P. 1
RAPORT_STARE_SI_CALITATE_2008-2009_semestrul_I

RAPORT_STARE_SI_CALITATE_2008-2009_semestrul_I

5.0

|Views: 432|Likes:
Published by atompea

More info:

Published by: atompea on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

Raport privind starea şi calitatea învăţământului

An şcolar 2008-2009 Semestrul I

________________________________________________________________________

CAPITOLUL I CUPRINS
____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti
1

Februarie 2009

Raport privind starea şi calitatea învăţământului

An şcolar 2008-2009 Semestrul I

________________________________________________________________________
I. II. III. CUPRINS ARGUMENT CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

1. STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE 2. STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI DIDACTIC AUXILIAR 3. NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 4. RESURSE UMANE 5. BAZA MATERIALĂ

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti
2

Februarie 2009

Raport privind starea şi calitatea învăţământului

An şcolar 2008-2009 Semestrul I

________________________________________________________________________

IV. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 1. OFERTA CURRICULARĂ. PROGRAME DE STUDIU. C.D.S. OPŢIONALE 2. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII

3. PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 4. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ 5. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 6. PARTENERIATE - PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ - EDUCAŢIONALE 7. ACTIVITATE FINANCIAR CONTABILĂ 8. IMAGINE ŞI RELAŢII PUBLICE 9. ANALIZA SWOT

   

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ FRECVENŢA SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti
3

Februarie 2009

Bucureşti Februarie 2009 . înregistrarea şi analiza nevoilor şi expectanţele partenerilor educaţionali.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ V. ANEXA 1 – Legislaţie 4 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Comunicare. c. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1. Predare învăţare evaluare în raport cu introducerea sistemelor de calitate h. VI. inter şi transdisciplinaritate în actul didactic g. Calitate şi eficienţă în managementul activităţii didactice a. Analiza SWOT a managementului calităţii. Cadrul de organizare şi desfăşurare pentru activităţile privind calitatea d. Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii b. Strategii. obiective pentru obţinerea calităţii f. Priorităţile activităţii din perspectiva standardelor de obţinere a calităţii 2. Activităţi de formare şi perfecţionare în domeniul calităţii e. Identificarea.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CAPITOLUL II ARGUMENT 5 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

ca fiind o etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. 6 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. pe care le presupune integrarea europeană. Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi exigenţelor. ofertă educaţională.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anul şcolar 2008-2009 poate fi definit din perspectiva integratoare a conceptului calitate în educaţie. la toate nivelurile: capacitatea instituţională. Bucureşti este o instituţie importantă în învăţământul preuniversitar cu profil tehnologic. Modernă în ceea ce priveşte viziunea managerială. structuri şi factori de decizie îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei abordări complexe. Această recunoaştere a valorii se datorează muncii de zi cu zi a fiecărui cadru didactic. şcoala noastră devine în 2008 Şcoală Europeană. Reforma şi modenizarea sistemului educaţional. Bucureşti Februarie 2009 . dar fără să rupă legătura cu tradiţia inaugurată încă de la înfiinţare în anul 1966. menite să modernizeze procesul educaţional prin intermediul Comisiei de Asigurare a Calităţii.

4. Să formeze personalităţi puternice. Anul şcolar 2008-2009. competitiv. 5. Să formeze cei mai buni specialişti în domeniul economic. 3. adaptabilitate la nou. Să construiască un set de valori individuale de natură profesională. Bucureşti Februarie 2009 . la schimbare. Această viziune poate să devină realitate în funcţie de sincronizarea obiectivelor cu posibilităţile de realizarea acestora. s-a aflat sub semnul schimbării şi dezvoltării: printr-un management instituţional şi administrativ modern. formare şi dezvoltare continuă a cadrelor didactice concretizată în rezultate foarte bune în plan profesional sau la olimpiade şi concursuri şcolare. socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră. Să asigure implementarea programului de guvernare în domeniul Reformei învăţământului. 6. Să-şi menţină poziţia de lider în topul liceelor cu profil economic. 7 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Să asigure un învăţământ economic de calitate în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene. capacitatea Colegiului Economic „Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Eficienţa şi complexitatea acestuia este definită printr-o viziune modernă care-şi propune: 1. 2.

4. Să formăm şi să consolidăm deprinderi. Să creăm un cadru în care profesorii să se simtă împliniţi profesional. Misiunea noastră a tuturor a fost: 1. aici profesionalismul nefiind o noutate. Calitatea implică respectarea unei deontologii profesionale. comunitate. 5. educaţional. părinţi. Bucureşti Februarie 2009 . abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii. Să asigure elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal. de a folosi tehnicile informaţionale. cadre didactice sau elevi. Partenerii educaţionali ai liceului: elevi.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Baza materială modernizată an de an a oferit tuturor. instituţii 8 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Să oferim elevilor posibilitatea de a-şi satisface setea de cunoaştere. Să realizăm reconversia profesională. condiţii pentru eficientizarea procesului didactic. 3. Viziunea realistă a cadrelor didactice asupra rolului şi numirii lor un factor definitoriu al personalităţii fiecăruia. 2. Atragerea de fonduri şi o bună gestionare a acestora şi-a făcut simţită prezenţa ori de câte ori a fost nevoie să fie depăşite sincopele apărute. de a dobândi abilităţi de comunicare în limbile moderne.

didactic-auxiliar şi administrativ de certitudini: educaţie. Bucureşti Februarie 2009 . elevi şi profesori îşi găsesc vocaţia şi se pregătesc pentru provocările lumii de mâine. În această etapă rezultatele sunt mărturia succesului. Aici. proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ. Oferta educaţională a fost atractivă. analiza activităţii prin evidenţierea performanţelor. dar reprezintă şi un punct de plecare. puternic motivaţi spre obţinerea performanţei. deschidere spre nou.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ publice au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice. climatul motivaţional. dar şi prin recunoaşterea punctelor slabe fac posibilă transparenţa actului educaţional şi managerial. Beneficiarii acestor obiective şi valori. decentă. activităţile şcolare şi extraşcolare. sistemul de recompense şi încurajarea respectului de sine au asigurat liceului o populaţie şcolară cu medii de admitere mari. 9 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. în ceea ce priveşte calitatea eficientizarea şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare. siguranţă. Dovezi în favoarea acestor opţiuni sunt rezultatele bune şi foarte bune obţinute în perioada de referinţă. elevii sau partenerii au găsit aici respectarea şi aplicarea legislaţiei în raport cu AQUIS-UL COMUNITAR (ANEXA 1). un reper important pentru activitatea din anul şcolar 2008-2009.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CAPITOLUL III CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 10 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 . Ionescu  Reprezentant UEC: M. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:  Prof. COORDONATOR PROGRAME ŞI PROIECTE: Prof. Dana Iliescu.STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE 1. Dana Iliescu 4.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1.  Prof. Cristina Lemnaru. DIRECTOR : Prof. Călinescu  Reprezentant Sindicat Spiru Haret: Geta Bercaru ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Olivia Rusu 3.  Prof. Mirela Scântee  Prof. Mihaela Toma  Contabil Şef Mirea Petrea 11  Reprezentant Comitet părinţi:M.  Prof.  Prof. Roxana Carmen Ionescu 2. Roxana Carmen Ionescu. Băloi Nicoleta  Prof. Petrovici  Elev:Geanina Muscalu  Consilier Primărie:Cristian Dumitrescu  Reprezentant Primar sect 1: R. DIRECTOR ADJUNCT : Prof. Olivia Rusu.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5. Olivia Rusu  Prof. COMISIA DE ASIGURAREA CALITĂŢII :  Şef comisie: Prof. Anca Petrache  Prof. Cristina Lemnaru  Prof. Geta Bercaru  Reprezentant Comitet părinţi: M. Petrovici  Reprezentant Consiliu Local: R. Bucureşti Februarie 2009 . Ionescu  Elev: Geanina Muscalu 12 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Cristina Drăgan  Prof.

Sebe Cristina 65. CONSILIUL PROFESORAL 1.Petrache Anca 56.Gaiu Violeta Elena 26.Răileanu Mihaela 60.Iancu Cristina Maria 30.Spânu Nicoleta 67.Gogoloi Ioan 29.Nicola Iuliana Elena 50.Picu Ana Maria 57.Magearu Mariana 43. Capotă Valentina 5.Condrache Nicoleta 12.Fitera Tatiana 25. Cerescu Rodica 8.Niculescu Mizil Carmen 51.Rădescu Maria 59.Lixandru Florin 41.Cojocaru Violeta 11.Săndulescu Mihaela 64. Bucureşti Februarie 2009 .Ghinescu Cristina 27.Rusin Cătălina 61.Stan Nicoleta 68.Ghițulescu Stela 28. Cernătescu Ion 9.Leontiuc Laura 40.Dinescu Alina 17. Ionescu Roxana 2.Iancu Jeni 31. Burlacu Corina 4.Manole Teia 45.Stroe Marian 69.Kurti Iulia 36.Mitache Constantin Liviu 49.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6.Voicu Florina 74.Doroş Nicoleta 19.Pana Floriana 54.Mateescu-Ştir Andreea 46.Toma Mihaela Cristina 71.Şchiaua Mariana 70. Ciobanu Mariana 10.Daniliuc Mariana 14.Darmon Catalin 15.Velniceru Nicoleta 73.Păun Anghel Aurica 55.Lemnaru Elisabeta Cristina 38.Mateiciuc Cristiana 48.Constantin Roxana 13.Duta Doina 22.Lascu Dumitru 37.Dumitrescu Ruxanda 21.Lenghel Elena 39.Ioana Denisse 34.Iftemie Elena Liliana 32.Rusu Diana Violeta 62.Manea Anton Liviu 44.Prutescu Daniel 58.Zamfir Iuliana 13 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Matei Andreea Olivia 47.Velea Simona 72. Călinescu Ioana 6.Ostafi Doina 53. Cega Alice Mihaela 7.Lixandru Alina 42. Bercaru Geta 3.Dima Lorena 16.Iliescu Dana Gabriela 33.Drågan Cristina 20.Finichiu Roxana 24.Scântee Mirela Doina 66.Rusu Olivia 63.Dobrescu Oana 18.Enescu Cornelia 23.Nistor Daniela 52.Iurkiewicz Elena 35.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2. Vasile Mariana LABORATOR:Laborant: Mariana Farmazon CABINET AEL: Toma Sidonia CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE:Prof.STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI DIDACTIC AUXILIAR SECRETARIAT : Secretar Şef : Maria Dobrică Secretar: Vasile Roxana AJUTOR PROGRAMATOR: Constantin Virginia MAGAZINER: Constantin Alexandra CONTABILITATE : Contabil Şef : Petrea Mirea Camelia Gogoncea ADMINISTRATOR: Cecilia Tudor BIBLIOTECĂ: Mişcodan Veronica. Bucureşti Februarie 2009 . Mitache Liviu 14 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

238 15 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.53 .252 baieti .903 baieti .61 POPULAŢIE ŞCOLARĂ Clasa a XI-a Total 291 : fete 10 Cls Clasa a XII-a 10 Cls TOTAL GENERAL 1141 baieti .227 baieti : fete baieti . NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT POPULATIA SCOLARA 2008-2009 Clasa a IX-a 10 Cls Clasa a X-a 9 Cls Total 261 Total 288 : fete . Bucureşti Februarie 2009 .216 .75 Fete Baieti Total 301 : fete .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 3.208 .49 fete .

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

ELEVI STRĂINI

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Nume şi prenume Babcineţchi A Luminiţa Rusu I. Lilian Doni Diana Răileanu Valeria Şochircă Mihai Munteanu Ion Coadă Cristina Nițelea Sofia

Clasa XI C XI C XI E XI G XI G XI H XI I IX D

Bursier DA DA DA DA DA DA NU DA

De unde provine Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova

16

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Nr.crt. Nivel de învăţământ

Număr de clase 19

Număr de elevi 549

Forma de învăţământ zi

1.

2.

Liceal ciclul inferior, a IX-a şi a X-a Liceal ciclul superior, a XI-a şi a XII-a

Limba de predare – româna româna

20

591

zi

româna

DISTRIBUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI DIN ANUL ŞCOLAR 2008/2009 ÎN FUNCŢIE DE FILIERĂ, PROFIL, DENUMIRE SPECIALIZARE, CALIFICARE PROFESIONALĂ.

Nr. crt. Nivel 1. 2.

Specializare/calificare Număr clase Număr elevi profesională Liceal Tehnologică Servicii Tehnician în turism 3 84 Liceal Tehnologică Servicii Tehnician în activităţi economice 36 1057 Profil

Filieră

17

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

4. RESURSE UMANE

A. Personal didactic de conducere Nr. crt. 1 2 3 Nume şi prenume Grad didactic I I I Norma de bază în unitate DA DA DA Anul numirii în funcţie 2003 2006 2006

Roxana Carmen Ionescu Olivia Rusu Dana Iliescu

B. Personal didactic Personal didactic angajat 74 Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II 16 Cu Fără Necalificat definitivatul definitivat 25 5 0

1

27

18

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Personal auxiliar – 10 D. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PROFESORI METODIŞTI IONESCU ROXANA IFTEMIE LILIANA GHINESCU CRISTINA DUŢĂ DOINA LIXANDRU FLORIAN CAPOTĂ VALENTINA MATEICIUC CRISTIANA PETRACHE ANCA BĂLOI NICOLETA DARMON CĂTĂLIN RUSU DIANA C. Personal nedidactic – 19 19 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

tablă magnetică Calculatoare.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5. 1 Tipul de spaţiu Săli de clasă SPAŢII ŞCOLARE Nr. tablă magnetic interactivă Calculatoare. retroproiectoare Mobilier. Bucureşti Februarie 2009 . crt. aparatură Mobilier. retroproiectoare Mobilier. BAZA MATERIALĂ – PREMISA ESENŢIALĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A ELEVILOR ŞI ACTIVITATEA DIDACTICĂ (A) Nr. aparatură 950 m2 Lucrări de consolidare şi igienizare Montat elemente de încălzire Observaţii Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire 2 Cabinete 6 250 m2 Montat elemente de încălzire 3 Laboratoare 2 250 m2 Montat elemente de încălzire 4 Teren/sala de educaţie fizică 2 1315 m2 Panou baschet Sala de sport înlocuit parchet şi lambriuri Montat elemente de încălzire 20 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. retroproiectoare Mobilier. tablă magnetică Calculatoare. spaţii 18 Suprafaţa Dotări Mobilier. aparatură Mobilier.

retroproiector 3 2 60m2 4 Alte spaţii 28 136m2 Calculator.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ (B) SPAŢII AUXILIARE Nr. staţie radio Instalaţii sanitare la grup sanitar Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire 21 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. crt 1 Tipul de spaţiu Bibliotecă Nr. xerox Lucrări de consolidare şi igienizare Observaţii Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi 2 Centrul de documentare şi informare Spaţii sanitare 1 50m2 Calculator. Bucureşti Februarie 2009 . spaţii 1 Suprafaţa 50m2 Dotări Calculator.

xerox Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Înlocuit instalaţia sanitară Înlocuit elemente Lucrări de termoizolaţie la faţada de încălzire clădirii Termoizolaţie Hidroizolaţie la terasa Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Înlocuit elemente Lucrări de termoizolaţie la faţada de încălzire clădirii Termoizolaţie Hidroizolaţie la terasa Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire 22 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. imprimante. imprimante. xerox 2 Spaţiul pentru echipa managerială Contabilitate 2 60 m2 Lucrări de consolidare şi igienizare Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Observaţii 3 1 10 m2 4 Birou administraţie 1 30 m2 Calculatoare. televizor. Bucureşti Februarie 2009 . scanner. aer condiţionat Calculatoare. frigider. aer condiţionat Calculator. televizor. xerox. imprimante. imprimantă. spaţii 1 Suprafaţa Dotări 20 m2 Calculatoare. xerox. Tipul de spaţiu crt 1 Secretariat Nr.Fundamentarea planului de şcolarizare (C) SPAŢII ADMINISTRATIVE An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr.

Educaţie muzicală 13. OFERTĂ CURRICULARĂ 2008-2009 CLASA A IX-A TRUNCHI COMUN 1. Orientare şi consiliere/dirigenţie 16. Bucureşti Februarie 2009 . modernă (II) 4. Tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) 12. Matematică 5. Istorie 9. Sport 15. Lb. Logică şi argumentare 11. Biologie 8. Fizica 6. Religie 4 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 25 ORE 23 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Educaţie plastică 14. Lb. Geografie 10.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1. română 2. Lb. Chimie 7. modernă (I) 3.

Matematică financiară Optional de sine stătător 2. Contabilitate 19. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 17. Achievement Optional de sine stătător TOTAL 6 ORE 31 ORE 2 ore 2 ore 2 ore 1 oră 1 oră 2 ore 33 ORE 24 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Educaţie Antreprenorială: Jr. Studiul calităţii produselor şi serviciilor TOTAL CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ECONOMIC 1. Elemente de tehnologie generală 18.

Psihologie 11. Chimie 7. Lb. Limba modernă (II) 4. Bucureşti Februarie 2009 . Orientare şi consiliere/dirigenţie 16. Lb. română 2. Educaţie muzicală 13. Sport 15. Fizică 6. Geografie 10. Educatie antreprenoriala 17. TIC TOTAL 3 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 24 ORE 25 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Matematică 5. Educaţie plastică 14.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a X a ECONOMIC TRUNCHI COMUN 1. Istorie 9. Religie 12. Biologie 8. modernă (I) 3.

Contabilitate 1 oră Opţional aprofundat 2 ORE TOTAL 33 ORE 26 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 1. Bucureşti Februarie 2009 . Contabilitate 3. Matematică 2. Studiul calităţii produselor şi serviciilor 4. Matematică financiar 1 oră Opţional de sine stătător 2. Economia întreprinderii 1 oră 2 ore 2 ore 2 ore 7 ORE 31 ORE TOTAL CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ECONOMIC 1.

Lb. română 3 ore 2. Religie* 1 oră 9. Orientare şi consiliere vocaţională/dirigenţie 1 oră TOTAL 18 ORE 27 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XI a ECONOMIC TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE TRUNCHI COMUN 1. Economie 2 ore 8. Lb. fizică 1 oră 10. Matematică 3 ore 5. Geografie 1 oră 7. modernă (I) 2 ore 3. Istorie 2 ore 6. Limba modernă (II) 2 ore 4. Ed. Bucureşti Februarie 2009 .

Igiena. TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicării) 2. Organizarea resurselor umane 5. Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor 3. securitatea muncii şi protecţia mediului 2. Firma de exercitiu TOTAL 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 2 ore 3 ore 11 ORE CURRICULUM DEZVOLTARE LOCALĂ 1.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 1. Contracte economice 7. Instrumente de plată 33 ORE 30 ore/an 90 ore/an 28 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Planificare operaţională 4. Bucureşti Februarie 2009 . Asigurări 4 ore TOTAL 4 ORE TOTAL GENERAL INSTRUIRE PRACTICĂ 1. Marketing 6.

Lb. Orientare şi consiliere vocaţională/dirigenţie TOTAL 3 ore 2 ore 2 ore 3 ore 2 ore 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 18 ORE 29 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Geografie 7. Fizică 10. Bucureşti Februarie 2009 . Religie* 9. romană 2. Economie 8. modernă (I) 3. Lb. Istorie 6. Ed. Matematică 5.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XI a TURISM TEHNICIAN ÎN TURISM TRUNCHI COMUN 1. Limba modernă (II) 4.

