P. 1
Povestea_nucii_laudaroase

Povestea_nucii_laudaroase

|Views: 1,659|Likes:
Published by asanache

More info:

Published by: asanache on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

Povestea nucii Iåudåroase

de Vladimir Colin
Prezentare realizatã de
Înv. A. Maria-Magdalena
· A fost odatã o nucã , o
nucã ... ei , ca toate nucile ! Si
nuca asta crestea într-un
nuc . Dar nucul nu mai era
ca toti nucii ... Si stiti de ce
? Pentru cã nucul ãsta se
pomenise crescând în
pãdure . Nu stiu cum
ajunsese acolo , printre stejari
si fagi , dar ce stiu , e cã
acolo trãia de ani si ani de
zile . Si uite cã printre nucile
pe care le fãcuse era si
nuca noastrã .
· Ei , si într-o bunã zi vine un
urs mare , mai mare chiar
decât nenea Nitã , si se
întinde sub nuc sã tragã un
pui de somn .
· -Ah , ce bine o sã dorm !
spuse ursul si se puse cu
burta în sus , cu labele pe
dupã ceafã si începu sã
sforãie : Sfârrrr-mârrr ! Sfârrr-
mârrr !
· Tocmai atunci ,
creanga pe care
tocmai stãtea
spânzuratã nuca
noastrã strigã veselã :
· -Ei , nucã-nucusoarã !
Gata , poti sã-ti dai
drumul , cã esti
coaptã bine ...
· Fireste , nuca nu
asteptã sã i se
spunã de douã ori .
Se aruncã de pe
creanga ei , fãrã
umbrelã sau
parasutã , se aruncã
vitejeste , asa cum
se aruncã nucile si
... drept pe nasul
ursului se opri .
· -Vãleu ! rãcni ursul ,
desteptat fãrã veste
, dar nepricepând
ce-l izbise tocmai
de nas ( care e
partea lui cea mai
simtitoare ) se ridicã
degrabã si-o luã la
sãnãtoasa .
· -Ehei , ati vãzut cine
sunt eu ? strigã
atunci nuca .
· Sunt pesemne
nespus de puternicã
dacã pânã si ursul
se teme de mine !
· Ìepurele , care vãzuse tot ce
se petrecuse , se apropie
tremurând de nucã si o
rugã cu glas stins :
· -Puternicã nucã , milostiveste-
te de un biet iepure ! ... Sã
nu mã mãnânci !
· -Bine , îi rãspunse nuca . De
astã datã te iert , dar vezi
sã nu mã superi prea tare
si sã nu-mi mai iesi înainte
cã de ! nu stiu , zãu ...
· Veverita se rugã si
ea , plângând :
· -Of si of , puternicã
nucã ! Îndurã-te si
de o biatã veveritã
... N-o mânca nici
pe ea !
· -Ìa ascultati , fãpturi neroade ! se supãrã
de astã datã nuca . Ce , vreti sã mã
lãsati sã mor de foame ? ... Pãi , mâine
o sã vinã lupul sã mã roage sã-l crut ,
apoi mistretul , apoi cine mai stie care
alt neisprãvit ... Si eu ? V-ati gândit cã
si eu trebuie sã mã hrãnesc ? Doar
sunt o nucã adevãratã , o nucã
puternicã , o nucã ... Ehei , ce stiti voi !
· Ìepurele si veverita o luarã la
fugã si vestirã înspãimântati cã
s-a sfârsit cu pacea pãdurii . S-
a ivit o dihanie cumplitã , una
care pare micã si neînsemnatã ,
dar care mãnâncã ursi , lupi si
mistreti , cum ai înghiti un fir de
iarbã !
· Toate sãlbãticiunile se zãvorârã
în vizuinele lor , asteptând cu
inima strânsã ca dihania cea
cumplitã sã li se iveascã
înaintea portilor . În pãdure se
lãsase o tãcere grea si nici
mãcar pãsãrile nu se mai
încumetau sã cânte .
· Ìar în tãcerea aceea se auzeau când si
când niste tipete grozave :
· -Unde-s lupii , ursii si mistretii ? Unde-s leii ,
zmeii si balaurii ? ... Vreau sã le trag o
mamã de bãtaie si sã-i înghit pe
nemestecate !
· Asa striga nuca de rãsuna pãdurea , si nici
lupii , nici ursii , nici mistretii , ba nici chiar leii
, zmeii si balaurii nu cutezau sã crâcneascã .
· Dar într-o zi veni un
bãietel , se plimbã
prin pãdure , gãsi
nuca si , dupã ce-i
sparse coaja o
mâncã .
· Exercitii
· Gãseste însusiri pentru urmãtoarele fiinte:
· Ìepure : ...........
· Veveritã : ...........
· Urs : ..............
· Exercitii
· Joc : Eu spun una tu spui mai multe :
· Nucã - ..........
· Urs - ............
· Ìepure - ............
· Pãdure - .............
· Exercitii
· Realizati un desen care sã prezinte o
întâmplare din poveste .
· Exercitii
· Modificati finalul povestii
· Exercitii
· Scrieti un text scurt în care sã expuneti
