Sunteți pe pagina 1din 9

RECAPITULARE VALORI FUNCȚII TRIGINOMETRICE ÎNTR-UN TRIUNGHI

Fie triunghiul dreptunghic ABC, m(∡A)=90º, AD înălțimea din A.

90º
FIG.1

x 90-
x

{1} Rapoarte constante între elemente ale unui triunghi dreptunghic

Rapoartele constante în triunghiul dreptunghic sunt: sinusul, cosinusul, tangenta,


cotangenta. Acestea se mai numesc și funcții trigonometrice.

Sinusul măsurii unui unghi, este raportul dintre lungimea catetei opuse unghiului și
lungimea ipotenuzei:

Cosinusul măsurii unui unghi este raportul dintre lungimea catetei alăturate unghiului și
lungimea
ipotenuzei:

Tangenta măsurii unui unghi este raportul dintre lungimea catetei opuse unghiului și
lungimea catetei alăturate unghiului:

Cotangenta măsurii unui unghi este raportul dintre lungimea catetei alăturate unghiului și
lungimea catetei opuse unghiului:

{2} Formula fundamentală a trigonometriei: 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝒙 + 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝒙 = 𝟏


{3} Fie X măsura unui unghi, iar (90°-X) măsura complementului său. Atunci au loc următoarele relații:
sin(90º-x)=cosx tg(90º-x)=ctgx
cos(90º-x)=sinx ctg(90º-x)=tgx
În fig.1, sin C=cosB, sin B=cosC

{4} sin(180º-x)=sinx cos(180º-x)= - cosx


Se folosesc pt a calcula valorile lui sin și cos la unghiuri cuprinse între 90º și
180º.

{5} Valori ale funcțiilor trigonometrice

∡x sin x cos x tg x ctg x

0º 0 1 0 −∞/∞
𝝅
=90º 1 0 ∞/−∞ 0
𝟐
𝝅=180º 0 -1 0 −∞/∞
𝟑𝝅
=270º -1 0 ∞/−∞ 0
𝟐
𝝅 𝟏 𝟏
=30º √𝟑
𝟔 √𝟑
𝟐 𝟐 √𝟑
𝝅
=45º √𝟐 √𝟐 1 1
𝟒
𝟐 𝟐
𝝅 𝟏 𝟏
=60º √𝟑
𝟑 √𝟑
𝟐 𝟐 √𝟑

Exemplu 1. Să se calculeze A=sin600 - cos300.


√𝟑 √𝟑
Soluție: Folosim tabelul de valori {5}. A=sin600 - cos300= - =0.
𝟐 𝟐

TEMĂ1: Să se calculeze a) sin300 - cos450 + sin600; b) tg2 300 + ctg2 450 c) sin2 300 +
cos2 600.

Exemplu 2. Să se calculeze B= 2sin21200.


2
2 (180 2 (60) √𝟑 3
Soluție: Din proprietatea {4}, B=2sin − 120) = 2sin = 2( 𝟐 ) =2
TEMĂ 2 : Să se calculeze: a) sin1500 b) cos1350 c)sin100 -cos800 (proprietatea {3})
d)sin2 800 + sin2100; (proprietatea {3} și{2} )

Exemplu 3. Să se calculeze E=sin 1350 + tg450 - cos 450.


√2 √2
Soluție: Din proprietatea {4}, sin 1350=sin(180º-135º)=sin45º⟹ E = 2
+1− 2
= 1.

TEMĂ 3: Să se calculeze a)sin 1700 - sin100 b) cos800 + cos1000. c) cos100 + cos200 + cos1600 +
cos1700 .
Exemplu 4. Să se calculeze F=sin21350 + cos2 450.
Soluție: Din proprietatea {4}, sin 1350=sin(180º-135º)=sin45º⟹ 𝐹 = sin2 45º + cos2 45º = 1,conform {2}.

TEMĂ 4 : Să se calculeze:
a)sin21000 + cos2 800; b) sin21300 + cos2 500; c) sin21200 + cos2 600; d) sin2 1500 + cos2
300.
e)sin2 300 + cos2 600.

