Sunteți pe pagina 1din 191

Eugen Nicolae Gîscă

2
Motto:

„ ... adevăratul maestru spiritual nu este nici pe departe cel ce te


călăuzeşte spre pacea, lumina si iubirea dumne-zeului său, ci acela care a
cunoscut Pacea, Lumina si Iubirea lui Hristos, Dumnezeul dumne-zeului
său...“
PREFAŢĂ

Adevăratul Dumnezeu S-a coborât pe Pământ ca Hristos (Hristos


înseamnă Salvator, Mântuitor).
Puţini sunt cei ce cunosc cine sunt fiinţele de care a venit să ne
salveze Adevăratul Dumnezeu în chip de Hristos (Salvator, Mântuitor)…
Câţi cunosc că, creştinismul, este o continuă eliberare de Zei şi că
botezul, cununia şi înmormântarea sunt precedate de exorcizări ale acestor
Zei?
Câţi români cunosc cine sunt demonii şi câţi români ştiu că demonii
sunt de fapt toţi Zeii Neamurilor, Zei propovăduiţi în România pe hârtie şi
pe sticlă de slugile lor pământeşti, Zei la care românii păcăliţi aleargă să se
iniţieze şi prin care vor, chipurile, să evolueze şi să vindece pe semen ca să
crească în ochii lumii?
Puţini pământeni cunosc de ce Prima Venire Pe Pământ A
Adevăratului Dumnezeu s-a săvârşit în chip de Fiul lui Dumnezeu adică în
chip de Om, special pentru Om, dar şi în chip de Fiul Omului, special
pentru fiul Omului.
Şi tot la fel de puţini pământeni cunosc că A Doua Venire Pe Pământ
A Adevăratului Dumnezeu – mai apropiată decât cred mulţi dintre noi - se
va săvârşi numai în chip de Fiul Omului şi numai pentru fiul Omului.
Hristos, Adevăratul Dumnezeu, care aduce pe fiecare Om pe Pământ
în suflet, trup şi aură, Hristos, care îngăduie până azi pe fiul Omului pe
Pământ, a chemat şi a adus pe teritoriul României, în Craiova, în suflet,
trup şi aură de român, pe data de 18.10.1967 la limita dintre lumină şi
întuneric şi la limita dintre joi şi vineri, şi pe autorul acestei cărţi,
clarvăzătorul Eugen Nicolae Gîscă, cotat de mulţi dintre cititorii din ţară şi
din afară, în funcţie de informaţiile din cărţile sale, drept cel mai mare
medium şi clarvăzător în viaţă.

Informaţii inedite vizavi de Misiunea României şi de Misiunea


Românului
Darul performant al clar-văzătorului român de a clar-vede
alcătuirea şi modul de funcţionare al Fiinţei Umane şi a Trupurilor Fiinţei
Umane în care se îmbracă aceasta, adică Spiritul, Duhul, Sufletul, Trupul
Fizic şi Aura, este amintit în multe din scrierile străvechi ce datează cu mult
Eugen Nicolae Gîscă
de dinaintea pătrunderii prin efracţie a Zeilor pe Pământ, Zei care au creat
şi aici, pe Pământ, fii şi fiice după chipul lor şi după asemănarea lor de
duhuri căzute.
Toţi aceşti Zei cunoscuţi pe Pământ sunt duhuri omeneşti apostate,
duhuri îngereşti apostate şi duhuri apostate ale naturii pe care alţii le
numesc spirite ale naturii sau stihii ale naturii.
Această carte intitulată”Misiunea României Observată Prin
Clarvedere Directă”se arată ca o lumină nedescoperită încă celor pe care
îi credeam până azi iluminaţi, este ca o Taină rămasă încă ocultă celor pe
care îi credeam până azi ocultişti, ezoterişti, este ca un manual nepriceput,
de nepătruns azi de cei pe care îi socoteam până azi”maeştrii spirituali”.
Este o carte deosebit de preţioasă pentru Omul care se coboară în
suflet, trup şi aură de român pe teritoriul României; este o carte vitală
pentru toţi fii Omului care vieţuiesc alături de noi Oamenii, pe teritoriul
României. Este o carte care ne arată nouă, Oamenilor, că aici pe Pământ
Românesc sunt unii care tare se mai străduiesc să ascundă ce suntem noi
Oamenii cu adevărat, şi care se străduiesc din răsputeri pe hârtie dar mai
ales pe sticlă, prin slugile lor ocultiste, ezoteriste, să ne facă să credem că
trebuie să”evoluăm”şi astfel să ne poată ţine ocupaţi ca pe nişte slugi care
trudesc pentru ei; ca să nu avem timp să vedem Adevărul: că ei sunt de fapt
slugile noastre şi că ei trebuie de fapt să evolueze, să se salveze de la
pieirea lor care este foarte aproape şi definitivă…

Cele 3 Generaţii De Fiinţe De Pe Teritoriul Actual Al României:


Facem parte, de 2008 ani încoace, din Întâia Generaţie Creştină De
Oameni, ŞAMPARANII, foştii Zei de demult care acum încercăm să ne
reîntoarcem prin Calea reîncarnării la Dumnezeu, Generaţie care este
adusă pe Pământ de Dumnezeu din Astralul Lui Dumnezeu, şi care
Generaţie primeşte pentru întâia oară după 2008 ani, informaţii clare,
amănunţite obţinute prin clar-vedere directă cu privire la Misiunea
României Creştine şi cu privire la Misiunea Românului Creştin.
Paralel cu această Generaţie Creştină vieţuieşte precum lupul
îmbrăcat în blană de oaie, pe acelaşi Teritoriu Românesc, o altă Generaţie,
ŞAIMANDERII, A Doua Generaţie De Oameni, adusă de 2008 ani încoace
prin împreunări necurate, direct din Astralurile Zeilor. La rândul ei această
Generaţie primeşte informaţii direct din Regatele Zeilor, informaţii
propovăduite pe Pământ românesc prin orice mijloace de către”trimişi”ai
unor Divinităţi, Zei mai mari ori mai mici. Neavând acces la Sfera
Informaţională Hristică, A Doua Generaţie se află într-un vid al necredinţei
în Adevăratul Dumnezeu şi într-un neîncetat conflict spiritual pe hârtie şi pe
sticlă cu Generaţia Creştină.
Paralel cu cele 2 Generaţii diferite De Oameni care vin Pe Pământ:
6
Misiunea României observată prin clarvedere
- din 2 locuri diferite:
unii din Astralul lui Dumnezeu şi ceilalţi din Astralul Zeilor,
- prin 2 principii diferite de Încarnare:
unii Pe Calea Hristică, adică prin Principiul Hristic De Încarnare iar
ceilalţi pe Calea Antihristică adică prin Principiul Anti-Hristic De
Încarnare,
- prin 2 Porţi De Intrare pe Pământ diferite:
unii sunt aduşi pe Pământ de Femeia Curată iar ceilalţi sunt aduşi pe
Pământ de Femeia Necurată, Adulteră,
- paralel cu aceste 2 Generaţii de Oameni deci, vieţuiesc pe Pământ
şi prin urmare şi pe Teritoriul României, Creaturile Zeilor numite
SÂMTEMII şi care lesne pot fi intitulate Cele 3 Naţiuni sau Cele 3 Neamuri
sau Cele 3 Seminţe ale Zeilor:
1 - Neamul Omenesc, Adamic – alcătuit din Familiile Adamilor,
Oamenilor, adică fiii şi fiicele acelor Oameni care au vrut să fie înainte de
soroc ca Dumnezeu şi numindu-se singuri Dumne-Zei au creat fiinţe după
chipul şi după asemănarea lor. Despre Neamul, Familia unuia dintre
Oameni, Adami, există referinţe în Geneza, prima Carte a Bibliei capitolul
5, versetele 1, 2, 3.:

“Iată acum cartea neamului (n.a. familiei) lui Adam.Când a făcut


Dumnezeu pe Adam l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.”
“Bărbat şi femeie a făcut şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele: Om,
în ziua în care i-a făcut”.
“Adam a trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s-a născut un fiu
după asemănarea sa şi după chipul său şi i-a pus numele Set (Sith)”
2 – Neamul Îngeresc,
3 – Neamul Stihiilor Naturii sau Fiinţelor Naturii sau Spiritelor
Naturii.

În această carte există multe informaţii extrem de preţioase,


acumulate despre Cele 3 Generaţii De Fiinţe De Pe Teritoriul României,
prin observarea atentă cu ajutorul clarvederii directe, în decursul a multor
ani.

Ştiinţa lui Dumnezeu


Această carte”Misiunea României observată prin clarvedere
directă”este realizată de către clarvăzătorul român, în urma observării
atente, pe parcursul a multor ani, prin Tipul De Clarvedere Directă prin
trupul material şi nu este nicidecum o compilaţie precum cele de duzină de
pe piaţa românească actuală.

7
Eugen Nicolae Gîscă
Nu este nicidecum o carte inspirată, realizată prin”comunicări”“,
transmisii”ori”cu ajutorul ghizilor spirituali”, fiecare cu politica şi cu
interesul lui, aşa cum ne-au obişnuit”maeştrii spirituali”de azi băgaţi
servitori la vreun biet înaripat apostat cu ifose de mare”Divinitate”sau de
mare”Zeu”ori cu aere de”Mare Arhitect Al Lumii ”.
Această carte, ca de altfel toate cărţile calarvăzătorului român, este
o descriere în premieră în România şi în lume, este o descriere cu lux de
amănunte a Ştiinţelor Dumnezeieşti, o descriere amănunţită a Alcătuirii
Energetice şi a Principiului Energetic De Funcţionare A Teritoriului Actual
Al României dar şi a Întocmirii Energetice şi a Principiului Energetic De
Funcţionare al Fiinţelor Umane coborâte în Suflet, Trup şi Aură de
ROMÂN, Fiinţe ce locuiesc acest areal în aceste vremuri pe deplin
frământate.
Teritoriul Actual Al României observat prin această Formă Supremă
De Clarvedere se înfăţişează într-o formă imposibil de văzut prin nici una
din formele de”clarvedere”obţinută prin metodele şi tehnicile actualelor
forme de”spiritualitate”cu care am fost îndoctrinaţi de”marii maeştrii
spirituali”adică de fii Omului Apostat cu aere de Zeu.
În această carte ni se descrie Adevărata Realitate, adică o Românie
la care”maeştrii spirituali”şi Taţii lor”Zeii”nu mai au acces după venirea
pe Pământ ca Hristos a Adevăratului Dumnezeu; o Românie în forma în
care a fost alcătuită dintru începuturi de către Hristos Adevăratul
Dumnezeu.
Prin clarvedere directă, România se înfăţişează ca un Teritoriu
Minunat, compus din TreiŢinuturi, Tărâmuri, Meleaguri Energetice de o
splendoare dumnezeiască:
- Ţinutul Românesc Sufletesc - România Anima,
- Ţinutul Românesc Materic - România Materica,
- Ţinutul Românesc Auric - România Aurica.
Prin clarvedere directă, se descrie amănunţit Tiparul Românesc
Special de Suflet, Trup şi Aură, în care se îmbracă doar o anumită categorie
de Oameni, Adami, adică cei care se coboară pe teritoriul României.
Clarvăzătorul român face descrieri amănunţite a alcătuirii
energetice a celor două categorii de fiinţe care vieţuiesc împreună, pe acest
Teritoriu De Trei Ori Binecuvântat, fiinţe total diferite însă, ca”vechime”şi
ca”alcătuire energetică”: Omul şi fiul Omului.
- Omul, Adamul, Fiul Lui Dumnezeu, se înfăţişează prin clarvedere
directă în două ipostaze:”Omul Contemporan cu Adevăratul Dumnezeu,
adică Omul Ceresc, Cetăţean al Cosmosului”şi”Omul Pământesc Cetăţean
al României”.
-”Omul Contemporan cu Adevăratul Dumnezeu, Omul cetăţean al

8
Misiunea României observată prin clarvedere
Cosmosului”este Fiinţa Umană îmbrăcată în trupDuh.
-”Omul cetăţean al României”este acea Fiinţă Umană care se
coboară, intră pe Teritoriul României, obţine cetăţenie română, se
deconectează de la haina cerească duhovnicească, adică de la Duh, şi se
conectează la o haină pământească, adică la sufletul, trupul şi aura de
român.
Taina, Misiunea, Motivul coborârii Omului pe Pământul României,
se des-tăinuie prin Suprema Formă De Clarvedere, Clarvederea Directă, şi
este fiul Omului şi mântuirea lui.
- fiul Omului şi mântuirea lui, este Taina, Misiunea, Scopul
Coborârii Omului pe Pământul României, în suflet, trup şi aură de român.
- Tot prin clarvedere directă se des-tăinuie şi Taina, Motivul, Scopul
coborârii lui DUMNEZEU pe PĂMÂNT în două ipostaze:”Fiul Lui
Dumnezeu”şi”Fiul Omului”.
- Şi Taina, Motivul, Scopul coborârii lui DUMNEZEU pe PĂMÂNT a
fost acela de HRISTOS, adică de SALVATOR, MÂNTUITOR, ca să ridice
duhul Omului din cădere şi să-l facă iarăşi ca un Dumnezeu, şi ca să
smulgă sufletul fiului Omului din moartea definitivă şi să-l facă ca un Om.
Şi dacă crucea cea mai grea dusă de Dumnezeu pe drumul Golgotei
este Omul, Adamul Căzut care a înţeles în cele din urmă că s-a amăgit
numindu-se”Divinitate”“, Dumne-zeu”înainte de soroc, crucea pe care
Omul, Adamul acesta a început să o ducă dimpreună cu Dumnezeu, în
aceeaşi zi, pe acelaşi drum al Golgotei, este fiul Omului. Generaţia Creştină
este alcătuită din Oamenii care s-au amăgit şi poftind să fie Dumne-Zei nu
au fost. Iar când au conştientizat acest lucru au cerut să se reabiliteze prin
Principiul Hristic De Încarnare. Unul din motivele Încarnării lor este că
aici pe Pământ sunt fiii şi fiicele lor create de ei pe când erau Zei.
Iar aceste Neamuri la care a fost trimis primul Apostolul Pavel,
aceşti fii ai Oamenilor trebuiesc salvaţi de către aceşti părinţi ai lor în
acelaşi mod în care Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos, Tatăl
Omului, a salvat pe Om.
Căci dacă Dumnezeu, Tatăl Omului S-a încarnat pentru Om, tot aşa
se încarnează până azi şi Oamenii pentru fiii şi fiicelor lor create demult, pe
Pământul pe care îl stăpâneau atunci ca Zei.
Şi în acelaşi fel în care Tatăl Omului a apostolat pentru Om tot aşa
Omul trebuie să apostoleze pentru fiul Omului.
Şi iată Taina Cea Mare: că Hristos, Dumnezeul Omului S-a
încarnat în suflet, trup şi aură pentru Om, pentru creatura cea
dumnezeiască: şi că Omul, dumne-Zeul fiului Omului se încarnează în
suflet, trup şi aură, pentru fiul Omului, pentru creatura cea omenească...
Căci cine era pe cruce la Golgota lângă Tatăl lor dacă nu Zeul care

9
Eugen Nicolae Gîscă
doreşte reîntoarcerea la Tatăl lui şi Zeul care încă nu doreşte aceasta?
Până nu vor fi înţelese aceste Taine Dumnezeieşti în special de către
cei care, pe hârtie şi pe sticlă duc românul în rătăcire, afirmă clarvăzătorul
român, Pământul, Omul şi fiul Omului, nu vor putea ieşi din întunericul
amăgitor al bălegarului Kalli-YUGA. Adică din Epoca în care duhurile
căzute de oameni, duhurile căzute de îngeri şi duhurile naturii care
continuă nebunia lor de a se pretinde”Divinităţi”“, Dumne-zei”“, Mari
Arhitecţi Ai Lumii”şi înrobesc pe Om prin progeniturile lor de pe Pământ
care sunt fiul Omului, fiul Îngerului şi fiul Stihiilor Naturii sau cum le place
lor să fie numiţi”fii Divinităţii”, „fii Zeilor”, „copii Stelelor”, copii de
cristal, copii indigo…

Românii nu sunt singuri în Epoca Kalli-Yuga


Acum 400 de ani se cobora cu putere mare de sus, în eterna şi
luminoasa Cetate A Banilor, Banul Lumesc Al Românilor, Mihai Vodă
Viteazul, un Om care a priceput pe deplin Tainele Dumnezeieşti. El a apărat
Pământul, Omul şi Taina, Scopul cu care se coboară Omul în suflet, trup şi
aură de român.
Mihai Vodă Viteazul s-a arătat românilor, pe tot parcursul scurtei
sale şederi în suflet, trup şi aură de român, ca un brav împotrivitor al
hoardelor armate însetate de sânge Omenesc, hoarde alcătuite din fiii
Omului, adică din fii ai numeroaselor”Divinităţi”de atunci şi de acum, Zeii
Asiei, Mongoliei, Chinei, Japoniei, Indiei, Pakistanului ori Zeii Africii,
Israelului, Egiptului.
Toate aceste”Divinităţi”, toţi aceşti Zei cu ifose de”Mari Arhitecţi Ai
Lumii”, până azi, ne aduc nouă românilor - prin slugile lor oculte”marii
magiştrii”şi”marii maeştrii spirituali”- democraţia lor fără de Hristos cu
legi făuritoare de inimi haine şi spiritualitatea lor mincinoasă, lipsită de
Hristos”, lumina şi iubirea lor”, adică Yoga, Rei-Ki, Kaballa, Coranul,
şamanismul, spiritismul, magia albă, infoenergetica, vrăjitoria, astrologia,
numerologia, flacăra violet”.
Ei, toţi aceştia sunt cei ce au măcelărit de secole, până azi, pe Omul
coborât în suflet, trup şi aură de român, prin progeniturile lor Ginghis-Han,
Atilla, Baiazid, Mahomed şi mulţi alţii la fel de măcelari ca ei.
Tot aceşti Zei au plantat timp de secole pe acest teritoriu Românesc
mult însângerat, mii şi mii de mii de astfel de fii şi fiice ale lor care au
terorizat şi terorizează Pământul, bătrâna Europă şi care se multiplică
precum celula, dar care nu reuşesc să trăiască decât o singură existenţă,
din cauză că TATĂL lor este OMUL cu ifose de”Zeu”“, Divinitate”ori
de”Mare Arhitect Al Lumii”şi nu DUMNEZEU.
Urmaşii acestor fii ai Omului, ai îngerului ori ai stihiei naturii căzute
cu aere de Zei, de”Divinităţi”, de”Mari Arhitecţi Ai Lumii”reprezintă azi
10
Misiunea României observată prin clarvedere
un procent de trei sferturi din populaţia globului şi de aproape treizeci la
sută din populaţia actuală a României, şi mai mult de jumătate din
populaţia celorlalte ţări creştinate de pe Pământ.
Conducătorii României de demult erau Unşii Lui Dumnezeu, erau
Oameni coborâţi în suflet, trup şi aură de român, iniţiaţi care cunoşteau
aceste Taine.
Ei ştiau de ce creştinismul a fost primit aşa repede de români, pe
teritoriul României, căci cunoşteau că teritoriul României a fost, este şi va fi
singurul teritoriu Pământesc, unde Oamenii, Adamii, se coboară într-un
număr mai mare decât progeniturile Oamenilor cu aere de Zei, făcuţi de Zei
după chipul, asemănarea şi ne-bunia lor de atunci şi”plantaţi”strategic pe
tot Pământul.
Conducătorii de atunci ai României de atunci cunoşteau Voia Lui
HRISTOS pentru Omul care se coboară pe teritoriul României în suflet,
trup şi aură de român şi cunoşteau Voia Lui HRISTOS pentru fiul Omului
plantat aici prin crime monstruoase de Omul, Adamul căzut cu aere
de”Divinitate”, de”Zeu”, de”Mare Arhitect Al Lumii”.
Conducătorii de atunci ai României de atunci, făceau Voia
Adevăratului Dumnezeu coborât ca HRISTOS, de aceea se numeau chiar
voievozi.
Un astfel de Voievod, prin care Hristos”voia v-o dă”, a fost, este şi
va fi MIHAI VOIEVOD VITEAZUL, Omul coborât în suflet, trup şi aură de
român, Omul asasinat de fiul Omului la Câmpia Turzii, pe pământul
Omului Român lăsat lui de Dumnezeu şi furat lui în urma pogromului din
Ardeal, de către fiul Omului…
Voievodul coborât ca Om în Suflet, Trup şi Aură de Român, ca să
unească în Hristos cele 3 Pământuri ale Omului coborât în Suflet, Trup şi
Aură de Român, Ardealul, Moldova şi Muntenia, şi pe Omul Ardelean cu
Omul Moldovean şi cu Omul Muntean.

Cetatea Crai-Iov-Eşti-Lor – 18.10.1967.


Şi iată că acum 40 de ani, se cobora tot în Cetatea Banilor, în suflet,
trup şi aură de român, pe teritoriul binecuvântat de atunci, România,
Grădina Maicii Domnului, autorul acestei cărţi, Eugen Nicolae Gîscă.
Se cobora atunci, ca unul aşteptat, ca un Ban Nelumesc Al Tuturor
Românilor care se pricep să dibuiască Scara Înălţării şi astfel devin tainic,
într-o clipită, nelumeşti, fiind în lume.
Se cobora el ca să unească în Hristos pe Omul Român, cu fiul
Omului Ardelean, cu fiul Omului Moldovean şi cu fiul Omului Muntean,
din toată Ţara Omului Român adică din tot Ardealul, din toată Moldova şi
din toată Muntenia.

11
Eugen Nicolae Gîscă
Trâmbiţe ale Adevărului au început să se arate azi în România, Ţara
Grădină,
Şi iată, Scara Înălţării este la îndemâna tuturor, ca să fie apucată,
Şi Pavel, cel trimis la toate Neamurile, adică la toţi fii şi fiicele de pe
Pământ ai Zeilor, adică la toţi fii Omului, la toţi fii Îngerului şi la toţi fii
Stihiei Naturii, acest Pavel se desferecă azi tuturor în Adevăr, chiar şi
pentru înţelegerea minţii celei mai uşoare,
Şi stă aproape să cadă vălul de pe ochii Adamului, Omului Român,
care vede pe fiul Omului care îl măcelăreşte, îl înrobeşte, îl asupreşte şi îl
minte în casa lui de veacuri, pentru roadele Grădinii lui.
Iată, Domnul care a întocmit ochiul şi care a făurit urechea vede
toate şi aude toate.
Şi zice DOMNUL din Ceruri, Locuinţa Lui, către zidirea Sa, Omul,
către fiul Său pe care îl disciplinează:
“Omule, disciplinează pe fiul Omului în locuinţa ta, pe care Eu ţi-am
dat-o ţie, Pământul,
Ca asuprirea Omului de către fiul Omului de pe Pământ să ia sfârşit,
Iar sfada şi măcelul dintre fiii vitregi ai Omului pe moştenirea
Omului să înceteze “.
Căci dacă Domnul S-a coborât întâia oară ca Fiul lui Dumnezeu,
adică precum un Om ca să-l facă pe Om iarăşi Dumnezeu, dar şi ca Fiul
Omului, A Doua Venire A Domnului, va fi doar ca Fiul Omului pentru ca să
facă pe fiul cel vrednic al Omului ca un Om…
Când toate care se termină au început să se nască şi când se văd deja
vremurile,
Când prigonirea Omului de către fiul Omului va fi încetat în Grădina
Maicii Domnului,
Atunci Domnul coborât ca Hristos va locui neîncetat şi în Om şi în
fiul Omului.
Când fiul Omului va înceta să se mai creadă OM în Lumile
Omului,
Şi când Omul va înceta să se mai creadă DUMNEZEU în Lumile
Lui Dumnezeu,
Vor afla în sfârşit pe Hristos,
Iar fiul Omului va înţelege că DOMNUL, Dumnezeul şi Tatăl Omului
S-a coborât ca Hristos,
În chip de Fiul Lui Dumnezeu, adică de OM, ca să ridice pe Om din
cădere,
Şi în chip de Fiul Omului, să scape pe fiul Omului din moarte,
Hristos, care azi încă este atât de puţin în ei, în toţi cei care se
amăgesc crezând că ÎL au din plin, că ÎL cunosc şi că le vorbeşte…

12
Misiunea României observată prin clarvedere
Pentru ca România-În-Hristos, să fie Pilda Popoarelor,
Care surpă tot ce e clădit pe minciună de Zeitate,
Iar Românul-În-Hristos, să fie ca Ziua,
Ca să lumineze paşii popoarelor, paşi care altfel, li se împiedică lor
atât de uşor...

Cel mai mare medium şi clarvăzător este un român


În prezent, clarvăzătorul român, se află departe de locul unde
odihnesc strămoşii săi, departe de mult încercatele ziduri ale Cetăţii
Banilor, pe unul din multele tărâmuri pământeşti date Omului Român de
către DOMNUL, Dumnezeul lui, adică în Moldavia lui Ştefan, Omul care s-
a sfinţit, care azi îl găzduieşte şi îl veghează pe clarvăzătorul Eugen Nicolae
Gîscă.
Tărâm în care autorul a ajuns cu trenul după multe peripeţii şi pe
care meleaguri, odată poposit se simte ca unul pus la păstrare. Multă vreme
din viaţă a irosit şi va mai irosi, cutreierând cu caii săi cei de fier, cum
numeşte el motocicleta şi bicicleta, locuri tainice româneşti şi nu numai
româneşti, locuri care se desferecă doar clarvederii directe…
Privind prin Tipul De Clarvedere Directă, toate cele ascunse în
Omul Român şi în Teritoriul Românesc se descoperă şi toate întrebările îşi
găsesc răspuns. Căci România este formată din 3 Ţinuturi Energetice:
Ţinutul de Suflet, Ţinutul Materic şi Ţinutul Auric. Şi toate aceste Ţinuturi
Româneşti sunt încărcate de semnele evenimentelor care s-au petrecut de la
crearea Pământului până azi. Şi tot în acelaşi fel Omul, îmbrăcat în duhul
său căzut şi bolnav, care se coboară pe teritoriul României, îşi îmbracă
duhul său căzut şi bolnav în trei Veşminte Energetice Româneşti
Vindecătoare ale duhului îmbolnăvit în timpurile când se numea Zeu:
Sufletul Românesc, Trupul Românesc şi Aura Românească.Iar aceste 3
Veşminte Româneşti poartă în ele toată istoria umblării românului în ele de
la Începutul Încarnării lui pe Pământ. Tot aşa cum Duhul Românului
poartă în el toată istoria de la aducerea Omului în trupul Duh, evenimentele
căderii lui, perioada când era Zeu şi până azi…
Această carte, ediţie revizuită, intitulată acum”Misiunea României
observată prin clarvedere’’, se numea cândva”Pentru Patrie”înspre
sfârşitul Gerarului, adică spre finele primei luni a anului 2005 când a fost
scrisă de mână.
Din lipsă de bani lumeşti”, Banul Nelumesc al Crai-Iov-eşti-lor”nu
a putut-o publica în acele vremuri.
Nici celelalte nenumărate cărţi scrise de mână de autor în acest an al
vieţilor sale, marcat de multe schimbări şi trăiri stranii, nu au fost publicate
deocamdată.

13
Eugen Nicolae Gîscă
Anul 2005, şi în special luna ianuarie, este Vremea Mare A
României, cum o numeşte clarvăzătorul român, este Vremea în care îşi
aminteşte că a trăit singur trei”cumpene”, prima de pământ surpat care nu
l-a acoperit, a doua de apă care nu l-a înecat, iar a treia de foc care nu l-a
ars.
Eugen îşi aminteşte că toate aceste trei întâmplări s-au petrecut în zi
de sărbătoare.
Tot în acel an au existat multe controverse între clarvăzătorul român
şi mulţi maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti, paranormali, parapsihologi,
şamani, yoghini, vrăjitori, reikişti, infoenergeticieni şi chiar oameni de
ştiinţă, cu toţii Fiinţe din A Doua Generaţie şi din A Treia Generaţie adică
Oameni veniţi din Astralurile Zeilor şi fii şi fiice ai Omului pe care, până azi
tot încearcă să îi convingă că se află cu toţii într-o mare eroare căci se
bazează pe ceva construit pe o enormă şi gogonată minciună cosmică
făurită de Zeităţi şi care se dărâmă cu zgomot mare chiar în aceste Timpuri
şi care le va cuprinde negreşit sufletele lor şi aşa firave, între dărâmături.
Peste fire de răbdător în ascultare, firav de fel, cu portul molatic şi
vorbă leneşă, autorul adună parcă în ochii săi mari şi verzi, toate cărţile
sale cu tainele toate şi cu toate asupririle, durerile şi suferinţele Tuturor
Fiinţelor Umane care se coboară până azi în suflet, trup şi aură de român
pe Teritoriul Actual Al României, teritoriul alcătuit din cele Trei Tărâmuri
corespondente energetic sufletului, trupului şi aurei, adică din Tărâmul
Sufletesc, Tărâmul Materic şi Tărâmul Auric.
Alăturarea de autor se descoperă ca o poveste fără de sfârşit, iar de
ţi-l apropii, în el descoperi ca în oglindă ce ai şi tu şi nu ştiai, adică
credinţa în Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos, pacea ta şi încrederea
în tine, iar binele curge peste tine şi relele toate nu te mai pot vedea ca
înainte.
Şi fără să remarci, încet, ajungi să nu mai dai ca înainte liniştea ta şi
pacea ta cu Hristos care înseamnă totul, la schimb pentru poftele tale
născătoare de freamete efemere…
Lângă el puterile Omului şi fiului Omului sporesc încet, încet…
El se arată acestor vremuri de mizerii palmate toate în spatele
Numelui Lui Dumnezeu, pe hârtie şi pe sticlă de o spiritualitate mincinoasă,
nedumnezeiască, ca un aşteptat al românilor care caută izbăvirea în
Adevăr, care Adevăr este cunoaşterea Adevăratului Dumnezeu coborât ca
Hristos (Salvator, Mântuitor) pentru fiul Său, Omul şi pentru nepotul Său,
fiul Omului.
Se arată acestor vremuri gemene, ca unul prin care, fără să facă
nimic în văzut, din nevăzut toate se restabilesc,
Ca o Fereastră Fermecată Cu Geam De Hristos A Inimii Româneşti,
prin care mintea românului a uitat cum să se coboare şi să privească, ca să
14
Misiunea României observată prin clarvedere
afle lesne pe Cel Viclean şi pe Cel Rău pitulat printre Cei Buni ca un lup în
blană de oaie…
Ni se arată azi nouă, românilor, ca un împotrivitor puternic al
acestor vremuri potrivnice românului chemat de Dumnezeu aici, în suflet,
trup şi aură de român, vremuri în care Grădina Maicii Domnului, România
este vrăjmăşită îndoit,
De către fiul Omului, care se crede Om, dar nu este,
Şi de către cel adus de adulteri, adică de către Omul care se crede
Dumnezeu, dar nu este…

Ştiinţele care descoperă şi certifică Avatarii


Cei Trei Magi au calculat Venirea pe Pământ a Adevăratului
Dumnezeu ca Hristos. Tot prin calcule similare tibetanii îl descoperă şi îl
certifică pe Lama încarnat. Astrologia şi numerologia sunt fundamentul
acestor calcule.
Până azi, aceste Ştiinţe Ale Cerului şi Aceste Ştiinţe Ale Pământului,
ne-au învăţat cum să recunoaştem Calificarea, Calitatea, Identitatea,
Esenţa Fiinţei Umane care se coboară pe Pământ în suflet, trup şi aură,
calculând Esenţa acestei Fiinţe Umane care vine şi îmbracă suflet, trup şi
aură de român după Codul Sufletului, adică după data naşterii şi după
Codul Numelui, adică după simbolistica numelui şi prenumelui.
Astfel, după Ştiinţa Numerologiei, Codul Sufletului, adică”numele de
suflet”al clarvăzătorului român născut în Balanţă extras din data naşterii
18.10.1967, este 33 (Marele 8), iar”Misiunea Sufletului”pe Pământ, este
dată de Cele 3 Numiri, adică de cele 2 prenume şi de numele
clarvăzătorului român, Eugen=Bunul Născut; Nicolae=Victoria Poporului;
Gîscă=Umblător prin Cele 3 Lumi –Lumea Pământului, Lumea Apei şi
Lumea Aerului sau Văzduhului şi cunoscător al Luminii zilei şi nopţii, al
Fulgerului şi alFocului, toate născute din părtăşia Lumii Pământului cu
Lumea Cerului, Apei, Aerului şi Văzduhului.
Ca toţi românii”împătimiţi”care studiază Ştiinţele Stelelor şi Ştinţele
Numerelor de foarte mult timp, am avut curiozitatea să trec prin aceste 2
filtre care nu dau niciodată greş, pe toţi cei care se numesc pe ei înşişi
maeştrii spirituali, ocultiştii, ezoteriştii, clarvăzători, vindecători, yoghini,
şamani, vrăjitori, rei-kişti, infoenergeticieni, cunoscuţi de mine de 30 de ani
până azi, şi în mod special pe cei de azi.
Dezamăgirea mea a fost imensă…
Căci aşteptam demult pe Cineva venit în suflet, trup şi aură de român
care să fie certificat nu prin ce spune el despre el că este, ci prin ce spune
Codul Sufletului său şi Codul Numelui său că este…
Şi nu am avut la îndemână decât cei care apar pe hârtie şi pe sticlă,

15
Eugen Nicolae Gîscă
mereu aceeaşi şi care nu au trecut nici un test.Căci ce spun ei despre ei că
sunt nu bate nici pe departe cu ce spune codul lor de suflet şi codul lor de
nume despre ei…
Căci dacă Astrologia şi Numerologia, care sunt Ştiinţe Exacte spun
că Adevăraţii Maeştrii, Avatarii coborâţi pe Pământ din Cele 2 Tabere sau
Generaţii de Oameni, trebuie să aibă numărul de suflet par, adică 11 sau 22
sau 33, înseamnă că azi, noi românii, trăim într-o mare
minciună”spirituală”, şi că mulţimea de”maeştrii spirituali”“,
ezoterişti”.”ocultişti”“, clarvăzători”“, paranormali”“, şamani”“,
învăţători”şi”trimişi”de tot felul, nu sunt altceva decât veritabile Farse
Cosmice care se fac de către Păcăliciul Cosmic de ceva timp, în special
după Revoluţie, românilor şi României din motive păstrate din păcate oculte
pentru omul simplu.
În ceea ce-l priveşte pe clarvăzătorul român Eugen Nicolae Gîscă,
putem afirma că:
- numărul său de suflet 33 este certificat de Ştiinţa Numerologiei şi
- misiunea cu care a venit pe Pământ Românesc, este certificată de
Ştiinţa Simbolisticii Numelui Sufletului. Iar aceste 2 Certificate Cosmice ale
clarvăzătorului român nu pot fi anulate prin nimic lumesc tot aşa cum nici
Misiunea sa nu poate fi împiedicată prin nimic lumesc.
Aceste certificate realizate nu prin ce spune el despre sine ci prin ce
spune codul sufletului său şi codul numelui său despre el, certifică un lucru
cert, şi anume că fiinţa Eugen Nicolae Gîscă se arată a deţine o Calificare
Înaltă în Locul de unde se coboară, iar acest fapt ne certifică încă o dată că
nu suntem niciodată lăsaţi singuri în vieţile trăite de noi pe acest teritoriu
românesc şi că printre noi se află odată cu noi fiinţe cu adevărat trimise şi
din Tabăra Luminii, adică acele fiinţe care ne des-tăinuie, ne des-coperă pe
Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos şi nu pe Divinităţile şi Zeii de tot
felul, care cu toţii sunt Dumnezei Falşi, Contrafăcuţi, sunt semenii noştrii
îngâmfaţi adică oameni, îngeri şi spirite ale naturii, cei căzuţi care nu
doresc încă reabilitarea lor…
Depinde doar de noi Românii, indiferent de unde venim şi indiferent
din ce Generaţie facem parte, depinde de noi să conştientizăm în ce Tabără
suntem, în Tabăra Adevăratului Dumnezeu coborât ca Hristos sau în
Tabăra Altor Dumne-Zei atunci când ni se dezvăluie aceste fiinţe venite
printre noi fără tam-tam şi împăunare, ca să ştim astfel cu ce fel de ochi să
le vedem şi cu ce fel de urechi să auzim Cuvântul pregătit pentru noi.
Pentru ca nu cumva să ne găsim atunci în Tabăra Altor dumne-Zei şi
de acolo să nu avem ochii cu care să vedem aceste fiinţe şi nici urechile cu
care să le auzim Cuvântul pentru noi iar venirea lor printre noi pe Pământ
Românesc să nu fie în van pentru tine, pentru mine, pentru noi…
24 – 01 – 2008 MOLDAVIA
16
Misiunea României observată prin clarvedere

17
CUPRINS
1 - CLARVEDEREA DIRECTĂ – REDEŞTEPTATĂ PE TERITORIUL
ACTUAL AL ROMÂNIEI ------------------------------------------- pag. 21

2 - OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELOR DOUĂ


CATEGORII DE FIINŢE AFLATE PE TERITORIUL ACTUAL AL
ROMÂNIEI;------------------------------------------------------------ pag. 24
1 – fiinţele care supravieţuiesc morţii, adică descompunerii sufletului,
trupului si aurei şi părăsesc lumea materială.---------------------- pag. 27
2 – fiinţele care trăiesc o singură existenţă şi care nu supravieţuiesc
morţii, adică descompunerii sufletului, trupului si aurei --------- pag. 85

3 - OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELOR TREI


ŢINUTURI CARE ALCĂTUIESC TERITORIUL ACTUAL
ROMÂNESC: Ţinutul Românesc de suflet, Ţinutul Românesc material,
Ţinutul Românesc auric ---------------------------------------------- pag. 103

4 - OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A LEGĂTURILOR


ENERGETICE DINTRE CELE DOUĂ CATEGORII DE FIINŢE ŞI
TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC -------------------------- pag. 120

5 - ATMOSFERA, CLIMATUL MARII FAMILII ROMÂNEŞTI


--------------------------------------------------------------------------- pag. 135

6 - MISIUNEA, MENIREA, SCOPUL PREZENŢEI CELOR DOUĂ


CATEGORII DE FIINŢE ÎMBRĂCATE ÎN SUFLET TRUP ŞI
AURĂ DE ROMÂNI, PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI:
fiinţele care se încarnează şi fiinţele pieritoare ------------------ pag. 139

7 - MISIUNEA, MENIREA, SCOPUL CELOR TREI TERITORII


ROMÂNEŞTI: Teritoriul Românesc de Suflet – România Anima,
Teritoriul Românesc material – România Materica şi Teritoriul
Românesc auric - România Aurica --------------------------------- pag. 149
Misiunea României observată prin clarvedere

8 - PRIN CE SE EVIDENŢIAZĂ FIINŢELE ÎNCARNATE ÎN


SUFLETE TRUPURI ŞI AURE DE ROMÂNI PE TERITORIUL
ACTUAL ROMÂNESC, FAŢĂ DE FIINŢELE DIN ALTE ŢĂRI
---------------------------------------------------------------------------- pag. 171

9 - PRIN CE SE EVIDENŢIAZÎ TERITORIUL ROMÂNESC FAŢĂ DE


ALTE TERITORII ALE ALTOR ŢĂRI -------------------------- pag. 172

19
CAPITOLUL 1

1 – CLARVEDEREA DIRECTĂ – REDEŞTEPTATĂ PE


TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI.

Clarvederea directă, este vederea cea veche a Omului, este vederea


cea de demult, vederea cea din începuturi, dată Omului, pentru ca el sa aibă
percepţia clară a Adevăratei Dumnezeiri si percepţia clară a Adevăratei
Realităţi, cea orânduită de Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos.
Odată activată şi focalizată Clarvederea Directă asupra românilor
şi asupra Teritoriului Românesc ‚ vezi existenţa, vezi adevărata alcătuire şi
vezi adevăratul mers al tuturor fiinţelor umane şi non-umane aflate pe
Adevăratul Teritoriu Românesc, precum şi existenţa, adevărata alcătuire
energetică şi principiul energetic de funcţionare al Teritoriului Actual
Românesc.
Clarvederea directă îţi oferă posibilitatea de a studia:

A - Fiinţa Umană.
B - Trupurile prin care se manifestă Fiinţa Umană,
în Cele 3 Ipostaze în care se afişează Fiinţa Umană prin aceste
trupuri, în aceste vremuri în drumul ei de reîntoarcere la Dumnezeu:

1 – Fiinţa Umană înainte să vină în Lumea Materială – când Fiinţa


Umană se manifestă în trupul duh, trup în care Fiinţa Umană a căzut de la
îndumnezeire, şi prin care luptă să se reîntoarcă în procesul de
îndumnezeire.
2 – Fiinţa Umană în Lumea Materială – când Fiinţa Umană se
manifestă în suflet, trup şi aură de român, trupuri prin care încearcă să îşi
vindece trupul duh îmbolnăvit prin căderea fiinţei din procesul de
îndumnezeire în trupul duh.
3 – Fiinţa Umană după ce pleacă din Lumea Materială – când
Fiinţa Umană varsă în duhul său bolnav, lumina strânsă de suflet pe
Pământ, prin gândul, cuvântul şi purtarea sa iubitoare faţă de Hristos şi
părinţi, faţă de semenii săi din familia sa şi faţă de semenii săi din alte
familii.
Aceste coborâri repetate ale fiinţei umane - pe teritoriul actual al
Misiunea României observată prin clarvedere
României – în suflet, trup şi aură de român, poartă numele de
ADAMPATARTA.
Acest proces Hristic de reîncarnare succesivă desemnează Calea
prin care o categorie distinctă de fiinţe umane, Adamii, coboară pe
teritoriul românesc actual, îşi refac prin modelul Hristic de suflet, trup şi
aură de român, trupul duh distrus prin căderea lor din procesul de
îndumnezeire, şi se reintegrează în acest proces de îndumnezeire.
În urma acestor studii realizate prin clarvedere directă, obţii
răspunsuri valoroase, inedite, la întrebări care frământă pe mulţi români,
dar la care nu s-a mai răspuns până azi pe teritoriul actual al României
decât superficial, evaziv:

- Cine sunt fiinţele care vin în suflet trup şi aură de român?


- Cine sunt fiinţele îmbrăcate în trupuri materiale de femei?
- Cine sunt fiinţele care vin în trupuri materiale de bărbaţi?
- Prin ce se deosebeşte sufletul, contrapartea energetică a trupului
materic şi aura unei fiinţe umane care vine în trup material femeiesc, de
sufletul, contrapartea energetică a trupului materic şi aura unei fiinţe
umane care vine în trup material bărbătesc?
- De unde vin toate aceste fiinţe umane?
- De ce vin ele tocmai în România?
- Cu ce scop vin aici aceste fiinţe, cu ce misiune?
- Cine sunt fiinţele care sabotează misiunea acestor fiinţe umane care
vin în suflet, trup şi aură de român?
Azi, vremuri tulburi trăim şi sunt mulţi românii care trec de Cele 2
Vămi Întunecate Ale Pământului. Ei sunt cei care au fost cernuţi multe vieţi
prin Sita Marii Finanţe şi prin Sita Marii Oculte, ca să înveţe că răul este
binele făcut prost şi să înţeleagă de ce trebuie să renunţe în acest fel la cele
2 mite întunecate ale Celui Viclean,
- la Puterea şi la Ştiinţa de a înrobi orice trup prin îndepărtarea lui
prin minciună de Pământul unde se naşte, putere dată lor de către Cel
Viclean prin bani,
- la Puterea de a înrobi orice suflet prin îndepărtarea lui prin
minciună de Hristos, putere dată lor de către Cel Viclean
prin”iniţierile”în ştiinţele dumne-zeilor, adică în paranormal, în spiritual,
în ocult, în ezoteric.
Ca să înţeleagă că Răul este dreptatea făcută strâmb.
Aceşti români cu mintea întregită prin nenumărate contradicţii şi
cu inima împlinită prin atâtea remuşcări, au adunat din scrumul
suferinţelor conştiinţei lor, în decursul a multor vieţi trăite în teribilul
război purtat cu sufletul lor, puterea de a rezista tentaţiei cosmice de a mai
21
Eugen Nicolae Gîscă
îmbrăca şi în această viaţă hainele lor vechi şi nedumnezeieşti de
acumulatori de bani şi de putere, de mari maeştrii, de maeştrii spirituali,
de şamani, de ezoterişti, de ocultişti. Haine prin care ei, în trecut,
supuneau atât de uşor trupurile semenilor şi cu care le înrobeau aşa lesne
sufletele şi cu care le cucereau atât de repede ţările…
Aceşti români, acum, prin sufletul şi prin trupul lor ca aurul încercat
şi curăţat de zgură, descoperă Evanghelia lui Dumnezeu coborât pe Pământ
ca Hristos, în care se vorbeşte despre o Cale optimă prin care fiinţa lor
poate strânge în suflet, pe timpul unei vieţi, lumină de gând, cuvânt şi
purtare, în familie şi la slujbă, lumină necesară însănătoşirii duhului.
ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DOAR PENTRU EI, IAR
CAPITOLELE ACESTEI CĂRŢI SUNT SEMNE DE CIRCULAŢIE PE
MAREA AUTOSTRADĂ A REÎNTOARCERII OMULUI ACASĂ, LA
DUMNEZEU.
SEMNE PE CARE ÎN SFÂRŞIT LE POT RECUNOAŞTE. SEMNE
CARE AVERTIZEAZĂ DRUMUL VIEŢII, ACCIDENTAT, DRUMUL UNEI
VIEŢI CU GROPI, DRUMUL VIEŢII CARE SE ÎNFUNDĂ…
Numai aceşti români cernuţi în acest fel în multe vieţi prin Cel
Viclean, descoperă azi că Evanghelia este Calea reîntoarcerii la Dumnezeu
a duhului căzut al Omului.
Căci dacă preoţii lui Dumnezeu coborât ca Hristos pe Pământ – sunt
apostoli ai Evangheliei lui Hristos pe teritoriul românesc pentru Oameni,
pentru Adami, adică pentru fii căzuţi ai lui Dumnezeu, atunci maeştrii
spirituali, ocultiştii, ezoteriştii, care vestesc alte evanghelii ale altor dumne-
zei, apostolii cui sunt?
Răspunzând la aceste întrebări azi, vom încerca totodată, să
tălmăcim împreună sensul versetelor biblice din 1 Timotei, cap. 4 versetele
1, 2, 3:

“Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă unii se vor


îndepărta de credinţă, dându-şi mintea unor duhuri înşelătoare şi unor
învăţături ale demonilor”.
“abătuţi de făţărnicia unor Oameni, care vorbesc minciuni,
însemnaţi cu fierul roşu în însăşi conştiinţa lor.”
“Ei opresc căsătoria şi învaţă să te fereşti de unele mâncăruri, pe
care Dumnezeu le-a făcut, ca să fie luate cu mulţumiri de către cei care cred
şi cunosc adevărul”

22
CAPITOLUL 2
OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELOR
DOUĂ CATEGORII DE FIINŢE AFLATE PE TERITORIUL ACTUAL
AL ROMÂNIEI:

1 – OAMENII, ADAMII - FIINŢELE, CARE SUPRAVIEŢUIESC


MORŢII, ADICĂ DESCOMPUNERII SUFLETULUI, TRUPULUI ŞI
AUREI DE ROMÂN ŞI CARE PĂRĂSESC TERITORIUL ACTUAL AL
ROMÂNIEI DUPĂ MOARTEA TRUPULUI MATERIC.

2 – FII ŞI FIICELE OMULUI - FIINŢELE CARE TRĂIESC O


SINGURĂ EXISTENŢĂ, ŞI CARE NU SUPRAVIEŢUIESC MORŢII,
ADICĂ DESCOMPUNERII SUFLETULUI, TRUPULUI ŞI AUREI.

Se împlinesc cincisprezece ani de când am început observarea atentă,


prin clarvedere directă:
- a fiinţelor aflate în suflet, trup şi aură de român, pe teritoriul actual
al României,
- a celor trei ţinuturi energetice care compun teritoriul actual al
României:
- ţinutul românesc de suflet – România Anima.
- ţinutul românesc material – România Materica.
- ţinutul românesc auric – România Aurica.
- a legăturilor energetice existente între fiinţele îmbrăcate în suflet
trup şi aură de român şi cele trei ţinuturi ce alcătuiesc împreună teritoriul
românesc - ţinutul sufletesc, ţinutul material şi ţinutul auric.
- a diferenţelor care pot exista:
- între fiinţele aflate pe teritoriul românesc.
-între fiinţele aflate pe teritoriul românesc şi fiinţele aflate pe alte
teritorii.
-între trupul suflet, material şi auric al unei fiinţe aflate pe teritoriul
românesc şi trupul suflet, materic şi auric al fiinţelor aflate pe alte teritorii.
-între cele trei ţinuturi ce compun teritoriul românesc - ţinutul
sufletesc, materic şi auric - şi ţinuturile ce compun teritoriile altor ţări.
Observarea prin Clarvedere Directă a lumilor, a fiinţelor şi a
Eugen Nicolae Gîscă
legăturilor dintre lumi si fiinţe, continuă şi la ora actuală, deoarece pe
teritoriul românesc continuă să se nască fiinţe în suflet trup şi aură dar şi
să vină la încarnare, fiinţe umane în trupuri duh care îmbracă suflet, trup şi
aură de român.
De-a lungul timpului, în urma observării atente prin clarvedere a
fiinţelor aflate în suflet, trup şi aură de român, pe teritoriul românesc, am
ordonat aceste fiinţe în două mari categorii şi anume, Oameni şi fii ai
Oamenilor, în funcţie de alcătuirea lor energetică şi de mersul acestora,
adică de principiul energetic de funcţionare al acestor fiinţe.
Vom vorbi prin urmare despre:

1 – Oameni – fiinţele umane care rezistă descompunerii sufletului,


trupului şi aurei lor de români
Sunt fiinţele umane care vin să-şi vindece impulsurile lor greşite
(distrugătoare de lume şi de trupuri) manifestate prin trupul lor duh cândva,
pe când se numeau Zei. Şi care acum învaţă prin trupul sufletesc, materic şi
auric de român, respectul pentru viaţa lumii şi pentru viaţa tuturor fiinţelor
în trup.
2 – fii şi fiicele Oamenilor - fiinţele care nu rezistă descompunerii
sufletului, trupului şi aurei lor.
Sunt fiinţe care nu trăiesc decât o singură existenţă. Sunt fii fiilor lui
Dumnezeu adică fii fiinţelor umane căzute din procesul de îndumnezeire al
trupului lor duh. Sunt fii şi fiice de Oameni, Adamii căzuţi, fii şi fiice de
îngeri căzuţi, fii şi fiice de fiinţe ale naturii, căzute. Sunt fii şi fiice rezultate
prin încrucişarea celor trei seminţii. Sunt fiinţe care au chipul şi
asemănarea defectă a creatorilor lor, zeii. Căci Zeii, adică alţi dumne-zei
decât DUMNEZEU, nu sunt altceva decât duhuri umane, duhuri îngereşti,
duhurile naturii, care se manifestă în trupurile lor duh defectate prin
depărtarea lor în duh de Duhul lui Dumnezeu.
Vom discuta rezultatele observării atente prin clarvedere directă a
acestor două categorii de fiinţe, Omul şi fiul Omului, fiinţe aflate în suflet,
trup şi aură pe teritoriul românesc. Dar, în acelaşi timp vom comenta
împreună de ce, când citim cele patru Evanghelii ale Bibliei, observăm că
Dumnezeu coborât ca Hristos, se numeşte pe Sine în două feluri. Se numeşte
pe Sine”Fiul lui Dumnezeu”atunci când vorbeşte cu Oamenii, adică cu fii
lui Dumnezeu, foştii zei care se reîntorc la EL prin încarnări repetate şi Se
numeşte pe Sine”Fiul Omului”atunci când vorbeşte cu fii Omului, adică cu
fii zeilor care nu vor încă să se reîntoarcă la Dumnezeu. Totodată vom
medita împreună la tâlcul unei fraze interesante din”Acatistul Buneivestiri
a Preasfântei Născătoare de Dumnezeu”în care se scrie:

24
Misiunea României observată prin clarvedere
“Taina cea din veac se descoperă astăzi şi Fiul lui Dumnezeu fiu al
omului se face, ca luând ce este mai rău, să-mi dea mie (n.a. mie, fiul
omului) ce este mai bun. Amăgitu-s-a de demult Adam (n.a. Omul) şi
poftind să fie Dumnezeu, nu a fost; iar Dumnezeu Se face om, ca să facă pe
Adam Dumnezeu”,

dar şi la altă frază, la fel de plină de tâlc din Acatistul Sfiintei Muceniţe
Varvara, frază pe care o citim în Icosul al 2 – lea:

“Căutând Sfânta fecioară Varvara să înţeleagă ceea ce era de înţeles


numai pentru Însuşi Făcătorul a toată făptura, vorbea cu mintea sa, zicând:
idolii (n.a. dumne-zeii) cei întunecaţi cum ar putea să zidească luminătorii
cei luminaţi ai cerului, spune-mi? La care, prin psalmistul a răspuns aşa:
toţi Zeii neamurilor sunt demoni; iar Dumnezeu si Domn, Unul este, Care
a făcut cerurile şi toată lumina lor.”

25
CAPITOLUL 2
SUBCAPITOLUL 1

1 – OAMENII.
FIINŢELE CARE SUPRAVIEŢUIESC MORŢII, ADICĂ
DESCOMPUNERII ŞI TRANSFORMĂRII SUFLETULUI, TRUPULUI
ŞI AUREI DE ROMÂN.

OMUL ESTE CONTEMPORAN CU DUMNEZEU


Când se naşte românul, lumea şi legile ei sunt deja strâmbate de cel
venit înaintea românului. Pentru că românul trăieşte în nefericire se
îmbolnăveşte, suferă şi moare, căci nu îl învaţă nimeni să vadă în toate, pe
cel învelit în român şi pe cele înveşmântate în Românie. De aceea, tu nu mai
cheltui toată ziua să priveşti la lume, la plantele, la animalele şi la semenii
dragi ţie care mor.Ci deprinde-te mai degrabă - cu sârgul folosit de tine să
supui ţie pe semen şi truda mâinilor lui – să începi să priveşti pe Hristos din
lume, din plante, din animale şi din semen. La început fă-te mic, ca să poţi
începe de la cele mici, apoi fii răbdător, iar când vei ajunge a privi în toate
frumosul acolo unde cei mulţi nu reuşesc, fii fericit. Căci toate sunt în tine
de la începutul tău, şi toate se amplifică, se antrenează, azi puţin, mâine
puţin, aidoma înotătorului sau alergătorului...
Fiinţele care la coborârea lor pe teritoriul românesc, îmbracă un
anumit tip, model de suflet, trup şi aură de român, mai exact modelul
Hristic (creştin) de suflet, trup şi aură, iar la plecarea lor de pe teritoriul
românesc supravieţuiesc descompunerii şi transformării acestor trupuri
date lor pe timpul poposirii lor vremelnice aici, pe teritoriul României,
reprezintă acea categorie de fiinţe în care Dumnezeu a pus toată gloria Lui.
Această categorie de fiinţe sunt Oamenii, Adamii, adică fiii lui
Dumnezeu Cel Atotputernic.
Observată prin clarvedere directă această distinctă categorie de
fiinţe care vin în trupuri, suflete şi aure de români, dezvăluie o istorie, o
existenţă, o alcătuire şi un mers (principiu de funcţionare energetic)
minunate, aflate sub emblema cifrei 3.Putem prin urmare să vorbim despre:

- 3 personalităţi distincte ale românului: omul, fiinţa umană,


trupurile fiinţei umane.
- 3 universuri sau categorii de lumi natale ale celor 3 personalităţi
ale românului:
Misiunea României observată prin clarvedere
lumile oamenilor, lumile fiinţelor omeneşti, lumile trupurilor fiinţelor
omeneşti.
- 3 procese de îndumnezeire a celor 3 personalităţi ale românului în
cele trei universuri sau categorii de lumi:
- îndumnezeirea omului în lumile oamenilor,
- îndumnezeirea fiinţei omeneşti în lumile fiinţelor omeneşti,
- îndumnezeirea fiinţei omeneşti în lumile trupurilor.

OMUL, FIINŢA ÎN CARE ESTE ÎMBRĂCAT OMUL ŞI


TRUPURILE ÎN CARE ESTE ÎMBRĂCATĂ FIINŢA OMULUI -
OBSERVATE PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ

Omul, privit prin clarvedere directă


Omul Adevărat este creaţia cea adevărată, creaţia cea de dincolo de
fiinţa sa –care fiinţă este îmbrăcămintea cea intimă a omului - şi de dincolo
de trupurile fiinţei sale – trupurile în care se îmbracă fiinţa umană.
Este creaţia pe care vom conveni să numim Omul Adevărat, creaţie a
cărui alcătuire nemărginită preaminunată se dezvăluie prin clar-vederea
directă şi poate fi admirată în toată splendoarea sa.
Omul Adevărat, este creaţia Adevăratului Dumnezeu, Cel de dincolo
de Fiinţa Sa cu care se îmbracă, Cel de dincolo de numărul de necuprins al
trupurilor cu care îşi îmbracă Fiinţa Lui. Omul Adevărat este creaţia
Adevăratul Dumnezeu care Se manifestă simultan în Lumile Omului, în
Lumile Fiinţelor Umane, în Lumile Trupurilor Fiinţelor Umane şi pe care
ÎL cunoaştem că Se manifestă şi prin Duhul Său în Lumile duhurilor şi prin
suflet, trup şi aură pe Pământ, unde toţi cei care se coboară vremelnic aici
ÎL cunosc sub numele de Iisus Hristos.
Omul Adevărat este minunat la privit, însă deosebit ca alcătuire şi
comportament de ceea ce devine el când se îmbracă în fiinţa sa, straiul său
intim, şi deosebit de ceea ce devine în fiinţa sa, când îmbracă, rând pe rând,
nesfârşite trupuri dumnezeieşti, croite de Dumnezeu, precum pe ale Lui le
croieşte, fără început şi fără sfârşit.
Lumile Oamenilor unde nu vezi decât pe Dumnezeu cu Omul, sunt
preaminunate.
De te afli mânat de dorinţa de a cunoaşte mai multe când eşti aici, pe
Pământ, în suflet, trup şi aură de român, priveşte în alcătuirea cea adâncă a
Românului, şi anume la ce este el cu adevărat, adică la Omul Adevărat şi ai
să vezi în Român un contemporan cu Adevăratul Dumnezeu, ai să vezi în
Român pe unul foarte vechi, care cu mult, mult timp înainte, a fost şi a
umblat unde nu este energie, nici formă, nici lumi, nici trupuri, nici gândul,
nici cuvântul, nici purtarea, nici lumina lor adică secretul nemuririi lor, nici
27
Eugen Nicolae Gîscă
întunericul lor, adică necunoaşterea secretului nemuririi lor.
- iată prin urmare cum se vede prin clarvedere, Omul Adevărat din
fiecare Român. Mulţi sunt azi cei ce pe atunci nu erau, şi care să clar- vadă
pe Dumnezeu în fiecare român nu reuşesc, şi nici să vadă întocmirile
ascunse din Român nu pot, dar să se pună”maeştrii spirituali”“,
ocultişti”“, ezoterişti”“, învăţători”peste români reuşesc repede.

Fiinţa Omului privită prin clarvedere directă -


Fiinţa Omului îmbracă Omul Adevărat.
Fiinţa Omului este straiul intim al Omului Adevărat, strai creat după
chipul şi asemănarea Fiinţei lui Dumnezeu, straiul Lui intim.
-Fiinţa Omului este o creaţie preaminunată pe care nu o poţi înrobi,
îmbolnăvi şi nici distruge cu gânduri, cuvinte şi purtări rele, iar Lumile
Fiinţelor Umane, unde vezi Omul îmbrăcat în acest strai intim, sunt
pururea, veşnice, căci nu le poţi învinge prin voinţa şi nici supune prin
forţă.
- când Omul Adevărat se îmbracă în fiinţa sa şi intră în Lumile
Fiinţelor, Omul Adevărat devine una cu Fiinţa sa, straiul său intim, iar
asemănarea, alcătuirea şi comportamentul său se transformă şi devine ceva
minunat, inedit şi cu totul nou pentru el. Omul Adevărat devine o Fiinţă
Umană...
- am privit şi mai adânc Românul şi luând seama la ce era el chiar
înainte să fie făcut Om Adevărat, în Lumile Oamenilor Adevăraţi, am vrut
să măsor timpul petrecut de el acolo. Am privit apoi românul şi luând
seama la Omul Adevărat înfăşurat acum în trup de carne am vrut să măsor
timpul trăit de Omul Adevărat în Lumile Oamenilor Adevăraţi. Şi iarăşi am
privit la român şi m-am uitat la Fiinţa lui ca să-i măsor timpul petrecut în
Lumile Fiinţelor. Şi am văzut că dacă toate stelele de pe cer s-ar transforma
în cifre, nu ar ajunge să măsori nici o clipită din trăirile unei Fiinţe umane
îmbrăcată acum şi aici în suflet, trup şi aură de Român.Iată cum se vede
prin clarvedere Fiinţa Umană cea minunată din fiecare român. Prea mulţi
sunt azi, cei care nu pot clar-vede şi care nu pot pricepe mersul acestei
întocmiri minunate din fiecare român, dar să se facă maeştrii spirituali
peste români, reuşesc repede.

Trupurile fiinţei umane, privite prin clarvedere directă


Am văzut ce era ceea ce este Omul Adevărat şi unde era el înainte să
fie adus în Lumile Oamenilor Adevăraţi şi să fie îmbrăcat astfel.
Privind Omul Adevărat în îndelungata lui şedere în Lumile
Oamenilor Adevăraţi, l-am văzut urmând un anumit proces de învăţare a lui
de către Dumnezeu pentru ca Omul Adevărat să se îndumnezeiască în
28
Misiunea României observată prin clarvedere
Lumile Oamenilor Adevăraţi.
Scopul îndumnezeirii Omului Adevărat în Lumile Omului Adevărat, a
fost aducerea lui în minunatele Lumi Ale Fiinţei şi îmbrăcarea lui cu strai
de Fiinţă, în care să se îndumnezeiască în Lumea Fiinţelor alături de Fiinţa
lui Dumnezeu şi să devină o Fiinţă Umană Îndumnezeită.
Scopul îndumnezeirii Fiinţei Umane în Lumile Fiinţelor Umane a fost
aducerea Fiinţei Umane îndumnezeite în Lumile Trupurilor şi manifestarea
şi Îndumnezeirea Fiinţei Umane În Trupuri, în Lumile Trupurilor.
Îndumnezeirea Fiinţelor Umane (aflate în suflet, trup şi aură de
român pe teritoriul actual al României) în Lumile Trupurilor s-a întrerupt
în momentul căderii lor din procesul de îndumnezeire a Fiinţei lor într-una
din Lumile Trupurilor şi anume în Lumea Duhurilor şi în trupul acelei lumi,
Trupul Duh, proces ce se desfăşura în Lumea Şcoală De Îndumnezeire A
Fiinţei Umane În Trupul Duh.

Model de scanare, analiză, diagnosticare şi sugestii de tratament


pentru fiinţele îmbrăcate în suflet, trup si aură de român:

Sunt din ce în ce mai mulţi români şi nu numai români, care s-au


săturat de răspunsurile unor”ştiinţe şi tehnici”mereu evazive, incomplete şi
mai mult păgubitoare, valabile din ce în ce mai puţin chiar şi pentru fiul
Omului, pentru care au şi fost concepute, adică pentru
indieni, chinezi, tibetani, japonezi, africani, egipteni, evrei,
musulmani, etc.
Sunt din ce în ce mai mulţi români şi nu numai români, care nu se
mai lasă păcăliţi de o falsă”spiritualitate”exprimată de Marele Păcălici Al
Lumi prin toate soiurile de”mari maeştrii”“maeştrii spirituali
”“şamani”“ocultişti”“ezoterişti”“paranormali”ori”clarvăzători”care
inundă cu apă moartă românii obişnuiţi cu apă vie.
Sunt români care se deşteaptă şi care vor să găsească răspunsuri cu
adevărat folositoare pentru ceea ce sunt ei, cu privire la alcătuirea şi
funţionarea Tiparului Românesc De Suflet, Trup şi Aură în care se
coboară Fiinţa lor pe Teritoriul României şi care Tipar Românesc de
Suflet, Trup şi Aură este acordat energetic în mod unic, special, numai
pentru Fiinţa lor.
Sunt români care vor să afle răspunsuri adevărate cu privire la
obârşia Fiinţei lor, aflată acum, pentru scurt timp aici, cu privire la locurile
de unde vin pe Teritoriul Românesc, cu privire la scopul venirii lor aici, ori
cu privire la locurile unde se duc după ce fiinţa lor părăseşte Teritoriul
Românesc şi leapădă acest Tipar Românesc de Suflet, Trup Fizic şi Aură
întocmit special pentru fiinţa lor. Tipar Românesc deosebit de preţios.
29
Eugen Nicolae Gîscă
Mulţi români sunt azi cei ce nu îi cunosc Adevărata Alcătuire şi
Adevărata Valoare şi astfel cad în capcana Marelui Păcălicii care, prin
felurite forme de”iniţiere”anti-hristice (opuse lui Hristos) precum
vrăjitoria, ghicitoria, şamanismul, infoenergetica, rei-ki, yoga, etc, îl
dereglează, îl goleşte de Lumină Hristică şi îl năruie.
- calea cea mai scurtă prin care un român poate afla răspunsuri la
întrebările lui, constă în scanarea prin Clarvedere Directă a tuturor
componentelor energetice ce îl alcătuiesc pe el, românul din faţa ta, iar
apoi analizarea fiecărei componente energetice în parte.
- în cazul în care, există o cât de mică abatere de la funcţionarea
ideală a fiinţei în trupul suflet, fizic ori auric de român se poate stabili un
diagnostic al acestei abateri şi se pot face sugestii pentru soluţionarea
acestui aspect.
- în cazul în care fiinţa sa s-a abătut de la modul ideal de
comportament în Tiparul său Românesc de suflet, trup şi aură şi ca rezultat
şi-a afectat mai mult sau mai puţin structurile de suflet, trup sau aură, se
pot prescrie sugestii de reţete sau se pot da sugestii cu privire la tratamente
specifice fiecărei structuri energetice în parte în vederea recuperării
acestora, fie că este vorba de suflet, de trup ori de aură.

