Sunteți pe pagina 1din 1

TEST 1 DE EVALUARE FORMATIVA –NUMERE COMPLEXE

1) (35 p)
Se dau numerele complexe: z1= 4 -3i, z2 = 2i + 1, z3 = -8i, z4 = - 6. Determinaţi
partea realã şi coeficientul pãrţii imaginare pentru z1 , z 2 , z 3 , z 4 , z1 + z 2 , z1 − z 2 , z1 ⋅ z 2 .

2) (20 p)
Determinaţi numerele reale x, y, din egalităţile:
a) (2x+y) – 8i = 3 +(3x-y)i;
b) 3x – y – (x+y)i = 1-3i;

3) (15 p)
Calculaţi:
a) i2009 + i2010;
b) 1 + i + i2 +i3 + ... + i13;

Nota:
• Se acordã 10 p din oficiu.
• Timp de lucru: 20 minute

SUCCES!

S-ar putea să vă placă și