pãrerea voastrã despre comportamentul
personajelor din aceastã poveste
· Exercitii
· Completeazã :
· Lectia de azi mi s-a pãrut ..............
· Azi am învãtat cã .........................
· Întrebarea mea despre lectie ..............
· Exercitii
· Completeazã :
· Dacã ar fi sã exprim continutul lecturii
printr-o singurã propozitie , aceasta ar fi :
· ................................................................
· Exercitii
· Completeazã :
· Dacã ar fi sã exprim continutul lecturii
printr-un singur cuvânt , acesta ar fi :
· ................................................
· Sper cã nu veti fi precum nuca !
· Înv. A. Maria-Magdalena
· Sperã cã v-am destins
· Zile senine vã doresc !
Povestea nucii Iåudåroase
de Vladimir Colin
A fost odatã o nucã , o nucã ... ei , ca toate nucile ! Si nuca asta crestea într-un nuc . Dar nucul nu mai era ca toti nucii ... Si stiti de ce ?
Pentru cã nucul ãsta se pomenise crescând în pãdure . Nu stiu cum ajunsese acolo , printre stejari si fagi , dar ce stiu , e cã acolo trãia
de ani si ani de zile . Si uite cã printre nucile pe care le fãcuse era si nuca noastrã .
Ei , si într-o bunã zi vine un urs mare , mai mare chiar decât nenea Nitã , si se întinde sub nuc sã tragã un pui de somn .
-Ah , ce bine o sã dorm ! spuse ursul si se puse cu burta în sus , cu labele pe dupã ceafã si începu sã sforãie : Sfârrrr-mârrr ! Sfârrr-
mârrr !
Tocmai atunci , creanga pe care tocmai stãtea spânzuratã nuca noastrã strigã veselã :
-Ei , nucã-nucusoarã ! Gata , poti sã-ti dai drumul , cã esti coaptã bine ...
Fireste , nuca nu asteptã sã i se spunã de douã ori . Se aruncã de pe creanga ei , fãrã umbrelã sau parasutã , se aruncã vitejeste , asa
cum se aruncã nucile si ... drept pe nasul ursului se opri .
-Vãleu ! rãcni ursul , desteptat fãrã veste , dar nepricepând ce-l izbise tocmai de nas ( care e partea lui cea mai simtitoare ) se ridicã
degrabã si-o luã la sãnãtoasa .
-Ehei , ati vãzut cine sunt eu ? strigã atunci nuca . Sunt pesemne nespus de puternicã dacã pânã si ursul se teme de mine !
Ìepurele , care vãzuse tot ce se petrecuse , se apropie tremurând de nucã si o rugã cu glas stins :
-Puternicã nucã , milostiveste-te de un biet iepure ! ... Sã nu mã mãnânci !
-Bine , îi rãspunse nuca . De astã datã te iert , dar vezi sã nu mã superi prea tare si sã nu-mi mai iesi înainte cã de ! nu stiu , zãu ...
Veverita se rugã si ea , plângând :
-Of si of , puternicã nucã ! Îndurã-te si de o biatã veveritã ... N-o mânca nici pe ea !
-Ìa ascultati , fãpturi neroade ! se supãrã de astã datã nuca . Ce , vreti sã mã lãsati sã mor de foame ? ... Pãi , mâine o sã vinã lupul sã
mã roage sã-l crut , apoi mistretul , apoi cine mai stie care alt neisprãvit ... Si eu ? V-ati gândit cã si eu trebuie sã mã hrãnesc ?
Doar sunt o nucã adevãratã , o nucã puternicã , o nucã ... Ehei , ce stiti voi !
Ìepurele si veverita o luarã la fugã si vestirã înspãimântati cã s-a sfârsit cu pacea pãdurii . S-a ivit o dihanie cumplitã , una care pare
micã si neînsemnatã , dar care mãnâncã ursi , lupi si mistreti , cum ai înghiti un fir de iarbã !
Toate sãlbãticiunile se zãvorârã în vizuinele lor , asteptând cu inima strânsã ca dihania cea cumplitã sã li se iveascã înaintea portilor .
În pãdure se lãsase o tãcere grea si nici mãcar pãsãrile nu se mai încumetau sã cânte . Ìar în tãcerea aceea se auzeau când si
când niste tipete grozave :
-Unde-s lupii , ursii si mistretii ? Unde-s leii , zmeii si balaurii ? ... Vreau sã le trag o mamã de bãtaie si sã-i înghit pe nemestecate !
Asa striga nuca de rãsuna pãdurea , si nici lupii , nici ursii , nici mistretii , ba nici chiar leii , zmeii si balaurii nu cutezau sã crâcneascã .
Dar într-o zi veni un bãietel , se plimbã prin pãdure , gãsi nuca si , dupã ce-i sparse coaja o mâncã .

