Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.________________________________ Nota de intrare receptie nr.

________
Str.
Data__________________
Se receptioneaza marfurile furnizate de________________________________________________________________din
cu auto (vagon) nr._____________________conform facturii (aviz de expeditie) nr.________________din data de_____

Nr. Furnizor Adaos comerc.


crt. Denumire U/M Cant. Pret Valoare TVA Total
produs. unit.fara (fara Pe Total fact. % Suma
TVA TVA) U/M 4426 401
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=3x6 8=5+7 9 10=4x9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
COMISIA DE RECEPTIE PRIMIT IN G

Numele si prenumele Functia Semnatura


1
2
3
r.________

_____________________din localitatea_____________________________________________
_________din data de_________________astfel:

Pret TVA Pret Valoare Valoare din care TVA


unit.cu aferent unit.cu la pret cu la pret cu
amanuntul adaos amanuntul amanuntul amanuntul Pe U/M Total
fara TVA comercial cu TVA fara TVA cu TVA 4428
11=4+10 12=10x19% 13=6+11+12 14=3x11 14'=3x13 15=6+12 16=3x15

PRIMIT IN GESTIUNE

Data Semnatura