SUGESTII PENTRU VIITOR

O scanare completă prin Clarvedere Directă, o analiză completă,


stabilirea unui diagnostic complet şi sugestii pentru un tratament complet,
pentru o fiinţă umană aflată în suflet, trup si aură de român, se poate
face, dacă şi numai dacă priveşti românul din cele 5 Perspective Cosmice
în care se află într-o continuă şi într-o simultană manifestare.

Astfel:

1 - poţi analiza pe Român din perspectiva Omului Adevărat


îndumnezeit în Lumile Oamenilor.
2 - poţi analiza pe Român ca şi Fiinţă Umană îndumnezeită în Lumile
Fiinţelor Umane.
3 - poţi analiza Românul ca şi Fiinţă Umană aflată în plin proces de
îndumnezeire în Lumile Trupurilor
4 - poţi analiza Românul ca şi Fiinţă Umană ce şi-a întrerupt
procesul ei de îndumnezeire în trupuri, din Lumile Trupurilor, prin căderea
ei în trupul duh de la îndumnezeire, proces ce se desfăşura în una din
Lumile Trupurilor, adică în Lumea Duhurilor, unde se desfăşoară Procesul
De Îndumnezeire al Fiinţelor Umane În Trupul Duh.
30
Misiunea României observată prin clarvedere
5 - poţi analiza Românul din punct de vedere al fiinţei umane căzute
din procesul de îndumnezeire în trupul duh, care se coboară pe teritoriul
actual al
României unde îmbracă un anumit tipar de suflet, trup – femeiesc sau
bărbătesc – şi aură de român, tipar acordat energetic numai pentru Fiinţa
lui..

1 – Românul privit din perspectiva Omului Adevărat, îndumnezeit


în Lumile Omului Adevărat.

Privind prin clarvedere directă la această minunată stuctură, vezi


cum arată românul adevărat, Omul îndumnezeit în Minunatele Lumi ale
Omului Adevărat, cu mult timp înainte de fi chemat în Lumile Fiinţelor, cu
mult, mult timp înainte să fie chemat în Lumile Trupurilor ca să îmbrace
trupul duh, şi cu foarte mult timp înainte să fie adus ca român şi îmbrăcat în
acest tipar special de suflet, trup şi aură de român. Procesul de
îndumnezeire în Lumile Omului Adevărat a durat vremuri îndelungate iar la
urmă, Omul Adevărat a învăţat să imite trup nemuritor şi lume veşnică
pentru el. Vremuri şi mai îndelungate a umblat omul în trup nepieritor în
acele lumi veşnice. Când trupurile celor trei tărâmuri româneşti (sufletul
trupul şi aura) adorm, românul se îmbracă iarăşi ca în vremurile de demult
şi se întoarce într-o clipită ca Om Adevărat în trup nepieritor şi în
minunatele lumi fără de sfârşit de acolo, ca să fie liniştit şi încurajat de
DUMNEZEU.

2 – Românul privit din perspectiva Fiinţei Umane îndumnezeită în


Lumile Fiinţelor Umane.

Posibilitatea ca Omul Adevărat să cunoască trăiri netrăite, au dus la


aducerea lui în minunatele Lumi ale Fiinţelor şi la îmbrăcarea lui în strai
nou ca să devină una cu el, adică să devină o Fiinţă Umană.
Procesul de îndumnezeire a Fiinţei Umane a durat multă vreme dar
şi mai îndelungate timpuri a vieţuit Fiinţa Umană în trupul ei ţinut veşnic
prin Ştiinţa Lui Dumnezeu învaţată în Lumile nepieritoare şi prea minunate
ale Fiinţelor Umane. Când Fiinţa românului leapădă noaptea veşmintele în
care s-a întristat ziua, adică sufletul, trupul şi aura de român, îmbrăcată
astfel în acest minunat strai veşnic de Fiinţă, într-o clipită ajunge în
Minunatele Lumi Ale Fiinţei unde nu sunt lacrimi şi nici întristare şi unde
este mângâiată şi încurajată de Dumnezeu.

3 – Românul privit din perspectiva Fiinţei Umane aflate în plin


31
Eugen Nicolae Gîscă
proces de îndumnezeire în minunatele Lumi Ale Trupurilor.

Cu mult timp înainte ca să fie nevoită să vină în suflet trup şi aură de


român, cu mult, mult timp înainte să se manifeste în trup duh şi cu nespus de
mult timp înainte să se manifeste în trup spirit, Fiinţa Umană îndumnezeită
era adusă ca să se îndumnezeiască în Minunatele Lumi ale Trupurilor.

Minunatele Lumi Ale Trupurilor

Aceste Minunate Lumi Ale Trupurilor sunt create de către Dumnezeu


după un anumit şablon de întocmire al Lumilor, numit şablonul Ş.T.A.D.,
care presupune:

- gruparea a miliarde de lumi în sisteme de lumi.


- gruparea a miliarde de sisteme de lumi în megasisteme de lumi.
- gruparea a miliarde de megasisteme de lumi în ultrasisteme de
lumi…

Îndumnezeirea Fiinţei Umane În Minunatele Lumi Ale Trupurilor


presupune:

a - îndumnezeirea Fiinţei Umane într-o lume şi în trupul acelei lumi.


b - îndumnezeirea Fiinţei Umane într-un sistem de lumi şi în toate
trupurile acelui sistem de lumi.
c – îndumnezeirea Fiinţei Umane într-un megasistem de lumi şi în
toate trupurile acelui megasistem de lumi.
d – îndumnezeirea Fiinţei Umane într-un ultrasistem de lumi şi în
toate trupurile acelui ultrasistem de lumi.

a – îndumnezeirea fiinţei umane într-o lume şi în trupul acelei lumi

Fiecare Lume are propriul ei sistem, alcătuit din 3 lumi principale:

1 – Lumea Dumnezeiască sau Lumea personală a Fiinţei Lui


Dumnezeu.
Fiinţa Lui Dumnezeu Se manifestă în Lumea Dumnezeiască în trupul
Său Dumnezeiesc. Din manifestarea în mod dumnezeiesc, a Fiinţei Lui
Dumnezeu în trupul Său Dumnezeiesc, în lumea SA Dumnezeiască se naşte
Sfinţenia, adică continuitatea eternă, veşnicia trupului Său cel Dumnezeiesc
şi a lumii Sale celei Dumnezeieşti
32
Misiunea României observată prin clarvedere
2 - Lumea şcoală de îndumnezeire a fiinţelor în trup.
Lumea în care fiinţele umane create de Fiinţa Lui Dumnezeu după
chipul şi asemănarea Sa învaţă să alcătuiască trup veşnic ca trupul veşnic
al lui Dumnezeu, şi lume veşnică precum lumea nepieritoare a lui
Dumnezeu.

3 - Lumea de reabilitare.
Este lumea, dacă vreţi, unde vin toate fiinţele umane care au trecut
prin foarte multe lumi şi trupuri în care s-au îndumnezeit şi care fiinţe,
socotind suficientă înţelepciunea lor acumulată din îndumnezeirea lor în
acele multe trupuri şi în lumile lor, au poftit să ajungă dumne-zei înainte de
termen, şi au alcătuit creaţii după chipul şi după asemănarea lor
neîndumnezeită încă şi pieritoare.

PROCESUL DE ÎNDUMNEZEIRE A FIINŢEI UMANE ÎNTR-O


LUME ŞI ÎN TRUPUL ACELEI LUMI

Procesul de îndumnezeire al fiinţei umane într-o lume şi în trupul


specific acelei lumi, presupune trecerea fiinţei umane aflată în lumea şcoală
de îndumnezeire prin 3 stadii de îndumnezeire adică prin 3 clase diferite,
unde este îmbrăcată în 3 trupuri diferite iar fiecare trup are 3 părţi diferite,
în care înregistrează 3 trăiri diferite şi în care se iniţiază în 3 Taine
Dumnezeieşti adică în 3 tipuri de învăţături diferite:
1 – Stadiul sau ştiinţa de început a îndumnezeirii fiinţei în trup
începător - sau copilăria fiinţei în trup.
2 – Stadiul sau ştiinţa avansată a îndumnezeirii fiinţei în trup
avansat – sau maturitatea fiinţei în trup.
3 – Stadiul sau ştiinţa finală a îndumnezeirii fiinţei în trup aproape
îndumnezeit – sau bătrâneţea, coacerea fiinţei în trup.

Procesul de îndumnezeire al fiinţei umane într-o lume şi în trupul


acelei lumi este procesul prin care fiinţa umană învaţă succesiv, prin trup
de copil, prin trup de matur şi prin trup de bătrân cele 3 tipuri de părtăşie
dumnezeiască:
1- părtăşia cu familia sa.
2- părtăşia cu semenii din alte familii.
3- părtăşia cu Dumnezeu şi cu părinţii.

Dumnezeu Cel Ce Este Înfiinţătorul şi Susţinătorul tuturor familiilor


din Minunatele Lumi Ale Trupurilor, Este Acelaşi în Lumile Luminate Ale
Fiinţelor Umane, este acelaşi în Eternele Lumi ale Omului Adevărat şi Este
33
Eugen Nicolae Gîscă
Acelaşi în Lumile Nesfârşite de dinaintea acestor lumi.

Ce este părtăşia dumnezeiască, şi cum se vede ea, privită prin


clarvedere directă

Un trup începător
Un trup începător, adică un trup de copil, este de 3 ori împărtăşit,
adică alcătuit din 3 părţi străine, diferite. Fiecare parte este la rândul ei
împărtăşită de 3 ori, alcătuită din alte 3 părţi:
1 – partea semenilor din familia sa - partea stângă, alcătuită din 3
părţi străine luate din trupurile semenilor din familie, din trupul lui
Dumnezeu şi din creaţia lumii.
2 – partea dumnezeiască - partea de mijloc, alcătuită din 3 părţi
străine luate din trupul lui Dumnezeu, din trupurile părinţilor şi din
trupurile altor părinţi cunoscuţi.
3 – partea semenilor din alte familii - partea dreaptă, alcătuită din 3
părţi străine, luate din trupurile copile, semenii cunoscuţi din alte familii,
din trupul lui Dumnezeu si din creaţia lumii

Un trup avansat
Un trup avansat, adică un trup de matur este de 3 ori împărtăşit,
adică alcătuit din 3 părţi diferite, străine, iar fiecare parte este de 3 ori
împărtăşită, adică este alcătuită din alte 3 părţi:
1 – partea semenilor din familia sa - partea stângă a trupului,
alcătuită din parţi străine luate din trupurile copiilor, din părţi luate din
Dumnezeu şi din părţi luate din creaţia lumii.
2 – partea dumnezeiască - partea de mijloc, alcătuită din părţi
străine luate din trupul părinţilor, din părţi luate din trupul lui Dumnezeu şi
din părţi luate din creaţia lumii.
3 – partea semenilor din alte familii - partea dreaptă, alcătuită din
părţi străine luate din trupurile semene, mature, din alte familii, din părţi
luate din trupul lui Dumnezeu şi din părţi luate din creaţia lumii.

Un trup aproape îndumnezeit


Un trup aproape îndumnezeit, un trup”bătrân”este de 3 ori
împărtăşit adică cu 3 părţi străine umplut, iar fiecare parte este de 3 ori
împărtăşită, adică cu 3 părţi străine umplută:
1 – partea semenilor din familia sa - partea stângă este alcătuită din
3 părţi străine, luate din trupurile mature peste care e aşezat ca părinte, din
trupurile copiilor acestor maturi aşezaţi ca părinţi peste copii lor şi din
părţi luate din trupul lui Dumnezeu.
34
Misiunea României observată prin clarvedere
2 - partea dumnezeiască - partea de mijloc, alcătuită din 3 părţi
străine, luate din trupul lui Dumnezeu, din trupul unui semen pus peste el ca
părinte îndrumător şi din creaţia lumii.
3 - partea semenilor din alte familii - partea dreaptă, alcătuită din 3
părţi străine, luate din trupurile bătrâne ale semenilor cunoscuţi, din trupul
lui Dumnezeu, şi din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală.

Cele 3 reguli dumnezeieşti ale celor 3 stadii de îndumnezeire ale


fiinţei umane prin cele 3 trupuri se referă la:
1 – păstrarea neîntreruptă a părtăşiei fiinţei umane prin trupul său
încă neîndumnezeit cu Fiinţa lui Dumnezeu în trupul Său dumnezeiesc.
2 – păstrarea neîntreruptă a părtăşiei fiinţei umane prin trupul său
cu familia.
3 – păstrarea neîntreruptă a fiinţei umane prin trupul său cu semenii
din alte familii.

ASTFEL putem desprinde 3Principii Cosmice valabile etern în


Minunatele Lumi Ale Trupurilor:

1 - Îndumnezeirea fiinţei umane prin cele 3 trupuri în cele 3 stadii


ale procesului de îndumnezeire, presupune rămânerea ei în părtăşie
dumnezeiască.

2 - După parcurgerea celor 3 stadii de îndumnezeire în trup, fiinţa


umană reuşeşte să imite pentru ea, trup după asemănarea celui
dumnezeiesc - un trup sfinţit prin împărtăşirea, adică prin amestecul celor
3 trupuri îndumnezeite în cele 3 stadii ale îndumnezeirii – trupul de copil,
trupul de matur, trupul de bătrân; la urmă, fiinţa umană imită lume
minunată pentru ea după lumea cea dumnezeiască.

3 – Rămânerea eternă a fiinţei umane într-o lume şi în trupul acelei


lumi presupune rămânerea eternă a fiinţei în trup, prin toate cele 3 tipuri
de părtăşie dumnezeiască. Trupul unei astfel de fiinţe este minunat căci
puterile acelui trup, sunt puterile tuturor fiinţelor din ale căror trupuri a
fost alcătuit şi cu care se află în eternă părtăşie dumnezeiască.

b – îndumnezeirea fiinţei umane într-un sistem de lumi şi prin toate


trupurile acelui sistem de lumi:

Există la nivel de sistem de lumi o lume dumnezeiască minunată ce


întrece prin minunăţia ei toate lumile dumnezeieşti din lumile sistemului, iar
35
Eugen Nicolae Gîscă
trupul acelei lumi cu care se îmbracă Fiinţa lui Dumnezeu, este
preaminunat.
- sunt fiinţe umane îndumnezeite în toate lumile sistemului şi prin
toate trupurile acelor lumi, fiinţe care au ajuns a imita pentru ele trupul
veşnic şi lumea cea eternă a lui Dumnezeu.
- trupul unei astfel de fiinţă umană este minunat căci puterile acelui
trup sunt puterile tuturor trupurilor din care este alcătuit şi cu care se află
în părtăşie dumnezeiască.

c – îndumnezeirea fiinţei umane într-un megasistem de lumi şi prin


toate trupurile acelui megasistem de lumi.

Se află la nivel de megasistem de lumi, o lume dumnezeiască


minunată şi în ea se află în trupul acelei lumii, Fiinţa Lui
Dumnezeu.Fiinţele umane desăvârşite într-un megasistem de lumi prin toate
trupurile acelui megasistem au ajuns a imita pentru ele trup minunat şi lume
nemuritoare, precum cea dumnezeiască.
- trupul unei astfel de fiinţă umană este minunat, căci puterile acelui
trup sunt puterile tuturor trupurilor din care este alcătuit şi cu care se află
în părtăşie dumnezeiască eternă.

d – îndumnezeirea fiinţei umane într-un ultrasistem de lumi şi prin


toate trupurile acelui ultrasistem de lumi.

La nivelul unui ultrasistem de lumi există o lume dumnezeiască


neasemuită, unde Fiinţa lui Dumnezeu îmbracă trup dumnezeiesc fără
seamăn.
- fiinţele umane desăvârşite într-un ultrasistem de lumi şi prin toate
trupurile acelui ultrasistem de lumi au ajuns a imita pentru ele, trup
minunat şi lumi minunate nepieritoare, aidoma celor dumnezeieşti.
- trupul unei astfel de fiinţe este minunat, căci puterile acelui trup
sunt puterile tuturor trupurilor din care este alcătuit şi cu care se află în
părtăşie dumnezeiască eternă.

Felurile trupurilor îmbrăcate de fiinţa umană în procesul de


îndumnezeire în Minunatele Lumi Ale Trupurilor:

- O fiinţă umană îndumnezeită într-o lume prin trupul acelei lumi are
trupul unei lumi, are trupul acelei lumi.
- O fiinţă îndumnezeită într-un sistem de lumi prin toate trupurile
36
Misiunea României observată prin clarvedere
acelui sistem de lumi împrumută un trup special, trupul unui sistem de lumi,
trup care este suma tuturor trupurilor din acel sistem de lumi.
- O fiinţă îndumnezeită într-un megasistem de lumi prin toate
trupurile acelui megasistem de lumi, împrumută un trup special, trupul unui
megasistem de lumi, trup care este suma tuturor trupurilor sistemelor de
lumi ce alc[tuiesc megasistemul de lumi.
- O fiinţă îndumnezeită într-un ultrasistem de lumi prin toate
trupurile acelui ultrasistem de lumi, împrumută un trup special, trupul unui
ultrasistem de lumi, trup ce este suma tuturor trupurilor din megasistemele
de lumi ce alcătuiesc ultrasistemul de lumi.
- Tot aşa, fiinţa umană care termină procesul de îndumnezeire în
Minunatele Lumi Ale Trupurilor împrumută un trup special, trupul fiinţei
umane îndumnezeită în Minunatele Lumi Ale Trupurilor, trup ce este suma
tuturor trupurilor ultrasistemelor de lumi ce alcătuiesc Minunatele Lumi
Ale Trupurilor.
- Prin clarvedere directă deosebeşti lesne între ele aceste minunate
trupuri care îţi arată stadiul de îndumnezeire atins de fiinţa umană până
acum, în Minunatele Lumi Ale Trupurilor.

Pe Pământ şi în special pe teritoriul României se coboară în suflet,


trup şi aură de român, fiinţe umane mai noi venite în Minunatele Lumi Ale
Trupurilor decât cele amintite anterior, unele îndumnezeite deja într-un
sistem de lumi, altele îndumnezeite deja într-un megasistem de lumi iar
altele într-un ultrasistem de lumi.
Toate aceste fiinţe umane, unele mai noi venite iar altele mai vechi în
Minunatele Lumi Ale Trupurilor sunt fiinţe umane căzute în acest sistem de
lumi ce conţine şi Lumea Duhurilor. De aceea putem spune despre aceste
duhuri căzute că sunt acele duhuri umane îmbolnăvite în urma depărtării
lor de Duhul Lui Dumnezeu, duhuri pe care Duhul Lui Dumnezeu caută să
le disciplineze prin încarnări repetate în suflet, trup şi aură de român.
Putem spune că, pe tot parcursul reabilitării acestor duhuri prin coborâri
repetate în suflet, trup şi aură de român, obiectivul lor principal este şi
trebuie să rămână strângerea, acumularea de Duh Sfânt prin intermediul
sufletului, trupului şi sufletului de român.

HALOET – SAMTAM – ALTAPAAT


HALOET este numele ultrasistemului din care face parte şi
megasistemul SAMTAM, în componenţa căruia intră şi sistemul de lumi
ALTAPAAT.
Sistemul de lumi ALTAPAAT cuprinde miliarde de lumi iar pe
undeva, aproape de miezul acestui sistem se găsesc 2 lumi ce ne interesează
37
Eugen Nicolae Gîscă
în mod deosebit adică lumea spiritelor şi lumea duhurilor.

FIINŢA UMANĂ ÎNDUMNEZEITĂ ÎN LUMEA SPIRITELOR ŞI


ÎN TRUPUL SPIRIT, TRECE ÎN URMĂTOAREA LUME, LUMEA
DUHURILOR ÎN CARE ÎMBRACĂ TRUPUL DUH

Fiinţele care s-au îndumnezeit în Lumea Spiritelor şi prin trupul


spirit, au fost aduse în Lumea Duhurilor, au fost îmbrăcate cu trupul duh şi
au început să urmeze cele 3 stadii de îndumnezeire a fiinţeiumane prin trup
duh:

Stadiul 1 de îndumnezeire a fiinţei umane prin trup duh


Stadiu în care fiinţa învaţă toată ştiinţa începătoare, ştiinţa copilăriei
unei fiinţe printr-un trup de copil şi toată ştiinţa unui trup de copil.
Stadiul 2 de îndumnezeire a fiinţei umane prin trup duh
Stadiu în care fiinţa învaţă toată ştiinţa maturităţii unei fiinţe printr-
un trup de matur, şi toată ştiinţa unui trup de matur.
Stadiul 3 de îndumnezeire a fiinţei umane prin trup duh
Stadiu în care fiinţa învaţă toata ştiinţa bătrâneţii unei fiinţe şi toată
ştiinţa unui trup bătrân.

În cele ce urmează, nu vom face referiri la fiinţele umane care au


încheiat procesul lor de îndumnezeire în lumea şcoală a duhurilor prin
trupul acestei lumi, trupul duh, ci mai degrabă ne vom referi în mod
expres la acele fiinţe umane, care, aflate în stadiile 1, 2, şi 3 de
îndumnezeire au găsit motive personale din care au creat legi numai
pentru ei, ignorând în acest fel legile lui Dumnezeu pentru toţi.

Însă cum ignorarea legilor lui Dumnezeu pentru toţi nu duce la


desfiinţarea lor, iar orice lege creată de un omul neîndumnezeit încă, doar
pentru el, este o lege nedumnezeiască, omul care face acestea, are de
suferit.
Nerespectarea regulilor dumnezeieşti pentru toţi, specifice celor 3
stadii de îndumnezeire a fiinţei umane în lumea şcoală a duhurilor prin
trupul duh a dus la întreruperea părtăşiei dumnezeieşti în care se afla fiinţa
umană. Întreruperea părtăşiei fiinţei umane în trupul duh a stopat procesul
de îndumnezeire a fiinţei în lumea şcoală a duhurilor prin trupul duh.
Întreruperea procesului de îndumnezeire a fiinţei în trup duh, a dus la
întreruperea Marelui Proces De Îndumnezeire a Fiinţei Umane În
Minunatele Lumi Ale Trupurilor.

38
Misiunea României observată prin clarvedere
LA MULT, MULT TIMP DUPĂ CONSUMAREA ACESTOR
EVENIMENTE, MULTE DIN ACESTE FIINŢE UMANE CĂZUTE AU
ÎNCEPUT SĂ VINĂ ÎN SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN, PE
TERITORIUL ROMÂNIEI.

4 - românul privit din perspectiva fiinţei umane care a stopat marele


proces de îndumnezeire a fiinţei sale în Minunatele Lumi Ale Trupurilor
prin oprirea fiinţei sale de la procesul ei de îndumnezeire în trupul duh, în
Lumea Duhurilor.

Priveşte în jurul tău şi ia seama la cei ce, au găsit motive


stricăcioase, neîncercate pe pielea lor, din care îşi creează neîncetat legi
doar pentru ei, îngrăşându-se şi prosperând, şi care ignoră legile lui
Dumnezeu pentru cei mulţi, luptând astfel împotriva lui Dumnezeu.
- ei sunt cei care se fac dumne-zei în locul lui Dumnezeu şi stăpânesc
peste Pământul Lui şi peste omul făcut de EL cu mâinile.
- ei sunt cei care distrug belşugul lui Dumnezeu din ţara ta, ca să nu
ÎL mai priveşti pe El ca Dumnezeu, şi crează un belşug fals ca să te rogi la
ei pentru el ca la nişte dumnezei.
- ei sunt cei care ascund învăţăturile lui Dumnezeu aducătoare de
odihnă, pentru ca, văzându-te în nevoie mare, să te mintă că o poţi găsi în
învăţăturile lor mincinoase şi dăunătoare pentru tine, pentru toţi ai tăi şi
pentru locuinţa voastră.
- pentru fiul omului, adică pentru toţi cei care alcătuiesc Marea
Finanţă şi Marea Ocultă, fiinţa umană coborâtă în suflet, trup şi aură de
român căreia i-au furat pământul şi Dumnezeul lui în toate încarnările de
până acum, este o fiinţă”goi’’ involuată, deci servitoare, care trebuie
disciplinată prin cât mai multă muncă, şi care trebuie”iniţiată”învăţăturile
vechilor zei”marii arhitecţi ai lumii “prin simbriaşii lor”maeştrii
spirituali”.
Însă adevărata identitate a acestei fiinţe năpăstuită, îmbracată în
suflet, trup şi aură de român se dezvăluie prin clarvedere directă în toată
splendoarea ei şi nu încetezi să te minunezi privind fiinţe desavârşite în
megasisteme de lumi care duc existenţe umilite de fiul omului intrat cu forţa
în ţara sa şi care sunt forţate să ducă existenţe sărăcăcioase pe un tărâm
românesc plin cu bogăţii. Dumnezeu a pregătit timpurile când fiinţa
oropsită acum în suflet, trup şi aură de român, va avea dezlegare să
zdrobească toţi şerpii şi toate năpârcile laolaltă cu toţi fii şi fiicele lor…

Cândva, cu mult mult timp în urmă, pe când toate câte sunt acum
nici nu se gândeau, aceste fiinţe care azi se coboară în suflet, trup şi aură
39
Eugen Nicolae Gîscă
de român, erau aduse de către Dumnezeu din lumea spiritelor în lumea
duhurilor. Pe atunci bineînţeles că nu exista nici lumea aurică nici lumea
materială asuprită de Marea Finanţă şi de Marea Ocultă adică de stră,
stră, stră, stră- strănepoţii unuia din miliardele de Adami căzuţi devreme
şi nu era nici lumea sufletelor de unde a căzut timpuriu acest Adam.
În acele vremuri tare îndepărtate, fiinţele aflate acum în suflet, trup
şi aură de român, intrau pline de speranţă într-o lume nouă pentru ele;
Lumea Duhurilor.

LUMEA DUHURILOR

Tot universul material cunoscut, este ca o picătură de ploaie din


lumea duhurilor iar bătrâneţea tuturor stelelor de pe cer este ca o suflare
a unei fiinţe în trup duh.

În urma studierii ÎN TIMP prin clarvedere directă a acestei Lumi


Luminate, LUMEA DUHURILOR, o poţi descrie astfel:

A - Lumea Duhurilor are propriul său sistem de lumi.


B - Lumea Duhurilor are propriul său sistem de îndumnezeire a unei
fiinţe umane în trupul acelei lumi, trupul duh.
C - Lumea Duhurilor are propriul său sistem de reguli de
îndumnezeire a unei fiinţe în trupul acestei lumi, trupul duh.
D - Lumea Duhurilor are propriul său sistem de reabilitare a fiinţelor
care ignoră sau încalcă cu buna ştiinţă sistemul de reguli de îndumnezeire a
unei fiinţe în trup duh, reguli alcătuite de Dumnezeu pentru toţi.

A - sistemul Lumii Duhurilor

Sistemul de lumi al Lumii Duhurilor cuprinde 7 lumi principale. iar


fiecare lume în parte are propriul său sistem de lumi numite ţinuturi sau
tărâmuri:

1 – Lumea dumnezeiască - sau reşedinţa Fiinţei lui Dumnezeu care


se manifestă în trup Duh Sfânt.
2 – Lumea şcoală a duhurilor - adică lumea unde fiinţele umane
învaţă îndumnezeirea, adică învaţă cum să imite pentru ele trup duh etern
după trupul duh cel dumnezeiesc al Fiinţei lui Dumnezeu şi lume veşnică
după lumea cea dumnezeiască.
3 - Lumile fiinţelor naturii desăvârşite în trup duh,
4 – Lumile fiinţelor îngereşti desăvârşite în trup duh,
40
Misiunea României observată prin clarvedere
5 – Lumile fiinţelor umane îndumnezeite în trup duh, adică lumile
fiinţelor ce au absolvit lumea şcoală a duhurilor.
6 – Lumile duhurilor căzute sau regatele dumne-zeilor – adică
lumile fiinţelor care nu au aşteptat desăvârşirea lor (fiinţele naturii şi
fiinţele îngereşti) şi îndumnezeirea lor (fiinţele umane) şi care în pofida
tuturor avertismentelor primite, au creat lumi şi creaţii proprii
nedesăvârşite şi neîndumnezeite. Astfel, trupurile lor şi lumile lor au început
să se îmbolnăvească şi să moară.
7 – Lumea de îndreptare a duhurilor căzute – sau lumile unde vin
fiinţele speriate de moarte de agravarea acestei situaţii şi unde îmbracă
suflet, trup şi aură pentru a-si vindeca prin aceste veşminte curative, bolile
trupurilor lor duh aflat acum în ruină din cauza căderii lor din procesul de
îndumnezeire.
Fiinţele bolnave cu duhul, îmbrăcate în suflet, trup şi aură, numesc
această lume de îndreptare PĂMÂNT, iar toţi ce îi cunosc adevărata
existenţă şi adevăratul mers, o numesc HAZZURET

Lumea de îndreptare a duhurilor căzute are şi ea propriul sistem de


lumi numite ţinuturi sau tărâmuri, 3 la număr:

1 –ţinutul sau tărâmul de suflet.


2 –ţinutul sau tărâmul materic.
3 –ţinutul sau tărâmul auric.

Ce trebuia să facă aşadar fiinţa umană îndumnezeită deja prin trupul


spirit, ca să se îndumnezeiască în trupul duh? Trebuia să urmeze 3 mari
etape:

1 – să fie adusă în lumea duhurilor unde să urmeze cele 3 clase de


îndumnezeire a fiinţei sale prin trup duh, adică să deprindă ştiinţa
dumnezeiască prin care să fie capabilă să imite trupul duh dumnezeiesc al
Fiinţei lui Dumnezeu şi lumea cea dumnezeiască şi veşnică.
2 – după absolvirea celor 3 clase de îndumnezeire să înceapă să
alcătuiască trup duh personal şi lume personală, după modelele trupului şi
lumii cele dumnezeieşti şi să înveţe să le păstreze eterne.
3 – după îndumnezeirea fiinţei în lumea duhurilor prin trupul acestei
lumi, trupul duh, fiinţa umană trebuia să îşi continue marele proces de
îndumnezeire în minunatele lumi ale trupurilor. Aceasta înseamnă că fiinţa
umană îndumnezeită în trupul duh, trebuia să treacă în lumile umătoare ale
sistemului ALTAPAAT.

41
Eugen Nicolae Gîscă
B - sistemul de îndumnezeire al unei fiinţe prin trupul duh

De pătrunzi în strălucitoarea lume şcoală a duhurilor, observi acolo


un sistem de îndumnezeire bine determinat. Privit din afară acest sistem are
o compunere simplă, adică:
- 3 categorii de fiinţe:
1 – fiinţe ale lumii animale şi vegetale - fiinţe ale naturii.
2 – fiinţe ale formelor lumii şi ale formelor fiinţelor - îngerii.
3 – fiinţe umane.
- 3 şcoli de iniţiere:
1 – şcoala pentru desăvârşirea fiinţelor naturii în trup duh natural.
2 – şcoala pentru desăvârşirea îngerilor în trup duh îngeresc.
3 –şcoala pentru îndumnezeirea fiinţelor umane în trup duh
dumnezeiesc.

- 3 tipuri de învăţături:
1 – învăţături pentru fiinţele naturii.
2 – învăţături pentru fiinţele îngereşti..
3 – învăţături pentru fiinţele umane.

- 3 tipuri de trupuri duh:


1 – trupuri duh prin care se manifestă fiinţele naturii,
2 – trupuri duh prin care se manifestă fiinţele îngereşti,
3 – trupuri duh prin care se manifestă fiinţele umane.

SISTEMUL DE ÎNDUMNEZEIRE AL FIINŢEI UMANE ÎN


TRUPUL DUH

Sistemul de îndumnezeire al unei fiinţe în trup duh, se fundamentează


pe 2 tipuri de comunicare realizate prin 2 tipuri de legături:

1 – legăturile interioare ale fiinţei cu trupul său duh.


2 – legăturile exterioare prin care o fiinţă comunică prin trupul duh
cu:
a) – Fiinţa lui Dumnezeu care se manifestă prin trupul Său
dumnezeiesc.
b) – Fiinţele din familia sa, care fiinţe se manifestă şi ele prin
trupurile lor duh.
c) – Fiinţele semene din alte familii, care şi ele la rândul lor se
manifestă prin trupurile lor duh
42
Misiunea României observată prin clarvedere

PROCESUL DE ÎNDUMNEZEIRE AL FIINŢEI UMANE ÎN


TRUPUL DUH

Procesul de îndumnezeire a fiinţei umane în trupul duh presupune


trecerea fiinţei umane aflată în lumea şcoală, prin 3 stadii de îndumnezeire
diferite în care este îmbrăcată în 3 trupuri diferite în care înregistrează 3
trăiri diferite şi în care se iniţiază în 3 taine dumnezeieşti, adică în 3
învăţături diferite:

1 – Stadiul sau ştiinţa de început a îndumnezeirii fiinţei – stadiu pe


care fiinţa îl petrece într-un trup duh începător până când învaţă totul
despre manifestarea unei fiinţe printr-un astfel de trup – stadiu numit
copilăria fiinţei în trup duh.
2 – Stadiul sau ştiinţa avansată a îndumnezeirii fiinţei – stadiu pe
care fiinţa îl petrece într-un trup avansat diferit de primul, până când învaţă
totul despre manifestarea unei fiinţe într-un astfel de trup – stadiu numit
maturitatea fiinţei în trup duh.
3 – Stadiul sau ştiinţa foarte avansată a îndumnezeirii fiinţei –
stadiu pe care fiinţa îl petrece într-un trup aproape îndumnezeit (diferit de
primele două) până când învaţă totul despre manifestarea unei fiinţe printr-
un astfel de trup – stadiu numit bătrâneţea, coacerea fiinţei în trup duh.

Procesul de îndumnezeire al fiinţei în trup duh - este procesul prin


care fiinţa umană învaţă succesiv prin trup de copil, prin trup de matur şi
prin trup bătrân, evoluat, 3 tipuri de părtăşie dumnezeiască sau dacă vreţi,
3 tipuri de comuniune energetică universală, fiecare cu legile ei de
manifestare:

1 – Părtăşia cu semenii din familia sa,


2 – Părtăşia cu semenii din alte familii.
3 – Părtăşia cu Dumnezeu şi cu părinţii

Ce este Părtăşia Dumnezeiască şi cum se vede aceasta prin


clarvedere la cele 3 categorii de trupuri duh, duhurile copile, duhurile
mature, duhurile bătrâne:

1 - un trup duh începător în procesul de îndumnezeire – un trup


duh”copil”este de 3 ori împărtăşit adică alcătuit din 3 părţi străine,
diferite. Fiecare parte este la rândul ei împărtăşită de 3 ori, adică alcătuită
din alte 3 părţi.
43
Eugen Nicolae Gîscă
Partea semenilor din familia sa – partea stângă a trupului duh
începător”, copil”este alcătuită din 3 părţi străine luate din trupurile duh
ale”fraţilor”, din trupul duh al lui Dumnezeu şi din toată creaţia lumii
şcoală a duhurilor.
partea dumnezeiască şi a”părinţilor”– partea de mijloc a trupului
duh începător”, copil”este alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupul duh
al lui Dumnezeu, din trupurile duh ale”părinţilor”şi din trupurile duh ale
altor”părinţi”.
partea semenilor din alte familii – partea dreaptă a trupului duh
începător”, copil”este alcătuită din 3 părţi diferite, străine, luate din
trupurile duh începătoare ale semenilor cunoscuţi din alte familii, din trupul
duh al lui Dumnezeu şi din toată creaţia lumii şcoală.

2 – un trup duh avansat în procesul de îndumnezeire – un trup duh


matur”, părinte”este de 3 ori împărtăşit, adică alcătuit din 3 părţi străine,
iar fiecare parte este de 3 ori împărtăşită, adică este alcătuită din alte 3
părţi.
partea familiei – partea stângă a trupului duh matur”, părinte”este
alcătuită din 3 părţi luate din trupurile duh ale”copiilor”, din trupul duh al
lui Dumnezeu şi din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor.
partea dumnezeiască şi a”părinţilor”– partea din mijloc a trupului
duh matur”, părinte”este alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupul duh
al lui Dumnezeu din trupurile duh ale”părinţilor”şi din părţi luate din toată
creaţia lumii şcoală a duhurilor.
partea semenilor din alte familii – partea dreaptă a trupului duh
matur”, părinte”, este alcătuită din 3 părţi diferite luate din trupurile duh
semene, mature din alte familii, din trupul duh al lui Dumnezeu, si din părţi
luate din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor.

3 – un trup duh foarte avansat în procesul de îndumnezeire – un


trup duh”bătrân”“, bunic”este de 3 ori împărtăşit adică cu 3 părţi diferite,
străine umplut, iar fiecare parte este de 3 ori împărtăşită adică cu 3 părţi
străine umplută.
- partea familiei – partea stângă a trupului duh bătrân”, bunic”, este
alcătuită din 3 părţi diferite, luate din trupurile duh ale”copiilor”, din
trupurile duh ale”nepoţilor”şi din trupul duh al lui Dumnezeu.
- partea dumnezeiască – partea din mijloc a trupului duh bătrân”,
bunic”, este alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupul duh al lui
Dumnezeu, din trupul duh al semenilor”, bunicii”mai avansaţi în ştiinţa
dumnezeiască şi din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor.
partea semenilor din alte familii – partea dreaptă a unui trup duh
44
Misiunea României observată prin clarvedere
bătrân”, bunic”este alcătuită din 3 părţi diferite, luate din trupurile duh
semene”, bunici”cunoscuţi, din trupul duh al lui Dumnezeu şi din părţi
luate din toata creaţia lumii şcoală a duhurilor.

C - sistemul de reguli ale îndumnezeirii fiinţei umane în trup duh

Tot timpul procesului de îndumnezeire în lumea şcoală a duhurilor,


fiinţa umană îl petrece îmbrăcând cele trei tipuri distincte de trupuri duh;
trupul duh începător”copil”, trupul duh avansat, matur”, părinte”, trupul
duh aproape îndumnezeit”, bunic”.

Cele 3 reguli dumnezeieşti specifice celor 3 stadii de îndumnezeire a


fiinţei umane prin cele 3 trupuri duh se referă la:

1 - Regula pentru partea dumnezeiască şi a”părinţilor”– partea de


mijloc a duhului - aceasta regulă se referă la necesitatea păstrării în toate
cele 3 stadii de îndumnezeire şi prin toate cele 3 trupuri, a părtăşiei fiinţei
umane prin duhul încă neîndumnezeit, cu Fiinţa lui Dumnezeu, prin trupul
Său Duh şi cu”părinţii”, prin trupul lor duh.
2 – Regula pentru partea semenilor din familie – partea stângă a
duhului – această regulă se referă la necesitatea păstrării în toate cele 3
stadii de îndumnezeire, a părtaşiei fiinţei umane prin duhul încă
neîndumnezeit, cu fiinţele umane din familie, prin trupurile lor duh.
3 – regula pentru relaţia cu semenii din alte familii – partea dreaptă
a duhului – această regulă se referă la necesitatea păstrării în toate cele 3
stadii de îndumnezeire a părtăşiei fiinţei umane prin duhul încă
neîndumnezeit, cu fiinţele umane din alte familii, prin trupurile lor duh.

ASTFEL:

Îndumnezeirea fiinţei umane prin cele 3 trupuri duh, în cele 3 stadii


ale procesului de îndumnezeire, presupune rămânerea fiinţei umane prin
trupul ei duh în părtăşia cea dumnezeiască.
După parcurgerea celor 3 stadii de îndumnezeire în trup duh, fiinţa
umană reuşeşte să imite pentru ea trup duh după asemănarea trupului cel
dumnezeiesc - un trup sfiinţit prin împărtăşirea, adică prin amestecul celor
3 trupuri îndumnezeite în cele 3 stadii ale îndumnezeirii, adică trupul
începător”, copil”, trupul avansat, matur”, părinte”şi trupul aproape
îndumnezeit”, bătrân”“, bunic”; la urmă fiinţa umană prin trupul său cel
după asemănare dumnezeiască imită pentru sine, lume minunată, după
45
Eugen Nicolae Gîscă
asemănarea lumii celei dumnezeieşti.
Îndumnezeirea fiinţei umane în Lumea Duhurilor şi în trupul duh,
presupune învăţarea ştiinţelor cele dumnezeieşti de rămânere eternă a
fiinţei umane prin trupul său duh cel dumnezeiesc în toate cele 3 tipuri de
părtăşie dumnezeiască.
Trupul unei astfel de fiinţe este minunat, căci puterile acestui trup
duh sunt puterile tuturor fiinţelor din ale căror trupuri a fost făurit acesta,
şi cu care se află în eternă părtăşie dumnezeiască.
Ori de câte ori priveşti o asemenea Fiinţă Umană într-un astfel de
trup, priveşte la tot timpul petrecut de aceasta ca să îşi formeze un
asemenea duh şi miră-te, căci timpul de la naşterea cosmosului material
până la stingerea lui, este ca cel mai mic gând al unei fiinţe în trup duh. Am
văzut de asemenea, că unele fiinţe străbat îndumnezeirea lor repede iar
altele mai încet.
Şi miră-te din nou când vezi cât de mult îţi ia ţie, ca Fiinţă Umană, să
înţelegi 3 lucruri elementare:

1) – Lumea Duhului este alcătuită de Dumnezeu din Dumnezeu


după Reguli Dumnezeieşti Făcute Pentru Toţi, şi funcţionează doar după
aceste reguli. Scopul creării acestei Lumi A Duhului este ca fiecare Fiinţă
Umană să ajungă să înveţe să creeze prin trupul său duh, pentru ea, lume
personală, asemenea lumii dumnezeieşti.
2) Fiecare trup duh al fiecărei fiinţe, naturale, îngereşti şi omeneşti,
este alcătuit de Dumnezeu, din Dumnezeu, după reguli dumnezeieşti şi
funcţionează numai după aceste reguli. Scopul creării fiecărui trup duh
este ca fiecare fiinţă să ajungă să înveţe să creeze din ea, pentru ea, trup
duh personal asemenea trupului duh cel dumnezeiesc.

3) Dacă ignori aceste reguli ele nu dispar şi dacă încerci să dai un


alt scop, personal, Lumii Duhurilor create de Dumnezeu din Dumnezeu şi
dacă încerci să imprimi un alt scop decât cel creat de Domnul, trupurilor
duh ale fiinţelor semene cu tine, trupuri create de Dumnezeu din
Dumnezeu, nu reuşeşti.De aceea românule când vrei să faci un bine, dacă
îl faci prost, te vei adăuga în rândul Celui Rău şi vei bucura pe Cel
Viclean, căci Răul în sine este un bine făcut prost care naşte căderea.

CĂDEREA

BINELE FĂCUT PROST ESTE RĂUL CARE NAŞTE CĂDEREA,


NUMAI ASTFEL CĂDEREA NAŞTE SINGURA CALE CĂTRE
LIBERTATEA TA DORITĂ DE TINE,
46
Misiunea României observată prin clarvedere
NUMAI ASTFEL LIBERTATEA TA NAŞTE ADEVĂRUL TĂU,
DREPTURILE TALE ŞI LEGILE TALE.
DOAR AŞA ADEVĂRUL, DREPTURILE ŞI LEGILE TALE
OMOARĂ LIBERTATEA SEMENILOR TĂI.
ŞI PRIN ADEVĂRUL TĂU, PRIN DREPTURILE TALE ŞI PRIN
LEGILE TALE, TU ÎŢI FABRICI DREPTUL SĂ IEI SEMENULUI
DREPTUL LUI LA DUMNEZEU, LA ŢARA CU ROADELE EI, ÎL DESPOI,
ÎL FLĂMÂNZEŞTI ŞI ÎL FACI ROBUL POFTELOR TALE, IAR CÂND ŢI
SE ÎMPOTRIVEŞTE ÎL PIERZI.
ŞI DUPĂ TOATE ACESTEA TU TE CREZI ÎN CONTINUARE BUN
ŞI DREPT?
CHIAR CREZI CĂ EMANI PACE, LUMINĂ ŞI IUBIRE PRECUM
SPUI?
DACĂ TU EŞTI ÎN CRIZĂ DE DUMNEZEU, ÎN NE-BUNIA TA
CREZI CĂ DACĂ LIPSEŞTI ŞI PE SEMENII TĂI DE DUMNEZEU LA
CARE NU MAI AI INTRARE TU, VEI IEŞI DIN CRIZA ÎN CARE TE AFLI?

Se poate spune despre cădere, că este specifică doar fiinţelor încă


nedesăvârşite, dar şi a celor neîndumnezeite în trup duh, care au ignorat,
sau care, cu bună ştiinţă, au încălcat aceste reguli PENTRU TOŢI şi au
încercat să imprime un alt scop, nedumnezeiesc, lumii duh şi trupurilor
duh prin care se manifestă fiinţele.
De aceea Cel Căzut se recunoaşte lesne şi este oricine încearcă să
înlocuiască pe Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos cu alţi dumn-ezei
adică cu duhuri căzute de oameni, Adami, cu duhuri căzute de îngeri ori
cu duhuri căzute ale naturii.
CĂCI MINŢINDU-TE ASTFEL PE TINE CA SĂ TE PIARDĂ,
PRIN SLUGILE LOR DE PE PĂMÂNT, BIETE FIINŢE ROASE DE
RĂZBUNARE ŞI DE POZIŢII NEMERITATE, PRIN PIERDEREA TA
CU DUMNEZEU LA CARE EI NU MAI AU INTRARE SE CEARTĂ…

FIINŢELE CĂZUTE

Aceste fiinţe căzute, provin din toate cele 3 categorii de fiinţe care
urmau cele 3 stadii de iniţiere în Lumea Şcoală A Duhurilor adică:
1 – Fiinţe Umane aflate în trup duh domnesc,
2 – Fiinţe Îngereşti aflate în trup duh îngeresc,
3 – Fiinţe Ale Naturii aflate în trup duh natural.

CĂDEREA OMULUI
47
Eugen Nicolae Gîscă

Nerespectarea scopului dumnezeiesc pentru trupurile duh şi pentru


lumea duhurilor, făcute de Dumnezeu din Dumnezeu a dus la
întreruperea părtăşiei celei dumnezeieşti ale fiinţei umane prin trupul ei
duh cu Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Său Duh, cu fiinţele din familie
prin trupurile lor duh şi cu fiinţele semene din alte familii prin trupurile
lor duh.
Vorbim aşadar de un proces energetic de dezalcătuire, de
descompletare, de dezîmpărtăşire al trupului duh, al fiinţei umane căzute.
Acest proces de dispariţie din trupul duh al părţilor ce îl alcătuiau, părţi
luate din trupul duh al Fiinţei lui Dumnezeu, din trupurile duh ale
fiinţelor din familie şi din trupurile duh ale semenilor din alte familii este
un proces energetic deosebit de dăunător pentru fiinţa umană, căci prin
acest proces trupul duh se poate defecta şi, mai rău, se poate descompleta
definitiv silind fiinţa umană să părăsească definitiv lumea duhurilor.
(Tocmai pentru a încetini sau preveni acest lucru, în timpurile
noastre, în lumea materială, însemnătatea Sfântei Împărtăşanii, care este un
fenomen energetic cosmic preaînalt, este capitală).

Procesul Energetic De Dez-împărtăşire Al Trupului Duh Observat


Prin Clarvedere Directă:

Când fiinţa umană imprimă un alt scop trupului său duh decât cel
pentru care a fost alcătuit, obligându-l să funcţioneze în mod defectuos,
acest mod de funcţionare defectuos al fiinţei prin trupul său duh, afectează
atât legăturile interioare ale fiinţei umane cu trupul său duh, dar şi
legăturile exterioare ale duhului său cu Duhul lui Dumnezeu şi cu duhurile
părinţilor, cu duhurile semenilor din familia sa, şi cu duhurile semenilor din
alte familii.
Astfel, putem discuta despre 2 Mari Categorii De Defecte Sau Boli
la care se expune fiinţa umană care se manifestă în mod nedumnezeiesc,
defectuos, prin trupul său duh alcătuit în mod dumnezeiesc:

A – defecte sau boli ale conexiunilor energetice interioare, care


duce automat la afectarea legăturilor fiinţei cu trupul său duh.
B – defecte sau boli ale conexiunilor energetice exterioare, adică:
1 – defecte sau boli ale conexiunilor duhului cu Duhul lui Dumnezeu
şi cu duhurile părinţilor
2 – defecte sau boli ale conexiunilor duhului cu duhurile din familia
sa.
3 – defecte sau boli ale conexiunilor duhului cu duhurile din alte
48
Misiunea României observată prin clarvedere
familii.

Principiul de funcţionare al fiinţei umane prin trupul duh

1 - prin legăturile interioare, fiinţa umană învaţă să devină una cu


trupul său duh.
2 - prin legăturile exterioare, duhul omului învaţă să devină una cu
toate celelalte duhuri.
Pe tot timpul acestei învăţări, părtăşia dumnezeiască funcţionează
ca un sistem de ghidare prin care fiinţa umană află 2 lucruri importante:

1 – află dacă înaintează în învăţare


- când o fiinţă umană în trup duh copil, matur sau bătrân rămâne în
părtăşia cea dumnezeiască în care se află prin trupul său cu:
1 – Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Sau Duh, si cu părinţii prin
trupurile lor duh,
2 – semenii din familia sa prin trupurile lor duh,
3 – semenii din alte familii prin trupurile lor duh,
atunci părtaşia se manifestă ca un amplificator de cunoştiinţe şi de
puteri.
Fiinţa umană devine una cu trupul său duh, iar duhul său devine una
cu toate duhurile din care s-a luat părţi şi s-a alcătuit duhul său. În acest fel
cunoştiinţa şi puterile fiinţei în trupul său duh se amplifică nespus prin
această părtăşie dumnezeiască, iar fiinţa petrece foarte repede stadiul în
care se află şi trece în stadiul următor.

2 – află dacă stagnează în învăţare


- când o fiinţă umană aflată în trup duh de copil, matur sau bătrân,
întrerupe părtăşia cea dumnezeiască în care se află prin trupul său duh cu:
1 – Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Său Duh, si cu părinţii prin
trupurile lor duh,
2 – semenii din familia sa prin trupurile lor duh,
3 – semenii din alte familii prin trupurile lor duh,
atunci părtăşia dumnezeiască se manifestă ca un veritabil sistem
nervos care avertizează fiinţa că începe să deraieze de la scopul prezenţei
sale în trup duh şi de la învăţăturile îndumnezeirii:

- Când respectul faţă de Dumnezeu şi faţă de părinţi scade, părţile


luate din Duhul Fiinţei lui Dumnezeu şi puse în duhul fiinţei umane precum
şi părţile luate din duhurile părinţilor şi puse în duhul fiinţei umane încep să
dispară. Dispariţia acestor părţi, acestor INTERII DUMNEZEIEŞTI ŞI
49
Eugen Nicolae Gîscă
PĂRINTEŞTI, aduce cu sine dureri şi automat defecte sau boli ale
duhului. Dacă fiinţa umană persistă în această stare, toate interiile
dumnezeieşti şi părinteşti dispar una câte una din partea de mijloc a
duhului fiinţei umane şi odată cu ele dispar frumuseţea, cunoştiintele şi
puterile duhului fiinţei, care începe să arate incomplet, scheletic, grotesc.
Este semnul că duhul se află la un pas de dezintegrare adică de ceea ce noi
numim moarte.

- Când respectul faţă de membrii familiei scade, părţile luate din


duhurile acestora şi puse în duhul fiinţei, încep să dispară. Dispariţia
acestor părţi, acestor INTERII FAMILIALE aduce cu sine dureri şi
automat defecte sau boli ale duhului. Dacă fiinţa umană persistă în această
stare, toate interiile familiale dispar una câte una din partea stângă a
duhului fiinţei umane şi odată cu ele frumuseţea, cunoştiinţele şi puterile
duhului fiinţei, care începe să arate incomplet, scheletic, grotesc. Este
semnul că duhul se află la un pas de dezintegrare, adică de ceea ce numim
noi a fi moartea.

- Când respectul faţă de semenii din alte familii scade, părţile luate
din duhurile acestora şi aşezate în duhul fiinţei, încep să dispară. Dispariţia
acestor părţi, acestor INTERII ALE SEMENILOR, aduce cu sine dureri şi
automat defecte sau boli ale duhului.Dacă fiinţa umană persistă în această
situaţie, toate aceste interii ale semenilor, dispar una câte una din partea
dreaptă a duhului şi odată cu ele. frumuseţea, cunoştiinţele şi puterile
duhului fiinţei care începe să arate incomplet, scheletic, grotesc.Este semnul
că duhul se află la un pas de dezintegrare, adică de ceea ce noi numim
moarte.

ASTFEL:

- Începutul Întreruperii Părtăşiei Dumnezeieşti este un proces


energetic, un fenomen energetic neplăcut, care în lumea materială este
cunoscut sub numele de BOALĂ.
- Continuarea Dez-împărtăşirii Fiinţei Prin Trupul Său Duh este
un proces energetic, un fenomen energetic care în lumea materială este
cunoscut sub numele de MOARTE.

D - sistemul de reabilitare al fiinţelor care ignoră sau încalcă cu


bună ştiinţă sistemul regulilor de îndumnezeire al unei fiinţe în trup duh

50
Misiunea României observată prin clarvedere
-Sistemul de reabilitare al tuturor fiinţelor care ignoră sau care
încalcă cu bună ştiinţă sistemul regulilor de îndumnezeire al unei fiinţe în
trup duh, face parte din Marele Proces De Îndumnezeire Al Fiinţei
Umane În Trupul Duh.

De ce un Sistem De Reabilitare?
Iată cele 2 motive ale existenţei sistemului de reabilitare:

1- Furtul de energie, de resurse de la semen prin excrocarea, prin


înşelarea lui
Multe fiinţe în duhurile lor bolnave şi aflate la un pas de moarte din
pricina întreruperii părtăşiei dumnezeieşti, atrăgeau în căderea lor şi alte
duhuri din care se hrăneau, ca să-şi vindece bolile lor şi să întârzie moartea
lor.Făceau rău ca să le fie lor bine. Această categorie de fiinţe duh căzute
sunt fiinţe de ordin TESSDEI (fiinţe care TE-ESCROCHEAZĂ-SĂ-
SUPRAVIEŢUIASCĂ-DOAR ELE).

2 –Furtul de energie, de resurse de la semen prin distrugerea lui


Multe fiinţe nu mai aveau intrare la DUMNEZEU şi nu mai puteau
să îşi mai vindece (mântuie) trupurile lor duh, căci stadiul de degradare a
duhului lor nu mai permitea vindecarea. Aceste duhuri înrăite peste măsură
şi groaznice la privit, răcnesc ca leii căci mai au puţin timp…Această
categorie de fiinţe duh căzute sunt fiinţe de ordin TEOSSDEI (fiinţe care
TE-OMOARĂ-SĂ SUPRAVIEŢUIASCĂ DOAR ELE).

Au fost fiinţe umane căzute din stadiul 3 de îndumnezeire în trup duh


dumnezeiesc, au fost fiinţe îngereşti căzute din stadiul 3 de desăvârşire în
trup duh îngeresc şi au fost fiinţe ale naturii căzute din stadiul 3 de
desăvârşire în duh al naturii creaţiei.
Toate aceste duhuri”bătrâne”, aproape îndumnezeite, au speculat
frica de moarte a tuturor celelalte duhuri semene căzute din stadiile 1 şi 2 şi
s-au numit dumne-zei peste aceştia. Ei au format lumi şi creaţii numai
pentru duhurile căzute. Şi pentru că nu erau îndumnezeite pe deplin,
duhurile lor întrerupte din părtăşia cea dumnezeiască se descompletau încet
dar sigur şi începeau să arate scheletice, groteşti. Acelaşi lucru se întâmpla
şi cu lumile lor. Pentru ca duhurile lor să prindă din nou putere, frumuseţe
şi strălucire iar splendoarea şi măreţia lumilor lor să reînvie, era nevoie ca
multe duhuri din Lumea Şcoală A Duhurilor să părăsească Procesul De
Îndumnezeire şi pe DUMNEZEU, ÎNDUMNEEZITORUL lor şi să adere la
aceşti dumne-zei şi să se integreze în lumile lor strălucitoare.
Accesul acestor duhuri ispititoare prin minciună a fost oprit în
51
Eugen Nicolae Gîscă
lumea şcoală a duhurilor
Aceste duhuri sunt numite în Biblie astfel:
- diavoli, când desemnează duhurile căzute de oameni, adică de fii ai
lui Dumnezeu,
- draci, când se referă la îngeri căzuţi
- demoni, când desemnează duhurile căzute ale naturii.
- satan, când desemnează ÎNTUNECATA ARMADA, adică duhurile
din toate cele 3 categorii, duhuri”adversare”“împotrivitoare”faţă de
DUMNEZEU ÎNDUMNEZEITORUL şi faţă de semen.
Rămaşi fără putiinţa de a mai atrage în căderea lor şi alte duhuri din
care să se hrănească, duhurile cele mai puternice, căzute di stadiul 3 de
îndumnezeire, au început să dezbrace de puteri duhurile căzute în stadiu 1
şi 2 de îndumnezeire, mai mici în puteri.
De frica pieirii au fost miliarde de miliarde de duhuri căzute de
oameni, de îngeri şi duhuri căzute ale naturii care într-un glas au implorat
ajutorul lui Dumnezeu.

Cele 2 categorii de fiinţe căzute:

1- Fiinţe de ordin TESSDEI


2- Fiinţe de ordin TEOSSDEI

Putem discuta prin urmare, din acest moment, despre 2 categorii de


fiinţe căzute:

1 – Duhurile de ordin TESSDEI şi TEOSSDEI, care nu se mai pot


reabilita şi cei care nu doresc încă reabilitarea lor, şi care rămân în
postura de adversari ai lui Dumnezeu şi ai semenilor lor. Aceste fiinţe sunt
cunoscute sub denumirea de”Satan”, cuvânt ebraic care înseamnă
adversar, împotrivitor al lui Dumnezeu şi împotrivitor al semenilor.

2 – Duhuri de ordin TESSDEI şi TEOSSDEI care doresc


reabilitarea lor”, Fiul Rătăcitor”care se reîntoarce la DUMNEZEU
ÎNDUMNEEZITORUL lui.

SISTEMUL DE REABILITARE AL FIINŢELOR CĂZUTE ÎN


TRUPUL DUH

Procesul de reabilitare al duhurilor este iniţiat de Dumnezeu,


Îndumneezitorul Omului şi Desăvârşitorul îngerului şi fiinţei naturii.
52
Misiunea României observată prin clarvedere
Reabilitarea fiinţelor umane care au căzut de la procesul de
îndumnezeire al duhului, reabilitarea fiinţelor îngereşti şi a fiinţelor
naturii, care au căzut de la procesul desăvârşire al duhului, face parte din
Marele Proces De Îndumnezeire Şi Desăvârşire Al Duhurilor Din Lumea
Şcoală A Duhurilor.
Procesul De Reabilitare A Duhurilor este un PROCES
ENERGETIC COSMIC care presupune un preţ de cost imens.
Procesul de reabilitare al duhurilor, presupune crearea de către
Dumnezeu Îndumneezitorul a unei Lumi De Reabilitare ca un spital,
unde fiinţele cu duhul defect din cauza căderii să îmbrace alte haine decât
duhul, adică hainele acelei Lumi De Reabilitare.
1 – LUMEA DE REABILITARE,
2 – LEGEA ATRACŢIEI, UNA DIN LEGILE PROCESULUI DE
REABILITARE,
3 – TIMPURILE ŞI PERIOADELE LEGII ATRACŢIEI, ÎN
CADRUL PROCESULUI DE REABILITARE.

Miliarde şi miliarde de miliarde de fiinţe umane căzute din stadiile


1, 2 şi 3 de îndumnezeire s-au văzut nevoite să urmeze un program de
reabilitare, de însănătoşire a trupului lor duh într-un Sistem De Lumi De
Reabilitare prea bine pus la punct.
Unele din aceste nenumărate fiinţe umane se coboară pe teritoriul
actual românesc şi îmbracă suflet, trup şi aură de român.

5 – românul privit din perspectiva fiinţei umane căzute din procesul


ei de îndumnezeire prin trupul duh, şi care se vede nevoită să se coboare
pe teritoriul actual al României îmbrăcând suflet, trup fizic (femeiesc sau
bărbătesc) şi aură de român.

LUMEA DE REABILITARE A DUHURILOR ne-bune, bolnave,


defecte

Lumea De Reabilitare, este Lumea unde vin cele 2 categorii de


fiinţe duh căzute care au implorat ajutorul lui DUMNEZEU,
ÎNDUMNEEZITORUL lor, este Lumea unde vin ca să se vindece de ceea
ce au devenit în urma ieşirii lor din părtăşia dumnezeiască.

Astfel, putem afirma că fiinţele reîntoarse, spăşite, de ordin


TESSDEI (cei care TE-ESCROCHEAZĂ SĂ-SUPRAVIEŢUIASCĂ
DOAR-EI) şi fiinţele de ordin TEOSSDEI (cei care TE-OMOARA SĂ-
53
Eugen Nicolae Gîscă
SUPRAVIEŢUIASCĂ DOAR-EI) vin în lumea de reabilitare, pe teritoriul
românesc, în suflet, trup şi aura de român, ca să îşi vindece duhurile de
bolile căpătate în urma acestor practici nedumnezeieşti, distructive atât
pentru ei dar mai ales pentru semeni.

Lumea De Reabilitare are propriul său SISTEM DE LUMI DE


REABILITARE A DUHURILOR BOLNAVE, lumi specifice procesului de
reabilitare. Vom face referiri doar la lumile de reabilitare pentru fiinţele
umane, fiinţe care încearcă să îşi însănătoşească trupul duh mai mult sau
mai puţin defectat în urma întreruperii părtăşiei dumnezeieşti în care se află
acesta.
Lumea De Reabilitare are propriul SISTEM DE REABILITARE A
DUHURILOR BOLNAVE, specific fiinţelor umane căzute.
Lumea De Reabilitare are propriul SISTEM DE REGULI DE
REABILITARE A DUHURILOR BOLNAVE.

SISTEMUL DE LUMI DE REABILITARE a duhurilor bolnave

Sistemul De Lumi De Reabilitare cuprinde 2 Lumi distincte ca


alcătuire şi ca principiu de funcţionare:

A – LUMEA DE AŞTEPTARE, cunoscută în afara lumii de


îndreptare sub numele de PATARTA, iar în Lumea Materială sub numele
de ASTRALUL LUI DUMNEZEU, Lume structurată pe 3 subpaliere
cuantice, unde întâlnim 3 categorii de fiinţe în trupurile lor duh ce aşteaptă
coborârea lor în lumea spital:
1 – Astralul unde aşteaptă fiinţele umane în trupuri duh căzute în
stadiul 1 de îndumnezeire - duhuri începătoare”, copii”.
2 – Astralul unde aşteaptă fiinţele umane în trupuri duh căzute în
stadiul 2 de îndumnezeire – duhuri avansate, mature”, părinţii”.
3 – Astralul unde aşteaptă fiinţele umane în trupuri duh căzute în
stadiul 3 de îndumnezeire – duhuri foarte avansate”, bunicii”.

B – LUMEA DE VINDECARE, lumea sanatoriu, lumea spital,


lumea de reabilitare, unde se desfăşoară procesul propriu zis de reabilitare,
lume alcătuită la rândul ei din 3 ţinuturi sau tărâmuri, distincte ca alcătuire
şi ca mod de funcţionare:
1 – Ţinutul sau Tărâmul De Suflet - Terra Anima,
2 – Ţinutul sau Tărâmul Material – Terra Materica,
3 – Ţinutul sau Tărâmul Auric – Terra Aurica.

54
Misiunea României observată prin clarvedere
ADAMPATARTA - SISTEMUL DE VINDECARE ŞI
REABILITARE A DUHURILOR CÂZUTE, PRIN COBORÂRI
REPETATE ALE ACESTORA ÎN TIPUL DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ
DE ROMÂN, PE TERITORIUL ROMÂNESC ALCĂTUIT DIN CELE 3
ŢINUTURI:ŢINUTUL SUFLETESC, MATERIC ŞI AURIC.