Tipologia agenţiilor de turism 2 ore 2. Operaţiuni tehnice ale agenţiei de turism 30 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 4 ore 3 ore 11 ORE 33 ORE 30 ore/an 90 ore/an ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Politici şi strategii de marketing în agenţiile de turism 2 ore TOTAL 4 ORE TOTAL GENERAL INSTRUIRE PRACTICĂ 1. Firma de exercitiu TOTAL CURRICULUM DEZVOLTARE LOCALĂ 1.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 1. securitatea muncii şi protecţia mediului 2. Bucureşti Februarie 2009 . Organizarea Agenţiei de turism 6. Planificare operaţională 4. Marketing 3. Igiena. Organizare resurse umane 5. TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicării) 2.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XII a ECONOMIC TEHNICIAN IN ACTIVITĂŢI ECONOMICE ARIA CURRICULARĂ / Disciplina LIMBA ŞI COMUNICARE Limba si literatura romană Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII Matematică OM SI SOCIETATE Istorie Geografie Economie aplicată Religie EDUCATIE FIZICĂ ŞI SPORT 31 7 ore 3 ore 2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 6 ore 1 ora 2 ore 2 ore 1 ora 1 ora ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare Educaţie fizică TEHNOLOGII An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1 ora 15 ore TIC 1 ora Cultura+specializare+pregatire practica 14 ore Modulul I Mediul concurential 2 ore Modulul II Finanţarea afacerii 2 ore Modulul III Negocierea afacerii 3 ore Modulul IV Realizarea situaţiilor Financiare si caulculaţia contabilă 2 ore Modulul V Finanţe si fiscalitate 1 ora Modulul IX Analiza pieţei 4 ore Strategii de pregatire practica 30 ore Modulul VI Managementul calitatii 6 ore Modulul VII Utilizarea calculatorului in contabilitate 12 ore Modulul VIII Statistica si analiza economica 12 ore Total an şcolar 1173 ore 32 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XII a TURISM TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE TURISM ARIA CURRICULARA / Disciplina LIMBA SI COMUNICARE Limba si literatura romană Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII Matematica OM SI SOCIETATE Istorie Geografie Economie aplicată 33 7 ore 3 ore 2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 6 ore 1 ora 2 ore 2 ore ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Religie EDUCATIE FIZICA SI SPORT Educatie fizică TEHNOLOGII 1 ora 1 ora 1 ora 15 ore TIC 1 ora Cultura+specializare+pregatire practica 14 ore Modulul I Mediul concurenţial al afacerii 2 ore Modulul II Finanţarea afacerii 2 ore Modulul III Negocierea afacerii 3 ore Modulul IV Oferta de produse si servicii in cadrul agenţiei 3 ore Modulul VII Dezvoltare durabilă în turism 4 ore Strategii de pregătire practică 30 ore Modulul V Managementul calităţii 6 ore Modulul VI Relaţii publice in agenţia de turism 12 ore TOTAL AN ŞCOLAR 1173 ore 34 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

5 9 8 6 26 35 Popa Ileana Popa Ileana Prutescu Daniel Ghițulescu Stela Ghițulescu Stela Ghițulescu Stela Daniliuc Mariana Daniliuc Mariana Daniliuc Mariana Daniliuc Mariana Zamfir Iuliana Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. OLIMPIADE PREMII LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE AN ŞCOLAR 2008-2009 Denumirea concursului/ Olimpiade Olimpiada biologie Olimpiada matematică Numele şi prenumele elevului Punctaj Prof. coordonator Nivel de competiţie Matei Bianca Popesc-Teodosie Edora Stănică Alexandra Biolan Mihaela Nechita Ionela Soare Andreea Hrainiciuc Laura Alba Denisa Dăscălița Iulia Stancu Ioana Andreea Ivan Angelica 75 75 17 13 10 4 9.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2.1. Bucureşti Februarie 2009 . REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII 2.

5 23 21.3 16 15.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Cîrcu Iuliana Ene Alina Kutolbena Fleur Beatrice Streinu Mădălina Tatomir Andrei Pleşa Carmen Pană Ana Maria Zugrăvița Daniela Marcu Ana Maria Ilie Raluca Mihaela Radu Andrei Drăghici Dana Traistă Alexandra Ababei Adriana Petrică Nicoleta Dumitru Tiberiu Ghiță Ioana Băcanu Mihaela Păunescu Daniela Niculae Ceristina Dincă Elena Cîrlugea Diana Preda Liana Ionescu Ruxandra Dobre Ionela Vornicu Denisa 25 21 16 9 8 5 3 2 26 24 21.6 16.5 17.5 21 20 18 16 16 14 13 36 Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Bercaru Geta Bercaru Geta Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Prutescu Daniel Bercaru Geta Bercaru Geta Bercaru Geta Bercaru Geta Bercaru Geta LemnaruCristina Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.05 20 18. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Olimpiada de limba ți literatura română Olimpiada de Educaţie fizică Dobre Alina Zaharia Alina Nica Andreea Megan Alexandra 100 100 100 Locul I Olivia Rusu Matei Andreea Matei Andreea Niculescu Carmen Sector Sector Sector Național Ivan Elena Angelica Sima Georgiana Mădălina Cîrcu Iuliana Antoaneta Smera Ana Olimpiada de "Tehnologii" Nica Alexandra Muscălescu Cosmin Stoica Georgiana Nistor Andreea Dumitrescu Andreea Grădinaru Anca 95 95 89 Anca Petrache Nicoleta Băloi Teia Manole Municipiu Municipiu Municipiu Lorena Dima 89 Daniela Nistor 92 92 91 86 95 92 Ioan Gogoloi Cătălina Rusin Iancu Jeni Ana Maria Picu Doina Duță Alina Dinescu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu 37 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

5 99 92 92 92 91 86 85 97 90 86 Lascu Dumitru Mitache Liviu Sector 38 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Vornicu Denisa Petre Silvia Cîrcu Iuliana Olimpiada de Limba Engleză Dobre Iuliana Păun Gabriela 92 90 Premiul I Premiul II 100 Mihaela Toma Mihaela Toma Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Sima Daniela Nica Andreea Alexandra Amăriuței Andreea Olimpiada la Istorie țerbănescu Ionela Ciobanu Ana Maria Buruiană Nicoleta Muscălescu Cosmin Orbițor Vlad Necula Monica Grigore Ruxandra Muțat Lavinia 91.

00-8.99-7. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2.99 9.00-8.99 13 10 14 7 4 22 9 4 9 15 107 9-10 16 17 14 22 25 8 21 25 19 11 178 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 5.99-7.5 SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ CLASA a IX-a Clasa IX A IX B IX C IX D IX E IX F IX G IX H IX I IX J TOTAL Medii între 5.00-10 CLASA a IX-a MEDII 39 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.00 7.

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

CLASA a X-a
Clasa XA XB XC XD XE XF XG XH XI TOTAL Medii între 5,99-7,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7,00-8,99 11 10 18 22 19 13 9 26 17 145 9-10 17 17 11 7 6 13 20 4 13 108

CLASA a X-a
160 140 120 100 80 60 40 20 0 5.99-7.00 7.00-8.99 9.00-10 MEDII

40

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a XI-a
Clasa XI A XI B XI C XI D XI E XI F XI G XI H XI I XI J TOTAL Medii între 5,99-7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,008,99 18 9 14 5 19 19 8 20 9 17 138 9-10 12 20 14 17 11 11 22 5 20 12 144

CLASA a XI-a
160 140 120 100 80 60 40 20 0 5.99-7.00 7.00-8.99 9.00-10 MEDII

41

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a XII-a
Clasa XII A XII B XII C XII D XII E XII F XII G XII H XII I XII J TOTAL Medii între 5,99-7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,008,99 17 12 7 4 22 5 9 8 7 3 94 9-10 13 7 24 24 7 25 15 23 21 26 185

CLASA a XII-a
200 150 100 50 0 5.99-7.00 7.00-8.99 9.00-10 MEDII

42

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
2.6 FRECVENŢA; NOTELE OBŢINUTE LA PURTARE

SITUAŢIA FRECVENŢEI ÎN ANUL ŞCOLAR 2007/2008

Clasa a IX-a
Clasa Total absenţe 582 IX A 941 IX B 717 IX C 775 IX D 496 IX E 1129 IX F 654 IX G 464 IX H 727 IX I 536 IX J TOTAL 7021 Absenţe nemotivate 22 456 217 124 70 323 204 111 109 148 1784

CLASA a IX-a

TOTAL NEMOTIVATE

43

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a X-a
Absenţe nemotivate 80 255 213 141 124 280 237 249 103 1682

Clasa

Total absenţe 951 XA 1310 XB 975 XC 1032 XD 988 XE 1042 XF 1017 XG 754 XH 1284 XI TOTAL 9353

CLASA a X-a

TOTAL NEMOTIVATE

44

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a XI-a

Clasa

Total absenţe 654 XI A 810 XI B 944 XI C 835 XI D 800 XI E 1076 XI F 621 XI G 826 XI H 1147 XI I 670 XI J TOTAL 8383

Absenţe nemotivate 334 188 9 103 157 185 197 263 171 182 1789

CLASA a XI-a

TOTAL NEMOTIVATE

45

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Clasa a XII-a Absenţe nemotivate 250 238 127 183 319 108 218 85 275 115 1918 Clasa XII A XII B XII C XII D XIIE XII F XII G XII H XII I XII J TOTAL Total absenţe 1549 903 1154 598 1261 729 1145 981 915 704 9939 CLASA a XII-a TOTAL NEMOTIVATE 46 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Clasa Media 9 Media 8 Media 7 Avram Elena 9A X Mocanu Jennifer 9B X Dascălu Vlad 9D X Drăgușin Valentina 9F X Miclăuș Daniel 9F X Manolică Alexandru 9F X Mateescu Sorin 9F X Radu Nicoleta 9F X Radu Mădălina 9F X Sandu Valentin 9F X Guță Larisa 9G X țârlea Claudia 9J X Zaharia Andrei 9J X Blegu Irina 10 E X Neguț Raluca 10 E X Ilcea Silvia 10 E X 47 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Clasa Media 9 Media 8 Media 7 Milea Cornel 10 F X Necula Călin 10 F X Paparizos Alexandru 10F X Oprea Alexandra 11 G X Răducan Amadeus 11 G X Nedelcu Cornel 11 G X Slav Sorina 11 G X țapira Luminița 11 G X Milea Laura 11 F X Nica Daniel 11 F X Nicolae Violeta 11 F X Stanciu Mihaela 11 F X Sima Adrian 11 B X Flefle Andrei 11 A X Pană Ovidiu 11 A X Pasăre Florian 11 A X 48 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Bucă Georgiana Munteanu Ana Maria Năstase Alexandru Sochircă Mihail Crunțeanu Mir ela Colciu Sofia Ichim Alina Ioniță Alexandr a Stan Lavinia Chiuariu Delia Diaconu Ana Maria Lungu Luca Jipa Roxana Doni Diana Bărăscu Cristina Popovici Sorin Caloian Loredana Constantin Carmen Ionescu Mirela Clasa Media 9 Media 8 Media 7 12 I X 12 I X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 F X 12 F X 12 E X 12 E X 12 E X 12 F X 12 D X 12 C X 12 B X 12 B X 49 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Clasa Media 9 Media 8 Media 7 12 B X Mitrică 12 B X Neagu Laura 12 B X Pricopiță Amalia 12 B X Szabo Andreea 12 A X Chitic Simona 12 A X Vlad Alina 50 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Clasa Nume și prenume Crt. 9 F Drăguțin Valentina 4. 10 E Buțtei Maria Data și nr. 260/23.2008 Situație neîncheiată 350 de absențe nemotivate Preaviz nr.01. 2522/8. 12. 353/30. 9 F Mateescu Sorin 7.2009 Nr. 9 F Radu Mădălina 9. 2347/5.2008 Preaviz Nr. 55/12. 256/31.12. 255/23. 258/23. 9 F Manolică Alexandru 5. Bucureşti Februarie 2009 .11.01.2009 Nr.2009. elev 9 A Avram Elena 1. 2577/15. 9 B Bulmaci Elisabeta 11.2009 Nr. 9 F Miclăuț Daniel 6.Fundamentarea planului de şcolarizare SITUAŢII SPECIALE An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr.2009 Nr.2008 51 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 257/25. 2187/22.01.01.12. preaviz de exmatriculare Nr.2009 Nr. 9 G Guță Larisa 2.11. 259/23.01.2008 Nr. 9 F Sandu Valentin 10.01.01. 2424/18. 9 F Radu Nicoleta 8.2009 Nr.10. Nr.01.11.2009 Nr.2009 Nr. 9 G Manciu Cristian 3.2008 Nr. 2423/18.

11 B Sima Adrian Nr.2008 14. pr eaviz de Crt.2008 22. 12 B Ionescu Mirela Nr.2009 15.2009 20. 280/27. 11 F Stanciu Mihaela Nr. Bucureşti Februarie 2009 .12. 12 B Neagu Laura 12 F Bărăscu C.2009 19. 2406/13.01.01.Fundamentarea planului de şcolarizare SITUAŢII SPECIALE An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr. 12 I Bucă Georgiana Nr. Nr.01.2008 17.11. Clasa Nume ți pr enume Data ți nr .01. 223/21.2008 18. 43/12.11. 2458/25. 168/19.2009 Nr.11. 2405/13.2009 16.01. 96/15. Nr. 11 H Costodu Cristian Nr.2008 13. 328/29. 329/29.01. 11 F Nicolae Violeta Nr.2009 52 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 2381/11. 11 F Nica Daniel Nr.01.2009 11 F Milea Laura Nr. 21.01. 2564/15. 27/9.2009 Nr. elev exmatriculare Nr.11. Nr.

10 B Toate disciplinele 11 H Istorie 11 H Disciplina Nume ți prenume elev Situația Pascu Larisa Bulmaci Gabriela Paparizos Alexandru Paparizos Alexandru Bogdan Ionuț Stoica Gabriela Nicuță Andreea Costache Adrian Dimitriu Anca Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent 53 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .10 C Biologie .10 B Toate disciplinele . Portugheză 9F Ed. Fizică 9F Lb. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 Educație fizică ți sport 9 C 9B Toate disciplinele Lb.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII 2. Engleză .7 La sfârşitul semestrtului I al anului şcolar 2008-2009 Nr.

12 I Economie aplicată .. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 Istorie .11 D Educație Fizică . Crt. Bucureşti Februarie 2009 . română ..11 D Istorie ..11 D Istorie .11 D Istorie .12 I Matematică .12 G Istorie .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII Nr..12 G Disciplina Nume ți prenume elev Barbu Mădălina Borcănea Mădălin Burlacu Andreea Eremia Melania Florea Andreea Dănilă Ionuț Preda Georgiana Bercea Diana Bucă Georgiana Bucă Georgiana Bucă Georgiana Radu Oana Ichim Alina Năstase Alexandru Stan Lavinia Situația Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat 54 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.12 I Lb. română ..12 G Istorie .11 D Istorie .12 I Istorie .12 G Istorie ..12 J Lb.11 D Istorie .

Fizică Matematică Matematică Matematică Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 F 12 E 12 E 12 D 12 D 12 D 12 C 12 B 12 B 12 B Nume ți prenume elev Sochircă Mihail Crunțeanu Mihaela Ioniță Alexandra Năstase Alexandru Stan Lavinia Ivan Ioana Lungu Luca Jipa Roxana Ilie Cosmin Ilie Cosmin Popovici Sorin Micu Caloian Mitrică Miruna Neagu Laura Pricopiță Aurelia Situația Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Neîncheiat Corigent Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Corigent Corigent 55 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Fizică Ed. română Ed.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII Nr. Fizică Ed. Fizică Ed. Bucureşti Februarie 2009 . Disciplina Crt. Fizică Ed. Fizică Istorie Ed. Fizică Lb. Fizică Istorie Ed. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Istorie Ed.

Fizică . Disciplina Crt. Fizică . Bucureşti Februarie 2009 .12 B Ed.12 B Ed.12 B Ed.12 B Nume ți prenume elev Szabo Andreea Ionescu Mirela Pricopiță Aurelia Neagu Laura Pricopiță Aurelia Situația Corigent Corigent Corigent Corigent Corigent 56 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Fizică .12 B Istorie . 40 41 42 43 44 Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 Matematică .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII Nr.

PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ. Anca Petrache Prof. 2 3 4 5 Denumirea cursului de perfecţionare sau gradului didactic obţinut Curs de formare “Utilizare IT ți inițiere AEL” „Implementarea proiectelor ți programelor internaționale” Curs de perfecționar e Curs de formare “Utilizare IT ți inițiere AEL” “Implementarea programelor educative pentru grupuri dezavantajate” Curs de perfecționar e “Didactica Nova Modulul I+modulul II” “Pregătirea Personalului Didactic” “Utilizare IT ți inițiere AEL” Aplicarea modului de Excelenţă al U. privind asigurarea calităţii în învăţământ Grad I.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 3.E. didactic Cadrul organizaţional de desfăşurare şi certificare CCD Dovezi adeverinţă Persoane implicate Prof.E Bucurețti diplomă diplomă Prof.S.S. 1. modul I. Dinescu Alina 2007-2008 2008-2009 57 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. postuniversitar A.E Bucurețti Universitatea Bucureşti. Zamfir Iuliana 2008-2009 Prof. EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE CADRE DIDACTICE Nr. Bucureşti Februarie 2009 . Facultatea de adeverință Psihologie ți țtiințele Educației A. crt. Dana Iliescu Data 2008-2009 Asociația Internațională a adeverinţă Profesorilor de Limba Fraceză “INNOVER EN FRANÇAIS” CCD CCD Ilfov Universitatea Bucureşti. Rusu Diana Violeta 2008-2009 Prof.

Liviu Mitache 1 lingvistică: Prof. M1+M2 Implementarea programelor educative pentru grupuri defavorizate Doctorantură Dovezi Persoane implicate Data An şcolar 2008-2009 1-10 august 2008 În derulare adeverinţă 45 înscrişi adeverinţă Prof.G: Mateescu Andreea Aurelia 1 limba si literatura romana: Matei Andreea Olivia 1 matematică: Gogoloi Ioan 1 contabilitate: Iancu Jeni Lăcrămioara 1 DSU: Nistor Daniela Paula 1 economice/comerț: Dima Lorena Monica 1 religie: Lixandru Alina Corina 2 3 Universitate 4 Gradul I Universitate Diplomă Anul şcolar 2008-2009 5 Gradul II Universitate Diplomă În derulare 58 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Oana Dobrescu 1 istorie: Prof. Cega Alice Mihaela 1 economice. E.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Cadrul organizaţional de desfăşurare şi certificare SIVECO Colegiul Economic “Virgil Madgearu” FUNDAŢIA “PHOENIX” Nr. Diana Rusu diplomă 1 matematică: Prof. 1 Denumirea cursului de perfecţionare sau gradului didactic obţinut Iniţiere IT şi utilizare AEL.T. Bucureşti Februarie 2009 . crt. Roxana Constantin 1 filologie: Prof. Andreea Matei 1 DSU: Prof. Stancu Marilena 1 drept:Prof. Iuliana Zamfir 1 fizică: Prof.

Mariana Farmazon Magaziner. Mateescu Andreea Aurelia 2 Management: Păun-Anghel Aurica Rusin Cătălina Secretar şef. Alexandra Constantin În derulare 7 Personal didactic şi didactic auxiliar Universitate diplomă În derulare 59 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6 Master Universtiate Diploma 1 Psihologie:Prof.Veronica Mişcodan Laborant. Maria Dobrică Bibliotecar.

Mihaela Săndulescu (a IX-a) Prof. Roxana Constantin (a XII-a) PSIHOPEDAGOG: Prof. Roxana Finichiu 60 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Dana Iliescu COORDONATORI AI COMISIEI PROFESORILOR DIRIGINŢI PE NIVELE: Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 4. Roxana Carmen Ionescu DIRECTOR ADJUNCT: Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Alina Lixandru (a X-a) Prof. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ SISTEM ORGANIZATORIC ŞI DECIZIONAL DIRECTOR: Prof. Olivia Rusu DIRECTOR MUNCĂ EDUCATIVĂ: Prof. Andreea Mateescu (a XI-a) Prof.

