P. 1
RAPORT_STARE_SI_CALITATE_2008-2009_semestrul_I

RAPORT_STARE_SI_CALITATE_2008-2009_semestrul_I

5.0

|Views: 432|Likes:
Published by atompea

More info:

Published by: atompea on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

Raport privind starea şi calitatea învăţământului

An şcolar 2008-2009 Semestrul I

________________________________________________________________________

CAPITOLUL I CUPRINS
____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti
1

Februarie 2009

Raport privind starea şi calitatea învăţământului

An şcolar 2008-2009 Semestrul I

________________________________________________________________________
I. II. III. CUPRINS ARGUMENT CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

1. STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE 2. STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI DIDACTIC AUXILIAR 3. NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 4. RESURSE UMANE 5. BAZA MATERIALĂ

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti
2

Februarie 2009

Raport privind starea şi calitatea învăţământului

An şcolar 2008-2009 Semestrul I

________________________________________________________________________

IV. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 1. OFERTA CURRICULARĂ. PROGRAME DE STUDIU. C.D.S. OPŢIONALE 2. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII

3. PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 4. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ 5. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 6. PARTENERIATE - PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ - EDUCAŢIONALE 7. ACTIVITATE FINANCIAR CONTABILĂ 8. IMAGINE ŞI RELAŢII PUBLICE 9. ANALIZA SWOT

   

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ FRECVENŢA SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti
3

Februarie 2009

inter şi transdisciplinaritate în actul didactic g. Priorităţile activităţii din perspectiva standardelor de obţinere a calităţii 2. Bucureşti Februarie 2009 . Activităţi de formare şi perfecţionare în domeniul calităţii e. Comunicare. Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii b. VI. Identificarea. Strategii. Analiza SWOT a managementului calităţii. ANEXA 1 – Legislaţie 4 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. obiective pentru obţinerea calităţii f. c.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ V. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1. Predare învăţare evaluare în raport cu introducerea sistemelor de calitate h. înregistrarea şi analiza nevoilor şi expectanţele partenerilor educaţionali. Cadrul de organizare şi desfăşurare pentru activităţile privind calitatea d. Calitate şi eficienţă în managementul activităţii didactice a.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CAPITOLUL II ARGUMENT 5 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

şcoala noastră devine în 2008 Şcoală Europeană. structuri şi factori de decizie îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei abordări complexe.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anul şcolar 2008-2009 poate fi definit din perspectiva integratoare a conceptului calitate în educaţie. ofertă educaţională. 6 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. ca fiind o etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. menite să modernizeze procesul educaţional prin intermediul Comisiei de Asigurare a Calităţii. Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi exigenţelor. Bucureşti este o instituţie importantă în învăţământul preuniversitar cu profil tehnologic. Bucureşti Februarie 2009 . dar fără să rupă legătura cu tradiţia inaugurată încă de la înfiinţare în anul 1966. Modernă în ceea ce priveşte viziunea managerială. pe care le presupune integrarea europeană. Această recunoaştere a valorii se datorează muncii de zi cu zi a fiecărui cadru didactic. la toate nivelurile: capacitatea instituţională. Reforma şi modenizarea sistemului educaţional.

4. competitiv. 7 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Să-şi menţină poziţia de lider în topul liceelor cu profil economic. Să asigure implementarea programului de guvernare în domeniul Reformei învăţământului. Să asigure un învăţământ economic de calitate în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene. adaptabilitate la nou. 5. la schimbare. s-a aflat sub semnul schimbării şi dezvoltării: printr-un management instituţional şi administrativ modern. Să formeze cei mai buni specialişti în domeniul economic. 2. Anul şcolar 2008-2009. Să construiască un set de valori individuale de natură profesională. 3.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Eficienţa şi complexitatea acestuia este definită printr-o viziune modernă care-şi propune: 1. Această viziune poate să devină realitate în funcţie de sincronizarea obiectivelor cu posibilităţile de realizarea acestora. capacitatea Colegiului Economic „Virgil Madgearu”. 6. Bucureşti Februarie 2009 . Să formeze personalităţi puternice. formare şi dezvoltare continuă a cadrelor didactice concretizată în rezultate foarte bune în plan profesional sau la olimpiade şi concursuri şcolare. socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră.

condiţii pentru eficientizarea procesului didactic. abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii. aici profesionalismul nefiind o noutate. 2. comunitate. Bucureşti Februarie 2009 . educaţional.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Baza materială modernizată an de an a oferit tuturor. 4. Să formăm şi să consolidăm deprinderi. Să asigure elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal. părinţi. Atragerea de fonduri şi o bună gestionare a acestora şi-a făcut simţită prezenţa ori de câte ori a fost nevoie să fie depăşite sincopele apărute. cadre didactice sau elevi. Viziunea realistă a cadrelor didactice asupra rolului şi numirii lor un factor definitoriu al personalităţii fiecăruia. de a dobândi abilităţi de comunicare în limbile moderne. instituţii 8 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Să realizăm reconversia profesională. Să creăm un cadru în care profesorii să se simtă împliniţi profesional. Calitatea implică respectarea unei deontologii profesionale. Să oferim elevilor posibilitatea de a-şi satisface setea de cunoaştere. de a folosi tehnicile informaţionale. 5. 3. Partenerii educaţionali ai liceului: elevi. Misiunea noastră a tuturor a fost: 1.

sistemul de recompense şi încurajarea respectului de sine au asigurat liceului o populaţie şcolară cu medii de admitere mari. Bucureşti Februarie 2009 . siguranţă. elevi şi profesori îşi găsesc vocaţia şi se pregătesc pentru provocările lumii de mâine. elevii sau partenerii au găsit aici respectarea şi aplicarea legislaţiei în raport cu AQUIS-UL COMUNITAR (ANEXA 1). Oferta educaţională a fost atractivă. activităţile şcolare şi extraşcolare. un reper important pentru activitatea din anul şcolar 2008-2009. Dovezi în favoarea acestor opţiuni sunt rezultatele bune şi foarte bune obţinute în perioada de referinţă. climatul motivaţional. în ceea ce priveşte calitatea eficientizarea şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare. decentă. puternic motivaţi spre obţinerea performanţei. Aici. dar reprezintă şi un punct de plecare. didactic-auxiliar şi administrativ de certitudini: educaţie. 9 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. În această etapă rezultatele sunt mărturia succesului.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ publice au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice. deschidere spre nou. proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ. dar şi prin recunoaşterea punctelor slabe fac posibilă transparenţa actului educaţional şi managerial. analiza activităţii prin evidenţierea performanţelor. Beneficiarii acestor obiective şi valori.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CAPITOLUL III CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 10 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Roxana Carmen Ionescu. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:  Prof.  Prof. Dana Iliescu 4. Olivia Rusu. Mirela Scântee  Prof. Olivia Rusu 3. Dana Iliescu. Mihaela Toma  Contabil Şef Mirea Petrea 11  Reprezentant Comitet părinţi:M. Ionescu  Reprezentant UEC: M.  Prof.  Prof. Băloi Nicoleta  Prof. DIRECTOR ADJUNCT : Prof.  Prof. Cristina Lemnaru. Roxana Carmen Ionescu 2.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1.STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE 1. Petrovici  Elev:Geanina Muscalu  Consilier Primărie:Cristian Dumitrescu  Reprezentant Primar sect 1: R. DIRECTOR : Prof. Călinescu  Reprezentant Sindicat Spiru Haret: Geta Bercaru ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . COORDONATOR PROGRAME ŞI PROIECTE: Prof.

Ionescu  Elev: Geanina Muscalu 12 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Anca Petrache  Prof. Bucureşti Februarie 2009 . COMISIA DE ASIGURAREA CALITĂŢII :  Şef comisie: Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5. Cristina Lemnaru  Prof. Cristina Drăgan  Prof. Geta Bercaru  Reprezentant Comitet părinţi: M. Olivia Rusu  Prof. Petrovici  Reprezentant Consiliu Local: R.

Constantin Roxana 13.Ioana Denisse 34.Iancu Cristina Maria 30.Petrache Anca 56. CONSILIUL PROFESORAL 1.Leontiuc Laura 40.Daniliuc Mariana 14.Mateiciuc Cristiana 48.Velniceru Nicoleta 73. Burlacu Corina 4. Ionescu Roxana 2.Spânu Nicoleta 67.Fitera Tatiana 25. Cega Alice Mihaela 7. Cernătescu Ion 9.Doroş Nicoleta 19.Rusu Olivia 63.Stroe Marian 69.Lixandru Florin 41.Iftemie Elena Liliana 32.Magearu Mariana 43.Nicola Iuliana Elena 50. Călinescu Ioana 6.Matei Andreea Olivia 47.Condrache Nicoleta 12.Pana Floriana 54.Prutescu Daniel 58.Păun Anghel Aurica 55.Stan Nicoleta 68. Bercaru Geta 3.Picu Ana Maria 57.Manole Teia 45.Zamfir Iuliana 13 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Velea Simona 72.Gaiu Violeta Elena 26.Iliescu Dana Gabriela 33.Dobrescu Oana 18.Niculescu Mizil Carmen 51.Lascu Dumitru 37.Lixandru Alina 42.Iurkiewicz Elena 35. Cerescu Rodica 8.Gogoloi Ioan 29.Rusin Cătălina 61.Toma Mihaela Cristina 71.Dima Lorena 16.Manea Anton Liviu 44.Drågan Cristina 20.Finichiu Roxana 24.Rădescu Maria 59. Bucureşti Februarie 2009 .Săndulescu Mihaela 64.Iancu Jeni 31.Dinescu Alina 17.Mateescu-Ştir Andreea 46.Lemnaru Elisabeta Cristina 38. Ciobanu Mariana 10.Scântee Mirela Doina 66.Darmon Catalin 15.Sebe Cristina 65.Lenghel Elena 39.Ghițulescu Stela 28.Dumitrescu Ruxanda 21.Mitache Constantin Liviu 49.Răileanu Mihaela 60.Enescu Cornelia 23.Kurti Iulia 36.Cojocaru Violeta 11.Ostafi Doina 53.Voicu Florina 74.Ghinescu Cristina 27.Şchiaua Mariana 70.Duta Doina 22.Nistor Daniela 52.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6.Rusu Diana Violeta 62. Capotă Valentina 5.

Bucureşti Februarie 2009 . Vasile Mariana LABORATOR:Laborant: Mariana Farmazon CABINET AEL: Toma Sidonia CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE:Prof.STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI DIDACTIC AUXILIAR SECRETARIAT : Secretar Şef : Maria Dobrică Secretar: Vasile Roxana AJUTOR PROGRAMATOR: Constantin Virginia MAGAZINER: Constantin Alexandra CONTABILITATE : Contabil Şef : Petrea Mirea Camelia Gogoncea ADMINISTRATOR: Cecilia Tudor BIBLIOTECĂ: Mişcodan Veronica. Mitache Liviu 14 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2.

208 .238 15 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 3.252 baieti .903 baieti .75 Fete Baieti Total 301 : fete .53 .216 .227 baieti : fete baieti . NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT POPULATIA SCOLARA 2008-2009 Clasa a IX-a 10 Cls Clasa a X-a 9 Cls Total 261 Total 288 : fete .49 fete .61 POPULAŢIE ŞCOLARĂ Clasa a XI-a Total 291 : fete 10 Cls Clasa a XII-a 10 Cls TOTAL GENERAL 1141 baieti . Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

ELEVI STRĂINI

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Nume şi prenume Babcineţchi A Luminiţa Rusu I. Lilian Doni Diana Răileanu Valeria Şochircă Mihai Munteanu Ion Coadă Cristina Nițelea Sofia

Clasa XI C XI C XI E XI G XI G XI H XI I IX D

Bursier DA DA DA DA DA DA NU DA

De unde provine Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova

16

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Nr.crt. Nivel de învăţământ

Număr de clase 19

Număr de elevi 549

Forma de învăţământ zi

1.

2.

Liceal ciclul inferior, a IX-a şi a X-a Liceal ciclul superior, a XI-a şi a XII-a

Limba de predare – româna româna

20

591

zi

româna

DISTRIBUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI DIN ANUL ŞCOLAR 2008/2009 ÎN FUNCŢIE DE FILIERĂ, PROFIL, DENUMIRE SPECIALIZARE, CALIFICARE PROFESIONALĂ.

Nr. crt. Nivel 1. 2.

Specializare/calificare Număr clase Număr elevi profesională Liceal Tehnologică Servicii Tehnician în turism 3 84 Liceal Tehnologică Servicii Tehnician în activităţi economice 36 1057 Profil

Filieră

17

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

4. RESURSE UMANE

A. Personal didactic de conducere Nr. crt. 1 2 3 Nume şi prenume Grad didactic I I I Norma de bază în unitate DA DA DA Anul numirii în funcţie 2003 2006 2006

Roxana Carmen Ionescu Olivia Rusu Dana Iliescu

B. Personal didactic Personal didactic angajat 74 Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II 16 Cu Fără Necalificat definitivatul definitivat 25 5 0

1

27

18

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Bucureşti Februarie 2009 . Personal nedidactic – 19 19 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Personal auxiliar – 10 D.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PROFESORI METODIŞTI IONESCU ROXANA IFTEMIE LILIANA GHINESCU CRISTINA DUŢĂ DOINA LIXANDRU FLORIAN CAPOTĂ VALENTINA MATEICIUC CRISTIANA PETRACHE ANCA BĂLOI NICOLETA DARMON CĂTĂLIN RUSU DIANA C.

Bucureşti Februarie 2009 . crt. tablă magnetică Calculatoare. BAZA MATERIALĂ – PREMISA ESENŢIALĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A ELEVILOR ŞI ACTIVITATEA DIDACTICĂ (A) Nr. 1 Tipul de spaţiu Săli de clasă SPAŢII ŞCOLARE Nr. retroproiectoare Mobilier. tablă magnetică Calculatoare. aparatură Mobilier. spaţii 18 Suprafaţa Dotări Mobilier.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5. aparatură 950 m2 Lucrări de consolidare şi igienizare Montat elemente de încălzire Observaţii Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire 2 Cabinete 6 250 m2 Montat elemente de încălzire 3 Laboratoare 2 250 m2 Montat elemente de încălzire 4 Teren/sala de educaţie fizică 2 1315 m2 Panou baschet Sala de sport înlocuit parchet şi lambriuri Montat elemente de încălzire 20 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. retroproiectoare Mobilier. aparatură Mobilier. tablă magnetic interactivă Calculatoare. retroproiectoare Mobilier.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ (B) SPAŢII AUXILIARE Nr. retroproiector 3 2 60m2 4 Alte spaţii 28 136m2 Calculator. staţie radio Instalaţii sanitare la grup sanitar Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire 21 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . crt 1 Tipul de spaţiu Bibliotecă Nr. spaţii 1 Suprafaţa 50m2 Dotări Calculator. xerox Lucrări de consolidare şi igienizare Observaţii Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi 2 Centrul de documentare şi informare Spaţii sanitare 1 50m2 Calculator.

xerox 2 Spaţiul pentru echipa managerială Contabilitate 2 60 m2 Lucrări de consolidare şi igienizare Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Observaţii 3 1 10 m2 4 Birou administraţie 1 30 m2 Calculatoare. televizor. spaţii 1 Suprafaţa Dotări 20 m2 Calculatoare. imprimante. televizor. imprimantă. xerox Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Înlocuit instalaţia sanitară Înlocuit elemente Lucrări de termoizolaţie la faţada de încălzire clădirii Termoizolaţie Hidroizolaţie la terasa Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Înlocuit elemente Lucrări de termoizolaţie la faţada de încălzire clădirii Termoizolaţie Hidroizolaţie la terasa Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire 22 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. frigider. Tipul de spaţiu crt 1 Secretariat Nr. imprimante. aer condiţionat Calculator. Bucureşti Februarie 2009 . scanner. xerox. imprimante.Fundamentarea planului de şcolarizare (C) SPAŢII ADMINISTRATIVE An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr. xerox. aer condiţionat Calculatoare.

Istorie 9. Geografie 10. modernă (II) 4. Chimie 7. OFERTĂ CURRICULARĂ 2008-2009 CLASA A IX-A TRUNCHI COMUN 1. Tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) 12. Lb. Bucureşti Februarie 2009 . Logică şi argumentare 11. Biologie 8. Matematică 5. Lb. română 2. Educaţie plastică 14. Orientare şi consiliere/dirigenţie 16. modernă (I) 3. Religie 4 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 25 ORE 23 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Sport 15. Educaţie muzicală 13.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1. Fizica 6. Lb.

Elemente de tehnologie generală 18. Studiul calităţii produselor şi serviciilor TOTAL CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ECONOMIC 1. Bucureşti Februarie 2009 . Achievement Optional de sine stătător TOTAL 6 ORE 31 ORE 2 ore 2 ore 2 ore 1 oră 1 oră 2 ore 33 ORE 24 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 17. Contabilitate 19. Educaţie Antreprenorială: Jr. Matematică financiară Optional de sine stătător 2.

Lb. Educaţie muzicală 13. Educaţie plastică 14. Psihologie 11. Fizică 6. Sport 15. TIC TOTAL 3 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 24 ORE 25 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Biologie 8. Limba modernă (II) 4. Educatie antreprenoriala 17. Orientare şi consiliere/dirigenţie 16. Matematică 5. Istorie 9. Geografie 10. modernă (I) 3. română 2. Religie 12. Lb.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a X a ECONOMIC TRUNCHI COMUN 1. Chimie 7. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 . Studiul calităţii produselor şi serviciilor 4.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 1. Economia întreprinderii 1 oră 2 ore 2 ore 2 ore 7 ORE 31 ORE TOTAL CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ECONOMIC 1. Contabilitate 3. Matematică financiar 1 oră Opţional de sine stătător 2. Contabilitate 1 oră Opţional aprofundat 2 ORE TOTAL 33 ORE 26 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Matematică 2.

română 3 ore 2. Religie* 1 oră 9. Istorie 2 ore 6. Ed. Lb. Bucureşti Februarie 2009 . modernă (I) 2 ore 3. fizică 1 oră 10. Orientare şi consiliere vocaţională/dirigenţie 1 oră TOTAL 18 ORE 27 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Geografie 1 oră 7. Limba modernă (II) 2 ore 4.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XI a ECONOMIC TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE TRUNCHI COMUN 1. Economie 2 ore 8. Lb. Matematică 3 ore 5.

Planificare operaţională 4. Instrumente de plată 33 ORE 30 ore/an 90 ore/an 28 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Asigurări 4 ore TOTAL 4 ORE TOTAL GENERAL INSTRUIRE PRACTICĂ 1. TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicării) 2. Marketing 6. Contracte economice 7. securitatea muncii şi protecţia mediului 2. Firma de exercitiu TOTAL 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 2 ore 3 ore 11 ORE CURRICULUM DEZVOLTARE LOCALĂ 1. Bucureşti Februarie 2009 . Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor 3.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 1. Igiena. Organizarea resurselor umane 5.

Bucureşti Februarie 2009 . Religie* 9. Lb. Limba modernă (II) 4. Ed. Orientare şi consiliere vocaţională/dirigenţie TOTAL 3 ore 2 ore 2 ore 3 ore 2 ore 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 18 ORE 29 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. romană 2.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XI a TURISM TEHNICIAN ÎN TURISM TRUNCHI COMUN 1. Istorie 6. modernă (I) 3. Geografie 7. Lb. Fizică 10. Economie 8. Matematică 5.

TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicării) 2. Tipologia agenţiilor de turism 2 ore 2.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 1. Firma de exercitiu TOTAL CURRICULUM DEZVOLTARE LOCALĂ 1. Marketing 3. Igiena. Planificare operaţională 4. securitatea muncii şi protecţia mediului 2. Operaţiuni tehnice ale agenţiei de turism 30 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 4 ore 3 ore 11 ORE 33 ORE 30 ore/an 90 ore/an ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . Organizarea Agenţiei de turism 6. Organizare resurse umane 5. Politici şi strategii de marketing în agenţiile de turism 2 ore TOTAL 4 ORE TOTAL GENERAL INSTRUIRE PRACTICĂ 1.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XII a ECONOMIC TEHNICIAN IN ACTIVITĂŢI ECONOMICE ARIA CURRICULARĂ / Disciplina LIMBA ŞI COMUNICARE Limba si literatura romană Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII Matematică OM SI SOCIETATE Istorie Geografie Economie aplicată Religie EDUCATIE FIZICĂ ŞI SPORT 31 7 ore 3 ore 2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 6 ore 1 ora 2 ore 2 ore 1 ora 1 ora ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare Educaţie fizică TEHNOLOGII An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1 ora 15 ore TIC 1 ora Cultura+specializare+pregatire practica 14 ore Modulul I Mediul concurential 2 ore Modulul II Finanţarea afacerii 2 ore Modulul III Negocierea afacerii 3 ore Modulul IV Realizarea situaţiilor Financiare si caulculaţia contabilă 2 ore Modulul V Finanţe si fiscalitate 1 ora Modulul IX Analiza pieţei 4 ore Strategii de pregatire practica 30 ore Modulul VI Managementul calitatii 6 ore Modulul VII Utilizarea calculatorului in contabilitate 12 ore Modulul VIII Statistica si analiza economica 12 ore Total an şcolar 1173 ore 32 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XII a TURISM TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE TURISM ARIA CURRICULARA / Disciplina LIMBA SI COMUNICARE Limba si literatura romană Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII Matematica OM SI SOCIETATE Istorie Geografie Economie aplicată 33 7 ore 3 ore 2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 6 ore 1 ora 2 ore 2 ore ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Religie EDUCATIE FIZICA SI SPORT Educatie fizică TEHNOLOGII 1 ora 1 ora 1 ora 15 ore TIC 1 ora Cultura+specializare+pregatire practica 14 ore Modulul I Mediul concurenţial al afacerii 2 ore Modulul II Finanţarea afacerii 2 ore Modulul III Negocierea afacerii 3 ore Modulul IV Oferta de produse si servicii in cadrul agenţiei 3 ore Modulul VII Dezvoltare durabilă în turism 4 ore Strategii de pregătire practică 30 ore Modulul V Managementul calităţii 6 ore Modulul VI Relaţii publice in agenţia de turism 12 ore TOTAL AN ŞCOLAR 1173 ore 34 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 .5 9 8 6 26 35 Popa Ileana Popa Ileana Prutescu Daniel Ghițulescu Stela Ghițulescu Stela Ghițulescu Stela Daniliuc Mariana Daniliuc Mariana Daniliuc Mariana Daniliuc Mariana Zamfir Iuliana Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII 2. coordonator Nivel de competiţie Matei Bianca Popesc-Teodosie Edora Stănică Alexandra Biolan Mihaela Nechita Ionela Soare Andreea Hrainiciuc Laura Alba Denisa Dăscălița Iulia Stancu Ioana Andreea Ivan Angelica 75 75 17 13 10 4 9. OLIMPIADE PREMII LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE AN ŞCOLAR 2008-2009 Denumirea concursului/ Olimpiade Olimpiada biologie Olimpiada matematică Numele şi prenumele elevului Punctaj Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2.1.

5 21 20 18 16 16 14 13 36 Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Bercaru Geta Bercaru Geta Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Prutescu Daniel Bercaru Geta Bercaru Geta Bercaru Geta Bercaru Geta Bercaru Geta LemnaruCristina Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.05 20 18.5 17.3 16 15.5 23 21.6 16.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Cîrcu Iuliana Ene Alina Kutolbena Fleur Beatrice Streinu Mădălina Tatomir Andrei Pleşa Carmen Pană Ana Maria Zugrăvița Daniela Marcu Ana Maria Ilie Raluca Mihaela Radu Andrei Drăghici Dana Traistă Alexandra Ababei Adriana Petrică Nicoleta Dumitru Tiberiu Ghiță Ioana Băcanu Mihaela Păunescu Daniela Niculae Ceristina Dincă Elena Cîrlugea Diana Preda Liana Ionescu Ruxandra Dobre Ionela Vornicu Denisa 25 21 16 9 8 5 3 2 26 24 21. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Olimpiada de limba ți literatura română Olimpiada de Educaţie fizică Dobre Alina Zaharia Alina Nica Andreea Megan Alexandra 100 100 100 Locul I Olivia Rusu Matei Andreea Matei Andreea Niculescu Carmen Sector Sector Sector Național Ivan Elena Angelica Sima Georgiana Mădălina Cîrcu Iuliana Antoaneta Smera Ana Olimpiada de "Tehnologii" Nica Alexandra Muscălescu Cosmin Stoica Georgiana Nistor Andreea Dumitrescu Andreea Grădinaru Anca 95 95 89 Anca Petrache Nicoleta Băloi Teia Manole Municipiu Municipiu Municipiu Lorena Dima 89 Daniela Nistor 92 92 91 86 95 92 Ioan Gogoloi Cătălina Rusin Iancu Jeni Ana Maria Picu Doina Duță Alina Dinescu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu 37 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Vornicu Denisa Petre Silvia Cîrcu Iuliana Olimpiada de Limba Engleză Dobre Iuliana Păun Gabriela 92 90 Premiul I Premiul II 100 Mihaela Toma Mihaela Toma Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Sima Daniela Nica Andreea Alexandra Amăriuței Andreea Olimpiada la Istorie țerbănescu Ionela Ciobanu Ana Maria Buruiană Nicoleta Muscălescu Cosmin Orbițor Vlad Necula Monica Grigore Ruxandra Muțat Lavinia 91.5 99 92 92 92 91 86 85 97 90 86 Lascu Dumitru Mitache Liviu Sector 38 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

99-7.00 7.00-8.5 SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ CLASA a IX-a Clasa IX A IX B IX C IX D IX E IX F IX G IX H IX I IX J TOTAL Medii între 5.00-10 CLASA a IX-a MEDII 39 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .99 9.99 13 10 14 7 4 22 9 4 9 15 107 9-10 16 17 14 22 25 8 21 25 19 11 178 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 5.00-8.99-7.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2.

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

CLASA a X-a
Clasa XA XB XC XD XE XF XG XH XI TOTAL Medii între 5,99-7,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7,00-8,99 11 10 18 22 19 13 9 26 17 145 9-10 17 17 11 7 6 13 20 4 13 108

CLASA a X-a
160 140 120 100 80 60 40 20 0 5.99-7.00 7.00-8.99 9.00-10 MEDII

40

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a XI-a
Clasa XI A XI B XI C XI D XI E XI F XI G XI H XI I XI J TOTAL Medii între 5,99-7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,008,99 18 9 14 5 19 19 8 20 9 17 138 9-10 12 20 14 17 11 11 22 5 20 12 144

CLASA a XI-a
160 140 120 100 80 60 40 20 0 5.99-7.00 7.00-8.99 9.00-10 MEDII

41

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a XII-a
Clasa XII A XII B XII C XII D XII E XII F XII G XII H XII I XII J TOTAL Medii între 5,99-7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,008,99 17 12 7 4 22 5 9 8 7 3 94 9-10 13 7 24 24 7 25 15 23 21 26 185

CLASA a XII-a
200 150 100 50 0 5.99-7.00 7.00-8.99 9.00-10 MEDII

42

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
2.6 FRECVENŢA; NOTELE OBŢINUTE LA PURTARE

SITUAŢIA FRECVENŢEI ÎN ANUL ŞCOLAR 2007/2008

Clasa a IX-a
Clasa Total absenţe 582 IX A 941 IX B 717 IX C 775 IX D 496 IX E 1129 IX F 654 IX G 464 IX H 727 IX I 536 IX J TOTAL 7021 Absenţe nemotivate 22 456 217 124 70 323 204 111 109 148 1784

CLASA a IX-a

TOTAL NEMOTIVATE

43

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a X-a
Absenţe nemotivate 80 255 213 141 124 280 237 249 103 1682

Clasa

Total absenţe 951 XA 1310 XB 975 XC 1032 XD 988 XE 1042 XF 1017 XG 754 XH 1284 XI TOTAL 9353

CLASA a X-a

TOTAL NEMOTIVATE

44

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a XI-a

Clasa

Total absenţe 654 XI A 810 XI B 944 XI C 835 XI D 800 XI E 1076 XI F 621 XI G 826 XI H 1147 XI I 670 XI J TOTAL 8383

Absenţe nemotivate 334 188 9 103 157 185 197 263 171 182 1789

CLASA a XI-a

TOTAL NEMOTIVATE

45

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Clasa a XII-a Absenţe nemotivate 250 238 127 183 319 108 218 85 275 115 1918 Clasa XII A XII B XII C XII D XIIE XII F XII G XII H XII I XII J TOTAL Total absenţe 1549 903 1154 598 1261 729 1145 981 915 704 9939 CLASA a XII-a TOTAL NEMOTIVATE 46 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Clasa Media 9 Media 8 Media 7 Avram Elena 9A X Mocanu Jennifer 9B X Dascălu Vlad 9D X Drăgușin Valentina 9F X Miclăuș Daniel 9F X Manolică Alexandru 9F X Mateescu Sorin 9F X Radu Nicoleta 9F X Radu Mădălina 9F X Sandu Valentin 9F X Guță Larisa 9G X țârlea Claudia 9J X Zaharia Andrei 9J X Blegu Irina 10 E X Neguț Raluca 10 E X Ilcea Silvia 10 E X 47 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Clasa Media 9 Media 8 Media 7 Milea Cornel 10 F X Necula Călin 10 F X Paparizos Alexandru 10F X Oprea Alexandra 11 G X Răducan Amadeus 11 G X Nedelcu Cornel 11 G X Slav Sorina 11 G X țapira Luminița 11 G X Milea Laura 11 F X Nica Daniel 11 F X Nicolae Violeta 11 F X Stanciu Mihaela 11 F X Sima Adrian 11 B X Flefle Andrei 11 A X Pană Ovidiu 11 A X Pasăre Florian 11 A X 48 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Bucă Georgiana Munteanu Ana Maria Năstase Alexandru Sochircă Mihail Crunțeanu Mir ela Colciu Sofia Ichim Alina Ioniță Alexandr a Stan Lavinia Chiuariu Delia Diaconu Ana Maria Lungu Luca Jipa Roxana Doni Diana Bărăscu Cristina Popovici Sorin Caloian Loredana Constantin Carmen Ionescu Mirela Clasa Media 9 Media 8 Media 7 12 I X 12 I X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 F X 12 F X 12 E X 12 E X 12 E X 12 F X 12 D X 12 C X 12 B X 12 B X 49 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Clasa Media 9 Media 8 Media 7 12 B X Mitrică 12 B X Neagu Laura 12 B X Pricopiță Amalia 12 B X Szabo Andreea 12 A X Chitic Simona 12 A X Vlad Alina 50 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

2008 Nr.01.01. Clasa Nume și prenume Crt.10.2009 Nr. 9 G Guță Larisa 2.2009 Nr. 260/23.2009 Nr. 2577/15. 12.2008 51 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.01. 2187/22.01.12.2009 Nr. 9 G Manciu Cristian 3. elev 9 A Avram Elena 1. 9 F Radu Nicoleta 8.2009 Nr.2008 Nr. 9 F Drăguțin Valentina 4.2009 Nr. 9 B Bulmaci Elisabeta 11.11.Fundamentarea planului de şcolarizare SITUAŢII SPECIALE An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr. 9 F Mateescu Sorin 7. 2423/18. 9 F Radu Mădălina 9. 255/23. 2347/5. 258/23.2009 Nr. 256/31. 9 F Manolică Alexandru 5.01. 353/30.12.2008 Preaviz Nr.11. 259/23. preaviz de exmatriculare Nr. 2522/8.2009 Nr.01. 9 F Miclăuț Daniel 6.2008 Situație neîncheiată 350 de absențe nemotivate Preaviz nr. Bucureşti Februarie 2009 .2009. 2424/18. 55/12. 9 F Sandu Valentin 10.01.11. 10 E Buțtei Maria Data și nr. Nr.01. 257/25.

2009 Nr.2009 19.11.2009 Nr.01. 11 B Sima Adrian Nr. Nr. 27/9. 2381/11. 11 F Stanciu Mihaela Nr. 43/12. 96/15.2009 16. 12 B Neagu Laura 12 F Bărăscu C.2008 22. Nr. Nr.01. Bucureşti Februarie 2009 .01. 328/29. 223/21. 11 F Nicolae Violeta Nr. 12 I Bucă Georgiana Nr. Clasa Nume ți pr enume Data ți nr . 12 B Ionescu Mirela Nr.11.2008 14.2008 13.01. 2458/25.01.11. 21. 280/27.01.12.11.2009 20. 329/29.2009 11 F Milea Laura Nr.2009 15.01. pr eaviz de Crt. 11 F Nica Daniel Nr. 2405/13. 168/19.01.2008 18. elev exmatriculare Nr.Fundamentarea planului de şcolarizare SITUAŢII SPECIALE An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr. 11 H Costodu Cristian Nr.2009 52 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 2564/15.2008 17. 2406/13.

Bucureşti Februarie 2009 . Fizică 9F Lb. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 Educație fizică ți sport 9 C 9B Toate disciplinele Lb.10 B Toate disciplinele 11 H Istorie 11 H Disciplina Nume ți prenume elev Situația Pascu Larisa Bulmaci Gabriela Paparizos Alexandru Paparizos Alexandru Bogdan Ionuț Stoica Gabriela Nicuță Andreea Costache Adrian Dimitriu Anca Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent 53 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.10 B Toate disciplinele .7 La sfârşitul semestrtului I al anului şcolar 2008-2009 Nr. Portugheză 9F Ed. Crt.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII 2.10 C Biologie . Engleză .

Bucureşti Februarie 2009 .12 I Istorie .12 G Istorie .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII Nr..11 D Istorie .12 G Istorie .11 D Istorie ....11 D Istorie .11 D Istorie .12 G Istorie .12 J Lb.11 D Istorie .12 G Disciplina Nume ți prenume elev Barbu Mădălina Borcănea Mădălin Burlacu Andreea Eremia Melania Florea Andreea Dănilă Ionuț Preda Georgiana Bercea Diana Bucă Georgiana Bucă Georgiana Bucă Georgiana Radu Oana Ichim Alina Năstase Alexandru Stan Lavinia Situația Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat 54 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. română .12 I Lb. română .12 I Economie aplicată ..12 I Matematică .11 D Educație Fizică . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 Istorie .. Crt.

Disciplina Crt. Fizică Ed. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Istorie Ed. Fizică Lb. Fizică Ed. română Ed. Fizică Ed. Fizică Matematică Matematică Matematică Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 F 12 E 12 E 12 D 12 D 12 D 12 C 12 B 12 B 12 B Nume ți prenume elev Sochircă Mihail Crunțeanu Mihaela Ioniță Alexandra Năstase Alexandru Stan Lavinia Ivan Ioana Lungu Luca Jipa Roxana Ilie Cosmin Ilie Cosmin Popovici Sorin Micu Caloian Mitrică Miruna Neagu Laura Pricopiță Aurelia Situația Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Neîncheiat Corigent Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Corigent Corigent 55 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Fizică Ed. Fizică Istorie Ed.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII Nr. Fizică Istorie Ed. Bucureşti Februarie 2009 .

12 B Istorie . Fizică . Bucureşti Februarie 2009 . Disciplina Crt.12 B Ed. Fizică . 40 41 42 43 44 Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 Matematică .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII Nr.12 B Ed.12 B Ed. Fizică .12 B Nume ți prenume elev Szabo Andreea Ionescu Mirela Pricopiță Aurelia Neagu Laura Pricopiță Aurelia Situația Corigent Corigent Corigent Corigent Corigent 56 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

E.S.E Bucurețti Universitatea Bucureşti. PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ. crt. Dana Iliescu Data 2008-2009 Asociația Internațională a adeverinţă Profesorilor de Limba Fraceză “INNOVER EN FRANÇAIS” CCD CCD Ilfov Universitatea Bucureşti. 2 3 4 5 Denumirea cursului de perfecţionare sau gradului didactic obţinut Curs de formare “Utilizare IT ți inițiere AEL” „Implementarea proiectelor ți programelor internaționale” Curs de perfecționar e Curs de formare “Utilizare IT ți inițiere AEL” “Implementarea programelor educative pentru grupuri dezavantajate” Curs de perfecționar e “Didactica Nova Modulul I+modulul II” “Pregătirea Personalului Didactic” “Utilizare IT ți inițiere AEL” Aplicarea modului de Excelenţă al U. Bucureşti Februarie 2009 . Facultatea de adeverință Psihologie ți țtiințele Educației A. EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE CADRE DIDACTICE Nr. 1. didactic Cadrul organizaţional de desfăşurare şi certificare CCD Dovezi adeverinţă Persoane implicate Prof.E Bucurețti diplomă diplomă Prof. Dinescu Alina 2007-2008 2008-2009 57 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Rusu Diana Violeta 2008-2009 Prof. privind asigurarea calităţii în învăţământ Grad I. Anca Petrache Prof.S.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 3. Zamfir Iuliana 2008-2009 Prof. modul I. postuniversitar A.

Iuliana Zamfir 1 fizică: Prof. Cega Alice Mihaela 1 economice. Roxana Constantin 1 filologie: Prof. 1 Denumirea cursului de perfecţionare sau gradului didactic obţinut Iniţiere IT şi utilizare AEL. Diana Rusu diplomă 1 matematică: Prof. E. Liviu Mitache 1 lingvistică: Prof. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Cadrul organizaţional de desfăşurare şi certificare SIVECO Colegiul Economic “Virgil Madgearu” FUNDAŢIA “PHOENIX” Nr.T. Stancu Marilena 1 drept:Prof. crt. Oana Dobrescu 1 istorie: Prof.G: Mateescu Andreea Aurelia 1 limba si literatura romana: Matei Andreea Olivia 1 matematică: Gogoloi Ioan 1 contabilitate: Iancu Jeni Lăcrămioara 1 DSU: Nistor Daniela Paula 1 economice/comerț: Dima Lorena Monica 1 religie: Lixandru Alina Corina 2 3 Universitate 4 Gradul I Universitate Diplomă Anul şcolar 2008-2009 5 Gradul II Universitate Diplomă În derulare 58 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Andreea Matei 1 DSU: Prof. M1+M2 Implementarea programelor educative pentru grupuri defavorizate Doctorantură Dovezi Persoane implicate Data An şcolar 2008-2009 1-10 august 2008 În derulare adeverinţă 45 înscrişi adeverinţă Prof.

Alexandra Constantin În derulare 7 Personal didactic şi didactic auxiliar Universitate diplomă În derulare 59 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Maria Dobrică Bibliotecar.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6 Master Universtiate Diploma 1 Psihologie:Prof. Mateescu Andreea Aurelia 2 Management: Păun-Anghel Aurica Rusin Cătălina Secretar şef. Bucureşti Februarie 2009 . Mariana Farmazon Magaziner.Veronica Mişcodan Laborant.