Sistemul de reabilitare al duhurilor este cunoscut în afara Lumii De


Reabilitare sub numele de ADAMPATARTA, iar în Lumea Materială este
cunoscut sub numele de REÎNCARNARE.
ADAMPATARTA, este procesul prin care Fiinţa Umană coboară
din Lumea De Aşteptare în Lumea De Vindecare, de câte ori este necesar
pentru ca să îşi vindece, să îşi completeze, să îşi
restabilească cele 2 categorii de conexiuni energetice defectate prin
căderea sa în duh:
A – Conexiunile interioare, adică părtăşia dumnezeiască în care
Fiinţa sa se afla cu trupul său duh înainte de cădere.
B – Conexiunile exterioare, adică părtăşia dumnezeiască prin care
Fiinţa sa se afla înainte de cădere cu celelalte duhuri mai exact:
1 - părtăşia cu Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Său Duh şi
cu”părinţii”prin trupurile lor duh.
2 - părtăşia cu fiinţele din familia sa prin trupurile lor duh.
3 - părtăşia cu fiinţele din alte familii prin trupurile lor duh.

PROCESUL PROPRIUZIS DE VINDECARE ŞI


REABILITAREA DUHURILOR CĂZUTE, PRIN TIPUL DE SUFLET,
TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN, PE TERITORIUL ROMÂNIEI.

- Procesul de vindecare pe timpul unei vieţi, presupune petrecerea


fiinţei umane prin 3
stadii distincte de vindecare pe parcursul cărora îmbracă 3 trupuri
distincte prin care urmează 3 tipuri distincte de tratament.
- Reîncarnarea pe Teritoriul Românei, este un proces energetic ce
obligă fiinţa umană să sufere 2 transformări energetice majore:

1 - Fenomenul Energetic De Intrare a Fiinţei Umane în Arealul


Energetic al teritoriului României, teritoriu alcătuit la rândul său din cele 3
ţinuturi sau tărâmuri energetice corespondente sufletului, trupului şi aurei
de român:
- tărâmul românesc de suflet,
- tărâmul românesc material,
55
Eugen Nicolae Gîscă
- tărâmul românesc auric.
2 - Fenomenul Energetic De Ieşire a Fiinţei Umane din Arealul
Energetic al teritoriului României, teritoriu alcătuit din cele 3 ţinuturi
energetice.

1 - Fenomenul Energetic De Intrare A Fiinţelor Umane În Arealul


Energetic Al României, areal alcătuit din 3 ţinuturi sau tărâmuri; ţinutul
de suflet, ţinutul material şi ţinutul auric.

Categoriile de Fiinţe Umane coborâte în Lumea Spital, pe teritoriul


actual românesc:

În Lumea Spital coboară pe teritoriul actual românesc, o anumită


categorie de fiinţe umane căzute din cele 3 stadii de îndumnezeire prin
trupul duh, adică:

1 – fiinţele căzute din stadiul 1 de îndumnezeire prin trup duh


începător – duhul începător”, copil”.
2 – fiinţele căzute din stadiul 2 de îndumnezeire prin trup duh avansat
– duhul avansat”, matur”
3 – fiinţele căzute din stadiul 3 de îndumnezeire prin trup duh foarte
avansat – duhul foarte avansat”, bătrân”.

La intrarea fiinţei umane în lumea spital, în arealul energetic


românesc, asistăm la 2 Mari Fenomene Energetice Cosmice şi anume la
Fenomenul De Decuplare A Fiinţei Umane De La Trupul Duh şi la
Fenomenul De Cuplare A Fiinţei Umane La Sufletul, Trupul Şi Aura De
Român:

1 – Fenomenul Energetic Cosmic Decuplare A Fiinţei Umane De


La Trupul Duh.

- desfacerea fiinţei umane din cele 2 tipuri de conexiuni defectate,


avariate, bolnave, prin care încă mai este legată de trupul său duh are loc
astfel:
- desfacerea conexiunilor interioare ale fiinţei umane - adică
legăturile descompletate care încă mai există, legături ale fiinţei cu trupul
său duh.
- desfacerea legăturilor exterioare ale fiinţei umane - adică cele 3
tipuri de legături de părtăşie pe care fiinţa încă le mai are, prin interiile
trupului său duh nedescompletate încă, cu 3 categorii de fiinţe din lumea
56
Misiunea României observată prin clarvedere
şcoală a duhurilor şi anume:
- cu Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Său Duh şi cu părinţii săi prin
trupurile lor duh,
– cu fiinţele din familia sa prin trupurile lor duh,
– cu fiinţele din alte familii prin trupurile lor duh.

2 – Fenomenul Energetic Cosmic De Cuplare A Fiinţei Umane La


Sufletul, Trupul Şi Aura De Român.

- cuplarea fiinţei umane la sufletul, la trupul fizic ţi la aura de


român are loc prin 2 tipuri de conexiuni energetice:
- conexiunile interioare ale fiinţei – adică legăturile fiinţei cu sufletul,
cu trupul material şi cu aura.
- conexiunile exterioare ale fiinţei – adică cele 3 tipuri de legături de
părtăşie pe care fiinţa umană este nevoită să le aibă pe timpul unei
existenţe, prin interiile sufletului, trupului fizic şi aurei sale cu 3 categorii
de fiinţe şi anume:
- cu HRISTOS şi cu părinţii săi prin sufletul, trupul şi aura lor,
- cu fiinţele din familia sa prin sufletul, trupul şi aura lor,
- cu fiinţele din alte familii prin sufletul, trupul şi aura lor.
Cele 3 Categorii De Suflet, Trup Şi Aură, Instrumentele
Dumnezeieşti De Vindecare Pe Timpul Unei Vieţi, A Celor 3 Categorii De
Duhuri Defectate, Bolnave:

Există de regulă 3 tipuri, categorii de suflet, trup şi aură, folosite în


arealul energetic românesc în procesul de vindecare a celor 3 categorii de
duhuri defectate, îmbolnăvite în urma Căderii. Putem discuta prin urmare,
despre:

1 – TIPUL ÎNCEPĂTOR DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE


ROMÂN PRIN CARE SE VINDECĂ ŞI SE REABILITEAZĂ
DUHURILE ÎNCEPĂTOARE, CĂZUTE DIN STADIUL 1 DE
ÎNDUMNEZEIRE.

Este vorba de Tipul De Suflet.Trup Fizic Masculin Şi Aură De


Român, folosit pentru vindecarea categoriei de duhuri căzute din stadiul 1
de îndumnezeire – duhurile începătoare.

Procesul de vindecare al duhului începător – copil – se face prin


puterea dumnezeiască a 2 categorii de părtăşie dumnezeiască la care este
supusă fiinţa umană:
57
Eugen Nicolae Gîscă
A – părtăşia fiinţei cu sufletul său, cu trupul său fizic şi cu aura sa -
părtăşia interioară,
B – părtăşia fiinţei prin suflet, trup şi aură cu 3 categorii de fiinţe
prin sufletul lor, prin trupul lor fizic şi prin aura lor:
1 – cu Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos, prin sufletul, prin trupul
fizic şi prin aura Sa,
- cu fiinţele părinteşti, prin sufletul, trupul şi aura lor,
2 – cu fiinţele din familie prin sufletul, trupul şi aura lor,
3 – cu fiinţele din alte familii, prin sufletul, trupul şi aura lor.

Procesul de vindecare se face gradat şi presupune trecerea fiinţei


aflată în cele 2 categorii de părtăşie dumnezeiască, prin 3 stadii de
vindecare diferite:
1 – stadiul 1 de tratament - copilăria,
2 – stadiul 2 de tratament - maturitatea,
3 – stadiul 3 de tratament - bătrâneţea,
stadii de tratament în care fiinţa îmbracă 3 tipare, modele de trupuri
diferite:
1 – sufletul începător (de copil), trupul fizic masculin începător (de
copil) şi aura începătoare (de copil),
2 – sufletul avansat (matur), trupul fizic masculin avansat (matur) şi
aura avansată (matură),
3 – sufletul foarte avansat (de bătrân), trupul fizic masculin foarte
avansat (de bătrân) şi aura foarte avansată (de bătrân).

2 – TIPUL AVANSAT DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN


PRIN CARE SE VINDECĂ ŞI SE REABILITEAZĂ DUHURILE
AVANSATE, CĂZUTE DIN STADIUL 2 DE ÎNDUMNEZEIRE

Este vorba de Tipul De Suflet, Trup Material Femeiesc Şi Aură De


Român folosite pentru vindecarea şi reabilitarea duhului îmbolnăvit prin
căderea lui din stadiul 2 de îndumnezeire – duhul avansat, matur:

Procesul de vindecare al duhului avansat – matur - se face prin


puterea vindecătoare a 2 tipuri de părtăşie dumnezeiască la care este
supusă fiinţa umană:

A - părtăşia fiinţei umane cu sufletul, cu trupul fizic şi cu aura sa –


părtăşia interioară,
B – părtăşia fiinţei umane prin sufletul, prin trupul fizic şi prin
aura sa cu 3 categorii de fiinţe, prin sufletul trupul fizic şi aura lor:
58
Misiunea României observată prin clarvedere
1 – cu Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos, prin sufletul, trupul fizic şi
aura Sa,
2 – cu fiinţele părinteşti prin sufletul, trupul fizic şi aura lor,
3 – cu fiinţele semene din alte familii prin sufletul, trupul fizic şi aura
lor.

Procesul de vindecare se face gradat şi presupune trecerea fiinţei


aflată în cele 2 tipuri de părtăşie dumnezeiască prin 3 stadii de tratament
diferite:
1 – stadiul 1 de tratament – copilăria,
2 – stadiul 2 de tratament – maturitatea,
3 – stadiul 3 de tratament – bătrâneţea,
stadii de tratament în care fiinţa umană îmbracă 3 trupuri diferite:
1 – sufletul începător (de copil), trupul fizic feminin începător (de
copil) şi aura începătoare (de copil),
2 – sufletul avansat (matur), trupul fizic feminin avansat (matur), şi
aura avansată ((matură),
3 – sufletul foarte avansat (bătrân), trupul fizic feminin foarte
avansat (bătrân) şi aura avansată (bătrână).

3 – TIPUL FOARTE AVANSAT DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ


DE ROMÂN PRIN CARE SE VINDECĂ ŞI SE REABILITEAZĂ
DUHURILE FOARTE AVANSATE, CĂZUTE DIN STADIUL 3 DE
ÎNDUMNEZEIRE.

Este vorba de Tipul De Suflet, Trup Material Feminin Şi Aură De


Român, folosit pentru vindecarea şi reabilitarea duhului îmbolnăvit prin
căderea lui din stadiul 3 de îndumnezeire – duhul foarte avansat, bătrân:

Procesul de vindecare al duhului foarte avansat – bătrân – se face


prin puterea vindecătoare a 2 categorii de părtăşie dumnezeiască la care
este supusă fiinţa umană:

A – părtăşia dumnezeiască a fiinţei cu sufletul, cu trupul său fizic şi


cu aura sa.
B – părtăşia dumnezeiască a fiinţei umane prin sufletul, prin trupul
său fizic şi prin aura sa, cu trei categorii de fiinţe:
1 – cu Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos prin sufletul Său prin trupul
Său fizic şi prin aura Sa,
– cu fiinţele părinteşti prin sufletul, trupul şi aura lor,
2 – cu semenii din familie prin sufletul, trupul şi aura lor,
59
Eugen Nicolae Gîscă
3 – cu semenii din alte familii, prin sufletul, trupul şi aura lor.

Procesul de vindecare se face gradat şi presupune trecerea fiinţei


aflate în cele 2 tipuri de părtăşie dumnezeiască, prin 3 stadii de tratament
diferite:
1 – stadiul 1 de tratament – copilăria,
2 – stadiul 2 de tratament – maturitatea,
3 – stadiul 3 de tratament - bătrâneţea,
stadii de tratament în care fiinţa îmbracă 3 trupuri diferite:
1 – suflet începător (de copil), trup fizic feminin începător (de copil)
şi aura începătoare (de copil),
2 – suflet avansat (matur), trup fizic feminin avansat (matur) şi aură
avansată (matură),
3 – suflet foarte avansat (bătrân), trup fizic foarte avansat (bătrân) şi
aură foarte avansată (bătrână).

Împărtăşirea sau Părtăşia Dumnezeiască - Observată Prin


Clarvedere Directă

- Cele 2 tipuri de părtăşie dumnezeiască – interioară şi exterioară -


se realizează prin INTERII, interii pe care le recunoaştem ca fiind părţile
luate din sufletul, din trupul şi din aurele semenilor şi puse în sufletul, în
trupul şi în aura noastră şi invers adică părţi luate din sufletul, din trupul
şi din aura noastră şi puse în sufletul, în trupul şi în aura semenilor
noştri.

- Prin INTERII, Fiinţa Umană cu trupul duh copil, matur sau bătrân
îmbolnăvit din pricina întreruperii părtăşiei dumnezeieşti pe care o avea în
Lumea Şcoală De Îndumnezeire a Duhurilor prin duh cu celelalte duhuri îşi
vindecă duhul prin părtăşia dumnezeiască pe care o dezvoltă acum fiinţa sa
pe Pământ, prin Tipul De Suflet, Trup Şi Aură De Român, cu celelalte fiinţe
prin sufletul, trupul şi aura lor.

- Putem afirma aşadar, că INTERIILE aşezate în Sufletul, În


Trupul Şi În Aura unei Fiinţe Umane, sunt Mijloace Dumnezeieşti lăsate
pe timpul unei încarnări pentru vindecarea duhului bolnav.

- Pe tot timpul vindecării în decursul unei vieţi, cele 2 tipuri de


părtăşie ale fiinţei funcţionează ca un veritabil sistem de ghidare prin care
fiinţa află 2 lucruri importante:

60
Misiunea României observată prin clarvedere
A – Află dacă înaintează în vindecarea duhului
- Când fiinţa umană rămâne în Părtăşia Dumnezeiască în care se
află prin sufletul, trupul şi aura sa,
1 – cu Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos prin sufletul, trupul şi aura
Sa,
2 – cu fiinţele părinteşti prin sufletul, trupul şi aura lor,
3 – cu fiinţele din alte familii prin sufletul, trupul şi aura lor, atunci
Părtăşia se manifestă ca
un amplificator de vindecare, cunoştiinţe şi puteri.Fiinţa umană
devine una cu sufletul, cu trupul şi cu aura sa, iar sufletul trupul şi aura sa,
devin una cu sufletele, trupurile şi aurele din care s-au luat părţi şi s-a
alcătuit sufletul, trupul şi aura sa. În acest fel, iubirea, frumuseţea şi
vindecarea, cunoştiinţele şi puterile dumnezeieşti ale fiinţei prin suflet, trup
şi aură se amplifică nespus prin această părtăşie dumnezeiască, iar fiinţa
umană petrece foarte repede stadiul de vindecare a duhului său hotărât
pentru o viaţă. Prin mijloacele dumnezeieşti de vindecare, INTERIILE
SUFLETEŞTI, TRUPEŞTI ŞI AURICE, Fiinţa primeşte VINDECARE în
sufletul, în trupul şi în aura sa prin PUTEREA PĂRTĂŞIEI, de la:
1 – Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos prin sufletul, prin trupul şi
prin aura SA,
2 – fiinţele părinteşti prin trupurile, prin sufletele şi prin aurele lor,
3 – fiinţele semene din alte familii prin sufletele, prin trupurile şi
prin aurele lor.
Această VINDECARE este folosită de fiinţă după ce termină
încarnarea, la refacerea INTERIILOR DUHULUI defectat demult, în
lumea duhurilor, prin cădere, îmbolnăvit în urma întreruperii părtăşiei
fiinţei prin trupul său duh, cu:
1 – Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Său duh,
2 – fiinţele din familia sa prin trupurile lor duh,
3 – fiinţele semene din alte familii prin trupurile lor duh.

VINDECAREA INTERIILOR DUHULUI CU INTERIILE


ACUMULATE DE FIINŢĂ PRIN SUFLET, TRUP ŞI AURĂ ESTE UN
PROCES ENERGETIC MINUNAT.

Acest proces este oarecum similar cu producerea curentului electric


de către ceva material ori cu producerea impulsurilor electrice de către
sistemul nervos alcătuit din carne şi sânge. Ştiinţa numeşte acest proces
reconversia materiei în energie.

61
Eugen Nicolae Gîscă
B – Află dacă stagnează în vindecarea duhului
- când fiinţa umană aflată în suflet, trup şi aură cu scopul de a-şi
vindeca duhul, întrerupe părtăşia dumnezeiască în care se află prin suflet,
trup şi aură,
1 – cu Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos, prin sufletul, trupul şi aura
Sa,
2 – cu fiinţele părinteşti, prin sufletul, trupul şi aura lor,
3 – cu fiinţele din alte familii, prin sufletul, trupul şi aura lor, atunci
părtăşia dumnezeiască se manifestă ca un veritabil sistem nervos ce
avertizează fiinţa aflată în suflet, trup şi aură, că începe să deraieze de la
vindecarea şi reabilitarea sa, de la misiunea sa, de la scopul venirii sale în
suflet, trup şi aură, prin încălcarea regulilor de vindecare a duhurilor
bolnave, prin suflet, trup şi aură.

Dezîmpărtăşirea, Întreruperea Părtăşiei Dumnezeiesti - Observată


Prin Clarvedere Directă

1 - Întreruperea Părtăşiei Energetice Cu Dumnezeu Coborât Ca


Hristos Şi Cu Părinţii

- Când respectul unei fiinţe arătat prin sufletul, trupul şi aura sa,
faţă de Dumnezeu făcut Hristos şi faţă de părinţi scade – părţile luate din
sufletul, trupul şi aura lor şi puse în partea din mijloc a sufletului, trupului
şi aurei fiinţei, încep să dispară. Dispariţia acestor părţi, acestor interii,
aduce cu sine dureri şi automat defecte, boli în partea de mijloc a
sufletului, trupului fizic şi aurei fiinţei. Dacă fiinţa persistă în această
stare, interiile dumnezeieşti Hristice şi interiile părinteşti dispar, se sting
una câte una din partea de mijloc a sufletului, trupului fizic şi aurei şi odată
cu acestea, dispar, se sting şi mijloacele sufletului, trupului şi aurei fiinţei
de a mai primi prin aceste interii, iubirea, frumuseţea, cunoştiinţele şi
puterea vindecătoare aduse prin aceste interii de către Hristos şi de către
părinţi. Fără aceste mijloace de vindecare, interiile Hristice şi interiile
părinteşti, partea de mijloc a sufletului, contrapartea energetică a trupului
şi aura fiinţei încep să arate din ce în ce mai incomplete, mai scheletice, mai
groteşti.

2 - Întreruperea Părtăşiei Energetice Cu Familia

- Când respectul unei fiinţe, manifestat prin sufletul, prin trupul


său şi prin aura sa, şi arătat familiei sale scade - părţile luate din sufletul,
trupul şi aura membrilor familiei sale şi puse în partea stângă a sufletului,
62
Misiunea României observată prin clarvedere
trupului şi aurei fiinţei, încep să se stingă, să dispară.
Dispariţia acestor părţi, acestor interii, aduce cu sine defecte, boli în
partea stânga a sufletului, trupului şi aurei fiinţei.
Dacă fiinţa persistă în această situaţie, interiile familiale se sting,
dispar una câte una din partea stângă a sufletului, trupului şi aurei şi odată
cu acestea, se sting, dispar şi mijloacele sufletului, trupului şi aurei fiinţei
de a mai primi prin aceste interii, iubirea, frumuseţea, cunoştiinţele şi
puterile vindecătoare aduse prin aceste interii, de către membrii familiei.
Fără aceste mijloace de vindecare, interiile semenilor din familie, partea
stângă a sufletului, contrapartea energetică a trupului fizic şi aura încep să
arate din ce în ce mai incomplete, mai hidoase.

3 - Întreruperea Părtăşiei Energetice Cu Semenii

- Când respectul unei fiinţe. arătat prin sufletul său, prin trupul său
şi prin aura sa, semenilor din alte familii scade - părţile luate din sufletul,
din trupul şi din aura tuturor semenilor şi puse în partea dreaptă a
sufletului, trupului şi aurei fiinţei, încep să se stingă, să dispară. Dispariţia
acestor părţi, acestor interii, aduce cu sine defecte, boli în partea dreaptă a
sufletului, trupului şi aurei fiinţei.
Dacă fiinţa persistă în această stare, interiile semenilor, se sting,
dispar una câte una din partea stângă a sufletului, trupului şi aurei şi odată
cu acestea, se sting dispar şi mijloacele sufletului, trupului şi aurei de a mai
primi prin aceste interii, iubirea, frumuseţea, cunoştiinţele şi puterile
vindecătoare aduse prin aceste interii de către semeni. Fără aceste mijloace
de vindecare, interiile semenilor, partea stângă a sufletului, contrapartea
energetică a trupului fizic şi a aurei începe să arate din ce în ce mai
incompletă, scheletică, schimonosită, hidoasă.

ASTFEL:
- Începutul întreruperii Părtăşiei Energetice Dumnezeieşti este un
proces energetic, un fenomen energetic care în tărâmul material este
cunoscut sub denumirea de BOALĂ.
- Continuarea procesului de Dezîmpărtăşire Energetică, este un
proces energetic, un fenomen care în tărâmul material este cunoscut sub
denumirea de MOARTE.

BOALA ŞI MOARTEA SUFLETULUI, TRUPULUI ŞI AUREI -


OBSERVATE PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

- Dacă fiinţa ignoră din necunoaştere ori cu bună ştiinţă regulile


63
Eugen Nicolae Gîscă
părtăşiei dumnezeieşti şi scopul venirii sale în suflet, trup şi aură, observă
în cele din urmă că, chiar dacă ignoră aceste legi dumnezeieşti şi îşi face
legi proprii, aceste reguli de părtăşie dumnezeiască nu dispar.

SISTEMUL REGULILOR DE REABILITARE a duhurilor


bolnave

- Sistemul regulilor de reabilitare a duhurilor bolnave presupune


necesitatea fiinţei umane de a păstra neîntreruptă părtăşia dumnezeiască
prin sufletul, prin trupul şi prin aura sa cu cele 3 categorii de fiinţe cu
care se află în această părtăşie:

1 – Cu TRINITATEA, adică cu Fiinţa lui Dumnezeu care se


manifestă în 3 feluri diferite în lumea de vindecare a duhurilor bolnave, în
planul Său de vindecare al duhurilor bolnave:
- Se manifestă ca Dumnezeul de dincolo de manifestarea Sa prin
trupuri şi de dincolo de manifestarea Sa prin Fiinţa Sa, Creatorul Tuturor
Lumilor oamenilor şi a tuturor oamenilor, creator al lumilor fiinţelor şi al
tuturor fiinţelor, creator al lumii trupurilor şi a tuturor trupurilor, şi
Îndumnezeitorul tuturor fiinţelor umane în minunatele lumi ale trupurilor ‚
- Se manifestă ca Fiinţa lui Dumnezeu care se manifestă prin trupul
Său Duh, Îndumnezeitorul tuturor fiinţelor umane în trup duh,
- Se manifestă ca Fiinţa lui Dumnezeu care se manifestă în chip de
Hristos prin suflet, trup şi aură, vindecătorul şi răscumpărătorul tuturor
prin sufletul Său, prin trupul Său fizic, şi prin aura Sa a tuturor duhurilor
bolnave.
- Cu fiinţele părinteşti, prin sufletul, trupul şi aura lor,

2 - Cu fiinţele din familia sa prin sufletul, trupul şi aura lor.

3 – Cu fiinţele semene din alte familii, prin sufletul, trupul şi aura


lor.

Sistemul de reguli de reabilitare a duhurilor bolnave prin suflet,


trup şi aură, este binecunoscut în ţinutul material, sub denumirea de
CELE 10 PORUNCI.

Ce sunt cele 10 porunci?


64
Misiunea României observată prin clarvedere
Aceste porunci nu sunt altceva decât Instrucţiuni De Păstrare A
Părtăşiei Energetice Dumnezeieşti a fiinţei prin suflet, trup şi aură,
- cu Dumnezeu şi cu părinţii,
- cu familia,
- cu semenii.

1 – Iată Instrucţiunile De Păstrare A Părtăşiei Energetice A Fiinţei


Umane prin partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei cu Fiinţa lui
Dumnezeu, prin sufletul, trupul şi aura SA:

exodul, capitolul 20:


verset 3:
“Să nu ai alţi dumnezei afară de MINE.’’
verset 5:
“Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu Domnul,
Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea
părinţilor în copii până la treia şi la a patra generaţie a celor ce Mă urăsc,
verset 6:
“şi Mă îndur până la a mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc
poruncile Mele.’’
verset 7
“Să nu iei în deşert Numele DOMNULUI, Dumnezeul tău; căci
DOMNUL nu va socoti nevinovat pe acela care va lua în deşert Numele
Lui.’’(n.a.”Să nu minţi pe semen că flacăra violet, simboluri rei-ki,
vrăjitoria şi infoenergetica, yoga, şamanismul, noua energie, vindecările cu
îngeri şi arhangheli, extratereştrii, etc, vin de la Dumnezeu, pentru că nu vei
căpăta îndurare de la Dumnezeu din cauză, după moartea trupurilor lor,
golite astfel de Hristos şi umplute cu”alţi dumnezei ’’ semenii tăi minţiţi de
tine nu mai pot ajunge la Dumnezeu).
- Iată instrucţiunile de păstrare a părtăşiei fiinţei umane prin partea
de mijloc a sufletului, trupului şi aurei cu fiinţele părinteşti, prin sufletul,
trupul şi aura lor:
verset 12:
“Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în
ţara pe care DOMNUL, Dumnezeul tău ţi-o dă.’’

2 – Iată Instrucţiunile De Păstrare A Părtăşiei Energetice A Fiinţei


Umane prin partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei cu fiinţele
semene din alte familii, prin sufletul, trupul şi aura lor:
verset 13:
“Să nu ucizi.’’
65
Eugen Nicolae Gîscă
verset 14:
“să nu comiţi adulter.’’
verset 15:
“Să nu furi.’’
verset 16:
“Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.’’
verset 17:
“Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti soţia aproapelui
tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun
alt lucru care este al aproapelui tău.’’

Scopul sistemului de reguli de reabilitare a duhului prin suflet, trup


şi aură de român, reguli cunoscute sub numele de”cele 10 porunci ’’este
acela de a atenţiona aceste fiinţe umane de ordin TESSDEI şi TEOSSDEI
să nu recidiveze pe Pământ prin suflet, trup şi aură de român, greşelile
(păcatele) făcute în ceruri prin duh, şi să nu defecteze, să nu
îmbolnăvească sufletul, trupul şi aura, cu aceleaşi defecte, boli cu care a
îmbolnăvit demult duhul, adică:
1 - defectele, bolile părţii drepte a sufletului trupului şi aurei - bolile
semenilor din român.
2 - defectele, bolile părţii stângi a sufletului, trupului şi aurei - bolile
familiei din român.
3 – defectele, bolile părţii de mijloc a sufletului, trupului şi aurei,
adică:
- bolile lipsei lui Hristos, Adevăratul Dumnezeu din român
- bolile părinţilor din român.

LEGEA ATRACŢIEI UNIVERSALE, PRIN PRISMA


CLARVEDERII DIRECTE

Legea Atracţiei Universale spune că o fiinţă poate atrage o fiinţă de


acelaşi fel şi un lucru poate atrage un lucru de acelaşi fel.

Legea Atracţiei Universale stă la baza alcătuirii:


- relaţiilor de familie,
- a relaţiilor cu semenii,
- a relaţiilor cu Dumnezeu,
şi duce spre unitatea acestora prin sistemul părtăşiei prin interii,
când toţi sunt în unul şi unul este în toţi.
DAR, dacă după stabilirea acestei Unităţi, ne manifestăm defectuos
adică folosim sufletul, trupul şi aura noastră în alt scop decât în scopul
66
Misiunea României observată prin clarvedere
pentru care ne-am îmbrăcat în ele, ce se întâmplă cu sufletul, cu trupul şi
cu aura noastră?

CELE 3 LEGI ALE ATRACŢIEI UNIVERSALE

Legea Atracţiei Universale este Marele Efect Energetic al


desfăşurării Marelui Proces De Vindecare Şi Reabilitare Prin Tipul De
Suflet, Trup Şi Aură De Român a tuturor duhurilor defecte, bolnave, care
se coboară pe teritoriul României.

Acest proces este iniţiat şi condus de Dumnezeu manifestat pentru


toate duhurile căzute ca Hristos (vindecător), prin suflet, trup şi aură.
Legea Atracţiei Universale este ea însăşi un proces energetic de o
mare intensitate ce se manifestă continuu chiar şi pentru cei ce o ignoră voit
ori din neştiinţă. Orice altă activitate desfăşurată de fiinţă prin suflet, trup
şi aură de român şi manifestată în afara acestor reguli este greşită din
start.
Prin urmare putem afirma că Legea Atracţiei Universale se
manifestă întreit, în 3 feluri diferite, pentru cele 3 părţi diferite ce alcătuiesc
tipul de suflet, trup şi aură de român, adică:

- partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei, adică Hristos şi


părinţii din mine, românul,
- partea stângă a sufletului, trupului şi aurei, adică familia mea din
mine, românul,
- partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei, adică semenii mei din
mine, românul.

Astfel, pe tot parcursul unei vieţi, observăm 3 Legi Ale Atracţiei la


care este supusă fiinţa noastră, prin suflet, trup şi aură:

1 – Legea Atracţiei Dumnezeieşti Şi Părinteşti,


2 – Legea Atracţiei Familiale,
3 – Legea Atracţiei Sociale.

Cele 3 Efecte Ale Celor 3 Legi Ale Atracţiei - Cele 3 Formatări Ale
Sufletului, Trupului Şi Aurei

Cele 3 Efecte Energetice produse în sufletul, în trupul şi în aura


fiinţei, de manifestarea celor 3 Legi Ale Atracţiei sunt:

67
Eugen Nicolae Gîscă
1- Formatarea Energetică Dumnezeiască Şi Părintească,
Partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei româneşti a fiinţei
umane este guvernată, atrasă pe tot parcursul unei vieţi de către sufletul,
trupul şi aura Fiinţei lui Dumnezeu făcut Hristos pentru noi, dar şi de
sufletul, trupul şi aura fiinţelor părinteşti, adică de fiinţele care ne aduc pe
teritoriul României şi care ne alcătuiesc sufletul, trupul şi aura noastră de
român din sufletul, din trupul şi din aura lor.
În urma acestei Primei Legi A Atracţiei Dumnezeieşti, partea de
mijloc a sufletului, trupului şi aurei fiinţei este supusă unei formatări
energetice speciale, numită Formatare Energetică Dumnezeiască Şi
Părintească.
Această formatare energetică Dumnezeiască şi părintească ce se face
prin interiile Hristice şi prin interiile părinteşti, păstrează fiinţa aflată în
suflet, trup şi aură de român pe tot parcursul unei vieţi în Câmpul
Gravitaţional Hristic Şi Părintesc.
Astfel scopul, Misiunea Românului de vindecare şi reabilitare a
duhului său bolnav, prin suflet, trup şi aură, devine mai uşor de îndeplinit,
căci prin interiile lui Hristos şi prin interiile părinţilor, fiinţa umană
strânge în suflet, vindecare pentru duhul său.

Prin interiile lui Hristos din mine, Hristos mă vindecă pe mine de


bolile neascultării mele, în ceruri, de Dumnezeu, iar prin interiile
părinţilor mei din mine, părinţii din mine mă vindeca pe mine de bolile
neascultării mele, în ceruri de”părinţii”duhului meu, boli cu care eu mi-
am năruit duhul meu pe când eram în ceruri.

2 – Formatarea Energetică Familială,


Partea stângă a sufletului, trupului şi aurei româneşti a fiinţei umane,
guvernează, exercită o atracţie hotărâtoare asupra sufletului, trupului şi
aurei tuturor membrilor familiei sale.
Efectul acestei guvernări, acestei atracţii la care supunem sufletele,
trupurile şi aurele fiinţelor din familia noastră, se numeşte Formatare
Energetică Familială.
Această formatare energetică familială ce se face prin interiile
familiale păstrează fiinţele din familia mea în câmpul meu gravitaţional, în
sfera mea de influenţă pe tot parcursul unei vieţi.
Pe tot parcursul unei vieţi, scopul venirii lor în suflet, trup şi aură se
îndeplineşte căci eu folosesc influenta mea asupra lor în scopul vindecării
lor.

Astfel, prin interiile copiilor mei care sunt în mine eu vindec bolile
68
Misiunea României observată prin clarvedere
neascultării lor în ceruri, de”părinţii”duhului lor, boli, cu care şi-au
năruit duhurile lor în vremurile de demult pe când erau în ceruri.

3 – Formatarea Energetică Socială,


Partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei de român, este
guvernată, este atrasă într-un mod hotărâtor de sufletul, trupul şi aura
semenilor noştrii.
Efectul acestui proces energetic de atracţie se numeşte Formatare
Energetică Socială. Această formatare energetică socială se face prin
interiile sociale, şi mă păstrează pe mine în câmpul gravitaţional al
semenilor şi în sfera lor de influenţă energetică, pe tot parcursul unei vieţi.
Pe toată durata unei vieţi, scopul vieţii semenilor mei este să
folosească sfera lor de influenţă pentru vindecarea mea.

Astfel prin interiile semenilor mei care sunt în mine, semenii mei
mă vindecă pe mine de bolile cu care în ceruri, demult, mi-am năruit
duhul meu din pricina răutăţii mele faţă de duhurile semene de acolo.

FĂ-NE DOAMNE BINE, CĂ DIN CER SUNTEM NE-BUNI…

Odată decriptate cele 10 porunci cu Cheia Cea Potrivită A


Clarvederii Directe, scopul venirii fiinţei noastre în suflet, trup şi aură de
români devine pentru noi foarte clar şi foarte lămurit.
Totodată, această cunoaştere face mai uşoară conştientizarea din
timp a efectelor catastrofale pe care le provoacă orice fiinţă care
întrebuinţează sufletul, trupul şi aura de român în alte scopuri decât în
scopul în care au fost acestea concepute: VINDECARE ŞI
REABILITARE.
Căci scopul pentru care se dă fiinţei mele suflet, trup şi aură de
român este ca prin ele să vindec duhul semenului îmbolnăvit de unul ca
mine, demult, pe când trăiam în ceruri, iar scopul pentru care semenului i
se dă suflet, trup şi aură de român, este ca prin ele să vindece duhul meu
îmbolnăvit de unul ca el, demult, pe când trăiam în ceruri.

MAREAMINCIUNĂ

OMUL CARE SE CREDE DUMNEYEU


FIUL OMULUI CARE SE CREDE OM

69
Eugen Nicolae Gîscă
ADEVĂRATUL DUMNEZEU NU ESTE”DIVINITATEA”, AŞA
CUM AFIRMĂ SLUGILE ACESTEI”DIVINITĂŢI”, ŞI NICI UNUL
DINTRE”ZEI”, AŞA CUM AFIRMĂ SLUGILE ACESTOR”ZEI”

Să vrei să fii ca Dumnezeu înainte de a parcurge toate Etapele,


Stadiile Îndumnezeirii este o greşeală pe care nu o mai poţi nicicând
îndrepta singur, căci Toată Creaţia Şi Toate Fiinţele Create De Tine După
Chipul Şi După Asemănarea Ta Neterminată De Îndumnezeit, Va Fi La
Fel De Neîndumnezeită Ca Şi Tine Şi Te Va Consuma Ca Să Rămână În
Viaţă, Iar După Pieirea Ta Se Vor Stinge Şi Ele.

Toate fiinţele umane care vin în suflet, trup şi aură de român, au


făcut această greşeală prin trupul lor duh în lumile duhurilor adică în
ceruri, iar altele au repetat această greşeală şi pe Pământ.

Toate aceste fiinţe umane, Oameni (Adami) au poftit în ceruri, iar


alţii pe Pământ, să fie Dumnezei, Divinităţi, dar nu au putut, iar în urma
acestei pofte şi-au năruit duhurile lor care au devenit ne-bune.
Căci nu au folosit duhurile lor în scopul îndumnezeirii lor şi în
scopul facerii unei creaţii şi unor fiinţe nemuritoare după chipul şi după
asemănarea duhului pe care trebuia să îl termine de îndumnezeit.Ci au
folosit duhul lor neterminat de îndumnezeit ca să alcătuiască chipuri şi
asemănări după ei (fii şi fiice) la fel de neterminate şi de neîndumnezeite ca
şi ei.
Şi toate aceste fiinţe umane, oameni (Adami)”, Divinităţi”“, Dumne-
zei”neterminaţi, îmbracă acum suflet, trup şi aură de români, ca prin
acestea, să îşi facă bine duhul lor ne-bun de pofta de a fi”Divinitate”“,
Dumnezeu”, înainte de a le veni vremea.
Şi iată că, acum, omul cu aere de”Divinitate”, de”Dumnezeu”în
ceruri, este nevoit să se facă din nou Om pe Pământ, ca să se vindece şi ca
să se reabiliteze.
Vindecarea şi reabilitarea prin suflet, trup şi aură a Omului,
Adamului cu ifose de”Divinitate”, de”Dumnezeu”, de”Zeu”, este o Taină.
Fiicele acestor Oameni, Adami care se cred Divinitate, Dumnezeu, se cred
la rândul lor, ei înşişi Oameni, Adami şi se numesc între ei”maeştrii
spirituali”“, ezoterişi”“, ocultişti”, şamani”“, paranormali”“,
magicieni”“, vrăjitori”“, vindecători”“, clarvăzători”…
Pe Pământ ei au iscat şi iscă tot timpul conflicte mai mari decât au
pornit şi pornesc părinţii lor în ceruri.
Între toţi aceşti fii ai Omului, fiinţe care se cred oameni (dar care nu
sunt oameni ci numai fii ai Omului care se crede Divinitate, Dumnezeu) şi
70
Misiunea României observată prin clarvedere
Omul care se coboară în tipul de suflet, trup şi aură de român, există tot
timpul războaie pentru pământ şi bogăţiile lui şi pe Dumnezeu.
După intrarea Zeilor prin”efracţie”pe PĂMÂNT, Marile războaie
au fost, sunt şi vor fi iniţiate de fiul Omului care se crede Om, din pricina
NEPRICEPERII LUI dată de alcătuirea sa muritoare, umplută
de”Divinitate”, dar lipsită total de Adevăratul Dumnezeu în alcătuirea sa.
Cum să vorbeşti de Adevăratul Dumnezeu cu fiul Omului, când el,
fiul Omului este făcut de Om?
Cum să descrii pe Adevăratul Dumnezeu unui fiu al Omului, când
fiul omului se multiplică ca celula aici pe Pământ unde trăieşte o singură
viaţă şi unde şi piere definitiv, şi care habar nu are de Adevăratul
Dumnezeu, pentru că nu L-a văzut niciodată?
Cum să vorbeşti fiului Omului ca să priceapă diferenţa dintre Omul
care se crede Dumnezeu în Ceruri, şi Adevăratul Dumnezeu din Ceruri?
Cum să priceapă un fiu al Omului care se crede om şi maestru
spiritual, ezoterist, ocultist, Taina Întrupării Pe Pământ, În Suflet, Trup Şi
Aură, A Omului Care Se Crede Divinitate, Dumnezeu în ceruri?
Cum să priceapă un fiu al Omului Taina Întrupării Pe Pământ A
Adevăratului Dumnezeu?

TAINA ÎNTRUPĂRII PE PĂMÂNT, ÎNSUFLET.TRUP ŞI AURĂ


A ADEVĂRATULUI DUMNEZEU DIN CERURI.

De ce S-a coborât pe Pământ Adevăratul Dumnezeu în ipostaza de


Fiu Al Lui Dumnezeu adică de Om necăzut în ceruri pentru Omul de pe
Pâmânt care este un Fiu căzut în ceruri Al Lui Dumnezeu?
De ce S-a coborât pe Pământ Adevăratul Dumnezeu, în ipostaza de
Fiul Omului, adică de fiu al Fiului Lui Dumnezeu?

Un răspuns scurt şi cât se poate de lămurit găsim noi, de citim doar o


singură frază din „Acatistul Buneivestiri a Preasfântei Născătoare de
Dumnezeu şi Pururi Fecioară Maria“

Acest acatist a fost scris de un fiu al Omului făcut ca Omul, căruia i


s-a făcut parte să cunoască dimpreună cu Omul Tainele Lui Dumnezeu.
Acest fiu al Omului care a lăsat pe Zei părinţii lui şi a trecut la Adevăratul
Dumnezeu, a fost născut din nou în Hristos şi ajuns astfel ca un Om. Şi a
cunoscut astfel pe Adevăratul Dumnezeu făcut Hristos, care S-a făcut Om să
ridice pe om din cădere şi să-l facă din nou caDumnezeu, şi care S-a făcut
Fiul Omului ca să mântuie de pieire pe fiul Omului, să-l nască din nou şi
să-l facă ca un Om.
71
Eugen Nicolae Gîscă

“Taina cea din veac se descoperă astăzi şi Fiul lui Dumnezeu fiu al
omului se face, ca, luând ce este mai rău, să-mi dea mie ce este mai bun.
Amăgitu-s-a de demult Adam şi poftind să fie Dumnezeu, nu a fost; iar
Dumnezeu Se face om, ca să facă pe Adam Dumnezeu.’’

Care este taina cea din veac ce se descoperă azi?


Taina cea din veac ce se descoperă azi, este că:

1 - Fiul lui Dumnezeu fiu al Omului se face, ca luând ce este mai


rău, să-mi dea mie (fiul Omului, adică fiul Fiului Lui Dumnezeu) ce este
mai bun, şi să mă facă pe mine ca un Om, ca un Fiu Al Lui Dumnezeu.
2 – Dumnezeu Se face om, ca să facă pe Adam Dumnezeu (să
readucă pe Om, pe Adam înapoi de unde a căzut, din procesul
îndumnezeirii lui ca duh).

ASTFEL:
- în ce scop vine Dumnezeu în suflet, trup şi aură? - În scop de
Mântuitor (Hristos).
- în ce scop foloseşte Dumnezeu sufletul, trupul şi aura Sa? - Ca să
salveze, să mântuie 2 categorii de fiinţe de la pieire:

1 – fii şi fiicele oamenilor (fii şi fiicele oamenilor, Adamilor, făcuţi


de oameni, de Adami, după chipul şi după asemănarea lor căzută de la
îndumnezeire),
2 – oamenii (Adamii căzuţi de la îndumnezeire).

- De ce trebuie să se manifeste Adevăratul Dumnezeu în postura de


Fiul lui Dumnezeu care se face Fiul Omului pentru fii omului?
În locul căror fii ai lui Dumnezeu Se coboară Dumnezeu ca un Fiu
al lui Dumnezeu? De ce Se coboară EL în locul acestor fii ai Lui cu ifose
de”Divinităţi”, ca să le salveze de la pieire copii lor imperfecţi şi muritori?
Unde sunt aceşti fii ai lui Dumnezeu şi de ce nu se coboară ei să îşi
salveze fiecare copii lui?
Dacă tot ce este în ceruri este şi pe Pământ, atunci DOMNUL,
Dumnezeu este”bunicul „ care are grijă de nepoţii părăsiţi şi oropsiţi ai
fiilor Lui pentru că aceştia nu mai vor sau nu mai pot să o facă?
Sau poate pentru că acum”Divinităţilor”le este ruşine cu fii lor,
pentru că văd în comportamentul lor deviant, cum erau ei cândva? De ce
Zeii L-au lăsat pe Tatăl lor Dumnezeu, să spele murdăriile şi
greşelile”tinereţilor”lor de care acum se ruşinează?
72
Misiunea României observată prin clarvedere
Unde era”lumina, iubirea bunătatea şi strălucirea nemăsurată “a
tuturor zeilor cu care ne mint azi slugile lor”iniţiaţii’’”maeştrii spirituali’’,
când Tatăl lor, DOMNUL, Dumnezeul tuturor zeilor a murit pe cruce ca să
le scape lor pielea şi să le scape din pieire odraslele?
Şi ce tot bălmăjeşti azi tu, copil al”Divinităţii”care nu este
Adevăratul Dumnezeu, ce tot îndrugi tu maestrule spiritual, iniţiatule în
ocult, doctore în ştiinţele nu ştiu câtor zei, pe sticlă, la conferinţe sau la
cursuri şi în tone de cărţi românilor „ neiniţiaţi”ca tine, cum le spui tu,
despre”iniţiere”, despre”pacea”“, iubirea”“, lumina”“, vindecarea”“,
nemurirea”, dar mai ales despre”dreptatea”care”izvorăşte”din stăpânii tăi
Zeii, care azi se înghesuie în România şi care de abia aşteaptă „ să ii
evolueze şi să îi vindece grabnic pe românii”neiniţiaţi şi involuaţi”? Ia
întreabă-ţi stăpânii, zeii tăi, cu care te făleşti atât, ce se întâmplase cu
toată această putere şi bunătate a lor, şi unde era dreptatea lor cea mare,
când îşi priveau Dumnezeul cum Se pătimeşte pe cruce pentru ei toţi şi
pentru toţi copii lor handicapaţi?
Sau gândeşti tu oare „ iniţiatule”care le spui românilor că îi
„ iniţiezi ”, că DOMNUL, Dumnezeul zeilor tăi care a pătimit pe cruce
pentru tâmpeniile pe care le-au tot spus şi pe care le-au tot făcut făcătorii şi
stăpânii tăi zeii, demult pe teritoriul românesc, nu va vedea şi nu va auzi
tâmpeniile pe care tu le tot faci şi le tot spui tu azi pe acelaşi teritoriu
românesc, românilor? Te-ai gândit tu maestre, măcar preţ de o secundă că
azi, tu lupţi împotriva DOMNULUI, Dumnezeul făcut Hristos pentru
părinţii tăi, zeii, şi pentru tine?

De ce au tăcut toţi zeii când Dumnezeul lor a murit pe crucea pe


care trebuia să fie ei, pentru toţi fii şi fiicele lor muritori de atunci şi de
azi, cunoscuţi lumii ca”părinţii metafizicii”, ca”mari maeştrii”din culisele
vremurilor acestea, ca”marii maeştrii spirituali”, ca mari”şamani”, ca
mari”ezoterişti”şi”ocultişti”, care de încerci să le vorbeşti odată de Hristos
rânjesc iar a doua oară te muşcă?Cum poţi vorbi de mântuire unui astfel
de fiu al Omului, unei astfel de fiinţe care este făcută nu să involueze, nici
să evolueze, ci este făcută, programată să oprească mântuirea Omului?
Pentru că toţi Zeii, fii lui Dumnezeu nu erau îndumnezeiţi încă atunci când
au creat aceste fiinţe, pe fii lor după chipul şi după asemănarea lor. Pentru
că fii lui Dumnezeu, căzuţi, (oamenii, Adamii) nu mai aveau în ei Viaţa
veşnică căci se depărtaseră de Dumnezeu, şi automat nici copii lor, fii
Omului nu au în ei viaţa veşnică. Pentru că din acele timpuri până azi, Zeii
nu mai pot nici să evolueze, nici să involueze, ci caută doar să rămână vii,
cu preţul furtului energiei semenului, căruia îi opreşte astfel mântuirea,
evoluţia.

73
Eugen Nicolae Gîscă
Zeii au tăcut când Dumnezeul lor a fost crucificat pentru că ei fii lui
Dumnezeu (Oamenii, Adamii) Zeii, nu au fost, nu sunt şi nu vor fi în stare
să se comporte ca Dumnezeu aşa cum se lăudau, iar creaţiile lor, adică
lumile lor şi fii şi fiicele lor mor pentru totdeauna.

De ce trebuia să Se manifeste Dumnezeu în postura de Om (Adam),


de ce Dumnezeu Se face Om (Adam) ca să facă din nou pe Om, pe Adam
Dumnezeu?
– Pentru ca să arate fiecărui om, Adam, fiu al lui Dumnezeu
adevăratul scop pentru care acesta primeşte suflet, trup şi aură, şi anume
spre vindecarea şi reabilitarea lui şi pentru mântuirea de la pieirea
definitivă a fiului omului care era pierdut.
Ne vom întreba aşadar care este misiunea, scopul venirii noastre,
fii ai lui Dumnezeu, Adamii, oamenii, în suflet, trup şi aură de români, pe
teritoriul actual românesc, după ce ni se descoperă Taina Cea Din Veac?
Pentru aceasta vom încerca să găsim împreună răspuns la 2
întrebări:

1 – Cum trebuie să mă folosesc eu de sufletul, trupul şi aura mea de


român, faţă de semenul meu, pe timpul unei vieţi, eu, fiul lui Dumnezeu,
omul, Adamul cel cu duhul ne–bun, bolnav, năruit, dar care am înţeles
Taina Cea Din Veac şi pe Dumnezeu Cel făcut Om pentru mine omul?
– Acum, când am văzut pe Dumnezeu cum S-a făcut prin Sine Om
pentru mine, omul, ca să mă facă pe mine omul din nou ca Dumnezeu, Îl
voi ruga să se facă iarăşi prin mine Om, ca să facă, şi prin mine pe
semenul meu ca Dumnezeu.Iar semenul meu va face cândva acelaşi lucru
ca şi mine, cu alt semen, şi ne vom trage unul pe altul înapoi, de unde am
căzut, la Dumnezeu, păşind pe Calea netezită de El…

2 – Cum trebuie să mă folosesc eu, fiul lui Dumnezeu, eu, Omul,


Adamul, de sufletul, trupul şi aura mea de român, faţă de fii şi fiicele
oamenilor, Adamilor, fii şi fiice mulţi ca număr, şi care vieţuiesc alături de
mine pe teritoriul românesc?
- Care trebuie să fie purtarea mea de fiu al lui Dumnezeu care a
înţeles Taina Cea Din Veac, şi a priceput de ce Dumnezeu S-a coborât în
suflet, trup şi aură precum un Fiu al lui Dumnezeu (om, ADAM), şi S-a
făcut pe Sine Fiul Omului, pentru fiul omului, în locul omului?
- Ce voi face eu, fiu al lui Dumnezeu căzut în duh dar întors prin
suflet, trup şi aură de român când, voi ajunge în susul ţării unde voi întâlnii
fii şi fiice ai semenului meu, zeul Zalmoxes şi fii şi fiice ai tuturor zeilor
celor de dinaintea lui Zalmoxes, care şi ei s-au amăgit cândva şi au poftit să
74
Misiunea României observată prin clarvedere
fie ca Dumnezeu, dar nu au fost?
Unde este Zalmoxes şi toţi ceilalţi Zei, aceşti oameni, fii căzuţi ai lui
Dumnezeu, acum când fii şi fiicele lor trăiesc doar o existenţă iar apoi
dispar în neant? Care alt fiu al lui Dumnezeu se va face mântuitor
(Hristos) în locul lor să le scape odraslele?
- Ce voi face eu, fiu al lui Dumnezeu, căzut în duh dar întors prin
suflet, trup şi aură de român când voi ajunge în apusul ţării unde voi întâlni
hunii, fii şi fiice ai unor semeni ai mei, zeii Mongoliei, căzuţi ca şi mine dar
care nu s-au întors la Dumnezeu ca şi mine, zei care au venit încoace cu o
mie de ani în urmă să mă ucidă pe mine şi pe toţi cei ca mine, să ne fure
pământurile şi ţara să ne asuprească şi să alunge pe Hristos de pe teritoriul
românesc?
Unde sunt acum zeii Mongoliei, semenii mei, fii ai lui Dumnezeu, ca
să scape pe fii lor hunii, din gheara morţii? Care alt fiu al lui Dumnezeu se
va face mântuitor (Hristos) în locul lor ca să le scape odraslele?
- Ce voi face eu un fiu al lui Dumnezeu căzut în duh dar întors prin
suflet, trup şi aură de român când, în multe colţuri de ţară voi întâlni fii şi
fiice ale zeilor Indiei şi Pakistanului, semenii mei căzuţi ca şi mine dar care
nu s-au întors la Dumnezeu ca şi mine?
Care alt fiu al lui Dumnezeu se va face mântuitor (Hristos) în locul
lor ca să le scape odraslele de la moartea definitivă?
- Ce voi face eu, un fiu al lui Dumnezeu căzut cu duhul dar întors prin
suflet, trup şi aură de român, când voi merge în josul ţării şi în răsăritul
ţării unde voi întâlni mulţi fii şi fiice ale semenilor mei biblici Adam şi Eva,
căzuţi ca şi mine dar neîntorşi ca şi mine?
Aceşti fii şi fiice se trag din urma unirii lui Avram (unul din fii
omului, zeului biblic Adam, care s-a vrut Dumnezeu şi nu a putut fi) cu o
altă femeie decât soţia sa.
Multe secole, eu şi semenii mei, (fii ai lui Dumnezeu căzuţi în duh de
la faţa lui Dumnezeu dar întorşi înapoi la El prin suflet, trup şi aură de
român), am fost tăiaţi, furaţi de pământuri şi de bogăţia lui, asupriţi şi
forţaţi de către aceşti fii şi fiice ai omului Adam, fiinţe imperfecte, care
trăiesc o singură viaţă, după care se împrăştie în neant. Unde sunt oamenii
Adam şi Eva aceşti fii căzuţi ai lui Dumnezeu, ca să scape din pogromul
morţii veşnice pe toţi fii şi fiicele lor? Care alt fiu al lui Dumnezeu se va
face mântuitor (Hristos) în locul lui Adam şi Eva sau care alt Hristos se
va face Fiul Omului în locul fiului Omului, Avraam ca să le scape
odraslele de la pieirea definitivă?
- Ce voi face eu, când, de câţiva ani, mulţi fii şi fiice ale zeilor Chinei,
Tibetului, Japoniei, Egiptului, Romei, Greciei, Africii, Americilor, Europei,
se tot stabilesc pe teritoriul actual românesc?
75
Eugen Nicolae Gîscă
Unde sunt aceşti zei, fii ai lui Dumnezeu, oameni, Adami cu aere
de”Divinitate”, aceşti căzuţi ca şi mine dar neîntorşi ca şi mine prin suflet,
trup şi aură?
Care alt fiu al lui Dumnezeu se va face mântuitor (Hristos) în locul
lor ca să le scape odraslele de pieirea definitivă?
- Ci eu, unul din fii lui Dumnezeu, Omul căzut în duh dar revenit
prin suflet, trup şi aură de român, pentru care Taina Cea Din Veac se
descoperă azi, am văzut pe DOMNUL, Dumnezeu, cum S-a coborât în
locul meu, cel căzut, ca un Fiu al lui Dumnezeu necăzut şi S-a făcut în
locul meu Fiu al Omului ca să scape pe toţi fii Omului, inclusiv pe toţi fii
mei, omul, de la moartea definitivă.
Şi am zis că, dacă DOMNUL, Dumnezeu, S-a coborât în locul meu,
fiu al lui Dumnezeu căzut, ca un Fiu al lui Dumnezeu necăzut şi S-a făcut
prin Sine ca un Fiu al Omului ca să scape pe fii mei din timpurile acelea,
atunci, ÎL voi ruga azi să Se facă şi prin mine, fiul Lui, Fiu al Omului
pentru ca să scape şi prin mine, pe fii şi fiicele omului din timpurile
acestea de pe teritoriul românesc de azi.
Şi oriunde mă voi duce şi voi întâlni pe fii omului din ţara mea,
România, ştiu că Dumnezeu venit ca un Fiu necăzut al lui Dumnezeu, Se
va sălăşlui în mine, un fiu căzut al lui Dumnezeu, pentru ca prin mine,
Fiu al Omului să Se facă, şi să scape de moarte pe toţi fii omului de pe
teritoriul românesc.
- Mă voi duce în susul ţării mele la fii şi la fiicele de azi ai lui
Zalmoxes ca să descopăr pentru aceştia azi taina cea din veac, adevărul
despre ce sunt ei, şi vestea cea bună pentru ei toţi, aşa cum Pavel a vestit-o,
- Mă voi duce în apusul ţării mele la fii şi la fiicele de azi ai zeilor
Mongoliei ca să descopăr pentru aceştia azi, taina cea din veac, adevărul
despre ce sunt ei, şi vestea cea bună pentru ei toţi, aşa cum Pavel a vestit-o,
- Mă voi duce în multe colţuri ale ţării mele la fii şi la fiicele de azi
ai zeilor Indiei şi Pakistanului, ca să descopăr pentru aceştia azi, taina cea
din veac, adevărul despre ce sunt ei, şi vestea cea bună pentru ei toţi, aşa
cum Pavel a vestit-o,
- Mă voi duce în josul şi în răsăritul ţării mele, la fii şi la fiicele de
azi ai zeilor Adam şi Eva, la fii si la fiicele de azi ai zeilor Tibetului, Chinei,
Japoniei şi a toată Asia, la fii şi fiicele de azi ai zeilor Egiptului, Sumerului
şi Babilonului, şi a toată Africa, la fii şi la fiicele de azi ai zeilor Romei şi
Greciei, la fii şi la fiicele de azi ai zeilor Europei, la fii şi la fiicele de azi ai
zeilor celor 2 Americi.

Mă voi duce la toţi aceşti osândiţi fii ai Omului, ca să descopăr


pentru ei azi, Taina Cea Din Veac, adică Adevărul Despre Ce Sunt Ei, Şi
76
Misiunea României observată prin clarvedere
Evanghelia Lui Dumnezeu, adică Vestea Cea Bună Pentru Toţi fii
Omului, aşa cum Apostolul Pavel a vestit-o la tot fiul Omului pe Pământul
de atunci.

Când am văzut eu, un Adam, un om - care m-am amăgit de demult şi


poftind să fiu Dumnezeu, nu am fost - când am văzut că DOMNUL,
Dumnezeu, Se face om, ca mine, pentru mine, ca sa mă facă pe mine din nou
ca Dumnezeu, am început să spun ce am văzut şi ce am invăţat, atât către
oameni, zeii întorşi acum prin suflet, trup şi aură de român, cât şi către fii
omului făcuţi în timpurile de demult când în ne-bunia duhului lor, oamenii
se voiau fiecare, Divinitate, Dumnezeu în ceruri şi pe Pământ.Şi azi, cine
are ochi de văzut, începe să vadă, şi cine are urechi de auzit, începe să
audă…

CELE 3”KARMA”ALE PĂMÂNTULUI, LOCUINŢA OMULUI:

PRIMA”KARMA”A PĂMÂNTULUI
-”KARMA”REBELIUNII FIILOR LUI DUMNEZEU ÎMPOTRIVA
LUI DUMNEZEU, TATĂL, ZIDITORUL ŞI ÎNDUMNEEZITORUL LOR
–”KARMA”OMULUI, ÎNGERULUI ŞI STIHIEI NATURII.

A DOUA”KARMA”A PĂMÂNTULUI
-”KARMA”REBELIUNII FIULUI OMULUI, FIULUI ÎNGERULUI
ŞI FIULUI STIHIEI NATURII ÎMPOTRIVA OAMENILOR CU AERE DE
ZEI, TAŢILOR LOR, FĂCĂTORII LOR

A TREIA”KARMA”A PĂMÂNTULUI
-”KARMA”REBELIUNII FIULUI OMULUI, FIULUI ÎNGERULUI
ŞI FIULUI STIHIEI NATURII ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU,
DUMNEZEUL PĂRINŢILOR LOR.

PRIMA”KARMA”A PĂMÂNTULUI
Omul trăieşte în Lumea lui, Pământul, vremurile în care
PRIMA”KARMA”A PĂMÂNTULUI SE APROPIE DE”ARDEREA”SA
TOTALĂ.
Iată cele 2 semne care anunţă că aceste vremuri s-au apropiat:

1 -”Divinitatea”şi”Zeii”la care se pleacă Pământul NU SUNT ZEII


CI CREAŢII ALE ZEILOR, sunt fii şi fiice ale Omului Îngerului şi Stihiei
Naturii.
77
Eugen Nicolae Gîscă

2 – Conducerea Popoarelor Pământului trece în mâna fiului Omului.

Căci azi, încetează timpul dat ca fiul Omului să se mai creadă Om,
în locul Omului pe Pământ, Lumea Omului, tot aşa cum a încetat timpul ca
Omul să se mai creadă Dumnezeu în cereuri, Lumile lui Dumnezeu.
A încetat timpul de ucidere, distrugere, asuprire, înrobire,
înfometare, minţire a Omului şi a Lumii Omului, Pământul, de către fiul
Omului care se crede Om.
Trăim vremuri când nu mai este timp, căci tot Omul căzut care se
voia ca Dumnezeu, este aproape de întoarcerea lui la Dumnezeu,
Îndumnezeitorul lui.
Dar iată, vine şi vremea când, prin întoarcerea la Dumnezeu a
ultimilor Oameni care încă se mai cred în Ceruri ca Dumnezeu, se va stinge
în Ceruri şi pe Pământ Răul născut şi alimentat atâţia eoni de Omul căzut,
împotriva Tatălui său, Dumnezeu.
Pe Pământ un altfel de Rău se arată, necunoscut Omului, un Rău
care nu este ca cel cunoscut căci acest Rău, nu este Binele Făcut Prost cu
care era obişnuit Omul şi pe care l-a practicat atâta vreme.
Acest Rău Absolut îşi face loc încet, încet azi pe Pământ, alimentat de
ura teribilă, tot mai mare, a fiului Omului, o ură mare, îndreptată împotriva
Tatălui său, Omul care s-a declarat Zeu şi a Locuinţei lui, Pământul, dar
îndreptată şi împotriva lui Dumnezeu şi a Locuinţelor Lui, Cerurile…

Locuinţa Omului, Pământul, Marea Ocultă Şi Marea Finanţă vor


ajunge în mîna fiului Omului

Fiul Omului, fiul Îngerului şi fiul Stihiei Naturii îşi dau mâna şi
formează Marea Ocultă Cerească şi Pământească, condusă nu de
Dumnezeu, nici de om nici de înger nici de stihia naturii, ci de fii şi de
fiicele omului.îngerului şi stihiei naturii.
Este Oculta şi Finanţa de care Omul, Îngerul, Stihia Naturii şi
Marea lor Ocultă şi Finanţă a vremurile noastre nu au cunoştinţă şi nici
pricepere să le distingă.
Căci cheia prin care Oculta şi Finanţa fiului Omului sparge sistemul
Marii Oculte şi Marii Finanţe a Omului este necunoscută omului, îngerului
şi stihiei naturii, este alta decât cheia cu care ei, omul, îngerul şi stihia
naturii sparg Sistemul Creştin şi conduc Pământul.
Omul care încă îşi mai conduce părţi din Lumea Sa, Pământul, din
78
Misiunea României observată prin clarvedere
văzut şi din nevăzut, este înlăturat fără ca măcar să priceapă, încet, încet,
de la conducerea văzută şi nevăzută a Locuinţelor lui, Cerurile şi Pământul,
de fiul Omului, până când Cerurile şi Pământul, locuinţele Omului cu ifose
de Dumnezeu, vor ajunge pe deplin în mâna răzbunătoare, crudă şi
nemiloasă a fiului Omului.
Aceste vlăstare ale Răului Absolut, se înfiripă încet, nevăzute de ochii
abătuţi cu dibăcie ai Omului prostit aşa de uşor pe Pământ de fiul său…
Aceste fiinţe care deja se nasc de ceva timp sunt ascunse şi protejate -
cu o abilitate pe care doar un om copil o remarcă - de semenii lor, care
dispun de vaste resurse, şi care sunt grupaţi în”Mişcări
Spirituale”criminale pe tot Pământul. Sunt puse în mişcare monstruoase
maşinării de propagandă întunecată, născute şi crescute cu răbdare din
căscatul Omului, prin care fii Omului fii Îngerului şi fii Stihiei Naturii,
aceşti monştrii care vă mint că sunt Oameni, sunt prezentaţi ca”angeli
radioşi”, sub diferite denumiri mincinoase de scenă de genul”copii
indigo”“, copii de cristal”“, copii de opal”…
Nu sunt departe timpurile când Omul şi Lumea lui, Pământul, se vor
mai zgâlţâi puternic încă o dată şi vor fi încercate şi cercetate încă o dată.
Iată Omul, cuprins de mirare mare, privind la”extratereştrii”cu care
a fost mânărit.
Iată Omul care asistă acum neputincios la invadarea Locuinţei sale,
Pământul, de către”copii stelelor”, care sunt în adevăr fiul Omului, fiul
Îngerului şi fiul Stihiei Naturii.
Înfăţişarea lor îngrozeşte pe Om care se jeleşte, se zbuciumă şi se
roagă acum zadarnic.
Cruzimea nemăsurată a fiului Omului va reverbera şi va umple de
indignare Cerurile.
Măcelul, înrobirea şi batjocorirea Omului de către creaţiile sale, de
către fii şi fiicele lui, va dura timpuri şi o perioadă de timp.
La urmă, din scrumul tuturor acestor suferinţe îndurate deopotrivă,
Omul, Îngerul şi Stihia Naturii, vor avea adevărata viziune a Imensei
Greşeli Cosmice pe care au făcut-o atunci demult pe când se vedeau plini
de ştiinţă dumnezeiască şi de nemăsurată putere, când s-au amăgit şi
poftind să fie Dumnezei au zidit creaţii şi fii ai lor după chipul şi după
asemănarea lor de atunci, fiinţe ce nu trebuiau zidite, zidire de care acum se
înfricoşează, zidire de care acum se căiesc amarnic…
În acest fel se va încheia şi se va”arde”Prima”Karma”A
Pământului, Primul Mare Eveniment Energetic Cosmic, Prima Etapă A
Marelui Proces De Vindecare Şi Reabilitare Al Duhurilor Omeneşti Căzute,
disciplinate prin coborârea lor repetată în tipul hristic (salvator) de suflet,
trup şi aură alcătuit de Dumnezeu coborât ca Hristos (Salvator), în chip de
79
Eugen Nicolae Gîscă
Om dar şi în chip de Fiul Omului, tip hristic alcătuit din Adevăratul
Dumnezeu, din semen şi din creaţia lumii.
Tot în acele vremuri deloc depărtate, se va încheia şi se
va”arde”Prima”Karma”A Pământului, Primul Mare Eveniment, Prima
Etapă A Marelui Proces De Vindecare Şi Reabilitare A Duhurilor Căzute
Îngereşti şi al Duhurilor Naturii, disciplinate prin coborârea lor repetată în
nenumărate tipuri de suflet, trup şi aură, alcătuite din Hristos, din Om şi din
semen…Căci cine poate clar-vede duhul vede duhul Omului întors la
Dumnezeu cum se coboară de nenumărate ori să se disciplineze şi astfel să
se vindece, în suflet, trup şi aură de om şi vede duhul îngerului şi duhul
stihiei naturii întoarse la Dumnezeu cum se coboară de nenumărate ori să
se disciplineze şi astfel să se vindece, în creaţia Lumii, adică în elemente, în
lumea vegetală şi în lumea animală.

