P. 1
Diagnoza Satului Romanesc

Diagnoza Satului Romanesc

|Views: 181|Likes:
Published by Alice Creanga

More info:

Published by: Alice Creanga on Jan 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2015

pdf

text

original

6

Diagnoza satului contemporan românesc
Cercetarea satului românesc contemporan presupune stabilirea unor criterii care, transformate în indicatori, surprind evoluţiile sale în perioada tranziţiei.Criterii menţionate sunt următoarele: fizico-geografice; de echipare tehnică a localităţilor rurale; demografice; economice; sociale; de locuire; ecologice. Indicatori concreţi pe criterii: • fizico – geografice: formele de relief; principalele categorii de zone geografice; factori de risc ai zonelor cercetate

Sociologie economică rurală

• demografice: numărul de locuitori pe km2; analiza comparativă a evoluţiei populaţiei în perioadele ’66-’90 şi ’90 – ’97; rata medie a natalităţii, morbidităţii şi migraţiei nete; indicii de îmbătrânire a populaţiei şi cei de înnoire a forţei de muncă. • economice suprafaţa de teren agricol/locuitor; structura folosirii terenurilor agricole; încărcătura de animale la 100 ha; suprafaţa forestieră/locuitor; gradul de activitate turistică; gradul de prelucrare a producţiei agricole; suprafaţa medie a exploataţiei: individuale, de tip asociativ juridic şi asociaţii familiale; gradul de exploatare a terenurilor; ponderea proprietăţii private în totalul suprafeţei agricole; populaţia activă ocupată la 1000 de locuitori; populaţia activă la 100 ha teren agricol; ponderea populaţiei neagricole în totalul populaţiei agricole în zona respectivă. •de locuire: suprafaţa locuibilă /locuitor; ponderea locuinţelor din materiale durabile; ponderea locuinţelor realizate după 1970; ponderea locuinţelor construite în perioada 1990 – 1997; ponderea locuinţelor cu instalaţii de apă în interior. • de echipare tehnică a localităţilor rurale: apă potabilă distribuită consumatorilor în m3 pe locuitor şi pe an; gradul de electrificare a gospodăriilor de pe teritoriul comunei analizate; nivelul accesului la reţeaua rutieră şi feroviară. • social: numărul locuitorilor ce revin unui medic; numărul de elevi pentru un cadru didactic; număr de abonamente TV la 1000 de locuitori.

seismicitatea. Zonele naturale protejate se află în cadrul formelor de relief cercetate: monumente sau rezervaţii naturale luate în calcul ca factor ce poate favoriza dezvoltarea economică a zonei.Diagnoza satului contemporan românesc • ecologic: calitatea aerului cu depăşirea nivelului admis de poluare. devenind repere din perspectiva atractivităţii turistice a acestora. Poziţionarea localităţilor rurale are un caracter orientativ pentru cercetare. dar legile votate în perioada tranziţiei au stabilit tipurile în care pot fi clasificate: a) rezervaţii ale biosferei şi parcuri naturale de interes naţional cu rol de integrare în patrimoniul mondial. . Apartenenţa unor localităţi la aceste zone le influenţează dezvoltarea socio-economică. podiş. în regiunile de câmpie şi podiş. calitatea apei cu depăşirea nivelului admis de poluare. deltă. b) zone cu rezervaţii şi monumente ale naturii de interes naţional aproximativ 10% din teritoriul ţării. formele de relief sunt suportul analizei criteriale a evoluţiei satului. Zonele protejate au o densitate mai mare în zona montană carpatică şi subcarpatică. În selectarea lor s-a urmărit relevanţa acestor criterii în redarea potenţialului natural al comunelor în condiţiile tranziţiei. Criteriile fizico – geografice vizează cadrul natural al comunităţilor rurale. d) zone dominant agricole situate. cu precădere. Formele de relief au fost analizate prin marile unităţi de relief: munte. impunând o intervenţie a statului în sprijinirea respectivelor unităţi rurale. pentru a se sublinia potenţialul specific de dezvoltare al comunităţilor plasate în aceste zone. deal. cu o densitate mai mică de elemente naturale protejate. reprezentând 4% din suprafaţa ţării. luncă.8% din suprafaţa ţării. c) zone cu complexitate mare de resurse naturale. lipsa apei şi a precipitaţiilor naturale. unde prezenţa monumentelor naturii şi zonelor protejate e mai rară. S-au propus mai multe criterii care să releve zonele cu caracteristici omogene ale diverselor comunităţi susceptibile de analiză. Factorii de risc naturali pot fi definiţi ca: alunecări de teren cu frecvenţă şi intensitate mare. Există desigur mai puţini indicatori numerici pentru aceste zone. dar cu valoare peisagistică – 15. solurile afectate de factorul de limitare a calităţii nivelului de deforestare sau de uscare a pădurilor din totalul suprafeţei forestiere a localităţii.

în special. ceea ce face ca aprecierea lor să fie mai dificilă decât în cazul zonelor omogene. Diagnoza cadrului natural se finalizează printr-o tipologie a localităţilor rurale cu caracteristici relativ omogene ale factorilor fizicogeografici. b) zone cu factori de risc cuprinzând. 80% dintre comune. nivelul dezvoltării socio-economice a localităţilor. situate în general în regiunile montane şi de litoral. teritorii în care se cumulează acţiunile mai multora dintre ei şi care nu deţin elemente valoroase de cadru natural. întrucât sunt influenţate de: caracteristicile tradiţionale ale fenomenului geografic. Cele mai mari cumulări de astfel de factori de risc sunt zonele subcarpatice şi de podiş.Sociologie economică rurală Zonele cele mai expuse factorilor de risc pot fi considerate cele în care aceştia sunt cumulaţi. nivelul ei de dezvoltare economico-socială. alunecările de teren se pot produce şi într-o zonă cu mare seismicitate sau fără resurse de apă. . unde prezenţa rezervaţiilor naturale şi a ariilor protejate nu este anulată de acţiunea factorilor de risc. Pentru caracterizarea studiului demografic al ruralului poate fi utilizat următorul criteriu: evoluţia populaţiei ce poate fi analizată comparativ pentru perioadele '66 – '90 şi '90 – '97. Din perspectiva acestei dualităţi. Analizând indicatorul numit putem observa că în perioada 1966 – 1990 reducerea populaţiei rurale a fost de aproximativ 17%. Categoriile de zone delimitate au fost stabilite astfel: a) zone cu cadru natural valoros. mărimea şi localizarea ariilor sale sunt diferite în teritoriu. Criteriul demografic este un factor esenţial în analizarea unui teritoriu pentru că reflectă sintetic condiţiile de viaţă ale populaţiei. unde factorii fizico-geografici nu se manifestă cu intensitate mare. fenomen cuprinzând majoritatea absolută a localităţilor. Orice populaţie este concomitent un factor de acţiune şi un factor de consum. c) zone cu cadru natural de favorabilitate medie cuprinzând teritorii cu largă răspândire. în ultima perioadă existând o mare influenţă a schimbărilor socio–economice generate de tranziţie. Intensitatea procesului de depopulare. Caracteristicile locale ale acestor zone sunt extrem de variate. caracterul migraţiei interne şi externe. analiza criteriului demografic poate fi structurată pentru evidenţierea potenţialului demografic al ruralităţii. relaţiile lor cu urbanul.

