Sunteți pe pagina 1din 2

Unitati de masura

In Fizica se determina valorile numerice ale marimilor fizice prin masurare dire
cta sau prin calcul. Aceaste valori exprima multipli sau fractii de unitati de m
asura. Masurarea inseamna compararea a doua valori ale aceleeasi marimi din care
una este considerata "unitate" si pentru alte masuratori. Astfel valoarea v = V
/[u] unde V este marimea iar v arata cite unitati [u] sint in valoarea obtinuta
dupa masurare. Daca avem o alta unitate de masura se poate exprima in functie de
aceasta si pentru o masurare v1 = V/[u1]. Daca pentru u corespunde valoarea v
pentru u1 va corespunde valoarea
v1 = v*[u]/[u1] regula de trei simpla. Deci v/v1 = [u1]/[u] care este teorema fu
ndamentala a unitatilor de masura. Prin unitati de masura formula fizica se deos
ebeste de formula matematica. Pentru un volum matematic avem :
V = A*B*C, Fizic daca avem unitatea de masura pentru lungime [L] si pentru volum
[V] avem urmatoarele valori masurate:
a = A/[L];
b = B/[L]
c = C/[L] si
v = V/[V]
adica v = ( [L]3/[V] ) * a*b*c = kabc unde k = [L]3/[V] este un coeficient paraz
it dependent de unitatile de masura si evident de formula. De obicei se alege k
= 1 pentru a se simplifica calculele si astfel formula fizica va corespunde form
ulei matematice iar [L]3 = [V]. In acest fel nu mai putem alege ce unitate de ma
sura vrem pentru una din marimile fizice si simplificam calculele. Deci se alege
pentru marimile fundamentale un sistem de unitati de masura fundamentale si def
inim unitati derivate pentru marimile derivate cu k=1. Marimile si unitatile fiz
ice de acest fel formeaza un sistem coerent. Se cunosc mai multe sisteme coerent
e in istoria fizicii dar azi se utilizeaza sistemul international SI cu unele ex
ceptii in tari anglofone si SUA Imperial and US customary units. SI are pentru m
ecanica conform tabel:
Nr. crt Mãrimea Unitatea S.I.
Denumirea Simbol Relaþia de definiþie Simbol dimensional Denumirea Simbol
1.1 Lungime l L metru m
1.1.2 Lãþime b L metru m
1.1.3 Înãlþime h L metru m
1.1.4 Grosime d L metru m
1.1.5 Distanþã s L metru m
1.2 Arie A,? A= l b L2 metru pãtrat m2
1.3 Volum, capacitate V V= l bh L3 metru cub m3
1.4 Unghi plan ?, ß, ? . ? = lungimea arcului/r radian rad
1.5 Unghi solid ?, ? ? = aria suprafetei sferice/r2 steradian sr
1.6 Timp t T secundã s
1.7 Vitezã v v = s/t L T-1 metru pe secundã m/s
1.8 Acceleraþie a a = v/t L T-2 metru pe secundã la pãtrat m/s2
1.9 Masã m M kilogram kg
1.10 Densitate ? ? = m/V M L-3 kilogram pe metru cub kg/m3
1.11 Impuls p P= m·v L M T-1 Kilogram metru pe secundã kg m/s
1.12 Forþã F F = ma L M T-2 newton kg m/s2
Celelate sint in link pentru Sistemul International. Unitatile de masura au mul
tipli si submultipli prin inmultirea respectiv impartirea la 10. Multipli sint:
deca- *10, hecto- *100, kilo- *1.000, mega- *1.000.000, etc. Submultipli sint: d
eci- /10, centi- /100, mili- /1000, nano- /1.000.000, etc. Exemplu pentru lungim
e, multipli sunt decametru, hectometru, kilometru, etc iar submultipli sunt deci
metru, centimetru, milimetru etc.
Masurarea se executa cu aparat sau instrument de masura. Acesta este de asemenea
un sistem fizic si in operatia de masurare interactioneaza cu sistemul masurat.
Formule dimensionale:
Trecerea de la formula matemetica la cea fizica presupune inlocuirea marimilor c
u valorile de masurare. Desi valorile de masurare difera in functie de unitatile
de masura aceasta nu inseamna ca se schimba legile fizicii ci isi pastreaza ace
easi forma. Acesta este Principiul invariantei legilor fata de unitatile de masu
ra care permite determinarea unitatilor de masura pentru marimile derivate cum s
int exemple in tabelul de mai sus. Orice marime derivata are o unitate de masura
care se bazeaza pe unitatile de masura fundamentale. Formula generala se scrie,
pentru mecanica, u=L?MßT? unde ?, ß, ? se numesc dimensiuni ale marimii derivate. A
ceasta este Formula dimensionala in mecanica clasica. Daca exista doua formule (
expresii) matematice pentru aceeasi marime fizica, formula dimensionala trebuie
sa fie aceeasi. De exemplu pentru u1 = L?1Mß1T?1 ca sa avem aceeasi unitate de mas
ura u = u1 trebuie sa avem egalitatile ? = ?1, ß = ß1 si ? = ?1 conditie numita cond
itie de omogenitate.
Determinarea conditiei de omogenitate a unei formule matematice a legii fizice
Exemplu: Sa verificam daca formulele acceleratiei a = v/t, care este formula de
definitie din cinematica, si a = F/m au aceeasi formula dimensionala. Din tabelu
l de mai sus avem [a1] = LT-1/T = LT-2 iar pentru a doua formula [a2] = LMT-2/M
= LT-2 deci [a1] = [a2] adica aceeasi formula dimensionala.
Determinarea unitatilor de masura derivate
Unitatea de masura derivata se determina din formula matematica a marimii fizice
folosindu-se unitatile fundamentale.
Exemplu: Sa determinam unitatea de masura derivata a vitezei din unitatile de ma
sura fundamentale ale spatiului L si timpului T conform definitiei v = s/t. Avem
formula dimensionala [v] = L/T = LT-1 cu denumirea m/s metru pe secunda. Aceast
a este justificarea pentru unitatea de masura introdu-sa in tabelul anterior pen
tru viteza.
Analiza dimensionala
Pe baza conditiei de omogenitate este posibil si procedeul invers de determinare
a expresiei matematice a unei legi fizice cunoscind formulele dimensionale ale
marimilor fizice care intra in expresia dorita. Aceasta determinare se numeste a
naliza dimensionala.
Exemplu: Sa determinam formula matematica de calcul a densitatii in functie de m
asa si volum (putem presupune si ca am uitat-o) cind cunoastem unitatile de masu
ra pentru fiecare. Scriem formula dimensionala generala
[?] = [m]?[V]ß si pentru ca densitatea se masoara in kg/m3 avem
ML-3 = (M)?(L3)ß sau ML-3 = M?L3ß de unde
? = 1 si 3ß = -3, ß = -1, deci formula fizica este ? = m1V-1 = m/V. Se observa ca a
fost nevoie de cunoasterea unitatilor de masura pentru fiecare marime fizica di
n formula.