W 

14894/,9g43:.g 4 3:.g 0 .,94,903:.0 3:.,,89,.70 90,L397
:3 3:. ,73:.:3:2,07, .,94x3:.  9x/0.0 !0397:.g3:.:g89,80 5420380.708.3/L3 5g/:70 : 9:.:2 ,:38080,.44 573970890,7 1, /,7.0 9: 0.g ,.4497g,/0,3 ,3/0 0 :90.g5739703:.0 50.,7001g.:8007, 3:.,34,897g

05:8g 8147g0$17777 2777$1777 2777 .0-3048g/472 85:80:78: 805:80.8g97.: -:79.g:3 5:/08423 W .W  L397 4-:3g.-0050 /:5g.1g L3.:.xg 80 L393/08:-3:.30:3 :782.0.L38:8 .70 2.2.7 /0.70..93030.

.4. 34.9..9g3:.: 4. 54x8g x/. .080g W 3:.59g-30 .2.70 94.2.3.70. 853:7. /7:2: .7g .g 3:.g0 9 .50.9:3..89g90.W %4.897g897g.

: 5.g3:.7:3..7:3.0 /7059503.7:3. .70. :9g 80.8: :78::80457 .W 70 90 3:..7.900 90 .3: .g/050 . 9059g8g80 85:3g/0/4:g47 $0.3.0 1g7g :2-70g8.:2 80.g .

0..70 807/.2.2.3:78: /0 9059. /03.73057.0890 /.790. 8g3g94.91g7g. .-g 4:g.8.700 5.W 'g0:7g.8 . 82x94.0 -8094.g /07.:.053/ .

.x.30 8:390:897g .3:.. W $:395080230 3085:8/05:9073.W 0 .g /.9:3.g:9.g53g :78: 809020/0230 .

.g 2489.:.g 4 7:g.390 .88938 W !:9073. 0 .:80 80. W 30 L7g85:3803:.7.0 8050970.0 90 90/0:3-0905:70 $g 3:2g2g33.0 L3.70.g3:.9g90079 /.9..70 8g3: 22.0 8g3:2g8:507570.W 05:700 .g:80949.g/03: 9: g: .89g/.57450 9702:73//03:.

g 3:. 500. 533/ W 1 41 5:9073.807:g 0.. .07xg 423.W '0.9g.07x.g 3/:7g 90 /04-.0.3.

70x8g2g g8./0808:5g7g /0. 0 .:9.3g:5:8g2g74.x8g247/014.9g3:.4 ..9g 43:.g 0 . 90...7:x .W .g 5:9073.g7.08g .930857g.5428970x: .89g/.g 0:970-:08g2g7g308.70 .4.g 43:.x 1g59:73074.20 !g 230 48g.7 8:3943:.g.8.x3/9.54.9 0:' ./0.0 9x.302.

0.908g-g9. 2g.705.07x.g:7 :5 28970x .8.g 30L38023..702.75g8g703:802.9g /.0.W W 05:700 .89738g.7g.:259g8g80. 90593/. 3.x.g L3....7-g %4.94/. L3.:8g.:30047 ..547x47 35g/:7080 g8.: 32..:5..390 .4:.702g33. .8049g.:2.:209.:3080g.0.g 8 .:259g :3. 1:g .7.5g/:7 $ .0897gL385g239.477g L3.817 9.30.390.3.L3x:317/0 ./. .0.07070.

897.../07g8:3.2g/0-g9.5g/:70.3/3 90x509074.7..3...0 W &3/0 8:5 :7 28970x&3/0 80 20 -.:.7L39g..:7 3.g .:7 '70.8.:8g.W .:8g097.0 8g L3950 3020890.3:..90 W ..:90.4 2.30..:73:. 3.:0.28970x -.70 20 -.070. :5 3.80.00.3/ .

7L397 4..0 85.4.W .4 23.. /:5g.780.g .03:3 -g0x0 8052-g 5735g/:70 g8 3:.

70013x0 W 05:70 W '0.x W g80 90L38: 750397::72g94.W 07.07xg W &78 .