de la 11% (în 1990) la 87% (în 1997).Diagnoza satului contemporan românesc Zonele cu cele mai accentuate reduceri de populaţie sunt. ele manifestându-se. Cele mai frecvente creşteri ale populaţiei se întâlnesc în imediata apropiere a centrelor urbane mari: Iaşi. Transilvania şi Banatul şi regiunile de câmpie din sudul şi estul ţării. În condiţiile migraţiei spre urban. dar şi de condiţiile socio-economice. în genere.9% mai mare decât cea din urban – 9. de cele mai multe ori.6%. creşterile de populaţie în perioada '66 – '90 au fost reduse. scăderea populaţiei rurale a continuat după 1990. de la 13% la 12. . în zonele montante şi submontane ale Carpaţilor Orientali şi de curbură. mai ales. Rata natalităţii exprimată prin numărul mediu de născuţi vii la 1000 de locuitori este principalul indicator relevant în evoluţia capacităţii de regenerare naturală a populaţiei. Bucureşti. pentru rural regresia fiind mult mai mică.5%. după ultimele statistici. potrivit statisticilor. rata medie anuală fiind însă în scădere. Valoarea acestui indicator este dependentă de structura pe vârste a populaţiei active şi este influenţată de modelul comportamental demografic tradiţional. Acest fenomen indică faptul că în prezent există un anume proces de înnoire a populaţiei rurale. Nivelul mediu pe ţară al natalităţii a fost aproximativ 11%. în jurul valorii medii pe ţară. până în 1997. După statistici. Diminuarea populaţiei în perioada 1990 – 1997 păstrează. Pentru factorii de creştere a populaţiei pot fi utilizaţi trei indicatori: − rata natalităţii. − rata mortalităţii. aceeaşi distribuţie teritorială ca cea din perioada 1966 – 1990. Această scădere s-a manifestat în perioada 1990 – 1997 mai acut în urban. rata natalităţii în Moldova continuă să fie de două ori mai mare decât cea din sud şi vest. scădere explicabilă pe fondul reducerii generale a populaţiei totale şi a unei creşteri nesemnificative a populaţiei urbane. în special în zone cu natalitate ridicată. Pentru perioada 1990 – 1997. rata medie a natalităţii în rural a fost de 12. Distribuţia teritorială a comunelor cu acelaşi tip de evoluţie demografică implică o tendinţă de concentrare a populaţiei rurale. existente şi înainte. Variaţiile natalităţii în teritoriu indică o păstrare a modelului pronatalist în estul ţării. − rata migraţiei nete. între 15 şi 30%. Procentul reducerii populaţiei este situat. Constanţa. Poate fi remarcată totuşi o extindere a ariilor în care se manifestă unele creşteri de populaţie. în special în jumătatea estică a Moldovei.

Un fapt semnificativ pentru această epocă este apariţia de atracţie în mediul rural.8%. fiind corelat. populaţia fiind deja îmbătrânită. Indicele de îmbătrânire a populaţiei din mediul rural este. unde.22 ori mai mare decât în mediul urban. Rata migraţiei nete se exprimă prin soldul schimbărilor de domiciliu din perimetrul localităţilor rurale. de 8. Cluj. ce implică populaţia preponderent tânără şi supraunitare. impusă intens în perioada '66 . totuşi peste 80% din comune au continuat să piardă populaţie datorită migraţiei. Pentru perioada '90 . cât şi în unele zone din Transilvania. cât şi nivelului de îmbătrânire a acestei populaţii. indirect. cu fenomenul de îmbătrânire şi. cât şi perspectivele de evoluţie ale volumului şi structurii populaţiei acesteia. Analizele statistice au arătat că nivelul mortalităţii înregistrează mari variaţii în teritoriu. Soldul indică atractivitatea sau neatractivitatea respectivelor localităţi. în genere. o pondere de 35% din populaţia rurală românească înregistrează la acest . Plecările cele mai semnificative se înregistrează în zonele cu creştere demografică şi populaţie tânără. Scara de variaţie a nivelului oscilează între valori subunitare. Rata cea mai înaltă a mortalităţii se înregistrează în vestul ţării şi în zonele de câmpie ale Olteniei şi Munteniei. a continuat la o cotă de intensitate mult mai scăzută. cu natalitatea medie. adică raportul dintre populaţie de 60 ani şi peste această vârstă şi populaţia cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani. atât datorită condiţiilor de viaţă. Pentru perioada 90 – 97 rata medie a mortalităţii în mediul rural a fost de 15%. de 1.'97. în exces în cazul Moldovei care este un izvor de forţă de muncă pentru toată ţara. migraţia populaţiei de la rural spre urban.'90. Criteriul îmbătrânirii demografice este exprimat prin indicele de îmbătrânire al populaţiei.Sociologie economică rurală Rata mortalităţii – numărul de decese la 1000 de locuitori indică gradul de scădere naturală a populaţiei. după ultimele statistici. în cazul populaţiei vârstince. se poate face previziunea că efectele migraţiei vor afecta puternic structurile demografiei existente. Alba. aproape dublă faţă de cea înregistrată în mediul urban. dar situarea centrelor de atracţie în teritoriul rural este relativ dispersată. cele mai multe fiind grupate în vecinătatea centrelor urbane. Acest indice exprimă concomitent capacitatea de degenerare demografică a unei colectivităţi. O rată a mortalităţii sub medie s-a înregistrat în majoritatea comunelor din Moldova şi zonele montane ale Olteniei şi Munteniei.

de 39800 de locuitori. în sudul Olteniei şi Munteniei. Constanţa. mai ales. Zonele în care se poate considera că populaţia este îmbătrânită. fiind de circa 10 ori mai mică decât în mediul urban.7 locuitori pe km2. excluzând Bucureştiul. Mărimea medie a unei comune în România este de 3782 locuitori. Comunele mici şi foarte mici (sub 2000 locuitori) reprezintă 16. Maramureş. având indice de îmbătrânire peste 1. o reducere treptată a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei rurale. Densitatea populaţiei este exprimată prin numărul de locuitori pe km2 şi permite identificarea zonelor de concentrare a populaţiei. fiind deci specifice zonelor de câmpie şi de podiş de mică altitudine. După ultimele analize. Comunele mari şi foarte mari – 22% din total.8%. cele mai mari concentrări regăsindu-se în regiunile subcarpatice din Moldova şi Muntenia şi în comunele din apropierea capitalei. Volumul populaţiei este exprimat prin numărul locuitorilor cu domiciliu stabil în localităţile rurale. de 94.5 ori mai mică decât populaţia medie în regiunile administrative care este. sunt situate. Densitatea medie este 47. respectiv din judeţele: Suceava. iar zonele cu densitate sub 30 locuitori/km2 sunt cele montane şi din Dobrogea de Nord. dar şi a celor cu populaţie redusă. putând fi identificat potenţialul uman al respectivelor localităţi. unde sunt 484 locuitori/km2 şi jumătate din densitatea medie a populaţiei totale. Bistriţa-Năsăud. în afara arcului carpatic. în România. sunt frecvente în Moldova (excepţie judeţele Vaslui şi Vrancea) şi în centrul şi sud-estul Munteniei. cu precădere. . de 10. Zonele cele mai dens populate. Reducerea migraţiei spre urban poate avea ca efecte reechilibrarea structurii demografice şi. în vestul Transilvaniei. Densitatea sub 50 locuitori/km2 se întâlneşte în Transilvania şi Banat. cu densitate în comune peste media din rural. Cele mai multe comune – 62% –. sunt situate. Populaţia tânără are pondere în unele zone mai restrânse din rural.5.2% din totalul comunelor şi sunt situate mai ales în vestul ţării. Pentru evaluarea resurselor demografice pot fi utilizaţi indicii volumului populaţiei şi al înnoirii forţei de muncă. 28% din localităţile rurale au o densitate sub 100 de locuitori pe km2. au dimensiuni medii de 2000 – 5000 locuitori.Diagnoza satului contemporan românesc indicator valori medii. în viitor.