Dana Iliescu COORDONATORI AI COMISIEI PROFESORILOR DIRIGINŢI PE NIVELE: Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 4. Bucureşti Februarie 2009 . Roxana Constantin (a XII-a) PSIHOPEDAGOG: Prof. Roxana Carmen Ionescu DIRECTOR ADJUNCT: Prof. Olivia Rusu DIRECTOR MUNCĂ EDUCATIVĂ: Prof. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ SISTEM ORGANIZATORIC ŞI DECIZIONAL DIRECTOR: Prof. Mihaela Săndulescu (a IX-a) Prof. Roxana Finichiu 60 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Alina Lixandru (a X-a) Prof. Andreea Mateescu (a XI-a) Prof.

acţiunii Parteneri educaţionali Rezultate Realizarea planului operaţional de management al comisiei diriginţilor Coordonarea muncii educative Consiliere şi parteneriat educaţional intern şi extern (iniţiator coordonator) Planificări şi planuri de lecâţii la propunerea elevilor Realizarea planului operaţional de management al comisiei diriginţilor Coordonarea muncii educative Consiliere şi parteneriat educaţional intern şi extern (iniţiator coordonator) Planificări şi planuri de lecâţii la propunerea elevilor Realizarea planului operaţional de management al comisiei diriginţilor Coordonarea muncii educative Consiliere şi parteneriat educaţional intern şi extern (iniţiator coordonator) Planificări şi planuri de lecâţii la propunerea elevilor 2 Director adjunct Coordonatorul activităţii psihopedagogice şi de consiliere în domeniul educaţiei în Colegiul Economic “Virgil Madgearu” 3 Director cu munca educativă Coordonatorul activităţii psihopedagogice şi de consiliere în domeniul educaţiei în Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Director Director adj. Crt. Bucureşti Februarie 2009 . 1 Management educaţional – nivel de competenţă Director Statutul cadrului didactic: iniţiator/coordonator/ consilier/psihopedagog Coordonatorul activităţii psihopedagogice şi de consiliere în domeniul educaţiei în Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Denumirea activităţii. Cadre didactice Cabinet psihopedagogic CCD ISMB Parteneri educaţionali Calitate în educaţie Calitate în educaţie Calitate în educaţie 61 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Cadre didactice Cabinet psihopedagogic CCD ISMB Parteneri educaţionali Director Director adj. Cadre didactice Cabinet psihopedagogic CCD ISMB Parteneri educaţionali Director Director adj.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr.

I. Ana-Maria Picu 3.H.J Clasa a IX-a A Clasa a X-a A.B.H.C.I.G.I.D.E.C.Fundamentarea planului de şcolarizare Comisia diriginţilor Clasa a IX-a A. Teia Manole 2.J Clasa a XII-a A.G.J Responsabili în cadrul comisiei 1.H.J Consilieri Cadre didactice Rezolvarea situaţiilor conflictuale participant participant 62 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.I.G.F.E.B.D.F.C. Mariana Daniliuc 7.D.D. Andreea Matei 6. Cornelia Enescu Iniţiator şi coordonator consilier Ore de dirigenţie şi consiliere Informarea şi consilierea părinţilor Consilierea elevilor de clasa a XII-a (diriginţi) Participarea la parteneriate educaţionale Monitorizarea frecvenţei şi ritmicităţii notării An şcolar 2008-2009 Grupul educaţional Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Părinţi Director muncă educativă Psihopedagog Parteneri educaţionali Îmbunătăţi rea situaţiei la învăţătură şi purtare Climat educaţional optim Asigurarea calităţii în educaţie ________________________________________________________________________ 4 5 Cabinet psihopedagogic Iniţiator.E.C. Alice Cega 4.C. Prof.B. Prof.J Clasa a X-a A. Andreea Mateescu 5.F. Bucureşti Februarie 2009 . Prof. coordonator Informarea şi consilierea elevilor Informarea şi consilierea părinţilor Informarea şi consilierea cadrelor didactice Lecţii de consiliere educaţională cu tematica specifică (Fenomenul “EMO”) Întâlniri metodice .F.G.E. E Clasa a X-a A.I.H.I. Prof. Prof.C. Prof. sector municipiu “Dezvoltarea şi perfecţionarea şcolară a elevilor” “Identitate în psihoterapie” “Târgul de oferte educaţionale” CMBRAE “Simpozionul de Psihologie” Elevi (minigrup) Părinţi Cadre didactice Clasa a XII-a D.J Clasa a XI-a A. Prof.B.

municipiu 4. Andreea Matei. Dana Iliescu Prof. Decembrie 2008 Decembrie 2008 4 5 6 7 Folkul fără vârste Poetul naţional Mihail Eminescu – spectacol de muzică ți poezie Organizator Liceu liceu Decembrie 2008 Ianuarie 2009 63 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Elena Lenghel. Dana Iliescu. crt.naţional 5. Laura Leuntiuc.participant Organizator Coordonator Organizator Consilier Nivel: Persoane implicate/prof Perioada 1. Andreea Matei. Cristina Ghinescu Prof. activităţii Nr.coordonator 3.sector 3. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE Denumirea concursului. Diana Rusu Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5. 1 2 3 1 decembrie – Ziua Naţională a României Ziua Mondială de luptă AntiSIDA Sărbători creştine la români acţiuni de ajutorare a elevilor cu situaţie materială defavorabilă Serbări şcolare de Crăciun clasele IX-XII Spectacol de colinde Rolul deţinut în cadrul activităţii 1. acţiunii. Mariana țchiaua. Bucureşti Februarie 2009 .internaţional liceu Catedra istorie Decembrie 2008 liceu Comisia diriginţilor Decembrie 2008 sector Diriginţii claselor IXDecembrie XII 2008 liceu Liceu Prof.organizator 2.liceu coordonatori 2. Maria Rădescu. Leontiuc Laura Prof. Dana Iliescu.

Zamfir Iuliana Prof. Dana Iliescu Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Ciobanu Mariana Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 8 Emisiuni la postul de radio Madgearu FM dedicate poetului Mihail Eminescu liceu Violeta Gaiu Prof. Lorena Dima Prof. Băloi Nicoleta Ianuarie 2009 9 10 Vizite de teatru. Anca Petrache Prof. Iliescu Dana. cinematograf cu ocazia Zilei Educaţiei Balul Bobocilor liceu Organizator liceu Octombrie 2008 Noiembrie 2008 11 12 Excursii cu elevii Excursie la Viena Târgul firmelor de exerciţiu Pitețti Târgul firmelor de exerciţiu Baia Mare liceu Liceu Noiembrie 2008 Decembrie 2008 Semestrul I 15 16 naţional 64 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Alice Cega Prof. muzee. Ciobanu Mariana Prof. Doina Duţă Prof. Picu Ana Maria Prof.Dana Iliescu Prof. Daniela Nistor Prof. Dumitru Lascu Diriginţi Prof. Liviu Mitache Prof. Dima Lorena. Andreea Ştir Diriginţi Director Prof.

Bucureşti Februarie 2009 . 1 Instituţia/Unitatea/Agentul economic/Instituţii publice Primăria sectorului 1 Consiliul local al sectorului 1 DAIP Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucurețti – Serviciul de Analiză ți Prevenire a Criminalității Ministerul Educaţiei Culturii şi Tineretului Instituţii de învăţământ superior ASE Institutul Bancar Român Universitar Academia Naţională de Informaţii Universitatea Româno Americană Universitatea Ecologică Institutul de Sociologie Institutul Cantacuzino/ARAS Institutul de Sănătate Publică Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” Universitatea Tehnica de Construcții Tipul de parteneriat sau acord Parteneriat Sponsorizare Activitatea/acţiunea Şedinţe de ale Consiliului de Administraţie Activitate în cadrul comisiei pentru calitate Asigurarea resurselor materiale Participarea la ziua liceului Persoane implicate Director Director Adjunct 2 3 Parteneriat educaţional Parteneriat educaţional Organizarea.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 7. (A) PARTENERIATE PENTRU DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ŞI FORMARE PROFESIONALĂ Nr. crt. coordonarea şi monitorizarea activităţii în învăţământul preuniversitar Director Director Adjunct Director Director Adjunct Director muncă educativă Profesori tehnologii 65 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Bucurețti Licee. Bucureşti Februarie 2009 . NEGRU COMPANY SRL SC AIS PRODIMPEX SRL SC FUN SPORT ENTERTAINMENT SRL SC ELYDAN SRL SC RATB SA SC METACC – PROIECTARE PRODUCŢIE CONFECŢII SRL SC SASTOPREST SERV SRL Parteneriat public privat Director Director Adjunct Contabil Şef Privat public Sponsorizări Donaţii Parteneriat Public – Privat Privat -Public Director Director Adjunct Contabil Şef 66 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. colegii ți clubur i spor tive Colegiul Tehnic de Poțtă ți Telecomunicații “Gh. Airinei” Şcoala Superioară Comercială “Kreţulescu” Clubul Sportiv de Arte Marțiale SKY GATE HOTEL HOWARD JHONSON HOTEL AGENŢIA DE TURISM “VISIT ROMANIA” SC CASA VOASTRĂ SRL SC SIMPEX SRL SC DYT COMPANZ CONSTRUCT SRL CABINET INDIVIDUAL CRISTESCU IRINA SC SPEED ACCOUNTING SRL SC ELECTRICA SOLUZIONA SRL SC OIL D.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SC POWER TRANS ELECRONIC SRL SC FAUR SA SC CONT PREST SRL DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SC TAXI REAL SRL COMPANIA DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SC PELICANUL DISTRIBUTION SRL SC METROREX SA SC IMO ADVERTISING SRL SC CONCIF COMPANY SRL SC ASIROM SA SC REAL ACCOUNTING SRL SC REBU SA BANCA ROMÂNEASCĂ PENTRU DEZVOLTARE SC ATHOS BOEM SRL SC AXXA COMPANY SRL SC ADIACENT SRL SC DALLI COM SRL SC BIOFARM SA ISMB 3 Organizarea. coordonarea şi monitorizarea Parteneriat educaţional Director Director Adjunct Cadre didactice 67 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Fundamentarea planului de şcolarizare activităţii didactice Implementarea calităţii în educaţie Coordonarea activităţii de perfecţionare continuă a cadrelor didactice An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Parteneriat educaţional Parteneriat educaţional 4 ARACIP 5 CCD Director Director Adjunct Cadre didactice Director Director Adjunct Cadre didactice 6 Fundaţii/Asociaţii nonprofit/Organizaţii 68 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

crt. Dana Iliescu Comisia diriginţilor Finalizat În derulare Finalizat ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. (B) PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE Nr. Denumirea proiectului/parteneriatului PRO DEMOCRAțIA țcoala Democrației Asociația ORDES Junior Achievement “Acces la succes” Asociaţia “Tinerii acum Decide” Firme de exerciţiu Tineri pentru tineri “Educaţia pentru viaţa de familie” Codecs şi Britisch Council “Liderii mileniului trei” “Expand Health Romania” Asociaţia Română pentru Transparenţă – Integritatea în Tipul Intern/Extern Perioada de derulare Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 69 Persoane implicate Directori Şefi comisii metodice Cadre didactice Elevi Catedra de tehnologii Cadre didactice Catedra tehnologii Catedra tehnologii Comisia diriginţilor Stadiul evoluţiei proiectului/ În derulare 1 2 3 4 5 intern intern intern intern intern Permanent Permanent Permanent Finalizat 6 7 8 intern Intern intern Catedra de limbi moderne Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Mihaela Toma Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6.

Fundamentarea planului de şcolarizare Sistemul Educaţional Centrul Rromilor “Amare Rromentza” Fundația Phoenix Dezvoltarea instituţională şi formarea pentru educaţia copiilor rromi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei “Timpul şcolar al elevilor” Biblioteca Metropolitană “Biblioteca de la A la Z” Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” “IT şi educaţie” ARAS “Lupta împotriva HIV şi SIDA” Institutul Romăn pentru Educaţie şi Calitate Europeană Cadrul naţional al calificărilor Sistemul Naţional de Asigurare a Calităţii în formarea profesională Asociaţia Română de Turism “Tabăra tematică de ecologizare a zonei Bucegi” Proiect POSDRU 2007/2013 “Tranziţia de la şcoală la viaţa An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 9 intern Anul şcolar 2008/2009 Comisia diriginţilor Permanent 10 intern Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 70 Comisia diriginţilor Finalizat 11 intern 12 intern 13 14 intern intern Director Director adjunct Catedra de limba română Director Director adjunct Comisia de informatică Comisia diriginţilor Director CDAC Cadre didactice Permanent Finalizat Finalizat Permanent 15 intern 16 intern Catedra de tehnologii Finalizat 17 intern Director Catedra de tehnologii În derulare 2007/2013 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Cristina Ghinescu Prof. Dana Iliescu Diriginți Finalizat Finalizat Finalizat În derulare Finalizat 24 Fundația “Fondul Libertatea” Extern Finalizat 71 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Director muncă educativă Catedra de limbă engleză Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare activă” Tema: “Pregătirea elevilor pentru economia reală prin firma de exerciţiu” Partener Colegiul economic “Viilor” Proiect POSDRU “Inserţia profesională” Partener Şcoala Superioară Comercială Kreţulescu ISMB “Valint” Hotel School the Hague “Leading Hotel Schools” Education Development International LCC1 Ulrich Haase “Tandem Project” Arion Central Service Europe An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 18 intern Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Director Catedra de tehnologii În derulare 19 20 21 22 23 extern extern extern extern extern Catedra de tehnologii Catedra de tehnologii Catedra de tehnologii Prof. Nicoleta Doroş Director Director Adj. Bucureşti Februarie 2009 .

crt. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ SITUAŢIA BURSELOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2007/2008 Nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 7. 1 2 3 4 5 6 7 Tipul de bursă Bursă “Republica Moldova” Bursă “Bani de liceu” Bursă “Venit mic” Burse “Medicale” Burse “Merit” Burse “Studiu” Burse “Orfan” Nr. total de burse 6 18 15 5 18 16 25 Total 1459 3240 1200 400 1440 1280 2000 72 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ANALIZA SWOT 73 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Profesori autori de manuale şi programe. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ .Elevi bine pregătiţi.În cadrul curriculumului în dezvoltare locală şi a curriculumului diferenţiat. 74 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. .Ocupare optimă a spaţiului existent. economie.Manageri formaţi. . .Profesori colaboratori ai Serviciului Naţional de Evaluare. .Cabinete de informatică. Bucureşti Februarie 2009 .Cabinet AEL.Laborator de merceologie.Fundamentarea planului de şcolarizare • Puncte tari ale „mediului intern”: . .Sală „Club European”. numiţi prin concurs. contabilitate).Profesori foarte bine pregătiţi . .Centru de documentare privind educaţia economică şi antreprenorială.Profesori metodişti (biologie. .O bună tradiţie a învăţământului economic (90% din absolvenţi devin studenţi ASE). . . .Profesori formatori în domeniul reformei în învăţământ. . admişi în urma admiterii computerizate. . .Ofertă educaţională atractivă prin materialele opţionale propuse.

Posibilitatea de retragere a resurselor financiare prin cursuri de formare şi reconversie profesională.Situarea liceului într-o zonă centrală.Motivaţia uneori slabă din partea elevilor. administraţiei locale în relaţia cu şcoala.Canale de comunicare defectuoase .Implicarea comunităţii. .Statutul de liceu reprezentativ. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . • Oportunităţi ale mediului extern . autonomia unităţii şcolare.Rata demografică descendentă 75 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. • Ameninţări ale mediului extern . Bucureşti Februarie 2009 .Slaba dotare a laboratoarelor de fizică şi chimie.Fundamentarea planului de şcolarizare • Puncte slabe ale „mediului intern”: .Migrarea specialiştilor spre domenii economice.Accesul imediat după absolvire pe piaţa muncii.Implicarea în programe de parteneriat.Lipsa resurselor financiare. . sisteme de evaluare. . .Implicarea profesorilor în elaborarea de manuale. în vecinătatea ASE. . programe. . .Starea precară a economiei . .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CAPITOLUL V MANAGEMENTUL CALITĂŢII 76 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Perfecţionare continuă. Cursuri de formare în domeniul reformei în învăţământ. 3. 77 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. PRIORITĂŢILE ACTIVITĂŢII DIN PERSPECTIVA STANDARDELOR DE OBŢINERE A CALITĂŢII ÎN ANUL ŞCOLAR 2008/2009 Nr. elevi) pentru promovarea imaginii liceului. informare şi orientare privind cariera 3 4 Consiliere pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională şi dezvoltarea personalităţii Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe Îmbunătăţirea imaginii şcolii 1. Acţiuni de dezvoltare în carieră şi în viţa personală. Bucureşti Februarie 2009 . 2. Priorităţi Crt. Ofertă educaţională atractivă în concordanţă cu evoluţia pieţei muncii (curriculum diferenţiat) 2 Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane Asigurarea calităţii activităţii didactice pentru formarea elevilor în concordanţă cu competenţele cerute pe piaţa muncii Asigurarea condiţiilor de consiliere. Planul de acţiune al şcolii 2. Plan operaţional 3.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1. Acţiuni şi activităţi complexe la toate nivelurile activităţii didactice (manageri. 1 Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii Obiective Asigurarea condiţiilor egale de acces la programul de învăţare şi sprijin pentru toţi elevii Acţiuni Elaborarea următoarelor documente: 1. Interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în activitatea didactică. Colaborări cu Serviciul Naţional de Evaluare. Raport de evaluare internă şi externă 1. Monitorizarea internă a procesului didactic 5. cadre didactice. 2. Plan de acţiune al CPAC 4.

educaţie economică şi antreprenorială Asigurarea standardelor în conformitate cu normele UE privind condiţiile de desfîşurare a activităţii didactice Acţiuni de monitorizare : coordonare a carierei printr-o ofertă educaţională complexă astfel încât. la sfârşitul liceului absolvenţii să se poată integra fie pe piaţa muncii (Certificat de competenţă profesională) 6 Atragerea de noi surse extrabugetare Modernizarea bazei materiale Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 7 8 78 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. şi de formare profesională Derularea de activităţi aducătoare de venituri extrabugetare şi asigurarea cadrului legal de desfăşurare Crearea condiţiilor optime de formare profesională Integrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii Atragerea de fonduri prin parteneriate şi programe menite să confere oportunităţi diverse. dar şi a activităţii nevoilor de dezvoltare instituţională extracurriculare. formare interddisciplinară.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5 Dezvoltarea activităţilor de parteneriat Realizarea unor parteneriate Participarea la acţiuni şi programe atractive în scopul eficiente care să permită înţelegerea îmbunătăţirii calităţii procesului didactic. Bucureşti Februarie 2009 .

Rapoarte. fişe de observare 4. Asigurarea nivelului de realizare a indicatorilor de performanţă 4. Evaluarea internă şi externă pe baza standardelor 2. fişe de observaţie Permanent 1. Plan operaţional 3.Managementul directorilor Activitate. CALITATE ŞI EFICIENŢĂ ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE a) Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii Documente specifice Managementul educaţional Nivel de competenţă 1. Plan de acţiune al şcolii 2. Raportul de autoevaluare şi “Ghidul pentru aplicarea standardelor naţionale de referinţă” 2. acţiuni Persoane responsabile Director Prof. Asigurarea nivelului de realizare a indicatorilor de performanţă 3. Prezentarea în Consiliu profesoral a Raportului de Autoevaluare şi proiectului privind “Ghidul pentru aplicarea standardelor naţionale de referinţa ” 2. Plan de acţiune al CPAC 79 Comisia de asigurare Permanent a Calităţii ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Coordonarea şi monitorizarea implementării standardelor de performanţă 1. Roxana Ionescu Director adj. Managementul Comisiei de Asigurare a Calităţii 1. Prof. Olivia Rusu Perioada 2. Formatori în domeniul calităţii 3. Rapoarte. Bucureşti Februarie 2009 . Coordonarea aplicării 1.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2.