Cadre didactice Cabinet psihopedagogic CCD ISMB Parteneri educaţionali Director Director adj. 1 Management educaţional – nivel de competenţă Director Statutul cadrului didactic: iniţiator/coordonator/ consilier/psihopedagog Coordonatorul activităţii psihopedagogice şi de consiliere în domeniul educaţiei în Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Denumirea activităţii. Cadre didactice Cabinet psihopedagogic CCD ISMB Parteneri educaţionali Calitate în educaţie Calitate în educaţie Calitate în educaţie 61 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . Cadre didactice Cabinet psihopedagogic CCD ISMB Parteneri educaţionali Director Director adj. acţiunii Parteneri educaţionali Rezultate Realizarea planului operaţional de management al comisiei diriginţilor Coordonarea muncii educative Consiliere şi parteneriat educaţional intern şi extern (iniţiator coordonator) Planificări şi planuri de lecâţii la propunerea elevilor Realizarea planului operaţional de management al comisiei diriginţilor Coordonarea muncii educative Consiliere şi parteneriat educaţional intern şi extern (iniţiator coordonator) Planificări şi planuri de lecâţii la propunerea elevilor Realizarea planului operaţional de management al comisiei diriginţilor Coordonarea muncii educative Consiliere şi parteneriat educaţional intern şi extern (iniţiator coordonator) Planificări şi planuri de lecâţii la propunerea elevilor 2 Director adjunct Coordonatorul activităţii psihopedagogice şi de consiliere în domeniul educaţiei în Colegiul Economic “Virgil Madgearu” 3 Director cu munca educativă Coordonatorul activităţii psihopedagogice şi de consiliere în domeniul educaţiei în Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Director Director adj.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr. Crt.

I. Bucureşti Februarie 2009 . Mariana Daniliuc 7.C.J Clasa a IX-a A Clasa a X-a A.B.J Consilieri Cadre didactice Rezolvarea situaţiilor conflictuale participant participant 62 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Prof.I.H.G.B. Cornelia Enescu Iniţiator şi coordonator consilier Ore de dirigenţie şi consiliere Informarea şi consilierea părinţilor Consilierea elevilor de clasa a XII-a (diriginţi) Participarea la parteneriate educaţionale Monitorizarea frecvenţei şi ritmicităţii notării An şcolar 2008-2009 Grupul educaţional Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Părinţi Director muncă educativă Psihopedagog Parteneri educaţionali Îmbunătăţi rea situaţiei la învăţătură şi purtare Climat educaţional optim Asigurarea calităţii în educaţie ________________________________________________________________________ 4 5 Cabinet psihopedagogic Iniţiator.F. Prof.I. Alice Cega 4.J Clasa a X-a A. Prof.F.D.H.C.F. Prof. Prof.H. Andreea Mateescu 5.C.E. coordonator Informarea şi consilierea elevilor Informarea şi consilierea părinţilor Informarea şi consilierea cadrelor didactice Lecţii de consiliere educaţională cu tematica specifică (Fenomenul “EMO”) Întâlniri metodice .C.D. Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare Comisia diriginţilor Clasa a IX-a A.D.G. Prof.E.D. E Clasa a X-a A. Ana-Maria Picu 3.B. Teia Manole 2.J Clasa a XI-a A.H.E.J Clasa a XII-a A.F.E.I.C.C. Andreea Matei 6.G.B.I.J Responsabili în cadrul comisiei 1.I.G. sector municipiu “Dezvoltarea şi perfecţionarea şcolară a elevilor” “Identitate în psihoterapie” “Târgul de oferte educaţionale” CMBRAE “Simpozionul de Psihologie” Elevi (minigrup) Părinţi Cadre didactice Clasa a XII-a D.

Elena Lenghel. acţiunii. Maria Rădescu. Diana Rusu Prof.sector 3. Leontiuc Laura Prof. Dana Iliescu Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5. Bucureşti Februarie 2009 .coordonator 3. 1 2 3 1 decembrie – Ziua Naţională a României Ziua Mondială de luptă AntiSIDA Sărbători creştine la români acţiuni de ajutorare a elevilor cu situaţie materială defavorabilă Serbări şcolare de Crăciun clasele IX-XII Spectacol de colinde Rolul deţinut în cadrul activităţii 1. Laura Leuntiuc. Andreea Matei.participant Organizator Coordonator Organizator Consilier Nivel: Persoane implicate/prof Perioada 1. Mariana țchiaua. Decembrie 2008 Decembrie 2008 4 5 6 7 Folkul fără vârste Poetul naţional Mihail Eminescu – spectacol de muzică ți poezie Organizator Liceu liceu Decembrie 2008 Ianuarie 2009 63 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.naţional 5. Cristina Ghinescu Prof.organizator 2. crt. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE Denumirea concursului. Andreea Matei. Dana Iliescu.internaţional liceu Catedra istorie Decembrie 2008 liceu Comisia diriginţilor Decembrie 2008 sector Diriginţii claselor IXDecembrie XII 2008 liceu Liceu Prof.municipiu 4. activităţii Nr. Dana Iliescu.liceu coordonatori 2.

Alice Cega Prof. Daniela Nistor Prof. Doina Duţă Prof. Lorena Dima Prof. Zamfir Iuliana Prof. Băloi Nicoleta Ianuarie 2009 9 10 Vizite de teatru. Ciobanu Mariana Prof. Anca Petrache Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Iliescu Dana. Liviu Mitache Prof. Dana Iliescu Prof.Dana Iliescu Prof. Ciobanu Mariana Prof. Dumitru Lascu Diriginţi Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 8 Emisiuni la postul de radio Madgearu FM dedicate poetului Mihail Eminescu liceu Violeta Gaiu Prof. Dima Lorena. Andreea Ştir Diriginţi Director Prof. cinematograf cu ocazia Zilei Educaţiei Balul Bobocilor liceu Organizator liceu Octombrie 2008 Noiembrie 2008 11 12 Excursii cu elevii Excursie la Viena Târgul firmelor de exerciţiu Pitețti Târgul firmelor de exerciţiu Baia Mare liceu Liceu Noiembrie 2008 Decembrie 2008 Semestrul I 15 16 naţional 64 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Picu Ana Maria Prof. muzee.

coordonarea şi monitorizarea activităţii în învăţământul preuniversitar Director Director Adjunct Director Director Adjunct Director muncă educativă Profesori tehnologii 65 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. (A) PARTENERIATE PENTRU DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ŞI FORMARE PROFESIONALĂ Nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 7. 1 Instituţia/Unitatea/Agentul economic/Instituţii publice Primăria sectorului 1 Consiliul local al sectorului 1 DAIP Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucurețti – Serviciul de Analiză ți Prevenire a Criminalității Ministerul Educaţiei Culturii şi Tineretului Instituţii de învăţământ superior ASE Institutul Bancar Român Universitar Academia Naţională de Informaţii Universitatea Româno Americană Universitatea Ecologică Institutul de Sociologie Institutul Cantacuzino/ARAS Institutul de Sănătate Publică Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” Universitatea Tehnica de Construcții Tipul de parteneriat sau acord Parteneriat Sponsorizare Activitatea/acţiunea Şedinţe de ale Consiliului de Administraţie Activitate în cadrul comisiei pentru calitate Asigurarea resurselor materiale Participarea la ziua liceului Persoane implicate Director Director Adjunct 2 3 Parteneriat educaţional Parteneriat educaţional Organizarea. crt. Bucureşti Februarie 2009 .

NEGRU COMPANY SRL SC AIS PRODIMPEX SRL SC FUN SPORT ENTERTAINMENT SRL SC ELYDAN SRL SC RATB SA SC METACC – PROIECTARE PRODUCŢIE CONFECŢII SRL SC SASTOPREST SERV SRL Parteneriat public privat Director Director Adjunct Contabil Şef Privat public Sponsorizări Donaţii Parteneriat Public – Privat Privat -Public Director Director Adjunct Contabil Şef 66 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . colegii ți clubur i spor tive Colegiul Tehnic de Poțtă ți Telecomunicații “Gh. Airinei” Şcoala Superioară Comercială “Kreţulescu” Clubul Sportiv de Arte Marțiale SKY GATE HOTEL HOWARD JHONSON HOTEL AGENŢIA DE TURISM “VISIT ROMANIA” SC CASA VOASTRĂ SRL SC SIMPEX SRL SC DYT COMPANZ CONSTRUCT SRL CABINET INDIVIDUAL CRISTESCU IRINA SC SPEED ACCOUNTING SRL SC ELECTRICA SOLUZIONA SRL SC OIL D.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Bucurețti Licee.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SC POWER TRANS ELECRONIC SRL SC FAUR SA SC CONT PREST SRL DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SC TAXI REAL SRL COMPANIA DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SC PELICANUL DISTRIBUTION SRL SC METROREX SA SC IMO ADVERTISING SRL SC CONCIF COMPANY SRL SC ASIROM SA SC REAL ACCOUNTING SRL SC REBU SA BANCA ROMÂNEASCĂ PENTRU DEZVOLTARE SC ATHOS BOEM SRL SC AXXA COMPANY SRL SC ADIACENT SRL SC DALLI COM SRL SC BIOFARM SA ISMB 3 Organizarea. coordonarea şi monitorizarea Parteneriat educaţional Director Director Adjunct Cadre didactice 67 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare activităţii didactice Implementarea calităţii în educaţie Coordonarea activităţii de perfecţionare continuă a cadrelor didactice An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Parteneriat educaţional Parteneriat educaţional 4 ARACIP 5 CCD Director Director Adjunct Cadre didactice Director Director Adjunct Cadre didactice 6 Fundaţii/Asociaţii nonprofit/Organizaţii 68 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Dana Iliescu Comisia diriginţilor Finalizat În derulare Finalizat ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Mihaela Toma Prof. Denumirea proiectului/parteneriatului PRO DEMOCRAțIA țcoala Democrației Asociația ORDES Junior Achievement “Acces la succes” Asociaţia “Tinerii acum Decide” Firme de exerciţiu Tineri pentru tineri “Educaţia pentru viaţa de familie” Codecs şi Britisch Council “Liderii mileniului trei” “Expand Health Romania” Asociaţia Română pentru Transparenţă – Integritatea în Tipul Intern/Extern Perioada de derulare Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 69 Persoane implicate Directori Şefi comisii metodice Cadre didactice Elevi Catedra de tehnologii Cadre didactice Catedra tehnologii Catedra tehnologii Comisia diriginţilor Stadiul evoluţiei proiectului/ În derulare 1 2 3 4 5 intern intern intern intern intern Permanent Permanent Permanent Finalizat 6 7 8 intern Intern intern Catedra de limbi moderne Prof. (B) PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE Nr. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6.crt.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare Sistemul Educaţional Centrul Rromilor “Amare Rromentza” Fundația Phoenix Dezvoltarea instituţională şi formarea pentru educaţia copiilor rromi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei “Timpul şcolar al elevilor” Biblioteca Metropolitană “Biblioteca de la A la Z” Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” “IT şi educaţie” ARAS “Lupta împotriva HIV şi SIDA” Institutul Romăn pentru Educaţie şi Calitate Europeană Cadrul naţional al calificărilor Sistemul Naţional de Asigurare a Calităţii în formarea profesională Asociaţia Română de Turism “Tabăra tematică de ecologizare a zonei Bucegi” Proiect POSDRU 2007/2013 “Tranziţia de la şcoală la viaţa An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 9 intern Anul şcolar 2008/2009 Comisia diriginţilor Permanent 10 intern Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 70 Comisia diriginţilor Finalizat 11 intern 12 intern 13 14 intern intern Director Director adjunct Catedra de limba română Director Director adjunct Comisia de informatică Comisia diriginţilor Director CDAC Cadre didactice Permanent Finalizat Finalizat Permanent 15 intern 16 intern Catedra de tehnologii Finalizat 17 intern Director Catedra de tehnologii În derulare 2007/2013 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Dana Iliescu Diriginți Finalizat Finalizat Finalizat În derulare Finalizat 24 Fundația “Fondul Libertatea” Extern Finalizat 71 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Director muncă educativă Catedra de limbă engleză Prof. Cristina Ghinescu Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare activă” Tema: “Pregătirea elevilor pentru economia reală prin firma de exerciţiu” Partener Colegiul economic “Viilor” Proiect POSDRU “Inserţia profesională” Partener Şcoala Superioară Comercială Kreţulescu ISMB “Valint” Hotel School the Hague “Leading Hotel Schools” Education Development International LCC1 Ulrich Haase “Tandem Project” Arion Central Service Europe An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 18 intern Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Director Catedra de tehnologii În derulare 19 20 21 22 23 extern extern extern extern extern Catedra de tehnologii Catedra de tehnologii Catedra de tehnologii Prof. Nicoleta Doroş Director Director Adj. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 . total de burse 6 18 15 5 18 16 25 Total 1459 3240 1200 400 1440 1280 2000 72 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 1 2 3 4 5 6 7 Tipul de bursă Bursă “Republica Moldova” Bursă “Bani de liceu” Bursă “Venit mic” Burse “Medicale” Burse “Merit” Burse “Studiu” Burse “Orfan” Nr. crt. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ SITUAŢIA BURSELOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2007/2008 Nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 7.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ANALIZA SWOT 73 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Centru de documentare privind educaţia economică şi antreprenorială.Laborator de merceologie. admişi în urma admiterii computerizate.Sală „Club European”. .Profesori autori de manuale şi programe.Profesori formatori în domeniul reformei în învăţământ. .O bună tradiţie a învăţământului economic (90% din absolvenţi devin studenţi ASE).Cabinet AEL.Elevi bine pregătiţi.Profesori foarte bine pregătiţi .Profesori metodişti (biologie.Ofertă educaţională atractivă prin materialele opţionale propuse. . 74 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. contabilitate). .În cadrul curriculumului în dezvoltare locală şi a curriculumului diferenţiat. . . numiţi prin concurs.Ocupare optimă a spaţiului existent. . . An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ .Cabinete de informatică. . .Profesori colaboratori ai Serviciului Naţional de Evaluare. .Manageri formaţi.Fundamentarea planului de şcolarizare • Puncte tari ale „mediului intern”: . Bucureşti Februarie 2009 . . . economie.

Canale de comunicare defectuoase .Lipsa resurselor financiare.Situarea liceului într-o zonă centrală. autonomia unităţii şcolare.Implicarea profesorilor în elaborarea de manuale. . .Motivaţia uneori slabă din partea elevilor.Slaba dotare a laboratoarelor de fizică şi chimie.Accesul imediat după absolvire pe piaţa muncii. . . An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . .Starea precară a economiei .Implicarea comunităţii. • Ameninţări ale mediului extern .Fundamentarea planului de şcolarizare • Puncte slabe ale „mediului intern”: .Posibilitatea de retragere a resurselor financiare prin cursuri de formare şi reconversie profesională. în vecinătatea ASE.Statutul de liceu reprezentativ. administraţiei locale în relaţia cu şcoala. .Implicarea în programe de parteneriat.Rata demografică descendentă 75 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .Migrarea specialiştilor spre domenii economice. programe. • Oportunităţi ale mediului extern . . . sisteme de evaluare.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CAPITOLUL V MANAGEMENTUL CALITĂŢII 76 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Colaborări cu Serviciul Naţional de Evaluare. Perfecţionare continuă. 3. elevi) pentru promovarea imaginii liceului. 1 Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii Obiective Asigurarea condiţiilor egale de acces la programul de învăţare şi sprijin pentru toţi elevii Acţiuni Elaborarea următoarelor documente: 1. Bucureşti Februarie 2009 . cadre didactice. 2. informare şi orientare privind cariera 3 4 Consiliere pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională şi dezvoltarea personalităţii Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe Îmbunătăţirea imaginii şcolii 1. Monitorizarea internă a procesului didactic 5. Cursuri de formare în domeniul reformei în învăţământ. Planul de acţiune al şcolii 2. Acţiuni şi activităţi complexe la toate nivelurile activităţii didactice (manageri. Plan operaţional 3. Interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în activitatea didactică. PRIORITĂŢILE ACTIVITĂŢII DIN PERSPECTIVA STANDARDELOR DE OBŢINERE A CALITĂŢII ÎN ANUL ŞCOLAR 2008/2009 Nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1. Priorităţi Crt. Ofertă educaţională atractivă în concordanţă cu evoluţia pieţei muncii (curriculum diferenţiat) 2 Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane Asigurarea calităţii activităţii didactice pentru formarea elevilor în concordanţă cu competenţele cerute pe piaţa muncii Asigurarea condiţiilor de consiliere. Plan de acţiune al CPAC 4. Raport de evaluare internă şi externă 1. 77 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Acţiuni de dezvoltare în carieră şi în viţa personală. 2.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5 Dezvoltarea activităţilor de parteneriat Realizarea unor parteneriate Participarea la acţiuni şi programe atractive în scopul eficiente care să permită înţelegerea îmbunătăţirii calităţii procesului didactic. educaţie economică şi antreprenorială Asigurarea standardelor în conformitate cu normele UE privind condiţiile de desfîşurare a activităţii didactice Acţiuni de monitorizare : coordonare a carierei printr-o ofertă educaţională complexă astfel încât. Bucureşti Februarie 2009 . formare interddisciplinară. la sfârşitul liceului absolvenţii să se poată integra fie pe piaţa muncii (Certificat de competenţă profesională) 6 Atragerea de noi surse extrabugetare Modernizarea bazei materiale Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 7 8 78 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. şi de formare profesională Derularea de activităţi aducătoare de venituri extrabugetare şi asigurarea cadrului legal de desfăşurare Crearea condiţiilor optime de formare profesională Integrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii Atragerea de fonduri prin parteneriate şi programe menite să confere oportunităţi diverse. dar şi a activităţii nevoilor de dezvoltare instituţională extracurriculare.

fişe de observare 4. Plan de acţiune al CPAC 79 Comisia de asigurare Permanent a Calităţii ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Coordonarea aplicării 1. Bucureşti Februarie 2009 . Plan operaţional 3. Prof. Rapoarte. CALITATE ŞI EFICIENŢĂ ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE a) Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii Documente specifice Managementul educaţional Nivel de competenţă 1. Raportul de autoevaluare şi “Ghidul pentru aplicarea standardelor naţionale de referinţă” 2. Managementul Comisiei de Asigurare a Calităţii 1. fişe de observaţie Permanent 1. Formatori în domeniul calităţii 3.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2. Plan de acţiune al şcolii 2. Evaluarea internă şi externă pe baza standardelor 2. Coordonarea şi monitorizarea implementării standardelor de performanţă 1. Asigurarea nivelului de realizare a indicatorilor de performanţă 4. Roxana Ionescu Director adj. acţiuni Persoane responsabile Director Prof. Olivia Rusu Perioada 2. Rapoarte. Asigurarea nivelului de realizare a indicatorilor de performanţă 3. Prezentarea în Consiliu profesoral a Raportului de Autoevaluare şi proiectului privind “Ghidul pentru aplicarea standardelor naţionale de referinţa ” 2.Managementul directorilor Activitate.

plan de măsuri Fişe de observare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Şefii de comisii metodice 3.Managementul Catedrelor şi Comisiilor Metodice Permanent 4. Raport de evaluare internă şi externă Raport de evaluare şi autoevaluare. Evaluarea sistemelor de asigurare a calităţii 2. Bucureşti Februarie 2009 . Implementarea standardelor de asigurare a calităţii la nivelul catedrei Implementarea standardelor de obţinere a calităţii la nivelul colectivelor de elevi sau la nivelul disciplinei 5. plan de îmbunătăţire a situaţiei 3.Cadre didactice Cadre didactice Permanent 80 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare procedurilor şi activităţilor de autoevaluare 1. Şedinţe de catedre de diseminare a informaţiilor.

doctorat -Motivarea partenerilor educaţional în scopul obţinerii performanţelor -Asigurarea unui climat educaţional optim -Lecţii atractive în concordanţă cu nevoile elevilor şi standardelor de 81 Acţiuni propuse / prioritare Consiliere Diseminare Analiza SWOT Evaluare Responsabili I. grade. cursuri de formare continuă.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ b) Identificarea. Dotarea cu calculatoare şi soft educaţional f. master. înregistrarea şi analiza nevoilor şi expectanţelor partenerilor educaţionali Denumirea obiectivului (ŢINTE) 1. monografie) j.B Director Director adjunct Coordonator programe şi proiecte 2. elevilor. Atragerea de fonduri în scopul participăriila programe ţi proiecte educaţionale g.Înscriere la cursuri. cursuri postuniversitare. Facilitarea frecvenşei cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare e. Organizarea şi sustinerea testării psihologice a cadrelor didactice d.Angajatori Îndeplinirea standardelor de performanţă Asigurarea asistenţei medicale a tuturor angajaţilor prin intermediul: a. Popularizarea rezultatelor (rapoarte. Motivarea şi premierea cadrelor didactice.S.M. Cabinetului medical b.Cadre didactice Înscriere şi participare la cursuri de pregătire Cadrele didactice care au susţinut perfecţionarea şi formarea continuă ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Parteneriat cu clinica de specialitate c. site. perfecţionări. personal auxiliar şi întreţinere cu rezultate i. Prevenirea conflictelor şi consilierea cadrelor didactice pentru crearea unui climat otim de muncă h. Promovarea unei imagini de sine decente şi demne . Bucureşti Februarie 2009 .