TEMĂ 5 : REZOLVAȚI EXERCIȚIILE URMĂTOARE

{1} Să se calculeze sin(-100)• sin(-90)•...• sin90 • sin100. R: 0


{2} Calculaţi : cosx, ştiind că sinx = 3/5 şi x  (0 0 , 900 ).
𝟒
Folosim prop {2} R:
𝟓
𝟏
{3} Determinaţi probabilitatea ca un element din mulţimea A ={sin300,sin450,sin600} să fie raţional. R:
𝟑
{4} Calculaţi numărul: sin60 . cos150 .
0 0

{5} Știind că sin800 - cos800 = a,să se calculeze sin1000 + cos1000 - a. R: 0


{6} Să se calculeze produsul (cos10 -cos90)· (cos20 -cos80)·...· (cos90 -cos10). R: 0

{7} Să se calculeze sin(1800 - x) știind că sin x = 4/5.


{8} Să se calculeze cos(1800 - x) știind că cos x = 2/3
{9} Să se demonstreze că expresia (sinx + cosx)2 -2sinx• cosx este constantă, (∀)𝑥 ∈ 𝑅 R: 1
{10} Să se arate că pentru x ∈ (00 ;900) este adevărată egalitatea sin x · cos(900 - x) + cos2 (1800 - x) = 1.

REZOLVAREA TRIUNGHIULUI DREPTUNGHIC

Fie triunghiul dreptunghic ABC, m(∡A)=90º, AD înălțimea din A.

90º
FIG.1

x 90-
x

{6} Rapoarte constante între elemente ale unui triunghi dreptunghic

Rapoartele constante în triunghiul dreptunghic sunt: sinusul, cosinusul, tangenta,


cotangenta. Acestea se mai numesc și funcții trigonometrice.
Sinusul măsurii unui unghi, este raportul dintre lungimea catetei opuse unghiului și
lungimea ipotenuzei:

Cosinusul măsurii unui unghi este raportul dintre lungimea catetei alăturate unghiului și
lungimea ipotenuzei:

Tangenta măsurii unui unghi este raportul dintre lungimea catetei opuse unghiului și
lungimea catetei alăturate unghiului:

Cotangenta măsurii unui unghi este raportul dintre lungimea catetei alăturate unghiului și
lungimea catetei opuse unghiului:

{7} Formula fundamentală a trigonometriei: 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝒙 + 𝒄𝒐𝒔𝟐 𝒙 = 𝟏


{8} Fie X măsura unui unghi, iar (90°-X) măsura complementului său. Atunci au loc următoarele relații:
sin(90º-x)=cosx tg(90º-x)=ctgx
cos(90º-x)=sinx ctg(90º-x)=tgx

În fig.1, sin C=cosB, sin B=cosC

{9} sin(180º-x)=sinx cos(180º-x)= - cosx


Se folosesc pt a calcula valorile lui sin și cos la unghiuri cuprinse între 90º și 180º.
{10} Teorema catetei:Într-un triunghi dreptunghic, lungimea catetei este egală cu media
geometrică dintre lungimea ipotenuzei și proiecția sa pe ipotenuză.

{11} Teorema înălțimii:Într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii corespunzătoare


ipotenuzei este egală cu media geometrică dintre proiecțiile catetelor pe ipotenuză.

{12} Teorema lui Pitagora: Într-un triunghi dreptunghic, suma dintre pătratele lungimilor
catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei.

{13} Reciproca teoremei lui Pitagora: Dacă într-un triunghi suma dintre pătratele
lungimilor a două laturi este egală cu pătratul lungimii celei de-a treia latură, triunghiul este
dreptunghic.
{14} Teorema 30°—90°:într-un triunghi dreptunghic, dacă un unghi are măsura de 30°, atunci
cateta opusă lui are lungimea sa egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei.
CATETA1 CATETA2
{15} Aria triunghiului dreptunghic A∆dreptunghic = ;
2
CATETA1 CATETA2
{16} Înălțimea corespunzătoare ipotenuzei =
IPOTENUZA
{17} Într-un triunghi dreptunghic centrul cercului circumscris coincide cu mijlocul ipotenuzei
și mediana corespunzătoare ipotenuzei este jumătate din aceasta.