Şedinţe de catedre de diseminare a informaţiilor. plan de măsuri Fişe de observare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Şefii de comisii metodice 3. Implementarea standardelor de asigurare a calităţii la nivelul catedrei Implementarea standardelor de obţinere a calităţii la nivelul colectivelor de elevi sau la nivelul disciplinei 5.Fundamentarea planului de şcolarizare procedurilor şi activităţilor de autoevaluare 1.Cadre didactice Cadre didactice Permanent 80 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. plan de îmbunătăţire a situaţiei 3. Evaluarea sistemelor de asigurare a calităţii 2. Bucureşti Februarie 2009 .Managementul Catedrelor şi Comisiilor Metodice Permanent 4. Raport de evaluare internă şi externă Raport de evaluare şi autoevaluare.

cursuri de formare continuă. personal auxiliar şi întreţinere cu rezultate i.M. grade. Popularizarea rezultatelor (rapoarte. doctorat -Motivarea partenerilor educaţional în scopul obţinerii performanţelor -Asigurarea unui climat educaţional optim -Lecţii atractive în concordanţă cu nevoile elevilor şi standardelor de 81 Acţiuni propuse / prioritare Consiliere Diseminare Analiza SWOT Evaluare Responsabili I. Dotarea cu calculatoare şi soft educaţional f. Bucureşti Februarie 2009 . Prevenirea conflictelor şi consilierea cadrelor didactice pentru crearea unui climat otim de muncă h. Motivarea şi premierea cadrelor didactice. Facilitarea frecvenşei cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare e.Cadre didactice Înscriere şi participare la cursuri de pregătire Cadrele didactice care au susţinut perfecţionarea şi formarea continuă ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. înregistrarea şi analiza nevoilor şi expectanţelor partenerilor educaţionali Denumirea obiectivului (ŢINTE) 1. Cabinetului medical b. Parteneriat cu clinica de specialitate c. site. elevilor. monografie) j.Înscriere la cursuri. Organizarea şi sustinerea testării psihologice a cadrelor didactice d.Angajatori Îndeplinirea standardelor de performanţă Asigurarea asistenţei medicale a tuturor angajaţilor prin intermediul: a.S.B Director Director adjunct Coordonator programe şi proiecte 2. perfecţionări. Atragerea de fonduri în scopul participăriila programe ţi proiecte educaţionale g. cursuri postuniversitare. Promovarea unei imagini de sine decente şi demne . master.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ b) Identificarea.

comunitate) 3.Personal administrativ 5.Comunitate şi parteneri educaţionali Perfecţionare continuă An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Înscriere şi participare la cursuri universitare Înscriere şi participare Proiecte. Olivia Rusu Comisia de Asigurare a Calităţii Cadre didactice. cererile pieţei muncii 82 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare performanţă -Activităţi şi acţiuni extracuriculare Asigurarea unei comunicări permanente cu partenerii educaţionali (elevi. parteneriate. incadrarea într-o grilă de salarizare superioară Asigurarea unui învăţământ de calitate bazat pe competenţă şi iniţiativă în concordanţă cu standardele europene. Prof. sponsorizări Secretariat Bibliotecă Financiar-contabilitate Personal administrativ Director.Personal didactic auxiliar 4. elevi Parteneri Educaţionali Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Roxana Carmen Ionescu Director adj. părinţi.

acţiuni în ceea ce priveşte curriculum la nivelul disciplinelor sau al activităţilor extracurriculare Consiliul elevilor pe liceu 83 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare Asigurarea performanţelor educaţionale Facilitarea accesului la informaţie Interdisciplinaritate An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6.Elevi Propuneri pentru teme. Bucureşti Februarie 2009 .

nr..22/25. Bucureşti Februarie 2009 . ARACIP 84 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Factori şi parteneri în implementarea structurală a calităţii ARACIP -Crearea şi implementarea metodologiilor prin parteneriate. acte..Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ c) Cadrul de organizare şi desfăşurare pentru activităţile privind calitatea Nr.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei -Metodologia de evaluare înstituţionalăîn vederea autorizării.2007 Activităţi Persoane responsabile 1 Elaborarea de documente orientative în funcţie de standarde de performanţă (ANEXA 1) Crearea cadrului legislativ de funcţionare şi organizare la nivelul liceului (învăţământ preuniversitar) Legea nr. metodologii (Denumire) Legislaţie ARACIP -Ordonanţa de Urgenţă nr.G..01. crt. acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie H.07. cursuri de formare şi diagnoză şi prognoza calităţii educaţionale Documente.75/12.

străine Catedra matematică Activitate managerială în conformitate cu standardele de calitate Asigurarea condiţiilor de desfăşurare a procvesului didactic de calitate Control permanent al activităţii didactice printr-un program managerial eficient în concordanţă cu Viziunea.Evaluarea şi autoevaluarea calităţii actului didactic 85 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . Cătălin Darmon Membru al Com. Anca Petrache Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare Fişe de evaluare Fişe de bune practici Proceduri Manualul calităţii Tip de procedură Fişă de evaluare Stabilirea de programe de formare în domeniul calităţii Elaborarea de documente orientative în funcţie de standarde de performanţă (ANEXA) Elaborarea de documente orientative în crearea şi implementarea standardelor de performanţă An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2 Comisia de asigurare a calităţii Prof. acte metodologice 1.Diseminarea informaţiilor Îniţiere şi coordonare a activităţilor în cadrul 2. Părinţi M.Analiza şi diagnoza comisiilor metodice de specialitate procesului de predareînvăţare-evaluare 3. misiunea şi valorile promovate de Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Plan operaţional Şefi de catedră Catedră de lb. Roxana Carmen Ionescu Director adj. Cristina Lemnaru Prof.română Catedra tehnologii Catedra de lb. Cristina Drăgan Prof. Plan managerial 3. Olivia Rusu 3 4 Manageri (directori) Acte şi documente Metodologii. Olivia Rusu Prof. şi lit. Raport de activitate 2. 1. Elevilor Geanina Muscalu Reprezentant Consiliu local Cristian Dumitrescu Director Prof. Petrovici Membru al Cons.

Rapoarte privind parcurgerea materiei. Bucureşti Februarie 2009 .Iniţierea unor programe de îmbunătăţire a situaţiei la frecvenţă şi purtare 4.Stabilirea unui plan de ameliorare Raport de activitate al comisiei metodice Fişa de evaluare a cadrelor didactice Plan managerial al comisiei Fişa de observaţie a lecţiei 1.Participarea la programe şi proiecte Şefii comisiilor constituite la nivelul şcolii 86 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Proceduri 4.Întocmirea de rapoarte 3. frecvenţă şcolară.Observarea comportamentului elevilor 2.Manualul calităţii 2. documente privind calitatea şi comisii pentru asigurarea calităţii în educaţie 4. prevenirea violenţei şi infracţionalităţii 3.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Catedra socio-umane Catedra istoriegeografie Catedra informatică Catedra biologiechimie Catedra educaţie fizică 5 Colective de lucru pentru elaborare de acte.Plan managerial 1. notare ritmică.

opţiuni pentru obţinerea calităţii pe parcursul anului şcolar 2007-2008 Nr. Bucureşti Februarie 2009 . 1 Aplicarea modelului de excelenţă al UE privind asigurarea calităţii în învăţământ Aplicarea modelului de excelenţă al UE privind asigurarea calităţii în învăţământ Conţinuturi Denumirea temei sau lucrării de perfecţionare Colocviu şi disertaţie Persoane implicate Perioada Managementul calităţii Prof. Anca Petrache 2008-2009 e) Strategii. Olivia Rusu Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ d) Activităţi de formare şi perfecţionare în domeniul asigurării calităţii Nr. obiective. Denumirea cursului crt. Olivia Rusu 2008-2009 2 Calitatea în educaţie Atelier de lucru ţi disertaţie Prof. 1 Managementul directorilor CPAC Şefi de catedră Cadre didactice Obiective. Nivelul de implementare Crt. ţinte. Anca Petrache Şefii de catedră Cadre didactice 87 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. strategii Implementarea strategiilor şi metodelor moderne de predareînvăţare-evaluare printr-un management de calitate Denumirea activităţii Plan managerial pentru anul şcolar 2008-2009 Plan al comisiei Proiectarea şi planificarea materiei Responsabil Prof.

Lorena Dima Prof. Mihaela Săndulescu Prof. fişe de evaluare şi autoevaluare Integrarea în sistemul informaţional al liceului a datelor cuprinse în fişele de apreciere sintetică a elevilor . Anca Petrache Prof. Bucureşti Februarie 2009 .septembrie 2008 IX A XII I .Olivia Rusu Director muncă educativă: Prof. Fişa de apreciere sintetică Lecţii AEL XII H. Geanina Muscalu Comisii metodice: Profesori diriginţi 2 Cadre didactice care au susţinut lecţii în AEL Prof. Roxana Carmen Ionescu Director adjunct: Prof .octombrie 2008 88 3 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Alina Dinescu Prof. Iulia Huici Prof. Cătălin Darmon Prof. interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în actul didactic (predare.J . Dana Iliescu Comisia de asigurarea calităţii Şef comisie: Prof.octombrie 2008 XII A . Cristina Ghinescu Prof. Teia Manole Activităţi Sistemul de supraveghere Site-ul şcolii Sistemul informaţional Diseminarea informaţiilor la nivelul ariilor curriculare prin diferite activităţi. Cristina Lemnaru Prof. învăţare. Directori: 1 Director: Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ f) Comunicare. Olivia Rusu Prof. proceduri. Ioana Călinescu Prof. Elena Bafani Prof. Personal Crt. Cristina Drăgan Prof. evaluare) Nr.

Anca Petrache Prof. Andreea Matei Prof. Olivia Rusu XII E . Doina Duţă Prof.octombrie 2008 XII C – octombrie 2008 XII H – octombrie 2008 XII F – octombrie 2008 XI A – octombrie 2008 XII F – octombrie 2008 XI J – noiembrie 2008 XII B – decembrie 2008 Permanent Clasa a XII-a Permanent 4 Personal didactic auxiliar /administrativ Alexandra Constantin Sidonia Toma 89 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Daniela Nistor Prof. Diana Rusu Prof. Nicoleta Doroş Prof.

ai învăţării centrate pe elev Utilizarea insuficientă a tehnicii de calcul. admişi în urma admiterii computerizate O bună tradiţie în învăţământul economic (90%) din abolvenţi devin studenţi ASE Ocupare optimă a spaţiului existent Centru de documentare privind educaţia economică şi antreprenorială Ofertă educaţională atractivă prin materialele opţionale propuse În cadrul curriculumului în dezvoltarea locală şi a curriculumului diferenţiat Profesori.Fundamentarea planului de şcolarizare CALITATE ŞI EFICIENŢĂ ANALIZA SWOT An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • • • • • • • • • • • • Puncte tari Profesori formatori în domeniul reformei în învăţământ Profesori coordonatori ai Seviciului Naţional de Evaluare Elevi bine pregătiţi. Slaba motivaţie a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar în formarea continuă individuală Rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice – preocupare scăzută pentru realizarea activităţilor cu caracter interdisciplinar. domenii multiple Oferta formulează explicit scopul şi grupul ţintă. promotori ai reformei. 90 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . efectuarea insuficientă a activităţilor în echipă Lipsa de motivare a profesorilor tineri (informatică. specialitate tehnologii) şi migrarea lor spre alte domenii de activitate mai bine motivate pecuniar Resurse financiare reduse pentru a oferi recompense materiale atractive cadrelor didactice de valoare. a aparaturii şi tehnicii moderne Slaba preocupare a unor instituţii de învăţământ superior pentru organizarea de strategii de formare şi perfecţionare cu credite transferabile Imposibilitatea de a derula programe de formare în unitatea şcolară solicitantă. • • • • • • • Puncte slabe Resursa umană. autori de manuale şi programe Oferta educaţională – oprtunităţi de formare interdisciplinară Oferta bogată şi variată. fără însă a îngrădi participarea cadrelor didactice doritoare. limbi străine.

administraţiei locale în relaţia cu şcoala Oferta ASE pentru disciplinele de specialitate Stagiul de formarea a diriginţilor/cadrelor didactice doritoare pentru Programul “Clubul European”(Inspector ISMB Simona Crăciun) Ameninţări Schimbarea sistemului de evaluare de la un an la altul. 9. 4. 1. 1. 3. 4. 5. 91 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 3. 6. sisteme de evaluare Implicarea comunităţii. programe. neexistând o formă de evaluare verificată în timp Scăderea demografică a populaţiei şcolare (în viitor) Resurse financiare insuficiente Resurse materiale incomplete sau necompetitive Lipsa strategiilor de dezvoltare socială şi economică pe termen mediu şi lung Lipsa de organizare a sistemului de obţinere a informaţiei Educaţia nu mai este privită de elevi ca un mijloc de promovare socială. 8. 5. Bucureşti Februarie 2009 . 2. 2.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Oportunităţi Accesul imediat după absolvire pe piaţa muncii Posibilitatea de atragere a resurselor financiare prin cursuri de formare şi reconversie profesională Statutul de liceu reprezentânt autonomia unităţii şcolare Situarea liceului într-o zonă centrală. 6. 7. în vecinătatea ASE Implicarea în programe de parteneriat Implicarea profesorilor în eleborarea de manuale. 7.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ANEXA 1 LEGISLAŢIE 92 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Ed.1995. aprobat prin Ordinul M. • Legea învăţământului nr. • Legea nr.06. republicată.07.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ LEGISLAŢIE • Legislaţie Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 4925/08. • Ordin nr. 84/1995.2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.2005. nr.C. 268/13.sesiunile anului 2008.2008 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional. cu modificările şi completările ulterioare.4579/23. 84/24. 93 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 354/15.09.07.06.84/1995. • Legea nr. liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământul postliceal . Bucureşti Februarie 2009 .

2008 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 20082009 Ordin nr.03.2008 de modificare a OM nr. 5109/25.08. 3568/11. 4931/29. 4580/23.2008 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind elaborarea curriculumului în dezvoltare locală în învăţământul profesional şi tehnic • Ordin nr. Bucureşti Februarie 2009 . 4338/09.07.2008 cu privire la aprobarea metodologiei privind transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite de elevii din învăţământul profesional şi tehnic prin stagiile de pregătire practică • Ordin nr.06.2005 privind plata membrilor comisiilor de pregătire a elevilor selecţionaţi în loturile naţionale în vederea participării la olimpiadele internaţionale • Ordin nr.2008 privind înfiinţarea Centralei Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România • Regulament privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.07. 2007 94 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 4722/09.06.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Ordin nr.

75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. 84/1995. republicata • Regulament privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar. Bucureşti Februarie 2009 . legea nr. adoptata la Luxemburg la 21 iunie 1994. hotărâre nr.Fundamentarea planului de şcolarizare • Lege privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant.170/2008 95 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 84/1995. oug nr. Legea nr 35/2007 An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii invatamantului nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2005 • Ordonanta privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant. ordonanta nr. 240/2007 • Lege pentru aderarea Romaniei la Conventia privind definirea statutului scolilor europene. 356/2007 • Lege nr. 128/2007 • Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. legea nr. 15/2008 • Hotărâre privind aprobarea pentru învăţământul preuniversitar şi superior de statz în anul şcolar/universitar 2008/2009.

capabili de performanta inalta • Lege nr. cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru • OUG nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Lege nr. 87/2008. 4898/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4. 143/2008 pentru completarea art. ordonanta de urgenta privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat • Lege nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul Romaniei" pentru formarea managerilor din sectorul public • Legea nr. 174 din Legea invatamantului nr. Bucureşti Februarie 2009 . 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati. 4277/2008 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului privind predarea cursului de Limba. 84/1995 • Ordin nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar • Ordin nr.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de liceu 96 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

• Ordonanţa de urgenţa nr.01.2007 97 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei.628/2008 privind aprobarea programelor • Ordin nr 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • OUG nr. acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie Anexa H. Bucureşti Februarie 2009 . din 12 iulie 2005. cercetarii si tineretului nr.22/25. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat. 75. 4936/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei. privind asigurarea calităţii educative • Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării. 95/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.G. cercetarii si tineretului nr. precum si pentru copiii prescolari din g • Ordin nr. 4. 3. nr.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ACTIVITATEA CATEDRELOR ŞI COMISIILOR METODICE 98 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Mihaela Toma – responsabil comisie 2. Corina Burlacu 5. 7. Maria Rădescu Prof. Prof. 6. Prof. Diana Rusu – şef catedră 2. Prof. Prof. 5. Dana Iliescu 3. 4. Olivia Rusu Prof. Nicoleta Stan 3. Prof. Prof. 2. Elena Lenghel Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 1. Roxana Constantin 4. Prof. Ruxanda Dumitrescu 4. Mariana Şchiaua – şef catedră Prof. Prof. Prof. Ioana Denisse 99 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. GERMANĂ 1. Violeta Gaiu COMISIA METODICĂ LB. Bucureşti Februarie 2009 . ENGLEZĂ + LB. Andreea Matei Prof. Mirela Scântee Prof. Prof. 3. Cristina Sebe CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ + LIMBA PORTUGHEZĂ 1.

Prof. Nicoleta Condrache COMISIA METODICĂ GEOGRAFIE + ISTORIE 1. Simona Velea 3. Mariana Dăniliuc 8. Iuliana Zamfir 4. Dumitru Lascu 5. Cristina Iancu COMISIA METODICĂ BIOLOGIE + FIZICĂ + CHIMIE 1. Nicoleta Velniceru – responsabil comisie 2. Prof. Prof. Bogdan Liţă 7.Fundamentarea planului de şcolarizare CATEDRA DE MATEMATICĂ 1. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Geta Bercaru – şef catedră 2. Oana Dobrescu 4. Prof. Prof. Prof. Violeta Cojocaru 3. Liviu Mitache – responsabil comisie 2. Stela Ghiţulescu 6. Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Cristina Lemnaru 3. Prof. Paulina Vasile 5. Prof. Iulia Kurti-Beldean An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 100 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Prof. Cristina Iancu 5. Prof. Mihaela Sănd ulescu 4.

Prof. 7. Prof. Prof. Alina Lixandru CATEDRA INFORMATICĂ 1. Bucureşti Februarie 2009 . Doina Ostafi COMISIA METODICĂ VIZUALĂ + RELIGIE 1. Roxana Rădulescu Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 1. 8. 5. 3. Carmen Niculescu – şef catedră 2. Cătălin Darmon Prof. 4. Ion Cernătescu Prof. Floriana Pană Prof.şef catedră 2. 2. Cornelia Enescu Prof. Laura Cristina Leontiuc Prof. Cristina Drăgan .Prof. 6. Marian Stroe 3. Iuliana Nicola – responsabil comisie Prof. Iurkiewicz Elena 101 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ DISCIPLINE SOCIO UMANE + EDUCAŢIE MUZICALĂ + EDUCAŢIE Prof.