Toate aceste observaţii am început să le cataloghez acum mai bine de


14 ani, în timpurile când colindam ţara în lung şi în lat, observând
alcătuirea şi mersul celor 2 categorii de fiinţe ce populează teritoriul
actual al României:

Oamenii - Adamii, zeii de altădată, care acum încearcă să îşi repare


prin suflet, trup şi aură, duhurile lor năruite, îmbolnăvite de ambiţia lor de
a crea ca Dumnezeu fără să fie încă îndumnezeiţi,
Fii şi fiicele Omului - sâmtemiile, fiinţe semiumane, pe care le-au
creat atunci după chipul şi asemănarea lor de atunci, adică neîndumnezeită,
căzută, fără Dumnezeu de care se depărtaseră, şi pe care ÎL sfidau.

80
CAPITOLUL 2
SUBCAPITOLUL 2

2 – FII ŞI FIICELE OMULUI


FIINŢELE CARE TRĂIESC O SINGURĂ EXISTENŢĂ ŞI CARE NU
SUPRAVIEŢUIESC DESCOMPUNERII SUFLETULUI, TRUPULUI ŞI
AUREI LOR

Japonia este condusă de 2600 de ani de împăraţi care afirmă


conform arborelui lor genealogic, că descind din Zeiţa Soarelui, Amatera
Su.
Ginta conducătoare a Tibetului descinde din Zeiţe şi Zei ai apei,
pământului, focului, zăpezii, cerului, văzduhului.
În cele 2 Americi există conducători care descind din Zei şi Zeiţe şi
care conduc resturile unor regate ale Zeilor, apuse acum.
La fel putem vorbi şi despre Europa, Africa şi toată Asia.
În fiecare din aceste ţări există mărturii clare arbori genealogici ale
descendenţilor Zeilor şi Zeiţelor ce domneau în Europa până la venirea
Adevăratului Dumnezeu ca Hristos, scrieri vechi, unele scrise chiar de Zei
ori Zeiţe, arme ale Zeilor, dar şi multe lucruri ţinute secret de descendenţii
fiilor şi fiicelor lor, sâmtemiile.
Tot la fel cum chipul şi asemănarea vizibilă a acestor progenituri ale
Zeilor şi Zeiţelo diferă de la o stirpe la cealaltă, tot aşa şi structura lor
energetică interioară trupului fizic, diferă de la o stirpe la alta.
Cât priveşte deosebirea dintre chipul şi asemănarea Omului şi chipul
şi asemănarea fiului Omului, această deosebire este ca de la cer la pământ.

SÂMTEMIILE - fii şi fiicele Omului observate prin clarvedere


directă

Această categorie de fiinţe care se află în număr mare pe teritoriul


actual al tuturor ţărilor, inclusiv pe teritoriul actual al României, poartă
numele de sâmtemii. Acest cuvânt, are multe înţelesuri, aşa că vom numi
doar câteva din ele – neadevărat, nereuşit, neterminat, greşit.
Pe teritoriul actual românesc sâmtemiile, fii oamenilor, trăiesc
împreună cu oamenii, semenii părinţilor lor, Zeii, şi nu de puţine ori, în
viaţa de zi cu zi, au ocazia să se dea nas în nas chiar cu părintele lor, Zeul
Eugen Nicolae Gîscă
şi Creatorul lor de demult, care se coboară în suflet, trup şi aură de român,
a nu ştiu câta oară. Fii oamenilor, sâmtemiile, nu depăşesc treizeci la sută
din populaţia actuală a României, în timp ce oamenii sunt în proporţie de
şaptezeci la sută.

Privite prin clarvedere directă, sâmtemiile pot fi analizate în funcţie


de mai multe criterii, cum ar fi:

1 - În funcţie de locul unde vieţuiesc aceste sâmtemii:


Din acest punct de vedere putem vorbi despre 2 mari categorii de
sâmtemii şi anume despre sâmtemiile din ceruri şi despre sâmtemiile de pe
Pământ.

a - Sâmtemiile din Ceruri, din Lumile Zeilor:


Aceste semifiinţe umane, creaţii neterminate, gre;ite ale Omului,
adică ale Adamului căzut şi neterminat el însuşi în îndumnezeirea duhului
său, sunt o mărturie vie, incomodă pentru Om, incontestabilă.
Sâmtemiile, fii şi fiicele Omului, sunt efectele energetice semi-vii,
datorate faptului că Fiinţa Umană s-a folosit de trupul său duh în alte
scopuri decât în scopul îndumnezeirii, pe timpul şederii ei în lumile
duhurilor, adică în ceruri.
Fiinţele acestor sâmtemii sunt precum umbrele, neterminate şi fără
Dumnezeu în ele căci în momentul conceperii lor, creatorii lor se
depărtaseră de Dumnezeu şi nu Îl mai aveau în ei. Aceste semifiinţe
neterminate făcute după chipul şi asemănarea Oamenilor căzuţi de la
îndumnezeire, (oameni care se autoproclamaseră dumne-zei), sunt
îmbrăcate în trup duh construit de aceşti dumne-zei după chipul şi după
asemănarea duhului lor căzut de la îndumnezeire din care lipsea
Dumnezeu. Şi acest trup semiduh al unei sâmtemii este incomplet, fără
Dumnezeu în el, şi foarte aproape de stingere definitivă.
Zeii neîntorşi încă la Dumnezeu precum ne întoarcem noi, prin suflet,
trup şi aură de român, nu s-ar putea susţine în viaţă pe ei şi pe aceşti fii ai
lor fără energiile dumnezeieşti care le lipsesc lor, şi pe care le fură prin aşa
zisele”iniţieri’’ de la oamenii de pe Pământ, (zeii ce se reîntorc prin suflet,
trup şi aură de români), prin maeştrii spirituali, slugile lor din lumea
materială.
Odată la o anumită perioadă de timp, când este nevoie de mai multe
suflete pentru hrănirea în cerurile lor a acestor zei şi sâmtemii, printr-un
efort energetic deosebit, se pregăteşte cu grijă venirea în Lumea Materială
prin suflet, trup şi aură de români contrafăcute, a anumitor categorii de fii
ai zeilor, de sâmtemii.
82
Misiunea României observată prin clarvedere
Privite prin clarvedere directă aceste sâmtemii venite din alte ceruri
decât din cerurile lui Dumnezeu se deosebesc de sâmtemiile de pe Pământ
prin alcătuirea lor energetică diferită. Sâmtemiile venite din cerurile zeilor
sunt semifiinţe în semitrup duh, după chipul şi asemănarea zeului, şi care
vin în suflet, trup şi aură de român, confecţionate din sufletele, trupurile şi
aurele românilor care le devin slugi pe Pământ.
Acest tip de suflet, trup şi aură, este lesne de deosebit de sufletul,
trupul şi aura românilor obişnuiţi, oameni, care sunt fiinţe în duh, după
chipul şi după asemănarea lui Dumnezeu, coborâte în suflet, trup şi aură
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, care S-a făcut Hristos
(Mântuitor, Salvator) pentru toţi oamenii, foştii zei care doresc să se
reabiliteze, şi pentru toţi fii şi fiicele lor, sâmtemiile.
Tot la fel de uşor le deosebeşti şi de sâmtemiile create pe Pământ
căci la aceste sâmtemii pământene fiinţa lor joacă rolul de suflet şi este
îmbracată în trup şi aură, deosebite ca alcătuire faţă de sâmtemiile venite
din cerurile zeilor şi faţă de oameni.
Aceste sâmtemii pământeşti nu au suflet propriu, pentru că nu au
duh de Adam, căci sufletul este un vehicul specific oamenilor, Adamilor ca
să îşi reînoiască duhul bolnav, căzut de la îndumnezeire.
Aceste sâmtemii coborâte pe teritoriul actual al României sunt
activate atunci când, din cerurile zeilor se hotărăşte momentul activării lor.
Peste noapte, aceste sâmtemii, devin Mesageri Ai”Divinităţii”, cum
le place acestor Zei să li se spună, şi care”Divinitate”încă nu s-au întors de
unde a căzut, de la Adevăratul Dumnezeu, pe care încă Îl sfidează, şi
împotriva căruia încă luptă, din lumile lor, din ceruri, prin slugile lor
preaplecate, mereu aceeaşi pe sticla României şi pe tarabele ei.
Misiunea acestor sâmtemii, semizei, mesageri ai zeilor, avatari mai
mari sau mai mici, este tocmai să lupte împotriva Planului lui Dumnezeu de
reabilitare uşoară şi rapidă a Oamenilor ne-buni cu duhul din pricina
manifestării lor ca zei şi din pricina creaţiilor lor nedumnezeiesti, care sunt
fii omului, sâmtemiile.
Aceşti apostoli ai zeilor luptă pe faţă împotriva lui Dumnezeu, făcut
Hristos, adică sunt apostoli antihrişti.
Activarea pe Pământ a acestor antihrişti este fulgerătoare.
Te trezeşti deodată că bărbatul sau femeia obişnuită pe care îi ştii de
o viaţă, emană peste noapte carismă, un alt curent de gândire anticreştin şi
nu poţi răspunde de ce unde merg ei se produc semne, minuni, şi vindecări
ce nu pot fi verificate în timp în multe trupuri fizice, dar nu în numele lui
Hristos ci în numele altor dumne-zei.
Toţi aceşti avatari, devin, unii conducători politici, alţii devin
conducători spirituali, mari maeştri spirituali pe pământ românesc, căci
83
Eugen Nicolae Gîscă
însuşi termenul de maestru spiritual a fost născocit pentru ei chiar de către
ei, ca orice orb să sesizeze diferenţa dintre ei şi preoţii lui Dumnezeu.
Trupurile fizice ale acestor fii ai omului, sunt aproape ca un trup de om, de
Adam, dar sufletul, contrapartea energetică a trupului fizic şi aura lor se
văd stranii şi groteşti, făcute din mai multe bucăţi parcă cusute prost, ca o
haină făcută şi cusută din mai multe părţi luate din alte haine sfâşiate.
Dacă numeri fiinţele umane, (oamenii, zeii reîntorşi), care vin în
suflet, trup şi aură de român şi sâmtemiile, fii şi fiicele omului de pe acelaşi
teritoriu românesc”iniţiaţi’’ de aceşti maeştrii spirituali ai zeilor, ajungi la
nişte cifre astronomice şi vezi cât de mare e buba făcută de ei pe teritoriul
românesc.
Numai pe timpul unei coborâri pe teritoriul românesc, fiecare astfel
de semizeu, sau semizeiţă, maeştrii spirituali, strâng prin minciună, recoltă
bogată de suflete din care dincolo se hrănesc ei şi părinţii lor, Zeii, defecţi
din lipsă de Dumnezeu. Căci aceste semifiinte sunt fii minciunii, fiindcă
fiecare tată al lor, zeul, diavolul (adică şmenarul) şi satan (adică adversarul
lui Dumnezeu şi prigonitorul semenilor), este tatăl minciunilor.
Numărul oamenilor iniţiaţi prin conferinţe, cursuri, cărţi ori pe sticlă
numai de unul din aceşti maeştrii spirituali în trecerea lui timp de o viaţă pe
pământ românesc, ajunge la un milion.
Toţi românii iniţiaţi de aceşti semizei pe teritoriul românesc sunt
convinşi că evoluează foarte repede şi că se suie, spun ei, la”Divinitate”, în
ceruri mai repede decât semenii lor.
Dar, în momentul morţii lor, groaza pune stăpânire pe ei când văd
adevărul despre zeii lor”plini de lumină şi de iubire ”, când văd adevărata
imagine a”Divinităţii”, a duhurilor lor descărnate, descompletate de
interiile duhului lui Dumnezeu şi de faptele cele iubitoare faţă de semen.
Ei vin ferindu-se de lumină, alunecând ca umbrele şi mârâind ca
hienele flămânde şi sfâşie hălci din sufletul, din contrapartea energetică a
trupului fizic, şi din aura nefericitului de român (care pe Pământ îţi rânjea
superior când îi vorbeai de Hristos), şi îi trag apoi, îi târăsc duhul său încă
buimac şi urlând, în străfundurile Pământului, folosind căi nebănuite încă
de ştiinţă, ca să ajungă mergând pe acolo şi traversând pe acolo, în lumile
zeilor, de unde acum mai bine de 2000 de ani, Dumnezeu ce Se făcuse
Hristos (Mântuitor, Salvator) a scos din înrobirea şi din iadurile zeilor pe
mulţi români.
Un clarvăzător nu-i tocmai un tip fericit căci ce vede uneori, îi fură
somnul şi îi albeşte chiar şi părul din capul sufletului. Iar când, de multe ori
jocurile vieţii, iniţiate de Dumnezeu făcut Hristos pe teritoriul românesc îl
pun pe un clarvăzător alături de astfel de fiinţe, de semizei, maeştrii
spirituali ai României, infiltraţi în toate structurile sociale şi”spirituale’’ şi

84
Misiunea României observată prin clarvedere
vede adevărata înfăţişare a lor şi a fiinţelor monstruoase ce ii”gardează ”,
ce poate să facă altceva decât să tremure din toate şuruburile?
Cine este românul care ascultă cu atenţie vorbirea acestor maeştrii
spirituali, ocultişti, ezoterişti, şi cine este românul care citeşte cu atenţie
cursurile sau cărţile lor, ca să înţeleagă minciuna din acestea şi că în
general:
1- ei, maeştrii spirituali sunt făcuţi de zei, zeiţe, îngeri sau hattori, şi
nu de Dumnezeu,
2- ei nu te”iniţiază’’în numele lui Dumnezeu, ci în numele altor
dumnezei, marii arhitecţi ai lumii, despre care Dumnezeu ţi-a spus să te
fereşti ca de”dracu’’ pentru că cei despre care maeştrii spirituali îţi spun că
sunt zei, Dumnezeu îţi spune că sunt”dracu’’, aşa că mai bine întreabă-te
singur cine minte, Dumnezeu sau maestrul tău spiritual.
3- ei maeştrii tăi spirituali nu au venit pe Pământ să te ducă pe tine la
Dumnezeul tău, Dumnezeul Bibliei tale, în Împărăţia Lui, ci la alţi
dumnezei, în lumile lor...De aceea ei nu te învaţă pe tine din Biblie,
Evanghelia Luminii lui Dumnezeu, ci din Evangheliile Întunecate ale
altor dumnezei.
4- după moartea unui român, acel român fraierit astfel, nu mai
ajunge la Dumnezeu, ci la”dracu’’...

Iată ce trebuie să înţeleagă odată pentru totdeauna românii despre


maeştrii lor spirituali care i-a iniţiat:

1 - că au de-a face în majoritatea cazurilor cu un fiu sau cu o fiică a


zeilor creată de către zei după chipul si după asemănarea lor, deci nu sunt
oameni, Adami, adică nu sunt fiinţe create de Dumnezeu după chipul şi
după asemănarea Lui. Ei nu Îl cunosc pe DUMNEZEU, nu L-au văzut
niciodată. Majoritatea sâmtemiilor au fost creaţi aici pe Pământ.

2 – că aceşti fii ai Omului, el sau ea, maeştrii tăi spirituali, sunt aici,
pe teritoriul actual al României, cu o misiune spirituală bine definită.
Scopul misiunii maeştrilor spirituali aflaţi pe teritoriul actual românesc îţi
este ascuns ţie sub minciunile lor şi este să te despartă pe tine de Hristos.
Cum fac asta? Prefăcându-se şi minţindu-te că vor să te tragă pe tine”,
românule involuat şi neiniţiat “în lumile minunate şi pline de lumină şi
iubire ale părinţilor lor, adică în lumile zeilor de demult, semenii tăi. Mai
pe scurt au venit să te fraierească pe tine să părăseşti pe Dumnezeu făcut
Hristos pentru tine, ca după ce mori sufletul tău să nu meargă la Hristos ci
să devină hrana lor. Românule fă o încercare şi caută din curiozitate să
aduci zilnic la biserică, la Hristos pe maestrul tău spiritual care îţi vorbeşte
85
Eugen Nicolae Gîscă
de Dumnezeu şi de Hristos, să se spovedească, să participe la Sfântul Maslu
şi să îi citească popa Moliftele, să vezi atunci ce ce fel de lumină şi iubire
iese din maestrul tău spiritual. Apropo, românule nu te întrebi niciodată de
ce nu vine la Sfântul Maslu, nici un mare maestru spiritual, de ce nu vine
niciodată de paşti să mănânce paştele şi nici să i se facă Moliftele Sfântului
Vasile Cel Mare, ori Ioan Gură De Aur? Ai văzut vreodată, românule ce
iese dintr-un mare maestru spiritual exorcizat, ca să înlemneşti, şi să nu mai
vrei să dormi nopţile decât în biserică?
Pentru că el sau ea, maeştrii tăi spirituali, românule, nu sunt trimşi
de Dumnezeu. De ce? Pentru că nu predică Evanghelia, Cuvântul lui
Dumnezeu, adică nu îl predică pe Hristos şi nu vindecă în numele lui
Hristos, nici măcar nu are curajul să se boteze în numele Lui. Aşadar tu
românule, întreabă-i pe maeştrii tăi spirituali cine sunt ei şi cine i-a trimis
la tine, dacă nu au venit la tine în numele lui Hristos, şi iniţierile făcute ţie
nu sunt iniţieri în numele lui Hristos? Românule, fă un efort şi adună toate
informaţiile despre zeii maestrului tău spiritual şi despre simbolurile puse
pe sufletul, trupul şi aura ta, ca să ştii pe ce mâini apuci după ce părăseşti
această lume. Informează-te în amănunt de la cine vin
energiile”vindecătoare’’şi”flăcările violet”cu care se lucrează pe sufletul,
trupul şi aura ta.

3 – Cum depărtează aceşti maeştrii spirituali pe român de Hristos?


Îţi spun ei ţie, că tu, românule trebuie să suferi un proces energetic
numit formatare mentală, pentru a scăpa, nu-i aşa, de frica iadului şi de
Dumnezeul crud al Bibliei.(Însă tu gândeşte că deja ai fost formatat
energetic de Hristos şi nu strica formatarea Lui). Această formatare se face,
bineînţeles repetând mantre diferite cu numele zeilor, apoi deschidem
împreună, spun ei, nişte portaluri de lumină tot ale zeilor, ca să trecem
împreună spun ei în noua energie. După aceea, vă spun ei, când veţi părăsi
acest teritoriu românesc, care nu există de fapt, căci este nu-i aşa, spun ei, o
himeră, şi când veţi părăsi sufletul trupul şi aura voastră, care sunt pentru
voi, spun ei, închisori, atunci spiritul vostru va fi eliberat.
Toate acestea vi le spun vouă oamenilor ei, semicreaturi defecte, fii
pieritori ai omului, călăii voştrii, şi voi, fii ai lui Dumnezeu, le pupaţi
mâinile, şi vă certaţi între voi pentru a intra în graţia şi în atenţia lor? Cum
te poate vindeca, iniţia şi evolua pe tine românule, (care eşti un fiu al lui
Dumnezeu, creat de El, cu mâna Lui, după chipul şi asemănarea Lui), un fiu
al omului, un maestru spiritual, o semifiinţă creată greşit de un semen al tău
zeu, într-un moment prost, după ce s-a despărţit de Dumnezeu.Cum te poate
vindeca pe tine, un Duh perfect din naştere creat în Ceruri, cineva care nu
este duh ca tine, ci unul o semifiinţă creată pe Pământ, defectă din naştere,
care trăieşte o singura viaţă? Cum îl crezi tu pe el când îţi vorbeşte de
86
Misiunea României observată prin clarvedere
Dumnezeu, el care nici măcar nu se poate reîncarna pentru că nu are duh
de fiu al lui Dumnezeu ca tine şi nu are cum să Îl întâlnească pe Dumnezeu,
pentru ca nu l-a făcut Dumnezeu? Cum crezi tu românule că îţi poate
vindeca ţie sufletul, trupul şi aura un zeu, un duh fără Dumnezeu în el şi
care nu are suflet, trup şi aură?
De aceea tu românule, priveşte atent la schimbarea lor la faţă şi în
ochii acestor semifiinţe când sunt aproape ori pe sticlă, şi ascultă
aversiunea lor faţă de preoţii lui Hristos şi faţă de creştinism şi cum
împachetează ei în ambalaje vii şi luminoase pe zeii lor hâzi şi întunecaţi,
care se descompun şi mor dacă nu te mănâncă pe tine. Românule, fiule de
Dumnezeu, tu care eşti mai bătrân ca lumile zeilor lor, şi decât zeii lor şi
care înainte de apariţia timpului lor tu erai, întreabă-ţi maestrul spiritual,
pe acest fiu al omului în vârsta doar de câţiva zeci de ani tereştri, şi care
zice că te”iniţiază’’ pe tine, cine minte cu privire la adevărul despre ce e el
şi ce eşti tu? Minte DOMNUL Dumnezeul Bibliei, sau minte”maestru”l tău
spiritual?
Observă-i cum la început iau numele lui Dumnezeu în deşert, adică
se folosesc de numele lui Hristos, amestecându-L în învăţăturile zeilor lor,
pentru ca românul să nu simtă că sufletul lui trece încet încet în mâna Celui
Viclean, în laţul Celui Rău.Care român se întreabă, de ce un maestru
spiritual, o sâmtemie, care vorbeşte despre Dumnezeu, despre Hristos, nu Îl
predică pe Dumnezeu, pe Hristos, şi de ce nu vindecă în numele LUI, ci
predică zeii, îngerii şi pe hattori, spiritele naturii, părinţii lui, pe care
Biblia îi numeşte diavoli, draci şi demoni, şi pe care Dumnezeu coborât în
lume ca Hristos îi scotea din oameni şi din animale ca pe dopuri?
Românului i se arată de către maeştrii spirituali, imagini ale zeilor din
timpurile când zeii stăpâneau Pământul şi se hrăneau din belşug cu viaţa
din Om, victima lor. Dar tu românule, ştii tu cum
arată”Divinitatea”maestrului tău spiritual, ştii tu cum arată toţi aceşti Zei
ai lui după 2008 de la izgonirea lor de pe Pământ de către Adevăratul
Dumnezeu coborât ca Hristos, ca Salvator al tău din mâna lor? E bine
totuşi că nu poţi să-i vezi cum arată căci de-ai reuşi chiar preţ de o clipă, ai
refuza să mai adormi altundeva decât în biserică.
Nu de puţine ori sufletul unui clarvăzător plânge văzând marea
putere a Celui Viclean infiltrat în mintea, în inima şi în burta României şi
a românului, asupra fiinţelor venite pe teritoriul românesc în suflet, trup şi
aură de român şi care, mulţi din aceşti români nu au nici măcar cunoştiinţe
minime despre Dumnezeu ca să se întrebe apoi de ce Dumnezeu a venit pe
Pământ ca şi ei în suflet, trup şi aură şi de ce S-a făcut Hristos şi pentru
sufletele, trupurile şi aurele româneşti.
Şi m-am uitat la românii care au primit suflete trupuri şi aure
româneşti conducătoare de la Hristos, ca să le folosească într-un mod
87
Eugen Nicolae Gîscă
hristic (creştin) prin care să dăruiască românului prosperitate în suflet, în
trup şi în aură, şi să nu permită Celui Viclean să predice pe teritoriul
românesc, evangheliile diavoleşti, satanice (ştiinţele vechilor zei),
evangheliile draconice (învăţăturile îngerilor căzuţi), şi evangheliile
demonice (învăţăturile duhurilor căzute ale naturii).Dar i-am văzut pe mulţi
din conducători folosind sufletul, trupul şi aura lor conducătoare în alte
scopuri decât cele dumnezeieşti, neştiind ce îi aşteaptă la urmă...
Şi câţi români dăruiţi de Hristos cu suflete, trupuri şi aure
conducătoare, ÎL văd pe Acela care neîncetat spune Ţării:”România
deşteaptă-te”, iar apoi:”Deşteaptă-te române”, şi câţi citesc Cuvântul Lui
ca să facă binele prin EL? Dar mai ales câţi jură pe Cuvântul Lui şi câţi fac
întocmai precum au jurat când primesc puterea de la Dumnezeu făcut
Hristos şi sufletele, trupurile şi aurele lor sunt înzestrate de Hristos cu
putere, cu stăpânire şi cu domnie?

b - Sâmtemiile de pe Pământ, Locuinţa Omului


Sâmtemiile de pe Pământ, mai exact, fii şi fiicele Omului de pe
teritoriul actual românesc, sunt mărturia semivie, incontestabilă, a trecerii
întunecate a zeilor prin lumea materială, pe teritoriul românesc, sunt efecte
energetice semivii, datorate faptului că oamenii, Adamii căzuţi, zeii de
demult, s-au folosit de suflet, trup şi aură, în alte scopuri decât în scopul
curativ, de vindecare a duhului lor defectat, ne-bun, îmbolnăvit prin
căderea de la îndumnezeire, şi prin depărtarea duhului lor de Duhul lui
Dumnezeu.
În această carte, vom discuta în mod special despre sâmtemiile de pe
Pământ şi vom face referiri la sâmtemiile de pe teritoriul actual românesc.

Sâmtemiile de pe teritoriul romanesc, privite în funcţie de făcătorul


lor:
1 - fii şi fiice ale zeilor (Adamilor, oamenilor căzuţi) făcuţi de Zei
după chipul şi după asemănarea lor.
- Această categorie de fiinţe trăieşte în număr mare în Maramureş, în
Ţara Oaşului şi sunt urmaşi direcţii ai tuturor Zeilor şi Zeiţelor care au
stăpânit cândva teritoriul românesc de demult, ce era pe atunci mult mai
întins ca cel de azi. În sudul ţării pot fi găsiţi în grupuri răzleţe, fii şi fiice
ale biblicului Adam şi ai Evei, sâmtemii ce au migrat încoace din motive
diferite, de-a lungul vremurilor.
2 - fii şi fiice ale îngerilor căzuţi, pot fi regăsiţi în număr mare, cu
precădere în Transilvania, în special în judeţele Harghita şi Covasna, Arad
şi Bihor.
3 - fii şi fiice ale fiinţelor căzute ale naturii, pot fi regăsiţi în număr
88
Misiunea României observată prin clarvedere
mare în sudul ţării, în special în oraşele Craiova, Caracal, Slatina, Piteşti,
Alexandria, Bucureşti, Tulcea, Constanţa, în estul ţării, în special în oraşele
Brăila, Galaţi, Bacău, Iaşi, Suceava, Botoşani dar şi în vestul ţării, în
oraşele Deva, Arad, Oradea, Sibiu, Cluj-Napoca, Zalău, dar şi în vestul
ţării.
4 – fii şi fiice rezultate din împreunarea celor 3 categorii de fiinţe;
fiinţe umane, fiinţe îngereşti şi fiinţe ale naturii. Această categorie aparte,
şi cea mai violentă, poate fi regăsită amestecată printre toate aceste
categorii de sâmtemii ce vieţuiesc într-un chip ceva mai liniştit, în oraşele
enumerate mai sus.

Sâmtemiile de pe teritoriul românesc, privite în funcţie de


alcătuirea lor energetică

Atunci când observi prin clarvedere directă structurile energetice ce


compun aceste fiinţe, fii Omului ce vieţuiesc împreună cu Omul, le împarţi
în 2 mari categorii şi anume:
1- sâmtemiile cu alcătuire energetică necreştină de pe teritoriul
românesc.
2- sâmtemiile”băştinaşe”.
Sâmtemiile de pe teritoriul românesc, cu alcătuire energetică
necreştină, se înmulţesc de la an la an, având în vedere numărul mare de
emigranţi veniţi în marea lor majoritate din ţări necreştine unde încă mai
domnesc zeii ce nu doresc nici acum întoarcerea lor la Dumnezeu prin
Hristos adică la fel cum le-a arătat EL că se mai pot întoarce, şi anume prin
suflet, trup şi aură.
Numărul acestor sâmtemii emigrante îl sporeşte pe cel al
sâmtemiilor băştinaşe stabilite pe teritoriul românesc odată cu spargerea
cerurilor şi intrarea prin”efracţie”pe Pământ a Zeilor neîntorşi, cu alte
scopuri decât întoarcerea lor la Dumnezeu, prin suflet, trup şi aură.
Trupul fizic al acestor fii şi fiice ale oamenilor este aproape la fel cu
cel al oamenilor însă în rest, structurile energetice ce alcătuiesc fii Omului
şi structurile energetice care alcătuiesc Omul se deosebesc total.
Omul este o Fiinţă Umană ce trebuia să îşi îndumnezeiască trupul
său duh şi a stopat acest proces prin căderea sa de la îndumnezeire.Iar pe
Pământ, de-a lungul timpului aceşti oameni căzuţi cu duhul încearcă, prin
suflet, trup şi aură, să îşi reabiliteze duhul lor căzut.
Mulţi dintre aceşti oameni, Adami însă, au folosit în alte scopuri
acest suflet, trup şi aură, decât în scopul vindecării lor, şi aşa au apărut
sâmtemiile de pe Pământ, sâmtemii care au ieşit după chipul şi asemănarea
Adamului, omului din momentul acela. Acest Fenomen Energetic De
89
Eugen Nicolae Gîscă
Creaţie Neîndumnezeită, de zidire a fiilor şi a fiicelor omului îl găsim clar
exprimat în toate scrierile precreştine, dar şi în Biblie, în capitolul Geneza,
cap:5, verset:3:
“Când Adam era de o sută treizeci de ani, i s-a născut un fiu după
chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Seth. ’’

Semisufletul unui fiu sau fiică a Omului, Adamului:


Observaţi prin clarvedere, fii omului, sâmtemiile nu au suflet, trup şi
aură precum un Om, un Adam, căci nu au trup duh de nici un fel. şi nu sunt
fii ai lui Dumnezeu, căzuti în duh ca să-şi vindece duhul prin suflet, trup şi
aură.
Fiinţa fiilor Omului este o copie palidă a duhului părintelui şi
făcătorului său, Omul cu ifose de Zeu de atunci.
Este întunecată, ca o umbră, şi fără Dumnezeu în ea, căci părinţii lor
se depărtaseră deja de Dumnezeu când i-au creat pe ei, de aceea, nefiind
întreagă, poate fi percepută datorită descompletării ei, ca o semifiinţă ce se
pricepe însă să copieze pe Om în toate câte acesta le face, datorită părtăşiei
energetice în care se află cu Omul, Zeul ce l-a creat.
Această semifiinţă joacă rolul de suflet pentru ei.

Trupul fizic al unui fiu sau fiică a Omului, Adamului:


Trupul fizic al fiului Omului seamănă, în mare, cu trupul fizic al
creatorului său, Omul, Adamul.Însă contrapartea energetică a trupului fizic
a fiului Omului este total diferită de cea a unui Om, Adam.
Această contraparte energetică a trupului fizic, este şi ea diferită de
la un fiu sau fiică a unui Zeu la un fiu şi fiică a altui Zeu.
Aceasta explică de ce chinezii şi-au stabilit tehnicile lor de vindecare
într-un mod specific doar pentru trupurile lor, diferit de modul de vindecare
mongol, indian, japonez, african, mayaş, aztek, indo-american sau
european.
Români, de ce credeţi că un chinez, un japonez, un tibetan, un şaman,
se vindecă, fiecare în parte, doar prin simbolurile zeilor lor? Aţi văzut vreun
tibetan să părăsească pe zeii lor şi să treacă la zeii chinezi, sau invers? Mai
degrabă mor, şi după cum se ştie din istorie, chiar asta fac.
Aţi văzut vreun fiu al Omului, mare maestru spiritual, chinez,
japonez, tibetan ori indian, (care fraiereşte pe Omul coborât în suflet, trup
şi aură de român că îl”iniţiază’’ şi că îl”evoluează’’), să se purifice şi să se
vindece prin Sfântul Maslu în biserica lui Hristos? De ce credeţi că nici
unul din aceste semifiinţe nu face aceasta? Pentru că dacă îi întrebi cine
este Dumnezeu îţi răspund că este cu siguranţă Zeul lor”,
Divinitatea”lor.Pentru că dacă îi întrebi ce sunt, îţi răspund că sunt fii de
90
Misiunea României observată prin clarvedere
zei iar zeii lor sunt dumne-zeii lor. Iar dacă încerci să îi abaţi de la Zeul lor
şi să îi aduci la Hristos, te taie ca pe ruladă, chiar dacă tu nu le faci la fel
azi când te fraieresc pe tine să părăseşti pe Hristos DOMNUL, Dumnezeul
tuturor dumnezeilor, pentru Zeii lor.
Dar tu românule, tu nu ştii că eşti un Adam, un fost Zeu, unchiul
acestor chinezi, tibetani, japonezi, africani ori indieni cu ifose
de”Iluminatti’’? Nu ştii tu că Zeii lor sunt fraţi, semeni ai tăi cu care tu ai
căzut împreună cândva de demult din îndumnezeirea duhurilor voastre?

Aura unui fiu sau fiică a Omului, Adamului:


Aura unui fiu al Omului, Adamului căzut, cu aere de Zeu, este
diferită de cea a Omului, Adamului. Doar Oamenii, Adamii care se
încarnează, şi care sunt Zeii de demult, primesc suflet, trup şi aură de la
Hristos, un model de suflet, trup şi aură după chipul şi asemănarea Lui, în
scopul vindecării duhului lor îmbolnăvit de atâta”zeificare’’. Pentru că fii
Zeilor nu au duh căci nu sunt foşti Zei ci fii ai foştilor Zei, nu au ce duh să
vindece, şi bineînţeles că aura lor nu este nicidecum hristică, ci este
nehristică, necreştină, este diferită, şi este specifică esenţei specifice de fii ai
Zeilor. De asemenea aura unui chinez este diferită de aura unui african,
tibetan sau indian.
- Şakrele aurei unui indian sunt guvernate de Zeii indieni care au
făcut acest tip de aură pentru fii şi fiicele lor, indienii.
- Şakrele aurei unui tibetan sunt guvernate de Zeii tibetani care au
alcătuit acest tip de aură doar pentru fii şi fiicele lor, tibetanii.
- Şakrele unui japonez sunt guvernate de Zeii japonezi care au creat
acest tip de aură doar pentru fii şi fiicele lor, japonezii.
Români, vă întrebaţi vreodată de ce fii Zeilor, toţi aceşti indieni,
tibetani, chinezi sau japonezi, nu au nici măcar un desen vag, nici o
reprezentare a alcătuirii sufletului lor, al funcţionării sufletului lor şi al
vindecării sufletului lor? Vă întrebaţi vreodată de ce toţi sfiinţii lor, marile
lor avataruri, marii lor maeştrii spirituali, marii lor clarvăzători şi marii
lor iluminaţi care au desenat amănunţit tot sistemul de nadisuri, şi cum
arată aurele şi şakrele lor aurice cu tot cu zeii stăpânitori ai şakrelor lor,
şi au stabilit modele de tratament doar pentru ele, nici unul din ei nu a
avut habar şi nu a desenat cum arată un spirit, un duh sau un suflet ca să
stabilească un model de tratament la fel de amănunţit şi pentru acest
suflet?
Şi cum puteau toţi aceşti fii ai Omului să cunoască ceva ce nu au în
dotarea lor energetică? Căci nici un Zeu, adică un Om, Adam căzut, nu
avea nici un interes să înveţe pe fii şi pe fiicele lui despre cum arată, cum
funcţionează şi cum se repară spiritul, duhul sau sufletul, de vreme ce ei
91
Eugen Nicolae Gîscă
nu aveau aşa ceva, fiind fii de zei şi nu zei. Dealtfel dacă Ştiinţele
Spiritului, Ştinţele Duhului, Ştiinţele Sufletului ar fi fost cunoscute de fii
Omului cu aere de Zeu, nici un Zeu nu ar mai fi fost în siguranţă…
Câţi tibetani îşi tratează aura lor stăpânită de Zeii lor, cu simboluri
ale Zeilor chinezi, sau câţi chinezii se vindecă cu simboluri ai Zeilor
africani, indieni sau tibetani? De ce nu fac ei asta, de ce credeţi că ei
nu”încurcă niciodată borcanele ’’? Pentru că un tibetan ştie că Zeii
străini care nu sunt părinţii lor nu le poate vindeca aura ci se manifestă
distrugător în aura lor, lucru ce le poate aduce moartea.
Câţi români sunt conştienţi de efectul catastrofal şi distrugător la
care îşi supun sufletul, trupul şi aura lor (făcută după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu făcut Hristos, şi dată lor înspre vindecarea
duhului), pe mâna unui maestru spiritual care nu vede cum arată un
suflet, nu ştie cum arată un suflet, şi nu are nici o tehnică de vindecare a
sufletului, pentru că el nu are suflet dumnezeiesc după chipul lui Hristos?
Pe teritoriul românesc există la ora actuală zeci de sâmtemii (fii şi
fiice de Zei adică de Oameni, Adami căzuţi) ajunşi mari maeştrii spirituali,
şi care fără să aibă cea mai mică noţiune despre cum arată ori cum
funcţionează un suflet, un trup şi o aură creştină, şi fără să vadă măcar ce
face, pune simboluri necreştine, simboluri de zei, pe sufletul, trupul şi aura
creştină, făcute de Hristos, după chipul şi asemănarea sufletului, trupului şi
aurei Lui.
Pagubele energetice, stricăciunile aduse la nivel de suflet, trup şi
aură, sunt de neremediat, iar dacă se repetă aceste tehnici
de”vindecare”ori”iniţiere”, pierderea mântuirii sufletului acelui creştin
este iminentă.
Sunt alţi maeştrii spirituali pe teritoriul românesc, care fără să aibă
nici măcar noţiuni despre cum arată ori cum funcţionează tipul creştin de
suflet, trup şi aură, lucrând în orb, fac un lucru foarte grav şi anume, pun pe
sufletul, trupul şi aura creştină, simboluri necreştine cu numele amestecate
a mai multor zei. Alţii însă fac cea mai mare greşeală, şi automat produc
cele mai mari distrugeri în sufletul, trupul şi aura de tip creştin a
românului. Ei amestecă Numele Lui Dumnezeu ori simbolurile creştine, cu
simbolurile necreştine, cu numele Zeilor, îngerilor sau spiritele căzute ale
naturii, introduc în acelaşi timp energiile Zeilor, la un loc cu energiile lui
Hristos, ale Fecioarei, ale Sfinţilor, sau ale feluritor îngeri. Am văzut prea
puţine suflete, trupuri şi aure creştine de români, care şi-au mai revenit
după ce au suferit asemenea distrugeri, făcute mai mult ori mai puţin
inconştient, de către marii maeştrii spirituali, iniţiaţi şi iluminaţi, ezoteriştii
de elită de pe teritoriul românesc.
Alţi maeştrii spirituali, din neştiinţă pură, inconştienţi, aplică
simboluri cabalistice şi simbolurile îngerilor şi arhanghelilor vindecători
92
Misiunea României observată prin clarvedere
precum Rafael, simboluri valabile doar pentru fii şi fiicele lui Adam,
urmaşii lui Seth şi ai lui Avraam şi care, dacă sunt puse peste sufletul,
trupul şi aura de tip creştin a românilor care sunt oameni, Adami căzuţi
deopotrivă cu biblicul Adam, le produc stricăciuni iremediabile. De ce oare
pe Pământ S-a coborît Însuşi Dumnezeu în suflet, trup şi aură de Om, şi nu
s-a coborât vreun înger, arhanghel, serafim, heruvim, ori vreun spirit al
naturii?
Alţi maeştrii spirituali, fac iniţieri de tot felul unor români, care sunt
Oameni, Adami căzuti, foşti Zei, în numele unor sâmtemii, fii ai biblicului
Adam, care sunt Tobias, sau Melchisedec, fără să aibă cunoştiintă ce
dezastre de neremediat se produc în sufletul, trupul şi aura românilor
înşelaţi în felul acesta. Dar câţi dintre români ştiu că Tobias şi Melchisedec,
ca de altfel toţi fii şi fiicele Zeului Adam (care s-a amăgit, şi poftind să fie
Dumnezeu, nu a fost) nu sunt Oameni, ci fii ai Omului, sunt semizei,
semicreaturi ce trăiesc doar o viaţă iar apoi, dintre toţi aceştia, doar
cei”aleşi’’ de Hristos, aşteaptă în Pământ învierea lor, la a doua venire a
lui Dumnezeu ca Hristos?

Alcătuirea energetică necreştină a fiilor şi fiicelor Omului de pe


teritoriul românesc:

Alcătuirea semisufletului semitrupului şi semiaurei unei sâmtemii,


are la bază Interiile Zeieşti ale făcătorului, adică ale Zeului respectiv, care
este un Om, un Adam căzut din procesul de îndumnezeire.

- partea de mijloc – partea Zeiască - a semisufletului, semitrupului


şi semiaurei unui fiu al Omului este alcătuită din interiile Zeului şi ale
părinţilor.
- partea stângă - partea familiei - a semisufletului, semitrupului şi a
semiaurei unui fiu al Omului - este alcătuită din interiile semenilor din
familia sa.
- partea dreaptă – partea semenilor – a semisufletului, semitrupului
şi semiaurei unui fiu al Omului - este alcătuită din interiile semenilor lui
din alte familii.

Din toate structurile energetice necreştine, lipsesc interiile


dumnezeieşti, căci fii Omului au fost creaţi de Zei, Oamenii, Adamii
căzuţi, după ce au căzut, şi după ce au pierdut interiile lui Dumnezeu prin
care se aflau în părtăşie cu EL, şi automat au pierdut nemurirea lor.
După singura viaţă pe care o trăiesc aceşti fii şi fiice ale Omului de pe
teritoriul românesc, mor, dispar pentru totdeauna din lipsa interilor
93
Eugen Nicolae Gîscă
dumnezeieşti care lipsesc şi din ei, şi din părinţii lor, Zeii, Oamenii,
Adamii, care, cu toţii s-au amăgit, şi poftind să fie Dumnezei, nu au fost,
şi nici creaţiile lor, fii şi fiicele lor, nu au fost dumnezeieşti, nemuritoare.
Altfel se întâmpla însă, în cazul sâmtemiilor cu alcătuire creştină,
care au schimbat vechea lor structură energetică, nedumnezeiască şi
muritoare, cu o structură energetica nouă, dumnezeiască, nemuritoare.
Acest fenomen energetic cosmic Hristic, de schimbare totală a alcătuirii
energetice necreştine Zeieşti, muritoare, cu structuri energetice noi,
dumnezeieşti, nemuritoare, la care se supune un fiu al Omului prin botezul
creştin, ne este cunoscut sub denumirea de NAŞTERE DIN NOU ÎN
HRISTOS, DOMNUL DOMNILOR ŞI DUMNEZEUL TUTUROR
DUMNEZEILOR…

2 – sâmtemiile cu alcătuire energetică creştină de pe teritoriul


românesc.

Sâmtemiile cu alcătuire energetică creştină de pe teritoriul


românesc, sunt fii şi fiicele fiilor lui Dumnezeu, înfiaţi de către
Dumnezeu. Motivele întemeiate ale înfierii acestor fii ai fiilor Lui, sunt
următoarele:

Motivul 1 - sâmtemiile au fost create muritoare, de către


Oameni.Adami, fii lui Dumnezeu, după ruperea acestora de Tatăl lor,
Dumnezeu, fără ca aceşti fii ai lui Dumnezeu să fi deprins pe deplin ştiinţele
îndumnezeirii lor, adică ştiinţele de a trăi veşnic, ei şi creaţiile lor.

Motivul 2 - părinţii unor sâmtemii de pe Pământ nu doreau, şi nici în


ziua de azi nu vor să se întoarcă încă la Dumnezeu ca să îşi reia
îndumnezeirea de unde au întrerupt-o şi astfel fii şi fiicele lor să fie salvate.
Şi cum aceşti Oameni, Adami căzuţi se încăpăţânează să rămână în poziţia
lor căzută de Zei, toate sâmtemiile lor, trăiesc o singură viaţă, apoi dispar
definitiv. Toate aceste sâmtemii, fii şi fiicele Zeilor neîntorşi încă la
Dumnezeu poartă numele de sâmtemii latei, iar Zeii lor sunt Zei Latei.
Pentru toţi aceşti fii ai fiilor lui Dumnezeu, care se mai joacă încă acest joc
demodat de-a Zeii, Dumnezeu S-a coborât pe Pământ, să salveze de la
moarte pe fii fiilor Lui, pentru că fii Lui nu vor să facă asta, ei sunt ocupaţi
să se mai joace puţin de-a Zeii, să mai facă puţin pe”Divinitatea”. De
aceea, Adevăratul Dumnezeu S-a coborât pe Pământ, ca un Fiu al lui
Dumnezeu necăzut, nemuritor, în locul fiilor lui Dumnezeu căzuţi, muritori,
ca să le scape odraslele lor de la moarte.
Şi Dumnezeu coborât în lume ca un Om, ca un Adam necăzut şi
94
Misiunea României observată prin clarvedere
nemuritor, ca un Fiu al lui Dumnezeu veşnic, în locul fiilor Lui şi S-a făcut
Fiu al Omului, în locul lor, ca să scape pe fii Omului de la pieire definitivă,
adică pe aceste sâmtemii latei. Ţările unde fii lui Dumnezeu căzuţi şi încă
neîntorşi, pentru că se mai joacă puţin de-a Zeii, şi de-a”Marii Zrhitecţi Ai
Lumii ‘’, le puteţi ghici şi singuri, după împăunarea şi aroganţa slugilor lor,
sâmtemiile latei, marii magiştrii şi marii maeştrii spirituali pe care îi
vântură prin toată lumea să adune suflete noi şi să le trâmbiţeze numele lor.
Pe sticlă, prin conferinţele lor, prin cărţile lor, prin iniţierile lor,
prin vindecările şi simbolurile zeilor pe care le aşează în sufletele,
trupurile şi aurele de tip hristic ale românilor, marii maeştrii spirituali
latei, îl bagă pe”dracu’’ în români, în fasmilia lor şi automat şi în ţara lor
românească şi încă contra cost…

Motivul 3 – de 2000 de ani încoace mulţi Zei s-au reîntors din


postura lor pompoasă de Zei, de”Divinitate”fără de Dumnezeu, în care s-
au complăcut atâta timp. Şi în locul tuturor acestora S-a coborât
AdevăratulDumnezeu, ca să le salveze fii şi fiicele muritoare de la pieirea
definitivă.
- Jertfa pe cruce a lui Dumnezeu făcut Om, a fost în primul rând, ca
să facă pe Om, pe Adam iarăşi Dumnezeu.
- Jertfa pe cruce a lui Dumnezeu venit ca un Fiu al lui Dumnezeu
necăzut în locul fiilor Lui căzuţi şi făcut Fiu al Omului nemuritor, a fost
pentru toate sâmtemiile, adică pentru toţi fii muritori ai Omului, ai
Adamului căzut.
- Această jertfă pe cruce a lui Dumnezeu, coborât ca un Om, Adam
Nou, Nemuritor, pentru Adamii vechi, muritori, şi ca un Fiu Nemuritor Al
Omului Nemuritor pentru toţi fii muritori ai Adamilor muritori, s-a făcut
pentru ca toate structurile de suflet, trup şi aură, vechi şi fără interiile
Dumnezeieşti în ele, ale tuturor Adamilor şi ale tuturor fiilor Adamilor să se
facă noi, să se reînoiască, să se facă aşa cum erau la începuturi, cu interiile
lui Dumnezeu în ele. Pe cruce, Dumnezeu a jerfit părţi din sufletul, trupul şi
aura Lui, iar aceste Interii dumnezeieşti de suflet, trup şi aură s-au
amestecat cu sufletele, trupurile şi aurele tuturor Adamilor şi cu toate
sufletele, trupurile şi aurele fiilor şi fiicelor tuturor Adamilor. Părtăşia cea
Dumnezeiască în care se aflau cândva toţi Adamii, s-a refăcut şi pentru
Adamii care au pierdut-o prin zeificarea lor fără de Dumnezeu, dar şi
pentru toţi fii şi fiicele tuturor Adamilor căzuţi, sâmtemiile, care nu au avut
parte niciodată de aceasta părtăşie cu Dumnezeu, bunicul lor.
La această părtăşie au acces încă de acum 2008 toţi Adamii căzuţi
dar şi toţi fii şi fiicele acestor Adami, toţi care doresc să intre cu sufletele,
trupurile şi aurele lor în această părtăşie dumnezeiască şi să obţină în acest
95
Eugen Nicolae Gîscă
fel, garanţia mântuirii lor de pieirea definitivă.
Poarta de intrare în această părtăşie dumnezeiască se face prin
BOTEZUL HRISTIC (CREŞTIN), un proces energetic înfăptuit chiar de
Dumnezeu făcut Hristos, atât pentru Adami dar şi pentru toţi fii şi fiicele
Adamilor. Efectul acestui Proces Energetic Cosmic, numit Botez Creştin,
poartă numele de NAŞTERE DIN NOU.
Observat prin clarvedere directă, acest Proces Energetic Cosmic, se
dezvăluie în toată splendoarea sa, ca o naştere din nou triplă, înfăptuită de
Dumnezeu, manifestat în trei ipostaze, adică întocmai pentru cele trei
categorii de fiinţe ce reintră în părtăşie cu EL.
Putem vorbi aşadar despre cele 3 ipostaze ale botezului creştin ca
despre un suprem act energetic de restabilire, de reînviere a tot ce era
pierdut:

1 – botezul creştin sufletesc,


2 – botezul creştin trupesc,
3 – botezul creştin auric.

Putem vorbi despre cele 3 ipostaze ale Naşterii Din Nou, ca efect
energetic imediat al Procesului Energetic de Botez Creştin:

1 – naşterea din nou a sufletului,


2 – naşterea din nou a trupului,
3 – naşterea din nou a aurei.

Putem vorbi despre 3 categorii de fiinţe, care pot beneficia de


această naştere din nou:

1 – Adamii, oamenii care nu s-au întors încă la Dumnezeu, actualii


Zei fără de Dumnezeu, Zei la modă pe Pământ, şi în mare vogă pe
teritoriul României.
2- Adamii, oamenii care s-au întors deja la Dumnezeu şi care nu au
mai rămas în poziţia lor de Zei fără de Dumnezeu. Şi care coboară pe
teritoriul românesc, îmbrăcându-şi duhul lor bolnav de atâta”zeificare’’,
în tipul hristic de suflet, trup şi aură de român, ca să se vindece.
3 – Fii şi fiicele Adamilor, oamenilor care încă mai fac pe Pământ
pe Zeii fără de Dumnezeu, şi fii şi fiicele Adamilor, oamenilor, care s-au
întors la Dumnezeu din paziţia lor căzută şi îngâmfată de zei fără de
Dumnezeu.

Putem vorbi despre cele 3 manifestări diferite ale lui Dumnezeu,


96
Misiunea României observată prin clarvedere
pentru fiecare categorie în parte de fiinţe, din cele 3 categorii de fiinţe cu
care Se află în părtăşie:

1 – Dumnezeu manifestat ca Dumnezeu Tatăl, pentru toţi oamenii,


Adamii, fii Lui necăzuţi, dar care continuă să se manifeste ca Tatăl şi
pentru toţi oamenii, Adamii căzuţi, care s-au amăgit, şi poftind să fie
dumne-zei fără Dumnezeu, nu au fost, şi pe care caută să îi întoarcă din
rătăcirea lor.

2 – Acelaşi Dumnezeu manifestat ca un Fiu al lui Dumnezeu


necăzut, pentru ca să salveze pe fii Lui căzuţi, şi care S-A făcut ca un Fiu
al lui Dumnezeu necăzut în locul fiilor Lui căzuţi ca sa le scape copii de la
pieirea definitivă.
3 – Dumnezeu manifestat ca Dumnezeu Duhul Sfânt, pentru ca
planul Său de îndumnezeire al oamenilor, Adamilor în trup duh, şi pentru
reîntoarcerea la îndumnezeire a tuturor duhurilor căzute de la această
îndumnezeire să continuie. Pentru ca fii Oamenilor, fii Adamilor căzuţi
cu duhul din pricina Zeificării lor fără de Dumnezeu, să fie înfiaţi,
primind aceiaşi moştenire ca părinţii lor Oamenii, Adamii. Căci prin
Duhul Sfânt, toţi fii tuturor Adamilor căzuţi în duh, primesc
mântuirea.Prin acest Duh de înfiere devin copiii lui Dumnezeu,
Dumnezeul părinţilor lor.
Acum 2008 ani, Dumnezeu coborât ca Hristos, a restabilit
alcătuirea energetică a Pământului şi alcătuirea energetică a sufletului,
trupului şi aurei, aşa cum arătau ele înainte de spargerea cerurilor şi de
înrobirea Pământului şi Omului(Zeii întorşi) de către Zei (Oamenii
neîntorşi) şi de către fii şi fiicele lor.
Prin creştinarea teritoriului românesc, creştinare ce a avut loc cu
aproape 2000 de ani în urmă, cele 3 ţinuturi ce alcătuiesc acest teritoriu
românesc – ţinutul de suflet, ţinutul material şi ţinutul auric – dar şi toate
sufletele, trupurile şi aurele Oamenilor, Adamilor, şi toate sufletele,
trupurile şi aurele fiilor Oamenilor, Adamilor, sâmtemiile creştine cu
adevărat, ce vieţuiesc aici împreună cu Adamii, se află în părtăşie
sufletească, trupească şi aurică, cu DUMNEZEU, prin sufletul, trupul şi
aura lui DUMNEZEU, făcut Hristos pentru ei toţi.

97
CAPITOLUL 3
OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELOR 3
ŢINUTURI CE ALCĂTUIESC TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC:

1 – ŢINUTUL ROMÂNESC DE SUFLET - ROMÂNIA ANIMA,


2 – ŢINUTUL ROMÂNESC MATERIAL - ROMÂNIA
MATERICA,
3 – ŢINUTUL ROMÂNESC AURIC - ROMÂNIA AURICA.

Teritoriul actual românesc este alcătuit din 3 ţinuturi sau tărâmuri


energetice - ţinutul românesc sufletesc, ţinutul material românesc şi ţinutul
auric românesc - ţinuturi corespondente, specifice celor 3 învelişuri
energetice în care se coboară Zeii reîntorşi, Oamenii, adică sufletul
românesc, trupul românesc şi aura românească.
Teritoriul românesc actual alcătuit din cele 3 ţinuturi face parte din
Planul Global de vindecare şi apoi de reabilitare a anumitor categorii de
duhuri, care prezintă anumite afecţiuni, defecte, boli, şi care nu se pot
remedia decât pe teritoriul românesc, şi decât prin tipul de suflet, prin trup
şi prin aură de român.

ROMANIA, PAVILIONUL ZEILOR - locul unde se vindecă Elita


Zeilor din vremurile de demult.

Teritoriul actual românesc alcătuit din cele 3 areale energetice sau


tărâmuri, specifice fiecărei structuri energetice româneşti - sufletul, trupul
şi aura – structuri pe care le îmbracă doar o anumită categorie de Adami
care sunt aduşi aici, structuri prin care, pe timpul unei vieţi, îşi vindecă
anumite afecţiuni ale trupului duh, defectat, îmbolnăvit în urma căderii lor
de la îndumnezeire, şi în urma manifestării lor îndelungate ca Zei fără de
Dumnezeu.
Teritoriul actual românesc este locul unde se vindecă Zeii cei mari
din vremurile de demult, fiinţele umane care au căzut din clasele superioare
ale celor 3 stadii de îndumnezeire. Dacă Lumea Materială este un
Sanatoriu, o Clinică, un Spital, atunci putem afirma că Teritoriul Românesc
este Zavilionul cu Zei, adică locul unde îşi vindecă duhurile lor, Elita Zeilor
cei mai mari şi cei mai puternici, căzuţi din vremurile de demult, vremuri în
Misiunea României observată prin clarvedere
care nu fusese încă concepută Lumea De Reabilitare, adică Pământul.
Teritoriul românesc este ţara creştinată, unde există ponderea cea
mai mare de Adami, aproape şaptezeci la sută, iar treizeci la sută este
formată din fii şi fiice ale Adamilor, în timp ce, în celelalte ţări creştinate,
este exact invers.
TOCMAI DE ACEEA CREŞTINISMUL (MODUL DE
REABILITARE PRIN TIPUL HRISTIC DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ)
A ŞI FOST PRIMIT AŞA REPEDE.
Tocmai de aceea pe Teritoriul Actual Al României, se află, În
Tărâmul Românesc De Suflet, în Inframatericul Românesc şi în Tărâmuril
Auric Românesc, Cabinete Ale Medicilor Specialişti Hristici în vindecarea
prin suflet, trup şi aură de român a duhurilor adamice, omeneşti, ne-bune,
defectate, îmbolnăvite de Adamii căzuţi (din stadiul 1, 2, 3 de îndumnezeire,
şi din părtăşia în care se aflau în duhul lor cu Duhul lui Dumnezeu) dintr-
un motiv pe care şi ei îl găsesc stupid azi, adică din cauză că au vrut să fie
dumne-zei, fără de Dumnezeu.
Aceste cabinete ale medicilor specialişti, specializaţi în vindecarea şi
în reabilitarea prin tipul aparte de suflet, trup şi aură de român, a
duhurilor căzute de oameni, Adami şi de fii ai oamenilor, ai Adamilor, se
află răsfirate de-a lungul şi de-a latul celor 3 tărâmuri ce alcătuiesc
Teritoriul Românesc adică – Tărâmul De Suflet, Tărâmul Material şi
Tărâmul Auric.

CINE SUNT ROMÂNII?

- Adamii, Oamenii căzuţi din stadiul 1, Stadiul Începător De


Îndumnezeire în trupul duh, se coboară pe teritoriu românesc în suflet, trup
masculin şi aură de români.
- Adamii, Oamenii căzuţi din stadiul 2, Stadiul Avansat De
Îndumnezeire, şi din stadiul 3, Stadiul Foarte Avansat De Îndumnezeire, se
coboară pe teritoriul românesc în suflet, trup feminin şi aură de români.
Toţi aceşti Oameni, Adami, reprezintă Elita Zeilor, Duhurile Înalte
ale vremurilor de demult, de dinaintea facerii Lumii Materiale, şi care la
nivel global vin într-o proporţie de peste şaptezeci la sută în Pavilionul
zeilor, România. Tocmai datorită acestor circumstanţe, România este
numită Gradina Maicii Domnului, iar Grădinarul este o fiinţă, un Om,
Adam coborât pe Pământ, în acest tip de suflet, trup feminin şi aură de
acum 2008 ani, căci România este singurul teritoriu, singurul Pavilion din
spitalul Pământ unde vin să îşi vindece duhul, Zei de un asemenea
calibru.

99
Eugen Nicolae Gîscă
Cabinetele medicilor specialişti
Există 3 categorii de fiinţe specializate în vindecarea prin sufletul,
trupul şi aura de tip românesc al duhurilor ne-bune, stricate, defectate,
îmbolnăvite ale Oamenilor, Adamilor, care s-au vrut dumne-zei fără de
Dumnezeu:
1 - oameni,
2 – îngeri,
3 – fiinţe ale naturii,
În cele ce urmează, vom vorbi în special despre acea categorie de
Oameni, Adami, cunoscută nouă sub numele de Sfinţi şi care, de 2008 ani,
sunt specializaţi în cele 2 Mari Lucrări Hristice ce se desfăşoară pe
Teritoriul Actual al României, sub directa supraveghere a lui Dumnezeu
făcut Hristos, adică:

1 – Marea Lucrare De Vindecare Şi De Reabilitare, prin tipul


Hristic românesc de suflet, trup şi aură, a duhurilor defecte, îmbolnăvite
ale Oamenilor, Adamilor, care s-au vrut Zei fără de Dumnezeu.
2 – Marea Lucrare De Înfiere, De Vindecare Şi De Mântuire a
tuturor sâmtemiilor de pe teritoriul românesc, adică a tuturor fiilor şi
fiicelor Oamenilor, Adamilor, prin tipul Hristic românesc de suflet, trup şi
aură.

Aceste Cabinete Ale Medicilor De Suflet, De Trup şi De Aură, se află


dispuse, în afara tuturor aşezărilor omeneşti din Lumea Materială, pe
tărâmul românesc de suflet, pe tărâmul românesc auric dar şi în
contrapartea energetică a tărâmului românesc material.
Aceste Cabinete sunt locuinţe minunate, construite fără mâini
omeneşti, din cele 4 energii dumnezeieşti ce ies din cele 4 puteri
dumnezeieşti, aşezate în fiecare Om, Adam făcut de Dumnezeu, după chipul
şi asemănarea Lui.
Astfel, în apropierea fiecărei aşezări omeneşti mai mici sau mai mari,
vezi dispuse de regulă pe înălţimi (dealuri sau munţi) construcţii cu forme
perfecte, mai mici ori mai mari, alteori gigantice, alcătuite din energiile
dumnezeieşti luminoase, foarte asemănătoare cu apa, cu gheaţa, cu zăpada
cu focul sau cu fulgerele, cu razele de soare sau cu lumina lunii şi a stelelor
ori cu curcubeule ce apar după ploaie în ţinutul material românesc.De la
depărtare luminează ca soarele, fără să vătăme în vreun fel privirea.
Podeaua unor astfel de locuinţe minunate poate fi din apă pe care mergi
fără să te afunzi, coloanele imense sunt din zăpadă, pereţii pot fi din foc
care nu te vatămă iar lucrurile din interior, din gheaţă care nu se topeşte,
iar tavanul din nori cu soare scânteietor sau din cer cu stele scăpărătoare.
100
Misiunea României observată prin clarvedere
În locul pe unde răsare soarele în ţinutul material românesc, în ţinutul de
suflet, se află, la marginea fiecărei aşezări omeneşti, şi un alt fel de aşezări
minunate, unde poţi vedea istoria tuturor fiinţelor umane, de la începerea
coborârii lor în suflet, trup şi aură de român.
În toate aceste aşezări preaminunate, locuiesc încă de la începutul
Marelui Proces De Reabilitare A Oamenilor, Adamilor şi a fiilor şi fiicelor
Oamenilor, Oameni deja vindecaţi cu duhul în răstimpul a multor coborâri
pe teritoriul românesc în tipul de suflet, trup şi aură de român.Toţi aceştia,
sunt Veghetorii tuturor fiinţelor umane care se coboară de 2008 ani
încoace în tipul de suflet, trup şi aură de români. Grija cea mare a acestor
Veghetori este ca fiecare român să îşi folosească sufletul, trupul şi aura de
român doar în scopul în care au fost construite, adică spre vindecarea
duhului semenului, şi spre vindecarea duhului său de către semen, prin
sufletul, trupul şi aura semenului.
În aceste tărâmuri sufleteşti, inframaterice şi aurice româneşti,
invizibile privirii omeneşti antrenată şi folosită doar pentru privitul în
tărâmul material, aceşti Oameni deja vindecaţi cu duhul, poartă numele de
Veghetori, iar pe Tărâmul Românesc Material, sunt cunoscuţi sub numele
de Sfinţi. Aceşti Veghetori, aceşti Sfinţi, sunt fiinţele care ne iau în primire
când venim în suflet, trup şi aură de români pe teritoriul românesc, ne
veghează pe tot timpul unei vieţi şi ne ajută în tot timpul unei vieţi, în
misiunea noastră de vindecare a unor boli ale duhului prin sufletul trupul şi
aura noastră, iar apoi ne predau în mâna celor care ne-au adus aici din
Lumea De Aşteptare, Astralul lui Dumnezeu, unde ne pregătesc de o nouă
venire, de o nouă şedinţă de vindecare a duhului, prin suflet, trup şi aură de
tip Hristic românesc.
Pe tot timpul unei vieţi, ne aflăm sub Auspiciul Veghetorial a 3 astfel
de categorii de Sfinţi, Veghetori, Medici Specialişti de suflet, trup şi aură de
român. Aceste 3 categorii de Sfinţi ne veghează cele 3 Poteci Ale Unei Vieţi,
poteci pe care le tot bătătorim pe parcursul unei încarnări, şi ne ajută în
cele 3 relaţii de părtăşie dumnezeiască de tip Hristic, prin care au trecut şi
ei demult, şi pe care noi acum încercăm să le stabilim, dar mai ales să nu le
întrerupem pentru nici un alt motiv personal:

1 – Relaţia de părtăşie Hristică a Omului pe care o stabileşte din


momentul naşterii, prin suflet, trup şi aura lui, cu Hristos, prin sufletul,
trupul şi aura lui Hristos,
– Relaţia de părtăşie Hristică a Omului pe care Omul o stabileşte
din momentul naşterii, prin sufletul, trupul şi aura sa, cu fiinţele care îi aduc
aici, adică cu părinţii săi, prin sufletele, trupurile şi aurele lor.
2 – Relaţia de părtăşie Hristică a Omului pe care o stabileşte din
101
Eugen Nicolae Gîscă
momentul naşterii, prin sufletul, trupul şi aura sa, cu semenii din familia sa,
prin sufletele, trupurile şi aurele acestora.
3 – Relaţia de părtăşie Hristică a Omului pe care o stabileşte din
momentul naşterii, prin suflet, trup şi aură, cu semenii din alte familii, prin
sufletele, trupurile şi aurele lor.