prin apelul la regiunile istorico-geografice: Ţara Oaşului. Valoarea acestui indice diferă foarte mult în teritoriu. Aceste zone cuprind comune cu dinamism demografic şi capacitate de regenerare de intensităţi maxime şi medii. Depresiunea Caşinului. sau arealelor. Acest indice este relevant în estimarea evoluţiei pieţei rurale a forţei de muncă. Oltul Superior. Ele pot fi găsite mai ales în vestul Transilvaniei şi sudul ţării. Bazinul Trotuşului. cu caracteristici demografice relativ omogene: a) zone cu dinamism demografic şi capacitate mare de regenerare demografică. Siretul Inferior şi Dobrogea de Sud. reprezentarea vizuală demonstrând că răspândirea lor este relativ compactă. Bărăgan. Zonele nu au o distribuţie teritorială compactă. Diagnoza demografică a spaţiului rural s-a finalizat deci într-un indice complex rezultat din agregarea indicilor caracteristici ştiinţei demografice şi a potenţialului resurselor umane. în principal. Moldova de Nord. De la tipologia comunelor se poate trece la una a zonelor. Valoarea medie pe rural a indicelui de înnoire a forţei de muncă indică apariţia unui excedent de tineret ce poate constitui un potenţial necesar revitalizării ruralului după tranziţie. Sunt situate în estul ţării şi le putem desemna. dar nu apar în grupuri omogene. ceea ce indică faptul că fenomenele demografice sunt ample în spaţiul rural românesc. Astfel. Aceeaşi situaţie este întâlnită şi în câteva zone restrânse din partea centrală a Munteniei. Zonele respective sunt constituite. adică raportul dintre populaţia din grupa de vârstă 15 – 29 ani şi cea de 30 . c) zone cu diamism şi capacitate de regenerare medii. Moldova se distinge prin predominanţa tinerilor. b) zone afectate de declin demografic cu slabă capacitate endogenă de regenerare. . Rodna. Aceste zone cuprind suprafeţe relativ întinse. realizându-se o tipologie a comunelor pe trei categorii de favorabilitate ale caracteristicilor demografice. care sunt destul de răspândite pe teritoriul ţării.44 ani. Valorile indicilor agregaţi pot fi grupate pe trei intervale. în genere.Sociologie economică rurală Înnoirea forţei de muncă este exprimată prin indicele de înnoire a ei. din comune cu caracteristici demografice nefavorabile. Câmpiei Bărăganului şi centrul Transilvaniei.

1 Criteriile economice. direcţiile de specializare. o dublă utilitate. Un astfel de indice are variaţii? mari în teritoriu. iar. Acest indice caracterizează. în linii generale. se apreciază că există o structură avantajoasă a fondului funciar. La nivel naţional.ul – unitate de vită mare – este o unitate convenţională prin care se poate evalua. întregul efectiv al animalelor. a stării şi a potenţialului economic al zonei rurale. datorită ponderii de 62% a terenului agricol.40 ha/locuitor. la nivel mondial.Diagnoza satului contemporan românesc 6. apreciată ca fiind redusă în raport cu media europeană. indicatori aferenţi Identificarea punctelor de contact dintre strategia sectorială şi cea a dezvoltării rurale are. valoarea medie a indicelui de arealitate în rural este de 1. la totalul terenurilor agricole pe comune. UVM . egală cu 0. exprimat în UVM. Gruparea comunelor după tipul de structură a folosinţei agricole indică o preponderenţă a celor de teren arabil de peste 50%. acest fapt impune imprimarea unui caracter intensiv producţiei agricole. analiza economică va fi structurată în două etape de evidenţiere. Pentru diagnoza economică a ruralului agrar. În prezent. terenurile arabile şi cele cultivabile cu vii şi livezi ocupă o suprafaţă însemnată. Potenţialul agricol ce poate fi nuanţat în trei indici. determinat prin raportul dintre suprafaţa agricolă a comunelor cercetate şi populaţia acestora. în genere. se propun următorii indicatori: 1. b) Structura folosinţei agricole – constă în gruparea terenurilor agricole pe categorii de folosinţă. Distribuirea teritorială relevă o strânsă dependenţă între condiţiile de relief şi ponderea terenului arabil. superior mediei naţionale. calculaţi pe baza datelor din fişa localităţii. De aceea. fiind determinat de condiţiile fizico-geografice şi de variaţiile densităţii populaţiei.60 ha/locuitor. elaborată de Consiliul Naţional de Statistică: a) Teren agricol pe locuitor. diversificare şi intensificare a agriculturii şi profilul general de producţie. de evaluare. de la . în cadrul acestuia. c) Încărcătura de animale la 100 ha se calculează prin raportarea numărului de animale. potenţialul de producţie agricolă. Acest indicator oferă informaţii despre potenţialul agricol şi poate avea o funcţie de orientare a strategiei agricole a zonei. atât în dezvoltare. exprimat prin indice de arealitate. cât şi în identificarea factorilor cu rol important în dezvoltarea endogenă a zonelor.

se poate apela la proiectul “Zone de interes turistic deosebit”. valoarea aproape dublă a indicelui mediu. Potenţialul turistic. − comune cu potenţial turistic. evidenţiază un potenţial ridicat al comunelor în administrarea exploataţiilor forestiere. 3.Sociologie economică rurală bovine până la păsări. Această încărcătură este foarte scăzută în comunele din Câmpia Română. exprimat prin gradul de atractivitate turistică. Alba şi Mureş.60 ha/locuitor. a staţiunilor balneare de importanţă naţională sau locală şi a satelor incluse în circuitul turismului rural. 0. În mediul rural. Pe teritoriul ţării. − comune cu potenţial turistic mare. Clasificarea comunelor după potenţialul turistic a evidenţiat patru categorii: − comune fără potenţial turistic. După ultimele date furnizate de Consiliul Naţional de Statistică. de 55. valori optime ale gradului de încărcare cu animale la 100 ha se întâlnesc izolat doar în judeţele Suceava. − comune cu potenţial turistic mediu. Timiş. Dâmboviţa. Potenţialul forestier este evaluat prin suprafaţa forestieră pe locuitor. În plan teritorial pot fi evidenţiate comunele din zonele montane. . Distribuţia în teritoriu a potenţialului forestier arată că există o concentrare a acestuia în zonele montane şi submontane. 2. Ilfov. Nivelul optim al indicatorului “încărcătură de animale la 100 ha” este de 100 UVM/100 ha. aproximativ 500.28 ha pădure pe locuitor. ceea ce indică un deficit general al sectorului zootehnic. litoral şi Deltă. elaborat de URBANPROIECT '97 – '98. Argeş. În urma analizelor. Dobrogea. unele judeţe din Transilvania şi Banat.3 UVM/100 ha. Suprafaţa forestieră include totalitatea zonelor împădurite destinate atât producţiei. Acest indicator reflectă relaţia existentă între potenţialul agricol animal şi cel vegetal şi reprezintă aspectul cantitativ al sectorului zootehnic. Pentru date exacte. având resurse mari şi foarte mari pentru dezvoltarea comunităţilor turistice. media la nivel naţional a României este de 59 UVM/100 ha şi cea din mediul rural. prin transformare în indicatorul încărcătură la 100 ha. Tulcea. ceea de reprezintă o apropiere de nivelul mediu din spaţiul european. cât şi protecţiei mediului. media naţională este de 0. s-a constatat că peste jumătate din numărul comunelor româneşti dispun de potenţial turistic. este un indicator construit prin însumarea informaţiilor privind prezenţa în teritoriul comunelor a zonelor protejate natural sau construite.

5% din totalul comunelor. în perioada de tranziţie. valoarea medie a acestui indicator este de 431 ha pe asociaţie. suprafaţa medie a exploataţiei individuale de 2. cu menţiunea că în jumătate din numărul de comune nu există exploataţie de acest tip. . De aceea. de aproximativ 10% şi sunt plasate mai ales în zonele montane din Carpaţii Orientali şi Meridionali.9 ha pe ansamblul ruralului reprezintă un nivel foarte redus comparativ cu suprafaţa medie a fermei comunitare.3% în totalul acestora.Diagnoza satului contemporan românesc 4. Comunele cu exploataţie medie a suprafeţelor agricole mai mare de 5 ha au o pondere scăzută. După datele furnizate de Ministerul Industriilor şi Comerţului şi cel al Agriculturii şi Alimentaţiei. exprimat sintetic prin relaţia existentă între potenţialul agricol al localităţii şi gradul de prelucrare a produselor sale. Valoarea acestui indicator la nivelul comunelor indică o largă răspândire în teritoriu a exploataţiilor agricole cu suprafaţe apropiate de medie de 1 – 3 ha. b) Gradul de prelucrare a produselor agricole.2% dintre acestea neavând nici un potenţial industrial şi doar 8. indicator relevant pentru procesul de modelare al structurilor organizatorice de producţie din agricultură. potenţialul industrial al comunelor este destul de scăzut.7% realizând o activitate comercială complexă ce implică prezenţa a cel puţin două ramuri de activitate industrială. La nivelul întregului rural. Suprafaţa medie a acestui tip de asociaţie este de 134. Asociaţiile familiale sunt prezente în 39. panificaţie) au o pondere de 21. Potenţial industrial. Zonele care se remarcă prin suprafeţe medii reduse în exploataţiile agricole sunt cele situate cu precădere în nordul Munteniei şi al Olteniei. fiind preponderente în sudul şi sud-estul ţării. poate fi exprimat prin doi indicatori: a) Gradul de complexitate a activităţii industriale. nu există cadru legal care să favorizeze spiritul antreprenorial.5 ha. Potenţialul exploataţiei agricole poate fi analizat prin patru indicatori. b) Suprafaţa medie a exploataţiei de tip asociativ-juridic. 50. c) Suprafaţa medie a exploataţiei de tip familial este un indicator relevant pentru comportamentul asociativ manifestat de producători. comunele care au dezvoltată cel puţin o activitate industrială (morărit. cele mai multe exploataţii fiind prezente în zone de câmpie. plecând de la date furnizate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei: a) Suprafaţa medie a exploataţiei individuale – indicator relevant în caracterizarea structurilor organizatorice ale producţiei În contextul economic actual. relevând structura activităţii de acest tip din mediul rural. 5.