Prof. Daniela Nistor 15. Roxana Ionescu 3. Prof. Prof.Prof. Anca Petrache 5. Ioana Călinescu 16.Prof. Prof. Marilena Stancu 12. Valentina Capotă 4. Prof. Liviu Manea 10.Prof. Ioana Necşuţu 6. Liliana Iftemie 8. Bucureşti Februarie 2009 . Prof. Florian Lixandru 7. Rodica Cernescu 13.şef catedră 2. Prof.Prof.Prof.Prof. Alina Dinescu 14. Jeni Iancu 9. Doina Duţă .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA FINANŢE-CONTABILITATE 1. Prof. Prof.Prof. Ioan Gogloi 11. Cătălina Rusin 102 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Prof. Prof. Andreea Mateescu 6. Prof. Nicoleta Doroş . Alice Cega 7. Prof. Ana Maria Picu 5.Fundamentarea planului de şcolarizare CATEDRA COMERŢ + DREPT 1.şef catedră 2. Prof. Prof. Cristiana Mateiciuc 3. Prof. Mariana Magearu An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 103 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . Aurica Păun Anghel 8. Teia Manole 10. Prof. Prof. Cristina Ghinescu 4. Mariana Ciobanu 11. Prof. Prof. Lorena Dima 9.

alte manifestări artistice.Participarea la activităţile metodice organizate la nivelul catedrei. Bucureşti Februarie 2009 . . .Coordonarea permanentă a lecturilor elevilor.Interasistenţe în cadrul catedrei şi asistenţe pentru susţinerea unor grade didactice cu rolul eficientizării şi modernizării metodelor de predare. . . a talentelor. . 104 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. sector şi municipiu. concursuri. a creativităţii.Cadre didactice bine pregătite.Existenţa unei biblioteci cu un fond de carte în concordanţă cu programa şcolară şi a unei bibliografii critice corespunzătoare scriitorilor studiaţi.Stimularea valorilor. interesate de perfecţionarea continuă de specialitate.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I ANUL ŞCOLAR 2007-2008 ANALIZA SWOT • PUNCTE TARI .Existenţa performerilor – participanţi la olimpiade. . ca o condiţie obligatorie a performanţei şcolare.

respectându-se în general obiectivele propuse. Valentina Rădescu. 105 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Existenţa unui material didactic divers şi a cabinetului AEL. .Insuficienta motivare a elevilor pentru parcurgerea integrală a lecturilor obligatorii prin programa şcolară.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • PUNCTE SLABE . • OPORTUNITĂŢI Nivelul de pregătire metodico-ştiinţifică a profesorilor din catedra de limba şi literatura română. Andreea Matei. Elena Lenghel). octombrie 2007. • S-au predat la termen planificările anuale şi semestriale. organizate de CCD. - ACTIVITĂŢI METODICE ŞI INSTRUCTIV-EDUCATIVE • Toţi prof. • Au fost concepute şi realizate testele predictive la începutul semestrului pentru toate nivelele (prof. .Tratarea nediferenţiată a elevilor. Bucureşti Februarie 2009 .Notarea nu s-a făcut întotdeauna ritmic şi pe itemi bine definiţi. .Utilizarea insuficientă a unui material didactic bogat şi a cabinetului AEL. din catedră au participat activ la şedinţele de catedră şi la activităţile metodice organizate la nivel de sector şi municipiu (consfătuiri. Mirela Scântee. precum şi implicarea activă în diferite proiecte. Mariana Şchiaua. lecţii deschise). Participarea la cursuri de perfecţionare. Posibilitatea unui real schimb de experienţă între membrii catedrei şi colaborarea interumană excepţională.

24 ianuarie 2008 (prof. sub genericul „Calendar cultural ” (prof. Matei. • Prof. Iona – Andreea Matei şi clasele a X-a F. coordonatori M. • „ Participarea la „Târgul de carte – Gaudeamus”. M. • Achiziţionarea unor instrumente auxiliare de lucru (culegeri de exerciţii – Editura „Art” şi dicţionare). Matei). • S-au vizionat diferite spectacole teatrale Spectacolul Chicago. H. a XII-a C. prof. Scântee • Se continuă colaborarea. H. TNB. cu biblioteca Metropolitană. I • S-au vizitat expoziţii şi muzee Muzeul Naţional de Artă. Mirela Scântee. Valentina Rădescu. Şchiaua. O noapte furtunoasă.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • A fost organizată Olimpiada faza pe şcoală cu participarea tuturor membrilor catedrei. Şchiaua. Valentina Rădescu a susţinut lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului I – noiembrie 2007 • Prof. Andreea Matei (clasa a XII-a H). gradul I – octombrie 2007 • Prof. vizită la Casa memorială « Mărţişor » Andreea Matei. M. Mirela Scântee şi Mariana Şchiaua au fost colaboratori la întocmirea Monografiei colegiului 106 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. I . X-a I • Se continuă editarea revistei „Sintagme”. Scântee). Valentina Rădescu – XI-a B . contribuind la pregătirea extraşcolară a elevilor (prof. pe baza unui proiect de parteneriat. Andreea Matei a susţinut inspecţia curentă. M. • S-au desfăşurat conform programării Consultaţiile pentru examenul de bacalaureat. prof. A. G. • S-au desfăşurat ore consacrate activităţii şi operei unor scriitori studiaţi. Andreea Matei. Mariana Şchiaua. Elena Lenghel). Valentina Rădescu clasa a XI-a D. Bucureşti Februarie 2009 . A.

107 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. FORMARE CONTINUA SI PERFECTIONARE: • Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice pe discipline de învăţământ şi specializări 12 sept. ● Curs de formare/perfecţionare –„Utilizare TIC. 2007.. Domenii de activitate educaţională B. Iniţiere AEL”. extracurriculare şi extraşcolare a membrilor catedrei de limbi moderne – limba franceză-limba portugheză în anul şcolar 2007/2008 A. DIAGNOZA. DIAGNOZA. 2006– 2008. Analiza Swot A. DOMENII DE ACTIVITATE EDUCATIONALA a. în organizarea Universităţii Bucureşti. • Curs de perfecţionare în format MASTER.t. Violeta Gaiu. PROGNOZA. in organizarea CCD. cu participarea tuturor membrilor Catedrei.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ R A P O R T asupra activităţii didactice. Bucureşti Februarie 2009 . cu 90 c. CURRICULUM şi EVALUARE cu structură trimodulară. specialitatea limba franceză. metodico-ştiinţifice. cu 25 c.t. Participă: prof.

ACTIVITATEA PROFESIONALA ● Planificarea individuală şi la nivelul comisiei metodice a activităţii de predare/evaluare a unităţilor de conţinut. • Progrese şi performanţe înregistrate în comunicarea verbală şi scrisă în franceză şi portugheză ca limbi străine studiate în şcoală . • Politica alegerii manualelor. L1 şi L2 – limba franceză. DELF (clasele X. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ● Formare – elevi in spiritul Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbile străine în cadrul Institutului Francez din Bucureşti .prin cursuri modulare pentru nivel B1-mediu. acolo unde s-a constatat neajunsuri în adaptarea formei conţinuturilor de predat la realitatea grupului de elevi.evidenţiate de calitatea proiectelor. Dana Iliescu. • Parcurgerea materiei: corectă prin planificările individuale şi recomandările ISMB cu ocazia Consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice.Fundamentarea planului de şcolarizare Participă: prof. • Rezultatele testelor predictive la clasa a IX-a. b. B2-avansat. comparativ cu anul şcolar 2006/2007: a fost criteriul continuităţii (autori şi editură ) şi schimbarea. Diana Rusu. Bucureşti Februarie 2009 . a materialelor de portofoliu realizate şi de participarea la Simpozionul Naţional şi Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări. comparativ cu anul şcolar 2006/2007 au relevat o şi mai slabă pregătire a elevilor clasei a IX-a la începutul anului şcolar . prof. 108 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. XI) şi PNC.

cu grupajul de creaţie ” Poésie de la Francophonie” . ● Organizarea. aprilie 2008 clasele a X-a I şi a XI-a D Intâlnirea cu scriitorul belgian Robert Massart cu participarea unui grup de elevi din ● participare la Concursul Naţional „Tinere Condeie”. ” Poésie de la Francphonie” ( „Les dix mots de la Francophonie” în imagini şi text poetic) – CCD. limba franceză. participarea în comisia de corectare la etape pe sector şi municipiu – februarie-martie 2008 ● Participarea la manifestările dedicate Zilelor Francofoniei .00 –10 şi rezultate f. coord. Bucureşti Februarie 2009 . medii între 7.Rusu – Locul I. la sfârşitul anului şcolar.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Deşi testele predictive au evidenţiat o mai slabă pregătire a elevilor clasei a IXa la începutul anului şcolar. 12 elevi promovaţi la etapa pe sector.CCD. etapa pe şcoală şi participarea la etapele pe sector şi municipiu.colectiv XI D. elevii care studiază limbile franceză şi portugheză L1 şi L2 întrunesc.desfăşurarea şi evaluarea concursului de limbi romanice. D. bune la examenul de bacalaureat. prof. secţiunea limbă străină. mai 2008 109 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

X I voluntar „Amare Rromentza” (cu intervenţii în atelierele de lucru şi în plenul seminaru. secţiunea 3 şi la Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări. Fundaţia „Amare Rromentza”.selecţia şi prezentarea în cadrul Simpozionului Naţional. Participare: catedra de limba franceză –limba portugheză. ISMB. elevii Stan Cristina şi Radu Mihaela. mai 2008 Titlul proiectului :Târgul Firmelor de Exerciţiu Titular de proiect: Catedra de Tehnologii Grup ţintă : firmele de exerciţiu ale claselor a XI-a 110 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.în sem.lui). pluritraditions Grup ţintă: elevii şi personalul de predare a limbilor străine moderne din licee si şcoli generale ale municipiului Bucureşti Titular de proiect: Liceul T. Bucureşti Februarie 2009 . a III-a. INITIEREA/PARTICIPAREA LA PROIECTE DE COLABORARE ŞI PARTENERIAT ÎN DOMENIUL STUDIULUI LIMBILOR STRĂINE Titlul proiectului: Seminar: Pluricultures.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ c. cu participare internaţională. Evaluarea activităţii.cu participare internaţională„România între Tradiţie şi Modernitate”.”Jean Monnet”. al II-lea: ESEU cu temă aleasă de elevi din documentul Valorile Uniunii Europene.ed. martie 2008.

Evaluarea activităţii: Sesiunea de Comunicări şi Referate a Colegiului Madgearu” -mai 2008. „Naţional în Universalitate” literatură română Titular de proiect : Colegiul Economic „Virgil Madgearu Bucureşti. INITIEREA/PARTICIPAREA LA PROIECTE EDUCATIONALE EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE 2008 – Titlul ptoiectului: Simpozion naţional cu participare internaţională „România între Tradiţie şi Modernitate”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Colaborare interdisciplinară-limbaj de specialitate: redactarea documentelor în limbă străină – lb. catedra de Limbă şi Grup ţintă: elevi şi cadre didactice din licee şi şcoli generale din ţară si din alte ţări europene. Violeta Gaiu. în vederea participării la Târgurile internaţionale de la Praga şi Zagreb. „Virgil Madgearu” Participarea catedrei în colectivul redacţional: prof. 2008 – Titlul proiectului : Manualul Calităţii – C.a XI-a. a III-a.fr. secţiunea Elevi 2008 – Titlul proiectului: Monografia Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Participarea catedrei în colectivul redacţional: prof. d.Titlul proiectului:Abilităţi şi competenţe fără de care nu se poate în secolul XXI Grup ţintă: elevii claselor a IX-a .Ec. Diana Rusu 111 Economic „Virgil ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .. ed. 2008.

• excelentă colaborare cu celelalte catedre şi cu elevii. ANALIZA SWOT PUNCTE TARI: • deschiderea tuturor membrilor catedrei spre metode şi mijloace de predare/învăţare/evaluare alternative. Bucureşti Februarie 2009 . etice europene. • cultivarea la clasă. • valorizarea stagiilor de formare şi perfecţionare şi a bunelor practici în activitatea de predare/învăţate/evaluare şi în activităţi complementare /alternative pentru crearea cadrului de asigurare a calităţii în învăţământ. spre interculturalitate. civice.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PROGNOZA. 112 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. prin natura disciplinei propuse. • implicarea constant activă a tuturor membrilor catedrei şi a elevilor în proiecte interdisciplinare şi cu deschidere europeană. toleranţă şi non-violenţă activă. a valorilor generale culturale.

AMENINTARI: • Scăderea populaţiei şcolare la clasa a IX-a pentru perioada imediat următoare şi nevoia de eforturi mereu crescânde pentru obţinerea unui număr convenabil de clase a IX-a. Bucureşti Februarie 2009 . dificultate care se perpetuează. al calităţii în învăţarea limbilor străine. • O largă ofertă de activităţi de formare. al formării continui. al învăţării permanente.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUNCTE SLABE: • Necunoaşterea nivelului de studiu pentru L1 şi L2 la elevii clase a IX-a pentru care se cere comanda de manuale gratuite imediat după aprobarea cifrei de şcolarizare. AŞTEPTĂRI: • Continuarea. • Aplicarea Politicilor UE în domeniul învăţământului. proiecte şi programe care presupun comunicare/ relaţionare în limbă străină. • manuale în număr insuficient pe L1 şi L2. a politicii de deschidere şi receptivitate faţă de proiecte şi programe care să implice catedrele de limbi moderne. de către conducerea managerială. • Perpetuarea situaţiei referitoare la manualelor şcolare transmisibile L1 şi L2 113 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. ceea ce duce la dificultăţi în repartizarea pe clase şi lucrul efectiv la clasă şi acasă al elevului.

L2) de către furnizorul de manuale gratuite şi numărul insuficient de manuale cu regim gratuit de distribuire (ex. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ elevilor claselor a IX-a.. situaţie care se perpetuează 114 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.ignorarea nivelului de limbă( L1.:clasa a X-a L2).

Procesul didactic s-a desfăşurat în general. Roxana Constantin prof. Accentul s-a pus mai ales pe formarea unei atitudini morale sănătoase şi a unei concepţii care să plece de la înţelegerea rostului şcolii. Bucureşti Februarie 2009 . intr-o atmosferă de colaborare şi interes din partea elevilor.participare la Sesiunea ştiinţifică de comunicări. Pântea Maria prof. Dobre Ioana) cu titlul „Cultura hippie – cultura Coca cola”. . Burlacu Lorena Profesor Mihaela Toma cu o vechime în învăţământ de 25 ani.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Raport de activitatea an şcolar 2007 – 2008 Limba engleză şi limba germană Şef catedră Mihaela Toma Catedra de limba engleză şi germană este alcătuită din : prof. 115 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. .organizarea Olimpiadei de limba engleză pe şcoală. dirigintă la clasa a XII-a F a fost implicată în următoarele activităţi: . . Mihaela Toma prof.pregătirea elevilor pentru Olimpiada şcolară. Marin Cristian.participarea la simpozionul „România între tradiţie şi modernitate” cu o lucrare despre Mircea Vulcănescu. .pregătirea elevilor pentru concursul de dezbatere şi participarea pe data de 17 mai la liceul „Xenopul”. A coordonat lucrarea elevului clasei a IX-a G (George Costache.

să găsească prin prectică metode mai variate de produse. cu o vechime de 6 ani. la olimpiada de limba engleză. profesor de limba engleză. Este doctorand în anul II la Universitatea Bucureşti. d-l profesor a trebuit să-şi dea demisia la începutul semestrului II. profesor de limbă engleză. Emil Dragosin. doctorand. Strădania a mers spre găsirea unor noi modalităţi atractive de produse. fiind înlocuit cu d-na prof. 4-8 iunie 2008. 116 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Are 3 ani vechime. A participat la Târgul de oferte educaţionale 21-25 mai 2008. modestie şi interes pentru lucrul cu elevii. Facultatea de Litere. A pregătit elevii de clasa a XII-a pentru proba de limba engleză la bacalaureat. profesor în Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din septembrie 2007 până în februarie 2008. Constantin Roxana. a participat la Olimpiada pe şcoală din decembrie 2007. de asemenea. 15 ani vechime. Pântea Maria. S-a străduit să realizeze un mai bun contact afectiv-cognitiv cu lelevii şi. la Târgul de carte Gaudeamus şi la Bookfest. Comunicarea cu elevii nu a fost optimă în unele cazuri în care elevii au arătat lipsă de interes în privinţa limbii engleze şi mai mult interes faţă de note. a participat la simularea examenului de bacalaureat la matematică. Bucureşti Februarie 2009 . D-na Pântea s-a remarcat prin seriozitate.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Toate acestea au avut ca instrument de exprimare limba engleză. Ca urmare a comportamentului inadecvat şi lipsei de talent pedagogic care presupune. în primul rând o severitate şi autoritate intrinsecă. dirigintă la clasa a XI-a. fără definitivat. faza pe şcoală şi sector. Nu a întâmpinat dificultăţi în ce priveşte colaborarea cu colegii profesori şi cu conducerea. A avut o frecvenţă foarte bună.

există clase care încă nu şi-au integrat A. şi-a făcut datoria cu rigurozitate.C-ul limbii germane. deşi. Bucureşti Februarie 2009 . 117 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. concretizate prin slaba comunicare dintre profesor şi elev. ea a reuşit să impună un ritm elevilor. În anul şcolar care s-a scurs au existat şi urcuşuri. de altfel foarte scăzut.B. slaba prestaţie şcolară. şi de aici. Nu foarte comunicativă.profesor limba germană. Prin urmare. 7 ani vechime. definitivat. au fost cazuri. în care nu s-a adaptat la nivelul clasei. cât şi coborâşuri.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Burlacu Corina . care a dus la lipsa de interes a unor elevi pentru limba străină. mascate de rezultatele bune ale elevilor.

75 b) Gradele didactice pentru profesorii catedrei: • • • • • Gradul I: 4 profesori Gradul II: 1 profesori Definitivat: 2 profesori Doamna profesora Nica Cristina s-a inscris in octombrie 2007 la gradul I Doamna profesoara Zamfir Iuliana este incrisa la doctorat 118 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. toti trei veniti prin concurs in vara anului 2006 notele obtinute in urma concursului fiind de 9.55 si 9. a) Catedra este formata din 8 profesori din care: • 5 titulari • 2 suplinitori.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE Catedra de matematica anul scolar 2007 – 2008 I Analiza SWOT PUNCTE TARI 1. Bucureşti Februarie 2009 . Competenta profesionala.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2. 6. Majoritatea elevilor au obtinut note mari la bacalaureat. Parcurgerea integrala a programei pentru admiterea la ASE. sector. PUNCTE SLABE 1. Bucureşti Februarie 2009 . 7. Elevi cu pregatire medie si sub medie. aceasta insemnand mai mult decat programa corespunzatoare profilului economic. Cadrele didactice manifesta interes pentru activitatile metodice organizate la nivel de scoala. Pregatirea elevilor pentru examenul de bacalaureat 5. municipiu precum si pentru activitatile instructiv–educative. Majoritatea elevilor din clasa a XII-a au fost admisi la ASE Bucuresti. Slaba implicare in colaborarea cu parintii. elaborarea testelor predictive si a testelor de evaluare pentru pregatirea bacalaureatului 3. 119 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Munca in echipa la proiectarea activitatii didactice. 2. 4.

Restrangerea activitatii prin reducerea numarului de ore pe saptamana (de la 4 la 2 . Popularizarea unor culegeri de matematica.3ore) 2. 120 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. utile elevilor. Existenta. Existenta unui laborator de informatica. Bucureşti Februarie 2009 . in biblioteca liceului.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ OPORTUNITATI 1. 2. a unor materiale necesare elevilor pentru pregatirea examenului de bacalaureat. in care se pot tine lectii asistate de calculator. TEMERI 1. 3. Imposibilitatea parcurgerii materiei prevazute pentru admiterea la ASE intr-un numar de ore pe saptamana atat de mic.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anexa I II Grade didactice – prof matematica Gradul I: Stanciu Ion Bercaru Geta Lemnaru Cristina Iancu Cristina Gradul II: Nica Cristina Definitivat: Zamfir Iuliana Daniliuc Mariana 121 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Nica Cristina 122 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Daniliuc Mariana 2. Bucureşti Februarie 2009 . Lemnaru Cristina 5. Stanciu Ion 2. Iancu Cristina Suplinitori: 1. Zamfir Iuliana 3.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ III Statutul profesorilor de matematica Titulari: 1. Bercaru Geta 4.

Daniliuc Mariana ). Nivel scoala a) Intocmirea dosarului cu documentele manageriale la nivelul catedrei de matematica (Bercaru Geta) b) Discutii de specialitate intre profesorii scolii. Bucureşti Februarie 2009 . 123 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Nica Cristina. la Liceul “G. in cadrul sedintelor de catedra c) Interasistente la ore ( Bercaru Geta ) 2. Sincai” (.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anexa II IV ACTIVITATI METODICE 1. Nivel municipiu a) Participarea la consfatuirile profesorilor de matematica.

