P. 1
Povestea_nucii_laudaroase

Povestea_nucii_laudaroase

|Views: 1,622|Likes:
Published by asanache

More info:

Published by: asanache on Nov 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

Povestea nucii Iåudåroase

de Vladimir Colin
Prezentare realizatã de
Înv. A. Maria-Magdalena
· A fost odatã o nucã , o
nucã ... ei , ca toate nucile ! Si
nuca asta crestea într-un
nuc . Dar nucul nu mai era
ca toti nucii ... Si stiti de ce
? Pentru cã nucul ãsta se
pomenise crescând în
pãdure . Nu stiu cum
ajunsese acolo , printre stejari
si fagi , dar ce stiu , e cã
acolo trãia de ani si ani de
zile . Si uite cã printre nucile
pe care le fãcuse era si
nuca noastrã .
· Ei , si într-o bunã zi vine un
urs mare , mai mare chiar
decât nenea Nitã , si se
întinde sub nuc sã tragã un
pui de somn .
· -Ah , ce bine o sã dorm !
spuse ursul si se puse cu
burta în sus , cu labele pe
dupã ceafã si începu sã
sforãie : Sfârrrr-mârrr ! Sfârrr-
mârrr !
· Tocmai atunci ,
creanga pe care
tocmai stãtea
spânzuratã nuca
noastrã strigã veselã :
· -Ei , nucã-nucusoarã !
Gata , poti sã-ti dai
drumul , cã esti
coaptã bine ...
· Fireste , nuca nu
asteptã sã i se
spunã de douã ori .
Se aruncã de pe
creanga ei , fãrã
umbrelã sau
parasutã , se aruncã
vitejeste , asa cum
se aruncã nucile si
... drept pe nasul
ursului se opri .
· -Vãleu ! rãcni ursul ,
desteptat fãrã veste
, dar nepricepând
ce-l izbise tocmai
de nas ( care e
partea lui cea mai
simtitoare ) se ridicã
degrabã si-o luã la
sãnãtoasa .
· -Ehei , ati vãzut cine
sunt eu ? strigã
atunci nuca .
· Sunt pesemne
nespus de puternicã
dacã pânã si ursul
se teme de mine !
· Ìepurele , care vãzuse tot ce
se petrecuse , se apropie
tremurând de nucã si o
rugã cu glas stins :
· -Puternicã nucã , milostiveste-
te de un biet iepure ! ... Sã
nu mã mãnânci !
· -Bine , îi rãspunse nuca . De
astã datã te iert , dar vezi
sã nu mã superi prea tare
si sã nu-mi mai iesi înainte
cã de ! nu stiu , zãu ...
· Veverita se rugã si
ea , plângând :
· -Of si of , puternicã
nucã ! Îndurã-te si
de o biatã veveritã
... N-o mânca nici
pe ea !
· -Ìa ascultati , fãpturi neroade ! se supãrã
de astã datã nuca . Ce , vreti sã mã
lãsati sã mor de foame ? ... Pãi , mâine
o sã vinã lupul sã mã roage sã-l crut ,
apoi mistretul , apoi cine mai stie care
alt neisprãvit ... Si eu ? V-ati gândit cã
si eu trebuie sã mã hrãnesc ? Doar
sunt o nucã adevãratã , o nucã
puternicã , o nucã ... Ehei , ce stiti voi !
· Ìepurele si veverita o luarã la
fugã si vestirã înspãimântati cã
s-a sfârsit cu pacea pãdurii . S-
a ivit o dihanie cumplitã , una
care pare micã si neînsemnatã ,
dar care mãnâncã ursi , lupi si
mistreti , cum ai înghiti un fir de
iarbã !
· Toate sãlbãticiunile se zãvorârã
în vizuinele lor , asteptând cu
inima strânsã ca dihania cea
cumplitã sã li se iveascã
înaintea portilor . În pãdure se
lãsase o tãcere grea si nici
mãcar pãsãrile nu se mai
încumetau sã cânte .
· Ìar în tãcerea aceea se auzeau când si
când niste tipete grozave :
· -Unde-s lupii , ursii si mistretii ? Unde-s leii ,
zmeii si balaurii ? ... Vreau sã le trag o
mamã de bãtaie si sã-i înghit pe
nemestecate !
· Asa striga nuca de rãsuna pãdurea , si nici
lupii , nici ursii , nici mistretii , ba nici chiar leii
, zmeii si balaurii nu cutezau sã crâcneascã .
· Dar într-o zi veni un
bãietel , se plimbã
prin pãdure , gãsi
nuca si , dupã ce-i
sparse coaja o
mâncã .
· Exercitii
· Gãseste însusiri pentru urmãtoarele fiinte:
· Ìepure : ...........
· Veveritã : ...........
· Urs : ..............
· Exercitii
· Joc : Eu spun una tu spui mai multe :
· Nucã - ..........
· Urs - ............
· Ìepure - ............
· Pãdure - .............
· Exercitii
· Realizati un desen care sã prezinte o
întâmplare din poveste .
· Exercitii
· Modificati finalul povestii
· Exercitii
