Rasa reprezinta un grup natural de oameni care maniIesta un ansamblu de caractere Iizice ereditare

comune, indiIerent de limba, comportamentul si nationalitatea lor. Insa este evident ca planeta nostra este
populata de o singura specie de oameni. Homo sapiens este o specie politipica, alcatuita dintr-un sir de tipuri
secundare, care Iormeaza rasele umane. Deosebirea dintre reprezentantii diIeritelor rase se maniIesta prin
particularitati morIologice, cum sunt, bunaoara, culoarea peilii, parului, ochilor, Iorma nasului, buzelor s. a.
Aceste deosebiri s-au Iormat si pastrat in anumite conditii ale mediului inconiurator.
Exista 3 rase umane mari : europeoida sau leucoderma, mongoloida sau xantoderma si negroida sau
melanoderma. Pentru rasa europeoida, culoarea pielii prezintá variatii de la alb (europeniinordici) spre usor
másliniu pentru locuitorii din iurul Mediteranei si din Asia Micá.În general, au talie înaltá, párul diIerá de la
blond la brun si este moale, mátásos.Ochii au diverse nuante între albastri, cáprui, negri. Tipic europoizilor
este nasul îngust. Chiar i s-a mai spus si rasa caucazianá, de la Muntii Caucaz.Europoizii s-au ráspândit spre
sud-estul Asiei, prin iumátatea nordicá a Indiei, iar în sens invers, din Asia Micá au urmat câteva directii: una
înconiurând Marea Mediteraná, Iie spre sudul Europei, Iie prin nordul AIricii, de unde au aiuns în lungul
Nilului pâná în Podisul Etiopian. Numárul lor total depáseste 2,5 miliarde si s-au dovedit rasa cu cea mai mare
mobilitate pe Glob.Ei sunt cei care au botezat AIrica .LumeaVeche¨, iar cele 2 Americi si Australia .Lumea
Nouá¨.Cele mai multe trásáturi comune ale rasei europoide le întâlnim totusi la popoarele dinEuropa, cu
vorbitori de limbi latine, germanice si slave.Alti reprezentanti europoizi sunt ceidin lumea arabá (marocani,
egipteni, aIgani, pakistanezi, iranieni) sau populatiile diniumátatea nordicá a Indiei, Iárá a uita nici pe
canadieni, americani sau australieni.
Rasa mongoloida sau galbena populeaza partea esticá a Asiei. Este numitá astIel din cauza culorii
gálbui a pielii, la Iel, este raspindita în zona Asiei centrale.Astázi este întâlnitá din sud-estul Asiei pâná în
Siberia si Extremul Orient. Este destul de numeroasá, peste 2,08 miliarde, si este reprezentatá prin: chinezi,
mongoli,coreeni, iaponezi sau popoare mai mici din Siberia (iakuti, ingusi).Un individ mongoloid poate Ii
caracterizat astIel: are capul rotund (brahiceIal), párul negru si drept (calvitia esterará), pe restul corpului
sistemul pilos este slab dezvoltat, Iatá latá, pometii obraiilor proeminenti, iar prezenta unei cute a pleoapei
superioare dá impresia cá ochii sunt asezati oblic. Tot rasei mongoloide îi apartin si eschimosii din America
de Nord.
In AIrica, la sud de Desertul Sahara, se întinde .continentul negru¨. Culoarea se datoreazá unui
pigment din piele - melanina - care proteieazá corpul de radiatiile ultraviolete,mai puternice în aceastá zoná
caldá a Globului. Probabil, datoritá conditiilor de mediu diIerite, au apárut usoare diIerentieri în rândul acestei
rase.Negrii din zona pádurilor ecuatoriale (ex. pigmeii) sunt mai scunzi si nu depásesc1,40 m .Cei din zona de
savaná (ex. sudanezii) au staturá atleticá si sunt mai înalti.Ca trásuturi comune au párul scurt si cret, nasul
Ioarte lat, buzele groase, craniul alungit. Este rasa cu cea mai mare proportie de populatie tânárá de pe Glob.
Initial s-au individualizat în nord-estul AIricii, dar astázi ocupá toatá AIrica cuprinsá la sud de Desertul
Sahara. Numárul negrilor peGlob depáseste astázi 520 milioane.
Cele mai recente mixtári între rase sunt în cele 2 Americi:
Wîntre albi si negri - mulatri;
Wîntre albi si amerindieni - metisi;
Wîntre negri si amerindieni - zambos;
Wîntre metisi si indieni - cholos.
Asadarţ crlLerllle care rámân la baza claslflcárll raselor sunL LrásáLurlle somaLoŴflzloloalceťforma capulul
(dollcocefalle sau brahlcefalle)ţ plamenLaLla plelll (albáţ aalbenáţ neaará)ţondularea sl culoarea párululţ
culoarea ochllorţ forma buzelorţ sLaLura eLcŦÞrocesul de dlferenLlere a raselor a incepuL cu clrca 30Ŧ000 de
anl in urmá sl conLlnua plna ln prezenL ln conformlLaLe cu condlLllle medlulul lncon[uraLorŦ

!,3 ť

O NotIunea de rasa umana
O rIterIIle de baza a
clasIfIcärII raselor umane
O #asa europeoIda
O #asa mongoloIda
O #asa negroIda
O ele maI recente mIxtarI
Intre rase
1.cv [v ìio[ovic


£v ìcnv : « )v.c[c vnvnc »

Lseul a fosL elaboraL de caLre
eleva clasel a xllŴa Ű u ű verdes Corlna