. “Combinatorica”): toti profesorii f) Efectuarea consultatiilor pentru bacalaureat: Bercaru Geta. e) Realizarea unor lectii de matematica asistate de calculator (Capitolele “Vectori”. Daniliuc Mariana 124 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Nica Cristina g) Efectuarea consultatiilor pentru olimpiada: Bercaru Geta.Lemnaru Cristina. Bercaru Geta.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anexa III V ACTIVITATI INSTRUCTIV – EDUCATIVE a) Realizarea testelor predictive. culegeri de probleme): Stanciu Ion. Bucureşti Februarie 2009 . centralizarea rezultatelor: toti profesorii d) Achizitionarea materialului stiintific ajutator pentru bacalaureat (teste grila.Lemnaru Cristina.Stanciu Ion.Stanciu Ion.Nica Cristina. Lemnaru Cristina.

Bucureşti Februarie 2009 . BIOLOGIE COMPONENTA CATEDREI Gradul Numele si prenumele profesorului Disciplina Vechime in invatamant Didactic / anul I / 1998 Ultima perfectionare 2006 – “Asigurarea Calitatii” 2006 – “Asigurarea Calitatii” si “Ora de consiliere si orientare scolara” 1. CHIMIE. Dobrescu Ancuta Oana fizica 11 ani II / 2003 125 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Cojocaru Lenuta Violeta fizica 19 ani 2.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE ANUL SCOLAR 2007 – 2008 COMISIA DE FIZICA.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 3. Velniceru Nicoleta Ana chimie 11 ani II / 2007 5. Condrache Nicoleta fizica 12 ani I / 2001 2007 – “Curs consiliere scolara” 2006 – “Asigurarea Calitatii” si “Ora de consiliere si orientare scolara” 2006 – “Asigurarea Calitatii” si “Ora de consiliere si orientare scolara” 2007 – “Tuberculoza se vindeca” 4. Bucureşti Februarie 2009 . Afrim Camelia biologie 14 ani I / 2003 126 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

PUNCTE TARI Majoritatea profesorilor din catedra participa la cursul de perfectionare “ Initiere in utilizarea calculatorului si utilizarea AEL” (prof. Bucureşti Februarie 2009 . Se folosesc mijloace moderne in procesul de predare – invatare. Camelia Afrim. chimie si biologie faza pe sector s-au desfasurat in lunile octombrie si noiembrie. fapt ce este in defavoarea elevilor deoarece multe din materiile de specialitate se bazeaza pe o cultura stiintifica generala solida. a devenit imposibila participarea elevilor de la colegiul nostru la aceste concursuri neexistand timpul fizic necesar pentru parcurgerea materiei din programa pentru olimpiada. renovarea laboratorului de chimie va permite realizarea unor lectii mai interesante si a unui invatamant centrat pe elev si axat mai mult pe partea aplicativa decat pe partea teoretica. PROGNOZA Dotarea laboratoarelor cu mijloace moderne si materiale didactice noi (laptop. Camelia Afrim. lectii demonstrative in laboratorul AEL (prof. Nicoleta Velniceru. Nicoleta Velniceru) 127 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Nicoleta Condrache).Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ DIAGNOZA S-a constatat ca volumul mare de materie si numarul mic de ore (una ora pe saptamana) nu permite o fixare solida a cunostintelor si impune deseori o abordare superficiala a temelor din programa. videoproiector). Deoarece olimpiadele la fizica.

30). a numarului de clase si transferarea clasei a IX-a la scoala generala. Eremia Claudia clasa a IX-a B – nota 9. Malin Madalina clasa IX-a G – nota 9. Elevii au fost pregatiti de catre prof.2008 la clasa a IXa. Faza pe scoala a concursului s-a desfasurat in saptaman 14.01 – 18.5.5. va duce la disparitia catedrelor unor titulari. Ene Ioana Florentina clasa a IX-a G – nota 9. Trestianu Florentina clasa a IX-a F – nota 8.01.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Au fost dotate laboratoarele cu materiale didactice noi care permit imbunatatirea calitatii orelor. 128 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Ivan Elena Angelica clasa a IX-a E – nota 10. TEMERI Reducerea numarului de ore. PUNCTE SLABE Desfasurarea orelor de fizica si biologie in care trebuie realizate experimente demonstrative si frontale. este foarte dificila deoarece laboratoarele sunt ocupate de diferite clase.5. ACTIVITATI COMPLEMENTARE ACTIVITATII DE INVATARE (examene. concursuri. Nicoleta Condrache (program pregatire joia si vinerea ora 12. Sarivan Maria clasa a IX-a F – nota 8.nota 9. Dobre Ioana clasa a IX-a G – nota 8. olimpiade) S-au calificat la faza pe sector a concursului de fizica “Serban Titeica” (destinat elevilor ce studiaza fizica doua ore pe saptamana) urmatorii elevi: Costea Diana clasa a IX-a G . Bucureşti Februarie 2009 .

iar la faza pe municipiu a obtinut o mentiune si un premiu III. a facut parte din comisia de elaborare a subiectelor pentru oaceasta olimpiada. Spacu”. Ene Ioana Florentinapremiul al II-lea Eremia Claudia-premiul al III-lea si Costea Diana-premiul al III-lea) si un premiu pe municipiu (eleva Malin Madalina Maria clasa a IX-a A) . a pregatit elevii din echipa “Sanitarii priceputi” care a obtinut locul I pe municipiu. 129 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.B. Sarivan Maria-premiul al II-lea. Elevii au fost pregatiti de profesor Nicoleta Condrache. De asemenea. S-au obtinut urmatoarele rezultate la faza pe sector: premiul I (C-tin Cristina – X C). Profesor Violeta Cojocaru a pregatit elevii claselor a X-a A.01. La disciplina chimie s-a organizat in data de 14.D. Elevii au fost pregatiti de catre prof.2008. Afrim a organizat olimpiada de biologie faza pe sector.C. Cojocaru Violeta. C.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ La clasa a X-a s-au calificat la faza pe sector la acelasi concurs urmatorii elevi: Malureanu Elena clasa X-a A.E pentru acest concurs si a obtinut urmatoarele rezultate:faza pe sector(un premiu I. La faza pe municipiu s-au obtinut urmatoarele rezultate: premiul III (Tudor Anita – X D) si mentiune (Zbera Andreea si Malureanu Elena – X A) Prof. Bucureşti Februarie 2009 . faza pe scoala a concursului “Ghe. in cadrul colegiului nostru. Zbera Andreea clasa a X-a A. Constantin Cristina clasa a X-a C. La concursul de fizica “Serban Titeica” s-au obtinut urmatoarele premii: 6 premii pe sector(Malin Madalina-premiul I. premiul III (Rada Eduard – X E) si premiul II (Malureanu Elena – X A. Trestianu Florentina-premiul I. Tudor Anita – X D. Rada Eduard clasa a X-a E si Ion Anda clasa a X-a B. 2 premii II si un premiu III). Zbera Andreea – X A). Tudor Anita clasa a X-a D.

Afrim a efectuat inspectii de specialitate in calitate de profesor metodist. C.Prof. Afrim a asistat la diferite lectii deschise cu tema “Stil de viata sanatos” si “Concepte eronate in biologie” desfasurate in sector 1. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE . Dimitrie Leonida” in cadrul actiunii Ziua Educatiei. A organizat o excursie tematica la Sighisoara cu elevii clasei a IX-a I si a insotit echipa “Sanitarii priceputi” la o actiune desfasurata la liceul teoretic Jean Monet.2008 a fost prezentat in cadrul sedintei catedrei de catre prof. 130 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. S-au discutat rezultatele obtinute in urma testelor de evaluare initiala si metodele de ameliorare. Nicoleta Velniceru. Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Prof. S-au aplicat teste predictive la clasa a IX-a la fizica de catre prof. Nicoleta Velniceru materialul “Evaluarea rezultatelor scolare. .Prof.Pe data de 21.01. componenta necesara activitatii didactice” . prof.10. . C. Camelia Afrim a fost membru in Comisia Nationala a Olimpiadei de Biologie –Arad 2008. membru in Comisia de Organizare si Evaluare a Concursului National “ Descopera o lume sanatoasa”desfasurat in luna aprilie 2008 ACTIVITATI METODICE .Prof.In data de 22. Nicoleta Condrache a fost profesor corector la concursul de fizica “Serba Titeica”. Nicoleta Condrache si la clasa a IX-a la chimie de catre prof.Participarea tuturor membrilor din comisia metodica la sedintele organizate la nivelul catedrei.2007 s-a desfasurat sedinta de catedra cu tema “Evaluarea initiala si rolul sau in elaborarea strategiei didactice”. Bucureşti Februarie 2009 . . Nicoleta Condrache a insotit clasa a IX-a E la Muzeul National Tehnic “Ing. atat la faza pe sector cat si la faza pe municipiu.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . Camelia Afrim a participat la Conferinta”Dezvoltarea unei strategiinationale de actiune comunitara”-18. .Prof.la seminarul cu tema “Problematica consumului de tutun in unitatile de invatamant” si la Simpozionul International “Educatie Interculturala Europeana”. Nicoleta Velniceru a coordonat sectiunea elevi la Sesiunea De Comunicari Si Referate.2007. Nicoleta Condrache a fost profesor coordonator al lucrarii “Stephen Hawcking” prezentata de elev Dobre Ioana (9G)la Simpozionul National”Romania intre traditie si modernitate”. . editia a III-a. Camelia Afrim a organizat o excursie tematica cu tema “ Conservarea florei si faunei montane”in perioada10-11 noiembrie 2008 cu clasa a 9-aI. Camelia Afrim a participat la Simpozionul “Romania intre traditie si modernitate” .Prof. 05 2008. . A fost de asemenea profesor coordonator a 8 lucrari la sesiunea Nationala de Comunicari si Referate.Prof. a participat la sectiunea profesori cu lucrarea “Experimente reale si virtuale”si a fost profesor coordonator al lucrarii “Marie Curie”prezentata de elev Nicoleta Petrica(10C).10. De asemenea a participat la Simpozionul National “Romania intre traditie si modernitate”a carui tema a fost “National in universalitate” cu tema “Alessandro Volta.Prof. 131 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Prof. la concursul national de proiecte antidrog”Impreuna”. Nicoleta Velniceru a participat la Targul de Oferta Educationala in perioada 21-25. Bucureşti Februarie 2009 . .omul si inventatorul”.Prof.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUBLICATII . Nicoleta Velniceru a elaborat modele de teste de chimie pentru clasele a IX-a si a X-a pe care le-a trimis spre publicare la revista Evrika si a participat la colegiul Jean Monet la activitatea metodica cu tema “Rolul mijloacelor didactice in lectiile de chimie”.prof. Velniceru au colaborat cu revista “Magazin” pentru realizarea unei anchete in randul elevilor (editia din 5 iunie 2008) 132 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. N. Nicoleta Condrache a redactat materialul “Stephen Hawking” si l-a trimis spre redactare revistei Evrika. Bucureşti Februarie 2009 . Prof. Materialele amintite au fost publicate in nr. din luna martie 2008.Prof. . Condrache si N.

Dumitru Lascu • un profesor doctorand –Liviu Mitache • un profesor detasat – Nicoleta Spanu • profesor titular geografie .O.Profesori calificati si titulari. Bucureşti Februarie 2009 .Cadrele didactice sunt motivate pentru realizarea reformei in invatamant 133 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Puncte tari: . dintre care: • un profesor cu gradul I.T Anul scolar 2007-2008 I.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Comisia Metodica de Istorie-Geografie Raport de activitate – Analiza S.W. cu o competenta reala.Mihaela Sandulescu • un profesor suplinitor de geografie – Simona Velea .

-Participarea profesorilor de Geografie la activitatea metodica pe sectorul 1 din data de 11 aprilie 2008 la Colegiul Ec. Activitati propuse Organizarea catedrei Termen 15 sept. activitatea si prestatia profesorilor la catedra. Revista liceului”Oikumene” 2007-2008 Porf. 2006-2007.lectiile deschise fiind sustinute de profesorii: Simona Velea la clasa aXa cu titlul:”Industria energiei electrice” si Mihaela Sandulescu la clasa a IXa cu titlul:”Apele curgatoare de pe Terra” .”Virgil Madgearu”. fiind inspectati profesorii titulari de Istorie si Geografie. Liviu Mitache Revista a fost elaborata.Activitatile inscrise in programul de activitate al catedrei au fost indeplinite potrivit programlui si dupa cum urmeaza: Nr.inspeactia a apreciat documentele catedrei. Liviu Mitache Observatii 2.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . tiparita si raspandita in randurile elevilor si cadrelor 134 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. prof.Activitatea foarte buna a catedrei a fost demonstrata prin obtinerea calificativului foarte bine in urma inspectiei RODIS din noiembrie 2004-februarie 2005 si acelasi calificativ la sfarsitul anilor 2005-2006.2007 Responsabili Responsabilul catedrei. Bucureşti Februarie 2009 . crt 1.

. vizite la muzee. 7. Liviu Mitache si membrii catedrei de Istorie si Geografie 9. Ianuarie 2008 Prof.Ziua Holocaustului (Comemorare). etc Masa rotunda in cadrul catedrei privind istoriografia romana si geografia contemporana Fenomenul urban in Tara Romaneasca si Moldova (sec. 6. Februarie 2008 Martie 2008 135 Membrii catedrei Prof. Elaborarea de teste si crestomatii istorice si geografice Elaborarea si sustinere de teste predictive la clasa a IXa 9 octombrie.Oct.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ didactice 3. 2007 9 octombrie 2007 Octombrie 2007 Decembrie 2007 Membrii catedrei Membrii catedrei Prof. Dumitru Lascu ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 10. 5.expozitie si vizionare film Analiza testelor predictive Selectionarea elevilor pentru Olimpiada Istorie si Geografie si participarea la faza pe scoala Simpozion –Unirea Principatelor Romaniei (24 ianuarie1859-24 ianuarie 2008 Participarea cu elevii la activitati practice concretizate prin excursii tematice . 4.XVIPermanent Sept. Liviu Mitache Membrii catedrei Membrii catedrei 8. Bucureşti Februarie 2009 .

Mihaela Sandulescu Prof. 17.“Ziua Mediului” Cercul de istorie economica “ Virgil Madgearu” Participarea cadrelor didactice la simularea examenului de Bacalaureat 2008 Participarea cadrelor didactice la testele nationale. Dumitru Lascu Membrii catedrei Prof. 2007-2008 Primavara 2008 18. Liviu Mitache Prof.”Virgil Madgearu” Rolul activitatilor extracurriculare in formarea personalitatii elevuluireferat 9 mai 1877. Aprilie 2008 Mai 2008 Iunie 2008 16.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 11. la examenul de Bacalaureat 2008 Martie 2008 Martie 2008 Membrii catedrei de geografie Prof.9mai 2008 5 iunie. 12. Vara 2008 Membrii catedrei 136 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Liviu Mitache Membrii catedrei Au participat in masura in care au fost solicitati de MEC si ISMB 13. 15. 14.Ec. XVIII) . Liviu Mitache Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Simona Velea Coord. Prof.referat Analiza si discutarea subiectelor de Bacalaureat Elaborarea proiectului unui post de radio in Col.

-Suprasolicitarea profesorilor printr-o avalansa de cereri de materiale si situatii care trebuie prezentate intr-un timp foarte scurt. -Fluctuatiile de personal didactic din cadrul catedrei de geografie -Suprasolicitarea elevilor la alte discipline fara a se observa la acele discipline rezultate pe masura suprasolicitarii. Puncte slabe: -Absenta unor cabinete de Istorie si Geografie pentru care nu sunt responsabili cadrele didactice.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ II. 137 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Pentru remedierea acestei situatii propunem si prin prezenta alocarea de mijloace pentru realizarea unui cabinet de istorie-geografie. Bucureşti Februarie 2009 . -insufucienta calculatoarelor si a cartilor de specialitate.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ III. -Volum mare de sarcini si documente birocratice pe care trebuie sa le intocmeasca profesorii in detrimentul timpului afectat pregatirii de specialitate. -nivelul din cein ce mai scazut al culturii generale a elevilor. -Accentul pus pe aspectele de ordin cantitaiv. Amenintari: -Numarul mic de ore alocat Istoriei si Geografiei. Bucureşti Februarie 2009 . -Scaderea disciplinei elevilor. -Situatie economica precara a unora dintre familiile elevilor. -Restrangerea activitatii prin diminuarea numarului de elevi in perspectiva. 138 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. statistic in analiza rezultatelor scolare.

Ec. -Realizarea unui cabinet de istorie-geografie. 139 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.prof. Oportunitati: -Valorificarea experientei cadrelor didactice pentru ridicarea nivelului calitativ al procesului instructive-educativ. datoria morala a scolii trebuind sa fie in primul rand fata de profesorii sai titulari si nu fata de suplinitorii care nu apartin scolii si care nu au nici o legatura cu aceasta. -Existenta cabinetului AEL. -membrii catedrei de Istorie si Geografie cer sa fie consultati primii in legatura cu orele care depasesc norma didactica sis a poata lua primii aceste ore. proiect pentru care se va intocmi un plan si pentru care se solicita sprijinul directiunii. -Existenta unei biblioteci care poate fi completata prin noi achizitii.” Virgil Madgearu” de profesor Liviu Mitache. Liviu Mitache. -Continuarea elaborarii si publicarii revistei “Oikumene” a Col. -Continuarea pregatirii echipajului ECOTUR care va participa la concursul: “Cultura si civilizatie romaneasca”. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ IV. Revista a consolidate prestigiul scolii si ii atrage pe elevii dintre cei mai inventivi si cu spirit creator.

. b.participari la sedinte metodice . 2.Competenta profesionala . Daniela Mangeac-suplinitor. definitivat vechime 2 ani .intocmirea dosarului cu documente manageriale la nivelul catedrei de educatie fizica si sport-prof. Marian Cornel Stroe .prof. lectii metodice –toti profesorii catedrei .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE 2007/2008 EDUCATIE.suplinitor. grad didactic Definitivat. -prof. Carmen Niculescu-Mizil.prof. . 140 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. vechime 30 ani..FIZICA SI SPORT ANALIZA SWOT : 1. consilii profesorale. grad didactic 1 .titular. Nivel Scoala . Activitate metodica a. Carmen Niculescu –Mizil. Nivel Sector sedinte metodice de specialitate . vechime 6 ani. Bucureşti Februarie 2009 .

elaborarea si proiectarea echipemantelor si materialelor sportive necesare in vederea cresterii calitatii predarii lectiilorde educatie-fizica si sport –prof. .elaborarea documentelor de planaificare .informarea elevilor prin expunerea la avizierul scolii cu privire la tematica programei scolare si de bacalaureat la disciplina Educatie-Fizica si Sport . C. Bucureşti Februarie 2009 .sedinte tehnice pe ramuri de sport pentru Campionate si Olimpiade scolare . . Activitate competitionala -interesul major pentru angrenarea cat mai multor elevi in activitati motrice.volei fete si baieti (loc II si IV ). curriculare si extracurriculare pentru mentinerea si dezvoltarea starii de sanatate a organismului . Stroe 141 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.lectii demonstrative. . pentru dezvoltarea personalitatii elevilor.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . Nivel Municipiu .intocmirea fiselor si prelucrarea normelor specifice de protectie a muncii pentru fiecare clasa .consfatuirea anuala a cadrelor didactice cu specilaitatea educatie –fizica si sport . Activitatea instructiv-educativa . . c.Cramen Niculescu-Mizil .pregatirea pentru Olimpiada Nationala a Sportului Scolar-profesorii catedrei 4.Cupa Primariei Sector 1 . 3. .prof.

volei fete .prof .baschet baieti. C.Mangeac . D.– prof.MIzil . Bucureşti Februarie 2009 .fotbal – prof. C.sah -Olimpiada Nationala a Sportului Scolar faza pe Munincipiu : .sah. C.Niculescu . C.C.majorete loc I – echipe – prof. Stroe 142 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.locul II prof C. Niculescu Mizil -Olimpiada Nationala a Sportului Scolar faza pe sector : .volei fete – locul I .prof. C. Niculescu-Mizil loc II – individual – prof.fete (loc I) – prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ .Niculescu .Niculescu-Mizil .Mizil .Niculescu-Mizil .Stroe .tenis masa. C.tenis de masa – locul I .baschet B – prof.