· Scrieti un text scurt în care sã expuneti
pãrerea voastrã despre comportamentul
personajelor din aceastã poveste
· Exercitii
· Completeazã :
· Lectia de azi mi s-a pãrut ..............
· Azi am învãtat cã .........................
· Întrebarea mea despre lectie ..............
· Exercitii
· Completeazã :
· Dacã ar fi sã exprim continutul lecturii
printr-o singurã propozitie , aceasta ar fi :
· ................................................................
· Exercitii
· Completeazã :
· Dacã ar fi sã exprim continutul lecturii
printr-un singur cuvânt , acesta ar fi :
· ................................................
· Sper cã nu veti fi precum nuca !
· Înv. A. Maria-Magdalena
· Sperã cã v-am destins
· Zile senine vã doresc !
Povestea nucii Iåudåroase
de Vladimir Colin
A fost odatã o nucã , o nucã ... ei , ca toate nucile ! Si nuca asta crestea într-un nuc . Dar nucul nu mai era ca toti nucii ... Si stiti de ce ?
Pentru cã nucul ãsta se pomenise crescând în pãdure . Nu stiu cum ajunsese acolo , printre stejari si fagi , dar ce stiu , e cã acolo trãia
de ani si ani de zile . Si uite cã printre nucile pe care le fãcuse era si nuca noastrã .
Ei , si într-o bunã zi vine un urs mare , mai mare chiar decât nenea Nitã , si se întinde sub nuc sã tragã un pui de somn .
-Ah , ce bine o sã dorm ! spuse ursul si se puse cu burta în sus , cu labele pe dupã ceafã si începu sã sforãie : Sfârrrr-mârrr ! Sfârrr-
mârrr !
Tocmai atunci , creanga pe care tocmai stãtea spânzuratã nuca noastrã strigã veselã :
-Ei , nucã-nucusoarã ! Gata , poti sã-ti dai drumul , cã esti coaptã bine ...
Fireste , nuca nu asteptã sã i se spunã de douã ori . Se aruncã de pe creanga ei , fãrã umbrelã sau parasutã , se aruncã vitejeste , asa
cum se aruncã nucile si ... drept pe nasul ursului se opri .
-Vãleu ! rãcni ursul , desteptat fãrã veste , dar nepricepând ce-l izbise tocmai de nas ( care e partea lui cea mai simtitoare ) se ridicã
degrabã si-o luã la sãnãtoasa .
-Ehei , ati vãzut cine sunt eu ? strigã atunci nuca . Sunt pesemne nespus de puternicã dacã pânã si ursul se teme de mine !
Ìepurele , care vãzuse tot ce se petrecuse , se apropie tremurând de nucã si o rugã cu glas stins :
-Puternicã nucã , milostiveste-te de un biet iepure ! ... Sã nu mã mãnânci !
-Bine , îi rãspunse nuca . De astã datã te iert , dar vezi sã nu mã superi prea tare si sã nu-mi mai iesi înainte cã de ! nu stiu , zãu ...
Veverita se rugã si ea , plângând :
-Of si of , puternicã nucã ! Îndurã-te si de o biatã veveritã ... N-o mânca nici pe ea !
-Ìa ascultati , fãpturi neroade ! se supãrã de astã datã nuca . Ce , vreti sã mã lãsati sã mor de foame ? ... Pãi , mâine o sã vinã lupul sã
mã roage sã-l crut , apoi mistretul , apoi cine mai stie care alt neisprãvit ... Si eu ? V-ati gândit cã si eu trebuie sã mã hrãnesc ?
Doar sunt o nucã adevãratã , o nucã puternicã , o nucã ... Ehei , ce stiti voi !
Ìepurele si veverita o luarã la fugã si vestirã înspãimântati cã s-a sfârsit cu pacea pãdurii . S-a ivit o dihanie cumplitã , una care pare
micã si neînsemnatã , dar care mãnâncã ursi , lupi si mistreti , cum ai înghiti un fir de iarbã !
Toate sãlbãticiunile se zãvorârã în vizuinele lor , asteptând cu inima strânsã ca dihania cea cumplitã sã li se iveascã înaintea portilor .
În pãdure se lãsase o tãcere grea si nici mãcar pãsãrile nu se mai încumetau sã cânte . Ìar în tãcerea aceea se auzeau când si
când niste tipete grozave :
-Unde-s lupii , ursii si mistretii ? Unde-s leii , zmeii si balaurii ? ... Vreau sã le trag o mamã de bãtaie si sã-i înghit pe nemestecate !
Asa striga nuca de rãsuna pãdurea , si nici lupii , nici ursii , nici mistretii , ba nici chiar leii , zmeii si balaurii nu cutezau sã crâcneascã .
Dar într-o zi veni un bãietel , se plimbã prin pãdure , gãsi nuca si , dupã ce-i sparse coaja o mâncã .