18. zone ce au cunoscut cel mai ridicat grad de colectivizare de tip socialist. deal. 6. dar lucrat în exploataţie de tip asociativ. 2) Indicatorul populaţiei active la 100 ha este relevant pentru exprimarea presiunii populaţiei active asupra suprafeţei agricole. Valoarea medie a acestui indicator este de 403.4 persoane active la 100 ha. 2) populaţie în agricultură pe 100 ha teren 1) Primul indicator populaţia activă la 1000 locuitori este relevant în aprecierea dimensiunii cantitative a resurselor umane din rural. Valoarea medie a gradului de asociere în exploatarea terenurilor atinge o pondere de 20%.Sociologie economică rurală d) Gradul de asociere în exploatarea terenurilor – exprimă proporţia terenului agricol aflat în proprietate privată. Cel mai ridicat grad în exploatarea terenurilor caracterizează comunele din sudul şi sud-estul ţării. după datele Consiliului Naţional de Statistică. potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în '99. în Transilvania şi în Dobrogea. Ele sunt situate cu precădere în zonele de câmpie. Se calculează prin raportarea suprafeţei agricole lucrate în exploataţie de tip asociativ la totalul terenului agricol. iar cele mai multe dintre acestea au ponderea suprafeţei private cuprinse între 50% şi 80%. calculaţi pe baza datelor furnizate de Consiliul Naţional de Statistică '98: 1) populaţie activă la 1000 locuitori. de 62. Exploatarea terenurilor agricole private în regim asociativ este prezent în 55% din totalul comunelor şi se întâlneşte mai frecvent în zonele de câmpie şi podiş. În plan teritorial. comunele ce au mai mult de 50% din suprafaţa agricolă privatizată reprezintă 86% din totalul comunelor.5 persoane la 1000 locuitori.9%. podiş. • Indicele gradului de ocupare a populaţiei este exprimat prin doi indicatori. Nivelul mediu de repartizare a terenului agricol din mediul rural este. Acest indicator este relevant în surprinderea unor fenomene socio-economice specifice diverselor zone geografice ale ţării. gradul cel mai redus de ocupare a populaţiei se află în vest şi sud-vest. .2 Indicii economici ai satului contemporan • Indicele structurilor de proprietate Pentru definirea structurilor de proprietate poate fi utilizat ca indicator ponderea suprafeţei agricole private în totalul suprafeţei agricole. S-a constatat o preponderenţă a comunelor cu valori ale acestui indicator situate în jurul mediei de 300 – 500 persoane ocupate la 1000 locuitori. în medie. În spaţiul rural revin.

valoarea medie în rural era de 53. Banatului şi Dobrogei. deci cu condiţii economice considerate favorabile. având. industria înregistrând valori situate sub 7 şi peste 60 persoane active la 100 ha. adică comune cu condiţii economice nefavorabile. În urma calculelor.4 persoane active neagricole la 100 persoane active. aceleaşi . adică mult mai puţin decât media pe ţară. Teritoriile cu un grad mediu şi superior de diversificare a activităţii economice se află.Diagnoza satului contemporan românesc În plan teritorial se înregistrează variaţii mari ale presiunii populaţiei active asupra terenurilor agricole. Gradul de diversificare a activităţii economice este într-o relaţie de cauzalitate cu structura utilizării terenurilor. extensiv). c) comune cu stare economică medie sau slabă şi resurse potenţiale predominant agricole. cu precădere. gradul de industrializare.1 persoane active neagricole la 100 persoane active. de 76. gradul de asociere în agricultură şi tipul de agricultură practicat (intensiv. Diagnoza economică a mediului rural poate fi realizată printr-un indice complex constituit prin agregarea indicatorilor selectaţi pentru a caracteriza starea şi resursele economice potenţiale. O presiune extrem de scăzută este caracteristică zonelor Transilvaniei. • Indicele de diversificare a activităţii economice poate fi evaluat prin indicatorul ponderii populaţiei active neagricole din totalul populaţiei active în rural. Tipologia comunelor rezultată în urma evaluării indicelui complex evidenţiază trei categorii: a) comune cu stare economică bună sau medie şi resurse potenţiale într-o economie rurală diversificată. Distribuţia comunelor în teritoriu prezintă un caracter relativ compact pe zone foarte întinse. Acest indicator a fost calculat după datele statistice ale CNS. Comune cu presiuni moderate şi mari se înregistrează frecvent în Moldova. în genere. Gradul scăzut de diversificare a activităţii este caracteristic deci majorităţii comunelor din ţară.4 % înregistrând valori importante de peste 80 persoane active neagricole la 100 persoane active. de la recensământul populaţiei şi locuinţelor din 1992. în consecinţă zonificarea teritorială pe criterii economice cuprinde câteva arii întinse. în zonele carpatice şi subcarpatice şi în zonele rurale limitrofe marilor oraşe. doar 14. b) comune cu stare economică medie sau slabă şi resurse potenţiale într-o economie medie diversificată.

În caracterizarea acestui criteriu.p. ce cuprind aproximativ jumătate din numărul total al comunelor plasate mai puţin omogen în teritoriu. s-a utilizat ca sursă recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 1992. apropiindu-se sensibil de cea din mediul urban – 11. Botoşani. cât şi în caracteristicile demografice specifice (număr mai mic de persoane pe gospodării şi natalitatea în scădere). În plan teritorial. în regiuni montane şi submontane. La nivelul comunelor. poate fi remarcată o frecvenţă ridicată a comunelor cu suprafeţe locuibile pe locuitor peste medie în Banat şi în zonele sudice ale Transilvaniei. modul de locuire este definibil prin mai mulţi factori de locuire. pot fi utilizaţi mai mulţi indicatori.Sociologie economică rurală caracteristici economice. • Indicele criteriului de locuire – modul de locuire în spaţiul rural – prezintă diferenţieri importante în ansamblul teritoriului. pe locuitor. Vaslui. Olt. plasate. – se înregistrează în judeţele: Iaşi. până în 1999.p.. c) zone rurale cu resurse potenţiale pentru o economie diversificată şi stare economică medie. în regiuni de câmpie. plasate. Pentru prezentarea situaţiei satului românesc actual. În majoritatea comunelor. de modelul tradiţional de realizare al locuinţelor. Ele se întâlnesc. prelucrat de Consiliul Naţional de Statistică. suprafaţa locuibilă medie care revine pe locuitor este de 11. Explicaţia constă atât în modul de locuire tradiţional. predominant. în genere. de lipsa materialelor de construcţie rezistente şi de structura demografică a gospodăriilor.58 m. şi 14 m. calculată în metrii pătraţi. pe locuitor şi 18 m.p. şi evidenţele statisticilor anuale privind indicele de locuinţe în rural.p.p. • Indicele suprafeţei locuibile este relevant pentru aprecierea confortului locuirii şi are ca indicator suprafaţa locuibilă pe locuitor. se înregistrează suprafeţe locuibile medii între 10 m. Cele mai mici suprafeţe locuibile pe locuitor – sub 10 m.54 m. pe locuitor. în acea zonă casele fiind spaţioase.p. puterea economică a populaţiei. cel mai frecvent. aproximativ 63%. care sunt zonele cele mai întinse. cu precădere. în regiuni de câmpie. Teleorman. pe locuitor. clasificate pe trei categorii: a) zone rurale cu stare economică medie şi resurse potenţiale pentru o economie diversificată. b) zone rurale cu stare economică slabă sau medie şi resurse potenţiale predominant agricole. caracteristici socio-demografice. în mediul rural. cum ar fi: modele culturale tradiţionale. Constanţa. resursele localităţilor pentru materiale de construcţie. La ora actuală. mai mare de trei persoane pe gospodărie. valorile indicatorului sunt situate între 6 m. Situaţia este determinată de nivelul scăzut al veniturilor populaţiei.p. .