Mangeac .Stroe 5 .Trofeul Mavi – locul I .Stroe . Niculescu . Stroe . baschet . C.Niculescu si C.Cupa Toamnei – locul I . Bucureşti Februarie 2009 . fotbal prof D.dotarea unitatii cu aparate.prof. Niculescu ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.volei fete.Organizarea “Balului Martisorului” prof. 12d )prof. C Niculescu .A.T.Cupa Mc’Donalds.Expozitie N. – Muzeul de Istorie prof.Prezentarea Antologiei Multimedia de poezie “ 27. Activitati extracurriculare . D.fotbal – prof. Poezie de Bucuresti “ ( 11 c.Antrenamente de pregatire cu echipele reprezenatative ale Colegiului “Virgil Madgearu”: volei .O.Ziua Bucurestilor – Biblioteca Metropolitana ( 11 i ) prof. Stroe . Mangeac . atletism prof C. majorete prof C. M. 11 j.Pregatirea elevilor pentru sustinerea probei F (educatie fizica ) a examenului de Bacalaureat prof ( media : ) OPORTUNITATI : . M. 143 C.Niculescu .volei fete – prof. C Niculescu . C.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . echipamente si materiale sportive conform ordinului Ministerului Educatiei si Cercetarii. 11d.

de catre unii elevi .deteriorarea salii de sport datorata: a) calitatii necorespunzatoare a materialelor de constructie si a finisajelor b) folosirea neadecvata a incaltamintei cu care se intra in sala de sport de catre unii elevi . 144 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. TEMERI: .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUNCTE SLABE . a importantei practicarii exercitiului fizic ca mijloc de intretinere si dezvoltare a sanatatii. Bucureşti Februarie 2009 .--Neintelegerea.

2008 CATEDRA DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE I PUNCTE TARI : . Bucureşti Februarie 2009 . Lixandru Alina. .Cadrele didactice sunt motivate pentru realizarea unei noi calităţi în învăţământ. .T. . ANUL ŞCOLAR 2007.Membrii catedrei sunt ataşaţi locului de muncă şi dispuşi să contribuie la promovarea imaginii şcolii în comunitate. .Interesul pentru activităţi metodice la nivel de şcoală. Pană Cristiana. Cernătescu Ion). Domnul prof Cernătescu a urmat şi cursul „Combaterea violenţei în şcoli”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ANALIZA S.O. Darmon Cătălin) si patru profesori cu definitivat ( Enescu Cornelia.Interesul pentru perfecţionare şi participarea la cursuri de formare. la cursul AEL care s-a derulat în şcoală. . 145 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Pană Floriana şi Darmon Cătălin au participat la Consfătuirea cadrelor didactice de la Liceul „Nicolae Kretzulescu” şi la şedinţele pe capitală de la Liceul „Gheorghe Lazăr” şi Liceul „Mihai Viteazu”.W.Catedra are în componenţă cadre didactice cu experienţă: trei profesori gradul I (Nicola Iuliana. Doamna Mănăilescu a urmat cursul de abilitare curriculară la CCD. în luna Noiembrie. Cernătescu Ion. sector şi municipiu: profesorii Nicola Iuliana. Rădulescu Roxana. Mănăilescu Sorana. au participat Darmon Cătălin.Activitatea metodică a profesorilor din catedra noastră este bogată: Profesorul Darmon Cătălin: -a participat în Septembrie 2007 la Conferinţa Naţională de Educaţie Civică de la Braşov.

în cadrul Comisiei naţionale de lucru a M. -în perioada 04. . prof.C. 146 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.a îndrumat practica pedagogică a unei grupe de studenţi de la Facultatea de Economie Generală din A.S. Profesoara Pană Floriana: .a organizat o expoziţie cu ocazia Zilei liceului din luna mai. .a fost inspectată de către domnul inspector de specialitate.2008 a participat la seminarul metodic ”Proiectarea lecţiilor de Economie” .E. . Curcan I.la disciplina Economie.a participat la simularea examenului de bacalaureat la disciplina matematică. .a participat la elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat sesiunea 2008. . Bucureşti Februarie 2009 .02.2008 – 09.02. organizată în colegiu.a participat la Concursul Internaţional „ Nicolae Tonitza” din Iaşi. în cadrul Centrului Român pentru Educaţie Economică.E. şi a primit calificativul ”Foarte bine”..Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ -în Octombrie 2007 a participat la Seminarul „Junior Achievement ” unde au fost prezentate noile programe şcolare şi module. Profesoara Enescu Cornelia: ..a organizat o expoziţie de afişe cu temă ecologică.

Bucureşti Februarie 2009 . .01.Interesul pentru perfecţionarea metodelor de evaluare curentă şi sumativă prin elaborarea unor teste procesate pe calculator pentru disciplinele economie şi psihologie. Faza pe sector s-a desfăşurat pe data de 26. 147 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. De asemenea a participat cu elevii clasei a IX-a I la expoziţia NATO de la Muzeul de istorie. Darmon Cătălin ( Ilie Raluca clasa a XII-a I.2007 şi au participat 36 elevi. Faza pe şcoală s-a desfăşurat pe 12. Gorcioaia Alexandra clasa a XII-a A ) şi o elevă pregătită de doamna prof Pană Floriana ( Grădinaru Anca clasa a XI-a G ) au participat la faza pe municipiu . . responsabila catedrei de discipline socio-umane.Activitatea de monitorizare a calităţii în învăţământ: profesoara Nicola Iuliana.2008 la Liceul Teologic Catolic. a realizat activităţi de observare la lecţii a tuturor profesorilor din catedră.12.Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare: ECONOMIA a fost singura disciplină socio-umană pentru care au existat opţiuni. calificându-se la faza pe sector. Badea Marin clasa a XII-a. reprezentând 50% din totalul elevilor calificaţi.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . Profesoara Enescu Cornelia . Patru elevi pregătiţi de domnul prof. Un exemplar al fişelor de observare a fost înmânat profesorilor pentru remedierea lipsurilor constatate. Tătaru Iulia clasa a XII-a A. 7 elevi pregătiţi de domnul profesor Darmon Cătălin şi 9 elevi pregătiţi de doamna profesoară Pană Floriana. Această activitate a fost urmată de discuţii colegiale şi principiale cu fiecare profesor în parte pentru a-şi atinge scopul real şi a nu rămâne doar un act formal. la disciplina Educaţie Plastică a realizat cu elevii colaje pentru un program cu tema ”Comunicare interculturală în spaţiul european”.

decembrie 2007-aprilie 2008. mai 2008.2007 la Colegiul Spiru Haret.12.Congresul ” Identitatea în psihoterapie”. . de asemenea evaluator la examenul de bacalaureat.simpozionul ” Încotro filosofia? ” pe 07. A participat la olimpiadele de ştiinţe socio – umane.Standul CMBRAE în cadrul Târgului Educaţional. Profesoara Rădulescu Roxana – consilierul psihopedagogic din colegiul nostru este un membru activ al catedrei deşi are doar patru ore de psihologie completare de normă. Bucureşti Februarie 2009 . mai 2008. noiembrie 2007 la Sala Palatului. Biserica Sfânta Ecaterina. a supravegheat elevii care se ocupă de postul de radio al şcolii în perioada de practică la Radiodifuziunea Română. sesiunea iunie-iulie 2008. organizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. o vizită la Catedrala Patriarhală . . . Profesorul Cernătescu Ion a realizat cu elevii de la clasele la care predă.Simpozionul de Psihologie. de asemenea a însoţit elevii clasei a IX-a F la o slujbă la biserica Facultăţii de Teologie. A participat la: .Cursul “TIC” organizat în colegiul nostru. 148 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. .postul România Muzical. 26.Cursul “ Strategii de educaţie nonformală”.01.2008 în calitate de evaluator. .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Profesoara Mănăilescu Sorana a însoţit elevii la spectacole (opera Simon Boccanegro de Giusepe Verdi şi Carmen de Bizet) . faza pe sector.

S.a urmat cursul de formator în cadrul Fundaţiei pentru învăţământ ( 14.simpozionul “Protecţia consumatorului în economia de piaţă” organizat de Colegiul economic Hermes.s-a integrat bine în colectivul nostru şi s-a străduit să realizeze o bună comunicare cu elevii. monitorizând acest obiectiv. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Profesoara Lixandru Alina . “Dezvoltarea şi perfecţionarea şcolară a elevilor ”.2008). un perelinaj la Mânăstirea Sinaia.doamna profesoară Pană Floriana este membră a Comisiei pentru orientară şcolară şi profesională.04.08. . A realizat: .02. .legătura între teorie şi viaţa religioasă participând cu elevii la liturghii la Catedrala Patriarhală. .simpozionul naţional “ România între tradiţie şi modernitate” organizat de Colegiul Virgil Madgearu. .a realizat studii psihosociologice la nivelul colegiului: “Asigurarea calităţii învăţământului”. .domnul profesor Darmon Cătălin este lider sindical şi membru al Comisiei P. membră a Comitetului pentru realizarea calităţii în învăţământ.Profesorii catedrei de discipline socio-umane desfăşoară şi o bogată activitate extracurriculară: .Fundamentarea planului de şcolarizare .I. 149 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.a realizat cu elevii clasei a IX-a G la care este dirigintă. A participat la: . Bucureşti Februarie 2009 .

Toţi profesorii au participat la “Balul Bobocilor” din luna noiembrie 2007. nerespectându-se programarea făcută. colaborări cu comunitatea locală. .Nu s-a realizat o evidenţă preliminară a opţiunilor pentru proba F. nu a fost respectat cu regularitate. proiect de grafică. care întârzie. de scenă. zile. Religie. reprezentând disciplinele : Educaţie plastică. III OPORTUNITĂŢI: . . II PUNCTE SLABE: An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ .Posibilitatea de a îi ajuta pe elevi să se autocunoască prin intermediul celor învăţate la disciplina psihologie şi a discuţiilor desfăşurate la cabinetul de consiliere. profesori. Bucureşti Februarie 2009 . ore. echipaj care a obţinut Premiul I la faza pe ţară. . nu au manifestat interes pentru a le consulta.Fundamentarea planului de şcolarizare .Nu au fost folosite lecţiile de Economie aflate în laboratorul AEL. .Planul managerial şi tematica şedinţelor de catedră nu au acordat atenţia cuvenită activităţii celor patru membri ai catedrei.Buna pregătire de către profesor Darmon Cătălin a echipajului ce a participat la Concursul “ Civilizaţie şi Cultură Românească”. 150 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Afişarea programului de pregătire pentru bacalaureat pe clase. . .Economie. aşteptând publicarea noilor variante. . deşi a fost stabilit şi afişat încă din luna noiembrie 2007.Elevii din clasa a XII-A care optează pentru disciplina Economie la examenul de bacalaureat. Educaţie muzicală.Asigurarea informării din timp a elevilor cu privire la examenul de bacalaureat prin afişarea din luna octombrie 2007 a programei de Economie. deşi au fost anunţaţi că variantele de subiecte (100) de anul trecut se află la bibliotecă.Pregătirea suplimentară pentru bacalaureat a fost insuficientă.Programul consultaţiilor pentru bacalaureat. . prin elaborarea prezentărilor scrise.

Exigenţa lecţiilor de Economie la cabinetul AEL într-un număr sufficient de mare. prin însuşirea conţinuturilor predate la Educaţie muzicală. Volumul foarte mare de activităţi şi sarcini formale.Scăderea numărului de ore alocate disciplinei Economie. 151 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. transformându-i şi pe ei şi pe noi. aşa cum trăgea semnalul de alarmă Constantin Noica. . de la trei la două ore. Acest lucru se explică prin gradul mare de dificultate al subiectelor şi modul total diferit al celor de la examenul de bacalaureat. la 63 în 2007). . lipsindu-i pe elevi de posibilitatea de a-şi îmbogăţi cultura umanistă şi dezvoltarea creativităţii.Posibilitatea formării continue a profesorilor din catedră prin organizarea în şcoală a unor concursuri potrivit intereselor acestora. Bucureşti Februarie 2009 . educatorii. . . fără nicio incidenţă asupra activităţii de predare-învăţare şi formării morale a elevilor.Scade an de an numărul elevilor care optează pentru disciplina Economie la examenul de bacalaureat ( de la 150 în 2002 .Formarea valorilor umaniste de care au nevoie tinerii într-o epocă tehnicizată. ceea ce limitează posibilitatea aprofundării cunoştinţelor în vederea participării la olimpiadă şi examenul de bacalaureat. comparativ cu subiectele de la examenul de admitere la ASE).La liceele economice disciplina Filosofie ( clasa a XII-a) a dispărut din Planul de învăţământ.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . .Posibilitatea realizării unei legături interdisciplinare reale şi complexe în cadrul lecţilor de Economie Aplicată. în simple date statistice. Educaţie plastică şi Religie. IV AMENINŢĂRI : .

Bucureşti Februarie 2009 .3 profesori suplinitori La sfarsitul anului scolar in catedra eram doar doua persoane . Micsan .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE an scolar 2007-2008 CATEDRA „INFORMATICA” La inceputul anului scolar 2007-2008 catedra de „Informatica” a fost formata din 4 cadre didactice dintre care: . colega mea .1 profesor titular . dra prof. preluand orele ce au ramas neacoperite. 152 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

153 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Brandusa Bogdan la consfatuirea din sept. d-na prof. 2007). • Faptul ca programa noastra nu coincide cu programele celorlalte specializari face ca participarea elevilor nostri la olimpiade sa nu fie posibila (lucru constatat si de inspectorul de specialitate. municipiu. fapt ce ingreuneaza respectarea principiului continuitatii la clasa a profesorului. Gogoncea ). • Disponibilitatea cadrelor didactice din cadrul catedrei pentru participarea la activitati metodice si stiintifice la nivel de scoala. • Parcurgerea materiei conform planificarilor calendaristice de catre cadrele didactice din cadrul catedrei. sector. • Preocuparea cadrelor didactice pentru pregatirea elevilor.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUNCTE TARI • Alegerea pe baza de justificare a manualelor alternative pentru anul scolar 2007-2008. PUNCTE SLABE • Fluctuatia cadrelor didactice de specialitate. • Elaborarea la timp si in conformitate cu reglementarile in vigoare a planificarilor calendaristice de catre 3 din cei 4 membri ai catedrei (exceptie prof. Bucureşti Februarie 2009 .

Gogoncea a intarziat cu planificarea pana in ianuarie. Bucureşti Februarie 2009 . OPORTUNITATI • Realizarea unor lectii in Cabinetul de predare asistata de calculator (AEL) pentru toti elevii colegiului.a XI-a . la clasa a Xa. • Pentru clasele a XI-a si a XII-a nu au fost manuale . 154 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. aducand-o dupa ce a fost atentionata de conducerea colegiului . Toma Sidonia . programa este mai incarcata decat atunci cand erau 2 ore pe saptamana. • Pentru clasele a X-a . • Dotarea bibliotecii scolii cu lucrari de specialitate de ultima aparitie.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Numarul mic de calculatoare din cele 2 cabinete de Informatica (9 calculatoare pentru clase cu cate 30 de elevi) fac ca orele de curs sa se desfasoare greoi. • Prof. • Din acest an scolar service–ul pentru cabinete ( soft si hard ) s-a imbunatatit considerabil si am primit ajutor constant si calificat de la dna.a XII-a a ramas o singura ora pe saptamana . care sa respecte programa. Cu toate acestea . pentru profilul nostru .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ AMENINTARI • Migratia cadrelor didactice de specialitate spre alte domenii mai bine platite ( datorita salariilor mici din cadrul sistemului de invatamant ). Cristina Dragan .prof. ACTIVITATI LA NIVELUL SCOLII • Proiectarea judicioasa a materiei pentru anul scolar 2007-2008 de catre membrii catedrei. • Tot din cauza salariilor mici asigurarea cadrelor didactice de specialitate ar putea sa ajunga sa se realizeze cu personal cu studii necorespunzatoare sau pregatit insuficient . pe clase. Cristina Dragan. pe profesori) . • Intocmirea dosarului catedrei –prof. • Scaderea populatiei scolare in viitorul apropiat. pe suport electronic. • Activitate in cadrul Comisiei pentru Curriculum-prof. • Activitate in cadrul Comitetului de sanatate si securitate in munca-prof. 155 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Cristina Dragan si Nicoleta Micsan. • Alegerea . • Intocmirea testelor predictive pentru elevii claselor a X-a--a XII-a –membrii catedrei. • Realizarea. Cristina Dragan. • Activitate in cadrul Comisiei pentru Asigurarea calitatii in invatamant-prof. a manualelor alternative de catre profesorii catedrei. a orarului scolii (general. pe baza criteriilor de exigenta . Bucureşti Februarie 2009 . Cristina Dragan. • Lipsa de continuitate a profesorilor de specialitate la clasa.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Realizarea (tehnoredactare si completare) de documente necesare colegiului nostru. • Realizare de lectii in cabinetul AEL-membrii catedrei. • Asistenta la ore pentru intocmirea raportarilor periodice cerute de Comisia pentru asigurarea calitatii in invatamant – prof. • Realizarea de diplome pentru „ultimul clopotel”.14. realizarea de materiale pentru oferta liceului – prof. • Realizare planificare lectii AEL-prof. Cristina Dragan. desfasurata la Liceul „Jean Monet’’ . Bucureşti Februarie 2009 .2007 – prof. participarea la concursul cu firmele de exercitiu . prof. Micsan Nicoleta . • Participare la cursul de formare „Utilizare AEL” – prof. Cristina Dragan.prof.09. Nicoleta Micsan. Micsan Nicoleta. Cristina Dragan. ACTIVITATI LA NIVEL DE SECTOR SI MUNICIPIU • Participarea la Consfatuirea cadrelor didactice specialitatea „Informatica”. Cristina Dragan. ACTIVITATI EXTRASCOLARE • Participare la Targul de carte „ Gaudeamus” – profesorii catedrei. 156 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA DE TEHNOLOGII COMPONENŢA CATEDREI Numele şi prenumele profesorului Ionescu Carmen Roxana Capotă Valentina Duţă Doina Necşuţu Ioana Adelina Petrache Anca Lixandru Florian Ionel Disciplina Vechime în învăţământ Gradul Didactic / anul Ultima perfecţionare 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008 “Curs AEL” Contabilitate 21 ani I / 1998 Contabilitate 30 ani I / 1992 Contabilitate 18 ani I / 2005 Contabilitate 11 ani II / 2007 Contabilitate 17 ani I / 2008 Contabilitate 11 ani I / 2008 157 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
Mateiciuc Cristiana Băloi Nicoleta Valentina Raileanu Mihaela Ghinescu Cristina Marketing 28 ani I / 1997 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Marketing Studiul calitatii produselor si serviciilor Turism Merceologie si Managementul Calitatii Comert

11 ani

I / 2008 I / 1981;

39 ani Doctorat / 1997 19 ani I / 2004

Dima Lorena

5ani

Definitivat/2005

2008 “Curs AEL” 2008 “CursAEL” 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Manole Teia

25 ani

I / 1998

Iancu Jeni Nistor Daniela Paula

Finante

3 ani

Definitivat/2006

Finante-Contabilitate

10 ani

Definitivat/2001

158

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
Călinescu Ioana Brătescu Catrinel Dinescu AlinaNicoleta Picu Ana Maria Contabilitate 2 ani Definitivat /2008 Debutant/2007 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Economic,Adm,Posta