W 07.2:90 :.9:85:2.:85:3:3.g &78 05:70 !g/:70 .x W W W W W 4.

W 07.x:3/0803.0890 .x W #0.708g5703904 L3925...70/354.

W 07..x W 4/1.x13.0 9 .:54.

..0.x W $.708g05:30x 5g7070.4..425479.2039: 507843.897g/08570.:79L3.89g54.0890 .047/3.W 07.70x:39098.

28 .gx.20. /085700.5g7:9 W .70.W 07.x0 .g W 0.x W 425090./0.x.9 .g W 3970-.2L3.

0..718g0572.g W ..89.x W 425090.71 W .g.9:7 57397 483:7g57454x0 .43x3:9:0.W 07..

.9:7 57397 :383:7.W 07.39 .g W .089.:.43x3:9:0..x W 425090.718g0572.g.71 W ..

W $507.g3:..:23:.0x1570. .

. . ./.g/4708. .2/08938 W 080330.g.7.03.W 3. W $507g.

34.. .:5.7 .7./03.g 47:g..89g90. 0 .70 20 -.7:3.0-3048g/47285:80:78: 805:80.5428970x: .:38080.. 3:.3.0 L3..897g  L397 4-:3g.42.g3:.07x.9g 43:.94/.08g .390 .708.0.07x.3.g 0 .0890. 3.3.94..x.:. 90593/.:5.80 /0'.30:3:782.70.59g-30 70 90 3:.82x94...5g/:7 $ .89738g.3:.g .g /07.8.g 3/:7g 90 /04-..4.73:.g:/g74.34.:3:2.g/.:5 3.:-:79.g/03: 9: g: '0..x3/9.790.9g90079 /..g7.07070.7L39g.0 1g7g:2-70g8.7001g.L3..390.70.7g.3/3 90x509074.-0050/:5g.:8g.3:78: /0 9059.9:3.g3:.3/ .g3:.44 573970890.:32. 54x8g x/./..4.9. 9059g8g8085:3g/0/4:g47 $0.4497g.308:390:897g.9g.8.g5739703:.54.7-g %4.7L397 4.g:7 :5 28970x .7g./0808:5g7g/0.7005.908g-g9.70.7..50.03:3-g0x0 8052-g5735g/:70 g83:.20 !g 23048g..9 0:' .g 2489..  9x/0 .9.807:g 0.91g7g.88938 !:9073.3.:259g8g80 .g5:9073./7:2: .390.9:3.g 0 ..g:9.:g89.g 3:.:90./07g8:3.3 . .g.4 05:700 .9g3:.3:.817 9.7 1..08g3:2g8:507570..702g33.89.0 90 90/0:3-0905:70 $g3:2g2g33.7.70 8g3: 22..0.:2.:259g :3.:30047 .0 9x.28970x -.0 &3/0 8:5 :7 28970x&3/0 80 20 -.0 8g L39503020890.574509702:73//03:. .30.89g/.070.08050970. 30 L7g85:3803:. 0.94x3:.:8g. $:3950802303085:8/05:9073.302.:80 80.8 .7:x .xg 80L393/08:-3:.0.897g897g.050.:.75g8g703:802.70 807/. 533/ 1 41 5:9073...0 85.:209...3/L35g/:70 : 9:.8g97.:8g097.7:3.2g/0-g9.g3:.900 90 ../2743 14894/.0.70x8g2gg8.L397 :33:.2...g .8g3g94..903:.70 2.-g 4:g.780.!4./0.x8g247/014. /0. /:5g..70.:2.7/0.g.705.70 90.3/00 :90..:8007.g8 ..500.:..0890 /.0 /7059503. .g.547x47 35g/:7080g8..:7 '70.7094.90 .g 0:970-:08g2g7g308..:3080g.1:g . :9g 80.gL3.7.0 !0397:.0.g/050.07.:73:.930857g.2..8049g.70. 3.x 1g59:73074..:7 3.3g:5:8g 2g74.1g L3.93030.423.2..g 43:.9g3:.9g43:.8::78::80457 'g0:7g..477gL3.g:80949. 80.L38:8 .7:3.2g.0 9: 0.00.053/.080g 3:.4:.2.: 4.0.:280.8...8. 0 .:0. .g:3 5:/08423 .805420380.5g/:70. 90.g53g :78:809020/0230 05:700 .897.0897gL385g239.g 43:.30.9g /.0.05:8g8147g0$17777 2777$1777 2777 %4.g0 9.2.853:7.73057.0 -8094.x....0 3:.89g/.:.g 30L38023.3:.70 2.3.78:3943:.. 4.L3x:317/0.3:. /.:9..07xg 423.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->