PORŢILE ZEILOR DIN INFRAMATERIC - CONTRAPARTEA


ENERGETICĂ A ŢINUTULUI MATERIAL ROMÂNESC.

INFRAMATERICUL, adică Contrapartea Energetică A Ţinutului


Material Românesc este puntea de comunicare prin deschiderea de pe
Pământ a unor uşi cu cleanţa pe partea pământească, a PORŢILOR
ZEILOR, adică a unor unor Portaluri, ce încă mai permit comunicarea
Oamenilor din Lumea Materială (Zeii întorşi) cu Zeii neîntorşi încă, adică
cu Oamenii, Adamii căzuţi demult din îndumnezeirea duhului lor, şi care
încă se mai joacă de-a Zeii fără de Dumnezeu. Şi aceşti Zei mai deţin încă
aici, aşezări de unde sabotează prin slugile lor, maeştrii spirituali, misiunea
Zeilor dezactivaţi, întorşi la Dumnezeu şi încarnaţi în suflet, trup şi aură de
român. Fiinţele ce mişună în aceste locuri sunt duhuri de Zei mari şi mici,
neîntorşi încă la Dumnezeu, duhuri îngereşti căzute şi duhuri căzute ale
naturii, cu toţii aflaţi în slujba unui Zeu mai mare, sau independenţi de Zei.
Aceşti veghetori întunecaţi, luptă din răsputeri să imprime în fiecare român
alte scopuri prin care să se folosească de sufletul, trupul şi aura lor de
român, decât înspre vindecarea duhurilor lor.
Veghetorii întunecaţi de pe tărâmul contrapărţii energetice a
Ţinutului Material Românesc, sabotează cele 2 Mari Lucrări Hristice care
se desfăşoară de 2008 ani încoace, pe Teritoriul Actual Al României:

1 – Marea Lucrare De Vindecare Şi Reabilitare prin tipul Hristic


românesc de suflet, trup şi aură de român, a tuturor duhurilor îmbolnăvite,
defectate de Oamenii, Adamii căzuţi, în joaca lor de-a Zeii fără de
Dumnezeu.

2 – Marea Lucrare De Naştere Din Nou, De Înfiere, De Vindecare


pe timpul vieţii şi de mântuire prin tipul Hristic românesc de suflet, trup şi
aură, a tuturor generaţiilor de sâmtemii de pe teritoriul românesc, adică a
tuturor generaţiilor de fii şi fiice ale Oamenilor, Adamilor, căci aceşti fii şi
fiice ale oamenilor trăiesc o singură existenţă.
Căci, ce însumează în ele aceste 2 mari lucrări Hristice, mesianice
102
Misiunea României observată prin clarvedere
decât cele 2 modele dumnezeieşti universale de salvare a fiilor căzuţi ai lui
Dumnezeu, oamenii, Adamii, şi a nepoţilor Lui, fii şi fiicele fiilor Lui?

Acţiunea întunecată de sabotare a procesului de vindecare şi de


reîntoarcere a Omului la Dumnezeu, prin stricarea celor 3 tipuri de
părtăşie dumnezeiască în care este menţinut pe timpul unei vieţi – părtăşia
cu Hristos şi cu părinţii, părtăşia cu familia, şi părtăşia cu semenii.

1 - Sabotarea părtăşiei românului cu Hristos şi cu părinţii săi


Cum poţi să sabotezi cel mai bine salvarea unui Om, Adam, fiu al lui
Dumnezeu, care îşi poate vindeca duhul lui îmbolnăvit, numai prin sufletul,
trupul şi aura sa de tip Hristic, decât stricând, distrugând acest model, acest
tip Hristic românesc de suflet, trup şi aură?
Cum poţi să strici, să defectezi, să îmbolnăveşti partea de mijloc a
sufletului trupului şi aurei românului, parte alcătuită din bucăţi luate din
sufletul, trupul şi aura lui Dumnezeu făcut Hristos, dar şi din bucăţi luate
din sufletul, trupul şi aura părinţilor lui?
Strică părtăşia, comunicarea dintre român şi Hristos, ca părţile lui
Hristos, Interiile Hristice să se stingă şi să dispară din partea din mijloc a
sufletului, trupului şi aurei românului.
Căci părţile Hristice, Interiile Hristice ce alcătuiesc partea de mijloc
a sufletului, trupului şi aurei românului, încă se tăinuie privirii românului
antrenat să ia seama doar la cei şi la cele fără de Hristos în ele, dar care se
des-tăinuie privirii românului obişnuit în timp, să privească cu precădere
spre cei şi spre cele pline de Hristos.
Aceste Interii Hristice se văd privite prin clarvedere, ca miliarde de
particule ce alcătuiesc corpurile şi organele sufletului, trupului materic şi
aurei, particule aşezate şi grupate în aceste trupuri şi organe ale lor, în
funcţie de conţinutul, de esenţa lor.
Astfel Dumnezeu a devenit Hristos pe cruce, când a luat din sufletul,
din trupul şi din aura Lui, părţile esenţiale, ce lipseau din sufletele, din
trupurile şi din aurele Adamilor, şi fiilor Adamilor, adică ce lipsea fiilor Lui
şi nepoţilor Lui din sufletul, din trupul şi din aura lor:
1 - Mila si Cruţarea Celui În Care Nu Este distrugerea, cu mila din
EL, pentru toţi cei asupriţi, şi pentru cei care nu arată milă din cauză că nu
o cer,
2 - Milostivirea Celui Izvorâtor de Iertare, A Celui În Care Nu Este
Greşeală, cu iertare din EL, pentru cel greşit faţă de toţi, si pentru toţi cei
năpăstuiţi de cel greşit,
3 - Milostivirea Celui Izvorâtor Al Vieţii Veşnice, cu Viaţă Veşnică
din EL, pentru cel lipsit de Viaţa Veşnică,
103
Eugen Nicolae Gîscă
4 - Milostivirea Celui Bogat În Toate, cu Bogăţie din EL, pentru cel
lipsit de toate.
Aceste părţi energetice formau, alcătuiau sufletul, trupul şi aura lui
Dumnezeu, făcut Hristos, adică IUBIRE NESFÂRŞITĂ, şi pentru român,
acum 2008 ani.
Odată stricată părtăşia românului prin sufletul, trupul şi aura sa, cu
sufletul, trupul şi aura lui Hristos, prin interiile Hristice, capacităţile
precum dreptatea, mila, iertarea, ajutorul la greu, bunătatea, se sting uşor
din partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei românului, împrumutate
lui de Hristos, pe timpul unei vieţi.
Un astfel de român stricat de Hristos, se va strica şi faţă de părinţi.
Un astfel de român va fi făţarnic, nedrept, fără milă, neiertător,
nesăritor la greu, şi fără bunătate în relaţia sa cu fiinţele care l-au adus pe
Pământ şi l-au hrănit, părinţii, pe care îi va privi ca pe servitorii lui, buni de
aruncat când nu mai pot fi storşi. Sufletul, trupul şi aura părinţilor nu vor
rezista în faţa acestor atacuri energetice de gând, de cuvânt şi de purtare ne
–Hristice susţinute, pe tot timpul unei vieţi.
Iată prin urmare Cauza Cea Ascunsă a tuturor învăţăturilor
mincinoase ale zeilor propovăduite şi pe teritoriul românesc prin slugile lor,
marii”maeştrii spirituali”.
Ei urmăresc depărtarea românului de Hristos pentru ca, copii
români să piardă pe Hristos din ei, ca să fie răi cu părinţii lor, şi pentru ca
părinţii lor înrăiţi, să piardă pe Hristos din ei şi să răspundă la răutatea
copiilor, cu răutatea lor.
Căci ce se întâmplă cu părinţii mei când eu, copilul român, şmecher
mare şi băiat de băiat, le supun zilnic sufletele, trupurile şi aurele la atacuri
energetice întunecate, de joasă frecvenţă, adică cu gândurile cu cuvintele şi
cu purtările mele?Atunci, sufletul părinţilor va suferi afecţiuni, arsuri,
tăieturi, mutilări, iar durerea şi apoi defectele, bolile de tot felul le vor
copleşi sufletele, trupurile şi aurele. Privit prin clarvedere un astfel de suflet
de părinte arată cum arată un trup fizic călcat de tren. (Dar câţi copii
români care se cred mai deştepţi decât părinţii lor intuiesc asta cu
deşteptăciunea lor?). Dar dacă eu, copilul român distrug în timpul unei
vieţi sufletele, trupurile şi aurele părinţilor mei, ce se întâmplă cu părţile
mele de suflet, de trup şi de aură, care se află în ei? Răspunsul este că se
vor distruge şi ele. Dar ce se va întâmpla cu părţile de suflet, de trup şi de
aură ale părinţilor mei, părţi care alcătuiesc mijlocul sufletului, trupului şi
aurei mele? Răspunsul este că se vor distruge si ele odată cu sufletele,
trupurile şi aurele părinţilor, iar sufletul, trupul şi aura mea se vor
îmbolnăvi.
1 - Căci dacă Îl distrug pe Hristos, care este în mine, automat

104
Misiunea României observată prin clarvedere
distrug şi părţile mele din EL, mă distrug pe mine din EL, aşa că de ce mă
mai mir că nu mă ajută şi că după ce plec de pe Pământ nu mai ajung la
El?
2 – Şi când îi distrug pe mama şi pe tata, care sunt în mine, automat
distrug şi părţile mele din ei, mă distrug pe mine din ei, iar odată cu
distrugerea lor, se distrug şi părţile lor care sunt în mine şi din care sunt
făcut…
Căci aici se ascunde tâlcul ascultării de legea 1 de funcţionare
ideală pe timp de o viaţă, a Omului prin suflet, trup şi aură, fără probleme
şi boli, lege dată Omului de către Dumnezeu cu gura Lui:
“Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine ’’
“Să nu iei în deşert numele DOMNULUI…’’
“Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele…’’
(Exodul, capit.20, vers: 3, 7, 12)

2 – Sabotarea părtăşiei românului cu familia sa


Partea stângă a sufletului, trupului şi aurei unui român - care s-a
unit în biserica lui Hristos cu soţia sa şi care apoi si-a întemeiat o familie, şi
copii - este alcătuită din parţile de suflet, trup şi aură ale soţiei, şi copiilor.
Tot astfel, partea din mijloc a sufletului, trupului şi aurei copiilor este
alcătuită din părţi din sufletul, trupul şi aura lui Hristos, şi din părţi din
sufletele, din trupurile şi din aurele părinţilor. Iar partea stângă a sufletului,
a trupului şi a aurei soţiei este alcătuită din părţile de suflet, de trup şi de
aură ale soţului, dar şi din părţile de suflet, de trup şi de aură ale copiilor.
Ce se întâmplă în sufletul, în trupul şi în aura soţiei mele şi în
sufletele, în trupurile şi în aurele copiilor mei, dacă eu schimb pe Hristosul
din mine cu alţi dumne-zei, îngeri sau duhuri ale naturii şi îi primesc pe toţi
la grămadă în mine prin iniţierile şi prin simbolurile şi peceţile cu numele
lor căzut de Zei fără de Dumnezeu pe care maeştrii spirituali, slugile lor
pământeşti le aşează pe sufletul, pe trupul şi pe aura mea? Dacă eu alung
pe Hristos din mine, voi alunga pe Hristos şi din soţia mea şi din copii mei,
prin părţile din sufletul, din trupul şi din aura mea rămasă fără de Hristos,
care se află în sufletul în trupul şi în aura soţiei mele, şi în sufletele, în
trupurile şi în aurele copiilor mei. Câţi români sunt conştienţi de asta?
Lipsit de Hristosul din mine, prin lucrarea Celui Viclean şi primind în
schimb pe Cel Rău fără să ştiu, tot fără să ştiu, Cel Viclean îl bagă pe Cel
Rău în soţia şi în copii mei. Rămas fără Hristos în mine nu voi rezista şi voi
cădea în groapa săpată mie de Cel Viclean, şi Cel Rău cuibărit în mine mă
va aprinde cu pofte, cu invidie şi cu asuprirea şi lipsirea semenului de cele
bune. La fel se va întâmpla şi cu soţia şi cu copii mei pe tot parcursul vieţii
noastre, căci fără Hristos în noi, vom fi la mâna Celui Rău. Părtăşia
105
Eugen Nicolae Gîscă
energetică ce ţinea înainte unită familia mea nu va mai exista fără liantul
Hristic. Soţia mea va răspunde poftelor semenilor mei pregătiţi dinainte
pentru ea de Cel Rău, şi eu voi fi atras de poftele soţiilor semenilor mei, iar
copii noştrii vor fi împinşi de Cel Viclean să bucure pe cei răi, cu trupurile
lor. Prin împreunarea necurată a soţiei, prin împreunarea necurată a mea
şi prin împreunarea necurată a copiilor noştrii, vom chema pe teritoriul
românesc pe cei necuraţi, adică pe Cel viclean si pe Cel Rău. Aceştia vor
coborî în suflet, trup şi aură de român şi nu îl vei putea deosebi ca trup de
cei întorşi. Dar de le poţi zări prin clarvedere duhurile descărnate,
scheletice şi groteşti, îmbrăcate în trupuri de bebeluşi inocenţi, îmbrăcate în
suflet, trup şi aură de român, le vei deosebi cu uşurinţă de duhurile aflate
deja pe drumul vindecării, luminării şi îmbunării lor prin multe încarnări.
Cel Viclean şi Cel Rău chemaţi astfel pe Pământ, coborâţi în suflet, trup şi
aură de român, nu vor folosi sufletul trupul şi aura lor în scopul în care au
fost construite ele de Dumnezeu, adică în scopul vindecării duhului lor şi pe
cel al semenului. Căci scopul pentru care vin aici, pe teritoriul românesc,
este:
- de a se împotrivi Planului lui Dumnezeu făcut Hristos (Mântuitor,
Salvator), de mântuire a duhurilor oamenilor, Adamilor, prin suflet, trup şi
aură de român,
- de a se împotrivi Planului de Mântuire a tuturor fiilor şi fiicelor
oamenilor de pe teritoriul românesc.
Adulterul, curvia şi preacurvia sunt Uşi, Portaluri energetice
întunecate deschise de românul lipsit de Hristos prin viclenie, Uşi prin care
chemăm în România, în suflet trup şi aură de român, duhurile Celui Viclean
şi Celui Rău. Şi, după ce îi aducem fără să ştim, tot fără să ştim, îi numim pe
ei copii noştrii. Şi văzându-le comportamentul lor crud de monştrii, atunci
când se măresc, NE ÎNTREBĂM CU CINE”DRACU’’SEAMĂNĂ ŞI CU
CE”DRACU’’AM GREŞIT. Căci la maturitatea lor aceştia ajung prin
viclenie să conducă vieţile a mii, sute de mii, şi milioane de români pe care
îi mint îi fură, îi înfometează, îi îndatorează îi asupresc şi-i ucid când se
împotrivesc, prin legi făcute de ei, pentru ei. Părinţii lor se căiesc înainte de
a părăsi această lume, că nu i-au trimis înapoi pe aceşti monştrii de unde i-
au chemat, când încă erau mici. Ei şi sâmtemii lor sunt monştrii timpurilor
din perioada întunecatei Kali Yuga, cei care iau în deşert numele lui
Dumnezeu, adică jură pe numele Lui că vor face fapte dumnezeieşti dar nu
le fac, şi tot ei sunt cei care îşi zic”maeştrii spirituali”şi vorbesc de
Dumnezeu, dar care nu predică Cuvântul lui Dumnezeu şi nu te iniţiază în
Numele şi în Tainele Lui Dumnezeu făcut Hristos şi pentru tine românul.
Tot ei sunt cei care se înfiltrează prin uneltiri, prin viclenie şi răutate în
toate structurile de conducere, şi odată ajunşi acolo îţi aduc minciuna în
locul adevărului pe care ţi-l promit, sărăcie şi foamete în locul îndestulării
106
Misiunea României observată prin clarvedere
pe care ţi-o promit, asuprire, nesiguranţă şi frică în locul libertăţii şi
democraţiei de care vorbesc. Dar mai cu seamă îi recunoşti în cei care
reuşesc să te facă să crezi că nu există Dumnezeu, şi că tu eşti de fapt ieşit
din eprubetele extratereştrilor, căci efectele manifestării energetice
demonice, diavoleşti şi satanice pe teritoriul românesc se”palmează’’ uşor
când le schimbi numele întunecate şi le numeşti”fenomene
paranormale’’”şamanism”“ezoterism’’”ocultism’’”, fenomene extra
atmosferice şi extraterestre’’.
Şi, dincolo de toate acestea, câţi dintre români se mai antrenează azi,
cu răbdare, începând cu cele simple, ca să vadă prin ochi de carne cele
nefăcute din carne din român, şi să ştie să explice romanului efectele
energetice distructive catastrofale la nivel de suflet, trup şi aură, în urma
adulterului, şi monştrii pe care, astfel, ii aduc pe Pământ prin curvie şi prin
preacurvie? Şi care român se mai străduieşte azi să des-tăinuie taina, tâlcul
versetelor 3, 7, 12, 14 din capitolul 20 din cartea Exodul din Vechiul
Testament:
Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine…
Să nu iei în deşert numele DOMNULUI, Dumnezeului tău…
Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele…
Să nu comiţi adulter…

3 – Sabotarea părtăşiei românului cu semenii săi din alte familii


Pe tot timpul unei vieţi petrecute de român pe Pământ în cele 3
modele, tipuri de trupuri, adică în sufletul trupul şi aura de copil, în sufletul,
trupul şi aura de matur şi în sufletul, trupul şi aura de bătrân, cunoaşte
mulţi semeni din alte familii, semeni pe care şi-i apropie mai mult ori mai
puţin, în funcţie de cantitatea de Hristos din sufletul, din trupul şi din aura
sa în acele momente. În tot acest răstimp, cele 3 tipuri de haine suferă
schimbări în sensul că, din sufletul, din trupul şi din aura fiecărui semen
cunoscut, se iau părţi şi se pun în sufletul, în trupul şi în aura românului, iar
din sufletul, din trupul si din aura românului, se iau părţi şi se pun în
fiecare din semeii cunoscuţi de el. Şi iată cum, partea dreaptă a sufletului, a
trupului şi a aurei unui român căsătorit şi cu copii, este alcătuită din părţile
luate din sufletele, din trupurile şi din aurele tuturor semenilor cunoscuţi de
el în timpul vieţii, iar în fiecare suflet, trup şi aură a fiecărui semen
cunoscut se află partea de suflet, de trup şi de aură luate din sufletul, din
trupul şi din aura românului.
Ce se întâmplă cu partea dreaptă a sufletului meu dacă nu o folosesc
în scopul în care mi s-a dat de Dumnezeu şi în loc să le vindec duhurile
semenilor mei, iar ei să îmi vindece duhul meu, eu îi ucid, comit adulter cu
soţiile şi cu fiicele lor, îi fur, îi mint, îi muncesc pe o plată de nimic ca să
107
Eugen Nicolae Gîscă
prosper eu, iar când protestează îi încătuşez? Se întâmplă că dacă eu
distrug astfel sufletele, trupurile şi aurele semenilor mei, în acelaşi timp
distrug şi părţile din sufletul, trupul şi aura mea care alcătuiesc sufletul,
trupul şi aura lor. Şi dacă se distrug sufletele, trupurile şi aurele lor, se
distrug şi părţile lor de suflet, trup şi aură care alcătuiesc sufletul, trupul şi
aura mea. Tocmai pentru a preîntâmpina aceste distrugeri, aceste
catastrofe în sufletul, în trupul şi în aura Omului, Dumnezeu a spus Omului
să nu se folosească de sufletul, trupul şi aura lui, în alte scopuri decât în
scopul curativ al duhului.Adică să nu se foloseacă de acestea ca să ucidă
prin ele alte suflete, trupuri şi aure, să nu comită adulter, să nu fure, să nu
mintă, să nu asuprească. Adică exact poruncile cuprinse în versetele 13, 14,
15, 16, din cartea Vechiului Testament, Exodul, cap. 20:
“Să nu ucizi.
Să nu comiţi adulter.
Să nu furi.
Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
Să nu pofteşti casa aproapelui tău;să nu pofteşti soţia aproapelui
tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun
alt lucru care este al aproapelui tău.’’

Iată azi pe fiul Omului, care se crede Om, infiltrat făţarnic ca preot
al lui Hristos şi ca politician pe tot Pământul, Locuinţa Omului. Pentru el,
scopul singurei lui existenţe efemere este să mărturisească strâmb, să
poftească şi să fure ţările sub pretextul autonomiei etnice.Ei au cu siguranţă
această foaie lipsă din Biblie, de vreme ce au jurat, când s-au făcut preoţi şi
politicieni, pe Cuvântul Lui Dumnezeu şi pe Numele lui Dumnezeu, că nu
vor face ce Dumnezeu le-a spus dinainte ce să nu facă. Au gândeşti tu oare
fiu al Omului care crezi că eşti Om, că Domnul care a clădit pe Om şi care
a întocmit ochiul nu te vede ce faci pe ascuns, crezi tu oare că Dumnezeu
care a întocmit urechea nu te aude ce vorbeşti în ascuns?
Cum să întocmesc o oglindă în care voi fii Omului care vă credeţi
Oameni să vă vedeţi efectul lipsirii voastre de Hristos pe care Îl huliţi şi de
noi Oamenii pe care ne uneltiţi, din sufletele voastre putrezite de pe acum,
pentru ca să vă îngroziţi şi să cereţi îndurare Dumnezeului pe care juraţi?
Ce aţi făcut voi fii ai Omului politicieni din sufletele voastre şi din ale
noastre? Ce aţi făcut voi fii ai Omului păstori ai Turmei Lui Hristos cu
Turma Lui Hristos?
Căci iată Dumnezeu coborât ca Fiul Omului S-a făcut Hristos,
Salvator pentru voi fii Omului, ca să vă dea ca şi Omului suflet, trup şi aură
Hristică, Salvatoare, adică creştină, ca să fiţi voi salvaţi şi salvatori ai
semenilor deopotrivă; iar voi vreţi azi să omorâţi pe semen şi să-i furaţi
108
Misiunea României observată prin clarvedere
ţara la fel cum au făcut părinţii voştrii?

Cele 3 mari boli, defecţiuni, specifice părţii de mijloc, părţii stângi şi


părţii drepte ale sufletului, trupului şi aurei de tip Hristic- românesc, se
caracterizează prin defectarea, îmbolnăvirea şi stingerea, descompletarea
părţilor din care este alcătuit sufletul, trupul şi aura noastră, adică părţile
celor pe care îi asuprim ori pe care îi minţim, îi muncim să facem noi avere,
îi înfometăm şi ii distrugem dacă ni se împotrivesc.
În acest fel, se poate vorbi despre 3 mari categorii de boli de suflet,
trup şi aură, şi despre felurite defecte, boli ale organelor acestora, boli,
defecte remarcate la Omului şi la fiul Omului aflaţi în tipul românesc
creştin de suflet, trup şi aură:

1 – bolile dumne-zeilor străini pe care îi vindecăm îmbolnăvindu-ne


pe noi, atunci când prin necunoaşterea noastră îi băgăm pe în noi,
scoţându-L pe Hristos.
- bolile părinţilor din noi.
Înlocuirea (din partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei
româneşti) a interiilor Hristice cu interiile altor dumne-zei, aduce cu sine
imposibilitatea mântuirii adică imposibilitatea reîntoarcerii vreodată la
Adevăratul Dumnezeu.
Mântuirea este procesul energetic de vindecare a oricărui duh
(bolnav din cauza depărtării lui de Duhul lui Dumnezeu)prin suflet, trup
şi aură de tip hristo-român, şi de reîntoarcere a oricărui duh, în acest fel,
înapoi la Dumnezeu.
Modelul hristic de suflet, trup şi aură, este singurul model viabil de
mântuire, atât pentru Om dar şi pentru fiul Omului. Această mântuire
este dată fără plată pentru ea oricărui duh de Om căzut şi doritor de
reîntoarcere la Dumnezeu şi oricărui fiu al Omului care vrea să nu piară
ci să aibă, asemenea Omului, viaţă veşnică.
Aceste categorii de boli sunt specifice părţii de mijloc a sufletului, a
trupului şi a aurei românului. Îmbolnăvirea părţii din mijloc a sufletului, a
trupului fizic(a organelor trupului fizic) şi a aurei, se produce în timp, prin
stricarea prieteniei energetice, a părtăşiei energetice cu Hristos şi cu
părinţii şi prin pierderea interiilor lor.
Sufletele de acest fel arată descărnate şi groteşti fără părţile de
suflet, trup şi aură ale lui Hristos şi fără părţile de suflet, trup şi aură ale
părinţilor.
Contrapartea energetică a trupului fizic, lipsită de contrapărţile
energetice ale organelor trupului fizic ale lui Hristos şi ale părinţilor, face
în timp imposibilă funcţionarea optimă a organelor trupului fizic.Organe,
109
Eugen Nicolae Gîscă
care şi ele la rândul lor conţin părţi din organele lui Hristos şi părţi din
organele părinţilor. Aceste defecţiuni de funcţionare a organelor trupului
fizic lipsite în timp de interiile, de părţile Hristice şi părinteşti, noi le numim
boli.Boli pe care românul este păcălit că le poate vindeca cu flacăra violet,
cu simboluri rei-ki, cu yoga, sau cu energii de tot felul.
Fără să bănuiască românul câtuşi de puţin că prin aceste tehnici nu
se readuc nicidecum înapoi interiile Hristice din organele sufletului,
trupului şi aurei lor, şi fără să observe că se depărtează, se izolează şi mai
mult de Hristos şi de părinţii lor, iar tensiunile dintre ei se agravează.
Fără să bănuiască câtuşi de puţin că, prin toate aceste tehnici de fapt
Zeii întraţi în ei precum copilul în pântecele mamei, se vindecă şi se hrănesc
pe ei slăbindu-şi şi îmbolnăvindu-şi prin găzduirea lor, gazda…
Fără să bănuiască câtuşi de puţin că interiile părinteşti sunt înlocuite
cu interiile maestrului spiritual care se alimentează la rândul lor astfel prin
ei din părinţi, şi fără să observe că după ce au intrat prin”iniţiere”în
părtăşie energetică cu maestrul lor spiritual, părinţii lor s-au îmbolnăvit din
senin foarte grav, iar alţii au murit din senin foarte repede…
Aura unui astfel de român, odată lipsită de părţile aurice Hristice şi
de părţile aurice părinteşti, şi umplute de Zeu şi de maestrul spiritual, care
se hrănesc ca 2 gemeni din pântecele gravid, legătura trupului fizic cu
lumea materială se slăbeşte iar românul intrat deja în putrefacţie, de viu,
este la un pas de a nu mai putea rămâne în trupul fizic, sau pe româneşte
spus, se află deja, cu un picior în groapă.
Remedierea acestor lipsuri, neputiinţe, defecte, boli de suflet, trup
fizic (organe ale trupului fizic) şi aură, se face tot în timp, prin
izgonirea”gazdelor”şi prin readucerea în alcătuirea sufletului, în
alcătuirea trupului fizic (în alcătuirea organelor) şi în alcătuirea aurei
românului, a părţilor care îi lipsesc din suflet, din trup (din organe)şi din
aură, adică părţile Hristice şi părţile părinteşti.
Readucerea în sufletul, în trupul fizic (în organele trupului fizic)şi în
aura românului a părţilor lipsă, se face treptat, prin refacerea prieteniei
energetice, adică a părtăşiei energetice de gând, cuvânt şi purtare, stricate
de român cu Hristos şi cu părinţii.

2 - Bolile familiei din noi


Aceste categorii de boli sunt specifice doar pentru partea stângă a
sufletului, trupului şi aurei de român.
Îmbolnăvirea acestei părţi de suflet, de trup şi de aură, se produce
în timp, prin stricarea prieteniei energetice, a părtăşiei energetice dintre
român şi cele 2 categorii de fiinţe din familia sa:
1 – Soţia, soţul, adică fiinţa faţă de care trebuie să îmi folosesc
110
Misiunea României observată prin clarvedere
sufletul, trupul şi aura pentru vindecarea duhului ei, iar ea trebuie să îşi
folosească sufletul, trupul şi aura ei spre vindecare duhului meu. Fiinţa care
prin împreunarea noastră curată, am datoria să aduc pe lume pe semenul
care trebuie, vindecător al semenului român şi al României ci nu pe cel care
nu trebuie, stricător, distrugător şi asupritor al semenului român şi al
României.
2 – Copii noştrii, adică duhurile semene din Lumea De Aşteptare,
Astralul, pe care eu, duhul din trupul de bărbat şi soţia, duhul din trupul de
femeie le aducem prin împreunarea noastră, pe teritoriul românesc, în
suflet, trup şi aură de român.
Faţă de aceste fiinţe, semenii noştrii, pe care noi îi aducem pe
teritorul României şi îi numim”copii”noştrii, din momentul aducerii lor, ne
sacrificăm trei sferturi din viaţa care ne mai rămâne de la aducerea lor, ca
să îi învăţăm Tainele Dumnezeieşti, adică Adevăratul Scop, Adevărata
Misiune, Misiunea Hristică, adică Misiunea De Salvare A Omului şi a fiului
Omului de Pământul României, şi nicidecum”Misiunea Spirituală”cu care
sunt îmbrobodiţi…
Dacă însă noi înşine nu am vrut să învăţăm acestea, degeaba ne-am
mai coborât, iar dacă nu îă învăţăm acestea pe”copii”noştrii, în zadar i-am
mai chemat aici…

Ce se întâmplă cu partea mea stângă de suflet, trup şi aură, dacă eu


soţul, în loc să mă folosesc de sufletul trupul şi aura mea să vindec duhul
soţiei şi duhurile copiilor mei prin gândul cuvântul si purtarea mea, eu
oropsesc sistematic pe soţie şi copii? Prin atacurile mele distructive zilnice,
sistematice, de gând cuvânt şi purtare eu ard şi sfâşii sufletul trupul şi aura
lor. Dar, odată defectând, îmbolnăvind, distrugând sufletul trupul şi aura
lor, voi distruge şi părţile mele din care sunt alcătuite sufletul, trupul şi
aura lor. Defectând, îmbolnăvind, distrugând sufletul, trupul şi aura lor, îmi
îmbolnăvesc de fapt şi sufletul, trupul şi aura mea, căci partea stângă a
sufletului, trupului şi aurei mele este alcătuită din sufletele trupurile şi
aurele soţiei mele şi din sufletul, trupul şi aura copiilor mei.
Sufletul meu lipsit de părţile de suflet ale soţiei şi de părtile de suflet
ale copiilor arată incomplet, monstruos, plin de defecte, boli, care în timp se
vor transmite în trupul şi în aura mea şi în toate organele lor. Contrapartea
energetică a trupului meu fizic, lipsită de părţile soţiei şi copiilor mei arată
incomplet, lucru care se simte în toate organele părţii stângi a trupului fizic,
organe care încep şi ele să se descompleteze în timp, să putrezească, până
la încetarea funcţionării lor.
Aura mea, odată lipsită de interiile lor, adică de părţile aurice ale
soţiei şi de cele ale copiilor mei, nu mai poate ţine legat trupul meu fizic de
111
Eugen Nicolae Gîscă
lumea materială, adică mă aflu deja cu un picior în groapă. Din păcate, în
vremurile de acum, există prea multe familii româneşti, ai căror membrii –
soţi, soţii şi copii – prezintă la nivel de suflet, trup şi aură, afecţiunile grave
de suflet, trup şi aură descrise anterior, şi pe care, din neştiinţă, prin
contacte sexuale adultere, adică prin curvie şi preacurvie, le imprimă, le
transmit, şi partenerilor ocazionali de sex declanşând astfel un lanţ de
catrastofe energetice, în sufletul, în trupul şi în aurele lor.
Remedierea acestor neajunsuri, defecte, boli de suflet, trup şi aură,
se face în timp, prin readucerea în alcătuirea părţii stângi a sufletului, a
trupului şi a aurei românului, a interiilor, a părţilor de suflet, trup şi aură
ce lipsesc din sufletul, din trupul şi din aura lui, adică părţile soţiei şi
părţile copiilor. Readucerea acestor părţi ce lipsesc datorită stricării
prieteniei, părtăşiei energetice a soţului cu soţia şi cu copii, se face treptat,
prin aruncarea din noi a interiilor semenilor cu care românul a curvit ori
preacurvit, prin refacerea prieteniei energetice stricate de el, cu soţia lui şi
cu copii lui, prin readucerea astfel a interiilor soţiei şi copiilor, care
lipseau din sufletul, trupul şi aura românului…

3 – Bolile semenilor din noi


Această categorie de boli, afectează doar partea dreaptă a sufletului,
trupului şi aurei românului. Afectarea, îmbolnăvirea acestei părţi drepte de
suflet, trup şi aură, se face în timp, prin stricarea prieteniei, părtăşiei
românului cu semenii lui din alte familii pe tot parcursul vieţii.
Partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei mele, este alcătuită trei
sferturi, din părţi de suflet trup şi aură, luate din sufletele, din trupurile şi
din aurele tuturor semenilor mei din alte familii, semeni pe care îi cunosc în
desfăşurarea unei vieţi, şi pe care eu reuşesc să mi-i apropii mai mult ori
mai puţin, în funcţie de cantitatea de Hristos care se află în mine în tot acest
răstimp.
Ce se va întâmpla cu sufletul, trupul şi aura mea de român, dacă nu
mă voi purta prin ele cum trebuie să mă port, adică hristianic, creştin?
Căci ştiu bine că eu, românul am fost adus pe teritoriul românesc şi am
primit de la Hristos, suflet, trup şi aură de român, ca:
- prin ele să vindec duhurile semene, şi tot prin ele să primesc
vindecare de la semen pentru duhul meu,
- prin ele să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu fiecărei generaţii de
sâmtemii, adică de fii şi fiice ale Omului, de pe întreg teritoriu românesc.
Să le spun acestor copii abandonaţi în moarte de părinţii lor, Zeii, adică
Oamenii, fii căzuţi şi muritori ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu S-a coborât
ca un Fiu al lui Dumnezeu nemuritor şi necăzut.
Şi că Dumnezeu S-a făcut în locul Zeilor iresponsabili, Hristos,
112
Misiunea României observată prin clarvedere
Salvator, că să mântuie în locul Zeilor muritori şi incapabili, pe copii lor
din moarte definitivă. Să le spun tuturor sâmtemiilor de pe teritoriul
românesc să lepede Zeii care îi duc la moarte şi obiceiurile lor făţarnice şi
nedumnezeieşti, şi să treacă la Hristos, Dumnezeul Veşnic. Ca să se facă
din copii nelegitimi ai Zeilor, copii legitimi ai lui Dumnezeu.
- Dacă însă eu, românul voi cădea în plasa lui Belial, şi dacă Cel
viclean mă va lega cu laţul poftei de câştig şi de mărire, şi slujind lui
ca”maestru spiritual’’, voi depărta pe Hristos din sufletul, din trupul şi din
aura semenilor mei, ca să bag în locul Lui”Divinitatea”adică Zeu cu aere
de”mare arhitect al lumii’’, ori vreun alt dumne-zeu fără de Dumnezeu în
el, sufletele trupurile şi aurele semenilor mei vor fi lipsite de Hristos şi vor fi
luate în stăpânire de Cel Rău. Şi Cel Rău, adus de mine lor, va stăpâni în
sufletele, în trupurile şi în aurele semenilor mei, care, fără să ştie îşi vor
pierde mântuirea, şi nu vor mai merge la Hristos. Atunci partea dreaptă a
sufletului, a trupului şi a aurei mele, va fi lipsită şi ea de Hristos, căci este
croită din părţi de suflet, trup şi aură, luate de la semenii mei.
- Dacă eu românul, voi fura, voi minţi, voi ucide, voi asupri, voi lipsi
de mâncare, de îmbrăcăminte şi de adăpost pe semenul meu, disperarea,
nefericirea, bolile, foamea şi depărtarea lor de Hristos, se vor întoarce şi
asupra mea, căci sufletul, trupul şi aura mea este alcătuită din părţile de
suflet, trup şi aură ale lor.
Dar de unde să ştie un maestru spiritual contrafăcut, sau un
conducător ocult contrafăcut, toate acestea?

Căci Cel Viclean şi Cel Rău, sabotează pe teritoriul românesc,


Planul Hristic de Mântuire a duhului (îmbolnăvit în ceruri prin relaţii
nesănătoase), prin relaţii sănătoase, stabilite de om prin suflet, trup şi aură
de român, pe Pământ,
- cu Hristos şi cu părinţii, adică cu fiinţele care îl aduc în lume,
- cu familia sa, adică cu copii, semenii pe care îi aduce pe lume
românul, şi cu soţia, adică născătoarea, creatoarea de suflet, trup şi aură
mereu noi,
- cu semenii din alte familii.
De izbândeşte a îmbolnăvi relaţiile sănătoase ale românului cu
Hristos, fără de Hristos, Cel Viclean va îmbolnăvi şi relaţiile sănătoase ale
românului cu familia sa, iar apoi, odată lipsit de Hristos, de părinţi şi de
semenii din familie, Cel Viclean va îmbolnăvi si relaţiile sănătoase ale
românului cu semenii din alte familii.
Ajuns în acest punct, Cel Rău va lucra să îmbolnăvească relaţiile,
legăturile energetice sănătoase stabilite de român prin sufletul, prin trupul
şi prin aura sa cu Teritoriul Românesc, prin cele 3 ţinuturi, tărâmuri
113
Eugen Nicolae Gîscă
corespondente, tărâmul de suflet, tărâmul material şi tărâmul auric. Căci
legăturile energetice dintre cele 2 categorii de fiinţe – Omul şi fiul Omului –
şi teritoriul actual românesc, joacă un rol deosebit în îndeplinirea Misiunii
Omului, pentru care vine aici în suflet, trup şi aură de român, Misiunea De
Salvare A Omului Şi A Fiului Omului De Pe Teritoriul Românesc.
Plan De Mântuire iniţiat şi vegheat de Dumnezeu coborât pe
Pământ ca Hristos (Mântuitor, Salvator), şi ca Fiul Lui Dumnezeu, adică
de Adam, de Om, ca să facă din nou pe Adam pe Om ca Dumnezeu, dar şi
ca Fiul Omului, Adamului, pentru ca să salveze din moarte sigură pe fiul
Omului şi să-l facă ca un Om.

114
CAPITOLUL 4
OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A
LEGĂTURILOR ENERGETICE DINTRE CELE 2 CATEGORII DE
FIINŢE – OMUL ŞI FIUL OMULUI – ŞI TERITORIUL ACTUAL
ROMÂNESC.

Dacă ar fi ca Dumnezeu să premieze cea mai bună glumă făcută


vreodată în lumile Sale şi pe ce mai bun glumeţ, cu siguranţă că premiul ar
reveni fiului Omului, care se crede Om, şi care afirmă că toate fiinţele sunt
făcute de Dumnezeu după chipul şi după asemănarea Sa.
Iar cea mai bună glumă din toate lumile cunoscute, este acea când
fiul Omului spune Omului aşa:
“ştiinţele Divinităţii, adică a dumne-zeilor noştrii şi scrierile lăsate
de ei sunt cu mult mai vechii decât Dumnezeul Bibliei voastre şi decât Biblia
ta…”
Sunt azi Oameni care parcă citesc Biblia ca pentru altul, şi care,
din nepricepere a ei, vorbesc ca un fiu al Omului, ba unii fac asta şi pe
sticlă, stârnind astfel cu gluma lor, milioane de zâmbete româneşti, căci
unii dintre ei au în familie chiar preoţi.
De aceea, tu nu te grăbi să te superi şi să crezi că e îngrămădit rău
când auzi un pe un Om gândind şi vorbind pe sticlă ca un fiu al Omului, ci
gândeşte că acesta, negreşit face gluma zilei care creşte audienţa.
Cu atât mai mult nu te supăra pe cel de pe sticlă căci dacă este un
fiu al Omului, e nevinovat, căci ce poate şti el din politica Cosmosului, el
săracul care se naşte acum, aici pe Pământ, trăieşte câţiva zeci de ani după
care moare definitiv?
Dacă ar fi însă, ca Dumnezeu să premieze cea mai proastă glumă
făcută vreodată în Ceruri, Lumile Sale şi pe cel mai prost glumeţ, cu
siguranţă că premiul ar reveni Omului care se crede Dumnezeu.
Şi de câte ori, dragă cititorule român, nu se întâmplă ca după ce vii
obosit de serviciu şi muncit de semenul tău, şeful, Omul care se crede
Dumnezeu, priveşti pe sticlă şi vezi pe maestrul spiritual, pe şaman, pe
ezoterist, pe ocultist, pe toţi aceşti fii ai Omului care se cred Oameni, mereu
aceeaşi, cum spun mereu aceeaşi glumă răsuflată; că ei sunt Oameni şi
că”Divinitatea”lor care te învaţă pe tine şamanismul, spaţiile, yoga, rei-ki,
magia albă şi neagră, vrăjitoria, lucrul cu flăcări multicolore, kaballa,
Eugen Nicolae Gîscă
ghicitul, e Adevăratul Dumnezeu, ba mai mult îţi rânjesc cu aer superior
spunându-ţi că Dumnezeul Bibliei nici nu există, căci Biblia ta
este”inspirată”după scrierile Zeilor lor cu capete de elefant, şarpe sau
maimuţă, adevăraţii copii ai”Divinităţii”lor care te-a născut pe tine aşa
cum afirmă unii, prin…fund,
Tu însă, cititorule, nu te supăra nicidecum pe toate câte auzi de la fiul
Omului, care trăieşte suferinţe mari de când diazepamul se dă pe reţetă, ci
mai degrabă schimbă pe desene animate.
Chiar dacă şi acolo sunt mereu aceleaşi personaje, măcar ele se
pricep să facă mereu glume noi. De aceea au cea mai mare audienţă…
Căci la urma urmei, care este cel mai prost glumeţ Om din istoria
Umanităţii dacă nu Omul care se crede”Divinitate”, Dumnezeu şi care
poate să fie cea mai proastă glumă făcută Umanităţii de Omul care se
crede”Divinitate”, Dumnezeu, dacă nu fiul Omului care se crede Om şi
care tot plictiseşte Umanitatea cu aerele lui de maestru spiritual, ezoterist,
ocultist, şi cu”Divinitatea “lui fără de Dumnezeu? Şi de ce se coboară
Omul aici în suflet, trup şi aură de român, dacă nu să simtă pe pielea lui pe
fiul Omului care este efectul glumelor lui proaste făcute Umanităţii şi lui
Dumnezeu?Pentru ce vine Omul pe teritoriul României, ăn suflet, trup şi
aură de român dacă nu ca să scape din ne-bunia care duce la pieire pe toţi
fii şi fiicele Omului, fii şi fiicele lui create de el după chipul şi asemănarea
lui căzută înainte să apuce să fie îndumnezeit?

Ce nu ştie fiul Omului, maestrul spiritual, şamanul, ezoteristul,


ocultistul?
Ce nu au cum să ştie toţi aceşti trăitori ai unei singure existenţe, toţi
aceşti fii muritori ai Omului, este că Înainte De Coborârea Adevăratului
Dumnezeu ca Hristos, întreg Pământul fusese creat demult de Dumnezeu,
când mulţi din creatorii lor, Oamenii care se cred Dumne-Zei nu fuseseră
încă făcuţi de Dumnezeu.
Şi că Pământul a fost făcut pentru duhul bolnav al Omului căzut, ca
un spital unde să se vindece prin încarnări repetate în suflet, trup şi aură.
Acest Pământ, ajunsese acum câteva mii de ani în stăpânirea dumne-zeilor
intraţi prin”efracţie”şi care alcătuiseră aici propriile regate, atât în
tărâmul de suflet, dar şi în tărâmul material şi în tărâmul auric.
Datorită luptelor şi uciderilor dintre Zeii fără de Dumnezeu (oameni,
îngeri şi fiinţe ale naturii, cu toţii căzuţi) pentru supremaţie şi pentru
stăpânirea celor 3 tărâmuri, întreg Pământul, lipsit de energiile gândurilor,
cuvintelor şi purtărilor dumnezeieşti, şi umplut cu energiile gândurilor,
cuvintelor şi faptele Zeilor fără de Dumnezeu în ei, era pe cale să dispară.
De 2008 ani încoace, cele 3 ţinuturi ce alcătuiesc teritoriul actual
116
Misiunea României observată prin clarvedere
Pământesc, şi deci şi teritoriul românesc – ţinutul de suflet, ţinutul material
şi ţinutul auric - sunt alcătuite din părţi din sufletul, din trupul şi din aura
lui Dumnezeu, coborât ca Hristos, în suflet, trup şi aură. Putem discuta prin
urmare şi despre Naşterea Din Nou A Pământului în Dumnezeu făcut
Hristos, adică Mântuitor, Salvator pentru Pământul care murea din lipsă de
Dumnezeu în tărâmul de suflet, în tărâmul materic şi în tărâmil auric, în
acelaşi mod în care discutăm despre Naşterea Din Nou A Omului Şi A
fiului Omului în Dumnezeu făcut Hristos, adică Mântuitor, Salvator, pentru
Omul şi pentru fiul Omului care mureau din lipsă de Dumnezeu în sufletul,
în trupul şi în aura lor.
Şi iată cum în urma Naşterii Din Nou A Pământului în Dumnezeu
făcut Hristos şi pentru Pământ, acest Pământ a redevenit ceea ce a fost
construit să fie, adică nu moşia Omului Ne-bun care se crede Dumnezeu,
ci Lume De Vindecare Pentru Omul Ne-bun Care Se Crede Dumne-zeu.
O Lume De Vindecare a duhurilor ne-bune, bolnave prin suflet, prin
trup şi prin aură, în acelaşi mod în care sufletul trupul şi aura, au
redevenit vehicule de vindecare a duhului căzut. Tot în acest mod putem
spune că de 2008 ani încoace Pământul românesc a redevenit teritoriul
unde vin duhuri bolnave ale Zeilor reîntorşi să se vindece prin suflet trup
şi aură de român. Şi tot astfel putem spune şi că, de 2008 ani încoace, tipul
de suflet, trup şi aură Hristo-român, adică creştin a redevenit ceea ce era
construit să fie, adică Vehicolul Dumnezeiesc De Vindecare A Duhului
Omului căzut, Duh stricat de Omul cu aere de”Divinitate”în joaca lui de-
a”Divinitatea”, Dumne-zeul fără de Dumnezeu, şi de-a”Marele Arhitect
al Lumii”.

Românul este în Dumnezeu făcut Hristos pentru român


Dumnezeu făcut Hristos pentru român ESTE în român.

Căci Dumnezeu a venit în mod special în suflet, trup şi aură de


Hristos, adică Salvatoare, Mântuitoare, Nemuritoare pentru sufletele,
trupurile şi aurele muritoare, năruite de Zei.
Şi amestecând Dumnezeu sufletul, trupul şi aura Lui de Hristos, cu
care Se coborâse la Om şi la fiul Omului în chip de Om şi de Fiu Al Omului,
sufletul, trupul şi aura Omului şi a fiului Omului au renăscut. Acest proces
energetic este o taină des-tăinuită numai ochilor ce pot să clar-vadă, o taină
descrisă atât de simplu atunci când auzim cuvintele”Hristos în noi şi noi în
Hristos.’’
În acest fel, azi, prin tipul româno-hristic de suflet, trup şi aură, mă
împac eu cu semenii mei din Ceruri, prin semenii de pe Pământ care sunt
în mine, făcuţi salvatori pentru mine de Hristos, Salvatorul, care este în ei,
117
Eugen Nicolae Gîscă
şi tot azi, prin tipul româno-hristic de suflet, trup şi aură, mă împac eu cu
DOMNUL din Ceruri, prin DOMNUL din ceruri făcut Hristos, salvator
pentru mine pe Pământ, şi care ESTE în mine şi care prin aceasta mă face
şi pe mine salvator pentru semenii mei.
În mine, duhul cel ceresc de odinioară, golit de Dumnezeu prin
necugetarea mea iubitoare la El, dar şi în mine duhul cel de pe Pământ,
umplut cu Hristos acum prin suflet, trup şi aură, de Dumnezeu coborât după
mine în suflet, trup şi aură de Hristos, de Mântuitor, ca să mă mântuie prin
cugetarea Lui iubitoare la mine.
De nenumărate ori, de te deprinzi a păşi ca duhurile pe solul celor 3
tărâmuri româneşti, tărâmul de suflet, tărâmul inframateric şi ţinuturile
aurice – Îl vezi Domnul care a făcut pe Om cu mâinile.Şi, de eşti ascuţit în
simţuri, Îl ghiceşti când coboară în material, după mireasma de pâine de
vatră şi vin, şi după susurul ca de izvor care ies continuu dinlăuntrul Lui.
.Tu ţine minte acestea şi caută ca, atunci când Îl simţi pe aproape, să
nu priveşti direct către EL, şi nici la cei ce Îl însoţesc, ca să nu uiţi îndată
totul.

Şi darurile cele dumnezeieşti nu au încetat pentru sufletul, trupul şi


aura de tip româno-hristic, căci Fecioara Maria, Maica DOMNULUI făcut
suflet trup şi aură şi pentru români, a făcut doar pentru români acelaşi
lucru urmând pe Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos, iar în urma
acestui proces energetic de amestecare a sufletului, trupului şi aurei Mariei
cu sufletul, trupul şi aura oricărui român, se poate afirma în cuvinte
româneşti, că azi Fecioara Maria Este în fiecare suflet, trup şi aură de
român, şi tot azi fiecare suflet, trup şi aură de român este în Fecioara
Maria.
Dar, darurile cele dumnezeieşti nu au încetat pentru sufletul, trupul şi
aura de tip româno-hristic, căci Apostolul Andrei, Întâiul Apostol chemat, a
făcut doar pentru români, acelaşi lucru, ca şi Hristos, şi Maria. În urma
acestui proces energetic de amestecare de suflet, trup şi aură a sufletului,
trupului şi aurei lui Andrei, în sufletul, trupul şi aura românilor, se poate
afirma în cuvinte româneşti că azi APOSTOLUL ANDREI ESTE în
fiecare suflet, trup şi aură de român, şi tot azi, fiecare suflet, trup şi aură
de român, este in APOSTOLUL ANDREI.
Şi care fiu al Omului, maestru spiritual de pe teritoriul românesc,
care se laudă că”vede’’, se poate lăuda că poate clar-vede alcătuirea
energetică a duhului, sufletului, trupului materic şi aurei românului, şi că
pricepe principiul de funcţionare al acestora, ca să afle Cine Este Duhul lui
Hristos, coborât în suflet, trup şi aură de Om şi de Fiu al Omului, cine este
duhul Fecioarei Maria coborât pe Pământ în suflet, trup şi aură de român şi

118
Misiunea României observată prin clarvedere
cine este duhul Apostolului Andrei coborât pe Pământ în suflet, trup şi aură
de român, şi să priceapă taina venirii acestora şi misiunea lor specială pe
teritoriul României?Pot spune oare fii Omului, marii maeştrii spirituali de
pe teritoriul românesc, ocultiştii, ezoteriştii, marii formatori de
opinii”spirituale’’ cine sunt duhurile care se coboară în suflet, trup şi aură
de român şi de ce se coboară ele pe teritoriul românesc? Poate vreun fiu al
Omului, maestru spiritual, ezoterist, ocultist, clar-văzător să vadă duhul
Omului şi mersul său tainic, ca să ne spună cine sunt duhurile Oamenilor
care se coboară în trup de bărbat şi cine sunt duhurile care vin în trup de
femeie?

România este în Dumnezeu făcut Hristos pentru România,


Dumnezeu făcut Hristos pentru România ESTE în România.

Tot astfel, coborându-Se DOMNUL, Dumnezeul tuturor dumne-


zeilor-mari-arhitecţi-ai-lumii, în suflet, trup şi aură de Hristos, adică de
Salvator şi pentru Zeii, Idolii şi pentru copii Zeilor, Idolilor de pe teritoriul
românesc, DOMNUL LUMILOR TOATE, Se coborâ în suflet, trup şi aură
de Hristos, adică de Salvator, Mântuitor, şi pentru LUMEA DE
ÎNDREPTARE A DUHURILOR NE-DREPTE, Pământul, deci şi pentru cele
3 ţinuturi, tărâmuri ce alcătuiesc România de azi:
– Ţinutul Românesc De Suflet – România Anima,
– Ţinutul Românesc Material - România Materica,
– Ţinutul Românesc Auric – România Aurica.
Amestecă prin jertfa SA, DOMNUL, Adevăratul Dumnezeu, sufletul,
trupul şi aura Sa de Hristos, adică de Mântuitor, de Salvator, cu Lumea
Sufletelor, cu Lumea Trupurilor şi cu Lumile Aurice Româneşti, care
ajunseseră să fie lipsite de Dumnezeu datorită dumne-zeilor, idolilor fără de
Dumnezeu în ei. În acest fel binecuvântă România, DOMNUL LUMILOR,
Dumnezeu făcut Hristos şi pentru România. Prin acest proces energetic
dumnezeiesc- hristic, azi DOMNUL, Hristos ESTE în România, şi azi
România este în DOMNUL, Hristos.
Şi binecuvântarea cea dumnezeiască nu se opri aici, căci România
este singura ţară unde Fecioara Maria îşi amestecă sufletul, trupul, şi aura
Sa. În urma acestui proces energetic, azi Fecioara Maria ESTE în
România, şi tot azi, România, Grădina Maicii Domnului este în Fecioara
Maria.
Şi iarăşi, darurile cele dumnezeieşti, nu se opriră aici pentru cele 3
Tărâmuri Româneşti, căci România este singura ţară, unde Apostolul
Andrei, îşi ascunse şi îşi amestecă sufletul, trupul şi aura sa. Prin acest
proces energetic s-a ajuns că azi Apostolul Andrei ESTE în România, iar
119
Eugen Nicolae Gîscă
România este în Apostolul Andrei.
S-au scurs mai bine de 15 ani de când am început să studiez prin
clarvedere directă alcătuirea energetică a tipurilor creştine, dar şi
necreştine de suflet, trup şi aură, dar şi alcătuirea energetică a teritoriilor
creştine şi necreştine. În urma tuturor acestor studii, am observat 2 detalii
deosebit de importante, (demne de reamintit fiecărei generaţii de Oameni
dar şă de fii ai Omului de pe teritoriul României care se bagă slugi la
maeştrii spirituali şi ei la rândul lor slugile Zeilor, Idolilor fără de
Dumnezeu în ei), şi anume că:

1 – Tipul, modelul creştin românesc de suflet, trup şi aură, este


singurul model creştin de suflet, trup şi aură, în alcătuirea căruia se
găsesc adunate laolaltă INTERIILE FAMILIEI PĂMÂNTEŞTI A
DOMNULUI, DUMNEZEU FĂCUT HRISTOS, adică:

–interiile de suflet, de trup şi de aură ale lui DUMNEZEU coborât


ca Hristos,
– interiile de suflet, de trup şi de aură ale mamei pământeşti a lui
Hristos, Fecioara Maria.
– interiile de suflet, de trup şi de aură ale fratelui în apostolat al lui
Hristos şi Întâiul chemat de Hristos, Apostolul Andrei.
- interiile de suflet, de trup şi de aură ale sfiinţilor.

2 – Teritoriul creştin românesc, alcătuit din cele 3 ţinuturi


româneşti:
- ţinutul românesc de suflet,
- ţinutul românesc material,
- ţinutul românesc auric,
este singurul teritoriu creştin în alcătuirea căruia se găsesc adunate
laolaltă, INTERIILE FAMILIEI PĂMÂNTEŞTI A DOMNULUI,
DUMNEZEU FĂCUT HRISTOS, adică:
1 – interiile de suflet, de trup şi de aură ale lui DUMNEZEU coborât
ca Hristos,
2 – interiile de suflet, de trup şi de aură ale mamei pământeşti a lui
Hristos, Fecioara Maria,
3 – interiile de suflet, de trup şi de aură ale fratelui în lucrare al lui
Hristos, apostolul Andrei.
Dar şi interiile de suflet, trup şi aură ale sfiinţilor.

În timpurile acestea, fii Omului, maeştrii spirituali, ezoterişti,


ocultişti, tot vorbesc Omului, Zeului de demult acum reîntors la Dumnezeu
120
Misiunea României observată prin clarvedere
prin coborâri în suflet, trup şi aură de român, despre legile kybalionului,
despre Hermes Trismegeticus, despre legea atracţiei, despre energii şi
despre legături energetice, fără însă a pricepe cu adevărat tâlcul acestor
scrieri ale Omului.
De aceea iată cum, azi, nici unul din aceşti fii ai Omului (supăraţi
tare tare pe Dumnezeul dumne-zeilor lor cu aere de”mari arhitecţi ai
lumii”, aceşti trăitori ai unei singure existenţe şi aşa amărâtă, dar cu aere
de mari maeştrii spirituali, ocultişti, ezoterişti de marcă, mari formatori de
opinii de pe sticlă) nu au putut vreodată, nu pot şi nu vor putea în veci să
răspundă întrebărilor unui Om venit în suflet, trup şi aură de român sătul
să-i vadă numai pe ei, mereu aceeaşi şi să-i vadă cum muşcă când sunt
demascaţi. Aceşti fii ai Omului, nu vor putea niciodată să răspundă cererii
Omului venit în suflet, trup şi aură de român, de a-i auzi discutând neobosit
între ei, nu bâjbâind incoerent despre fărâmele unor ştiinţe şi tehnici moarte
de 2008 ani în care şi strămoşii lor pieriţi definitiv odată cu ele îşi prindeau
urechile, ci despre lucruri spre adevărată luminare a lor, cum ar fi:
- Există întâmplarea?
- A făcut Dumnezeu pe Om din întâmplare?
- A făcut Omul pe fiul Omului din întâmplare?
- Care este deosebirea dintre Divinitatea la care se roagă fiului
Omului şi DOMNUL, Dumnezeul Omului la care se roagă Omul, şi care
S-a coborât ca HRISTOS (Salvator, Mântuitor)ca să creştineze(să Salveze,
să Mântuie) pe Om şi pe fiul Omului? De ce numai Omul are chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu dar nu şi fiul Omului?De ce fiul Omului trăieşte
decât câţiva zeci de ani pământeşti?
- Din ce energii este compusă Fiinţa Umană?Dar un înger?Dar un
spirit al naturii?Care sunt deosebirile”energetice’’ şi de funcţionare dintre
ei?De ce au fost”construiţi’’diferit?De ce ne aflăm momentan într-o lume în
care toate spiritele naturii şi toţi îngerii slujesc Omului îngrijind zi lumină
de lumea elementală, de lumea vegetală, de lumea animală care toate la un
loc îl desfată cu nesfârşite plăceri pe Om?De ce nu este lumea aceasta o
lume în care Omul să muncească ca un rob pentru toate spiritele naturii şi
pentru toţi îngerii?
- Din ce energii este alcătuit trupul duh prin care se manifestă Fiinţa
Umană înainte de coborârea ei pe Teritoriul României?
- Din ce energii sunt alcătuite trupurile(sufletesc, materic şi auric)
prin care se manifestă Fiinţa Umană pe Teritoriul României?De ce se
strică, se îmbolnăveşte sufletul, trupul şi aura atunci când ne certăm cu
Hristos şi cu părinţii, cu familia şi cu semenii din alte familii? De ce nu se
pot repara ele cu flacăra violet, cu yoga, cu rei-ki?De ce suntem atunci
minţiţi însă că da? De ce se reface sufletul, trupul şi aura doar atunci când
121
Eugen Nicolae Gîscă
ne împăcăm cu Hristos, cu părinţii, cu familia şi cu semenii? De ce sunt
diferite durerile şi defectele, bolile de suflet, trup şi aură care apar în urma
supărării şi depărtării noastre de Hristos şi de părinţi de durerile şi
defectele, bolile de suflet, trup şi aură ce apar în urma supărării şi
depărtării noastre de familie, şi de durerile şi defectele, bolile de suflet, trup
şi aură ce apar în urma supărării şi duşmăniiei noastre cu semenii?
- Din ce energii sunt alcătuite cele 3 Tărâmuri Energetice ce
alcătuiesc împreună Teritoriul pe care noi îl numim România?Care este
deosebirea dintre teritoriul României şireminescenţele vechilor regate ale
Zeilor create aici prin venirea lor neautorizată, regate precum Iişin-
Ghingher, Ael-Lel, Dremtu, Pardar, Ramania?De ce tot confundă”maeştrii
spirituali”“, ezoteriştii”“, ocultiştii”, teritoriul României alcătuit de
Dumnezeu cu teritoriile alcătuite de Zalmolxes ori de alţi zei pe teritoriul
României?
- Cum arată domnule, românul înainte să se coboare pe Pământ, pe
teritoriul românesc, în suflet, trup şi aură de român, de ce vine aici, care
este anatomia trupului său duh, şi care este funcţionarea sa? Este defect
acest duh, devreme ce nu este lângă Dumnezeu, ci se chinuie pe aici? Cum
arată”energetic’’românul înainte să se coboare pe teritoriul României?
Cum arată”energetic’’ românul când se află pe teritoriul românesc? Cum
arată”energetic’’românul când părăseşte teritoriul românesc?
- Care este alcătuirea şi funcţionarea modelului, tipului de suflet,
trup şi aură românesc şi care este procesul tainic, prin care duhul se
vindecă prin suflet, trup şi aură, ca să pricepem Taina HRISTICĂ a
Reîncarnării?
- Ce deosebire există între REÎNCARNAREA HRISTICĂ ŞI
REÎNCARNAREA ANTIHRISTICĂ? CUM SE MANIFESTĂ ACESTE 2
MARI PROCESE ENERGETICE COSMICE PE TERITORIUL ACTUAL AL
ROMÂNIEI? CE DEOSEBIRE ESTE ÎNTRE UN APOSTOL HRISTIC ŞI
UN APOSTOL ANTIHRISTIC?DAR ÎNTRE EVANGHELIA HRISTICĂ ŞI
CELE 3 TIPURI DE EVANGHELII ANTIHRISTICE:

1-EVANGHELIILE SATANICE ŞI DIAVOLEŞTI (SCRIERILE ŞI


ŞTIINŢELE, ARTELE DUHURILOR OAMENILOR CĂZUŢI cu aere de
Divinităţi, de Dumne-zei),
2-EVANGHELIILE DRACONICE (SCRIERILE ŞI ŞTIINŢELE,
ARTELE ÎNGERILOR CĂZUŢI)
3-EVANGHELIILE DEMONICE (SCRIERILE ŞI ŞTIINŢELE,
ARTELE DUHURILOR NATURII, CĂZUTE)

- Ce deosebiri de alcătuire energetică există între Fiinţele Umane


122
Misiunea României observată prin clarvedere
care se încarnează pe Teritoriul României după Programul De Reîncarnare
Hristic şi fiinţele care se încarnează după Programul De Reincarnare
Antihristic?
- Care este deosebirea”energetică’’dintre Om (Adam) şi Fiul Omului
(Adamului), deosebire”energetică’’arătată clar şi răspicat de toate scrierile
lăsate de”Zei’’ dar şi în cele 4 Evanghelii, de către Însuşi Dumnezeu
coborât ca Hristos pentru Om şi pentru fiul Omului?
- Este o întâmplare că venim pe Teritoriul României în suflet, trup şi
aură de român?Care este anatomia acestor 3 trupuri şi cum funcţionează
ele?Cum se defectează sufletul, trupul şi aura de român şi cum se refac ele?
- Ce legături energetice sunt între sufletul, trupul şi aura mea şi
sufletul, trupul şi aura semenilor care mă aduc aici (părinţii), a semenilor
pe care îi aduc aici (copii), a semenilor din familie, şi a semenilor din alte
familii?
- Ce legături energetice sunt pe timp de o existenţă, stabilite prin
legea corespondenţei, între sufletul, trupul şi aura mea de român şi
ţinuturile corespondente ale acestora – ţinutul românesc de suflet, ţinutul
românesc materic şi ţinutul românesc auric? Am început oare cu adevărat
să cunoaştem legile tărâmului materic?Care sunt legile tărâmului românesc
de suflet?Dar legile tărâmului românesc auric?Şi dacă tot ce suntem noi ne
reflectăm prin legile trupului materic, atunci cum se reflectă legile
tărâmului sufletesc şi legile tărâmului auric, prin legile tărâmului materic?
- este o întâmplare că doar România este Grădina Maicii Domnului?
- este o întâmplare că apostolul Andrei, Întâiul chemat la apostolat şi
fratele în apostolat al Domnului a venit, a lucrat, a învins şi a rămas tocmai
în Grădina Maicii Domnului?De ce se ţine morţiş ca teritoriul material
românesc pe care a evanghelizat Apostolul Pavel sâmtemiilor de acolo,
fiilor şi fiicelor de Zei, să nu se returneze românilor?
- legea corespondenţei energetice universale a familiei şi legea
atracţiei energetice universale familiale se bazează pe INTERII, care sunt
mijloace energetice universale de comunicare energetică prin care membrii
familiei se sprijină, comunică şi se întăresc reciproc.
- dacă sufletul, trupul şi aura Maicii Domnului sunt pline de interiile
Fiului Ei, adică de interiile lui Hristos, şi sufletul, trupul şi aura apostolului
Andrei sunt pline de interiile Fratelui Său, adică de interiile lui Hristos, cât
de multe interii sufleteşti, trupeşti şi aurice ale Lui Hristos, ale Mariei şi ale
lui Andrei, se găsesc în alcătuirea energetică a teritoriului românesc,
Grădina Maicii Domnului, România, şi în alcătuirea energetică a tipului de
suflet, trup şi aură românesc?
- Care este corespondenţa dintre Hristos şi părinţi, şi de ce mă simt
bolnav şi distrus când mă supăr pe Hristos sau cu părinţii, şi mă dor părţi,
123
Eugen Nicolae Gîscă
organe, din ceva ce nu este trupul fizic, iar analizele trupului fizic şi ale
organelor lui sunt bune? De ce dacă toate acestea persistă, începe să mă
doară în aceleaşi locuri organe, părţi ale trupului fizic?
- De ce, după ce Hristos rezolvă toate nevoile şi mă liniştesc, durerile
acelor părţi, organe a ceva ce nu este trupul fizic dispar la fel de brusc cum
au apărut iar după un timp dispar şi durerile din acele părţi, organe ale
trupului fizic?De ce după ce mă împac cu părinţii, cuvântul şi îmbrăţişarea
lor îmi iau parcă cu mâna toate durerile, ca atunci când eram mic, iar cu
gândul lor, de la distanţă mă ajută?
- Cât la sută din organele sufletului, trupului şi aurei mele sunt
alcătuite din părţi din organele sufletului, trupului şi aurei lui Hristos, ale
Maicii Sale pământeşti şi ale Fratelui Său pământesc, Apostulul Andrei,
Întâiul chemat din apostoli?Care sunt aceste organe şi care sunt aceste
părţi din ele?Ce boli grave declanşează românul care distruge aceste părţi
ale organelor sale prin practicarea sau prin supunerea organismului său la
acţiunile energetice ale vrăjitoriei, ale flăcării violet, ale simbolurilor rei-ki,
ale yoga, ale infoenergeticii ori ale altor Arte Negre.
- Cât la sută din organele sufletului, trupului şi aurei mele sunt
alcătuite din părţi din organele sufletului, trupului şi aurei mamei mele şi
tatălui meu? Care sunt aceste organe şi care sunt aceste părţi din ele?
-Dar în cazul fraţilor şi surorilor mele, a soţiei şi copiilor mei?Dar în
cazul semenilor mei cunoscuţi pe parcursul existenţei mele?
- Ce organe ale sufletului, trupului şi aurei se defectează când
inventez pricină lui Hristos?Ce organe ale sufletului, trupului şi aurei se
defectează când inventez pricină părinţilor?Ce organe ale sufletului,
trupului şi aurei se defectează atunci când inventez pricină semenilor din
familia mea? Dar în cazul în care inventez pricină semenilor din alte
familii?
- cum se pot prevenii şi rezolva toate aceste defecte la nivel de organe
ale sufletului, trupului şi aurei de român?
- Atunci când românul iese la pensie ori este dat afară din serviciu,
după ce a contribuit mulţi ani la bunăstarea patronului, ruperea energetică
bruscă a părtăşiei energetice dintre sufletul, trupul şi aura românului şi
sufletele, trupurile şi aurele colegilor, cât şi ruperea energetică bruscă de
teritoriul sufletesc, materic şi auric, toate acestea produc grave
dezechilibre, defecte, boli energetice la nivel de suflet, trup şi aură. Deodată
încep să dispară părţi ale unor organe de suflet, de trup şi de aură ale
românului alcătuite din părţi din organele de suflet, trup şi aură ale
colegilor cu care se afla timp de 10, 12 ore pe zi în părtăşie energetică.
- Când divorţăm se declanşează un alt fel de dezechilibru la nivelul
unor organe ale sufletului, trupului şi aure, şi apar alt fel de boli.