Personal administrativ 5. părinţi. parteneriate.Personal didactic auxiliar 4.Fundamentarea planului de şcolarizare performanţă -Activităţi şi acţiuni extracuriculare Asigurarea unei comunicări permanente cu partenerii educaţionali (elevi. Olivia Rusu Comisia de Asigurare a Calităţii Cadre didactice.Comunitate şi parteneri educaţionali Perfecţionare continuă An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Înscriere şi participare la cursuri universitare Înscriere şi participare Proiecte. comunitate) 3. Prof. Bucureşti Februarie 2009 . cererile pieţei muncii 82 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. incadrarea într-o grilă de salarizare superioară Asigurarea unui învăţământ de calitate bazat pe competenţă şi iniţiativă în concordanţă cu standardele europene. sponsorizări Secretariat Bibliotecă Financiar-contabilitate Personal administrativ Director. Roxana Carmen Ionescu Director adj. elevi Parteneri Educaţionali Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

acţiuni în ceea ce priveşte curriculum la nivelul disciplinelor sau al activităţilor extracurriculare Consiliul elevilor pe liceu 83 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Elevi Propuneri pentru teme. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare Asigurarea performanţelor educaţionale Facilitarea accesului la informaţie Interdisciplinaritate An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6.

.07. Bucureşti Februarie 2009 . Factori şi parteneri în implementarea structurală a calităţii ARACIP -Crearea şi implementarea metodologiilor prin parteneriate. metodologii (Denumire) Legislaţie ARACIP -Ordonanţa de Urgenţă nr.22/25. crt. acte. cursuri de formare şi diagnoză şi prognoza calităţii educaţionale Documente.G. ARACIP 84 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”..01.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ c) Cadrul de organizare şi desfăşurare pentru activităţile privind calitatea Nr.75/12..2007 Activităţi Persoane responsabile 1 Elaborarea de documente orientative în funcţie de standarde de performanţă (ANEXA 1) Crearea cadrului legislativ de funcţionare şi organizare la nivelul liceului (învăţământ preuniversitar) Legea nr. acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie H.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei -Metodologia de evaluare înstituţionalăîn vederea autorizării. nr.

Roxana Carmen Ionescu Director adj. acte metodologice 1. Cristina Drăgan Prof. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare Fişe de evaluare Fişe de bune practici Proceduri Manualul calităţii Tip de procedură Fişă de evaluare Stabilirea de programe de formare în domeniul calităţii Elaborarea de documente orientative în funcţie de standarde de performanţă (ANEXA) Elaborarea de documente orientative în crearea şi implementarea standardelor de performanţă An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2 Comisia de asigurare a calităţii Prof. misiunea şi valorile promovate de Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Petrovici Membru al Cons.Diseminarea informaţiilor Îniţiere şi coordonare a activităţilor în cadrul 2. Plan managerial 3.Evaluarea şi autoevaluarea calităţii actului didactic 85 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Părinţi M. 1. Anca Petrache Prof. Plan operaţional Şefi de catedră Catedră de lb. Raport de activitate 2. Olivia Rusu Prof.Analiza şi diagnoza comisiilor metodice de specialitate procesului de predareînvăţare-evaluare 3. Cristina Lemnaru Prof. străine Catedra matematică Activitate managerială în conformitate cu standardele de calitate Asigurarea condiţiilor de desfăşurare a procvesului didactic de calitate Control permanent al activităţii didactice printr-un program managerial eficient în concordanţă cu Viziunea. Elevilor Geanina Muscalu Reprezentant Consiliu local Cristian Dumitrescu Director Prof. Olivia Rusu 3 4 Manageri (directori) Acte şi documente Metodologii. şi lit. Cătălin Darmon Membru al Com.română Catedra tehnologii Catedra de lb.

prevenirea violenţei şi infracţionalităţii 3.Manualul calităţii 2.Observarea comportamentului elevilor 2. notare ritmică.Rapoarte privind parcurgerea materiei.Iniţierea unor programe de îmbunătăţire a situaţiei la frecvenţă şi purtare 4.Participarea la programe şi proiecte Şefii comisiilor constituite la nivelul şcolii 86 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Întocmirea de rapoarte 3.Stabilirea unui plan de ameliorare Raport de activitate al comisiei metodice Fişa de evaluare a cadrelor didactice Plan managerial al comisiei Fişa de observaţie a lecţiei 1.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Catedra socio-umane Catedra istoriegeografie Catedra informatică Catedra biologiechimie Catedra educaţie fizică 5 Colective de lucru pentru elaborare de acte.Proceduri 4. documente privind calitatea şi comisii pentru asigurarea calităţii în educaţie 4.Plan managerial 1. Bucureşti Februarie 2009 . frecvenţă şcolară.

opţiuni pentru obţinerea calităţii pe parcursul anului şcolar 2007-2008 Nr. 1 Aplicarea modelului de excelenţă al UE privind asigurarea calităţii în învăţământ Aplicarea modelului de excelenţă al UE privind asigurarea calităţii în învăţământ Conţinuturi Denumirea temei sau lucrării de perfecţionare Colocviu şi disertaţie Persoane implicate Perioada Managementul calităţii Prof. Olivia Rusu 2008-2009 2 Calitatea în educaţie Atelier de lucru ţi disertaţie Prof. 1 Managementul directorilor CPAC Şefi de catedră Cadre didactice Obiective. Anca Petrache 2008-2009 e) Strategii. Nivelul de implementare Crt. Bucureşti Februarie 2009 . strategii Implementarea strategiilor şi metodelor moderne de predareînvăţare-evaluare printr-un management de calitate Denumirea activităţii Plan managerial pentru anul şcolar 2008-2009 Plan al comisiei Proiectarea şi planificarea materiei Responsabil Prof. Denumirea cursului crt. obiective. ţinte.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ d) Activităţi de formare şi perfecţionare în domeniul asigurării calităţii Nr. Anca Petrache Şefii de catedră Cadre didactice 87 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Olivia Rusu Prof.

J .Alina Dinescu Prof.octombrie 2008 XII A . Iulia Huici Prof.Olivia Rusu Director muncă educativă: Prof. Cristina Drăgan Prof. Teia Manole Activităţi Sistemul de supraveghere Site-ul şcolii Sistemul informaţional Diseminarea informaţiilor la nivelul ariilor curriculare prin diferite activităţi.octombrie 2008 88 3 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Olivia Rusu Prof. interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în actul didactic (predare. evaluare) Nr. învăţare. Fişa de apreciere sintetică Lecţii AEL XII H. proceduri.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ f) Comunicare. Cristina Ghinescu Prof. Mihaela Săndulescu Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Personal Crt. Ioana Călinescu Prof. Lorena Dima Prof.septembrie 2008 IX A XII I . Directori: 1 Director: Prof. Anca Petrache Prof. Geanina Muscalu Comisii metodice: Profesori diriginţi 2 Cadre didactice care au susţinut lecţii în AEL Prof. Cristina Lemnaru Prof. Elena Bafani Prof. Dana Iliescu Comisia de asigurarea calităţii Şef comisie: Prof. Roxana Carmen Ionescu Director adjunct: Prof . Cătălin Darmon Prof. fişe de evaluare şi autoevaluare Integrarea în sistemul informaţional al liceului a datelor cuprinse în fişele de apreciere sintetică a elevilor .

Olivia Rusu XII E .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Prof. Anca Petrache Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Diana Rusu Prof. Doina Duţă Prof.octombrie 2008 XII C – octombrie 2008 XII H – octombrie 2008 XII F – octombrie 2008 XI A – octombrie 2008 XII F – octombrie 2008 XI J – noiembrie 2008 XII B – decembrie 2008 Permanent Clasa a XII-a Permanent 4 Personal didactic auxiliar /administrativ Alexandra Constantin Sidonia Toma 89 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Nicoleta Doroş Prof. Andreea Matei Prof. Daniela Nistor Prof.

domenii multiple Oferta formulează explicit scopul şi grupul ţintă.Fundamentarea planului de şcolarizare CALITATE ŞI EFICIENŢĂ ANALIZA SWOT An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • • • • • • • • • • • • Puncte tari Profesori formatori în domeniul reformei în învăţământ Profesori coordonatori ai Seviciului Naţional de Evaluare Elevi bine pregătiţi. limbi străine. fără însă a îngrădi participarea cadrelor didactice doritoare. admişi în urma admiterii computerizate O bună tradiţie în învăţământul economic (90%) din abolvenţi devin studenţi ASE Ocupare optimă a spaţiului existent Centru de documentare privind educaţia economică şi antreprenorială Ofertă educaţională atractivă prin materialele opţionale propuse În cadrul curriculumului în dezvoltarea locală şi a curriculumului diferenţiat Profesori. specialitate tehnologii) şi migrarea lor spre alte domenii de activitate mai bine motivate pecuniar Resurse financiare reduse pentru a oferi recompense materiale atractive cadrelor didactice de valoare. 90 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. • • • • • • • Puncte slabe Resursa umană. Bucureşti Februarie 2009 . efectuarea insuficientă a activităţilor în echipă Lipsa de motivare a profesorilor tineri (informatică. promotori ai reformei. Slaba motivaţie a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar în formarea continuă individuală Rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice – preocupare scăzută pentru realizarea activităţilor cu caracter interdisciplinar. autori de manuale şi programe Oferta educaţională – oprtunităţi de formare interdisciplinară Oferta bogată şi variată. ai învăţării centrate pe elev Utilizarea insuficientă a tehnicii de calcul. a aparaturii şi tehnicii moderne Slaba preocupare a unor instituţii de învăţământ superior pentru organizarea de strategii de formare şi perfecţionare cu credite transferabile Imposibilitatea de a derula programe de formare în unitatea şcolară solicitantă.

9. programe. 5. 2. 1. neexistând o formă de evaluare verificată în timp Scăderea demografică a populaţiei şcolare (în viitor) Resurse financiare insuficiente Resurse materiale incomplete sau necompetitive Lipsa strategiilor de dezvoltare socială şi economică pe termen mediu şi lung Lipsa de organizare a sistemului de obţinere a informaţiei Educaţia nu mai este privită de elevi ca un mijloc de promovare socială. 2. 4. 1. 4. 6. 5. 6. 3. 91 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 7. 7. sisteme de evaluare Implicarea comunităţii. 3. 8. administraţiei locale în relaţia cu şcoala Oferta ASE pentru disciplinele de specialitate Stagiul de formarea a diriginţilor/cadrelor didactice doritoare pentru Programul “Clubul European”(Inspector ISMB Simona Crăciun) Ameninţări Schimbarea sistemului de evaluare de la un an la altul. în vecinătatea ASE Implicarea în programe de parteneriat Implicarea profesorilor în eleborarea de manuale.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Oportunităţi Accesul imediat după absolvire pe piaţa muncii Posibilitatea de atragere a resurselor financiare prin cursuri de formare şi reconversie profesională Statutul de liceu reprezentânt autonomia unităţii şcolare Situarea liceului într-o zonă centrală. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ANEXA 1 LEGISLAŢIE 92 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

sesiunile anului 2008.07.2008 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional. • Ordin nr.1995.Ed. 93 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.06.06.2005. • Legea nr.09.C. republicată.84/1995.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. aprobat prin Ordinul M. Bucureşti Februarie 2009 . liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământul postliceal .07. cu modificările şi completările ulterioare. 4925/08. 354/15. • Legea nr. 84/24. • Legea învăţământului nr. 84/1995.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ LEGISLAŢIE • Legislaţie Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.4579/23. nr. 268/13.

2008 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 20082009 Ordin nr. 3568/11.2008 cu privire la aprobarea metodologiei privind transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite de elevii din învăţământul profesional şi tehnic prin stagiile de pregătire practică • Ordin nr. 4580/23.2008 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind elaborarea curriculumului în dezvoltare locală în învăţământul profesional şi tehnic • Ordin nr.07. 2007 94 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.2008 de modificare a OM nr. 4338/09. 4722/09.06.07.08.2008 privind înfiinţarea Centralei Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România • Regulament privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.2005 privind plata membrilor comisiilor de pregătire a elevilor selecţionaţi în loturile naţionale în vederea participării la olimpiadele internaţionale • Ordin nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Ordin nr.03.06. Bucureşti Februarie 2009 . 5109/25. 4931/29.

170/2008 95 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. legea nr. 128/2007 • Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 240/2007 • Lege pentru aderarea Romaniei la Conventia privind definirea statutului scolilor europene. Legea nr 35/2007 An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii invatamantului nr. 2005 • Ordonanta privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant. oug nr. hotărâre nr. 84/1995. 15/2008 • Hotărâre privind aprobarea pentru învăţământul preuniversitar şi superior de statz în anul şcolar/universitar 2008/2009. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. adoptata la Luxemburg la 21 iunie 1994. legea nr. Bucureşti Februarie 2009 . 356/2007 • Lege nr. 84/1995. ordonanta nr.Fundamentarea planului de şcolarizare • Lege privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant. 102/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. republicata • Regulament privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr.

143/2008 pentru completarea art. 174 din Legea invatamantului nr. 4. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul Romaniei" pentru formarea managerilor din sectorul public • Legea nr. ordonanta de urgenta privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat • Lege nr. Bucureşti Februarie 2009 . 84/1995 • Ordin nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Lege nr.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de liceu 96 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar • Ordin nr. 87/2008. 4898/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4277/2008 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului privind predarea cursului de Limba. capabili de performanta inalta • Lege nr. cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru • OUG nr.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • OUG nr.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei. precum si pentru copiii prescolari din g • Ordin nr. privind asigurarea calităţii educative • Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării.22/25.628/2008 privind aprobarea programelor • Ordin nr 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.01. 4. din 12 iulie 2005. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat. 95/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4936/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei. nr.G. 3. cercetarii si tineretului nr. 75.2007 97 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie Anexa H. cercetarii si tineretului nr. • Ordonanţa de urgenţa nr. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ACTIVITATEA CATEDRELOR ŞI COMISIILOR METODICE 98 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

3. Prof. Diana Rusu – şef catedră 2. Prof. Ruxanda Dumitrescu 4. Prof. Prof. Prof. Prof. Mariana Şchiaua – şef catedră Prof. 7. ENGLEZĂ + LB. Mirela Scântee Prof. Corina Burlacu 5. Bucureşti Februarie 2009 . Roxana Constantin 4. Mihaela Toma – responsabil comisie 2. Prof. Ioana Denisse 99 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Maria Rădescu Prof. GERMANĂ 1. Prof. 6. Elena Lenghel Prof. 4. Nicoleta Stan 3. Prof. Olivia Rusu Prof. Andreea Matei Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 1. Dana Iliescu 3. Cristina Sebe CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ + LIMBA PORTUGHEZĂ 1. 5. Violeta Gaiu COMISIA METODICĂ LB. Prof. 2.

Prof. Cristina Iancu 5. Geta Bercaru – şef catedră 2. Prof. Prof. Prof. Mariana Dăniliuc 8. Liviu Mitache – responsabil comisie 2. Iulia Kurti-Beldean An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 100 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . Prof. Prof. Prof. Nicoleta Condrache COMISIA METODICĂ GEOGRAFIE + ISTORIE 1. Prof. Cristina Lemnaru 3. Prof. Prof. Nicoleta Velniceru – responsabil comisie 2. Prof. Bogdan Liţă 7. Iuliana Zamfir 4. Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare CATEDRA DE MATEMATICĂ 1. Violeta Cojocaru 3. Simona Velea 3. Stela Ghiţulescu 6. Mihaela Sănd ulescu 4. Prof. Prof. Paulina Vasile 5. Oana Dobrescu 4. Dumitru Lascu 5. Prof. Prof. Cristina Iancu COMISIA METODICĂ BIOLOGIE + FIZICĂ + CHIMIE 1. Prof. Prof.

Cornelia Enescu Prof. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ DISCIPLINE SOCIO UMANE + EDUCAŢIE MUZICALĂ + EDUCAŢIE Prof. 6. Prof. Laura Cristina Leontiuc Prof. Prof. Carmen Niculescu – şef catedră 2. 5. Cristina Drăgan .Prof. Floriana Pană Prof. Iuliana Nicola – responsabil comisie Prof. Cătălin Darmon Prof. 8. Roxana Rădulescu Prof. 2. Doina Ostafi COMISIA METODICĂ VIZUALĂ + RELIGIE 1. Iurkiewicz Elena 101 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . 4. 7. Marian Stroe 3. Alina Lixandru CATEDRA INFORMATICĂ 1.Fundamentarea planului de şcolarizare CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 1.şef catedră 2. Ion Cernătescu Prof. 3. Prof.

Prof. Alina Dinescu 14. Liviu Manea 10. Prof. Prof. Cătălina Rusin 102 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Prof. Ioana Necşuţu 6.Prof. Marilena Stancu 12. Prof.şef catedră 2. Rodica Cernescu 13. Doina Duţă . Prof.Prof. Ioana Călinescu 16. Bucureşti Februarie 2009 . Jeni Iancu 9. Prof. Florian Lixandru 7. Anca Petrache 5.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA FINANŢE-CONTABILITATE 1. Ioan Gogloi 11. Daniela Nistor 15.Prof.Prof. Liliana Iftemie 8.Prof. Valentina Capotă 4. Prof. Prof. Roxana Ionescu 3.Prof. Prof.

Alice Cega 7.şef catedră 2. Cristiana Mateiciuc 3. Lorena Dima 9. Prof. Nicoleta Doroş . Prof. Mariana Ciobanu 11. Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare CATEDRA COMERŢ + DREPT 1. Prof. Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Prof. Aurica Păun Anghel 8. Prof. Prof. Mariana Magearu An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 103 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Cristina Ghinescu 4. Andreea Mateescu 6. Prof. Prof. Ana Maria Picu 5. Teia Manole 10. Prof.