W 

14894/,9g43:.g 4 3:.g 0 .,94,903:.0 3:.,,89,.70 90,L397
:3 3:. ,73:.:3:2,07, .,94x3:.  9x/0.0 !0397:.g3:.:g89,80 5420380.708.3/L3 5g/:70 : 9:.:2 ,:38080,.44 573970890,7 1, /,7.0 9: 0.g ,.4497g,/0,3 ,3/0 0 :90.g5739703:.0 50.,7001g.:8007, 3:.,34,897g

1g L3..93030.g:3 5:/08423 W .05:8g 8147g0$17777 2777$1777 2777 .L38:8 .W  L397 4-:3g.xg 80 L393/08:-3:.0.-0050 /:5g.70.70 2.7 /0.30:3 :782.8g97.:.0-3048g/472 85:80:78: 805:80.2.: -:79.

 34..9:3.9g3:.70 94.897g897g.59g-30 .2. 853:7.W %4. 54x8g x/.3.g 3:..70.7g ..: 4. /7:2: .2.9.g0 9 . .4.89g90.50.080g W 3:.

:9g 80.7:3.0 /7059503.g .:2 80.3.7.g3:. ..W 70 90 3:.0 1g7g :2-70g8.7:3.70. 9059g8g80 85:3g/0/4:g47 $0.3: ..8: :78::80457 .900 90 .7:3.: 5.g/050 .

W 'g0:7g.:. /03.790. 82x94.3:78: /0 9059.0 -8094.. 8g3g94.8.8 .0.2.73057.91g7g.-g 4:g.0890 /.053/ .700 5. .2.70 807/.g /07.

g /.x..30 8:390:897g .g53g :78: 809020/0230 .9:3.W 0 . W $:395080230 3085:8/05:9073.3:.g:9..

W 05:700 . W 30 L7g85:3803:. 0 .g 2489.7.0 L3.:.0 8g3:2g8:507570..0 8050970..57450 9702:73//03:.g 4 7:g.70 8g3: 22.g3:.g/03: 9: g: .:80 80.89g/.9g90079 /.88938 W !:9073.g:80949.9.70.390 .0 90 90/0:3-0905:70 $g 3:2g2g33.

 500.g 3/:7g 90 /04-. .07x.g 3:. 533/ W 1 41 5:9073.07xg 423.0..W '0.3.9g.807:g 0.

5428970x: ..3g:5:8g2g74.930857g.70x8g2g g8./0.g 0 .9g 43:.W .9g3:.7:x .:9.x8g247/014.08g .x3/9.7 8:3943:.4 ..0 9x.g 5:9073.54.g.20 !g 230 48g.x 1g59:73074. 90./0808:5g7g /0.g 43:.89g/. 0 .302.g 0:970-:08g2g7g308.8..70 .4.g7.9 0:' .

 3..5g/:7 $ .390.:8g.g L3.07x.7-g %4.30.x.L3x:317/0 . 1:g .:5. 90593/.9g /.:259g :3.. L3.4:.94/.8.07070.702g33.7.g 8 . .3.W W 05:700 . .0. 2g.:30047 .:3080g.8049g..390 ..0.477g L3.:259g8g80.:2.817 9.702.705../.908g-g9.g 30L38023.0897gL385g239.0.:209.89738g.547x47 35g/:7080 g8.7g.75g8g703:802..g:7 :5 28970x ..0.: 32.

7L39g..897.5g/:70..3/ ...:7 '70. 3.2g/0-g9.7.0 8g L3950 3020890.:73:.W ./07g8:3.00.30.28970x -. :5 3.4 2..070.:8g.70 20 -.80.:8g097...3.:7 3.3:.:90.g .8.:.3/3 90x509074..90 W .0 W &3/0 8:5 :7 28970x&3/0 80 20 -..:0.

W ..0 85.03:3 -g0x0 8052-g 5735g/:70 g8 3:.g ..7L397 4. /:5g.4 23.4.780.

70013x0 W 05:70 W '0.07xg W &78 .W 07.x W g80 90L38: 750397::72g94.