124
Misiunea României observată prin clarvedere
- Când pierdem pe cineva drag se declanşează un altfel de
dezechilibru la nivelul unor organe ale sufletului, trupului şi aurei şi apar
alt fel de boli.
- Ce trebuie românul să cunoască despre prevenirea apariţiei acestor
boli ale organelor de suflet, trup şi aură, despre tratarea lor, şi cine să le
spună acestea?
Despre aceste boli grave ale sufletului, trupului şi aurei, nu se
înghesuie să vorbească nici un”maestru spiritual”, nici un”ezoterist”, nici
un”ocultist”, nici un”clarvăzător”de pe Marele Teritoriu Românesc. De
ce?
Omule şi fiul Omului de pe teritoriul României, nu vă ruşinaţi să
întrebaţi toate acestea pe maeştrii voştrii spirituali care emană atâta pace,
lumină şi iubire şi care vă iniţiează în ştiinţele lor atât de înalte
ale…”Divinităţii”lor care nu este nici pe departe Dumnezeu coborât ca
Hristos.

Iată, am enumerat numai câteva dintre Problemele Adevărate Ale


Omului aflat în suflet, trup şi aură de român Şi Ale fiului Omului de pe
acelaşi Teritoriu Românesc, probleme deloc rezolvate de”maeştrii lor
spirituali”plătiţi gras pentru prestaţia lor dar nici de şeful
lor”Divinitatea”cu care îşi împart sufletele înrobite prin minciună,
câştigul şi gloria…
Probleme nerezolvate încă, pe care atât Omul dar şi fiul Omului
este lăsat baltă de un”maestru spiritual”şi de o”Divinitate”plini, zic ei,
de”flăcări violete”de”ştiinţe înalte oculte”de”taine şi artele secrete
înalte”şi de multă, multă, dar multă”Pace, Lumină şi Iubire”…
Probleme cu care Omul şi fiu Omului, vrând nevrând sunt nevoiţi
să se confrunte de acum cum pot şi ei, pe timpul unei existenţe, pe acest
Câmp Al Morţii, Pământul, unde mai sunt mulţi fii ai Omului care se
încăpăţânează să se dea drept Oameni şi unde mai sunt mulţi Oameni
care se încăpăţânează să se tot dea drept Dumne-zei.

Şi cine va ajunge vreodată să aibă loc de ei toţi, ca să vorbească


românului despre problemele energetice, cu care se confruntă pe timp de o
existenţă prin suflet, trup şi aură în tripla lui corespondenţă, prin gând
cuvânt şi purtare, cu Hristos şi părinţii, cu semenii din familie şi cu semenii
din alte familii?
Şi cine va avea loc de ei să ajute cu adevărat pe român să prevină
aceste probleme ori să le rezolve când apar?Cine va scoate pe român din
KALIYUGA, Epoca Întunecată în care fiul Omului minte, fură, asupreşte, şi
măcelăreşte pe Om şi îl lipseşte de Adevăratul Dumnezeu?
125
Eugen Nicolae Gîscă
Cine? Fii Omului, sâmtemiile de pe Teritoriul României cunoscuţi
sub numele de”maeştrii spirituali”“, ocultişti”“, ezoteriştii”, mari
formatori de opinii”metafizice’’, mereu aceeaşi pe sticlă, care spun că
vindecă tot, şi spiritul, şi duhul şi sufletul şi trupul, şi aura, tot, fără să aibă
habar cum arată, adică fără să le clar-vadă şi fără să aibă habar de
alcătuirea lor şi despre principiul lor de funcţionare?
Ori poate servitorii vreunui zeişor pe ducă, sau vreunui biet fost
heruvim înnaripat cu aere de”mare arhitect al lumii ’’?Ori poate cei care
vorbesc despre Zeii timpurilor antezalmoxiene şi fii şi fiicele lor, RAMANII
şi despre ruinele RAMANIEI, care este doar unul din miile de regatele
zeilor ridicate de ei pe teritoriul României după invadarea Pământului,
regate pe care bineînţeles că doar ei, sâmtemii zilelor noastre, fii Omului de
pe teritoriul românesc le confundă cu Rum-În Iah, adică cu România?
Ei care nu-şi cunosc nici măcar părinţii, pe Zeii lor şi cu atât mai
puţin pe Domnul, Dumnezeul Zeilor lor, şi care, pe sticlă, numindu-se
singuri”iniţiaţi’’ dau lecţii de”ezoterism’’românilor?
Dar, ei toţi aceştia sunt KALIYUGA, KALYIUGA este alcătuită din
ei toţi, căci toţi aceştia sunt fii ai Omului, şi nu Oameni adică fii ai lui
Dumnezeu, ei nu vin de la Dumnezeu, şi nu se duc la Dumnezeu, nu L-au
văzut niciodată, iar în alcătuirea lor nu este Dumnezeu chiar dacă ei vă
mint că da. Căci după ce singura lor existenţă se încheie, se transformă în
praf”, ocultismul’’”ezoterismul’’ şi”iniţierea’’ lor au acelaşi sfârşit ca ei…
Şi cum elita ezoterismului, ocultismului românesc, aceşti fii ai
Omului nu au în alcătuirea lor pârghiile necesare înţelegerii Misterelor
Dumnezeieşti, Ştiinţelor Dumnezeieşti şi Priceperii lui Dumnezeu, cum le
poţi vorbi tu, Omul, ca să priceapă ei, fii Omului, care se
consideră”iluminaţi”, despre legăturile energetice stabilite azi între români
şi teritoriul actual românesc? Şi cum vei spune tu Omul, unui ahtar (fiu de
zeu), unui şantan (fiu de înger)sau unui şaman (fiu de spirit al naturii),
acestor semifiinţe care nu pot clar- vede în mod hristic, despre legăturile
energetice sufleteşti dintre sufletul românului şi ţinutul românesc de suflet,
cum vei vorbi despre legăturile trupeşti dintre trupul material al românului
şi ţinutul material românesc, şi cum vei discuta despre legăturile aurice
dintre aura românului şi ţinutul auric românesc?Cum poţi vorbi despre
Dumnezeu, cu toţi aceşti fii de Zei, trăitori ai unei singure şi efemere
existenţe, tu, un Om, un Adam, adică un fost Zeu, care acum te afli în suflet,
trup şi aură de român, şi cum să îi faci să priceapă măcar o iotă, pe ei, care
mor cu credinţa că sunt Oameni dar şi mari”iniţiaţi’’ mari”ezoterişti’’,
mari”ocultişti’’, mari”maeştrii spirituali”?
Iată ce le spunea unora ca aceştia, acum 2oo8 ani Dumnezeu,
coborât ca Hristos, să mântuie pe Om şi pe fiul Omului:

126
Misiunea României observată prin clarvedere
“Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta
cuvântul Meu…’’
“Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de
aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu”.
(Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetele 43, 47).

Dar mai ales, cum vei putea vorbi românului despre gândirea Celui
Viclean şi a Celui Rău, şi cum vei deschide ochii românului şi României ca
să vadă această înscenare satanică atât de bine pusă la punct, prin care fii
Omului, aceşti maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti, cu aere care mai de
care mai flambate de iluminatti, încearcă stricarea alcătuirii dumnezeieşti a
românului şi stricarea alcătuirii dumnezeieşti a Grădinii Maicii Domnului,
România?
Căci iată gândirea părinţilor acestor maeştrii spirituali, ocultişti,
ezoterişti”, iniţiaţi’’, iată gândirea Celui Viclean şi gândirea Celui Rău,
fiecare cu aerele lor de”mare arhitect al lumii”, de”Divinitate”:

“Am fost scoşi din fiecare suflet, trup şi aură de român din care ne
hrăneam pe Pământ, şi au fost luate din puterea noastră toate duhurile
oamenilor înrobiţi de noi, şi din care ne hrăneam în ceruri. Iată azi,
DOMNUL, Fecioara, Andrei, si toţi sfinţii, stăpânesc în sufletul, în trupul şi
în aura de român, şi în ţinuturile de suflet, de trup şi de aură ale României.
Să Îi gonim pe Ei şi să intrăm noi în locurile lor. Dar azi, tot românul care
are această cunoştiinţă, este de neîncercat şi de nebiruit, prin puterea
Dumnezeului Celui Sfânt şi prin puterea Celor Nebiruiţi ce umplu sufletul,
trupul şi aura românului. În acest fel duhul omului întors la Dumnezeu se
vindecă, în vreme ce duhurile noastre putrezesc. Să ne uitam aşadar spre
românii ignoranţi, deci lipsiţi de această cunoştiinţă şi puterea ei, şi să
scoatem pe Cel Sfânt, şi pe Cei Nebiruiţi din sufletul, trupul şi aura acestor
români, şi să intrăm noi în locul Lor. Odată ajunse în stăpânirea noastră pe
Pământ sufletul, trupul şi aura românilor, duhurile lor nu vor mai putea
urca la Domnul, şi vor intra iar în stăpânirea noastră. Pe Pământ să
folosim ca şi gazde aceste suflete, trupuri şi aure de români ignoranţi ca să
ne împerechem, şi să ne aducem pe noi pe Pământ în locul lor. În acest fel
ţinutul de suflet românesc, ţinutul material românesc şi ţinuturile aurice
româneşti, vor intra din nou în stăpânirea noastră. Noi vom fi în românii
lipsiţi de Dumnezeu şi umpluţi cu noi, iar românii vor fi în noi şi ne vor ţine
în viaţă, fără putinţa de a mai lupta singuri cu noi ca să ne scoată afară din
ei. Noi vom fi în România, iar România va fi în noi, căci în locul duhurilor
care trebuiau să se coboare, se vor coborî duhurile noastre care vor învia
din putrezire. Iar duhurile românilor se vor stinge, şi odată cu ei, se vor
127
Eugen Nicolae Gîscă
stinge şi copii lor făcuţi în ceruri şi pe Pământ, înainte să se reîntoarcă la
Dumnezeu…Pe unii îi vom prostitua ca să ne aducă în număr mare pe noi şi
pe cei asemenea nouă, iar pe ceilalţi îi vom înfometa, ca să se muşte şi să se
omoare între ei, ca să ne facă nouă loc. Îi vom distruge pe ei pentru
resursele lor de suflet, pentru resursele lor materiale şi pentru resursele lor
aurice, şi le vom moşteni noi. Să le facem lor rău ca să ne fie nouă bine. ’’

Lipsirea prin viclenie de interiile lui Hristos din sufletul, trupul şi


aura românului, prin minţirea lui că îl iniţiezi în”ocultism’’,
în”ezoterism’’, pune în pericol familia acelui român, familie căreia i se
deteriorează atmosfera, climatul energetic, prin noxele antihristice emanate
de cei care au intrat în locul lui Hristos în sufletul, în trupul şi în aura
românului în urma”iniţierii’’ lui. Dacă, la nivel familial, nu există
conştientizarea acestui defect, acestei perturbări ale atmosferei familiei, ale
climatului energetic familial şi dacă nu se intervine cu Hristos pentru
scoaterea din sufletul, trupul şi aura românului a interilor antihristice,
atmosfera, climatul antihristic se va menţine până la conştientizarea acestui
fenomen atmosferic energetic- familial distructiv.
România este un teritoriu Hristic - Marianic – Andreic şi este suma
tuturor familiilor alcătuite din suflete, trupuri şi aure creştine, care au fost
construite să funcţioneze doar în regimul de funcţionare Hristic, Marianic şi
Andreic. România este o mare familie, creată să funcţioneze doar în regim
Hristic – Marianic – Andreic, şi să producă o atmosferă, un climat
energetic creştin, Hristic – Mariano – Andreic. Dacă în Marea Familie
Românească, există familii a căror atmosferă familială este anti-creştină
sau este lipsită prin viclenie de Hristos, aceste familii vor emite, vor emana
o atmosferă energetică mereu încărcată, antihristică, antimarianică şi
antiandreică, un climat plin de noxe energetice, ce se va manifesta continuu
ca un front atmosferic negativ, întunecat, şi distructiv, nociv, perturbator ce
va afecta atmosfera, climatul energetic sufletesc, materic şi auric al Marii
Familii Româneşti. Acest climat Antihristic, neconştientizat sau minimalizat
de conducătorii Marii Familii Româneşti şi de către membrii ei, se va
menţine, până la conştientizarea acestui fenomen atmosferic perturbator de
suflete, de trupuri şi de aure româneşti, şi care fenomen perturbă întreg
teritoriu românesc, alcătuit din cele 3 tărâmuri – tărâmul de suflet, tărâmul
materic şi tărâmurilor aurice.

Ce voi spune azi, eu românul care citesc acestea şi cum voi descrie
eu atmosfera, climatul energetic din familia mea în care sunt forţat să
respir eu ca român, şi în ce cuvinte voi vorbi eu despre atmosfera, climatul
energetic al Marii Familii Româneşti, în care este forţată să respire
familia mea?
128
Misiunea României observată prin clarvedere

129
CAPITOLUL 5
ATMOSFERA, CLIMATUL ENERGETIC AL MARII FAMILII
ROMÂNEŞTI – OBSERVATE PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ

Atmosfera, climatul familiei mele este vizibil perturbat, pentru că eu,


românul, duc lipsă de informaţii amănunţite prin care să înlătur aceste
perturbaţii şi să refac atmosfera, climatul energetic propice pentru mine,
românul conducător al familiei mele, şi pentru familia mea, al cărui
conducător sunt eu.
Atmosfera Marii Familii Româneşti alcătuită din mii de familii
româneşti, şi din care face parte şi familia mea, este vizibil perturbată,
pentru că, unii conducătorii ai Marii Familii Româneşti, duc lipsă de
informaţii amănunţite prin care să înlăture aceste perturbaţii şi să refacă
climatul propice pentru toate familiile româneşti care, toate la un loc,
alcătuiesc Marea Familie Românească.
Atmosfera, climatul energetic al teritoriului românesc alcătuit din
cele 3 ţinuturi, este vizibil perturbat din pricina lipsei de informaţii prin
care noi - conducătorii de familii romaneşti şi conducătorii Marii Familii
Româneşti, pe care noi îi numim să ne ocrotească ţara, şi din ea să ne
îndestuleze familiile - să înlăturăm aceste perturbaţii, şi să refacem
echilibrul atmosferic, să refacem climatul energetic al teritoriului actual
românesc.
Ce informaţii trebuie să cunoască conducătorii de familii româneşti,
pentru ca prin aceste informaţii să refacă atmosfera, climatul energetic al
familiilor lor, şi să numească din rândul lor conducători pentru Marea
Familie Românească pentru ca să poată astfel reface atmosfera, climatul
energetic al Marii Familii Româneşti? Şi cât de mult trebuie mediatizate
aceste informaţii pentru ca fiecare generaţie să le asimileze iar apoi să le
aplice?

Cele 4 informatii vitale pentru refacerea climatului sănătos al


familii românului, a Marii Familii Româneşti, şi al teritoriului românesc.

1 – Alcătuirea energetică actuală, din zilele noastre a


românului(duh de Om, Adam, care se coboară în suflet, trup şi aură de
român) şi a teritoriului actual românesc(alcătuit din 3 tărâmuri-tărâmul
Misiunea României observată prin clarvedere
sufletesc, tărâmul materic şi tărâmul auric).
Cum cred românii, care sunt Oameni, Adami, că pot schimba veacul
acesta religios contrafăcut (plin de domnia asupritoare a fiilor Omului, şi
de”iniţierile’’ lor mincinoase în”ocultismul’’ şi în”ezoterismul’’lor fără
măcar o picătură de Hristos în el) cu un veac religios veritabil?
Câţi dintre români căută azi să găsească şi să acumuleze informaţii
religioase adevărate, vitale pentru ei?
Dar mai ales la câţi de mulţi români le trece prin cap să întrebe pe
marii lor maeştrii spirituali, pe ocultiştii şi pe ezoteriştii de pe sticlă, ori pe
clarvăzătorii care apar peste tot şi susţin că văd tot:”Cum arăt maestre,
iniţiatule, ocultistule, ezoteristule, eu, Omul, Adamul care m-am coborât în
suflet, trup şi aură de român?Cum arată maestre, sufletul, contrapartea
energetică a trupului meu fizic, şi aura mea de tip hristo-român, şi cum
funcţionează ele în relaţia mea cu Hristos, cu familia. cu semenii şi cu
teritoriul românesc alcătuit din cele 3 ţinuturi? ’’ Poftim? Nu ştii, nu
cunoşti, nu vezi? Atunci ce fel de iniţiat, ce fel de ocultist, ce fel de ezoterist
ne spui tu că eşti, ce fel de maestru spiritual, ce fel de clarvăzător te dai tu,
ce fel de”Divinitate”e şeful tău?
Câţi din români ştiu că sufletul, trupul şi aura lor de români nu este
creată de ei ci li se împrumută pe timpul unei vieţi, şi că este alcătuită din
părţi luate din sufletul, trupul şi aura lui Hristos, Fecioarei Maria, şi
apostolului Andrei, fiul Mariei şi fratele pământesc al lui Dumnezeu făcut
Hristos? Câţi dintre români ştiu de ce România şi numai România ESTE
Grădina Maicii lui Dumnezeu, şi că sufletul, trupul şi aura românului şi
cele 3 ţinuturi româneşti sunt contopite, alcătuite din sufletul, trupul şi aura
Familiei Pământeşti a DOMNULUI, Dumnezeu făcut Hristos? Câţi dintre
români ştiu de ce s-au hotărât acestea de către Dumnezeu?

2 – Alcătuirea anatomică energetică actuală şi modul actual de


funcţionare a sufletului, trupului şi aurei unei familii.
Care român este informat că sufletul, trupul şi aura lui sunt alcătuite
din bucăţi din sufletul, din trupul şi din aura semenilor din familia sa, adică
a părinţilor şi fraţilor lui, şi a soţiei şi copiilor, şi că dacă îi asupreşte îi
defectează, îi îmbolnăvesc, automat se îmbolnăveşte şi pe el, iar sufletul,
trupul şi aura familiei, adică atmosfera, climatul energetic sănătos al
familiei se defectează, se strică? Care român ştie că sufletul trupul şi aura
familiei sale, adică atmosfera, climatul energetic al familiei sale este
alcătuit din suma tuturor sufletelor, trupurilor şi aurelor membrilor familiei
sale?

3 - Alcătuirea şi bunul mers al sufletului, trupului şi aurei Marii


131
Eugen Nicolae Gîscă
Familii Româneşti.
Care român este informat despre faptul că sufletul, trupul şi aura
Marii Familii Româneşti, adică atmosfera, climatul energetic al Marii
Familii Româneşti, este alcătuit din suma tuturor atmosferelor, climatelor
tuturor familiilor româneşti, şi că dacă se strică climatul unei familii, se
strică automat şi climatul energetic al Marii Familii Româneşti?

4 - Alcătuirea şi bunul mers al celor 3 ţinuturi - ţinutul de suflet,


ţinutul pământesc şi ţinutul auric - ce împreună alcătuiesc teritoriul
actual românesc.
Care român este informat că, o bună, o sănătoasă funcţionare a
teritoriului actual românesc, alcătuit din ţinutul de suflet, din ţinutul
material şi din ţinutul auric, este dată doar de o bună şi sănătoasă
funcţionare energetică a tuturor familiilor ce alcătuiesc Marea Familie
Românească?

Ei bine, aceste informaţii atât de vitale românului şi României, azi


nu există şi nu fac parte din viaţa de zi cu zi a românului şi a României,
nu sunt puse la dispoziţia celor 3 generaţii de Oameni aflaţi azi în suflet,
trup şi aură de român, şi nici la dispoziţia celor 3 generaţii de fii ai
Omului, abandonaţi demult de Zeii lor într-unul din cele 3 ţinuturi ale
teritoriului românesc, adică în ţinutul pământesc. Dacă sufletul, trupul şi
aura românului, funcţionează în regim de avarie, Misiunea Românului,
funcţionează în regim de avarie. Însă ne numim pe noi”iniţiaţi’’, căci
înotăm până la gât într-un ocultism, într-un ezoterism şi într-un
paranormal, lipsite total de Dumnezeu coborât ca Hristos.
Dacă sufletul, trupul şi aura românului funcţionează în regim de
avarie, sufletul, trupul şi aura Familiei Româneşti funcţionează în regim de
avarie şi automat Misiunea Familiei Româneşti funcţionează în regim de
avarie.
Dacă sufletul, trupul şi aura multor familii româneşti funcţionează în
regim de avarie, sufletul, trupul şi aura Marii Familii Româneşti
funcţionează în regim de avarie, şi automat Misiunea România
funcţionează în regim de avarie.
Ce va răspunde aşadar Omul la ieşirea duhului său şi la plecarea lui
de pe teritoriul românesc, din îmbrăcămintea de român?
Misiunea Omului în suflet, trup şi aură de român –MISIUNEA
ROMÂNULUI - NEÎNDEPLINITĂ.
Ce spune aşadar despre familia lui la plecarea de pe teritoriul
românesc?
MISIUNEA FAMILIEI ROMÂNEŞTI - NEÎNDEPLINITĂ.
132
Misiunea României observată prin clarvedere
Ce vom spune prin urmare despre România?
MISIUNEA ROMÂNIA – NEÎNDEPLINITĂ.
DE CE? PENTRU CÂ:
- MULŢI ROMÂNI CONDUCĂTORI DE FAMILIE,
- MULŢI ROMÂNI CONDUCĂTORI AI MULTOR FAMILII DIN
ROMÂNIA, FOLOSESC SUFLETUL, TRUPUL ŞI AURA LOR, NU ÎN
SCOPUL HRISTIC PENTRU CARE AU PRIMIT ŞEFIA UNEI FAMILII ŞI
ŞEFIA MULTOR FAMILII, CI ÎN SCOP ANTIHRISTIC.
Comportamentul antihristic al acestor 2 categorii de români, duce
la eşecul ADEVĂRATEI MISIUNI A ROMÂNIEI, adică la eşecul celor 3
misiuni pentru care ne coborâm în suflet, trup şi aură de român, şi
anume:
1 – misiunea românului,
2 – misiunea familiei românului,
3 – misiunea semenul, adică a Marii Familii Româneşti.

133
CAPITOLUL 6
MISIUNEA, MENIREA, SCOPUL PREZENŢEI CELOR 2
CATEGORII DE FIINŢE ÎN SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN

1 – OAMENII, ADAMII.
2 – FII ŞI FIICELE OAMENILOR.

Cine sunt Românii - scopul prezenţei lor în suflet, trup şi aură de


român, misiunea lor.

Iată principalele date, principalele informaţii culese prin


intermediul clarvederii directe în răstimpul a 15 ani, date suficiente pentru
a elucida prin răspunsuri, întrebările care ne macină cu privire la locul de
unde venim, locul în care suntem, locul unde mergem de aici, şi la cele 3
identităţi ale noastre din aceste 3 locuri:

- Sunt 3 locuri diferite de unde se vine, se coboară pe teritoriul


românesc actual,
- Sunt 3 categorii de fiinţe diferite, aflate azi pe teritoriul românesc,
- Sunt 3 tipuri diferite de suflet, trup şi aură în care se îmbracă cele 3
categorii de fiinţe,
- Sunt 3 tipuri diferite de comportament, influenţate de cele 3 tipuri
de suflet, trup şi aură îmbrăcate de cele 3 categorii de fiinţe,
- Sunt 3 scopuri diferite, pentru care cele 3 categorii de fiinţe diferite,
vin din 3 locuri diferite, îmbracă aici 3 tipuri diferite de suflet, trup şi aură
de român, şi se comportă prin acestea în 3 moduri diferite. Sârgul şi de ce
nu, excesul de zel depus pe teritoriul românesc de către toate cele 3
categorii pe timpul unei vieţi, denotă clar 3 misiuni…
De găseşti ochii care sa vadă şi priveşti prin tipul de clarvedere
directă populaţia pestriţă de azi de pe întreg teritoriu românesc, stabileşti
după ani de studiu că azi, aici, există 3 categorii de fiinţe, care vin din 3
locuri diferite, în 3 modele, tipuri diferite de suflet, trup şi aură, care le
imprimă 3 modele, tipuri diferite de comportament, prin care influenţează
în 3 moduri diferite, Marea Familie Românească, România, adică teritoriul
actual alcătuit din cele 3 tărâmuri româneşti.
Prezenţa pe teritoriul românesc actual a 3 categorii de fiinţe,
Misiunea României observată prin clarvedere
străine una de alta ca esenţă şi comportament, ne arată 3 scopuri străine
unul de altul, 3 misiuni cu totul şi cu totul străine una de alta.

1 – Şamparanii, (zeii dezactivaţi), adică oamenii, Adamii întorşi la


Dumnezeu.

- locul de unde se coboară pe teritoriul românesc – Astralul, adică


Lumea De Aşteptare.
- categoria de fiinţe coborâte pe teritoriul românesc – Oameni,
Adami căzuţi de demult din Lumea Şcoală De Îndumnezeire a lor prin
trupul duh. Toţi aceşti Adami s-au amăgit de demult şi poftind să fie dumne
–zei fără de Dumnezeu nu au fost. Ei au alcătuit lumi şi creaţii, prin duhul
lor lipsit de Dumnezeu, înainte să apuce să se îndumnezeiască în trupul lor
duh. Astfel, lumile lor şi creaţiile lor lipsite de Dumnezeu în alcătuirea lor,
au început să se stingă, să moară.Duhurile acestor dumne-zei, lipsite de
Dumnezeu, au început să se defecteze, să se descompleteze, să piară, adică
să moară. Îngroziţi, de ceea ce au făcut, şi speriaţi de deteriorarea
trupurilor lor duh, au conştientizat că trebuie să înceteze să mai folosească
duhul lor în scopuri total nedumnezeieşti.
Trupul lor duh lipsit, descompletat în ceruri de Dumnezeu, de semenii
din familie şi de semenii din alte familii, prin stricarea părtăşiei
dumnezeieşti cu ei, se reumple pe Pământ, prin sufletul, trupul şi aura de
român, cu Dumnezeul din ceruri, coborât pe Pământ, în suflet, trup şi aură,
cu semenii din ceruri coborâţi pe Pământ în suflet, trup şi aură, în familie,
şi cu semenii din ceruri coborâţi în suflet, trup şi aură de român, în alte
familii.
Această categorie de oameni, Adami care au renunţat la poziţia lor
apostată de dumne-zei fară Dumnezeu şi îşi vindecă trupurile lor duh
îmbolnăvite în ceruri, prin acumulare de Duh Sfânt pe Pământ prin suflet,
trup şi aură de român, poartă numele de şamparani. Tradus în limba
vorbită în ţinutul material românesc, acest cuvânt, şamparan, înseamnă zeu
– dezactivat.

Tipul de suflet, trup şi aură îmbrăcat de şamparani


Şamparani, sunt aduşi prin naştere, de către fiinţe similare în ceea ce
priveşte alcătuirea sufletului, trupului şi aurei, şi în ceea ce priveşte modul
de comportament prin acest tip, model de vehicul unic, românesc. Toţi cei
care îmbracă tipul, modelul de suflet, trup şi aură Hristic-Mariano-Andreic,
au parte de un model perfect de vehicul, prin care îşi poate vindeca trupul
său duh doar prin câteva coborâri, încarnări pe teritoriul românesc. Am
observat de-a lungul anilor de studii atente prin clarvedere, că eficienţa
135
Eugen Nicolae Gîscă
maximă a acestui tip de vehicul românesc (compartimentat în 3 structuri -
suflet, trup şi aură), este dată de faptul că sunt alcătuite, vegheate
permanent şi întreţinute, reparate pe timpul unei folosiri a lor de către
Omul ce le împrumută pe timpul unei existenţe.
Sufletul, trupul şi aura unui şamparan, sunt alcătuite din 3 mari
grupe de interii, adică:
1 - din interiile personale,
2 - din interiile vindecătoare ale semenilor din noi (părinţii, familia
şi semenii) interii prin care se face schimb de vindecare adică interiile
părinţilor, interiile semenilor din familie, şi interiile semenilor din alte
familii.
3 - din interiile veghetorilor procesului de vindecare, adică din
interiile DOMNULUI, Dumnezeu făcut Hristos, din interiile Mariei, din
interiile lui Andrei, şi din interiile sfiinţilor.
Pentru un şamparan, pentru un asemenea Om, Adam care primeşte
un astfel de vehicol românesc dotat cu asemenea opţiuni (interiile Hristice,
Marianice, Andreice şi interiile sfiinţilor) acest vehicul îi conferă varianta
optimă de a vindeca semenii şi de a fi vindecat de semeni în acelaşi timp.
- modelul de comportament al şamparanilor prin tipul şamparanic
de suflet, trup şi aură, este dat chiar de alcătuirea acestui tip de suflet, trup
şi aură. Un şamparan este dornic să prospere în pace şi prin adevăr şi să
creeze o atmosferă familială Hristică, ideală, şi o atmosferă Hristică, ideală
a Marii Familii Româneşti.
Coborârea pe teritoriul românesc actual a şamparanilor adică a
celor 3 generaţii de Oameni, Adami, în suflet, trup şi aură românească de
tip Hristic-Mariano-Andreic, are un singur scop, şi anume, demascarea şi
condamnarea publică a tuturor celor care azi, întrebuinţează în mod
antihristic, sufletul, trupul şi aura sa de român, şi refacerea atmosferei,
climatului Marii Familii Româneşti, deteriorat prin atacuri antihriste cu
energii nedumnezeieşti de gând, de cuvânt şi de purtare.

2 – Şaimanderii, (zeii încă activi), adică oamenii, Adamii, care se


încăpăţânează să nu se întoarcă la Dumnezeu.

De unde vin şaimanderii


Această categorie de oameni, Adami, nu vin din Astralul lui
Dumnezeu, ci din lumile Zeilor, ultimile bastioane ale Oamenilor, Adamilor
căzuţi, ale îngerilor căzuţi şi ale fiinţelor căzute ale naturii, fiinţe care nu
vor să renunţe nici acum la poziţia lor de Zei fără de Dumnezeu. Duhurile
lor descărnate, scheletice, putrezite şi mirosul lor dar îndeosebi răutatea
lor, îngrozesc.Aceştia sunt Zeii cu care slugile lor de azi”maeştrii spirituali,
136
Misiunea României observată prin clarvedere
păcălesc pe foarte mulţi români…

În ce tip de suflet, trup şi aură vin şaimanderii


Această categorie de Oameni, Adami rebeli, sunt aduşi prin adulter,
curvie sau preacurvie, adică de şamparani care şi-au defectat, îmbolnăvit
sufletul, trupul şi aura lor prin împreunarea cu unul sau cu mai multe
suflete, trupuri şi aure foarte bolnave. În acest fel, prin legea atracţiei
universale, ei aduc prin practici sexuale bolnave, nedrepte, ne-bune,
duhurile pe moarte, bolnave, nedrepte, nebune. Prin astfel de contacte, de
părtaşii intime ale românilor prin sufletul, trupul şi aura lor, interzise, ei
aduc fiinţe interzise pe teritoriul românesc actual. Aceste fiinţe sunt
şaimanderii, cei pe care îi cunoaştem sub numele de diavolul şi satan.
Sufletul, trupul şi aura lor nu este de tip românesc Hristic-Mariano-
Andreic, iar între sufletul, trupul şi aura lor, şi teritoriul actual românesc nu
există nici o legătură. Sufletul, trupul şi aura unui şaimander, sunt alcătuite
din bucăţi din sufletul, trupul şi aura şamparanilor, românii păcăliţi pe
Pământ şi ajunşi în iadurile din lumile lor. În acest tip de vehicul diavolesc,
satanic, lipsit de interiile DOMNULUI, Dumnezeu făcut Hristos, de interiile
Marianice, de interiile Andreice de interiile sfinţilor şi de interiile celor 3
ţinuturi româneşti, denotă un singur lucru: INVAZIE…
- modelul de comportament al şaimanderilor
Aceşti semeni ai noştrii încă rebeli, care se comportă încă anti-
dumnezeiesc în ceruri, intră pe teritoriul românesc într-un mod ne-Hristic,
ne-Marianic, ne-Andreic, ne-Sfinţit, într-un model de suflet, trup şi aură
nefiresc, neromânesc, opus modelului românesc Hristic-Mariano-Andreic.
Tipul de comportament al acestor dumne-zei anti-Dumnezeu în ceruri,
comportament pe care îl dezvoltă pe teritoriul românesc, prin modelul de
suflet, trup şi aură ne-Hristic şi ne-românesc, este anti-Hristic şi anti-
românesc.
Perturbările, pagubele nespus de mari şi multe din acestea sunt de
neremediat, aduse de şaimanderi atmosferei, climatului energetic la nivel de
familie, şi la nivelul Marii Familii Româneşti, denotă un singur cuvânt:
GENOCID. Iar sclavia celor 3 generaţii de români actuali, şamparani şi
sâmtemii, minţirea lor, deposedarea lor de pământuri şi de bunuri,
infectarea apei, aerului şi mâncării românului cu otrăvuri, menţinerea lui în
mizerie, sărăcie şi boală, tot genocidul acesta făţiş, denotă un singur lucru:
DEPOPULAREA ROMÂNIEI.
Acest plan ANTIHRIST, vizează întreg Pământul. Depopularea
Pământului de şamparani şi popularea lui cu o altă stirpe: dumne-zeii
fără de Dumnezeu, împreună cu toţi fii şi fiicele lor, sâmtemiile.

137
Eugen Nicolae Gîscă
Sâmtemiile

Aceste fiinţe sunt fii şi fiicele Oamenilor, Adamilor, creaţi de către


Adami după chipul şi după asemănarea lor.
În timpurile de dinainte de coborârea pe PĂMÂNT a lui Dumnezeu,
DOMNUL, în suflet, trup şi aură de Hristos, (adică de Mântuitor, Salvator
de suflete, trupuri şi aure fără de Dumnezeu în ele) numărul acestor
sâmtemii era cu mult mai mare decât cel de azi.

Tipul de suflet, trup şi aură al sâmtemiilor:


Tipul de suflet, trup si aură sâmtemic, al acestor fii si fiice ale
Omului cu aere de Zeu, este total diferit de tipul de suflet, trup şi aură
şamparanic, dar şi de tipul de suflet, trup şi aură şaimanderic. Astfel,
sâmtemiile, fii şi fiicele tuturor Oamenilor, Adamilor căzuţi (pentru că se
credeau ca Dumnezeu înainte de îndumnezeirea lor), inclusiv cei ai
biblicilor Adam şi Eva, au un tip de suflet, trup şi aură specific chipului şi
asemănării lui Adam şi Eva din momentul facerii lor, când Adam şi Eva
căzuseră de la Dumnezeu pentru că folosiseră sufletul lor în scop
nedumnezeiesc, adică în alt scop decât scopul pentru care primiseră acel
suflet.
Tot astfel, fii şi fiicele zeilor Japoniei, Tibetului, Africii, Asiei,
Europei, Americilor, au modelul de suflet, trup şi aură specific părinţilor
lor, Zeii fără de Dumnezeu în ei.
O mică parte din toate aceste categorii de sâmtemii, s-au aşezat de-a
lungul vremurilor de sfadă între Zei, şi pe teritoriul românesc, iar numărul
lor s-a adăugat la numărul sâmtemiilor Zeilor ce ocupau prin crime
odioase, în vremurile de demult România. Principala caracteristică sesizată
imediat prin clarvedere, este aceea că modelul sâmtemic de suflet, trup şi
aură de pe teritoriul românesc este lipsit de spirit şi de duh şi că toate
sâmtemiile nu au decât o umbră trecătoare de suflet. O altă caracteristică
este aceea că tentativele lor de suflet, trup şi aură, sunt lipsite de interiile
Hristice, Marianice, Andreice, şi de interiile sfiinţilor.Tocmai lipsa unui
vehicul de tip românesc Hristic-Mariano-Andreic, sfinţit, nu le îngăduie din
păcate acestor sâmtemii un comportament Hristic, Marianic, Andreic, un
comportament sfânt în timpul vieţii lor trecătoare şi nici mântuirea tipului
pieritor al sufletelului lor după încheierea singurei lor existenţe pe teritoriul
României. Tipul lor semi-zeiesc, de suflet, trup şi aură, le imprimă acestor
sâmtemii un mod de comportament anti-Hristic, anti-Marianic, anti-
Andreic, ne-sfânt, antiromânesc. Acest tip sâmtemic de suflet, trup şi aură,
nu le permite părtaşia energetică, comuniunea, cu cele 3 ţinuturi ce
alcătuiesc teritoriul românesc de azi, teritoriu alcătuit din interiile Hristice,

138
Misiunea României observată prin clarvedere
din interiile Marianice, din interiile Andreice, şi din interiile sfiinţilor care
s-au jertfit pentru ca părinţii acestor sâmtemii de pe teritoriul României să
cunoască adevărul despre ei şi despre creatorii lor şi să implore pe Hristos
pentru mântuirea lor. La moartea sufletului, trupului şi aurei lor lipsite de
Duh Sfânt, imaginate Zei lor lipsiţi ei înşişi atunci de Duh Sfânt, pier pentru
totdeauna, odată cu toate iniţierile lor şi cu aerele lor de maeştrii spirituali,
de ezoterişti, de ocultişti, şi cu credinţa lor greşită că sunt Oameni. Căci
sâmtemiile nu sunt Oameni, duhuri create de Dumnezeu după chipul şi
asemănarea Lui, şi de aceea nu se pot duce în Lumile Duhurilor. Ci
sâmtemiile sunt fiinţe create de zei, duhurile căzute de Adami care se
manifestau până acum 2008 ani pe Pământ prin suflet, trup şi aură lipsite şi
ele de Dumnezeu.
Aceste aspecte reies foarte clar din toate scrierile Zeilor ce vorbesc
despre zei Zei despre fii şi fiicele create de ei pe pe Pământ, inclusiv pe
teritoriul României, dar şi din Biblie, unde se specifică clar că fii şi fiicele
lui Adam începând cu Sith, nu mai sunt Oameni ADUŞI din Astral, ci sunt
creaţide Adam după chipul şi asemănarea lui Adam, care în momentul
respectiv al creării de copii după chipul şi asemănarea lui căzută şi
muritoare, nu mai era în duh şi nici în suflet, ci se manifesta printr-un
model apostat, căzut, de suflet, trup şi aură, muritor, lipsit de interiile lui
Dumnezeu, şi automat lipsit de părtăşia directă cu EL.
“Când Adam era de o sută treizeci de ani, i s-a născut un fiu după
chipul şi după asemănarea lui şi i-a pus numele Set (Sith).’’
După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a avut fii şi
fiice. ’’
(Geneza, cap:5, versetele 3, 4.)
Începând cu acel nefericit eveniment energetic cosmic, fii şi fiicele lui
Adam au început Marele Pogrom Al Pământului în care fii şi fiicele
Oamenilor, Adamilor, continuă să omoare pe Oameni, pe Adami, ca să le
fure femeile mai frumoase decât ale lor, ţările cu toate bogăţiile lor, pentru
simplu motiv că lor Dumnezeu nu le-a dat nici una. În subconştientul lor
sâmtemiile ştiu că o categorie selectă de Oameni, de Adami îmbracă trupuri
de femei când coboară la încarnare, de aceea găsesc plăcere în a batjocori
femeile.Tot în subconştientul sâmtemiilor există o ură nestinsă împotriva
Oamenilor, Adamilor care au primit de la Dumnezeu să stăpânească peste
ţări bogate cu animale de tot felul, cu păşuni minunate, unde curge lapte şi
miere şi pomi de toate soiurile, ţări cu ape limpezi şi cu munţi semeţi şi plini
cu minunăţii. De mii de ani, pentru toate acestea pe care Dumnezeu le-a
lăsat fiilor Lui, Oamenilor, Adamilor, sâmtemiile s-au înhăitat ca hienele şi
au încropit armate şi mari imperii. Numărul Oamenilor, Adamilor, fiilor lui
Dumnezeu măcelăriţi de-a lungul timpurilor de către fiii Omului, aceste

139
Eugen Nicolae Gîscă
semifiinţe criminale se ridică la multe miliarde. Din păcate, urmaşii acestor
măcelari, sâmtemiile de azi, se laudă încă, cu strămoşii lor satrapi şi
cu”faptele de vitejie’’.
Unele seminţii de sâmtemii la fel de criminale, au tot venit cu
războaie şi pe teritoriul României.
Şi în dispreţul lor făţiş arătat lui Dumnezeu, aceste sâmtemii au
omorât mişeleşte pe românii care le spuneau Adevărul despre ce sunt ei (şi
că trebuie să se nască din nou în Hristos să se mântuie şi să se lase de
omoruri şi de furat ţara altuia), iar pe ceilalţi români i-au făcut iobagi,
sclavi pe pământurile româneşti, date lor, românilor de Dumnezeu.Din
păcate, după atâta timp nu s-a domolit defel ura acestor fii ai Omului,
sâmtemii împotriva lui Dumnezeu şi împotriva fiilor Lui, oamenii, Adamii
aşezaţi de El în ţările frumoasei Europe.Este semnul că nu au învăţat nimic
din sfârşitul groaznic dat de Dumnezeu strămoşilor lor, arhitecţi de imperii
ale Răului, de vreme ce azi, sub pretextul autonomiei, urmaşii acestor
măcelari vor să fure ţările
Oamenilor, Adamilor, fiilor lui Dumnezeu, care, în toate veacurile, s-
au milostivit de ei ca de nişte milogi. Am cheltuit mulţi ani şi multe resurse
să cercetez locurile unde au fost îngropaţi de-a lungul timpurilor aceşti
măcelari, dar nu am văzut nici un suflet păstrat în Pământ ca să fie trezit de
Hristos la A DOUA VENIRE.De altfel nu am văzut şi nici nu am auzit de
vreo Împărăţie a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu să fie obligat să o
împartă pe criterii etnice cu fiul Omului cu pretenţii teritoriale de pe
Pământ.
Şi dacă este vreun preot care să înveţe aceasta pe fiul Omului de pe
Pământ, Locuinţa Omului, cu siguranţă că nu este preot adevărat al lui
Dumnezeu ci unul contrafăcut”un fiu al Diavolului care vine să înjunghe
şi să fure, aşa cum îi descrie Însuşi Hristos DOMNUL, căci adevăraţii
preoţi ai lui Dumnezeu sunt oamenii, Adamii, fii ai lui Dumnezeu Cel
Atotputernic, făcuţi de El după chipul şi asemănarea Lui şi nicidecum un fiu
al Omului, Adamului căzut în a cărui alcătuire nu este nimic din Dumnezeu
ci din creatorul său potrivnicul şi adversarul (diavolul şi satan) lui
Dumnezeu.
Groaznice şi monstruoase arată văzute prin clarvedere semifiinţele
şi semisufletele conducătorilor de sâmtemii care luptă azi (într-o Europă
însângerată de părinţii lor) să fure de data asta sub pretextul autonomiei pe
criterii etnice, ţările Oamenilor, Adamilor, fiilor lui Dumnezeu care i-au
primit in ţările lor ca pe nişte milogi. Părinţii lor înaripaţi, schelete hâde,
care îi îndeamnă din nevăzut la aceste mişelii împotriva Omului, rânjesc şi
spumegă la cei care pot să îi vadă, la cei care clar-văd duhurile. Doar asta
le-a mai rămas din frumuseţea, din lumina şi din splendoarea lor de
odinioară dată de Dumnezeu pe care L-au izgonit din ei cu faptele lor
140
Misiunea României observată prin clarvedere
făţarnice şi mişele. Prin ce fel de diplomaţie, prin ce fel de politică poţi să
faci pe un criminal şi pe un hoţ să se poarte creştineşte la tine în casă
când el a venit precum părinţii lui, să înjunghie şi să fure?

HRISTOS - singura Cale şi Adevărata Cale de mântuire a tuturor


fiilor Omului, sâmtemiile.

Singura posibilitate de mântuire, de salvare a acestor fiinţe firave şi


nevinovate de situaţia în care se află, este să sufere un proces energetic
Hristic de înnoire a lor, de Naştere Din Nou pe teritoriul ţărilor unde sunt
GĂZDUITE ŞI ÎNGĂDUITE de Dumnezeu să-şi trăiască singura şi
scurta lor viaţă, proces prin care fiinţa lor firavă şi tipul sâmtemic de
suflet, trup şi aură să capete ceea ce nu are:

- fiinţa lor să capete interiile Domnului, Dumnezeu care se


manifestă în trupul Său duh dumnezeiesc, nemuritor, şi automat, prin
această înfiere, sâmtemiile, nepoţii lui Dumnezeu să devină copiii Lui, cu
aceleaşi drepturi dar şi obligaţii pe care le au Oamenii, Adamii, fiii lui
Dumnezeu, care au un duh creat de Dumnezeu după chipul şi după
asemănarea Duhului Său.
- tipul sâmtemic de suflet, trup şi aură, să dobândească interiile de
suflet, trup şi aură a lui Dumnezeu coborât pe Pamânt în suflet, trup şi
aură de Hristos.
- să se construiască pe ei din Hristos comunicând în mod Hristic şi
nu anti-hristic cu semenii lor şi cu oamenii, Adamii, fii lui Dumnezeu
care îi îngăduie în ţara unde îşi trăiesc singura viaţă, o viaţă de sâmtem şi
aşa amărâtă şi tristă trăită lângă Oamenii omorâţi de părinţii lor, Oameni
care acum, surpriză, s-au încarnat din nou...
Acum 2008 ani DOMNUL, Dumnezeu care se afla atunci pe Pământ
în suflet, trup şi aură de Hristos, adică de Mântuitor, vorbeşte cu unul din
fii lui Adam despre necesitatea naşterii din nou a acestei categorii de
sâmtemii. Se poate observa clar că Dumnezeu coborât ca Hristos, se
numeşte pe Sine Fiul Omului, ca de altfel de fiecare dată când vorbeşte cu
fii şi fiicele Omului:

“Iisus a răspuns şi i-a zis:”Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un


om (n.a.aici vorbeşte despre omul, Adamul căzut şi despre necesitatea
reabilitării lui) nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăţia lui
Dumnezeu.’’
“Nicodim I-a zis:”Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să
141
Eugen Nicolae Gîscă
intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?’’
“Iisus i-a răspuns:”Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva
(n.a.fie că este om, fie că este fiul omului) nu este născut din apă şi din
Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.’’
“Ce este născut din carne este carne; şi ce este născut din Duh, este
Duh.’’ (aici Dumnezeu coborât ca Hristos, vorbeşte cu unul dintre nepoţii
Săi, despre diferenţa energetică dintre alcătuirea energetica a fiilor Săi,
care au duh, si alcătuirea energetică a nepoţilor Săi, care nu au duh, ŞI
CARE NU AU CUM SĂ TRĂIASCĂ ŞI NICI SĂ PĂRĂSEASCĂ Pământul
după moarte.)
“Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să fiţi născuţi din nou.’’
“Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine,
nici încotro merge.Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.’’
“Nimeni (n.a.nici un fiu al omului) nu s-a suit în cer, afara de Cel
care S-a coborât din cer, Fiul Omului, care este în cer.’’
(Evanghelia după Ioan, cap;3 versetele; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13.)

Să ne întrebăm aşadar, care să fie viitorul României, dacă pe


teritoriul actual românesc există în părţi egale aceste 3 categorii de fiinţe –
şamparanii, şaimanderii şi sămtemiile, care provin din 3 locuri diferite, în 3
modele diferite de suflet, trup şi aură, care le imprimă 3 tipuri de
comportamente energetice diferite care influenţează în 3 feluri diferite
climatul energetic al fiecărei familii şi al Marii Familii Româneşti? Când
vor veni vremurile în care vor alege binele cei ce primesc suflete, trupuri şi
aure conducătoare de tip românesc Hristic-Mariano-Andreic sfinţite. căci le
primesc in scopul manifestării lor în mod dumnezeiesc prin ele faţă de
fiecare familie românească, faţă de Marea Familie Românească şi faţă de
teritoriul românesc alcătuit din ţinutul sufletesc, ţinutul material si ţinutul
tărâmurilor aurice. Când puterea iubirii va fi mai mare decât iubirea de
putere pentru ei?

142
CAPITOLUL 7
SCOPUL, MENIREA, MISIUNEA TERITORIULUI ROMÂNESC
ALCĂTUIT DIN CELE 3 ŢINUTURI:
- ŢINUTUL ROMÂNESC DE SUFLET – ROMÂNIA ANIMA.
- ŢINUTUL ROMÂNESC MATERIAL – ROMÂNIA MATERICA,
- ŢINUTUL ROMÂNESC AURIC – ROMÂNIA AURICA.

Teritoriul actual românesc alcătuit din cele 3 ţinuturi, a fost creat de


către DOMNUL, Dumnezeu cu un singur scop; să fie locul de vindecare
pentru toate duhurile care s-au îmbolnăvit când s-au lipsit de Dumnezeul
din ele.
Dumnezeu, Acelaşi care a pregătit Lumea De Vindecare, Pământul,
a pregătit şi modalitatea de vindecare prin modelul dumnezeiesc de suflet,
trup şi aură, pe care l-a inaugurat El însuşi acum 2008 ani când S-a
coborât ca Hristos în acest model salvator de suflet, trup şi aură.
Tot Pământul, alcătuit din cele 3 ţinuturi, este Lume De Vindecare
doar pentru duhurile care doresc să se vindece şi tipul de suflet, trup şi aură
este dat doar celor care vor să îl folosească spre vindecarea lor. Adevăraţii
locuitori ai lumii de vindecare, PĂMÂNTUL, sunt şamparanii. Şaimanderii,
şi fii si fiicele lor sâmtemiile sunt intruşi, care au intrat aici prin efracţie cu
un singur scop, cu o singură misiune – să distrugă posibilitatea de
vindecare a duhurilor şamparanilor. Pentru Planul De Reabilitare A
Omului, Adamului Căzut, ei nu sunt nimic altceva decât nişte piedici, decât
nişte”hoţi care au venit să fure, să înjunghie şi să distrugă”.Există în Biblie
un fragment deosebit, în care DOMNUL, Dumnezeu coborât pe Pământ în
suflet, trup şi aură de Hristos, vorbeşte despre cele 3 categorii de fiinţe care
sunt pe Pământ – şamparanii, şaimanderii şi sâmtemiile, despre faptul că
şaimanderii şi sâmtemiile lor sabotează vindecarea şi mântuirea
şamparanilor şi a samtemiilor care vor să se mântuie.
Hristos vorbeşte despre intrarea prin efracţie, despre Invazia
Pământului, adică a Lumii De Vindecare de către şaimanderi, care vin într-
un model antihristic de suflet, trup şi aură:
“Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor,
ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.’’
“Iisus le-a zis iarăşi;”Adevărat, adevărat vă spun, Eu sunt uşa
oilor.’’
Eugen Nicolae Gîscă
(Evanghelia după Ioan, cap. 10, versetele 1, 7.)

Tot Hristos, vorbeşte despre modul de comportament antihristic prin


modelul antihristic de suflet, trup şi aură, manifestat pe Pământ de
şaimanderi şi de sâmtemiile lor. De asemenea Hristos condamnă
şamparanii conducători, pentru că, în loc să dea piept cu şaimanderii
(marea ocultă şi marea finanţă) care fură, înjunghie şi distrug neamurile şi
ţările, ei îşi trădează neamul şi ţara tăcând, pactizând sau fugind:

“Toţi care au venit înainte de Mine sunt hoţi si tâlhari; dar oile n-
au ascultat de ei.’’
“Eu sunt uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit, va intra şi
va ieşi şi va găsi păşune.’’
“Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am
venit ca oile să aibă viaţa şi s-o aibă din belşug.’’
“Eu sunt Păstorul cel bun, Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.’’
Dar cel plătit, care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui,
când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le
împrăştie.’’
“Cel plătit fuge pentru că slujeşte pentru plată şi nu-i pasă de oi.’’

(Evanghelia după Ioan, cap. 10, versetele 8, 9, 10, 11, 12, 13.)

Tot în acest capitol, considerat profetic, DOMNUL, Dumnezeu,


coborât ca Hristos vorbeşte faţă în faţă cu şaimanderii infiltraţi în poziţii
înalte, şi prin acestea, ne dezvăluie nouă cititorilor 3 lucruri deosebit de
importante:

1 – că desfăşoară o activitate de salvare a Oamenilor, a fiilor Săi


căzuţi care doresc să se mântuie, adică a duhurilor bolnave ale oamenilor,
Adamilor, (făcuţi de El, după chipul şi după asemănarea LUI), prin modelul
Hristic de suflet, trup şi aură. Adică Dumnezeu Se face om, ca să facă pe
Adam Dumnezeu. De ce? Pentru că, amăgitu-s-a de demult Adam şi poftind
să fie Dumnezeu, nu a fost. De aceea Dumnezeu Se face om, ca să facă pe
om Dumnezeu:
“Eu sunt Păstorul cel bun. Eu cunosc pe cele ce sunt ale Mele şi
sunt cunoscut de cele ce sunt ale Mele,
aşa cum Tatăl Mă cunoaşte pe Mine, şi cum eu cunosc pe Tatăl; şi
Eu Îmi dau viaţa pentru oi.’’
(Evanghelia după Ioan, cap. 10, versetele 14, 15.)

144
Misiunea României observată prin clarvedere
2 - că desfăşoară o activitate de salvare a fiilor Omului, adică a
creaţiilor defecte, imperfecte, nedumnezeşti, muritoare, ale fiilor Săi căzuţi,
Zeii, care din timpuri imemoriabile se tot joacă de-a dumne-zeii, fără de
Dumnezeu creând modele de fiinţe care nu ar fi trebuit să fie create. Aceste
sâmtemii, fii şi fiice ale Oamenilor, Adamilor, nepoţii lui Dumnezeu
beneficiază de posibilitatea de a alege să se lepede de Zei, părinţii lor şi să
fie înfiaţi şi născuţi din nou, adică să poată primi tipul Hristic de suflet, trup
şi aură. De aceea Dumnezeu S-a coborât în locul Zeilor, fii lui Dumnezeu
căzuţi, ca un Fiu al lui Dumnezeu necăzut şi nemuritor ca să le salveze
odraslele, sâmtemiile, de la moarte. Şi astfel, Dumnezeu S-a făcut şi Om,
Adam, ca să ridice iarăşi pe Om, pe Adam, şi S-a făcut şi Fiu al Omului,
Adamului, ca să scape şi pe fii şi fiicele Omului, Adamului. Iată un paragraf
considerat profetic din Noul Testament, în care Dumnezeu coborât ca
Hristos (Salvator) le vorbeşte şaimanderilor şi sâmtemiilor din acele
timpuri zbuciumate de acum 2008 ani:

“Mai am şi ALTE OI, CARE NU SUNT DIN STAULUL ACESTA;


ŞI PE ACELEA TREBUIE SĂ LE ADUC. Ele vor asculta de glasul Meu
şi va fi o singură turmă şi un singur Păstor.’’
“Dar voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile mele, aşa cum
v-am spus.’’
“Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.’’
“Eu le dau viaţa veşnică, nicidecum nu vor pieri şi nimeni nu le va
smulge din mâna Mea.’’
“Tatăl Meu care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu
le poate smulge din mâna Tatălui Meu.’’

(Evanghelia după Ioan, capit. 10, versetele 16, 26, 27, 28, 29, )

3 – Că EL, HRISTOS este DOMNUL, Dumnezeu, care S-a făcut prin


Sine şi Om, şi Fiu al Omului, ca să scape deopotrivă şi pe Om, şi pe fiul
Omului de la pieire, prin viaţa pe care o dă pentru ei, adică prin modelul
Hristic de suflet, trup şi aură, cu care reînoieşte, naşte din nou pe Om, pe
fiul Omului si toate pământurile ţărilor unde vieţuiesc ei:

“EU ŞI TATĂL MEU UNA SUNTEM.’’


(Evanghelia după Ioan, capit. 10 verset 30.)

“Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi


de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut. ’’
“Doamne ‚’’I-a zis Filip”, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de
145
Eugen Nicolae Gîscă
ajuns.’’
“Isus i-a zis:”De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filip?
Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu:”Arată-ne pe
Tatăl?’’
(Evanghelia după Ioan, capi. 14, versetele 7, 8, 9.)

Teritoriul României alcătuit din cele 3 ţinuturi a fost întocmit să fie


gradină hrănitoare pentru şamparani, şi să respingă corpurile străine,
viruşii (şaimanderii şi sâmtemiile)care nu sunt prinşi în programul de
vindecare şi mântuire a Omului şi a fiului Omului, program conceput, creat
şi vegheat de DOMNUL, Dumnezeu făcut Hristos.
În vremurile acestea, pe teritoriul românesc actual, asistăm la o
confruntare dintre BINE ŞI RĂU, dintre Lumină şi întuneric.
Adevărata Realitate, orânduită de Adevăratul Dumnezeu, este
constituită din Adevăratul Teritoriu Românesc structurat din cele 3
Ţinuturi, şi modelul adevărat, Adevăratul Tip Românesc De Suflet, Trup
Şi Aură, a cărui sorginte adevărată este Hristică-Mariano-Andreică
sfiinţită. Toate acestea reprezintă Binele de pe teritoriul românesc.

Cele 2 Realităţi Contrafăcute, maya, himere, constituite de


şaimanderi, dumne-zeii contrafăcuţi, adică Oameni, Adami căzuţi de la
îndumnezeire, îngeri căzutţi şi fiinţele naturii căzute:

1- Realitatea Anti-Românească Contrafăcută, De Tip Şaimanderic


şi tipul, Modelul Anti-Românesc De Tip Şaimanderic De Suflet, Trup Şi
Aură, prin care se desfăşoară invazia celor întunecaţi, adică Invazia Celui
Viclean şi Invazia Celui Rău pe teritoriul românesc.
2 – Realitatea Românească Contrafăcută De Tip Sâmtemic, şi tipul,
Modelul Anti-Românesc De Tip Sâmtemic De Suflet, Trup Şi Aură, prin
care se manifestă sâmtemiile adică fii şi fiicele contrafăcute ai dumne-zeilor
contrafăcuţi, şaimanderii.
Însuşi DOMNUL, Adevăratul Dumnezeu venit pe Pământ în postura
de Hristos, să restabililească Adevărata Realitate şi Adevăratul Tip De
Suflet, Trup Şi Aură, tipul, modelul Hristianic, creştin a atras atenţia
Omului şi fiului Omului de pe Pământ asupra celor 2 Realităţi
Contrafăcute, Anti-Hristice şi asupra celor 2 Modele Contrafăcute, Anti-
Hristice De Suflet, Trup Şi Aură. Domnul vorbeşte despre Invazia,
Ocuparea Prin Forţă A Pământului de către dumne-zeii contrafăcuţi
şaimanderii, şi de către creaţiile lor contrafăcute, fii şi fiicele lor,
sâmtemiile. Mai spune că şaimanderii şi sâmtemiile impun prin forţă,
ucideri şi teroare, cele 2 Tipuri Contrafăcute De Realităţi Anti-Hristice:
146
Misiunea României observată prin clarvedere

“Toţi cei care au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile
n-au ascultat de ei ’’
“Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghe şi să distrugă. Eu am
venit ca oile să aibă viaţa şi s-o aibă din belşug.’’
(Evanghelia după Ioan, cap 10, versetele 9, 10)

Pilda neghinei:
“Isus le-a pus înainte o altă pildă zicând:”Împărăţia cerurilor a fost
asemănată cu un om care a semănat sămânţă bună în ţarina lui. ’’
“Dar, în timp ce oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat
neghina între grâu şi a plecat.’’
“Dar când paiul a crescut şi a făcut rod, a apărut şi neghina.’’
“Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis:”Domnule, n-ai semănat
sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghina?’’
“El le-a zis:”Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.’’Şi robii i-au
zis:”Vrei, deci, să mergem s-o smulgem?’’
“Nu’’, le-a zis el”, ca nu cumva, culegând neghina, să smulgeţi şi
grâul împreună cu ea.’’
“Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş; şi la timpul
secerişului, voi spune secerătorilor:”Culegeţi întâi neghina şi legaţi-o în
snopi ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.’’
(Evanghelia după Matei, capit. 13, versetele 24 – 30.)

Explicarea pildei cu neghina:

“Atunci Isus a dat drumul mulţimilor şi a intrat în casă. Ucenicii


Lui s-au apropiat de El şi I-au zis:”Lămureşte-ne pilda cu neghina din
ţarină.’’
“Şi El, răspunzând, le-a zis:”Cel care seamănă sămanţa bună este
Fiul Omului.’’
“Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei (n.a.
Şamparanii, Oamenii, Adamii, Zeii Reîntorşi, fii lui Dumnezeu); neghina
sunt fiii Celui Rău. (n. a. fii Omului, adică sâmtemiile, fii şi fiicele Zeilor,
îngerilor, spiritelor naturii, precum şi corcituri ieşite din împreunarea
nefirească a zeilor, a ingerilor şi a spiritelor naturii)’’
“Vrăjmaşul care a semănat-o este Diavolul (n.a. şaimanderii Zeii,
adică oamenii, îngerii şi stihiile naturii neîntorşi); secerişul este sfârşitul
veacului, secerătorii sunt îngerii.’’
“Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la
sfârşitul veacului.’’
147
Eugen Nicolae Gîscă
“Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor culege din Împărăţia
Lui toate pricinile de păcătuire şi pe cei care practică fărădelegea,
si-i vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea
dinţilor.’’
“Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor.
Cine are urechi de auzit să audă.’’
(Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 36 – 43.)