.Cadre didactice bine pregătite. 104 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I ANUL ŞCOLAR 2007-2008 ANALIZA SWOT • PUNCTE TARI .Existenţa unei biblioteci cu un fond de carte în concordanţă cu programa şcolară şi a unei bibliografii critice corespunzătoare scriitorilor studiaţi. alte manifestări artistice. concursuri.Coordonarea permanentă a lecturilor elevilor. . a talentelor.Stimularea valorilor. interesate de perfecţionarea continuă de specialitate. Bucureşti Februarie 2009 .Interasistenţe în cadrul catedrei şi asistenţe pentru susţinerea unor grade didactice cu rolul eficientizării şi modernizării metodelor de predare. . .Existenţa performerilor – participanţi la olimpiade. ca o condiţie obligatorie a performanţei şcolare. . a creativităţii. . sector şi municipiu.Participarea la activităţile metodice organizate la nivelul catedrei.

. lecţii deschise).Tratarea nediferenţiată a elevilor. Mariana Şchiaua. Andreea Matei. Mirela Scântee. Participarea la cursuri de perfecţionare. Existenţa unui material didactic divers şi a cabinetului AEL.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • PUNCTE SLABE . respectându-se în general obiectivele propuse. • S-au predat la termen planificările anuale şi semestriale. Elena Lenghel). Posibilitatea unui real schimb de experienţă între membrii catedrei şi colaborarea interumană excepţională. • OPORTUNITĂŢI Nivelul de pregătire metodico-ştiinţifică a profesorilor din catedra de limba şi literatura română. . 105 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . precum şi implicarea activă în diferite proiecte.Utilizarea insuficientă a unui material didactic bogat şi a cabinetului AEL. . Valentina Rădescu.Notarea nu s-a făcut întotdeauna ritmic şi pe itemi bine definiţi. • Au fost concepute şi realizate testele predictive la începutul semestrului pentru toate nivelele (prof. organizate de CCD.Insuficienta motivare a elevilor pentru parcurgerea integrală a lecturilor obligatorii prin programa şcolară. - ACTIVITĂŢI METODICE ŞI INSTRUCTIV-EDUCATIVE • Toţi prof. din catedră au participat activ la şedinţele de catedră şi la activităţile metodice organizate la nivel de sector şi municipiu (consfătuiri. octombrie 2007.

Mariana Şchiaua. G. I • S-au vizitat expoziţii şi muzee Muzeul Naţional de Artă. M. TNB. gradul I – octombrie 2007 • Prof. 24 ianuarie 2008 (prof. A. Şchiaua. Matei). • S-au desfăşurat conform programării Consultaţiile pentru examenul de bacalaureat. Valentina Rădescu a susţinut lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului I – noiembrie 2007 • Prof. prof. M. H. A. Valentina Rădescu clasa a XI-a D. Valentina Rădescu. Bucureşti Februarie 2009 . H. • „ Participarea la „Târgul de carte – Gaudeamus”. Matei. • Prof. Andreea Matei. vizită la Casa memorială « Mărţişor » Andreea Matei. pe baza unui proiect de parteneriat. Scântee • Se continuă colaborarea. M. Andreea Matei (clasa a XII-a H). Şchiaua. I . • S-au vizionat diferite spectacole teatrale Spectacolul Chicago. Valentina Rădescu – XI-a B . Mirela Scântee şi Mariana Şchiaua au fost colaboratori la întocmirea Monografiei colegiului 106 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. • Achiziţionarea unor instrumente auxiliare de lucru (culegeri de exerciţii – Editura „Art” şi dicţionare). prof. Iona – Andreea Matei şi clasele a X-a F. a XII-a C. coordonatori M.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • A fost organizată Olimpiada faza pe şcoală cu participarea tuturor membrilor catedrei. Scântee). • S-au desfăşurat ore consacrate activităţii şi operei unor scriitori studiaţi. Andreea Matei a susţinut inspecţia curentă. Mirela Scântee. cu biblioteca Metropolitană. sub genericul „Calendar cultural ” (prof. O noapte furtunoasă. Elena Lenghel). contribuind la pregătirea extraşcolară a elevilor (prof. X-a I • Se continuă editarea revistei „Sintagme”.

Bucureşti Februarie 2009 . 2007. cu 90 c. cu participarea tuturor membrilor Catedrei. in organizarea CCD.t. Violeta Gaiu. metodico-ştiinţifice. Analiza Swot A. 2006– 2008. FORMARE CONTINUA SI PERFECTIONARE: • Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice pe discipline de învăţământ şi specializări 12 sept. Iniţiere AEL”. CURRICULUM şi EVALUARE cu structură trimodulară.. în organizarea Universităţii Bucureşti. cu 25 c. PROGNOZA. • Curs de perfecţionare în format MASTER. ● Curs de formare/perfecţionare –„Utilizare TIC. Participă: prof. DOMENII DE ACTIVITATE EDUCATIONALA a. Domenii de activitate educaţională B. extracurriculare şi extraşcolare a membrilor catedrei de limbi moderne – limba franceză-limba portugheză în anul şcolar 2007/2008 A. specialitatea limba franceză. DIAGNOZA. DIAGNOZA.t.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ R A P O R T asupra activităţii didactice. 107 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ● Formare – elevi in spiritul Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbile străine în cadrul Institutului Francez din Bucureşti . comparativ cu anul şcolar 2006/2007: a fost criteriul continuităţii (autori şi editură ) şi schimbarea. L1 şi L2 – limba franceză. Diana Rusu.evidenţiate de calitatea proiectelor. • Progrese şi performanţe înregistrate în comunicarea verbală şi scrisă în franceză şi portugheză ca limbi străine studiate în şcoală . 108 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Dana Iliescu. • Rezultatele testelor predictive la clasa a IX-a. prof. • Parcurgerea materiei: corectă prin planificările individuale şi recomandările ISMB cu ocazia Consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice. Bucureşti Februarie 2009 . comparativ cu anul şcolar 2006/2007 au relevat o şi mai slabă pregătire a elevilor clasei a IX-a la începutul anului şcolar . ACTIVITATEA PROFESIONALA ● Planificarea individuală şi la nivelul comisiei metodice a activităţii de predare/evaluare a unităţilor de conţinut. XI) şi PNC.Fundamentarea planului de şcolarizare Participă: prof. a materialelor de portofoliu realizate şi de participarea la Simpozionul Naţional şi Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări. DELF (clasele X. acolo unde s-a constatat neajunsuri în adaptarea formei conţinuturilor de predat la realitatea grupului de elevi. B2-avansat.prin cursuri modulare pentru nivel B1-mediu. b. • Politica alegerii manualelor.

CCD.Rusu – Locul I. 12 elevi promovaţi la etapa pe sector. mai 2008 109 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. aprilie 2008 clasele a X-a I şi a XI-a D Intâlnirea cu scriitorul belgian Robert Massart cu participarea unui grup de elevi din ● participare la Concursul Naţional „Tinere Condeie”. etapa pe şcoală şi participarea la etapele pe sector şi municipiu.colectiv XI D. cu grupajul de creaţie ” Poésie de la Francophonie” .00 –10 şi rezultate f. medii între 7. ● Organizarea. D. prof. secţiunea limbă străină. Bucureşti Februarie 2009 . ” Poésie de la Francphonie” ( „Les dix mots de la Francophonie” în imagini şi text poetic) – CCD.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Deşi testele predictive au evidenţiat o mai slabă pregătire a elevilor clasei a IXa la începutul anului şcolar. elevii care studiază limbile franceză şi portugheză L1 şi L2 întrunesc.desfăşurarea şi evaluarea concursului de limbi romanice. coord. limba franceză. participarea în comisia de corectare la etape pe sector şi municipiu – februarie-martie 2008 ● Participarea la manifestările dedicate Zilelor Francofoniei . bune la examenul de bacalaureat. la sfârşitul anului şcolar.

pluritraditions Grup ţintă: elevii şi personalul de predare a limbilor străine moderne din licee si şcoli generale ale municipiului Bucureşti Titular de proiect: Liceul T.”Jean Monnet”. Participare: catedra de limba franceză –limba portugheză. Evaluarea activităţii.în sem. Bucureşti Februarie 2009 . secţiunea 3 şi la Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ c.lui).selecţia şi prezentarea în cadrul Simpozionului Naţional. al II-lea: ESEU cu temă aleasă de elevi din documentul Valorile Uniunii Europene. mai 2008 Titlul proiectului :Târgul Firmelor de Exerciţiu Titular de proiect: Catedra de Tehnologii Grup ţintă : firmele de exerciţiu ale claselor a XI-a 110 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. cu participare internaţională.ed. X I voluntar „Amare Rromentza” (cu intervenţii în atelierele de lucru şi în plenul seminaru. a III-a. INITIEREA/PARTICIPAREA LA PROIECTE DE COLABORARE ŞI PARTENERIAT ÎN DOMENIUL STUDIULUI LIMBILOR STRĂINE Titlul proiectului: Seminar: Pluricultures. elevii Stan Cristina şi Radu Mihaela.cu participare internaţională„România între Tradiţie şi Modernitate”. martie 2008. ISMB. Fundaţia „Amare Rromentza”.

ed. „Naţional în Universalitate” literatură română Titular de proiect : Colegiul Economic „Virgil Madgearu Bucureşti.Titlul proiectului:Abilităţi şi competenţe fără de care nu se poate în secolul XXI Grup ţintă: elevii claselor a IX-a . catedra de Limbă şi Grup ţintă: elevi şi cadre didactice din licee şi şcoli generale din ţară si din alte ţări europene. d. Bucureşti Februarie 2009 . a III-a. 2008 – Titlul proiectului : Manualul Calităţii – C.a XI-a..Ec. Evaluarea activităţii: Sesiunea de Comunicări şi Referate a Colegiului Madgearu” -mai 2008.fr. Diana Rusu 111 Economic „Virgil ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. secţiunea Elevi 2008 – Titlul proiectului: Monografia Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Participarea catedrei în colectivul redacţional: prof. INITIEREA/PARTICIPAREA LA PROIECTE EDUCATIONALE EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE 2008 – Titlul ptoiectului: Simpozion naţional cu participare internaţională „România între Tradiţie şi Modernitate”. în vederea participării la Târgurile internaţionale de la Praga şi Zagreb.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Colaborare interdisciplinară-limbaj de specialitate: redactarea documentelor în limbă străină – lb. 2008. „Virgil Madgearu” Participarea catedrei în colectivul redacţional: prof. Violeta Gaiu.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PROGNOZA. • valorizarea stagiilor de formare şi perfecţionare şi a bunelor practici în activitatea de predare/învăţate/evaluare şi în activităţi complementare /alternative pentru crearea cadrului de asigurare a calităţii în învăţământ. civice. toleranţă şi non-violenţă activă. • cultivarea la clasă. • excelentă colaborare cu celelalte catedre şi cu elevii. prin natura disciplinei propuse. ANALIZA SWOT PUNCTE TARI: • deschiderea tuturor membrilor catedrei spre metode şi mijloace de predare/învăţare/evaluare alternative. etice europene. spre interculturalitate. a valorilor generale culturale. • implicarea constant activă a tuturor membrilor catedrei şi a elevilor în proiecte interdisciplinare şi cu deschidere europeană. Bucureşti Februarie 2009 . 112 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

al învăţării permanente. de către conducerea managerială. • Aplicarea Politicilor UE în domeniul învăţământului.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUNCTE SLABE: • Necunoaşterea nivelului de studiu pentru L1 şi L2 la elevii clase a IX-a pentru care se cere comanda de manuale gratuite imediat după aprobarea cifrei de şcolarizare. • manuale în număr insuficient pe L1 şi L2. al formării continui. AMENINTARI: • Scăderea populaţiei şcolare la clasa a IX-a pentru perioada imediat următoare şi nevoia de eforturi mereu crescânde pentru obţinerea unui număr convenabil de clase a IX-a. AŞTEPTĂRI: • Continuarea. al calităţii în învăţarea limbilor străine. a politicii de deschidere şi receptivitate faţă de proiecte şi programe care să implice catedrele de limbi moderne. dificultate care se perpetuează. proiecte şi programe care presupun comunicare/ relaţionare în limbă străină. Bucureşti Februarie 2009 . • O largă ofertă de activităţi de formare. ceea ce duce la dificultăţi în repartizarea pe clase şi lucrul efectiv la clasă şi acasă al elevului. • Perpetuarea situaţiei referitoare la manualelor şcolare transmisibile L1 şi L2 113 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

:clasa a X-a L2).ignorarea nivelului de limbă( L1.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ elevilor claselor a IX-a. situaţie care se perpetuează 114 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. L2) de către furnizorul de manuale gratuite şi numărul insuficient de manuale cu regim gratuit de distribuire (ex.. Bucureşti Februarie 2009 .

pregătirea elevilor pentru Olimpiada şcolară. . .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Raport de activitatea an şcolar 2007 – 2008 Limba engleză şi limba germană Şef catedră Mihaela Toma Catedra de limba engleză şi germană este alcătuită din : prof. Accentul s-a pus mai ales pe formarea unei atitudini morale sănătoase şi a unei concepţii care să plece de la înţelegerea rostului şcolii. Burlacu Lorena Profesor Mihaela Toma cu o vechime în învăţământ de 25 ani. Roxana Constantin prof. Procesul didactic s-a desfăşurat în general. Mihaela Toma prof.organizarea Olimpiadei de limba engleză pe şcoală. dirigintă la clasa a XII-a F a fost implicată în următoarele activităţi: .participare la Sesiunea ştiinţifică de comunicări. intr-o atmosferă de colaborare şi interes din partea elevilor. 115 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Dobre Ioana) cu titlul „Cultura hippie – cultura Coca cola”.pregătirea elevilor pentru concursul de dezbatere şi participarea pe data de 17 mai la liceul „Xenopul”.participarea la simpozionul „România între tradiţie şi modernitate” cu o lucrare despre Mircea Vulcănescu. Pântea Maria prof. Bucureşti Februarie 2009 . A coordonat lucrarea elevului clasei a IX-a G (George Costache. Marin Cristian. . .

profesor de limba engleză. S-a străduit să realizeze un mai bun contact afectiv-cognitiv cu lelevii şi. dirigintă la clasa a XI-a. A avut o frecvenţă foarte bună. la Târgul de carte Gaudeamus şi la Bookfest. Ca urmare a comportamentului inadecvat şi lipsei de talent pedagogic care presupune. 15 ani vechime. Bucureşti Februarie 2009 . d-l profesor a trebuit să-şi dea demisia la începutul semestrului II. modestie şi interes pentru lucrul cu elevii. profesor de limbă engleză. Constantin Roxana. cu o vechime de 6 ani. Emil Dragosin. a participat la Olimpiada pe şcoală din decembrie 2007. Comunicarea cu elevii nu a fost optimă în unele cazuri în care elevii au arătat lipsă de interes în privinţa limbii engleze şi mai mult interes faţă de note. D-na Pântea s-a remarcat prin seriozitate. profesor în Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din septembrie 2007 până în februarie 2008. Facultatea de Litere. fără definitivat.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Toate acestea au avut ca instrument de exprimare limba engleză. doctorand. de asemenea. A participat la Târgul de oferte educaţionale 21-25 mai 2008. 4-8 iunie 2008. A pregătit elevii de clasa a XII-a pentru proba de limba engleză la bacalaureat. fiind înlocuit cu d-na prof. a participat la simularea examenului de bacalaureat la matematică. la olimpiada de limba engleză. faza pe şcoală şi sector. Strădania a mers spre găsirea unor noi modalităţi atractive de produse. 116 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. în primul rând o severitate şi autoritate intrinsecă. Are 3 ani vechime. Nu a întâmpinat dificultăţi în ce priveşte colaborarea cu colegii profesori şi cu conducerea. să găsească prin prectică metode mai variate de produse. Pântea Maria. Este doctorand în anul II la Universitatea Bucureşti.

mascate de rezultatele bune ale elevilor. Prin urmare. concretizate prin slaba comunicare dintre profesor şi elev. şi-a făcut datoria cu rigurozitate. au fost cazuri. 7 ani vechime. definitivat.C-ul limbii germane. de altfel foarte scăzut. şi de aici. cât şi coborâşuri. Nu foarte comunicativă. Bucureşti Februarie 2009 . ea a reuşit să impună un ritm elevilor. În anul şcolar care s-a scurs au existat şi urcuşuri. există clase care încă nu şi-au integrat A. 117 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Burlacu Corina .B. deşi. în care nu s-a adaptat la nivelul clasei.profesor limba germană. slaba prestaţie şcolară. care a dus la lipsa de interes a unor elevi pentru limba străină.

55 si 9. a) Catedra este formata din 8 profesori din care: • 5 titulari • 2 suplinitori.75 b) Gradele didactice pentru profesorii catedrei: • • • • • Gradul I: 4 profesori Gradul II: 1 profesori Definitivat: 2 profesori Doamna profesora Nica Cristina s-a inscris in octombrie 2007 la gradul I Doamna profesoara Zamfir Iuliana este incrisa la doctorat 118 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE Catedra de matematica anul scolar 2007 – 2008 I Analiza SWOT PUNCTE TARI 1. Competenta profesionala. Bucureşti Februarie 2009 . toti trei veniti prin concurs in vara anului 2006 notele obtinute in urma concursului fiind de 9.

Munca in echipa la proiectarea activitatii didactice. Elevi cu pregatire medie si sub medie. Parcurgerea integrala a programei pentru admiterea la ASE. Majoritatea elevilor au obtinut note mari la bacalaureat. 2. 119 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. elaborarea testelor predictive si a testelor de evaluare pentru pregatirea bacalaureatului 3. municipiu precum si pentru activitatile instructiv–educative. Slaba implicare in colaborarea cu parintii. aceasta insemnand mai mult decat programa corespunzatoare profilului economic. PUNCTE SLABE 1. 7. sector. 6. Bucureşti Februarie 2009 . Pregatirea elevilor pentru examenul de bacalaureat 5. 4.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2. Majoritatea elevilor din clasa a XII-a au fost admisi la ASE Bucuresti. Cadrele didactice manifesta interes pentru activitatile metodice organizate la nivel de scoala.

Existenta unui laborator de informatica. in care se pot tine lectii asistate de calculator.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ OPORTUNITATI 1. Bucureşti Februarie 2009 . utile elevilor. 3. TEMERI 1. Imposibilitatea parcurgerii materiei prevazute pentru admiterea la ASE intr-un numar de ore pe saptamana atat de mic. Existenta.3ore) 2. 2. in biblioteca liceului. a unor materiale necesare elevilor pentru pregatirea examenului de bacalaureat. Popularizarea unor culegeri de matematica. Restrangerea activitatii prin reducerea numarului de ore pe saptamana (de la 4 la 2 . 120 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anexa I II Grade didactice – prof matematica Gradul I: Stanciu Ion Bercaru Geta Lemnaru Cristina Iancu Cristina Gradul II: Nica Cristina Definitivat: Zamfir Iuliana Daniliuc Mariana 121 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Stanciu Ion 2. Zamfir Iuliana 3. Nica Cristina 122 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ III Statutul profesorilor de matematica Titulari: 1. Bucureşti Februarie 2009 . Daniliuc Mariana 2. Iancu Cristina Suplinitori: 1. Bercaru Geta 4. Lemnaru Cristina 5.