{18} Valori ale funcțiilor trigonometrice

∡x sin x cos x tg x ctg x


0º 0 1 0 −∞/∞
𝝅
=90º 1 0 ∞/−∞ 0
𝟐
𝝅=180º 0 -1 0 −∞/∞
𝟑𝝅
=270º -1 0 ∞/−∞ 0
𝟐
𝝅 𝟏 𝟏
=30º √𝟑
𝟔 √𝟑
𝟐 𝟐 √𝟑
𝝅
=45º √𝟐 √𝟐 1 1
𝟒
𝟐 𝟐
𝝅 𝟏 𝟏
=60º √𝟑
𝟑 √𝟑
𝟐 𝟐 √𝟑

3
Exemplu 1. Fie triunghiul ABC, cu m (Â) = 900 şi cos B = . Calculaţi sinC.
5
3
Soluție: Din proprietatea {3}, sinC=cosB=
5

Exemplu 2. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de lungime 6. Să se determine lungimea medianei


corespunzătoare ipotenuzei.
Soluție: Din proprietatea {12}, lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei este jumătate din aceasta.
Deci mediana are lungimea 3.

3
Exemplu 3. Aflaţi lungimile catetelor AB ,AC ale triunghiului dreptunghic ABC, ştiind că: sin B = şi
5
BC = 15.
𝐴𝐶 𝐴𝐶 3
Soluție:sinB = 𝐵𝐶 ⟹ 15 = 5 ⟹ 𝐴𝐶 = 9. Aplicând teorema lui Pitagora, AB2 + AC2 = BC2 ⟹ AB2 =
225 − 81 = 144 ⟹ AC = 12.

Exemplu 4. Aflaţi lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic,dacă aria sa este 8, iar măsura unui
unghi este de 450.
Soluție: Fie △ ABC dreptunghic în A cu m(∡𝐵)=45º⇒ 𝐶̂ + 90º + 45º = 180º ⟹ 𝐶̂ = 45º deci
𝑥·𝑥
triunghiul este isoscel ,AB=AC=x și 𝒜𝐴𝐵𝐶 = 2 = 8 ⟹ 𝑥 2 = 16 ⟹ 𝑥 = ±4 ⟹ 𝑥 = 4.
Exemplu 5. Demonstraţi că în orice triunghi dreptunghic ABC, de arie S şi ipotenuză de lungime a, este
adevărată identitatea: a2 ·sin B· sin C = 2·S.
𝐴𝐶 𝐴𝐵 𝐴𝐵·𝐴𝐶
Soluție: Notăm AB=c, AC=b. Avem a2 ·sin B· sin C=2·S ⟺ a2 · 𝐵𝐶 · 𝐵𝐶 = 2 2 ⟺
b c AB·AC
a2 · a · a = 2 ⟺ b · c = AB · AC, adevărat.
2

TEMĂ : REZOLVAȚI EXERCIȚIILE URMĂTOARE

[1] Fie triunghiul dreptunghic ABC, cu M mijlocul ipotenuzei BC. Calculaţi lungimea laturii AB, ştiind
că AC=6 şi AM = 5.
Indicație: folosim {12} și {7}.
[2] Calculaţi lungimea catetelor triunghiului ABC, ştiind că m (Â) = 900, m (B̂) =600 şi BC= 8.
Indicație: folosim {9} și {7}.
[3] Triunghiul ABC este dreptunghic în C, iar raza cercului circumscris triunghiului este10. Calculaţi
AB.
Indicație: folosim {12} .
AB + AC
[4] Demonstraţi că dacă triunghiul ABC este dreptunghic în A, atunci: sinB + cos B = .
BC
Indicație: folosim {1} .
[5] Să se arate că într-un triunghi ABC dreptunghic în A, are loc relaţia: cos2B + cos2C = 1.
Indicație: folosim {1} și {7}.
[6] Să se arate că într-un triunghi ABC dreptunghic în A, are loc relaţia: sin 2 B + sin 2 C = sin 2 A .
Indicație: folosim {1} și {7}.
[7] Să se demonstreze că într-un triunghi dreptunghic ABC, cu m(A) = 900 are loc relația
AD2 = AB ·AC· sinB· sin C unde D este piciorul înălțimii din A.
Indicație: folosim {1} și {11}.
[8] Să se determine numărul real x pentru care x, x+7 și x+8 sunt lungimile laturilor unui triunghi
dreptunghic.
Indicație: folosim {7}.
[9] Să se calculeze aria triunghiului ABC știind că AB=6, AC=8 și BC=10.
Indicație: folosim {8} și {10}.
[10] Să se calculeze lungimea înățimii din A în triunghiul ABC știind că AB=3, AC=4 și BC=5.
Indicație: folosim {8} și {10}.
[11] Să se calculeze aria unui triunghi dreptunghic care are un unghi cu măsura de 600 și ipotenuza de
lungime 8.
Indicație: folosim {9},{7} și {10}.
[12] Să se determine lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic știind că suma acestora este 23 și
produsul lor este 120.
𝒃 + 𝒄 = 𝟐𝟑 𝒄 = 𝟐𝟑 − 𝒃
Indicație: rezolvăm sistemul { ⟹{
𝒃 · 𝒄 = 𝟏𝟐𝟎 ……..
[13] Să se calculeze lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic știind că aria acestuia este 18, iar
măsura unui unghi este egală cu 450.
REZOLVAREA TRIUNGHIULUI ECHILATERAL