Pe teritoriul românesc actual, este evidentă manifestarea energetică


efectivă a celor 3 categorii de fiinţe, şaimanderii, sâmtemiile şi samparanii.
Este iarăşi evident că cele 3 tipuri diferite de manifestări energetice total
diferite a celor 3 categorii de fiinţe total diferite care se manifestă prin 3
tipuri total diferite de suflet, trup şi aură, supun teritoriul românesc la 3
efecte energetice diferite, ca 3 unde de şoc ce izbesc din plin de nenumărate
ori pe zi în român şi în Marea Familie Românească:

1 – efectul Hristic, Marianic, Andreic, şi care este un efect benefic,


sanctic,
2 – efectul anti-Hristic de tip şaimanderic – satanic, diavolesc,
demonic,
3 – efectul anti-Hristic de tip sâmtemic – monstruos, de tip neghinic.

Fiecare din cele 3 categorii de fiinţe aflate pe teritoriul românesc


actual, are propriile madalităţi de propagare a propriului câmp
electromagnetic, energetic, şi de înfăptuire a propriei atmosfere, sau climat
energetic. Trebuie subliniat faptul că, toate acestea la un loc, influenţează
adevărata realitate alcătuită de Adevăratul Dumnezeu, DOMNUL. Aceste
3 madalităţi de generare continuă, de propagare şi de menţinere a
propriului climat, constau în manifestarea energetică efectivă prin
energiile sufleteşti de gând cuvânt, purtare şi continuitate a lor, de tip
apostolic, a unor elemente speciale, din rândurile celor 3 categorii de
fiinţe. Aceste elemente speciale din rândurile celor 3 categorii de fiinţe,
sugerează, reprezintă şi influenţează fiecare în parte categoria de fiinţe din
care face parte, dar şi membrii celorlalte categorii. Odată la 3 generaţii
există pe teritoriul românesc, şi nu numai, un aflux de asemenea elemente
care se coboară pe teritoriul românesc şi nu numai. Acest eveniment
înregistrat decât de puţini români denotă încercarea fiecărei din cele 3
categorii de fiinţe care aşteaptă coborârea pe teritoriul românesc, de a
restabili climatul, atmosfera stricată de fiinţele coborâte deja pe teritoriul
românesc. Aceste elemente sunt cunoscute în ţinuturile materiale de
pretutindeni, sub denumirea de apostoli. Misiunea de apostolat a celor 3
148
Misiunea României observată prin clarvedere
categorii de apostoli ce reprezintă cele 3 categorii de fiinţe aflate pe
teritoriul românesc este de a restabili climatul energetic stricat, atmosfera
stricată la nivel de fiinţă, la nivel de familie şi la nivel de Mare Familie a
fiecărei categorii pentru care s-a coborât în chip misionar, fiecare apostol
în parte.
Pe teritoriul actual românesc, există 2 categorii de apostoli:

1 – Apostolii lui Hristos – apostolii Hristici (apostolii lui Dumnezeu


coborât pe Pământ în chip de Hristos, Mântuitor, Salvator a ceea ce era
pierdut.

2 – Apostolii anti-Hristici – marii maeştrii, maeştrii spirituali,


ezoterişti, ocultişti,
A - apostolii Zeilor, adică apostoli ai duhurilor căzute de Adami,
Oameni ajunşi dumne-zei fară de Dumnezeu şi deveniţi adversari, potrivnici
(satan, diavol) ai lui Dumnezeu şi ai fraţilor lor,
B - apostolii duhurilor îngereşti fără de Dumnezeu(dracii),
C - apostolii duhurilor naturii căzute (demonii).

Mesajele lor sunt foarte clare şi foarte importante pentru cele 3


categorii de fiinţe aflate azi pe teritoriul actual românesc. Aceste mesaje ne
sunt arhicunoscute, sub denumirea de evanghelii.
Pe teritoriul actual românesc se propovăduiesc 2 categorii de
asemenea categorii de evanghelii:

1 – Evanghelia Luminii, adică evanghelia Hristică – propovăduită


de apostolii lui Hristos.

2 – Evangheliile întunecate, adică evangheliile anti-Hristice –


propovăduite de apostolii anti-Hristici:
A – evangheliile satanice şi evangheliile diavoleşti:
– aşa zisele învăţături de control, de dominaţie şi de exploatare a
semenului de către semen, mascate sub sloganele răsuflate ale unei
democraţii false, neadevărate, contrafăcute, asemenea fiinţelor
contrafăcute, nedumnezeieşti care o insuflă şi care o menţin prin teroare şi
frică.
- aşa zisele tehnici de evoluţie rapidă, aşa zisele tehnici de vindecare
şi de autovindecare,
Toate aceste învăţături şi tehnici ale duhurilor omeneşti căzute – zeii
sau dumne-zeii fără de Dumnezeu, nu sunt altceva decât evangheliile
întunecate ale Zeilor.
149
Eugen Nicolae Gîscă
B – evangheliile draconice –aşa zisele învăţături de evoluţie rapidă şi
tehnici de vindecare şi de autovindecare - specifice duhurilor îngerilor
căzuţi - dracii.
C – evangheliile demonice –aşa zisele învăţături de evoluţie rapidă şi
tehnici de vindecare şi de autovindecare – specifice duhurilor căzute ale
naturii – demonii.

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

Se poate vorbi aşadar despre o continuă şi teribilă confruntare,


despre”FORŢĂ CONTRA FORŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI ’’,
confruntare în care sunt angrenate forţele hristice şi forţele anti-hristice,
forţe ce năzuiesc să concretizeze 2 finaluri total diferite pentru România,
îndeplinind 2 misiuni total diferite. Tot românul poate recunoaşte, poate
distinge uşor cele 2 categorii de fiinţe şi cele 2 misiuni în care sunt
angrenate aceste fiinţe pe teritoriul actual românesc:

1 – Preoţii, călugării, misionarii, creştinii – fiinţele aflate în


Misiune Duhovnicească specială pe teritoriul actual al României.

2 – Maeştrii spirituali, ocultiştii ezoteriştrii – fiinţele aflate în


Misiune Spirituală specială pe teritoriul actual al României.

Pe teritoriul actual românesc şi nu numai, există Oameni dar şi fii şi


fiice ale Oamenilor, care consideră că prin ştiinţele Zeilor, (duhuri
omeneşti căzute din procesul de îndumnezeire al duhului), prin ştiinţele
duhurilor îngereşti căzute din procesul de desăvârşire, şi prin ştiinţele
duhurilor căzute ale naturii, se poate deschide o cale nouă de evoluţie a
celor căzuţi, o evoluţie fără Adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei,
adică fără Dumnezeul dumnezeilor DOMNUL

Această cale, numită”Evoluţie Spirituală ’’presupune coruperea ori


şmenărirea, furtul de energie dumnezeiască, prin minciună sau prin forţă
de la duhurile omeneşti, îngereşti sau de la duhurile naturii rămase în
părtăşie cu Adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei, adică cu
Dumnezeul dumnezeilor, DOMNUL.

Fiinţele întunecate, căzute consideră să îşi susţină în viaţă fii şi


fiicele lor de pe Pământ, punându-i să ucidă, să înşele şi să fure printr-un
150
Misiunea României observată prin clarvedere
sistem construit de ei nedrept şi cu legi defavorabile Omului, pământurile şi
resursele Oamenilor veniţi la încarnare în suflet, trup şi aură pe Pământ şi
să întreţină o permanentă atmosferă, climat energetic nedumnezeiesc, de
nesiguranţă, de frică şi de teroare.
Aceste energii de gând, cuvânt, purtare şi lumină formează însumate
o atmosferă nocivă pentru şamparan, Omul coborât în tipul Hristic de
suflet, trup şi aură însă constituie o eterna sursă de hrană pentru
şaimander, Omul coborât în tipul antiHristic de suflet, trup şi aură şi pentru
fiul Omului, sâmtemiile de pe Pământ, care se îngraşă şi prosperă.
Datorită acestor furturi energetice şi materiale, în structura
energetică a sâmtemiilor de pe Pământ, fii şi fiicele Zeilor, apar mutaţii
energetice consistente, care le facilitează încropirea unui spirit mutant,
nedumnezeiesc care ii poate în viitor ajuta să nu mai moară.
Apariţia la sâmtemiile de pe Pământ a unui spirit mutant, realizat în
chip nedumnezeiesc duce la posibilitatea pierderii mântuirii Oamenilor care
se încarnează pe Pământ în suflet, trup şi aură.Dacă ne raportăm strict la
teritoriul României, ne putem întreba dacă există vreun istoric militar, care
să se întrebe de ce de-a lungul veacurilor, peste Omul coborât în suflet, trup
şi aură de român au venit tot felul de fii ai Omului adică de sâmtemii care i-
au omorât, le-au furat pământurile şi i-au făcut iobagi, răspunsul este încă
ocult, ascuns vederii obişnuite şi se află în alcătuirea energetică a acestor
sâmtemii, urmaşii acelor măcelari.
Dacă Omul zilelor noastre coborât în ultimele 3 încarnări în suflet,
trup şi aură de român fie în Transilvania, fie în Ţara Românească, fie în
Moldova, se întreabă de ce fii Omului sâmtemiile de lângă ei spun spun cu
tupeu că partea aceea de ţară nu e românească ci e a lor pentru că părinţii
lor au măcelărit demult pe părinţii românilor şi i-au luat-o, sau dacă
sâmtemiile din oraşul lor ucid, fură, violează, terorizează, ameninţă, se
strâng în haite ca hienele şi se autodeclară”jupâni ‘, ’ stăpâni de oraş,
stăpâni de cartier, stăpâni de stradă, cer bani pentru”protecţie’’- răspunsul
este de găsit tocmai în structura energetică a acestor biete semicreaţii
nedumnezeiesti de fii ai Omului, de sâmtemii.
Azi aceşti fii ai Omului, aceste semifiinţe nu au încă acest spirit
mutant pe deplin împlinit aşa că la sfârşitul existenţei lor pier definitiv
definitiv şi odată cu ei se diminuează cu mult şi suferinţa Omului aflat acum
aici dar care se va coborî din nou data viitoare în suflet, trup şi aură de
român
Dar în viitor, dacă Omul care se va coboarî în suflet, trup şi aură de
roman nu vor face curăţenie şi ordine pe Pământ, care este Locuinţa
Omului dată de Dumnezeu, mutaţiile generaţiilor viitoare de fii ai Omului,
de sâmtemii vor continua iar spiritul lor mutant, nedumnezeiesc se va

151
Eugen Nicolae Gîscă
definitiva, făcând posibil plecarea întocmirii lor nedumnezeieşti în acest
vehicol după moartea trupului, în lumile Zeilor Neîntorşi, părinţii lor şi
coborârea lor din nou la reîncarnare. Se va instala atunci printr-o nouă
formă de reîncarnare, nedumnezeiască, o Nouă Putere, o Nouă Ordine
Mondială, la care se pun demult cărămizi, o Guvernasre Anti-Hristică, în
care fii Omului, aceste sâmtemii”vor tăia şi vor spânzura pe cuprinsul a tot
Pământul ’’.
În decurs de 15 ani am studiat mutaţiile produse în întocmirile
energetice nedumnezeieşti alefiului Omului, aceste sâmtemii de pe tot
teritoriul României şi nu numai. Încă de pe acum, semenii lor
speciali”maeştrii spirituali de pe teritoriul românesc”, bat tobele, anunţând
naşterea pe Teritoriul României a acestor spirite de sâmtemii, răul îmbracat
în carne, dar pe care ei îi numesc copii de cristal, copii indigo…
Să ferească Dumnezeu pe Omul în suflet, trup şi aură de român ca
aceşti fii ai Omului să primească putere vreodată pe teritoriul României...
Mulţi Oameni care se coboară acum din Astralul lui Dumnezeu în
suflet, trup şi aură de român îşi vor vindeca duhurile şi se vor reîntoarce de
unde au căzut, din Lumea Şcoală De Îndumnezeire A Duhurilor. Dar vai de
Omul care se vor coborî în suflet, trup şi aură de român în timpurile
următoare, când Răul născut în timpurile viitoare din căscatul românilor
timpurilor noastre va domni, căci va suferi groaznic sub apăsarea acestui
Rău. În acele timpuri de necazuri mari, Forţele Răului vor declanşa o mare
şi ultimă confruntare împotriva Forţelor Binelui. Această confruntare
decisivă, începută deja de ceva timp este descrisă amănunţit şi clar în
cartea Apocalipsei.
Misiunea Bisericii lui Hristos, misiunea preoţilor, misiunea
călugărilor, misiunea oricărui creştin adevărat, este una duhovnicească, ce
constă în încercarea de a întoarce la Hristos pe şaimanderii de pe teritoriul
românesc creştini decât cu numele, şi nu numai, dar este şi una spirituală
prin care să întoarcă spre Hristos pe toţi fii Omului, cei mai mulţi creştini
decât cu numele, adică pe toate sâmtemiile de pe teritoriul românesc,
pentru ca nici unul să nu piară ci să aibă viaţă veşnică în Dumnezeu, iar
Apocalipsa să nu mai aibă loc, iar ei, fii Omului să nu mai plătească
greşelile părinţilor, Oamenii care se cred Dumnezei, până la a patra
generaţie…
Hristos Însuşi, apoi apostolii Săi şi până azi toţi sfiinţii şi preoţii
Săi au spus răspicat şi foarte clar că aceste sâmtemii, fii şi fiicele Omului,
sunt create în această lume, Lumea Materială şi nu se pot sui singuri la
Cer precum Oamenii, şi că singura lor existenţă este doar cea de aici, de
pe Pământ. Şi că singura lor şansă este să se nască din nou în Hristos.
Numai aşa după moartea trupului lor fizic sufletul lor născut din nou nu se
va disipa în neant, ci va putea adormi până la revenirea lui Hristos pe
152
Misiunea României observată prin clarvedere
Pământ, care îi va ridica din morminte şi le va dărui viaţa fără de sfârşit.
Dacă ne uităm în urmă vedem că, de-a lungul celor 2008 ani,
apostolii, sfiinţii, mucenicii, misionarii, creştinii care au încercat să
întoarcă pe Cel Rău de la a mai face răul şi să salveze pe aceşti fii şi fiice
ale Omului, sâmtemiile, au sfârşit torturaţi şi omorâţi ca la abator de
şaimanderi şi de sâmtemiile care nici atunci şi nici acum nu vor să se
întoarcă la Dumnezeu şi să înceteze cu uciderile, cu furturile şi cu asupririle
lor asupra Oamenilor, Adamilor, fiilor lui Dumnezeu care se încarnează pe
teritoriul românesc. (amintiţi-vă de Doja, de Horea, Cloşca şi Crişan, de
Iancu, de Mihai Viteazul)
Şi iată că pe teritoriul României există un număr mare de fii şi fiice
ale Omului, plantaţi aici ca neghina de părinţii lor Zeii şi care au măcelărit
în multele lui încarnări pe Omul venit în suflet, trup şi aură de român ca să
îi fure ţara, un procent de aproape 30 la sută din totalul populaţiei actuale.
Toţi aceştia, după încheierea acestei singure lor existenţe, vor îngrăşa
pământul României unde Dumnezeul Omului de aici îi tolerează şi îi
îngăduie ca gazde…
Cei mai mulţi dintre ei vor pieri definitiv, şi doar o minusculă parte
din ei care au avut pe Hristos în ei în timpul vieţii lor trecătoare ca iarba,
vor fi păstraţi de Hristos în Pământul României, în adormire, până la A
Doua Sa Venire. După toţi aceştia vor trăi pe pământ românesc fii şi fiicele
lor, care vor fi învăţat de la părinţii lor, unii să fure ţara altuia sub
pretextul”autonomiei ’’ alţii vor fi învăţat de la părinţii lor să devină temuţi
jupîni şi stăpâni de oraş, de cartier sau de stradă, iar alţii vor fi învăţat de
la părinţii lor să trăiască ca fii ai Omului, în pace cu Omul care îl îngăduie,
şi în părtăşie cu Hristos viaţa lor trecătoare... Şi aceştia vor avea soarta
părinţilor lor, cu care vor fi ridicaţi din morminte de Adevăratul Dumnezeu
coborât ca Hristos pentru Om ca să-l ridice din cădere şi să-l facă ca pe
Dumnezeu şi pentru fiul Omului ca să-l scoale din moarte şi să-l facă ca pe
Om...

INVADIA

CUM PUTEM EXPICA LUPTA ÎMPOTRIVA LUI HRISTOS PE


TERITORIUL ROMÂNIEI?

În Lupta Împotriva Lui Hristos de pe Teritoriul României sunt


angrenate 3 categorii de forţe combatante. Despre identitatea lor, despre
motivele care le determină să se înfrunte şi despre forma de luptă adoptată
de acestea, vom discuta în cele ce urmează.

153
Eugen Nicolae Gîscă

Lupta împotriva lui Hristos pe Teritoriul României este o Reacţie


Energetică, un Efect Energetic produs de LEGEA ATRACŢIEI
UNIVERSALE asupra
- Omului care se coboară în suflet, trup şi aură de român,
- asupra fiului Omului îngăduit de Dumnezeu pe teritoriul României,
- dar şi asupra teritoriului României alcătuit din cele 3 ţinuturi;
Ţinutul Sufletesc, Ţinutul Materic şi Ţinutul Auric.

LEGEA ATRACŢIEI UNIVERSALE - TIMPURILE ŞI


PERIOADELE LEGII ATRACŢIEI UNIVERSALE OGLINDITE PE
TERITORIUL ROMÂNIEI

Pe întreg Pământul şi automat şi pe teritoriul Românesc, Marele


Spital unde se reabilitează Omul care se credea Dumnezeu în Cerurile lui
Dumnezeu şi unde se mântuie fiii Omului care se cred Oameni pe Pământul
Omului, se manifestă Minunate Legi Invizibile, (necunoscute pe deplin şi
ignorate încă de marii maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti, din
pricina”lipsei din dotare”a acelei forme specifice de clarvedere ce permite
observarea ei) printre care amintim Legea Chemării Esenţelor, Legea
Trierii Esenţelor, Legea Stabilizării Prin Efervescenţă A Esenţelor, Legea
Purificării Esenţelor…
Toate aceste Legi Invizibile nu sunt altceva decât Timpurile Şi
Perioadele De Manifestare Invizibile Ale Legii Atracţiei Energetice
Universale.
Iar Legea Atracţiei Energetice Universale este Şcoala Invizibilă
absolvită de Om pe Calea Reabilitării Sale dar şi de către fiul Omului pe
calea mântuirii sale din moarte definitivă.
Este Şcoala Invizibilă Pământească ale cărei cursuri sunt parcurse
de Omul care se coboară în suflet, trup şi aură de român, fără ca acesta să
se prindă…
Este Şcoala Invizibilă Pământească ale căror cursuri sunt parcurse
de fiul Omului de pe teritoriul României, fără ca acesta să se prindă…
Legea Atracţiei Energetice Universale este Suprema Formă De
Iniţiere a Omului şi a fiului Omului…
Suprema Formă De Iniţiere este…VIAŢA.
Să urmărim aşadar împreună manifestarea în cele 4 ipostaze ale sale,
ca Timpuri şi Perioade, a Legii Atracţiei Universale pe teritoriul României,
asupra Omului şi asupra fiului Omului.

154
Misiunea României observată prin clarvedere

TIMPURILE ŞI PERIOADELE DE TIMP ALE ATRACŢIEI


UNIVERSALE

1 - TIMPUL CHEMĂRII ESENŢELOR


2 – TIMPUL TRIERII ESENŢELOR
3 – TIMPUL STABILIZĂRII PRIN EFERVESCENŢĂ A ESENŢELOR
4 - TIMPUL PURIFICĂRII ESENŢELOR

Dacă luăm 2 obiecte total diferite ca formă şi esenţă şi le cufundăm


într-un vas cu un lichid colorat, cele 2 obiecte total diferite ca formă şi
esenţă, structurile lor vor fi impregnate total de lichidul cu pricina.Tot aşa
este şi cu Omul şi cu fiul Omului aflaţi sub atracţia LEGII CHEMĂRII
ESENŢELOR.Structurile lor energetice diferite sunt impregnate de esenţa
energetică din care este constituit TIMPUL CHEMĂRII ESENŢELOR.
Dacă cufundăm cele 2 obiecte într-un vas cu alt lichid, cele 2 obiecte
diferite ca formă şi esenţă, structura lor schimbată deja de esenţa primului
lichid se va imprima cu esenţa celui de al doilea lichid. Tot aşa este şi cu
Omul şi fiul Omului aflaţi în TIMPUL TRIERII ESENŢELOR. Structurile
lor energetice diferite, sunt impregnate de esenţa energetică din care este
constituit TIMPUL LEGEA TRIERII ESENŢELOR.
Dacă cufundăm cele 2 obiecte într-un vas cu alt lichid, cele 2 obiecte
diferite ca formă şi esenţă, structura lor schimbată deja de esenţele primului
ţi celui de al doilea lichid, se va imprima cu esenţa celui de al treilea
lichid.Tot aşa este şi cu Omul şi fiul Omului aflaţi în TIMPUL
STABILIZĂRII PRIN EFERVESCENŢĂ A ESENŢELOR. Structurile
lor energetice diferite sunt impregnate de esenţa energetică din care este
constituit TIMPUL STABILIZĂRII ESENŢELOR PRIN EFERVESCENŢĂ.
Dacă cufundăm cele 2 obiecte într-un vas cu alt lichid, cele 2 obiecte
diferite ca formă şi esenţă, structura lor schimbată deja de cele 3 lichide
anterioare, se va imprima cu esenţa lichidului din cel de al patrulea vas.Tot
aşa este şi cu Omul şi fiul Omului aflaţi sub guvernarea TIMPULUI
PURIFICĂRII.Structurile lor energetice diferite sunt impregnate de esenţa
energetică din care este constituit TIMPUL PURIFICĂRII.

Cele 4 esenţe energetice din care sunt constituite Cele 4 Timpuri


Guvernatoare, au fiecare în parte sunetul, culoarea şi parfumul propriu.
Astfel, prin clarvedere directă poţi cataloga uşor după esenţa energetică ce
impregnează structura Omului şi a fiului Omului, sub auspiciul cărei Legi
Guvernatoare se află Omul şi fiul Omului din faţa ta, dintr-o incăpere,
dintr-o familie, dintr-un loc de muncă, dintr-un partid, dintr-o Organizaţie
155
Eugen Nicolae Gîscă
Ocultă, dintr-un oraş, dintr-un judeţ, dintr-o ţară. La fel de exact ca atunci
când spui că afară este iarnă sau toamnă, că e zi sau noapte, că e soare şi
cer senin ori că plouă.
De aceea se poate afirma că această formă de clarvedere,
Clarvederea Directă, presupune”dotarea”Omului cu instrumente
performante capabile să”înregistreze”vremea pe multe zile a celorlalte
ţinuturi româneşti - adică vremea ţinutului sufletesc, vremea ţinutului
inframateric, vremea ţinutului auric – tot aşa cum se stabileşte vremea pe
multe zile, pentru ţinutul material românesc.
De aceea”PROGNOZA PE URMĂTOARELE ZILE A EVOLUŢIEI
ENERGETICE A VREMII OMULUI ŞI FIULUI OMULUI ÎN SUFLET,
TRUP ŞI AURĂ”dar şi”PROGNOZA PE URMĂTOARELE ZILE A
EVOLUŢIEI ENERGETICE A VREMII CELOR 3 ŢINUTURI ALE
PĂMÂNTULUI”constituie o preocupare specifică Omului şi fiului Omului
aflaţi în suflet, trup şi aură, care pricep alcătuirea energetică şi principiul
de funcţionare al acestor 4 LEGI GUVERNATOARE, şi care le transcend.
Ei sunt”Observatorii Energetici”celor 3 tipuri de Organizaţii Oculte de pe
PĂMÂNT.

1 – Organizaţii Oculte de tip ŞAMPARAN.


2 – Organizaţii Oculte de tip ŞAIMANDER.
3 – Organizaţii Oculte de tip SÂMTEM, cele mai puternice
organizaţii rămase cu adevărat oculte, şi faţă de care marile organizaţii
oculte cunoscute în prezent par grădiniţe.

Pe lângă acest tip de”Observatori Energetici”, care de regulă sunt


sacerdoţi şi războinici deopotrivă, se înfiripă mai cu seamă după 1916
încoace noul tip de observator şi anume”Observatorul Energetic
Civil”care nu se implică în nici o Organizaţie Ocultă, adică Omul cu un tip
nou de structură energetică ce conţine o”bază de date”cu mult superioară
vechiului tip.

LUPTA ÎMPOTRIVA LUI HRISTOS PE PERITORIUL


ROMÂNIEI

Cele 3 Forţe Combatante Prinse În Încleştarea Luptei Împotriva Lui


Hristos De Pe Teritoriul României, sunt alcătuite în mare parte din Oameni
şi fii ai Omului aflaţi în Timpul Stabilizării Esenţelor Prin Efervescenţă.

156
Misiunea României observată prin clarvedere
Pe tot Pământul şi automat şi pe Teritoriul Actual al României”,
Mişcarea Spirituală”este Forma Supremă De Luptă Anti-Hristică Şi Anti-
românească, iniţiată de Zei şi condusă pe Pământ românesc prin slugile
lor maeştrii spirituali, ezoteriştii, ocultiştii. Este o formă antihristică de
luptă ce cunoaşte cea mai mare amploare din ultimii 2008 ani încoace.
Tupeul, aroganţa şi înfumurarea Fiilor Omului, slugi supuse
părinţilor lor, Zeii, a cuprins de indignare Cerurile, care privesc la aceşti fii
ai Omului cum încearcă să mintă pe Om dar şi întreg Pământul, Locuinţa
Omului.
Cum încearcă să spună Lumii întregi că zeităţile crude şi sângeroase
ale Indiei şi ale Pakistanului, ai căror fii şi fiice au umplut ţările cu
vrăjitoriile lor ascunse abil sub numele făţarnic de”magie albă’’ şi care au
îngrozit toată Europa prin furturi, ucideri, violuri şi teroare, pot să conducă
pe Om, fără ajutorul lui Hristos. pe noi culmi ale evoluţiei.
Cerurile privesc pe fiul Omului care păcăleşte pe Om să intre slugi
la el fiul Omului cu aere de mare yogananda şi de mare maestru spiritual
care nici măcar nu-i Om ci o umbră trecătoare şi o umilă unealtă şi slugă a
unor Oameni, îngeri şi stihii ale naturii, căzuţi de la îndumnezeire, care se
cred Zei în ceruri şi care mii de ani se udau cu sângele Omului adus lor ca
ofrandă de fiul Omului, preotul lor.
Cerurile privesc cum Omul intră slugă la Zei, creaturi groteşti cu mai
multe mâini şi picioare, jumătate om, jumătate animal, înger sau spirit al
naturii căzut şi la sluga lor care învaţă pe Om să se împerecheze animalic
ca să evolueze, ca să atingă”Nirvana”…
Fiul Omului cu aere de maestru spiritual, ezoterist, ocultist, spune
Omului venit în suflet, trup şi aură de român cu un zâmbet superior că
Domnul, Dumnezeul dumnezeilor”S-a şcolit la maeştrii spirituali ca el, la
ezoterişti şi la ocultişti ca el, ca să evolueze şi să Îşi îndeplinească
Misiunea. Fiul Omului vrea să spună pe sticla României Omului Român, că
toţi aceşti Zei laşi - care până la coborârea lui Dumnezeu în chip de
Hristos, au cotropit România lui Dumnezeu şi au măcelărit pe român, Omul
lui Dumnezeu, ca pe animale - sunt mântuitorii românului...
Alţi fii ai Omului, maeştrii spirituali de pe teritoriul românesc, slugi
ale unor vechi zeităţi egiptene, sumeriene, babiloniene, amerindiene sau
africane, şi ele subcreaturi, născute din împreunări împotriva firii, de-a
valma, dintre oameni, zei, îngeri şi spirite ale naturii, încearcă azi să
convingă pe sticlă pe români şi nu numai - că zeii lor care se asasinau între
ei pentru putere, iar în templele lor se tăiau neîncetat gâturi şi se scoteau
inimile oamenilor din piept – sunt buni şi luminoşi, nespus de binevoitori cu
românii, şi că se dau peste cap să-i evolueze.
Unii dintre români chiar ajung să îi creadă, şi fac greşeala vieţilor
157
Eugen Nicolae Gîscă
lor prin care îşi pierd mântuirea sufletului; se lasă păcăliţi de maeştrii lor
spirituali şi se bagă de bună voie în coşciugele faraonilor, măcelarii zeilor
pe Pământul De Demult. Prin acest proces energetic mârşav Omul îşi
pierde sufletul, care îngraşă faraonul din Lumile Zeilor şi îi mai prelungeşte
viaţa. În familia Omului respectiv şi în cercul lui de cunoscuţi, hienele
Zeilor întunecaţi găsesc cale liberă, iar îmbolnăvirile instantanee, morţile
rapide şi necazurile de tot felul nu încetează până la a 4-a generaţie, când
Zeii întunecaţi le pierd urmele...
Teritoriul românesc a devenit din păcate şi ţinta unor fii şi fiice
neurecheate deajuns ca să se cuminţească, ale unuia dintre confraţii noştrii
creaţi mai de curând, biblicii Adam şi Eva care au pactizat cu Cel Rău, şi
prin care Cel Rău a invadat lumea materială. Aceşti fii ai Omului,
semifiinţe incomplete şi nedumnezeieşti, făcute de Omul Adam după chipul
său căzut şi după asemănarea sa stricată, caută azi prin orice mijloace să
uzurpe drepturile Omului venit în suflet, trup şi aură de român asupra ţării
lor şi caută să fure pământurile şi bunurile acestuia, folosindu-se de
instrumentele întunecate fabricate de stăpânul lor întunecat Satan -
băncile. Scopul acestor fii ai Omului este să facă prin bănci din român
sluga lor pe viaţă, şi din România, moşia lor.
Căci dacă aceşti fii ai Omului au batjocorit, au bătut si au omorât pe
cruce pe Dumnezeul părinţilor lor, iar de-a lungul timpului omoară pe
urmaşii fraţilor părinţilor lor, de ce să te mai miri că năpăstuiesc pe
Român, Omul făcut de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa, şi îi fură
încet, încet, România, lăsată lui de către Domnul Dumnezeu?
Şi cu toate aceste tinichele pe care le au legate de coadă aceşti fii ai
Omului Adam, needucate îndeajuns de Adam si Eva, colac peste pupăză, pe
teritoriul românesc sunt unii fii ai Omului Adam, care se dau şi ei maeştrii
spirituali şi care încearcă să convingă pe Omul coborât în suflet, trup şi
aură de român şi nu numai, că ei, fii Omului, dispun de o ştiinţă superioară,
dezvoltată de strămoşii lor, kaballa, şi că de o aprofundează românul, va
dobândi înţelepciunea supremă. Care înţelepciune supremă? Cea pe care o
aveau părinţii lor Adam şi Eva când au căzut şi au adus toate nenorocirile
pe Pământ? Cea pe care o aveau strămoşii lor când L-au omorât pe
Dumnezeu care îi sfătuia să nu mai şmenărească alte popoare? Sau poate
înţelepciunea prin care caută să şmenărească popoarele şi să facă, ei, fii
Omului, pe Omul după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, pe care ei îl
numesc goi, sluga lor?
Tot pe teritoriul românesc sunt aceeaşi fii ai Omului Adam, care se
cred şi ei maeştrii spirituali, care încearcă să mintă pe Omul coborât în
suflet, trup şi aură de român, că sunt trimişii pe Pământ a lui Tobit, Tobias,
care este, chipurile, în Ceruri şi de unde vrea să ii evolueze pe români, şi să
îi umple de înţelepciunea”divină”. Şi iarăşi ne întrebăm; care înţelepciune?
158
Misiunea României observată prin clarvedere
A Dumnezeului pe care L-au omorât părinţii lor pe cruce, sau a stăpânului
lor Satan?
Şi sunt mulţi români minţiţi în mod mârşav de către aceşti fii ai
Omului Adam care s-a dorit ca Dumnezeu, români care acceptă să fie
supuşi unor iniţieri satanice, de tipul”Iniţierii Melchisedec”. Căci orice
român care citeşte măcar o dată Biblia, află că Tobias şi Melchisedec erau
fii ai Omului, sâmtemii, fii şi fiicele care se trag din Sith, Seth, primul fiu
făcut de Adam după chipul şi asemănarea sa căzută de la Dumnezeu.
Şi mai află că după ce au murit, Tobias şi Melchisedec nu au cum să
vorbească săracii de ei românilor şi să îi iniţieze, deoarece Tobias şi
Melchisedec sunt fii ai Omului şi nu Oameni, şi stau în pământ ca toţi fii
Omului şi aşteaptă învierea tuturor morţilor, adică a tuturor fiilor şi fiicelor
de Adami, şi judecata lor, care va avea loc la revenirea lui Hristos pe
Pământ.
Şi mai află că, Kaballa este o ştiinţă întunecată, Adamică,
nedumnezeiască, şi valabilă doar pentru sâmtemii care se trag din Set, Sith,
unul din fii şi fiicele muritoare ai lui Adam şi ai Evei, şi că această Kaballa
nu este valabilă pentru Adami, Oamenii care se încarnează pe teritoriul
României şi care au o alcătuire energetică total diferită.
Practicarea pe teritoriul românesc a acestor KABALLE, ştiinţe
nedumnezeieşti la care au aderat Adam şi Eva, şi pentru care au fost
alungaţi din Eden, deschid porţi energetice prin care pătrund forţe ale
întunericului.
Câţi din români cunosc că printre multele duhuri căzute de Oameni
care au fost aduse pe teritoriul României, a fost şi duhurile biblicilor Adam
şi duhul Evei?
Acestea au fost aduse şi au fost îmbrăcate de către Dumnezeu în
suflet, pe actualul ţinut, tărâm românesc de suflet şi că după ce au căzut în
suflet, au primit”haine de piele”şi au fost mutaţi în ţinutul material, în
trupuri materiale.
După căderea lor din ţinutul de suflet pe când duhurile lor trăiau
doar în suflet, pe Pământ nu mai aveau acces în ţinutul de suflet, aşa că
trăirile lor s-au rezumat doar în ţinutul material şi în noul lor trup, trupul
material.
Pe parcursul a 1000 de ani au făcut mulţi fii şi fiice după chipul şi
asemănarea lor.
Ştiu oare românii câţi din astfel de fii ai Omului Adam şi Eva au fost
făcuţi pe teritoriul materic românesc şi unde anume?
Câţi români cunosc ce naţionalitate avea Cain şi Abel? Câţi români
cunosc unde a fost născut Set, Sith şi fii şi fiicele sale?
Dar mai ales câţi români cunosc că, după sute de ani, Adam şi Eva s-
159
Eugen Nicolae Gîscă
au întors să moară în acelaşi loc prin care au venit şi anume ADAMCLISI -
ROMÂNIA? Acelaşi lucru l-au făcut mult mai târziu, Fecioara Maria şi
Apostolul Andrei.
Căci Interiile ce alcătuiesc fiecare duh, dar şi Interiile ce alcătuiesc
fiecare suflet, trup şi aură, îţi descoperă identitatea ficărui duh al Omului
dar şi naţionalitatea lor de pe Pământ…
Aceleaşi Interii ce alcătuiesc pe fii Omului aleşi de Hristos şi care
aşteaptă în pământ Învierea, îţi descoperă vechimea lor, identitatea lor şi
identitatea părinţilor lor, Oamenii Adamii…
În aproape 15 ani de observaţii atente, prin clarvedere directă a
locurilor unde fii Omului Adamului aşteaptă în pământ Învierea şi a
locurilor unde Omul a tot venit în suflet, trup şi aură de român, am întocmit
numeroase hărţi şi”arbori genealogici”ai Omului, Adamului, cât şi
numeroase hărţi şi”arbori genealogici”ai fiului Omului, de pe tot teritoriul
României, teritoriu alcătuit din cele 3 ţinuturi: ţinitul de suflet, ţinutul
materic şi ţinutul auric…
La toate acestea se adaugă şi toate locurile unde toţi Zeii mari şi mici
(oameni, îngeri, stihii ale naturii) măcelăriţi între ei în groaznicele
confruntări purtate pe cele 3 ţinuturi ce alcătuiesc teritoriul românesc de la
facerea Pământului încoace…
Şi cu toate acestea cum să poţi să discuţi toate acestea tu Omul cu un
fiu al Omului care se crede Om şi care spune că a venit pe pământ
românesc în Harghita şi Covasna înaintea ta?
Cum poţi să discuţi toate acestea tu, Omul cu fii Omului care se cred
oameni şi care spun că ei sunt urmaşii Romei?
Cum poţi să discuţi toate acestea tu Omul cu un fiu al Omului care se
crede Om şi maestru spiritual, ezoterist, ocultist şi care crede că Biblia şi
Hristos nu există ci doar ororile lor de Zei?
Şi sunt mulţi fii ai Omului care se cred Oameni şi maeştrii spirituali
pe teritoriu românesc, care încearcă să păcălească pe român, că cei mai
cruzi şi cei mai sângeroşi zei ai tuturor timpurilor, îngeri căzuţi şi spirite
căzute ale naturii, conduse de cel mai măcelar zeu, Mahakali, zeii Tibetului,
sunt buni şi luminoşi şi că vor să mântuie pe români de boli şi de la moarte,
ei care au scaunele lor de domnie şi tronurile lor împodobite cu scheletele şi
cu craniile oamenilor, Adamilor, fiilor lui Dumnezeu şi care cutezau de-a
lungul mileniilor, să se opună cruzimilor lor...
Mai sunt alţi fii ai Omului care se cred Oameni şi maeştrii spirituali
pe teritoriul românesc, care şi ei încearcă să convingă pe Omul venit în
suflet, trup şi aură de român, că stăpânii lor la care sunt slugi, groaznicii şi
monstruoşii Zei ai Japoniei, că îngerii căzuţi şi că demonii Japoniei, care işi
puneau fii şi fiicele lor să asasineze popoare întregi în campaniile lor
160
Misiunea României observată prin clarvedere
militare şi să îngroape de vii victimele, să taie oamenii cu săbiile ca pe
salam, il poate evolua şi vindeca pe român... Şi mulţi români ignoranţi şi
necitiţi, primesc peceţi de înrobire a sufletului, în urma iniţierii lor în
felurite practici demonice, draconice şi diavoleşti, satanice, ascunse foarte
abil sub numele de iniţieri în artele Rei-ki. Timp de 15 ani am tot sperat ca
vreun suflet de român mânărit astfel să mai poată fi mântuit după ce a
primit simbolurile rei-ki de tip demonic, draconic ori diavolesc, satanic,
însă nu am văzut nici unul. Pentru ei nu-i chip de mântuire. Când vor
încheia această existenţă, nu vor mai ajunge niciodată la Dumnezeu...
Îndemn pe tot românul care doreşte să fie iniţiat într-una din artele
demonilor japonezi să facă următoarea experienţă:

- se iau 4 mostre de apă în 4 eprubete;

1 - prima eprubetă ce conţine apă să se pună în biserică în timpul


oficierii Sfântului Maslu,
2 - a doua eprubetă ce conţine apă să fie pusă în locul unde se
practică iniţieri sau vindecări în numele demonilor japonezi,
3 - pe a treia eprubetă ce conţine apă să se pună
simbolurile”vindecătoare’’ ale Rei-ki,
4 - pe a patra eprubetă ce conţine apă sfiinţită prin citirea Cuvântului
lui Dumnezeu în timpul Sfântului Maslu, să se pună simbolurile Rei-ki.

- se pun eprubetele într-un congelator,


- se scot eprubetele din congelator, se scoate apa îngheţată, se iau
mostre care se analizează la microscop
- se va observa că:

1 – în cazul eprubetei 1 - structura cristalizată a apei citită în timpul


oficierii Sfântului Maslu este minunată. Dacă trupul fizic al românului este
alcătuit în proporţie de 75 la sută din apă atunci efectul Sfântului Maslu
asupra trupului fizic al romanului este benefic, curativ în cazul în care
prezintă neajunsuri, defecte, adică boli.
2 – în cazul eprubetei 2 - structura cristalizată a apei pusă în locul
unde s-au practicat iniţieri şi vindecări în numele zeilor japonezi, este
deformată şi hidoasă, şi miroase a cadavru aflat în stadiu avansat de
putrefacţie. Dacă trupul acelui român supus la iniţieri sau vindecări prin
Rei-ki, conţine 75 la sută apă, atunci efectele”iniţierii’’ sau”vindecării’’
trupului său prin simboluri Rei-ki, sunt catastrofale, dăunătoare pentru
trupul fizic al românului respectiv
3 – în cazul eprubetei 3 - structura cristalizată ce conţine apa pe care
161
Eugen Nicolae Gîscă
s-au aplicat simbolurile Rei-ki, este asemănătoare ca aspect şi ca miros cu
cea amintită anterior fiind deosebit de nocivă pentru structura hristică a
românului care conţine apă în proporşie de 75la sută.
4 – în cazul eprubetei 4 - structura cristalizată ce conţine apă
sfiinţită, pe care s-au pus simbolurile Rei-ki, este la fel de perfectă ca
structura analizată din prima eprubetă ce conţine apă sfinţita prin citirea
Sfântului Maslu. Ceea ce înseamnă că trupul fizic al unui roman care merge
la Sfântul Maslu şi rămâne în comuniune cu Hristos, este imun la acţiunile
energetice întunecate ale demonilor japonezi care se manifestă prin slugile
lor pământeşti de pe teritoriul românesc şi nu numai, marii maeştrii Rei-ki.
Repetaţi experimentul de mai sus, trecând prin acest filtru ce nu dă
greş, şi alte arte întunecate, de sorginte demonică, draconică, diavolească,
satanică, punând accentul pe artele yoga pe”flacăra violetă’’ şi pe”magia
albă ’’ pe iniţierile în şamanism şi practicile şamanice, şi pe toate formele
de iniţieri şi practici asociate infoenergeticii. Pentru a înregistra de unde
vin fiinţele nevăzute care sunt chemate lângă român atunci când
infoenergeticienii”măsoară cu ansa ’’şi”când se fac spaţii ’’ de către
infoenergeticieni, când aceştia înlocuiesc copii din burtele mamelor
cu”copii de cristal ori indigo aduşi, spun ei, din lumină’’, când”fac spaţii’’
pentru, spun ei”, purificarea unei biserici sau a preoţilor’’ ori pentru, spun
ei”purificarea’’ pâinii şi vinului Sfântei Împărtăşanii şi a pâinii şi vinului
din ziua Paştelui, repetaţi experimentul cu eprubetele. În acelaşi timp
încercaţi să aşezaţi mostre de apă lângă maeştrii spirituali care vă bagă în
sarcofage, care spun că vă anulează karma, care vă spun că vă trec
în”noua energie ’’ sau care vă spun că vă pun în contact cu”extratereştrii
’’ sau că vă vindecă prin îngeri, arhangheli, heruvimi sau serafimi, fără ca
aceşti maeştrii să ştie. Îngheţaţi aceste mostre de apă iar apoi analizaţi
structura cristalină a acestor mostre de apă la un microscop. În acest fel
veţi afla cu siguranţă tot ceea ce nu vi se spune, ci vi se ascunde căci în
acele mostre veţi vedea gradul de sinceritate al maestrului faţă de voi, dar
si cât de mare îi este”lumina si iubirea ’’ cu care vă vindecă şi cu care vă
evoluează sau cu care vă anulează karma...După ce veţi face toate acestea
veţi trăi deziluzia vieţii voastre... Veţi afla că aţi fost minţiţi că primiţi iubire
şi lumină de la Dumnezeu, dar de fapt eraţi închinaţi ca ofrande prin
simboluri care sunt peceţi de înrobire, de către maeştrii voştri spirituali
puterilor întunecate ale monştrilor, puterilor şi forţelor diavoleşti,
dominioanelor satanice, stăpânirilor întunecate draconice şi pleiadelor
principatelor demonice…Câţi dintre românii timpurilor acestea ştiu cu
adevărat ce sunt simbolurile şi că la orice iniţiere nedumnezeiască, anti-
hristică de acest tip, se aşează pe român de către maestrul spiritual, ca pe o
vită, aceste simboluri, care sunt însemnele viitorului stăpân întunecat adică
diavol (zeu, duh uman, adamic căzut), dracon (înger căzut) sau demon
162
Misiunea României observată prin clarvedere
(spirit al naturii căzut)?

Toată această”Trezire Spirituală ’’ mult trâmbiţată, toată această


Mişcare Spirituală îndelung mass-meedizată, iniţiată şi condusă de către
Marele Satan prin slugile lui, maeştrii spirituali, pe teritoriul României,
produce –conform Legii Atracţiei Universale grave perturbări ale
atmosferei energetice, ale fondului energetic hristic, la nivelul fiecărui
suflet, trup şi aură de român, la nivelul oricărei familii, la nivel de Mare
Familie Românească şi la nivel de întreg teritoriu românesc alcătuit din
cele 3 ţinuturi… Toate aceste mizerii urât mirositoare, sunt învelite într-o
poleială strălucitoare, pe care scrie 3 nume de hulă, mincinoase:”Trezirea
Spirituală a României ’’”, Mişcarea Spirituală a României ’’”, Misiunea
Spirituală a României ’’. Toate aceste efecte energetice anti-Hristice ce ne
transformă pe noi, pe familia noastră şi ţara noastră în ceea ce nu vrem să
fie NICIODATĂ, ne afectează pe toţi, de aceea cu toţii trebuie să luăm
atitudine pentru a le dizolva cu HRISTOS.
Căci adevăratul nume al acestei”Misiuni Spirituale’’ întunecate pe
teritoriu României este acesta: G.E.N.O.C.I.D.
Nu ai cum să câştigi când lupţi împotriva Adevăratului Dumnezeu.
Şi toţi aceşti maeştrii spirituali, ştiu în adâncul lor că nu vor câştiga
nicicând această luptă pe teritoriul românesc…
Am păşit ca duhurile pe solul celor 3 ţinuturi româneşti şi am trăit
din plin ce nu se petrece încă, ca să-i vad pe toţi aceşti maeştrii şi pe
creatorii şi stăpânii lor”marii arhitecţi ai lumii ’’ în ultimele lor clipe, şi
privind toate, m-am întristat şi am plâns pentru ei.
Vai de fiul omului care se crede om şi vai de Omul care se crede
Dumnezeu…

163
CAPITOLUL 8
PRIN CE SE DEOSEBESC FIINŢELE CARE SE COBOARĂ ÎN
SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN PE TERITORIUL ACTUAL
ROMÂNESC DE FIINŢELE CARE SE COBOARĂ PE TERITORIILE
ALTOR ŢĂRI DECÂT ROMÂNIA

Sunt puţini azi cei care ştiu că între duhurile care îmbracă suflet, trup
şi aură de român şi se coboară pe teritoriul românesc alcătuit din cele 3
tărâmuri şi fiinţele care se coboară pe teritoriile altor ţări decât România
există o mare deosebire de esenţă. Procesul de îndumnezeire a unui duh
cunoaşte 3 stadii de îndumnezeire, stadiul 1, 2, 3.Fiecare din aceste 3 stadii
de îndumnezeire cuprinde 12 clase. Duhurile coborâte în suflet, trup şi aură
masculine de români sunt duhuri căzute cândva din clasa 12 a stadiului 1
de îndumnezeire. Duhurile coborâte în suflet, trup şi aură feminine de
românce, sunt duhuri căzute cândva din clasa 12 a stadiilor 2 şi 3 de
îndumnezeire. În răstimpul a 15 ani de observare atentă prin clarvedere
directă am observat păstrându-se neştirbit acest proces de coborâre descris
anterior.
CAPITOLUL 9
PRIN CE SE DEOSEBEŞTE TERITORIUL ACTUAL
ROMÂNESC ALCĂTUIT DIN CELE 3 TĂRÂMURI, DE TERITORIILE
ALTOR ŢĂRI

Teritoriul românesc alcătuit din cele 3 ţinuturi, sufletesc, material şi


auric se deosebeşte de teritoriile celorlalte ţări printr-o alcătuire energetică
aparte. Acest teritoriu românesc este alcătuit în aşa fel încât să primească şi
să găzduiască pe timpul unei vieţi, numai şi numai duhurile coborâte în
suflet, trup şi aură de român, şamparanii, adevaraţii stăpâni ai acestor 3
ţinuturi ce alcătuiesc teritoriul românesc. Legăturile energetice dintre cele
3 ţinuturi româneşti - sufletesc, pământesc şi auric - şi sufletul, trupul şi
aura unui român de tip şamparan sunt optime, în timp ce în cazul
sâmtemiilor şi şaimanderilor de pe teritoriul românesc, aceste legături
energetice sunt inexistente, în afară de cazurile naşterii din nou în Hristos
a acestora.

IMINEŢIA

Ce este IMINEŢIA?

IMINEŢIA Este Teritoriul Suprem sau Ţara UNDE


ÎNTUNERICUL REDEVINE LUMINĂ.
Este DACIA – SAU CUM SE NUMEA DEMULT, DOC-IAH
(DOC = VINDECĂTOR, IAH= DOMNUL, DUMNEZEU DIN TINE).
Este ROMÂNIA – SAU CUM SE NUMEA ODATĂ, RUM- ÎN –
IAH (RUM=REÎNVIEREA UNUIA MORT, ÎN= ÎN NAZARITEANUL,
IAH=DUMNEZEUL DIN TINE), adică ROMÂNIA, locul unde un Om,
un Adam, un fiu căzut al lui Dumnezeu, se vindecă doar prin Hristos care
este Dumnezeul din el, adică din sufletul, din trupul şi din aura sa de
român.
Iată numai câteva din CODURILE TERITORIULUI ROMÂNESC,
exprimate din veac în veac prin diferite nume date teritoriului românesc de
cei dăruiţi cu puterea de sus, nume care arată fiecare în parte o funcţiune,
Eugen Nicolae Gîscă
nume ale întinsului teritoriu alcătuit de DOMNUL, Dumnezeul dumne-
zeilor, ca loc de vindecare al duhurilor căzute din clasa 12 a celor 3 stadii
de îndumnezeire. Acest Pavilion de vindecare al zeilor cei mari de demult,
şamparanii de azi, căzuţi când încă nu exista universul material nici în
stadiul de proiect, este alcătuit aşa cum spuneam din cele 3 ţinuturi sau
tărâmuri: tărâmul sufletesc, tărâmul pamântesc şi tărâmul auric. Acest
teritoriu odată continent, orânduit astfel de Dumnezeu, cuprinde mare parte
din Europa, ţările din nordul Africii şi înspre miazăzi până la Moscova de
azi. Numai unul din cele 3 ţinuturi şi anume tărâmul, ţinutul material al
IMINEŢIEI a tot fost ciuntit în timp de incursiunile satanice, diavoleşti,
draconice şi demonice ale sâmtemiilor, fii şi fiicele incomplete ale zeilor
căzuţi, până când a ajuns în forma materială pe care o cunoaştem azi ca
ţinutul material românesc RUM – ÎN – IAH (Reînvierea Unuia Mort – În
Nazariteanul – care este IAH, adică DOMNUL) Rumînia, sau cum se
numeşte ea azi, România.

Inteligenţele satanice, malforiile diavoleşti, sinepidele draconice şi


etantele demonice care se manifestă şi în România prin slugile lor, maeştrii
spirituali, ezoteriştii, ocultiştii, şamanii, precum şi prin toţi cei care îi
urmează, fac azi încercări disperate în a ascunde şi în a tăinui cele 3 motive
ale coborârii ADEVĂRATULUI DUMNEZEU în postură de Hristos, adică
de Salvator, Mântuitor Al Omului îmbrăcat în suflet, trup şi aură, al fiului
Omului şi al Pământului alcătuit din cele 3 tărâmuri, tărâmul sufletesc,
tărâmul pământesc şi tărâmul auric.
Este de înţeles de aceea, motivul pentru care, toţi aceşti ne-curaţi, ne-
buni, ne-luminoşi şi ne-iubitori în Hristos, Dumnezeul Adevărat, se prefac
în faţa românului, curaţi, buni, luminoşi şi iubitori în”Divinitate”.
Ei folosesc mereu cuvântul Divinitate, sau Doamne – Doamne, cu o
voce şi cu o privire deloc creştină care te sperie şi se feresc ca de foc să
pronunţe în scrierile lor, în conferinţele lor ori pe sticlă, cuvintele
DOMNUL Dumnezeu, Dumnezeul dumnezeilor, Dumnezeu Cel
Atotputernic, Dumnezeu Cel Preaînalt, Creatorul Cerului Şi Pământului,
Făcătorul A Toate câte se văd şi a toate cele care nu se văd dar mai ales se
feresc să spună Hristos DOMNUL..
- Căci dacă ar spune că ce fac ei fac în numele DOMNULUI,
Dumnezeul dumnezeilor, s-ar cunoaşte că mint, şi de i-ai pune la detectorul
de minciuni să spună că fac toate în numele lui Hristos DOMNUL, acesta
cu siguranţă că ar lua foc.
Dacă ar spune că ce fac ei fac în numele DOMNULUI DUMNEZEU,
ar trebui să recunoască venirea SA pe Pământ în chip de Hristos, de
Salvator, Eliberator, Mântuitor, al Omului, al fiului Omului şi al
Pământului din robia cea întunecată, satanică, diavolească, draconică şi
166
Misiunea României observată prin clarvedere
demonică.
- Dacă ar spune că ce fac ei fac în numele lui Hristos, Adevăratul
Dumnezeu, ar trebui să recunoască lucrarea lui Hristos prin Apostolii Săi,
în special lucrarea Adevăratului Dumnezeu coborât ca Hristos, prin
apostolului Pavel, economul Duhului Sfânt, orânduit de Hristos să meargă
la neamuri, adică la toţi fii şi fiicele zeilor, adică ai omului, Adamului căzut,
nepoţii lui Dumnezeu, să-i nască din nou în Hristos, pentru ca să se poată
mântui laolaltă cu toţi oamenii, Adamii căzuţi, care sunt zeii de demult care
acum se reîntorc la Dumnezeu prin Procesul Hristic De Reîncarnare prin
Tipul Hristic De Suflet, Trup Şi Aură.
De aceea ei, care cunosc Adevărul despre deosebirea dintre om şi
fiul Omului, dar îl ascund şi în acest fel pot manipula Pământul aşa de uşor
(vezi Protocoalele Înţelepţilor Sionului) caută prin orice mijloc să te facă pe
tine să crezi că toate fiinţele sunt făcute de Dumnezeu după chipul şi
asemănarea Lui şi că sunt egale, ca tu să nu descoperi niciodată (şi să nu le
ceri niciodată socoteală) că ei nu sunt oameni ci fii ai omului, adică creaţii
nefireşti, trăitoare a unei singure vieţi, pentru care Hristos Domnul a venit
în mod special, şi pe care le are în atentă observare.
De aceea, ca tu să nu ajungi să înţelegi niciodată acestea, ei
bagatelizează şi iau în deşert Numele Domnului, Dumnezeul Bibliei,
spunând că este unul dintre dumne-zeii peste care stăpâneşte „Divinitatea“
lor. De aceea se chinuie ei să te facă să crezi că Hristos era un simplu
învăţător şi că S-a şcolit în templele”Divinităţii”cu multe braţe, cu cap de
elefant, de şarpe de crocodil ori de vultur, ori cu trup de şarpe cu pene
ocupat să alerge după coadă ca să o înghită”, Divinitate”la care sunt ei
slugi, şi pe altarele cărora, nu demult, fiinţe ca ei, preoţi ai „Divinităţii“
tăiau non stop gâturi şi smulgeau inimile Oamenilor din piept.
De aceea nu vi se spune niciodată cum arată şi cu ce se ocupă
„Divinitatea“ din spatele YOGA, din spatele Rei-Ki, din spatele
Şamanismului, din spatele Magiei şi a subramurilor ei, kaballa, vrăjitoria,
ghicitoria şi infoenergetica.
De aceea, toţi aceşti maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti, în marea
lor majoritate sâmtemii, îşi maschează (precum părinţii lor zeii), rebeliunea
şi supărarea prin înlocuirea DOMNULUI, Dumnezeul personal al Bibliei,
care le arată cu degetul faptele lor hâde, groaznice, cu o ceaţă energetică
impersonală şi metafizică, ori cu un abur cosmic ce poate fi pus la ordinal
tuturor celor care se concentrează, la ordinal tuturor care îşi doresc cu
ardoare ceva, ori la ordinal tuturor celor care se amăgesc spunând că
gândesc pozitiv.
Prin toate aceste minciuni spuse vouă azi de maeştrii spirituali,
şamani, ezoterişti, ocultişti, ei cu Tatăl vostru prin voi se ceartă, cu

167
Eugen Nicolae Gîscă
Domnul, Adevăratul Dumnezeu, pentru că nu i-a făcut EL ci nişte Fii ai
Lui, Adami, Oameni neterminaţi de îndumnezeit dar cu aere de mari dumne-
zei „arhitecţi de lumi“. Minţindu-vă pe voi, ca să vă pierdeţi mântuirea,
prin voi cu Domnul se ceartă crezând că pentru că pentru ei nu este
mântuire.
De aceea ei, care nu îl au pe Hristos în ei nu pot fi în părtăşie cu EL
şi nu pot descoperi Adevărul, anume că DOMNUL, Adevăratul Dumnezeu
cu care se ceartă ei prin voi, S-A coborât ca Hristos, ca Mântuitor al
Omului şi al fiului Omului.
Iată una din Tainele lui Dumnezeu, ea este aşezată în Apostolatul
lui Hristos prin Pavel, şi Naşterea Din Nou, în Hristos, a fiului Omului,
prin care fiul Omului devine ca un Om.
Şi iată altă Taină a lui Dumnezeu, ea este aşezată în neîncetatul
Apostolat Al Adevăratului Dumnezeu pentru tot Omul, Adamul căzut, şi
Naşterea Din Nou În Hristos a Omului prin care Omul este făcut iar ca
Dumnezeu.
Dar azi oare câţi fii ai Omului din tărâmurile IMINEŢIEI, de pe
teritoriul României vor să se nască din nou cu adevărat şi prin trăirea lor în
Hristos să priceapă toate acestea?
Şi oare cât de numeroşi au mai rămas fii Omului care încă se mai
încăpăţânează să rămână slugi muritoare ale zeilor, părinţii lor muritori,
minţindu-te prin”iniţierile lor”prin vorbele lor, prin scrierile lor ori pe
sticlă, şi prin alte răutăţi făcute ţie, pentru ca prin tine şi prin năruirea ta să
se poată certa cu Adevăratul Dumnezeu, Hristos, să-I scrâşnească din dinţi,
să-I rânjească şi să-L urască fără ca, vai lor, să ÎL cunoască cu adevărat?
- Dacă ar spune că ce fac ei fac în numele Domnului, Dumnezeul
Bibliei, atunci ar fi forţaţi să recunoască Creştinismul.Ori ei tocmai de
aceea bagatelizează creştinismul, pentru ca tu să nu ajungi niciodată să îi
pricepi esenţa, adică mântuirea creştină.
- Să nu fii niciodată în stare să pricepi că mântuirea creştină este o
eliberare continuă, pe timpul unei şederi în suflet, trup şi aură, din robia
inteligenţelor satanice, diavoleşti, draconice şi demonice.
- Să nu ajungi niciodată să pricepi cele 2 mari căi Hristice de a te
scăpa pe tine de sub auspiciul satanic, diavolesc, draconic ori demonic:

1 - Prin exorcizare - atunci când Cel Rău caută să forţeze accesul la


sufletul, trupulşi aura ta pentru a se hrănii din ele, căutând în acest fel să te
înrobească fără să îi dai voie.
2 - Prin pocăinţă - atunci când, fără să ştii Adevărul, dar cu învoirea
ta, ai fost mânărit sau cum ai fost minţit”iniţiat”de către un maestru
168
Misiunea României observată prin clarvedere
spiritual”binevoitor”, şi care, dornic să te”evolueze”mai repede, a scos
INTERIILE HRISTICE din sufletul, din trupul şi din aura ta, (printr-un
proces energetic malefic, pe care, ca tu să nu te sperii, l-a numit”iniţiere”)
şi a introdus în locul lor INTERIILE”DIVINULUI”sau”DIVINITĂŢII ”la
care maestrul tău a intrat slugă.
Totuşi, tu consideră-te cumva norocos că nu vezi cum arată
„Divinitatea“ adică duhurile descompletate de Hristos, măcinate, putrezite,
hâde. ale dumne-zeilor căzuţi, ale îngerilor căzuţi ori ale duhurilor căzute
ale naturii, înghesuite în tine de maestrul tău spiritual, o fiinţă aşa de înaltă
şi de binevoitoare cu tine, care te-a umplut pe tine cu atâta”Pace, Lumină
Şi Iubire “de la”Divinitate”. Căci dacă ai putea vedea toate acestea tu care
vomiţi de la un fir de păr ori de la o mâncare stricată, ai exploda negreşit
de greaţă doar dacă mai întâi nu ai pocni de groază.
- Să nu fii niciodată în stare să pricepi însemnătatea capitală a celor
3 mari ipostaze în care te afli pe timpul unei existenţe pe teritoriul
românesc, în cele 3 tipuri diferite de suflet, trup şi aură de român (copil,
matur, bătrân):
1 - Primirea dreptului de a veni pe lume adus de către semeni,
încheiată prin Botezul creştin - aducerea ta sub auspiciul lui Hristos, în
suflet, trup şi aură de român, pe teritoriul românesc, de către semenii tăi pe
care tu îi numeşti apoi”părinţi”pe tot timpul acestei vieţi.
2 - Primirea dreptului de a aduce semeni, parafată prin Sfânta
Cununie Religioasă Creştină - pregătirea ta de a aduce în mod Hristic,
semeni de ai tăi, din Lumea De Aşteptare, Astralul lui Dumnezeu, în suflet,
trup şi aură de român, pe teritoriul românesc, semeni pe care tu, pe timpul
acestei existenţe tu îi numeşti”copii”
3 - Primirea dreptului de a părăsi această lume, parafată prin
procesul spovedaniei, împărtăşaniei, şi prin slujba de înmormântare.

- Să nu fii niciodată în stare să pricepi Înaltul Proces Energetic


Eliberator Hristic al sufletului, trupului şi aurei tale, din timpul oficierii
botezului tău, cununiei tale şi înmormântării tale.
Căci de aceea botezul tău, cununia ta şi înmormântarea ta sunt
precedate de exorcisme, de rugăciuni.Ca sufletul, trupul şi aura ta să se
mântuie de Cel Viclean şi de Cel Rău adevăratele nume ale fiinţelor pe care
maestrul spiritual, ezoteristul, ocultistul, se chinuie din toţi porii lor să te
facă să ai de a face, şi să crezi că ai de a face de fapt cu”cu DIVINITATEA
cu”“DIVINUL”.

PENTRU CĂ MÂNTUIREA CREŞTINĂ ESTE O CONTINUUĂ


ELIBERARE DE DEMONI.
169
Eugen Nicolae Gîscă
EI SUNT ÎN SPATELE TUTUROR „MAEŞTRILOR
SPIRITUALI“, ÎN SPATELE TUTUROR „OCULTIŞTILOR“, ÎN
SPATELE TUTUROR „EZOTERIŞTILOR“ …

Prin bagatelizarea creştinismului inteligenţele întunecate urmăresc


din răsputeri ca prin apostolii lor, slugile lor de pe teritoriul românesc, să
bagatelizeze, să mediocrizeze teritoriul românesc şi rolul de Grădină a
Maicii Domnului a României. Familiile românilor şi Marea Familie
Românească au fost sărăcite, înfometate, sărăcite şi îndatorate continuu în
urma părtăşiei, în urma relaţiei cu băncile, structuri malefice ale
inteligenţelor satanice, prin care Cel Viclean şi Cel Rău caută să fure
România şi să piardă pe cei ce trebuie să vină în România, în suflet, trup şi
aură de român, şi să aducă aici la grămadă, zeităţi mari şi mici adică
duhurile de oameni, de îngeri şi de fiinţe ale naturii, care cu toţii îl sfidează
pe DOMNUL DUMNEZEUL LOR şi ne urăsc pe noi, semenii lor pentru că
acum, în veacul acesta se consideră că noi ne putem întoarce la Dumnezeu
iar ei nu. Ei se adună între ei ca hienele şi cu toţii, supăraţi tare tare pe
Hristos, nu rabdă Adevărul şi spumegă împotriva preotului lui Hristos şi
împotriva oricărui vorbitor în Hristos.Pe sticlă, cu toţii sunt curajoşi nevoie
mare şi batjocoresc pe mulţi care nu pot răspunde, dar oare ce ar mai
rămâne din vitejia lor, din gura lor mare şi din ştiinţa”metafizicului”lor
dacă i-ai teleporta deodată în Casa Lui Dumnezeu şi s-ar pomeni vorbind
blasfemiile lor hâde în faţa altarului într-o biserică, în timpul oficierii
Sfântului Maslu iar realizatorul emisiunii să nu fie unul aflat în cârdăşie cu
ei, ci un preot al lui Hristos care din când în când să-i trateze cu un pahar
de apă sfiinţită rece, şi să-i binecuvânteze cu semnul crucii?Asta da
emisiune, asta da audienţă, astea da fenomene”paranormale”, în
care”invitaţii cei de seamă”maeştrii spirituali, şamani, ezoterişti, ocultişti,
clarvăzători la greu, încep să vorbească cu mai multe voci deodată limbi
moarte de mii de ani, să plutească şi să încerce zadarnic să-şi rănească
potrivnicii, bieţii sfinţi pictaţi pe ziduri…Dar bineînţeles că nu avem noi
norocul de o aşa distracţie…
Dacă tu spui că iubeşti pe fratele tău, pentru ce ascunzi şi opreşti sau
micşorezi fratelui tău pe Hristos, Domnul dumne-zeilor tăi, Prinţul Păcii,
Lumina Lumii, Iubirea Nesfârşită?
Şi dacă tu ascunzi, opreşti şi micşorezi fratelui tău pacea, lumina şi
iubirea lui Hristos Domnul, pentru ce îl mai saluţi cu cuvintele”pace,
lumină şi iubire”?
Cât de mare crezi tu că poate să fie pacea, lumina şi iubirea ta cu
care ne tot saluţi, fără Hristos care lipseşte din tine, şi care este Tatăl
dumne-zeului tău, Tatăl creatorului tău?