Nivel scoala a) Intocmirea dosarului cu documentele manageriale la nivelul catedrei de matematica (Bercaru Geta) b) Discutii de specialitate intre profesorii scolii. Bucureşti Februarie 2009 . in cadrul sedintelor de catedra c) Interasistente la ore ( Bercaru Geta ) 2. Daniliuc Mariana ). la Liceul “G.Nica Cristina. Nivel municipiu a) Participarea la consfatuirile profesorilor de matematica. Sincai” (.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anexa II IV ACTIVITATI METODICE 1. 123 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

.Lemnaru Cristina.Lemnaru Cristina. centralizarea rezultatelor: toti profesorii d) Achizitionarea materialului stiintific ajutator pentru bacalaureat (teste grila. e) Realizarea unor lectii de matematica asistate de calculator (Capitolele “Vectori”. Bercaru Geta.Nica Cristina g) Efectuarea consultatiilor pentru olimpiada: Bercaru Geta. Daniliuc Mariana 124 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Nica Cristina.Stanciu Ion. Lemnaru Cristina. Bucureşti Februarie 2009 . “Combinatorica”): toti profesorii f) Efectuarea consultatiilor pentru bacalaureat: Bercaru Geta.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anexa III V ACTIVITATI INSTRUCTIV – EDUCATIVE a) Realizarea testelor predictive.Stanciu Ion. culegeri de probleme): Stanciu Ion.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE ANUL SCOLAR 2007 – 2008 COMISIA DE FIZICA. Cojocaru Lenuta Violeta fizica 19 ani 2. CHIMIE. Dobrescu Ancuta Oana fizica 11 ani II / 2003 125 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. BIOLOGIE COMPONENTA CATEDREI Gradul Numele si prenumele profesorului Disciplina Vechime in invatamant Didactic / anul I / 1998 Ultima perfectionare 2006 – “Asigurarea Calitatii” 2006 – “Asigurarea Calitatii” si “Ora de consiliere si orientare scolara” 1. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 . Afrim Camelia biologie 14 ani I / 2003 126 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Condrache Nicoleta fizica 12 ani I / 2001 2007 – “Curs consiliere scolara” 2006 – “Asigurarea Calitatii” si “Ora de consiliere si orientare scolara” 2006 – “Asigurarea Calitatii” si “Ora de consiliere si orientare scolara” 2007 – “Tuberculoza se vindeca” 4.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 3. Velniceru Nicoleta Ana chimie 11 ani II / 2007 5.

fapt ce este in defavoarea elevilor deoarece multe din materiile de specialitate se bazeaza pe o cultura stiintifica generala solida. Camelia Afrim. lectii demonstrative in laboratorul AEL (prof. PROGNOZA Dotarea laboratoarelor cu mijloace moderne si materiale didactice noi (laptop. Deoarece olimpiadele la fizica. Nicoleta Condrache). chimie si biologie faza pe sector s-au desfasurat in lunile octombrie si noiembrie. a devenit imposibila participarea elevilor de la colegiul nostru la aceste concursuri neexistand timpul fizic necesar pentru parcurgerea materiei din programa pentru olimpiada.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ DIAGNOZA S-a constatat ca volumul mare de materie si numarul mic de ore (una ora pe saptamana) nu permite o fixare solida a cunostintelor si impune deseori o abordare superficiala a temelor din programa. Camelia Afrim. renovarea laboratorului de chimie va permite realizarea unor lectii mai interesante si a unui invatamant centrat pe elev si axat mai mult pe partea aplicativa decat pe partea teoretica. Se folosesc mijloace moderne in procesul de predare – invatare. videoproiector). Nicoleta Velniceru. Nicoleta Velniceru) 127 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . PUNCTE TARI Majoritatea profesorilor din catedra participa la cursul de perfectionare “ Initiere in utilizarea calculatorului si utilizarea AEL” (prof.

Bucureşti Februarie 2009 . Nicoleta Condrache (program pregatire joia si vinerea ora 12. 128 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Ene Ioana Florentina clasa a IX-a G – nota 9. Sarivan Maria clasa a IX-a F – nota 8.01. Trestianu Florentina clasa a IX-a F – nota 8. este foarte dificila deoarece laboratoarele sunt ocupate de diferite clase. Elevii au fost pregatiti de catre prof.5. TEMERI Reducerea numarului de ore. va duce la disparitia catedrelor unor titulari.2008 la clasa a IXa. olimpiade) S-au calificat la faza pe sector a concursului de fizica “Serban Titeica” (destinat elevilor ce studiaza fizica doua ore pe saptamana) urmatorii elevi: Costea Diana clasa a IX-a G . ACTIVITATI COMPLEMENTARE ACTIVITATII DE INVATARE (examene. Malin Madalina clasa IX-a G – nota 9.5. Eremia Claudia clasa a IX-a B – nota 9.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Au fost dotate laboratoarele cu materiale didactice noi care permit imbunatatirea calitatii orelor. concursuri.01 – 18. PUNCTE SLABE Desfasurarea orelor de fizica si biologie in care trebuie realizate experimente demonstrative si frontale.5. Dobre Ioana clasa a IX-a G – nota 8. Faza pe scoala a concursului s-a desfasurat in saptaman 14. a numarului de clase si transferarea clasei a IX-a la scoala generala. Ivan Elena Angelica clasa a IX-a E – nota 10.nota 9.30).

E pentru acest concurs si a obtinut urmatoarele rezultate:faza pe sector(un premiu I. 2 premii II si un premiu III). Zbera Andreea clasa a X-a A. 129 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Elevii au fost pregatiti de profesor Nicoleta Condrache. Afrim a organizat olimpiada de biologie faza pe sector. Tudor Anita clasa a X-a D. S-au obtinut urmatoarele rezultate la faza pe sector: premiul I (C-tin Cristina – X C). La concursul de fizica “Serban Titeica” s-au obtinut urmatoarele premii: 6 premii pe sector(Malin Madalina-premiul I. Rada Eduard clasa a X-a E si Ion Anda clasa a X-a B. Trestianu Florentina-premiul I. Bucureşti Februarie 2009 .D.2008.C. Profesor Violeta Cojocaru a pregatit elevii claselor a X-a A. iar la faza pe municipiu a obtinut o mentiune si un premiu III.01. faza pe scoala a concursului “Ghe. Spacu”. Ene Ioana Florentinapremiul al II-lea Eremia Claudia-premiul al III-lea si Costea Diana-premiul al III-lea) si un premiu pe municipiu (eleva Malin Madalina Maria clasa a IX-a A) . C. a pregatit elevii din echipa “Sanitarii priceputi” care a obtinut locul I pe municipiu. Sarivan Maria-premiul al II-lea. Elevii au fost pregatiti de catre prof. Zbera Andreea – X A). La disciplina chimie s-a organizat in data de 14. a facut parte din comisia de elaborare a subiectelor pentru oaceasta olimpiada. La faza pe municipiu s-au obtinut urmatoarele rezultate: premiul III (Tudor Anita – X D) si mentiune (Zbera Andreea si Malureanu Elena – X A) Prof. De asemenea.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ La clasa a X-a s-au calificat la faza pe sector la acelasi concurs urmatorii elevi: Malureanu Elena clasa X-a A. Constantin Cristina clasa a X-a C.B. Tudor Anita – X D. Cojocaru Violeta. in cadrul colegiului nostru. premiul III (Rada Eduard – X E) si premiul II (Malureanu Elena – X A.

Prof.2008 a fost prezentat in cadrul sedintei catedrei de catre prof. . S-au aplicat teste predictive la clasa a IX-a la fizica de catre prof.01.In data de 22. 130 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Prof. S-au discutat rezultatele obtinute in urma testelor de evaluare initiala si metodele de ameliorare. A organizat o excursie tematica la Sighisoara cu elevii clasei a IX-a I si a insotit echipa “Sanitarii priceputi” la o actiune desfasurata la liceul teoretic Jean Monet. C. prof. Afrim a asistat la diferite lectii deschise cu tema “Stil de viata sanatos” si “Concepte eronate in biologie” desfasurate in sector 1.10. componenta necesara activitatii didactice” . Nicoleta Condrache a insotit clasa a IX-a E la Muzeul National Tehnic “Ing. Dimitrie Leonida” in cadrul actiunii Ziua Educatiei. Afrim a efectuat inspectii de specialitate in calitate de profesor metodist. Nicoleta Velniceru materialul “Evaluarea rezultatelor scolare. Camelia Afrim a fost membru in Comisia Nationala a Olimpiadei de Biologie –Arad 2008. Nicoleta Velniceru.2007 s-a desfasurat sedinta de catedra cu tema “Evaluarea initiala si rolul sau in elaborarea strategiei didactice”.Pe data de 21. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE . Bucureşti Februarie 2009 . atat la faza pe sector cat si la faza pe municipiu. Nicoleta Condrache a fost profesor corector la concursul de fizica “Serba Titeica”.Participarea tuturor membrilor din comisia metodica la sedintele organizate la nivelul catedrei.Prof. C. Nicoleta Condrache si la clasa a IX-a la chimie de catre prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Prof. . .Prof. membru in Comisia de Organizare si Evaluare a Concursului National “ Descopera o lume sanatoasa”desfasurat in luna aprilie 2008 ACTIVITATI METODICE .

.Prof. Bucureşti Februarie 2009 .la seminarul cu tema “Problematica consumului de tutun in unitatile de invatamant” si la Simpozionul International “Educatie Interculturala Europeana”. Camelia Afrim a participat la Conferinta”Dezvoltarea unei strategiinationale de actiune comunitara”-18. Nicoleta Condrache a fost profesor coordonator al lucrarii “Stephen Hawcking” prezentata de elev Dobre Ioana (9G)la Simpozionul National”Romania intre traditie si modernitate”. . . Camelia Afrim a participat la Simpozionul “Romania intre traditie si modernitate” . A fost de asemenea profesor coordonator a 8 lucrari la sesiunea Nationala de Comunicari si Referate. Camelia Afrim a organizat o excursie tematica cu tema “ Conservarea florei si faunei montane”in perioada10-11 noiembrie 2008 cu clasa a 9-aI. a participat la sectiunea profesori cu lucrarea “Experimente reale si virtuale”si a fost profesor coordonator al lucrarii “Marie Curie”prezentata de elev Nicoleta Petrica(10C). De asemenea a participat la Simpozionul National “Romania intre traditie si modernitate”a carui tema a fost “National in universalitate” cu tema “Alessandro Volta.Prof. .Prof.Prof.2007. 131 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. la concursul national de proiecte antidrog”Impreuna”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . 05 2008.Prof. editia a III-a. Nicoleta Velniceru a coordonat sectiunea elevi la Sesiunea De Comunicari Si Referate.10.omul si inventatorul”.Prof. Nicoleta Velniceru a participat la Targul de Oferta Educationala in perioada 21-25.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUBLICATII . Prof. N.prof. Condrache si N. Materialele amintite au fost publicate in nr. Velniceru au colaborat cu revista “Magazin” pentru realizarea unei anchete in randul elevilor (editia din 5 iunie 2008) 132 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Nicoleta Condrache a redactat materialul “Stephen Hawking” si l-a trimis spre redactare revistei Evrika. Nicoleta Velniceru a elaborat modele de teste de chimie pentru clasele a IX-a si a X-a pe care le-a trimis spre publicare la revista Evrika si a participat la colegiul Jean Monet la activitatea metodica cu tema “Rolul mijloacelor didactice in lectiile de chimie”.Prof. . din luna martie 2008. Bucureşti Februarie 2009 .

Profesori calificati si titulari.T Anul scolar 2007-2008 I.Mihaela Sandulescu • un profesor suplinitor de geografie – Simona Velea .W. cu o competenta reala. Bucureşti Februarie 2009 .Puncte tari: .O.Cadrele didactice sunt motivate pentru realizarea reformei in invatamant 133 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Dumitru Lascu • un profesor doctorand –Liviu Mitache • un profesor detasat – Nicoleta Spanu • profesor titular geografie . dintre care: • un profesor cu gradul I.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Comisia Metodica de Istorie-Geografie Raport de activitate – Analiza S.

inspeactia a apreciat documentele catedrei. 2006-2007. Liviu Mitache Revista a fost elaborata. prof.lectiile deschise fiind sustinute de profesorii: Simona Velea la clasa aXa cu titlul:”Industria energiei electrice” si Mihaela Sandulescu la clasa a IXa cu titlul:”Apele curgatoare de pe Terra” .”Virgil Madgearu”. fiind inspectati profesorii titulari de Istorie si Geografie.Activitatea foarte buna a catedrei a fost demonstrata prin obtinerea calificativului foarte bine in urma inspectiei RODIS din noiembrie 2004-februarie 2005 si acelasi calificativ la sfarsitul anilor 2005-2006. Liviu Mitache Observatii 2.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . Bucureşti Februarie 2009 .2007 Responsabili Responsabilul catedrei. Revista liceului”Oikumene” 2007-2008 Porf.Activitatile inscrise in programul de activitate al catedrei au fost indeplinite potrivit programlui si dupa cum urmeaza: Nr. Activitati propuse Organizarea catedrei Termen 15 sept. crt 1. -Participarea profesorilor de Geografie la activitatea metodica pe sectorul 1 din data de 11 aprilie 2008 la Colegiul Ec. tiparita si raspandita in randurile elevilor si cadrelor 134 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. activitatea si prestatia profesorilor la catedra.

Elaborarea de teste si crestomatii istorice si geografice Elaborarea si sustinere de teste predictive la clasa a IXa 9 octombrie. Februarie 2008 Martie 2008 135 Membrii catedrei Prof. Ianuarie 2008 Prof.expozitie si vizionare film Analiza testelor predictive Selectionarea elevilor pentru Olimpiada Istorie si Geografie si participarea la faza pe scoala Simpozion –Unirea Principatelor Romaniei (24 ianuarie1859-24 ianuarie 2008 Participarea cu elevii la activitati practice concretizate prin excursii tematice . 4.Oct. 2007 9 octombrie 2007 Octombrie 2007 Decembrie 2007 Membrii catedrei Membrii catedrei Prof. 7..XVIPermanent Sept. Liviu Mitache Membrii catedrei Membrii catedrei 8.Ziua Holocaustului (Comemorare). Dumitru Lascu ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. vizite la muzee. 5. Bucureşti Februarie 2009 . 6. 10. Liviu Mitache si membrii catedrei de Istorie si Geografie 9.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ didactice 3. etc Masa rotunda in cadrul catedrei privind istoriografia romana si geografia contemporana Fenomenul urban in Tara Romaneasca si Moldova (sec.

la examenul de Bacalaureat 2008 Martie 2008 Martie 2008 Membrii catedrei de geografie Prof. 17. 15.“Ziua Mediului” Cercul de istorie economica “ Virgil Madgearu” Participarea cadrelor didactice la simularea examenului de Bacalaureat 2008 Participarea cadrelor didactice la testele nationale. 2007-2008 Primavara 2008 18.referat Analiza si discutarea subiectelor de Bacalaureat Elaborarea proiectului unui post de radio in Col. 14. Mihaela Sandulescu Prof.”Virgil Madgearu” Rolul activitatilor extracurriculare in formarea personalitatii elevuluireferat 9 mai 1877. Aprilie 2008 Mai 2008 Iunie 2008 16. Bucureşti Februarie 2009 . 12. Liviu Mitache Prof. Liviu Mitache Prof.Ec. Prof. Liviu Mitache Membrii catedrei Au participat in masura in care au fost solicitati de MEC si ISMB 13.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 11. Vara 2008 Membrii catedrei 136 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.9mai 2008 5 iunie. Dumitru Lascu Membrii catedrei Prof. Simona Velea Coord. XVIII) .

Bucureşti Februarie 2009 . Puncte slabe: -Absenta unor cabinete de Istorie si Geografie pentru care nu sunt responsabili cadrele didactice. -Fluctuatiile de personal didactic din cadrul catedrei de geografie -Suprasolicitarea elevilor la alte discipline fara a se observa la acele discipline rezultate pe masura suprasolicitarii.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ II. 137 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. -Suprasolicitarea profesorilor printr-o avalansa de cereri de materiale si situatii care trebuie prezentate intr-un timp foarte scurt. Pentru remedierea acestei situatii propunem si prin prezenta alocarea de mijloace pentru realizarea unui cabinet de istorie-geografie. -insufucienta calculatoarelor si a cartilor de specialitate.

-Scaderea disciplinei elevilor. -Situatie economica precara a unora dintre familiile elevilor. -Volum mare de sarcini si documente birocratice pe care trebuie sa le intocmeasca profesorii in detrimentul timpului afectat pregatirii de specialitate.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ III. -nivelul din cein ce mai scazut al culturii generale a elevilor. -Accentul pus pe aspectele de ordin cantitaiv. Bucureşti Februarie 2009 . 138 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. -Restrangerea activitatii prin diminuarea numarului de elevi in perspectiva. Amenintari: -Numarul mic de ore alocat Istoriei si Geografiei. statistic in analiza rezultatelor scolare.

Ec.prof. Revista a consolidate prestigiul scolii si ii atrage pe elevii dintre cei mai inventivi si cu spirit creator. -Realizarea unui cabinet de istorie-geografie. -Continuarea pregatirii echipajului ECOTUR care va participa la concursul: “Cultura si civilizatie romaneasca”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ IV.” Virgil Madgearu” de profesor Liviu Mitache. Oportunitati: -Valorificarea experientei cadrelor didactice pentru ridicarea nivelului calitativ al procesului instructive-educativ. -Existenta unei biblioteci care poate fi completata prin noi achizitii. proiect pentru care se va intocmi un plan si pentru care se solicita sprijinul directiunii. 139 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Liviu Mitache. -membrii catedrei de Istorie si Geografie cer sa fie consultati primii in legatura cu orele care depasesc norma didactica sis a poata lua primii aceste ore. -Existenta cabinetului AEL. datoria morala a scolii trebuind sa fie in primul rand fata de profesorii sai titulari si nu fata de suplinitorii care nu apartin scolii si care nu au nici o legatura cu aceasta. Bucureşti Februarie 2009 . -Continuarea elaborarii si publicarii revistei “Oikumene” a Col.

grad didactic Definitivat.intocmirea dosarului cu documente manageriale la nivelul catedrei de educatie fizica si sport-prof. grad didactic 1 . . -prof. . Carmen Niculescu-Mizil.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE 2007/2008 EDUCATIE.prof. Bucureşti Februarie 2009 ..suplinitor.participari la sedinte metodice .titular. vechime 30 ani. 2. Nivel Sector sedinte metodice de specialitate . Activitate metodica a. definitivat vechime 2 ani . consilii profesorale.Competenta profesionala . vechime 6 ani. 140 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. lectii metodice –toti profesorii catedrei . Daniela Mangeac-suplinitor. Marian Cornel Stroe . b. Nivel Scoala .FIZICA SI SPORT ANALIZA SWOT : 1. Carmen Niculescu –Mizil.prof.

prof.intocmirea fiselor si prelucrarea normelor specifice de protectie a muncii pentru fiecare clasa .volei fete si baieti (loc II si IV ).Cramen Niculescu-Mizil .Cupa Primariei Sector 1 . C.informarea elevilor prin expunerea la avizierul scolii cu privire la tematica programei scolare si de bacalaureat la disciplina Educatie-Fizica si Sport . .elaborarea documentelor de planaificare .pregatirea pentru Olimpiada Nationala a Sportului Scolar-profesorii catedrei 4. . Activitatea instructiv-educativa . c. Nivel Municipiu . . Activitate competitionala -interesul major pentru angrenarea cat mai multor elevi in activitati motrice. Bucureşti Februarie 2009 . .elaborarea si proiectarea echipemantelor si materialelor sportive necesare in vederea cresterii calitatii predarii lectiilorde educatie-fizica si sport –prof.consfatuirea anuala a cadrelor didactice cu specilaitatea educatie –fizica si sport . Stroe 141 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. curriculare si extracurriculare pentru mentinerea si dezvoltarea starii de sanatate a organismului .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . 3. pentru dezvoltarea personalitatii elevilor. .lectii demonstrative.sedinte tehnice pe ramuri de sport pentru Campionate si Olimpiade scolare .