3ani

Finante-Banci

12 ani

II / 2001 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Marketing Studiul calitatii produselor si serviciilor Management Drept Drept

7 ani

II / 2007

(Mateescu)Ştir Andreea Aurelia Grigorie Paraschiva Cega Alice Păun Anghel Aurica Manea Anton

12 ani

II / 2006

20 ani 11 ani 6 ani

I / 1999 II / 2006 Definitivat / 2005 Debutant

2008 “Curs AEL”

159

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
Şuteu Elena Gabriela Economic,Posta Debutanta/2007 2008 “Curs AEL”

PUNCTE TARI

Catedra de tehnologii este formata din 23 cadre didactice din care: o 11 profesori titulari o 12 profesori suplinitori Tendinta de perfectioanre continua a cadrelor didactice din catedra de contabilitate se manifesta in special prin gradele didactice obtinute, exisitand: o 1 profesor doctor o 10 profesori cu gradul didactic I o 5 profesori cu gradul didactic II o 5 profesori definitivi o 3 profesori debutanti

• • • •

Mentinerea parteneriatelor deja existente in cadrul programului ECO NET, privind firmele de execitiu cât şi participarea la Târgul Naţional –Baia Mare(clasa a XI a H, XI I) Preocuparea cadrelor didactice pentru pregatirea elevilor, dovada fiind rezultatele la Olimpiada interdisciplinara – faza pe municipiu si faza nationala Informarea elevilor cu privire la examenul de bacalaureat si examenul pentru obtinerea certificatului de competente profesionale, prin intermediul cadrelor didactice de specialitate si a avizierului. Parcurgerea materiei conform planificarilor calendaristice de aproape toate cadrele didactice din cadrul catedrei
160

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

municipiu. La disciplina Contracte economice nu exista manuale OPORTUNITĂŢI • • • • • Incheierea unor conventii cu agenti economice privind desfasurarea practicii de catre elevi. 161 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare • • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Disponibilitatea cadrelor didactice din cadrul catedrei pentru participarea la activitati metodice si stiintifice la nivel de scoala. Realizarea unui cabinet de instruire practica pentru elevii de la specializarea „Economic”. Elaborarea unor lectii pe suport informatic pentru accesul elevilor in Cabinetul de predare asistata de calculator. WIZCOUNT. sector. Stabilirea unor acorduri cu firme de soft pentru contabilitate in vederea implementarii unor variante de demo de programe. Lipsa cadrelor didactice titulare datorita imposibilitatii de a stabili viabilitatea posturilor. fapt ce face imposibila respectarea principiului continuitatii la clasa a aceluiasi profesor. atat cei de la specializarea „Turism” cat si cei de la specializarea „Economic”. Spirit de echipa pentru realizarea unor sarcini la nivel de scoala cum ar fi organizarea Olimpiadei interdisciplinare – faza pe municipiu (elaborare de subiecte. Dotarea bibliotecii scolii cu lucrari de specialitate de ultima aparitie. Incheierea de conventii cu agentii economici pentru efectuarea practicii de catre elevii de la clasele de turism si in premiera anul acesta si la clasele cu specilaizarea „tehnician in activitati financiare si comerciale” PUNCTE SLABE • • • • • • Fluctuatia cadrelor diactice de specialitate. Bucureşti Februarie 2009 . organizare concurs. efectuarii unor trainig-uri cu profesorii (CIEL. Acoperirea catedrelor cu profesori care nu au mai predat in invatamantul preuniversitar Insuficenta preocupare a unor cadre didactice in a pregati elevii pentru olimpiada interdisciplinara Lipsa unui cabinet de instruire practica dotat corespunzator pentru efectuarea orelor de instruire practica a elevilor de la specializarea Economic. etc). evaluarea lucrarilor).

Madgearu”. municipiu sau la nivel national. ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII • • Proiectarea judicioasa a materiei pentru anul scolar 2007-2008 de catre toti membrii catedrei Alegerea pe baza criteriilor de exigenta a manualelor alternative de catre profesorii care predau la clasele a XI-a si a XII –a.Fundamentarea planului de şcolarizare • • • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Atragerea unor sponsorizari pentru dotarea unui posibil cabinet de instruire practica. • Realizarea Raportului de activitate al Colegiului Economic „V. sector. Scaderea populatiei scolare in viitorul apropiat. AMENINŢĂRI • • • Migratia cadrelor didactice de specialitate spre agenti economici datorita salariilor mici din cadrul sistemului. manualele pentru clasele a IX-a si a a X-a fiind cele primite de la MEC. pentru semestrul I 2007-2008 de catre profesorii: Ioana Necşuţu. Elaborarea unor CDS-uri care sa particularizeze oferta educationala a scolii noatre in raport cu alte licee economice din Bucuresti. Lipsa de continuitate a profesorilor de specialitate la clasa. Elaborarea unor CDS-uri care sa permita dobandirea de catre elevi a unor competente ce pot fi utilizate intr-o meserie viitoare. Bucureşti Februarie 2009 . gratuit. la nivel de scoala. Nicoleta Băloi 162 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Participarea cadrelor didactice la programe de perfectionare.

• Elaborarea tematicii pentru Examenul pentru obtinerea certificatului de competente profesionale. faza pe tara. Ioana Necsutu. Ioana Necşuţu.Picu Ana Maria Participare in comisia de Olimpiada interdisciplinara faza pe şcoală prof. Doina Duta. Valentina Capota. Florin Lixandru.Teia Manole Coordonarea Comisiei pentru incadrare si salarizare – prof Ioana Necşuţu Organizarea testelor predictive pentru elevii claselor X. Atestat.Aurica Păun. Duţă Doina Organizarea Olimpiadei Interdisciplinare – faza pe scoala.Nicoleta Băloi.Nicoleta Băloi. Doina Duta.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Intocmirea Planurilor manageriale ale catedrelor si ariei pentru anul scolar 2007-2008 – profesorii : Nicoeleta Baloi.XII – Prof.Nicoleta Baloi. Petrache Anca. prof. Anca Petrache. Manea Anton. M. Nicoleta Băloi. Picu Ana Maria.Nicoleta Băloi Elaborarea de subiecte pentru Olimpiada Interdisciplinara – faza pe scoala profesorii: Ioana Necşuţu.Alice Cega 163 • ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Florin Lixandru. Raileanu. Bucureşti Februarie 2009 . Ioana Necşuţu. Catrinel Bratescu. Intocmirea graficului profesorilor de serviciu pe scoala – prof Anca Petrache Organizarea de consultatii cu elevii pentru Bacalaureat. Ioana Necşuţu. Ana Maria Picu. Ioana Necsutu (mentiune – Petrica Nicoleta XC) • • • • • • • • • • Coordonarea comisiei ritmicitatea notarii – prof Anca Petrache Intocmirea graficului pentru desfasurarea Instruiri practice – Prof.Nicoleta Băloi Indrumarea practicii pedagogice a studentilor de la Academia de Studii Economice – profesorii: Roxana Ionescu. profesorii: Ioana Necşuţu.Ana Maria Picu Pregatire Olimpiada de Tehnologii. Olimpiada – profesorii:Anca Petrache.Catrinel Brătescu. Anca Petrache. Doina Duta. Doina Duta.Roxana Ionescu. profesorii: Ioana Necşuţu. Alice Cega. Iancu Jeni.

prof.Lorena Dima. Doina Duta (mentiune Zaharia Catrinel XF). Nicoleta Baloi. Daniela Nistor. prof.Ioana Necsutu. Petrache Anca. Bucureşti Februarie 2009 . Lorena Dima. mentiune II elevul Ghita Andrei).Lorena Dima. Ioana Calinescu.premiul IIIGelei Cristina XIA. Jeni Iancu (mentiune – Petrica Nicoleta.Nicoleta Baloi.Teia Manole • • • Elaborare de subiecte olimpiada faza pe municipiu – prof.prof. Ioana Necşuţu.Coaa Cristina XI I ) 164 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Teia Manole(premiul I-Pana IoanaXIA.prof.Catrinel Bratescu. Petrache Anca. Nistor Daniela. Jeni Iancu. Picu Ana Maria.mentiune I-Petroman Elisabeta XIE.Ana Maria Picu.Necşuţu Ioana.Duta Doina. Doina Duta. Inaugurarea firmelor de exercitiu din Colegiul EC. Ioana Calinescu ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE SECTOR ŞI MUNICIPIU • Participarea la Consfatuirea cadrelor didactice – sectiunea economisti in vederea stabilirii programei de olimpiada interdisciplinara Participare in comisia de Olimpiada interdisciplinara faza pe municipiu. Doina Duta.Munteanu Andreea Romina XIA. Ioana Necşuţu.Catrinel Bratescu.Jeni Iancu. Iancu Jeni. Nicoleta Baloi(premiul IIIVartolomei Elena Daniela).mentiune III.Teia Manole • Rezultate obtinute la Olimpiada Tehnologii. Duţă Doina.prof Elena Şuteu. prof Doina Duţă. Madgearu – prof. Ioana Necsutu. V.Teia Manole Participare Olimpiada faza pe municipiu. • Parteneriate/conventii de practica. Paraschiva Grigorie. Bratescu Catrinel. premiul II.Jeni Iancu.Fundamentarea planului de şcolarizare • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participarea la sedintele Consiliului de Administratie – Prof. faza pe municipiu – prof.Anton Manea. mentiune I – Traista Alexandra.

Participare ca supraveghetor la olipmiada de limba engleză– faza pe sector – prof. Ana Maria Picu.Elena Suteu. Jeni Iancu.XI I 165 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.supraveghetor)-prof. Nistor Daniela(premiul II)cls. Doina Duta.L.prof. mentiune Scarlat Madalina XJ)prof.Ioana Necsutu.Ioana Calinescu.Jeni Iancu • Participare la concursul “Alege! Este dreptul tau!” – premiul III (eleva Chiriac Corina.Aurica Paun.Catrinel Bratescu • Participare Olimpiada pentru Invatamanrtul liceal – “ADOLF HAIMOVICI”. Elena Suteu Participare la Targul Regional al Firmelor de Exercitiu editia a V-a Kiritescu – prof. Anton Manea Organizator al Targului de Oferta Educationala – prof.Anton Manea • • • Participare la Targul Firmelor de Exercitiu editia a III-a Kiritescu– prof Alina Dinescu(cls XII G). Ioana Calinescu. Sava”-prof. Aurica Paun Participarela activitatile “Targ al Firmelor de exercitiu” si “Lansarea oficiala a firmelor de exercitiu ” desfasurate cu ocazia manifestarilor dedicate Zilei Scolii Superioare Comerciale “Nicolae Kretzulescu”.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participare in calitate de prof.Teia Manole. Bucureşti Februarie 2009 .faza pe muncipiu (prof.Elena Suteu. faza pe sector la Colegiul National “Sf.R. Ec. Obtinerea diplomei „pentru cea mai buna pagină web” FE „FESTIN BLUE S. Andreea Mateescu Participare la Targul de Oferta Educationala – prof. Daniela Nistor.Andreea Mateescu Participare la Primavara Firmelor de Exercitiu si Micul Intreprinzator in cadrul Coleg. “Virgil Madgearu” – prof.supraveghetor la Concursul National de Limba si Literatura Romana “Mihai Eminescu.prof.AnaMaria Picu • • • • • Participare la discutiile purtate in cadrul programului “Agenda Europa”. Jeni Iancu. Ioana Calinescu.de ANPCPPSR. • • Participare la Targul Firmelor de Exercitiu „RIVULUS DOMINARUM” –Baia Mare -Nistor Daniela.Catrinel Bratescu.org. Nicoleta Baloi.Anca Petrache.coord.Lorena Dima.

Nicoleta Baloi Obtinerea diplomei “prezentare catalog ”FE” YING YOUNG’S”.Daniela Nistor. cu participare international – prof.Nicoleta Baloi. editia a III a. editia a III a. Paraschiva Grigorie.Andreea Mateescu. Bucuresti.L.coord. Catrinel Bratescu • Publicarea articolului “Primavara firmelor de exercitiu”editia a III a in Tribuna Economica nr.16/2008 .Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Obtinerea diplomei pentru „cel mai bun stand” FE „JUST REMEMBER S. Doina Duta • • Participarela editia a IVa a Targului International ROTIFE 2008-Timisoara. Bucureşti Februarie 2009 . D.prof. • • Coordonarea Sesiunii Nationale de Comunicari si Referate.Nicoleta Baloi Participare Sesiune Nationala de Comunicari si Referate.4 mai 2008. Anca Petrache. in calitate de Membru al Comisiei de Concurs – prof. de jud. Aurica Paun.org. 29 aprilie.prof.coord. aprilie 2008– prof.Lorena Dima. Lorena Dima 166 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.L.prof. prof. Anca Petrache. Elena Suteu.Dolj pentru domeniile Comert si Turism si Alimentatie Publica.Elena Suteu(premiul II) si premiul III “prezentare FE”. cu participare international – prof. “A.R. Nistor Daniela (menţiune) cls XI H • Obtinerea diplomei „pentru cea mai buna prezentare în PPT” FE „FESTIN BLUE S. Xenopol” • • • • Elaborare manual “Contracte economice”.R.”. Nicoleta Baloi. prof.prof.editura AkademosArt. Nistor Daniela(premiul III) cls XI I Pregătirea elevilor pentru participarea la concursul ”Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu – Praga 2008.Aurica Paun Participare la sesiune a de comunicari stiintifice ”Romania intre traditie si moderrnitate” cu tema “National in universalitate”prof.coord. org.Doina Duta. Doina Duta.Aurica Paun.de Col Ec. Anton Manea Participare la Concursul profesional. faza nationala.

org.premiul III – “Radio Madgearu FM”-proiect GDS. profil “SERVICII”.matematica(CVM)-prof.la Colegiul Ec.04-3. Obtinerea premiului I pentru lucrarea prezentata la activitatea didactica organizata la nivel de municipiu de catre Grupul Scolar Ind.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participare in calitate de Membru al Comisiei Centrale de Organizare si Evaluare a etapei nationale a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculara “Tehnologii”.Anca Petrache Participare la Concursul National “MADE FOR EUROPE”. 29. Paraschiva Grigorie. Arad. Nicoleta Baloi • • Participare la actiunea “Folkul fara Varsta” – prof.7 mai 2008 – prof.05. faza pe Municipiu-prof.editia a II a.“Radio Madgearu FM”-proiect GDS. Nicoleta Baloi.produs final : PRODUS AUDIO-VIDEO • 167 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.19 dedicate “Zilei Europei” si “Zilei Independentei de Stat a Romaniei”. Anca Petrache • • Participare la simularea examenului de BAC. inovativ si competitiv produs final realizat in cadrul proiectelor de cooperare europeana.Anca Petrache .produs final: POSTER . Nr.pentru realizarea de pliante-proiect GDS . avand ca tema “Radio Madgearu FM”. Bucureşti Februarie 2009 .mentiune I -pentru cel mai creativ.2008 – prof.premiul I. Paraschiva Grigorie.

Andreea Mateescu • • • • • Absolvirea cursului de Master “DREPT MATERIAL COMUNITAR” al Fac.Băloi Nicoleta.consultant financiar-Păun Aurica Participare work-shopul de”Psihosexologie şi psihoterapie”. Bucureşti Februarie 2009 . Titu Maiorescu-Andreea Mateescu Pariticipare la cursul Manager de proiect – Ioana Călinescu. Paraschiva Grigorie Curs pentru dobândirea de competenţe-master.Teia Manole Colaborare Ciel România pentru reactualizarea programului CielConta –prof. Duta Doina. Brătescu Catrinel. Ioana Necsutu 168 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Necşuţu Ioana. martie 2008. Paraschiva Grigorie.Andreea Mateescu Participare la workshop-ul de formare in Analiza Tranzactionala cu tema “AT 101”din 9-11 mai 2008 sustinut de Joost Levy si org de Asociatia Romana de Analiza Tranzactionala – prof.prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PERFECŢIONĂRI • • • • • Particpare la cursuri a Facultăţii de Psihologie-Fac. Iancu Jeni.Nistor Daniela.Petrache Anca. Paraschiva Grigorie • • Participare la cursurile Facultatii de Drept “Spiru Haret”.prof.”SPIRU HARET”.Călinescu Ioana.martie-aprilie.prof.Mateescu Andreea.80 ore Fundatia pentru invatamant Curs de formare – AEL – prof.prof.Elena Suteu. Ioana Călinescu Participare cursuri de formare organizate de Raiffaisen Bank. Paraschiva Grigorie Participare curs de formare a formatorilor. CCD.prof Daniela Nistor Curs evaluator competente profesionale . Păun Aurica.organizat de Sistemul Psi-Timişoara la Bucureşti.

“Politehnica” Bucuresti. Dinescu Alina-Nicoleta • Absolvirea cursului de Master “Modele de risc. Picu Ana Maria Participare seminarii ”Leonardo da Vinci” – Ionescu Roxana.”SPIRU HARET”. Univ. “HAUTE ECOLE GROUPE ICHEC-ISC SAINT. J la concursul de eseuri organizat de ANPC (locul I –Ciobanu Ana Maria-XJ)-prof.organizate de ANPCPPSR – clasa a XJ.Picu Ana Maria Participare la discuţiile purtate în cadrul programului „Agenda Europa”. Fac de Stiinte Aplicate – prof. Fac de Matematica. Franta. prognoza si decizie”. Daniela Nistor ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE • • • Vizionarea de spectacole cu elevii.de Casa Calitatii. febr-iunie 2008 – Prof.prof. profesorii diriginti:. Băloi Nicoleta. Bucureşti Februarie 2009 . org. Dinescu Alina-Nicoleta • Absolvirea cursului postuniversitar in domeniul marketingului. Louis Pasteur.Băloi Nicoleta. Strasbourg. D – Băloi Nicoleta. Bucuresti. XIC – prof.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participare cu bursa ERASMUS (Socrates) .Fac. Picu Ana Maria Participare cu elevii claselor a Xa H.LOUIS”. Univ. Participare proiect “Leonardo da Vinci” – Mobilităţi elevi. Belgia • Participare la workshop-ul cu tema “Aplicarea Modelului de EXCELENTA al UE – solutie pentru asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar si cresterea performantelor manageriale”. specializarea “Statistica aplicata”. Participare la lansarea site-ului ANPC junior în cadrul colegiului cu elevii claselor a XI C.Ghinescu Cristina 169 • • • ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.17-18 martie 2008 • Absolvirea cursului de Master “Contabilitate”.

– prof. Ana Maria Picu. Alina Dinescu. Andeea Ştir.Anca Petrache Vizita la Radio Romania Actualitati – Brasov – prof. a IXa I si a XI a I ) • • • Organizarea Balului Absolventilor – prof.Ioana Necsutu Excursie la Sibiu cls XI G – prof. • Participare la concursuri extrascolare organizate de J.Alice Cega Organizarea Balului Martisorului– prof.Aurica Paun Job Shadow Day (elev Mihaela Stancea XII E) Sa descoperim Romania (elevii cls. Nicolae” cu elevii clasei a X aF cu prilejul sarbatorilor de Paste – prof.6 “Sf.Anca Petrache 170 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.prof. Doina Duta Jeni Iancu.Anton Manea Distribuire manuale Ed.Akademos – prof.A.Fundamentarea planului de şcolarizare • • • • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Vizita la Muzeul Satului si vizionarea de piese de teatru prof. Aurica Paun Sustinerea participarii elevilor la “Crucea Rosie”-prof. Ioana Calinescu Participare cu un colectiv de elevi la Biblioteca Centrala ASE in vederea desfasurarii unor ore de specialitate.Roxana Ionescu.Ioana Calinescu • Actiune de vizitare a scolii special nr. Bucureşti Februarie 2009 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->