170
Misiunea României observată prin clarvedere
APA TRECE, PIETRELE RĂMÂN
Pe de o parte, această carte se doreşte a fi o carte ce începe a
redeschide, după atâta timp, Adevărata Ştiinţă – Ştiinţa Cea Dumnezeiască
– ştiinţa care se referă la Adamul, omul coborât în suflet, trup şi aură de
român pe teritoriul actual românesc alcătuit din cele 3 ţinuturi (ţinutul de
suflet, ţinutul material şi ţinutul auric) şi ştiinţa care se referă la fiul omului
născut din nou în Hristos ori nenăscut din nou ca şi alcătuire energetică a
lui.
Anatomia Sufletului, Anatomia Aurică şi Anatomia Contrapărţii
Energetice A Trupului Fizic, vor începe să fie din nou cunoscute şi
aprofundate pe Teritoriul României, laolaltă cu Anatomia Trupului Fizic,
întregind în acest fel ŞTIINŢA CEA DUMNEZEIASCĂ A
TRUPURILOR, trupuri în care Adamul, Omul, intră pentru a creşte în
cunoaşterea Creaţiei lui Dumnezeu, DOMNUL. Tot în acest fel Legile
Fizicii Ţinutului De Suflet, Legile Fizicii Ţinutului Auric şi Legile Fizicii
Contrapărţii Energetice Ale Lumii Materiale vor începe iarăşi să fie
cunoscute şi aprofundate laolaltă cu Legile Fizicii Lumii Materiale,
întregind astfel ŞTIINŢA CEA DUMNEZEIASCĂ A LUMILOR.
Pe de altă parte, această carte se doreşte a fi o sumară analiză prin
clarvedere directă a celor 2 categorii de fiinţe aflate azi pe teritoriul
românesc şi nu numai – Omul şi fiul Omului.
Pe acest teritoriu românesc iată, se reaprinde de pe acum, înspre
sfârşitul lucrurilor şi al timpurilor hotărâte pentru acestea şi al tainelor
toate, Suprema Formă de Clarvedere, Clarvederea Directă.
Această supremă formă de clarvedere, Clarvederea Directă este
specifică numai Adamilor, Oamenilor făcuţi de Dumnezeu după chipul şi
asemanărea Lui.
Din această cauză, fii Omului, sâmtemiile nu posedă în ei
instrumentele prin care să acceseze această formă de clarvedere căci ei nu
au spirit plin ca Adamii, Oamenii, ci doar o scânteie efemeră transmisă de
făcătorii lor, zeii, şi nu au nici duh alcătuit de Dumnezeu după chipul şi
după asemănarea Duhului Său Sfânt. De aceea idealul singurei existenţe a
tuturor fiilor şi fiicelor Omului, sâmtemiile, este acumularea de Duh Sfânt,
Lumină, singura Cale prin care se obţine certitudinea unei vieţi fără de
sfârşit.
Fii Omului, sâmtemiile sunt fiinţe imperfecte, muritoare create recent
pe unul dintre cele 3 ţinuturi ale Pământului şi anume pe ţinutul material.
Ei nu îl cunosc pe Dumnezeu, nu L-au văzut niciodată.De aceea ei
încearcă să ÎL descopere pe Dumnezeu prin ştiinţă şi prin cercetarea
minunilor şi al feluritelor activităţi paranormale.
De aceea tu, cititorule, nu te mira când vezi oameni în toată firea,
171
Eugen Nicolae Gîscă
bătrâni, şi pe cei care se cred înţelepţi, vorbind despre ce nu pot să vadă cu
ochii lor nepregătiţi, sau despre toate ştiinţele zeilor, îngerilor şi spiritelor,
dar nu şi despre DOMNUL, Dumnezeu şi despre Ştiinţa Lui Dumnezeu,
cea aducătoare de viaţă veşnică, şi pe care nu ÎL pricep şi nu ÎL înţeleg
pentru că nu sunt făcuţi de EL şi nu ÎL au în alcătuirea energetică a
fiinţei lor.
Înţelepciunea cea adevărată, va veni deodată peste aceşti bătrânei
cumsecade totuşi dar supăraţi tare pe Hristos pentru că nu sunt ai Lui şi pe
preoţii Lui pentru că nu sunt ca ei, în clipa în care vor descoperi că nu toţi
cei care vorbesc de Dumnezeu ÎL şi au pe Dumnezeu în ei…
(şi e simplu să afli cine are pe Dumnezeu în el căci acela are
Cuvântul lui Dumnezeu în inimă, în suflet şi pe buze şi tot timpul când
vorbeşte sau face ceva toate sunt după Cuvântul lui Dumnezeu iar când se
roagă pentru vindecarea semenului, invocă pe Hristos DOMNUL şi
nicidecum simboluri sau flăcări violete ori multicolore).
Atunci când peste toţi aceşti bătrânei cumsecade, iniţiaţi în ezoterism,
în ocultism, în paranormal şi în”Divinitatea”tuturor acestor ştiinţe
păcălitoare, dar, din nefericire pentru ei neiniţiaţi în Adevăratul Dumnezeu,
Hristos, se va turna adevărata pricepere şi adevărata înţelepciune, şi vor
mânca hrana celor puternici, ei se vor grăbi să se construiască pe ei din
nou, în Hristos, folosind material hristic şi nu ştiinţific extraterestru ori
paranormal, ezoteric, ocult.
Căci tocmai din această lipsă de Interii Hristice, de Hristos din
alcătuirea semifiinţei lor, a semi sufletului, a semitrupului şi a semiaurei
lor, în zilele noastre, pe teritoriul românesc, nici un maestru spiritual nu
poate vedea decât lumile zeilor care i-au creat după chipul şi după
asemănarea lor. Acest lucru este mărturisit clar, prin faptul că toate
cursurile, conferinţele şi cărţile lor abundă de descrieri amănunţite NU
DESPRE Dumnezeu şi nu despre Împărăţia Lui Dumnezeu, ci
despre”minunatele lumi ’’, Ramanii, Valhalle, Şangrile ori Şambale ale
zeilor şi despre astronavele lor, despre zeii care i-au creat pe ei şi care le
posedă trupurile şi se exprimă prin ei, şi care zei, spun ei, ţin morţiş să”îi
evolueze spiritual pe românii involuaţi ’’, despre experienţele trăite în
comunicarea lor cu aceşti zei, despre iniţieri şi tehnici de tratament şi
vindecare (care, mare atenţie, sunt valabile doar pentru fii şi fiicele de zei,
necreştinaţi până azi). Şi din păcate, fiecare lucru descris de aceşti maeştrii
spirituali este foarte adevărat. Să ne ferească Dumnezeu de situaţia în care
adepţii lor de pe Pământ să reuşească să le deschidă iarăşi cerurile, şi
astfel să apară zeii lor din nou în ţinutul material pământesc, căci acest
lucru ne-ar întoarce înapoi cu 2008 ani în robia din care ne-a scos
Dumnezeu coborât ca Hristos, fiindcă zeii lor, aceste fiinţe întunecate,
semenii noştrii neîntorşi la Dumnezeu, nu vin niciodată cu nave, călare sau
172
Misiunea României observată prin clarvedere
pe jos, într-o lume pe care să nu o facă a lor.
Aceşti maeştrii spirituali nu au instrumentele necesare pentru a
înţelege creaţia lui Dumnezeu ci doar creaţiile imperfecte şi pieritoare ale
zeilor. Neputinţa fiinţei lor incomplete şi nedumnezeieşti îi face să se tot
învârtă în ceva ce ei numesc ştiinţă, paranormal, ocult, ezoteric ca într-un
cerc din care nu pot ieşi singurei. În acest cerc îşi conferă între ei ranguri şi
titluri care mai de care mai pompoase, de iniţiaţi, de mari maeştrii, de
maeştrii spirituali, ocultişti, ezoterişti, paranormali, vrăjitori ori şamani,
parapsihologi sau ufologi, care toţi se sfădesc între ei sporind doar astfel
audienţa şi care se încăpăţânează să studieze cărţi şi o mulţime de tehnici,
rămase fără valoare după venirea lui Dumnezeu pe Pământ, în chip de
Hristos.
Nici unul dintre ei nu se prinde că de 2008 ani încoace s-a schimbat
totul şi că, sufletul, trupul şi aura, adică cele 3 haine îmbrăcate de omul
care se coboară pentru o existenţă, sunt altele noi şi au o alcătuire diferită
de cele care existau înainte de coborârea DOMNULUI în chip de Hristos.Ei
care vorbesc toată ziua despre structura energetică a omului nu se întreabă
niciodată ce schimbări capitale a făcut Dumnezeu coborât ca Hristos, în
aceste structuri ale Omului, structuri pe care le-a schimbat cu altele noi,
prin procesul energetic cosmic de Naştere din nou a Omului şi a fiului
Omului în Hristos…
Nici unul nu înţelege că teritoriul românesc de azi, alcătuit din cele 3
tărâmuri, nu mai arată ca cel de acum 2008 ani, ci a fost născut din nou în
Hristos.Nici unul nu ştie că în alcătuirea energetică a teritoriului românesc
sunt interii, adică părţi energetice din sufletul, din trupul şi din aura lui
Hristos, sunt părţi energetice din sufletul, din trupul şi din aura Fecioarei
Maria, mama pământească a lui Dumnezeu coborât pe Pământ în chip
Hristos, sunt părţi energetice din sufletul, din trupul şi din aura Apostolului
Întâi Chemat, Andrei, fratele pământesc al lui Dumnezeu coborât pe
Pământ în chip de Hristos şi sunt părţi luate din sufletul, din trupul şi din
aura tuturor sfinţilor omorâţi ca vitele de sâmtemii, care de 2008 ani
încoace tot ne ciuntesc pământurile şi ne înrobesc prin legi făcute doar de ei
doar pentru ei. Cum poţi destăinui o taină dumnezeiască aşa de mare unor
fiinţe care trăiesc o singură viaţă, unor sâmtemii, maeştrii spirituali,
semifiinţe aşa de mici şi aşa de noi, dar cu aere aşa de mari, ca ei să o
priceapă?
Şi azi, în al 12-lea ceas, când mai este puţin timp, aceşti maeştrii
spirituali continuă să aştepte pe zeii lor să vină cu astronavele lor parcate
momentan în spatele soarelui probabil pentru reparaţii, să îi mântuie,
uitând că zeii lor au fugit ca laşii şi L-au lăsat pe Dumnezeu să moară pe
cruce în locul lor ca să le salveze odraslele, adică pe ei, sâmtemiile.

173
Eugen Nicolae Gîscă
Este bine totuşi ca aceşti maeştrii spirituali iniţiaţi de zei să îi întrebe
pe zeii lor curajoşi şi atât de plini de”bunătate, de lumină şi iubire ’’, de ce
L-au lăsat pe Dumnezeu să moară pe cruce în locul lor, ca să omoare cu
moartea Lui moartea noastră, şi cu rănile Lui să închidă rănile noastre,
căci răspunsul la această întrebare este iluminarea mult râvnită de
orice”maestru spiritual”“, iniţiat”“, ocultist”“, ezoterist”sau”doctor-în-
foarte-multe-ştiinţe-oculte-de-tot-felul”. Iar după iluminare lor, aceşti
maeştrii spirituali, să le desluşească zeilor lor - de ce pe Golgota erau 3
cruci, una în stânga DOMNULUI şi cealaltă în dreapta DOMNULUI - ca
să se ilumineze şi ei. Ce nu ştie un maestru spiritual? Nu ştie 3 lucruri,
necesare dealtfel pentru”iluminarea ’’lui:
1 – nu ştie că Omul şi fiul Omului sunt 2 fiinţe total diferite una de
cealaltă în ceea ce priveşte esenţa fiinţei şi esenţa trupurilor pe care le
îmbracă azi, aici, pe Teritoriul României – trupul sufletesc, trupul
pământesc, trupul auric.
2 – nu ştie că Omul este alcătuit de Dumnezeu şi este un Fiu al lui
Dumnezeu iar un fiu al Omului este alcătuit de un Om adică de un Fiu
căzut al lui Dumnezeu.
3 – nu ştie că el”, maestrul spiritual”“, ezoteristul”“, ocultistul”“,
şamanul”este un fiu al Omului, ori un fiu al îngerului, ori un fiu al stihiei
naturii şi nu un Fiu al lui Dumnezeu şi nu are în esenţa lui nimic din
Dumnezeu însă acest lucru poate fi schimbat prin lepădarea lui de zeii ce
îi alcătuiesc fiinţa şi trupurile şi naşterea din nou în Hristos care este
DOMNUL.

Neajunsul cel mai mare al acestor maeştrii, ocultişti, ezoterişti,


şamani, este însă faptul că în semifiinţa lor creată de zei nu sunt
instrumente dumnezeieşti care să le permită a clarvede Fiinţa Omului
creată de Dumnezeu şi nici trupurile create de EL pentru Fiinţa Omului -
spiritul, duhul şi sufletul - hainele cele dumnezeieşti ce acoperă Omul creat
de Dumnezeu. De aici şi divergenţele religioase dintre ei şi dintre ei şi Fii
lui Dumnezeu, Oamenii, Adamii. Din care cauză toate scrierile lor se referă
doar la aura lor de fii ai zeilor, neavând habar de spiritul plin,
dumnezeiesc, de duh, de suflet ori de adevărata aură, cea dumnezeiască
pe care le au în alcătuire numai Fii lui Dumnezeu, Adamii, Oamenii.
Aceşti maeştrii spirituali propovăduiesc în inconştienţa lor, pe Teritoriul
României, o ştiinţă nedumnezeiască, contrafăcută, falsă şi cu totul
dăunatoare pentru aceste timpuri hristice, marianice şi andreice
româneşti.
Dumnezeu Însuşi le-a atras atenţia acum două milenii unor astfel de
fii ai Omului, Adamului, adică fiilor unor zei, asupra acestor lucruri, pe
când Se coborâse pe Pământ:
174
Misiunea României observată prin clarvedere
“Ei I-au zis deci:”Unde este Tatăl Tău?’’ Isus le-a răspuns:”Voi nu
Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu.Dacă M-aţi cunoaşte pe
Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.’’

“EL le-a mai spus:”Eu Mă duc şi voi Mă veţi căuta şi veţi muri în
păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.’’

“Voi sunteţi din cele de jos ‚’’le-a zis El;”Eu sunt de sus. Voi
sunteţi din lumea aceasta.’’
“Pentru ce nu înţelegeti vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta
cuvântul Meu.’’

“Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui


vostru. EL de la început a fost ucigaş şi n-a stat în adevăr, pentru că în el
nu este adevăr.Ori de cate ori spune o minciună, vorbeşte din ale sale, căci
este mincinos şi tatăl minciunii.’’

“Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de


aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.’’
Ioan capitol 8 versetele 19, 21, 23, 43, 44, 47.
Iată părerea lui Dumnezeu despre aceşti maeştrii spirituali,
ocultiştii, ezoteriştii, şamanii de atunci şi de azi, care se prefăceau atunci
că sunt Oameni şi se prefac şi azi că sunt Oameni şi vă mint că toate fiinţele
sunt creaţiile lui Dumnezeu, pentru ca să nu îi faceţi responsabili de crimele
lor de milenii împotriva voastră, a Oamenilor, şi să nu le cereţi să se
supună lui Hristos, însă ei nu sunt Oameni ci fii ai Oamenilor. Şi dacă de la
ei auzi într-un fel, iar de la Hristos auzi în alt fel, atunci cine minte?
Dumnezeu coborât pe Pământ în chip de Hristos să moară pe cruce pentru
tine, sau aceşti mari maeştrii spirituali, ocultişti, ezoterişti sau doctori-în-
multe-multe-ştiinţe-şi-flăcări- de- diferite- culori? Ei, marii formatori de
opinii care conduceau şi conduc lumea”politică”prin politica lor defectă,
anzihristică şi lumea”spirituală’’prin spiritualitatea lor defectă,
antihristică, fiinţe care vorbesc de Dumnezeu numindu-L”Doamne –
Doamne ’’dar nu Îl au în alcătuirea, în compoziţia lor energetică, şi nu ÎL
practică, şi al cărui Nume îl amestecă în lucrarea lor politică şi religioasă
nedumnezeiască şi necurată. Ca să pună mâna pe putere ei cu toţii jură pe
Cuvântul Lui Dumnezeu pe care apoi nu ÎL cinstesc şi de aceea duşmanii
lor care îi doboară sunt dintre cei care nu au Cuvântul Lui Dumnezeu în ei.
Ca să se facă conducători, judecători, păstori şi vindecători sau mari
maeştrii peste sufletele românilor, ei au pe buze pe DOMNUL dar nu şi în
inima şi în lucrările şi tehnicile lor bazate nu pe Hristos ci pe anse, pe
175
Eugen Nicolae Gîscă
simboluri sau pe flăcări violete. De aceea la sfârşitul lor, toate sufletele
năpăstuite de ei sunt puse să îi judece şi să îi condamne nu cu inima, ci fără
inimă, doar cu buzele, aşa cum a fost şi lucrarea lor.
Toţi aceşti conducători ai Lumii Omului, Pământul”, marii
maeştrii”“sforari”în ale”politicii fără de Hristos”şi în ale”spiritualităţii
fără de Hristos”“, ocultiştii”“, ezoteriştii”, fii şi fiice ai zeilor întunecaţi
fără de Dumnezeu şi nu ai lui Dumnezeu au unul sau mai mulţi”ghizi
spirituali”înconjuraţi de lumină ne-Hristică, pe care îi descriu amănunţit
în cărţile lor, duhuri necurate şi fără Dumnezeu în ele, care îi ghidează
înainte şi înapoi ca pe nişte marionete, tocmai datorită întocmirii lor
neperformante şi incomplete de maeştrii spirituali. Aceşti ghizi spirituali
sunt ochii şi urechile lor în lumile zeilor. Dacă un Om obişnuit ar putea
vedea chip de o clipă cum arată în hidoşenia lor aceste duhuri, ghizi
spirituali, ar albi instantaneu, iar dacă ar putea privi întocmirea sufletului
unui mare maestru spiritual, şi-ar muta patul în biserică.Un maestru
spiritual, un ocultist, fără ghidul său, e ceea ce e, adică un nimic, şi acela
în stare avansată de putrefacţie. Singura modalitate prin care un fiu sau o
fiică a Omului să transceandă această stare şi să evite după moartea
trupului fizic durerile groaznice ale putrezirii semi-aurei, semitrupului,
semi-sufletului şi pe cele şi mai mari ale dezagregării esenţei sale, să
anuleze moartea definitivă şi să aibă acces la Adevărata Clarvedere este
Naşterea Din Nou În Dumnezeu Coborât Ca Hristos. Atunci fiinţa sa
tulbure, inexactă, incompletă, completată cu Hristos şi sufletul său
incomplet putrezit încă din timpul vieţii, completat cu Hristos îl fac să
lumineze ca soarele şi face posibil accesul la adevărata clarvedere, cea
dumnezeiască, şi devine nebun pentru lume şi neimportant pentru cele
lumeşti. Dar care maestru spiritual de pe teritoriul românesc poate face
asta? Şi Cine Este Acela care dă lumina ochiului ce nu o are are şi sunet
urechii lipsite, şi care în mila SA face pe orice mare maestru spiritual, pe
orice mare ocultist, pe orice măreţ doctor în ştiinţele orientale, etc, să se
lepede de zei şi să treacă la Hristos?
Tot în acest fel, orice suflet care reuşeşte a face din aceşti preoţi ai
zeilor, preoţi ai lui Hristos, şi bucură cerurile pentru încă un suflet scăpat
din urgie, va scânteia ca soarele, iar dreptatea sa va străluci ca stelele, şi
va primi cununa Lui Hristos...
Căci cel mai puternic dintre spiritele naturii, fie el heruvim ori
serafim, nu este decât un grădinar al lumilor Domnului, cel mai puternic
dintre îngeri, oricât de mare ar fi el nu este decât un mesager al
Cuvântului Domnului, iar omul cel mai îndumnezeit şi mai strălucitor ca
soarele, nu este decât un mesaj al Domnului în care este ascuns Cuvântul,
arătat celor ce abia acum încep să fie învăţaţi de DOMNUL, Arta De A
Lumina, adică Ştiinţele Minunate ale Îndumnezeirii.Şi în priceperea
176
Misiunea României observată prin clarvedere
acestora stă şi puterea celor necăzuţi şi a celor mântuiţi...

Când dăruit de sus eşti, prin această teribilă formă de clarvedere,


Clarvedera Directă, poţi vedea, simţi, auzi şi mirosi clar, şi prin trupul fizic,
Adevărata Realitate, Cea Întocmită De Adevăratul Dumnezeu, DOMNUL,
Adevărata Întocmire A Lumilor şi Adevărata Întocmire a celor 2 categorii
de fiinţe îmbrăcate fiecare în trupurile lor specifice; Omul şi fiul Omului.
Dar poate că cel mai mare avantaj, este acela că, beneficiind de
această formă originală de clarvedere, poţi stabili o Adevarată Formă De
Consiliere duhovnicească şi spirituală atât pentru Om cât şi pentru fiul
Omului aflat pe Teritoriul României sau pe alte meleaguri.

- PRIN TIPUL DE CLARVEDERE DIRECTĂ, VALURILE DE PE


OCHI SE TOPESC ŞI ŢI SE DESTĂINUIE AMĂNUNŢIT, TOT CE ERA
ÎNCĂ TĂINUIT ÎN TOATE SCRIIRELE SACRE DUMNEZEIEŞTI DAR ŞI
ÎN TOATE SCRIERILE PREOŢILOR TUTUROR ZEITĂŢILOR CARE AU
ÎNROBIT PĂMÂNTUL ÎN MULTE CICLURI, PÂNĂ ACUM 2008 ANI,
ADICĂ DUHURILE CĂZUTE DE ADAMI AUTOPROCLAMATE DUMNE-
ZEI, DUHURILE DE ÎNGERI CĂZUŢI ŞI DUHURILE CĂZUTE ALE
NATURII, CARE, ŞI EI, ŞI-AU AROGAT PRETENŢIA DE A FI
RESPECTAŢI CA ZEITĂŢI.
- TIPUL DE CLARVEDERE DIRECTĂ, ESTE CALEA IEŞIRII
OMENIRII DIN EPOCA ÎNTUNECATĂ KALI YUGA, ÎN CARE ÎNCĂ
BĂLTEŞTE.
- PRIMII PAŞI AI ACESTEI IEŞIRI DIN ÎNTUNERIC A OMULUI ŞI
A FIULUI OMULUI, ÎL FACE ÎN TIMPURILE ACESTEA, ROMÂNIA.

- ACEST LUCRU A ÎNCEPUT PRIN REINIŢIEREA OAMENILOR


ÎN CONŞTIENTIZAREA ADEVĂRATEI REALITĂŢI - CEA ÎNTOCMITĂ
DE ADEVĂRATUL DUMNEZEU, DOMNUL, DAR ŞI PRIN INIŢIEREA ÎN
ADEVĂRATA ÎNTOCMIRE A FIINŢEI OMULUI ŞI A FIULUI OMULUI,
CÂT ŞI A TRUPURILOR CE ÎMBRACĂ FIINŢA LOR – TRUPUL SUFLET,
TRUPUL MATERIAL ŞI AURA.
- ROMÂNIA ESTE PROMOTOAREA ADEVĂRATULUI MODEL DE
CONSILIERE, DUHOVNICEASCĂ, PENTRU OM, CARE ESTE UN DUH
ŞI SPIRITUALĂ, PENTRU FIUL OMULUI, CARE ESTE O SCÂNTEIE NU
DIN ADEVĂRATUL DUMNEZEU, CI DIN ZEI, PĂRINŢII ŞI FĂCĂTORII
LOR
- PRIMII PAŞI AI IEŞIRII DIN EPOCA ÎNTUNECATĂ KALLI
YUGA, ÎL FACE AZI, ROMÂNIA.
- AM PĂŞIT CA DUHURILE PE SOLUL CELOR 3 TĂRÂMURI
177
Eugen Nicolae Gîscă
ROMÂNEŞTI ŞI AM TRĂIT DIN PLIN CE NU S-A ÎNTÂMPLAT PÂNĂ
AZI.
- VEACUL ACESTA VA FI UNUL CU ADEVĂRAT RELIGIOS IAR
SEMNUL ÎNCEPERII ACESTUI PROCES VA FI ACELA CĂ, UNII
OAMENI VOR ÎNCEPE SĂ LUMINEZE BLÂND... EI VOR ÎMPRĂŞTIA
OAMENILOR DE PE ÎNTINSUL PĂMÂNTULUI CELE 3 ŞTIINŢE
DUMNEZEIEŞTI ÎNDELUNG AŞTEPTATE DE OM ŞI DE FIUL
OMULUI:

1 - ŞTIINŢELE CELE DUMNEZEIEŞTI, CONSIDERATE MULTE


TIMPURI MISTERII, CARE ÎI PRIVESC PE OAMENII, ADAMII CĂZUŢI,
FOŞTII ZEI DEZACTIVAŢI DIN ACEASTĂ POSTURĂ ŞI CARE SE
ÎNTORC LA DUMNEZEU PRIN PROCESUL DE ÎNCARNARE HRISTICĂ,
ÎMBRĂCÂND DUHUL LOR CU SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN.
ACESTE ŞTIINŢE SE REFERĂ LA ALCĂTUIREA FIINŢEI UNUI OM ŞI
LA MANIFESTAREA IDEALĂ A FIINŢEI PRIN CELE 3 TRUPURI –
SUFLETESC, MATERIAL ŞI AURIC – TRUPURI PE CARE LE ÎMBRACĂ
FIINŢA PE TIMPUL UNEI VIEŢI PE PĂMÂNTUL ROMÂNIEI ALCĂTUIT
DIN CELE 3 ŢINUTURI ENERGETICE – ŢINUTUL SUFLETESC,
ŢINUTUL MATERIC ŞI ŢINUTUL AURIC.

2 - ŞTIINŢELE SPIRITULUI, CARE ÎI PRIVESC PE FII ŞI FIICELE


OMULUI CARE VOR RĂMÂNE NEAJUTORAŢI, AI NIMĂNUI, ATUNCI
CÂND PĂRINŢII LOR, ZEII, SE VOR ÎNTOARCE LA DUMNEZEU.
ACESTE ŞTIINŢE SE REFERĂ LA CUNOAŞTEREA DE CĂTRE FII ŞI
FIICELE OMULUI A ADEVĂRULUI DESPRE EI, ŞI LA NECESITATEA
NAŞTERII LOR DIN NOU ÎN HRISTOS.

3 - ENIGMELE SUFLETULUI, ADICĂ ŞTIINŢA PRIN CARE TOŢI


OAMENII ŞI TOŢI FII OMULUI VOR CONŞTIENTIZA:
- ENORMELE DIFERENŢE ANATOMICE DINTRE SUFLETUL
OMULUI ŞI SUFLETUL FIULUI OMULUI,
- ENORMELE DIFERENŢE ANATOMICE DINTRE SUFLETUL
UNUI BĂRBAT ŞI SUFLETUL UNEI FEMEI.
- DECE PE TIMPUL UNEI VIEŢI, ESTE NECESAR ÎMBRĂCAREA
A 3 TIPURI DE HAINE, DE TRUPURI TOTAL DIFERITE ŞI
PARCURGEREA ÎN ACESTEA A 3 TIMPURI ŞI A 3 PERIOADE DE TIMP
TOTAL DIFERITE:
- sufletul, trupul şi aura de copil, în timpul copilăriei,
- sufletul, trupul şi aura de matur, în timpul maturităţii,
- sufletul, trupul şi aura de bătrân, în timpul bătrâneţii.
178
Misiunea României observată prin clarvedere

În acele timpuri, cunoscând şi văzând cu ochii proprii aceste


deosebiri, se vor pune adevăratele baze ale adevăratelor tratamente şi
vindecări ale Omului şi ale fiului Omului, tratamente şi vindecări
adevărate ale sufletului, trupului şi aurei. În acele timpuri măreţe, când
Adevărul despre Adevăratul Dumnezeu, despre Adevărata Realitate, despre
Om şi despre fiul Omului va fi văzut de orice ochi de Om şi de orice ochi de
fiu al Omului, cei care vor spune că vindecă cu simboluri sau cu diferite
flăcări sufletul fără să il vadă şi fără să aibă măcar habar de alcătuirea şi
principiul lui de funcţionare, că vindecă contrapartea energetică a trupului
fizic, şi aură fără să le vadă şi fără să le înţeleagă alcătuirea, funcţionarea
şi felurile lor, vor fi priviţi ca GLUMEŢI, şi se vor face tot felul de bancuri
pe seama lor. Doar cei care vor vrea să facă glume, de care apoi să se râdă
copios, vor mai afirma că pot să anuleze karma semenului, că pot să
evolueze rapid pe semen, că îl poate trece în”noua energie”, sau că îl poate
iniţia în ştiinţele zeilor, în ştiinţele îngerilor căzuţi sau în ştiinţele spiritelor
naturii căzute, sau că îl poate vindeca cu simboluri, cu îngeri, arhangheli,
serafimi sau heruvimi, ORI CU FLĂCĂRI DE DIFERITE CULORI…
ATUNCI, SE VA ÎNTÂMPLA CĂ, DUPĂ ATÂTEA CICLURI, PE
TERITORIUL ROMÂNESC, OAMENII ACELOR TIMPURI DELOC
DEPĂRTATE, VOR AFLA DIN NOU LEGILE FIZICII ŢINUTULUI
SUFLETESC ŞI ANATOMIA TRUPULUI SUFLETESC, ŞI LEGILE
FIZICE ALE ŢINUTULUI AURIC DIMPREUNĂ CU ANATOMIA AUREI.
ATUNCI VAPOARELE, AUTOTURISMELE, APARATELE DE ZBOR ŞI
TELEFOANELE NU VOR MAI FI NECESARE PENTRU UNII OAMENI...
LOCUINŢELE DE ATUNCI NU VOR MAI FI ÎNTOCMITE DE
MÂINI OMENEŞTI ŞI OMUL DE AZI S-AR MINUNA VĂZÂND
PODELELE LOCUINŢELOR ALCĂTUITE DIN APĂ PE CARE CALCI
FĂRĂ SĂ TE AFUNZI, STÂLPII DIN FOC CARE NU TE VATĂMĂ,
PEREŢII DIN ZĂPADĂ CARE NU TE ÎNFRIGUREAZĂ, INTRĂRILE DIN
GHEAŢĂ CARE NU SE SPARGE ŞI NU SE TOPEŞTE, ŞI TAVANUL DIN
NORI ŞI SOARE, ORI DIN CER ÎNSTELAT.TOATE ACESTEA LUMINATE
INTENS ÎNĂUNTRU, DE SCÂNTEI ŞI STELE CE NU SE CONSUMĂ.
- OMUL ŞI FIUL OMULUI SE VOR MINUNA EI TARE CÂND,
ÎMPREUNÂND TOATE ACESTE ŞTIINŢE REDESCOPERITE, CU
FIZICA ŞI LEGILE ŢINUTULUI MATERIAL ŞI CU ANATOMIA ŞI
MEDICINA TRUPULUI FIZIC, VOR PRICEPE ÎN TRUP, IUBIREA
NESFÂRŞITĂ A DOMNULUI, COBORÂT PENTRU ŞI PENTRU OM ŞI
PENTRU FIUL OMULUI, ÎN CHIP DE HRISTOS, ŞI CA UN OM, ADAM,
FIU AL LUI DUMNEZEU CA SĂ MÂNTUIE PE TOŢI FII LUI
DUMNEZEU CĂZUŢI, CA SĂ ÎI FACĂ DUMNEZEI, DAR ŞI CA UN FIU
AL OMULUI SĂ MÂNTUIE PE TOŢI FII OMULUI DIN MOARTE.
179
Eugen Nicolae Gîscă
- ŞI VĂZÂND CU OCHII LOR CUM FIINŢA LOR ESTE LEGATĂ
PRIN MII ŞI MII DE FIRE DE SUFLET, DE TRUP ŞI DE AURĂ, VOR ŞTI
CĂ DOAR CONSTRUINDU-LE PE ACESTEA DIN HRISTOS VOR PUTEA
VEDEA FAŢA LUI VEŞNIC.

- ŞI TIMPURILE ŞI PERIOADELE VREMURILOR NOASTRE, DIN


CARE IATĂ, A MAI RĂMAS PUŢIN, ARATĂ CLAR CĂ, TOATE ACESTEA
SE VOR ÎNTÂMPLA MAI REPEDE DECÂT NE AŞTEPTAM NOI, CEI DE
PE TERITORIUL NOULUI IERUSALIM, ROMÂNIA – AETERNA...
ÎN CLIPELE CELE NESUPUSE LEGILOR ŞI TIMPURILOR LOR,
CÂND PĂMÂNTUL, APA, FOCUL SUNT PRIETENI ŞI PORŢI ŢIE,
OMULUI, CLIPE CARE NU SUNT NICI ALE ZILEI NICI ALE NOPŢII,
NICI ALE CERULUI NICI ALE PĂMÂNTULUI, DESEORI AM PĂŞIT CA
DUHURILE, DUPĂ ŞTIINŢELE PAŞILOR LOR, PE PĂMÂNTUL CELOR
3 TĂRÂMURI – TĂRÂMUL SUFLETESC, TĂRÂMUL PĂMÂNTESC ŞI
TĂRÂMURILE AURICE ŞI AM VĂZUT CELE CE AZI, ÎNCĂ NICI NU SE
GÂNDESC.
ŞI ÎNCEPUTUL TUTUROR ACESTORA, ESTE ZIUA FĂRĂ SOARE
ŞI FĂRĂ LUNĂ CÂND STELELE DIN CER SUNT COBOARÂTE PE
PĂMÂNT SĂ FIE JUDECATE DE OM ŞI CÂND FIUL OMULUI SĂRUTĂ
MÂNA OMULUI CARE L-A FĂCUT,
O ZI GLORIOASĂ, ZIUA ZILELOR, UMPLUTĂ CU SURPAREA
INSTANTANEE A SISTEMULUI ANTIHRISTIC, CAPITALISMUL, LUMEA
OMULUI CARE SE FACE DUMNEZEU PESTE OM ŞI ÎL ÎNROBEŞTE ŞI
SE PUNE DEASUPRA TUTUROR LEGILOR, SURPARE CARE SE
ÎNTÂMPLĂ FĂRĂ AJUTORUL MÂINILOR OMENEŞTI.
ŞI PESTE UN TIMP, LUMEA NU A MAI FOST AŞA, ŞI ÎNTR-O
CLIPITĂ OAMENII S-AU ÎMPUŢINAT PESTE MĂSURĂ.
M-AM UITAT SĂ VĂD UNDE AU FOST LUAŢI OAMENII.
ŞI ERA PESTE TOŢI NORII PĂMÂNTULUI O APĂ CRISTALINĂ
PARFUMATĂ FOARTE.
PE EA PĂŞEAU CĂTRE DOMNUL, DUMNEZEUL OMULUI, MĂRI
DE OAMENI, CĂCI ESTE ZIUA LUI, ZIUA ZILELOR.
CEI RĂMAŞI JOS ERAU CUPRINŞI DE MIRARE ŞI PLÂNGEAU,
EI, CARE SE BAZAU ATÂT DE MULT PE BANII, PE ŞTIINŢA ŞI PE
TEHNOLOGIA LOR, SE UITĂ ACUM CU TOŢII DEASUPRA ROMÂNIEI,
PE NORI, LA UN SCAUN CA UN TRON MARE ŞI SCÂNTEIETOR CA
ZĂPADA, DE PE CARE DOMNUL CARE S-A COBORÂT CA HRISTOS
PENTRU OM ŞI PENTRU FIUL OMULUI, CERCETEAZĂ AZI ŞI PE OM
ŞI PE FIUL OMULUI.
UNDEVA PE UN FOC MARE, ION CEL IUBITOR DE ROMÂNI,
180
Misiunea României observată prin clarvedere
PARCĂ ALCĂTUIT DIN SOARE SE UITĂ ÎN JOS. INIMA ÎI ESTE DE
BRONZ ÎNCINS IAR PIEPTUL DE ARAMĂ..PRINTRE NORI, PRIVITĂ DE
ACOLO, ROMÂNIA MARE ESTE UN CONTINENT. UNDE SUNT
ASUPRITORII EI?
RECOLTELE EI SUNT NENUMĂRATE, UNTDELEMNUL,
LAPTELE, MIEREA ŞI VINUL CURG CA APA, FRUCTELE, LEGUMELE,
BRÂNZA ŞI OUĂLE AJUNG PENTRU MULTE ROMÂNII.
VAIETE ŞI TÂNGUIRI SE AUD DE LA OM ŞI DE LA FIUL
OMULUI, RĂMAŞI PE PĂMÂNT, NIMIC NU MAI MERGE, CĂCI
VECHEA ŞTIINŢĂ, VECHEA TEHNOLOGIE NU MAI FUNCŢIONEAZĂ,
A MURIT ODATĂ CU LEGILE ŞI CU ŞTIINŢELE LUMII VECHI CU
LUMEA CEA VECHE ŞI CU TRUPURILE CELE VECHI ALE
OAMENILOR.
PESTE UN TIMP, IATĂ, CEI DE ACUM DE PE PĂMÂNT SUNT
CEI CARE TREBUIE SĂ FIE. TOŢI OAMENII CARE SE PUNEAU
DUMNEZEI PESTE OAMENI CA SĂ ÎI ÎNROBEASCĂ PRIN LEGILE
LOR, PRIN BANII LOR, PRIN POLITICA LOR ŞI PRIN
SPIRITUALITATEA LOR ÎNŞELĂTOARE SUNT SPULBERAŢI DE CEI
ASUPRIŢI DE EI.
CEI CARE OPRESC BELŞUGUL LUI DUMNEZEU ŞI CARE
TRUDESC PE SEMEN PENTRU BELŞUGUL LOR NU MAI EXISTĂ
NICĂIERI.
ACUM LOCUINŢELE SE ALCĂTUIESC ÎNDATĂ, DIN APĂ, FOC,
GHEAŢĂ, ZĂPADĂ ORI NORI, PRIN PORUNCĂ DATĂ LOR, IAR
LUMINILE ACESTOR MINUNATE LOCUINŢE SUNT SCÂNTEI ŞI STELE
CARE NU SE STING.
ŞI M-AM TOT UITAT ÎN ZIUA DE ATUNCI SĂ-I VĂD ÎNTRE
ÎNVINGĂTORII ACEIA CU SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂNI, CARE
SCÂNTEIAU CA SOARELE, PE CEI CE AZI ÎN LUPTĂ GREA, SE TEM ŞI
TAC, ŞI DIN CĂSCATUL LOR, CEL RĂU SE ÎNGRAŞĂ ŞI PROSPERĂ,
DAR NU I-AM ZĂRIT DEFEL.
ŞI AM VĂZUT CUM NORII CU TOATE PE EI, SE COBOARĂ PE
PĂMÂNT, ŞI CUM DIN CELE 3 ŢINUTURI ROMÂNEŞTI SE FACE
UNUL, IAR DIN CELE 3 TRUPURI ÎMBRĂCATE DE ORICE DUH,
ADICĂ SUFLETUL, TRUPUL ŞI AURA DE ROMÂN, UN SINGUR TRUP
SE FACE.
OMUL NU MAI ESTE ÎNCHIS ÎN TRUP DE CARNE,
ÎNGERII ŞI SPIRITELE NATURII NU MAI SUNT ÎNCHIŞI ÎN
TRUPURILE LUMII ANIMALE ŞI NICI ÎN TRUPURILE LUMII
VEGETALE ŞI NICI ÎN TRUPURILE LUMII ELEMANTALE CARE SE
VEDE DOAR PRIN INSTRUMENTE DE MĂRIT…
181
Eugen Nicolae Gîscă
IAR CEI CARE PÂNĂ ACUM TRĂIAU ÎN CERURI SE ÎNTORC ŞI
CA ÎN TIMPURILE DE ODINIOARĂ, OMUL, ÎNGERUL ŞI SPIRITUL
NATURII ÎŞI DAU MÂNA ÎN BINELE CARE NU SE MAI FACE PROST.
ŞI RĂUL NU MAI ESTE NICĂIERI, NICI ÎN FIINŢE NICI ÎN
LUMILE LOR.
ÎN TOATE DUMNEZEU ESTE.
ÎNGERUL ŞI FIUL ÎNGERULUI PLÂNG DE FERICIRE.
STIHIA NATURII ŞI FIUL STIHIEI NATURII ADUC MULŢUMIRI.
OMUL ŞI FIUL OMULUI VĂD ACUM CĂ DUMNEZEU S-A
FĂCUT PE SINE HRISTOS ŞI A VENIT CA UN FIU AL LUI DUMNEZEU,
ADICĂ PRECUM UN OM, PENTRU OM ŞI CA UN FIU AL OMULUI
PENTRU FIUL OMULUI.
CELE 3 TAINE SE DESTĂINUIE ACUM ÎNTRU TOTUL. CĂCI
IATĂ AU FOST 3 SEMINŢII DE FIINŢE CĂZUTE:FIINŢELE NATURII,
FIINŢELE ÎNGEREŞTI ŞI FIINŢELE UMANE. TOATE S-AU ÎNTRUPAT
PE PĂMÂNT. REABILITAREA LOR PRIN TRUPURI PĂMÂNTEŞTI A
FOST ANEVOIOASĂ.FIINŢELE NATURII LUAU TRUP VEGETAL,
FIINŢELE ÎNGEREŞTI LUAU TRUP ANIMAL, FIINŢELE UMANE LUAU
TRUP UMAN.
DOMNUL, DUMNEZEU ÎNCEPE SĂ ÎNVEŢE 1000 DE ANI PE
FIUL OMULUI PE CARE L-A FĂCUT CA UN OM.
ALĂTURI DE DOMNUL, DUMNEZEU, ESTE OMUL PE CARE L-A
RIDICAT PRIN JERTFA PE CRUCE ŞI L-A FĂCUT IARĂŞI CA
DUMNEZEU, ŞI ESTE FIUL OMULUI PE CARE DUMNEZEU L-A
FĂCUT CA UN OM.

IATĂ POPORUL ROMÂN CUNOSCĂTOR AL TAINELOR


DUMNEZEIEŞTI.
IATĂ REALITATEA ADEVĂRULUI PROPOVĂDUIT DIN TIMPURI
ŞI DE ACUM ÎN VECI DE POPORUL ROMÂN.
IATĂ AZI, ROMÂNIA, PILDA POPOARELOR TOATE, ÎN
CUNOAŞTEREA TAINELOR CELE DUMNEZEIEŞTI. IATĂ PAŞII
ÎNĂLŢĂRII OMULUI, IATĂ PAŞII SALVĂRII FIULUI OMULUI.
CĂCI ADEVĂRUL ESTE ADEVĂRATA REALITATE,
CEA ALCĂTUITĂ DE ADEVĂRATUL DUMNEZEU,
CARE S-A COBORÂT CA UN OM, CA UN ADAM, CA UN FIU AL
LUI DUMNEZEU NECĂZUT ŞI NEMURUTOR,
ŞI S-A FĂCUT HRISTOS PENTRU OMUL, ADAMUL, FIUL
CĂZUT AL LUI DUMNEZEU,
ŞI CARE S-A COBORÂT CA UN FIU NEMURITOR AL OMULUI
NEMURITOR,
182
Misiunea României observată prin clarvedere
ŞI S-A FĂCUT HRISTOS PENTRU FIUL MURITOR AL OMULUI
MURITOR.

ADEVĂRATUL MODEL DE CONSILIERE

Acest model de consiliere spirituală nu se poate face prin intermediul


unui ghid spiritual, nici prin iniţiere şi nici printr-o altă formă de
colaborare cu un duh al naturii, cu un duh îngeresc sau cu un duh omenesc.
Practicanţii acestui tip de consiliere nu pot fi maeştrii spirituali, slugi
ale vreunui zeu căzut, înger căzut ori spirit natural căzut. Practicanţii
adevăratului model de consiliere nu pot fi din rândul fiilor omului ci doar
Adami, oameni creaţi de Dumnezeu după chipul şi după asemănarea Lui.
Această formă supremă de clarvedere este în fiecare Adam, adică
în fiecare Om creat de DOMNUL, Dumnezeu, după chipul şi după
asemanarea SA dar şi în fiecare fiu sau fiică de zeu, înger sau duh al
naturii, care devine copil al lui Dumnezeu prin naşterea din nou în
Hristos.
Acest lucru este mărturisit din plin de o mare parte din sfinţi care
cândva erau fii şi fiice ale zeilor, dar care au lepădat zeii şi învăţăturile lor
şi au trecut la Hristos şi prin naşterea lor din nou în Hristos au dobândit
viaţa veşnică şi preţuire de la Dumnezeu.
Hristos a lucrat şi lucrează neîncetat lucruri minunate prin aceşti
sâmtemii născuţi din nou şi deveniţi copii ai lui Dumnezeu, DOMNUL, şi
fraţi ai noştri care suntem fiii lui Dumnezeu, întru Acelaşi Dumnezeu
făcut pentru ei Hristos, ca să-i facă şi pe ei ca nişte fii de Dumnezeu...

În mare, se poate afirma că o şedinţă de consiliere prin tipul de


clarvedere directă, cunoaşte 3 paşi, şi anume:

PRIMUL PAS AL CONSILIERII - constă în stabilirea esenţei


persoanei consiliate:

1 – Dacă fiinţa consiliată este un Om, Adam, adică un fiu al lui


Dumnezeu, creat de către Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa.
În acest caz va trebui cercetat prin clarvedere la nivel de trup duh iar
apoi la nivel de suflet, trup şi aură pentru a se stabili categoria din care
face parte acest Om:
a - dacă Omul este un şamparan, adică dacă a fost chemat de o
fecioară ori de o femeie curată în acel moment al chemării, şi deci Omul
consiliat a fost chemat din Astralul lui Dumnezeu prin Tipul Hristic De
Încarnare. Se va observa dacă duhul său are deja un numâr de încarnări la
183
Eugen Nicolae Gîscă
activ. Iar tipul de înveliş în care se coboară pe Teritoriul României, adică
sufletul trupul şi aura sa este de tip românesc, hristic-mariano-andreic
sfiinţit.
b – dacă Omul este un şaimander, adică dacă a fost chemat de o
fecioară împreunată cu un partener murdar sau de o femeie necurată în
acel moment al chemării, şi prin urmare Omul consiliat a fost chemat din
Astralurile Zeilor, prin Tipul De Încarnare Antihristic. Iar tipul de de înveliş
în care se coboară pe Teritoriul României, adică sufletul, trupul şi aura nu
este de tip românesc, adică nu este hristic-mariano-andreic sfiinţită.

2 – Dacă fiinţa consiliată este un sâmtem adică un fiu al Omului,


un fiu al Fiinţei Naturii un Fiu al Îngerului, ori un amestec al acestor 3
categorii.

Pentru a putea aduce un ajutor adevărat cuiva care este în nevoi şi


care acuză perturbări, defecte, boli ale fiinţei ori ale trupurilor ce îmbracă
fiinţa lui – trupul sufletesc, trupul pământesc şi trupul auric, trebuie iniţiată
o scanare prin tipul de clarvedere directă, totală, de ansamblu pentru a se
stabili dacă urmează să consiliezi un Om, Adam, un fiu al lui Dumnezeu sau
un sâmtem adică un fiu al Omului. Această diferenţiere este necesară din
cauză că, dacă fiinţa şi trupurile unui Om sunt diferite de fiinţa şi trupurile
unui fiu al Omului (şi acest lucru este spus nu codificat, ci foarte clar şi la
obiect de Însuşi Hristos, Domnul şi de altfel şi de toate scrierile zeilor,
inclusiv de toate cărţile scrise de maeştrii spirituali de pe teritoriul
românesc), atunci, şi defectele, bolile unui Om sunt diferite de defectele,
bolile unui fiu al Omului, şi automat tratamentul prescris şi aplicat unui Om
este diferit de tratamentul prescris şi aplicat unui fiu al Omului.
Tot aşa se va proceda şi în cazul celor 2 categorii de Oameni,
şaimanderii şi şamparanii.Aceştia au defecte, boli de duh şi de suflet, trup şi
aură diferite.Asta fiindcă duhurile lor şi tipul de suflet, trup şi aură în care
se coboară fiecare din aceste 2 categorii de duhuri pe Teritoriul României
sunt diferite. iar sugestiile de vindecare, de tratament, sunt şi ele diferite de
la o categorie la. În 15 ani am văzut milioane de sâmtemii, şamparani şi
şaimanderi cu sufletul, trupul şi aura distruse, ruinate total de maeştrii
spirituali şi de vindecătorii care vindecă în orb.
Aceştia nu numai că habar nu au ce fel de fiinţă este pacientul cu
pricina, adică dacă este un sâmtem, un şamparan sau un şaimander, dar nu
au nici cea mai mică idee despre cum arată sufletul, trupul şi aura
pacientului şi despre cum funcţionează acestea.
Cu toţii aceştia sunt Neputiincioşi în a vedea cu ochii lor leziunile,
defectele.bolile din sufletul.din trupul şi din aura pacienţilor lor.

184
Misiunea României observată prin clarvedere

AL DOILEA PAS AL CONSILIERII - constă în evaluarea tuturor


neajunsurilor provocate de fiinţă prin manifestarea ei defectuoasă prin
trupurile ei – adică prin trupul sufletesc, prin trupul pământesc şi prin
trupul auric:

În primul rând trebuie să se aibă în vedere că pe teritoriul României


se coboară 2 categorii de fiinţe umane (, Oameni, Adami) deosebite între ele
în ce priveşte trupurile lor duh pe care vin să îl vindece.Astfel că, atunci
când vin pe teritoriul românesc, aceste 2 categorii de fiinţe diferite ca
alcătuirea duhului, îmbracă evident 2 categorii, 2 modele diferite de suflet,
trup şi aură de român:

1- modelul, tipul de suflet, trup şi aură masculin, în cazul duhurilor


de oameni, Adami, căzuţi din stadiul 1 de îndumnezeire,
2 – modelul, tipul de suflet, trup şi aură feminin, în cazul duhurilor
de oameni, Adami, căzuţi din stadiile2şi3 de îndumnezeire.

În ambele cazuri, consilierul – clarvăzător trebuie să aibă în vedere


următoarele două aspecte:

A - gradul de deteriorare al legăturilor energetice interioare, adică:


- legăturile fiinţei cu trupurile prin care se manifestă pe parcursul
unei existenţe:
-legăturile fiinţei cu trupul sufletesc,
- legăturile fiinţei cu trupul pământesc realizate prin contrapartea
energetică a trupului pământesc,
- legăturile fiinţei cu trupurile aurice.

B - gradul de deteriorare al legăturilor energetice exterioare, adică:


- catalogarea gradului de deteriorare al legăturilor fiinţei prin
trupurile ei cu lumile cu care intră în contact şi în care staţionează pe
parcursul unei existenţe, adică:
- legăturile fiinţei prin suflet cu ţinutul românesc de suflet,
- legăturile fiinţei prin trupul pământesc cu ţinutul românesc
pământesc, material,
- legăturile fiinţei prin trupul auric cu minunatele tărâmuri aurice
româneşti.
- catalogarea gradului de deteriorare al legăturilor fiinţei prin
trupurile ei cu fiinţele cu care intră în contact şi cu care se însoţesc pe
parcursul unei existenţe.
185
Eugen Nicolae Gîscă
- legăturile cu Hristos şi cu părinţii
- legăturile cu familia
- legăturile cu semenii din alte familii

Odată stabilit diagnosticul, se poate trece la cel de al treilea pas al


acestui tip complet de consiliere şi care pas se caracterizează prin
remedierea rând pe rând a neajunsurilor, defectelor, bolilor din suflet, din
trup şi din aură.

AL TREILEA PAS AL CONSILIERII - constă în încercarea de


stabilire a unor forme

1 - de protecţie,
2 - de autotratament,
3 - de tratament,
pentru remedierea cu succes a neajunsurilor, defectelor, bolilor de
suflet, de trup şi de aură, atât pentru Om cât şi pentru fiul Omului.

SCANAREA FINALĂ
Orice consiliere trebuie să se încheie cu o SCANARE FINALĂ, prin
care fiinţa consiliată să poată avea acces la răspunsul concluziei finale:
POSIBILITATEA MÂNTUIRII.
Trebuie menţionat faptul că orice băltire a fiinţei în minciunile
antihriste ale Zeilor, aduce cu sine încet încet deteriorarea, descompunerea
Veşmântului Pământesc Românesc, adică sufletul, trupul şi aura de tip
hristic- mariano-andreic.

Pe parcursul a aproape cincisprezece ani am desfăşurat o octivitate


de observare atentă prin clarvedere directă a celor două categorii de fiinţe
ce vieţuiesc împreună pe teritoriul actual românesc: Omul şi fiul Omului.
În toţi aceşti ani, am desfăşurat o activitate de observare atentă prin
Clarvedere Directă a alcătuirii energetice a fiinţei Omului şi a alcătuirii
energetice a fiinţei fiului Omului.
În toţi aceşti ani am observat atent prin clavedere directă, alcătuirea
energetică a tipului de suflet, trup şi aură de român în care se coboară
Omul pe teritorul actual românesc, dar şi alcătuirea energetică a tipului de
suflet, trup şi aură în care se naşte şi trăieşte o singură existenţă fiul Omului
aflat sau în trecere pe Teritoriul Românesc.
Totodată am desfăşurat o activitate de observare atentă, prin
Clarvedere Directă a alcătuirii energetice a Teritoriului Românesc şi a
alcătuirii energetice a celor trei ţinuturi ce alcătuiesc împreună Teritoriul
186
Misiunea României observată prin clarvedere
Românesc: ţinutul energetic sufletesc, ţinutul energetic infra-material şi
ţinutul energetic auric.

CELE DOUĂ SITUAŢII ENERGETICE


1 – SITUAŢIA ENERGETICĂ A OMULUI
2 – SITUAŢIA ENERGETICĂ A FIULUI OMULUI

Neştiinţa, necunoaşterea, ignorarea de către fiul Omului a alcătuirii


şi a modului de funcţionare ideal prin tipul distinct de semi-suflet, semi-trup
şi semi-aură, îl poate situa pe fiul Omului într-o stare, într-o situaţie
energetică neplăcută pe tot timpul singurei lui vieţuiri pe Teritoriul
României.
Neştiinţa, necunoaşterea, ignorarea de către Om a alcătuirii şi a
modului ideal de funcţionare prin tipul hristic (creştin) de suflet, trup şi
aură de român, îl poate situa pe Om într-o stare, într-o situaţie energetică
neplăcută pe tot parcursul încarnării lui pe Teritoriul României.
Astfel, am remarcat că întreg Teritoriul Pământesc, inclusiv
Teritoriul României, se confruntă cu Două Stări sau Situaţii Energetice
DEFAVORABILE, distincte, situaţii energetice în care se situează PÂNĂ
AZI, cele două categorii de fiinţe distincte, Omul şi fiul Omului.

Aceste situaţii energetice defavorabile Pământului dar şi celor 3


categorii de fiinţe, adică sâmtemiile, şamparanii şi şaimanderii,
înveşmântaţi în Veşmântul Pământului (sufletul, trupul şi aura) vor aduce
nenumărate dureri şi suferinţe care, fiecare va da roade.
Durerile vor fi nespus de mari, dar vor trezi pe toţi aceia care, azi, pe
Teritoriul României, pe hârtie sau pe sticlă, mai mult sau mai puţin
conştienţi, luptă împotriva Adevărului, (care este cunoaşterea Adevăratului
Dumnezeu coborât ca Hristos, adică Salvator, Mântuitor, pentru Om şi
pentru fiul Omului), adică împotriva spiritualităţii veritabile, urmărind să
triumfe Zeii, Idolii, adică Forţele Obscure Ale Întunericului şi Minciunii ce
menţin Fiinţele Umane Româneşti într-o stare de inconştienţă şi sclavie
letargică.
Am văzut Sfârşitul Domniei Zeilor Cei Mari pe Pământ, care sunt
toate duhurile naturii căzute, toate duhurile îngereşti căzute, toate duhurile
omeneşti căzute.
Odată cu sfârşitul duhurilor naturii căzute (demonii) s-au stins
minciunile lor cele mari cu care amăgeau pe Om, adică vrăjitoria, ghicitul,
şamanismul, yoga, infoenergetica.
Odată cu sfârşitul duhurilor îngereşti căzute (draconii, dracii), s-au
stins minciunile cu care amăgeau pe 0m, adică vindecările prin atingeri,
187
Eugen Nicolae Gîscă
simboluri îngereşti, peceţi îngereşti şi iniţieri îngereşti precum rei-ki,
precum şi toate vindecările îngereşti cu apă, pământ, flăcări, pietre ale
pământului (cristale), dar şi toate din economie câte se fac din răscolirea
pământului şi care toate au fost arătate Oamenilor ca să se omoare între ei
pentru a le stăpâni.
Odată cu sfârşitul duhurilor omeneşti căzute (Cel Rău, Cel Viclean),
s-au stins minciunile cu care amăgeau pe Omul de pe Pământ, adică Orice
Sistem Omenesc, Orice Lege Omenească, Orice Formă Omenească De
Înălţare Deasupra Semenului, Orice Formă De Stăpânire Şi De Exploatare
A Omului de către Om.
Suferinţele vor fi mari dar la Sfârşit, din bubele produse sufletelor,
trupurilor şi aurelor româneşti de toate aceste dureri, suferinţe şi minciuni,
va erupe dorinţa fierbinte de a căuta pe Adevăratul Dumnezeu coborât ca
Hristos, adică ca Salvator, Mântuitor de Zei, Care S-a coborât şi ca un Om
(ca un fiu al lui Dumnezeu) pentru fiecare Om dar coborât şi ca un Fiu al
Omului pentru fiecare fiu al Omului…
Iată azi Omul şi fiul Omului, eliberaţi din robia Zeilor, adică din
robia Celui Rău, din robia dracilor şi din robia demonilor…Unde sunt
acum slugile lor pământeşti, marii magiştrii, marii maeştrii spirituali,
învăţătorii, şamanii, ezoteriştii, ocultiştii, care umpleau hârtia şi sticla?
Sunt pământ pe care păşesc de acum cei nevinovaţi, nenorociţi şi năpăstuiţi
de ei...

24 – 01 – 2005 – CETATEA BANILOR

La Editura Alaya – Craiova, au apărut de scriitorul Cristian


Gănescu, în ciclul de cărţi”Forţă Contra Forţă’’următoarele cărţi realizate
în urma unor serii de interviuri realizate cu clarvăzătorul român Eugen
Nicolae Gîscă:

- Forţă Contra Forţă


- Omul În Afara Trupului
- Marele Mister
- În Faţa Eternităţii
188
Misiunea României observată prin clarvedere
- Cosmos

La Editura Muşatinii – Suceava au apărut de Mihai Aroşoaie şi


Eugen Nicolae Gîscă, în ciclul de cărţi”Omul şi Arta De A Lumina
’’următoarele cărţi:

- Ce este spiritul – cum se vede spiritul prin clarvedere directă.


- Ce este duhul – cum se vede duhul prin clarvedere directă.
- Ce este sufletul – cum se vede sufletul prin clarvedere directă.
- Ce este trupul fizic – cum se vede trupul fizic prin clarvedere
directă
- Ce este aura – cum se vede aura prin clarvedere directă.
- Plasele mesianice şi viitorul trup – cum se văd prin clarvedere
directă cele mai noi structuri energetice, care îmbracă aura.
- Istoria bolilor fiinţelor umane încarnate pe teritoriul actual al
României, în suflet, trup şi aură de români.

Se depun eforturi pentru transformarea în cărţi a tuturor


însemnărilor sumare realizate de clarvăzătorul Eugen Nicolae Gîscă în
decurs de 15 ani.În viitor se vor concretiza câteva din cele peste 200 de
volume estimate până acum.
Astfel, La Editura Muşatinii din Suceava, din ciclul de cărţi”Din
Tainele Dumnezeieşti”vor cunoaşte lumina tiparului, în curând, câteva din
aceste sumare însemnări ale clarvăzătorului român Eugen Nicolae Gîscă,
adunate şi concretizate în forma unor cărţi:

- BOLILE DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ GENERATE DE


ADULTER – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

- CINE SUNT COPII ADUŞI DE ROMÂNII ADULTERI ŞI DE


UNDE VIN EI – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

- BOLILE DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ GENERATE DE


EXPLOATAREA OMULUI DE CĂTRE OM – OBSERVAŢII PRIN
CLARVEDERE DIRECTĂ.

- CINE SUNT COPII CARE SE NASC BOLNAVI CU


SUFLETUL, CU TRUPUL ŞI CU AURA – OBSERVAŢII PRIN
CLARVEDERE DIRECTĂ.

- CINE SUNT COPIII SE NASC BOLNAVI SAU CARE MOR


189
Eugen Nicolae Gîscă
ÎNAINTE DE NAŞTERE, SAU LA SCURT TIMP DUPĂ NAŞTERE –
OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

- CINE SUNT FIINŢELE UMANE CARE CONDUC POLITICA,


BANII ŞI MASS-MEDIA ROMÂNIEI ŞI DE UNDE VIN ELE –
OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

- ARMADA ÎNTUNERICULUI – COPIII INDIGO, COPIII DE


CRISTAL - OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

- MONŞTRII DE PE STICLA ROMÂNIEI –”MARII MAGIŞTRII,


MAEŞTRII SPIRITUALI”“, EZOTERIŞTII”“,
OCULTIŞTII”ROMÂNIEI - OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE
DIRECTĂ.

- INVADIA – LUPTA PURTATĂ DE CĂTRE FORŢELE


ÎNTUNECATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎMPOTRIVA LUI
HRISTOS – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ

- CELE TREI EVANGHELII ÎNTUNECATE ŞI CELE TREI


EVANGHELIZĂRI ANTIHRISTICE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
– OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ

- Din ciclul de cărţi”EVANGHELIILE ÎNTUNECATE”, urmează


să cunoască lumina tiparului 4 cărţi intitulate:

- EVANGHELIILE DIAVOLEŞTI ŞI SATANICE -


- EVANGHELIILE DRACONICE -
- EVANGHELIILE DEMONICE -
- EVANGHELIILE MONŞTRILOR -

- MOAŞTELE DIAVOLULUI – „LOCURILE SFIINTE“ DE


„PELERINAJ“ ALE FIILOR OMULUI OBSERVATE PRIN CLARVEDERE
DIRECTĂ.

- CINE ESTE PRINŢUL ÎNTUNERICULUI – OBSERVAŢII PRIN


CLARVEDERE DIRECTĂ.

-„MARELE ARHITECT AL LUMII“, MASONERIA ŞI MAREA


MINCIUNĂ A FIILOR LUI ADAM - OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE
190
Misiunea României observată prin clarvedere
DIRECTĂ.

- SUPREMA FORMĂ DE CLARVEDERE – CLARVEDEREA


DIRECTĂ

- DECODIFICAREA BIBLIEI PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

- APOCALIPSA - DECODIFICATĂ PRIN CLARVEDERE


DIRECTĂ - ROMÂNIA ŞI TIMPURILE APROPIERII CELEI DE A DOUA
VENIRI A LUI DUMNEZEU, CARE SE COBOARĂ PENTRU A DOUA
OARĂ PE PĂMÂNT ÎN CHIP DE HRISTOS, CA FIU AL OMULUI
PENTRU FII ŞI FIICELE OMULUI, CA SĂ-I FACĂ CA PE OM.

- CUM POŢI AFLA DACĂ VEI FI MÂNTUIT – OBSERVAŢII


PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

- ROMÂNIA, NOUL IERUSALIM ŞI CINE ANUME SUNT


ACEIA DINTRE TOŢI CEI DE AZI CARE VOR LOCUI ÎN EL –
OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

- PAŞII ÎNĂLŢĂRII – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE


DIRECTĂ.

Impresiile cititorilor despre aceste cicluri de cărţi, eventualele


mesaje şi eventualele sponsorizări se pot comunica la următoarele adrese:

- Telefon fax; 0231513459


- Telefon mobil: 0746270873
- www.eugennicolae67@yahoo.com

191