Stroe . C. Niculescu-Mizil loc II – individual – prof.Niculescu .baschet baieti. C.tenis masa.tenis de masa – locul I .Mangeac .majorete loc I – echipe – prof. D. C.Niculescu-Mizil .prof . Bucureşti Februarie 2009 .sah -Olimpiada Nationala a Sportului Scolar faza pe Munincipiu : .prof.fete (loc I) – prof.volei fete . Niculescu Mizil -Olimpiada Nationala a Sportului Scolar faza pe sector : .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ .MIzil .Niculescu-Mizil .– prof. C. C. C.volei fete – locul I .locul II prof C.sah.fotbal – prof.Mizil .Niculescu . Stroe 142 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.baschet B – prof.C.

Cupa Mc’Donalds.O. Stroe .Stroe .Niculescu .Trofeul Mavi – locul I . 12d )prof. C Niculescu .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ .volei fete – prof.Mangeac .fotbal – prof.Prezentarea Antologiei Multimedia de poezie “ 27.prof. Activitati extracurriculare .volei fete. 11d.Ziua Bucurestilor – Biblioteca Metropolitana ( 11 i ) prof. atletism prof C.Expozitie N.Stroe 5 . C Niculescu . M. majorete prof C. C. C.A. 11 j. D. Bucureşti Februarie 2009 . Niculescu ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. baschet .Organizarea “Balului Martisorului” prof. – Muzeul de Istorie prof.Antrenamente de pregatire cu echipele reprezenatative ale Colegiului “Virgil Madgearu”: volei .T.Niculescu si C. Stroe . 143 C. echipamente si materiale sportive conform ordinului Ministerului Educatiei si Cercetarii. Mangeac . fotbal prof D. Niculescu . Poezie de Bucuresti “ ( 11 c. M.Pregatirea elevilor pentru sustinerea probei F (educatie fizica ) a examenului de Bacalaureat prof ( media : ) OPORTUNITATI : .dotarea unitatii cu aparate.Cupa Toamnei – locul I .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUNCTE SLABE .deteriorarea salii de sport datorata: a) calitatii necorespunzatoare a materialelor de constructie si a finisajelor b) folosirea neadecvata a incaltamintei cu care se intra in sala de sport de catre unii elevi . de catre unii elevi . TEMERI: . a importantei practicarii exercitiului fizic ca mijloc de intretinere si dezvoltare a sanatatii. 144 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .--Neintelegerea.

.Membrii catedrei sunt ataşaţi locului de muncă şi dispuşi să contribuie la promovarea imaginii şcolii în comunitate. Doamna Mănăilescu a urmat cursul de abilitare curriculară la CCD. .Catedra are în componenţă cadre didactice cu experienţă: trei profesori gradul I (Nicola Iuliana. Darmon Cătălin) si patru profesori cu definitivat ( Enescu Cornelia. . .Activitatea metodică a profesorilor din catedra noastră este bogată: Profesorul Darmon Cătălin: -a participat în Septembrie 2007 la Conferinţa Naţională de Educaţie Civică de la Braşov. în luna Noiembrie. . 145 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Pană Floriana şi Darmon Cătălin au participat la Consfătuirea cadrelor didactice de la Liceul „Nicolae Kretzulescu” şi la şedinţele pe capitală de la Liceul „Gheorghe Lazăr” şi Liceul „Mihai Viteazu”.W. sector şi municipiu: profesorii Nicola Iuliana. Cernătescu Ion).Interesul pentru activităţi metodice la nivel de şcoală.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ANALIZA S. Rădulescu Roxana.T.O. Bucureşti Februarie 2009 . Cernătescu Ion. Mănăilescu Sorana. Domnul prof Cernătescu a urmat şi cursul „Combaterea violenţei în şcoli”. Pană Cristiana. Lixandru Alina.Cadrele didactice sunt motivate pentru realizarea unei noi calităţi în învăţământ. la cursul AEL care s-a derulat în şcoală. ANUL ŞCOLAR 2007. au participat Darmon Cătălin.Interesul pentru perfecţionare şi participarea la cursuri de formare.2008 CATEDRA DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE I PUNCTE TARI : .

şi a primit calificativul ”Foarte bine”.2008 – 09.a participat la elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat sesiunea 2008. Bucureşti Februarie 2009 .. Profesoara Pană Floriana: . . 146 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.la disciplina Economie. .a participat la simularea examenului de bacalaureat la disciplina matematică.a fost inspectată de către domnul inspector de specialitate. Curcan I. -în perioada 04. în cadrul Centrului Român pentru Educaţie Economică..2008 a participat la seminarul metodic ”Proiectarea lecţiilor de Economie” .a organizat o expoziţie cu ocazia Zilei liceului din luna mai.a îndrumat practica pedagogică a unei grupe de studenţi de la Facultatea de Economie Generală din A. .E.E.02. în cadrul Comisiei naţionale de lucru a M. .S. organizată în colegiu. prof.C.02. .a organizat o expoziţie de afişe cu temă ecologică.a participat la Concursul Internaţional „ Nicolae Tonitza” din Iaşi. Profesoara Enescu Cornelia: .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ -în Octombrie 2007 a participat la Seminarul „Junior Achievement ” unde au fost prezentate noile programe şcolare şi module.

12. De asemenea a participat cu elevii clasei a IX-a I la expoziţia NATO de la Muzeul de istorie. 147 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Gorcioaia Alexandra clasa a XII-a A ) şi o elevă pregătită de doamna prof Pană Floriana ( Grădinaru Anca clasa a XI-a G ) au participat la faza pe municipiu . . Această activitate a fost urmată de discuţii colegiale şi principiale cu fiecare profesor în parte pentru a-şi atinge scopul real şi a nu rămâne doar un act formal. Badea Marin clasa a XII-a.Activitatea de monitorizare a calităţii în învăţământ: profesoara Nicola Iuliana. Profesoara Enescu Cornelia . Faza pe sector s-a desfăşurat pe data de 26.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . .Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare: ECONOMIA a fost singura disciplină socio-umană pentru care au existat opţiuni.Interesul pentru perfecţionarea metodelor de evaluare curentă şi sumativă prin elaborarea unor teste procesate pe calculator pentru disciplinele economie şi psihologie. Faza pe şcoală s-a desfăşurat pe 12. Tătaru Iulia clasa a XII-a A.2007 şi au participat 36 elevi. reprezentând 50% din totalul elevilor calificaţi. la disciplina Educaţie Plastică a realizat cu elevii colaje pentru un program cu tema ”Comunicare interculturală în spaţiul european”. 7 elevi pregătiţi de domnul profesor Darmon Cătălin şi 9 elevi pregătiţi de doamna profesoară Pană Floriana. Patru elevi pregătiţi de domnul prof. Un exemplar al fişelor de observare a fost înmânat profesorilor pentru remedierea lipsurilor constatate.2008 la Liceul Teologic Catolic. calificându-se la faza pe sector. Darmon Cătălin ( Ilie Raluca clasa a XII-a I. responsabila catedrei de discipline socio-umane. a realizat activităţi de observare la lecţii a tuturor profesorilor din catedră. Bucureşti Februarie 2009 .01.

o vizită la Catedrala Patriarhală .Simpozionul de Psihologie.Congresul ” Identitatea în psihoterapie”.postul România Muzical. . Bucureşti Februarie 2009 . Profesorul Cernătescu Ion a realizat cu elevii de la clasele la care predă. sesiunea iunie-iulie 2008. A participat la olimpiadele de ştiinţe socio – umane.simpozionul ” Încotro filosofia? ” pe 07. decembrie 2007-aprilie 2008.12. 26.Cursul “ Strategii de educaţie nonformală”. a supravegheat elevii care se ocupă de postul de radio al şcolii în perioada de practică la Radiodifuziunea Română. de asemenea evaluator la examenul de bacalaureat. noiembrie 2007 la Sala Palatului.2007 la Colegiul Spiru Haret. . de asemenea a însoţit elevii clasei a IX-a F la o slujbă la biserica Facultăţii de Teologie. Biserica Sfânta Ecaterina. 148 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. organizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. faza pe sector. . mai 2008.Standul CMBRAE în cadrul Târgului Educaţional.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Profesoara Mănăilescu Sorana a însoţit elevii la spectacole (opera Simon Boccanegro de Giusepe Verdi şi Carmen de Bizet) . A participat la: . mai 2008.01. .2008 în calitate de evaluator.Cursul “TIC” organizat în colegiul nostru. Profesoara Rădulescu Roxana – consilierul psihopedagogic din colegiul nostru este un membru activ al catedrei deşi are doar patru ore de psihologie completare de normă. .

08. .legătura între teorie şi viaţa religioasă participând cu elevii la liturghii la Catedrala Patriarhală. un perelinaj la Mânăstirea Sinaia.simpozionul naţional “ România între tradiţie şi modernitate” organizat de Colegiul Virgil Madgearu.s-a integrat bine în colectivul nostru şi s-a străduit să realizeze o bună comunicare cu elevii. “Dezvoltarea şi perfecţionarea şcolară a elevilor ”. A realizat: . monitorizând acest obiectiv. . 149 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. membră a Comitetului pentru realizarea calităţii în învăţământ. A participat la: .a realizat studii psihosociologice la nivelul colegiului: “Asigurarea calităţii învăţământului”. Bucureşti Februarie 2009 .a urmat cursul de formator în cadrul Fundaţiei pentru învăţământ ( 14. . .a realizat cu elevii clasei a IX-a G la care este dirigintă.2008).04.Profesorii catedrei de discipline socio-umane desfăşoară şi o bogată activitate extracurriculară: .domnul profesor Darmon Cătălin este lider sindical şi membru al Comisiei P.I. .simpozionul “Protecţia consumatorului în economia de piaţă” organizat de Colegiul economic Hermes. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Profesoara Lixandru Alina .doamna profesoară Pană Floriana este membră a Comisiei pentru orientară şcolară şi profesională.02.Fundamentarea planului de şcolarizare .S.

II PUNCTE SLABE: An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . . de scenă. .Toţi profesorii au participat la “Balul Bobocilor” din luna noiembrie 2007. proiect de grafică. zile.Programul consultaţiilor pentru bacalaureat. .Pregătirea suplimentară pentru bacalaureat a fost insuficientă. aşteptând publicarea noilor variante. III OPORTUNITĂŢI: . nerespectându-se programarea făcută.Buna pregătire de către profesor Darmon Cătălin a echipajului ce a participat la Concursul “ Civilizaţie şi Cultură Românească”. Bucureşti Februarie 2009 . . deşi au fost anunţaţi că variantele de subiecte (100) de anul trecut se află la bibliotecă.Elevii din clasa a XII-A care optează pentru disciplina Economie la examenul de bacalaureat. profesori.Afişarea programului de pregătire pentru bacalaureat pe clase. care întârzie. nu au manifestat interes pentru a le consulta. . ore.Nu au fost folosite lecţiile de Economie aflate în laboratorul AEL. .Asigurarea informării din timp a elevilor cu privire la examenul de bacalaureat prin afişarea din luna octombrie 2007 a programei de Economie. nu a fost respectat cu regularitate. echipaj care a obţinut Premiul I la faza pe ţară. Educaţie muzicală.Planul managerial şi tematica şedinţelor de catedră nu au acordat atenţia cuvenită activităţii celor patru membri ai catedrei.Fundamentarea planului de şcolarizare .Posibilitatea de a îi ajuta pe elevi să se autocunoască prin intermediul celor învăţate la disciplina psihologie şi a discuţiilor desfăşurate la cabinetul de consiliere. reprezentând disciplinele : Educaţie plastică.Economie. .Nu s-a realizat o evidenţă preliminară a opţiunilor pentru proba F. . prin elaborarea prezentărilor scrise. deşi a fost stabilit şi afişat încă din luna noiembrie 2007. colaborări cu comunitatea locală. Religie. 150 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

. fără nicio incidenţă asupra activităţii de predare-învăţare şi formării morale a elevilor. aşa cum trăgea semnalul de alarmă Constantin Noica. la 63 în 2007). Educaţie plastică şi Religie.Exigenţa lecţiilor de Economie la cabinetul AEL într-un număr sufficient de mare. educatorii.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . de la trei la două ore. Bucureşti Februarie 2009 . Volumul foarte mare de activităţi şi sarcini formale. .La liceele economice disciplina Filosofie ( clasa a XII-a) a dispărut din Planul de învăţământ. Acest lucru se explică prin gradul mare de dificultate al subiectelor şi modul total diferit al celor de la examenul de bacalaureat. ceea ce limitează posibilitatea aprofundării cunoştinţelor în vederea participării la olimpiadă şi examenul de bacalaureat. . prin însuşirea conţinuturilor predate la Educaţie muzicală. în simple date statistice.Posibilitatea realizării unei legături interdisciplinare reale şi complexe în cadrul lecţilor de Economie Aplicată.Posibilitatea formării continue a profesorilor din catedră prin organizarea în şcoală a unor concursuri potrivit intereselor acestora. 151 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. comparativ cu subiectele de la examenul de admitere la ASE). IV AMENINŢĂRI : .Scăderea numărului de ore alocate disciplinei Economie. lipsindu-i pe elevi de posibilitatea de a-şi îmbogăţi cultura umanistă şi dezvoltarea creativităţii.Formarea valorilor umaniste de care au nevoie tinerii într-o epocă tehnicizată. . transformându-i şi pe ei şi pe noi.Scade an de an numărul elevilor care optează pentru disciplina Economie la examenul de bacalaureat ( de la 150 în 2002 . .

1 profesor titular .3 profesori suplinitori La sfarsitul anului scolar in catedra eram doar doua persoane . preluand orele ce au ramas neacoperite. dra prof. Bucureşti Februarie 2009 . Micsan .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE an scolar 2007-2008 CATEDRA „INFORMATICA” La inceputul anului scolar 2007-2008 catedra de „Informatica” a fost formata din 4 cadre didactice dintre care: . colega mea . 152 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

• Parcurgerea materiei conform planificarilor calendaristice de catre cadrele didactice din cadrul catedrei. sector. • Elaborarea la timp si in conformitate cu reglementarile in vigoare a planificarilor calendaristice de catre 3 din cei 4 membri ai catedrei (exceptie prof. Bucureşti Februarie 2009 . • Preocuparea cadrelor didactice pentru pregatirea elevilor. • Faptul ca programa noastra nu coincide cu programele celorlalte specializari face ca participarea elevilor nostri la olimpiade sa nu fie posibila (lucru constatat si de inspectorul de specialitate. 2007). Gogoncea ). PUNCTE SLABE • Fluctuatia cadrelor didactice de specialitate. Brandusa Bogdan la consfatuirea din sept. d-na prof. 153 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUNCTE TARI • Alegerea pe baza de justificare a manualelor alternative pentru anul scolar 2007-2008. • Disponibilitatea cadrelor didactice din cadrul catedrei pentru participarea la activitati metodice si stiintifice la nivel de scoala. municipiu. fapt ce ingreuneaza respectarea principiului continuitatii la clasa a profesorului.

OPORTUNITATI • Realizarea unor lectii in Cabinetul de predare asistata de calculator (AEL) pentru toti elevii colegiului. pentru profilul nostru .a XII-a a ramas o singura ora pe saptamana . • Dotarea bibliotecii scolii cu lucrari de specialitate de ultima aparitie. • Din acest an scolar service–ul pentru cabinete ( soft si hard ) s-a imbunatatit considerabil si am primit ajutor constant si calificat de la dna. la clasa a Xa. Cu toate acestea . Toma Sidonia . Bucureşti Februarie 2009 . programa este mai incarcata decat atunci cand erau 2 ore pe saptamana. care sa respecte programa. Gogoncea a intarziat cu planificarea pana in ianuarie. • Pentru clasele a X-a . 154 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. • Pentru clasele a XI-a si a XII-a nu au fost manuale .a XI-a . • Prof. aducand-o dupa ce a fost atentionata de conducerea colegiului .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Numarul mic de calculatoare din cele 2 cabinete de Informatica (9 calculatoare pentru clase cu cate 30 de elevi) fac ca orele de curs sa se desfasoare greoi.

• Realizarea. a manualelor alternative de catre profesorii catedrei. • Intocmirea dosarului catedrei –prof. • Activitate in cadrul Comisiei pentru Curriculum-prof. 155 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.prof. • Tot din cauza salariilor mici asigurarea cadrelor didactice de specialitate ar putea sa ajunga sa se realizeze cu personal cu studii necorespunzatoare sau pregatit insuficient . pe profesori) . Cristina Dragan . Cristina Dragan.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ AMENINTARI • Migratia cadrelor didactice de specialitate spre alte domenii mai bine platite ( datorita salariilor mici din cadrul sistemului de invatamant ). a orarului scolii (general. Cristina Dragan si Nicoleta Micsan. pe baza criteriilor de exigenta . • Alegerea . Bucureşti Februarie 2009 . Cristina Dragan. • Intocmirea testelor predictive pentru elevii claselor a X-a--a XII-a –membrii catedrei. ACTIVITATI LA NIVELUL SCOLII • Proiectarea judicioasa a materiei pentru anul scolar 2007-2008 de catre membrii catedrei. pe clase. • Scaderea populatiei scolare in viitorul apropiat. pe suport electronic. • Activitate in cadrul Comisiei pentru Asigurarea calitatii in invatamant-prof. Cristina Dragan. • Lipsa de continuitate a profesorilor de specialitate la clasa. • Activitate in cadrul Comitetului de sanatate si securitate in munca-prof.