vestul Banatului. a clădirilor din materiale durabile este întâlnită în comunele situate în zonele Carpaţilor Meridionali şi Occidentali. cărămidă. s-au construit mai multe locuinţe în rural decât în urban. unde resursele naturale de materiale pentru construcţii sunt bogate. • Indicele perioadei de construcţie a clădirilor a fost analizat prin indicatorul ponderea clădirilor de locuit realizate după 1970 din totalul locuinţe existente la sfârşitul anului 1992. construcţia de locuinţe în România a înregistrat o scădere accentuată. construcţia de locuinţe în rural a fost extrem de scăzută. Indicatorul este relevant în aprecierea gradului de confort al locuinţelor. Crişana şi Dobrogea. În profil teritorial pot fi remarcate totuşi ponderi ridicate ale construcţiilor noi în zonele montane şi submontane. acesta fiind anul în care.7%.6% în mediul urban şi de 42. mai mare de 60%.3% la nivelul întregii ţări. publicate anual de Consiliul Naţional de Statistică. respectiv 37. estul şi sudul Munteniei. • Indicele numărului de locuinţe noi este exprimat prin indicatorul număr de locuinţe construite în perioada 1992 – 1999 la 1000 locuitori. în raport cu totalul clădirilor de locuit din mediul rural. Valorile medii pe ţară ale indicatorului arată o pondere scăzută a construcţiilor din materiale durabile în mediul rural. Situarea în teritorii a acestor comune cuprinde arii largi din estul şi sudul Moldovei. precum şi la aprecierea puterii economice a populaţiei din zonă. a rezistenţei clădirilor în timp sau la acţiunea unui factor de risc (cutremur. după mai multe decenii. de la valori sub 10%. Podişul Bărăganului şi sud-estul Transilvaniei. în Podişul Transilvaniei şi zonele subcarpatice ale Munteniei şi Olteniei. faţă de 66. Ponderea locuinţelor realizate după 1970 în mediul rural este de aproximativ 20%. După 1989. .Diagnoza satului contemporan românesc • Indicele materialelor de construcţie a clădirilor de locuit este exprimat prin indicatorul ponderea clădirilor de locuit realizate din materiale durabile de tip beton. Datele pentru calculul acestuia au fost extrase din fişele statistice ale comunelor. piatră. inundaţii). abia în 1992 înregistrându-se o reluare a activităţii de construcţii. Ponderea cea mai ridicată. faţă de 67% în municipii şi oraşe. Acest indicator este relevant în exprimarea puterii economice a localităţilor şi a atractivităţii unor zone rurale. Este de remarcat numărul mare (764) al comunelor în care ponderea construcţiilor de locuinţe realizate din materiale durabile este scăzută. În această perioadă. la valori mai mari de 60%. Zonele cu cele mai scăzute ponderi de construcţii sunt în Câmpia de Vest. Scala de variaţie a indicatorului calculată la nivelul comunelor este foarte largă. precum şi în Câmpia Română (Bărăgan).

Tipologia zonării comunelor după criteriul de locuire diferenţiază trei zone cu caracteristici relativ omogene: a) zone cu starea relativ bună a locuirii. adică gradul de cultură şi civilizaţie în mediul rural. un număr de 80000 s-au construit în mediul rural. la sfârşitul anului 1992 numai 11. în genere. comunele cu condiţii bune de locuit fiind în număr redus şi extrem de dispersate. Cea mai bună dotare a locuinţelor cu instalaţii de apă se regăseşte în Transilvania şi Banat. Majoritatea comunelor. deşi acestea sunt caracterizate printr-un mod de locuire deficitar. faţă de 86. zone caracterizate. ce cuprind comunele cu condiţii de locuire medii şi superioare. Distribuţia indică faptul că acestea se realizează în zonele cele mai dens populate din Moldova. peste 60%. Tipologia comunelor pe trei trepte de favorabilitate relevă o mare răspândire în teritoriu a comunelor cu calitatea locuirii medie şi slabă. . printr-un nivel de locuire tradiţional mai confortabil decât restul ţării. comunele având acest nivel de dotare scăzut sunt situate cu precădere în Moldova. indicii despre existenţa reţelelor publice de alimentare cu apă. au un procent mai mic de 8% de locuinţe dotate cu instalaţii de apă în interior.3 locuinţe la 1000 locuitori din municipii şi oraşe. zonele centrale ale Munteniei.Sociologie economică rurală Din cele 140000 de locuinţe noi realizate în perioada 1992 – 1999. reţeaua de alimentare cu apă potabilă în mediul rural era foarte puţin extinsă.8 locuinţe noi la 1000 locuitori. în medie. • Indicele dotării locuinţelor cu instalaţii de apă Este exprimat prin indicatorul ponderea locuinţelor dotate cu instalaţii cu apă în interior în raport cu numărul total de locuinţe surprins în recensământul din 1992. Aceste zone pot fi delimitate. dar şi nivelul aspiraţiilor şi aşteptărilor. Acest indicator este relevant în aprecierea gradului de confort şi igienă a locuirii frizând. puterea economică a gospodăriilor. sub 2%. Olteniei.9% în mediul urban. pe criterii geografice şi cultural-tradiţionale. Diagnoza finală privind modul de locuire s-a realizat prin agregarea indicatorilor analizaţi. faţă de 4. Muntenia.4% din numărul total de locuinţe fiind dotate cu instalaţii de apă în interior. Acest aspect sugerează faptul că în mediul rural există rezerve de vitalitate şi dorinţa de îmbunătăţire a standardelor de locuire. Constatarea este susţinută şi de distribuţia teritorială a comunelor în care se înregistrează un volum mai mare de locuinţe noi. O treime din totalul comunelor au o pondere a locuinţelor dotate cu instalaţii de apă extrem de scăzută. revenind. Oltenia. În România. în special. În urma punctajului obţinut de comune se constată o predominanţă a comunelor cu condiţii medii şi slabe. concomitent. 7.

Distribuţia teritorială prezintă variaţii mari. exprimat prin ponderea numărului gospodăriilor racordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Prahova. s-a utilizat indicatorul metru cub pe locuitor şi pe an de apă potabilă distribuit consumatorilor prin instalaţii publice '97. din numărul total de gospodării. repartizate mai puţin omogen în teritoriu. alimentarea cu energie electrică este asigurată în pondere de 98. în medie. Maramureş. valori maxime înregistrându-se doar în aproximativ 23% din comune. Zonele unde se constată o mai bună alimentare cu apă potabilă sunt restrânse. Tulcea. fiind situate cu precădere în judeţele Timiş. Cantitatea de apă distribuită în aceste comune a fost extrem de redusă. • Indicele alimentării cu energie electrică – se utilizează indicatorul gradul de electrificare a gospodăriilor.Diagnoza satului contemporan românesc Ele cuprind arii relativ scăzute din regiuni montane şi submontane şi în teritorii limitrofe marilor oraşe. comunele cu apă potabilă fiind extrem de dispersate. reprezentând. La nivelul comunelor. majoritatea comunelor (72%) având un grad de electrificare de 100%. Scala de variaţie a indicatorului privind cantitatea de apă distribuită este 0. 38 m.7% din totalul comunelor. pe locuitor pe timp de un an. Numărul comunelor cu distribuţie de apă potabilă prin instalaţiile publice era de 1148. statistic. Brăila. Datele au fost preluate de la CNS. Harghita. Dolj. sudice şi estice. cu o distribuţie în teritoriu relativ compactă. . Câmpia Bărăganului.1 – 50 m./locuitor/an. în mediul rural. 42. O situaţie critică se înregistrează în judeţele din sudul ţării şi Moldova. Dobrogea. c) zone cu stare medie a locuirii. Dâmboviţa. Moldova Centrală. Constanţa. Situaţiile cele mai favorabile se află în judeţele Suceava. fiind intitulate “Activităţi privind utilităţile publice de interes local în 1997”. situate pe suprafeţe extrem de extinse. Sibiu. b) zone cu stare slabă a locuirii.c. cu medii sub media pe ansamblul ruralului. unde alimentarea cu apă în sistem centralizat este inexistentă sau foarte scăzută. Cluj. Arad. La baza determinării acestui indicator a stat un material elaborat de RENEL în anul 1997 privind situaţia alimentării cu energie a gospodăriilor săteşti. revenind. În România. Comunele cu cele mai puţine gospodării racordate la reţeaua electrică sunt situate în zona munţilor Apuseni.c. Maramureş. Argeş. ponderea gospodăriilor racordate la reţeaua electrică variază între 65% şi 100%. • În ceea ce priveşte indicele dotării cu apă potabilă în sistem centralizat. existând diferenţieri locale importante între regiunile vestice.5% în rural şi aproximativ 100% în urban.