Mediatoarea este perpendiculara dusă prin mijlocul unui segment pe acesta.

Mediana este segmentul de dreaptă care unește un vârf al unui triunghi cu mijlocul laturii
opuse.

Înălțimea este segmentul determinat de un vârf al unui triunghi și piciorul perpendicularei


duse din acel vârf pe latura opusă sau pe prelungirea ei.

Bisectoarea este semidreapta interioara unghiului ce imparte unghiul in 2 unghiuri


congruente

Centrul cercului circumscris=intersecția celor trei mediatoare ale triunghiului


respectiv .

Centrul cercului înscris=intersecția celor trei bisectoare ale unghiurilor interne


triunghiului.

Ortocentru=Intersecția celor trei înălțimi ale triunghiului sau locul unde se intalnesc
acestea.

Centru de greutate=Intersecția celor trei mediane ale triunghiului. Centrul de greutate G


se află pe fiecare mediană la 2/3 de vârf și la 1/3 de bază.

 Triunghiul echilateral este triunghiul care are toate cele trei laturi
congruente. [ AB ]  [ AC ]  [ BC ] .
 Într-un triunghi echilateral toate unghiurile sunt congruente şi fiecare are
măsura egală cu 60 A  B  C .
 Într-un triunghi echilaterat bisectoarea oricărui unghi este şi mediană, şi
înălţime, şi mediatoare.
L2 3 L 3
A∆echilateral = 4
, h= 2
= înăltimea triunghiului echilateral.
TEMĂ
{1} Să se calculeze perimetrul unui triunghi echilateral care are aria egală cu 7√3.
{2} Să se calculeze aria unui triunghi echilateral care are lungimea înălțimii egală cu 3√3
{3} Aflati inaltimea unui triunghi echilateral, care are latura de 54 m.
{4} Aflati inaltimea unui triunghi echilateral, care are latura de 50 cm.
{5} Aflati raza cercului circumscris unui triunghi echilateral, care are latura de 12 cm.
{6} Aflati raza cercului înscris unui triunghi echilateral, care are latura de 24 cm.
RĂSPUNSURI:
[1] 𝒍𝟐 = 𝟐𝟖, 𝒍 = 𝟐√𝟕, 𝑷 = 𝟔√𝟕
[2] 𝒍 = 𝟔, 𝑨 = 𝟗√𝟑
[3] 𝑨 = 𝟕𝟐𝟗√𝟑
[4] 𝒉 = 𝟐𝟓√𝟑
[5] 𝑹 = 𝟒√𝟑
[6] 𝒓 = 𝟒√𝟑
REZOLVAREA TRIUNGHIULUI OARECARE
prof GRAURE SILVIU

a b c
1. Teorema sinusurilor = = = 2 R, R = raza cercului circumscris
sin A sin B sin C
b2 + c 2 − a 2 a 2 + c 2 − b2 a 2 + b2 − c 2
2. T. cosinusului cos A = , cos B = , cos C = (se fol pt a afla un unghi
2bc 2ac 2ab
când se stiu laturile, sau o latutră când se dau 2 laturi și un unghi)
A
abc
R= , R = raza cercului circumscris ABC, S= aria ABC b
4 S
3. c
S
r= , r = raza cercului inscris; S = aria; p = semiperimetru
p
B C
ARII AABC= b  c  sin A = a  c  sin B = a  b  sin C ( când se stiu 2 laturi si un unghi) a
2 2 2
a+b+c
AABC = p(p − a )(p − b )(p − c) (Heronn) unde p= semiperimetrul )
2
L2 3 L 3
A∆echilateral = , h= = inaltimea triunghiului echilateral.
4 2

A∆dreptunghic = AB . AC ; înăltimea corespunzătoare ipotenuzei = AB . AC


2 BC
APARALELOGRAM= AB .AC . sinA
EXEMPLU 1: Să se calculeze aria triunghiul ABC știind că AB=𝟐√𝟑, AC= √𝟑 și m(BAC) = 600.