9:85:2.g &78 05:70 !g/:70 .W 07.x W W W W W 4.2:90 :.:85:3:3.

.x:3/0803.70/354.x W #0.W 07.708g5703904 L3925..0890 .

W 07.x13..x W 4/1.0 9 .:54.

708g05:30x 5g7070...70x:39098.2039: 507843.0890 .0.4.425479.W 07.:79L3.x W $.047/3..897g/08570.89g54.

70.g W 0.20.2L3.5g7:9 W ./0.g W 3970-.x. /085700.x0 .28 .W 07.9 .x W 425090.gx.

71 W .x W 425090.g..W 07..g W .718g0572.89.0.43x3:9:0..9:7 57397 483:7g57454x0 .

x W 425090.39 ..718g0572.9:7 57397 :383:7.:..W 07.g W ..43x3:9:0.g.71 W .089.

g3:.W $507.:23:.. .0x1570.

7. .g/4708. . W $507g.03./.g. .2/08938 W 080330. .W 3.

3:. .7094.g3:.7/0. ...930857g.L38:8 .:8g097..g..2. /:5g./0808:5g7g/0.gL3.x3/9.70.9.89g90.4.708. 3:.g /07.g3:.7.g7. 54x8g x/.07.547x47 35g/:7080g8.897....2.8049g.L3x:317/0.28970x -.3:.574509702:73//03:.L3.3 .897g  L397 4-:3g.:259g :3..5g/:7 $ .89g/.4497g.94.g 30L38023.80 /0'./0.9 0:' .34.0 85..8.07xg 423.44 573970890.g3:.7 1.:g89...73:.94/.91g7g.:259g8g80 .70 807/.!4.9.805420380.-0050/:5g... 30 L7g85:3803:.3/3 90x509074.5g/:70.90 .:38080.g:7 :5 28970x .4:.817 9. :9g 80.:9.g 2489.:7 3.:.390 .853:7./..08g .7L397 4..3.2.g 43:.g/050.82x94.8 .59g-30 70 90 3:.:73:. 80.g5:9073.3.790.3:.:5..x.4 05:700 .g 3:.:.705.42..070.8..03:3-g0x0 8052-g5735g/:70 g83:.1g L3..780.3:.7g.8.308:390:897g.0.g:3 5:/08423 .7.302.3.0 90 90/0:3-0905:70 $g3:2g2g33.70x8g2gg8.7 .g0 9.g ..:2./07g8:3..0-3048g/47285:80:78: 805:80..9g3:.g5739703:.54.0.00. .080g 3:.07x. 533/ 1 41 5:9073..3.908g-g9.x8g247/014.30.3g:5:8g 2g74.3. 3.:8g..0 8g L39503020890.g 0 .0 !0397:.3/L35g/:70 : 9:.8.70 90.2g/0-g9.0 9: 0.34.x 1g59:73074.9:3.1:g .8g97.:5 3..08g3:2g8:507570. /.0.:7 '70.390.900 90 .7L39g.  9x/0 ..9g /.7:x .93030.20 !g 23048g..70..8::78::80457 'g0:7g.89.053/.g:/g74..9g 43:.702g33.70 2.0897gL385g239.0.:-:79.:8g.5428970x: .g.75g8g703:802..g.g8 .2g.30.7-g %4.3:78: /0 9059. 3.g:80949./2743 14894/.2.. /0.x.:209.:2.0.9:3./7:2: .390..g 3/:7g 90 /04-.g 47:g.g3:. 0.07070.3/ .88938 !:9073.:0.477gL3..g 0 .423. .70 2.94x3:.73057.70.08050970.7005.g:9.78:3943:.0 &3/0 8:5 :7 28970x&3/0 80 20 -.05:8g8147g0$17777 2777$1777 2777 %4.7.807:g 0. 0 .: 4.7:3..050.30:3:782.-g 4:g.0.g 43:.7:3.7g.7001g.07x.g53g :78:809020/0230 05:700 .:3080g.0 /7059503.g/03: 9: g: '0. 90593/.:...70.89g/.4.. 9059g8g8085:3g/0/4:g47 $0.0 -8094.L397 :33:. .0.:90. 4.897g897g.9g3:.0890 /.0 L3.9g43:..:80 80.:3:2.g 0:970-:08g2g7g308.:.70.xg 80L393/08:-3:.:30047 .g/.0890. 90.3/00 :90.0 3:.2..7:3.50.70 8g3: 22.9g.:8007.89738g. $:3950802303085:8/05:9073./03.8g3g94..:32...9g90079 /..0 1g7g:2-70g8.0 9x.g .903:.70 20 -.:280.500.:5. 0 ..7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->