respectiv 1157 comune. • Indicele racordării la reţeaua telefonică a implicat utilizarea indicatorului gradul de racordare a satelor la reţeaua telefonică. Argeş şi celor din Moldova. reprezentând ponderea satelor în ansamblul reţelei telefonice şi numărul de posturi din satele fiecărei comune. parţial. s-au extins unele sisteme telefonice neconvenţionale. dar principala cauză este lipsa de mijloace financiare. în centrul Transilvaniei. pot fi semnalate resurse de gaze naturale în toate judeţele ţării. Situarea în teritoriu a acestor comune este. Caraş-Severin. în general. Situaţiile cele mai grave sunt caracteristice judeţelor Alba. în apropierea surselor de gaz metan. o situaţie mai favorabilă este în zonele centrale ale Olteniei. Pentru acest indicator a fost luată în considerare prezenţa reţelei de distribuţie a gazelor în comune. • Pentru indicele accesibilităţii căilor de transport indicatorul utilizat este cel al accesului la reţeaua majoră. reţeaua de telefonie este destul de scăzută în mediul rural. Izolat. Teritoriul cu situaţia cea mai favorabilă este cel din nord-vestul ţării şi. care nu au nevoie de reţele. dar dimensiunile sunt încă restrânse. totuşi. au satele racordate la reţeaua telefonică. Gorj. ceea ce reprezintă doar a cincea parte din numărul total. Hunedoara. Datele Romtelecom au relevat că. completată cu lista comunelor pentru care este aprobată extinderea reţelei de distribuţie din '97. cu excepţia judeţului Mehedinţi. posibilităţile financiare. rutieră şi feroviară a localităţilor dintr-o comună. cu precădere. numărul de locuitori. Timiş. în prezent. Banatului şi Maramureşului. Numărul comunelor în care există reţele de distribuţie a gazelor este foarte scăzut. În ultimii ani. considerându-se că astfel există posibilitatea extinderii reţelei. O cauză a acestei situaţii este reprezentată de condiţiile dificile de instalare a reţelei în zonele montane. Transilvania şi judeţele sudice din Câmpia Română. racordul telefonic este realizat numai în satul de reşedinţă al comunei şi parţial în satele componente. sau 43% din numărul total.Sociologie economică rurală • Indicele alimentării cu gaze naturale este exprimat prin indicatorul distribuţia de gaze naturale. În restul comunelor. Accesul la reţeaua telefonică este o cerinţă majoră a vieţii moderne a populaţiei. mai ales pentru stimularea activităţii economice şi sociale. în mediul rural. Cluj. aproximativ 481 comune. Sursa indicatorului au fost evidenţele din 1998 ale Romtelecom. Extinderile reţelelor de telefonie în sate necesită studii de fezabilitate pentru stabilirea undelor telefonice cele mai eficiente în raport cu reţeaua de telefonie. . Sursa datelor este publicaţia CNS “Activităţi privind utilităţile publice de interes local 1997”. Indicatorul este relevant în aprecierea confortului locuirii în România şi a calităţii vieţii.

prezentând însă aspecte caracteristice locale foarte variate. de starea precară a majorităţii căilor de acces spre drumurile naţionale sau căile ferate. în principal. acolo unde există. cele mai multe drumuri comunale fiind drumuri de pământ. cum ar fi Carpaţii Orientali. în genere.4% din numărul total de comune. reprezentând 54. Aceste dificultăţi sunt determinate. Un acces direct la căile de transport majore şi cu o stare tehnică corespunzătoare asigură premise favorabile de dezvoltare a activităţii economice şi facilitează deplasarea populaţiei înspre locul de muncă. se poate realiza o tipologie a comunelor care evidenţiază gradul lor de echipare tehnică. învăţământul. care au cea mai mare întindere în teritoriu. Aceste zone sunt situate în câmpiile din sudul ţării şi în unele regiuni montane. decât în raport cu situaţia mediei pe ansamblul ruralului.Diagnoza satului contemporan românesc Accesibilitatea la căile de transport este un criteriu deosebit de important în aprecierea posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a localităţilor. Aprecierile privind calitatea echipării tehnice trebuie privite în mod relativ. . Nu au fost analizate elementele referitoare la calitatea drumurilor. Datorită nivelului general foarte scăzut al echipării tehnice. sau spre satisfacerea unor servicii. Zonificarea teritorială privind echiparea tehnică a mediului rural a fost concepută astfel: a) zone cu echipare relativ bună. Numărul comunelor cu acces direct la reţeaua majoră de căi de transport este de 1462. c) zone cu stare medie a echipamentelor. cunoaşterea infrastructurii sociale rurale şi a fenomenelor specifice impun. Grupând pe trei trepte valorile indicilor sintetici. Cu toate că numărul comunelor străbătute de reţele majore de transport este relativ ridicat. totalizând o populaţie de 6250000 de locuitori. • Criteriile sociale (indicii). comunicaţiile şi mortalitatea infantilă. din lipsa unor date statistice. utilizarea mai multor subcriterii: sănătatea. respectiv 61% din populaţia rurală a ţării. Diagnoza echipării tehnice a satului românesc presupune deci evaluarea stării actuale a echipării. accesibilitatea populaţiei la acestea implică o serie de dificultăţi. precum şi în Moldova. Prin agregarea ponderată a indicatorilor s-a obţinut pentru fiecare comună. ele sunt în relaţie directă cu axele majore şi cu reţelele localităţilor urbane. Acestea cuprind comune cu stare medie şi deficitară a echipării. Gradul de dispersie a comunelor cu echipament tehnic relativ bun a făcut extrem de dificilă delimitarea acestor comune. Dimensiunile sunt relativ restrânse şi. deficienţă majoră a spaţiului rural românesc. din raţiuni metodologice. b) zone cu dificultăţi grave în echiparea tehnică. s-a putut aprecia că nu există comune cu o stare bună a echipării. un indice sintetic.