𝐴𝐵·𝐴𝐶 ·sin (𝐵𝐴𝐶) 𝟐√𝟑·√𝟑 ·sin𝟔𝟎º √3 3√3


SOLUȚIE: AABC = = =3· =
2 2 2 2
EXEMPLU 2: Se consideră triunghiul ABC de arie egală cu 6, cu AB=3 și BC=8. Calculați sin B.
𝐴𝐵·𝐵𝐶 ·sin 𝐵 3·8 ·sin𝐵 1
SOLUȚIE: AABC = =6⟹ = 6 ⟹ 12𝑠𝑖𝑛𝐵 = 6 ⟹ 𝑠𝑖𝑛𝐵 = 2 , 𝐵 = 30º.
2 2
𝟑
EXEMPLU 3: Raza cercului cirmumscris triunghiului ABC este 𝟐, iar BC=3. Să se calculeze sin A.
BC 3 3
SOLUȚIE: Teorema sinusului sinA = 2R ⟹ sinA = 2 2 ⟹ sinA = 1.
EXEMPLU 4: Să se calculeze m(∢𝐶) în triunghiul ABC știind că AB=2, BC=2√3 și m(∢A) = 600.
BC AB 2√3 2 2 2 1
SOLUȚIE: Teorema sinusului = 𝑠𝑖𝑛𝐶 ⟹ √3
= 𝑠𝑖𝑛𝐶 ⟹ 4 = 𝑠𝑖𝑛𝐶 ⟹ sinC = 4 = 2 . 𝑚(𝐵̂ ) = 30º.
sinA
2
TEMĂ 1 TRIUNGHIUL OARECARE
[1] Să se calculeze aria triunghiul ABC știind că AC=2, m(BAC) = 300 și AB=4.
[2] Să se calculeze aria triunghiul ABC știind că AB = AC = 72, m(BAC) = 300.
[3] Să se calculeze aria triunghiului ABC știind că AB=√3, AC=6 și m(A) = 1200.
[4] În triunghiul MNP se cunosc MN=4, NP=6 și m(∡MNP) = 1350. Să se calculeze aria triunghiului MNP.
[5] Să se calculeze aria paralelogramului ABCD, știind că AB=8, BC=10 și m(∡BCD) = 1500.
[6] Să se afle raza cercului circumcris triunghiul ABC știind că BC=8 și m(∡A) = 450.
1
[7] Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC, știind că sin A =2 și că lungimea razei cercului
circumscris triunghiului este egală cu 4.
[8] Să se calculeze m(∢𝐵) în triunghiul ABC știind că AB=6, AC=3√2 și m(∢C) = 450.

APLICAȚII TEOREMA COSINUSULUI


prof GRAURE SILVIU

T. cosinusului A
b
b2 + c 2 − a 2 c
cos A = ,
2bc
a 2 + c 2 − b2
cos B = , B C
2ac a
a 2 + b2 − c 2
cos C =
2ab

(se fol pt a afla un unghi când se stiu laturile, sau o latutră când se dau 2 laturi și un unghi)

TEMĂ
I. Scrieți teorema cosinusului (desenând triunghiul corespunzător)în
a) ΔDEF pentru unghiul E
b) ΔMNP pentru unghiul P
c) ΔBCD pentru unghiul B
II. Aplicați teorema cosinusului în următoarele probleme:
[1] Se consideră triunghiul ABC cu AB=4, AC=√7 și BC=√3 . Să se calculeze cos B.

[2] Se consideră triunghiul ABC cu AB=5, AC=6 și BC=7. Să se calculeze cos A.

[3] Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, știind că AB=2, BC=4 și m(∢B) = 600.
[4] În triunghiul MNP se cunosc MN=MP=6 și NP= 6√3. Să se calculeze cos N.
[5] Triunghiul ABC are AB=BC=3 și AC=3√2 .. Să se determine cos A.
[6] În triunghiul MNP se cunosc MN=3, MP=5 și m(M) = 600. Să se calculeze lungimea laturii NP.
[7] Se consideră triunghiul BCD cu BC=1, BD=2 și CD=√5. Să se calculeze cosC.