2007 – prof.09. prof. ACTIVITATI LA NIVEL DE SECTOR SI MUNICIPIU • Participarea la Consfatuirea cadrelor didactice specialitatea „Informatica”. Cristina Dragan. • Participare la cursul de formare „Utilizare AEL” – prof. Cristina Dragan. desfasurata la Liceul „Jean Monet’’ . • Realizarea de diplome pentru „ultimul clopotel”. • Realizare planificare lectii AEL-prof.prof. 156 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Realizarea (tehnoredactare si completare) de documente necesare colegiului nostru. Micsan Nicoleta .14. Nicoleta Micsan. participarea la concursul cu firmele de exercitiu . Cristina Dragan. Bucureşti Februarie 2009 . ACTIVITATI EXTRASCOLARE • Participare la Targul de carte „ Gaudeamus” – profesorii catedrei. Cristina Dragan. realizarea de materiale pentru oferta liceului – prof. • Asistenta la ore pentru intocmirea raportarilor periodice cerute de Comisia pentru asigurarea calitatii in invatamant – prof. Micsan Nicoleta. • Realizare de lectii in cabinetul AEL-membrii catedrei.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA DE TEHNOLOGII COMPONENŢA CATEDREI Numele şi prenumele profesorului Ionescu Carmen Roxana Capotă Valentina Duţă Doina Necşuţu Ioana Adelina Petrache Anca Lixandru Florian Ionel Disciplina Vechime în învăţământ Gradul Didactic / anul Ultima perfecţionare 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008 “Curs AEL” Contabilitate 21 ani I / 1998 Contabilitate 30 ani I / 1992 Contabilitate 18 ani I / 2005 Contabilitate 11 ani II / 2007 Contabilitate 17 ani I / 2008 Contabilitate 11 ani I / 2008 157 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
Mateiciuc Cristiana Băloi Nicoleta Valentina Raileanu Mihaela Ghinescu Cristina Marketing 28 ani I / 1997 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Marketing Studiul calitatii produselor si serviciilor Turism Merceologie si Managementul Calitatii Comert

11 ani

I / 2008 I / 1981;

39 ani Doctorat / 1997 19 ani I / 2004

Dima Lorena

5ani

Definitivat/2005

2008 “Curs AEL” 2008 “CursAEL” 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Manole Teia

25 ani

I / 1998

Iancu Jeni Nistor Daniela Paula

Finante

3 ani

Definitivat/2006

Finante-Contabilitate

10 ani

Definitivat/2001

158

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
Călinescu Ioana Brătescu Catrinel Dinescu AlinaNicoleta Picu Ana Maria Contabilitate 2 ani Definitivat /2008 Debutant/2007 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Economic,Adm,Posta

3ani

Finante-Banci

12 ani

II / 2001 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Marketing Studiul calitatii produselor si serviciilor Management Drept Drept

7 ani

II / 2007

(Mateescu)Ştir Andreea Aurelia Grigorie Paraschiva Cega Alice Păun Anghel Aurica Manea Anton

12 ani

II / 2006

20 ani 11 ani 6 ani

I / 1999 II / 2006 Definitivat / 2005 Debutant

2008 “Curs AEL”

159

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
Şuteu Elena Gabriela Economic,Posta Debutanta/2007 2008 “Curs AEL”

PUNCTE TARI

Catedra de tehnologii este formata din 23 cadre didactice din care: o 11 profesori titulari o 12 profesori suplinitori Tendinta de perfectioanre continua a cadrelor didactice din catedra de contabilitate se manifesta in special prin gradele didactice obtinute, exisitand: o 1 profesor doctor o 10 profesori cu gradul didactic I o 5 profesori cu gradul didactic II o 5 profesori definitivi o 3 profesori debutanti

• • • •

Mentinerea parteneriatelor deja existente in cadrul programului ECO NET, privind firmele de execitiu cât şi participarea la Târgul Naţional –Baia Mare(clasa a XI a H, XI I) Preocuparea cadrelor didactice pentru pregatirea elevilor, dovada fiind rezultatele la Olimpiada interdisciplinara – faza pe municipiu si faza nationala Informarea elevilor cu privire la examenul de bacalaureat si examenul pentru obtinerea certificatului de competente profesionale, prin intermediul cadrelor didactice de specialitate si a avizierului. Parcurgerea materiei conform planificarilor calendaristice de aproape toate cadrele didactice din cadrul catedrei
160

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

etc). sector. La disciplina Contracte economice nu exista manuale OPORTUNITĂŢI • • • • • Incheierea unor conventii cu agenti economice privind desfasurarea practicii de catre elevi. Realizarea unui cabinet de instruire practica pentru elevii de la specializarea „Economic”. Incheierea de conventii cu agentii economici pentru efectuarea practicii de catre elevii de la clasele de turism si in premiera anul acesta si la clasele cu specilaizarea „tehnician in activitati financiare si comerciale” PUNCTE SLABE • • • • • • Fluctuatia cadrelor diactice de specialitate. Acoperirea catedrelor cu profesori care nu au mai predat in invatamantul preuniversitar Insuficenta preocupare a unor cadre didactice in a pregati elevii pentru olimpiada interdisciplinara Lipsa unui cabinet de instruire practica dotat corespunzator pentru efectuarea orelor de instruire practica a elevilor de la specializarea Economic. Stabilirea unor acorduri cu firme de soft pentru contabilitate in vederea implementarii unor variante de demo de programe. municipiu. Lipsa cadrelor didactice titulare datorita imposibilitatii de a stabili viabilitatea posturilor.Fundamentarea planului de şcolarizare • • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Disponibilitatea cadrelor didactice din cadrul catedrei pentru participarea la activitati metodice si stiintifice la nivel de scoala. fapt ce face imposibila respectarea principiului continuitatii la clasa a aceluiasi profesor. Dotarea bibliotecii scolii cu lucrari de specialitate de ultima aparitie. atat cei de la specializarea „Turism” cat si cei de la specializarea „Economic”. WIZCOUNT. organizare concurs. 161 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. evaluarea lucrarilor). Spirit de echipa pentru realizarea unor sarcini la nivel de scoala cum ar fi organizarea Olimpiadei interdisciplinare – faza pe municipiu (elaborare de subiecte. Elaborarea unor lectii pe suport informatic pentru accesul elevilor in Cabinetul de predare asistata de calculator. efectuarii unor trainig-uri cu profesorii (CIEL. Bucureşti Februarie 2009 .

Madgearu”. Nicoleta Băloi 162 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. pentru semestrul I 2007-2008 de catre profesorii: Ioana Necşuţu. ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII • • Proiectarea judicioasa a materiei pentru anul scolar 2007-2008 de catre toti membrii catedrei Alegerea pe baza criteriilor de exigenta a manualelor alternative de catre profesorii care predau la clasele a XI-a si a XII –a. manualele pentru clasele a IX-a si a a X-a fiind cele primite de la MEC. gratuit.Fundamentarea planului de şcolarizare • • • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Atragerea unor sponsorizari pentru dotarea unui posibil cabinet de instruire practica. AMENINŢĂRI • • • Migratia cadrelor didactice de specialitate spre agenti economici datorita salariilor mici din cadrul sistemului. municipiu sau la nivel national. Scaderea populatiei scolare in viitorul apropiat. • Realizarea Raportului de activitate al Colegiului Economic „V. Participarea cadrelor didactice la programe de perfectionare. Elaborarea unor CDS-uri care sa permita dobandirea de catre elevi a unor competente ce pot fi utilizate intr-o meserie viitoare. Lipsa de continuitate a profesorilor de specialitate la clasa. Elaborarea unor CDS-uri care sa particularizeze oferta educationala a scolii noatre in raport cu alte licee economice din Bucuresti. la nivel de scoala. Bucureşti Februarie 2009 . sector.

Nicoleta Băloi. Olimpiada – profesorii:Anca Petrache.Nicoleta Băloi.Picu Ana Maria Participare in comisia de Olimpiada interdisciplinara faza pe şcoală prof. Petrache Anca. Ioana Necşuţu. faza pe tara. Catrinel Bratescu. prof. profesorii: Ioana Necşuţu. profesorii: Ioana Necşuţu. Florin Lixandru.Catrinel Brătescu.Nicoleta Băloi. Ana Maria Picu. Doina Duta.Nicoleta Băloi Elaborarea de subiecte pentru Olimpiada Interdisciplinara – faza pe scoala profesorii: Ioana Necşuţu. Raileanu. Iancu Jeni. • Elaborarea tematicii pentru Examenul pentru obtinerea certificatului de competente profesionale. Doina Duta.Aurica Păun. Ioana Necsutu. Ioana Necşuţu. Ioana Necsutu (mentiune – Petrica Nicoleta XC) • • • • • • • • • • Coordonarea comisiei ritmicitatea notarii – prof Anca Petrache Intocmirea graficului pentru desfasurarea Instruiri practice – Prof.Nicoleta Băloi Indrumarea practicii pedagogice a studentilor de la Academia de Studii Economice – profesorii: Roxana Ionescu.XII – Prof. Atestat.Nicoleta Baloi. Doina Duta. Duţă Doina Organizarea Olimpiadei Interdisciplinare – faza pe scoala. M. Ioana Necşuţu.Teia Manole Coordonarea Comisiei pentru incadrare si salarizare – prof Ioana Necşuţu Organizarea testelor predictive pentru elevii claselor X. Intocmirea graficului profesorilor de serviciu pe scoala – prof Anca Petrache Organizarea de consultatii cu elevii pentru Bacalaureat. Bucureşti Februarie 2009 . Valentina Capota.Alice Cega 163 • ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Manea Anton. Anca Petrache. Florin Lixandru. Picu Ana Maria.Roxana Ionescu. Anca Petrache. Doina Duta.Ana Maria Picu Pregatire Olimpiada de Tehnologii.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Intocmirea Planurilor manageriale ale catedrelor si ariei pentru anul scolar 2007-2008 – profesorii : Nicoeleta Baloi. Alice Cega.

Bucureşti Februarie 2009 . V. Inaugurarea firmelor de exercitiu din Colegiul EC.prof.mentiune III. Nistor Daniela. Ioana Necşuţu.Necşuţu Ioana. • Parteneriate/conventii de practica. Ioana Necsutu. Ioana Calinescu ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE SECTOR ŞI MUNICIPIU • Participarea la Consfatuirea cadrelor didactice – sectiunea economisti in vederea stabilirii programei de olimpiada interdisciplinara Participare in comisia de Olimpiada interdisciplinara faza pe municipiu. Doina Duta. Petrache Anca. Doina Duta.Coaa Cristina XI I ) 164 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Ioana Necsutu. Lorena Dima.Teia Manole • Rezultate obtinute la Olimpiada Tehnologii. premiul II.Teia Manole • • • Elaborare de subiecte olimpiada faza pe municipiu – prof.Duta Doina.Nicoleta Baloi. Daniela Nistor.Fundamentarea planului de şcolarizare • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participarea la sedintele Consiliului de Administratie – Prof.prof Elena Şuteu. Iancu Jeni. Jeni Iancu. Picu Ana Maria. Bratescu Catrinel.Catrinel Bratescu.Jeni Iancu. prof Doina Duţă.Anton Manea.Catrinel Bratescu.mentiune I-Petroman Elisabeta XIE. Petrache Anca.Teia Manole(premiul I-Pana IoanaXIA.Teia Manole Participare Olimpiada faza pe municipiu. Duţă Doina. Ioana Calinescu.prof.Lorena Dima. Jeni Iancu (mentiune – Petrica Nicoleta. mentiune II elevul Ghita Andrei). Doina Duta (mentiune Zaharia Catrinel XF). Nicoleta Baloi(premiul IIIVartolomei Elena Daniela). Paraschiva Grigorie. Madgearu – prof. Nicoleta Baloi.prof.premiul IIIGelei Cristina XIA.Lorena Dima.Munteanu Andreea Romina XIA. mentiune I – Traista Alexandra. faza pe municipiu – prof. Ioana Necşuţu. prof.Ana Maria Picu.Jeni Iancu.

mentiune Scarlat Madalina XJ)prof. Participare ca supraveghetor la olipmiada de limba engleză– faza pe sector – prof.AnaMaria Picu • • • • • Participare la discutiile purtate in cadrul programului “Agenda Europa”. Doina Duta.Lorena Dima.L. Andreea Mateescu Participare la Targul de Oferta Educationala – prof.coord.Ioana Necsutu. Elena Suteu Participare la Targul Regional al Firmelor de Exercitiu editia a V-a Kiritescu – prof. Anton Manea Organizator al Targului de Oferta Educationala – prof.Aurica Paun.faza pe muncipiu (prof.XI I 165 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.prof.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participare in calitate de prof.Andreea Mateescu Participare la Primavara Firmelor de Exercitiu si Micul Intreprinzator in cadrul Coleg. faza pe sector la Colegiul National “Sf. Ec.org. Ana Maria Picu.R.Catrinel Bratescu • Participare Olimpiada pentru Invatamanrtul liceal – “ADOLF HAIMOVICI”. Jeni Iancu.supraveghetor la Concursul National de Limba si Literatura Romana “Mihai Eminescu. Ioana Calinescu. Daniela Nistor.Ioana Calinescu. Nistor Daniela(premiul II)cls.Catrinel Bratescu. Aurica Paun Participarela activitatile “Targ al Firmelor de exercitiu” si “Lansarea oficiala a firmelor de exercitiu ” desfasurate cu ocazia manifestarilor dedicate Zilei Scolii Superioare Comerciale “Nicolae Kretzulescu”.de ANPCPPSR. Bucureşti Februarie 2009 .Jeni Iancu • Participare la concursul “Alege! Este dreptul tau!” – premiul III (eleva Chiriac Corina. Sava”-prof.Anca Petrache. Nicoleta Baloi.Elena Suteu. • • Participare la Targul Firmelor de Exercitiu „RIVULUS DOMINARUM” –Baia Mare -Nistor Daniela.prof.Anton Manea • • • Participare la Targul Firmelor de Exercitiu editia a III-a Kiritescu– prof Alina Dinescu(cls XII G).Teia Manole. “Virgil Madgearu” – prof.supraveghetor)-prof. Jeni Iancu. Ioana Calinescu.Elena Suteu. Obtinerea diplomei „pentru cea mai buna pagină web” FE „FESTIN BLUE S.

R.coord.Lorena Dima.Dolj pentru domeniile Comert si Turism si Alimentatie Publica.de Col Ec.prof.R. org.Elena Suteu(premiul II) si premiul III “prezentare FE”.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Obtinerea diplomei pentru „cel mai bun stand” FE „JUST REMEMBER S. Nicoleta Baloi.4 mai 2008. de jud. Anca Petrache.L. Bucuresti. cu participare international – prof. Doina Duta. Nicoleta Baloi Obtinerea diplomei “prezentare catalog ”FE” YING YOUNG’S”. Anca Petrache. aprilie 2008– prof. D. Nistor Daniela (menţiune) cls XI H • Obtinerea diplomei „pentru cea mai buna prezentare în PPT” FE „FESTIN BLUE S. Paraschiva Grigorie.”.Daniela Nistor. Elena Suteu.Nicoleta Baloi.org.coord. • • Coordonarea Sesiunii Nationale de Comunicari si Referate.Aurica Paun Participare la sesiune a de comunicari stiintifice ”Romania intre traditie si moderrnitate” cu tema “National in universalitate”prof. faza nationala. editia a III a. editia a III a.coord.Nicoleta Baloi Participare Sesiune Nationala de Comunicari si Referate.editura AkademosArt.prof. Aurica Paun. prof. Anton Manea Participare la Concursul profesional.16/2008 . “A. Lorena Dima 166 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. prof.Andreea Mateescu. 29 aprilie. in calitate de Membru al Comisiei de Concurs – prof.prof. cu participare international – prof.L.Aurica Paun.Doina Duta. Catrinel Bratescu • Publicarea articolului “Primavara firmelor de exercitiu”editia a III a in Tribuna Economica nr. Xenopol” • • • • Elaborare manual “Contracte economice”. Nistor Daniela(premiul III) cls XI I Pregătirea elevilor pentru participarea la concursul ”Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu – Praga 2008. Bucureşti Februarie 2009 . Doina Duta • • Participarela editia a IVa a Targului International ROTIFE 2008-Timisoara.prof.

Nicoleta Baloi • • Participare la actiunea “Folkul fara Varsta” – prof. Obtinerea premiului I pentru lucrarea prezentata la activitatea didactica organizata la nivel de municipiu de catre Grupul Scolar Ind. Paraschiva Grigorie.premiul III – “Radio Madgearu FM”-proiect GDS.editia a II a.7 mai 2008 – prof.2008 – prof. org. Paraschiva Grigorie. Bucureşti Februarie 2009 . profil “SERVICII”. faza pe Municipiu-prof. avand ca tema “Radio Madgearu FM”.19 dedicate “Zilei Europei” si “Zilei Independentei de Stat a Romaniei”.produs final: POSTER .04-3.“Radio Madgearu FM”-proiect GDS. Arad.la Colegiul Ec.Anca Petrache Participare la Concursul National “MADE FOR EUROPE”. Nr.05. Nicoleta Baloi.Anca Petrache . 29. inovativ si competitiv produs final realizat in cadrul proiectelor de cooperare europeana. Anca Petrache • • Participare la simularea examenului de BAC.pentru realizarea de pliante-proiect GDS .matematica(CVM)-prof.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participare in calitate de Membru al Comisiei Centrale de Organizare si Evaluare a etapei nationale a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculara “Tehnologii”.premiul I.mentiune I -pentru cel mai creativ.produs final : PRODUS AUDIO-VIDEO • 167 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Andreea Mateescu • • • • • Absolvirea cursului de Master “DREPT MATERIAL COMUNITAR” al Fac.prof.organizat de Sistemul Psi-Timişoara la Bucureşti.Mateescu Andreea.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PERFECŢIONĂRI • • • • • Particpare la cursuri a Facultăţii de Psihologie-Fac.Teia Manole Colaborare Ciel România pentru reactualizarea programului CielConta –prof.Nistor Daniela.Elena Suteu.Băloi Nicoleta.prof.Andreea Mateescu Participare la workshop-ul de formare in Analiza Tranzactionala cu tema “AT 101”din 9-11 mai 2008 sustinut de Joost Levy si org de Asociatia Romana de Analiza Tranzactionala – prof.prof. Paraschiva Grigorie Participare curs de formare a formatorilor. Paraschiva Grigorie Curs pentru dobândirea de competenţe-master. Bucureşti Februarie 2009 . Păun Aurica.”SPIRU HARET”.prof.Petrache Anca. martie 2008. Ioana Călinescu Participare cursuri de formare organizate de Raiffaisen Bank. Duta Doina.prof Daniela Nistor Curs evaluator competente profesionale . Iancu Jeni.martie-aprilie. Titu Maiorescu-Andreea Mateescu Pariticipare la cursul Manager de proiect – Ioana Călinescu. Paraschiva Grigorie • • Participare la cursurile Facultatii de Drept “Spiru Haret”. Necşuţu Ioana. Brătescu Catrinel. Ioana Necsutu 168 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Paraschiva Grigorie.80 ore Fundatia pentru invatamant Curs de formare – AEL – prof.consultant financiar-Păun Aurica Participare work-shopul de”Psihosexologie şi psihoterapie”. CCD.Călinescu Ioana.

org. “Politehnica” Bucuresti. Belgia • Participare la workshop-ul cu tema “Aplicarea Modelului de EXCELENTA al UE – solutie pentru asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar si cresterea performantelor manageriale”.17-18 martie 2008 • Absolvirea cursului de Master “Contabilitate”. Strasbourg.”SPIRU HARET”. Univ. Dinescu Alina-Nicoleta • Absolvirea cursului de Master “Modele de risc. XIC – prof. prognoza si decizie”. “HAUTE ECOLE GROUPE ICHEC-ISC SAINT. Univ.Fac. Fac de Matematica. Franta. Picu Ana Maria Participare seminarii ”Leonardo da Vinci” – Ionescu Roxana. Băloi Nicoleta.Băloi Nicoleta. profesorii diriginti:.de Casa Calitatii. febr-iunie 2008 – Prof.LOUIS”. specializarea “Statistica aplicata”.Picu Ana Maria Participare la discuţiile purtate în cadrul programului „Agenda Europa”.prof. D – Băloi Nicoleta. Daniela Nistor ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE • • • Vizionarea de spectacole cu elevii. Bucuresti. Participare proiect “Leonardo da Vinci” – Mobilităţi elevi. Fac de Stiinte Aplicate – prof. Bucureşti Februarie 2009 . Dinescu Alina-Nicoleta • Absolvirea cursului postuniversitar in domeniul marketingului. Louis Pasteur.organizate de ANPCPPSR – clasa a XJ.Ghinescu Cristina 169 • • • ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. J la concursul de eseuri organizat de ANPC (locul I –Ciobanu Ana Maria-XJ)-prof. Participare la lansarea site-ului ANPC junior în cadrul colegiului cu elevii claselor a XI C.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participare cu bursa ERASMUS (Socrates) . Picu Ana Maria Participare cu elevii claselor a Xa H.

Aurica Paun Sustinerea participarii elevilor la “Crucea Rosie”-prof. Andeea Ştir.A.Anca Petrache 170 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Nicolae” cu elevii clasei a X aF cu prilejul sarbatorilor de Paste – prof. a IXa I si a XI a I ) • • • Organizarea Balului Absolventilor – prof.prof.Akademos – prof. Bucureşti Februarie 2009 . – prof. • Participare la concursuri extrascolare organizate de J.Anca Petrache Vizita la Radio Romania Actualitati – Brasov – prof.Aurica Paun Job Shadow Day (elev Mihaela Stancea XII E) Sa descoperim Romania (elevii cls. Ioana Calinescu Participare cu un colectiv de elevi la Biblioteca Centrala ASE in vederea desfasurarii unor ore de specialitate.Anton Manea Distribuire manuale Ed.Ioana Calinescu • Actiune de vizitare a scolii special nr.Roxana Ionescu.6 “Sf. Ana Maria Picu. Doina Duta Jeni Iancu.Fundamentarea planului de şcolarizare • • • • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Vizita la Muzeul Satului si vizionarea de piese de teatru prof.Alice Cega Organizarea Balului Martisorului– prof.Ioana Necsutu Excursie la Sibiu cls XI G – prof. Alina Dinescu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->