Aspectul calitativ al infrastructurii medicale nu este surprins de acest indicator. ceea ce este o valoare apropiată de cea a nivelului naţional. indicator structurat pe trei subcategorii. Sursa datelor a fost fişa localităţii pentru anul 1976. şcolilor primare şi gimnaziale. Caracteristic pentru mediul rural este predominanţa şcolilor primare şi gimnaziale. . Pentru jumătate din comune. caracterizat prin prezenţa liceelor sau a unor şcoli postliceale. Distribuţia indicatorului pe comune indică la peste 12% din ele o situaţie relativ satisfăcătoare. în zona Carpaţilor de Curbură şi în judeţul Tulcea. Este un indicator relevant pentru aprecierea cantitativă a infrastructurii medicale exprimând accesibilitatea populaţiei rurale la asistenţă medicală calificată. 6. Media naţională este de 565 locuitori pe medic. populaţia ce revine la un medic depăşeşte de 2. reprezentând 92. media urbană – 378 locuitori pe medic. Şcolile profesionale reprezintă mai puţin de 1%. c înalt.5%.1 ori valoarea pentru mediul urban. iar valoarea mediei în rural depăşeşte de trei ori media urbană.Sociologie economică rurală − Pentru subcriteriul sănătăţii indicatorul utilizat pentru evaluarea serviciilor de sănătate este numărul de locuitori pe un medic. revenind mai puţin de 599 de locuitori la un medic. În plan teritorial se remarcă o distribuţie dispersată a comunelor cu acelaşi grad de accesibilitate la serviciile medicale. iar cele liceale şi postliceale. existând o pondere însemnată a medicilor care nu au rezidenţă în comune şi care nu pot asigura continuitatea actului medical. elaborată de CNS. Valori ale indicatorului sub media pe ţară se înregistrează. caracterizat prin prezenţa scăzută a unităţilor de învăţământ de tipul grădiniţelor. − Pentru subcriteriul învăţământului s-a utilizat indicatorul gradul de complexitate al învăţământului. Sursa datelor o constituie fişa localităţilor întocmită de CNS în 1976. în zonele montane şi submontane ale Carpaţilor Meridionali şi Occidentali. caracterizat prin prezenţa în plus a şcolilor profesionale. Categoriile în care se grupează valoarea indicatorului sunt rezultate în urma unei ierarhizări a unităţilor de învăţământ pe niveluri: a scăzut.7 ori populaţia pe un medic la nivel naţional şi de 4. în genere. b mediu. O frecvenţă sporită a comunelor fără nici un medic se remarcă în Moldova – Podişul Central Moldovenesc.5% din totalul unităţilor de învăţământ din mediul rural. doar 6% din comune (sau 148) nu au nici un medic. care surprind prezenţa sau absenţa infrastructurii necesare pentru desfăşurarea procesului educaţional.

fişa localităţii pe 1996. Aceste zone cuprind teritorii întinse din Moldova şi Dobrogea şi unele zone restrânse din sudul Munteniei şi al Olteniei. la numărul născuţilor dintr-un an. Acest indicator caracterizează dimensiunea cantitativă a procesului de comunicaţii şi gradul de accesibilitate comunicaţională din mediul rural. tendinţele de grupare apar doar în Banat. cum ar fi: calitatea locuirii.6 abonamente TV la 1000 locuitori. iar situarea lor este extrem de dispersată în teritoriu. Valoarea medie în rural a indicatorului este de 165. Nivelul mortalităţii infantile este cu 30-35% mai mare în rural decât în urban. o răspândire uniformă în teritoriu. Crişana şi partea centrală a Munteniei (Prahova). ca indicator. în consecinţă. din sudul Transilvaniei şi zona Carpaţilor Meridionali. Sursa datelor a fost. În intervalul 1990 – 1996. de peste 20 decese la 1000 născuţi vii pe an. din perspectiva acestui indicator. condiţiile igienico-sanitare. În ultimii ani. peste 200 abonamente TV la 1000 locuitori. mortalitatea infantilă a înregistrat totuşi o scădere. Datele au fost furnizate de CNS şi s-au calculat pentru perioada 1990-1997. este extrem de dispersată. − Subcriteriul comunicaţiilor a presupus utilizarea indicatorului numărul abonamentelor TV la 1000 locuitori. mortalitatea infantilă în rural a marcat din nou o tendinţă de creştere. Comunele cu nivel ridicat de dotare (6%) au o distribuţie teritorială extrem de dispersată. Distribuţia comunelor. situându-se în 1996 la jumătatea nivelului înregistrat în 1969. mergând de la 0 la 40 decese la 1000 născuţi vii pe an. mortalitatea infantilă. variaţia este foarte mare. Comunele având un număr de abonamente relativ ridicat. La nivelul comunelor. Deosebirile dintre modul de viaţă în rural şi urban se reflectă în discrepanţa dintre nivelul mortalităţii în cele două medii. după 1996. calculată prin raportarea numărului deceselor copiilor sub un an. culturale şi tradiţionale ale unei zone. Majoritatea comunelor – 60% – au o mortalitate infantilă medie sau ridicată. sociale. . cuantificând efectul unor cauze multiple. Situaţii nesatisfăcătoare – sub 100 abonamente TV la 1000 locuitori − prezintă comunele din zonele montane şi submontane ale Carpaţilor Occidentali. nivelul de instruire a populaţiei. elaborată de CNS.Diagnoza satului contemporan românesc Comunele având un nivel scăzut de dotare cu unităţi de învăţământ reprezintă aproximativ 93% din totul comunelor şi au. − Subcriteriul mortalităţii infantile presupune. existând unele zone în care mortalitatea infantilă se manifestă pe arii compacte. Mortalitatea infantilă este un indicator sintetic al caracteristicilor economice. cunoştinţe de puericultură. şi în acest caz. reprezintă 24% din totalul comunelor.

Pentru determinarea stării ecologice a ruralului. Zonificarea teritorială a impus următoarea tipologie: a) zone rurale cu stare socială relativ bună. Un grad ridicat de poluare a atmosferei au şi zonele adiacente centralelor de termoficare de la Rovinari. Iaşi. din perspectiva stării sociale. pădure. Indicatorul utilizat este calitatea aerului. se situează. asigurând conservarea resurselor naturale pe termen lung. în Moldova. datorită caracterului său sintetic. care implică cuantificarea frecvenţei depăşirii limitei maxim admisibile de substanţe poluante în atmosferă. în Transilvania şi în nordul Olteniei şi al Munteniei. care sunt situate. Tipologia comunelor. Slatina (ALRO). Borzeşti. În genere. de dimensiuni variate. c) zone rurale cu stare socială satisfăcătoare. Astfel s-a constatat că un procent important – 62% din totalul comunelor – are aer nepoluat. de regulă. • Criteriile ecologice ale ruralului. în cazul căruia valorile româneşti sunt inferioare. având însă o pondere mai mare indicatorul mortalităţii infantile. Săvineşti. Dezvoltarea rurală integrată impune interacţiunea dintre factorii de mediu şi cei sociali. Pentru caracterizarea comunelor privind gradul de poluare. în general.Sociologie economică rurală Diagnoza stării sociale a ruralului s-a finalizat prin agregarea celor patru indicatori analizaţi. cu excepţia dioxidului de carbon. culturali şi economici. ce cuprind comune cu stare satisfăcătoare şi slabă. Piteşti. s-a întocmit o scală pe trei categorii de poluare. respectiv 27%. Pentru aer. Giurgiu. Pe ansamblul ţării. semnalează o predominanţă de 46% a comunelor cu condiţii satisfăcătoare şi ponderi egale pentru cele cu stare socială deficitară şi relativ bună. Copşa-Mică. aceste zone. Comunele cu poluare mare sau moderată sunt situate în zonele adiacente marilor combinate chimice şi metalurgice. cuprinzând comune cu stare bună şi satisfăcătoare. Işalniţa. extrem de dispersate. s-au analizat ponderile indicatorilor pentru aer. apă. cum sunt: Baia-Mare. Zlatna. b) zone rurale cu stare socială deficitară. sau acelea care prelucrează substanţe organice: Brazi. Piatra Neamţ. Turceni. se intersecţionează cu zonele clasificate mai înainte. sol. gradul de poluare atmosferică este mai mare în comunele situate în zonele adiacente centrelor urbane puternic . Situaţia actuală a factorilor de mediu impune măsuri imediate de redresare a calităţilor acestuia. în partea centrală a Munteniei şi în Dobrogea. emisiile anuale raportate la numărul locuitorilor sunt apropiate de modelele europene la principalele substanţe.

