Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele ________

Clasa____________
TEST DE EVALUARE
Modulul : SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

1. Afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzată de agenţi nocivi fizici,
chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme
ale organismului în procesul de muncă, se numeşte:
a. accident de muncă
b. boală profesională
c. activitate periculoasă.
2. Vătămarea violenta a organismului uman şi intoxicaţia acută profesională care au loc în timpul procesului de
muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3
zile, invaliditate sau deces.
a. accident de muncă
b. boală profesională
c. activitate periculoasă.
3.Componenta sistemului de muncă formată din totalitatea condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihosociale în
care executantul îşi desfăşoară activitatea reprezintă:
a. locul de muncă
b. mediul de muncă
c. procesul de muncă.
4. Substanţele care pătrund în organism, îi afectează funcţiunile şi provoacă intoxicaţiile sunt:
a. substanţele caustice
b. substanţele toxice
c. substanţele inflamabile.
5. Definiţia accidentului de muncă este:
a) vătămarea violentă a organismului uman care provoacă invaliditate sau deces;
b) intoxicaţia acută profesionala care provoacă deces;
c) vătămarea violenta a organismului uman şi intoxicaţia acută profesională care au loc în timpul procesului de
muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel
puţin 3 zile, invaliditate sau deces.

6. Accidentul poate fi încadrat de muncă dacă se produce :


a) în timpul procesului de muncă.
b) în timpul îndeplinirii îndatoririlor de servici, inclusiv în afara programului obisnuit de lucru.
c) înainte de începerea şi după încetarea lucrului.
d) în timpul pauzelor ce au loc pe perioada programului de lucru.
e) în timpul deplasării de la serviciu la domiciliu, de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu.
f) în timpul programului de lucru pentru activităţi ce nu au legatură cu procesul muncii, dacă evenimentul s-a
produs la un loc de muncă.
g) în timpul îndeplinirii practicii profesionale pentru studenţi, elevi şi ucenici sau a vizitelor organizate.

7. Transcrieţi cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este
adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals.
a. Executantul este utilajul implicat nemijlocit în realizarea sarcinii de muncă.
b. Culorile deschise la locul de muncă au efect vesel, stimulant, pozitiv.
c. Pulberile industriale acţionează asupra organismului pe cale mecanică sau chimică , sunt carbunele , siliciu ,
azbestul , cimentul.
d. Este recomandată folosirea uneltelor improvizate.
e. Noxele chimice sunt,reprezentate de substanţele nocive care se degajă în atmosfera locurilor de muncă: gaze,
vapori,pulberi .
f. Pentru fixarea cozilor şi mânerelor în scule se vor folosi pene din lemn.
g.Uneori, este permisă ţinerea pieselor cu mâna sau cu chei, cleşti etc. când se efectuează operaţii pe maşina de
găurit.
h.Efectuarea unor operaţii în afara sarcinii de muncă sunt cauze de accidentare şi sau îmbolnăvire profesională
proprii mijloacelor de producţie.
Numele si prenumele ________
Clasa____________
TEST DE EVALUARE
Modulul : SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

1.Enumeraţi patru factori de risc specifici calificării dumneavoastră, care ar putea conduce la producerea unor
accidente de muncă.

2. Explicaţi de ce situaţiile de mai jos nu pot fi considerate accidente de muncă.


a. Unui strungar, în timp ce lucra la un aparat, îi pătrunde în ochi o aşchie metalică, pentru care primeşte îngrijiri
medicale. în zilele următoare vine la lucru cu ochiul bandajat.
b. Un salariat care îşi petrece timpul său liber la biblioteca clubului din incinta uzinei, este rănit de un raft de cărţi
care se prăbuşeşte şi este spitalizat o perioadă de timp.
c. Un muncitor care s-a învoit de la maistrul de atelier să lipsească din uzină o oră, este rănit de un tramvai şi este
internat în spital.

3. Accidente de muncă, pot fi clasificate in functie de urmările asupra victimelor . Identificaţi tipul accidentului de
munca , analizând evenimentele semnalate mai jos.
a. Un operator chimist, trimis să lucreze la o uzină din provincie, este intoxicat grav în timpul unei explozii şi
moare.
b. Un elev, care îşi efectuează practica în producţie la o întreprindere metalurgică, suferă o arsură gravă în urma
căreia i se amputează laba piciorului.
c. In timpul pauzei acordate la locul de muncă, un muncitor este lovit de un electrocar şi în urma lovirii primite
prezintă o incapacitate de muncă de o zi.

4. Încadrati următoarele accidente în accidente de muncă/în afara muncii:


a. Un salariat este accidentat de o maşină în timp ce se deplasa de acasă la locul de muncă.
b. Un salariat, care se înapoiază dintr-o deplasare în interes de serviciu, suferă un accident de tren.
c. Inainte de începerea lucrului în schimbul II, un salariat aflat la ştrand sare de la trambulină şi suferă un
traumatism al coloanei vertebrale
d. Un salariat, care a plecat spre locul de muncă cu trei ore înainte de începerea lucrului pentru a face unele
cumpărături, este accidentat de o maşină în timpul acestei deplasări.

5.Identificaţi cauzele următoarelor accidente mecanice:


a. Un muncitor este rănit de un vagon în curtea uzinei
b. O sârmă pătrunde în braţul unui salariat
c. Un montator de cabluri aeriene alunecă de pe un stâlp
d. Intr-o carieră, suflul unei explozii proiectează un muncitor pe peretele abrupt al muntelui

6. Indicaţi modurile de producere a accidentelor termice:


a. În primele zile de primăvară, un muncitor agricol care lucrează pe câmp, fără cămaşă, prezintă arsuri de gradul I
b. Un turnător este stropit cu metal topit
c. Un fochist este accidentat prin aprinderea unei cantităţi de păcură scursă din focar.
d. Un mecanic se accidentează termic lucrând în dreptul ţevii de eşapament a unui motor termic în funcţiune

7. Rupându-se cablul unei maşini de ridicat în timp ce transporta o traversă metalică foarte lungă, aceasta cade
peste un cazan cu metal topit fierbinte, peste o instalaţie electrică, căreia îi rupe legarea la pământ, şi peste o
butelie cu clor. Drept consecinţă, se produce accidentarea a opt muncitori necalificaţi (A, B, C, D, E, F, G, H),
după cum urmează :
A are fractură de antebraţ
B este stropit cu picături de metal
C are o rană superficială, la piciorul drept
D are două degete amputate de la un picior
E atinge în cădere carcasa generatorului electric
F prezintă o hemoragie deschisă la coapsa dreaptă
G are podul palmei străpuns de o aşchie metalică
H fiind aproape de butelie, a inhalat vapori de clor
Precizaţi ce tip de accident suferă fiecare muncitor : mecanic , electric , chimic , termic