= 1
Semnul funcţiei arccos ≥ 0 pentru x ∈ [-1,1]
Bijectivitate Da
Funcţia inversă cosx: [ 0, π] → [ − 1,1]
Graficul funcţiei f(x) = arccos x

 π π
3. Funcţia arctangentă. Funcţia tgx:  − ,  → R este o funcţie bijectivă deci inversabilă. Inversa
 2 2

 π π
acestei funcţii este funcţia arctgx: R →  − ,  definită de arctgy=x dacă şi numai dacă tgx=y.
 2 2

Graficele funcţiilor arctgx şi tgx sunt simetrice faţă de prima bisectoare.

Principalele proprietăţi ale funcţiei arctgx

Proprietăţi R
Intersecţia graficului cu axele de Gf  Ox: f(x)=0 ⇒ x= 0 ⇒ O(0,0) ∈ Ox
coordonate
Gf  Oy: f(0)=0 ⇒ arctg0= 0 ⇒ O(0,0) ∈
Oy
Paritate Impară
Simetria graficului În raport cu O(0,0)
Monotonia funcţiei - f.strict crescătoare pe R

Mărginire. Funcţie mărginită


Valori extreme π π
− < arctgx <
2 2
π
x= asimptotă verticală la + ∞
2
π
x=- asimptotă verticală la - ∞
2
Convexitate şi -convexă pe (- ∞ ,0]
Concavitate -concavă pe [0, + ∞ )
x=0 punct de inflexiune
Rezolvarea ecuaţiei arctgx= 0 ⇒ x= 0
Semnul funcţiei arctgx < 0 pentru x ∈ (- ∞ ,0)
arctgx > 0 pentru x ∈ (0, ∞ )
Bijectivitate Da
Funcţia inversă  π π
tgx:  − ,  → R
 2 2

Graficul funcţiei f(x) = arctg x

4. Funcţia arccotangentă.Funcţia ctgx: ( 0, π) → R este o funcţie bijectivă deci inversabilă. Inversa

acestei funcţii este funcţia arcctgx: R → ( 0, π) definită de arcctgy=x dacă şi numai dacă ctgx=y.

Graficele funcţiilor arcctgx şi ctgx sunt simetrice faţă de prima bisectoare.

Principalele proprietăţi ale funcţiei arctgx

Proprietăţi R

Intersecţia graficului cu axele de Gf  Ox: Graficul nu taie axa Ox


coordonate π π
Gf  Oy: f(0)=
2
⇒ C(0,
2
) ∈ Oy
Paritate Nu

Simetria graficului π
În raport cu C(0,
2
) ∈ Oy
Monotonia funcţiei - f.strict descrescătoare pe R

Mărginire. Funcţie mărginită


Valori extreme 0 < arcctgx <π

y=0 asimptotă orizontală la + ∞


y= π asimptotă orizontală la - ∞
Convexitate şi -concavă pe (- ∞ ,0]
Concavitate -convexă pe [0, + ∞ )
x=0 punct de inflexiune

Rezolvarea ecuaţiei arcctgx= 0 nu are soluţie

Semnul funcţiei arcctgx > 0 pentru x ∈ R

Bijectivitate Da

Funcţia inversă ctgx: ( 0, π) → R


Graficul funcţiei f(x) = arcctg x

Aplicatii