ce cuantifică frecvenţa depăşirii limitei maxim admisibile a conţinutului de substanţe poluante. în schimb.7 milioane hectare. Caraş-Severin. Prutul. pe cursuri de apă de categoria a II-a. poluarea chimică etc. Astfel. e) Comunele cu soluri degradate puternic şi foarte puternic reprezintă aproximativ 48% din totalul comunelor şi sunt situate. Mureşul şi Siretul. indicatorul utilizat este calitatea apelor curgătoare.5 milioane hectare de teren agricol. II. respectiv categoria I. că o treime sunt situate pe cursuri de apă de categoria I şi o altă treime. şi categoria degradate. cu referirile pentru 1996. după statistica Regiei Autonome a Apelor. Cele mai intens poluate zone sunt în judeţele: Alba. b) Cea mai importantă problemă o constituie eroziunea solului. acidifiere. care afectează. din cele 16 milioane hectare de teren agricol. degradare puternică şi foarte puternică) s-au relevat următoarele aspecte: a) Pe 12 milioane hectare de teren. În urma analizei calităţii solului pe patru categorii de degradare (nedegradare. precum şi funcţia sa ecologică. indicatorul utilizat este calitatea solurilor.Diagnoza satului contemporan românesc industrializate. determinat prin ponderea suprafeţelor afectate de factorul de limitare a calităţii. exces de umiditate determină rentabilitatea acestuia pentru folosinţe multiple. Comunele au fost grupate pe patru categorii. Sibiu. sărăturarea. III. alcalinizare. 7 milioane hectare teren agricol şi manifestă tendinţă de creştere. cu precădere. deci există o situaţie relativ bună. aproximativ. acidifierea. urmărind situarea lor pe cursuri de râu. Bistriţa. Gradul de deteriorare a calităţii solului prin fenomenele de eroziune. Pentru apă. în categoria degradate sunt incluse aproximativ 3% din totalul comunelor. Sursa de date a fost Sinteza Regiei Autonome a Apelor Române din 1996. principalele cauze ale degradării în aceste zone. solurile sunt afectate de factori cum sunt: eroziunea. Sursa de date este Institutul de Cercetări de Pedologie şi Agrochimie. Bacău. d) O agricultură durabilă şi eficientă se poate aplica doar pe 3. diversele forme . influenţând valorificarea solului pentru diverse culturi vegetale. în zonele de câmpie din sudul şi vestul ţării. din cele 10 milioane hectare de terenuri arabile. în total suprafaţă agricolă. sunt Someşul. nu au putut fi obţinute date. înmlăştinarea. Oltul. raportate la lungimile totală a râurilor principale. solul are rezerve mici şi foarte mici de humus. Ialomiţa. Hunedoara. în apele curgătoare. degradare moderată. c) Pe aproximativ 7. Bazinele hidrografice cu cele mai mari lungimi ale cursurilor de apă degradată. Constanţa. Pentru sol. estimându-se. Neamţ. Pentru aproximativ o treime din numărul comunelor.

îndeosebi.Sociologie economică rurală de poluare. o stare relativ bună. sărăturarea. 4 comune cu suprafeţe împădurite de la 1% la 49% din suprafaţa totală. comunele au fost grupate în cinci categorii: 1 comune cu suprafeţe împădurite sub 1% din suprafaţa lor totală. respectiv 39%. care propune următoarele: 1 zone rurale cu o stare ecologică bună. după starea ecologică. cuprinzând comune cu stare ecologică slabă şi medie. 5 comune cu suprafeţe împădurite peste 50% din suprafaţa totală. 2 comune cu suprafeţe împădurite de la 1% la 49% din suprafaţa totală. După gradul de împădurire. de 11%. nepoluate. pentru anul 1996. situate în zonele adiacente centrelor urbane industrializate. indică o predominanţă a comunelor cu stare medie – 49. Un procent însemnat. . şi. în zonele montane ale Carpaţilor Orientali şi Meridionali. poluarea având un caracter local. Pentru starea pădurilor indicatorul utilizat este suprafaţa împădurită neafectată sau afectată de poluare. poluate. într-o proporţie mai mică. pe de alta. fenomenul de poluare a pădurilor. compactarea şi acidifierea. îndeosebi zonele montane. 2 zone rurale cu o stare ecologică slabă. care reprezintă. Aceste comune sunt situate. din totalul comunelor. înmlăştinarea. dar nepoluate. Analiza acestui indicator a relevat predominanţa comunelor cu un grad mediu de împădurire şi lipsă de poluare. 72% din totalul comunelor. 3 comune cu suprafeţe împădurite de peste 50% din suprafaţa totală. iar. poluate. rezultă în urma activităţilor antropice de genul depozitării sau deversării reziduurilor industriale şi menajere. corelat cu starea de sănătate a pădurilor. dejecţiilor animale etc. dar nepoluate. Tipologia comunelor. Diagnoza ecologică s-a finalizat printr-o zonificare teritorială. gradul de împădurire a terenurilor. îl reprezintă comunele cu un grad de împădurire ridicat – peste 50% – neafectat de poluare. aproximativ. din acţiunea unor factori ca: eroziunea. în genere. Diagnoza ecologică a spaţiului rural relevă.6% – şi bună – 46% –. Datele au fost furnizate de Ministerul Mediului. pe de o parte. reflectând. ridicarea apelor freatice. situate în teritoriile unde predomină comunele cu o stare ecologică bună.

Activităţile agricole au o eficienţă foarte scăzută din cauza numărului mic de exploataţii viabile. adică resurse agricole. Existenţa unor similitudini de manifestare pe areale a permis conturarea unor zone cu caracteristici omogene. minerale şi elemente valoroase de cadru natural.Diagnoza satului contemporan românesc 3 zone rurale cu o stare ecologică medie. a modului defectuos de exploatare a terenurilor şi de valorificare a fondurilor agricole. echiparea tehnico-edilitară. În aceste zone. Sinteza indicatorilor a permis ierarhizarea comunelor în cinci trepte ale nivelului de dezvoltare. situate în regiuni de câmpie şi podiş. Pentru a realiza o caracterizare completă a fiecărei comune. Scopul acestei zonificări finale este fundamentarea politicilor de dezvoltare integrală a zonelor rurale. obţinându-se o imagine sintetică integrată a nivelului actual de dezvoltare a satului românesc. în genere. care au condus la dezvoltarea unor activităţi economice diversificate. se semnalează şi alte aspecte negative referitoare la infrastructura socială. caracterizate prin sate şi comune cu stare ecologică variată. b. Având în vedere multitudinea problemelor de soluţionat în spaţiul rural. în care sunt necesare sau posibile intervenţii prioritare. s-a procedat la agregarea tuturor informaţiilor furnizate de indicatori. Aceste zone se caracterizează. zone în care predomină factori restrictivi ai dezvoltării. forestiere. slabei reprezentări a sectorului zootehnic. în funcţie de predominanţa factorilor care favorizau dezvoltarea endogenă: a. Caracteristicile principale ale acestor zone constau în prezenţa unei game relativ largi de resurse naturale. ele necesitând sprijin şi intervenţii urgente pentru evitarea deteriorării ireversibile. forţe de antrenare a dezvoltării rurale regionale. zone în care predomină factori favorizanţi ai dezvoltării. printr-un potenţial predominant agricol şi o lipsă de diversificare a activităţilor economice. trepte care permit o mai bună surprindere a intensităţilor intermediare ale fenomenelor cauzale. s-a procedat la valorificarea unor tipuri de zone. În acest sens. ceea ce determină o dependenţă excesivă faţă de agricultură. la creşterea ponderii populaţiei active calificate şi a ofertei de locuri de muncă. Aceste zone pot deveni. Însumarea tuturor caracteristicilor şi indicatorilor prezentaţi permite o zonificare specifică a spaţiului rural. au fost identificate trei mari categorii de zone. prin eforturi relativ reduse. cuprinzând teritorii întinse. .

repartizate neuniform în majoritatea regiunilor ţării. estul Munteniei. unul din cele mai scăzute niveluri de dezvoltare a ruralului din Europa. Au fost delimitate aproximativ 11 zone de acest tip în nordul. c. centrul Moldovei. sudul Olteniei. nord-vestul Transilvaniei. ele reprezentând o slabă diversificare a activităţii economice şi un slab acces la infrastructura socială. că aceştia prezintă. pe baza cumulării indicatorilor stării satului românesc. În principiu. nordul şi sudul Dobrogei. se poate spune. zone cu condiţii medii. la începutul celui de al treilea mileniu.Sociologie economică rurală accesibilitatea la reţeaua rutieră şi feroviară majoră. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->