Sunteți pe pagina 1din 2

Mișcarea și sensibilitatea la plante

I.Definiție: Sensibilitatea este proprietatea organismelor de a reacționa la informațiile


primite din mediu.

II.Tipuri de mișcări la plante


-mișcările se realizează pe baza unui travaliu executat de structurile organelor / organisme
consum de energie
-produse de direcția de acțiune sau de variațiile de intensitate ale unor factori ai mediului
extern ori datorită unor factori interni

1.Tropisme – mișcări de creștere orientate în funcție de direcția de acțiune a unui factor


extern
a)fototropismul – mișcare de creștere a plantelor ce determină orientarea organelor în
funcție de direcția
luminii
- rădăcina – fototropism negativ, tulpina – fototropism pozitiv
- ex: floarea-soarelui – corola se îndreaptă spre sursa de lumină
b)geotropismul – mișcare a plantelor determinată de acțiunea forței gravitaționale
-tulpina – geotropism negativ , rădăcina – geotropism pozitiv
c)chemotropism – mișcare a plantelor determinată de prezența unor substanțe chimice
-chemotropism pozitiv – organul este orientat spre soluția din mediu
(ex. substanțe nutritive)
-chemotropism negativ – organul evită substanța din mediu
d)hidrotropismul – mișcare ce determină orientarea rădăcinii spre locurile mai umede
- reacțiile hidrotrope sunt mai puternice decât cele geotrope
e)tigmotropismul – mișcare a unui organ produsă de excitațiile de contact (atingerea
unui obiect)
-ex: spiralizarea cârceilor de viță-de-vie pe un suport

2.Nastii – mișcări neorientate, determinate de variația intensitații unor factori externi


-se realizează prin modificarea conținutului celular în apă pe două fețe opuse
ale organelor plantelor
a)fotonastii – produse de variația intensității luminii
- ex: zorele, păpădie, regina nopții
b)termonastii- produse de variațiile temperaturii
-ex: lalea, trandafir , șofran
c)seismonastii / mecanonastii – produse de excitații mecanice
-ex: Mimosa pudica, măcriș

3.Nutații – determinate de factori interni ai plantelor


– ex: -mișcările realizate de vărful tulpinii în jurul unui ax central, la rochița
rândunicii, zorele, fasole;
-îndepărtarea cotiledoanelor de tulpină și poziționarea lor pe orizontală
4.Tactisme – mișcări ale celulelor mobile
- apar la: cianobacterii, flagelate, alge verzi, gameți

chemotactism: microorganisme atrase de glucide, gametul mascul atras


de gametul femel
fototactism: Euglena viridis ( prezintă stigmă )
termotactism: unele micromicete

III.Importanța mișcărilor în viața plantelor


-tropisme orientarea organelor lor într-o manieră care să permită utilizarea mai
bună a factorilor de mediu
-nastii protejarea organelor mai sensibile (de reproducere, frunzele)
-tactisme deplasarea microorganismelor spre zonele în care valoarea factorilor
de mediu este favorabilă
realizarea fecundației